NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEPTUNE 7 FA Operating Instructions"

Transkript

1 Operating Instructions A

2 psi bar NEPTUNE 7 FA psi bar

3 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser For Deres egen sikkerhet Beskrivelse Bruksområde Betjeningselementer Før idriftsettelse Transport/oppstilling Forbrenningsinnstillinger Aktivering av brems Montering av sveiv for slangetrommel og kabeltrommel Fylling av beholdere for rengjøringsmiddel Fylling av beholder for Nilfisk-ALTO AntiStone Avleiringshemmer Fylling av brennstofftank Tilkobling av høytrykksslange Tilkobling av vannslange Oppfanging av frostvæske Vanntilkobling Elektrisk tilkobling Betjening / drift Bruk Tilkoplinger Innkobling av maskinen Trykkregulering med Tornado-lanse Bruk av rengjøringsmidler Bruksområder og arbeidsmetoder Generelle informasjoner Typiske anvendelser Transport og oppbevaring Transport Slik slår du av høytrykksvaskeren Frakobling av forsyningsledninger Opprulling av tilkoblingsledning og høytrykksslange, oppbevaring av tilbehør Oppbevaring av maskinen (frostsikker lagring) Vedlikehold Retningslinjer for vedlikehold Vedlikeholdsskjema Vedlikeholdsarbeide Utbedring av feil Visninger på displayet Visninger på betjeningsfeltet Ytterligere feil Annet Resirkulering av maskinen Garanti EF-konformitetserklæring Tekniske data

4 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 1.1 For Deres egen sikkerhet Før du bruker dette apparatet første gang må du sikre at du har lest gjennom hele dette dokumentet. Ved siden av bruksanvisningen og de obligatoriske ulykkesforhindrende reglene som gjelder i landet apparatet brukes i må du overholde de vanlige reglene for sikkerhet og korrekt bruk. Apparatet må bare brukes av personer som har fått opplæring i korrekt bruk og som har det som sin oppgave å bruke det bare brukes under oppsyn ikke brukes av barn ikke brukes av personer med mentale eller fysiske handikap. 125

5 FORSIKTIG Høytrykksstrålen kan være farlig. Sett aldri strålen mot personer, kjæledyr, elektrisk utstyr eller selve maskinen. Vær oppmerksom under rengjøring av skjøre deler av gummi, stoff etc. med høytrykksvaskeren. Hold avstand mellom høytrykksdysen og overflaten for å forhindre flaten fra å ta skade. Prøv aldri å rengjøre klær eller fottøy på deg selv eller andre personer. Bruk vernebriller når du bruker maskinen. Operatøren og alle i umiddelbar nærhet av rengjøringsstedet må ta forholdsregler og beskytte seg mot rester som måtte løsne under bruk. Bruk aldri maskinen i et miljø der det kann være fare for eksplosjon. Hvis du er i tvil må du ta kontakt med de lokale myndighetene. Eksplosjonsfare Ikke bruk høytrykksspyleren til å sprøyte brennbare væsker. Det er ikke tillatt å rengjøre asbestholdige flater med høytrykksspyleren. Kontroller at rengjøringen ikke vil resultere i at farlige stoffer (det vil si asbest, olje) blir vasket av gjenstanden som skal rengjøres og som dermed kan skade miljøet. Bruk bare korrekt drivstoff som angitt. Feil drivstoff kan føre til alvorlig fare. Pass på at eksosutslipp ikke forekommer nær luftinntak. På grunn av eksosutslipp, luftbåret støv og aerosoler må du bruke korrekt verneutstyr når det er nødvendig. Ikke bruk høytrykksvaskeren i utilstrekkelig ventilerte rom. Ikke berør, dekk til eller plasser slange eller strømførende ledninger over eksosrøret. Ikke bind utløserhåndtaket åpent. Ikke bruk usikre arbeidsteknikker. Ikke bruk høytrykksslangen til å løfte laster. Vann fra høytrykksvaskeren må ikke brukes som drikkevann for dyr eller mennesker. Bruk bare høytrykksvaskeren i tiltenkt opprett stilling. 126

6 2 Beskrivelse 2.1 Bruksområde Denne høytrykksvaskeren er designet for profesjonell bruk. Den kan brukes til rengjøring av landbruks- og anleggsutstyr, staller, kjøretøy, rustne flater osv. Høytrykksvaskeren er ikke godkjent for rengjøring av overflater som kommer i kontakt med næringsmidler. Bruk alltid høytrykksvaskeren som angitt i brukerveiledningen. All annen bruk kan skade høytrykksvaskeren eller overflaten som skal rengjøres, eller det kan føre til personskader. 2.2 Betjeningselementer Se illustrasjonen på utbrettsiden foran i denne bruksveiledningen. 1. Lanse, pistol og slange 2. Holder for sprøyterør 3. Betjeningsfelt 4. Sveiv for slangetrommel Kabeltrommel 5. Nivåindikator brennstofftank 6. Påfyllingsstuss for brennstoff 7. Feste for kranoppheng 8. Lås for deksel 9. Dørlås 10. Sveiv for slangetrommel 11. Høytrykks-slangetilkobling for maskiner uten slangetrommel 12. Hovedbryter kaldtvann / varmtvann 13. Display (temperatur / koder) 14. Temperaturregulering 15. Etterfylling av brennstoff 16. Etterfylling av Nilfisk-ALTO AntiStone 17. Tid for service utført av Nilfisk-ALTO service 18. Etterfylling av pumpeolje 19. Dosering av rengjøringsmiddel 20. Manometer 21. Beredskapsindikator 22. Styrerull med brems 23. Vanntilkobling 24. Påfyllingsstuss for frostvæske 25. Påfyllingsstuss for Nilfisk-ALTO AntiStone 26. Beholder for rengjøringsmiddel B 27. Slangetrommel 28. Kabeltrommel 29. Påfyllingsstuss for rengjøringsmiddel A 30. Spalte for åpning av deksel 127

7 3 Før idriftsettelse 3.1 Transport/oppstilling 1. Den tryggeste måten å løfte maskinen på er å bruke en gaffeltruck. Pilene i figuren viser de gunstigste innkjøringspunktene for gaffelen. 2. Det er også mulig å løfte maskinen ned av pallen for hånd. På grunn av maskinens vekt bør dette arbeidet utføres av minst tre personer. FORSIKTIG Maskinen må ikke løftes i kunststofftankene, da disse kan løsne fra rammen. De beste løftepunktene er på håndtaket på rammen, mellom forhjulene og styretrinsene 3.2 Forbrenningsinnstillinger Høytrykksvaskeren har gått igjennom omfattende kontroller og er fra fabrikken stilt inn for maksimal ytelse. Fabrikken befinner seg ca. 120 m (390 ft) over havflaten, og oljebrennerens innstillinger er optimale for denne høyden. Skal maskinen tas i bruk i en høyde over 1200 m (3900 ft) over havflaten, må brenneren stilles inn for feilfri drift og økonomisk effektivitet. Ta kontakt med din forhandler eller Nilfisk-ALTO service. 3.3 Aktivering av brems 1. Før første gangs idriftsettelse, kontroller maskinen nøye med hensyn til feil eller mangler. Ved feil, meld fra til Nilfisk-ALTO forhandleren umiddelbart. 2. Sett maskinen kun i drift hvis den er i feilfri stand. 3. Aktiver bremsen. 4. Hvis høytrykksvaskeren står i en helling må den ikke overskride 10 grader i noen retning. 128

8 3.4 Montering av sveiv for slangetrommel og kabeltrommel 1. Trekk sveivens festeknapp i pilens retning. 2. Sentrer sveivens festeneser i samsvar med utsparingene til slange- / kabeltrommelens aksel. 3. Fest sveiven til akselen. 4. Trykk inn festeknappen for å feste sveiven. 3.5 Fylling av beholdere for rengjøringsmiddel Fyll opp vaskemiddeltankene (A) og (B) med konsentrert vaskemiddel. A B 3.6 Fylling av beholder for Nilfisk-ALTO AntiStone Kalkbeskyttelseskonsentratet Nilfisk-ALTO Anti-Stone forhindrer kalkdannelser og virker samtidig korrosjonsbeskyttende. Benytt vedlagte flaske for påfylling. Av kompatibilitetshensyn må du bare bruke testede Nilfisk-ALTO AntiStone (AntiScale - avleiringshemmer) som leveres som: Sekspakning med 1 liters flasker: delenummer liter: delenummer liter: delenummer

9 3.7 Avleiringshemmer Nilfisk Altos doseringssystem for avleiringshemmere er innstilt fra fabrikken. For å justere vannets hardhet anbefaler vi å teste tilførselsvannet. Bruk skjemaet til å finne riktig dosering av No Scale/Anti-Stone og vann, og tilsett blandingen i beholderen for avleiringshemmer. Tilførselsmengde l/t Pumpestørrelse ml/t dh f e Dosering , :1 = 17ml/h ,5-53, ,5 Pure = 35ml/h 3.8 Fylling av brennstofftank Når maskinen er kald, slått av og koblet fra strømforsyningen: Bruk bare rent drivstoff, fritt for fukt og forurensninger. Ta kontakt med forhandleren for anbefalinger om levering og type drivstoff. MERK Ved temperaturer under 8ºC begynner brennoljen å stivne (utskillelse av parafin). Dette kan forårsake startproblemer for brenneren. Tilsett derfor stivnepunkts- og flyteforbedringsmiddel (tilgjengelig i faghandler for brennolje) i oljen før vinteren setter inn, eller benytt vinterdieselolje. Use clean fuel only, free of moisture and contamination. Contact your dealer for fuel source and type recommendations. 3.9 Tilkobling av høytrykksslange Maskiner med slangetrommel A B C 1. Stikk høytrykksslangens tilkobling (A) på nippelen i midten av akselen. 2. Legg slangen inn i slangeføringen (B) og sett på overdelen. 3. Løsne bremsen (C) på slangetrommelen og rull på høytrykksslangen. MERK Høytrykksslanger, armaturer og koblinger er viktige for sikkerheten ved høytrykksvaskeren. Bruk bare høytrykksdeler som er godkjent av Nilfisk. 130

10 3.9.2 Maskiner uten slangetrommel Koble høytrykksslangen med hurtigkobling til maskinens høytrykkstilkobling Tilkobling av vannslange 1. Monter vedlagte rørstykke til vannslangen. 2. Skyll vannslangen med vann like før den kobles til maskinen for å unngå at sand eller andre smusspartikler trenger inn i maskinen. 3. Koble vannslangen med hurtigkobling til vanntilkoblingen. 4. Åpne vannkranen. MERK For vannmengde og vanntrykk, se kapittel 9.4, Tekniske data. Monter et vannfilter i vanntilførselen dersom vannkvaliteten er dårlig (sand e.l.). For tilkobling av maskinen, benytt en tekstilforsterket vannslange med en nominell vidde på minst ¾ (19 mm). FORSIKTIG Bruk aldri høytrykksvaskeren uten vann. Selv korte avbrudd i vannforsyningen vil føre til alvorlige skader på pumpepakningene Oppfanging av frostvæske Maskinens ledningssystem er fylt med frostvæske fra fabrikken. Fang opp væsken som først renner ut (for gjenbruk, ca. 5 l) i en egnet beholder. 131

11 3.12 Vanntilkobling Denne høytrykksvaskeren er kun godkjent for tilkobling til drikkevannskran når det er installert en egnet tilbakeslagsventil, type BA ifølge EN Hvis tilbakeslagsventilen ikke følger med kan du bestille den fra forhandleren din. Når vannet har strømmet gjennom tilbakeslagsventilen er det ikke lenger å betrakte som drikkevann. For å dempe eventuelle trykktopper må slangen mellom tilbakeslagsventilen og høytrykksvaskeren være minst 12 meter lang (min. diameter 3/4 tommer). Monter et vannfilter i vanntilførselen dersom vannkvaliteten er dårlig (sand e.l.). Skyll vannslangen med vann like før den kobles til maskinen for å unngå at sand eller andre smusspartikler trenger inn i maskinen. Bruk med innsuging (for eksempel fra en beholder med regnvann) utføres uten tilbakeslagsventil. Kontakt forhandleren din for anbefaling av sugesett Elektrisk tilkobling 230V 230V 400V 400V Ved maskiner med spenningsomkobling må man alltid påse at korrekt nettspenning er innstilt på maskinen før støpselet stikkes i stikkontakten. Ellers kan maskinens elektriske komponenter bli ødelagt. Det følgende må overholder når du kobler høytrykksvaskeren til det elektriske anlegget: Koble bare maskinen til en kurs med jording. Den elektriske installasjonen skal foretas av en autorisert elektriker. Ifølge IEC anbefales det sterkt at strømtilførselen til maskinen bør omfatte en reststrømanordning (GFCI). FORSIKTIG Ikke skad apparatkabelen ved for eksempel å kjøre over den, trekke i den eller klemme den. Koble fra apparatkabelen kun ved å trekke i pluggen, ikke dra eller trekk i apparatkabelen Skjøteledninger Kabelkoblinger må holdes tørre og over bakkenivå. Kabler på tromler må alltid rulles helt ut for å forhindre at kabelen overopphetes. Skjøteledninger må være sikret mot vann og samsvare med kravene som er nevnt under med tanke på lengder og kabeldimensjoner. Kabellengde m Tverrsnitt <16 A <25 A opp til 20 m ø1.5mm² ø2.5mm² 20 til 50 m ø2.5mm² ø4.0mm² 132

12 4 Betjening / drift 4.1 Bruk Før du starter opp høytrykksvaskeren må du hver gang kontrollere den grundig for eventuelle feil. Kontroller alltid at det er tilstrekkelige mengder drivstoff, olje og AntiScale. Kontroller også høytrykksslangen og pistolen, isolasjonen på apparatkabelen skal være feilfri og uten sprekker. MERK For å oppnå lang levetid og unngå problemer med smuss i pistolen, må koblingen og nippelen holdes rene. 4.2 Tilkoplinger Tilkopling av sprøyterøret til sprøytepistolen B A C 1. Trekk den blå hurtigkoblingen (A) på sprøytepistolen bakover. 2. Stikk nippelen på lansen (B) inn i hurtigkoblingen og slipp denne frem. 3. Trekk lansen (eller annet utstyr) forover for å sjekke at den er godt festet til sprøytepistolen. MERK Rengjør alltid nippelen for eventuelle smusspartikler før sprøyterøret forbindes med sprøytepistolen. 4.3 Innkobling av maskinen Kaldtvannsdrift / varmtvannsdrift (opptil 100ºC) 1. Sett hovedbryteren i stilling (kaldtvann). Styreelektronikken foretar en selvtest. I displayet vises --- i ca. 1 sekund. Motoren starter. lyser. 2. Sett hovedbryteren i stilling (varmtvann). 3. Velg temperatur. 4. Lås opp sprøytepistolen og aktiver den. 5. Brenneren slår seg på. 6. Aktiver sikringsbolten også ved kortere arbeidspauser. 133

13 MERK 20 sekunder etter lukking av sprøytepistolen kobler maskinen automatisk ut. Maskinen kan settes i drift igjen ved å aktivere sprøytepistolen Dampdrift (over 100ºC) 1. Åpne dekselet og døren. 2. Vri dreieknappen på sikkerhetsblokken mot urviseren helt til anslag. 3. Sett hovedbryteren i stilling. 4. Velg temperatur (over 100ºC). Ved spesielle anvendelser, benytt strålerør med dampdyse. FORSIKTIG Utvis forsiktighet på grunn av vann- og damputslipp på opp til 150 C når du bruker utstyret i damptrinnet. 4.4 Trykkregulering med Tornado-lanse 1. Drei dreieknappen på sprøyteinnretningen: Høytrykk = med urviseren (+) Lavtrykk = mot urviseren (-) 134

14 NEPTUNE 7 FA 4.5 Bruk av rengjøringsmidler A B sket prosentandel. 2. Sprut på gjenstanden som skal rengjøres. 3. La rengjøringsmiddelet virke. 4. Slå av rengjøringsmiddelet og sprut til det kommer rent vann ut av lansen. 5. Skyll av gjenstanden. 3% 5% ca. 1% 1% 3% 5% ca. Prosentangivelsene i illustrasjonen er kun cirkaverdier. For spesielle bruksområder (f.eks. desinfeksjon) skal oppsugd mengde rengjøringsmiddel måles. For maskinens vannkapasitet, se kapittel 9.4, Tekniske data. 1. Velg ønsket vaskemiddel (A) eller (B) og mengde ved å dreie på knappen til øn- Bruk av rengjøringsmidler sammen med damputstyret viser en lavere prosent, og gir en lavere konsentrasjon. MERK Rengjøringsmidler må ikke få tørke. Dette kan føre til skader på overflaten. Denne maskinen må bare brukes med rengjøringskjemikalier som leveres av eller som anbefales av Nilfisk ALTO. Denne maskinen vil, når det er valgt et vaskemiddel, sprute ut vaskemiddelet både med høyt og lavt trykk. For å forlenge levetiden til maskinen må du passe på å spyle systemet med rent vann etter at du har brukt kjemikalier. 135

15 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 5.1 Generelle informasjoner Oppmykning Påføring av rengjøringsmiddel og skum Temperatur Mekaniske virkemidler God vanneffekt og høyt trykk Effektiv høytrykksrengjøring kan man oppnå ved å følge noen få instrukser, kombinert med Deres egne erfaringer på det spesielle bruksområdet. Tilbehør og rengjøringsmidler kan bedre rengjøringseffekten, forutsatt at de brukes på riktig måte. Her finner De noen grunnleggende informasjoner. Harde eller tykke lag med smuss kan løsnes eller mykes opp hvis rengjøringsløsningen får virke i en tid. Dette er en ideell metode, spesielt innen landbruket - f.eks. for rengjøring i grisefjøs. Den beste virkningen oppnås ved bruk av skumrengjøringsmidler og alkaliske rengjøringsmidler. Sprøyt inn flaten med rengjøringsmiddelløsning og la den virke i 30 minutter. Deretter går rengjøringen av flaten med høytrykksstrålen betydelig raskere. Rengjøringsmiddel og skum skal sprøytes på den tørre flaten, slik at rengjørings-middelet kommer i direkte kontakt med smusset, uten ytterligere fortynning.på vertikale flater skal det jobbes nedenfra og oppover, slik at det ikke dannes striper når rengjøringsmiddel-løsningen renner nedover. La rengjørings-middelet virke i noen minutter før flaten rengjøres ved hjelp av høytrykksstrålen. Ikke la rengjøringsmiddelet tørke på flaten. Rengjøringsvirkningen blir bedre ved høyere temperaturer. Spesielt fett og olje er enklere og raskere å fjerne hvis temperaturen er høy. Proteiner er enklest å fjerne ved en temperatur på rundt 60 C, olje og fett ved en temperatur på 70 til 90 C (Poseidon max. 85 C). For å løse opp tykke smusslag er det i tillegg nødvendig med mekaniske virkemidler. Spesielle sprøyterør og (roterende) vaskebørster gir den beste effekten ved fjerning av smusslag. Høyt trykk er ikke alltid den beste løsningen og for høyt trykk kan til og med skade overflatene som skal rengjøres. Rengjøringsvirkningen er i like stor grad avhengig av vanneffekten. Et trykk på 100 bar (i kombinasjon med varmt vann) er tilstrekkelig ved rengjøring av kjøretøyer. En høyere vanneffekt gjør det mulig å spyle løs og bevege løsnet smuss. 136

16 5.2 Typiske anvendelser Landbruk Fjøs Grisebinge Task Accessories Method Rengjøring av vegger, gulv, innredning Desinfeksjon Skuminjektor Skumrør Powerspeed/ FloorCleaner Rengjøringsmiddel Universal Alkafoam Desinfeksjon DES Oppmykning - Påfør skum på alle flater (nedenfra og oppover) og la skummet virke i 30 minutter. 2. Fjern smusset med høytrykk og ev. tilsvarende tilbehør. På vertikale flater skal det arbeides nedenfra og oppover. 3. For å bevege store mengder smuss skal det brukes størst mulig vanngjennomstrømning. 4. For å tilfredsstille kravene til hygiene skal det kun brukes anbefalte desinfeksjonsmidler. Desinfeksjonsmiddelet må kun påføres etter at alt smuss er fjernet. Maskinpark Traktor, plog etc. Standardrør Rengjøringsmiddelinj. Powerspeed-rør Bøyd rør og understellsvasker Børster 1. Påfør rengjøringsmiddel på overflaten for å løsne smusset. Arbeid nedenfra og oppover. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Arbeid nedenfra og oppover. Bruk egnet tilbehør for å komme til på vanskelig tilgjengelige steder. 3. Rengjør ømfintlige deler som motor og gummi med lavere trykk, slik at det ikke oppstår skader Kjøretøyer Anvendelse Tilbehør Metode Kjøretøyers overflater Standardrør Rengjøringsmiddelinj. Bøyd rør og understellsvasker Børster Rengjøringsmiddel Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop 1. Påfør rengjøringsmiddel på overflaten for å løsne smusset. Arbeid nedenfra og oppover. For å fjerne insektrester skal det først sprayes med f.eks. Allosil, deretter spyles med lavtrykk og hele kjøretøyet rengjøres med rengjøringsmiddel. La rengjøringsmiddelet virke i ca. 5 minutter. Metallflater skal rengjøres med RimTop. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Arbeid nedenfra og oppover. Bruk egnet tilbehør for å komme til på vanskelig tilgjengelige steder. Bruk børster. Korte sprøyterør er velegnet for rengjøring av motor og hjulkasse. Bruk bøyde sprøyterør eller understellsvasker. 3. Rengjør ømfintlige deler som motor og gummi med lavere trykk, slik at det ikke oppstår skader. 4. Påfør flytende voks ved hjelp av høytrykksvaskeren, da dette har en smussavvisende virkning. 137

17 5.2.3 Bygg og industri Anvendelse Tilbehør Metode Overflater Skuminjektorer, skumlanser, standardlanser Metall-gjenstander Bøyd rør Tankrengjøringshode Rengjøringsmiddel Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Desinfeksjon DES Påfør et tykt skumlag på den tørre overflaten. På vertikale flater skal det jobbes nedenfra og oppover. La skummet virke i ca. 30 minutter, slik at effekten er best mulig. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Bruk tilsvarende tilbehør. Bruk høyt trykk for å løsne smuss. Bruk lavt trykk og høy vannmengde for å transportere bort smusset. 3. Desinfeksjonsmiddelet må først påføres etter at alt smuss er fjernet. Sterkt smuss, f.eks. på slakterier, kan transporteres bort ved hjelp av en høy vannmengde. Tankrengjøringshoder brukes til rengjøring av fat, kar, blandebeholdere osv. Tankrengjøringshoder drives elektrisk eller hydraulisk og muliggjør en automatisk rengjøring uten at man må holde øye med rengjøringen hele tiden. Rustede, skadede overflater før behandling Våtstråleinnretning 1. Forbind våtstråleinnretningen med høytrykksvaskeren og stikk sugeslangen ned i sandbeholderen. 2. Bruk vernebriller og -klær mens arbeidene utføres. 3. Ved hjelp av sand/vann-blandingen kan rust og lakk fjernes. 4. Etter sandblåsingen skal overflatene forsegles mot rust (metall) eller råte (tre). Dette er kun noen anvendelseseksempler. Det kan være store forskjeller fra en rengjøringsoppgave til en annen. Ta kontakt med Deres Nilfisk-ALTO-forhandler for å få hjelp til å finne best mulig løsning på Deres rengjøringsarbeider. 138

18 6 Transport og oppbevaring 6.1 Transport For sikker transport i og på bil anbefaler vi at du hindrer utstyret fra å gli og velte ved å feste det med stropper. Transport: Ikke legg maskinen på siden. Kjør maskinen for å tømme tanken og løs ut trykket i høytrykkslangen ved å trykke på utløserknappen. For transport i temperaturer rundt eller under 0 C bør du trekke frostvæske inn i pumpen på forhånd. 6.2 Slik slår du av høytrykksvaskeren 1. Slå av hovedbryteren, bryteren i stilling OFF. 2. Steng vannkranen. 3. Aktiver sprøytepistolen til maskinen er trykkløs. 4. Aktiver sikringsbolten på sprøytepistolen. 6.3 Frakobling av forsyningsledninger 1. Steng vannkranen. 2. Koble inn maskinen og aktiver sprøytepistolen helt til vanntrykket er borte. 3. Aktiver sikringsbolten på sprøytepistolen. 4. Koble ut maskinen. 5. Koble vannslangen fra maskinen. 6. Trekk maskinens støpsel ut av stikkontakten. 139

19 6.4 Opprulling av tilkoblingsledning og høytrykksslange, oppbevaring av tilbehør 6.5 Oppbevaring av maskinen (frostsikker lagring) A Oppbevar høytrykksvaskeren på et tørt oppvarmet sted for å beskytte den mot frost eller beskytt den i samsvar med anvisningene under: 1. Slå på høytrykksvaskeren med hovedbryteren i. Fare for velt For å unngå ulykker må du alltid rulle opp apparatkabelen. Maskiner med slange- og kabeltrommel: 1. Rull opp tilkoblingsledningen som vist i illustrasjonen. 2. Rull opp høytrykksslangen som vist i illustrasjonen. 3. Heng sprøyterøret og tilbehøret på holderne. 2. Trykk på utløseren på pistolen. 3. Skru av vanntilførselen. Ikke koble vanntilførselslangen fra høytrykksvaskeren; dette vil føre til vannsprut overalt. 4. Fyll gradvis på frostvæske (om lag 5 liter) på vanntanken (A). 5. Maskinen er beskyttet mot frost når frostvæskeblandingen kommer ut av pistolen. 6. Løs ut utløseren til pistolen. 7. Slå av høytrykksvaskeren. 8. Når maskinen tas I bruk igjen kan frostvæske løsningen samles opp og tas vare på for senere bruk. FORSIKTIG Start aldri opp en frossen høytrykksvasker. For å unngå mulig skade må du sette høytrykksvaskeren i et oppvarmet rom før du bruker den igjen. Frostskader dekkes ikke av garantien. 140

20 7 Vedlikehold 7.1 Retningslinjer for vedlikehold For å unngå fare må skadde deler skiftes ut enten av din Nilfisk ALTO forhandler, forhandlerens kundeservice eller tilsvarende kvalifisert person. Sikre at maskinen blir gjenstand for jevnlig service av en autorisert Nilfisk-ALTO forhandler i samsvar med vedlikeholdsplanen. Hvis dette kravet ikke overholdes gjør det garantien ugyldig. Høytrykksvaskeren må kobles fra strømforsyningen under rengjøring, verdlikehold eller ved utskifting av deler eller når den forberedes til en annen funksjon. 7.2 Vedlikeholdsskjema Etter de første 50 driftstimene Ukentlig Rengjøring av vannfilter Rengjøring av oljefilter Kontroll av pumpeolje Skifte av pumpeolje Tømming av brennstofftanken Flammesensor For hver 6. måned eller Ved behov for hver 500. driftstime 7.3 Vedlikeholdsarbeide Rengjøring av vannfilter I vanninnløpsslangen befinner det seg to siler som holder større smusspartikler tilbake, slik at disse ikke trenger inn i høytrykkspumpen. 1. Skru av koblingen. 2. Ta ut filteret med et verktøy og rengjør det Rengjøring av oljefilter 1. Åpne slangeklemmene 2. Skift ut drivstoffilteret 3. Sett på slangeklemmene 4. Fjern rengjøringsmiddelet/ det defekte filteret i samsvar med gjeldende forskrifter. 141

21 7.3.3 Kontroll av pumpeolje 1. Kontroller pumpeoljens farge. Er oljen tilnærmet grå eller hvit, skift den ut. 2. Om nødvendig, etterfyll pumpeolje når maskinen er kald. For oljetype, se kapittel 9.4, Tekniske data Skifte av pumpeolje 1. Åpne oljetappeskruen (A) på undersiden av pumpehuset, fang opp oljen som renner ut i en egnet beholder og fjern den i samsvar med gjeldende forskrifter. 2. Kontroller pakningen og fest skruen igjen. 3. Fyll på olje og steng oljepluggen. For oljetype og -mengde, se kapittel 9.4, Tekniske data Tømming av brennstofftanken Flammesensor 1. Sett klar en beholder som er egnet til å romme hele innholdsmengden i tanken. 2. Sett utløpsrennen i riktig stilling ved brennstofftankens lukkeplugg. 3. Løsne lukkepluggen og la innholdet i tanken renne ned i den klargjorte beholderen. Pass på at det ikke søles ut brennstoff. 4. Kontrollér tetningen og sett inn lukkepluggen igjen. 5. Kontrollér at tanken er tett. 1. Demonter sensoren og rengjør den med en myk klut. 2. Påse at den sitter korrekt etter montering. 142

22 8 Utbedring av feil 8.1 Visninger på displayet Visning på displayet Årsak Utbedring FLF > Feil på fl owsensor Underrett Nilfi sk-alto service Kaldtvannsdrift mulig FLO > Vannkran stengt eller vanntilførsel for liten For krav, se kapittel 9.4., Tekniske data > Beholder for rengjøringsmiddel tom Fyll på beholderen for rengjøringsmiddel eller sett doseringsventilen i stilling OFF > Trykkreguleringen på styreblokken er satt til lav vannmengde Vri håndtaket på styreblokken til høyere vanntrykk/mengde > Maskin forkalket Underrett Nilfi sk-alto service FUE > Brennstoffnivå på minimum Etterfyll brennstoff Kaldtvannsdrift mulig HOP > Motor overopphetet Sett hovedbryteren i stilling OFF, la maskinen avkjøle Stikk støpselet direkte i stikkontakten (uten forlengelseskabel) Eventuell fasefeil. Få den elektriske tilkoblingen kontrollert av elektriker HOS > Maskin overopphetet Underrett Nilfi sk-alto service LEA > Lekkasje eller ikke tillatt driftstilstand etter korttidsdrift Maskinen kobler ut etter tre gangers korttidsdrift. For reset: Sett hovedbryteren i stilling OFF, start deretter maskinen på ny. Hold sprøytepistolen inne i over 3 sekunder > Sprøytepistol utett Kontroller sprøytepistolen > Høytrykksslange, høytrykksforskruing eller rørledning utett Ettertrekk skruforbindelser, skift ut høytrykksslangen eller rørledninger > Beholder for rengjøringsmiddel tom Fyll opp beholderen for rengjøringsmiddel eller sett doseringsventilen i stilling OFF > Filter i vanninnløp tilsmusset Rengjør fi lteret > Høytrykkspumpe suger luft Utbedre utettheter LHE > Flammesensor tilsotet Demonter og rengjør fl ammesensoren > Feil på tenn- eller brennstoffsystem Underrett Nilfi sk-alto service Kaldtvannsdrift mulig LHL > Feil på brenner Underrett Nilfi sk-alto service Kaldtvannsdrift mulig POL > Pumpeoljenivå for lavt Etterfyll pumpeolje SEC > Temperatursensor defekt Underrett Nilfi sk-alto service Kaldtvannsdrift mulig SEO > Temperatursensor defekt Underrett Nilfi sk-alto service Kaldtvannsdrift mulig UPC > Feil på mikroprosessor Underrett Nilfi sk-alto service 143

23 8.2 Visninger på betjeningsfeltet Visning på betjeningsfeltet Blinker Lyser Blinker Lyser Lyser Årsak Utbedring > Se FLO Se FLO > Brennstoffnivå på minimum Etterfyll brennstoff Kaldtvannsdrift mulig > Nilfisk-ALTO AntiStone på Etterfyll Nilfisk-ALTO AntiStone minimum > Serviceintervall: Tid for service Underrett Nilfisk-ALTO service om 20 timer > Tid for service overskredet Underrett Nilfisk-ALTO service > Pumpeolje på minimum Etterfyll pumpeolje 8.3 Ytterligere feil Feil Årsak Utbedring Lyser ikke > Støpselet ikke satt i stikkontakten Stikk støpselet i stikkontakten Kontroller for tilstrekkelig sikring (se kapittel 9.4, Tekniske data) Trykket for lavt > Høytrykksdyse slitt Skift ut høytrykksdysen > Trykkreguleringen er satt til Vri håndtaket på styreblokken med lavt trykk urviserne (+) Maskinen går med pulserende > Pumpen har trukket inn luft Lukk vaskemiddelventilen. Demonter trykk og lager banke- lyder fordi vaskemiddeltanken er tom lansen fra pistolen. Aktiver pistolen og la maskinen kjøre til luften i pumpen er borte og maskinen går normalt/ rolig igjen. Rengjøringsmiddel uteblir > Beholder for rengjøringsmiddel Fyll opp beholderen for tom rengjøringsmiddel > Beholder for rengjøringsmiddel Rengjør beholderen for full av slam rengjøringsmiddel > Sugeventil på sugeslangen Demonter og rengjør sugeventilen for rengjøringsmiddel tilsmusset Brenner soter > Brennstoff urent Underrett Nilfisk-ALTO service > Brenner tilsmusset eller ikke korrekt innstilt 144

24 9 Annet 9.1 Resirkulering av maskinen Gjør den gamle høytrykksvaskeren ubrukelig. Kople fra nettstøpselet og klipp over tilkoplingsledningen. Elektrisk utstyr skal ikke kastes som husholdningsavfall. I henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EC om utrangerte elektriske og elektroniske apparater må brukte elektriske apparater utsorteres og resirkuleres på miljøvennlig måte. Ved spørsmål ta kontakt med kommunen eller nærmeste forhandler. 9.2 Garanti Våre generelle forretningsvilkår gjelder med hensyn til garantien. Med forbehold om endringer på grunnlag av tekniske framskritt. Garantien blir ugyldig hvis maskinen ikke brukes i samsvar med disse anvisningene eller på annen måte misbrukes. Garantien blir ugyldig hvis maskinen ikke blir gjenstand for service slik det er beskrevet. 145

25 9.3 EF-konformitetserklæring Product High Pressure Cleaner Type NEPTUNE 7 Description 200 / 3~ / 50Hz 200 / 3~ / 60Hz 220V / 1~ / 60Hz 220/440V / 3~ / 60Hz 400V / 3~ / 50Hz 440/220 / 3~ / 60Hz The design of the unit corresponds to the following pertinent regulations EC Machine Directive 98/37/EG, EC Low-voltage Directive 73/23/EG, EC EMV Directive 89/336/EG Applied harmonised standards EN , EN , EN , EN , EN , EN Anton Sørensen General Manager EAPC Technical Operations Brøndby,

26 9.4 Tekniske data Neptune 7 FA 7-58 / 7-58X Voltage 200 / 3~ / 50Hz (JP) Voltage 200 / 3~ / 60Hz (JP) Voltage 220V / 1~ / 60Hz (US) Voltage 220/440V / 3~ / 60Hz (US) Voltage 400V / 3~ / 50Hz (EU) Voltage 440/220 / 3~ / 60Hz (KR) Fuse (slow) A Power rating kw Working pressure bar/mpa 159/ / / / /21.4 Permissible pressure bar/mpa 250/25 Volume flow max. l/h Volume flow Q IEC l/h T max o C T max steam o C Permissable temperature o C Max. water inlet temperature o C Max. water inlet pressure bar/mpa 10/1 Dimensions l x w x h mm 1190 x 702 x x 702 x x 702 x x 702 x x 702 x 1020 Weight Kg 217 / 220(X) Calculated sound pressure at a distance of 1 m EN L pa +/- K pa * db(a) /- 1, /- 1, /- 1, /- 1, /- 1,5 Sound power level L wa MAX including KwA = 1,5dB * db(a) Recoil forces N Fuel tank l 35 Detergent tank A/B l 15/10 Oil quantity l 1.0 Oil type Castrol AlphaSyn-T ISO

27 Nilfi sk-alto sk-alto.com

NEPTUNE 7 FA Quick start guide

NEPTUNE 7 FA Quick start guide Quick start guide 107140198 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 EN DE FR NL IT NO SV DA FI SL HR SK CS PL HU RU ES

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE 7 FA http://no.yourpdfguides.com/dref/3471191

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE 7 FA http://no.yourpdfguides.com/dref/3471191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NILFISK NEPTUNE 7 FA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NILFISK NEPTUNE 7 FA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 7 16 9 195 8 175 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE 2 SPECIAL http://no.yourpdfguides.com/dref/3471253

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE 2 SPECIAL http://no.yourpdfguides.com/dref/3471253 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MH 7P - Instructions for use

MH 7P - Instructions for use psi bar MH 7P - Instructions for use 107140197 B (08. 2015) psi bar 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Innhold NO 1 Sikkerhetsinstrukser...118 2

Detaljer

Operating instructions NEPTUNE 5 FA

Operating instructions NEPTUNE 5 FA Operating instructions NEPTUNE 5 FA 107140337 D psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige

Detaljer

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 english Operating Instructions...1-18 deutsch Betriebsanleitung...19-36 français Notice d utilisation...37-54 nederlands Gebruiksaanwijzing...55-72 italiano Istruzioni sull

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30 K 3 Høytrykksvaskeren K2 er utstyrt med praktiske hjul, høytrykkspistol, 4 meter slange og strålerør. Den leveres med rotojet-dyse for fjerning av fastsittende skitt. Vannfilter beskytter inntakspumpen

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

MH 5M - Instructions for use

MH 5M - Instructions for use psi bar MH 5M - Instructions for use 107140337 E (09. 2015) bar psi 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Innhold 1 Sikkerhetsinstrukser...101 2 Beskrivelse...102

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

MAXXI 4-73S. Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Käyttöohje... 36-46. 107309120 a (06.2009 )

MAXXI 4-73S. Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Käyttöohje... 36-46. 107309120 a (06.2009 ) MAXXI 4-73S Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Käyttöohje... 36-46 107309120 a (06.2009 ) Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

POSEIDON 5 107146555-2008-09-04

POSEIDON 5 107146555-2008-09-04 107146555-2008-09-04 15 14 13 12 1 2 3 11 10 9 4 5 6 7 8 17 16 Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder

Detaljer

K 4 Classic Home Wood T251

K 4 Classic Home Wood T251 K 4 Classic Home Wood T251 Modellen K4 er en mellomstor og effektiv høytrykksvasker med vannavkjølt motor, hjul, quick-connect høytrykkspistol, 6 m slange, vario-power strålerør med praktisk trykkjustering,

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-05-30

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-05-30 K 2 Compact Modellen K2 Compact er en kompakt men samtidig kraftig høytrykksvasker. Svært praktisk anvendelig og mobil. Utstyrt med praktiske hjul, høytrykkspistol, 4 meter slange og strålerør. og rotojet-dyse

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Operating instructions NEPTUNE E

Operating instructions NEPTUNE E Operating instructions NEPTUNE E 301002408 C 1 2 3 4 5 22 6 7 21 8 20 19 18 9 10 11 17 301002352 psi bar 12 13 14 15 16 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 C Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Instruksjonsbok Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren...6 4 Slik

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

GD / UZ 930 Operating Instructions

GD / UZ 930 Operating Instructions GD / UZ 930 Operating Instructions 107402584 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Innhold Kjennetegning av informasjon...4 1 Viktige sikkerhetsanvisninger...4 2 Beskrivelse...7

Detaljer

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL 2 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14

Detaljer

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen skyldes sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung Vær forsiktig ved løfting. Obs! Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke.

Detaljer

HDS 5/15 U. Innovativt stående design. Kompakt design

HDS 5/15 U. Innovativt stående design. Kompakt design HDS 5/15 U Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 450 l/t, 150 bar, 10 m slange. 1 2 3 1 2 Innovativt stående design Enkel

Detaljer

HDS 5/13 U. Innovativt stående design. Kompakt design

HDS 5/13 U. Innovativt stående design. Kompakt design HDS 5/13 U Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 500 l/t, 125 bar, 10 m slange. 1 Innovativt stående design 3 Kompakt

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

UZ 964 Operating Instructions

UZ 964 Operating Instructions UZ 964 Operating Instructions 107402576 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...

Detaljer

K 5 Premium. jevnlig. K 5 Premium, 1.181-313.0, 2015-11-04

K 5 Premium. jevnlig. K 5 Premium, 1.181-313.0, 2015-11-04 K 5 Premium K 5 er blant de kraftigste av våre mellomstore høytrykksvaskere. Premium-utgaven av K 5 leveres med slangetrommel. Den er meget effektiv med vannavkjølt motor, hjul, høytrykkspistol med hurtigkobling,

Detaljer

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 NORSK - Driftsinstruks Viktige sikkerhetsinstrukser Før maskinen tas i bruk er det absolutt nødvendig å lese gjennom denne driftsinstruksen, som

Detaljer

K 2 Basic. K 2 Basic, ,

K 2 Basic. K 2 Basic, , K 2 Basic Høytrykkspyler K 2 Basic er ideell for rengjøring av bl.a. sykler, hageredskaper, hagemøbler og for normal tilsmussing rundt hjem og hage. Inkluderer høytrykkspistol, 3 m høytrykkslange og dyse

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Stasjonære høytrykksvaskere

Stasjonære høytrykksvaskere Anlegget tåler frost, er bruker- og servicevennlig og kan plasseres på parkeringsområdet eller på gårdplasser og gir mulighet for enkel, effektiv og økonomisk bilvask - året rundt. er utstyrt med isolert

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Høytrykksvasker, varmtvann

Høytrykksvasker, varmtvann Varmtvannsvaskere i mellomklassen PRODUCT FACTS Den nye, fleksible serien med varmtvannsvaskere, NEPTUNE 5FA, kombinerer lave driftskostnader med stor yteevne, stor brukervennlighet, lavt støynivå og god

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Mobile varmtvannsvaskere

Mobile varmtvannsvaskere er velegnet på steder hvor avgassutslipp ikke er tillatt eller ønsket, f.eks i næringsmiddelindustrien eller i sikkerhetsklassifiserte områder. har mange av de samme egenskapene som NEPTUNE 5 inklusiv

Detaljer

Essence. Bruksanvisning

Essence. Bruksanvisning Essence Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 2 1.1 Sikkerhetsrisikoer 2 1.2 Sikkerhet og advarsler 2 1.3 og direktiver 2 2 Beskrivelse av automaten 3 2.1 Generelt 3 2.2 Maskinens innside og

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Nilfisk-ALTO C

Nilfisk-ALTO C 17-03-2005 Nilfisk-ALTO C 100.1 DA NO SV FI DE FR Instruktionsbog... 3-12 Instruksjonsbok... 13-22 Instruktionsbok... 23-32 Käyttöohje... 33-42 Betriebsanleitung... 43-53 Manuel d Instructions... 54-64

Detaljer

DRAFTLINE 15 - RENGJØRING AV FATØLSANLEGG

DRAFTLINE 15 - RENGJØRING AV FATØLSANLEGG Hva er Draftline? Draftline er et rengjøringsmiddel for Fatølanlegg. Det er basisk og løser svært effektivt opp organiske stoffer, for eksempel belegg i en ølslange. Draftline inneholder kjemikalier og

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

MH 5M E - Instructions for use

MH 5M E - Instructions for use MH 5M E - Instructions for use 301002408 D (10-2015) 1 2 3 4 5 22 6 7 21 8 20 19 18 9 10 11 17 301002352 psi bar 12 13 14 15 16 norsk Innhold 1 Sikkerhetsinstrukser...69 2 Beskrivelse...70 2.1 Bruksområde...70

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11)

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11) Pro METAL PUMP BUILT TOUGH P 150.2-10 X-TRA Maks pumpetrykk 150 bar 10 m stålarmert høytrykkslange Trykkregulering Integrert tralle Integrert slangetrommel Teleskop håndtak Integrert rengjøringsmiddeltank

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer