God Huguliapåske ønsker vi hverandre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God Huguliapåske ønsker vi hverandre"

Transkript

1 God Huguliapåske ønsker vi hverandre og glem nå ikke... DE 9 FJELLREGLENE SOM MÅ KUNNES: 1. Legg ikke ut på langtur uten tre- 4. Lytt til erfarne fjellfolk. 7. Gå ikke alene. ning. 5. Vær rustet mot uvær selv på korte 8. Vend i tide, det er ingen skam å 2. Meld fra hvor du går. turer. Ta alltid med ryggsekk, spade snu. 3. Vis respekt for været og værmel- og det utstyr fjellet krever. 9. Spar på kreftene og grav deg inn i dingene. 6. Husk kart og kompass. snøen om nødvendig.

2 MELDING FRA STYRET Fra Tilsynet Vi har vært ute etter kontakter som kan påta seg forskjellig arbeide. Snørydding, reparasjoner, transport i hytteområdet det har nå lykkes oss. (adr) Even Engevoll 2880 Nord Torpa Da det dessverre er en del hytteeiere som er plaget av å få skiløper, turveier helt inn på sine vegger som vi i tilsynet ikke kan se det er behov for, oppfordrer vi alle til å tenke seg vel om. når en må passere en hytte, slik at disse hytteeierne slipper denne ulempen. Turfolket. Når våren kommer kan vi med lett- Tiden går fort, et halvår er gått siden generalforsamlingen. Styret har hatt fire møter. Det viktigste og dyreste vi har besluttet, er å kjøpe ny traktor. Vår gamle traktor (1967) måtte, om vi skulle slite videre på den, gjennomgå en større reparasjon; nye dekk, motoroverhaling etc. Vi fikk et godt tilbud på den gamle traktoren, stort avslag på den nye + hyggelig behandling fra Ø.K.'s side ved å gi oss lån, hvilket gjorde det mulig å få dette finansiert. Styret er meget godt fornøyd med det arbeidet vår vaktmester gjør, og vi er nå glad for å gjøre arbeidsforholdene for han mer akseptable, ved at den nye traktoren har isolert førerhytte med varmeapparat. Videre har styret fått miljøverndepartementets godkjennelse for bruk av snøscooter i hytteområdet, samt til brøyting av skiløyper. Vi ser ellers frem til at skiløypene skal bli merket, med både stedsnavn og avstand. Dette arbeidet vil bli utført i samarbeid med Nordre Land kommune. Styret ber om at hytteeiere og leiere er oppmerksom på følgende: Parkering: Ved noen parkeringsplasser er det nødvendig med dobbelparkering. Vær litt mer omtenksom når det parkeres i påskehelgen, slik at alle plasser kan utnyttes! Søppel: Det blir mye søppel i løpet av påskehelgen. Forsøk å brenne mest mulig av melkekartonger, pappesker etc! Bruk søppelsekken slik at det er merket over sekkestativene 1. Husholdningsavfall. 2. Flasker. 3. Bokser slåes flate. Styret ønsker alle en hyggelig påske! For styret Torvald Valland het spore hvor det har vært folk og slikket sol. Da kommer den søppelen som vi skulle ha lagt i sekken til syne. Vi oppfordrer alle til å gjøre et skippertak, slik at vi med stolthet kan være kjent av tavlen nede ved bommen. Hilsen Tilsynet. - Påsken ja, det er den høytiden da halve Norge drar til fjells, for a gjøre dumme ting, om påstanden er overdrevet, så er det likevel en del i den. Når man kommer til fjells har man lett for å feilvurdere sin begrensning. «Kondisen» er kanskje ikke så god som man har innbilt seg og det viser seg at det man på forhånd lærer om fjellvett har lett for å gå i glemmeboken. Dette ned spesiell adresse til de noe mer tilårskomne skituristene. " Intervju Den nedsatte komité som arbeider med den fremtidige administrasjonsordningen har intervjuet ordføreren i Nordre Land for å høre vilke planer kommunen har for Synnfjellsområdet. Vi: «Synnfjellet har De siste årene blitt bebygget med en rekke hytter. Vil denne utbyggingstakten også fortsette i fremtiden?» Ordf.: «På kommunalt hold har man idag en noe annerledes innstilling til utbygging og utnyttelse- * til fjellområdene - dt^_ tas mer hensyn til de lokale interesser og dessuten miljøfaktoren.» Vi: «Hvorledes er Synnfjellområdet vurdert i generalplanen?» Ordf.: «Generalplanene er ikke stadfestet, men i forslaget til planen er Synnfjellsområdet avsatt som rekreasjon og friareal.» Vi: «Når området blir vurdert til friareal, vil som nevnt miljøfaktorene spille inn også for hytteeieren. Kan dette medføre restriksjoner av noe slag?» Ordf.: «Kommunen har vært og vil være restriktive til utslipp av septik c eksempelvis bruk av"? kjemikalieklosetter. I den forbindelse kan jeg nevne at hyttefeltet som utbygges ved Synnfjorden ikke fikk godkjent bruk av kjemikalieklosetter. Ut fra erfaringer og tekniske forbedrincer følger med tiden. \il man forvente andre løsninger til renovasjon i fremtiden.» Vi: «Som hytteeier og bruker av området er vi tilfreds med at kommunen vil bevare området som den perle det er, og ønsker at både bygde- og hyttefolket vil beholde området slik det er idag.» 2

3 Sanitetsaktuelt / vinterens skisesong og snøtid kan det lett oppstå forfrysninger. «Sivilforsvarsbladet» bringer derfor en artikkel av spesiallege Johan Kofstad, som omhandler dette tema. Forfrysningsskader har dessuten vært behandlet av «Norsk Førstehjelpsråd», slik at de synspunkter som kommer fram i denne artikkelen kan betra ktes som «god latin» for alle førstehjelpere. 5orfrysningsskader av spesiallege Johan Kofstad Generell forfrysning Inndeling Med generell forfrysning (hypotermi) menes nedkjøling av hele organismen til rektumtemperatur (temperaturen i endetarmen) under 35 C. Nedkjøling deles i 3 grader: 1. Mild nedkjøling: Rektumtemperatur C. Pasienten er ved bevissthet og skjelver sterkt dersom han ikke er for utmattet. Moderat nedkjøling: Rektumtemwperatur under C. Skjelvingen er opphevet, og pasienten har nedsatt bevissthet. Pulsen er svak. 3. Dyp nedkjøling. Rektumtemperatur under 30 C. Pasienten er bevisstløs og skjelver ikke. Muskelstivhet er til stede. Pulsen neppe følbar. Respirasjonen knapt merkbar. Når inntreffer nedkjøling? Nedkjøling sees særlig i kaldt og fuktig klima når bekledningen er utilstrekkelig. Utmattede personer som har brukt opp organismens energi-reserver, vil ofte bli nedkjølte og skadede/syke personer som ligger ute i terrenget og venter på hjelp, er utsatte for generell forfrysning. Selv når lufttemperaturen er langt over 0, sees nedkjøling, særlig i vind øker varmetapet betydelig. Nedkjøling er langt hyppigere i vann enn man tidligere trodde. I dag regner man med at de fleste som omkommer ved skipsforlis, dør av nedkjøling. Selv i vann opptil ca. 25 C vil et nakent menneske av normal kroppsbygning tape varme og bli nedkjølt etter en tid. Symptomer ved nedkjøling De første symptomer er en uttalt kuldefølelse ledsaget av skjelving. Pasienten blir etter hvert stille, tilbaketrukket og svarer ikke på tiltale. Senere når rektumtemperaturen er under 35, kommer desorientering og apati. Ved 33 C får man en tiltagende muskelstivhet og samtidig betydelig nedsatt hjerneaktivitet. Pasienten får søvntrang. Ved ca. 32 C er pasienten delvis bevisstløs. Puls kan ikke lenger registreres. Ved 30 C foreligger vanligvis bevisstløshet. Pasienten er nå i største livsfare. Det er etter hvert vanskelig å registrere om pasienten puster. Det kan eventuelt bare være 2-3 ganger pr. minutt. Diagnosen nedkjøling er det viktig å kunne gjenkjenne, særlig skadens omstendigheter vil gi en pekepinn på at nedkjøling kan foreligge. Diagnosen stilles ved å måle kroppstemperaturen (et vanlig kroppstermometer går bare til 34,5 C så det er nødvendig med et laboratorietermometer). Behandling av hypotermi Det er viktig å forebygge nedkjøling. Ta hensyn til værforholdene, bekledningen, utstyret for øvrig, matreserver, ernæringstilstand og fysisk utholdenhet. Hvis man er i vann, er det viktig å beholde klærne på og ligge i ro, så sant man ikke må svømme for å nå båt eller vrakrester like i nærheten. Førstehjelperens oppgave er å få fjernet pasienten fra de kalde omgivelser, få pasienten i ly for vinden så snart som mulig. Hvis mulig bringe pasienten i hus. Fjern vått tøy, men vær skånsom under dette arbeidet. Hindre ytterligere varmetap ved å legge pasienten i en sovepose, plastsekk etc. Transport til endelig behandling skjer helst i lukket kjøretøy og pasienten skal ligge i stabilt sideleie. Man må unngå ytterligere varmetap ved transporten. Hvis pasienten har fuktige klær på seg, må fordampning fra disse unngås. Oksygentilførsel kan bli aktuelt. Oksygen er særlig viktig under skjelveperioden. Alkohol skal ikke gis i noe tilfelle, man skal ikke gi drikke til bevisstløse eller sløvede pasienter. Endelig behandling skal foretas under ansvar av lege. Moderat og dyp nedkjøling skal om mulig alltid behandles i sykehus. Hovedprinsippet er overflateoppvarming av pasienten. Når en pasient tas ut av kalde omgivelser og pakkes inn i varme klær og legges på et varmt sted, kommer det alltid et fall i rektumtemperaturen. (After drop). Dette temperaturfall er på 1-3 grader og kommer vanligvis innen en halv times tid. Tilstanden vil da forverre seg noe og det er beskrevet dødsfall i denne perioden. Hos yngre mennesker kan oppvarmingen skje raskere og eventuelt i vannbad som holder C. Før vannbadet kan det være riktig først å varme opp kroppen og holde armer og ben utenfor. Oppvarmingen avsluttes når pasienten begynner å våkne. Lokale frostskader Inndeling og symptomer ved frostskader «Hvite flekker» sees like før eventuell frysing av huden. Huden er hvit og nummen. Et viktig tegn er et plutselig stopp i kulde- og ubehagsfølelsen. Behandles «hvite flekker» straks, vil en unngå at de utvikler seg til frostskader. Overfladiske frostskader rammer huden og underhuden. Den frosne delen er hvit og hard på overflaten, men myk i dybden. En kan bevege huden i forhold til de underliggende vev. Etter oppvarming blir huden marmorert, blårød og deretter flammende rød og bankende. Blærer dannes i løpet av de første par døgn. Disse absorberes Fortsatt side 6 3

4 Fra Høgkamphytta går det raskt nedover, mot solen. Vestfjellet i bakgrunnen hvor man kan rusle for seg selv og lytte til stillheten. Prøv den, om du tør, og bli en opplevelse rikere. Lukningstider for butikkene i området i påsken Palmelørdag lukkes kl 13. Påskeaften kl 13. Mandag - tirsdag - onsdag lukkes kl Dra ikke allverden hjemmefra, gjør dine innkjøp hos våre hyggelige handelsmenn. Vanlig bestillingsservice. Arbeidsbussen går fra Grønland torg fradag kl 17,15, fra Hugulia søndag kl 17,30 og 2. påskedag kl 17,30. Når strømmen går og det gjør den fra tid til annen, da stopper også vannpumpene. Sørg for å ha rikelig med vann i hytta. Tog fra Oslo 0 kl 9,10 og 16,10 Fra Dokka kl 9,41 og 16,41 # Sne i metervis er det i år også både i terrenget og på hyttetaket. Når tælen bærer en mann i juni, blir det sen vår. I fjor varte skiføret til ut i juni, får vi det samme i år også! 4

5 Oppover går det jevnt og trutt til de fleste står på Spåtind. ikke bare en dag men de fleste i påsken. Hva med å spre trafikken til andre herlige områder som Høgkampen, Midtstrongen, Vestfjellet. Parkering forbudt i bakken opp i område 1, dvs den første kneika opp fra bommen. Da dette er den eneste møteplassen vi har, ber vi om hjelp til å holde den klar for møtende trafikk. Parkering i påsken er kun tillatt på de vanlige parkeringsplassene, som skal være godt brøytet. Det er ikke adgang for andre bilende enn hytteeierne i området i påsken. I fjor snedde vi rett og slett inne, det samme kan hende i år også, så vennligst hjelp oss selv med å holde orden. Det er nok sne overalt i år. Bruk derfor ikke bilen til unødvendig kjøring. Skifestivalen i Velforeningens regi er i rute i år også med Rolf Rollheim som dirigent. I år bør vi gi ham litt hjelp. Møt frem på startstedet i god tid. God fornøyelse. 5

6 Fortsatt fra side 3 sakte. Huden blir hard og etter noen uker vil det døde vevet som eventuelt er dannet, falle av. Det kommer nå frem en tynn, rød og svak hud som er overfølsom for varme og kulde og oftest med unormal svetting. Normal hud får man i løpet av noen måneder. Dype frostskader involverer muskulatur og i sjeldne tilfelle knokler. Den frosne hud er hard. En kan ikke bevege huden i forhold til de underliggende vev. Det kommer ikke blærer. Etter oppvarming er en grå farve et dårlig tegn. Den første tiden er delen smertefri, men senere kan det komme forskjellige smertefølelser. Behandling Forebyggelse er viktigst. Ved fornuftig oppførsel bygget på god kunnskap og te 1 Årets erfaring, skal ikke frostskader forekomme. romtemperatur, eventuelt hud mot hud. En må aldri gni. Det har ingen Ved behandling må en alltid først hensikt å forsøke å varme opp ved en tenke på kroppstemperaturen. Pasienten ovn eller over ild eller eksos. skal ha varm drikke og kroppen Ved behandling i sykehus eller un skal varmes med tørre, varme klær og der ledelse av kyndig medisinsk personale hvis mulig, oppvarmet luft. skal den skadede delen var «Hvite flekker» behandles straks og mes i vann som holder 42 C. Vannet på stedet. De varmes opp hud mot bør om mulig være i bevegelse og hud. Overfladisk og dyp frostskade inneholde sepe. Temperaturen i skal ikke behandles på stedet. Den frosne kroppsdel skal immobiliseres. Pasienten skal først fraktes til et sted hvor en tilfredsstillende og endelig vannet må måles med termometer. Oppvarmingen varer til legemsdelen får en flammende rød farve og pasienten vil vanligvis få betydelige smerter behandling kan foretas, helst på sykehus. under oppvarmingen. Etter oppvarmingen I nødstilfelle kan pasienten gå på frosne føtter. Han er derimot båre/ skal den skadede del behand les meget forsiktig. Blærer skal ikke sengepasient straks det er foretatt røres. Den skadede del skal behandles oppvarming av frosne føtter. åpent, tørt og sterilt. Den skadede Må behandling foregå utenfor sykehus av ikke medisinsk kyndig personell, vil man i dag vanligvis anbefale sakte oppvarming i luft ved péskekryssord del må ikke utsettes for trykk. Legg bløtt, absorberende stoff mellom tær og fingre for å unngå ytterligere skader ved friksjon. 1 1 i A 5 l H 12 i M v V fl w M 25 % \ ». 33. fe is 57 IR 4i 44"»- 45 4* VANNRETT: LODDRETT: Vogn 21. Referent 40. Plagg 2. Norsk forfat 12. Skyteskår 30. Barn 5. Plagg 22. Teppe 43. Kjem. forb. ter (d. 1929) 13. Skåltale 31. Toalettskrin 10. Fugl 23. Leser vers 45. Grafse 3. Pynt 14. Utrygg 35. Utskeielse 17. Poststed i 26. Nature niballasje 46. Poststed i 4. Spis 15. Åtaket 36. Ansett Nord-Tronde- 28. Fiskeredskap Sogn og Fjord. 6. Skjønt 16. Klippet 37. Hendig lag 32. Yre 47. Tevling 7. Fargestoff 24. Kilevink 39. Hud 18. Mengde 33. Utvalg 48. Oppstyr 8. Beholdere 25. Veltalenhet 41. Bekvem 19. Område 34. Viser 49. Trekkraft 9. Tiriltunge 27. Hinne 42. Intrige 20. Belg 38. Brenne 50. Verslære 11. Tiltrekkende sak 29. Rake 44. Sleip 6

7 7

8 HUGULIA VELFORENINGS SKIFESTIVAL PÅSKEN -78/ SKIFESTIVAL FOR MEDLEMMER MED GJESTER - påskeaften kl på samme sted som i fjor: Myra på begge sider av Svertbekken. Det konkurreres i følgende klasser: Voksne: Langrenn m/forviklinger (idealtid) Barn 8-15 år: Langrenn m/forviklinger (idealtid) Barn 2-7 år: Langrenn m/forviklinger (idealtid) Racerklasse: Hvis det er interesse for det, vil det muligens til slutt bli arrangert et ordinært langrenn. Kryss J»~ i rubrikken med angivelse av alder for de som også vil te i racerklasse. Fyll ut påmeldingsslippen og legg den i kassen for forslag til tilsynskomiteen, kassen er plassert ved forbrenningshuset ved bommen. - Etter fjorårets suksess smeller vi til i år igjen med: AKEKONKURRANSE MED SKLIBRETT - onsdag 22/3 - kl på samme sted som i fjor, dvs. i bakken ned mot Svartbekken fra veidelet mellom 4 og 6 feltet. Påmeldingsfrist ved start. Påmeldingsfrist: Skjærtorsdag! NB! Vi prøver å lage konkurransene noe mere forenklet i år, slik at resultatene og premieutdelingen kan foregå noenlunde umiddelbart etter hver klasses målpassering. Det er også ønskelig at flest mulig benytter påmeldingskupongen, og overholder påmeldingsfristene, slik at arrangementskomiteen kan gjøre startlister etc. klare før konkurransene. Dermed spares alle for unødig venting. PÅMELDINGSKUPONG PÅMELDINGSKUPONG PÅMELDINGSKUPONG Dette gjelder både for skirennet! og akekonkurransen! Se eksemplet: Navn Hyttenr. Akekonkurranse Kostymerenn, VOKSNE LANGRENN år Idealtid 8-15 år Racen>_ se: Alder: Nils Nilsen 1012 X X X 9 år Hans Nilsen» X X Bente Nilsen» x X x 6 år Toril Nilsen» X X TA MED PAPIR OG BLYANT

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon.

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. 1 Vi skiller mellom generell og lokale frostskader. Generell Oppstår når den indre kroppstemperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. Årsak: Dårlig bekledning

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING Modul 7 Læremål Beskrive farer og symptomer på mild, moderat og alvorlig hypotermi Kunne

Detaljer

- vis fjellvett og kjør forsiktig.

- vis fjellvett og kjør forsiktig. Påsken står for døra og igjen vil det være folk på de fleste hyttene i Hugulia. Værmeldingene så langt skulle tyde på at vi får nok snø, slik at vi igjen kan få avviklet et vellykket påskeskirenn. Påskeskirennskomiteen

Detaljer

FORMANNEN HAR ORDET: God påske!

FORMANNEN HAR ORDET: God påske! FORMANNEN HAR ORDET: God påske! Påsken står for dør, og vi kan forhåpentlig se fram til noen solfylte dager med godt skiføre, hyggelige raster både oppe på fjellet og inne i hytta. De fleste har vel også

Detaljer

HAUGESUND TURISTFORENING

HAUGESUND TURISTFORENING HAUGESUND TURISTFORENING NØDPROSEDYRE Dette hefte bør du som turleder ha med deg på alle turer som arrangeres av Haugesund Turistforening. Haugesund Turistforening skal arbeide for et enkelt, aktivt,

Detaljer

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell Innledning Dette heftet er utviklet for å øke folks bevissthet og kunnskap om trykksår, og for å

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium H2008 Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller

Detaljer

Oslo Sjøskole. Kurshefte livberging i åpent vann

Oslo Sjøskole. Kurshefte livberging i åpent vann Oslo Sjøskole Kurshefte livberging i åpent vann Hvorfor lære livberging? Når du har gjennomført livbergingskurset på Oslo Sjøskole skal du ha fått respekt for det å være ved eller i vann slik at du kan

Detaljer

Hvordan mestre vinteren? Tips Triks Råd

Hvordan mestre vinteren? Tips Triks Råd Hvordan mestre vinteren? Tips Triks Råd Og div «Man trenger ikke være rakettforsker for å ha det fint på vintertur. Man må bare gjøre alle de små, enkle tingene på riktig måte!» Sitat Lars-Ove Dette skal

Detaljer

^ Organ for Hugulia Velforening

^ Organ for Hugulia Velforening åiua f ÅRGANG 22 NR. 2-1997 o ^ Organ for Hugulia Velforening TUBBEN FORMANNEN HAR ORDET: GOD HUGULIA-PÅSKE Vi står foran en forhåpentlig god og hyggelig fjellpåske i Hugulia. Påske betyr mange besøkende

Detaljer

Kuldesjokk og hypotermi

Kuldesjokk og hypotermi Kuldesjokk og hypotermi Av Kjell Haugen Hvert år drukner mer enn 400 000 mennesker i verden 55 % av dem som omkommer ved drukning, befinner seg 3 meter fra mulig redning 42 % av dem som omkommer ved drukning,

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium 2011 Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller skader på

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Del 2.9. Når noen dør

Del 2.9. Når noen dør Del 2.9 Når noen dør 1 Når noen dør døden en avslutning på livet «Døende» beskriver pasienter som lider av uhelbredelig sykdom og som har en begrenset tid igjen å leve døden inntreffer når personen ikke

Detaljer

Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016

Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016 Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016 Oppsummering, inntrykk og erfaring fra redningsaksjon. Denne oppsummeringen baseres på tilbakemelding fra Arild Wennberg og hans oppfatning av

Detaljer

Delta ipåskefestivalen! Se siste side.

Delta ipåskefestivalen! Se siste side. FORMANNEN HAR ORDET: GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! Vi står foran en ny forhåpentlig solfylt påske. Påske betyr mange besøkende i vårt kjære Huguliaområde, og det igjen betyr at vi må ta ekstra hensyn til

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Livberging i åpent vann

Livberging i åpent vann Oslo Sjøskole Livberging i åpent vann Kurshefte for 9. trinn i Osloskolen Hvorfor lære livberging? Når du har gjennomført livbergingskurset på Oslo Sjøskole skal du ha fått respekt for det å være ved eller

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig.

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig. Nordmarka på langs Tekst og foto: Sølve H. Paulsen og Joel Gillberg Halv seks, fredag ettermiddag, møtes vi under tavla på Oslo S. Fire staute mannfolk med hver vår sekk pakket med mat, sovepose og varme

Detaljer

Disposisjon HYPOTERMI HYPOTERMI HOS TRAUMEPASIENTER HYPOTERMI HVOR STORT ER SÅ PROBLEMET? HVILKEN TEMPERATUR MÅLER VI? MÅLER VI?

Disposisjon HYPOTERMI HYPOTERMI HOS TRAUMEPASIENTER HYPOTERMI HVOR STORT ER SÅ PROBLEMET? HVILKEN TEMPERATUR MÅLER VI? MÅLER VI? Disposisjon HYPOTERMI SVARET ER BOBLEPLAST. HVA VAR SPØRSMÅLET? Hypotermi? Temp måling Termoregulering Tapsveier Konservere varme Tilføre varme Så hva skal dere gjøre? HYPOTERMI JEG SNAKKER I DAG OM MODERAT

Detaljer

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303 Montering og bruk av IR Sauna JS 160 Kjære kunde. Gratulerer med IR sauna. Før du monterer og tar i bruk din IR Sauna les gjennom monterings og bruksanvisningen nøye. Forord I en infrarød sauna brukes

Detaljer

ARBEID I KALDT KLIMA ARBEID I KALDT KLIMA. Personlig beskyttelse mot varmetap i kalde omgivelser

ARBEID I KALDT KLIMA ARBEID I KALDT KLIMA. Personlig beskyttelse mot varmetap i kalde omgivelser ARBEID I KALDT KLIMA ARBEID I KALDT KLIMA Personlig beskyttelse mot varmetap i kalde omgivelser 1 INNHOLD Bakgrunn 3 Kroppens varmebalanse 4 Vindeffekt 5 Endringer i kroppsfunksjoner ved varmetap 6 Mental

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se vedlagte kopi

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

GODTERIKATALOGEN PÅSKE GODTERI. Fjellvettreglene 1. Legg ikke ut på langtur uten trening. post@firmagaver.no. www.firmagaver.no

GODTERIKATALOGEN PÅSKE GODTERI. Fjellvettreglene 1. Legg ikke ut på langtur uten trening. post@firmagaver.no. www.firmagaver.no GODTERIKATALOGEN PÅSKE GODTERI 1. Legg ikke ut på langtur uten trening. Påskeegg Her kan du velge mellom Luksusblanding og Standardblanding PÅSKEEGG LYXBLANDNING Store egg fylt med nougategg og italienske

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Trykksår. Avdelingssykepleier Tove Knudsen Fagutviklingssykepleier Eva S. Engebrigtsen

Trykksår. Avdelingssykepleier Tove Knudsen Fagutviklingssykepleier Eva S. Engebrigtsen Trykksår Avdelingssykepleier Tove Knudsen Fagutviklingssykepleier Eva S. Engebrigtsen NPUAP-EPUAP: Definisjon Et trykksår er en avgrenset skade på huden og/eller underliggende vev, vanligvis over et benfremspring,

Detaljer

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE:

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: STOR MULIGHET FOR KJØP AV "DIN" FESTETOMT I HUGULIA! MØT OPP PÅ MEDLEMSMØTE PÅ HUGULIA FJELLSTUE: MANDAG 20/3-89 KL. 1600 ELLER SKJÆRTORSDAG 23/3-89 KL. 1600 FOR NÆRMERE

Detaljer

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

Også i år vil vi arrangere vårt tradisjonelle påskerenn, men nå i samarbeid med Hugulia Fjellstue.

Også i år vil vi arrangere vårt tradisjonelle påskerenn, men nå i samarbeid med Hugulia Fjellstue. Påsken står for døra og igjen v i l det være folk på de fleste hyttene i Hugulia. Også denne påske v i l det bli avholdt en egen trimuke, som ledes av den tidligere tjekkiske idrettsstjernen Edward Stolba.

Detaljer

Strikket Dusker/snorer hengende fra øreklaffene (samler snø eller puttes i munnen).

Strikket Dusker/snorer hengende fra øreklaffene (samler snø eller puttes i munnen). Bekledning- og utstyrstips for barnehagen I kaldt og/eller vått vær er klærne alfa og omega for å kunne trives. Ingen normale turklær vil holde et helt passivt barn (eller voksen) varm, så det å holde

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it SMERTESYNDROMER

www.pediatric-rheumathology.printo.it SMERTESYNDROMER www.pediatric-rheumathology.printo.it SMERTESYNDROMER Fibromyalgi Fibromyalgi hører til en gruppe sykdommer med diffuse muskel-skjelett smerter uten kjent årsak. Tilstanden er karakterisert ved langvarige,

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet hjertet pumper ut blod, og trekker seg sammen etterpå. Hvis du kjenner på en arterie, kan du føle hvert hjerteslag, hjertet pulserer. Derfor kalles arteriene pulsårer. Det er disse pulsårene som frakter

Detaljer

Erfaringer med bruk i Norge. Grethe Skorpen Iversen Nettverkskoordinator for LCP 2012

Erfaringer med bruk i Norge. Grethe Skorpen Iversen Nettverkskoordinator for LCP 2012 Erfaringer med bruk i Norge Grethe Skorpen Iversen Nettverkskoordinator for LCP 2012 NYHET LCP er En tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende kan brukes ved alle forventede dødsfall Bakgrunn

Detaljer

Fever. Normal kroppstemperatur varierer fra person, alder, aktivitet og tid på døgnet. Gjennomsnittlig normal kroppstemperatur er 98,6 F (37 C).

Fever. Normal kroppstemperatur varierer fra person, alder, aktivitet og tid på døgnet. Gjennomsnittlig normal kroppstemperatur er 98,6 F (37 C). Fever sykdom Bla artikkelen Fever Definisjon Normal kroppstemperatur varierer fra person, alder, aktivitet og tid på døgnet. Gjennomsnittlig normal kroppstemperatur er 98,6 F (37 C). Bilder: Termometer

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Camp Mjølfjell 2010 Grupper

Camp Mjølfjell 2010 Grupper Camp Mjølfjell 2010 Grupper 1 2 3 4 5 6 Helene T Karen Ida Sigrid Nora Mari Benjamin Hugo Mattias Jørgen Peter Trygve Maren Belinda Ida Therese Margrete Vilde Meriam Emilie Elisa Kristoffer Andreas Halvard

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Kompresjonsbehandling

Kompresjonsbehandling Kompresjonsbehandling Råd og informasjon til pasienter med venesykdom Blodsirkulasjon Blodsirkulasjonen kan enklest forklares gjennom de tre hovedelementene: hjertet, arteriene og venene. Hjertet pumper

Detaljer

ER DET MYE SKADER? IDRETTSSKADER KAN DE UNNGÅS?

ER DET MYE SKADER? IDRETTSSKADER KAN DE UNNGÅS? ER DET MYE SKADER? IDRETTSSKADER KAN DE UNNGÅS? Fysioterapeut Hilde Stendal Robinson Spesialist i manuellterapi, MNFF Autorisert idrettsfysioterapeut, FFI FLERE SKADE-REGISTRERINGER BLANT IDRETTSUTØVERE

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Forebyggende enhet PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser

Detaljer

på lag med lykkefølelsen Østre Toten Skilag KOLLEKSJON

på lag med lykkefølelsen Østre Toten Skilag KOLLEKSJON på lag med lykkefølelsen Østre Toten Skilag KOLLEKSJON 2011 2012 Om vi vil nå de høyeste toppene, eller trives best med en rusletur i marka. Om vi trener for rekordbøkene, eller bare fordi det er moro.

Detaljer

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Fritt Fram 3 Temabok 4 Bliss-utgave 2007 Oversatt til Bliss av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter ved Jørn Østvik Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Temabok

Detaljer

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend.

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. VELAVGIFT OG BRØYTEAVGIFT: Det er inngått ny brøyteavtale med Hovden hytteservice

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

Angst en alarmreaksjon (1)

Angst en alarmreaksjon (1) Angst en alarmreaksjon (1) Det å oppleve sterk angst kan være skremmende. Her følger en beskrivelse av de vanligste kroppslige endringene du kan oppleve under et angstanfall. Mange føler seg tryggere når

Detaljer

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa Årvoll IL Skigruppa Version: 21.01.2015 Page 2 of 6 Revisjonsliste Første versjon 12.01.2015 Andre versjon 21.01.2015 Innhold 1 INTRODUKSJON... 3 2 TERMINLISTE... 3 3 PÅMELDING... 3 4 FORBEREDELSE TIL

Detaljer

Trening til Nijmegen Tips fra Svein Pettersen

Trening til Nijmegen Tips fra Svein Pettersen Trening til Nijmegen Tips fra Svein Pettersen Innledning: Hvert år så opplever vi at det kommer deltagere som tror at marsjen ikke er så krevende som enkelte påstår. Det er dumt! Man kommer ned med nytt

Detaljer

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop.

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Biotoper er avgrensede geografiske områder som gir muligheter

Detaljer

PAKKING AV SEKK. Disse punktene kan fungere som en huskeliste for deg når du pakker:

PAKKING AV SEKK. Disse punktene kan fungere som en huskeliste for deg når du pakker: PAKKING AV SEKK Pakking av ryggsekk. Uansett om det er første gangen du pakker sekken din eller du har gjort det hundre ganger før, er det noen teknikker for pakking av sekk som vil å gjøre turen mye bedre

Detaljer

Til alle nye(og gamle) medlemmer i Halden Skiklubb som ønsker å starte i et orienteringsløp.

Til alle nye(og gamle) medlemmer i Halden Skiklubb som ønsker å starte i et orienteringsløp. Til alle nye(og gamle) medlemmer i Halden Skiklubb som ønsker å starte i et orienteringsløp. Når skal du begynne å løpe o-løp (=konkurranser)? Når du føler deg klar for det, er det akkurat på tide å begynne

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå?

Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå? Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå? KCS (Kerato Conjunctivitis Sicca) skyldes at enkelte celler i hundens eget immunforsvar angriper tårekjertlene. Dette fører til redusert

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund

Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund (Innføringen gir ikke fullverdig førstehjelpskompetanse, og må kun sees på som en innføring over noen viktige prinsipper for handling ved

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 1/8 Notat Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 Innledning Etter initiativ fra Flendalen sameieskog ble representanter fra alle hytteområdene, representant fra de fastboende i

Detaljer

VINTERSYKLINGSSENTER. Roser i kinnene og først på jobb

VINTERSYKLINGSSENTER. Roser i kinnene og først på jobb VINTERSYKLINGSSENTER Roser i kinnene og først på jobb Is Med gode piggdekk får du kontroll på isen. Snø Elsykkelen hjelper deg gjennom snøen. Kulde På tråsykkel blir du svett, og begynner fort å fryse,

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Barn og helse. Informasjon til ansatte i barnehagen og foreldre om barns helse.

Barn og helse. Informasjon til ansatte i barnehagen og foreldre om barns helse. Barn og helse Informasjon til ansatte i barnehagen og foreldre om barns helse. Versjon 2 10.juli 2009 Vi håper denne brosjyren kan være til hjelp både for barnehagepersonalet og foreldrene, i de mange

Detaljer

Planlegging av arbeidet.

Planlegging av arbeidet. Planlegging av arbeidet. Ver.2 Før flykapteinen kan starte har han og styrmannen hatt et drøyt stykke arbeid med å gå gjennom et antall sjekklister som skal sikre at alt som trengs er med og at alt fungerer

Detaljer

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors Initiativtakere/Søker På grunn av at eksisterende tursti fra Solem til Himovatnet var «utslitt» ble det i september 2010 tatt initiativ til å ruste opp stien

Detaljer

Praktisk informasjon til foreldre og foresatte

Praktisk informasjon til foreldre og foresatte Praktisk informasjon til foreldre og foresatte Først en liten tipsliste 1. Husk å navne tøy og alt tilbehør til barnet. 2. Ha alltid et tøyskift på garderobeplassen- minst ett sett skift. Det er så godt

Detaljer

NOEN BEGREP: Husk at selv om det regner på bakken der du er kan relativt luftfuktighet være lavere enn 100%.

NOEN BEGREP: Husk at selv om det regner på bakken der du er kan relativt luftfuktighet være lavere enn 100%. Vær/klima parametere Begrepsforklaring Kestrel- Winge Våpen as NOEN BEGREP: Teksten under er ment å gi en praktisk innføring i enkle begrep som relativ fuktighet, duggpunkttemperatur og en del andre parametere

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

Sikkerhet. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen

Sikkerhet. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen Sikkerhet Førstehjelp, 1 Sikkerhet - førstehjelp Innhold GIFTINFORMASJONEN... 2 VIKTIGE OPPLYSNINGER... 2 FØRSTEHJELP VED INNÅNDING... 2 FØRSTEHJELP VED HUDKONTAKT... 2 FØRSTEHJELP VED EKSPONERING AV ØYNE...

Detaljer

Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling. Stian Folkestad Sårsykepleier

Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling. Stian Folkestad Sårsykepleier Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling Stian Folkestad Sårsykepleier Hudens funksjon Beskytte Regulere kroppstemperaturen Sensor Huden Epidermis forsegle, beskytte Dermis Struktur, styrke

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

Formannen har ordet!

Formannen har ordet! Atter noen uker er gått siden de fleste av oss var i Hugulia,> Påsken står for døra og igjen v i l det være folk på de fleste hyttene. Det meldes om fortsatt nok snø, så vi får bare håpe på det beste»

Detaljer

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes Innherred samkommune Vår dato: Vår ref.: postboks 130 29.05.20152015/975 7601 LEVANGER Deres dato: 32(ri(::(:g::421-4 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring

Detaljer

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2013 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Langedrag og Hudøy Langedrag (uke 24) 15. - 16.

Detaljer

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017.

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. På kommende ekstraordinær generalforsamling skal det voteres over styrets forslag på reduksjon av hovedveinettet, samt kostnadsfordeling

Detaljer

Kviser. Sannheter og myter

Kviser. Sannheter og myter Kviser Sannheter og myter NESTEN ALLE UNGDOMMER HAR OPPLEVD PROBLEMER MED KVISER I ANSIKTET, PÅ BRYSTET OG PÅ RYGGEN. DET ER SÅ VANLIG AT DET REGNES SOM EN DEL AV PUBERTETEN. Hva er kviser? I ansiktshuden

Detaljer

Neglesopp I N F O R M A SJ O N O M E T VA N L I G P R O B L E M

Neglesopp I N F O R M A SJ O N O M E T VA N L I G P R O B L E M Neglesopp I N FO R M A SJ O N O M E T VA N L I G P RO B L E M Neglesopp er et vanlig problem. Fotsopp er enda mer vanlig og er ofte en forutsetning for at en person skal få neglesopp på tærne. Fotsopp

Detaljer

Tidlig identifisering av livstruende tilstander

Tidlig identifisering av livstruende tilstander Tidlig identifisering av livstruende tilstander Forskning viser at mange pasienter som får hjertestans, flyttes over til intensiv eller dør på sykehus, har endringer i vitale parametre allerede 6-8 timer

Detaljer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

Dugg på glassruter. Dugg innvending på glassruter (Romsiden)

Dugg på glassruter. Dugg innvending på glassruter (Romsiden) Dugg på glassruter Dugg innvending på glassruter (Romsiden) Hvorfor dugger ruten på romsiden? All luft inneholder mer eller mindre fuktighet. Varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft. Hvis man

Detaljer

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Velkommen til 6H En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Kjære pasient! Denne brosjyren har vi laget til deg som skal opereres i magen. Vi ønsker å gi deg og dine pårørende informasjon

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer

Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert

Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert RAADS-R Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert Det kommer til å ta en halv til en time å besvare spørsmålene i spørreskjemaet. Ta en pause om du blir sliten og fortsett når du har hvilt deg litt.

Detaljer

VEILEDER. Klær og utstyr

VEILEDER. Klær og utstyr VEILEDER Klær og utstyr Frampå 2013 2016 Barnehagen har en helsefremmende og forebyggende funksjon, og er en viktig arena for pedagogisk folkehelsearbeid. Den fysiske helsen er en del av dette og våre

Detaljer

KAPITTEL 1. Mannen på stranden

KAPITTEL 1. Mannen på stranden KAPITTEL 1 Mannen på stranden Cecilia Gaathe hadde aldri sett et dødt menneske. Ikke før nå. De hadde ikke villet la henne se moren da hun døde i fjor. Det var Gamle-Tim som hadde funnet henne i fjæresteinene

Detaljer

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING Undersøkelser viser at barnehagebarn under 2 år får smittsomme sykdommer dobbelt så hyppig som hjemmeværende barn. Risikoen synes å øke med barnegruppens

Detaljer

Før vi setter i gang. Vått og kaldt Nedkjøling i vann. Begrepsavklaring. Drukning (dødsårsak) Kunnskap om overlevelsestid i kaldt vann

Før vi setter i gang. Vått og kaldt Nedkjøling i vann. Begrepsavklaring. Drukning (dødsårsak) Kunnskap om overlevelsestid i kaldt vann Vått og kaldt Nedkjøling i vann Jan Risberg KK Sjef UVB Dykkerlegens Avdeling Før vi setter i gang Hvorfor er det viktig for dere å kjenne til? Tørr og våt drukning Drukning i ferskvann og saltvann Gjenoppvarmingsmetoder

Detaljer

Aksel Selmer. Bomvokteren

Aksel Selmer. Bomvokteren Aksel Selmer Bomvokteren 1 Bestyreren kjører fort, enda veien er svært smal og humpete. Jeg holder meg fast og lukker øynene der det er bratt og svingete. Plutselig er bommen rett foran oss. Bestyreren

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal leseserie Bokmål DøDen i Døra Norsk for barnetrinnet 15978_Dodenidora_BM.indd 1 05-12-07 10:45:52 Fuglen hans er død. Kim løper over jordet og griner. Tolv

Detaljer