Essence. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Essence. Bruksanvisning"

Transkript

1 Essence Bruksanvisning

2

3 Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet Sikkerhetsrisikoer Sikkerhet og advarsler og direktiver 2 2 Beskrivelse av automaten Generelt Maskinens innside og utside Display og knapper Typeskilt Tekniske spesifikasjoner 4 3 Installasjon Installasjon av maskinen Plassering av maskinen Hvordan slå av maskinen 4 4 Bruken av Essence Tilberedelse av drikke Avlesning av telleren 5 5 Vedlikehold og rengjøring Daglig vedlikehold Ukentlig rengjøring Månedlig vedlikehold 10 6 Fylling Fylling av vannbeholderen Fylling av kaffebeholderen Fylling av toppingbeholderen 13 7 Displaymeldinger Feilmeldinger som krever en servicemontør: Displaymeldinger du selv kan løse 15

4 1 Sikkerhet 1.1 Sikkerhetsrisikoer Advarsel! Denne maskinen tilbereder varm drikke. Under bruk kan det komme varme dråper ut av tuten mellom tilberedelsen av valgte drikker. 1.2 Sikkerhet og advarsler Sett kaffetuten i serviceposisjonen mens service utføres på maskinen (se 5.1, trinn 4). Bruk ikke sterke eller skurende rengjøringsmidler. Advarsel! Vannsystemet (varmtvannskoker, koblinger, slanger, etc.kan inneholde kokende vann. Rist ikke maskinen under bruk. Bruk ikke vann i eller i nærheten av maskinen om ikke dette uttrykkelig blir beskrevet i bruksanvisningen. Bruk ikke maskinen om den er beskadiget. Ved tvil, ta kontakt med leverandøren. Fjern nøkkelen til døren når maskinen blir forlatt ubemannet. Om en feil skulle oppstå, steng vann- og elektrisitetsforsyningen til maskinen. Len deg ikke på døren når denne står åpen. Bruk ikke skjøteledning. Vanntilførselen må oppfylle de nasjonale krav. Maskinen må kun plasseres der øvd personell kan holde oppsyn med den. 1.3 og direktiver Maskinen er produsert i henhold til CEkravene og følger disse retningslinjene: Maskindirektiv: 89/392/EEG. EMC direktiv: 89/336/EEG. Maskinen oppfyller følgende krav: EN 292: Maskinsikkerhetsstandard. UL og Cul 751: Salgsautomatstandard. Av/På Strømledningg g Vanntilkobling (10) 2

5 2 Beskrivelse av automaten 2.1 Generelt Dette er en kompakt halvautomat for tilberedelse av varme drikker, med (mulig) ekstrautstyr. Plasser alltid en kopp (eller krus) under tuten før du velger en drikk. Du kan stillen inn styrken på drikken ved hjelp av styrkereguleringsknappene (3). Leverandøren kan hjelpe ved innstillingen av de forskjellige valgmulighetene (styrke, oppskrifter, mengdeforhold etc.) 2.2 Maskinens innside og utside Se vedlegg. 2.3 Display og knapper Valgknapper for drikker Det er 5 valgknapper (4). Varmtvannsknappen velger en kopp varmt vann. Den høyre knappen gir varmt vann så lenge du holder den inne. Eventuelt kan denne knappen brukes for damp (for maskiner med dampkoker). Dobbel espresso eller to kopper espresso Stor kopp kaffe Varmt vann eller damp så lenge knappen holdes inne Display og servicetastatur På displayet vises valgt drikke, styrkeforhold, meldinger, tellere etc. Med opp/ned scroll tasten (3) kan styrken stilles inn. Escape (<) og enter (>) knappene brukes til å betjene servicemenyen Servicetastatur Servicetastaturet (A) brukes for rengjøringssyklusen (se 5), eller for avlesning av telleren (se 4.2).Servicemontøren bruker dette for å tilpasse oppskriftene. Knapp * = Programmeringsknapp Knapp 4 = Spyling av blanderen Knapp 5 = Test av kvern/kaffe 1 Knapp 6 = Test av kvern/kaffe 2 Knapp 7 = Spyling av bryggeren Knapp 8 = Dreining av bryggeren Andre knapper brukes av servicemontøren. Pass på! Når det trykkes på serviceknappene settes mekaniske deler i bevegelse. Disse kan ikke stoppes. (A) 3

6 2.4 Typeskilt På typeskiltet finner du følgende opplysninger: Fabrikantnavn Serienummer Type/modell Produksjonsdato Vanntilkobling 2.5 Tekniske spesifikasjoner Maskinens mål: Bredde 550 mm Høyde 605 mm Dybde 500 mm Vekt (tom) 30 kg Elektrisk tilkobling 240 Volt AC +/- 10%, 50 Hz +/- 2% maks. kapasitet 3,0 kw Vanntrykk 0,5-6 bar (50 kpa 600 kpa). Når automaten ikke er tilknyttet en vannledning, må vannbeholderen fylles for hånd. Lydnivå: Stand-by 0 db Vanlig kaffe 58 db Espresso laget av bønner 68 db 3 Installasjon 3.1 Installasjon av maskinen Transport, reparasjon og installasjon av maskinen må kun utføres av øvd personell. 3.2 Plassering av maskinen Plasser maskinen over bakkenivå i et rent og tørt rom, med en temperatur mellom 5 C og Hvordan slå av maskinen Når maskinen ikke skal brukes i en periode, for eksempel i helgen, anbefales det å slå av elektrisitet- og vanntilførselen. Hovedbryteren (10) befinner seg på baksiden av automaten. Det kan lages ca 120 kopper drikke per time, avhengig av valgt produkt og innstilt volum. 4

7 4 Bruken av Essence 4.1 Tilberedelse av drikke 1 Plasser en kopp under tuten. 2 Still in styrken av drikken med styrkereguleringsknappene (3) 3 Velg drikke med valg-knappene (4) Drikken er ferdig etter et kort pip, og i displayet vises drikke ferdig. 4.2 Avlesning av telleren Bruk servicetastaturet (A) og reguleringsknappene (3). For å gå tilbake i menyen (til et høyere nivå), brukes escape-knappen (<). 1 Trykk 2 ganger på programmeringsknappen (*) på servicetastaturet (A). 2 Bruk reguleringsknappene (٨ og V) til du kommer til menyvalget tellere. 3 Trykk på enter (>) for å velge tellere. 4 Gå nedover i menyen, og velg telleren for gratis eller betaling ved å trykke enter (>) igjen. I displayet vil så den aktuelle tellerstanden vises. 5 Trykk på escape (<) for å avslutte avlesningen av tellerne. (3) Når små kopper benyttes, kan den magnetiske tutforlengeren brukes. 5

8 5 Vedlikehold og rengjøring 5.1 Daglig vedlikehold Å ikke utføre det daglige vedlikehold av maskinen, vil påvirke kvaliteten av produktene negativt, og kan føre til feil på maskinen. Trinn 1. Fylling 1 Lås opp låsen (1), og lukk opp begge dører. 2 Fyll beholderne (se 6.3) om nødvendig. Trinn 2. Rengjøring av tuten for topping 1 Vend tuten for topping opp, og ta den av beholderen. 2 Rengjør den med en tørr børste. 3 Sett den kun på plass igjen når den er helt tørr. 4 Drei den tilbake ned i blanderen. Trinn 3. Rengjøring av kaffetrakten 1 Fjern kaffetrakten (H). 2 Rengjør den med en tørr børste. 3 Sett den kun på plass igjen når den er helt tørr. Trinn 4. Spyling av blander og CoEx brygger 1 Fjern dryppskålen ved å trekke denne mot deg. 2 Plasser en kanne under bryggtuten. 3 Dytt bryggtuten (K) ned og fest denne ved å trekke den grønne festeanordningen mot deg. 4 Trykk på knapp 4 på servicetastaturet. Varmt vann renner gjennom blanderen så lenge du holder knappen inne.gjenta dette til rent vann kommer ut av blanderen. 5 Trykk på knapp 7 for å spyle CoEx bryggeren. Gjenta dette til rent vann kommer ut av bryggeren. 6 Lås opp bryggtuten ved å skyve den grønne festeanordningen fra deg. (G) (H) (K) (K) 6

9 Trinn 5. Rengjøring av tutforlengeren 1 Fjern den magnetiske tutforlengeren (se 4.1) 2 Rengjør denne med varmt vann og en børste. Trinn 6. Rengjøring av avfallsbeholderen og den interne dryppskålen 1 Tøm avfallsbeholderen (M) og rengjør denne grundig. 2 Tøm dryppskålen (N) og rengjør denne grundig. 3 Rengjør bunnen av automaten med en tørr børste eller myk klut. 4 Sett avfallsbeholderen (M) og den interne dryppskålen (N) tilbake i automaten. Trinn 7. Rengjøring av dryppskålen 1 Fjern risten (8) og den øverste delen av dryppskålen. 2 Tøm dryppskålen og rengjør alle delene grundig. Tørk alle delene grundig. 3 Sett dryppskålen tilbake i maskinen. (9) (N) (M) Trinn 8. Rengjøring av utsiden 1 Rengjør utsiden av automaten grundig med en myk klut. 7

10 5.2 Ukentlig rengjøring Å ikke utføre det ukentlige vedlikehold av maskinen vil påvirke kvaliteten av produktene negativt, og kan føre til feil på maskinen. Trinn 1. Åpning av dørene 1 Lås opp låsen og lukk opp begge dørene. Trinn 2. Rengjøring av kaffebeholderen 1 Fjern kaffetrakten (H). 2 Trekk beholderens festeanordning(er) mot deg. 3 Fjern beholderdekselet (E). 4 Fjern beholderen (F) og tøm denne. 5 Rengjør beholderen med en tørr børste. 6 Rengjør beholderplattformen med en myk tørr klut. 7 Sett beholderen kun tilbake når den er helt tørr. 8 Fyll beholderne (se 6.2). 9 Skyv beholderens festeanordning(er) tilbake. Trinn 3. Rengjøring av toppingbeholderen 1 Drei beholdertuten (G) opp, fjern beholderen fra automaten, og tøm den (se 6.3). 2 Fjern beholdertuten (G), og rengjør alle beholderdelene grundig med en tørr børste. 3 Sett tuten tilbake på plass på beholderen. 4 Rengjør beholderplattformen med en tørr klut. 5 Fyll beholderen og sett denne på plass. (D/G) 8

11 Trinn 4. Rengjøring av blanderen (I/J) 1 Fjern blanderslangen (J). 2 Drei bajonettlåsen ±10 mot klokken, og trekk blanderen (I) ut av automaten. 3 Rengjør alle løse deler grundig med varmt vann. 4 Sett blanderen tilbake i automaten. 5 Drei beholdertuten tilbake, og plasser den mot blanderen. Trinn 5. Rengjøring av CoEx bryggeren 1 Fjern bryggtuten (K): Trykk den ned, og trekk den grønne festeanordningen mot deg (se 5.1 trinn 4). Ta deretter den svarte bryggtuten (K) ut av bryggemekanismen. 2 Trykk litt på sidene for å skille delene fra hverandre. 3 Rengjør delene grundig med varmt vann og en børste. 4 Ta CoEx bryggeren (L) ut av automaten ved å løfte festeanordningshendelen og samtidig trekke bryggeren mot deg. 5 Rengjør bryggeren grundig med varmt vann og en børste. 6 Tørk bryggeren og bryggtuten. 7 Sett bryggeren og bryggtuten tilbake i automaten. 8 Tilbakesetting av bryggeren skjer i omvendt rekkefølge av hvordan den ble tatt ut. Trinn 6. Ta en testdrikk (K) (L) 9

12 5.3 Månedlig vedlikehold Å ikke utføre det månedlige vedlikehold av maskinen, vil påvirke kvaliteten av produktene negativt, og kan føre til feil på maskinen. Ved siden av ukentlig vedlikehold må også månedlig vedlikehold utføres for å sikre at maskinen fungerer korrekt, og for å garantere kvaliteten på drikkene. Trinn 1. Rengjøring av beholderne med vann 1 Fjern alle beholderne og tøm disse (se 6.2 og 6.3). 2 Skyll alle beholderne med varmt vann til all produktrester er borte. 3 Tørk alle beholdere grundig både på innsiden og utsiden. Sørg for at beholderne er tørre før du fyller på produktene. Dette hindrer klumping av produktene. 4 Fyll blanderbeholderen med det riktige produktet, og sett denne på plass igjen i maskinen (se 6.3). 5 Sett kaffebeholderen på plass igjen i maskinen, og fyll den med de riktige produktene (se 6.2). 6 Løsne beholderens festeanordning(er) (se 5.2 trinn 2). Trinn 2. Rengjøringssyklus 1 Trykk 2 ganger på programmeringsknappen (*) på servicetastaturet. 2 Bruk reguleringsknappene (٨ og V) til å velge rengjøringssyklusen, og trykk på enter (>). 3 Legg en rengjøringstablett i bryggeren. 4 Sett en kanne under bryggtuten. 5 Trykk bryggtuten ned, og trekk den grønne festeanordningen mot deg (se 5.1 trinn 4). 6 Trykk en gang til på enter (>) for å starte rengjøringssyklusen. Den varer ca 6 minutter. 7 Løsne bryggtuten etter at syklusen er ferdig. 10 (L)

13 6 Fylling 6.1 Fylling av vannbeholderen Denne handlingen gjelder kun for automater som ikke er tilknyttet vannledning (Fylling for hånd). 1 Lås opp og lukk opp den venstre døren. 2 Fjern vanntanken (P) ved å trekke denne mot deg. 3 Fyll tanken med rent vann. 4 Sett vanntanken tilbake i maskinen. 5 Lukk og lås døren. (P) 11

14 Fylling av kaffebeholderen Fyll beholderen med nok til 1 eller 2 dagers forbruk, for å holde produktet ferskt. Sørg for at det er minimum 4 cm produkt i beholderen. Benytt bare produkter som er anbefalt av leverandøren av automaten. Fyll bønner eller malt kaffe kun i de riktige beholderne. Kaffebeholdere (I eller II) Malt kaffe/bønner Bønner/Bønner Malt kaffe/malt kaffe Fylling av kaffebeholderne: 1 Lås opp den venstre døren. 2 Fjern beholderdekselet (E). 3 Fyll beholderen med riktig type kaffe. 4 Sett beholderdekselet tilbake på maskinen og lås den venstre døren. 5 Ta en testdrikk. Beholder I Beholder II Essence BG Essence Twin B Essence Twin G G Malt kaffe B Bønner 12

15 6.3 Fylling av toppingbeholderen 1 Lås opp og åpne den venstre døren. 2 Drei toppingbeholdertuten (G) opp. 3 Løft toppingbeholderen (D) litt opp, og trekk den ut av maskinen. 4 Fjern dekselet. 5 Fyll beholderen med riktig produkt. 6 Sett dekselet på plass, og sett beholderen tilbake i automaten. Sørg for at beholderen står i riktig posisjon, slik at den passer godt i automaten. 7 Drei tuten ned igjen. 8 Lukk og lås døren. 9 Ta en testdrikk. (D/G) 13

16 7 Displaymeldinger 7.1 Feilmeldinger som krever en servicemontør: Varmtvannskoker tom Vanninntak stengt/vannlekkasje For høy temperatur Temperatursensor kortsluttet Temperatursensor løs Sensor løs Kommunikasjonsfeil Slå av automaten, steng vanntilførselen, og ring servicemontøren Det er ikke nok vann i varmtvannskokerne. Det er konstatert en lekkasje i vannsystemet. Det er målt en for høy temperatur. Temperatursensoren fungerer ikke korrekt. Kontakten med sensoren er brutt. Kontakten med en av sensorene er brutt. Det elektriske systemet fungerer ikke korrekt. 14

17 7.2 Displaymeldinger du selv kan løse Om de følgende løsningene ikke fungerer, ta kontakt med leverandøren. Fyll vannbeholderen Lukk døren Sett på plass beholderdekselet Sett på plass avfallsbeholderen Tøm intern dryppskål Brygger tom for kaffe Ikke nok vann Brygger ute av posisjon Vann ikke tilknyttet Innstaller vanntank Sett automaten i håndfyllingsmodus eller vent til vanntanken (P) er fylt. Lukk begge dørene. Beholderdekselet (E) sitter ikke riktig på plass. Sett det på plass igjen. Sett avfallsbeholderen (M) i automaten. Tøm den interne dryppskålen, og rengjør denne. Fyll kaffe i den riktige beholderen eller sett på plass kaffetrakten og/eller åpne beholderens festeanordning. Tøm koppen din, og velg samme drikk på nytt. Sett bryggeren (L) i riktig posisjon i automaten. Åpne vanntilførselen, eller knytt denne til. Skru maskinen av i 5 sek. og så på igjen. Sett vanntanken (P) på plass. (Fortsettelse neste side) 15

18 Fylling av varmtannskoker(e) Vannet varmes ERROR1 Varmtvannssystemet fylles. Vannet blir varmet opp. Dette kan ta noen minutter. Rengjøringssyklusen er stoppet for tidlig. Prøv på nytt. Copyright 2004, J.M. de Jong Duke automatfabrikk A.S. Alle rettigheter reservert. Selv om alle forhåndsregler ble tatt da denne bruksanvisningen ble forfattet, tar ikke J.M. de Jong Duke automatfabrikk A.S noe ansvar for feil eller ufullstendigheter. Fabrikken tar heller ikke ansvar for følger av betjening av maskinen basert på informasjon i denne bruksanvisningen. J.M. de Jong Duke automatfabrikk A.S forbeholder seg retten til å forandre deler når som helst, uten først å underrette kunden. Reproduksjon av hele eller deler av denne utgaven, lagring i digitale media eller på andre måter, og alle typer overføring er forbudt uten uttrykkelig tillatelse fra utgiveren. Informasjonen i denne teksten er ikke bindende, og kan forandres uten forhåndsvarsling. 16

19 17

20

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764034_03: BRUKERMANUAL INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV SYMBOLER... 3 Farenivåer...3 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5

Detaljer

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Standard EU-direktiv... 6 2.3 Ikoner og sikkerhetssymboler i håndboken... 7 2.4 Maskinidentifikasjon... 7 3 Oversikt... 8

Detaljer

Brukermanual Saphira

Brukermanual Saphira Brukermanual Saphira Viktige sikkerhetsanvisninger For å minske faren for brann, elektrisk støt og/eller personskader, ved elektriske apparat må alltid sikkerhetsanvisninger følges: Les alle instrukser

Detaljer

BRUKERVEILEDNING K AFFEMASKIN NORSK TYPESERIE 1400 BESTILLINGS-NR. 33 0914 7090 VERSJONAUSGABE 06.06 03.00.001

BRUKERVEILEDNING K AFFEMASKIN NORSK TYPESERIE 1400 BESTILLINGS-NR. 33 0914 7090 VERSJONAUSGABE 06.06 03.00.001 BRUKERVEILEDNING K AFFEMASKIN NORSK 03.00.001 TYPESERIE 1400 BESTILLINGS-NR. 33 0914 7090 VERSJONAUSGABE 06.06 Generell presentasjon Vi gratulerer med kjøpet av kaffemaskinen. Du vil ble overbevist av

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 729 930 Transportemballasje

Detaljer

Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold. Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn

Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold. Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn Installasjon, 3-4 Installasjon Koble til strøm Koble til vann Produktegenskaper

Detaljer

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 00.00.000

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 00.00.000 coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 00.00.000 Typeserie 8800 33 2609 8090 03.2013 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskin. Kaffemaskinen WMF

Detaljer

TØRKETROMLER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL. 6,5kg VERSJON MED EN VARMEPUMPE INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BETJENINGSANVISNING

TØRKETROMLER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL. 6,5kg VERSJON MED EN VARMEPUMPE INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BETJENINGSANVISNING TØRKETROMLER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL 6,5kg VERSJON MED EN VARMEPUMPE INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BETJENINGSANVISNING 8093724 Utgivelsesdato: Mars 2012 Innhold Før du tar i bruk maskinen for første

Detaljer

TØRKETROMLER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL. 6,5kg VERSJON MED EN VARMEPUMPE INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BETJENINGSANVISNING

TØRKETROMLER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL. 6,5kg VERSJON MED EN VARMEPUMPE INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BETJENINGSANVISNING TØRKETROMLER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL 6,5kg VERSJON MED EN VARMEPUMPE INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BETJENINGSANVISNING 8093724no Utgivelsesdato: Mars 2012 Innhold Før du tar i bruk maskinen for første

Detaljer

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems Bremer VIVA XXL Bruksanvisning Full automatisk kaffemaskin Franke Coffee Systems 1 Kjære kunde, Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen før du bruker VIVA XXL for første gang. På denne måten beskytter

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin med fast vanntilkobling CVA 4085 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-B227WLQK http://no.yourpdfguides.com/dref/1214508

Din bruksanvisning LG GW-B227WLQK http://no.yourpdfguides.com/dref/1214508 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Adora SL hel- og designintegrert. Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Adora SL hel- og designintegrert. Oppvaskmaskin Bruksanvisning Adora SL hel- og designintegrert Oppvaskmaskin Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med manuell vannfylling UM_NO Part No.: 1764087_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren...

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren... Instruksjoner for personlig kaffetrakter Innholdsfortegnelse SIKKERHET ved bruk av personlig kaffetrakter Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 8 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER

Detaljer

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Brukerhåndbok Leica CM3050 S Kryostat Norsk V1.3 03/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av maskinen. Les nøye gjennom håndboken før maskinen tas i bruk. Serienr.:...

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer