Den norske kirke - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den norske kirke - Offentlig journal"

Transkript

1 I, tgående internt produsert, 16/ Budsjett kompetansehevingsmidler 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KOMPETANSETVIKLING - NDERVISNINGS- OG TROSOPPLÆRINGSANSATTE 2017 Journaldato: Tilg. kode: Offl første punktum Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 231 tgående internt produsert, 16/ Kurs for nytilsatte-komite AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKELIG NDERVISNINGSFORBND Sigurd Tveit (sigurd.tveit@kristiansand.kommune.no) 'De Presno, Christoffer' 623 Inngående eksternt produsert, 16/ Til IKOs eiere AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - IKO - INSTITTT FOR KRISTEN OPPSEDING IKO /Dag-Eirik Lannem 623 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad om OVF-midler til fagseminar om Hans Nielsen Hauge AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OVF - OPPLYSNINGSVESENETS FOND - SØKNADER Inngående eksternt produsert, 16/ Vedlegg til søknad - OVF AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OVF - OPPLYSNINGSVESENETS FOND - SØKNADER 2017 Gjerpen menighet /Øystein Aronsen 130 Inngående eksternt produsert, 16/ Kontorvisitas i Randesund AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VISITAS RANDESND Domprosten i Kristiansand domprosti Journaldato: Tilg. kode: 512

2 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Program for visitasen AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VISITAS RANDESND Randesund menighetsråd 512 tgående internt produsert, 16/ Protokoll fra bispevisitasen i Randesund sokn AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VISITAS RANDESND Randesund menighetsråd Domprosten i Kristiansand domprosti Kristiansand kirkelige fellesråd Kristiansand kommune Soknepresten i Randesund sokn 512 Inngående eksternt produsert, 16/ Godkjent protokoll fra KNs styremøte 21. november til orientering AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKENS NØDHJELP Kirkens nødhjelp /Sidsel Riis Evensen 410 Inngående eksternt produsert, 16/ Eventuell sammenslåing av sokn i gamle Solum prestegjeld AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKELIG INNDELING I SKIEN PROSTI Kons. prost i Skien prosti Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 001 Inngående eksternt produsert, 16/ ttalelse fra soknepresten i Melum AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKELIG INNDELING I SKIEN PROSTI 001 Inngående eksternt produsert, 16/ Protokoll fra menighetsmøte i Melum AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKELIG INNDELING I SKIEN PROSTI Kons. prost i Skien prosti 001

3 I, Inngående eksternt produsert, 16/ ttalelse fra soknepresten i Solum og Kilebygda AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKELIG INNDELING I SKIEN PROSTI Kons. prost i Skien prosti 001 Inngående eksternt produsert, 16/ tredning av soknestrukturen i Skien prosti AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKELIG INNDELING I SKIEN PROSTI Morten Fleischer Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 001 Inngående eksternt produsert, 16/ Soknegrenseendringer Arendal AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKELIG INNDELING I ARENDAL PROSTI Prosten i Arendal prosti 001 Inngående eksternt produsert, 16/ Ny søknad til skråstola AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SKRÅSTOLA FOR DIAKON Bergland, Trygve , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 16/ Ny søknad til skråstola, Trygve Bergland, godkjenning AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SKRÅSTOLA FOR DIAKON Bergland, Trygve 561 Inngående eksternt produsert, 16/ O1 og O2 samling juni AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VTP - VEIEN TIL PRESTETJENESTE - REKRTTERING - STIFTSPRAKSIS 2017 Karl Ove Jeppestøl 303

4 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Kontaktmøte med ABV-ansvarlige i bispedømmene AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ARBEIDSVEILEDNING - ABV Bispemøtet 323 tgående internt produsert, 16/ Samling for nytilsatte prester i bispedømme AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SAMLING FOR NYTILSATTE Espen Holm Tore Smeplass Espen Robsahm Kjørven Sverre Elgvin Lied Bjørn Nome Kristian Kyllingstad Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 231 Inngående eksternt produsert, 16/ Orienteringsmøte II om visitas i Borgestad og Skien - saksliste AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VISITAS BORGESTAD OG SKIEN Kons. prost i Skien prosti 511 tgående internt produsert, 17/ Åpningsbalanse ATBR - Dnk AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - REGNSKAP BDR 2017 Ernst and Young /Runar Paulsen Solem KR - Seksjon for økonomi 120 tgående internt produsert, 17/ Åpningsbalanse Dnk verdier til KD - arbeidsdager pr årsverk og påløpte reisekostnader AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - REGNSKAP BDR 2017 Ernst and Young /Runar Paulsen Solem KR - Seksjon for økonomi 120

5 I, tgående internt produsert, 17/ Revidert Åpningsbalanse Dnk arbeidsdager pr årsverk og påløpte reisekostnader AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - REGNSKAP BDR 2017 Ernst and Young /Runar Paulsen Solem 120 Inngående eksternt produsert, 17/ Revidert Åpningsbalanse Dnk arbeidsdager pr årsverk og påløpte reisekostnader AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - REGNSKAP BDR 2017 Ernst & Young AS /Runar Paulsen Solem , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 17/ Åpningsbalansen NAV-refusjoner AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - REGNSKAP BDR 2017 Ernst and Young /Runar Paulsen Solem 120 Inngående eksternt produsert, 17/ Åpningsbalansen NAV-refusjoner AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - REGNSKAP BDR 2017 Ernst og Young AS /Runar Paulsen Solem 120 Inngående eksternt produsert, 17/ Regnskapsrapport stillinga som områdediakon (Tokke kyrkjelege fellesråd) AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSKDD TIL DIAKONSTILLINGER 2017 Tokke kyrkjelege fellesråd /Bjørnar Christensen Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 131, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 17/ Regnskapsrapport 2016 diakon Tokke (signert) AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSKDD TIL DIAKONSTILLINGER 2017 Tokke kyrkjelege fellesråd /Bjørnar Christensen , Tatt til etterretning

6 I, tgående internt produsert, 17/ Tilsetting som sokneprest i Øvre-Telemark prosti med Kviteseid sokn som tjenestested AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING SOKNEPREST I ØVRE TELEMARK PROSTI MED KVITESEID SOKN SOM TJENESTEOMRÅDE Møyfrid Lunde Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 17/ Finsland kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FINSLAND KIRKE - LESEPLT Songdalen kirkelige fellesråd /Steinar Moen , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 17/ Finsland kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - FINSLAND KIRKE - LESEPLT Songdalen kirkelige fellesråd /Steinar Moen Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 560 Inngående eksternt produsert, 17/ Årsrapport 2016 for Tinn, menighetene i Tinn. Menighetene i Tinn Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 17/ Årsrapport 2016 for Gjerstad menighet Gjerstad menighet Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 17/ Årsrapport 2016 for Notodden og Hjartdal Hjartdal sokneråd Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse:

7 I, Inngående eksternt produsert, 17/ Årsrapport 2016 for Barbu menighet Barbu menighet Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 17/ Rapport for trosopplæringen i Kvinesdal, Fjotland og Feda menigheter Kvinesdal kirkelige fellesråd /Per Øistein Rogstad Inngående eksternt produsert, 17/ Årsrapport 2016 for Bø kyrkjelyd Bø Sokneråd Inngående eksternt produsert, 17/ Regnskap og budsjett trosopplæring Lund menighet /Torunn Haugen Jerstad Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad, CV og referanser - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad, CV og referanser - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse:

8 I, Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad, CV og referanser - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad, CV og referanser - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 17/ ttalelse fra Oddernes menighetsråd Oddernes menighetsråd Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 17/ ttalelse fra Domkirken menighetsråd Kristiansand domkirkes menighetsråd Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 17/ ttalelse fra Hånes menighetsråd Hånes menighetsråd Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 17/ ttalelse fra Grim menighetsråd Grim menighetsråd Journaldato: Tilg. kode:

9 I, Inngående eksternt produsert, 17/ ttalelse fra Hellemyr menighetsråd Hellemyr menighetsråd Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 17/ ttalelse fra Randesund menighetsråd - ansettelse av domprost. Randesund menighetsråd Inngående eksternt produsert, 17/ ttalelse fra soknerådet Evje og Hornnes sokneråd Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad, CV og referanser - Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad, CV og referanser -

10 I, Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad, CV og referanser - Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad, CV og referanser - Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad, CV og referanser - Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad og CV - Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad og CV -

11 I, Inngående eksternt produsert, 17/ Rapport fra Skien diakonale om bokprosjekt 2016 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - RAPPORTERING OVF 2016 Skien diakonale senter /Gunnar Thelin 130 Inngående eksternt produsert, 17/ OVF-rapport 2016 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - RAPPORTERING OVF 2016 Velkomstsenteret i Domkirken menighet /Odd Bjarne Ellefsen 130 Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad om permament montering av projektor i Kroken kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KROKEN KIRKE - BAMBLE PROSTI - SØKNAD OM PERMANENT MONTERING AV PROJEKTOR OG LERRET Prosten i Bamble prosti 561 Inngående eksternt produsert, 17/ Påtegning projektor i Drangedal og Kroken kirker AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - DRANGEDAL KIRKE - BAMBLE PROSTI - SØKNAD OM PERMANENT MONTERING AV PROJEKTOR OG LERRET Prosten i Bamble prosti 561 tgående internt produsert, 17/ Melding om oppstart av planarbeid, gnr 203 bnr 25, 26 og 27, Flekkefjord AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OPPSTART AV PLANARBEID FLEKKEFJORD Kristiansen & Selmer-Olsen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 550 Inngående eksternt produsert, 17/ Melum Kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - MELM KIRKE... Riksantikvaren /Magerøy, Ingeborg 032

12 I, Inngående eksternt produsert, 17/ "Kirkens hus" i Kragerø AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKENS HS KRAGERØ Byggekomiteen, "Kirkens hus" i Kragerø /Kari Simonsen Langlo Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 030 Inngående eksternt produsert, 17/ Høringsuttalelse - ordning for utpeking av biskoper - fra Skien menighetsråd AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - HØRING - ORDNING FOR TPEKING AV BISKOPER 2017 Kons. prost i Skien prosti Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad om lyssetting av Romnes kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMMERÅD - ROMNES KIRKE - LYSSETTING Nome kirkelige fellesråd /Mona Halsvik Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 553 Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad om lyssetting av Romnes kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMMERÅD - ROMNES KIRKE - LYSSETTING Prosten i Øvre Telemark prosti Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 553 tgående internt produsert, 17/ Romnes kirke i Øvre Telemark prosti - Vedrørende Lyssetting av kirken AGDER OG TELEMARK BISPEDØMMERÅD - ROMNES KIRKE - LYSSETTING Riksantikvaren 553 Inngående eksternt produsert, 17/ Lyssetting av Romnes kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMMERÅD - ROMNES KIRKE - LYSSETTING Nome kirkelige fellesråd /Mona Halsvik 553

13 I, Inngående eksternt produsert, 17/ Invitasjon til Reformasjonsdagen stiftsdirektør AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - REFORMASJONSDAGEN 2017 Kirkerådet Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 631 Inngående eksternt produsert, 17/ Invitasjon til Reformasjonsdagen biskop AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - REFORMASJONSDAGEN 2017 Kirkerådet Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 631 Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad om å sette inn brannalarmanlegg i Lunde kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - LNDE KIRKE - BRANNALARMANLEGG Nome kirkelige fellesråd /Mona Halsvik 553 Midlertidig svar sendt tgående internt produsert, 17/ Lunde kirke - Vedrørende søknad om å sette inn brannalarmanlegg. AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - LNDE KIRKE - BRANNALARMANLEGG Nome kirkelige fellesråd /Mona Halsvik Offl. 24 tredje første punktum 553

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00039-39 Tjenestebrev - organist - Voie menighet AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TJENESTEBREV 2017 Kristiansand kirkelige fellesråd 313 24.11.2017, Tatt til etterretning

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00039-7 Tjenestebrev AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TJENESTEBREV 2017 Prosten i Vest Nedenes prosti 313 15.03.2017, Besvart med utgående dokument tgående internt produsert,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00086-4 Lisleherad kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - LISLEHERAD KIRKE - TEPPE Notodden kirkelige fellesråd /Håvard Jørgen Russnes Dok. dato: 04.04.2018 Arkivdel: Dnk sakarkiv

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00016-8 Tilsyn - bispedømme AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ARBEIDSTILSYNET Arbeidstilsynet 241 Inngående eksternt produsert, 16/00069-4 Godkjent protokoll fra styremøte

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00142-7 Rehabilitering av orgelet i Skien kirke AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SKIEN KIRKE - ORGEL Skien kirkelige fellesråd /Pål Juveth Johansen Inngående eksternt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00006-10 Ordinasjonstillatelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 2017 Stavanger biskop Dok. dato: 08.08.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: Inngående eksternt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00068-26 Styreoppnevning til stiftelsen Familievernkontoret i Aust Agder AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKENS FAMILIEVERN Stiftelsen Familievernkontoret i Aust Agder

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00010-3 Oppfølging etter Visitas - kirke/skole Prosten i Øvre Telemark prosti Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: tgående internt produsert,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 6/007-0 Landskonferanse for ABV 208 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ARBEIDSVEILEDNING - ABV Bispemøtet 22.05.208 323 Inngående eksternt produsert, 7/00030-5 Pinse-brevet

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N, S Inngående eksternt produsert, 16/00015-2 ndertegnet arbeidsavtale AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 2017 Kristina Grundetjern tgående internt produsert, 16/00043-15 Tilsetting som kapellan/ungdomsprest

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00015-11 Jobbsøknad AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 2017 Njål Monstad Inngående eksternt produsert, 16/00015-12 Søker jobb, evt som vikarprest AGDER OG TELEMARK

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 6/0006-34 Bruk av OVF-midler i 207 - rapportering AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OVF - OPPLYSNINGSVESENETS FOND - SØKNADER 207 KR - Seksjon for økonomi 30 06.02.208, Tatt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00069-2 Godkjent protokoll fra KNs styremøte 20.3.17 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKENS NØDHJELP Kirkens nødhjelp /Sidsel Riis Evensen 410 18.05.2017, Tatt til etterretning

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00015-8 Jobbsøknad AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 2017 Njål Monstad tgående internt produsert, 16/00015-9 Vedørende fakturering AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00016-4 Melding om saksbehandlingstid - Foreløpig svar AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ARBEIDSTILSYNET Arbeidstilsynet Dok. dato: 19.05.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00015-14 Spørsmål om ledige vikaritat i kirken i Kristiansand AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 2017 Gyrid Kristine Gunnes Journaldato: 09.01.2018 Tilg. kode:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 6/00006-4 Søknad om ordinasjonstillatelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 207 Bjørgvin biskop 33 Inngående eksternt produsert, 6/00006-5 Ønske om ordinasjon i

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00016-7 Tilsyn 28. februar 2017 - vedtak om pålegg AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ARBEIDSTILSYNET Arbeidstilsynet Dok. dato: 11.10.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 241

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 7/00230-05 Protokoll for 02.05.8 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - INNKALLINGER OG PROTOKOLLER 206-209 42 Inngående eksternt produsert, 7/03936-7 Rapport ferdig befaring LLVP KKF

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00039-34 Tjenestebrev AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TJENESTEBREV 2017 Hellemyr menighetsråd Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 19.10.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00011-5 Referat fra kontaktmøte 18. september 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKELIG NDERVISNINGSFORBND Hæhre, Joh-Gerhard 623 Inngående eksternt produsert, 16/00039-29

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00039-35 Tjenestebrev AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TJENESTEBREV 2017 Kristiansand kirkelige fellesråd /Anne Berit Egeland 313 01.11.2017, Besvart med utgående dokument

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00006-20 Ordinasjon i Kristiansand domkirke 10. september 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 2017 Prosten i Otredal prosti Randi Sofie Hagen Aasta Røed Øyen

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 6/0005-6 Arbeidsbekreftelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - VIKARTJENESTE 207 Anders Barstad Inngående eksternt produsert, 6/0006- Melding - Avskjermet AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00139-1 Søknad om tilskudd AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KNSTBOK FOR TSTILLINGEN SOLA GRATIA 2017 Norsk kulturråd Journaldato: 21.02.2018 Tilg. kode: 631 tgående internt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00061-41 OVF Rapport 2017 Velkomstsenteret AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - OVF - OPPLYSNINGSVESENETS FOND - SØKNADER 2017 Kirkens internasjonale fellesskap, Kristiansand

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00006-2 Skjema for ordinasjon av prest AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 2017 Silje Karlsen Dok. dato: 19.04.2017 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 313 21.04.2017,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00043-2 Intervjugruppas uttalelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - TILSETTING KAPELLAN/NGDOMSPREST I ØVRE TELEMARK PROSTI MED SOKNA I TOKKE OG VINJE SOM TJENESTESTED Dok. dato:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 17/00230-157 Sakspapirer til møte i 18.03.2019 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - INNKALLINGER OG PROTOKOLLER 2016-2019 Kathrine Tallaksen Skjerdal Journaldato: 08.03.2019 Tilgangskode:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 6/00006-9 Ordinasjonstillatelse AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 207 Bjørgvin biskop Dok. dato: 2.06.207 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 33 22.06.207, Tatt til

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 05.04.2017 kl. 9:30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen Rønnaug Torvik

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00010-14 Svar på invitasjon, Sørlandsk lærerstevne 2018 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SAMARBEID KIRKE-SKOLE, KIRKE-BARNEHAGE IKO /Marianne ri Øverland Dok. dato: 31.01.2018

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 7/0007-6 Informasjonsbrev om vedtektsendringer i verdipapirfondet - Alfred Berg Høyrente KIRKERÅDET - DEN NORSKE KIRKES LANDSFOND Alfred Berg Kapitalforvaltning As - Helge

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal 07.05.208 I,, N, S 3.05.208 Saksfremlegg/innstilling, 7/0808-5 Oppnevninger BISPEMØTET - OPPNEVNINGER / REPRESENTASJON TIL RÅD, ORGANER M.V. Dok. dato: 03.04.208 Arkivdel: Dnk sakarkiv Klasse: 40 Saksfremlegg/innstilling,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 6/00068-33 Innkalling til styremøte årsmøte 2.02.9 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - KIRKENS FAMILIEVERN Kirkens Familievern /Elin Okkenhaug Bratland 420 3.02.209, Tatt til orientering

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 17/00192-12 Autorisasjon for prestetjeneste i DNK - Bekreftelse av ordinasjon er gyldig KIRKERÅDET - ATORISASJON SOM PREST I DEN NORSKE KIRKE 2017 Michael Riis Zülow

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/05707-7 Vinterferie, Nord-Hålogaland biskop BISPEMØTET - BISKOPENES FERIE OG STDIEPERMISJON 2019 Nord-Hålogaland bispedømmeråd Journaldato: 28.02.2019 Tilgangskode: Dok.

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 7/0024-2 Skal Norge være kristent? BISPEMØTET - DIV. HENVENDELSER FRA PBLIKM TIL PRESES 207 Dag Otto Øgle Journaldato: 4.03.207 Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Dnk saksarkiv

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00241-31 Hilsen til biskop Helga på reformasjonsdagen 31. oktober 2017 Stanley og Birgitta Olson 23.11.2017, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 17/00241-32

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal 27.03.207 I,, N 02.04.207 tgående internt produsert, 7/00029-2 Medlemskap - utmeldelse KIRKERÅDET - MEDLEMSKAP I DEN NORSKE KIRKE - GENERELLE HENVENDELSER Avskjermet Journaldato: 29.03.207 Tilg. kode:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 07.02.2018 kl. 9:30 15:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00013-3 Sørlandsk lærerstevne 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SØRLANDSK LÆRERSTEVNE 2017 - Styret i Sørlandets lærerstevne /Janne Korsgård 625 Inngående eksternt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 17/00375-31 Spørsmål vedrørende slektsgranskning - Avskjermet - Avskjermet Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 Dok. dato:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal tgående internt produsert, 17/00230-141 Protokoll 11.12.2018 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - INNKALLINGER OG PROTOKOLLER 2016-2019 Journaldato: 02.01.2019 Tilgangskode: 02.01.2019 421 tgående internt produsert,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal 0.05.207 I,, N 07.05.207 Inngående eksternt produsert, 7/00205-2 Signerte dokumenter - låne- og kausjonistavtale Skjervøy sokn KIRKERÅDET - LÅN i OVF - 207 Magnar Solbakken Journaldato: 02.05.207 Tilg.

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 19.02.2015 Møtested: Bispedømmekontoret Møtetid: 09:30-16:00. Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Bergit Haugland

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/01131-27 Tilbakmelding på svar: Biskoppelige amatør-diagnoser som debatt-triks BISPEMØTET - DIVERSE HENVENDELSER FRA PBLIKM TIL BISPEMØTET 2017 Karl Øyvind Jordell Journaldato:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 20.03.2018 kl. 9:30-16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N, S Inngående eksternt produsert, 7/00248-7 Invitasjon til landsmøte for forliksråd 3.-5. september 208 Samarbeidsutvalget for forliksråd og namnsmenn Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 12.06.2018 kl. 9:30 15:30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 - Dato: 27.02.2017 kl. 9:30 16.00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00006-13 Ordinasjon i Austre Moland kirke søndag 20. august 2017 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - ORDINASJONER 2017 Austre Moland menighetsråd Soknepresten i Austre Moland

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00592-18 Programskisse for pilegrimskonferanse 2018 Tunsberg bispedømmeråd KIRKERÅDET - NASJONALT KIRKELIGE PILEGRIMSTVALG 2017 Oslo bispedømme - Knut Erik Tveit 632 06.09.2017,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal 0.07.207 I,, N 6.07.207 Inngående eksternt produsert, 7/00029-37 Spørsmål om den Norske Kirken KIRKERÅDET - MEDLEMSKAP I DEN NORSKE KIRKE - GENERELLE HENVENDELSER Avskjermet Journaldato: 2.07.207 Tilg.

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00730-18 Rådhusgaten 1-3 - Telefoni og sentralbord BISPEMØTET - KONTORLOKALER RÅDHSGATEN 1-3 Clemens Eiendom /Are Njåstein Dok. dato: 05.03.2019 Arkivdel: Dnk sakarkiv

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 7/00339-0 Kirkepartnerskap KIRKERÅDET - DIVERSE HENVENDELSER - MELLOMKIRKELIG RÅD MKR - 207 Stephanie Dietrich Dok. dato: 7.04.207 Arkivdel: Dnk saksarkiv Klasse: 44

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 17/00086-1 The 15th - General Assembly of the Conference of European Churches KIRKERÅDET - CEC GENERAL ASSEMBLY 2018 KEK GENERALFORSAMLING 2018 CEC - Conference of European

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00010-13 Angående kursinnspill Sørlandsk lærerstevne 2018 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME - SAMARBEID KIRKE-SKOLE, KIRKE-BARNEHAGE IA /Ottar Michael Michaelsen Journaldato:

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 29.02.2016 Møtested: BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Aud Sunde Smemo Geir Ivar Bjerkestrand Jan Olav Olsen Kai Steffen Østensen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 - Dato: 09.10.2017 kl. 9:30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 10.09.2019 kl. 9:30 16.00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

KIRKELIG INNDELING RAPPORT - UTREDNING

KIRKELIG INNDELING RAPPORT - UTREDNING KIRKELIG INNDELING RAPPORT UTREDNING 22.08.2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. MANDAT... 2 2. SAMMENDRAG AV RAPPORTEN... 4 3. LOVGRUNNLAG... 5 Konklusjon... 6 4. HISTORIKK STATUS... 6 Følgende

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 7/02846-7 Purring - Revisjon av elektronisk informasjon om lovregulerte yrker omfattet av yrkeskvalifikasjonsdirektivet KIRKERÅDET - STATISTIKKRAPPORTERING FOR LOVREGLERTE

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 7/00730- Nye Kirkens hus - Avtale og forlengelse av leieavtale BISPEMØTET - KONTORLOKALER RÅDHSGATEN -3 Clemens Eiendom /Are Njåstein Dok. dato: 26.02.208 Arkivdel: Dnk sakarkiv

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N, S Inngående eksternt produsert, 17/01869-21 Innkalling til kontaktmøte 21. november 2018 BISPEMØTET - KONTAKTMØTE BM, KR OG FAGFORENINGENE KR - Seksjon for HR - Human Resources 012 tgående internt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Saksfremlegg/innstilling, 17/01033-3 Mal for vigsling av biskop BISPEMØTET - OPPNEVNING/TNEVNING AV BISKOP 404 Saksfremlegg/innstilling, 17/01033-5 Regler for utnevning av biskop BISPEMØTET - OPPNEVNING/TNEVNING

Detaljer

Høring om kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme.

Høring om kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme. DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Høringsinstansene Dato: 22.09.2014 Vår ref: 14/5072-2 TSH (14/25428) Deres ref: Høring om kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme. Agder og Telemark

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 22.10.2018 kl. 9:30 16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 13.06.2016 Møtested: BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Aud Sunde Smemo Bergit Haugland Geir Ivar Bjerkestrand Jan Olav Olsen Kai Steffen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Stavanger bispedømmeråd 2017-2019 Dato: 07.09.2017 kl. 9:30 Sted: Utstein pilegrimsgard Arkivsak: 17/01934 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Ivar Braut

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 12.10.2015 Møtested: BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Geir Ivar Bjerkestrand Jan Olav Olsen Karen Junker Kjetil Drangsholt Rønnaug

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal I,, N, S Inngående eksternt produsert, 7/0024-8 Støtte av kjønnsnøytral ekteskapsliturgi BISPEMØTET - DIV. HENVENDELSER FRA PBLIKM TIL PRESES 207 Tor Vilhelm Tysseland Dok. dato: 6.0.207 Arkivdel: Dnk

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 09.09.2015 Møtested: BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Geir Ivar Bjerkestrand Jan Olav Olsen Karen Junker Kjetil Drangsholt Martin

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd: Fredrikstad, den 04.09.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre (nestleder), Erling Birkedal,

Detaljer

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd Møtedato: 17.12.2014 Møtested: Bispegården Møtetid: 09:00-12:00 Møtedeltakere Anne-Lise Brenna Ording Berit Elisabeth Meiningen

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 09/00314-11 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 15/02016-11 Bekymringsmelding

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00339-13 Riktig innmeldt stilling Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: 21.01.2018 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Borg bispedømmeråd 2016-2019 - Unntatt offentlighet Dato: 27.04.2017 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/01034 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 12.05.2015 Møtested: Bispedømmekontoret Møtetid: 09:30-16:00 Vel møtt til bispedømmerådsmøte 12. mai 2015 på bispedømmekontoret.. Med vennlig

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Tunsberg bispedømmeråd 2016-2019 - Dato: 05.11.2018 kl. 9:30-14.50 Sted: Kaldnes, Tønsberg Arkivsak: 17/01375 Til stede: Ingjerd Breian Hedberg, lek,

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00599-1 Med ønske om tilskudd til pilegrim konsertturne opp Gudbrandsdalen KIRKERÅDET - HEVENDLESER FRA KLTRINSTITSJONER / PERSONER Eli Helland 633 16.05.2017, Besvart

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01624-3 Erstatningssak 2013/01993 - Faktura Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 20.03.2018 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02097-5 Erstatningssak 2013/03816

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 05.09.2017 kl. 09:30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder Bergit

Detaljer

Sveinung Kjellemo Anne Carine Nilsen Gunnhild Kleven Ripegutu. Per Kristian Lunden. Anders Christiansen

Sveinung Kjellemo Anne Carine Nilsen Gunnhild Kleven Ripegutu. Per Kristian Lunden. Anders Christiansen Møteprotokoll Temark Representantskapet Dato: 19.04.2018 kl. 12:00-12:45 Sted: Kristiansand, Best Western Plus Hotel Norge Arkivsak: 18/00109 Til stede: Telemark fylkeskommune Bjørg K. Staaland Aust-Agder

Detaljer

Prostistruktur i Agder og Telemark bispedømme

Prostistruktur i Agder og Telemark bispedømme 17.08.2018 Prostistruktur i Agder og Telemark bispedømme Rapport fra utvalg nedsatt av Bispedømmerådet Rapport fra prostistrukturutvalget 17. august 2018 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Mandat... 2 3. Avgrensing...

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02795-53 Søknad og CV - Ledig stilling som Tilskuddsansvarlig / Økonomisk kontroller - NAV Vennesla - st. ref. (2844614419) - Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering,

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Bispedømmekontoret - BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møtedeltakere Bergit Haugland Geir Ivar Bjerkestrand Jan Olav Olsen

Detaljer

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd Møtedato: 19.02.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 10:00-16:00 Møtedeltakere Anne-Lise Brenna Ording Dag Landmark Gunnar Gjevre

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 11.12.2018 kl. 9:30 16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00811-9 Avslag på for sent framsatt krav om refusjon av sykepenger - NAV Nesodden Avdeling for oppfølging Dok. dato: 24.07.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/01755-8 Sluttrapport fra tilsyn med bemanning, pasientsikkerhet og styring av pasientbelegg ved Sykehuset Telemark HF, medisinsk klinikk, seksjon mage/tarm i Skien Bemanningssituasjon

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00400-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: 221 tgående internt produsert, 03/00355-33 Forlengelse av midlertidig stilling - 020719-011019 Personalmappe

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Hamar bispedømmeråd 2016-2020 Dato: 07.09.2017 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 16/00024 Tilstede: Gunhild Tomter Alstad Solveig Fiske Ole Kristian

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Hamar bispedømmeråd 2016-2020 Dato: 13.12.2017 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 16/00024 Tilstede: Gunhild Tomter Alstad Solveig Fiske Ole Kristian

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00014-7 Statsbudsjettet 2015 - høstsalderingen Statsbudsjettet 2015 Justis- og beredskapsdepartementet /Anders Mathias Johansen Journaldato: 28.08.2015 Tilg. kode: Dok.

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00029-26 Vedr. medlemskap KIRKERÅDET - MEDLEMSKAP I DEN NORSKE KIRKE - GENERELLE HENVENDELSER Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/00063-9 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01418-15

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nidaros Bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Nidaros Bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Nidaros Bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Nidaros Bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 21.09.2017 kl. 9:00 15:45 Sted: Erkebispegården Arkivsak: 16/00002 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 25.09.2018 kl. 9:30 16.00 Sted: Bul-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/00027-7 Avvikling av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Roppemoen i Flå kommune Nedlegging av behandlingsanlegg for kasserte køyretøy på Roppemoen i Flå kommune

Detaljer