Lyngen kommune. Offentlig postjournal for felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune"

Transkript

1 J.nr: 01/ U Datert: Arkiv: 251 Saksbeh.: FET-FET-KD Til: KLP Forsikring Sak: LYNGEN KOMMUNE - LÅN - AVDRAGSUTSETTELSE Dok: LYNGEN KOMMUNE LÅN AVDRAGSUTSETTELSE 2002 Lnr.: /01 Off.loven 6,2b J.nr: 01/ U Datert: Arkiv: 251 Saksbeh.: FET-FET-KD Til: Kommunalbanken Sak: LYNGEN KOMMUNE - LÅN - AVDRAGSUTSETTELSE Dok: LÅN - AVDRAGSUTSETTELSE Lnr.: /01 Off.loven 6,2b J.nr: 03/ U Datert: Arkiv: 250 Saksbeh.: FET-FET-KD Til: Kommunalbanken A/S Sak: TILBUD PÅ AVTALE OM FINANSIELLE TJENESTER - BANKAVTALEVURDERING - KOMMUNALBANKEN Dok: KOMMUNALBANKEN Lnr.: /03 Off.loven 6,2b J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: K01 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Helge Olsen Sak: SØKNADER OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL MED SNØSCOOTER SESONGEN 2005/2006 Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK Lnr.: /06 Svar på lnr: 61 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: /06 Svar på lnr: 1 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 460 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Freddy Kviteberg Sak: AVVIKLING AV FERIE I 2006 Dok: FERIEAVVIKLING Lnr.: /06 Svar på lnr: 1

2 J.nr: 04/ U Datert: Arkiv: G00 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Trond Ivar Jørgensen - Rolf Johansen - Bente Rognli - Jessica Lund - Jan Sigurd Sivertsen - Carol Pascoe Sak: HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE I TROMS Dok: MØTEINNKALLING ARBEIDSGRUPPE FOR FOLKEHELSEARBEID Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: PM 471 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Ingunn M. B. Nilsen Sak: OPPSIGELSE AV NATTEVAKTSTILLING VED SOLBAKKEN BOTILTAK Dok: OPPSIGELSE AV NATTEVAKTSTILLING V/SOLBAKKEN BOTILTAK Lnr.: /06 Svar på lnr: 1 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: Mit-FabLab Norway Sak: PROSJEKTBESKRIVELSE "KOMPETANSEHEVING MED FOKUS PÅ TEKNOLOGI OG INNOVASJON" Dok: PROSJEKTBESKRIVELSE "KOMPETANSEHEVING MED FOKUS PÅ TEKNOLOGI OG INNOVASJON" Lnr.: /06 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: 150 Saksbeh.: ADM-ADM-IHI Til: Nordlys - Framtid i Nord Sak: PROSJEKT - INNSPARING I OPPVEKSTSEKTOREN Dok: ANNONSE Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 440 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Lenangen barne- og ungdomsskole Sak: MIDLER TIL ARBEIDSMILJØTILTAK 2006 Dok: SØKNAD OM AMU-MIDLER 2006 Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: [P4] Saksbeh.: [P4] Til: [P4] Sak: SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON Dok: [P4] [P4] Lnr.: /06 Svar på lnr: 5 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1

3 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 440 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Eidebakken barne- og ungdomsskole Sak: MIDLER TIL ARBEIDSMILJØTILTAK 2006 Dok: SØKNAD OM MIDLER TIL ARBEIDSMILJØTILTAK 2006 Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: G10 Saksbeh.: LYNG-LEG-CP Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: BEREDSKAPSPANDEMISK INFLUENSA Dok: INFORMASJON OM FUGLEINFLUENSA TIL SKOLER OG BARNEHAGER Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Camilla Berglund Sak: LEDIG VIKARIAT SOM KLUBBLEDER - PU-KLUBBEN Dok: UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 440 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Furustua barnehage Sak: MIDLER TIL ARBEIDSMILJØTILTAK 2006 Dok: SØKNAD OM MIDLER TIL ARBEIDSMILJØTILTAK Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: V63 95/2 OG Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK 95 Fra: Tor Inge Holm Sak: 95/2 OG 95/20 - KONSESJON BO- OG DRIVEPLIKT TIL JORDBRUKSEIENDOMMEN Dok: 95/2 OG 95/20 - KONSESJON BO- OG DRIVEPLIKT TIL JORDBRUKSEIENDOMMEN Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Jon-Arne Andersen Sak: FERIEVIKARIAT - SOMMEREN 2006 Dok: SØKNAD - FERIEVIKARIAT - SOMMEREN 2006 Lnr.: /06

4 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Olov Johansson Sak: FERIEVIKARIAT - SOMMEREN 2006 Dok: SØKNAD - FERIEVIKARIAT - SOMMEREN 2006 Lnr.: /06 Off. loven 6.2a J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: /06 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: T12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Kystverket Sak: SØKNAD OM UTLEGG AV FIBEROPTISK SJØKABEL - SØKER TELENOR - HØRING Dok: SVAR ANG. LYNGENFJORDEN - SJØKART NR TROMS FYLKE - SØKNAD OM UTLEGG AV FIBEROPTISK SJØKABEL - SØKER TELENOR Lnr.: /06 Svar på lnr: 1 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Troms Fylkes,Regional utviklingsetat Sak: PROSJEKTBESKRIVELSE "KOMPETANSEHEVING MED FOKUS PÅ TEKNOLOGI OG INNOVASJON" Dok: PROSJEKTBESKRIVELSE "KOMPETANSEHEVING MED FOKUS PÅ TEKNOLOGI OG INNOVASJON" Lnr.: /06 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: K01 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Lyngsalpan scooterforening Sak: SØKNADER OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL MED SNØSCOOTER SESONGEN 2005/2006 Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM DISPENSASJON ANGÅENDE SCOOTERDRAG Lnr.: /06 Svar på lnr: 57 J.nr: 04/ U Datert: Arkiv: 465 PM Saksbeh.: LYNG-LYNG-KH Til: Sissel Bakkeli Sak: SØKNAD OM PERMISJON Dok: VEDR. SØKNAD OM PERMISJON FRA STILLING SOM RENHOLDER VED LYNGSTUNET Lnr.: /06

5 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: [B4] Saksbeh.: [B4] Til: [B4] Sak: [B4] [B4] Dok: [B4] [B4] Lnr.: /06 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: A10 Saksbeh.: ADM-ADM-LH Fra: Tove Nilsen Sak: HOVEDOPPTAK TIL BARNEHAGENE Dok: SVAR PÅ MELDING OM TILDELING AV BARNEHAGEPLASS Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: U63 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Fra: UL. Trollvasstind Sak: SØKNAD OM ØL OG VIN RETTIGHETER Dok: SØKNAD OM ØL OG VIN RETTIGHETER Lnr.: /06 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 233 D00 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Troms fylkes v/kulturetaten Sak: SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET NÆRMILJØMIDLER Dok: SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG INNSENDING AV OVERSIKTER FRA TROMS Lnr.: /06 J.nr: 00/ I Datert: Arkiv: 109/8 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-SH Fra: Andine Molund Sak: GNR. 109/8 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: ANKE PÅ AVSLAG Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 570 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: KLP forsikring Sak: ETTERINNMELDING I KLP Dok: VEDR. ETTERINNMELING I KLP Lnr.: /06

6 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Turid Molund Sak: TILSETTING I LEDIG STILLING SOM SOSIALLEDER / SOSIALKONSULENT Dok: ØNSKE OM Å FÅ TILSENDT SØKERLISTE PÅ SOSIALKONSULENT Lnr.: /06 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 84/102 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Fylkesmannen i Troms, justis-/sosialavd. Sak: 84/102 - FRADELING AV TOMTER SOLBAKKEN BOLIGFELT Dok: ORIENTERING I FORBINDELSE MED KLAGE - GRENSEJUSTERING - ARNE HAUGSTAD Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 440 F40 Saksbeh.: SOS-SOS-KNO Fra: Fylkesmannen i Troms, justis-/sosialavd. Sak: VARSEL OM TILSYN MED BARNEVERNTJENESTEN I LYNGEN KOMMUNE Dok: VARSEL OM TILSYN MED BARNEVERNTJENESTEN I LYNGE KOMMUNE Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Nordbohus Polaris as Sak: DISPENSASJON FOR TAKUTFORMING ØRNESBAKKEN - TORBJØRN KARLSEN Dok: SØKNAD OM DISPENSASJON PÅ TAKUTFORMING ØRNESBAKKEN - TORBJØRN KARLSEN Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: L31 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Espen Fyhn Nilsen Sak: 116/10 - MELDING OM OVERTAKELSE AV EIENDOMMEN - JENS FREDRIK FYHN Dok: 116/10 - VEDR. OVERFØRING AV EIENDOMMEN Lnr.: /06

7 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 467 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Alf Einar Karlsen - AlfEdm. Karlsen - Leif Otto Brattsti - Harald Larsen - Knut Osvaldsen - Arne Jentoft Hansen - Rune Johansen - Asbjørn Sørensen - Inge Hansen - Odd Harald Grøtterud - Bjørg Osvaldsen - Lill Marion Lauritzen - Anne Marie Andersen - Renate Nilsen - Ann Sigrid Løfstrøm - Raisa Aktemorova - Liv O. Johansen Sak: FERIEØNSKER 2006 Dok: FERIEØNSKER 2006 Lnr.: /06 J.nr: 03/ U Datert: Arkiv: 131 K12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Lyngen røde kors hjelpekorps V/ John Arne Lundvoll - Norsk folkehjelp, Lyngen V/ Freddy Kviteberg - Lyngen snøscooterforening V Frank Valø - Lyngsalpan snøscooterforening V/ Odda Johnsen - Landsdelskommando Nord Norge - Lyngen Heimevernsområde HV V/ Rolf Johansen - Nord Troms kraftlag - Troms kraft AS V/ Bjørnar Pettersen - Tromsø røde kors - Troms politidistrikt - Lensmannen i Lyngen - Lensmannen i Balsfjord - Telenor - Statsskog fjelltjenesten - Statens naturoppsyn V/Thomas Johansen - Tromsø og omegn snøscooterforening V/ Steinar Jegervatn - Kystverket 5. distrikt - Storfjord snøscooterforening V/ Martin Berglund - Skibotn snøscooterklubb V/ Jimmy Hansen - Balsfjord scooterklubb V/ Håkon Haugli - Indre Troms snøscooterforening V/ Jan Egil Høiseth Sak: FORVALTNINGSPLAN LYNGSALPAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Dok: INVITASJON TIL MØTE ANGÅENDE UTARBEIDELSE AV FORVALTNINGSPLAN FOR LYNGSALPAN LANDKAPSVERNOMRÅDE Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: PM 465 Saksbeh.: LYNG-LYNG-KH Til: Haldis Olsen Sak: SØKNAD OM PERMISJON Dok: VEDR. SØKNAD OM PERMISJON I FORBINDELSE MED KONFIRMASJON Lnr.: /06

8 J.nr: 03/ U Datert: Arkiv: 131 K12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Destinasjon Tromsø - Vestre Storfjord og Lyngen jeger- og fisk V/ Svein Ariild Larsen - Koppangen brygger V/Alf Fagerborg - Koppangen fiskeferie V/Viggo Fagerborg - Lyngsalpene fiskeferie V/Lasse H.Lyngmo - Lyngen Tur og havfiskesenter V/ Laila Anita Vestby og Miriam Johansen - Stein Erik Eliassen - Tor Petter Christensen - Svensby Tursenter V/ Inge Storsteinnes - Tom Frode Johansen - Silje Ballovarre - Arnt Mikkelsen - Tom Johansen - Sun Alp Moutainguides V/ Mikal Nilsen - Roger Bræck - Kirsti Sollid - Solvik gård V/ Jørgen Karlsen - Lyngen hesteforening V/Magne Evensen - Ola Giæver Jr. - Halti nasjonalparksenter V/ Odd Rudberg - Sak: FORVALTNINGSPLAN LYNGSALPAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Dok: ANGÅENDE TIDLIGERE INVITASJON TIL MØTE - FORVALTNINGSPLAN FOR LYNGSALPAN Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 101/6 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Geir Angelo Sak: 101/6 - KOPPANGEN BRYGGER/RORBUER Dok: 101/6 - KOPPANGEN BRYGGER/RORBUER, KOPIER TIL ANGELO Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 101/6 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tegne og byggeservice A/S Sak: 101/6 - KOPPANGEN BRYGGER/RORBUER Dok: SVAR ANG. VEDRØRENDE KOPPANGEN BRYGGER Lnr.: /06 Svar på lnr: 7

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off: J.nr: 03/01523-053 U Datert: 14.03.06 Arkiv: 131 K12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Destinasjon Tromsø - Vestre Storfjord og Lyngen jeger- og fisk V/Svein Arild Larsen - Koppangen brygger V/ Alf Fagerborg

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00022-014 I Datert: 14.02.05 Arkiv: 223 C11 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Laila Lanes Dok: SØKNAD OM KULTURMIDLER 2005 FOR PROSJEKT "LYNGEN FABRIKKER M.M" Lnr.: 001300/05 J.nr: 04/01741-005 U Datert:

Detaljer

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01276-005 U Datert: 28.11.06 Arkiv: 78/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Reindriftsforvaltningen i Troms - Sametinget / Sámediggi - Troms fylkes v/kulturetaten

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.12.07 13.12.07 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.12.07 13.12.07 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00074-036 U Datert: 09.10.07 Arkiv: 243 G10 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Til: Liz - Johanne Rodahl Sak: FYSAK 2007 Dok: SØKNAD OM FYSAK-MIDLER TIL FURUFLATEN AEROBIC Lnr.: 008180/07 J.nr: 07/01273-023

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00048-008 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 232 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Lyngen Næringsforening Sak: KOMMUNAL EIENDOMSSKATT Dok: SVAR ANG. EIENDOMSSKATT Lnr.: 007634/07 Svar på lnr: 6 J.nr: 07/01304-003

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll Søknad om å få leie gamle gartneriet

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/00733-002 U Datert: 31.05.05 Arkiv: [F4] Saksbeh.: [F4] Til: [F4] Sak: [F4] [F4] Dok: [F4] [F4] Lnr.: 003873/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00928-001 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.01.07 19.01.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.01.07 19.01.07 for felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00122-001 I Datert: 18.01.07 Arkiv: 82/2 V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Svein Håvard Karlsen Sak: 82/2 - SØKNAD OM NYDYRKING Dok: 82/2 - SØKNAD OM NYDYRKING Lnr.: 000519/07 J.nr: 06/00142-053

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01276-002 U Datert: 11.12.08 Arkiv: B44 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Til: Fylkesmannen i Troms Sak: SKRIFTLIG TILSYN MED KOMMUNENES OPPFYLLELSE AV PLIKTEN TIL Å TILBY FRUKT OG GRØNT Dok: SKRIFTLIG TILSYN

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00082-045 U Datert: 31.05.07 Arkiv: V11 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Janne og Bjarne Leonhardsen Sak: OPPFØLGING AV NÆRINGSSAKER FRA 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Lnr.:

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.03.2005-31.03.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.03.2005-31.03.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/01335-009 U Datert: 21.03.05 Arkiv: G10 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Helsetilsynet i Troms v/ kst. fylkeslege Anne Høye Sak: MELDING OM TILSYN MED SAMFUNNSMEDISINSKE OPPGAVER M/VEKT PÅ MILJØRETTET

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.07.07 09.07.08 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.07.07 09.07.08 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00712-006 U Datert: 09.07.07 Arkiv: U50 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Utlendingsdirektoratet Sak: BEKREFTELSE PÅ SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE I NORGE Dok: SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE - NORDIC

Detaljer

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune Sak: PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNADSOMGANGEN 20. AUGUST 2003 [U3] Dok: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET [U3] Lnr.: 006747/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY%

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Nedbemanning Nedbemanning i 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 474 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Offentlig journal. Regulerings av festeavgift. Regulering av festeavgift gnr. 84/1 feste 86, 25, 159, 84 og 83 2009/3992-1 10535/2009 19.03.

Offentlig journal. Regulerings av festeavgift. Regulering av festeavgift gnr. 84/1 feste 86, 25, 159, 84 og 83 2009/3992-1 10535/2009 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Raort generert: 25.3.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttye:,U, Status: J,A 26.03.2009 nnhold: Regulerings av festeavgift Regulering av festeavgift gnr. 84/1

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01.

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2013 Skademelding - Skademeldinger elever - idebakken skole 2009/357-57 2006/2013 15.01.2013

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009 09/00474-001 Datert: 06.04.2009 Til: I Sak: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Dok: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 002254/09 09/00474-002 Datert:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer