MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannens møterom kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannens møterom. 28.04.2009 kl. 12.00"

Transkript

1 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannens møterom kl Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på organisasjons- og personalavdelingen. Innkallinger og protokoller publiseres på kommunens intranett. Godkjenning av protokoll fra møte i AMU, Referatsaker Arbeidstilsynssaker/rapporter - Varsel om tilsyn og innhenting av skriftlig dokumentasjon, Rapporter fra Follo Bedriftshelsetjeneste AS - (alle dokumenter fra BHT er unntatt offentligheten, jmfr. Offl. 13) - Orientering til bedriften om den praktiske gjennomføring av helsekontrollen, Spiro, Orientering til bedriften om den praktiske gjennomføring av helsekontrollen, Park- og idrett, Arbeidsplassundersøkelse, to stk Opplæring i Biologisk helsefare ved vann og avløp, Befaring inneklima ved eldresenteret, Risikovurderinger Biologiske faktorer, Rapport etter spirometri (lungefunksjonsmåling), gjennomført for ansatte i basseng Referat fra samarbeidsmøte mellom BHT og Organisasjons- og personalavdelingen, Arbeidsplassvurdering, sentraladministrasjonen, Orienteringssaker: Kl Stoffkartotek, gjennomgang systemet v/ leverandør Sykefraværet for 2008 Statusrapport Record-trening 2008, evaluering av arbeidet igangsettes. Kvalitetskommunesamarbeidet Saksliste:

2 Utv.sak nr. 7/09 09/1213 TILDELING AV AMU-MIDLER 2009 Utv.sak nr. 8/09 09/1252 FOND FOR ARBEID MOT RASISME, VOLD, MOBBING OG/ELLER RASISME Ås, Eli Stokkebø leder Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til Hanne Dølheim, tlf eller på mail: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

3 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 7/09 Utv.sak nr 7/09 TILDELING AV AMU-MIDLER 2009 Saksbehandler: Hanne Dølheim Arkivnr: 440 Saknr.: 09/1213 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 7/ Rådmannens innstilling: Midlene tildeles i tråd med AMU sine anbefalinger. Rådmannen i Ås, Per A. Kierulf Avgjørelsesmyndighet: Arbeidsmiljøutvalget Vedlegg som følger saken trykt: Tolv innkomne søknader (søknadene er unntatt offentligheten i medhold av off. l. 13.) Vedlegg som ligger i saksmappen: Utskrift av saken sendes til: Arbeidsmiljøutvalget, Organisasjons- og personalavdelingen, søkerne. SAKSUTREDNING: Fakta i saken: AMU har tidligere vedtatt at midlene kan benyttes til forebygging og andre tiltak som avdekkes ifht. medarbeiderundersøkelsen og sykefraværsstatistikker eller utviklingsprosjekter, kurs eller lignende med spesielt vekt på de psykososiale forhold i arbeidet. Midlene er annonsert på intranettet med søknadsfrist 1. april. Det er innkommet 12 søknader. AMU har kr til disposisjon i Søknad 1:

4 Sak 7/09 Psykisk helse: Tunveien 1 (Bolig og ambulerende tjeneste) og Skoleveien 4 (dagsenter). Søker om midler til kick off arrangement. Kostnader til arrangementet: kr Søker om tilskudd til Kick off på kr ,-. Søknad 2: Ås PPS: Søker om midler til innkjøp av en dagslys-terapilampe til kontoret. Søker om tilskudd til lampe kr ,-. Søknad 3: Barne- og avlastningsboligen, Ljungbyveien 17. Teambuildingsdag med aktiviteter og sosialt samvær på kvelden. Søker om tilskudd til en dag med Aktiv hverdag kr ,-. Søknad 4: Korttids- og rehabiliteringstjenesten: søker om midler til å dekke utgifter i forbindelse med gjennomføringen av en fagdag, Rehabilitering i 1. linjetjenesten. Søker om midler til innleie av vikarer, 15 vakter a`1500,- kroner, kr ,-. Søknad 5: Kajaveien: sosiale arrangementer for de ansatte. Ønsker fra ansatte, tur med Danskebåten, 1 dag i spa, ut på teater med middag o.l. Søker om midler til sosialt arrangement og til innleie av vikarer. Ingen spesifikk sum. Søknad 6: Avdeling fritid for funksjonshemmede: Personalseminar og fagutvikling. Utveksling av erfaringer med andre handikapidrettslag i Strømstad. Videreutvikle samarbeidet med Norrvikbotten handikapidrettslag og eget arbeidsmiljø. Søker om midler til tur med overnatting og seminar på Ås, kr ,-. Søknad 7: Hjemmebaserte tjenester: frukt på arbeidsplassen (helseplanen). Finansiert i mars-juni. Fokus på riktig kosthold og økt trivsel. Søker om midler til Frukt på arbeidsplassen, kr ,-. Søknad 8: Bogruppene 1 CD og 2 CD: ønsker å fortsette med daglig 15 minutters trim i løpet av arbeidsdagen. Ønsker å kjøpe inn utstyr til trimmen, treningsstrikker, yoga matte, yoga ball og trenings dvd. De ønsker også frukt på jobben. Søker om midler til treningsutstyr og frukt, kr. ( ), kr ,-. Søknad 9: NAV Ås: Ønsker å kunne invitere ansatte til en fagsamling med fokus på arbeidsmiljø/gode tjenester i NAV og felles middag med ansatte og ledelse. Søker om midler til foreleser, reiseutgifter og middag til 40 personer, kr ,-.

5 Sak 7/09 Søknad 10: Frydenhaug barnehage: Igangsetter et tredelt prosjekt med fokus på forebyggende arbeid. Temaettermiddag, produsere film av hverandre, seminar. BH søker også midler fra NAV til deler av prosjektet. Søker om midler fra AMU til deler av prosjektet. Ingen spesifikk sum. Søknad 11: Hjemmetjenesten distrikt nord: Ønsker midler til inspirasjonsdag for ansatte med foredragsholderen på Granheimtunet, med god mat, frukt m.m. Søker om midler til inspirasjonsdag, kr ,-. Søknad 12: Forvaltningsenheten: ønsker midler til utstyr og opprustning av lokaler og samling med foredrag og lunch. Søker om midler til møterommet og til samling med foredrag og lunch, kr kr , til sammen kr ,- Vurdering med konklusjon og begrunnelse: AMU-midlere bør disponeres i forhold til føringene. Størrelsen på AMU-midlene tilsier at AMU må prioritere mellom søknadene, da summen det søkes støtte til totalt overstiger den avsatte budsjettrammen. Midlene bør fordeles i en omgang.

6 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 8/09 Utv.sak nr 8/09 FOND FOR ARBEID MOT RASISME, VOLD, MOBBING OG/ELLER RASISME Saksbehandler: Hanne Dølheim Arkivnr: 440 Saknr.: 09/1252 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 8/ Rådmannens innstilling: Beløpet på kr ,- deles ut til det lag/forening/formål som AMU finner det formålstjenelig og som kommer inn under retningslinjene for Fond for arbeid mot rasisme, vold, mobbing og/eller rasisme. Fondet legges deretter ned. Rådmannen i Ås, Per Albert Kierulf Avgjørelsesmyndighet: Arbeidsmiljøutvalget Vedlegg som følger saken trykt: Retningslinjer for fond for arbeid mot rasisme, vold, mobbing og/eller rasisme. Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen Utskrift av saken sendes til: Arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, økonomiavdelingen, revisor SAKSUTREDNING: Fakta i saken: Amu vedtok å opprette et fond mot rasisme, vold, mobbing og diskriminering i Det er egne retningslinjer, vedtatt av AMU. Disse ligger ved i saken. Fagforeningene i Ås kommune samlet inn kr ,- og Ås kommune bidro med tilsvarende beløp. Til sammen kr ,- til formålet. Det ble tildelt midler, etter søknad, i 2004, 2005 og Etter 2006 har fondet vært inaktivt. Det har ikke vært utlyst midler til fordeling eller vært søknader på midlene. Fondets styre har bestått av 3 representanter oppnevnt av AMU. Økonomiavdelingen administrerer fondsmidlene og fører regnskap. Revisor har revidert regnskapet for fondet.

7 Sak 8/09 Fondet eksisterer fremdeles og det gjenstår kr ,27. Rådmannen la opp til i 2004 at administrasjonen av fondet ikke skulle krever unødvendig mye ressurser. Intensjonen var også å legges opp til årlig tildeling fra fondet til lokale tiltak i Ås kommune så lenge det var midler til fordeling. Når midlene opphørte, skulle fondet avvikles. Vurdering med konklusjon og begrunnelse: AMU må bestemme hva som skal skje videre med fondet. Det synes lite hensiktsmessig å ha en stor administrasjon rundt en såpass liten sum med penger. Det foreslås at fondet nedlegges og at AMU kan vurdere om pengene som står igjen skal benyttes til riktige formål eller om summen skal gå tilbake til Ås kommune. Alternativ: 1. Fondet avvikles og pengene som står igjen på fondet tilbakeføres Ås kommune. 2. Fondsmidlene utlyses for tildeling til foreninger/formål som driver i henhold til retningslinjene. Når pengene er delt ut legges fondet ned. 3. Fondsmidlene deles ut til en forening/lag/formål som driver i henhold til retningslinjene. Fondet legges deretter ned. Et eksempel på en slik forening er SOS rasisme Ås. Det siste alternativet kan synes som mest hensiktsmessig, alt tatt i betraktning.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 29.6.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 29.6.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom 29.6.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 21.08.2007 kl. 13.15 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal 25.09.2013 kl. 16.30 Møtet avsluttes kl. 17.30 pga. ekstraordinært møte i formannskapet Møtet er åpent for publikum

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 23.08.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.04.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.04.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 24.04.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong. 15.03.2012 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong. 15.03.2012 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong 15.03.2012 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje 12.11.2009 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 01.06.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås kulturhus, Store salong. 14.02.2013 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås kulturhus, Store salong. 14.02.2013 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås kulturhus, Store salong 14.02.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 23.10.2013 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes i henhold til lov. Møtedokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles. Innkallingen skjer i samsvar med Administrasjonsutvalgets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.03.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.03.2007 kl. 16.30 MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 07.03.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene ligger

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer