Fabricom Nytt V å r e n

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fabricom Nytt V å r e n 2 0 0 9"

Transkript

1 Fabricom Nytt V å r e n

2 Innhold Fabricom Nytt Våren 2009 [ 3 ] 2009 blir et spennende år [ 4 ] Fremtidsutsikter og mål for 2009 [ 5 ] Utfordrende tider [ 6 ] Fabricom HMS-resultater Trivsel på jobben er alles ansvar Ny HMS-leder Fra HMS-boken [ 7 ] Arbeidsmiljøundersøkelse RUH-kategorier i 2008 Arrangerer kurs for å forebygge mobbing [ 8 ] Sykefravær i 2008 [ 9 ] Vil identifisere flere forbedringsområder Synergi i Fabricom [ 10 ] Nytt system for regnskap, lønn, prosjekt og personal MyFabricom - a new personalised intranet [ 11 ] SPF revolusjonerer arbeidsmetodene i Fabricom [ 12 ] GRAD-programmet viktig for å heve kompetansen i Fabricom [ 13 ] Synlig ledelse offshore Forbedringer i pipesupport [ 14 ] Stor aktivitet i Dusavik [ 15 ] Gratulerer med fagbrev! [ 16 ] Great team effort at the Snorre-project! [ 17 ] An update from the Snorre Redevelopment project [ 18 ] Statusrapport fra Trondheimskontoret [ 19 ] Nytt fra Vimek New analysis group [ 20 ] Ny periode i kunstklubben Gode squashresultater Go-kart [ 21 ] Fotballturnering i Kristiansand [ 22 ] Nytt styre i bedriftsidrettslaget Medlemspakken 2009 kommer i posten! [ 23 ] Oljebransjens beste bedriftsidrettslag? [ 24 ] Gode fordeler til de ansatte i Fabricom [ 25 ] Avtale med pizzabakeren på Tasta Hytteklubben [ 26 ] Begivenheter [ 27 ] Vi søker flere medarbeidere! Strategisamling 2009: I januar deltok 50 av lederne i bedriften på en strategisamling på Sand. Her ble viktige emner tatt opp og diskutert. Dette bidraget vil være med å legge grunnlaget for Fabricoms strategi mot Våren 2009 No.61 Fabricom Nytt

3 Geir Storaas, administrerende direktør i Fabricom blir et spennende år! Kjære kollegaer, Vi får testet vår omstillingsevne når alltime-high i 2008 avløses av finanskrise og lav oljepris. Omkvedet i oljebransjen er å få kostnadene ned, kvaliteten opp, og bestemme hvilke prosjekter som er lønnsomme ved dagens oljepris. Ekspertene sier dessuten at vi må sloss oss gjennom 2009 før det blir normal høy aktivitet igjen. Oljeselskapene reagerer forskjellig. ConocoPhillips inviterer oss til å senke prisene med henvisning til 2008-nivået. StatoilHydro er oppsatt på å få ned sine kostnadene og ta vare på kompetansen i bransjen. Fabricom har reagert på kravene fra våre kunder og imøtekommer både ConocoPhillips og StatoilHydro med offensive tiltak. Vi må delta aktivt i markedet vårt. Vi behøver en velfungerende bransje. Midt oppi dette driver vi i innspurten på strategiprosessen vår. Den har vært meget innholdsrik og lærerik. Den ble selvsagt veldig påvirket av det som er rundt oss for tiden, men vi greier å løfte blikket også. Ledergruppen har fått innspill fra markedsanalytikere, kunder og ikke minst fra Sand-samlingen. På Sand, midt i januar, var ca 50 ledere samlet til brainstorming om hva vi må gjøre for raskt å ruste oss for den kommende oppgangstiden. Det ble et meget sterkt bidrag til hvordan vi skal prioritere videre. I praksis betyr dette at ledelsen vet veldig godt hva som skal og bør gjøres. Nå må det bare gjennomføres i tillegg. Som dere skjønner har det ikke vært kjedelig å komme til Fabricom. Det har blitt en bratt lærekurve som bare må fortsette. Fabricom er et flott selskap og en veldig kompetent gjeng arbeider her! Innsatsen for å gjennomføre den voldsomme veksten fra har vært formidabel, og har blitt gjennomført med strålende resultater. Det som blir utfordringen videre er å bruke en slik lavkonjunkturperiode til å investere for neste runde med like mange og store prosjekter som vi så de siste årene. Bransjen endrer seg litt for hver periode med lav oljepris, og det betyr at vi og må endre oss i takt med nye krav fra våre kunder. Det greier vi veldig godt når vi jobber sammen, the Fabricom way! Geir Fabricom Nytt No.61 Våren 2009

4 Økonomi Fremtidsutsikter og mål for 2009 v/per Oscar Knudsen, viseadministrerende direktør Av økonomer finnes det bare to typer. De som ikke vet og de som ikke vet at de ikke vet. Dette er et sitat fra økonomen J.K.Galbraith og er svært relevant for dagens situasjon. Teori og erfaring Økonomiske prognoser og fremtidsutsikter er basert på teori og erfaring. På samme måte som metrologene baserer sine varsler på vitenskaplige studier av elementene som påvirker været, analyserer økonomene markedskreftene som påvirker økonomien. Verken økonomer eller metrologer gir oss sikre svar, og jo lengre frem i tid de skal svare for, jo større er usikkerheten. Likevel vil både metrologer og økonomer før eller siden få rett i prognoser som er basert på sannsynlighet og teorier, det er bare et spørsmål om når. Når vil renten slutte å stige, når vil resesjonen stoppe, hvor mange arbeidsledige vil det være i 2010, når vil vi vinne neste EPCI kontrakt, når er vi på plan med prosjektet, etc. etc.? Rammer og mål for 2009 Som enkeltpersoner og virksomhet må vi lytte til ekspertenes analyser, men vi kan bare stole på oss selv og den faktiske situasjonen/ tallene. Fabricom har en god ordrereserve ved inngangen til 2009 og det er mange uløste oppgaver innenfor modifikasjons- og vedlikeholdsmarkedet. Vi har en god likviditet og et solid konsern i ryggen. Rammene for 2009 budsjettet er lagt med en omsetning på 1,2 milliarder og et resultat på 4,5 %. Dette tilsvarer en redusert omsetning på 25 % i forhold til faktisk omsetning for Denne reduksjonen gjenspeiles også i virksomhetens kostnads- og aktivitetsnivå for Markedet er der fremdeles - og i denne situasjon, med våre rammer, er det viktig å konsentrere seg om - og effektivisere den aktiviteten vi har, det vil si selge det samme, men til en lavere pris. Klargjøring til oppgangstider Det er allerede truffet tiltak i GEM- prosjektet som er et skritt i retningen av å posisjonere oss for opsjonen som skal tildeles i år. Men skal vi nå våre overordnede mål og budsjetter for 2009, må tiltakene våre bidra til effektivisering Per Oscar Knudsen, viseadministrerende direktør i Fabricom. av hele verdiskapningskjeden. Derfor er forbedringstiltak som fører til effektivisering og lavere priser det viktigste strategiske grepet vi kan gjøre i dag. Vår fremtidige suksess er avhengig av at vi oppnår målbare forbedringsresultater i Nye muligheter I tillegg har den finansielle situasjonen skapt nye muligheter. Flere selskaper vurderer restrukturering gjennom salg og sammenslåinger. Innovasjon Norge har fått tildelt 1.2 milliarder kroner for å styrke næringslivet gjennom nyskapning og utvikling. Tiltakspakkene fra myndighetene vil ha positiv effekt på samfunnet, oss som enkeltpersoner og Fabricom. Det finnes flust med muligheter og oppgaver som skal løses. Vi skal bruke nedgangstiden til å gjøre klar til oppgangtid. Som økonom kan jeg love at den kommer! 2008 var det beste HMS-året i Fabricoms historie! Postkasse for RUHer HMS-året 2008 var Fabricoms beste gjennom tidene. Totalskadefrekvensen endte på 1,7 pr. million arbeidstimer. Det er en halvering av skader i fra det tidligere rekordåret 2006, som endte på 3,4 pr. million arbeidstimer i totalskadefrekvens. I november nådde Fabricom i tillegg milepælen 6 millioner arbeidstimer uten fraværsskader! Vi har fått en postkasse til å levere RUHer i. Dette er spesielt med tanke på de som ikke har tilgang til å rapportere avvik og forbedringsforslag i Synergi. Postkassen henger i resepsjonen på hovedkontoret. Våren 2009 No.61 Fabricom Nytt

5 Salg og Marked Utfordrende tider v/lars Sem, salg & markedsdirektør Som en integrert partner i ConocoPhillips sin driftsmodell på den norske kontinentalsokkel opplever naturlig nok også vårt GEM-prosjektet konsekvensene av de urolighetene som fortiden omgir oss. Konsekvens av lav oljepris At en dropp i oljeprisen på rundt $100 får konsekvenser bør ikke forundre mange, selv om dagens oljepris ikke er spesielt lav i et historisk perspektiv. I lys av at det generelle kostnadsnivået har har vokst betydelig gjennom de senere årene, medfører den senere tids betydelige oljepriskorreksjoner at lønnsomheten i mange identifiserte modifikasjoner og oppgraderinger ble sterkt redusert. Vi har allerede opplevd effekten av dette forholdet gjennom at definerte prosjektoppgaver utsettes eller avvikles. Noen leveranser blir berørt En av GEM-organisasjonens hovedleveranser er strømningsrør og gassløftprosjekter. Dette er en leveransekategori som i liten berøreres av de endrede rammebetingelsene. Vi har her en betydelig aktivitetsportefølje som skal utføres gjennom 2009 og videre inn i Innen andre leveranseområder har vi derimot merket effekten av at prosjekter holdes tilbake. Som en konsekvens har vi i den senere tid redusert vår landorganisasjon med i overkant av 30 personer. Flere har fått andre arbeidsoppgaver Det er naturlig nok ikke hyggelig å måtte avvikle samarbeidsforhold til arbeidskollegaer, hvor mange har vært innleid i prosjektet gjennom flere år. Det var derfor gledelig å registrere at en betydelig del av de som ble berørt av denne organisasjonstilpasningen ble tilbudt oppgaver i andre Fabricomprosjekter. Samtidig ønsket noen å utnytte muligheten til å få en fast ansettelse i Fabricom. Jobber for forbedring GEM-prosjektet har i den senere tid iverksatt flere krevende forbedringsinitiativ. Dette knyttes blant annet til forbedringer av eksisterende estimerings- og prosjektkontrolloppgaver, hvor også andre relevante basisfunksjoner inntar aktive roller. Det er viktig at vi klarer å utvikle en felles kultur med tilhørende arbeidsordninger hvor kontinuerlige forbedringer inngår som et sentralt element, både i ord og handling. Det Ekofisk/Eldfisk er et av de mest spennende områdene å jobbe med i et langsiktig perspektiv. Lars Sem, salgs- og markedsdirektør i Fabricom. er vi som ledere som er ansvarlig for at grunnlaget legges for at dette skal bli virkelighet! Ingen fraværsskader offshore! Aktivitetsnivået om bord på installasjonene har i den senere tid ikke har vært så veldig høyt. Uansett fortsetter vår organisasjon i havet løpende å imponere blant annet med hensyn til HMS. Vi har ennå ikke hatt en registrerbar fraværsskade i GEM siden oppstarten i 2005! Våre medarbeidere viser løpende at de aktivt bruker PSI-samtaler [Personlig Sikkerhets Involvering] og 4R lapper [innrapportert HMS forbedringsforslag] i sitt daglige virke. Tidene vil bli bedre igjen Selv om vi i en periode vil oppleve et fall i aktivitetsnivået viser all historikk at dette over tid vil endre seg. I den sammenheng er Ekofisk/Eldfisk er et av de mest spennende områdene å jobbe med i et langsiktig perspektiv. Fabricom Nytt No.61 Våren 2009

6 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Fabricom HMS-resultater Fabricom HMS-resultater 2008 HMS-mål 2008 Fraværsskadefrekvens = 0,4 0 Totalskadefrekvens = 1,7 per million arbeidstimer Mindre enn 3 Røde hendelser = 2 0 HMS forbedringsforslag per 2000 arbeidstimer Offshore = 9,3 Kontor = 0,2 Ny HMS-leder Hermod Kvalvik overtok 1. desember ansvaret som HMS-leder i Fabricom. Hermod overtok stillingen etter Kåre Mikkelsen, som gikk av med pensjon. Stillingen vil rapportere til viseadministrerende direktør. Hermod vil utøve dette ansvaret i kombinasjon med sin stilling som HMS&K-leder i GEM-prosjektet. Mer enn 5 Mer enn 1 Fra HMShåndboken HMS = Helse, Miljø og Sikkerhet HES = Health Environment and Safety HSE = Health Safety and Environment RUH (rapport uønsket hendelse) REH (Rapport etter hendelse) 4R = Innrapportert HMS forbedringsforslag eller innrapportert tilløp til hendelse SJA = Sikker jobb analyse ÅSS/PSI/STOP = Sikkerhetssamtale VO = Verneombud KVO = Koordinerende verneombud HVO = Hovedverneombud Trivsel på jobben er alles ansvar Trivsel på jobben har stor betydning for oss alle, og trivselen påvirker vår helse og arbeidsinnsats. Viktig å føle at en betyr noe Å trives i jobben handler om mer enn å ha det hyggelig. Folk er stort sett fornøyd dersom de opplever at de er ønsket, at de er viktige, og at de har innflytelse over sin egen arbeidssituasjon. Et godt mål på trivsel er at man gleder seg til å gå på jobb. Det kan derfor være greit for Fabricom å vite litt mer om hvorfor de ansatte gleder eller gruer seg. Viktig å kartlegge hvordan medarbeiderne har det Fabricom har nylig gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse, noe som viste at vi stort sett er fornøyd med arbeidsplassen vår. Alle har ansvar! Trivsel forebygger mobbing og skapes gjennom trygghet, mestring, tilrettelegging, gode kollegaer og dyktige ledere. Trivsel oppnås gjennom aktiv prosess hvor alle har et felles ansvar for arbeidsmiljøet og viser omtanke for sine kollegaer. Hermod Kvalvik, HMS-leder i Fabricom. AT = Arbeidstillatelse AMU = Arbeidsmiljøutvalg Vær mot andre slik du ønsker at andre skal være mot deg! 6 Våren 2009 No.61 Fabricom Nytt

7 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Arbeidsmiljøundersøkelse I oktober/november 2008 ble en arbeidsmiljøundersøkelse gjennomført i Fabricom. Hensikten med slike undersøkelser er å ivareta medarbeidernes trivsel, helse og kvaliteten på tjenesteytelser og produkter. Lederne må følge opp resultatene Alle ledere i Fabricom, som har fire eller flere medarbeidere i avdelingen sin som har besvart spørreskjemaet, har fått sin egen rapport. Nå vil de få et spesielt ansvar for oppfølging i avdelingene sine. HR- og HMS-avdelingen vil i tiden fremover bidra med støtte der det er behov og/eller ønskes. Ti hovedkategorier Undersøkelsen var basert på ti nøkkelområder som kan ha sterk innvirkning på trivsel, helse, effektivitet og kvalitet. Disse områdene inkluderte: jobbkrav, positive utfordringer i arbeidet, rolleforventninger, kontroll i arbeidet, sosialt samspill, ledelse, engasjement i organisasjonen, mestring av arbeidet, utmattelse i arbeidet, og arbeidsglede. Resultatet av undersøkelsen Resultatet av undersøkelsen er vurdert mot tilsvarende undersøkelser fra en stor referansegruppe samlet fra norske bedrifter. Hovedtrenden som kom frem i undersøkelsen viser at Fabricom ikke skiller seg vesentlig ut fra bedriftene i referansegruppen innenfor nøkkelområdene som kan ha sterk innvirkning på helse, effektivitet og kvalitet. Iverksetter umiddelbare tiltak Imidlertid kom det frem at tilfeller av mobbing har forekommet utover det som er normalt. Disse signalene tar Fabricom på alvor. Ledelesn og Arbeidsmiljøutvalget [AMUBU] går nå inn med konkrete tiltak for å stoppe og forebygge mobbing blant ansatte i Fabricom. RUH-kategorier i 2008 Her følger en oversikt over de mest innrapporterte RUH-kategoriene i 2008: Prefab Orden og ryddighet Feilplasserte gjenstander Verneutstyr Offshore - Manglende vedlikehold (forhold ved installasjonen) - Feilplasserte gjenstander - Sperringer Landanlegg - Mangler med verktøy og utstyr - Manglende vedlikehold (forhold ved installasjonen) - Manglende tildekking/sikring Arrangerer kurs for å forebygge mobbing I 2009 vil det bli arrangert kurs for å sette fokus på mobbing og trakkasering på arbeidsplassen samt konfliktløsing. Skal forebygge mobbing Fabricom skal være en foretrukken bedrift å arbeide i og for. Vår kultur skal fremme trivsel, tilhørighet og samarbeid. Forebyggende tiltak skal derfor igangsettes for at medarbeiderne i selskapet skal ha et godt arbeidsmiljø. - Vi skal gjøre hva vi kan for å skape en enda tryggere og triveligere hverdag for den enkelte, sier Finn Baar-Dahl, hovedverneombud i Fabricom. - Mobbing er faktisk et stort samfunnsproblem som med jevne mellomrom må fram i lyset og bevisstgjøres for at vi skal kunne unngå det. Lederne må ta ansvar Personer med personalansvar og verneombudene vil i første omgang delta på kurset. Fabricom Nytt No.61 Våren

8 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Sykefravær i 2008 I 2008 hadde Fabricom et sykefravær på 5,0 %, dette er en økning på 2,2 % fra I 2009 vil det iverksettes tiltak for å redusere sykefraværet. Endring i arbeidsforhold Etter en gjennomgang av bedriftens sykefravær antas det at økningen i sykefraværet er relatert til endring i arbeidsforhold for rotasjonspersonell. Fabricom hadde i 2008 reduksjon i offshorearbeid og økning i arbeid på landanlegg. Skal iverksette tiltak Det er viktig for Fabricom å ta vare på medarbeidere. Bedriften ønsker å redusere sykefraværet så mye som mulig, og i 2009 vil det bli et høyere prioritet på å følge opp de av våre medarbeidere som er sykemeldt. Personalavdelingen i Fabricom har allerede iverksatt flere tiltak og vil jobbe videre med en langsiktig plan for at våre medarbeidere skal komme raskere tilbake i arbeid. Tiltak for å redusere sykefraværet i 2009 inkluderer: - Bedre rutinene for oppfølging og tettere oppfølging. - Økt kompetanse på oppfølging av sykemeldte. - Fabricom sin kontaktperson i NAV skal i større grad benyttes. - Ledere med personalansvar vil få tilgang til månedlig sykefraværsrapporter. Alle medarbeiderne i Fabricom rådes i tillegg til å sette seg inn i hvilke plikter og rettigheter en har som både arbeidsgiver og arbeidstaker når det kommer til sykefravær. Dette kan du lese mer om i bedriftens personal- og lederhåndbok. Spørsmål? Spørsmål i forbindelse med sykefravær og tiltak for å redusere sykefraværet i bedriften kan rettes til Cathrine Bø i personalavdelingen (tlf E-post: Fabricom skal ha null skader på personell, eiendom og miljø og redusert sykefravær. 8 Våren 2009 No.61 Fabricom Nytt

9 Helse, Miljø, Sikkerhet og kvalitet Vil identifisere flere forbedringsområder Snorre Redevelopmentprosjektet har satt i gang en kampanje for å oppfordre medarbeiderne i prosjektet til å skrive flere RUHer. Viktig for HMS&K-utviklingen Fabricom skal ha null skader og uønskede hendelser. I tillegg skal selskapet levere i henhold avtalt kvalitet, pris og tid. For å klare disse målsettingene er det viktig at prosjektene kontinuerlig utvikler seg gjennom å identifisere forbedringsområder og iverksetter tiltak for å forbedre seg. Snorre-prosjektet har derfor satt i gang en kampanje for å oppfordre medarbeiderne til å øke rapporteringen i Synergi [rapporteringssystemet i Fabricom]. Må endre holdninger - Det er viktig å øke kvaliteten og antallet kvalitetsrapporter, sier Ron Howard, prosjektleder for Snorre Redevelopment-prosjektet. - Vi må øke fokuset på utvikling og endre folks holdninger til rapporteringen. Ron forteller at rapportering av uønskede hendelser og forbedringsforslag ofte har vært assosiert negativt. - Avviksrapportering har blant noen blitt oppfattet som å sladre og angi feil hos andre. Det er ikke meningen! Hensikten med rapporteringen er rett og slett å identifisere forbedringsområder, uavhengig av person. Det er viktige områder som vi må sette fokus på for å gjøre en enda bedre jobb i prosjektet. Trekker en ipod Shuffle hver måned For å oppfordre medarbeiderne til å øke rapporteringen av forbedringsområder i Synergi vil prosjektet hver måned dele ut en ipod Shuffle til den beste rapporten. - Kampanjen vil gå ut året og inneholder månedlige plakater og e-post med informasjon om rapportering i Synergi, identifiserte forbedringsområder og aksjoner som har blitt iverksatt som et resultat av rapporteringen, sier Ron. - Den månedlige ipoden er i tillegg en liten gulrot for å belønne gode rapporter. Synergi i Fabricom Synergi ble implementert som nytt rapporteringssystem i Fabricom våren Systemet brukes blant annet til: - Rapportering av avvik, uønskede hendelser og forbedringsforslag. - Behandling av saker og iverksatte tiltak. - Klassifisering og analysering av saker. - Å hente ut rapporter og statistikker. Fabricom Nytt No.61 Våren

10 I n f o r m a s j o n s t e k n o l o g i o g in f o r m a s j o n s s y s t e m e r Nytt system for regnskap, lønn, prosjekt og personal Første fase av det nye økonomisystemet for regnskap, lønn, prosjekt og personal [ERP] har planlagt driftsstart 1. april Tester og utbedrer Systemet er i dag inne i en periode med løsningsdesign og testing. - Foreløpig har systemet svart til forventningene, forteller Beate Viland, prosjektleder for ERPsystemimplementeringen. - Noen utfordringer finnes, og disse tar vi sikte på å løse innen driftsstart. Vil gi mange fordeler Systemet vil resultere i forbedringer i blant annet datakvalitet, sporbarhet og rapporteringsmuligheter i alle moduler (HR, lønn, økonomi og prosjekt). Det vil bli enklere å håndtere konsolidering og generere IFRSrapporter. - Vi vil også få større muligheter til å følge kompetanseutviklingen til medarbeiderne våre, sier Beate. Grundig opplærinng For at Fabricom skal kunne nytte de mange fordelene med det nye systemet fullt ut vil det i april og mai bli satt inn betydelige ressurser til opplæring. - Det vil bli utpekt superbrukere som skal bidra til å lære opp og støtte brukerne i sine respektive avdelinger, sier Beate. MyFabricom - a new personalised intranet There is a buzz-word going around the corners. MyFabricom. Have you heard it? Are you wondering what this is all about? Then you should read this article... Changing from search to find Fabricom is currently working on several strategies for improving the use of information technology and information sharing systems in the company. MyFabricom is one of the projects being planned. The implementation of phase 1 is just around the corner. MyFabricom is a web-based intranet where users can access their own personalized information, based on department, location, project and job related interests. This changes the communication access strategy in Fabricom. Up until now users have had to actively search for information. Now the relevant information will be delivered automatically. When logging on to the intranet, the information you need will appear on your intranet page. The information delivery system is based on personalised settings. Standard context - personalised content Portal technology it will provide us with a common user interface and single point of access. You will be able to perform a large majority of your business processes, collaborate, share information and work together with other colleagues without reproducing data, but by re-using it and turning it into business intelligence. Portal for system integration Systems like project dashboards, CTR Management, online timekeeping, MPR process, vacation planning and online collaboration will run from the portal. Both our vendors and customers can get access and will then be able to see the same type of interface. Efficient information sharing MyFabricom will be a good place for information sharing between colleagues. It will amongst all reduce the number of large s sent over the company server. MyFabricom - Entering of timesheets - Saldo information on vacation, sickleave - IT helpdesk - Integrated vacation schedule - MPR process - Project status & reporting - CTR maintenance system - Meeting spaces to share - Blogs and wiki s to assign dedicated area s for discussions and sharing of ideas. - Management portal - HR portal - Department and project portals - ProArc/Document management - Instant messaging 10 Våren 2009 No.61 Fabricom Nytt

11 I n f o r m a s j o n s t e k n o l o g i o g in f o r m a s j o n s s y s t e m e r SPF revolusjonerer arbeidsmetodene i Fabricom! Smartplant Foundation [SPF] databasen har blitt implementert i Snorre A- prosjektet. Applikasjonen er i bruk hver dag og har vist til svært gode resultater. Systemet skal videreutvikles og vil på sikt endre arbeidsprosessene for ingeniørarbeid i hele Fabricom. Vellykket implementering Implementeringen startet i oktober og fungere tilfredstillende etter de milepæler som var satt for fase 1. - Målet var for fase 1 hovedsaklig å få tag-lister inn i databasen. Dette gir ingeniørene et bedre styringsverktøy, forklarer Øivind Hansen, systemeier for SPF databasen. SPF er et kontrollorgan og møtepunkt for ingeniørdisiplinene. - Standardinformasjon og definerte tabeller har blitt lagt inn i databasen som ingeniøravdelingene henter informasjon fra, sier Øivind. - Dette gjør at originalkilden for informasjon er den samme for alle brukere. Valgmuligheter og dobbelinformasjon har blitt fjernet. Risiko for feil har som et resultat blitt kraftig redusert. Inkluderer administrative disipliner Fase 2 av implementasjonen har startet. - Her vil vi strekke kontrollen og grensesnittet mellom ingeniørene enda litt lenger, sier Øivind. - Nå involverer vi også de administrative disiplinene. Arbeidsmetodikken og informasjonsflyten i hele prosjektet blir dermed basert rundt SPF. Utvikler konkurransefortrinn Øivind forteller at fordelene med SPF er mange og at kundene allerede har bemerket kvalitetsøkningen på data som blir overlevert til kundens system. - Dette skyldes den innebyggde kontrollen og sentraliseringen av ingeniørdataene, sier Øivind. - Alle arbeider nå på samme sted og forholder seg til hverandre som et mer solid team. Tiden som spares gjennom enkel og korrekt informasjonstilgang og automatisering av rapporter frigjør betraktelig tid og gir mer fokus på selve ingeniørarbeidet. - Gjennom integrerte og automatiske prosesser unngår vi en mengde administrativt arbeid og tasteoppgaver, forklarer Øivind. - Dette øker effektiviteten til ingeniørene en hel del, kvaliteten på arbeidet bedres og kostnadsbestsparelsene for Fabricom vil bli betydelige. Store langsiktige gevinster Langtidsgevinstene med SPF er store og Fabricom vil oppleve en stadig høyere kvalitet og konsistens på ingeniørdataene. - Vi vil få mer strukturerte rammebetingete arbeidsmetoder, sier Øivind. - Grensesnittene mellom avdelingene vil bli enda klarere. Man vil bli ledet til riktig informasjon og få konstant tilgang til de nyeste og oppdaterte dataene. I tillegg vil rapporter for ulike behov være ferdig definerte. Tilgangsstyring øker informasjonssikkerheten og man vil kunne følge en automatisk logg, som forteller alt som har blitt gjort når og av hvem, sier Øivind. Øivind Hansen, SPF-systemeier i Fabricom. Blir standard Snorre Redevelopment har vært det første prosjektet til å prøve ut det nye systemet. Prosjektet har hatt gode resultater. På sikt vil også de andre prosjektene i Fabricom gå over til SPFbaserte arbeidsmetoder. Fordeler med SPF Økt informasjonsintegritet! Bedre kvalitet på dataleveranser til kundene! Lettere å rapportere på tvers av disipliner! Sporing på alle data og endringer i databasen! Fabricom vil kunne levere korrekte data til kunden til avtalt tid! Fabricom vil enkelt kunne generere rapporter på leveranser og identifisere hva som er utestående! Mer effektiv ressursbruk av ingeniører! Fabricom Nytt No.61 Våren

12 Rek rutterin g og utvik ling GRAD-programmet viktig for å heve kompetansen i Fabricom Fabricom legger stor vekt på å utvikle kompetansen til medarbeiderne. GRAD-programmet gir nyutdannede innsikt i Fabricoms virksomhet og prosjektgjennomføring. Øker kvaliteten i selskapet Fabricom har medarbeidere med variert erfaring og utdanningsbakgrunn. GRAD-programmet spiller derfor en viktig rolle for å gi nyutdannede i bedriften grunnleggende kunnskap om 12 Våren 2009 den norske olje- og gassindustrien, Fabricoms virksomhet, verdier og arbeidsmetoder. I tillegg tilrettelegger det for et sosialt og faglig nettverk på tvers av bedriften. - Det har vært utrolig lærerikt å delta på GRAD-programmet, sier Maiken Ege Nilsen, personalkoordinator i Fabricom. - Jeg er ansvarlig for innleie av ingeniører og administrativt personell til prosjektene i Fabricom. Jo mer jeg lærer om bedriften, avdelingene og prosjektene, jo bedre kan jeg presentere Fabricom for samarbeidspartnerne våre. Da blir det også lettere å finne de rette menneskene til jobben. No.61 Fabricom Nytt Viktig for rekrutteringen av studenter GRAD-programmet har utviklet seg til å bli et attraktivt middel i rekrutteringen av studenter til bedriften. - Når vi står på stand og rekrutterer studenter ved høgskoler og universiteter er GRAD-programmet en av de mest attraktive godene med bedriften, sier Øivind Hansen, SPF systemeier og instrumentingeniør i Fabricom. - Studentene vil ha så mye kunnskap om industrien som mulig på kort tid. Det hjelper GRAD-programmet dem med å få. De blir sikret god opplæring og oppfølging i tillegg til at de blir ivaretatt sosialt sett. Jeg var selv GRAD i fjor og synes det var topp!

13 Prosjekt Synlig ledelse offshore Viseadministrerende direktør Per Oscar Knudsen besøkte Snorre A-plattformen i januar. Der fikk han møte plattformledelsen og Fabricoms Snorre-team. Informasjonsmøte offshore Fabricom har fire faste informasjonsmøter i året. Ledelsen besøker da verkstedet og de ulike kontorlokalene og presenterer bedriftens økonomiske resultater, HMS-resultater, bemanningsstatus, prosjektstatus samt annen praktisk informasjon. Møtene blir normalt avholdt som videokonferanser med offshore-personell. Da Per Oscar dro offshore fikk han anledning til å presentere informasjonen for Fabricommedarbeiderne på Snorre A-plattformen. Medarbeiderne satte stor pris på å kunne stille spørsmål og komme med innspill underveis. - Vi forsøker så godt vi kan å nå ut til alle medarbeiderne våre med viktig informasjon og oppdateringer, sier Per Oscar. - Moderne kommunikasjonsteknologi gjør det mulig å nå ut til alle våre lokasjoner, men det er viktig å fysisk besøke områdene vi arbeider. Det skaper en mye åpnere dialog og forståelse mellom ledelsen og prosjektene. Jobber for en åpen og synlig ledelse En åpen og mer synlig ledelse er del av Fabricoms strategiprosess. Per Oscar Knudsen, viseadministrerende direktør i Fabricom, holdt informasjonsmøte på Snorre A-plattformen i januar. Besøket av viseadministrerende direktør ble godt mottatt og bidrar i positivt i arbeidet med å nå målsettingen. - Barrierene for å stille spørsmål og skape dialog rundt viktige emner brytes ned, forklarer Per Oscar. - Denne toveiskommunikasjonen er veldig viktig og nødvendig for at ledelsen skal forstå naturen av alle virksomhetsområdene i bedriften og arbeidssituasjonene. Fabricom har over 1500 medarbeidere med svært varierte arbeidsoppgaver. - Forståelse og åpne dialoger gjør det dermed mulig for bedre tilretteleggelse for den enkelte, sier Per Oscar. Forbedringer i pipesupport Fabricom har laget sin egen standard for pipesupport. Denne har blitt lagt inn i MDS, hvor en kan velge pipesupportelementer fra en spec som er linket til Workmate. Dette betyr at vi kan kjøre materiallister som blir dumpet i Workmate på samme måte som rørdeler. I tillegg til at selve tegningen er for forbedret kommer også MTO automatisk på tegning. MTO blir også automatisk oppdatert ved revisjon av tegning, stress verdier kommer automatisk etc. Utviklingsarbeidet har ført til at alle supportkomponentene nå ligger inne i 3D-modellene som piping komponenter med eget stocknummer i Workmate. Dette gjør at vi til en hver tid har full kontroll over materialbehovet. Struktur komponenter er unntatt dette, og de behandles manuelt inntil videre. I august 2008 startet arbeidet med å opprette en interfaceprosedyre mellom struktur og piping. Prosedyren beskriver hva gruppene har ansvar for. Support-gruppen få totalansvar for hele supporten, samt innfesting og eventuelt global analyse av eksisterende struktur. Dette oppsettet gjør at support-gruppen kan levere fra seg et ferdig produkt som sendes på vanlig IDC. Prosedyren beskriver at både Struktur-personell og Pipe support-personell skal danne det nye teamet der supportdisiplinleder vil være leder for personell med både support- og strukturkompetanse. Fabricom Nytt No.61 Våren

14 Prosjekt Stor aktivitet i Dusavik! Det er stor aktivitet ved Fabricoms verksted i Dusavik. Noen av oppdragene er del av de større EPCIC-prosjektene mens andre er rene fabrikasjonskontrakter. Mye arbeid for ConocoPhillips Fabricom utfører for tiden flere PMO rørjobber [Plant Maintenance Order] og hasteoppdrag for ConocoPhillips. - I tillegg er det også flere mindre strukturjobber, forteller Frode Helgøy, fabrikasjonsleder i Fabricom. - På flere av disse jobbene er det fabrikasjonsavdelingens oppmålere som reiser offshore, tar mål og utarbeider tegninger som vi deretter fabrikkerer etter. - Her har Fabricom en meget tilfreds kunde, og oppdragene kommer jevnlig! GEM-prosjektet (ConocoPhillips) - For GEM-prosjektet har vi nettopp ferdigstilt strømningsrør til EKOB, strømningsrør og gassløft til ELDB samt støtter til disse, sier Frode. - For øyeblikket arbeider vi med gassløft til 2/4X. Vi vil ha en jevn tilgang på gaslift spooler i en periode på ca 4 måneder fremover. Valhall Redevelopmentprosjektet (BP) Fabricom er nettopp ferdig med et stort trappetårn som skal sendes offshore og installeres på DP-plattformen på Valhallfeltet. Tårnet veier 35 tonn. - Tårnet har blitt ferdigstilt i fabrikasjonen, malt og brannisolert, forteller Frode. - Nå står det ute hos Rancoat for å bli utrustet med rekkverk, trappetrinn og elektro. Planen er at det skal sendes offshore i uke 8/9. - Videre har vi startet på fabrikasjon av en brolanding for bro 4 og 5, som skal installeres på IP-plattformen på Valhall. Total vekt på denne er ca. 20 tonn, sier Frode. - Det skal også fabrikkeres guider for å styre bro 4 og 5 på plass. Ytterligere arbeid som inkluderer en hel del rørstøtte, plattformer og mindre strukturer vil komme i nær fremtid. Tom Barken og Kåre Tufteland arbeider med å installere elektro i trappetårnet som skal installeres på DP-plattformen på Valhallfeltet. Andre kunder I tillegg til de store pågående kontraktene utfører verkstedet i Dusavik arbeid i forbindelse med fluid control og sveising av conductors for Talisman. For National Oil Services fabrikkerer vi rør for brannslukningsanlegg som skal monteres inn i borecabiner. En housing er sveist på et rør. Støtte til brolanding som skal installeres på IP-plattformen på Valhallfeltet. 14 Våren 2009 No.61 Fabricom Nytt

15 Prosjekt Fabricom arbeider med en brannsikringsvegg som skal installeres på DP-plattformen på Valhallfeltet. Veggen skal beskytte personellet på plattformen i tilfelle brann. Gratulerer med fagbrev! Ole Sande har bestått fagbrev i industrirørleggerfaget. Fra før har han også fagbrev i platefaget. Anders Bøen har bestått fagbrev i platearbeiderfaget. Fra før har han også fagbrev i sveisefaget. Bemanning i Dusavik Fabricom har 65 mann ansatt i Dusavik. I tillegg jobber for tiden to flinke platearbeidere fra contracting- avdelingen og to dyktige elektrikere ved verkstedet. Sindre Dahle er i ferd med å maskinere fuge på en flowline. Sindre er rørleggerlærling og vil ta fagbrev om 1,5 år. Fabricom vil i løpet av 2009 ansette ytterligere to lærlinger, en platearbeider og en rørlegger. Månedens sikkerhetsfokus i februar Kildesortering og glatte føreforhold. Fabricom Nytt No.61 Våren

16 Prosjekt Great team effort at the Snorre A-project! Great working environment! The Snorre A project continues with a very good HSE record for the construction activities carried out to date and a working environment offshore which some of our hired in construction workers have not seen the equal of..! Everyone has contributed to this making Snorre A the platform construction personnel want to work on and giving the project a solid working environment standard for Changes in the project There have been a number of changes within the project during the autumn. StatoilHydro have a large amount of work to be done in the 2009 shutdown and needed to limit the number of beds which were available to us for Snorre Redevelopment work. This has necessitated a complete reschedule of the offshore construction work on all sub-projects. The resulting revised baseline has now been approved with offshore construction work completing at the end of Engineering have absorbed a lot of changes during the last period but have managed to reschedule remaining work and prioritise critical deliveries to allow completion of the VLP (Vigdis Low Pressure) sub-project. Transfer of Life Cycle Information to StatoilHydro has progressed exceptionally well and we are optimistic that penalties related to this delivery will be avoided. Fabrication Onshore fabrication has had a period of low activity during the autumn. This has enabled engineering and procurement to complete a volume of construction documents and materials ready for prefabrication. Maintaining this buffer of work will be a key to efficient onshore fabrication. Offshore construction has suffered due to lack of bedspace, StatoilHydro operational priorities and delays with approvals for habitat welding. However, MC of the VLP sub-project was achieved on schedule before Christmas. We have a limited number of beds for the period from now leading up to the 2009 shutdown. Our revised New 12 from C-tour mixer F Våren 2009 No.61 Fabricom Nytt Chris Perrens, Project manager, Snorre Redevelopment. schedule indicates that this is enough but only just. We will need to focus on productivity and effective installation to ensure we complete the work scheduled prior to the 2009 shutdown. Great team! We have a good team on Snorre A and a revised schedule which allows sufficient time for engineering and procurement to do their work prior to construction. We are prepared for the challenges to come in 2009 and look forward to continued successful project execution. Valve installation SNA.

17 Prosjekt An update from the Snorre Redevelopment project HSE At the end of 2008 Fabricom had completed nearly offshore hours without a Lost Time Injury or a situation which could have seriously escalated. This is the result of a lot of hard work at every level in the project. It gives us a basis to build on in the coming period. One of the tools which we use for identifying preventative safety measures is the reporting of unwanted incidents (RUH s). We managed to achieve the goals we set ourselves for 2008 for such reporting offshore and at the prefabrication workshop. We fell short, though, at the Project Management and Engineering site at Tasta. In the light of our experiences from 2008, new reporting goals are now set for By achieving these reporting goals we will increase the probability of keeping our construction work force safe. Project Status The Snorre A (SNA) project has just completed putting together its baseline The Snorre A platform. plan for the remaining work, including the Produced Water sub-project. Due to the limited number of offshore beds available, the plan now extends into Our offshore work force currently numbers approximately 25 on SNA. This manning level will be maintained until the start of the 2009 shut-down in August. The SNA project has recently completed the Life Cycle Information (LCI) for the Vigdis Low Pressure (VLP) subproject. At the time of writing the Snorre B (SNB) project are nearing the completion of their baseline plan. Offshore mobilisation is currently planned for August Here again available offshore bed spaces will limit the manning level to 17 until the start of the shut-down on Snorre B in April Ron Howard, Contract Representative, Snorre Redevelopment. The Study Project has started work on the Front End Engineering Design work (FEED) for the Snorre Future project. The FEED study has to be completed in June; an extremely tight schedule. Continuous Improvement As high-lighted in an earlier edition of Fabricom Nytt, Fabricom has invested in the program Synergi; a program for reporting and following up unwanted incidents (HSE), quality deviations and improvement proposals. In order to increase awareness of this important tool, Snorre Project will be awarding a monthly prize for the best Synergi report. Several improvement initiatives were carried out in the latter half of Most of these are now completed and implemented in the project. Proposals for new improvement initiatives are currently being collated, and these will be implemented in the coming weeks and months. We have expressed in earlier editions of Fabricom Nytt, Fabricom s desire to being a long term supporter to StatoilHydro s plans for development of the Snorre field. Delivering on the commitments made in the baseline plans, and striving to improve across the entire project, are extremely important contributors to achieving this, especially in these very competitive times. Fabricom Nytt No.61 Våren

18 Prosjekt Statusrapport fra Trondheimskontoret Fabricom Midt-Norge har hatt en spennende høst og vinter. Ny ingeniørleder I begynnelsen av desember fikk Fabricom Midt-Norge møte sin nye ingeniørleder, Arne Budal. Arne vil starte i jobben 1. mars, og kollegaene på Heimdal ser frem til å få han på plass. - Vi håper at hans inntreden vil føre til at vi kan fortsette å utvikle oss, sier Nils Arne Snekvik fra Fabricom Midt-Norge. - Potensialet for å vokse er stort! Konsekvens av finanskrisen I desember ble Sintef Coldflowprosjektet satt i gang igjen etter en liten pause. - Det skulle være et multidisiplint prosjekt som hadde passet fint med tanke på utvikling av Trondheimskontoret, forteller Nils Arne. - Men dessverre gikk det ikke slik. Prosjektet ble stanset rett før jul på grunn av stopp i finansieringen. To pågående prosjekter For tiden er det hovedsaklig to prosjekter som opptar oss. Det ene er for Poseidon. - Status på prosjektet er at fire av fem tanker er satt i produksjon, forteller Nils Arne. Det andre prosjektet er GEM, som siden september har beskjeftiget tre personer på full tid. - Etter en del utfordringer i starten går nå samarbeidet med studiegruppene i Stavanger bra, sier Nils Arne. Julebord med Fabricom Midt-Norge desember Våren 2009 No.61 Fabricom Nytt

19 Prosjekt Nytt fra Vimek Vimek opplever fremdeles et brukbart aktivitetsnivå til tross for en generelt kraftig nedgang i det totale Contractingmarkedet innenfor våre segment. Relativt stabil sysselsetting Fabricom Vimek har vært blant de heldige som har klart å holde sysselsetningen innen contracting noenlunde stabil. - Vi er likevel ikke fornøyd så lenge noen av våre ansatte for tiden er ute i permittering, sier Alf Gunnar Tollaksen, ressursleder ved Fabricom Vimek. - Vi vil fortsatt arbeide aktivt for å finne arbeid til de få som er permittert samt sikre sysselsetningen for de øvrige ansatte. Ser frem til arbeid på Kårstø - Vissheten om vår kontrakt i forbindelse med KEP2010 på Kårstø gir og en langsiktig trygghet for bedriften, avdeling Vimek og de enkelte ansatt, sier Alf Gunnar. Planleggingen for prosjektet er i rute, men det er ennå mye som skal på plass før vi kan starte på selve jobben i mai. - Lagerfasiliteter med tilhørende kontor er i drift på Kårstø, men foreløpig er det kun to personer tilknyttet material og innkjøp som er engasjert på Kårstø, sier Alf Gunnar. Arbeid for Aibel på Kårstø Bemanningen for Aibel på Kårstø har vært stabil siden nyttår. - Vårt personell er formelt bestilt ut februar måned, med alt tyder på ytterligere forlengelser, sier Alf Gunnar. - Vi forventer lang varighet for disse. I de siste ukene har vi fått inn en del lokale tigsveisere til rørfabrikasjon for Aibel i Haugesund. Foreløpig varighet er satt ut april måned. Arbeid for Aker Stord På Aker Stord har det vært en markant reduksjon i det totale mannskapsbehovet etter at H6 Spitsbergen forlot Stord for ferdigstillelse hos Westcon I Ølen. - Vi har fortsatt noen få ledere igjen på H6 Barents og Gjøa, og har samtidig et håp om at Aker vil få behov for noe lokale ressurser i forbindelse med planlagt reduksjon av innkvarteringskapasiteten på Stord, sier Alf Gunnar. - Det er i den forbindelse inngått fornyet rammeavtale med Aker. Fabricom Vimek har en arbeidsleder i arbeid for Westcon på H6 Spitsbergen i Ølen. Også her er en rammeavtale for både ledere og operatører inngått. - Jeg håper dette gir oss bestillinger fremover, sier Alf Gunnar. - Vi har og gjort avtale med to mann som dagpendler fra Vimek til Verksted i Dusavik. Stabilt ved verkstedet Ved verkstedet på Frakkagjerd har det vært stabil sysselsetning hittil i år. - Vi forventer heller ikke her de store endringer, sier Alf Gunnar. New Analysis Group Special / advanced design tool Appropriate training was organized by Fabricom in 2007/2008 Present and future structural engineering basic tool Mathcad Struprog software (Colbeam, Beam, Stipla, Section, etc) An analysis group was established in the engineering discipline for structural and marine in September of In general linear analyses Non-linear analyses Basic structural engineering tools The group is intended to give analysis support for all engineering disciplines. The group s main tasks are: - Train staff - To develop the use of analytical software in the company. - Develop the use of non-linear, progressive collapse analyses - Develop analytical skills of engineers and designers - Provide presentations to projects and clients - Share knowledge - Collect appropriate training materials, booklets, etc. - Build strong analytical group inside Fabricom to support all projects. Fabricom Nytt No.61 Våren

20 Sport og velferd Ny periode i kunstklubben Gode squashresultater Kunstklubben i Fabricom starter en ny treårsperiode. Du kan fremdeles melde deg inn dersom du kontakter kunstklubben innen utgangen av mai! Ny treårsperiode starter i kunstklubben I 2009 starter en ny treårsperiode i kunstklubben. I løpet av den 3 år lange medlemsperioden er medlemmene sikret å være med i trekningen av en A-gevinst og en B-gevinst. (Med gevinst menes bilde eller annen kunstgjenstand.) Sponses 50% av Fabricom Medlemmene i kunstklubben blir trukket 100 kr i lønn hver måned. Bedriften sponser med samme beløp. Vil du bli medlem i kunstklubben? Meld deg inn før 31. mai! Alle ansatte vil i løpet av våren motta innmeldingsskjema i posten. Utfylt skjema returneres til Anne Charlotte Skibeli. Styret i kunstklubben Kunstforeningens styre består av: Formann: Anne Charlotte Skibeli Kasserer: Beate Viland Styremedlem: Tove Stenberg Styremedlem: Malene Kommedal Styremedlem: Anna Nærland Grunnet barselspermisjoner vil det skje endringer i styret i løpet av våren Fabricom deltar med to lag i bedriftsserien i squash. Et lag konkurrerer i 3. divisjon og et lag i 4. divisjon. Årets sesong har startet meget bra og Fabricom leder nå 3. divisjon og har en 2. plass i 4. divisjon.! Fabricom skal være en foretrukken bedrift å arbeide i og for. Vår kultur skal fremme trivsel, tilhørighet og samhold! Go-Kart Fabricom vant bedriftsserien i go-kart høsten Go-kart i Fabricom Fabricom hadde to lag i bedriftsserien i Enerlaget vant serien. Våren 2009 deltar selskapet med ett lag. Spørsmål og henvendelser angående go-kart kan rettes til Ørjan Pedersen, som har overtatt som gruppeleder etter Christian Helgøy. 20 Våren 2009 No.61 Fabricom Nytt

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV)

Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV) Tid til sikkert arbeid Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV) Vernetjenesten i Prosafe er til enhver tid opptatt av at alle i bedriften skal ha et sikkert,

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

Safe, efficient and profitable operations

Safe, efficient and profitable operations Safe, efficient and profitable operations 1 MACONDO Macondo- ulykken, også kalt Deepwater Horizon- ulykken (BP operert), utblåsningsulykke 20 april 2010 i Mexicogulfen 11 personer omkom 650.000 liter råolje

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Veien til ISO 20000 sertifisering

Veien til ISO 20000 sertifisering Mål: 41 40 39 38 37 36 Veien til ISO 20000 sertifisering Forretningsidé Forbedringer 29 Definere kunder/pros. i verktøy 30 30 31 Mister ansatte Branding 32 Satsningsområde 33 Syneligjøre KPI er 34 ITIL

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Transport og logistikk 2008 Gardermoen 15 oktober Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 i starten. spesialisering. 4 industrialisering.

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Vedlikeholdsstyring og IO i Valhall REDevelopment. Steinar Bjugn BPN

Vedlikeholdsstyring og IO i Valhall REDevelopment. Steinar Bjugn BPN Vedlikeholdsstyring og IO i Valhall REDevelopment Steinar Bjugn BPN Valhall Re-Development Prosjekt bakgrunn 5,8m innsynkning siden 1982 (per August 2007) Design Life 25 yrs. (1982-2007) 2 Valhall Re-Development

Detaljer

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency MPN Brief Onsdag 14. november 2012 Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency Agenda Windows 8 Muligheter for deg og dine kunder v/leif Christian Henstad (SMB Sales Specialist)

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

BIS Industrier AS

BIS Industrier AS BIS Industrier AS 11.12.12 Agenda Risikoutsatte grupper Forventninger Myndigheter Kunder Interne - HMS Mål og Politikk HMS statistikk 2005 2011 Aksjoner Risikoutsatte Grupper Risikoutsatte grupper type

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Tradebroker Reiseseminar Oktober 2011. Carl Wilhelm van Kervel Barth Direktør Salg & KAM

Tradebroker Reiseseminar Oktober 2011. Carl Wilhelm van Kervel Barth Direktør Salg & KAM Tradebroker Reiseseminar Oktober 2011 Carl Wilhelm van Kervel Barth Direktør Salg & KAM VIA Travel i Norge 2 Hype eller fakta Alle kan klare å booke en reise selv Alle kommer til å bruke mobiltelefonen

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv. Oslo, , Marius Volden

Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv. Oslo, , Marius Volden Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv Oslo, 4.9.2014, Marius Volden Corporates run not only on numbers, they run on cultures.* *(Deal & Kennedy, Corporate cultures, 1982) 2 3 4 FUN Operasjonelt nivå

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge 26.11.2015 I LØPET AV DE NESTE 20 MINUTTENE SKAL JEG FORTELLE OM Livet som forsker Forskningsprosjektet VALUE TANK LEAN planning

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Risikostyring og beredskap Aibel Haugesund

Risikostyring og beredskap Aibel Haugesund Risikostyring og beredskap Aibel Haugesund 25.09.2014 Kari Svendsbø HMS leder Aibel AS About Aibel Aibel AS is a leading supplier of services related to oil, gas and renewable energy. The company has approx

Detaljer

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere Tone Samuelsen 27.06.2014 AGENDA 1 WINTERSHALL NORGE AS ET LITE INNBLIKK 2 EN ORGANISASJON I VEKST MÅL OG AMBISJONER 3 REKRUTTERING AV HØYKOMPETENTE

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Otto Husby Prosjektdirektør Metierundersøkelsen 2015 Hensikt: Etablere en rettesnor for prosjektintensive virksomheter. Hvordan ligger vi an i forhold til andre,

Detaljer

Er du nysgjerrig på om det er mulig...

Er du nysgjerrig på om det er mulig... BIMMER: Hvorfor ta steget over til Novapoint DCM og Quadri DCM? SOLVEIG FISKAA OG HEIDI BERG, VIANOVA SYSTEMS Er du nysgjerrig på om det er mulig......å dele alle infrastruktur data i en intelligent modell,

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Dokumenthåndtering. Forvaltning og automatiske prosesser for dine dokumenter

Dokumenthåndtering. Forvaltning og automatiske prosesser for dine dokumenter Dokumenthåndtering Forvaltning og automatiske prosesser for dine dokumenter Kostnadseffektiv, enkel dokmenthåndtering og automatisering av deres prosesser. DocuShare er anerkjent som en av de mest fleksible

Detaljer

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Godsmagi Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Oslo 17 november 2008 Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 masseproduksjon Toyota og Lean. Etterspørselsdrevet..en

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04

Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04 Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04 EDB Business Partner organisasjon Bank & Finance Public sector Telecom Industry 1000 FTE s 1600 MNOK revenue Application

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Kunde og BI leverandør hånd i hånd - eller..? Anders Hernæs / ah@ravnorge.no Lars- Roar Masdal / lrm@ravnorge.no

Kunde og BI leverandør hånd i hånd - eller..? Anders Hernæs / ah@ravnorge.no Lars- Roar Masdal / lrm@ravnorge.no Kunde og BI leverandør hånd i hånd - eller..? Anders Hernæs / ah@ravnorge.no Lars- Roar Masdal / lrm@ravnorge.no risiko > agenda > verdi ravnorge.no 2009 Vår visjon Være anerkjent som de ledende rådgiverne

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Prosjektstyring, metodikk og løsningsutforming for SAP prosjekter. Sveinung Gehrken Fram

Prosjektstyring, metodikk og løsningsutforming for SAP prosjekter. Sveinung Gehrken Fram Prosjektstyring, metodikk og løsningsutforming for SAP prosjekter Sveinung Gehrken Fram Til diskusjon Hva kjennetegner vellykkede SAP prosjekter? Hvilken metodikk skal man velge? Noen tanker om løsningsvalg

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Ptil leverandørseminar 04. November Kristine Hjelmeland, HMS&K leder REINERTSEN AS Antall medarbeidere: 2000 Omsetning 2009: 3 milliarder NOK/år 2 REINERTSEN s utvikling

Detaljer

Presentation Title Date Copyright Capgemini 2013. All Rights Reserved

Presentation Title Date Copyright Capgemini 2013. All Rights Reserved 1 Leverandøraktivering 2 Implementering av ny prosess for leverandøraktivering Forutsetninger Kortere ledetid tilbys til kunder etter implementering av den nye leverandøraktiveringsprosessen Alle involverte

Detaljer

Universitet på dypt vann?

Universitet på dypt vann? Universitet på dypt vann? Professor Arnfinn Nergaard Masterstudiet i Offshoreteknologi Institutt for Konstruksjonsteknikk og Materialteknologi Marin- og undervannsteknikk Universitetet i Stavanger UiS

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Stig Brudeseth, MsC. Manager, Inspection Management Mye kontroll og lite ytelse? Vi utfører utstrakt kontroll av tilstand på utstyret vårt Kan vi få en merverdi

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Apply LQ & HD Johan Sverdrup Accommodation Module Etter Johan Sverdrup Product offering Business model with three main focused

Detaljer

Prosjekt Adressekvalitet

Prosjekt Adressekvalitet Prosjekt Adressekvalitet Address Quality Project of Norway Frode Wold, Norway Post Nordic Adress Forum Akureyri, Island June 10, 2009 Bakgrunn for Prosjekt Adressekvalitet Background for Address Quality

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Rollebeskrivelser verneombudstjenesten. Aker Solutions MMO A/S

Rollebeskrivelser verneombudstjenesten. Aker Solutions MMO A/S part of Aker Rollebeskrivelser verneombudstjenesten Aker Solutions MMO A/S 2010 Aker Solutions Tittel Status Koordinerende Hovedverneombud. ( K-HVO) Vara Koordinerende Hovedverneombud (Vara K-HVO) Prosjekt

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR NorWest AS er et familieeiet selskap på Sunnmøre med aktive eiere som bygger på snart 30 års erfaring og kompetanse. Vi står for kvalitet og sikkerhet, og leverer produkter

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

Spørsmål og svar. Om restruktureringen til Ett Kværner. Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap?

Spørsmål og svar. Om restruktureringen til Ett Kværner. Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap? Spørsmål og svar Om restruktureringen til Ett Kværner Spørsmål Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap? Svar Grunnet utviklingen i markedet de siste to årene har aktivitetsnivået gått

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Kanskje en slide som presenterer grunderen? Visjon: Den eksklusive partner for informasjonsutveksling i logistikkjeden til norsk sokkel. I løpet av 5 år skal vi være med våre kunder internasjonalt 26.04.2010 1 Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Detaljer

HR trender. Sven Kinden Iversen, Fagansvarlig

HR trender. Sven Kinden Iversen, Fagansvarlig HR trender Sven Kinden Iversen, Fagansvarlig 1 Om HR Norge HR Norge er organisasjonen for alle som utøver HRfaget En medlemsorganisasjon med 3000 virksomhets- og individuelle medlemmer, som leverer HRrelevant

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

TIDLIGFASE CASE. Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein

TIDLIGFASE CASE. Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein TIDLIGFASE CASE Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein CASE TIDLIGFASE Gjennomført totalt fem workshop med entreprenører og prosjekterende. Delvis hver for seg, delvis sammen

Detaljer

Hvordan sikre gevinst i prosjekter?

Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Otto Husby Director International Operations, Metier Nettkonferansen 2011 Metier i dag Forretningsidé: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 Hvorfor rapportere? Mål for servicedesk/kundeservice Konkrete målsetninger / KPIer Hvordan får vi til dette? HVORFOR RAPPORTERE? Bottom up, mange KPIer

Detaljer

Smidig innhold Hvordan smidige metoder hjelper oss å lage kvalitetsinnhold. Ove Dalen

Smidig innhold Hvordan smidige metoder hjelper oss å lage kvalitetsinnhold. Ove Dalen Smidig innhold Hvordan smidige metoder hjelper oss å lage kvalitetsinnhold Ove Dalen There is a lack of discipline in many web publishing processes because managers in charge of websites often don't respect

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Drift og prosjekt med ulike suksessfaktorer - hvordan få samarbeidet til å bli en suksess Bjarne Bakken

Drift og prosjekt med ulike suksessfaktorer - hvordan få samarbeidet til å bli en suksess Bjarne Bakken Drift og prosjekt med ulike suksessfaktorer - hvordan få samarbeidet til å bli en suksess Bjarne Bakken Det er ikke nok å være smart, Det er ikke nok å være sammen, Vi må være smartere sammen! Prosjekt

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer