posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet"

Transkript

1 posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet

2 Avviksmåling av borehull i vannkanten langs Mjøsa. Hullene er boret av Båsum Boring og skal senere benyttes til undervannssprengning. Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Follsjå kraftverk reportasje fra et anlegg s. 4 6 Nytt fra avdelingene s. 6 8 Lager og verksted på slanker n reportasje fra et besøk s. 9 Kværnerbyen reportasje fra et anlegg s Nye oppdrag s RD-peler på Grünerløkka reportasje fra et anlegg s. 17 Kan ES bli fettfri? s Bedriftsidrettslaget s. 19 Personalia s Internt nyhets- og kontaktorgan for Entreprenørservice AS Tlf Fax e-post: Redaksjonen avsluttet Redaktør: Ann Karin Thoresen Design: Ann Karin Thoresen Trykk: ERIK TANCHE NILSSEN AS Høy aktivitet og utsikter til videre vekst i anleggsmarkedet, men med fortsatt hard konkurranse om jobbene Som omtalt i forrige nummer av ESposten er det gode utsikter i anleggsmarkedet. Store veg- og baneprosjekter er i gang, og flere større prosjekter står for tur. Resultatene fra en spørreundersøkelse om marked og markedsutsikter til medlemsbedriftene i MEF, Maskinentreprenørenes Forbund, viser at 75 % av MEF-bedriftene rapporterer om en svært god ordrereserve. Så positiv tilbakemelding har MEFmedlemmene aldri kommet med på denne type undersøkelser, og samlet er ordrereserven historisk høy for medlemsbedriftene. Dette gjelder også for MEF-medlemmet Entreprenørservice. Årsaken til dette er bl.a. at mange av MEF-medlemmene har store oppdrag på arbeidsområder innen veg, jernbane, vann og avløp. Tall fra Statisk Sentralbyrå (SSB) viser at bedrifter med arbeidsområder innen disse feltene i 2013 hadde en omsetningsvekst på 7,8 prosent sammenlignet med Tallene blir med stor sannsynlighet enda høyere for inneværende år og for neste år. Prognosesenteret, som er et frittstående markedsanalyseforetak med fokus på byggenæringen i Norden, sier også i sine rapporter at aktivitetene i det norske anleggsmarkedet vil bli preget av sterk vekst i Lyse utsikter for høy aktivitet fremover altså, men det betyr ikke at konkurransen uteblir i markedet. Konkurransen om de fleste kontrakter er fortsatt knallhard og marginene presses, så det er aldri noen lettvint vei til store fortjenester på jobbene. Hele verdikjeden vår må derfor være riktig trimmet fra første ledd i tilbuds- og kontrakts fase, til planlegging og praktisk gjennomføring for at vi skal kunne høste de ønskede gevinster fra prosjektene. Enkelt å skrive i leder som dette, verre å få det til i praksis i en hektisk og utfordrende hverdag som underentreprenør. Planlagte oppstarter utsettes, fremdriftsplaner endres, uforutsette hendelser inntreffer med maskiner og utstyr. Hele tiden en rekke faktorer som kan skape rusk i maskineriet, og det skal godt gjøres å kunne ha alternative planer og ekstra ressurser tilgjengelig til en hver tid. Dette er utfordringer som Entreprenørservice har levd med hver dag i sine over 50 år, og vil oppleve også videre. Utfordringer løses, kreative ansatte tar ansvar og får gjort jobben selv om det kan røyne på når det i noen tilfeller kan synes som om problemene ikke vil ta slutt. Samtidig må vi erkjenne at vi i mange tilfeller kunne vært mer i forkant med planlegging og tilrettelegging. Små grep og justeringer kan samlet gi store gevinster. Trimmet bygging - Lean Production, som omtalt i forrige nummer, er et begrep som ofte benyttes når det er snakk om å optimalisere og effektivisere produksjonen. Det gjøres mye godt arbeid på denne fronten i Entreprenørservice, og det er en kontinuerlig prosess som må være en naturlig del av måten å drive virksom heten på. Hvis ikke kommer vi til kort i konkurransen om jobbene. En er som regel seg selv nærmest, men det er både sundt og nyttig å hente impulser utenfra. På denne bakgrunn ble det tatt initiativ til å arrangere et besøk på verkstedet til Oslo Sporveier, der de nylig har gjennomført en omfattende trimming av gjennomføringen av tyngre vedlikehold for T-bane tog. De ansatte i verkstedet der har med stort engasjement selv vært pådrivere og har deltatt i arbeidet med å optimalisere måten å utføre jobben på. Som bl.a. rekkefølge på operasjonene og plassering av arbeidsstasjoner. Dette har resultert i betydelige besparelser både i tid og kostnad for selve vedlikeholdet, som igjen har resultert i at det er flere tog i drift på T-bane nettet. Alle ansatte i verkstedet på Rud deltok i besøket som er nærmere omtalt i en egen artikkel i dette nummeret av ES-posten. Halvårsresultatet for selskapet er ikke helt klart når dette føres i pennen, men de foreløpige tallene viser dessverre at vi resultatmessig ikke når opp til det nivået vi la til grunn i budsjettet. Lav aktivitet på B-avdelingen i årets første 4-5 måneder er en av grunnene til dette. I tillegg er det utfordringer på enkelte av de store prosjektene på F-avdelingen. R-avdelingens prosjekt med kai rehabilitering på Kårstø går også vesentlig tyngre enn forutsatt. Det er et utfordrende prosjekt både praktisk og administrativt, og det er ikke enkelt å få til en jevn og god produksjon. Stor honnør til Knut Thorsheim & co som står på for fullt under svært krevende forhold. Mannskapet på S-avdelingen fortsetter imidlertid i samme gode stil som de har gjort over lang tid. Store prosjekter med god produksjon og svært god utnyttelse av utstyret bidrar med imponerende resultater. Ordreserven for selskapet er som nevnt over god. B-avdelingen er nå i full sving med nye oppdrag, R-avdelingen skal i gang med nytt oppdrag på Slagentangen, F-avdelingen har startet opp på Bommestad-Sky og S-avdelingen får en god overgang til nye store jobber nå som de langvarige jobbene i Holmestrand går mot slutten. Med riktig trimming og gode forberedelser på jobbene er jeg trygg på at vi får en god stigning på resultatkurven videre i år. Takk for innsatsen i første halvår. Jeg ønsker alle en velfortjent ferie og en riktig god sommer. En spesiell sommerhilsen går til de av våre ansatte som er sykemeldte nå i de fine forsommerdagene. Ønsker dere god bedring og håper å se dere tilbake i jobb så snart som mulig. Hallvard Sindre Adm. direktør 2 posten posten 3

3 Sjaktboring Follsjå kraftverk NVE har satt to viktige krav ifm. utbyggingen. Det første er elvemuslingbestanden i Fulldøla, den er liten og sårbar og utbyggingen må ikke ha negative effekter på bestanden. Det andre kravet gjelder dagens aktive friluftsliv ved Follsjå, det må ikke begrenses vesentlig. Bading, padling, fiske, isfiske og skigåing, viktige aktiviteter for folk i området. Derfor er det i perioden 15. mai til 15. desember et krav at vannstanden ikke skal tappes langt ned. 3 Her, som ved andre utbygginger, har det i forkant vært protester. Disse fortsetter i det stille ved at uvedkommende i helgene slår av pumpene der arbeid pågår. Det kan resultere i at utstyr drukner og blir skadet, og dermed forsinker fremdriften. Men kraftverket er besluttet bygget, man har valgt å akseptere de negative effektene når man ser på nytten. Kraftverket vil få en årlig produksjon på 13 GWh, tilsvarende strømforbruket til 650 husstander. Prosjektet går bra Kraftverket skal hente vann fra innsjøen Follsjå, de første 117 m via en boret sjakt med diameter 1,6 m, resten i nedgravde rør ned til kraftstasjonen som vil ligge i Grytebakk. Vannledningen vil få et fall på 104 m. Entreprenørservice har fått i oppdrag å bore sjakten. Arbeidene har allerede pågått en tid da ESposten kommer på besøk. Pilotboringen er ferdig, opprømmingen er kommet til 80,8 m, de ligger godt innenfor fremdriftsplanen, bare noen dager til nå, så er de ferdige. Jobben har godt svært bra. Fjellet har vært ganske lettboret, den nyrenoverte Indau 60 har gått som en drøm, og de erfarne og flinke boreoperatørene har sørget for resten. Selve boregropen ligger under vanlig vannstand. Vannet er tappet ned mens arbeidene pågår, i tillegg er det anlagt en midlertidig voll mot vannmassene. Litt vann siger likevel inn i gropa, men en pumpe sørger for forholdsvis tørr boregrop. Når arbeidene er ferdige vil inntaket ligge 3 m under normal vannstand. Tinfos AS er vår oppdragsgiver på dette prosjektet. Greie karer, samarbeidet går godt, forteller anleggsleder Harald Solheim. ES har hatt oppdrag for Tinfos tidligere. -Vi kommer til mange rare plasser i Norge via oppdragene vi påtar oss, steder der ingen skulle tro at noen kunne jobbe, sier Harald. En trerenne til fornøyelse Innsjøen er demmet opp fra tidligere, en av demningene ble før i tiden benyttet til fløting av tømmer. En renne av tre ble bygd fra demningen og helt Boregropen ved Follsjå. Linus Bolin og Johakim Blomqvist på boreplassen. ned til Notodden. Via en luke i demningen ble tømmeret ledet til rennen, med vann i bunnen og et godt fall kan man forestille seg at tømmeret fikk god fart nedover. I dag er de første meterne av rennen forfalt, mens ellers ser det bra ut. Boreoperatørene fortalte at de hadde sett syklister benytte den, dvs. sykle nedover rennen, joggere har jogget der, men andre har spasert. Selv hadde de brukt den til sklie en regnværsdag. Maskiner er ikke alt De tre boreoperatørene, Linus Bolin, Johakim Blomqvist og Marcus Holm, har forholdsvis kort fartstid i Nytt, moderne ES. De kommer alle fra Bergteamet kjørepanel for og har erfaring fra boreprosjekter Indau 60. rundt om i verden. Alt var større der, både prosjektene og maskinene. Maskinene var moderne, hadde mye teknologi, lette å manøvrere, men det var vanskelig å utbedre feil. I ES derimot er maskinene mindre, de er lette å rigge og har god konstruksjon, er enkle å operere og det er lett å oppdage feil. Det nye kjørepanelet synes imponerende for gamle ES travere, men disse operatørene hadde tydeligvis sette paneler som er langt mer avanserte. 3 4 posten posten 5

4 Men maskiner er ikke alt. Linus og Johakim, som er på jobb i dag, forteller at de trivdes godt i ES, færre ansatte gir en mer familiær følelse, kollegaene er mer kompiser, arbeidsforholdene virker fleksible og det blir tatt hensyn til at man har et liv utenom jobben. De jobber stort sett 12-9 ordning, og det er godt å kunne komme hjem så vidt ofte. Litt språkproblemer hadde de i begynnelsen, særlig med dialekter fra indre Telemark, det ble en del gjetninger. Men nå går det bedre. De har også jobbet i gruve. Jevn temperatur året rundt, men mørkt, fuktig og dårlig luft. Sol og frisk luft er å foretrekke. De er innkvartert på Storås kurs og gjestgiveri. Stedet ligger koselig til i en furuskog like ved et vann. I egen hytte med to soverom holder de hus. Hytta er ikke utstyrt med radio og TV, det er en del av konseptet, det satses mer på felles aktiviteter i friluft. Men gutta får all den informasjon de ønsker via sine medbrakte PC er. De lager sin egen mat, to ganger i uka drar de til Notodden og handler. Varm lunsj hver dag, slik som svenskene er vant med, tilbereder de i kjørebua. Spise og sove, det er det fritiden hovedsakelig går med til når de er på anlegg. Dokumentasjon viktig Hvert borerør er 1,52 m langt. Er fjellet godt under opprømmingen kan de skifte rør helt ned til hvert 35. min. De er nøye med dokumentasjonen, fører data sirlig ned for hånd. Drømmen er et dataprogram for registrering av antall borede m pr. borerør. De synes det er nyttig å ha en slik oversikt, kanskje noe å tenke på? Sjaktens utløp er vel verdt å ta en titt på. Fem minutters gange i ulendt terreng og utløpet kommer til syne. Ett flott hull som traff nesten på en prikk der det skulle. To oppdemmede basseng renser borkakset før vannet slippes ut i naturen, det tilfredsstiller kravene. Neste jobb blir på Flesland, Bergen. Det blir samme boreteam som nå, de fungerer godt sammen og trives i hverandres selskap. De har allerede vært på 4-6 anlegg i Norge og truffet mange av de andre boreoperatørene, ingenting å utsette på dem. Follsjå 28. mai 2014 NYTT FRA DRIFTSAVDELINGENE Boreavdelingen Utløpet av borehullet ved Follsjå kraftverk. Som jeg også nevnte i forrige nummer av ESposten har vi hatt et første halvår med lav produksjon. Faktisk så lav at man må gå langt tilbake i tid for å finne tilsvarende. Og med en nå høyere bemanning, mer utstyr og dertil høyere kostnader skal man ikke være rakettforsker for å skjønne at den økonomiske tilstanden for avdelingen kunne vært bedre. Økonomiske innspill Men vi øyner en skimring i tunnelen. Regnskapet for mai viser et positivt resultat, og ordreboka for de neste 2 3 månedene er nesten fylt opp. Vi har mange tilbud ute som vi følger opp, og hvis tradisjonen står oss bi vil vi få et godt andre halvår av Men hvis vi skal klare et tilnærmet 0-resultat i år må alle i avdelingen være med å bidra. Det er ingen ting som på noen måte skal gå utover den daglige driften av prosjektene, men alle må tenke på alle de små tingene som i sum til slutt utgjør store summer. Kreative innspill på hvordan man kan gjøre eller utføre ting mer effektivt, eller andre økonomiske innspill, blir hjertelig mottatt. Og hvis alle nå har dette i tankene er jeg sikker på at vi skal ro dette i land. Men når dette nå er sagt må jeg også berømme den innstasen som til daglig blir lagt ned ute på prosjektene. Dere skal vite at innsatsen blir lagt merke til og satt stor pris på. Kreative dyktige Og at det er en enestående og super gjeng fikk vi virkelig bevist under samlingen som vi hadde på Sundvolden Hotell i mars. Leo Nygænen hadde regien for samlingen og hadde laget et flott opplegg. På det tidspunktet var det mange i avdelingen som ikke hadde truffet hverandre før, og det var også mange år siden noe lignende hadde blitt arrangert. Flere temaer ble tatt opp, og vi hadde gode diskusjoner med mange konstruktive innspill. Øksekast, pil og bue og lagspill var også en del av samlingen. Og konkurranseinstinktet for avdelingen som sådan ble definitivt definert. Leo ba oss også selv beskrive avdelingen med stikkord og skrive disse ned på en plansje. Denne plansjen har jeg tatt vare på, har den på kontoret. Og hvis plansjen ikke lyver, for det gjør den ikke, så må dette være den avdelingen i landet med den aller største kreativiteten og selvtilliten! Vi har flere pågående prosjekter for tiden, både sjakt-, kjerne- og styrt boring. Vi har sjaktborerigger gående på Askøy, Flesland og i Skien, og i tillegg er vi også i oppstartsfasen for en større sjakt for Fjellet Kraftverk i Skien. Videre har det den siste tiden tikket inn noen nye kjerneborejobber. Alternative oppdrag som fylling av kabelrør med en sement/bentonitt-blanding er vi også i gang med. Den styrte boringen i løsmasser har også endelig begynt å røre på seg. Mannskapet for dette er tilbake på plass, og ordretilgangen er oppadgående. Gamle kunder har merket seg at vi er tilbake på banen på dette området, slik at dette ser lysere ut enn på lenge. Fundamenterings avdelingen Så er vi allerede ferdig med 1. halvår av 2014, og sommerferie står og venter. I år har vi hatt en flott forsommer med mye fint vær og lite nedbør. Vi har også hatt bra med oppdrag, og alle har vært i full jobb. HMS I årets sikkerhetsuke hadde vi en øvelse der vi leide inn en fotograf som med en drone, har laget et foto i forhold til sikkerhetsavstander rundt vår ABI. Dette fotoet viser at skal sikkerhetsavstandene overholdes, tar dette store arealer og det er svært lite andre aktiviteter det er mulig å få til parallelt med våre arbeider. Vi deltok også i de aktivitetene Skanska hadde på de prosjektene hvor vi er engasjert av de. Ordrereserve og økonomi Vi har ved inngangen til sommerferien bra ordreinndekning for andre halvår. Vårt prosjekt på E18 Bommestad-Sky har så vidt kommet i gang med boring av rørspunt og ramming av noe spunt. Her deltok vi aktivt i samhandlingsfasen sammen med Skanska og byggherren, og vi fikk til store endringer i omfang av boret rørspunt. Valget her falt på boret rørspunt med rør dimensjon Φ323 mm. Her er det også blitt endret til mye tradisjonell spunting. Dette er et prosjekt som vil ta mye kapasitet i andre halvår av 2014, da det etter at spunten er i bakken er omfattende arbeider med avstivning og stag før Fundamenteringsarbeider i Kværnerbyen, anleggsleder Runar Hanes og fagarbeider Toni Chabo diskuterer fremdriften. stålkjernepeler til fundamentering av kulverten kommer. Videre har vi også fått bestilling på spunt og arbeider med innvendig avstivning og fundamentering med stålkjernepeler på Sundtkvartalet (nytt hovedkontor til Skanska). Her er planen oppstart av spunting i løpet av september. Utover disse to jobbene er det mange forespørsler og tilbud som sendes ut for tiden, men vi må hele Maskinparken Indau 60 har vært ute på sitt første prosjekt etter at den ble ombygget. Og tilbakemeldingene har vært gode, ikke minst til glede for verkstedet som har stått for ombyggingen. Det er kun noen små justeringer som gjenstår før man kan si at den er komplett. Den neste som står på lista til å bli ferdig renovert er Rhino Håpet er at den skal være ferdig til ferien. Men vi får ikke den frigitt fra verkstedet før den er grundig testet. Og testingen skal foregå på baksiden av verkstedet, og vi er mange som venter i spenning på dette. Den neste som står på lista for renovering er Indau 120. Den er for så vidt påbegynt, alle deler er kjøpt inn, men riggen er fremdeles ute i produksjon. Rhino 600 som kom tilbake fra prosjektet i Ravnejuvet viste seg etter hvert å være i ganske dårlig forfatning. Men med dyktige fagfolk, samt litt flaks på delefronten, ble den satt i produksjonsdyktig stand på rekordtid, og skal på ny gjøre en innsats for avdelingen på et sjaktprosjekt i Skien. Med en litt svovelpreget start på dette innlegget vil jeg nå prøve og avslutte på en litt hyggeligere måte. Det er sol, det er sommer og ferien står for døren for de fleste av oss. Derfor vil jeg bare rett og slett avslutte med og si: HA EN FANTAS- TISK FLOTT SOMMER! tiden passe på at det finnes kapasitet til utførelsen når den tid kommer. Med full ordrebok og mer enn nok å holde på med, får vi tro at også marginene totalt sett for F-avdelingen blir tilfredsstillende. Jeg benytter anledningen til å takke alle sammen for flott innsats så langt i 2014 og ønsker alle en god sommer. John Petter Holtmon Avd. leder Hans Reinert Flaten Avd.leder 6 posten posten 7

5 NYTT FRA DRIFTSAVDELINGENE Sprøytebetong avdelingen Jan Erik Hetlebakke. Nå er vi faktisk allerede halvveis i det Tiden går fort og for S-avdelingen er det travle dager, det er bare å ta en liten titt på ordresituasjon under. Så er to kvartaler gått og vi er allerede halvveis i Det er hektiske dager også for R-avdelingen, særlig nå som avdelingsleder Berit G. Petersen er ute i permisjon. Dersom alt går som planlagt er det Berit som skriver for R-avdelingen igjen neste gang, etter planen skal hun være tilbake fra 1. august. HMS Sikkerhetsuka er vel gjennomført der det ble holdt fokus på dagens jobbmøte med gjennomgang av mål for dagen, risikoer vi kan møte på osv. De fleste kommentarer går på at dette er noe vi gjør fra før, men synes uansett at øvelsen var nyttig. RUHrapporteringen på avdelingen kan HMS Vi har lite registrerte RUH igjen, det virker som om alle må minnes om dette jevnlig. Jeg håper dere er flinkere i andre halvår, jeg liker at S-avdelingen er gode på den statistikken også. Vi har ingen alvorlige hendelser så langt (bank i bordet). Fortsett å ha HMS prioritert fremover også. Sikkerhetsuka ble vel gjennomført, det er bare å takke dere alle for engasjementet. Maskinpark Som nevnt sist så står Panda nå for tur til å bygges om til 1000 V, dette blir utført så snart riggen er ledig. En ny 1000 V rigg er vil komme i løpet av 2015, Bamsen er nå skrotet så vi trenger en ny rigg. Økonomi/ordresituasjon Resultatet fra andre kvartal viser at vi ligger foran budsjett både på omsetning og inntjening. En stor takk til dere alle som står på. I Holmestrand er det i prinsipp bare brannsikring av PE-skum igjen, dette tas sporadisk fra ferien og utover. Betongrehabilitering godt bli bedre, det er nok felles for alle avdelinger i Entreprenørservice. Ordrereserve Vi har inne to damprosjekter; Dam Tisleidfjord og Dam Flyvatn på Golsfjellet. Begge disse går bra. Videre er vi inne sammen med Skanska på noe mindre rehabiliteringsarbeider av dam Mæland, samt rehabilitering av sugerør og inntak på Vemork i Rjukan Det største prosjektet er Kårstø, her sliter vi med fremdrift, noe som også gir oss utfordringer i forhold til økonomi. Ikke akkurat uventet at de to parameterne hører sammen. Hvor mye dette vil påvirke resultatet i avdelingen er foreløpig uklart. Slagentangen er et prosjekt som går Farriseidet pågår for fullt og vi er så vidt startet på E18-prosjektet i Larvik. Bybanen i Bergen har nettopp hatt gjennomslag, og før ferien vil vi også bli ferdig på Skjoldavik i Haugesund. For Skjoldavik vil det bli noe brannsikring etter hvert. Lørenbanen U1 går videre, U2 er nå i boks og starter for alvor etter ferien. Ljønibba på Nord-Vestlandet er akkurat startet opp. Ulrikstunnelen er også i boks, men foreløpig er det ikke helt klart hvilket omfang det får for avdelingen, det kommer an på hvilke valg byggherren gjør i prosjektet. Som dere ser over så er vi godt inndekket for resten av året og også for neste år ser det lyst ut mht. ordresituasjonen. En riktig god sommerferie ønskes alle sammen, det er ingen tvil om at det er velfortjent med en god ferie. Jan Erik Hetlebakke Avd.leder over 5 år, vi deltar her sammen med Skanska. Hovedarbeidet er reparasjon av kaier, oppdragsgiver er Esso. Slik det ser ut nå så trenger vi mer arbeid for avdelingen i vinter, dette er noe det jobbes med og vi har flere tilbud ute, samt mange forespørsler. Maskiner Vi har fått ny krokliftbil, bruk og kostnader skal deles med boreavdelingen. Dette betyr at vi kan få reduserte transportkostnader dersom vi planlegger godt, det vi nå betaler i dyre transporter kan vi utføre mye av selv. Jan Erik Hetlebakke (vikarierende avd.leder) Lager og verksted på slanker n! Lære av andres erfaringer Både verkstedet og lageret på Rud er kommet i gang med trimming av arbeidet, som en del av satsingen på trimmet bygging. For å bli inspirert av noen som allerede har lykkes med trimmingen av sitt arbeid, besøkte ansatte fra verksted og lager verkstedet til Oslo Sporveier på Ryen i slutten av mai. Det kan ofte være nyttig å lære av noen som har jobbet med en sak og ved selvsyn se hva de har gjort og fått til. Og ikke minst, verkstedet til Oslo Sporveier likner mer på reparasjonsverkstedet vårt på Rud enn på en vanlig byggeplass. Resultatene hos Oslo Sporveier viser seg å være fantastiske. Ved å måle opp og regne sammen all unødvendig gang-tid med leting etter verktøy, feilplasserte deler på lageret eller hjelpemidler for å gjøre jobben, så de at de kunne spare mye. Vi har alle en tendens til å venne oss til måten vi gjør tingene på, og ingen av oss ønsker egentlig forandring. Likevel kjenner vi igjen ergrelsen når barna våre har rotet i verktøykassa, slengt fra seg klær der de skiftet eller gått fra kopp og tallerken uten å rydde. Oversiktlig ryddig Arbeidet som er gjennomført på verkstedet på Ryen har i hovedsak gått ut på å rydde og tilrettelegge for at jobben kunne gjøres uten å sløse med tid og krefter på søk etter rett verktøy og riktige deler. Verktøy ble organisert i forhold til jobbene og merket. Delelager ble flyttet og reoler ble merket, slik at det ble lettere å finne frem. Ja, det ble vesentlig kortere å gå, og jobben tok mindre tid. Resultatet har blitt at de opplever å ha bedre tid til selve jobben samtidig som de sparer ca. 350 mill. kr i løpet av en fireårsperiode. Vi møtte en gjeng som var akkurat som oss selv. Glade i jobben, litt rotete, men med et sterkt ønske om å levere det aller beste resultatet. Deres mål er at alle trikkene skal gå uten avbrudd til neste serviceintervall. Vi ønsker jo det samme, at alle maskinene som sendes ut på jobb skal klare gjennomføring av jobbene uten stans eller havarier til neste service. Servicefolka i Sporveien virket ikke perfekte, men de hadde fått til en god måte å gjøre ting synlige på for hverandre slik at alle forstod behovene. Ikke minst hadde de en daglig samtale pluss oppfølging av dagens arbeid og resultater. De viste dette på en tavle der måloppnåelsen eller mangel på måloppnåelse ble markert. Ansvarsområdene var fordelt og arbeidsbelastningene var jevnet ut. I tillegg hadde de en egen tavle der de noterte bestillinger av deler, verktøy og spesielle gjøremål. Punktene ble fulgt opp hver dag. Det kan virke litt kjedelig og gjentagende, men når oversikten og besparelsene ble synlige i takt med fornøyde ledere og oppdragsgivere, og ikke minst, en mindre svett verkstedsgjeng, da økte interessen og motivasjonen. Oslo Sporveier har ikke funnet opp disse arbeidsmåtene selv. Prinsippene er hentet fra Toyota sin bilproduksjon. Det viser seg at vi kan lære mye av andre, enten de heter Toyota eller det kommunale selskapet Oslo Sporveier! Stig Rune Magnor Verksmester Fra omvisningen hos Oslo Sporveier. Til høyre: oppfølging av den daglige jobb i forhold til plan. 8 posten posten 9

6 Fundamenteringsoppgaver Kværnerbyen Fra venstre, Toni Chabo gjenger på en stålkjerneskjøt, Thomas Gjærum borer for en ny stålkjernepel, mens Van Tiec Nguyen bivåner det hele. ES utfører: 250 m lang rørspuntvegg 120 stålkjernepeler i forskjellige dimensjoner 600 m 2 spunt 40 stag Muligens noen permanente stag senere Anleggsleder: Runar Hanes Tidligere industriområde Kværnerbyen bygges på et gammelt industriområde i Lodalen hvor Kværner Brug ble etablert i Startet som et jernstøperi, senere internasjonalt kjent for sin turbinproduksjon. I 1999 ble produksjonen i Lodalen nedlagt. I dag står litt av den gamle industribebyggelsen igjen, men den er rehabilitert og fått et litt mer moderne preg. Nå utvikles området til et nytt og moderne boligområde med mange fasiliteter i Oslo. En del boligblokker er allerede tatt i bruk. På den øvrige tomten skal det totalt oppføres ytterligere 10 blokker. ES fundamenterer for de to første, de øvrige er ikke ute på anbud foreløpig. Det kan bli mer jobb på sikt. Som vanlig er mange aktiviter og forskjellige entreprenører i gang samtidig, dette er en stor anleggsplass. En må følge med hvor en går så en ikke er i veien eller trår feil. Høyt oppe i skråningen ruver spuntvegg rammet av ES, det er en betydelig høydeforskjell fra topp til bunn av tomta hvor de i dag jobber med å få stålkjernepelene til fjell. Lengde til fjell kan bli opp til 12 m. Full trøkk i avdelingen Anleggsleder Runar Hanes avslutter arbeidsuka med en runde på anleggene han bestyrer. Det er ett år siden han ble forfremmet til anleggsleder. Som fagarbeider gjennom 20 år ble han betrodd mindre prosjekter, men nå styrer han store også, som Kværnerbyen. Det er full trøkk i avdelingen nå, forteller Runar, det er en evig kabal å få maskiner og mannskap til å gå i opp på alle prosjektene. Men det er mindre fysisk anstrengende å være anleggsleder enn fagarbeider, det kjenner jeg på kroppen, men jammen er det en psykisk påkjenning. Jeg prøver ikke å ta med meg jobben hjem. Det er en varm sommerdag, tomta er som en svær grop, ikke mye lufting. Gutta etterlyser luftige T-skjorter, det er nå de trenger dem. Toni Chabo er glad for å være i jobb igjen. Han skadet seg i en trafikkulykke, og måtte holde seg i ro, etter 2 måneder orket han ikke mer og bad om å få komme på jobb igjen. Det fikk han. Det er mangel på kompetente folk, avdelingen trenger alle sine hver eneste dag. Thomas Gjærum var egentlig på et anlegg i Larvik. På grunn av sykdom ble han hentet til Kværnerbyen for en dag, for oppdragsgiver var det presserende at fire utvalgte stålkjernepeler kom på plass denne dagen. Van Tiec Nguyen jobber som sveiser på dette prosjektet. Han kommer opprinnelig fra Vietnam, men har bodd i Norge i 24 år nå. Liker seg i Norge, ja selv vinteren liker han, da spiser han godt og sover godt. Er ikke så glad i stekende varme lenger, kan bare tenke seg å feriere i hjemlandet, ikke bo der permanent. Det er fire dagers uke på dette anlegget. Klokka tikker mot helg, de vil helst stå på og blir ferdige med dagens oppgaver. ESposten drar videre for ikke å forstyrre produksjonen for lenge. Oslo, 12. juni 2014 Samling i boreavdelingen Ansatte i boreavdelingen samlet på Sundvollen mars hadde boreavdelingen er samling på Sundvollen Hotell. Leo Nygænen var hyret inn for å lage et opplegg til den formelle delen. Meget bra opplegg som engasjerte deltakerne. På kvelden var det sosialt samvær med middag. Jeg har ikke vært så lenge i ES. Vi jobber over hele landet, ikke lett å treffe alle. Nå fikk jeg anledning til det, sier Hans Reinert Flaten, som er avdelingsleder for B-gjengen. Forrige samling var i 2007, det var på tide å samles igjen. Jeg har inntrykk av at de fleste syntes det var hyggelig og lærerikt. Temaer som ble berørt var avdelingen generelt, økonomi, rapportering av forskjellig slag og ønsker fra flere hold. Det ble gode diskusjoner og takhøyden var rimelig høy. Hallvard Sindre kom på besøk og holdt et innlegg, om kvelden deltok han på middagen. Jeg tror samlingen var en god investering, avdelingsfølelsen øker, de ansatte føler at de er en del av en enhet, boreavdelingen. Nyttig å møtes alle sammen, mange nye i avdelingen, noen hadde ikke hilst på hverandre tidligere, nå fikk de anledning til det. Vi gikk i gjennom mange forhold og fikk luftet tanker og ideer med alle til stede. Tror det blir flere samlinger med tiden, forteller Torleiv Johannessen. Ny form for kantinedrift Et utenforstående firma, Helt Opplagt, skal overta kantinedriften fra 4. august. De leverer en form for kantinebuffé.tre dager i uka blir det en varm hovedrett, to dager en litt lettere varmrett. De skal prøve å videreføre vår tradisjon med vafler på fredager, men de må man heretter steke selv. Kanskje får vi salatbar, yoghurt og grønnsaker med dip, men brødskiver og pålegg vil vi alltid få. Bonger blir fortsatt betalingsmiddel. Det er verdt å merke seg at fra 4. august vil serveringen foregå mellom kl og Brukte kopper og kar må du selv levere i kantina, det er ikke lenger noen som flyr rundt og samler inn. En liten tilvenningsperiode må vi påregne for begge parter, i 31 år har vi hatt tradisjonell kantine her på Rud med en egen ansatt. Vi kommer helt sikkert ikke til å sulte, men litt spennende blir det med nye rutiner. 10 posten posten 11

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve

posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Resultatmessig svak start på året, men oppstart av store prosjekter og god ordrereserve betyr stor aktivitet

Detaljer

posten Desember 3/2013 Vannmeisling imponerer byggherren

posten Desember 3/2013 Vannmeisling imponerer byggherren posten Desember 3/2013 Vannmeisling imponerer byggherren R-avd. utfører forsterkning av Hegset dam, Hegsetfoss Kraftverk, Selbu. Bildet er tatt av: Haakon Barstad etter oppdrag fra bladet Energi. Innhold

Detaljer

posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene!

posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene! posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene! Mars 1/2011 posten Vinteren slipper taket nå kommer jobbene! Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm.dir. s. 3 Ny direktør i Entreprenørservice

Detaljer

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser Innhold Utsikter til vekst og økt aktivitet for ES i 2013 Fra borearbeidene ved Skagerak 4, Kristiansand. Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Skagerak

Detaljer

posten Juni 2/2011 Gledelig høy aktivitet i ES!

posten Juni 2/2011 Gledelig høy aktivitet i ES! posten Juni 2/2011 Gledelig høy aktivitet i ES! Juni 2/2011 posten Gledelig høy aktivitet i ES! Egil Arntsen kutter stålrør mens Ørjan Gøransson gjør kontorarbeid inne i riggen. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

posten Desember 3/2011

posten Desember 3/2011 posten Desember 3/2011 Historisk høy ordrereserve og full sysselsetting Desember 3/2011 posten Historisk høy ordrereserve og full sysselsetting Halvor Solberg tørrsprøyter støttemur ved Manglerud T-banestasjon.

Detaljer

posten Desember 3/2012

posten Desember 3/2012 posten Desember 3/2012 Gode utsikter for ES i 2013 Innhold Høy aktivitet og gode utsikter for 2013 RC-boring ved Gulli Bru over Glomma ved Kongsvinger. Leder: Hallvard Sindre, adm. Dir. s. 3 Dronning Eufemias

Detaljer

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter Grunnundersøkelser ved Sørengautstikkeren i Oslo, vinteren 2010. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Sørengautstikkeren En tøff og kald arbeidsplass s.

Detaljer

posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken

posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm.dir. s. 3 Konfektfabrikken fundamentering s. 4 6 Store, langsiktige oppdrag er positivt, men også utfordrende

Detaljer

posten Desember 3/2009 Stolte vinnere av Golden Hard Hat 2009 Gratulerer!

posten Desember 3/2009 Stolte vinnere av Golden Hard Hat 2009 Gratulerer! posten Desember 3/2009 Stolte vinnere av Golden Hard Hat 2009 Gratulerer! Egil Dahl og Audun Stensrud etter prisutdelingen i Stockholm. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Golden Hard Hats til

Detaljer

posten Desember 3/2010

posten Desember 3/2010 posten Desember 3/2010 Røffe forhold for barske fagarbeidere Liten utgave av forsiden: Ørjan og Tor Håvard Ausland i tomta til Toyota på Hvam. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Geologisk undersøkelsesboring

Detaljer

NR 1 JULI 2008 STOR AKTIVITET DAG OG NATT

NR 1 JULI 2008 STOR AKTIVITET DAG OG NATT posten NR 1 JULI 2008 STOR AKTIVITET DAG OG NATT 3 INNHOLD Leder: Steinar Myhre, adm.dir. Stor vilje til å løse oppgaver vår styrke 4 5 6 7 Omorganisering av R/S-avdelingen Boreaktivitetene Fundamenteringsavdelingen

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 NYTT NO. 105 NOV 2013 Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 PUKKVERK NO. 105 NOV 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Marked 6 Drift Kran 7 Drift Anlegg 8 Personal 9 Finans

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Nr. 89 JULI 2008. -nytt

Nr. 89 JULI 2008. -nytt Nr. 89 JULI 2008 -nytt TS-NYTT Nr. 89 Juli 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidun Osgjelten Trykk: Allservice A/S Stavanger 3 minutt med sjefen Vårsesong og godt arbeidsver har bevirket

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring Refleks 3 - Juni 2007 - Nå må vi løfte blikket og tro på framtiden, sier Mestas første kvinnelige distriktssjef, Jorunn Nyheim i Tromsø Ny havn på Sjursøya s 4-5 NR.3-2007 MPS - lønnsomhetskultur s 12-17

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #04 Magasinet for Skanska-ansatte Skaperevne God jul og godt nytt år! Anders Danielsson Ordet «entreprenør» er fransk og betyr å skape noe. En entreprenør er altså en person eller et selskap

Detaljer

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #01 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Skanska samler kompetansekraft i nytt forretningsområde Bygg skal sikre lønnsom vekst og suksess for Skanska Byggstrategi

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 NYTT NO. 103 MARS 2013 Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 PUKKVERK NO. 103 MARS 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon 7 Marked

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen

NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen NYTT NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen NO.100 MARS 2012 Redaktørens forum Leder Stangeland Maskin Leder Nordic

Detaljer