Den norske kirke - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den norske kirke - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 7/ Vedrørende støtte til misjonsrådgiverstillinger i situasjonen med koronapandemi AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SMM TVALG Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 7/ Til biskopen - tre saker som skal stemmes over - Bibelselskapets representantskap AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BIBELSELSKAPET Det norske bibelselskap /Ingvild Ellingsen , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 7/ Oversendelse av protokoll for Bibelselskapets representantskap 2020 valg av revisor og valgkomite AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BIBELSELSKAPET Det norske bibelselskap /Ingvild Ellingsen , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 7/ Svar fra Gimsøy og Nenset menighetsråd vedrørende tilskudd - samarbeidsavtale om institusjonsprest AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSKDD/REFSJON PRESTESTILLINGER Gimsøy og Nenset menighetsråd , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 7/ Protokoll fra ekstraordinært kontaktmøte AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KONTAKTMØTER SENTRALT NIVÅ Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 7/ Vedrørende referat fra regionale og lokale kontaktmøter AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KONTAKTMØTER SENTRALT NIVÅ Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd , Tatt til etterretning

2 Inngående eksternt produsert, 7/ Invitasjon til digitale arbeidsverksteder august handlingsprogram til Regionplan Agder 2030 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - REGIONPLAN AGDER 2030 Agder fylkeskommune Inngående eksternt produsert, 8/ Eidanger sandtak - Temautredning - kulturminner - offentlig ettersyn AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - EIDANGER KIRKE OG KIRKEGÅRD I SKIEN PROSTI - OPPSTART AV REGLERINGSPLAN Porsgrunn kommune , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 8/ Svar på spørsmål om nedbetaling for lån i forbindelse med søknad om låneopptak - Risør kirkelige fellesråd AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OPPTAK AV LÅN - RISØR KIRKELIGE FELLESRÅD Risør kirkelige fellesråd , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 9/ Svar på henvendelse om å få ansette diakonimedarbeider og opprettholde diakonitilskuddet - Kragerø kirkelige fellesråd AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - STATLIG TILSKDD - DIAKONISTILLINGER Kragerø kirkelige fellesråd Journaldato: Tilgangskode: 700 Inngående eksternt produsert, 9/ Gjerstad - Regnskapsrapport for bruk av trosopplæringsmidler AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ØKONOMI TROSOPPLÆRING 209 Gjerstad menighetsråd , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 9/ Protokoll forhandlinger etter HTA 4.3 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FORHANDLINGER ,

3 Inngående eksternt produsert, 9/ Søknad om godkjenning av nytt inventar og utstyr i Østre Porsgrunn kirke - 2. gangs purring AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ØSTRE PORSGRNN KIRKE - INVENTAR OG TSMYKNING Porsgrunn menighetsråd /Gunnar Andersen , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 9/0792- Ber om tilbakemelding vedrørende stilling som prost i Lister og Mandal prosti AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORGANISERING AV NYE LISTER OG MANDAL PROSTI Prosten i Mandal prosti Prosten i Lister prosti Inngående eksternt produsert, 9/ Endring av reguleringsplan E34 Høydalsmo kyrkje - internt notat fra kirkevergen i Tokke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - REGLERINGSPLAN E-34 - HØYDALSMO KYRKJE - HØYDALSMO Tokke kirkelige fellesråd Journaldato: Tilgangskode: Inngående eksternt produsert, 9/ Oversikt over plentilskudd bispedømme AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - PLENTILSKDD Opplysningsvesenets fond /Marina A. Skar , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 9/ Rapport fra prostens kontorvisitas i Landvik og Eide sokn AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VISITAS LANDVIK OG EIDE Prosten i Vest-Nedenes prosti , Sak avsluttet Inngående eksternt produsert, 9/ Regnskap for april 2020 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BDSJETT 2020 KR - Seksjon Felles økonomienhet , Tatt til etterretning

4 tgående internt produsert, 9/ Avtale om kjøp av tjenester til Arbeidsveiledning AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KJØP AV TJENESTER I FORBINDELSE MED ABV VEILEDERE Jan Hanssen Veiledning Inngående eksternt produsert, 9/ Forespørsel til Riksantikvaren om utvidelse av arbeider - Klimaskallsikring - Valle kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VALLE KIRKE - SØKNAD OM KLIMASIKRINGSTILTAK Multiconsult /Tanja Røskar Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 9/ Informasjon om Trosopplæringskonferanse i 2020 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - INVITASJONER/FORESPØRSLER 2020 IKO Kirkelig pedagogisk senter /Annbjørg Dalland , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 9/ Bekreftelse på avlysning av andakt på Landskonferansen AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - INVITASJONER/FORESPØRSLER 2020 Jan Austad , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 9/ Invitasjon til den offisielle åpningen av Agder fengsel, avdeling Mandal mandag 29. juni AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - INVITASJONER/FORESPØRSLER 2020 Statsbygg arrangement , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ tfylt skjema for ordinasjon av prest - Kaja Burhol Austad AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJON KAJA BRHOL ASTAD Kaja Burhol Austad , Tatt til etterretning

5 Inngående eksternt produsert, 20/ Oversikt over e-postadresser til medvirkende - ordinasjon til prest - Kaja Burhol Austad AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJON KAJA BRHOL ASTAD Kaja Burhol Austad , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Svar vedrørende ordinasjon i Flekkefjord kirke søndag 2. juni Kaja Burhol Austad AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJON KAJA BRHOL ASTAD Kaja Burhol Austad , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Henvendelse - AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - DIVERSE HENVENDELSER 2020 Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Ønske om en samtale i løpet av mai om Gideon AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - DIVERSE HENVENDELSER 2020 Norsk Gideon /Steinar A. Hopland Journaldato: Tilgangskode: , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 20/ Spørsmål om vigsel - AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - DIVERSE HENVENDELSER , Besvart pr telefon Inngående eksternt produsert, 20/ Spørsmål om internettkilder som omhandler Den norske kirkes holdninger til aktuelle etiske saker AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - DIVERSE HENVENDELSER 2020 Sverre Dahl , Besvart med utgående dokument

6 Inngående eksternt produsert, 20/ Henvendelse til biskopen - AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - DIVERSE HENVENDELSER , Besvart pr telefon Inngående eksternt produsert, 20/ Henvendelse til biskopen - AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - DIVERSE HENVENDELSER , Besvart pr telefon Inngående eksternt produsert, 20/ Henvendelse til biskopen med ønske om respons på to avisartikler AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - DIVERSE HENVENDELSER , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 20/ Kommentar til biskopen vedrørende innlegg i Fædrelandsvennen AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - DIVERSE HENVENDELSER , Besvart pr telefon Inngående eksternt produsert, 20/ Ønske om uttalelse fra biskopen til pågående debatt i Fædrelandsvennen om barnepalliasjon AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - DIVERSE HENVENDELSER 2020 Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning

7 Inngående eksternt produsert, 20/ Henvendelse til biskopen AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BISKOP - DIVERSE HENVENDELSER , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 20/ tkast til protokoll fra TN-møte. mars 2020 og diverse informasjon AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TEOLOGISK NEMND (TN) 2020 KR - Seksjon for økumenikk og dialog , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Representantskapsmøtet torsdag 2.mars - saker til vurdering av godkjenning/ikke godkjenning AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - DIAKONI - GENERELL SAK 2020 Vennesla kirkelige fellesråd /Svenn Jørgen Sørensen Journaldato: Tilgangskode: , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 20/ Behandlingsrapport for konservering av altertavlen i Justøy kapell AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - JSTØY KAPELL - RESTARERING AV ALTERMALERIET Justøy kapellstyre /May Robertstad , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Avspaseringsregnskap 209 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SENTRALT OG REGIONALT ARBEIDSMILJØTVALG (AM/RAM) 2020 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Ønske vedrørende tilskudd til diakon i 2020 og 202 etter endringer av stilling - Tokke kyrkjelege fellesråd AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSKDD DIAKON 2020 Tokke kirkelige fellesråd , Besvart med utgående dokument

8 Inngående eksternt produsert, 20/ Regnskapsrapport for bruk av trosopplæringsmidler i 209 i Kviteseid sokn AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ØKONOMI TROSOPPLÆRING 2020 Kviteseid sokneråd /Kristen Salmelid , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Porsgrunn - Regnskapsrapport for bruk av trosopplæringsmidler i 209 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ØKONOMI TROSOPPLÆRING 2020 Porsgrunn kirkelige fellesråd , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Grungedal sokn - Regnskapsrapport for bruk av trosopplæringsmidler i 209 og budsjett for 2020 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ØKONOMI TROSOPPLÆRING 2020 Grungedal sokneråd , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Bykle - Regnskapsrapport for bruk av trosopplæringsmidler i 209 og budsjett for 2020 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ØKONOMI TROSOPPLÆRING 2020 Bykle sokneråd , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/055-2 tfylt skjema for ordinasjon av prest - Karin Helene Bøhn Melhus AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJON KAREN HELENE BØHN MELHS Karen Helene Bøhn Melhus , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/055-3 Oppdatert utfylt skjema for ordinasjon av prest - Karin Helene Bøhn Melhus AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJON KAREN HELENE BØHN MELHS Karen Helene Bøhn Melhus , Tatt til etterretning

9 Inngående eksternt produsert, 20/ Søknad fra Hånes menighet om forlenget frist til arbeidet med justert gudstjenesteordning AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - JSTERT GDSTJENESTEORDNING Domprosten i Kristiansand domprosti Inngående eksternt produsert, 20/ Søknad om forlenget frist for innføring av justert gudstjenesteordning - Birkenes, Herefoss og Vegusdal menigheter AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - JSTERT GDSTJENESTEORDNING Prosten i Vest-Nedenes prosti , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Søknad om forlenget frist for innføring av justert gudstjenesteordning - Skien menighet AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - JSTERT GDSTJENESTEORDNING Prosten i Skien prosti , Besvart pr telefon Inngående eksternt produsert, 20/ Frist for innføring av ny gudstjenesteordning AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - JSTERT GDSTJENESTEORDNING Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/053-4 Justert handlingsplan - Øvre Telemark prosti AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KORONA KONTINITETSPLANLEGGING Prosten i Øvre Telemark prosti Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Reguleringsplan for Østre Porsgrunn kirke med kirkegård - Innpill fra Vestfold og Telemark fylkeskommue og Komite for gjennoppbygging av ØPK AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - PORSGRNN KOMMNE - REGLERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRNN KIRKE MED KIRKEGÅRD M.M Porsgrunn kirkelige fellesråd /Johannes Sørhaug Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning

10 Inngående eksternt produsert, 20/ Kursutlysninger høsten 2020 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ARRANGEMENT/KRS/SAMLINGER I REGI AV BISPEMØTET Bispemøtet , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ ttalelse Fra Sirdal menighetsråd til søkerlister for tilsetting av sokneprest i Sirdal AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING SOKNEPREST I LISTER OG MANDAL PROSTI MED SIRDAL SOKN SOM TJENESTESTED, 2 GANGS TLYSNING - Ref Offl. 25 første ledd , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/088-2 ttalelse fra Kvinesdal menighetsråd til søkerliste for tilsetting av sokneprest til Kvinesdal sokn AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING SOKNEPREST I LISTER OG MANDAL PROSTI MED KVINESDAL SOKN SOM TJENESTESTED Offl. 25 første ledd , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ ttalelse fra Mandal menighetsråd og Holum menighetsråd til søkerliste for tilsetting av kapellan i Mandal og Holum AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING KAPELLAN I LISTER OG MANDAL PROSTI MED MANDAL SOKN OG HOLM SOKN SOM TJENESTESTED Offl. 25 første ledd , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Innstilling - tilsetting av kapellan i Mandal sokn og Holum sokn AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING KAPELLAN I LISTER OG MANDAL PROSTI MED MANDAL SOKN OG HOLM SOKN SOM TJENESTESTED Offl. 25 første ledd , Tatt til etterretning

11 Inngående eksternt produsert, 20/ Trekk av søknad - AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING KAPELLAN I LISTER OG MANDAL PROSTI MED MANDAL SOKN OG HOLM SOKN SOM TJENESTESTED Offl. 25 første ledd , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ tfylt skjema for ordinasjon til prest - Espen Skovli AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJON ESPEN SKOVLI Espen Skovli , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Spørsmål om støtte til bok om nattverden AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE 2020 Ola Tjørhom Journaldato: Tilgangskode: , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 20/ Flekkerøy - VA-trasé versus gravferdsforskriften AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FLEKKERØY KIRKEGÅRD - TVIDELSE Kristiansand kommune /Helmer Espeland , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Supplerende opplysninger til søknad om utvidelse av Flekkerøy gravplass AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FLEKKERØY KIRKEGÅRD - TVIDELSE COWI A/S /Elisabeth Helland tgående internt produsert, 20/ Flekkerøy gravplass - utvidelse - ettersending av dokument til gravplassrådgiver for uttalelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FLEKKERØY KIRKEGÅRD - TVIDELSE Gravplassrådgiver

12 Inngående eksternt produsert, 20/0238- Svar fra Agder fylkeskommune til Link arkitektur AS om rammesøknad for Vennesla kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VENNESLA NYE KIRKE Agder fylkeskommune Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Kopi av e-post fra Link arkitektur til Agder fylkeskommune om godkjent rammesøknad og videre prosess for Vennesla kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VENNESLA NYE KIRKE Link arkitektur AS /Stefan Thoma Journaldato: Tilgangskode: Inngående eksternt produsert, 20/ Rammesøknad for bygging av Vennesla nye kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VENNESLA NYE KIRKE Vennesla kirkelige fellesråd /Svenn Jørgen Sørensen Journaldato: Tilgangskode: Inngående eksternt produsert, 20/ Oversendelse av byggesøknad for Vennesla nye kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VENNESLA NYE KIRKE Prosten i Otredal prosti , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Svar på spørsmål om planlagt antall sitteplasser i Vennesla nye kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VENNESLA NYE KIRKE Vennesla kirkelige fellesråd /Svenn Jørgen Sørensen , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Oversendelse av fellesrådets vedtak om å bygge kirke i Vennsla AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VENNESLA NYE KIRKE Vennesla kirkelige fellesråd /Svenn Jørgen Sørensen , Tatt til etterretning

13 Inngående eksternt produsert, 20/0224- Forventningsbrev 202 fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark til kommunene AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VESTFOLD OG TELEMARK FYLKE - FORVENTNINGSBREV 202 Vestfold og Telemark fylkeskommune , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 20/ Startdato og ordinasjon for Solomon Yohannes Wako AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJON - SOLOMON YOHANNES WAKO Domprosten i Kristiansand domprosti , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/0234- Innspill om plassering av oljerigg foran Feda kirkegård og kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FEDA KIRKE - PLASSERING AV OLJERIGG FORAN KIRKE OG KIRKEGÅRD Lars Aksel Teistedal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Svar fra Kvinesdal kirkelige fellesråd på innspill om plassering av oljerigg foran Feda kirkegård og kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FEDA KIRKE - PLASSERING AV OLJERIGG FORAN KIRKE OG KIRKEGÅRD Kvinesdal kirkelige fellesråd /Per Øistein Rogstad , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Bekreftelse fra Norsk kulturråd på mottatt søknad AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - PROSJEKT - FRIHÅNDSDEKOR I AGDER-KIRKER Norsk kulturråd , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Prostens påtegning av søknad om nye kirketekstiler til Kragerø kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKETEKSTILER - KRAGERØ KIRKE Prosten i Bamble prosti

14 Inngående eksternt produsert, 20/ Søknad fra Kragerø menighetsråd om godkjenning av kirketekstiler AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKETEKSTILER - KRAGERØ KIRKE Kragerø menighetsråd Inngående eksternt produsert, 20/ Søknad om godkjenning av 3 kirketekstiler med prostens påtegning - Kragerø menighetsråd AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKETEKSTILER - KRAGERØ KIRKE Kragerø menighetsråd , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 20/02- Tiltaksplan for Vest-Nedenes prosti etter medarbeiderundersøkelsen i 209 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OPPFØLGING AV MEDARBEIDERNDERSØKELSEN 209 Prosten i Vest-Nedenes prosti , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 20/02-2 Tiltaksplan for Øvre Telemark prosti etter medarbeiderundersøkelsen i 209 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OPPFØLGING AV MEDARBEIDERNDERSØKELSEN 209 Prosten i Øvre Telemark prosti , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 20/02-3 Tiltaksplan for Kristiansand domprosti etter medarbeiderundersøkelsen i 209 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OPPFØLGING AV MEDARBEIDERNDERSØKELSEN 209 Domprosten i Kristiansand domprosti , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 20/02-4 Tiltaksplan for Lister og Mandal prosti etter medarbeiderundersøkelsen i 209 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OPPFØLGING AV MEDARBEIDERNDERSØKELSEN 209 Prosten i Lister og Mandal prosti , Tatt til orientering

15 Inngående eksternt produsert, 20/02-5 Tiltaksplan for Aust-Nedenes prosti etter medarbeiderundersøkelsen i 209 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OPPFØLGING AV MEDARBEIDERNDERSØKELSEN 209 Prosten i Aust-Nedenes prosti , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 20/02-6 Tiltaksplan for Skien prosti etter medarbeiderundersøkelsen i 209 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OPPFØLGING AV MEDARBEIDERNDERSØKELSEN 209 Prosten i Skien prosti , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 20/02-7 Tiltaksplan for Arendal prosti etter medarbeiderundersøkelsen i 209 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OPPFØLGING AV MEDARBEIDERNDERSØKELSEN 209 Prosten i Arendal prosti , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 20/ Høring og offentlig ettersyn - Kommunal planstrategi for Vinje kommune med planprogram for samfunnsdelen AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KOMMNAL PLANSTRATEGI FOR VINJE KOMMNE Vinje kommune , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 20/ Vedrørende søknad om dispensasjon for skifte av grenkum ved Flosta kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FLOSTA KIRKE, ARENDAL - SKIFTE AV DRENKM Agder fylkeskommune , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 20/ Kviteseid gravplass - oversending av søknad om muslimsk gravfelt AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KVITESEID KYRKJEGARD - ENDRING AV GRAVFELT - OPPRETTELSE AV GRAVPLASS FOR MSLIMER Gravplassrådgiver

16 tgående internt produsert, 20/ Holla kirkegård i Nome kommune - Oversendelse av søknad om navnet minnelund AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - HOLLA KIRKEGÅRD - NAVNET MINNELND Gravplassrådgiver tgående internt produsert, 20/ Lunde kirkegård i Nome kommune, Øvre Telemark prosti - oversendelse av søknad om navnet minnelund AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - LNDE KIRKEGÅRD - NAVNET MINNELND Gravplassrådgiver Inngående eksternt produsert, 20/ tfylt skjema for ordinasjon av prest - Øystein Vaaje AGDER OG TELEMARK BISPEDØMMEE - ORDINASJON ØYSTEIN VAAJE Øystein Vaaje , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Svar på spørsmål om tekstlesere til ordinasjon av prest - Øystein Vaaje AGDER OG TELEMARK BISPEDØMMEE - ORDINASJON ØYSTEIN VAAJE Øystein Vaaje , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Tidsplan for ordinasjon i Froland 24. juni for Øystein Vaaje - og spørsmål om mulighet for endring av lokasjon AGDER OG TELEMARK BISPEDØMMEE - ORDINASJON ØYSTEIN VAAJE Øystein Vaaje , Besvart pr telefon tgående internt produsert, 20/ Prestetjenesten i Lista sokn og Farsund sokn AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - PRESTETJENESTEN I LISTA SOKN OG FARSND SOKN Prosten i Lister og Mandal prosti

17 Inngående eksternt produsert, 20/ Søknad og CV - Kapellan i Kristiansand domprosti med Søgne sokn som tjenestested - st. ref. ( ) AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING KAPELLAN I KRISTIANSAND DOMPROSTI MED SØGNE SOKN SOM TJENESTESTED - st. ref Offl. 25 første ledd , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Reprensentanter fra Mandal og Holum menighetsråd til intervjuer for tilsetting av kapellan i Mandal AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING KAPELLAN I LISTER OG MANDAL PROSTI MED MANDAL SOKN OG HOLM SOKN SOM TJENESTESTED, 2 GANGS TLYSNING - st. ref Lindesnes kirkelige fellesråd , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Svar på spørsmål om tilgang i Altinn og oversendelse av søknader i forbindelse med tilsetting av sokneprest i Borgestad sokn AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FORARBEID - TILSETTING SOKNEPREST I SKIEN PROSTI MED BORGESTAD SOKN SOM TJENESTESTED Borgestad menighetsråd /Cathrine Didriksen , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Svar på spørsmål om tilgang i Altinn og oversendelse av søknader i forbindelse med tilsetting av sokneprest i Langesund sokn AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FORARBEID - TILSETTING SOKNEPREST I BAMBLE PROSTI MED LANGESND SOKN SOM TJENESTESTED Bamble kirkelige fellesråd /Randi Elise Hanssen , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 20/ Notodden kirkelige fellesråd - Søknad om godkjenning av vedtekter - Oversendelse til gravplassrådgiver AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - GRAVPLASSVEDTEKTER - NOTODDEN KIRKELIGE FELLESRÅD Gravplassrådgiver Journaldato: Tilgangskode: 573

18 tgående internt produsert, 20/ Ny uttalelse i sak om byggesøknad for 6-mannsbolig nær Bygland kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - NYBYGG NÆR BYGLAND KIRKE Bygland kommune /Liv Elin Frøysnes Berg Journaldato: Tilgangskode: 550 tgående internt produsert, 20/ Svar på søknad om godkjenning av låneopptak for renovering av Barbu menighetshus AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - BARB MENIGHETSRÅD - SØKNAD OM GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK Barbu menighetsråd tgående internt produsert, 20/ Vedlegg til oversendt sak om legging av nytt tak - Øvrebø kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ØVREBØ KIRKE I OTREDAL PROSTI - LEGGING AV NYTT TAK Riksantikvaren Inngående eksternt produsert, 20/ Orientering om endringer i gravferdsloven fra. januar 202 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ENDRINGER I GRAVFERDSLOVEN FRA. JANAR 202 Barne- og familiedepartementet Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 20/ Høring - Kristne migranter AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - HØRING KRISTNE MIGRANTER Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 20/ Informasjon om ny veileder for lokale og regionale gravplassmyndigheter AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - NY VEILEDER FOR LOKALE OG REGIONALE GRAVPLASSMYNDIGHETER Gravplassrådgiver Journaldato: Tilgangskode: , Besvart med utgående dokument

19 tgående internt produsert, 20/ / Informasjon om ny veileder for lokale og regionale gravplassmyndigheter AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - NY VEILEDER FOR LOKALE OG REGIONALE GRAVPLASSMYNDIGHETER Kikreverger i Otredal prosti Kirkeverge i Domprostiet Kirkeverger i Arendal prosti Kirkeverger i Aust-Nedenes prosti Kirkeverger i Bamble prosti Kirkeverger i Lister prosti Kirkeverger i Mandal prosti Kirkeverger i Skien prosti Kirkeverger i Vest-Nedenes prosti Kirkeverger i Øvre Telemark Inngående eksternt produsert, 20/ Søknad om tillatelse for ny nettstasjon ved Rjukan kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - NY NETTSTASJON VED RJKAN KIRKE Tinn kirkelige fellesråd Journaldato: Tilgangskode: , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 20/ Spørsmål vedrørende søknad om tillatelse for ny nettstasjon ved Rjukan kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - NY NETTSTASJON VED RJKAN KIRKE Vestfold og Telemark fylkeskommune /Siv Abrahamsen Tinn kirkelige fellesråd Inngående eksternt produsert, 20/ Påtegning fra Prosten i Bamble av søknad fra Kragerø kirkelige fellesråd om installasjon av trådløst nettverk i Skåtøy kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SKÅTØY KIRKE I BAMBLE PROSTI - SØKNAD OM TRÅDLØST NETTVERK Kragerø kirkelige fellesråd /Anne Mette Bamle , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 20/ Resultat evaluering av VTP/VTVT 2020 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VTP/VTVT - VEIEN TIL PRESTETJENESTE OG VEIEN TIL VIGSLET TJENESTE - EVALERING 2020 Bispemøtet , Tatt til orientering

20 Inngående eksternt produsert, 20/ E-postkorrespondanse mellom Riksantikvaren og Valle og Hylestad sokn om omtrekking av lær på alterring i Valle kyrkje AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VALLE KYRKJE, SETESDAL - ALTERRING - OMTREKKING AV LÆR Riksantikvaren /Kjersti Marie Ellewsen , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 20/ Søknad om installasjon av trådløs nettverk i Sannidal kirke med prostens påtegning AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SANNIDAL KIRKE - SØKNAD OM TRÅDLØS NETTVERK Prosten i Bamble prosti , Besvart med utgående dokument

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00039-7 Tjenestebrev AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TJENESTEBREV 2017 Prosten i Vest Nedenes prosti 313 15.03.2017, Besvart med utgående dokument tgående internt produsert,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 6/007-0 Landskonferanse for ABV 208 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ARBEIDSVEILEDNING - ABV Bispemøtet 22.05.208 323 Inngående eksternt produsert, 7/00030-5 Pinse-brevet

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 7/00230-05 Protokoll for 02.05.8 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - INNKALLINGER OG PROTOKOLLER 206-209 42 Inngående eksternt produsert, 7/03936-7 Rapport ferdig befaring LLVP KKF

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00010-3 Oppfølging etter Visitas - kirke/skole Prosten i Øvre Telemark prosti Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: tgående internt produsert,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00068-26 Styreoppnevning til stiftelsen Familievernkontoret i Aust Agder AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKENS FAMILIEVERN Stiftelsen Familievernkontoret i Aust Agder

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00015-8 Jobbsøknad AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 2017 Njål Monstad tgående internt produsert, 16/00015-9 Vedørende fakturering AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00039-34 Tjenestebrev AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TJENESTEBREV 2017 Hellemyr menighetsråd Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 19.10.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00039-39 Tjenestebrev - organist - Voie menighet AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TJENESTEBREV 2017 Kristiansand kirkelige fellesråd 313 24.11.2017, Tatt til etterretning

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00016-8 Tilsyn - bispedømme AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ARBEIDSTILSYNET Arbeidstilsynet 241 Inngående eksternt produsert, 16/00069-4 Godkjent protokoll fra styremøte

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 6/00006-4 Søknad om ordinasjonstillatelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 207 Bjørgvin biskop 33 Inngående eksternt produsert, 6/00006-5 Ønske om ordinasjon i

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00069-2 Godkjent protokoll fra KNs styremøte 20.3.17 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKENS NØDHJELP Kirkens nødhjelp /Sidsel Riis Evensen 410 18.05.2017, Tatt til etterretning

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00003-1 Budsjett kompetansehevingsmidler 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KOMPETANSETVIKLING - NDERVISNINGS- OG TROSOPPLÆRINGSANSATTE 2017 Journaldato: Tilg. kode: Offl.

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00016-4 Melding om saksbehandlingstid - Foreløpig svar AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ARBEIDSTILSYNET Arbeidstilsynet Dok. dato: 19.05.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 6/0006-34 Bruk av OVF-midler i 207 - rapportering AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OVF - OPPLYSNINGSVESENETS FOND - SØKNADER 207 KR - Seksjon for økonomi 30 06.02.208, Tatt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00006-10 Ordinasjonstillatelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 2017 Stavanger biskop Dok. dato: 08.08.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: Inngående eksternt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00043-2 Intervjugruppas uttalelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING KAPELLAN/NGDOMSPREST I ØVRE TELEMARK PROSTI MED SOKNA I TOKKE OG VINJE SOM TJENESTESTED Dok. dato:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00016-7 Tilsyn 28. februar 2017 - vedtak om pålegg AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ARBEIDSTILSYNET Arbeidstilsynet Dok. dato: 11.10.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 241

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 6/00006-9 Ordinasjonstillatelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 207 Bjørgvin biskop Dok. dato: 2.06.207 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 33 22.06.207, Tatt til

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00039-35 Tjenestebrev AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TJENESTEBREV 2017 Kristiansand kirkelige fellesråd /Anne Berit Egeland 313 01.11.2017, Besvart med utgående dokument

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00006-20 Ordinasjon i Kristiansand domkirke 10. september 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 2017 Prosten i Otredal prosti Randi Sofie Hagen Aasta Røed Øyen

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00011-5 Referat fra kontaktmøte 18. september 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKELIG NDERVISNINGSFORBND Hæhre, Joh-Gerhard 623 Inngående eksternt produsert, 16/00039-29

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00139-1 Søknad om tilskudd AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KNSTBOK FOR TSTILLINGEN SOLA GRATIA 2017 Norsk kulturråd Journaldato: 21.02.2018 Tilg. kode: 631 tgående internt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00086-4 Lisleherad kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - LISLEHERAD KIRKE - TEPPE Notodden kirkelige fellesråd /Håvard Jørgen Russnes Dok. dato: 04.04.2018 Arkivdel: Dnk sakarkiv

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00015-14 Spørsmål om ledige vikaritat i kirken i Kristiansand AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 2017 Gyrid Kristine Gunnes Journaldato: 09.01.2018 Tilg. kode:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00015-11 Jobbsøknad AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 2017 Njål Monstad Inngående eksternt produsert, 16/00015-12 Søker jobb, evt som vikarprest AGDER OG TELEMARK

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00142-7 Rehabilitering av orgelet i Skien kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SKIEN KIRKE - ORGEL Skien kirkelige fellesråd /Pål Juveth Johansen Inngående eksternt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00061-41 OVF Rapport 2017 Velkomstsenteret AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OVF - OPPLYSNINGSVESENETS FOND - SØKNADER 2017 Kirkens internasjonale fellesskap, Kristiansand

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 6/00068-33 Innkalling til styremøte årsmøte 2.02.9 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKENS FAMILIEVERN Kirkens Familievern /Elin Okkenhaug Bratland 420 3.02.209, Tatt til orientering

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 17/00230-141 Protokoll 11.12.2018 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - INNKALLINGER OG PROTOKOLLER 2016-2019 Journaldato: 02.01.2019 Tilgangskode: 02.01.2019 421 tgående internt produsert,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00010-14 Svar på invitasjon, Sørlandsk lærerstevne 2018 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SAMARBEID KIRKE-SKOLE, KIRKE-BARNEHAGE IKO /Marianne ri Øverland Dok. dato: 31.01.2018

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N, S Inngående eksternt produsert, 16/00015-2 ndertegnet arbeidsavtale AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 2017 Kristina Grundetjern tgående internt produsert, 16/00043-15 Tilsetting som kapellan/ungdomsprest

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 17/00230-157 Sakspapirer til møte i 18.03.2019 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - INNKALLINGER OG PROTOKOLLER 2016-2019 Kathrine Tallaksen Skjerdal Journaldato: 08.03.2019 Tilgangskode:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00006-2 Skjema for ordinasjon av prest AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 2017 Silje Karlsen Dok. dato: 19.04.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 313 21.04.2017,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 6/0005-6 Arbeidsbekreftelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 207 Anders Barstad Inngående eksternt produsert, 6/0006- Melding - Avskjermet AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00006-13 Ordinasjon i Austre Moland kirke søndag 20. august 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 2017 Austre Moland menighetsråd Soknepresten i Austre Moland

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00010-13 Angående kursinnspill Sørlandsk lærerstevne 2018 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SAMARBEID KIRKE-SKOLE, KIRKE-BARNEHAGE IA /Ottar Michael Michaelsen Journaldato:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00013-3 Sørlandsk lærerstevne 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SØRLANDSK LÆRERSTEVNE 2017 - Styret i Sørlandets lærerstevne /Janne Korsgård 625 Inngående eksternt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 7/02846-7 Purring - Revisjon av elektronisk informasjon om lovregulerte yrker omfattet av yrkeskvalifikasjonsdirektivet KIRKERÅDET - STATISTIKKRAPPORTERING FOR LOVREGLERTE

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00730-18 Rådhusgaten 1-3 - Telefoni og sentralbord BISPEMØTET - KONTORLOKALER RÅDHSGATEN 1-3 Clemens Eiendom /Are Njåstein Dok. dato: 05.03.2019 Arkivdel: Dnk sakarkiv

Detaljer

KIRKELIG INNDELING RAPPORT - UTREDNING

KIRKELIG INNDELING RAPPORT - UTREDNING KIRKELIG INNDELING RAPPORT UTREDNING 22.08.2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. MANDAT... 2 2. SAMMENDRAG AV RAPPORTEN... 4 3. LOVGRUNNLAG... 5 Konklusjon... 6 4. HISTORIKK STATUS... 6 Følgende

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/05707-7 Vinterferie, Nord-Hålogaland biskop BISPEMØTET - BISKOPENES FERIE OG STDIEPERMISJON 2019 Nord-Hålogaland bispedømmeråd Journaldato: 28.02.2019 Tilgangskode: Dok.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 - Dato: 09.10.2017 kl. 9:30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 10.09.2019 kl. 9:30 16.00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 19.02.2015 Møtested: Bispedømmekontoret Møtetid: 09:30-16:00. Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Bergit Haugland

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00592-18 Programskisse for pilegrimskonferanse 2018 Tunsberg bispedømmeråd KIRKERÅDET - NASJONALT KIRKELIGE PILEGRIMSTVALG 2017 Oslo bispedømme - Knut Erik Tveit 632 06.09.2017,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 05.09.2017 kl. 09:30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder Bergit

Detaljer

Konfirmant Den norske kirke

Konfirmant Den norske kirke 2 Nå er det din tur til å bli konfirmant Konfirmasjon handler om ditt liv og dine spørsmål. Helt enkelt det som er viktig for deg. Konfirmasjon handler også om å bli bedre kjent med kristen tro. Du får

Detaljer

Høring om kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme.

Høring om kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme. DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Høringsinstansene Dato: 22.09.2014 Vår ref: 14/5072-2 TSH (14/25428) Deres ref: Høring om kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme. Agder og Telemark

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 02.05.2018 kl. 9:30 16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 07.02.2018 kl. 9:30 15:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 20.03.2018 kl. 9:30-16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 29.02.2016 Møtested: BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Aud Sunde Smemo Geir Ivar Bjerkestrand Jan Olav Olsen Kai Steffen Østensen

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 09.09.2015 Møtested: BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Geir Ivar Bjerkestrand Jan Olav Olsen Karen Junker Kjetil Drangsholt Martin

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 05.04.2017 kl. 9:30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen Rønnaug Torvik

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 18.03.2019 kl. 9:30 16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 7/00595-2 Invitasjon til møte om sentrumsutvikling i Eggedal KIRKERÅDET - BYGGESAK KIRKEBYGG - TNSBERG BISPEDØMME - EGGEDAL KIRKE Tunsberg bispedømmeråd 2.08.208 22.08.208,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N, S Inngående eksternt produsert, 7/00248-7 Invitasjon til landsmøte for forliksråd 3.-5. september 208 Samarbeidsutvalget for forliksråd og namnsmenn Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 13.06.2016 Møtested: BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Aud Sunde Smemo Bergit Haugland Geir Ivar Bjerkestrand Jan Olav Olsen Kai Steffen

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00241-31 Hilsen til biskop Helga på reformasjonsdagen 31. oktober 2017 Stanley og Birgitta Olson 23.11.2017, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 17/00241-32

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal 07.05.208 I,, N, S 3.05.208 Saksfremlegg/innstilling, 7/0808-5 Oppnevninger BISPEMØTET - OPPNEVNINGER / REPRESENTASJON TIL RÅD, ORGANER M.V. Dok. dato: 03.04.208 Arkivdel: Dnk sakarkiv Klasse: 40 Saksfremlegg/innstilling,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Borg bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 23.10.2017 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/01034 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Karin-Elin

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 12.10.2015 Møtested: BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Geir Ivar Bjerkestrand Jan Olav Olsen Karen Junker Kjetil Drangsholt Rønnaug

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 13.06.2017 kl. 9:30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder Geir

Detaljer

Velkommen som konfirmant i kirken!

Velkommen som konfirmant i kirken! Velkommen som konfirmant i kirken! 2 Nå er det din tur til å bli konfirmant Konfirmasjon handler om ditt liv og dine spørsmål. Helt enkelt det som er viktig for deg. Konfirmasjon handler også om å bli

Detaljer

Velkommen som konfirmant i kirken!

Velkommen som konfirmant i kirken! Velkommen som konfirmant i kirken! Konfirmant 2019 2 Den norske kirke 3 Den norske kirke Konfirmant 2019 Nå er det din tur til å bli konfirmant Konfirmasjon handler om ditt liv og dine spørsmål. Helt enkelt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N, S Inngående eksternt produsert, 17/02386-7 Anmodning om ekvivalering av veilederkandidat Hamar bispedømmeråd 21.06.2018 29.06.2018, Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 17/02386-8

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 25.09.2018 kl. 9:30 16.00 Sted: Bul-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Bispedømmekontoret - BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møtedeltakere Bergit Haugland Geir Ivar Bjerkestrand Jan Olav Olsen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02795-53 Søknad og CV - Ledig stilling som Tilskuddsansvarlig / Økonomisk kontroller - NAV Vennesla - st. ref. (2844614419) - Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 17/00375-31 Spørsmål vedrørende slektsgranskning - Avskjermet - Avskjermet Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 Dok. dato:

Detaljer

Sveinung Kjellemo Anne Carine Nilsen Gunnhild Kleven Ripegutu. Per Kristian Lunden. Anders Christiansen

Sveinung Kjellemo Anne Carine Nilsen Gunnhild Kleven Ripegutu. Per Kristian Lunden. Anders Christiansen Møteprotokoll Temark Representantskapet Dato: 19.04.2018 kl. 12:00-12:45 Sted: Kristiansand, Best Western Plus Hotel Norge Arkivsak: 18/00109 Til stede: Telemark fylkeskommune Bjørg K. Staaland Aust-Agder

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 17/00192-12 Autorisasjon for prestetjeneste i DNK - Bekreftelse av ordinasjon er gyldig KIRKERÅDET - ATORISASJON SOM PREST I DEN NORSKE KIRKE 2017 Michael Riis Zülow

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 22.10.2018 kl. 9:30 16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 7/0007-6 Informasjonsbrev om vedtektsendringer i verdipapirfondet - Alfred Berg Høyrente KIRKERÅDET - DEN NORSKE KIRKES LANDSFOND Alfred Berg Kapitalforvaltning As - Helge

Detaljer

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal Kmunereformen Styremøte i Østre Agder 13.02.15 Ved fylkesmann Øystein Djupedal 1 Kmune Oversikt kmunereformprosessen Aust -Agder pr. 05.02.15 Vedtak utredning Utreder i samarbeid (regionråd) eller alene

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 24.09.2018 kl. 10:30 Sted: Bispedømmekontorets møterom, Tolder Holmers vei 11 Arkivsak: 17/00547

Detaljer

Vedlegg 1 - Eierandeler og kostnader

Vedlegg 1 - Eierandeler og kostnader Vedlegg 1 - Eierandeler og kostnader Utredning legger til grunn at ne i nåværende VIKS går inn som medeiere i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. For å vise kostnadene med dette er det satt

Detaljer

Møteprotokoll. Temark Representantskapet. Dato: kl. 12:00-12:40 Sted: Quality Straand Hotel, Vrådal i Telemark Arkivsak: 17/00205

Møteprotokoll. Temark Representantskapet. Dato: kl. 12:00-12:40 Sted: Quality Straand Hotel, Vrådal i Telemark Arkivsak: 17/00205 Møteprotokoll Temark Representantskapet Dato: 21.04.2017 kl. 12:00-12:40 Sted: Quality Straand Hotel, Vrådal i Telemark Arkivsak: 17/00205 Til stede: Bjørg Kyrkjebø Staaland Telemark fylkeskommune Karin

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 24.04.2019 kl. 9:30 12.30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Karen Helene Bøhn Melhus,

Detaljer

Sakliste Saksnr. Arkivsak Sakstittel Å/L 049/14 GODKJENNING AV MØTEBOK Å

Sakliste Saksnr. Arkivsak Sakstittel Å/L 049/14 GODKJENNING AV MØTEBOK Å DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd: Fredrikstad, den 30.10.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre (nestleder), Erling Birkedal,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 - Dato: 27.02.2017 kl. 9:30 16.00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 11.12.2018 kl. 9:30 16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal 0.07.207 I,, N 6.07.207 Inngående eksternt produsert, 7/00029-37 Spørsmål om den Norske Kirken KIRKERÅDET - MEDLEMSKAP I DEN NORSKE KIRKE - GENERELLE HENVENDELSER Avskjermet Journaldato: 2.07.207 Tilg.

Detaljer

Konfirmant Den norske kyrkja

Konfirmant Den norske kyrkja 2 No er det din tur til å bli konfirmant Konfirmasjon handlar om ditt liv og dine spørsmål. Heilt enkelt det som er viktig for deg. Konfirmasjon handlar òg om å bli betre kjent med kristen tru. Du får

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Hamar bispedømmeråd 2016-2020 Dato: 13.12.2017 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 16/00024 Tilstede: Gunhild Tomter Alstad Solveig Fiske Ole Kristian

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Oslo bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 03.04.2017 kl. 16:00 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/00149 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Gard Realf Sandaker-Nielsen,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Borg bispedømmeråd 2016-2019 - Unntatt offentlighet Dato: 27.04.2017 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/01034 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Hamar bispedømmeråd 2016-2020 Dato: 07.09.2017 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 16/00024 Tilstede: Gunhild Tomter Alstad Solveig Fiske Ole Kristian

Detaljer

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN Disposisjon Bolig og dens betydning Boligsosialt arbeid Ny boligsosial strategi Segmenteringsmodellen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 12.06.2018 kl. 9:30 15:30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Oslo bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 25.09.2017 kl. 16:00 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/00149 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Gard Realf Sandaker-Nielsen,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 7/0869-8 Referat fra ekstraordinært Kontaktmøte 6. mai.208 BISPEMØTET - KONTAKTMØTE BM, KR OG FAGFORENINGENE KR - Seksjon for HR - Human Resources 30.05.208 02 Inngående eksternt

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Oslo bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 18.12.2017 kl. 16:00 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/0019 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Gard Realf

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 17/00086-1 The 15th - General Assembly of the Conference of European Churches KIRKERÅDET - CEC GENERAL ASSEMBLY 2018 KEK GENERALFORSAMLING 2018 CEC - Conference of European

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 0900-0930 Møtested: Kommunehuset, Rådstaua Til stede Forfall Fra adm. Fra revisjonen Sekretær

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Oslo bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 05.11.2018 kl. 16:00 22:00 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/00149 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Gard

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Oslo bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 19.03.2018 kl. 16:00 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/00149 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Gard Realf

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00159-3 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Seksjon administrasjonssenter Dok. dato: 14.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Bolig for velferd (2014-2020) «Alle skal bo godt og trygt»

Detaljer