MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 29.6.2010 kl. 12.00"

Transkript

1 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom kl Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene ligger til gjennomsyn hos Organisasjons- og personalavdelingen, Rådhusplassen 29. Innkallinger og protokoller publiseres på kommunens intranett. Godkjenning av protokoll fra møte i AMU, Referatsaker: Arbeidstilsynssaker/rapporter - Tilsynsrapport, Bolig og eiendomsavdelingen, innmeldt arbeidsulykke. ( 02/198-5) - Tilsynsrapport, varsel om pålegg Dr. Sødringsvei 10 (10/812-2) - Melding om tilsyn Solfallsveien institusjon, (10/1754-1) Rapporter fra Follo bedriftshelsetjeneste AS - Evalueringsmøte etter arbeidsplassvurdering, (07/833-3) - Arbeidsplassvurdering, (02/462-2) - Arbeidsplassvurdering, (08/2529-2) - Arbeidsplassvurdering, ((07/833-2) - Evaluering av tiltak ifht. en ansatt (00/2597-9) Hafslund - Revisjon av virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid opp i mot Eltilsynsloven, Kulturskolen i Ås (09/1001-4) NAV: - Tilsagn om tilretteleggingstilskudd, kr. 1847, Brønnerud skole (00/2597). Søndre Follo brannvesen IKS: - Tilsynsrapport, Nordbytun ungdomsskole, 5 avvik/anm. (02/ ). - Tilsynsrapport, Åsgård skole, 2 avvik/anm. (02/ ). - Tilsynsrapport, Rustad skole, ingen avvik/anm. (02/ ). - Tilsynsrapport, Solberg skole, 2 avvik (02/ ). - Brannvern/tilsyn i kommunale bygg, (10/1531-1). - Tilsynsrapport, Sjøskogen skole, 1 avvik (04/699-22).

2 Eventuelt: Saksliste: 4/10 10/918 AMU-MIDLER /10 10/ ÅRSRAPPORT VERNE- OG MILJØARBEIDET Ås, Marit R. Leinhardt. leder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Hanne Dølheim, tlf eller e-post: (Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid). Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

3 SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. 4/10 AMU-MIDLER 2010 Saksbehandler: Hanne Dølheim Arkivnr: 440 Saknr.: 10/918 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannens innstilling: - Tunveien barnehage tildeles kr ,- i AMU-midler. - Sjøskogen skole tildeles kr ,- i AMU-midler. - Dr. Sødringsvei tildeles kr ,- i AMU-midler. - Service- og kommunikasjonsavdelingen tildeles kr ,- i AMU-midler. Rådmannen i Ås, Per Kierulf ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Tidligere politisk behandling: Ingen Avgjørelsesmyndighet: AMU Behandlingsrekkefølge: Vedlegg som følger saken trykt: Begrunnelsen for søknad nr. 2, 3, 4 og 5 unntas offentligheten i hht. Offl. 13 / Forv.l. 13. Følger saken på rødt papir. Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Søknader og foreløpig svar. Utskrift av saken sendes til: søkerne SAKSUTREDNING: Fakta i saken: AMU-midler ble lyst ut på intranettet med nye retningslinjer, med søknadsfrist Det er innkommet 6 søknader totalt, alle innenfor den angitte søknadsfristen.

4 Søker nr. 1: Tunveien barnehage. Søker om skrittellere og dock-in stasjon for automatisk lesing av skritteller. Personalmøtet har bedt om søknaden og ideen er en videreføring av Dytt i mini-skala på Tunveien barnehage. De mener det både er samlende for personalet med en felles aktivitet og med felles mål, som er bra både for arbeidsmiljøet og for helsa. Sum: kr ,- Søker nr. 2: Ljungbyveien barnebolig: Teambuildingsdag. Sum kr (15 ansatte) (20 ansatte). Søker nr. 3: Kajaveien: Tur for ansatte med sosialt samvær. Sum: Søker ikke om noen bestemt sum. Søker nr. 4: Dr. Sødringsvei: Teambuildingsdag/kick off. Sum: (søker om hele eller deler av beløpet). Søker nr. 5: Sjøskogen skole: Konsulentmidler. Sum: ,-. Søker nr. 6: Service- og kommunikasjonsavdelingen: Frukt på arbeidsplassen. De søker om frukt på arbeidsplassen fordi frukt vil være et sunt og trivelig innslag i hverdagen. Det vil også være en hyggelig gest til avdelingen som ikke hadde anledning til å delta på Freskuka pga avvikling av valget i De vil være underbemannet i tiden som kommer fordi en ansatt slutter. De avlaster hverandre og arbeidsbelastningen er ofte stor. Sum: (7 kg) (5 kg). Vurdering av saken: Alle søknadene er søknader om tiltak for forbedring / opprettholdelse av godt arbeidsmiljø. Alle søknadene faller godt innunder formålet med AMU-midler. Disse fikk tilskudd i 2009: Tunveien 1 (psykisk helse): kr ,- NAV: kr ,- Frydenhaug barnehage: kr ,- Kajaveien: kr ,- Barneboligen: kr ,- Konklusjon med begrunnelse: To av søkerne fikk midler i 2009 og for å få en fordeling av midlene ut i organisasjonen innstiller rådmannen på at de fire andre søkerne får midler for Kan vedtaket påklages? Nei. Ikrafttredelse av vedtaket: Uten ugrunnet opphold / straks.... Sett.inn saksutredningen over denne linja

5 SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. 5/ ÅRSRAPPORT VERNE OG MILJØARBEIDET Saksbehandler: Hanne Dølheim Arkivnr: 440 Saknr.: 10/1773 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannens innstilling: 2009 Årsrapport verne- og miljøarbeidet tas til orientering. Rådmannen i Ås, Per Kierulf ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Avgjørelsesmyndighet: Arbeidsmiljøutvalget Behandlingsrekkefølge: Arbeidsmiljøutvalget, Administrasjonsutvalget. Vedlegg som følger saken trykt: 2008 Årsrapport varne- og miljøarbeidet, separat trykk. Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen Utskrift av saken sendes til: AMU SAKSUTREDNING: Fakta i saken: Årsrapport for verne- og miljøarbeid utarbeides på bakgrunn av arbeidsmiljøloven og lovens forskrifter. Denne årsrapporten er et tillegg til kommunens årsmelding for 2009, og gir mer detaljert informasjon om arbeidet med arbeidsmiljøet. Vurdering av saken:

6 Det vises til kommunens årsmelding for 2009, samt rapport fra kvalitetskommuneprogrammet avsl Konklusjon med begrunnelse: Amu bes om å ta saken til orientering.... Sett inn saksutredningen over denne linja

7 2009 ÅRSRAPPORT VERNE- OG MILJØARBEIDET Henvisning: Arbeidsmiljøloven med forskrifter Ås kommunes årsmelding 2009 Kommunen er forpliktet til å utarbeide en intern årsmelding for verne- og miljøarbeidet. Ved en evt. kontroll/tilsyn skal årsmeldingen forelegges arbeidstilsynet. 1. ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU): Arbeidsmiljøutvalget består av 10 medlemmer med stemmerett, hvorav 5 fra arbeidstakersiden og 5 fra arbeidsgiversiden. I 2009 hadde arbeidstakersiden ledervervet, og utvalget hadde følgende medlemmer ved utgangen av år 2009: Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Medlemmer: Per Kierulf, rådmann Mikal Johansen, økonomisjef. Marit Roxrud Leinhardt, helse- og sosialsjef Arnt Øybekk, teknisk sjef. Ellen Benestad, oppvekst- og kultursjef Anne Mari Hojem Borge, hovedverneombud (2 år). Nestleder Roald Westre, Utdanningsforbundet Eli Stokkebø, Fagforbundet avd. 278 Ås, leder Varamedlemmer: 1. Wenche Vedhugnes, organisasjonsog personalsjef. 2. Arne Hågensen, fagkonsulent 3. Thora Bakka, service- og kommunikasjonssjef Irma Kristensen, enhetsleder Lene Thomas Stedfortredende hovedverneombud (NaFo) Audun Johannessen, Utdanningsforb. Astrid Svingen, Fagforbundet avd. 278 Ås Ivar Hannestad (Fagforbundet) Karina Marås, Fagforbundet avd. 278 Ås Gro M. Rønningen, Delta Anita Hovland Olsen, Delta Representanter fra bedriftshelsetjenesten (BHT) - Follo Bedriftshelsetjeneste AS ble innkalt til møtene ved behov og har talerett i utvalget. BHT var tilstede på 4 av 5 møter.

8 2. ARBEIDSMILJØUTVALGETS ARBEID: I 2009 har AMU hatt 5 møter og behandlet følgende saker: Dato Saksnr /09 VALG AV LEDER OG NESTLEDER AMU /09 FASTSETTELSE AV MØTEPLAN FOR AMU /09 HANDLINGSPLAN IK-HMS FORSLAG TIL AKTIVITETSPLAN BHT /09 OPPRETTELSE AV NYTT VERNEOMRÅDE FOREBYGGENEDE HELSETJENESTER 5/09 OPPRETTELSE AV NYTT VERNEOMRÅDE MOER SYKEHJEM 6/09 SAKSNUMMER ER HOPPET OVER /09 TILDELING AV AMU-MIDLER /09 FOND FOR ARBEID MOT RASISME, VOLD, MOBBING OG / ELLER RASISME / ÅRSRAPPORT VERNE OG MILJØARBEIDET /09 FOND FOR ARBEID MOT RASISME, VOLD, MOBBING OG / ELLER RASISME 11/09 EVALUERING SLYNGETRENING 12/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN /09 2. TERTIAL, MEDARBEIDERE, ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR 14/09 HANDLINGSPLAN IK-HMS - FORSLAG TIL AKTIVITETSPLAN BHT /09 FASTSETTELSE AV MØTEPLAN FOR AMU 2010 AMUS ARBEIDSUTVALG I 2009 har AMUs arbeidsutvalg ikke hatt noen saker til behandling. ARBEIDSTILSYNSRAPPORTER Følgende arbeidstilsynsrapporter / annen informasjon fra arbeidstilsynet er blitt lagt frem for AMU: Vedtak om pålegga av , VAR området, sak 08/2063. Tilsynsrapport og varsel om pålegg av , VAR området, sak 08/2063. Varsel om tilsyn og innhenting av skriftlig informasjon, Ås kommune, sentraladministrasjonen, Ås tilsyn NP1131B. Tilsynsrapport med varsel om pålegg vedrørende inneklima, sak 09/ Oversendelsesdokument i forbindelse med Arbeidstilsynets tilsyn utført i Ås kommune, sak 09/ Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åsgård skole, sak 09/ Tilsynsrapport med varsel om pålegg Ås ungdomsskole, sak 09/ Tilsynsrapport med varsel om pålegg Nordbytun ungdomsskole, sak 09/ Tilsynsrapport med varsel om pålegg Brønnerud skole, sak 09/ Svar vedtak om pålegg, biologisk helsefare teknisk etat, sak 08/2063. Ås kommunes kommentarer til tilsynsrapport med varsel om pålegg, sak 09/608. Svar, Arbeidstilsynets vedtak om pålegg skoler i Ås, sak 09/608.

9 ARBEIDSMILJØTILTAK STØTTET VIA AMU-MIDLER AMU hadde i 2009 kr ,- til disposisjon til forebygging og andre tiltak som ble avdekket i forhold til medarbeiderundersøkelsen og sykefraværsstatistikker, eller til utviklingsprosjekter, kurs eller lignende med spesiell vekt på de psykososiale forhold i arbeidet. Midlene ble kunngjort på intranettet. Midlene ble fordelt i AMUs møte AMU gjorde følgende tildelinger: ARBEIDSMILJØUTVALGETS VEDTAK : Midlene tildeles i tråd med AMU sine anbefalinger. Tunveien: kr ,- NAV: kr ,- Frydenhaug: kr ,- Kajaveien: kr ,- Barneboligen: kr ,- Før neste års behandling av tildeling av AMU midler utarbeides retningslinjer for søknader og det lages et søknadsskjema til formålet. Retningslinjene og søknadsskjema gjøres kjent for enhetene i forbindelse med at midlene lyses ut. 3. KOMMUNENS ARBEID MED ARBEIDSMILJØET: Denne årsrapporten bygger på kommunens årsmelding SYKEFRAVÆRSARBEIDET Sykefraværet er høyere enn ønsket. Vi har hatt en økning siden 2007, men en liten nedgang i forhold til Vi ligger under gjennomsnittet i kommune-norge. Fraværet har økt i kommunene fra og økningen har fortsatt gjennom Det betyr likevel at det er store variasjoner mellom kommunene og (store) endringer i enheter innad i den enkelte kommune slik også i Ås. Sammenlignet med de øvrige Follo-kommunene har Ås et noe lavere sykefravær enn enkelte av disse, men dette kan være uttrykk for naturlige variasjoner. Det er små forskjeller og det varierer fra det ene året til det andre. Det legges store ressurser i arbeidet for å redusere fravær og følge opp den enkelte. Det er ingen entydige årsaksforklaringer verken ved økning eller reduksjon i fraværet. Likevel tror vi at det over tid vil gi resultater at det i større grad settes ressurser inn på faktorer vi mener fremmer god helse. Godt arbeidsmiljø og god helse oppnås ved å styrke de positive ressurser hos de ansatte. Jobbtilfredshet, engasjement og nærvær oppnås ikke kun fordi negative forhold er fraværende, men fordi positive faktorer og opplevelser er tilstede. Derfor er det nødvendig å se målet om et fravær på 7,5 % over et lengre tidsperspektiv, og fortsette innsatsen med uforminsket styrke.

10 Sykefraværet i 2009 fordeler seg på følgende måte: Felles Sentr.adm. Oppvekstog kultur Helseog sosial Teknisk Korttidsfravær < 16 d. 3,0 % 2,5 % 3,6 % 2,7 % 2,7 % Sykmelding > 16 d. 5,8 % 3,9 % 5,8 % 6,0 % 7,6 % Samlet 8,9 % 5,8 % 9,4 % 8,7 % 10,3 % Av det samlede korttidsfraværet utgjør egenmeldt fravær 1,6 % av korttidsfraværet. Hovedtyngden ligger på langtidsfraværet. Det er ingen enkeltfaktorer som utpeker seg som utslagsgivende for økningen i fraværet. Som i 2008 har lederne god oversikt over hvert enkelt sykefravær og har gjennomgående fulgt etablerte rutiner. Det er få av tilfellene som kan relateres direkte til arbeidsmiljøet. Organisasjons- og personalavdelingen arbeider både med forebyggende tiltak og tiltak når den ansatte blir sykmeldt. Hovedtyngden av arbeidet skal være av forebyggende art. Tiltak ifht. den enkelte ansatte når sykemelding er ett faktum skal gjennomføres på en god måte. Rutinen er at alle som er sykmeldt 100 % skal på Dialogmøte I. Under er en oversikt over kontinuerlig tiltak i arbeidet med sykefraværet: Organisasjons- og personalavdelingen: Ajourhold og tydeliggjøring av sykefraværsrutinene. Opplæring i sykefraværsarbeid til ledere og tillitsvalgte i organisasjonen. Opplæring i vernerunder/risikoanalyser til ledere og tillitsvalgte i organisasjonen. Kontinuerlig veiledning til ledere og ansatte ved behov. Gjennomgått risiko- og sårbarhetsanalyse ifht. trusler og vold på skolene i Ås(+BHT). Gjennomført 17 Dialogmøte I og oppfølgingsmøter. Til sammen ca personer. Deltar sammen med ledere på Dialogmøte II (på NAV) ved behov. Viktige saker løftes inn i AMU for avklaring/videre oppfølging i organisasjonen. Gjennomført interne arbeidsmiljøprosesser etter behov. Gjennomført en større prosess ifht. ergonomi for renholdere(44 stk), fortsetter i Ansvar for Freskuke, Friskvernombud og helseplan Koordinering av Verneombud NAV arbeidslivssenter: Tett og forpliktende samarbeid mellom NAV arbeidslivssenter og org./pers.avd. Deltatt på samtlige Dialogmøte I. og oppfølgingsmøter. Veiledning til ledere og sykmeldte ved dialogmøter, oppfølgingsmøter og underveis om retningslinjer/prosedyrer.

11 Veiledning til leder om tilskuddsordninger fra NAV (tilretteleggingstilskudd m.m.) Opplæring av ledere. Deltatt på AMU, når det har vært spesielt aktuelle saker. Follo BHT: Ås kommune kjøper 160 timer med bedriftshelsetjeneste fra Follo BHT. I 2009 brukte vi 222,5 timer. Kjøp av timer, utover de 160, finansieres gjennom tilskudd fra NAV. Tileggstimene var arbeidsplassgjennomganger, vaksiner og ergonomikurs for renholdere. Deltatt på samtlige Dialogmøte I. Deltatt regelmessig på AMU Deltatt på oppfølgingsmøter etter behov Gjennomført 26 arbeidsplassvurderinger hos enkeltpersoner med meldt behov. Alle nattevakter, ansatte på kjøkken/vaskeri, ansatte i bassen, ansatte som jobber utsatt kommunalteknisk har fått tilbud om helsekontroll. 51 ansatte har vært innkalt til helsekontroller. Alle nattevakter, ansatte i basseng, ansatte i vei/park/idrett og ansatte på kjøkken/vaskeri fikk tilbud om helsekontroll i 2009, samt noen seniorer. Vaksinering av 17 ansatte med utsatt smitterisiko. Kartlegging og utarbeidelse av risikoanalyse på en enhet. Alle ansatte som Tiltak som gjennomføres når sykmelding foreligger: De viktigst tiltakene gjøres ute i enhetene ved at ledere, tillitsvalgte og ansatte har gode og enkle rutiner, samt tilbud om veiledning ved behov. Ås kommunes ledere følger opp sine ansatte i tråd med rutinene, men det er en utfordring å få ennå flere inn til Dialogmøte I. Erfaringene er at tidlig oppfølging av den enkelte ansatte med BHT, NAV arbeidslivssenter, org./pers. i samarbeid med leder gir best resultat for den sykmeldte. Utfallene av oppfølgingen er ulike. For enkelte er resultatet uføretrygd, andre kommer tilbake til jobb, men ingen blir over lang tid gående i systemet. Der hvor legen får en rolle tidlig i sykefraværsperioden blir situasjonen bedre for den sykmeldte. Det er en utfordring å få legene til å stille på Dialogmøte I og oppfølgingsmøter. Legen er forpliktet til å møte på dialogmøte dersom den sykmeldte ønsker det, og vedkommende er sykmeldt i hele sin stilling. I tillegg gjøres en mengde forebyggende arbeid ute i enhetene. Som eksempler kan nevnes: Forflytningsveileder i helse- og sosial, massasjestoler, trimtilbud, slyngetrening og hygiene-prosjekt i barnehage. Tilskudd til arbeidsmiljøtiltak fra NAV søkes også av enkeltenheter i Ås kommune (ergonomi, miljørettede tiltak, tilretteleggingstilskudd m.m.).

12 SENIORPOLITIKK (tallene for 2009 er ikke oppdatert vil bli oppdatert i møtet) Ås kommune har innført seniorpolitiske tiltak for ansatte med virkning fra Ås kommunes mål er å beholde verdifull kompetanse og arbeidskraft for å kunne gi innbyggere/brukere de kommunale tjenester, samtidig som kommunen ønsker å øke pensjoneringsalderen og redusere uttak av AFP. Seniorpolitikken er forankret i Ås kommunes arbeidsgiverpolitisk plattform. De seniorpolitiske tiltak er bl.a.: Seniorsamtale 57 år fokus på yrkeskarrieren noen år fremover i tid og avklare behov for tilrettelegging/tiltak. Leder medarbeider BHT-samtale Kompetanseutvikling Fleksible arbeidstidsordninger Seniorseminar +/- 60 år og 65 år Redusert stilling 10% eller Seniortillegg kr år Redusert stilling 20% eller Seniortillegg kr år og eldre Andre særskilte tiltak/tilpasninger kan søkes og begrunnes spesielt Det er positive tilbakemeldinger ifht tiltakene. Ved utgangen av 2009 var det XX senioravtaler. XX hadde seniortillegg og XX hadde avtale om redusert stilling. Tiltak følges opp fortløpende etter melding fra ansatte/leder. Seniorsamling for ansatte fylt 57 år ble ikke gjennomført. Årets seniortur for ansatte 65 år + er gjennomført i september, og er et populært tiltak. I 2009 deltok 21 ansatte. Seniorpolitikken ble evaluert i KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET Kvalitetskommuneprogrammet gjennomføres for å fremme god helse blant ansatte og gjennom dette øke nærvær og redusere fravær. Tiltaksområdene er forebyggende tiltak knyttet til arbeidsmiljø og tiltak definert som helsefremmende. Disse er nedfelt i Helseplaner for de enkelte enheter i pleie og omsorg, skole og barnehage som er utarbeidet gjennom prosesser på arbeidsplassene. I tillegg er det utarbeidet en Helseplan for kommunen som helhet. Det er avsatt prosjektmidler til en 50 % stilling som prosjektmedarbeider med hovedoppgave å bistå Friskvernombudene og lederne i arbeidet med deres planer og i arbeidet med gjennomføring av den overordnede helseplanen. Kvalitetskommuneprogrammet ble avsluttet Det foreligger egen rapport fra kvalitetskommuneprogrammet. ARBEIDSMILJØKARTLEGGING/-UNDERSØKELSER, HELSEKONTROLL OG ANDRE TILTAK PÅ ARBEIDSPLASSENE Arbeidsmiljøkartleggingene og helsekontroller foretas etter en årlig plan godkjent av AMU eller etter særskilt meldt behov fra ledere. Ingen arbeidsmiljøkartlegginger i Helsekontroller, se punkt om BHT.

13 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i FRESKUKE OG FRISKVERNOMBUD Freskuke ble avholdt i september og uka fortsetter i Friskvernombudsordingen er evaluert og Friskvernombud velges der det er hensiktsmessig. Det utarbeides helseplaner i de enheter som finner det hensiktsmessig. STØRRE INVESTERINGSPROSJEKTER SOM HAR INNVIRKNING PÅ ARBEIDSMILJØSPØRSMÅL (NYBYGG, REHABILITERING OG VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER). Ingen saker er forelagt AMU i VERNERUNDER I henhold til retningslinjer for IK-HMS gjøres bl.a. følgende av enhetene/etatene (verneområdene): Vernerunder med påfølgende registreringer foretas som hovedregel en gang pr. år i februar/mars. Registreringer foretatt under vernerunden vurderes av enheten/etaten. - HMS registreringer knyttet til arbeidsmiljøet, som ikke kan løses lokalt rapporteres til rådmann for behandling i AMU. - Registreringer knyttet til renhold, bygningsvedlikehold m.m. rapporteres imidlertid fortløpende til teknisk etat på eget fastsatt skjema. HMS-registreringer knyttet til arbeidsmiljøet, sykefraværsoppfølging og annen kjennskap til arbeidsmiljøforhold danner også grunnlaget for AMUs utarbeidelse av kommunens årlige aktivitetsplan for bedriftshelsetjenesten. Frokostmøte desember 2009 med BHT og HVO, opplæring/gjennomgang av vernerunder og bruk av risikoanalyser. Tre saker ble meldt til AMU etter vernerunder. Sak 1: Togrenda barnehage, ødelagte gulv m.v. Saken ble oversendt Teknisk etat, bolig- og eiendomsavdelingen for vurdering ( ). Sak 2: Kajaveien 43. Vedlikeholdstiltak, inneklima. Saken følges opp av enhetsleder og teknisk etat. Sak 3: Nordby skole. Vedlikeholdstiltak, flere. Saken er oversendt teknisk etat for oppfølging.

14 4. FORBEDRINGSARBEID Nøkkeltall til Kvalitetssystemet Tabell: Antall avviks- og forbedringsmeldinger Statistikkene er tatt ut fra avvik og forbedringssystemet og på bakgrunn av hendelsens dato (altså når avviket oppstod). Meldingene fordeler seg slik: Type hendelse Etat Tjenester Org. Økonomi Annet Totalt Lukket Ikke lukket Ikke behandlet* Helse og Sosialetaten Oppvekst og kulturetaten Teknikk og miljø Rådmannens stab og støttefunksjoner * Det kan være meldinger som ennå ikke er behandlet og som dermed ikke er med på statistikk for lukket. Det IT-baserte avviks- og forbedringssystemet ble implementert i Det har vært utfordringer knyttet til å ta i bruk det nye systemet noe som har medført enkelte feilregistreringer. Tallene må derfor ses i sammenheng med dette. Det ble vedtatt og innkjøpt nytt system for kvalitetsarbeidet avviks- og forberdringsmeldinger. Kommunens ISO-sertifisering ble avviklet i desember Generelt: Kvalitetsarbeidet er forankret i kommunens styringsdokumenter: Kommuneplan Handlingsprogram Kvalitetspolitikken fremgår av handlingsprogrammet. Oppfølging av tiltak i disse styringsdokumenter rapporteres i tertialrapporter og årsmeldinger. Kvalitetssystemet ledelsen gjennomgåelse: Henvisning: Prosess for ledelsens gjennomgang Ledergruppa har faste møter der kvalitetssystemet er tema og der bl.a. følgende behandles: Forbedring av kvalitetssystemet oppbygging og innhold på intranett Revisjonsrapporter Avvik og forbedringssystemet Undersøkelser og rapporter (bruker- og medarbeiderundersøkelser, sykefraværsrapporter etc) Status, forbedringer og tiltak innarbeides i årsmelding og neste rullering av handlingsprogram.

15 Forbedring av kvalitetssystemet på intranett: Revisjon av følgende overordnede systemprosesser er foretatt: o Definisjoner i kvalitetssystemet o Forbedringsprosessen o Kvalitetssystemets oppbygging og vedlikehold o Ledelsens gjennomgang o Revisjon Avviks- og forbedringssystemet: Henvisning: Forbedringsprosessen og elektronisk system I 2009 har det blitt tilbudt og gjennomført kurs kontinuerlig gjennom året. Det er gjennomført både eget kurs i avviks- og forbedringssystemet og lynkurs i kvalitetssystemet (generell opplæring av hele systemet også litt av avviks og forbedringssystemet). Det er i 2009 registrert 264 avvik og forbedringsmeldinger. Enhetsledere foretar oppfølging (lukking) av forhold som er registrert i avviks- og forbedringssystemet. Ved årsskiftet var 212 behandlet og lukket, mens 22 ikke var lukket, 30 meldinger var ikke behandlet. Helse- og sosialetaten bruker avvik/forbedringssystemet aktivt, både for forbedring og for avvik. Det er enhetene som analyserer mottatte meldinger/avvik og gir tilbakemelding om hva som er gjort for å redusere meldinger/avvik og om de kan dokumentere en forbedring etter at tiltak er iverksatt.

16 5. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ORGANISERING Henvisning: Prosessbeskrivelse helse, miljø og sikkerhet (kvalitetssystemet) Rutiner/retningslinjer: Kommunens organisering og rutiner innen helse, miljø og sikkerhet fremgår av kvalitetssystemet. Vernerunder: Vernerundene gjennomføres av verneansvarlig (leder) og verneombudet. Etter vernerunden utarbeides en rapport som behandles internt på verneområdet. Registreringer/forhold som ikke kan løses lokalt i enheten oversendes etatssjef for vurdering/behandling. Samlet rapport over arbeidsmiljøforhold som ikke kan løses lokalt eller i etatene forelegges arbeidsmiljøutvalget for behandling. Arbeidstilsynsrapporter: Arbeidstilsynsrapporter følges opp fortløpende av enhetslederne og legges som referatsak i AMU og orienteres i Administrasjonsutvalget. Bedriftshelsetjenesten: Ås kommune har hatt ekstern bedriftshelsetjeneste siden 2002, og har siden da samarbeidet med Follo Bedriftshelsetjeneste AS, Ås. Bedriftshelsetjenesten arbeider, i henhold til avtalen med Ås kommune, etter en årlig aktivitetsplan godkjent av arbeidsmiljøutvalget. Avtalen mellom Ås kommune og bedriftshelsetjenesten, vernerundene, sykefraværsstatistikk og annen fakta knyttet til arbeidsmiljøforhold danner grunnlaget for utarbeidelse av kommunens handlingsplan/årlig aktivitetsplan for bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten utarbeider halvårige rapporter, samt særskilte rapporter i etterkant av iverksatte undersøkelser/tiltak. Halvårsrapporter har vært forelagt arbeidsmiljøutvalget som referatsak. De særskilte rapporter går direkte til leder for videre oppfølging og legges som referatsak i AMU. AKAN Ås kommune har eget AKAN-reglementet. Lederne følger opp. Det er meldt to AKANsaker til organisasjons- og personalavdelingen i Begge er fulgt opp av leder med bl.a. veiledning fra BHT. Likestilling i kommunen Ås kommune ivaretar likestilling ved at kommunen bl.a. har kjønnsnøytrale lønns- og arbeidsvilkår, seniorpolitiske tiltak. Ansettelser og lønnsfastsettelse foretas i henhold til kvalifikasjoner og reguleres i tråd med hovedtariffavtalen. Arbeidsplassene er tilrettelagt uavhengig av kjønn. Av kommunens ansatte totalt er 80,9 % kvinner og 19,1 % menn. Av kommunens ledere er 77,4 % kvinner og 22,6 % menn. I teknisk etat er det kun mannlige ledere, og i helse- og sosialetaten er det hovedsakelig kvinnelige ledere. Også i oppvekst- og kulturetaten er det stort sett kvinnelige ledere. For utfyllende informasjon se Ås kommunes årsmelding.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte på møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 14.06.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte på møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 14.06.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte på møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen 14.06.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget 02.02.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget 02.02.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget 02.02.2010 Fra AMU-sak: 1/10 Fra kl.: 12.00 Til AMU-sak: 2/10 Til kl.: 13.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av

Detaljer

MØTEINNKALLING. . Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 10.02.2009 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. . Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 10.02.2009 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets 10.02.2009 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens møterom 10.02.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens møterom 10.02.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens 10.02.2009 FRA SAKSNR: 1/09 FRA KL: 12.00 TIL SAKSNR: 5/09 TIL KL: 13.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Org. og pers.avd. møterom. 20.04.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Org. og pers.avd. møterom. 20.04.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Org. og pers.avd. møterom 20.04.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte på møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.9.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte på møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.9.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte på møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen 20.9.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Org./pers.avd. 16.11.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Org./pers.avd. 16.11.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Org./pers.avd. 16.11.2010 Fra AMU-sak: 10/10 Fra kl.: 12.00 Til AMU-sak: 17/10 Til kl.: 13.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannens møterom. 28.04.2009 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannens møterom. 28.04.2009 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannens møterom 28.04.2009 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 25.8.2009 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 25.8.2009 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 25.8.2009 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Org.- og pers.avd. 06.12.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Org.- og pers.avd. 06.12.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Org.- og pers.avd. 06.12.2011 Fra AMU-sak: 7/11 Fra kl.: 12.00 Til AMU-sak: 12/11 Til kl.: 13.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 09.05.2012 Fra ADM-sak: 7/12 Fra kl.: 16.30 Til ADM-sak: 10/12 Til kl.: 18.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 08.12.2008 kl. 10.30 NB! Møtet er en fortsettelse av møte ved skriftlig saksbehandling 04.12.08. Møtet er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille salong. 22.03.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille salong. 22.03.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING har møte i Ås rådhus, Lille salong 22.03.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene ligger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.09.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.09.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.09.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 1.12.2009 kl. 12.30

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 1.12.2009 kl. 12.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 1.12.2009 kl. 12.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 21.08.2007 kl. 13.15 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom kl

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-2 26.10.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås, møterom 1-3 i første etasje. 27.08.2009 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås, møterom 1-3 i første etasje. 27.08.2009 kl. 16. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås, møterom 1-3 i første etasje 27.08.2009 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

MØTEINNKALLING ekstraordinært møte

MØTEINNKALLING ekstraordinært møte ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING ekstraordinært møte Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, rådmannskontorets møterom 30.11.2011 kl. 15.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal 16.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen 21.03.2017 08:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget. Merk. Møterom kommunestyresalen SAKER

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i. 18.09.2007 kl. 14.15 15.15

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i. 18.09.2007 kl. 14.15 15.15 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i 18.09.2007 kl. 14.15 15.15 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Ås kommune Offentlig del Møtetid: 06.11.2013 kl. 16.30 17.55 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Arbeidsgiverrepresentanter:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Ås kommune Møtetid: 08.10.2015 kl. 16.30 18.15 Sted: Ås kulturhus. Lille sal. MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Arbeidsgiverrepresentanter:

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Plan for HMS-arbeid i Ås kommune 2010

Plan for HMS-arbeid i Ås kommune 2010 Plan for HMS-arbeid i Ås kommune 2010 Dokumentet består av tre deler: 1. Utdrag fra Ås kommunes handlingsplan 2010 2013: side Dette utdraget er i henhold til rådmannens forslag til HP 2010-2013. På enkelte

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 09.09.2015 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 75 76 06 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Årsrapport for AMU 2015

Årsrapport for AMU 2015 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2015 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2015 Behandlet av AMU som sak nr.: 4/16 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 1/13 Til saknr.: 8/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 28.08.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 28.08.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 28.08.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte Moer sykehjem, 1. etg. møterom kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte Moer sykehjem, 1. etg. møterom kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte Moer sykehjem, 1. etg. møterom 1-3 17.02.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.08.2008 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 23.08.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1 13.10.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30

Arbeidsmiljøutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30 Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus 26.08.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 25.09.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 25.09.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 25.09. Fra ADM-sak: 12/13 Fra kl.: 16.30 Til ADM-sak: 15/13 Til kl.: 17.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 25.03.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 02.05.2017 kl. 15:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Moer sykehjem, etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Moer sykehjem, etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Moer sykehjem, 11.11.2010 1. etasje, møterom 1-3 Fra ADM-sak: 25/10 Fra kl.: 16.00 Til ADM-sak: 28/10 Til kl.: 17.15 Av utvalgets

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.03.2017 Tid: 13:00-15:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 20.05.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal kl

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 18.01.2012 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00 Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset : 26.10.2012 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 14.02.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.04.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresal - grupperom Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 14.00 Orienteringssaker: 1. Medarbeiderundersøkelsen v/ass. rådmann Morten B.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Skoleveien 3. 14.03.2012 kl. 1830

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Skoleveien 3. 14.03.2012 kl. 1830 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Skoleveien 3 14.03.2012 kl. 1830 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 12.06. Fra ADM-sak: 10/13 Fra kl.: 16.30 Til ADM-sak: 11/13 Til kl.: 18.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

MELDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MELDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 12.03.2015, Kl. 12:00 Sakliste Saksnr. Saktittel 001/15 15/250 Årsrapport for arbeidsmiljøutvalget for 2014 002/15

Detaljer

VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG

VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG 1. Prosedyrens hensikt Beskrive ansvar og oppgaver for arbeidsmiljøutvalgene (AMU) i henhold til lovens krav og kommunens interesse. 2. Målgruppe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2008 Tid: kl. 13.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: John O. Selbekk Bertil Meland Line Raustein Bjørn A. Ebbesen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl. 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl. 09.00 Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 25.09.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Moer sykehjem, møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Moer sykehjem, møterom kl MØTEINNKALLING har møte i Moer sykehjem, møterom 1 14.12.2010 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på servicetorget

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling. Evenes kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1. etg., Rådhuset Dato: 05.03.2015 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008 FRA SAKSNR: 3/08 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 4/08 TIL KL: 17.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

Rådmann Enhetsleder personal

Rådmann Enhetsleder personal Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 06.12.2007 FRA SAKSNR: 7/07 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 9/07 TIL KL: 17.55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Ås kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtetid: 28.09.2016 kl. 16.30 18.40 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. Møtende medlemmer: Arbeidsgiverrepresentanter:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2012

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2012 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 12.02.2013 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/13 Sak 2/13 Sak 3/13 Sak 4/13 REFERATSAKER ANALYSE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.08.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.08.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 24.08.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen, grupperom Møtedato: 19.03.2015 Tid: Kl. 08.30 Orienteringssaker: Sykefravær 2014 Arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 Fra ADM-sak: 4/13 Fra kl.: 16:30 Til ADM-sak: 6/13 Til kl.: 17.35 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.05.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.03.2009 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE 3/17 17/215 GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE MED BHT A/S

MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE 3/17 17/215 GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE MED BHT A/S ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.02.2017 Tid: 14:00-15:30 MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 17/191 ÅRSMELDING AMU 2016 2/17 17/214 IA/HMS-MÅLSETTINGER

Detaljer