Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.04.2012 Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Lars Mathisen Medlem FRP/KYST Reidar Johansen Medlem SV Elin Mølmann Holmgren Medlem AP Elisabeth Wæraas Medlem H Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Varamedlemmer som møtte: Navn Erik Johannessen møtte under behandling av sak 30/12 Ordfører Alf E. Jakobsen erklærte seg inhabil i saken. 9 representanter (av 9) til stede. Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommuneadvokat Espen Rønning, kommunalsjef Grethe Nissen, kommunalsjef Geir Nesse, kommunalsjef Violet Karoliussen, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, advokatfullmektig Hilde Strømme, økonomisjef Trond Rognlid og administrasjonskonsulent Lena Røbekk. Fra omsorgssentreprosjektet møte også Grethe Gebhardt og Bente Størvold. Fra Hammerfest Havn KF møtte styreleder John Wahl og daglig leder Per Åge Hansen Fra Hammerfest Eiendom KF møtte styreleder Geir Opdal og daglig leder Terje Mauseth Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

2 Saksliste Saksnr PS 20/12 PS 21/12 Innhold Søknad om endret skjenkebevilling - Qa Spiseri (Maher Mawed) Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Oppe og Nede (ON) PS 22/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingsperioden PS 23/12 Valg av meddommere og skjønnsmenn PS 24/12 Stemmerettsjubileet PS 25/12 Hammerfest kommunes delegeringsreglement PS 26/12 Høring - Forslag til nasjonal transportplan PS 27/12 PS 28/12 Høring - kollektive rutetjenester i Finnmark Hammerfest havn KF - riggkai Polarbase - utbygging og drift PS 29/12 Søknad om støtte til arrangement av 1. mai 2012 PS 30/12 PS 31/12 Tilleggssak PS 32/12 Innkalling godkjent Kommunal deltakelse i prosjekt " Industriell utvikling i Hammerfest " Godkjenning av protokoll Omsorgssentret - prosjektramme Dagsorden / dagsorden: Sakslista med sakene 20/12 til og med 32/12 godkjennes. Reidar Johansen (SV) henstilte til at det var utilfredsstillende med å ha 3 møter på samme dag. Reidar Johansen (SV) stilte spørsmål om areal på voksenopplæringssentret. Kommunalsjef Geir Nesse svarte på spørsmålet. PS 20/12 Søknad om endret skjenkebevilling - Qa Spiseri (Maher Mawed) Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for perioden , jf. alkoholloven 1-6 og 1-7; Bevillingssøker Maher Mawed Virksomhetens navn Qa Spiseri Skjenkested Qa Spiseri i Sjøgata i Hammerfest Driftskonsept Restaurant/Spiseri Areal - Innvendige arealer: 100 m2 - Utvendige arealer: 200 m2 Antall gjesteplasser 80 gjesteplasser inne og 150 gjesteplasser ute Uteservering Ja

3 Alkoholgruppe Gruppe 1 og 2 Skjenketid Gruppe 1 og 2: - Klokken mandag til torsdag, søndag og helligdag - Klokken fredag og lørdag Styrer Maher Mawed Kunnskapsprøve Avlagt Stedfortreder Anette Weile Holm Kunnskapsprøve Avlagt For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven 7-1 og 7-2 samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven 3-7 tredje ledd ikke er tillatt med salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for perioden , jf. alkoholloven 1-6 og 1-7; Bevillingssøker Maher Mawed Virksomhetens navn Qa Spiseri Skjenkested Qa Spiseri i Sjøgata i Hammerfest Driftskonsept Restaurant/Spiseri Areal - Innvendige arealer: 100 m2 - Utvendige arealer: 200 m2 Antall gjesteplasser 80 gjesteplasser inne og 150 gjesteplasser ute Uteservering Ja Alkoholgruppe Gruppe 1 og 2 Skjenketid Gruppe 1 og 2: - Klokken mandag til torsdag, søndag og helligdag - Klokken fredag og lørdag Styrer Maher Mawed Kunnskapsprøve Avlagt Stedfortreder Anette Weile Holm Kunnskapsprøve Avlagt

4 For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven 7-1 og 7-2 samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven 3-7 tredje ledd ikke er tillatt med salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. PS 21/12 Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Oppe og Nede (ON) Rådmannens forslag til vedtak Forutsatt at det ikke foreligger vandelsmessige innvendinger fra Skatt Nord, jf. alkoholloven 1-7 b, innvilger Formannskapet følgende skjenkebevilling for perioden ; Bevillingssøker Oppe og Nede AS Virksomhetens navn Oppe og Nede (ON) Skjenkested Oppe og Nede (ON) i Storgata 22 i Hammerfest Driftskonsept Spiseri, diskotek og bar Antall gjesteplasser 200 innendørs og utendørs Uteservering Areal på fortau foran bygget i Storgata 22 og i bakgård Alkoholgruppe Gruppe 1, 2 og 3 Skjenketid innendørs Gruppe 1 og 2 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag klokken 10:00 01:00 - Fredag og lørdag klokken 10:00 03:00 Gruppe 3 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag klokken 13:00 01:00 - Fredag og lørdag klokken 13:00 03:00 Skjenketid utendørs Gruppe 1 og 2 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag klokken 10:00 21:00 - Fredag og lørdag klokken 10:00 21:00 Gruppe 3 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag klokken 13:00 21:00 - Fredag og lørdag klokken 13:00 21:00 Styrer Kunnskapsprøve Stedfortreder Kunnskapsprøve Heidi Berglund Avlagt Vivi-Ann Sneve Avlagt

5 For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven 7-1 og 7-2 samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven 3-7 tredje ledd ikke er tillatt med salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. Elisabeth Wæraas fremmet på vegne av H følgende endringsforslag: <<Skjenketid utendørs>> endres til: Gruppe 1 og 2 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag klokken Fredag og Lørdag klokken Gruppe 3 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag klokken Fredag og lørdag klokken 13:00 03:00 Elin Mølmann Holmgren fremmet på vegne av AP følgende tilleggsforslag (1): Uteservering i bakgård til kl det må gås i dialog for å ta avbøtende tiltak for å kunne vurdere for lenget skjenketid. Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende tilleggsforslag (2). Rådmannens innstilling vedtas for så vidt gjelder skjenking innendørs. Spørsmålet om skjenking på fortau foran bygget utsettes. Det må fremlegges en nærmere vurdering av forhold vedrørende trafikksikkerhet og fremkommelighet før formannskapet tar endelig stilling til søknaden. Når det gjelder bakgården legger formannskapet til grunn at søknaden gjelder den innebygde veranda i tilknytning til bygget og ikke arealer på bakkenivå i bakgården. Bevillingen trer ikke i kraft før det er gitt serveringsbevilling for det samme areal. Votering: Rådmannens innstilling fikk 1 stemme for og 8 stemmer mot. Votering: AP s forslag (1) enstemmig vedtatt. H s forslag fikk 3 stemmer for og 8 stemmer mot. Votering: AP s forslag (2) fikk 8 stemmer for og 3 stemmer for rådmannens innstilling. Forutsatt at det ikke foreligger vandelsmessige innvendinger fra Skatt Nord, jf. alkoholloven 1-7 b, innvilger Formannskapet følgende skjenkebevilling for perioden ; Bevillingssøker Oppe og Nede AS

6 Virksomhetens navn Oppe og Nede (ON) Skjenkested Oppe og Nede (ON) i Storgata 22 i Hammerfest Driftskonsept Spiseri, diskotek og bar Antall gjesteplasser 200 innendørs og utendørs Uteservering Areal på fortau foran bygget i Storgata 22 og i bakgård Alkoholgruppe Gruppe 1, 2 og 3 Skjenketid innendørs Gruppe 1 og 2 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag klokken 10:00 01:00 - Fredag og lørdag klokken 10:00 03:00 Gruppe 3 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag klokken 13:00 01:00 - Fredag og lørdag klokken 13:00 03:00 Skjenketid utendørs Gruppe 1 og 2 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag klokken 10:00 23:00 - Fredag og lørdag klokken 10:00 23:00 Gruppe 3 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag klokken 13:00 23:00 - Fredag og lørdag klokken 13:00 23:00 Styrer Kunnskapsprøve Stedfortreder Kunnskapsprøve Heidi Berglund Avlagt Vivi-Ann Sneve Avlagt For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven 7-1 og 7-2 samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven 3-7 tredje ledd ikke er tillatt med salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. Uteservering i bakgård til kl det må gås i dialog for å ta avbøtende tiltak for å kunne vurdere for lenget skjenketid. Rådmannens innstilling vedtas for så vidt gjelder skjenking innendørs. Spørsmålet om skjenking på fortau foran bygget utsettes. Det må fremlegges en nærmere vurdering av forhold vedrørende trafikksikkerhet og fremkommelighet før formannskapet tar endelig stilling til søknaden.

7 Når det gjelder bakgården legger formannskapet til grunn at søknaden gjelder den innebygde veranda i tilknytning til bygget og ikke arealer på bakkenivå i bakgården. Bevillingen trer ikke i kraft før det er gitt serveringsbevilling for det samme areal. PS 22/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingsperioden Rådmannens forslag til vedtak Hammerfest kommunestyre vedtar administrasjonens forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for Hammerfest kommune for bevillingsperioden Votering: Som rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar administrasjonens forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for Hammerfest kommune for bevillingsperioden PS 23/12 Valg av meddommere og skjønnsmenn Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet vedtar at de foreslåtte listene over meddommere og skjønnsmenn vedtas i henhold til domstolloven 67. Elisabeth Wæraas fremmet på vegne på vegne av Høyre følgende forslag: Følgende strykes: Bente M. Andreassen og Per Ove Henriksen. Votering; Som innstillingen med unntak enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtar at de foreslåtte listene over meddommere og skjønnsmenn vedtas i henhold til domstolloven 67. Med unntak av Bente M. Andreassen og Per Ove Henriksen som strykes fra lista.

8 PS 24/12 Stemmerettsjubileet Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet bevilger kr til lokal markering av Stemmerettsjubileet Tiltaket finansieres med kr for hvert av årene 2012 og 2013 og belastes 50 % fra h.h.v. formannskapets reserverte bevilgninger og sentraladministrasjonen 3. Formannskapet vedtar at prosjektgruppens sammensetning blir slik: Leder: politiker Halvor Steigre Maria Stephansen Cecilie Karlstad Innerby Representant eldrerådet Representant ungdomsrådet 4. Prosjektgruppen får ansvaret for utarbeidelse av program for markeringen, samt gjennomføring og koordinering av tiltak. Prosjektgruppen anbefales å bruke ressurspersoner, organisasjoner og lokale lag/foreninger som aktive medvirkere/støttespillere i arbeidet med markeringen. Prosjektgruppen vurderer i hvilken grad Kvalsund, Måsøy, og evt. andre kommuner, skal innlemmes i markeringen. Eldrerådet har vedtatt i møte den sin representant: Leder i Eldrerådet Sanny W. Johansen med vararepresentant Ellen Steinheim. Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Varaordfører Marianne Sivertsen Næss. Votering: Som forslaget enstemmig vedtatt. 1. Formannskapet bevilger kr til lokal markering av Stemmerettsjubileet Tiltaket finansieres med kr for hvert av årene 2012 og 2013 og belastes 50 % fra h.h.v. formannskapets reserverte bevilgninger og sentraladministrasjonen 3. Formannskapet vedtar at prosjektgruppens sammensetning blir slik: Leder: Varaordfører Marianne Sivertsen Næss Halvor Steigre Maria Stephansen Cecilie Karlstad Innerby Leder i Eldrerådet Sanny W. Johansen med vararepresentant Ellen Steinheim. Representant ungdomsrådet 4. Prosjektgruppen får ansvaret for utarbeidelse av program for markeringen, samt gjennomføring og koordinering av tiltak. Prosjektgruppen anbefales å bruke ressurspersoner, organisasjoner og lokale lag/foreninger som aktive medvirkere/støttespillere i arbeidet med markeringen. Prosjektgruppen vurderer i hvilken grad Kvalsund, Måsøy, og evt. andre kommuner, skal innlemmes i markeringen.

9 Saksprotokoll i Eldrerådet Olav Tessem fremmet følgende forslag til representant: Leder i Eldrerådet Sanny W. Johansen med vara Ellen Steinheim. Som forslaget enstemmig vedtatt. Leder i Eldrerådet Sanny W. Johansen med vara representant Ellen Steinheim. PS 25/12 Hammerfest kommunes delegeringsreglement Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til delegeringsreglement for Hammerfest kommune. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til delegeringsreglement for Hammerfest kommune. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til delegeringsreglement for Hammerfest kommune.

10 PS 26/12 Høring - Forslag til nasjonal transportplan Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommune har følgende innspill til Nasjonal transportplan : Etter at Stortinget i 2002 ga tillatelse til utbygging av Snøhvitfeltet i Barentshavet har Hammerfest kommune opplevd en kraftig vekst. Befolkningen har økt fra 9020 personer i 2002 til personer per Kommunen har hatt størst vekst de siste 3 årene på totalt 420 personer og det forventes tilsvarende vekst i årene fremover. I april 2011 ble det offentliggjort at Statoil hadde funnet olje på Skrugardfeltet utenfor Hammerfest. Dette ble betegnet som det viktigste oljefunnet på norsk sokkel på 10 år, og ga en stor opptur når det gjelder oljeselskapenes og myndighetenes tro på og oppmerksomhet rundt Barentshavet. I januar 2012 ble det kjent at Statoil igjen hadde gjort et stort oljefunn i Barentshavet, denne gang på Havisfeltet, et tvillingfelt til Skrugard. Disse to feltene antas å inneholde millioner fat olje, muligens mer. Statoil har opplyst at disse feltene vil bli utbygd så raskt som der er praktisk mulig. Uansett utbyggingsløsning og framtidig plassering av driftsorganisasjon m.m. vil dette ha store positive ringvirkninger for utviklingen i Hammerfest. Også andre oljeselskap har i lengre tid vist en stigende interesse for Barentshavet. Denne interessen har økt enormt etter de to ovennevnte oljefunnene. I forbindelse med Olje- og energidepartementets utlysning av blokker i den 22. konsesjonsrunden, med søknadsfrist i januar i år, er det nominert 228 blokker eller deler av blokker. Av disse ligger 181 i Barentshavet, noe som er det høyeste antall noensinne. I og med at Hammerfest har den eneste fullverdige forsyningsbasen for petroleumsvirksomhet i Nord-Norge(Polarbase), vil også dette bety svært mye for den videre utviklingen i Hammerfestområdet. Statoils LNG-anlegg på Melkøya og Eni Norges utbygging av Goliatfeltet har gjort at mange store og mindre selskaper har etablert seg og ønsker å etablere seg i Hammerfest. Funnene på Skrugard og Havis, den økte letevirksomheten, og den generelle økte optimismen og aktiviteten, har gjort at det nå tar av. Bare i løpet av noen uker har en rekke selskaper meldt at de vil etablere minst 500 nye arbeidsplasser i nær fremtid, direkte relatert til petroleumsvirksomheten. I tillegg kommer ringvirkningseffektene av disse etableringene, som etter alt å dømme blir enda større. I Geonorprosjektet i regi av Utenriksdepartementet pekes Hammerfest ut som potensielt senter for petrokjemisk industri som bruker naturgass i produksjonsprosessene. I tillegg viser kraftkrevende industri sin interesse for Hammerfest. Utfordringer Tilfredsstillende infrastruktur er avgjørende for den videre utviklingen i Hammerfestområdet og Hammerfest kommune vil peke på følgende utfordringer i forhold dagens infrastruktur: Rv 94 Hammerfest Skaidi Rv 94 Hammerfest Skaidi ble i forbindelse med forvaltningsreformen opptatt som ny riksvei Strekningen er på 55 km. Det er stort behov for å oppruste denne veistrekningen da veien er for smal og har dårlig kurvatur. På flere delstrekninger er det også problemer med drivsne og dårlig sikt når det er uvær. Veien har av denne grunn vært stengt flere ganger de siste vintrene. I forbindelse med den gjennomførte og videre planlagte petroleumsutbyggingen er det derfor svært viktig å få opprustet veien for å oppnå tilstrekkelig regularitet og trafikksikkerhet. I NTP er det forutsatt oppstart på opprustingen i perioden 2014

11 2019. Statens vegvesen har nå startet opp planarbeidet slik at selve byggingen kan komme i gang i I forslaget til NTP er tiltaket tatt med i perioden kun dersom rammen økes med 20 %. Det er svært viktig at dette tiltaket prioriteres høyere og at tiltaket fremskyndes til perioden slik det var forutsatt i eks. NTP. Rv 94 Hammerfest/Rypefjord Dagens riksveg gjennom sentrum av Hammerfest og Rypefjord har mange utfordringer og vil være en begrensning for videre utvikling av Hammerfest kommune som Norges nye petroleumssenter i nord. Dagens ÅDT i sentrale områder av byen ligger på ca og vil øke opptil hvis det ikke gjøres tiltak. Sentrumsområdene er sterkt belastet med støy og støv og det er betydelige utfordringer med hensyn til framkommelighet, trafikksikkerhet og beredskap. Ny riksvegtrasé er nødvendig for å unngå begrensninger for videre vekst og utvikling i Hammerfest. Planen innebærer en ny vegtrase for Rv 94 mellom Saragammen og Fuglenes i Hammerfest kommune. Den nye vegtraseen er ca. 8 km lang og består av 3 tunneler kombinert med veg i dagen. Planen skisserer også en mulighet for fremtidig tunnelforbindelse til Fuglenesdalen. Ved å etablere et nytt vegsystem vil ÅDT i sentrale områder kunne reduseres med opptil 70%. Tunnelene vil også erstatte 3 veistrekninger som er rasutsatt. Den nye riksvegtraseen vil løse dagens utfordringer og gi store muligheter for byutvikling i Hammerfest. Den nye riksvegtraseen er fastsatt i en kommunedelplan som ble vedtatt i kommunestyret i juni Statens vegvesen har fått fritak fra konseptvalgutredning fra Samferdselsdepartementet for denne planprosessen. I desember 2011 fattet Hammerfest kommunestyre prinsippvedtak om bompengefinansiering av vegtraseen. Flyplass Hammerfest lufthavn er en av landets viktigste lokale lufthavner og spiller en sentral rolle i flyrutemønsteret og for den regionale utviklingen i Finnmark. Lufthavna har også helikopterbase for utbyggingen og letevirksomheten i Barentshavet. Dagens flyplass er en flaskehals for videre utvikling på grunn av vanskelige operative forhold og ingen mulighet for rullebaneforlengelse. Hammerfest og Kvalsund kommuner har initiert et prosjekt som har som målsetning å få etablert en ny lokal lufthavn på Grøtnes, som ligger på grensen mellom de to kommunene, ca. 15 km fra Hammerfest sentrum. Prosjektet har etter ønske fra Samferdselsdepartementet hatt bistand fra Avinor i forbindelse med de tekniske utredningene. Det har vært gjennomført vind-, sikt- og skyhøydemålinger på Grøtnes. Resultatene av målingene er svært positive. Også andre utredninger som er gjort viser at denne lokaliteten er godt egnet til flyplass. På bakgrunn av dette besluttet planstyret for ny flyplass i juni 2011 å starte arbeidet med reguleringsplan for området, og dette planarbeidet er nå igangsatt. I forslaget til NTP er det forutsatt at Avinor skal få gjennomført en tilleggsutredning i forhold til flyplass/flyplassbehov i Hammerfestområdet, og reguleringsplanarbeidet vil bli synkronisert med tilleggsutredningen. Innseilingen til Polarbase/ Leirvika Polarbase/Leirvika er en stamnetthavn og svært sentral i forbindelse med petroleumsutbyggingen i nord. Polarbase er forsyningsbasen for petroleumsvirksomheten i Barentshavet og det er en stor og økende aktivitet med oppbygging av fasiliteter på basen i

12 forbindelse med feltutbygging og leteaktivitet i nord. Området inneholder i tillegg fiskeindustribedriften Aker Seafoods, frysehotell og slakteri for oppdrettsnæringen. Området er de senere år utbygd med kaifasiliteter, servicefunksjoner og infrastruktur i 100 millioners klassen. Videre er flere tunge havnerealterte investeringer under planlegging, oppstart og gjennomføring ved Polarbase. Innseilingen til området er i imidlertid for grunn. For å tilfredsstille farledsnormen i hovedled er det derfor behov for sprenging av et undervannsskjær som ligger på 8 meters dyp. Tiltaket er svært viktig å få gjennomført av hensyn til den videre utviklingen av området. Etableringen av LNG-fabrikken på Melkøya, oppstart av Goliat og økende petroleumsaktivitet i Barentshavet tilsier at Hammerfest havns internasjonale betydning vil være på linje med de fleste nasjonale havner. Det er et mål for Hammerfest havn å oppnå status som utpekt havn, noe både havneaktører, regionen og Finnmark fylke vil være tjent med. Begrepet utpekt havn erstatter det tidligere nasjonalhavn-begrepet og representerer i så måte en havn av nasjonal betydning, hvor staten har et overordnet ansvar i utvidet betydning. Nødvendige tiltak Veier 1. Opprusting av Rv 94 Skaidi Hammerfest må prioriteres i perioden , med første bevilgning i Planleggingen er startet opp og det vil være klar til oppstart i Rv 94 omkjøringsvei må starte opp i perioden Flyplass 1. Ny flyplass for Hammefest/Kvalsund på Grøtnes må inn som eget tiltak, med oppstart i perioden Farled 1. Utdyping av innseilingen til Leirvika/Polarbase må gjennomføres i perioden Den fremtidige utviklingen i Hammerfest er av nasjonal betydning, og infrastrukturtiltakene vil være avgjørende for å ivareta disse nasjonale interessene. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommune har følgende innspill til Nasjonal transportplan : Etter at Stortinget i 2002 ga tillatelse til utbygging av Snøhvitfeltet i Barentshavet har Hammerfest kommune opplevd en kraftig vekst. Befolkningen har økt fra 9020 personer i 2002 til personer per Kommunen har hatt størst vekst de siste 3 årene på totalt 420 personer og det forventes tilsvarende vekst i årene fremover.

13 I april 2011 ble det offentliggjort at Statoil hadde funnet olje på Skrugardfeltet utenfor Hammerfest. Dette ble betegnet som det viktigste oljefunnet på norsk sokkel på 10 år, og ga en stor opptur når det gjelder oljeselskapenes og myndighetenes tro på og oppmerksomhet rundt Barentshavet. I januar 2012 ble det kjent at Statoil igjen hadde gjort et stort oljefunn i Barentshavet, denne gang på Havisfeltet, et tvillingfelt til Skrugard. Disse to feltene antas å inneholde millioner fat olje, muligens mer. Statoil har opplyst at disse feltene vil bli utbygd så raskt som der er praktisk mulig. Uansett utbyggingsløsning og framtidig plassering av driftsorganisasjon m.m. vil dette ha store positive ringvirkninger for utviklingen i Hammerfest. Også andre oljeselskap har i lengre tid vist en stigende interesse for Barentshavet. Denne interessen har økt enormt etter de to ovennevnte oljefunnene. I forbindelse med Olje- og energidepartementets utlysning av blokker i den 22. konsesjonsrunden, med søknadsfrist i januar i år, er det nominert 228 blokker eller deler av blokker. Av disse ligger 181 i Barentshavet, noe som er det høyeste antall noensinne. I og med at Hammerfest har den eneste fullverdige forsyningsbasen for petroleumsvirksomhet i Nord-Norge(Polarbase), vil også dette bety svært mye for den videre utviklingen i Hammerfestområdet. Statoils LNG-anlegg på Melkøya og Eni Norges utbygging av Goliatfeltet har gjort at mange store og mindre selskaper har etablert seg og ønsker å etablere seg i Hammerfest. Funnene på Skrugard og Havis, den økte letevirksomheten, og den generelle økte optimismen og aktiviteten, har gjort at det nå tar av. Bare i løpet av noen uker har en rekke selskaper meldt at de vil etablere minst 500 nye arbeidsplasser i nær fremtid, direkte relatert til petroleumsvirksomheten. I tillegg kommer ringvirkningseffektene av disse etableringene, som etter alt å dømme blir enda større. I Geonorprosjektet i regi av Utenriksdepartementet pekes Hammerfest ut som potensielt senter for petrokjemisk industri som bruker naturgass i produksjonsprosessene. I tillegg viser kraftkrevende industri sin interesse for Hammerfest. Utfordringer Tilfredsstillende infrastruktur er avgjørende for den videre utviklingen i Hammerfestområdet og Hammerfest kommune vil peke på følgende utfordringer i forhold dagens infrastruktur: Rv 94 Hammerfest Skaidi Rv 94 Hammerfest Skaidi ble i forbindelse med forvaltningsreformen opptatt som ny riksvei Strekningen er på 55 km. Det er stort behov for å oppruste denne veistrekningen da veien er for smal og har dårlig kurvatur. På flere delstrekninger er det også problemer med drivsne og dårlig sikt når det er uvær. Veien har av denne grunn vært stengt flere ganger de siste vintrene. I forbindelse med den gjennomførte og videre planlagte petroleumsutbyggingen er det derfor svært viktig å få opprustet veien for å oppnå tilstrekkelig regularitet og trafikksikkerhet. I NTP er det forutsatt oppstart på opprustingen i perioden Statens vegvesen har nå startet opp planarbeidet slik at selve byggingen kan komme i gang i I forslaget til NTP er tiltaket tatt med i perioden kun dersom rammen økes med 20 %. Det er svært viktig at dette tiltaket prioriteres høyere og at tiltaket fremskyndes til perioden slik det var forutsatt i eks. NTP. Rv 94 Hammerfest/Rypefjord Dagens riksveg gjennom sentrum av Hammerfest og Rypefjord har mange utfordringer og vil være en begrensning for videre utvikling av Hammerfest kommune som Norges nye petroleumssenter i nord. Dagens ÅDT i sentrale områder av byen ligger på ca og vil øke

14 opptil hvis det ikke gjøres tiltak. Sentrumsområdene er sterkt belastet med støy og støv og det er betydelige utfordringer med hensyn til framkommelighet, trafikksikkerhet og beredskap. Ny riksvegtrasé er nødvendig for å unngå begrensninger for videre vekst og utvikling i Hammerfest. Planen innebærer en ny vegtrase for Rv 94 mellom Saragammen og Fuglenes i Hammerfest kommune. Den nye vegtraseen er ca. 8 km lang og består av 3 tunneler kombinert med veg i dagen. Planen skisserer også en mulighet for fremtidig tunnelforbindelse til Fuglenesdalen. Ved å etablere et nytt vegsystem vil ÅDT i sentrale områder kunne reduseres med opptil 70%. Tunnelene vil også erstatte 3 veistrekninger som er rasutsatt. Den nye riksvegtraseen vil løse dagens utfordringer og gi store muligheter for byutvikling i Hammerfest. Den nye riksvegtraseen er fastsatt i en kommunedelplan som ble vedtatt i kommunestyret i juni Statens vegvesen har fått fritak fra konseptvalgutredning fra Samferdselsdepartementet for denne planprosessen. I desember 2011 fattet Hammerfest kommunestyre prinsippvedtak om bompengefinansiering av vegtraseen. Flyplass Hammerfest lufthavn er en av landets viktigste lokale lufthavner og spiller en sentral rolle i flyrutemønsteret og for den regionale utviklingen i Finnmark. Lufthavna har også helikopterbase for utbyggingen og letevirksomheten i Barentshavet. Dagens flyplass er en flaskehals for videre utvikling på grunn av vanskelige operative forhold og ingen mulighet for rullebaneforlengelse. Hammerfest og Kvalsund kommuner har initiert et prosjekt som har som målsetning å få etablert en ny lokal lufthavn på Grøtnes, som ligger på grensen mellom de to kommunene, ca. 15 km fra Hammerfest sentrum. Prosjektet har etter ønske fra Samferdselsdepartementet hatt bistand fra Avinor i forbindelse med de tekniske utredningene. Det har vært gjennomført vind-, sikt- og skyhøydemålinger på Grøtnes. Resultatene av målingene er svært positive. Også andre utredninger som er gjort viser at denne lokaliteten er godt egnet til flyplass. På bakgrunn av dette besluttet planstyret for ny flyplass i juni 2011 å starte arbeidet med reguleringsplan for området, og dette planarbeidet er nå igangsatt. I forslaget til NTP er det forutsatt at Avinor skal få gjennomført en tilleggsutredning i forhold til flyplass/flyplassbehov i Hammerfestområdet, og reguleringsplanarbeidet vil bli synkronisert med tilleggsutredningen. Innseilingen til Polarbase/ Leirvika Polarbase/Leirvika er en stamnetthavn og svært sentral i forbindelse med petroleumsutbyggingen i nord. Polarbase er forsyningsbasen for petroleumsvirksomheten i Barentshavet og det er en stor og økende aktivitet med oppbygging av fasiliteter på basen i forbindelse med feltutbygging og leteaktivitet i nord. Området inneholder i tillegg fiskeindustribedriften Aker Seafoods, frysehotell og slakteri for oppdrettsnæringen. Området er de senere år utbygd med kaifasiliteter, servicefunksjoner og infrastruktur i 100 millioners klassen. Videre er flere tunge havnerealterte investeringer under planlegging, oppstart og gjennomføring ved Polarbase. Innseilingen til området er i imidlertid for grunn. For å tilfredsstille farledsnormen i hovedled er det derfor behov for sprenging av et undervannsskjær som ligger på 8 meters dyp. Tiltaket er svært viktig å få gjennomført av hensyn til den videre utviklingen av området. Etableringen av LNG-fabrikken på Melkøya, oppstart av Goliat og økende petroleumsaktivitet i Barentshavet tilsier at Hammerfest havns internasjonale betydning vil være på linje med de

15 fleste nasjonale havner. Det er et mål for Hammerfest havn å oppnå status som utpekt havn, noe både havneaktører, regionen og Finnmark fylke vil være tjent med. Begrepet utpekt havn erstatter det tidligere nasjonalhavn-begrepet og representerer i så måte en havn av nasjonal betydning, hvor staten har et overordnet ansvar i utvidet betydning. Nødvendige tiltak Veier 3. Opprusting av Rv 94 Skaidi Hammerfest må prioriteres i perioden , med første bevilgning i Planleggingen er startet opp og det vil være klar til oppstart i Rv 94 omkjøringsvei må starte opp i perioden Flyplass 2. Ny flyplass for Hammefest/Kvalsund på Grøtnes må inn som eget tiltak, med oppstart i perioden Farled 1. Utdyping av innseilingen til Leirvika/Polarbase må gjennomføres i perioden Den fremtidige utviklingen i Hammerfest er av nasjonal betydning, og infrastrukturtiltakene vil være avgjørende for å ivareta disse nasjonale interessene. PS 27/12 Høring - kollektive rutetjenester i Finnmark Rådmannens forslag til vedtak: Dagens tilbud innenfor hurtigbåt, ferge og buss tilfredsstiller ikke dagens krav fra lokalbefolkningen i forhold til reisemuligheter mellom Hammerfest og bygdene i kommunen. Hammerfest kommune ber om at følgende krav blir ivaretatt i forbindelse med utlysning av anbud på kollektivtransport: Hurtigbåtruter Rute 003 Bygderuta innføres som pendlerrute, med 3 avganger pr. dag på hverdagene, en før arbeidstids start, en på formiddagen og en etter arbeidstids slutt. I første omgang foreslås det at den første avgangen daglig går innom Akkarfjord og på mandager innom Kårhamn, men at den senere kan utvides til å gå innom andre steder dersom det etableres fast bosetting med behov for pendling. Avgangen på formiddagen bør gå innom alle stedene med fast bosetting og de andre stedene på signal. Avgangen etter arbeidstids slutt bør gå fast innom Akkarfjord, og de andre stedene på signal. Avgangen på fredags- og søndagsavgangen bør være som i dag. Det er også viktig at lørdagsavgangen utvides til hele å gjelde året slik at bygdene har kommunikasjon også denne dagen. Krav til båten: Marsjfart min. 26 knop Passasjerkapasitet min. 100 Bilkapasitet min. 2 Lastekapasitet min. 5 t Krankapasitet min. 3 t Kjølerom med min. 4 palleplasser Hydraulisk gangvei til begge dekk Aluminiumsskrog Mulighet for mobilbillettering

16 Må også kunne ta med snøscooter og farlig gods som bensin og gass. Må være godkjent for å kunne gå utaskjærs, f.eks. yttersia Sørøya Rute 001 Hammerfest Hasvik Øksfjord bør utvides slik at det er mulig å reise tur/retur fra disse stedene til Hammerfest alle ukedagene. Kårhamn må anløpes på alle avgangene utenom mandag morgen. Rute 036 Lille Survik - Sennabukt må opprettholdes slik at denne bygda har et rutetilbud. Hammerfest kommune vil prioritere det ovennevnte ruteopplegget, men hvis det i tillegg er mulig å gjeninnføre hurtigbåtruta mellom Hammerfest og Alta, så ser Hammerfest kommune positivt på dette. Dette vil spesielt være positivt i forhold til reisende som skal til sykehuset. Båten må gå fra Alta om morgenen, med retur fra Hammerfest om ettermiddagen. Godsrute Det er viktig å opprettholde godsrute 027 Sørøysund og 028 Galtenruta for å kunne frakte større lastemengder og tyngre last. Krav til båten: Lastekapasitet min. 26 tonn Krankapasitet min. 8 tonn Må være godkjent for å kunne gå utaskjærs, f.eks. yttersia Sørøya Fergerute Hammerfest kommune vil påpeke nødvendigheten av et bedre fergetilbud for innbyggerne på Nordre Seiland. Fergeruten må utvides slik at det blir en fergeavgang på kveldstid på alle hverdagene. Det er også ønskelig med en ekstra avgang på lørdags ettermiddag og tidlig søndag ettermiddag. Krav til ferga: Bilkapasitet min. 25 Passasjerkapasitet min. 90 Ferga må være lukket Tilgjengelig reserveferge som kan brukes på flere samband Bussruter Det er viktig å legge til rette for at flere kan bruke buss til daglig. I denne sammenheng vil det være behov for å se på rutefrekvens, universell utforming og brukervennlighet. Hammerfest kommune vil komme tilbake til saken i forbindelse med arbeidet med kollektivplanen, men vil foreløpig spille inn følgende momenter: - Hyppigere avganger på bybussen, spesielt i forbindelse med arbeidsreiser - Bussruter som korresponderer med fergeavgangene på Klokkerøya - Universell utforming av bussene - Mulighet for mobilbillettering - Sikkerhetsutstyr, slik som sikkerhetsseler og barnesete - Toalett på langdistansebussene I forbindelse med alle anbudspakkene vil Hammerfest kommune oppfordre til at det miljø(klimagassutslipp mm.) blir vektlagt og tatt med som et av tildelingskriteriene.

17 Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Dagens tilbud innenfor hurtigbåt, ferge og buss tilfredsstiller ikke dagens krav fra lokalbefolkningen i forhold til reisemuligheter mellom Hammerfest og bygdene i kommunen. Hammerfest kommune ber om at følgende krav blir ivaretatt i forbindelse med utlysning av anbud på kollektivtransport: Hurtigbåtruter Rute 003 Bygderuta innføres som pendlerrute, med 3 avganger pr. dag på hverdagene, en før arbeidstids start, en på formiddagen og en etter arbeidstids slutt. I første omgang foreslås det at den første avgangen daglig går innom Akkarfjord og på mandager innom Kårhamn, men at den senere kan utvides til å gå innom andre steder dersom det etableres fast bosetting med behov for pendling. Avgangen på formiddagen bør gå innom alle stedene med fast bosetting og de andre stedene på signal. Avgangen etter arbeidstids slutt bør gå fast innom Akkarfjord, og de andre stedene på signal. Avgangen på fredags- og søndagsavgangen bør være som i dag. Det er også viktig at lørdagsavgangen utvides til hele å gjelde året slik at bygdene har kommunikasjon også denne dagen. Krav til båten: Marsjfart min. 26 knop Passasjerkapasitet min. 100 Bilkapasitet min. 2 Lastekapasitet min. 5 t Krankapasitet min. 3 t Kjølerom med min. 4 palleplasser Hydraulisk gangvei til begge dekk Aluminiumsskrog Mulighet for mobilbillettering Må også kunne ta med snøscooter og farlig gods som bensin og gass. Må være godkjent for å kunne gå utaskjærs, f.eks. yttersia Sørøya Rute 001 Hammerfest Hasvik Øksfjord bør utvides slik at det er mulig å reise tur/retur fra disse stedene til Hammerfest alle ukedagene. Kårhamn må anløpes på alle avgangene utenom mandag morgen. Rute 036 Lille Survik - Sennabukt må opprettholdes slik at denne bygda har et rutetilbud. Hammerfest kommune vil prioritere det ovennevnte ruteopplegget, men hvis det i tillegg er mulig å gjeninnføre hurtigbåtruta mellom Hammerfest og Alta, så ser Hammerfest kommune positivt på dette. Dette vil spesielt være positivt i forhold til reisende som skal til sykehuset. Båten må gå fra Alta om morgenen, med retur fra Hammerfest om ettermiddagen. Godsrute Det er viktig å opprettholde godsrute 027 Sørøysund og 028 Galtenruta for å kunne frakte større lastemengder og tyngre last. Krav til båten: Lastekapasitet min. 26 tonn Krankapasitet min. 8 tonn

18 Må være godkjent for å kunne gå utaskjærs, f.eks. yttersia Sørøya Fergerute Hammerfest kommune vil påpeke nødvendigheten av et bedre fergetilbud for innbyggerne på Nordre Seiland. Fergeruten må utvides slik at det blir en fergeavgang på kveldstid på alle hverdagene. Det er også ønskelig med en ekstra avgang på lørdags ettermiddag og tidlig søndag ettermiddag. Krav til ferga: Bilkapasitet min. 25 Passasjerkapasitet min. 90 Ferga må være lukket Tilgjengelig reserveferge som kan brukes på flere samband Bussruter Det er viktig å legge til rette for at flere kan bruke buss til daglig. I denne sammenheng vil det være behov for å se på rutefrekvens, universell utforming og brukervennlighet. Hammerfest kommune vil komme tilbake til saken i forbindelse med arbeidet med kollektivplanen, men vil foreløpig spille inn følgende momenter: - Hyppigere avganger på bybussen, spesielt i forbindelse med arbeidsreiser - Bussruter som korresponderer med fergeavgangene på Klokkerøya - Universell utforming av bussene - Mulighet for mobilbillettering - Sikkerhetsutstyr, slik som sikkerhetsseler og barnesete - Toalett på langdistansebussene I forbindelse med alle anbudspakkene vil Hammerfest kommune oppfordre til at det miljø(klimagassutslipp mm.) blir vektlagt og tatt med som et av tildelingskriteriene. PS 28/12 Hammerfest havn KF - riggkai Polarbase - utbygging og drift Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner prosjektet Riggkai Polarbase slik det framkommer i saksutredningen. 2. Investeringsrammen settes til kr Dette finansieres slik: Omdisponering i investeringsbudsjettet 2012, prosjekt Logistikk- og lagerfunksjon på Fuglenes kr. 15 millioner Utvidet låneopptak kr Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret godkjenner prosjektet Riggkai Polarbase slik det framkommer i saksutredningen.

19 2. Investeringsrammen settes til kr Dette finansieres slik: Omdisponering i investeringsbudsjettet 2012, prosjekt Logistikk- og lagerfunksjon på Fuglenes kr. 15 millioner Utvidet låneopptak kr PS 29/12 Søknad om støtte til arrangement av 1. mai 2012 Ordførers forslag til vedtak: Hammerfest formannskap bevilger kr ,- til 1. mai komiteen avviklingen av 1. mai arrangementet Beløpet dekkes over formannskapets konto Administrasjonen foretar budsjettreguleringen til riktig kostnadsart i henhold til vedtakets karakter. Votering: Innstilligen fikk 8 stemmer for og stemmer 1 mot. Hammerfest formannskap bevilger kr ,- til 1. mai komiteen avviklingen av 1. mai arrangementet Beløpet dekkes over formannskapets konto Administrasjonen foretar budsjettreguleringen til riktig kostnadsart i henhold til vedtakets karakter. PS 30/12 Kommunal deltakelse i prosjekt " Industriell utvikling i Hammerfest " Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest Formannskap bevilger kr ,- hvert år i 2012 og 2013 til deltakelse i samarbeidsprosjektet Industriell utvikling av Hammerfest. 2. Beløpet for 2012 belastes næringsavdelingens prosjektmidler. Tilskuddet for 2013 innarbeides i næringsavdelingens budsjett. 3. Det nedsettes en styringsgruppe bestående av samarbeidspartnere som deltar i finansieringen. Plan og utviklingssjefen er kommunens representant i styringsgruppen. 4. Prosjektet evalueres etter ett års drift. 5. Prosjektarbeidet skal ikke hindre konkurranse til medlemsbedriftene eller medlemmene i Hammerfest Næringsforening 6. Delprosjekter som krever ytterligere ekstern finansiering skal behandles i styringsgruppen før iverksettelse Saksprotokoll i Formannskapet Ronny Holm fremmer på vegne av Ap følgende forslag:

20 Saken utsettes. Votering: Utsettelsesforlaget ble vedtatt mot 2 stemmer. Saken utsettes. Ordfører Alf E. Jakobsen erklært seg inhabil i saken og fratrådte møte. Erik Johannessen tiltrådte som vararepresentant i ordførers sted. Varaordfører Marianne Sivertsen Næss overtok ledelsen av formannskapsmøte. Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Hammerfest Formannskap avslår søknaden fra Hammerfest næringsforening om deltakelse i prosjektet Industriell utvikling av Hammerfest. Votering: Rådmannens opprinnelige forslag fikk 2 stemmer og AP s forslag fikk 7 stemmer. Hammerfest Formannskap avslår søknaden fra Hammerfest næringsforening om deltakelse i prosjektet Industriell utvikling av Hammerfest. PS 31/12 Godkjenning av protokoll Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Protokoll fra møte den godkjennes. PS 32/12 Omsorgssentret - prosjektramme Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar budsjettrammen for etablering av omsorgssenteret til kr Finansieringen vedtas slik: - egenkapital kr tilbakeføring av mva kr tilskudd fra Husbanken kr

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.01.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.01.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.01.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.11.2014 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - kommunestyresalen, Dato: 31.10.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestsyresalen Dato: 07.05.2012 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Ronny Holm MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Ronny Holm AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Ronny Holm MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Ronny Holm AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 04.09.2014 Tid: 10: 20 14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 07.06.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Marianne Sivertsen Næss VORDF AP Ronny Holm MEDL AP Mia Hansen MEDL FRP/KYST Tarjei Jensen Bech MEDL AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Marianne Sivertsen Næss VORDF AP Ronny Holm MEDL AP Mia Hansen MEDL FRP/KYST Tarjei Jensen Bech MEDL AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 13:50 (Administrasjonsutvalget ble gjennomført i tidsrommet 11:35-11:55) Møteprotokoll Faste medlemmer som

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 22.03.2010 Tid: 09:00 12: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 23.02.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 27.01.2011 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 27.01.2011 Tid: 12:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 27.01.2011 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 27.01.2014 Tid: 09:00 10:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 10.06.2013 Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.05.2015 Tid: 09:00 16:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Lars Mathisen Medlem FRP/KYST

Lars Mathisen Medlem FRP/KYST Utvalg: Møtested: Formannskapet Musikkrommet i 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 19.12.2011 Tid: 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tid: 09:00 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.08.2009 Tid: 11:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.05.2013 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 30.10.2008 Tid: 11:00 15:40

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 30.10.2008 Tid: 11:00 15:40 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 30.10.2008 Tid: 11:00 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.06.2012 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsensal, Arktisk kultursenter Dato: 28.09.2010 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei Jensen

Detaljer

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, kommunestyresalen Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 25.10.2010 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.04.2015 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.01.2015 Tid: 13:30 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ole I. Hansen Leder AP Eva Gebhardt Sjøtun

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 29.10.2013 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.09.2015 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.11.2013 Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Rolf

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 17.04.2012 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 08.12.2011 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 08.12.2011 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 08.12.2011 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.02.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7842502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7842502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet i 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7842502 som sørger for innkalling

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2015 Tid: 13:30 15:35 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Eva Gebhardt Sjøtun Mia Hansen Medlem Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Tor-Ivar Heggelund NESTL AP Ronny Holm MEDL AP Steve Sivertsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Tor-Ivar Heggelund NESTL AP Ronny Holm MEDL AP Steve Sivertsen MEDL FRP Utvalg: Styret for kultur, omsorg og undervisning Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.01.2008 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Hanne Marion Husvik Leder AP Bente Orvik Medlem SV Håkon

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.02.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 28.10.2008 Tid: 10:00 13:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.05.2014 Tid: 09:00-12:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Gunhild

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.09.2014 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 4/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.03.2016 Tid: 09:00 13:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Arktisk kultursenter, Magnus Larsensalen Dato 28.11.2011 Tid: 09:00 14:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, OBS klokkeslettet er endret Dato: 10.05.2016 Tid: 14:30 16:45 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder

Detaljer