Den norske kirke - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den norske kirke - Offentlig journal"

Transkript

1 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Tjenestebrev AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TJENESTEBREV 2017 Kristiansand kirkelige fellesråd /Anne Berit Egeland , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 16/ Tjenestebrev AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TJENESTEBREV 2017 Marnardal menighetsråd , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 16/ Tjenestebrev AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TJENESTEBREV 2017 Oddernes menighetsråd 313 tgående internt produsert, 16/ Tjenestebrev AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TJENESTEBREV 2017 Marnardal menighetsråd 313 Inngående eksternt produsert, 16/ Midler til fagsamling for fengselsprester 2018 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FAGSAMLING - KONFERANSE - FENGSELSPRESTER Fagutvalget for prester i kriminalomsorgen /Kristin Holen Daae 322 Inngående eksternt produsert, 16/ Midler til fagsamling for fengselsprester 2018 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FAGSAMLING - KONFERANSE - FENGSELSPRESTER Kirkens bymisjon Kristiansand /Øystein Reinhardtsen 322

2 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Endring av vedtekter vedrørende navn på familiekontoret i Grenland AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKENS FAMILIEVERN Grenland familiekontor /Even Tengesdal Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 16/ Familievernkontoret i Aust-Agder - protokoll styremøte AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKENS FAMILIEVERN Familiekontoret i Aust-Agder /Ella Kopperud Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 16/ Oppmalt toppstykke Nissedal kyrkje AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - NISSEDAL KYRKJE - ALTERTAVLE Riksantikvaren /Ingeborg Magerøy Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 561 Inngående eksternt produsert, 16/ Nissedal kirkelige fellesråd - konto AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ØKONOMI TROSOPPLÆRING 2017 Nissedal kirkelige fellesråd 620 Inngående eksternt produsert, 16/ Befaringsrapport før visitas i Farsund AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VISITAS FARSND OG LISTA Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 511 Inngående eksternt produsert, 16/ Befaringsrapport før visitas i Risør AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VISITAS RISØR OG SØNDELED Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 511

3 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad om godkjennelse til å bruke stola og messehagel AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ASSISTERENDE GDSTJENESTELEDERE 2017 Sverre Farstad Henriksen , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 16/ Rehabilitering av orgelet i Skien kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SKIEN KIRKE - ORGEL Skien kirkelige fellesråd /Terje Wiken 561 tgående internt produsert, 16/ Rehabilitering av orgelet i Skien kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SKIEN KIRKE - ORGEL Riksantikvaren 561 Inngående eksternt produsert, 17/ Takkehilsen - Skjærgårds Skjærgårdsgospel /Jarle Storebø , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 17/ Forespørsel om mulig deltagelse på NMS julemesse for Farsund og Lyngdal i Lyngdal kirkesenter lørdag 17. november 2018 NMS julemessekomite /Jan Ove Løland Inngående eksternt produsert, 17/ Invitasjon til middag på Det kongelige slott Det kongelige hoff

4 I, tgående internt produsert, 17/ Invitasjon til middag på Det kongelige slott 30. november 2017 Det kongelige hoff Inngående eksternt produsert, 17/ Konsultasjon om menighet og forsamling - 7. mai 2018 Menighetsutvikling i folkekirken /Erling Birkedal Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 17/ Innføringskurs for nye prester - sentrale kurssamlinger i 2018 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - INNFØRINGSPROGRAM FOR NYE PRESTER Bispemøtet 231 tgående internt produsert, 17/ Samarbeidsavtale om ungdomsprest AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSKDD/REFSJON PRESTESTILLINGER Seljord kirkelige fellesråd tgående internt produsert, 17/ Samarbeidsavtale om fengselsprest AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSKDD/REFSJON PRESTESTILLINGER Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand tgående internt produsert, 17/ Samarbeidsavtale om institusjonsprest AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSKDD/REFSJON PRESTESTILLINGER Gimsøy og Nenset menighetsråd

5 I, tgående internt produsert, 17/ Samarbeidsavtale om sykehusprest AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSKDD/REFSJON PRESTESTILLINGER Farsund menighetsråd Inngående eksternt produsert, 17/ LLVP & LVVP Kristiansand kirkelige fellesråd AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KRISTIANSAND KIRKELIGE FELLESRÅD - ENØKTILTAK I KIRKER Enøk Total AS /Joar Fasseland Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 551 tgående internt produsert, 17/ Oversendelse av klage på avgjørelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - GRIMSTAD - KLAGE Grimstad kirkelige fellesråd Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 574 tgående internt produsert, 17/ Visitas i Holla og Helgen sokn og Lunde og Flåbygd sokn mars 2018 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VISITAS HOLLA OG HELGEN, LNDE OG FLÅBYGD SOKN 2018 Holla og Helgen - Lunde og Flåbygd 511 tgående internt produsert, 17/ Offentlig søkerliste AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING AV SOKNEPREST I VEST NEDENES PROSTI MED LILLESAND SOKN OG HØVÅG SOKN SOM TJENESTESTED Media

6 I, tgående internt produsert, 17/ Intervjugruppas uttalelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING AV SOKNEPREST I VEST NEDENES PROSTI MED LILLESAND SOKN OG HØVÅG SOKN SOM TJENESTESTED Prosten i Vest Nedenes prosti Liv Espeland Jettestuen PF Høvåg menighetsråd Lillesand menighetsråd Offl. 25 første ledd Inngående eksternt produsert, 17/ ttalelse fra Bakke menighetsråd AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING AV PROST I LISTER PROSTI Bakke menighetsråd Offl. 25 første ledd tgående internt produsert, 17/ Høring om Kirkerådets sammensetning AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - HØRING OM KIRKERÅDETS SAMMENSETNING Kirkerådet Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 413 tgående internt produsert, 17/ Offentlig søkerliste AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING SOKNEPREST I FARSND SOKN I LISTER PROSTI MED FARSND SOKN OG LISTA SOKN SOM TJENESTESTED Media tgående internt produsert, 17/ Søknader til stillingen som sokneprest i Farsund sokn i Lister prosti med Farsund sokn og Lista sokn som tjenestested AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING SOKNEPREST I FARSND SOKN I LISTER PROSTI MED FARSND SOKN OG LISTA SOKN SOM TJENESTESTED Farsund menighetsråd Lista menighetsråd Prosten i Lister prosti Erland Grøtberg PF Offl. 25 første ledd

7 I, Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad om tilskudd til diakoni AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FORDELING AV MIDLER TIL NDERVISNING OG DIAKONI 2017 Lund menighetsråd tgående internt produsert, 17/ Lønn personalsjef - ifm lønnsforhandlingene AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - INNSYNSBEGJÆRING - LØNN PERSONALSJEF Akademikerne /Svein Mikkel Hammerstrøm Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 021 Inngående eksternt produsert, 17/ utsending til møte i Teologisk nemnd november 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TEOLOGISK NEMND KR - Avdeling for økumenikk og internasjonale relasjoner 712 Inngående eksternt produsert, 17/ utsending til møte i Teologisk nemnd november 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TEOLOGISK NEMND KR - Avdeling for økumenikk og internasjonale relasjoner 712 Inngående eksternt produsert, 17/ Frelserens kirke, Farsund - vedlikeholdsprosjekt AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FRELSERENS KIRKE I FARSND SOKN, LISTER PROSTI - VEDLIKEHOLD Farsund kommune Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 551, Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 17/ Frelserens kirke - Farsund AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FRELSERENS KIRKE I FARSND SOKN, LISTER PROSTI - VEDLIKEHOLD Arentz & Kjellesvig AS /Anna Charlotte Kjepso Farsund kommune Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 551

8 I, Inngående eksternt produsert, 17/ Frelserens kirke - Farsund AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FRELSERENS KIRKE I FARSND SOKN, LISTER PROSTI - VEDLIKEHOLD Arentz & Kjellesvig AS /Anna Charlotte Kjepso Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 551, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad Olavstipend kopi AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OLAVSTIPENDET 2018 Avskjermet Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 324 Inngående eksternt produsert, 17/ / Søknad om Olavstipend 2018 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OLAVSTIPENDET 2018 Bispemøtet Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 324 Inngående eksternt produsert, 17/ Brev om tildeling av Olavstipendet 2018 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OLAVSTIPENDET 2018 Bispemøtet 324

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00039-39 Tjenestebrev - organist - Voie menighet AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TJENESTEBREV 2017 Kristiansand kirkelige fellesråd 313 24.11.2017, Tatt til etterretning

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00010-3 Oppfølging etter Visitas - kirke/skole Prosten i Øvre Telemark prosti Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: tgående internt produsert,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00039-34 Tjenestebrev AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TJENESTEBREV 2017 Hellemyr menighetsråd Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 19.10.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 6/00006-4 Søknad om ordinasjonstillatelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 207 Bjørgvin biskop 33 Inngående eksternt produsert, 6/00006-5 Ønske om ordinasjon i

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00015-8 Jobbsøknad AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 2017 Njål Monstad tgående internt produsert, 16/00015-9 Vedørende fakturering AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00015-11 Jobbsøknad AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 2017 Njål Monstad Inngående eksternt produsert, 16/00015-12 Søker jobb, evt som vikarprest AGDER OG TELEMARK

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00142-7 Rehabilitering av orgelet i Skien kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SKIEN KIRKE - ORGEL Skien kirkelige fellesråd /Pål Juveth Johansen Inngående eksternt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 7/00230-05 Protokoll for 02.05.8 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - INNKALLINGER OG PROTOKOLLER 206-209 42 Inngående eksternt produsert, 7/03936-7 Rapport ferdig befaring LLVP KKF

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00016-7 Tilsyn 28. februar 2017 - vedtak om pålegg AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ARBEIDSTILSYNET Arbeidstilsynet Dok. dato: 11.10.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 241

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00016-8 Tilsyn - bispedømme AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ARBEIDSTILSYNET Arbeidstilsynet 241 Inngående eksternt produsert, 16/00069-4 Godkjent protokoll fra styremøte

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 6/007-0 Landskonferanse for ABV 208 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ARBEIDSVEILEDNING - ABV Bispemøtet 22.05.208 323 Inngående eksternt produsert, 7/00030-5 Pinse-brevet

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00039-7 Tjenestebrev AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TJENESTEBREV 2017 Prosten i Vest Nedenes prosti 313 15.03.2017, Besvart med utgående dokument tgående internt produsert,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00068-26 Styreoppnevning til stiftelsen Familievernkontoret i Aust Agder AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKENS FAMILIEVERN Stiftelsen Familievernkontoret i Aust Agder

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00086-4 Lisleherad kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - LISLEHERAD KIRKE - TEPPE Notodden kirkelige fellesråd /Håvard Jørgen Russnes Dok. dato: 04.04.2018 Arkivdel: Dnk sakarkiv

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00011-5 Referat fra kontaktmøte 18. september 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKELIG NDERVISNINGSFORBND Hæhre, Joh-Gerhard 623 Inngående eksternt produsert, 16/00039-29

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00006-10 Ordinasjonstillatelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 2017 Stavanger biskop Dok. dato: 08.08.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: Inngående eksternt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00015-14 Spørsmål om ledige vikaritat i kirken i Kristiansand AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 2017 Gyrid Kristine Gunnes Journaldato: 09.01.2018 Tilg. kode:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00043-2 Intervjugruppas uttalelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING KAPELLAN/NGDOMSPREST I ØVRE TELEMARK PROSTI MED SOKNA I TOKKE OG VINJE SOM TJENESTESTED Dok. dato:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00003-1 Budsjett kompetansehevingsmidler 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KOMPETANSETVIKLING - NDERVISNINGS- OG TROSOPPLÆRINGSANSATTE 2017 Journaldato: Tilg. kode: Offl.

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00006-20 Ordinasjon i Kristiansand domkirke 10. september 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 2017 Prosten i Otredal prosti Randi Sofie Hagen Aasta Røed Øyen

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00241-31 Hilsen til biskop Helga på reformasjonsdagen 31. oktober 2017 Stanley og Birgitta Olson 23.11.2017, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 17/00241-32

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 6/0006-34 Bruk av OVF-midler i 207 - rapportering AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OVF - OPPLYSNINGSVESENETS FOND - SØKNADER 207 KR - Seksjon for økonomi 30 06.02.208, Tatt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00016-4 Melding om saksbehandlingstid - Foreløpig svar AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ARBEIDSTILSYNET Arbeidstilsynet Dok. dato: 19.05.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/05707-7 Vinterferie, Nord-Hålogaland biskop BISPEMØTET - BISKOPENES FERIE OG STDIEPERMISJON 2019 Nord-Hålogaland bispedømmeråd Journaldato: 28.02.2019 Tilgangskode: Dok.

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 6/00006-9 Ordinasjonstillatelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 207 Bjørgvin biskop Dok. dato: 2.06.207 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 33 22.06.207, Tatt til

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N, S Inngående eksternt produsert, 7/00248-7 Invitasjon til landsmøte for forliksråd 3.-5. september 208 Samarbeidsutvalget for forliksråd og namnsmenn Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00069-2 Godkjent protokoll fra KNs styremøte 20.3.17 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKENS NØDHJELP Kirkens nødhjelp /Sidsel Riis Evensen 410 18.05.2017, Tatt til etterretning

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 17/00375-31 Spørsmål vedrørende slektsgranskning - Avskjermet - Avskjermet Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 Dok. dato:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal 0.07.207 I,, N 6.07.207 Inngående eksternt produsert, 7/00029-37 Spørsmål om den Norske Kirken KIRKERÅDET - MEDLEMSKAP I DEN NORSKE KIRKE - GENERELLE HENVENDELSER Avskjermet Journaldato: 2.07.207 Tilg.

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00139-1 Søknad om tilskudd AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KNSTBOK FOR TSTILLINGEN SOLA GRATIA 2017 Norsk kulturråd Journaldato: 21.02.2018 Tilg. kode: 631 tgående internt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00006-2 Skjema for ordinasjon av prest AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 2017 Silje Karlsen Dok. dato: 19.04.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 313 21.04.2017,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00592-18 Programskisse for pilegrimskonferanse 2018 Tunsberg bispedømmeråd KIRKERÅDET - NASJONALT KIRKELIGE PILEGRIMSTVALG 2017 Oslo bispedømme - Knut Erik Tveit 632 06.09.2017,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00061-41 OVF Rapport 2017 Velkomstsenteret AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OVF - OPPLYSNINGSVESENETS FOND - SØKNADER 2017 Kirkens internasjonale fellesskap, Kristiansand

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 17/00230-157 Sakspapirer til møte i 18.03.2019 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - INNKALLINGER OG PROTOKOLLER 2016-2019 Kathrine Tallaksen Skjerdal Journaldato: 08.03.2019 Tilgangskode:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N, S Inngående eksternt produsert, 16/00015-2 ndertegnet arbeidsavtale AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 2017 Kristina Grundetjern tgående internt produsert, 16/00043-15 Tilsetting som kapellan/ungdomsprest

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00006-13 Ordinasjon i Austre Moland kirke søndag 20. august 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 2017 Austre Moland menighetsråd Soknepresten i Austre Moland

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 18.03.2019 kl. 9:30 16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00013-3 Sørlandsk lærerstevne 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SØRLANDSK LÆRERSTEVNE 2017 - Styret i Sørlandets lærerstevne /Janne Korsgård 625 Inngående eksternt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 6/0005-6 Arbeidsbekreftelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 207 Anders Barstad Inngående eksternt produsert, 6/0006- Melding - Avskjermet AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal 07.05.208 I,, N, S 3.05.208 Saksfremlegg/innstilling, 7/0808-5 Oppnevninger BISPEMØTET - OPPNEVNINGER / REPRESENTASJON TIL RÅD, ORGANER M.V. Dok. dato: 03.04.208 Arkivdel: Dnk sakarkiv Klasse: 40 Saksfremlegg/innstilling,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Saksfremlegg/innstilling, 17/01033-3 Mal for vigsling av biskop BISPEMØTET - OPPNEVNING/TNEVNING AV BISKOP 404 Saksfremlegg/innstilling, 17/01033-5 Regler for utnevning av biskop BISPEMØTET - OPPNEVNING/TNEVNING

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00010-14 Svar på invitasjon, Sørlandsk lærerstevne 2018 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SAMARBEID KIRKE-SKOLE, KIRKE-BARNEHAGE IKO /Marianne ri Øverland Dok. dato: 31.01.2018

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 17/00192-12 Autorisasjon for prestetjeneste i DNK - Bekreftelse av ordinasjon er gyldig KIRKERÅDET - ATORISASJON SOM PREST I DEN NORSKE KIRKE 2017 Michael Riis Zülow

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00730-18 Rådhusgaten 1-3 - Telefoni og sentralbord BISPEMØTET - KONTORLOKALER RÅDHSGATEN 1-3 Clemens Eiendom /Are Njåstein Dok. dato: 05.03.2019 Arkivdel: Dnk sakarkiv

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 7/0024-2 Skal Norge være kristent? BISPEMØTET - DIV. HENVENDELSER FRA PBLIKM TIL PRESES 207 Dag Otto Øgle Journaldato: 4.03.207 Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N, S Inngående eksternt produsert, 17/01078-11 Søknad om stiftspraksis i Tunsberg våren 2017 BISPEMØTET - ANKETVALGET FOR VEIEN TIL PRESTETJENESTE (VTP) - 2017 Magnus Halle Dok. dato: Arkivdel: Dnk

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal 0.05.207 I,, N 07.05.207 Inngående eksternt produsert, 7/00205-2 Signerte dokumenter - låne- og kausjonistavtale Skjervøy sokn KIRKERÅDET - LÅN i OVF - 207 Magnar Solbakken Journaldato: 02.05.207 Tilg.

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 17/00230-141 Protokoll 11.12.2018 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - INNKALLINGER OG PROTOKOLLER 2016-2019 Journaldato: 02.01.2019 Tilgangskode: 02.01.2019 421 tgående internt produsert,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 17/00086-1 The 15th - General Assembly of the Conference of European Churches KIRKERÅDET - CEC GENERAL ASSEMBLY 2018 KEK GENERALFORSAMLING 2018 CEC - Conference of European

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal 27.03.207 I,, N 02.04.207 tgående internt produsert, 7/00029-2 Medlemskap - utmeldelse KIRKERÅDET - MEDLEMSKAP I DEN NORSKE KIRKE - GENERELLE HENVENDELSER Avskjermet Journaldato: 29.03.207 Tilg. kode:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00099-10 Rapport om brukerrettede tidstyver fra Difi Tidstyvarbeidet Justis- og beredskapsdepartementet /Kaja Linde Journaldato: 11.10.2017 Tilg. kode: Dok. dato: 11.10.2017

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N, S Inngående eksternt produsert, 7/0024-8 Støtte av kjønnsnøytral ekteskapsliturgi BISPEMØTET - DIV. HENVENDELSER FRA PBLIKM TIL PRESES 207 Tor Vilhelm Tysseland Dok. dato: 6.0.207 Arkivdel: Dnk

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00010-13 Angående kursinnspill Sørlandsk lærerstevne 2018 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SAMARBEID KIRKE-SKOLE, KIRKE-BARNEHAGE IA /Ottar Michael Michaelsen Journaldato:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N, S Inngående eksternt produsert, 17/01869-21 Innkalling til kontaktmøte 21. november 2018 BISPEMØTET - KONTAKTMØTE BM, KR OG FAGFORENINGENE KR - Seksjon for HR - Human Resources 012 tgående internt

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-21 Brev med program til foredragsholder Riksadvokaten /Tor-Aksel Busch tgående internt produsert, 15/00002-22 Brev med program til foredragsholder Advokatfirmaet

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/01131-27 Tilbakmelding på svar: Biskoppelige amatør-diagnoser som debatt-triks BISPEMØTET - DIVERSE HENVENDELSER FRA PBLIKM TIL BISPEMØTET 2017 Karl Øyvind Jordell Journaldato:

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal tgående internt produsert, 18/00371-4 Svar på avvik 22943 - Sykehuset Østfold HF Avvik 22943 - Sykehuset Østfold HF Sykehuset Østfold HF Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 02.05.2019 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/01792-1 Personalmappe Avskjermet HR-avdeling Dok. dato: 10.03.2018 Arkivdel: Personalmapper fra Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/02094-10 Personalmappe Avskjermet

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 7/00339-0 Kirkepartnerskap KIRKERÅDET - DIVERSE HENVENDELSER - MELLOMKIRKELIG RÅD MKR - 207 Stephanie Dietrich Dok. dato: 7.04.207 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 44

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00151-4 Søknad og CV Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 26.09.2017 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 07.11.2017, Tatt til etterretning tgående internt produsert,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 - Dato: 09.10.2017 kl. 9:30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-17 Taushetserklæring - *** - Taushetserklæring eksterne Dok. dato: 26.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 000 tgående internt produsert, 15/00089-11

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 10/00171-26 Ber om opplysninger om stillingsprosent Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 28.08.2018 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-15 Taushetserklæring - ***, renholdsleder Toma - Taushetserklæring eksterne Dok. dato: 10.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 000 10.05.2016,

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00007-3 Attest Personalmappe - *** *** *** - Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 15/00038-6 Ny henvendelse

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 05.09.2017 kl. 09:30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder Bergit

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-16 Taushetserklæring - ***, kontroll av el.anlegg - Taushetserklæring eksterne Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N, S Inngående eksternt produsert, 17/02386-7 Anmodning om ekvivalering av veilederkandidat Hamar bispedømmeråd 21.06.2018 29.06.2018, Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 17/02386-8

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Borg bispedømmeråd 2016-2019 - Unntatt offentlighet Dato: 27.04.2017 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/01034 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00599-1 Med ønske om tilskudd til pilegrim konsertturne opp Gudbrandsdalen KIRKERÅDET - HEVENDLESER FRA KLTRINSTITSJONER / PERSONER Eli Helland 633 16.05.2017, Besvart

Detaljer

Pasientreiser HF - Offentlig journal

Pasientreiser HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00395-64 Protokoll fra selskapsmøte 21.08.17 i Pasientreiser ANS under avvikling - til signering Innkalling og protokoll til selskapsmøter i Pasientreiser ANS Helse Sør -

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 20.03.2018 kl. 9:30-16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00014-7 Statsbudsjettet 2015 - høstsalderingen Statsbudsjettet 2015 Justis- og beredskapsdepartementet /Anders Mathias Johansen Journaldato: 28.08.2015 Tilg. kode: Dok.

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00021-6 Rapport etter helsekontroller 2017 Bedriftshelsetjeneste M3 Helse AS /Merete Nissen Westgaard Dok. dato: 06.06.2017 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 254 06.06.2017,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 10.09.2019 kl. 9:30 16.00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 6/00068-33 Innkalling til styremøte årsmøte 2.02.9 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKENS FAMILIEVERN Kirkens Familievern /Elin Okkenhaug Bratland 420 3.02.209, Tatt til orientering

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 02.05.2018 kl. 9:30 16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00089-15 Budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjørert i det statlige tariffområdet Statsbudsjettet 2016 Justis- og beredskapsdepartementet Journaldato: 12.10.2016

Detaljer

Pasientreiser HF - Offentlig journal

Pasientreiser HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00002-211 Pasientreisers plan for å gå vekk fra femsifret telefonnummer Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 16.10.2017 Arkivdel: Ny sakarkiv Arkivkode: 043 tgående internt

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00127-15 Innspill til nysaldering av statsbudsjettet 2017 Statsbudsjettet 2017 Justis- og beredskapsdepartementet /Anne Guro Dimmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 7/02846-7 Purring - Revisjon av elektronisk informasjon om lovregulerte yrker omfattet av yrkeskvalifikasjonsdirektivet KIRKERÅDET - STATISTIKKRAPPORTERING FOR LOVREGLERTE

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00783-56 Kompleks problemstilling Privatpraktiserende spesialist - Henrich Rummelhoff Spesialist Henrich Rummelhoff Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 09.07.2017 Arkivdel:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00029-26 Vedr. medlemskap KIRKERÅDET - MEDLEMSKAP I DEN NORSKE KIRKE - GENERELLE HENVENDELSER Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00121-7 Arbeidsavtale - midlertidig - forlengelse engasjement til - Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 10.05.2017 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 7/00730- Nye Kirkens hus - Avtale og forlengelse av leieavtale BISPEMØTET - KONTORLOKALER RÅDHSGATEN -3 Clemens Eiendom /Are Njåstein Dok. dato: 26.02.208 Arkivdel: Dnk sakarkiv

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00021-3 Årsrapport 2015 Bedriftshelsetjeneste M3 Helse AS Dok. dato: 30.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 254, Tatt til orientering tgående internt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02308-9 Krav om erstatning Pasientsak - Journaldato: Tilg. kode: Kvalitetsseksjonen Dok. dato: 25.06.2019 Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 16/01709-4

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00109-3 Avtale om bistand Konsulentbistand Karl Inge Rotmo Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 049 12.08.2015, Tatt til etterretning Inngående eksternt

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-20 Avtale båtcruise Fagsamling 29. mai 2015 Norway Yacht Charter A/S Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 273 11.02.2015, Tatt til etterretning Inngående

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/00783-57 Kompleks problemstilling Privatpraktiserende spesialist - Henrich Rummelhoff Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01624-3 Erstatningssak 2013/01993 - Faktura Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 20.03.2018 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02097-5 Erstatningssak 2013/03816

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/00027-7 Avvikling av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Roppemoen i Flå kommune Nedlegging av behandlingsanlegg for kasserte køyretøy på Roppemoen i Flå kommune

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/00699-4 Avtalespesialist praksis adresse Privatpraktiserende spesialist - Arild Kloster-Jensen Spesialist Arild Kloster-Jensen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 31.05.2018

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/01677-37 Tafimidis behandling ved Amyloid TTR kardiomyopati Privatpraktiserende spesialist - Per Anton Sirnes Spesialist Per Anton Sirnes Journaldato: Tilg. kode: Medisin

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00920-7 Arbeidsavtale - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 01.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/02789-4 Arbeidsavtale

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 7/0007-6 Informasjonsbrev om vedtektsendringer i verdipapirfondet - Alfred Berg Høyrente KIRKERÅDET - DEN NORSKE KIRKES LANDSFOND Alfred Berg Kapitalforvaltning As - Helge

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00121-9 Varsel om fratreden Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 16/00012-16 tsatt oppstart av fellesavtale

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 7/0869-8 Referat fra ekstraordinært Kontaktmøte 6. mai.208 BISPEMØTET - KONTAKTMØTE BM, KR OG FAGFORENINGENE KR - Seksjon for HR - Human Resources 30.05.208 02 Inngående eksternt

Detaljer

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møtedato: 14.09.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 16:00-21:00 Møtedeltakere Aud Kvalbein Gard Realf Sandaker-Nielsen Harald Hegstad Knut Lundby Knut Rune Saltnes

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03445-1 Endring av oppholdstid - - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 15/02812-4

Detaljer