Fabricom Nytt V å r e n

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fabricom Nytt V å r e n 2 0 0 9"

Transkript

1 Fabricom Nytt V å r e n

2 Innhold Fabricom Nytt Våren 2009 [ 3 ] 2009 blir et spennende år [ 4 ] Fremtidsutsikter og mål for 2009 [ 5 ] Utfordrende tider [ 6 ] Fabricom HMS-resultater Trivsel på jobben er alles ansvar Ny HMS-leder Fra HMS-boken [ 7 ] Arbeidsmiljøundersøkelse RUH-kategorier i 2008 Arrangerer kurs for å forebygge mobbing [ 8 ] Sykefravær i 2008 [ 9 ] Vil identifisere flere forbedringsområder Synergi i Fabricom [ 10 ] Nytt system for regnskap, lønn, prosjekt og personal MyFabricom - a new personalised intranet [ 11 ] SPF revolusjonerer arbeidsmetodene i Fabricom [ 12 ] GRAD-programmet viktig for å heve kompetansen i Fabricom [ 13 ] Synlig ledelse offshore Forbedringer i pipesupport [ 14 ] Stor aktivitet i Dusavik [ 15 ] Gratulerer med fagbrev! [ 16 ] Great team effort at the Snorre-project! [ 17 ] An update from the Snorre Redevelopment project [ 18 ] Statusrapport fra Trondheimskontoret [ 19 ] Nytt fra Vimek New analysis group [ 20 ] Ny periode i kunstklubben Gode squashresultater Go-kart [ 21 ] Fotballturnering i Kristiansand [ 22 ] Nytt styre i bedriftsidrettslaget Medlemspakken 2009 kommer i posten! [ 23 ] Oljebransjens beste bedriftsidrettslag? [ 24 ] Gode fordeler til de ansatte i Fabricom [ 25 ] Avtale med pizzabakeren på Tasta Hytteklubben [ 26 ] Begivenheter [ 27 ] Vi søker flere medarbeidere! Strategisamling 2009: I januar deltok 50 av lederne i bedriften på en strategisamling på Sand. Her ble viktige emner tatt opp og diskutert. Dette bidraget vil være med å legge grunnlaget for Fabricoms strategi mot Våren 2009 No.61 Fabricom Nytt

3 Geir Storaas, administrerende direktør i Fabricom blir et spennende år! Kjære kollegaer, Vi får testet vår omstillingsevne når alltime-high i 2008 avløses av finanskrise og lav oljepris. Omkvedet i oljebransjen er å få kostnadene ned, kvaliteten opp, og bestemme hvilke prosjekter som er lønnsomme ved dagens oljepris. Ekspertene sier dessuten at vi må sloss oss gjennom 2009 før det blir normal høy aktivitet igjen. Oljeselskapene reagerer forskjellig. ConocoPhillips inviterer oss til å senke prisene med henvisning til 2008-nivået. StatoilHydro er oppsatt på å få ned sine kostnadene og ta vare på kompetansen i bransjen. Fabricom har reagert på kravene fra våre kunder og imøtekommer både ConocoPhillips og StatoilHydro med offensive tiltak. Vi må delta aktivt i markedet vårt. Vi behøver en velfungerende bransje. Midt oppi dette driver vi i innspurten på strategiprosessen vår. Den har vært meget innholdsrik og lærerik. Den ble selvsagt veldig påvirket av det som er rundt oss for tiden, men vi greier å løfte blikket også. Ledergruppen har fått innspill fra markedsanalytikere, kunder og ikke minst fra Sand-samlingen. På Sand, midt i januar, var ca 50 ledere samlet til brainstorming om hva vi må gjøre for raskt å ruste oss for den kommende oppgangstiden. Det ble et meget sterkt bidrag til hvordan vi skal prioritere videre. I praksis betyr dette at ledelsen vet veldig godt hva som skal og bør gjøres. Nå må det bare gjennomføres i tillegg. Som dere skjønner har det ikke vært kjedelig å komme til Fabricom. Det har blitt en bratt lærekurve som bare må fortsette. Fabricom er et flott selskap og en veldig kompetent gjeng arbeider her! Innsatsen for å gjennomføre den voldsomme veksten fra har vært formidabel, og har blitt gjennomført med strålende resultater. Det som blir utfordringen videre er å bruke en slik lavkonjunkturperiode til å investere for neste runde med like mange og store prosjekter som vi så de siste årene. Bransjen endrer seg litt for hver periode med lav oljepris, og det betyr at vi og må endre oss i takt med nye krav fra våre kunder. Det greier vi veldig godt når vi jobber sammen, the Fabricom way! Geir Fabricom Nytt No.61 Våren 2009

4 Økonomi Fremtidsutsikter og mål for 2009 v/per Oscar Knudsen, viseadministrerende direktør Av økonomer finnes det bare to typer. De som ikke vet og de som ikke vet at de ikke vet. Dette er et sitat fra økonomen J.K.Galbraith og er svært relevant for dagens situasjon. Teori og erfaring Økonomiske prognoser og fremtidsutsikter er basert på teori og erfaring. På samme måte som metrologene baserer sine varsler på vitenskaplige studier av elementene som påvirker været, analyserer økonomene markedskreftene som påvirker økonomien. Verken økonomer eller metrologer gir oss sikre svar, og jo lengre frem i tid de skal svare for, jo større er usikkerheten. Likevel vil både metrologer og økonomer før eller siden få rett i prognoser som er basert på sannsynlighet og teorier, det er bare et spørsmål om når. Når vil renten slutte å stige, når vil resesjonen stoppe, hvor mange arbeidsledige vil det være i 2010, når vil vi vinne neste EPCI kontrakt, når er vi på plan med prosjektet, etc. etc.? Rammer og mål for 2009 Som enkeltpersoner og virksomhet må vi lytte til ekspertenes analyser, men vi kan bare stole på oss selv og den faktiske situasjonen/ tallene. Fabricom har en god ordrereserve ved inngangen til 2009 og det er mange uløste oppgaver innenfor modifikasjons- og vedlikeholdsmarkedet. Vi har en god likviditet og et solid konsern i ryggen. Rammene for 2009 budsjettet er lagt med en omsetning på 1,2 milliarder og et resultat på 4,5 %. Dette tilsvarer en redusert omsetning på 25 % i forhold til faktisk omsetning for Denne reduksjonen gjenspeiles også i virksomhetens kostnads- og aktivitetsnivå for Markedet er der fremdeles - og i denne situasjon, med våre rammer, er det viktig å konsentrere seg om - og effektivisere den aktiviteten vi har, det vil si selge det samme, men til en lavere pris. Klargjøring til oppgangstider Det er allerede truffet tiltak i GEM- prosjektet som er et skritt i retningen av å posisjonere oss for opsjonen som skal tildeles i år. Men skal vi nå våre overordnede mål og budsjetter for 2009, må tiltakene våre bidra til effektivisering Per Oscar Knudsen, viseadministrerende direktør i Fabricom. av hele verdiskapningskjeden. Derfor er forbedringstiltak som fører til effektivisering og lavere priser det viktigste strategiske grepet vi kan gjøre i dag. Vår fremtidige suksess er avhengig av at vi oppnår målbare forbedringsresultater i Nye muligheter I tillegg har den finansielle situasjonen skapt nye muligheter. Flere selskaper vurderer restrukturering gjennom salg og sammenslåinger. Innovasjon Norge har fått tildelt 1.2 milliarder kroner for å styrke næringslivet gjennom nyskapning og utvikling. Tiltakspakkene fra myndighetene vil ha positiv effekt på samfunnet, oss som enkeltpersoner og Fabricom. Det finnes flust med muligheter og oppgaver som skal løses. Vi skal bruke nedgangstiden til å gjøre klar til oppgangtid. Som økonom kan jeg love at den kommer! 2008 var det beste HMS-året i Fabricoms historie! Postkasse for RUHer HMS-året 2008 var Fabricoms beste gjennom tidene. Totalskadefrekvensen endte på 1,7 pr. million arbeidstimer. Det er en halvering av skader i fra det tidligere rekordåret 2006, som endte på 3,4 pr. million arbeidstimer i totalskadefrekvens. I november nådde Fabricom i tillegg milepælen 6 millioner arbeidstimer uten fraværsskader! Vi har fått en postkasse til å levere RUHer i. Dette er spesielt med tanke på de som ikke har tilgang til å rapportere avvik og forbedringsforslag i Synergi. Postkassen henger i resepsjonen på hovedkontoret. Våren 2009 No.61 Fabricom Nytt

5 Salg og Marked Utfordrende tider v/lars Sem, salg & markedsdirektør Som en integrert partner i ConocoPhillips sin driftsmodell på den norske kontinentalsokkel opplever naturlig nok også vårt GEM-prosjektet konsekvensene av de urolighetene som fortiden omgir oss. Konsekvens av lav oljepris At en dropp i oljeprisen på rundt $100 får konsekvenser bør ikke forundre mange, selv om dagens oljepris ikke er spesielt lav i et historisk perspektiv. I lys av at det generelle kostnadsnivået har har vokst betydelig gjennom de senere årene, medfører den senere tids betydelige oljepriskorreksjoner at lønnsomheten i mange identifiserte modifikasjoner og oppgraderinger ble sterkt redusert. Vi har allerede opplevd effekten av dette forholdet gjennom at definerte prosjektoppgaver utsettes eller avvikles. Noen leveranser blir berørt En av GEM-organisasjonens hovedleveranser er strømningsrør og gassløftprosjekter. Dette er en leveransekategori som i liten berøreres av de endrede rammebetingelsene. Vi har her en betydelig aktivitetsportefølje som skal utføres gjennom 2009 og videre inn i Innen andre leveranseområder har vi derimot merket effekten av at prosjekter holdes tilbake. Som en konsekvens har vi i den senere tid redusert vår landorganisasjon med i overkant av 30 personer. Flere har fått andre arbeidsoppgaver Det er naturlig nok ikke hyggelig å måtte avvikle samarbeidsforhold til arbeidskollegaer, hvor mange har vært innleid i prosjektet gjennom flere år. Det var derfor gledelig å registrere at en betydelig del av de som ble berørt av denne organisasjonstilpasningen ble tilbudt oppgaver i andre Fabricomprosjekter. Samtidig ønsket noen å utnytte muligheten til å få en fast ansettelse i Fabricom. Jobber for forbedring GEM-prosjektet har i den senere tid iverksatt flere krevende forbedringsinitiativ. Dette knyttes blant annet til forbedringer av eksisterende estimerings- og prosjektkontrolloppgaver, hvor også andre relevante basisfunksjoner inntar aktive roller. Det er viktig at vi klarer å utvikle en felles kultur med tilhørende arbeidsordninger hvor kontinuerlige forbedringer inngår som et sentralt element, både i ord og handling. Det Ekofisk/Eldfisk er et av de mest spennende områdene å jobbe med i et langsiktig perspektiv. Lars Sem, salgs- og markedsdirektør i Fabricom. er vi som ledere som er ansvarlig for at grunnlaget legges for at dette skal bli virkelighet! Ingen fraværsskader offshore! Aktivitetsnivået om bord på installasjonene har i den senere tid ikke har vært så veldig høyt. Uansett fortsetter vår organisasjon i havet løpende å imponere blant annet med hensyn til HMS. Vi har ennå ikke hatt en registrerbar fraværsskade i GEM siden oppstarten i 2005! Våre medarbeidere viser løpende at de aktivt bruker PSI-samtaler [Personlig Sikkerhets Involvering] og 4R lapper [innrapportert HMS forbedringsforslag] i sitt daglige virke. Tidene vil bli bedre igjen Selv om vi i en periode vil oppleve et fall i aktivitetsnivået viser all historikk at dette over tid vil endre seg. I den sammenheng er Ekofisk/Eldfisk er et av de mest spennende områdene å jobbe med i et langsiktig perspektiv. Fabricom Nytt No.61 Våren 2009

6 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Fabricom HMS-resultater Fabricom HMS-resultater 2008 HMS-mål 2008 Fraværsskadefrekvens = 0,4 0 Totalskadefrekvens = 1,7 per million arbeidstimer Mindre enn 3 Røde hendelser = 2 0 HMS forbedringsforslag per 2000 arbeidstimer Offshore = 9,3 Kontor = 0,2 Ny HMS-leder Hermod Kvalvik overtok 1. desember ansvaret som HMS-leder i Fabricom. Hermod overtok stillingen etter Kåre Mikkelsen, som gikk av med pensjon. Stillingen vil rapportere til viseadministrerende direktør. Hermod vil utøve dette ansvaret i kombinasjon med sin stilling som HMS&K-leder i GEM-prosjektet. Mer enn 5 Mer enn 1 Fra HMShåndboken HMS = Helse, Miljø og Sikkerhet HES = Health Environment and Safety HSE = Health Safety and Environment RUH (rapport uønsket hendelse) REH (Rapport etter hendelse) 4R = Innrapportert HMS forbedringsforslag eller innrapportert tilløp til hendelse SJA = Sikker jobb analyse ÅSS/PSI/STOP = Sikkerhetssamtale VO = Verneombud KVO = Koordinerende verneombud HVO = Hovedverneombud Trivsel på jobben er alles ansvar Trivsel på jobben har stor betydning for oss alle, og trivselen påvirker vår helse og arbeidsinnsats. Viktig å føle at en betyr noe Å trives i jobben handler om mer enn å ha det hyggelig. Folk er stort sett fornøyd dersom de opplever at de er ønsket, at de er viktige, og at de har innflytelse over sin egen arbeidssituasjon. Et godt mål på trivsel er at man gleder seg til å gå på jobb. Det kan derfor være greit for Fabricom å vite litt mer om hvorfor de ansatte gleder eller gruer seg. Viktig å kartlegge hvordan medarbeiderne har det Fabricom har nylig gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse, noe som viste at vi stort sett er fornøyd med arbeidsplassen vår. Alle har ansvar! Trivsel forebygger mobbing og skapes gjennom trygghet, mestring, tilrettelegging, gode kollegaer og dyktige ledere. Trivsel oppnås gjennom aktiv prosess hvor alle har et felles ansvar for arbeidsmiljøet og viser omtanke for sine kollegaer. Hermod Kvalvik, HMS-leder i Fabricom. AT = Arbeidstillatelse AMU = Arbeidsmiljøutvalg Vær mot andre slik du ønsker at andre skal være mot deg! 6 Våren 2009 No.61 Fabricom Nytt

7 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Arbeidsmiljøundersøkelse I oktober/november 2008 ble en arbeidsmiljøundersøkelse gjennomført i Fabricom. Hensikten med slike undersøkelser er å ivareta medarbeidernes trivsel, helse og kvaliteten på tjenesteytelser og produkter. Lederne må følge opp resultatene Alle ledere i Fabricom, som har fire eller flere medarbeidere i avdelingen sin som har besvart spørreskjemaet, har fått sin egen rapport. Nå vil de få et spesielt ansvar for oppfølging i avdelingene sine. HR- og HMS-avdelingen vil i tiden fremover bidra med støtte der det er behov og/eller ønskes. Ti hovedkategorier Undersøkelsen var basert på ti nøkkelområder som kan ha sterk innvirkning på trivsel, helse, effektivitet og kvalitet. Disse områdene inkluderte: jobbkrav, positive utfordringer i arbeidet, rolleforventninger, kontroll i arbeidet, sosialt samspill, ledelse, engasjement i organisasjonen, mestring av arbeidet, utmattelse i arbeidet, og arbeidsglede. Resultatet av undersøkelsen Resultatet av undersøkelsen er vurdert mot tilsvarende undersøkelser fra en stor referansegruppe samlet fra norske bedrifter. Hovedtrenden som kom frem i undersøkelsen viser at Fabricom ikke skiller seg vesentlig ut fra bedriftene i referansegruppen innenfor nøkkelområdene som kan ha sterk innvirkning på helse, effektivitet og kvalitet. Iverksetter umiddelbare tiltak Imidlertid kom det frem at tilfeller av mobbing har forekommet utover det som er normalt. Disse signalene tar Fabricom på alvor. Ledelesn og Arbeidsmiljøutvalget [AMUBU] går nå inn med konkrete tiltak for å stoppe og forebygge mobbing blant ansatte i Fabricom. RUH-kategorier i 2008 Her følger en oversikt over de mest innrapporterte RUH-kategoriene i 2008: Prefab Orden og ryddighet Feilplasserte gjenstander Verneutstyr Offshore - Manglende vedlikehold (forhold ved installasjonen) - Feilplasserte gjenstander - Sperringer Landanlegg - Mangler med verktøy og utstyr - Manglende vedlikehold (forhold ved installasjonen) - Manglende tildekking/sikring Arrangerer kurs for å forebygge mobbing I 2009 vil det bli arrangert kurs for å sette fokus på mobbing og trakkasering på arbeidsplassen samt konfliktløsing. Skal forebygge mobbing Fabricom skal være en foretrukken bedrift å arbeide i og for. Vår kultur skal fremme trivsel, tilhørighet og samarbeid. Forebyggende tiltak skal derfor igangsettes for at medarbeiderne i selskapet skal ha et godt arbeidsmiljø. - Vi skal gjøre hva vi kan for å skape en enda tryggere og triveligere hverdag for den enkelte, sier Finn Baar-Dahl, hovedverneombud i Fabricom. - Mobbing er faktisk et stort samfunnsproblem som med jevne mellomrom må fram i lyset og bevisstgjøres for at vi skal kunne unngå det. Lederne må ta ansvar Personer med personalansvar og verneombudene vil i første omgang delta på kurset. Fabricom Nytt No.61 Våren

8 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Sykefravær i 2008 I 2008 hadde Fabricom et sykefravær på 5,0 %, dette er en økning på 2,2 % fra I 2009 vil det iverksettes tiltak for å redusere sykefraværet. Endring i arbeidsforhold Etter en gjennomgang av bedriftens sykefravær antas det at økningen i sykefraværet er relatert til endring i arbeidsforhold for rotasjonspersonell. Fabricom hadde i 2008 reduksjon i offshorearbeid og økning i arbeid på landanlegg. Skal iverksette tiltak Det er viktig for Fabricom å ta vare på medarbeidere. Bedriften ønsker å redusere sykefraværet så mye som mulig, og i 2009 vil det bli et høyere prioritet på å følge opp de av våre medarbeidere som er sykemeldt. Personalavdelingen i Fabricom har allerede iverksatt flere tiltak og vil jobbe videre med en langsiktig plan for at våre medarbeidere skal komme raskere tilbake i arbeid. Tiltak for å redusere sykefraværet i 2009 inkluderer: - Bedre rutinene for oppfølging og tettere oppfølging. - Økt kompetanse på oppfølging av sykemeldte. - Fabricom sin kontaktperson i NAV skal i større grad benyttes. - Ledere med personalansvar vil få tilgang til månedlig sykefraværsrapporter. Alle medarbeiderne i Fabricom rådes i tillegg til å sette seg inn i hvilke plikter og rettigheter en har som både arbeidsgiver og arbeidstaker når det kommer til sykefravær. Dette kan du lese mer om i bedriftens personal- og lederhåndbok. Spørsmål? Spørsmål i forbindelse med sykefravær og tiltak for å redusere sykefraværet i bedriften kan rettes til Cathrine Bø i personalavdelingen (tlf E-post: Fabricom skal ha null skader på personell, eiendom og miljø og redusert sykefravær. 8 Våren 2009 No.61 Fabricom Nytt

9 Helse, Miljø, Sikkerhet og kvalitet Vil identifisere flere forbedringsområder Snorre Redevelopmentprosjektet har satt i gang en kampanje for å oppfordre medarbeiderne i prosjektet til å skrive flere RUHer. Viktig for HMS&K-utviklingen Fabricom skal ha null skader og uønskede hendelser. I tillegg skal selskapet levere i henhold avtalt kvalitet, pris og tid. For å klare disse målsettingene er det viktig at prosjektene kontinuerlig utvikler seg gjennom å identifisere forbedringsområder og iverksetter tiltak for å forbedre seg. Snorre-prosjektet har derfor satt i gang en kampanje for å oppfordre medarbeiderne til å øke rapporteringen i Synergi [rapporteringssystemet i Fabricom]. Må endre holdninger - Det er viktig å øke kvaliteten og antallet kvalitetsrapporter, sier Ron Howard, prosjektleder for Snorre Redevelopment-prosjektet. - Vi må øke fokuset på utvikling og endre folks holdninger til rapporteringen. Ron forteller at rapportering av uønskede hendelser og forbedringsforslag ofte har vært assosiert negativt. - Avviksrapportering har blant noen blitt oppfattet som å sladre og angi feil hos andre. Det er ikke meningen! Hensikten med rapporteringen er rett og slett å identifisere forbedringsområder, uavhengig av person. Det er viktige områder som vi må sette fokus på for å gjøre en enda bedre jobb i prosjektet. Trekker en ipod Shuffle hver måned For å oppfordre medarbeiderne til å øke rapporteringen av forbedringsområder i Synergi vil prosjektet hver måned dele ut en ipod Shuffle til den beste rapporten. - Kampanjen vil gå ut året og inneholder månedlige plakater og e-post med informasjon om rapportering i Synergi, identifiserte forbedringsområder og aksjoner som har blitt iverksatt som et resultat av rapporteringen, sier Ron. - Den månedlige ipoden er i tillegg en liten gulrot for å belønne gode rapporter. Synergi i Fabricom Synergi ble implementert som nytt rapporteringssystem i Fabricom våren Systemet brukes blant annet til: - Rapportering av avvik, uønskede hendelser og forbedringsforslag. - Behandling av saker og iverksatte tiltak. - Klassifisering og analysering av saker. - Å hente ut rapporter og statistikker. Fabricom Nytt No.61 Våren

10 I n f o r m a s j o n s t e k n o l o g i o g in f o r m a s j o n s s y s t e m e r Nytt system for regnskap, lønn, prosjekt og personal Første fase av det nye økonomisystemet for regnskap, lønn, prosjekt og personal [ERP] har planlagt driftsstart 1. april Tester og utbedrer Systemet er i dag inne i en periode med løsningsdesign og testing. - Foreløpig har systemet svart til forventningene, forteller Beate Viland, prosjektleder for ERPsystemimplementeringen. - Noen utfordringer finnes, og disse tar vi sikte på å løse innen driftsstart. Vil gi mange fordeler Systemet vil resultere i forbedringer i blant annet datakvalitet, sporbarhet og rapporteringsmuligheter i alle moduler (HR, lønn, økonomi og prosjekt). Det vil bli enklere å håndtere konsolidering og generere IFRSrapporter. - Vi vil også få større muligheter til å følge kompetanseutviklingen til medarbeiderne våre, sier Beate. Grundig opplærinng For at Fabricom skal kunne nytte de mange fordelene med det nye systemet fullt ut vil det i april og mai bli satt inn betydelige ressurser til opplæring. - Det vil bli utpekt superbrukere som skal bidra til å lære opp og støtte brukerne i sine respektive avdelinger, sier Beate. MyFabricom - a new personalised intranet There is a buzz-word going around the corners. MyFabricom. Have you heard it? Are you wondering what this is all about? Then you should read this article... Changing from search to find Fabricom is currently working on several strategies for improving the use of information technology and information sharing systems in the company. MyFabricom is one of the projects being planned. The implementation of phase 1 is just around the corner. MyFabricom is a web-based intranet where users can access their own personalized information, based on department, location, project and job related interests. This changes the communication access strategy in Fabricom. Up until now users have had to actively search for information. Now the relevant information will be delivered automatically. When logging on to the intranet, the information you need will appear on your intranet page. The information delivery system is based on personalised settings. Standard context - personalised content Portal technology it will provide us with a common user interface and single point of access. You will be able to perform a large majority of your business processes, collaborate, share information and work together with other colleagues without reproducing data, but by re-using it and turning it into business intelligence. Portal for system integration Systems like project dashboards, CTR Management, online timekeeping, MPR process, vacation planning and online collaboration will run from the portal. Both our vendors and customers can get access and will then be able to see the same type of interface. Efficient information sharing MyFabricom will be a good place for information sharing between colleagues. It will amongst all reduce the number of large s sent over the company server. MyFabricom - Entering of timesheets - Saldo information on vacation, sickleave - IT helpdesk - Integrated vacation schedule - MPR process - Project status & reporting - CTR maintenance system - Meeting spaces to share - Blogs and wiki s to assign dedicated area s for discussions and sharing of ideas. - Management portal - HR portal - Department and project portals - ProArc/Document management - Instant messaging 10 Våren 2009 No.61 Fabricom Nytt

11 I n f o r m a s j o n s t e k n o l o g i o g in f o r m a s j o n s s y s t e m e r SPF revolusjonerer arbeidsmetodene i Fabricom! Smartplant Foundation [SPF] databasen har blitt implementert i Snorre A- prosjektet. Applikasjonen er i bruk hver dag og har vist til svært gode resultater. Systemet skal videreutvikles og vil på sikt endre arbeidsprosessene for ingeniørarbeid i hele Fabricom. Vellykket implementering Implementeringen startet i oktober og fungere tilfredstillende etter de milepæler som var satt for fase 1. - Målet var for fase 1 hovedsaklig å få tag-lister inn i databasen. Dette gir ingeniørene et bedre styringsverktøy, forklarer Øivind Hansen, systemeier for SPF databasen. SPF er et kontrollorgan og møtepunkt for ingeniørdisiplinene. - Standardinformasjon og definerte tabeller har blitt lagt inn i databasen som ingeniøravdelingene henter informasjon fra, sier Øivind. - Dette gjør at originalkilden for informasjon er den samme for alle brukere. Valgmuligheter og dobbelinformasjon har blitt fjernet. Risiko for feil har som et resultat blitt kraftig redusert. Inkluderer administrative disipliner Fase 2 av implementasjonen har startet. - Her vil vi strekke kontrollen og grensesnittet mellom ingeniørene enda litt lenger, sier Øivind. - Nå involverer vi også de administrative disiplinene. Arbeidsmetodikken og informasjonsflyten i hele prosjektet blir dermed basert rundt SPF. Utvikler konkurransefortrinn Øivind forteller at fordelene med SPF er mange og at kundene allerede har bemerket kvalitetsøkningen på data som blir overlevert til kundens system. - Dette skyldes den innebyggde kontrollen og sentraliseringen av ingeniørdataene, sier Øivind. - Alle arbeider nå på samme sted og forholder seg til hverandre som et mer solid team. Tiden som spares gjennom enkel og korrekt informasjonstilgang og automatisering av rapporter frigjør betraktelig tid og gir mer fokus på selve ingeniørarbeidet. - Gjennom integrerte og automatiske prosesser unngår vi en mengde administrativt arbeid og tasteoppgaver, forklarer Øivind. - Dette øker effektiviteten til ingeniørene en hel del, kvaliteten på arbeidet bedres og kostnadsbestsparelsene for Fabricom vil bli betydelige. Store langsiktige gevinster Langtidsgevinstene med SPF er store og Fabricom vil oppleve en stadig høyere kvalitet og konsistens på ingeniørdataene. - Vi vil få mer strukturerte rammebetingete arbeidsmetoder, sier Øivind. - Grensesnittene mellom avdelingene vil bli enda klarere. Man vil bli ledet til riktig informasjon og få konstant tilgang til de nyeste og oppdaterte dataene. I tillegg vil rapporter for ulike behov være ferdig definerte. Tilgangsstyring øker informasjonssikkerheten og man vil kunne følge en automatisk logg, som forteller alt som har blitt gjort når og av hvem, sier Øivind. Øivind Hansen, SPF-systemeier i Fabricom. Blir standard Snorre Redevelopment har vært det første prosjektet til å prøve ut det nye systemet. Prosjektet har hatt gode resultater. På sikt vil også de andre prosjektene i Fabricom gå over til SPFbaserte arbeidsmetoder. Fordeler med SPF Økt informasjonsintegritet! Bedre kvalitet på dataleveranser til kundene! Lettere å rapportere på tvers av disipliner! Sporing på alle data og endringer i databasen! Fabricom vil kunne levere korrekte data til kunden til avtalt tid! Fabricom vil enkelt kunne generere rapporter på leveranser og identifisere hva som er utestående! Mer effektiv ressursbruk av ingeniører! Fabricom Nytt No.61 Våren

12 Rek rutterin g og utvik ling GRAD-programmet viktig for å heve kompetansen i Fabricom Fabricom legger stor vekt på å utvikle kompetansen til medarbeiderne. GRAD-programmet gir nyutdannede innsikt i Fabricoms virksomhet og prosjektgjennomføring. Øker kvaliteten i selskapet Fabricom har medarbeidere med variert erfaring og utdanningsbakgrunn. GRAD-programmet spiller derfor en viktig rolle for å gi nyutdannede i bedriften grunnleggende kunnskap om 12 Våren 2009 den norske olje- og gassindustrien, Fabricoms virksomhet, verdier og arbeidsmetoder. I tillegg tilrettelegger det for et sosialt og faglig nettverk på tvers av bedriften. - Det har vært utrolig lærerikt å delta på GRAD-programmet, sier Maiken Ege Nilsen, personalkoordinator i Fabricom. - Jeg er ansvarlig for innleie av ingeniører og administrativt personell til prosjektene i Fabricom. Jo mer jeg lærer om bedriften, avdelingene og prosjektene, jo bedre kan jeg presentere Fabricom for samarbeidspartnerne våre. Da blir det også lettere å finne de rette menneskene til jobben. No.61 Fabricom Nytt Viktig for rekrutteringen av studenter GRAD-programmet har utviklet seg til å bli et attraktivt middel i rekrutteringen av studenter til bedriften. - Når vi står på stand og rekrutterer studenter ved høgskoler og universiteter er GRAD-programmet en av de mest attraktive godene med bedriften, sier Øivind Hansen, SPF systemeier og instrumentingeniør i Fabricom. - Studentene vil ha så mye kunnskap om industrien som mulig på kort tid. Det hjelper GRAD-programmet dem med å få. De blir sikret god opplæring og oppfølging i tillegg til at de blir ivaretatt sosialt sett. Jeg var selv GRAD i fjor og synes det var topp!

13 Prosjekt Synlig ledelse offshore Viseadministrerende direktør Per Oscar Knudsen besøkte Snorre A-plattformen i januar. Der fikk han møte plattformledelsen og Fabricoms Snorre-team. Informasjonsmøte offshore Fabricom har fire faste informasjonsmøter i året. Ledelsen besøker da verkstedet og de ulike kontorlokalene og presenterer bedriftens økonomiske resultater, HMS-resultater, bemanningsstatus, prosjektstatus samt annen praktisk informasjon. Møtene blir normalt avholdt som videokonferanser med offshore-personell. Da Per Oscar dro offshore fikk han anledning til å presentere informasjonen for Fabricommedarbeiderne på Snorre A-plattformen. Medarbeiderne satte stor pris på å kunne stille spørsmål og komme med innspill underveis. - Vi forsøker så godt vi kan å nå ut til alle medarbeiderne våre med viktig informasjon og oppdateringer, sier Per Oscar. - Moderne kommunikasjonsteknologi gjør det mulig å nå ut til alle våre lokasjoner, men det er viktig å fysisk besøke områdene vi arbeider. Det skaper en mye åpnere dialog og forståelse mellom ledelsen og prosjektene. Jobber for en åpen og synlig ledelse En åpen og mer synlig ledelse er del av Fabricoms strategiprosess. Per Oscar Knudsen, viseadministrerende direktør i Fabricom, holdt informasjonsmøte på Snorre A-plattformen i januar. Besøket av viseadministrerende direktør ble godt mottatt og bidrar i positivt i arbeidet med å nå målsettingen. - Barrierene for å stille spørsmål og skape dialog rundt viktige emner brytes ned, forklarer Per Oscar. - Denne toveiskommunikasjonen er veldig viktig og nødvendig for at ledelsen skal forstå naturen av alle virksomhetsområdene i bedriften og arbeidssituasjonene. Fabricom har over 1500 medarbeidere med svært varierte arbeidsoppgaver. - Forståelse og åpne dialoger gjør det dermed mulig for bedre tilretteleggelse for den enkelte, sier Per Oscar. Forbedringer i pipesupport Fabricom har laget sin egen standard for pipesupport. Denne har blitt lagt inn i MDS, hvor en kan velge pipesupportelementer fra en spec som er linket til Workmate. Dette betyr at vi kan kjøre materiallister som blir dumpet i Workmate på samme måte som rørdeler. I tillegg til at selve tegningen er for forbedret kommer også MTO automatisk på tegning. MTO blir også automatisk oppdatert ved revisjon av tegning, stress verdier kommer automatisk etc. Utviklingsarbeidet har ført til at alle supportkomponentene nå ligger inne i 3D-modellene som piping komponenter med eget stocknummer i Workmate. Dette gjør at vi til en hver tid har full kontroll over materialbehovet. Struktur komponenter er unntatt dette, og de behandles manuelt inntil videre. I august 2008 startet arbeidet med å opprette en interfaceprosedyre mellom struktur og piping. Prosedyren beskriver hva gruppene har ansvar for. Support-gruppen få totalansvar for hele supporten, samt innfesting og eventuelt global analyse av eksisterende struktur. Dette oppsettet gjør at support-gruppen kan levere fra seg et ferdig produkt som sendes på vanlig IDC. Prosedyren beskriver at både Struktur-personell og Pipe support-personell skal danne det nye teamet der supportdisiplinleder vil være leder for personell med både support- og strukturkompetanse. Fabricom Nytt No.61 Våren

Fabricom Nytt. Våren 2010. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Våren 2010. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Våren 2010 www.fabricom.no Fabricom Nytt våren 2010 [ 3 ] Spennende start på 2010 [ 4 ] Økonomi ONS 2010 [ 5 ] Markedsutsikter [ 6 ] Modifikasjonskonferansen 2010 Sikkerhetshåndbok

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

Fabricom Nytt. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. www.fabricom.no L Fabricom Nytt Vinter 2011 www.fabricom.no FABRICOM FORWARD 2012 Fabricom Nytt vinter 2011 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [5] Vekst i Trondheim [6] Synergi - Hva og Hvorfor? Nytt

Detaljer

Fabricom Nytt Høst 2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt Høst 2011. www.fabricom.no Fabricom Nytt Høst 2011 www.fabricom.no Fabricom Nytt høst 2011 [ 3 ] Omstillingen fortsetter, selv om det meste er bak oss Ny Adm. Direktør [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Kvitebjørn-prosjektet [ 6 ] Katla

Detaljer

Fabricom Nytt. Høst 2010. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Høst 2010. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Høst 2010 www.fabricom.no Fabricom Nytt Høst 2010 [ 3 ] Veldig mye positivt, men utfordrende tider [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] ONS 2010 [ 6 ] Økonomi [ 7 ] Sleipner Vedlikehold og

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Ringhorne to hektiske år i Nordsjøen ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev.

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4.

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4. Norsk Forening for Prosjektledelse Nr. 1 - Februar 2009 Hjelp, jeg har blitt prosjektleder Side 10 Til fremtidens prosjektledere Side 4 IT Value for the Insurance Industry Side 16 K j æ r e l e s e r

Detaljer

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

Levetidsforlengelse av Eldfisk

Levetidsforlengelse av Eldfisk Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2014 Levetidsforlengelse av Eldfisk LBO down under Prezioso in a nutshell Njord: Så e det på an igjen Portrettet: Torgeir Trondsen Kurssenteret: TT kurs året

Detaljer

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102 Inngang Vest E-101 20 21 22 23 24 E-102 15 16 17 18 19 25 26 27 28 14 13 38 29 30 37 9 12 40 39 11 41 8 50 7 10 Tjodhallen 36 35 6 4 3 INDØKS 2 42 43 44 45 49 48 51 5 46 47 1 Bokkafeen Kantine KARRIEREDAGEN

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang.

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang. on site Nr. 16 Desember 2012 5. årgang Våre prosjekter i Haugesund. Les mer side 10. Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY s5 Engineering og plan s 18 Lærlingen og lærer n s6 God jul og godt nytt år! 1 Takk

Detaljer

Det store 40-årsløftet. Magasin Norge 2010

Det store 40-årsløftet. Magasin Norge 2010 BP Magasin Norge 2010 Det store 40-årsløftet Valhallfeltet har fått nytt feltsenter. Her manøvreres hotellmodulen på plass. Feltet sikrer 40 nye produksjonsår på Valhall. 1 BP Norge 2 BP Norge Skarv-skipet

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

God jul og godt nytt år! Implementering av A-Standard s 11. Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22

God jul og godt nytt år! Implementering av A-Standard s 11. Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22 on site Nr. 13 Desember 2011 4. årgang Implementering av A-Standard s 11 Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22 God jul og godt nytt år! 1 God jul og godt nytt år! Karsten Gudmundset,

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Internmagasin for ConocoPhillips Norge Nr. 1, 2014

Internmagasin for ConocoPhillips Norge Nr. 1, 2014 Foto: Kjetil Alsvik Internmagasin for ConocoPhillips Norge Nr. 1, 2014 I 25 år har ConocoPhillips hatt bedriftsbarnehage i Tananger. 2013 Høy aktivitet og vi leverte I begynnelsen av fjoråret sa jeg at

Detaljer

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM Av Tonje Kathrin Ekrheim Masteroppgave i Informasjonsvitenskap Institutt for media-informasjonsvitenskap Universitetet i Bergen Juni 2012 FORORD En stor takk går først og fremst

Detaljer

SBN. Nytt 2011. Nr 1. Service orientert arkitektur (SOA) SAP NetWeaver Portal 7.3 Brukskvalitet i SAP 1

SBN. Nytt 2011. Nr 1. Service orientert arkitektur (SOA) SAP NetWeaver Portal 7.3 Brukskvalitet i SAP 1 SBN Nr 1 Nytt 2011 Service orientert arkitektur (SOA) SAP NetWeaver Portal 7.3 Brukskvalitet i SAP 1 Verksamhetsansvarig - Eva-Maria Fahrer Hej! Detta magasin innehåller artiklar med information relaterad

Detaljer