Romsikkerhet - angår det Norge?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Romsikkerhet - angår det Norge?"

Transkript

1 Romsikkerhet - angår det Norge? NSMs sikkerhetskonferanse 2014 Steinar Thomsen Seksjonssjef satelli2navigasjon

2 Agenda! Hva er romsikkerhet?! Nasjonal ny2everdi av rom! Metodisk Clnærming Cl romsikkerhet! Trusler verdier sårbarhet! And so what...?

3 Hva er romsikkerhet?! Itensjonen i FNs Outer Space Treaty fra 1967 legges Cl grunn: The secure and sustainable access to, and use of, space and freedom from space- based threats.! Et miljø som kan brukes sikkert og ansvarlig av alle! Omfa2er: Menneskeskapte objekter i rommet, og Clhørende bakkestasjoner Sikkerhet på bakken overfor trusler fra rommet

4 Metodisk 8lnærming 8l romsikkerhet! Ikke lengre hensiktsmessig å betrakte sivil, kommersiell og militær romvirksomhet for seg 1! Økt gjensidig avhengighet, gjensidige sårbarheter og synergier av romakcvitet! TemaCsk inndeling Tilstanden Cl rommiljøet Tilgang Cl og bruk av rommet av ulike aktører Sikkerheten Cl romsystemer RompoliCkk 1. Space Security Index 2013.

5 Hva kan man få 8l med romsystemer!... operacve fordeler, nasjonalt beslutningsgrunnlag, bidrag i militære operasjoner og nasjonal sikkerhet på global basis! Evne Cl strategisk overvåkning, klima og miljø! Bidrar Cl at myndigheter og allmenheten kan se klart kommunisere sikkert navigere nøyakcg, og operere sikkert. Kilde: National Security Space policy, Jan 2011

6 Hva slags land er Norge?! POLAR NASJON: 5,7% vitenskapelige arckler om ArkCs, nummer tre totalt! OLJE OG GASS NASJON: 2,3% verdens produksjon! FISKEOPPDRETTSNASJON: 1,6% av verdens produksjon! ROMNASJON?: I følge PWC har Norge 1,9% av verdens romøkonomi

7 Norsk romvirksomhet et verktøy for norske interesser 1. Lønnsomme bedricer, vekst og sysselsedng 2. Dekning av vikcge samfunns- og brukerbehov 3. Bedre utny2else av internasjonalt samarbeid 4. God nasjonal forvaltning

8 Rommet - men allikevel så nært

9 Norge avbilder fartøysbevegelsene i nord AISSat-1 6kg, 20x20x20cm

10 Hva/hvor er verdiene?! Egne sikkerhetsinteresser og global konkurranseevne er driverne! Materielle Teknologien og industrien Infrastrukturen! Immaterielle Suverenitet, handlefrihet Omdømme, markedsposisjon Kunnskapen! Tjenestene Navigasjon og Cdsangivelse Kommunikasjon Jordobservasjon

11 Hva betyr det for Norge?! Rominfrastruktur brukes Cl å ivareta samfunnskricske oppgaver Kommunikasjon, navigasjon og jordobservasjon! Svært vikcg for å ivareta myndighetsoppgaver Sjøredning, krisehåndtering, etc! Nye kostnadseffekcve muligheter for håndtering av samfunnssårbarheter! Avhengighet medfører en ny type risiko og sårbarhet Sabotasje, cyberangrep, naturfenomener! Håndtering av slik risiko og sårbarhet har bli2 en vikcg myndighetsoppgave Kilde: Meld.St.32 ( ) 11

12 Truslene! E2erretningsvirksomhet! Spredning av kunnskap om MØV! Fysiske anslag mot infrastrukturen! Jamming og narring! Cyberangrep! Romskrot! Naturfenomener 12

13

14 What goes up must come down!!! 7472 oppskytninger! 6800t katalogisert og følges! Ca 200t går ned pr år Kilde: orbitaldebris.jsc.nasa.gov

15 Hvordan forholder vi oss 8l romskrot?! Overvåkning av trafikken (SSA)! Reduksjon av romskrot Forhindre økning er nødvendig, men ikke Clstrekkelig Masselerning er vikcg for stabilitet og bærekrac! Manøvrering Unna manøvrering av satelli2er og romstasjonen De- orbicng Kontrollert Ikke- kontrollert Kilde: orbitaldebris.jsc.nasa.gov,

16 Solak8vitet kan påvirke radiosystemer Geomagne8sk storm! SatelliInavigasjon! Loran- C! HF kommunikasjon! SatelliNeil! Magnetkompass Par8kkelskurer! Loran- C! HF kommunikasjon! SatelliNeil Radio blackout! SatelliInavigasjon! HF kommunikasjon! Loran- C

17 Hva kan vi gjøre for å beskyie oss?! Økt bevissthet og erkjennelse omkring egen avhengighet og sårbarhet! Vurdere relevante sårbarhetsreduserende Cltak! Etablere nødvendig grunnsikring og beredskap! Bevare evne Cl å overleve og regenerere kapasiteter

18 Hvordan sikre 8lgang 8l nødvendig kapasitet?! Internasjonalt samarbeid Europeiske romorganisasjonen (ESA) EUs romprogrammer! Bi- lateralt samarbeid! Kommersielle kjøp av rombaserte tjenester! Nasjonal egenevne Navigasjon Kommunikasjon Jordobservasjon

19 Hva betyr deie for meg?! Har du sclt deg følgende spørsmål? Hvor kommer posisjonen fra? Hva er min kilde Cl presis Cd? Får jeg vite om noen av disse er utenfor toleranse nivå? I så fall, hvor raskt? Hvor lenge kan jeg tåle forstyrrelse eller bornall? Finnes det alternacve kilder? Kan jeg klare meg med enkle lokale løsninger i en overgangsfase? Tilsier kost- ny2evurderingen at jeg må etablere back- up systemer? I så fall, er det Clstrekkelig med et kopi- system, eller trengs et helt uavhengig system?! Er du svarskyldig på noen av disse spørsmålene? Stakkars deg!

20 Rom er ikke løsningen på alle våre utfordringer, men! få eller ingen av våre utfordringer i Nord kan løses uten sikker tilgang til romsystemer!

Norsk romstrategi 2020. Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020

Norsk romstrategi 2020. Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020 Norsk romstrategi 2020 Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020 Norsk romstrategi 2020 Norsk Romsenter skal være statens strategiske, samordnende og

Detaljer

Norges langtidsplan for romvirksomhet

Norges langtidsplan for romvirksomhet Norsk Romsenter Postboks 113 Skøyen 0212 Oslo Telefon: 22 51 18 00 Telefax: 22 51 18 01 NORWEGIAN SPACE CENTRE ISBN 978-82-7542-091-4 NRS-rapport(2010)2 Oslo, juni 2010 Handlingsplan 2010-2013 Layout:

Detaljer

Trusler og sårbarheter 2013. Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST

Trusler og sårbarheter 2013. Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST Trusler og sårbarheter 2013 Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST 1 FAKTA Etterretningstjenesten (E-tjenesten) er Norges utenlandsetterretningstjeneste. Tjenesten er underlagt Forsvarssjefen,

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV FOR NORSK ROMSENTER. 1. Innledning 1. 2. Regjeringens langsiktige mål og strategier 2

STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV FOR NORSK ROMSENTER. 1. Innledning 1. 2. Regjeringens langsiktige mål og strategier 2 Norsk Romsenter Postboks 113 Skøyen 0212 Oslo Deres ref Vår ref Dato 14/1418-22.12.2014 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV FOR NORSK ROMSENTER INNHOLD 1. Innledning 1 2. Regjeringens langsiktige mål

Detaljer

26.02.2015 Revidert 21.04.15 ÅRSRAPPORT NORSK ROMSENTER

26.02.2015 Revidert 21.04.15 ÅRSRAPPORT NORSK ROMSENTER 26.02.2015 Revidert 21.04.15 ÅRSRAPPORT 2014 NORSK ROMSENTER Innhold I. Leders beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 III. Årets aktiviteter og resultater... 6 III.1 Aktiviteter...

Detaljer

Økt risiko - styrket beredskap

Økt risiko - styrket beredskap Økt risiko - styrket beredskap Døgnet rundt voktes nå norske datasystemer mot angrep utenfra. Gjennom 2014 styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeidet med å redusere sårbarheter i samfunnet. å r s r

Detaljer

Rapport om sikkerhetstilstanden 2012

Rapport om sikkerhetstilstanden 2012 Rapport om sikkerhetstilstanden 2012 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er det sentrale direktorat for beskyttelse av informasjon og infrastruktur av betydning for samfunnskritiske

Detaljer

Internett og informasjonssikkerhet

Internett og informasjonssikkerhet Temahefte 1/2005 Internett og informasjonssikkerhet Internett er et medium hvor informasjon har et tilnærmet ubegrenset spredningspotensial. Sensitiv informasjon ute på Internett gjør skadepotensialet

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet. Vår referanse: 2010/00719/430. Bakgrunnsnotat. Cybersikkerhet 2010-06-01. 1 av 23

Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet. Vår referanse: 2010/00719/430. Bakgrunnsnotat. Cybersikkerhet 2010-06-01. 1 av 23 i Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet Vår referanse: 2010/00719/430 Bakgrunnsnotat Cybersikkerhet 2010-06-01 1 av 23 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Nye sikkerhetsbehov... 4 Om IKT-infrastruktur...

Detaljer

FFI RAPPORT REVISJON AV DE TEKNOLOGISKE KOMPETANSE- OG SATSNINGSOMRÅDER FOR FORSVARET OG NORSK FORSVARSINDUSTRI. SKOGSTAD Arne K, WARBERG Erik N

FFI RAPPORT REVISJON AV DE TEKNOLOGISKE KOMPETANSE- OG SATSNINGSOMRÅDER FOR FORSVARET OG NORSK FORSVARSINDUSTRI. SKOGSTAD Arne K, WARBERG Erik N FFI RAPPORT REVISJON AV DE TEKNOLOGISKE KOMPETANSE- OG SATSNINGSOMRÅDER FOR FORSVARET OG NORSK FORSVARSINDUSTRI SKOGSTAD Arne K, WARBERG Erik N FFI/RAPPORT-2005/01678 REVISJON AV DE TEKNOLOGISKE KOMPETANSE-

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Norsk samfunnssikkerhet i en global verden

Norsk samfunnssikkerhet i en global verden Norsk samfunnssikkerhet i en global verden Kritisk blikk på norske myndigheters bruk av samfunnssikkerhetsbegrepet J. Peter Burgess, Sissel Haugdal Jore & Naima Mouhleb Innledning Begrepet sikkerhet har

Detaljer

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø.

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. 21. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjon...2 2. Innledning...4 3. Økte aktiviteter gir nye utfordringer...4 3.1 Arktis

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2012. Tema: Naturkrefter og sårbarhet

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2012. Tema: Naturkrefter og sårbarhet Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2012 Tema: Naturkrefter og sårbarhet Vi må ta solstormer på alvor Å legge seg flat Askefast tiden mot slutten Når det inntreffer katastrofer

Detaljer

Forsvaret i omstilling

Forsvaret i omstilling Forsvaret i omstilling Debattinnlegg i Oslo Militære Samfund 29. oktober 2001 Av Sjef for Fellesstaben, Forsvarets overkommando Generalmajor Svein Ivar Hansen 11. september Terroranslagene mot USA den

Detaljer

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning.

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning. Foredrag i Oslo Militære Samfund 11. november 2002 ved Flaggkommandør Jørgen Berggrav Fellesstaben i Forsvarets overkommando Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige

Detaljer

Vurdering av sårbarhet for havner og havneterminaler

Vurdering av sårbarhet for havner og havneterminaler Vurdering av sårbarhet for havner og havneterminaler Veiledning 21. februar 2012 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Gjennomføring av sårbarhetsanalysen... 5 Definisjoner... 6 Trinn 1: Kartlegging

Detaljer

Scenarioer for samfunnssikkerhet og nasjonal beredskap

Scenarioer for samfunnssikkerhet og nasjonal beredskap FFI-rapport 2011/00648 SLADDET VE Str Godkjent av: BEG iht. sikkeloven 11 og 12 jf. off tleglov.13 Scenarioer for samfunnssikkerhet og nasjonal beredskap Janne Merete Hagen, Bjørn Olav Knutsen, Morten

Detaljer

Nøkkeltall fra NorCERT. Mobil usikkerhet. Superhelter finnes

Nøkkeltall fra NorCERT. Mobil usikkerhet. Superhelter finnes Nasjonal sikkerhetsmyndighet Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nøkkeltall fra NorCERT NSM/NorCERT har siden opprettelsen av kvartals rapporten stadig rapportert om sterk økning i antall håndterte hendelser.

Detaljer

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020 EK Visjon 2020 Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020 Et blikk inn i fremtiden om bruk av det elektromagnetiske spekteret i norske militæroperasjoner og mulige bidrag fra norsk forsvarsindustri

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

St.meld. nr. 15. Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk (2008 2009)

St.meld. nr. 15. Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk (2008 2009) St.meld. nr. 15 (2008 2009) Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk St.meld. nr. 15 (2008 2009) Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk Innhold Innledning............................ 7 5 Nordområdene vil fortsatt

Detaljer

Trusselbildet slik Finanstilsynet ser det

Trusselbildet slik Finanstilsynet ser det Trusselbildet slik Finanstilsynet ser det Finans Norges Betalingsformidlingskonferanse 2014 Olav Johannessen 12.11.2014 Finanstilsynets hovedmål Finansiell stabilitet Velfungerende markeder samt Forbrukervern

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2009-04-14 Veiledning i verdivurdering Dette er et grunnleggende prinsipp i vårt demokrati å tilstrebe mest mulig åpenhet i forvaltningen, og i utgangspunktet

Detaljer