MH 7P - Instructions for use

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MH 7P - Instructions for use"

Transkript

1 psi bar MH 7P - Instructions for use B ( )

2 psi bar psi bar

3 Innhold NO 1 Sikkerhetsinstrukser Beskrivelse Bruksområde Betjeningselementer Før idriftsettelse Transport/oppstilling Forbrenningsinnstillinger Aktivering av brems Montering av sveiv for slangetrommel og kabeltrommel Fylling av beholdere for rengjøringsmiddel Fylling av beholder for Nilfisk AntiStone Avleiringshemmer Fylling av brennstofftank Tilkobling av høytrykksslange Tilkobling av vannslange Oppfanging av frostvæske Vanntilkobling Elektrisk tilkobling Betjening / drift Bruk Tilkoplinger Innkobling av maskinen Trykkregulering med Tornado-lanse Bruk av rengjøringsmidler Bruksområder og arbeidsmetoder Generelle informasjoner Typiske anvendelser Transport og oppbevaring Transport Slik slår du av høytrykksvaskeren Frakobling av forsyningsledninger Opprulling av tilkoblingsledning og høytrykksslange, oppbevaring av tilbehør Oppbevaring av maskinen (frostsikker lagring) Vedlikehold Retningslinjer for vedlikehold Vedlikeholdsskjema Vedlikeholdsarbeide Utbedring av feil Visninger på displayet Visninger på betjeningsfeltet Ytterligere feil Annet Resirkulering av maskinen Garanti CE samsvarserklæring Tekniske data Spesialtilbehør modellvarianter 117

4 1 Sikkerhetsinstrukser High Pressure Washer - SAFETY INSTRUCTIONS D ( ) 118 Spesialtilbehør modellvarianter

5 2 Beskrivelse NO 2.1 Bruksområde Denne høytrykksvaskeren er designet for profesjonell bruk. Den kan brukes til rengjøring av landbruks- og anleggsutstyr, staller, kjøretøy, rustne flater osv. Høytrykksvaskeren er ikke godkjent for rengjøring av overflater som kommer i kontakt med næringsmidler. Bruk alltid høytrykksvaskeren som angitt i brukerveiledningen. All annen bruk kan skade høytrykksvaskeren eller overflaten som skal rengjøres, eller det kan føre til personskader. 2.2 Betjeningselementer Se illustrasjonen på utbrettsiden foran i denne bruksveiledningen. 1. Lanse, pistol og slange 2. Holder for sprøyterør 3. Betjeningsfelt 4. Sveiv for slangetrommel Kabeltrommel 5. Nivåindikator brennstofftank 6. Påfyllingsstuss for brennstoff 7. Feste for kranoppheng 8. Lås for deksel 9. Dørlås 10. Sveiv for slangetrommel 11. Høytrykks-slangetilkobling for maskiner uten slangetrommel 12. Hovedbryter kaldtvann / varmtvann 13. Display (temperatur / koder) 14. Temperaturregulering 15. Etterfylling av brennstoff 16. Etterfylling av Nilfisk AntiStone 17. Tid for service utført av Nilfisk service 18. Etterfylling av pumpeolje 19. Dosering av rengjøringsmiddel 20. Manometer 21. Beredskapsindikator 22. Styrerull med brems 23. Vanntilkobling 24. Påfyllingsstuss for frostvæske 25. Påfyllingsstuss for Nilfisk AntiStone 26. Beholder for rengjøringsmiddel B 27. Slangetrommel 28. Kabeltrommel 29. Påfyllingsstuss for rengjøringsmiddel A 30. Spalte for åpning av deksel Spesialtilbehør modellvarianter 119

6 3 Før idriftsettelse 3.1 Transport/oppstilling 1. Den tryggeste måten å løfte maskinen på er å bruke en gaffeltruck. Pilene i figuren viser de gunstigste innkjøringspunktene for gaffelen. 2. Det er også mulig å løfte maskinen ned av pallen for hånd. På grunn av maskinens vekt bør dette arbeidet utføres av minst tre personer. FORSIKTIG Maskinen må ikke løftes i kunststofftankene, da disse kan løsne fra rammen. De beste løftepunktene er på håndtaket på rammen, mellom forhjulene og styretrinsene 3.2 Forbrenningsinnstillinger Høytrykksvaskeren har gått igjennom omfattende kontroller og er fra fabrikken stilt inn for maksimal ytelse. Fabrikken befinner seg ca. 120 m (390 ft) over havflaten, og oljebrennerens innstillinger er optimale for denne høyden. Skal maskinen tas i bruk i en høyde over 1200 m (3900 ft) over havflaten, må brenneren stilles inn for feilfri drift og økonomisk effektivitet. Ta kontakt med din forhandler eller Nilfisk service. 3.3 Aktivering av brems 1. Før første gangs idriftsettelse, kontroller maskinen nøye med hensyn til feil eller mangler. Ved feil, meld fra til Nilfisk forhandleren umiddelbart. 2. Sett maskinen kun i drift hvis den er i feilfri stand. 3. Aktiver bremsen. 4. Hvis høytrykksvaskeren står i en helling må den ikke overskride 10 grader i noen retning. 120 Spesialtilbehør modellvarianter

7 3.4 Montering av sveiv for slangetrommel og kabeltrommel 1. Trekk sveivens festeknapp i pilens retning. 2. Sentrer sveivens festeneser i samsvar med utsparingene til slange- / kabeltrommelens aksel. 3. Fest sveiven til akselen. 4. Trykk inn festeknappen for å feste sveiven. 3.5 Fylling av beholdere for rengjøringsmiddel Fyll opp vaskemiddeltankene (A) og (B) med konsentrert vaskemiddel. A B 3.6 Fylling av beholder for Nilfisk AntiStone Kalkbeskyttelseskonsentratet Nilfisk Anti-Stone forhindrer kalkdannelser og virker samtidig korrosjonsbeskyttende. Benytt vedlagte flaske for påfylling. Av kompatibilitetshensyn må du bare bruke testede Nilfisk AntiStone (AntiScale - avleiringshemmer) som leveres som: Sekspakning med 1 liters flasker: delenummer liter: delenummer liter: delenummer Spesialtilbehør modellvarianter 121

8 3.7 Avleiringshemmer Nilfisks doseringssystem for avleiringshemmere er innstilt fra fabrikken. For å justere vannets hardhet anbefaler vi å teste tilførselsvannet. Bruk skjemaet til å finne riktig dosering av No Scale/Anti-Stone og vann, og tilsett blandingen i beholderen for avleiringshemmer. Tilførselsmengde l/t Pumpestørrelse ml/t dh f e Dosering , :1 = 17ml/h ,5-53, ,5 Pure = 35ml/h 3.8 Fylling av brennstofftank MERK Ved temperaturer under 8ºC begynner brennoljen å stivne (utskillelse av parafin). Dette kan forårsake startproblemer for brenneren. Tilsett derfor stivnepunkts- og flyteforbedringsmiddel (tilgjengelig i faghandler for brennolje) i oljen før vinteren setter inn, eller benytt vinterdieselolje. Use clean fuel only, free of moisture and contamination. Contact your dealer for fuel source and type recommendations. Brennstoffet må være fritt for urenheter. For påfyllingsmengder, se kapittel 9.4, Tekniske data. Når maskinen er kald: Fyll opp drivstofftanken fra en ren beholder med ferskt drivstoff, fyringsolje, DIN (uten biodiesel) eller Diesel EN 590 (Diesel med biodieselinnhold på opp til 7 %). I henhold til EN 590 kan diesel (opp til 7 % biodiesel) brukes under følgende restriksjoner: Maksimal oppbevaringstid i høytrykksvaskerens dieseltank: 1 måned. Diesel som er lagret i mer enn 6 måneder er det ikke tillatt å fylle på Nilfisk høytrykksvaskere. Diesel EN 590 er ikke anbefalt for bruk i høytrykksvaskere ved temperaturer under 0 C. Diesel EN 590 fra åpen beholder må ikke brukes. 3.9 Tilkobling av høytrykksslange Maskiner med slangetrommel A B C 1. Stikk høytrykksslangens tilkobling (A) på nippelen i midten av akselen. 2. Legg slangen inn i slangeføringen (B) og sett på overdelen. 3. Løsne bremsen (C) på slangetrommelen og rull på høytrykksslangen. MERK Høytrykksslanger, armaturer og koblinger er viktige for sikkerheten ved høytrykksvaskeren. Bruk bare høytrykksdeler som er godkjent av Nilfisk. 122 Spesialtilbehør modellvarianter

9 3.9.2 Maskiner uten slangetrommel Koble høytrykksslangen med hurtigkobling til maskinens høytrykkstilkobling Tilkobling av vannslange 1. Monter vedlagte rørstykke til vannslangen. 2. Skyll vannslangen med vann like før den kobles til maskinen for å unngå at sand eller andre smusspartikler trenger inn i maskinen. 3. Koble vannslangen med hurtigkobling til vanntilkoblingen. 4. Åpne vannkranen. MERK For vannmengde og vanntrykk, se kapittel 9.4, Tekniske data. Monter et vannfilter i vanntilførselen dersom vannkvaliteten er dårlig (sand e.l.). For tilkobling av maskinen, benytt en tekstilforsterket vannslange med en nominell vidde på minst ¾ (19 mm). FORSIKTIG Bruk aldri høytrykksvaskeren uten vann. Selv korte avbrudd i vannforsyningen vil føre til alvorlige skader på pumpepakningene Oppfanging av frostvæske Maskinens ledningssystem er fylt med frostvæske fra fabrikken. Fang opp væsken som først renner ut (for gjenbruk, ca. 5 l) i en egnet beholder. Spesialtilbehør modellvarianter 123

10 3.12 Vanntilkobling Denne høytrykksvaskeren er kun godkjent for tilkobling til drikkevannskran når det er installert en egnet tilbakeslagsventil, type BA ifølge EN Hvis tilbakeslagsventilen ikke følger med kan du bestille den fra forhandleren din. Når vannet har strømmet gjennom tilbakeslagsventilen er det ikke lenger å betrakte som drikkevann. For å dempe eventuelle trykktopper må slangen mellom tilbakeslagsventilen og høytrykksvaskeren være minst 12 meter lang (min. diameter 3/4 tommer). Monter et vannfilter i vanntilførselen dersom vannkvaliteten er dårlig (sand e.l.). Skyll vannslangen med vann like før den kobles til maskinen for å unngå at sand eller andre smusspartikler trenger inn i maskinen. Bruk med innsuging (for eksempel fra en beholder med regnvann) utføres uten tilbakeslagsventil. Kontakt forhandleren din for anbefaling av sugesett Elektrisk tilkobling 230V 230V 400V 400V Ved maskiner med spenningsomkobling må man alltid påse at korrekt nettspenning er innstilt på maskinen før støpselet stikkes i stikkontakten. Ellers kan maskinens elektriske komponenter bli ødelagt. Det følgende må overholder når du kobler høytrykksvaskeren til det elektriske anlegget: Koble bare maskinen til en kurs med jording. Den elektriske installasjonen skal foretas av en autorisert elektriker. Ifølge IEC anbefales det sterkt at strømtilførselen til maskinen bør omfatte en reststrømanordning (GFCI). FORSIKTIG Ikke skad apparatkabelen ved for eksempel å kjøre over den, trekke i den eller klemme den. Koble fra apparatkabelen kun ved å trekke i pluggen, ikke dra eller trekk i apparatkabelen Skjøteledninger Kabelkoblinger må holdes tørre og over bakkenivå. Kabler på tromler må alltid rulles helt ut for å forhindre at kabelen overopphetes. Skjøteledninger må være sikret mot vann og samsvare med kravene som er nevnt under med tanke på lengder og kabeldimensjoner. Kabellengde m Tverrsnitt <16 A <25 A opp til 20 m ø1.5mm² ø2.5mm² 20 til 50 m ø2.5mm² ø4.0mm² 124 Spesialtilbehør modellvarianter

11 4 Betjening / drift NO 4.1 Bruk Før du starter opp høytrykksvaskeren må du hver gang kontrollere den grundig for eventuelle feil. Kontroller alltid at det er tilstrekkelige mengder drivstoff, olje og AntiScale. Kontroller også høytrykksslangen og pistolen, isolasjonen på apparatkabelen skal være feilfri og uten sprekker. MERK For å oppnå lang levetid og unngå problemer med smuss i pistolen, må koblingen og nippelen holdes rene. 4.2 Tilkoplinger Tilkopling av sprøyterøret til sprøytepistolen B A C 1. Trekk den blå hurtigkoblingen (A) på sprøytepistolen bakover. 2. Stikk nippelen på lansen (B) inn i hurtigkoblingen og slipp denne frem. 3. Trekk lansen (eller annet utstyr) forover for å sjekke at den er godt festet til sprøytepistolen. MERK Rengjør alltid nippelen for eventuelle smusspartikler før sprøyterøret forbindes med sprøytepistolen. 4.3 Innkobling av maskinen Kaldtvannsdrift / varmtvannsdrift (opptil 100ºC) 1. Sett hovedbryteren i stilling (kaldtvann). Styreelektronikken foretar en selvtest. I displayet vises --- i ca. 1 sekund. Motoren starter. lyser. 2. Sett hovedbryteren i stilling (varmtvann). 3. Velg temperatur. 4. Lås opp sprøytepistolen og aktiver den. 5. Brenneren slår seg på. 6. Aktiver sikringsbolten også ved kortere arbeidspauser. Spesialtilbehør modellvarianter 125

12 MERK 20 sekunder etter lukking av sprøytepistolen kobler maskinen automatisk ut. Maskinen kan settes i drift igjen ved å aktivere sprøytepistolen Dampdrift (over 100ºC) 1. Åpne dekselet og døren. 2. Vri dreieknappen på sikkerhetsblokken mot urviseren helt til anslag. 3. Sett hovedbryteren i stilling. 4. Velg temperatur (over 100ºC). Ved spesielle anvendelser, benytt strålerør med dampdyse. FORSIKTIG Utvis forsiktighet på grunn av vann- og damputslipp på opp til 150 C når du bruker utstyret i damptrinnet. 4.4 Trykkregulering med Tornado-lanse 1. Drei dreieknappen på sprøyteinnretningen: Høytrykk = med urviseren (+) Lavtrykk = mot urviseren (-) 126 Spesialtilbehør modellvarianter

13 NO 4.5 Bruk av rengjøringsmidler A B sket prosentandel. 2. Sprut på gjenstanden som skal rengjøres. 3. La rengjøringsmiddelet virke. 4. Slå av rengjøringsmiddelet og sprut til det kommer rent vann ut av lansen. 5. Skyll av gjenstanden. 3% 5% ca. 1% 1% 3% 5% ca. Prosentangivelsene i illustrasjonen er kun cirkaverdier. For spesielle bruksområder (f.eks. desinfeksjon) skal oppsugd mengde rengjøringsmiddel måles. For maskinens vannkapasitet, se kapittel 9.4, Tekniske data. 1. Velg ønsket vaskemiddel (A) eller (B) og mengde ved å dreie på knappen til øn- Bruk av rengjøringsmidler sammen med damputstyret viser en lavere prosent, og gir en lavere konsentrasjon. MERK Rengjøringsmidler må ikke få tørke. Dette kan føre til skader på overflaten. Denne maskinen må bare brukes med rengjøringskjemikalier som leveres av eller som anbefales av Nilfisk. Denne maskinen vil, når det er valgt et vaskemiddel, sprute ut vaskemiddelet både med høyt og lavt trykk. For å forlenge levetiden til maskinen må du passe på å spyle systemet med rent vann etter at du har brukt kjemikalier. Spesialtilbehør modellvarianter 127

14 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 5.1 Generelle informasjoner Oppmykning Påføring av rengjøringsmiddel og skum Temperatur Mekaniske virkemidler God vanneffekt og høyt trykk Effektiv høytrykksrengjøring kan man oppnå ved å følge noen få instrukser, kombinert med Deres egne erfaringer på det spesielle bruksområdet. Tilbehør og rengjøringsmidler kan bedre rengjøringseffekten, forutsatt at de brukes på riktig måte. Her finner De noen grunnleggende informasjoner. Harde eller tykke lag med smuss kan løsnes eller mykes opp hvis rengjøringsløsningen får virke i en tid. Dette er en ideell metode, spesielt innen landbruket - f.eks. for rengjøring i grisefjøs. Den beste virkningen oppnås ved bruk av skumrengjøringsmidler og alkaliske rengjøringsmidler. Sprøyt inn flaten med rengjøringsmiddelløsning og la den virke i 30 minutter. Deretter går rengjøringen av flaten med høytrykksstrålen betydelig raskere. Rengjøringsmiddel og skum skal sprøytes på den tørre flaten, slik at rengjørings-middelet kommer i direkte kontakt med smusset, uten ytterligere fortynning.på vertikale flater skal det jobbes nedenfra og oppover, slik at det ikke dannes striper når rengjøringsmiddel-løsningen renner nedover. La rengjørings-middelet virke i noen minutter før flaten rengjøres ved hjelp av høytrykksstrålen. Ikke la rengjøringsmiddelet tørke på flaten. Rengjøringsvirkningen blir bedre ved høyere temperaturer. Spesielt fett og olje er enklere og raskere å fjerne hvis temperaturen er høy. Proteiner er enklest å fjerne ved en temperatur på rundt 60 C, olje og fett ved en temperatur på 70 til 90 C (Poseidon max. 85 C). For å løse opp tykke smusslag er det i tillegg nødvendig med mekaniske virkemidler. Spesielle sprøyterør og (roterende) vaskebørster gir den beste effekten ved fjerning av smusslag. Høyt trykk er ikke alltid den beste løsningen og for høyt trykk kan til og med skade overflatene som skal rengjøres. Rengjøringsvirkningen er i like stor grad avhengig av vanneffekten. Et trykk på 100 bar (i kombinasjon med varmt vann) er tilstrekkelig ved rengjøring av kjøretøyer. En høyere vanneffekt gjør det mulig å spyle løs og bevege løsnet smuss. 128 Spesialtilbehør modellvarianter

15 5.2 Typiske anvendelser Landbruk Fjøs Grisebinge Task Accessories Method Rengjøring av vegger, gulv, innredning Desinfeksjon Skuminjektor Skumrør Powerspeed/ FloorCleaner Rengjøringsmiddel Universal Alkafoam Desinfeksjon DES Oppmykning - Påfør skum på alle flater (nedenfra og oppover) og la skummet virke i 30 minutter. 2. Fjern smusset med høytrykk og ev. tilsvarende tilbehør. På vertikale flater skal det arbeides nedenfra og oppover. 3. For å bevege store mengder smuss skal det brukes størst mulig vanngjennomstrømning. 4. For å tilfredsstille kravene til hygiene skal det kun brukes anbefalte desinfeksjonsmidler. Desinfeksjonsmiddelet må kun påføres etter at alt smuss er fjernet. Maskinpark Traktor, plog etc. Standardrør Rengjøringsmiddelinj. Powerspeed-rør Bøyd rør og understellsvasker Børster 1. Påfør rengjøringsmiddel på overflaten for å løsne smusset. Arbeid nedenfra og oppover. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Arbeid nedenfra og oppover. Bruk egnet tilbehør for å komme til på vanskelig tilgjengelige steder. 3. Rengjør ømfintlige deler som motor og gummi med lavere trykk, slik at det ikke oppstår skader Kjøretøyer Anvendelse Tilbehør Metode Kjøretøyers overflater Standardrør Rengjøringsmiddelinj. Bøyd rør og understellsvasker Børster Rengjøringsmiddel Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop 1. Påfør rengjøringsmiddel på overflaten for å løsne smusset. Arbeid nedenfra og oppover. For å fjerne insektrester skal det først sprayes med f.eks. Allosil, deretter spyles med lavtrykk og hele kjøretøyet rengjøres med rengjøringsmiddel. La rengjøringsmiddelet virke i ca. 5 minutter. Metallflater skal rengjøres med RimTop. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Arbeid nedenfra og oppover. Bruk egnet tilbehør for å komme til på vanskelig tilgjengelige steder. Bruk børster. Korte sprøyterør er velegnet for rengjøring av motor og hjulkasse. Bruk bøyde sprøyterør eller understellsvasker. 3. Rengjør ømfintlige deler som motor og gummi med lavere trykk, slik at det ikke oppstår skader. 4. Påfør flytende voks ved hjelp av høytrykksvaskeren, da dette har en smussavvisende virkning. Spesialtilbehør modellvarianter 129

16 5.2.3 Bygg og industri Anvendelse Tilbehør Metode Overflater Skuminjektorer, skumlanser, standardlanser Metall-gjenstander Bøyd rør Tankrengjøringshode Rengjøringsmiddel Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Desinfeksjon DES Påfør et tykt skumlag på den tørre overflaten. På vertikale flater skal det jobbes nedenfra og oppover. La skummet virke i ca. 30 minutter, slik at effekten er best mulig. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Bruk tilsvarende tilbehør. Bruk høyt trykk for å løsne smuss. Bruk lavt trykk og høy vannmengde for å transportere bort smusset. 3. Desinfeksjonsmiddelet må først påføres etter at alt smuss er fjernet. Sterkt smuss, f.eks. på slakterier, kan transporteres bort ved hjelp av en høy vannmengde. Tankrengjøringshoder brukes til rengjøring av fat, kar, blandebeholdere osv. Tankrengjøringshoder drives elektrisk eller hydraulisk og muliggjør en automatisk rengjøring uten at man må holde øye med rengjøringen hele tiden. Rustede, skadede overflater før behandling Våtstråleinnretning 1. Forbind våtstråleinnretningen med høytrykksvaskeren og stikk sugeslangen ned i sandbeholderen. 2. Bruk vernebriller og -klær mens arbeidene utføres. 3. Ved hjelp av sand/vann-blandingen kan rust og lakk fjernes. 4. Etter sandblåsingen skal overflatene forsegles mot rust (metall) eller råte (tre). Dette er kun noen anvendelseseksempler. Det kan være store forskjeller fra en rengjøringsoppgave til en annen. Ta kontakt med Deres Nilfisk-forhandler for å få hjelp til å finne best mulig løsning på Deres rengjøringsarbeider. 130 Spesialtilbehør modellvarianter

17 6 Transport og oppbevaring NO 6.1 Transport For sikker transport i og på bil anbefaler vi at du hindrer utstyret fra å gli og velte ved å feste det med stropper. Transport: Ikke legg maskinen på siden. Kjør maskinen for å tømme tanken og løs ut trykket i høytrykkslangen ved å trykke på utløserknappen. For transport i temperaturer rundt eller under 0 C bør du trekke frostvæske inn i pumpen på forhånd. 6.2 Slik slår du av høytrykksvaskeren 1. Slå av hovedbryteren, bryteren i stilling OFF. 2. Steng vannkranen. 3. Aktiver sprøytepistolen til maskinen er trykkløs. 4. Aktiver sikringsbolten på sprøytepistolen. 6.3 Frakobling av forsyningsledninger 1. Steng vannkranen. 2. Koble inn maskinen og aktiver sprøytepistolen helt til vanntrykket er borte. 3. Aktiver sikringsbolten på sprøytepistolen. 4. Koble ut maskinen. 5. Koble vannslangen fra maskinen. 6. Trekk maskinens støpsel ut av stikkontakten. Spesialtilbehør modellvarianter 131

18 6.4 Opprulling av tilkoblingsledning og høytrykksslange, oppbevaring av tilbehør 6.5 Oppbevaring av maskinen (frostsikker lagring) A Oppbevar høytrykksvaskeren på et tørt oppvarmet sted for å beskytte den mot frost eller beskytt den i samsvar med anvisningene under: 1. Slå på høytrykksvaskeren med hovedbryteren i. Fare for velt For å unngå ulykker må du alltid rulle opp apparatkabelen. Maskiner med slange- og kabeltrommel: 1. Rull opp tilkoblingsledningen som vist i illustrasjonen. 2. Rull opp høytrykksslangen som vist i illustrasjonen. 3. Heng sprøyterøret og tilbehøret på holderne. 2. Trykk på utløseren på pistolen. 3. Skru av vanntilførselen. Ikke koble vanntilførselslangen fra høytrykksvaskeren; dette vil føre til vannsprut overalt. 4. Fyll gradvis på frostvæske (om lag 5 liter) på vanntanken (A). 5. Maskinen er beskyttet mot frost når frostvæskeblandingen kommer ut av pistolen. 6. Løs ut utløseren til pistolen. 7. Slå av høytrykksvaskeren. 8. Når maskinen tas I bruk igjen kan frostvæske løsningen samles opp og tas vare på for senere bruk. FORSIKTIG Start aldri opp en frossen høytrykksvasker. For å unngå mulig skade må du sette høytrykksvaskeren i et oppvarmet rom før du bruker den igjen. Frostskader dekkes ikke av garantien. 132 Spesialtilbehør modellvarianter

19 7 Vedlikehold NO 7.1 Retningslinjer for vedlikehold For å unngå fare må skadde deler skiftes ut enten av din Nilfisk forhandler, forhandlerens kundeservice eller tilsvarende kvalifisert person. Sikre at maskinen blir gjenstand for jevnlig service av en autorisert Nilfisk forhandler i samsvar med vedlikeholdsplanen. Hvis dette kravet ikke overholdes gjør det garantien ugyldig. Høytrykksvaskeren må kobles fra strømforsyningen under rengjøring, verdlikehold eller ved utskifting av deler eller når den forberedes til en annen funksjon. 7.2 Vedlikeholdsskjema Etter de første 50 driftstimene Ukentlig Rengjøring av vannfilter Rengjøring av oljefilter Kontroll av pumpeolje Skifte av pumpeolje Tømming av brennstofftanken Flammesensor For hver 6. måned eller Ved behov for hver 500. driftstime 7.3 Vedlikeholdsarbeide Rengjøring av vannfilter I vanninnløpsslangen befinner det seg to siler som holder større smusspartikler tilbake, slik at disse ikke trenger inn i høytrykkspumpen. 1. Skru av koblingen. 2. Ta ut filteret med et verktøy og rengjør det Rengjøring av oljefilter 1. Åpne slangeklemmene 2. Skift ut drivstoffilteret 3. Sett på slangeklemmene 4. Fjern rengjøringsmiddelet/ det defekte filteret i samsvar med gjeldende forskrifter. Spesialtilbehør modellvarianter 133

20 7.3.3 Kontroll av pumpeolje 1. Kontroller pumpeoljens farge. Er oljen tilnærmet grå eller hvit, skift den ut. 2. Om nødvendig, etterfyll pumpeolje når maskinen er kald. For oljetype, se kapittel 9.4, Tekniske data Skifte av pumpeolje 1. Åpne oljetappeskruen (A) på undersiden av pumpehuset, fang opp oljen som renner ut i en egnet beholder og fjern den i samsvar med gjeldende forskrifter. 2. Kontroller pakningen og fest skruen igjen. 3. Fyll på olje og steng oljepluggen. For oljetype og -mengde, se kapittel 9.4, Tekniske data Tømming av brennstofftanken Flammesensor 1. Sett klar en beholder som er egnet til å romme hele innholdsmengden i tanken. 2. Sett utløpsrennen i riktig stilling ved brennstofftankens lukkeplugg. 3. Løsne lukkepluggen og la innholdet i tanken renne ned i den klargjorte beholderen. Pass på at det ikke søles ut brennstoff. 4. Kontrollér tetningen og sett inn lukkepluggen igjen. 5. Kontrollér at tanken er tett. 1. Demonter sensoren og rengjør den med en myk klut. 2. Påse at den sitter korrekt etter montering. 134 Spesialtilbehør modellvarianter

21 8 Utbedring av feil NO 8.1 Visninger på displayet Visning på displayet Årsak Utbedring FLF > Feil på fl owsensor Underrett Nilfi sk service Kaldtvannsdrift mulig FLO > Vannkran stengt eller vanntilførsel for liten For krav, se kapittel 9.4., Tekniske data > Beholder for rengjøringsmiddel tom Fyll på beholderen for rengjøringsmiddel eller sett doseringsventilen i stilling OFF > Trykkreguleringen på styreblokken er satt til lav vannmengde Vri håndtaket på styreblokken til høyere vanntrykk/mengde > Maskin forkalket Underrett Nilfi sk service FUE > Brennstoffnivå på minimum Etterfyll brennstoff Kaldtvannsdrift mulig HOP > Motor overopphetet Sett hovedbryteren i stilling OFF, la maskinen avkjøle Stikk støpselet direkte i stikkontakten (uten forlengelseskabel) Eventuell fasefeil. Få den elektriske tilkoblingen kontrollert av elektriker HOS > Maskin overopphetet Underrett Nilfi sk service LEA > Lekkasje eller ikke tillatt driftstilstand etter korttidsdrift Maskinen kobler ut etter tre gangers korttidsdrift. For reset: Sett hovedbryteren i stilling OFF, start deretter maskinen på ny. Hold sprøytepistolen inne i over 3 sekunder > Sprøytepistol utett Kontroller sprøytepistolen > Høytrykksslange, høytrykksforskruing eller rørledning utett Ettertrekk skruforbindelser, skift ut høytrykksslangen eller rørledninger > Beholder for rengjøringsmiddel tom Fyll opp beholderen for rengjøringsmiddel eller sett doseringsventilen i stilling OFF > Filter i vanninnløp tilsmusset Rengjør filteret > Høytrykkspumpe suger luft Utbedre utettheter LHE > Flammesensor tilsotet Demonter og rengjør fl ammesensoren > Feil på tenn- eller brennstoffsystem Underrett Nilfi sk service Kaldtvannsdrift mulig LHL > Feil på brenner Underrett Nilfi sk service Kaldtvannsdrift mulig POL > Pumpeoljenivå for lavt Etterfyll pumpeolje SEC > Temperatursensor defekt Underrett Nilfi sk service Kaldtvannsdrift mulig SEO > Temperatursensor defekt Underrett Nilfi sk service Kaldtvannsdrift mulig UPC > Feil på mikroprosessor Underrett Nilfi sk service Spesialtilbehør modellvarianter 135

22 8.2 Visninger på betjeningsfeltet Visning på betjeningsfeltet Blinker Lyser Blinker Lyser Lyser Årsak > Se FLO Se FLO Utbedring > Brennstoffnivå på minimum Etterfyll brennstoff Kaldtvannsdrift mulig > Nilfisk AntiStone på minimum Etterfyll Nilfisk AntiStone > Serviceintervall: Tid for service Underrett Nilfisk service om 20 timer > Tid for service overskredet Underrett Nilfisk service > Pumpeolje på minimum Etterfyll pumpeolje 8.3 Ytterligere feil Feil Årsak Utbedring Lyser ikke > Støpselet ikke satt i stikkontakten Stikk støpselet i stikkontakten Kontroller for tilstrekkelig sikring (se kapittel 9.4, Tekniske data) Trykket for lavt > Høytrykksdyse slitt Skift ut høytrykksdysen > Trykkreguleringen er satt til Vri håndtaket på styreblokken med lavt trykk urviserne (+) Maskinen går med pulserende > Pumpen har trukket inn luft Lukk vaskemiddelventilen. Demonter trykk og lager banke- lyder fordi vaskemiddeltanken er tom lansen fra pistolen. Aktiver pistolen og la maskinen kjøre til luften i pumpen er borte og maskinen går normalt/ rolig igjen. Rengjøringsmiddel uteblir > Beholder for rengjøringsmiddel Fyll opp beholderen for tom rengjøringsmiddel > Beholder for rengjøringsmiddel Rengjør beholderen for full av slam rengjøringsmiddel > Sugeventil på sugeslangen Demonter og rengjør sugeventilen for rengjøringsmiddel tilsmusset Brenner soter > Brennstoff urent Underrett Nilfisk service > Brenner tilsmusset eller ikke korrekt innstilt 136 Spesialtilbehør modellvarianter

23 9 Annet NO 9.1 Resirkulering av maskinen Gjør den gamle høytrykksvaskeren ubrukelig. Kople fra nettstøpselet og klipp over tilkoplingsledningen. Elektrisk utstyr skal ikke kastes som husholdningsavfall. I henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EC om utrangerte elektriske og elektroniske apparater må brukte elektriske apparater utsorteres og resirkuleres på miljøvennlig måte. Ved spørsmål ta kontakt med kommunen eller nærmeste forhandler. 9.2 Garanti Våre generelle forretningsvilkår gjelder med hensyn til garantien. Med forbehold om endringer på grunnlag av tekniske framskritt. Garantien blir ugyldig hvis maskinen ikke brukes i samsvar med disse anvisningene eller på annen måte misbrukes. Garantien blir ugyldig hvis maskinen ikke blir gjenstand for service slik det er beskrevet. Spesialtilbehør modellvarianter 137

24 9.3 CE samsvarserklæring Produkt: Type: Enhetens design tilsvarer følgende relevante bestemmelser: Høytrykksspyler MH 7P CE samsvarserklæring Maskindirektivet 2006/42/EC Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC EMC-direktivet 2004/108/EC RoHS-direktivet 2011/65/EC Trykkbeholderdirektivet 97/23/EC Harmoniserte standarder som kommer til anvendelse: EN ISO EN ISO EN EN (2002) EN (200 EN (2006) Nasjonale standarder og IEC tekniske spesifikasjoner som kommer til anvendelse: Navn og adresse til personen som er autorisert til å sette sammen den tekniske filen: Anton Sørensen Senior Vice President Global R&D Identiteten og underskriften til personen som har myndighet til å sette opp erklæringen på vegne av produsenten: Nilfisk A/S Kornmarksvej 1 DK-2605 Brøndby Anton Sørensen Senior Vice President Global R&D Nilfisk A/S Kornmarksvej 1 DK-2605 Brøndby Sted og dato for erklæringen: Hadsund, Spesialtilbehør modellvarianter

25 9.4 Tekniske data MH 7P 7P-175/1260 7P-175/1260 7P-175/1260 P 7P-175/1260 X2 7P-175/1260 X2 Spenning 200 / 3~ / 50Hz (JP) Spenning 200 / 3~ / 60Hz (JP) Spenning 220V / 1~ / 60Hz Spenning 220/440V / 3~ / 60Hz Spenning 400V / 3~ / 50Hz (EU) Spenning 440/220 / 3~ / 60Hz (KR) Sikring A Nominell effekt kw Arbeidstrykk bar/mpa 175/ / /17.5 Tillatt trykk P max bar/mpa 250/25 250/25 250/25 Tilførselsmengde (maks) l/h Tilførselsmengde Q IEC l/h Temperatur t max, varmtvann o C Temperatur t max, damp o C Maks. temperatur vanninntak o C Maks. trykk vanninntak bar/mpa 10/1 10/1 10/1 Mål l x b x h mm 1190 x 702 x x 702 x x 702 x 1020 Vekt Kg Beregnet lydtrykk i en avstand på 1 m EN L pa +/- K pa * db(a) /- 1, /- 1, /- 1,5 Lydeffektnivå L wa MAX inkludert K wa = 1,5dB * db(a) Vibrasjon ISO 5349 m/s² < 2.5 < 2.5 < 2.5 Rekylkrefter N Drivstoffbeholder l Vaskemiddelbeholder A / B l 15/10 15/10 15/10 Oljemengde l Oljetype Castrol AlphaSyn-T ISO 150 Castrol AlphaSyn-T ISO 150 Castrol AlphaSyn-T ISO 150 Spesialtilbehør modellvarianter 139

26 HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk A/S Kornmarksvej 1 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) sk.com SALES COMPANIES ARGENTINA Nilfisk srl. Edifi cio Central Park Herrera 1855, 6th fl oor/604 Ciudad de Buenos Aires Tel.: (+54) sk.com.ar AUSTRALIA Nilfisk Pty Ltd Unit 1/13 Bessemer Street Blacktown NSW 2148 Tel.: ( sk.com.au AUSTRIA Nilfisk GmbH Metzgerstrasse Bergheim bei Salzburg Tel.: (+43) sk.at BELGIUM Nilfi sk n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Tel.: (+32) sk.be BRAZIL Nilfi sk do Brasil Av. Eng. Luis Carlos Berrini, Andar, Sala 03 SP Sao Paulo Tel.: ( / sk.com.br CANADA Nilfi sk Canada Company 240 Superior Boulevard Mississauga, Ontario L5T 2L2 Tel.: ( sk.ca CHILE Nilfi sk S.A. (Comercial KCS Ltda) Salar de Llamara Santiago Tel.: (+56) sk.cl CHINA Nilfi sk 4189 Yindu Road Xinzhuang Industrial Park Shanghai Tel.: (+86) sk.cn CZECH REPUBLIC Nilfi sk s.r.o. VGP Park Horní Počernice Do Čertous 1/ Praha 9 Tel.: (+420) sk.cz DENMARK Nilfi sk Danmark A/S Industrivej 1 Hadsund, DK-9560 Tel.: sk.dk FINLAND Nilfi sk Oy Ab Koskelontie 23 E Espoo Tel.: (+358) sk.fi FRANCE Nilfi sk SAS 26 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette Courtabouef Cedex Tel.: (+33) sk.fr GERMANY Nilfisk GmbH Guido-Oberdorfer-Straße Bellenberg Tel.: (+49) (0)7306/ sk.de GREECE Nilfisk A.E. Αναπαύσεως 29 Κορωπί Τ.Κ Tel.: (30) sk.gr HOLLAND Nilfisk B.V. Versterkerstraat AN Almere Tel.: ( sk.nl HONG KONG Nilfisk Ltd HK Worsted Mills Industrial Building 31-39, Wo Tong Tsui St. Kwai Chung, N.T. Tel.: (+852) sk.com HUNGARY Nilfisk Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklós-Lakihegy Tel.: (+36) sk.hu INDIA Nilfisk India Limited Pramukh Plaza, B Wing, 4th fl oor, Unit No. 403 Cardinal Gracious Road, Chakala Andheri (East) Mumbai Tel.: ( sk.in IRELAND Nilfisk 1 Stokes Place St. Stephen s Green Dublin 2 Tel.: (+35) sk.ie ITALY Nilfisk SpA Strada Comunale della Braglia, Guardamiglio (LO) Tel.: (+39) (0) sk.it JAPAN Nilfisk Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: ( sk.com MALAYSIA Nilfisk Sdn Bhd Sd 33, Jalan KIP 10 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: (60) sk.com MEXICO Nilfisk de Mexico, S. de R.L. de C.V. Pirineos #515 Int Microparque Industrial WSantiago Queretaro Tel.: (+52) (442) sk.com NEW ZEALAND Nilfisk Limited Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose, Auckland 1061 Tel.: (+64) sk.com.au NORWAY Nilfisk AS Bjørnerudveien Oslo Tel.: (+47) sk.no PERU Nilfisk S.A.C. Calle Boulevard 162, Of. 703, Lima 33- Perú Lima Tel.: ( sk.com POLAND Nilfisk Sp. Z.O.O. Millenium Logistic Park ul. 3 Maja 8, Bud. B Pruszków Tel.: (+48) sk.pl PORTUGAL Nilfisk Lda. Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edifi cio 1, 1 A P Sintra Tel.: ( RUSSIA Nilfisk LLC Vyatskaya str. 27, bld. 7/1st Moscow Tel.: (+7) sk.ru SINGAPORE Den-Sin 22 Tuas Avenue Singapore Tel.: (+65) SLOVAKIA Nilfisk s.r.o. Bancíkovej 1/A SK Bratislava Tel.: ( sk.sk SOUTH AFRICA WAP South Africa 12 Newton Street Spartan 1630 Tel.: (+27) SOUTH KOREA Nilfisk Korea 3F Duksoo B/D, Sungsoo-Dong 2Ga Sungdong-Gu, Seoul Tel.: (+82) sk.co.kr SPAIN Nilfisk S.A. Torre d Ara, Passeig del Rengle, 5 Plta. 10 a Mataró Tel.: (34) SWEDEN Nilfisk AB Taljegårdsgatan Mölndal Tel.: (+46) sk.se SWITZERLAND Nilfisk AG Ringstrasse 19 Kircheberg/Industri Stelz 9500 Wil Tel.: ( sk.ch TAIWAN Nilfisk Ltd Taiwan Branch (H.K) No. 5, Wan Fang Road Taipei Tel.: (+88) sk.tw THAILAND Nilfisk Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Tel.: (+66) sk.co.th TURKEY Nilfisk A.S. Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7 Ümraniye, Istanbul Tel.: sk.com.tr UNITED ARAB EMIRATES Nilfisk Middle East Branch SAIF-Zone P.O. Box Sharjah Tel.: (+97 (0) sk.com UNITED KINGDOM Nilfisk Ltd. Nilfisk House, Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BQ Tel: (+44) (0) sk.co.uk UNITED STATES Nilfisk Inc st Avenue North Plymouth, MN Tel.: ( sk.com VIETNAM Nilfisk Vietnam No. 51 Doc Ngu Str. P. Vinh Phúc, Q.Ba Dinh Hanoi Tel.: (+84) sk.com

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE 7 FA http://no.yourpdfguides.com/dref/3471191

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE 7 FA http://no.yourpdfguides.com/dref/3471191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NILFISK NEPTUNE 7 FA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NILFISK NEPTUNE 7 FA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser... 125

Detaljer

MH 5M E - Instructions for use

MH 5M E - Instructions for use MH 5M E - Instructions for use 301002408 D (10-2015) 1 2 3 4 5 22 6 7 21 8 20 19 18 9 10 11 17 301002352 psi bar 12 13 14 15 16 norsk Innhold 1 Sikkerhetsinstrukser...69 2 Beskrivelse...70 2.1 Bruksområde...70

Detaljer

MH 5M - Instructions for use

MH 5M - Instructions for use psi bar MH 5M - Instructions for use 107140337 E (09. 2015) bar psi 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Innhold 1 Sikkerhetsinstrukser...101 2 Beskrivelse...102

Detaljer

NEPTUNE 7 FA Quick start guide

NEPTUNE 7 FA Quick start guide Quick start guide 107140198 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 EN DE FR NL IT NO SV DA FI SL HR SK CS PL HU RU ES

Detaljer

UZ Instructions for use

UZ Instructions for use UZ 964 - Instructions for use 107411229 E (10. 2016) Basic operations Start / Stop Dust bag installation 4 3 1 2 5 Hose connection Tools 03 Suction control Accessory loops Exhaust filter 3 4 2 1 Warning

Detaljer

MH 4M - Instructions for use

MH 4M - Instructions for use MH 4M - Instructions for use 301002531 C (03.2015) Operating instructions... 9 Bedienungsanweisungen... 14 Instructions de fonctionnement... 19 Gebruiksaanwijzingen... 24 Istruzioni per l uso... 29 Bruksanvisning...

Detaljer

GD 5 - GD 10 - Instructions for use

GD 5 - GD 10 - Instructions for use GD 5 - GD 10 - Instructions for use 107410477 D (06. 2016) 2 English... 8 Deutsch... 13 Français... 18 Nederlands... 24 Italiano... 30 Norsk... 36 Svenska... 41 Dansk... 46 Suomi... 51 Español... 56 Português...

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE 2 SPECIAL http://no.yourpdfguides.com/dref/3471253

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE 2 SPECIAL http://no.yourpdfguides.com/dref/3471253 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 C NORSK - Driftsinstruks Viktige sikkerhetsinstrukser Før maskinen tas i bruk er det absolutt nødvendig å lese gjennom denne driftsinstruksen, som skal

Detaljer

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 7 16 9 195 8 175 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Detaljer

ALTO 101 D - Instructions for use

ALTO 101 D - Instructions for use ALTO 101 D - Instructions for use 107410478 C (08. 2016) Operating instructions... 5 Bedienungsanweisungen... 10 Instructions de fonctionnement... 15 Gebruiksaanwijzingen... 21 Istruzioni per l uso...

Detaljer

GU Series - Instructions for use

GU Series - Instructions for use GU Series - Instructions for use 107410565 C (06. 2016) English... 7 Deutsch... 14 Français... 21 Nederlands... 29 Italiano... 37 Norsk... 45 Svenska... 52 Dansk... 59 Suomi... 66 Español... 73 Português...

Detaljer

MC DE, MC PE, MC PE PLUS - Instructions for use

MC DE, MC PE, MC PE PLUS - Instructions for use - Instructions for use 106169306 c (09.2015) EN-DE-FR-NL-ES-DA-NO-SV-FI User manual... 3-17 Betriebsanleitung... 18-33 Manuel d instructions... 34-48 Gebruikershandleiding... 49-64 Manuale di istruzioni...

Detaljer

Operating instructions NEPTUNE 5 FA

Operating instructions NEPTUNE 5 FA Operating instructions NEPTUNE 5 FA 107140337 D psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige

Detaljer

Operating instructions NEPTUNE E

Operating instructions NEPTUNE E Operating instructions NEPTUNE E 301002408 C 1 2 3 4 5 22 6 7 21 8 20 19 18 9 10 11 17 301002352 psi bar 12 13 14 15 16 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening

Detaljer

107402583 B INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402583 B INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402583 B INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI 80P INSTRUCCIONES DE USO 1 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano... 18

Detaljer

Buddy II. Instructions for use d ( ) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI

Buddy II. Instructions for use d ( ) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI Instructions for use 107410902 d (11.2015) ----------- Copyright 2015 Nilfisk A/S Instructions for use... 6-10 Betriebsanleitung... 11-15 Instructions d utilisation... 16-20 Instrucciones de manejo...

Detaljer

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 NORSK - Driftsinstruks Viktige sikkerhetsinstrukser Før maskinen tas i bruk er det absolutt nødvendig å lese gjennom denne driftsinstruksen, som

Detaljer

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 english Operating Instructions...1-18 deutsch Betriebsanleitung...19-36 français Notice d utilisation...37-54 nederlands Gebruiksaanwijzing...55-72 italiano Istruzioni sull

Detaljer

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 107309105 c Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 19 Instruktionsbok... 35 Käyttöohje... 51 Innhold ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER 5 1 Viktige sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK P 150.1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3232745

Din bruksanvisning NILFISK P 150.1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3232745 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG UZ 934 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG UZ 934 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 10741094 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI UZ 934 INSTRUCCIONES DE USO 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano...

Detaljer

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VP300 SERIES INSTRUCCIONES DE USO 2 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 9 Instructions

Detaljer

Instructions for use b ( ) EN-DE-FR-NL-IT-NO-SV-DA-FI-ES-PT-EL-TR-SL- HR-SK-CS-PL-HU-RO-BG-RU-ET-LV-LT-JA

Instructions for use b ( ) EN-DE-FR-NL-IT-NO-SV-DA-FI-ES-PT-EL-TR-SL- HR-SK-CS-PL-HU-RO-BG-RU-ET-LV-LT-JA Instructions for use 107418487 b (09.2017) EN-DE-FR-NL-IT-NO-SV-DA-FI-ES-PT-EL-TR-SL- HR-SK-CS-PL-HU-RO-BG-RU-ET-LV-LT-JA Operating instructions... 5 Bedienungsanweisungen...11 Instructions de fonctionnement...

Detaljer

MC 5M - MC 6P - MC 7P - Instructions for use

MC 5M - MC 6P - MC 7P - Instructions for use - Instructions for use 107141544 E - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 33 Dansk... 63 Suomi... 93 Innhold Kjennetegning av informasjon...4 1 Viktige sikkerhetsanvisninger...4 2 Beskrivelse...5 2.1 Bruk

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Operating instructions NEPTUNE PE/DE

Operating instructions NEPTUNE PE/DE Operating instructions NEPTUNE PE/DE 106269015 e (12.2013) EN-DE-FR-NL-IT-NO-SV-DA-JA Operating Instructions... 1-19 Betriebsanleitung... 20-38 Notice d utilisation... 39-57 Gebruiksaanwijzing... 58-76

Detaljer

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30 K 3 Høytrykksvaskeren K2 er utstyrt med praktiske hjul, høytrykkspistol, 4 meter slange og strålerør. Den leveres med rotojet-dyse for fjerning av fastsittende skitt. Vannfilter beskytter inntakspumpen

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Innhold Kjennetegning av informasjon...4 1 Viktige sikkerhetsanvisninger...4 2 Beskrivelse...7

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE PE/DE http://no.yourpdfguides.com/dref/3470754

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE PE/DE http://no.yourpdfguides.com/dref/3470754 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3604397

Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3604397 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MAXXI 4-73S. Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Käyttöohje... 36-46. 107309120 a (06.2009 )

MAXXI 4-73S. Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Käyttöohje... 36-46. 107309120 a (06.2009 ) MAXXI 4-73S Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Käyttöohje... 36-46 107309120 a (06.2009 ) Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

POSEIDON 5 107146555-2008-09-04

POSEIDON 5 107146555-2008-09-04 107146555-2008-09-04 15 14 13 12 1 2 3 11 10 9 4 5 6 7 8 17 16 Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 C Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

K 4 Classic Home Wood T251

K 4 Classic Home Wood T251 K 4 Classic Home Wood T251 Modellen K4 er en mellomstor og effektiv høytrykksvasker med vannavkjølt motor, hjul, quick-connect høytrykkspistol, 6 m slange, vario-power strålerør med praktisk trykkjustering,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

HDS 5/15 U. Innovativt stående design. Kompakt design

HDS 5/15 U. Innovativt stående design. Kompakt design HDS 5/15 U Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 450 l/t, 150 bar, 10 m slange. 1 2 3 1 2 Innovativt stående design Enkel

Detaljer

HDS 5/13 U. Innovativt stående design. Kompakt design

HDS 5/13 U. Innovativt stående design. Kompakt design HDS 5/13 U Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 500 l/t, 125 bar, 10 m slange. 1 Innovativt stående design 3 Kompakt

Detaljer

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-05-30

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-05-30 K 2 Compact Modellen K2 Compact er en kompakt men samtidig kraftig høytrykksvasker. Svært praktisk anvendelig og mobil. Utstyrt med praktiske hjul, høytrykkspistol, 4 meter slange og strålerør. og rotojet-dyse

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK C 120.5 X-TRA http://no.yourpdfguides.com/dref/3627315

Din bruksanvisning NILFISK C 120.5 X-TRA http://no.yourpdfguides.com/dref/3627315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MH 4M - Instructions for use

MH 4M - Instructions for use MH 4M - Instructions for use 107140469 F (03. 2015) Innhold 1 Sikkerhetsinstrukser...87 2 Beskrivelse...87 2.1 Bruksområde...87 2.2 Betjeningselementer...87 3 Før idriftsettelse...88 3.1 Oppstilling...88

Detaljer

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Instruksjonsbok Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren...6 4 Slik

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2. Instruksjonsbok

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2. Instruksjonsbok Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Instruksjonsbok Printed in China Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynner å bruke

Detaljer

A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL200 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL200 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 1074106 A 600 INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VL200 INSTRUCCIONES DE USO 01 VL200 20 PC VL200 0 PC INOX 1A *) 2A 2 1 2 1 1 4 4 5 5 5 6 7 8 8 A

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Nilfisk-ALTO C

Nilfisk-ALTO C 17-03-2005 Nilfisk-ALTO C 100.1 DA NO SV FI DE FR Instruktionsbog... 3-12 Instruksjonsbok... 13-22 Instruktionsbok... 23-32 Käyttöohje... 33-42 Betriebsanleitung... 43-53 Manuel d Instructions... 54-64

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Essence. Bruksanvisning

Essence. Bruksanvisning Essence Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 2 1.1 Sikkerhetsrisikoer 2 1.2 Sikkerhet og advarsler 2 1.3 og direktiver 2 2 Beskrivelse av automaten 3 2.1 Generelt 3 2.2 Maskinens innside og

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Instructions for use e ( ) EN-DE-FR-ES-PT-IT-NL-SV-NO-DA-FI-KO ET-LV-LT-PL-CS-SK-HU-SL-EL-TR-RU

Instructions for use e ( ) EN-DE-FR-ES-PT-IT-NL-SV-NO-DA-FI-KO ET-LV-LT-PL-CS-SK-HU-SL-EL-TR-RU Instructions for use 107412672 e (11.2015) EN-DE-FR-ES-PT-IT-NL-SV-NO-DA-FI-KO ET-LV-LT-PL-CS-SK-HU-SL-EL-TR-RU 5 3 2 4 1 10 7 6 9 11 14 8 21 22 23 24 15 25 17 19 13 18 12 16 20 2 EN DE FR ES PT IT NL

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11)

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11) Pro METAL PUMP BUILT TOUGH P 150.2-10 X-TRA Maks pumpetrykk 150 bar 10 m stålarmert høytrykkslange Trykkregulering Integrert tralle Integrert slangetrommel Teleskop håndtak Integrert rengjøringsmiddeltank

Detaljer

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 e (09.2015) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-TR-CS-HU-PL Instruktionsbog...3-21 Instruksjonsbok...22-40 Instruktionsbok...41-60 Käyttöohje...61-80 Instruction

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

HDS 13/20-4 S. Servicebryter. Doseringsenhet for rengjøringsmiddel. Oppbevaring av tilbehør. LED Display

HDS 13/20-4 S. Servicebryter. Doseringsenhet for rengjøringsmiddel. Oppbevaring av tilbehør. LED Display HDS 13/20-4 S En kraftig høytrykksvasker for rengjøringsoppgaver som krever optimal ytelse og kvalitet fra en mobil maskin. Velegnet for vask av større kjøretøyer, anleggsmaskiner etc. 1 Servicebryter

Detaljer

K 2 Basic. K 2 Basic, ,

K 2 Basic. K 2 Basic, , K 2 Basic Høytrykkspyler K 2 Basic er ideell for rengjøring av bl.a. sykler, hageredskaper, hagemøbler og for normal tilsmussing rundt hjem og hage. Inkluderer høytrykkspistol, 3 m høytrykkslange og dyse

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen skyldes sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung Vær forsiktig ved løfting. Obs! Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke.

Detaljer

K 5 Premium. jevnlig. K 5 Premium, 1.181-313.0, 2015-11-04

K 5 Premium. jevnlig. K 5 Premium, 1.181-313.0, 2015-11-04 K 5 Premium K 5 er blant de kraftigste av våre mellomstore høytrykksvaskere. Premium-utgaven av K 5 leveres med slangetrommel. Den er meget effektiv med vannavkjølt motor, hjul, høytrykkspistol med hurtigkobling,

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Instruksjonsbok 128303204 c Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Gratulerer med din nye Nilfisk høytrykksvasker

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107405529 C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VL500 INSTRUCCIONES DE USO 01 ... 6... 15... 23... 31... 39... 47... 54... 61... 68... 75... 83...

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions ATTIX 3, ATTIX 5, ATTIX 7 ATTIX 2 GALLON ATTIX 9 GALLON 30200673 C 3 9 auto ATTIX 3 0 3 4 5 8 6 ATTIX 5 7 9 4 auto 8 0 ATTIX 7 2 3 9 auto 4 3 8 5 4 5 6 4 5 Viktige sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Stasjonære høytrykksvaskere

Stasjonære høytrykksvaskere Anlegget tåler frost, er bruker- og servicevennlig og kan plasseres på parkeringsområdet eller på gårdplasser og gir mulighet for enkel, effektiv og økonomisk bilvask - året rundt. er utstyrt med isolert

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

HD 5/15 C. Høytrykksvaskeren HD 5/15 C er en robust, brukervennlig og effektiv kaldtvannsvasker for daglig profesjonell bruk. Med 10 m slange.

HD 5/15 C. Høytrykksvaskeren HD 5/15 C er en robust, brukervennlig og effektiv kaldtvannsvasker for daglig profesjonell bruk. Med 10 m slange. HD 5/15 C Høytrykksvaskeren HD 5/15 C er en robust, brukervennlig og effektiv kaldtvannsvasker for daglig profesjonell bruk. Med 10 m slange. 1 2 3 4 1 Mobilitet 3 Oppbevaring av tilbehør 2 Praktisk bærehåndtak

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer