Prisliste Price list. Norges Varemesse Norway Trade Fairs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prisliste 2008. Price list. Norges Varemesse Norway Trade Fairs"

Transkript

1 Servicesenteret, Norges Varemesse - fax , Service centre, Norway Trade Fairs - fax , Norges Varemesse Norway Trade Fairs Prisliste 2008 Price list

2 2 Innhold / Contents Slik bestiller du How to place your order 03 Generelle betingelser for bestilling General conditions for ordering 04 Enkle standløsninger Simple stand solutions 05 Byggesystem, Foga Stand system, Foga 07 Møbler og tepper Furniture and carpets 09 Elektrisk kraft Electricity supply 12 Belysning Lighting 13 Audiovisuelt utstyr Audiovisual equipment 14 Tele og data Telecommunications and computing 15 Planter Plants 16 Tekst og bilde Text and pictures 16 Rørlegger Plumbing 17 Snekker Carpentry 18 Messepersonell Exhibition personnel 18 Rengjøring Cleaning 19 Foto Photography 19 Parkering Parking 19 Transport og lagring Transport and storage 20 Stand design Stand design 21 Merverditjenester Value-added services 21 Møte og konferanse Meetings and conferences 22

3 Servicesenteret, Norges Varemesse - fax , Service centre, Norway Trade Fairs - fax , 03 Slik bestiller du Etter at du har orientert deg i vår produkt katalog og funnet ut hvilke produkter og tjenester du har behov for ifm messedeltagelsen, må du fylle ut bestillingen. Som du vil se, inneholder prislisten flere artikler enn selve produktkatalogen. På de følgende sidene finner du all informasjon du trenger for å fylle ut bestillingsskjemaet. Når du fyller ut bestillingen er det viktig at du husker å skissere standen din, samt tegne inn hvor du vil ha plassert spots, hyller, vann, avløp etc. How to place your order After consulting our product catalogue and decid ing which products and services you need for your stand, you should fill out the order form. As you can see, this pricelist presents a larger number of items than the product catalogue. The following pages contain all the information you need to fill out the order form. Please remember to provide a sketch of your stand layout, and use this to show the location of spots, shelves, water drainage and so forth. Kontakt servicesenteret dersom du trenger mer informasjon eller vil ha hjelp til bestillingen: Servicesenteret Norges Varemesse Postboks 75 NO-2001 Lillestrøm Tlf: / fax e-post: Contact our service centre if you need more information or want help with your order. Service centre Norway Trade Fairs P O Box 75 NO-2001 Oslo Tel / fax Viktig / Important ISDN ISDN Spotlight I produktkatalogen/prislisten er noen produkter markert Spotlight m/arm med et blyantsymbol. Det be tyr at vi må vite hvor du vil ha disse produktene plassert. Tegn inn plassering/-høyde hvor du ønsker evt. hyller, veggfaste disker etc. Sett deg også inn i symbolforklaringene og marker med riktig symbol når du skisserer standen din i bestillings skjemaet. Stikkontakt 1-fas Stikkontakt 230V, Stikkontakt 400V, /strømtilførsel (bakvegg) / Fuse box/power ISDN supply (rear wall) Spotlight Vannuttak Spotlight / Spotlight Spotlight Avløp Spotlight m/arm / m/arm Spotlight with arm Takdrager / Low-voltage light track Fogavegg / Hanging lamp El-uttak / Fluorescent tube Dobbel Vajerfeste Stikkontakt stikkontakt 11-fas / Double socket outlet, single phase Stikkontakt Stikkontakt 230V, 3 fas 230V, / Socket outlet 230V, three phase Stikkontakt 400V, Vannuttak ISDN Spotlight A pencil symbol appears alongside some items in the Spotlight m/arm product catalogue and the price list. This means we must know Spotlight where you m/arm want them to be positioned. Show the position/ height where you want possible shelves, wallmounted counters and so forth. Also study the list of symbols, and insert the right one(s) on the diagram in Stikkontakt the order form. 1-fas Stikkontakt 1-fas 230V, Stikkontakt 400V, 230V, Stikkontakt Stikkontakt 400V, 3 fas 400V, / Socket outlet 400V, three phase ISDN / ISDN Vannuttak Spotlight / Compressed air outlet Vannuttak Vannuttak Avløp Spotlight / Water inlet m/arm Avløp / Avløp Takdrager Drainage Takdrager Takdrager Fogavegg / Roof girder Fogavegg Fogavegg El-uttak / wall Vaierfeste El-uttak Vajerfeste Stikkontakt / Wire rope 1-fas hanging / Vajerfeste Stikkontakt 230V, Stikkontakt 400V, Vannuttak

4 Priser produkter & tjenester / Prices for products & services 04 Generelle betingelser ved bestilling av varer og tjenester General conditions for ordering goods and services Alle priser er ekskl. mva. I henhold til norsk lov vil mva bli lagt til og må også betales av utenlandske utstillere. Det tas forbehold om prisendringer. Bestillinger som mottas etter bestillingsfristen (se terminliste) blir behandlet i den rekkefølge de mottas, og kan bli belastet med 25% påslag. Bestillinger som mottas senere enn 48 timer før åpning av utstillingen, kan bli belastet med et påslag på 50%. Disse vil bli utført i den rekkefølge som bestillingen mottas, uten garanti for at arbeidet og/eller levering kan bli utført før utstillingen starter. Det tas forbehold om overbestilling. Eventuelle reklamasjoner for manglende levering må gjøres i utstillingstiden til den enkelte leverandør med kopi til servicesenteret. Leverandørenes fordringer i henhold til bestillinger er overdratt til Norges Varemesse, og betaling skal skje etter regning fra servicesenteret. Unntak fra dette er transport og lagring og møte og konferanse der fakturaene kommer direkte fra leverandør. All prices are quoted exclusive of Norwegian VAT. As required by Norwegian law, VAT will be added to prices and must also be paid by foreign exhibitors. We reserve the right to change prices. Orders received after the relevant deadline (see list) will be executed on a first come, first served basis, and a 25 per cent supplement may be charged. A 50 per cent supplement may be charged on orders received less than 48 hours before the opening of an exhibition. Such orders will be executed on a first come, first served basis, with no guarantee that work and/or delivery can be completed before the show begins. No liability is accepted if orders exceed capacity. Possible complaints about inadequate/inaccurate deliveries must be made during the exhibition to the supplier concerned, with a copy to the service centre. Orders to suppliers are transferred to Norway Trade Fairs, and will be invoiced by the service centre. The exceptions are transport and storage, and meetings and conferences. These will be invoiced directly by the supplier. Avbestilling av levert utstyr kan bli fakturert 25% av opprinnelig beløp. Avbestilling av montert utstyr kan bli fakturert 100%. Spesifikke leveringsbetingelser for de ulike produkter/tjenester finner du som innledning til hver enkelt leverandør. Vi gjør oppmerksom på at reglementet til Norges Varemesse gjelder for messedeltakelsen. Prislisten gjelder kun for utstillere som deltar på utstillinger/ arrangement på Norges Varemesse, Lillestrøm, og som på forhånd har fått tilsendt Norges Varemesses egen prisliste av arrangøren for hvert enkelt arrangement på nevnte område. Twenty-five per cent of the cost may be invoiced if delivered equipment is cancelled. The full cost may be invoiced in the event that installed equipment is cancelled. Special delivery terms for the various products/services are provided in the introduction for each supplier. Please note that participation in the exhibition is governed by Norway Trade Fair s regulations. This price list applies to exhibitors who participate in exhibitions/events at Norway Trade Fairs in Lillestrøm, and who have been sent Norway Trade Fairs' own price list in advance by the organiser of each individual event at this venue.

5 Servicesenteret, Norges Varemesse - fax , Service centre, Norway Trade Fairs - fax , 05 Ferdige standløsninger / Ready-made stand solutions Se produktkatalogen side 7-10 See the product catalogue page 7-10 Vi kan tilby deg løsninger med grunnleggende innredning, tilpasset størrelsen på din stand. Leveres i flere størrelser. Leie av vegger kommer i tillegg der standvegger ikke er inkludert i standleien. Eventuelle forandringer av innhold blir belastet i tillegg. Se side 7-10 i produktkatalogen. Ønsker du andre løsninger kontakt servicesenteret We offer solutions with basic furnishing tailored to the space you have booked. Delivered in several sizes. An extra charge is made for hire of walls where these are not included in the stand fee, and for possible changes to content. See pages 7-10 in the product catalogue. For other solutions - contact the service centre. Basert på Foga-systemet / Based on the Foga system Price (NOK) Unit Ferdigstand 1 - Hjørne Example 1 corner 9 m 2 9 sq.m stk / each 12 m 2 12 sq.m stk / each 15 m 2 15 sq.m stk / each 16 m 2 16 sq.m stk / each 18 m 2 18 sq.m stk / each 20 m 2 20 sq.m stk / each 21 m 2 21 sq.m stk / each 24 m 2 24 sq.m stk / each Ferdigstand 2 - Hjørne Example 2 corner 9 m 2 9 sq.m stk / each 12 m 2 12 sq.m stk / each 15 m 2 15 sq.m stk / each 16 m 2 16 sq.m stk / each 18 m 2 18 sq.m stk / each 20 m 2 20 sq.m stk / each 21 m 2 21 sq.m stk / each 24 m 2 24 sq.m stk / each Ferdigstand 3 - Hjørne Example 3 corner 9 m 2 9 sq.m stk / each 12 m 2 12 sq.m stk / each 15 m 2 15 sq.m stk / each 16 m 2 16 sq.m stk / each 18 m 2 18 sq.m stk / each 20 m 2 20 sq.m stk / each 21 m 2 21 sq.m stk / each 24 m 2 24 sq.m stk / each

6 Priser produkter & tjenester / Prices for products & services 06 Novus standløsninger / Novus stand solutions Se produktkatalogen side 7-10 See the product catalogue page 7-10 Price (NOK) Unit Profilstand - Hjørne Profile stand corner 12 m 2 12 sq.m stk / each 15 m 2 15 sq.m stk / each 18 m 2 18 sq.m stk / each 21 m 2 21 sq.m stk / each 24 m 2 24 sq.m stk / each Profilstand - Bås Profile stand booth 12 m 2 12 sq.m stk / each 15 m 2 15 sq.m stk / each 18 m 2 18 sq.m stk / each 21 m 2 21 sq.m stk / each 24 m 2 24 sq.m stk / each Novus standløsninger / Novus stand solutions Price (NOK) Unit Produktstand - Hjørne Product stand corner 12 m 2 12 sq.m stk / each 15 m 2 15 sq.m stk / each 18 m 2 18 sq.m stk / each 21 m 2 21 sq.m stk / each 24 m 2 24 sq.m stk / each Produktstand - Bås Product stand booth 12 m 2 12 sq.m stk / each 15 m 2 15 sq.m stk / each 18 m 2 18 sq.m stk / each 21 m 2 21 sq.m stk / each 24 m 2 24 sq.m stk / each Message standløsninger / Message stand solutions Price (NOK) Unit Message - Hjørne Message corner 12 m 2 12 sq.m stk / each 15 m 2 15 sq.m stk / each 18 m 2 18 sq.m stk / each 21 m 2 21 sq.m stk / each 24 m 2 24 sq.m stk / each Message - Bås Message booth 12 m 2 12 sq.m stk / each 15 m 2 15 sq.m stk / each 18 m 2 18 sq.m stk / each 21 m 2 21 sq.m stk / each 24 m 2 24 sq.m stk / each

7 Servicesenteret, Norges Varemesse - fax , Service centre, Norway Trade Fairs - fax , 07 Byggesystem, Foga / Stand system, Foga Se produktkatalogen side 12 og 38 See the product catalogue pages 12 and 38 Leieprisene inkluderer montering/demontering. Ufullstendige bestillinger vil bli utført etter skjønn. Eventuelle forandringer senere belastes utstiller. Montering av utstyr over 2,5 meters høyde medfører et 20 % påslag av prisen Hire charges include assembly/disassembly. Incomplete orders will be executed to the best of our judgement. Possible later changes will be charged to the exhibitor. Assembly of equipment higher than 2.5 metres give a 20 per cent supplement on the price Vegger Walls 6030 Vegg, hvit 2,5 x 1 meter Wall, white, 2.5 x 1 metres 356 stk / each 6033 Vegg, hvit 2,5 x 1/2 meter Wall, white, 2.5 x 0.5 metres 271 stk / each 6040 Vegg, hvit diagonal - h: 2,5 m Wall, white, diagonal, height: 2.5 metres 626 stk / each 6043 Vegg, hvit med hull for TV 2,5 x 1m Wall, white, with aperture for TV, 2.5 x 1 metres 508 stk / each 6044 Vegg, borrelåsstoff, med hull for TV 2,5 x 1m Wall, velcro, with aperture for TV, 2.5 x 1 metres 588 stk / each 6050 Vegg, hvit 2,5 x radie 1 meter Wall, curved, white, 2.5 x radius 1 metres 651 stk / each 6051 Vegg, hvit 2,5 x radie 1/2 meter Wall, curved, white, 2.5 x radius 0.5 metres 383 stk / each 6060 Vegg, med klar akryl, 2,5 x 1 meter Wall, clear acrylic, 2.5 x 1 metres stk / each 6061 Vegg, med klar akryl, 2,5 x 1/2 meter Wall, clear acrylic, 2.5 x 0.5 metres 626 stk / each 6062 Vegg, buet med klar akryl, 2,5 x radie 1/2 meter Wall, curved, clear acrylic, 2.5 x radius 0.5 metres 788 stk / each 6063 Vegg, buet med klar akryl, 2,5 x radie 1 meter Wall, curved, clear acrylic, 2.5 x radius 1 metres stk / each 6070 Vegg, med sotet akryl, 2,5 x 1 meter Wall, tanned acrylic, 2.5 x 1 metres stk / each 6071 Vegg, med sotet akryl, 2,5 x 1/2 meter Wall, tanned acrylic, 2.5 x 0.5 metres 857 stk / each 6072 Vegg, buet med sotet akryl, 2,5 x radie 1/2 meter Wall, curved, tanned acrylic, 2.5 x radius 0.5 metres stk / each 6073 Vegg, buet med sotet akryl, 2,5 x radie 1 meter Wall, curved, tanned acrylic, 2.5 x radius 1 metres stk / each 6095 Plakatstativ h: 200 cm, b: 200 cm, med plate 100 x 200 cm Poster stand, h: 200 cm, w: 200 cm, with panel 100x200 cm 327 stk / each 6110 Rammevegg, 2,5 x 1 meter Framework, 2.5 x 1 metres 177 stk / each 6113 Rammevegg, 2,5 x 1/2 meter Framework, 2.5 x 0.5 metres 135 stk / each 6117 Rammevegg, 2,5m x radie 1/2 meter Framework, 2.5 x radius 0.5 metres 174 stk / each 6118 Rammevegg, 2,5m x radie 1 meter Framework, 2.5 x radius 1 metres 280 stk / each 6160 Montering av kundens egne plater Installation of customer s own wallboards 40 stk / each Plater Wallboards 6200 Plater med borrelåsstoff, 1 side, 2,5 x 1 meter Wallboards with velcro, one-sided, 2.5 x 1 metres 287 stk / each 6202 Plater med borrelåsstoff, 1 side, 2,5 x 1/2 meter Wallboards with velcro, one-sided, 2.5 x 0.5 metres 191 stk / each 6210 Plater med borrelåsstoff, 1 side, 2,5 x radie 1 meter Wallboards with velcro, one-sided, curved, 2.5 x radius 1 metres 429 stk / each 6211 Plater med borrelåsstoff, 1 side, 2,5 x radie 1/2 meter Wallboards with velcro, one-sided, curved, 2.5 x radius 0.5 metres 233 stk / each 6250 Plater med borrelåsstoff, 2 sider, 2,5 x 1 meter Wallboards with velcro, two-sided, 2.5 x 1 metres 461 stk / each 6252 Plater med borrelåsstoff, 2 sider, 2,5 x 1/2 meter Wallboards with velcro, two-sided, 2.5 x 0.5 metres 318 stk / each 6254 Plater med borrelåsstoff, 2 sider, 2,5 x radie 1 meter Wallboards with velcro, two-sided, curved, 2.5 x radius 1 metres 623 stk / each 6255 Plater med borrelåsstoff, 2 sider, 2,5 x radie 1/2 meter Wallboards with velcro, two-sided, curved, 2.5 x radius 0.5 metres 445 stk / each Frontbord Fascia boards 6285 Frontbord hvitt, høyde 21 cm Fascia board, white, height 21 cm 125 m 6287 Frontbord med borrelåsstoff, høyde 21 cm Fascia board, with velcro, height 21 cm 168 m 6289 Frontbord ramme, for egne plater Fascia board frame, for own panels 97 m Hyller og heng Shelves and racks 6301 Horisontal aluminiums profil med feste Horizontal aluminum profile with attachment 55 m 6302 Konfeksjonsstativ, frittstående Clothes rack, freestanding 181 m 6303 Konfeksjonsheng, for vegg Clothes rack, wall-mounted 103 m 6320 Hylle for plasmaskjerm Shelf for plasma screen 167 stk / each 6311 Rett hylle, dybde 30 cm Straight shelf, depth 30 cm 122 stk / each 6321 Rett hylle med bein, dybde 50 cm Straight shelf with legs, depth 50 cm 164 stk / each 6330 Rett hylle med bein, dybde 65 cm Straight shelf with legs, depth 65 cm 177 stk / each 6331 Rett hylle med bein, dybde 75 cm Straight shelf with legs, depth 75 cm 177 stk / each 6332 Rett hylle med bein, dybde 100 cm Straight shelf with legs, depth 100 cm 200 stk / each 6350 Skråhylle, dybde 40 cm Slanted shelf, depth 40 cm 129 stk / each 6355 Projektorhylle Projector shelf 152 stk / each

8 Priser produkter & tjenester / Prices for products & services 08 Byggesystem, Foga / Stand system, Foga 6360 Produktoppheng, 1 x 1 meter Product display board (large), 1 x 1 metre 410 stk / each 6365 Produktoppheng, profil, 1 meter Product display board (small), 1 metre 86 stk / each 6366 Pigg for produktoppheng Pegs for hanging products 6 stk / each 6367 Frontheng for produktoppheng Racks for hanging products 38 stk / each Dør/forheng Doors, curtains 6410 Dør hvit, med overstykke Door, white, with top panel 569 stk / each 6415 Dør sotet acryl, med overstykke Door, tanned acrylic, with top panel stk / each 6430 Forheng grå/blå/sort Curtain, grey/blue/black 160 stk / each 6440 Glider med overstykke, 1 meter Curtain rail, with top panel, 1 metre 121 stk / each 6450 Glider med overstykke og forheng Curtain rail, with top panel and curtain 280 stk / each Disker Counters 6500 Disk med skyvedør hvit, l: 102 cm, d: 52 cm, h: 93 cm Counter with sliding doors, white, l: 102 cm, d: 52 cm, h: 93 cm 512 stk / each 6510 Disk med skyvedør, borrelåsstoff l: 102 cm, d: 52 cm, h: 93 cm Counter with sliding doors, velcro, l: 102 cm, d: 52 cm, h: 93 cm 720 stk / each 6530 Disk for PC, hvit l: 75 cm, d: 52 cm, h: 104 cm Counter for PC, white, l: 75 cm, d: 52 cm, h: 104 cm 632 stk / each 6535 Disk for PC med borrelåsstoff l: 75 cm, d: 52 cm, h: 104 cm Counter for PC, velcro, l: 75 cm, d: 52 cm, h: 104 cm 720 stk / each 6540 Disk hvit, veggfast l: 100 cm, d: 50 cm, h: varierende Counter, white, wall-mounted, l: 100 cm, d: 50 cm, h: varying 453 m 6543 Disk hvit, veggfast l: 100 cm, d: 75 cm, h: varierende Counter, white, wall-mounted, l: 100 cm, d: 75 cm, h: varying 503 m 6550 Disk med borrelåsstoff, veggfast b: 102 cm, d: 52 cm, h: varierende Counter, velcro, wall-mounted, l: 102 cm, d: 52 cm, h: varying 569 m 6551 Disk med borrelåsstoff, veggfast b: 102 cm, d: 77 cm, h: varierende Counter, velcro, wall-mounted, l: 102 cm, d: 77 cm, h: varying 622 m 6560 Disk, bar/informasjonsdisk, l: 100 cm, d: 52 cm, h: 104 cm Counter, bar/information counter, l: 100 cm, d: 52 cm, h: 104 cm 668 m 6561 Disk, bar/informasjonsdisk, l: 250 cm, d: 52 cm, h: 104 cm Counter, bar/information counter, l: 250 cm, d: 52 cm, h: 104 cm stk / each 6562 Disk, bar/informasjonsdisk, l: 400 cm, d: 52 cm, h: 104 cm Counter, bar/information counter, l: 400 cm, d: 52 cm, h: 104 cm stk / each 6563 Disk, bar/informasjonsdisk, l: 300 cm, d: 52 cm, h: 104 cm Counter, bar/information counter, l: 300 cm, d: 52 cm, h: 104 cm stk / each 6565 Disk hvit, for registrering l: 152 cm, d: 52 cm, h: 104 cm Counter, white, for registration, l: 152 cm, d: 52 cm, h: 104 cm 921 stk / each 6575 Disk, informasjon l: 127 cm, d: 52 cm, h: 100 cm Counter, information, l: 127 cm, d: 52 cm, h: 100 cm 583 stk / each 6580 Disk, glass standard l: 102 cm, d: 52 cm, h: 93 cm Counter, glass, standard, l: 102 cm, d: 52 cm, h: 93 cm 639 stk / each 6590 Topplate i eik, for disk l: 120 cm, b: 60 cm Oak top for counter, l: 120 cm, d: 60 cm 665 stk / each 6595 Utstillingsmonter Display case stk / each Podier Podiums 6602 Podie, borrelåsstoff, 52 x 52 cm, h: 54 cm Podium, velcro, 52 x 52 cm, h: 54 cm 270 stk / each 6604 Podie, borrelåsstoff, 52 x 52 cm, h: 79 cm Podium, velcro, 52 x 52 cm, h: 79 cm 298 stk / each 6607 Podie, borrelåsstoff, 52 x 102 cm, h: 54 cm Podium, velcro, 52 x 102 cm, h: 54 cm 391 stk / each 6609 Podie, borrelåsstoff, 52 x 102 cm, h :79 cm Podium, velcro, 52 x 102 cm, h: 79 cm 425 stk / each 6614 Podie, borrelåsstoff, 77 x 77 cm, h: 79 cm Podium, velcro, 77 x 77 cm, h: 79 cm 444 stk / each 6615 Podie, borrelåsstoff, 77 x 77 cm, h: 102 cm Podium, velcro, 77 x 77 cm, h: 102 cm 497 stk / each 6621 Podie, borrelåsstoff, 102 x 102 cm, h: 29 cm Podium, velcro, 102 x 102 cm, h: 29 cm 480 stk / each 6625 Podie, borrelåsstoff, sjokkselger, 52 x 52 cm, h: 79 cm med plexitopp Podium, velcro, display unit 52 x 52 cm, h: 79 cm with plexiglass top 461 stk / each 6630 Podie 3 trinn, 102 x 102 x 102 cm, h: 29,54,79 cm Podium, three-step, 102 x 102 x 102 cm, h: 29, 54, 79 cm stk / each 6642 Podie hvitt, veggfast, b: 102 cm d: 52 cm h: varierende Podium, white, wall-mounted, w: 102 cm, d: 52 cm, h: varying 313 m 6643 Podie hvitt, veggfast, b: 102 cm d: 77 cm h: varierende Podium, white, wall-mounted, w: 102 cm, d: 77 cm, h: varying 375 m 6644 Podie, borrelåsstoff veggfast, b: 102 cm d: 52 cm h: varierende Podium, velcro, wall-mounted, w: 102 cm, d: 52 cm, h: varying 392 m 6645 Podie, borrelåsstoff veggfast, b: 102 cm d: 77 cm h: varierende Podium, velcro, wall-mounted, w: 102 cm, d: 77 cm, h: varying 444 m 6651 Podie hvitt, 52 x 52 cm, h: 54 cm Podium, white, 52 x 52 cm, h: 54 cm 228 stk / each 6653 Podie hvitt, 52 x 52 cm, h: 79 cm Podium, white, 52 x 52 cm, h: 79 cm 248 stk / each 6661 Podie hvitt, 77 x 77 cm, h: 79 cm Podium, white, 77 x 77 cm, h: 79 cm 379 stk / each 6670 Podie hvitt, 102 x 52 cm, h: 29 cm Podium, white, 102 x 52 cm, h: 29 cm 302 stk / each 6672 Podie hvitt, 102 x 52 cm, h: 79 cm Podium, white, 102 x 52 cm, h: 79 cm 351 stk / each 6676 Podie hvitt, 102 x 77 cm, h: 79 cm Podium, white, 102 x 77 cm, h: 79 cm 455 stk / each 6678 Podie hvitt, 102 x 102 cm, h: 29 cm Podium, white, 102 x 102 cm, h: 29 cm 417 stk / each 6679 Podie hvitt, 102 x 102 cm, h: 54 cm Podium, white, 102 x 102 cm, h: 54 cm 480 stk / each

9 Servicesenteret, Norges Varemesse - fax , Service centre, Norway Trade Fairs - fax , 09 Byggesystem, Foga / Stand system, Foga 6685 Podie, hvitt, sjokkselger 52 x 52 cm, h: 79 cm med plexitopp Podium, white, display unit, 52 x 52 cm, h: 79 cm with plexiglass top 393 stk / each 6690 Podie, hvitt, sirkel Ø=102 cm, h: varierende Podium, white, circular, dia: 102 cm, h: varying 620 stk / each 6692 Podie, borrelåsstoff, sirkel Ø=102 cm, h: varierende Podium, velcro, circular, dia: 102 cm, h: varying 783 stk / each 6696 Podie, borrelåsstoff, halvsirkel, h: varierende Podium, velcro, semi-circular, h: varying 508 stk / each 6697 Podie, hvitt, halvsirkel, h: varierende Podium, white, semi-circular, h: varying 406 stk / each Tak Ceilings 6800 Rastertak, 1x1 meter Grid ceiling, 1 x 1 metres 387 m Rutetak i aluprofil, 1x1 meter Square aluminium ceiling, 1 x 1 metres 142 m 2 Diverse Miscellaneous 6750 Stativ for TV/video, b: 75 cm d: 50 cm h: 154 cm Rack for TV/video, w: 75 cm, d: 50 cm, h: 154 cm 316 stk / each 6760 Hyllerack med 4 hyller, b: 102 cm d: 30 cm h :204 cm Rack, four shelves, w: 102 cm, d: 30 cm, h: 204 cm 515 stk / each 6850 Dekorplater, MDF 2,5 x 1 meter, kjøp Decorative panels, MDF, 2.5 x 1 metres, to buy 146 stk / each 6860 Dekorplater, MDF 2,5 x 1/2 meter, kjøp Decorative panels, MDF, 2.5 x 0.5 metres, to buy 87 stk / each 6920 Arbeidshjelp Labour 449 time / hour 6970 Takdrager for strømskinner og spots Ceiling girder for light tracks and spots 60 m 6995 Firmatekst til frontbord Company name on fascia board 299 stk / each Møbler og tepper / Furniture and carpets For teppefliser gjelder prisen ferdig lagt med 1x1m fliser på ryddige og rengjorte gulv. Annen spesiallegging f.eks rundt tyngre gods som båter, maskiner, podier o.l., medfører pristillegg (send inn målsatt skisse). Ved bestilling av engangs tepper: Vi garanterer ikke leveranse av hele fargesortimentet til enhver tid. Eventuelle reklamasjoner må skje i løpet av utstillingsperioden. Det tas forbehold om overbestil linger, vi vil i tilfelle prøve å levere tilsvarende utstyr. Vi garanterer ikke at bestilte møbler er på plass innflytningsdato. For bestillinger mottatt etter den tekniske bestillingsfrist, kan det beregnes et påslag på 25%. Leverte varer som avbestilles kan bli fakturert med 25% av leiesum. Se produktkatalogen side 16 og 38 See the product catalogue pages 16 and 38 Prices for carpet tiles relate to 1x1-metre tiles laid on a clear and cleaned floor. Other special laying around heavy items such as boats, machinery or plinths, for instance will attract a supplementary charge. Submit a sketch showing the measurements. When ordering disposable carpets, please note that we cannot guarantee that the whole colour range is available at all times. Possible complaints/claims must be made during the exhibition period. If items cannot be supplied for lack of stock, we will seek to provide a similar product. We do not guarantee that furniture ordered will be in position at the start of the set-up period. A 25 per cent supplement may be charged on orders received after the technical deadline. Twenty-five per cent of the hire charge may be invoiced if ordered products are cancelled. Stoler Chairs 5100 Stol, sort kanvas stoff, stålben, sh:48 cm, b: 53 cm, d: 51 cm Chair, black canvas, steel legs, sh: 48 cm, b: 53 cm, d: 51 cm 193 stk / each 5104 Stol, hvit plast, sh:48 cm, b:46 cm, d:50 cm Chair, white plastic, sh: 48 cm, b: 46 cm, d: 50 cm 67 stk / each 5105 Stol, brun plast, sh:48 cm, b:46 cm, d:50 cm Chair, brown plastic, sh: 48 cm, b: 46 cm, d: 50 cm 52 stk / each 5108 Stol, for kontor, justerbar Office chair, adjustable 400 stk / each 5112 Stol, sort skinn/krom Chair, black leather/chrome 500 stk / each 5115 Stol, bøk, stål, sh:43 cm, b:49 cm, d.49 cm Chair, beech, steel, sh: 43 cm, b: 49 cm, d: 49 cm 205 stk / each 5117 Stol, lønn/krom Chair, maple/chrome 300 stk / each 5125 Stol, sort/bøk/krom Chair, black/beech/chrome 400 stk / each 5130 Stol, blått stoff/bøk, sh:44 cm, b:46 cm, d.48 cm Chair, blue fabric, beech, sh: 44 cm, b: 46 cm, d: 48 cm 175 stk / each 5131 Stol, rødt stoff/sort stål, sh: 46 cm, b: 57 cm, d: 54 cm Chair, red fabric, black steel, sh:46 cm, b: 57 cm, d: 54 cm 210 stk / each 5135 Stol, manilla, sh: 45 cm, b:42 cm, d.45 cm Chair, cane, sh: 45 cm, b: 42 cm, d: 45 cm 170 stk / each 5180 Barkrakk, bøk/stål, sh: 74 cm, h: 96 cm Bar stool, beech/steel, sh: 74 cm, h: 96 cm 225 stk / each 5181 Barkrakk, bøk/sort stål, sh: 74 cm, h: 96 cm Bar stool, beech/black steel sh: 74 cm, h: 96 cm 225 stk / each 5184 Barkrakk, sort pute, krom ben, sh: 80 cm Bar stool, black seat, straight chrome legs, sh: 80 cm 225 stk / each

10 Priser produkter & tjenester / Prices for products & services 10 Møbler og tepper / Furniture and carpets 5185 Barkrakk, sort pute, krom ben, sh:80 cm Bar stool, black seat, slanted chrome legs, sh: 80 cm 225 stk / each 5190 Barkrakk, sort/krom, h: justerbar Bar stool, black/chrome, h: adjustable 425 stk / each 5192 Barkrakk, hvit/krom, h: justerbar Bar stool, white/chrome, h: adjustable 425 stk / each Sofa Sofa 5502 Sofa, sort skinn, 3 seter Sofa, black leather, 3 seats 1500 stk / each 5503 Sofa, sort skinn, 2 seter Sofa, black leather, 2 seats 1500 stk / each 5510 Sofa, rødt skinn, 3 seter Sofa, red leather, 3 seats 1500 stk / each 5511 Sofa, sort skinn, 2 seter Sofa, black leather, 2 seats 1500 stk / each Bord Tables 5270 Bord, manilla med plexiplate, h:45, Ø=60 cm Table, cane with acrylic top, h: 45, dia: 60 cm 205 stk / each 5271 Bord, manilla med plexiplate, h:52, Ø=60 cm Table, cane with acrylic top, h: 52, dia: 60 cm 205 stk / each 5275 Bord, ståbord med hvit plate, h:105, Ø=70 cm Table, standing with white top, h: 105, dia: 70 cm 300 stk / each 5276 Bord, ståbord med sort plate, h:105, Ø=70 cm Table, standing with black top, h: 105, dia: 70 cm 300 stk / each 5280 Bord, rundt med hvit plate i plast, h:72 cm, Ø=80 cm Table, round with white plastic top, h: 72 cm, dia: 80 cm 230 stk / each 5290 Bord, rundt med hvit plate i plast, h:72, Ø=90 cm Table, round with white plastic top, h: 72 cm, dia: 90 cm 240 stk / each 5305 Databord, stål/laminat plate h: 113 cm, b: 94 cm, d: 85 cm Computer table, steel/laminate plate, h: 113 cm, b: 94 cm, d: 85 cm 800 stk / each 5311 Bord, bøk, 70x70x110 cm Table, beech, 70x70x110 cm 330 stk / each 5317 Konferansebord, lønn, 180x75 cm, buet form Conference table, 180x75 cm, curved stk / each 5370 Bord, bøk, 47x70x70 cm Table, beech, 47x70x70 cm 173 stk / each 5371 Bord, bøk, 70x70x70 cm Table, beech, 70x70x70 cm 173 stk / each 5380 Bord, bøk plate/stål, h: 72 cm, Ø: 60 cm Table, beech top/steel, h: 72 cm, dia: 70 cm 398 stk / each 5381 Bord, bøk plate/sort stål, h: 72 cm, Ø: 60 cm Table, beech top/black steel, h: 72 cm, dia: 70 cm 398 stk / each 5382 Bord, sort plate/ stål, h: 72 cm, Ø: 60 cm Table, black top/steel, h: 72 cm, dia: 70 cm 398 stk / each 5383 Bord, bøk plate/ stål, h: 72 cm, Ø: 60 cm Table, beech top/steel, h: 72 cm, dia: 70 cm 398 stk / each 5411 Bord, mørkt tre, 70x70x110 cm Table, dark wood, 70x70x110 cm 330 stk / each 5472 Bord, mørkt tre, 47x70x70 cm Table, dark wood, 47x70x70 cm 173 stk / each 5480 Ståbord, bøk plate/stål, h: 106 cm, Ø: 70 cm Standing table, beech top/steel, h: 106 cm, dia 70 cm 598 stk / each 5481 Ståbord, bøk plate/sort stål, h: 106 cm, Ø: 70 cm Standing table, beech top/black steel, h: 106 cm, dia: 70 cm 598 stk / each 5482 Ståbord, sort/sort, h: 106 cm, Ø: 70 cm Standing table, black top/black, h: 106 cm, dia 70cm 598 stk / each 5483 Ståbord, sort plate/stål, h: 106 cm, Ø: 70 cm Standing table, black top/steel, h: 106 cm, dia 70cm 598 stk / each 5512 Bord, sammenleggbart, vinylplate, 75x50x120 cm Table, folding, vinyl top, 75x50x120 cm 189 stk / each 5513 Bord, sammenleggbart, vinylplate, 75x70x120 cm Table, folding, vinyl top, 75x70x120 cm 189 stk / each 5514 Bord, sammenleggbart, bøk laminat, 75x60x120 cm Table, folding, beech laminate, 75x60x120 cm 189 stk / each 5520 Salongbord, rødt, 40x50x50 cm Coffee table, red, 40x50x50 cm 200 stk / each 5522 Salongbord, sort/krom, 45x48x55 cm Coffee table, black/chrome, 45x48x55 cm 400 stk / each 5532 Salongbord, sort plate/krom, 34x48x136 cm Coffee table, black top/chrome, 34x48x136 cm 600 stk / each 5582 Salongbord, sort plate/sort stål, Ø: 90 cm, h:55 cm Coffee table, black top/chrome, h: 55 cm, dia: 90 cm 400 stk / each 5592 Laptopbord, sort, 45x65 cm Laptop table, black, 45c65 cm 598 stk / each Diverse Miscellaneous 5620 Kjøleskap 220 ltr., h:123 cm, d:53 cm, b:53 cm Refrigerator, 220 l, h: 123 cm, d: 53 cm, w: 53 cm 686 stk / each 5640 Kjøleskap 140 ltr., h:85 cm, d:60 cm, b:45 cm Refrigerator, 140 l, h: 85 cm, d: 60 cm, w: 45 cm 585 stk / each (Ved innbygging, spør om mål) (Ask for measurements on built-in solutions) 5650 Vannkjøler, h: cm, b: 32 cm, inkl. 1 vanndunk beger Water cooler, h: 98+40, b: 32, incl one water tank cups stk / each (Standard kun med kjøler) (Standard, cooler only) 5651 Ekstra vann til vannkjøler, 18.9 liter Extra water tank for water cooler, 18.9 litre 184 stk / each (Bortkomne tomme vanndunker faktureres med 120 kr.) (Lost empty water tanks gives an extra charge of NOK 120) 5652 Ekstra beger per 100 stk Extra cups per 100 each 60 stk / each 5660 Kaffemaskin inkludert 4 pakker pulver og 50 beger Coffee maker, 4 bags of powder and 50 cups included stk / each 5661 Ekstra pakke pulver til kaffemaskin Extra powder for coffee maker 150 stk / each beger med hank 50 cups with handle 60 stk / each 5703 Disk, glass med 13 cm glasstopp, l:110 cm, d:55 cm, h:90 cm Counter, glass with 13 cm glass top, l: 110 cm, d: 55 cm, h: 90 cm 650 stk / each 5722 Disk, med skyvedør, hvit, l:110 cm, d:55 cm, h:90 cm Counter, with sliding door, white, l: 110 cm, d: 55 cm, h: 90 cm 500 stk / each

11 Servicesenteret, Norges Varemesse - fax , Service centre, Norway Trade Fairs - fax , 11 Møbler og tepper / Furniture and carpets 5736 Disk, informasjon, hvit, l: 120 cm, d: 65 cm, h: 92 cm Counter, information, white, l: 120 cm, d: 65 cm, h: 92 cm 800 stk / each 5801 Lagerhylle, l: 89 cm, d: 34 cm, h: 174 cm Shelf, l: 89 cm, d: 34 cm, h: 174 cm 220 stk / each 5805 Brosjyreholder, akryl kun for salg Brochure rack, acrylic for sale only 85 stk / each 5806 Brosjyreholder for bord Brochure rack, table 50 stk / each 5807 Stumtjener Coat stand 142 stk / each 5808 Brosjyrestativ, sammenleggbart, sort Brochure rack, folding, black 440 stk / each 5809 Brosjyrestativ, h:140 cm, b:28 cm, d:32 cm 3 hyller Brochure rack, freestanding, h: 140 cm, w: 28 cm, d: 32 cm, three shelves 264 stk / each 5810 Brosjyresativ, stål, h: 160 cm, b: 30 cm, d: 45 cm Brochure rack, freestanding, steel, h: 160 cm, b: 30 cm, d: 45 cm 550 stk / each 5811 Brosjyrestativ, h:126 cm, b:36 cm, d:30 cm 5 hyller Brochure rack, freestanding, h: 126 cm, w: 36 cm, d: 30 cm, five shelves 264 stk / each 5812 Speil, for vegg, h:120 cm, b:40 cm Mirror, wall, h: 120 cm, w: 40 cm 200 stk / each 5832 Papirkurv Wastepaper basket 52 stk / each Tepper/gulv Carpets/flooring Teppefliser (se fargevalg i produktkatalog) Carpet tiles (see colour range in the product catalogue) 60 m Teppefliser i sjakkmønster Carpet tiles in chequered pattern 62 m Engangsteppe Expo Rib, sort Expo Rib disposable carpet, black 76 m Engangsteppe Expo Rib, antrasit Expo Rib disposable carpet, antracite 76 m Engangsteppe Expo Rib, sølvgrå Expo Rib disposable carpet, silver 76 m Engangsteppe Expo Rib, rød Expo Rib disposable carpet, red 76 m Engangsteppe Expo Rib, lys blå Expo Rib disposable carpet, light blue 76 m Engangsteppe Expo Rib, grønn Expo Rib disposable carpet, green 76 m Engangsteppe Expo Velour, rød Expo Velour disposable carpet, red 96 m Engangsteppe Expo Velour, sølvgrå Expo Velour disposable carpet, silver 96 m Engangsteppe Expo Velour, mørk grå Expo Velour disposable carpet, dark grey 96 m Engangsteppe Expo Velour, blå Expo Velour disposable carpet, blue 96 m Plastfolie over teppe Plastic foil over carpet 15 m Ekstra arbeid pr. time / dagtid Extra labour per hour / daytime 412 stk / each Ved kutt i teppefliser pga standens uforming eller pga eget utstyr Cutting of carpet tiles required by the stand layout or exhibits will beregnes et tillegg pr kutt på: attract a supplementary charge per cut of: 57 kutt / cut Carpet add profilering i teppet, pris etter forespørsel Carpet add, priced on request 5939 Rød løper Red carpet 96 m Oppbygget gulv Raised flooring På foresp / on request 5955 Oppbygget gulv med teppe Raised flooring with carpet På foresp / on request 5970 Cord, løkkevevet, rød Cord, looptexture, red 71 m Cord, løkkevevet, blå Cord, looptexture, blue 71 m Cord, løkkevevet, sort Cord, looptexture, black 71 m Gress Grass 86 m 2

12 12 Priser produkter & tjenester / Prices for products & services Elektrisk kraft / Electricity supply Se produktkatalogen side 24 og 39 See the product catalogue page 24 and 39 Elektrisk kraft Prisene dekker fremføring av elektrisk kraft til standen, samt strømforbruk i utstillings perioden. Strømuttak vil bli montert på toppen av bakvegg/bakrom. Videre fordeling av strøm på standen bestilles separat. Tilknytning med høyere strømforbruk (over 63 A/400V) må legges frem med egne kabler, og vil bli fakturert etter medgått materiell og tid. All 230V 3 fas tilknytning må legges frem med egen Electricity supply Prices cover the installation of electricity supply to the stand as well as power consumption during the exhibition period. The power point will be installed at the top of the rear wall/back room. Further distribution of power around the stand must be ordered separately. A power load above 63 A/400V will require the installation of special supply cables to the stand, and will be invoiced on kabel og vil bli fakturert etter gjeldende timer og materiell. 24 timers kontinuerlig strømlevering medfører 25% tillegg i oppgitte priser. Fremlegg av 24 timers a separate supply cable and will be invoiced at prevailing rates for time and the basis of time and materials used. All 230V three-phase con nections require ISDN Spotlight ISDN kontinuerlig e strøm avregnes etter antall timer og materiell. Montering utenom materials. A 25 per cent supplement will be charged if electricity is supplied Spotlight ISDN de faste utstillingshaller m/arm vil bli avregnet etter antall timer og materiell. around the clock. Charges for installing three-phase current around the clock Spotlight ISDN m/arm will be based on prevailing costs for time and materials used. Charges for Spotlight ISDN m/arm installations outside the per manent exhibition halls will be based on prevailing Spotlight ISDN m/arm costs for time and materials used. Stikkontakt Spotlight ISDN m/arm 1-fas Stikkontakt Spotlight m/arm 230V, 1-fas Stikkontakt Spotlight m/arm 400V, 230V, 1-fas 4400 Stikkontakt 400V, 230V, 1-fas 1,5 kw 1 fas 230 V 1,5 kw 1-phase 230V 945 stk / each 4401 Stikkontakt 400V, 230V, 1-fas 3 kw 1 fas 230 V 3 kw 1-phase 230V stk / each kw 3 fas 400 V 5 kw 3-phase 400V stk / each Vannuttak Stikkontakt 400V, 230V, 1-fas kw 3 fas 400 V 16 amp 10 kw 3-phase 400V 16A stk / each Avløp Vannuttak Stikkontakt 400V, 230V, 1-fas kw 3 fas 400 V 25 amp 17 kw 3-phase 400V 25A stk / each 4405 Takdrager Avløp Vannuttak Stikkontakt 400V, 230V, 20 kw 3 fas 400 V 32 amp 20 kw 3-phase 400V 32A stk / each 4406 Fogavegg Takdrager Avløp Vannuttak Stikkontakt 400V, 40 kw 3 fas 400 V 63 amp 40 kw 3-phase 400V 63A stk / each El-uttak Fogavegg Takdrager Avløp Vannuttak Vajerfeste El-uttak Fogavegg Takdrager Avløp Vannuttak Vajerfeste El-uttak Fogavegg Takdrager Avløp Vannuttak Vajerfeste El-uttak Fogavegg Takdrager Avløp Vajerfeste El-uttak Fogavegg Takdrager Vajerfeste El-uttak Fogavegg Vajerfeste El-uttak Vajerfeste

13 Servicesenteret, Norges Varemesse - fax , Service centre, Norway Trade Fairs - fax , Belysning / Lighting Elektriske installasjoner Alle priser er basert på 230V 1 fas og 400V 3 fas. I prisene er det ikke inkludert forbruk av strøm. Prisene inkluderer montering, demontering, leie av belysning og kabel. Ufullstendige bestillinger vil bli utført etter skjønn. Eventuelle forandringer senere vil bli belastet utstiller. Montering utenom de faste utstillingshaller gir et pristillegg på 25%. Bestillinger som mottas senere enn den tekniske fristen, kan belastes med et påslag på 25%. Se produktkatalogen side 24 og 39 See the product catalogue pages 24 and 39 Electrical installation All prices are based on 230V one- and 400V three-phase current. Prices do not include power consumption.they cover installation, removal and hire of lighting and cables. Incomplete orders will be implemented to the best of our judgement. Possible later changes will be charged to the exhibitor. A 25 per cent supplement will be charged for installation outside the permanent exhibition halls. A 25 per cent supplement may be charged on orders received after the technical deadline. 13 Tilkobling av utstillers eget utstyr vil bli utført etter gjeldende time- og materiellpriser. Utstiller har selv ansvar for at eget elektrisk utstyr er CE-merket/godkjent. Feste og oppheng av utstyr Alle ISDN priser er basert på montering av elektrisk utstyr på Foga- og snekkerbygde vegger. Stikkontakter leveres også på gulv. Spotlight Spotlight m/arm Connection of the exhibitor s own equipment will be invoiced at prevailing charges for time and materials. Responsibility for ensuring that the exhibitor s own equipment is CE-labled/approved rests with the exhibitor. Attaching and hanging equipment All prices are based on installation of electrical equipment on Foga and carpenter- built walls. Socket outlet can also be installed on the floor. ISDN Spotlight ISDN Stikkontakt Spotlight Belysning m/arm 1-fas Lighting ISDN 4000 Stikkontakt Spotlight Lavvoltpakke m/arm 230V, 1,5 meter skinne, inkl. 6 stk. Spot 12V/ 50W, hvit Low-voltage 1.5-metre light track, incl six 12V/50W spots, white stk / each 4001 Spotlight Stikkontakt Lavvoltpakke 400V, 2 meter skinne, inkl. 6 stk. spot 50W, hvit/sort Low-voltage two-metre light track, incl six 50W spots, white/black stk / each 4003 ISDN ISDN Spotlight Star m/arm spotlight 50W, 40 cm arm inkl. trafo, krom Star spotlight, 50W, 40 cm arm, incl transformer, chrome 254 stk / each 4100 ISDN Spotlight Spotlight Spotlight 100W halogen, for vegg/drager Spotlight, 100W, halogen, for walls/girders 217 stk / each Stikkontakt 1-fas 4101 Spotlight Spotlight m/arm 100W halogen for 230V strømskinne Spotlight, 100W, halogen, for 230V light track 178 stk / each Spotlight m/arm Vannuttak Stikkontakt 230V, 1-fas 4102 Spotlight Strømskinne m/arm 230V Light track 230V 154 m 4103 Avløp Stikkontakt Tilkobling 400V, 230V, av 230V strømskinne Connection of 230V light track 345 stk / each ISDN 4105 Stikkontakt 1-fas Takdrager Stikkontakt 400V, 30W Fluorescent tube fitting, 30W 255 stk / each Spotlight ISDN 4106 Stikkontakt ISDNHalogen 230V, flomkaster 500W Halogen floodlight, 500W 486 stk / each Fogavegg Stikkontakt Spotlight Spotlight ISDN 4107 m/arm Stikkontakt Spotlight Halogen 1-fas 1-fas 400V, flomkaster 1 000W Halogen floodlight, 1 000W 733 stk / each El-uttak Vannuttak 1-fas Stikkontakt Spotlight 4108 Halogen m/arm Stikkontakt Spotlight m/arm 230V, flomkaster 230V, 1 500W Halogen floodlight, 1 500W 768 stk / each Vajerfeste Avløp Vannuttak V, Stikkontakt Spotlight 5m rigg m/arm med teaterkastere 5 m rig with theatre floodlights stk / each Stikkontakt 400V, 400V, Takdrager Avløp Stikkontakt 400V, Vannuttak Fogavegg Takdrager Stikkontakter Power sockets Stikkontakt fas Avløp Dobbel stikkontakt 1 fas 16 amp 230V Dual socket outlet, 1 phase 16A 230V 394 stk / each El-uttak Fogavegg Stikkontakt Vannuttak Stikkontakt 230V, 1-fas 4201 Vannuttak Takdrager Stikkontakt Stikkontakt 1-fas3 16 amp 400 V Socket outlet, 3 phase, 16A 400V 598 stk / each Vajerfeste El-uttak Stikkontakt Vannuttak Avløp Stikkontakt 400V, 230V, 1-fas 4202 Stikkontakt 3 32 amp 400 V Socket outlet, 3 phase, 32A 400V 797 stk / each Avløp Vajerfeste Fogavegg Stikkontakt 230V, 4203 Avløp Takdrager Stikkontakt Stikkontakt 400V, 230V, 3 63 amp 400 V Socket outlet, 3 phase, 63A 400V 990 stk / each Takdrager El-uttak Stikkontakt 400V, Takdrager Fogavegg Stikkontakt 400V, Fogavegg Vajerfeste Wire Fogavegg El-uttak Vannuttak 4300 El-uttak Vajeroppheng Wire rope hang 784 stk / each El-uttak Vajerfeste Avløp Vannuttak 4301 Vajerfeste Vannuttak Vajeroppheng med støttevajer Wire rope hang with supporting wire stk / each Vajerfeste Takdrager Avløp Vannuttak 4310 Vajeroppheng for talje Wire hang for tackle rope stk / each Avløp Fogavegg Takdrager Avløp Takdrager El-uttak Fogavegg Takdrager Vajer er et leieprodukt - må ikke kuttes Wire is a leased product - must not be cut Fogavegg Maks opphengsbelastning for tak, Max hanging load from ceiling, Vajerfeste El-uttak Fogavegg El-uttak se Tekniske fakta see Technical facts Vajerfeste El-uttak Vajerfeste Vajerfeste Liftleie Hire of mobile aerial lift 4304 Liftleie Hire of mobile aerial lift 549 time / hour 4305 Liftleie med montør Hire of mobile aerial lift with operator 876 time / hour Ved leie av lift uten montør må det legges frem offentlig sertifikat for den lifttypen som ønskes benyttet If a mobile lift is to be hired without an operator, official certification for using the type of lift concerned must be submitted

14 Priser produkter & tjenester / Prices for products & services 14 Audiovisuelt utstyr / Audiovisual equipment Se produktkatalogen side 26 og 40/41 See the product catalogue pages 26 and 40/41 Leietaker er ansvarlig for utstyret i leieperioden. Transport frem til standen er inkludert i prisen. Montering kommer i tillegg. Priser på utstyr utover det som er nevnt i katalogen/prislisten fås ved forespørsel til servicesenteret. Utstyr kan avbestilles inntil 5 dager før montering starter. Avbestillinger etter denne frist vil bli fakturert med 50% av leiesum. 5% forsikring er inkludert i prisene. Egenandel ved skade/ tyveri er kr ,-. Simpelt tyveri er ikke dekket av forsikringen. The lessee is responsible for the equipment during the lease period. Transport to your stand is included in the price. Assembly will be charged extra. Charges for equipment not included in catalogue/price list can be obtained on request from the Norway Trade Fairs service centre. Equipment orders can be cancelled up to five days before installation begins. Cancellations after this date will be invoiced at 50 per cent of the hire charge. Five per cent insurance is included in the price. The excess for damage/larceny is NOK Simple larceny is not covered by the insurance. Prisene er inkludert forsikring og gjelder for én dag. For leie flere dager, se tabell nederst på siden. All prices include insurance and apply for a single day. Hire charges for two or more days are shown in the table below LCD TV 23" 23-inch LCD TV 368 stk / each 7080 DVD-spiller DVD player 210 stk / each 7110 LCD 32", PC og videoformat m/ høyttalere 32-inch LCD, PC and video format, speakers included 998 stk / each 7130 Plasmaskjerm 42", PC eller videoformat, uten høyttaler 42-inch plasma big screen, PC or video format, speakers not included stk / each 7135 LCD 46", PC og videoformat m/ høyttalere 46-inch LCD, PC and video format, speakers included stk / each 7140 Plasmaskjerm 50", PC eller videoformat, uten høyttaler 50-inch plasma big screen, PC or video format, speakers not included stk / each 7150 Gulvstativ for plasmaskjerm Rack for plasma big screen 263 stk / each 7160 Høyttaler for plasmaskjerm Speaker for plasma big screen 160 stk / each 7050 Projektor, Ansi lumen Projector, Ansi lumen stk / each 7060 Projektor, Ansi lumen Projector, Ansi lumen stk / each 7070 Lyddusj Sound tube 263 stk / each 7075 Forsterker for lyd-dusj Amplifier for sound tube 210 stk / each 7200 Høyttaler 75 W, DB aktiv Speakers 75 W, DB active 253 stk / each 7220 Høyttaler 300 W, EV aktiv Speakers 300 W, EV active 533 stk / each 7230 Trådløs bøylemikrofon Wireless microphone 558 stk / each 7270 DV-kamera, Sony DV camera, Sony stk / each 7280 Stativlerret for gulv 180x180 cm Floor-mounted tripod screen 180x180 cm 210 stk / each 7290 Rammelerret 218x295 cm Frame screen 218x295 cm 735 stk / each 7300 Rammelerret 425x580 cm Frame screen 425x580 cm stk / each 7310 Lerret for vegg 152x152 cm Wallscreen 152x152 cm 193 stk / each 7440 VGA splitter, aktiv 1:4 VGA splitter, active 1:4 533 stk / each 7450 VGA splitter, aktiv 1:2 VGA splitter, active 1:2 320 stk / each 7460 VGA velger, aktiv 4:1 VGA switcher, active 4:1 533 stk / each 7470 VGA velger/splitter, aktiv 2:2 VGA switcher/splitter, active 2:2 578 stk / each " LCD skjerm for PC 19-inch LCD monitor for PC 368 stk / each " LCD skjerm for PC 17-inch LCD monitor for PC 263 stk / each 7530 Laptop inkl. Windows Office. Engelsk versjon Laptop incl Windows Office. English version stk / each " LCD skjerm for PC og video 17-inch LCD monitor for PC and Video 550 stk / each For lengre leieperioder multipliseres grunnprisen For longer hire periods, multiply the base price med følgende faktorer: by the following factors: 2 dager: Grunnpris x 1,5 2 days: Base price x dager: Grunnpris x 2 3 days: Base price x dager: Grunnpris x 2,5 4 days: Base price x 2.5

15 Servicesenteret, Norges Varemesse - fax , Service centre, Norway Trade Fairs - fax , Tele og data / Telecommunications and computing Se produktkatalogen side 26 og 40 See the product catalogue pages 26 and Telefon/Telefax/ISDN Tellerskritt vil bli fakturert etter forbruk, og etter Telenors takster + 20%. ISDN må slå 0 ut. ISDN leveres uten telefon. Telephones, fax, ISDN Calls will be charged per unit used, at Telenor s rates plus 20 per cent. Dial 0 for an outside line. ISDN is supplied without a telephone set. Tilknytning til fellesanlegg for TV og radio Bestilles ved henvendelse til servicesenteret (kun NRK1, NRK2, TV2, TVNorge). Connection to TV/radio cable network Contact the service centre (Norwegian channels only). Datalinjer (spesielle) Egne trådløse nettverk er kun tillatt etter avtale med Norges Varemesse. Kostnader ved ulovlig montert utstyr vil bli fakturert. Linjer vil bli frakoblet uten varsel. Internett-tilknytning Alle linjer leveres ferdig testet til ett punkt. Ønsket plassering tegnes på bestillingsskjemaet. Sikkerhet Nettverket er åpent. Kunden er selv ansvarlig for sin datasikkerhet. Elektronisk infostasjon Leietaker er ansvarlig for utstyret i leieperioden. Utstyr kan avbestilles inntil 10 dager før installasjonen starter. Avbestilling etter denne frist vil bli fakturert med 50% av leiesum. Installasjon, enkel opplæring, demontering og transport er inkludert i prisen. Computer lines (special) Exhibitors can only install their own wireless network by agreement with Norway Trade Fairs. Costs for illegally installed equipment will be invoiced. Lines will be disconnected without warning. Internet connection All lines are delivered fully tested to a single point. Draw the desired location on the order form. Security The network is open. Users are responible for their own security. Electronic information station The lessee is responsible for the equipment during the exhibition period. Equipment orders can be cancelled up to 10 days before installation. Cancellation after this time will be invoiced at 50 per cent of the hire charge. Assembly, basic training, removal and transport are included in the price. Telefon/TV Telephone/TV 2050 Telefon Telephone stk / each 2200 Telefax Telefax stk / each 2300 ISDN ISDN grunntilknytning, tilknytningsavgift ISDN basic rate interface (BRI) line, connection fee stk / each Spotlight Internett tilknytning Internet connection Spotlight m/arm 2500 Internett, standard, inntil 2mb (2048/2048 kbps), inntil 7 PC'er Internet, standard, up to 2mb (2048/2048 kbps), up to 7 PC's stk / each 2550 Internett, VPN, inntil 3mb (3072/3072 kbps), inntil 7 PC'er Internet, VPN, up to 3mb (3072/3072 kbps),up to 7 PC's stk / each 2600 WLAN inntil 1024 kb (1024/512 kbps) WLAN up to 1024 kb (1024/512 kbps) stk / each 2800 Ekstra kabling til PC inkl. nødvendig switch/router Stikkontakt 1-fas Extra cabling for PC including required switch/router stk / each 2810 Påfølgende kabling til PC 2-7, pr punkt Extra cabling for PC 2-7, per point 950 stk / each Stikkontakt 230V, 2850 Ekstra IP-adresse Extra IP address 900 stk / each Stikkontakt 400V, 2900 Support per påbegynt 1/2 time Support per commenced half-hour 315 stk / each Høyere hastighet på bredbånd leveres etter forespørsel. Higher broadband speeds are available on request. Eight-port switch 8-port switch og kabler kan kjøpes hos servicesenteret. and cables may be purchased at the service centre. Vannuttak Elektronisk infostasjon Electronic information station Avløp dager 1-7 days stk / each Takdrager Inkluderer PC, tastatur og mus, Windows 2000, Windows Office, Including PC, keyboard and mouse, Windows 2000, Windows Office, Fogavegg spesialtilpasset nettleser, sikkerhetssystem med filter etc. specially-adapted internet browser, security system with filters, etc. El-uttak ISDN eller direkte internett tilknytning kommer i tillegg. ISDN or direct internet connection is extra. Vajerfeste Hvis det skal legges heldekkende gulvtepper, parkett eller liknende, skal det gis beskjed til Norges Varemesse ved servicesenteret. The Norway Trade Fairs service centre must be informed if it is intended to lay wall-to-wall flooring, carpet tiles or the like.

16 Priser produkter & tjenester / Prices for products & services 16 Planter / Plants Se produktkatalogen side 28 og 41 See the product catalogue pages 28 and 41 Alle planter leveres med tidsriktige potteskjulere. Andre potteskjulere kan leveres på forespørsel og mot tillegg i pris. Plantene bør bestilles i god tid, minimum en uke før og du er sikret leveranse. Leverandøren vil være representert med stand i messesenteret dagen før utstillingens åpning, men det garanters ikke at alle plantetyper kan leveres. Leide planter som ikke settes igjen på stand etter messeslutt vil medføre ekstra gebyr for kunden.ved eventuelt andre planteønsker/friske avskårne, forespør oss på mail eller kontakt servicesenteret. All plants come with up-to-date planters. Other types of planters may be delivered on request at an additional fee. Plants should be ordered in advance and delivery is guaranteed if the order is placed at a minimum of one week prior to the fair. The supplier will be present with a stand at the fair the day before the opening of the event, but we cannot guarantee that all types of plants can be delivered. Rented plants should remain at the stand when the fair has ended, otherwise the customer will be charged an additional fee. If you wish to order other types of plants like freshly cut flowers etc., please send us an e- mail or contact our service centre Blomstrende plante i keramisk potte Flowering plant in ceramic planter 96 kjøp / buy 3503 Kentia palme 110 cm Kentia palm 110 cm 492 kjøp / buy 3504 Kentia palme 110 cm Kentia palm 110 cm 323 leie / hire 3505 Kentia palme 150 cm Kentia palm 150 cm 721 kjøp / buy 3506 Kentia palme 150 cm Kentia palm 150 cm 487 leie / hire 3519 Dracaena marginata 150 cm Dracaena marginata, 150 cm 699 kjøp / buy 3532 Dracaena marginata 150 cm Dracaena marginata, 150 cm 482 leie / hire 3511 Ficus ali 120 cm Ficus ali 120 cm 480 kjøp / buy 3512 Ficus ali 120 cm Ficus ali 120 cm 370 leie / hire 3513 Ficus ali 150 cm Ficus ali, 150 cm 659 kjøp / buy 3514 Ficus ali 150 cm Ficus ali, 150 cm 476 leie / hire 3515 Ficus ali 180 cm Ficus ali 180 cm 740 kjøp / buy 3516 Ficus ali 180 cm Ficus ali 180 cm 560 leie / hire 3517 Yucca, oppstammet 120 cm Yucca, branched 120 cm 695 kjøp / buy 3518 Yucca, oppstammet 120 cm Yucca, branched 120 cm 479 leie / hire 3502 Fredslilje 100 cm Spathiphyllum, 100 cm 416 kjøp / buy 3507 Paraplyplante 120 cm Schefflera, 120 cm 492 kjøp / buy 3508 Paraplyplante 120 cm Schefflera, 120 cm 323 leie / hire 3509 Paraplyplante 150 cm Schefflera, 150 cm 659 kjøp / buy 3531 Paraplyplante 150 cm Schefflera, 150 cm 456 leie / hire 3530 Orchidé i keramisk potte Orchids in ceramic planter 229 kjøp / buy 3521 Sansiveria 100 cm Sansiveria 100 cm 570 kjøp / buy 3522 Sansiveria 100 cm Sansiveria 100 cm 395 leie / hire 3523 Zamifolia 100 cm Zamifolia 100 cm 625 kjøp / buy 3524 Zamifolia 100 cm Zamifolia 100 cm 431 leie / hire 3525 Clusea rosea 140 cm Clusea rosea 140 cm 680 kjøp / buy 3526 Clusea rosea 140 cm Clusea rosea 140 cm 469 leie / hire Tekst og bilde / Text and pictures Se produktkatalogen side 30 og 40 See the product catalogue pages 30 and 40 Priser på forespørsel til servicesenteret. Originalmateriell må oversendes til servicesenteret i god tid før messen starter. helst digitalt evt. pr. post alle 4 fargers originaler bør være i Mac-format alt som skal skjæres i folie i PC-format filformat: ai eller eps, vektorisert Prices on request from the service centre. Originals must be sent to the service centre in good time before the exhibition begins. preferably in digital form, also by post all four-colour originals should be in Mac format everything to be cut in foil should be in PC format format: AI or EPS, vector based

17 Servicesenteret, Norges Varemesse - fax , Service centre, Norway Trade Fairs - fax , 17 Tekst og bilde / Text and pictures 7600 Bokstaver utskjært i folie 2 cm Letters cut out in foil, 2 cm 5 stk / each 7610 Bokstaver utskjært i folie 4 cm Letters cut out in foil, 4 cm 7 stk / each 7620 Bokstaver utskjært i folie 6 cm Letters cut out in foil, 6 cm 9 stk / each 7630 Bokstaver utskjært i folie 8 cm Letters cut out in foil, 8 cm 14 stk / each 7640 Bokstaver utskjært i folie 10 cm Letters cut out in foil, 10 cm 19 stk / each 7650 Bokstaver utskjært i folie 14 cm Letters cut out in foil, 14 cm 29 stk / each 7660 Bokstaver utskjært i folie 18 cm Letters cut out in foil, 18 cm 37 stk / each 7670 Bokstaver utskjært i folie 25 cm Letters cut out in foil, 25 cm 59 stk / each 7680 Tosidig banner, b: 200 cm, h: 200 cm, ferdig opphengt Double-sided banner, l: 200 cm, h: 200 cm, ready installed stk / each 7690 Trekantet banner, b: 100 cm, h: 200 cm, ferdig opphengt Triangular banner, l: 100 cm, h: 200 cm, ready installed stk / each Øvrige produkter/tjenester prises på forespørsel. Other products and services priced on request Rørlegger / Plumbing Se produktkatalogen side 32 og 39 See the product catalogue pages 32 and 39 Fylling og tømming av bassenger, vannsenger og lignende faktureres etter brukt tid. Filling and emptying of tanks, waterbeds and so forth will be invoiced for Hvis andre ønsker, pris på forespørsel. Forbehold om leveringskapasitet ved for sen the time used. Quotations given for other requirements. Fulfilment of orders bestilling. Leverandøren frasier seg ansvar for utstillers egne installasjoner i hallene. received after the deadline will depend on available capacity. The contractor ISDN ISDN accepts no responsibility for the exhibitor s own installations in the halls. ISDN Prisene Spotlight Spotlight ISDN gjelder montering/demontering, samt forbruk og leie av rør og utstyr. Spotlight ISDN Tilkobling Spotlight ISDN Spotlight på m/arm stand m/arm og intern kobling av utstillers eget utstyr blir fakturert etter Prices cover installation/removal as well as consumption and hire of piping and ISDN gjeldende Spotlight ISDNtime- m/arm Spotlight og materiellpriser. equipment. Connections on the stand and internal connection of the exhibitor s m/arm ISDN Spotlight Spotlight ISDNm/arm own equipment will be invoiced at the prevailing charges for time and materials. m/arm Hvis Spotlight ISDN det skal m/arm legges heldekkende gulv, tepper, parkett eller liknende, skal det gis Spotlight ISDN m/arm beskjed Spotlight ISDN til Norges Varemesse ved servicesenteret. The Norway Trade Fairs service centre must be informed if it is intended to lay Spotlight ISDN m/arm m/arm Stikkontakt Stikkontakt 1-fas 1-fas wall-to-wall flooring, carpet, tiles or the like. Spotlight Spotlight ISDN m/arm Stikkontakt m/arm 1-fas 230V, 230V, Spotlight Spotlight Stikkontakt m/arm Stikkontakt m/arm 1-fas 230V, 1-fas 1-fas 400V, 400V, ISDN Spotlight Stikkontakt 1-fas Stikkontakt Stikkontakt m/arm 230V, Varenr. 400V, 230V, 230V, 1-fas Stikkontakt Spotlight ISDN Produktbeskrivelse Product description Pris Enhet Stikkontakt 230V, 400V, 230V, Stikkontakt Stikkontakt 400V, Item ISDN 1-fas 400V, 1-fas Stikkontakt ISDNSpotlight Spotlight no Price (NOK) Unit Stikkontakt m/arm Spotlight ISDN 400V, 400V, 230V, 1-fas 230V, 1-fas Vannuttak Stikkontakt Spotlight Spotlight m/arm 3000 Vannuttak Stikkontakt Vannuttak 400V, 230V, 1-fas Spotlight Spotlight ISDN Vannopplegg m/arm 400V, 230V, 1-fas for automat o.l. frem til stand Water supply for vending machines, etc, to stand stk / each Avløp Avløp Spotlight Stikkontakt 3010 Vannuttak Avløp Vannuttak Vannuttak ISDN Spotlight Stikkontakt Vann-og m/arm 400V, 230V, 400V, 230V, 1-fas m/arm avløpsopplegg, frem til stand Water and drainage, to stand stk / each 3015 Takdrager Takdrager Vannuttak Stikkontakt Avløp Takdrager Avløp Avløp Vannuttak Spotlight Stikkontakt Oppvaskbenk 400V, 400V, 230V, m/arm 80 cm, varmt/kaldt vann, avløp Sink unit, 80 cm, hot/cold water, drainage stk / each 3016 Fogavegg Fogavegg Avløp Vannuttak Stikkontakt Oppvaskbenk Fogavegg Takdrager Takdrager Avløp Vannuttak Stikkontakt Spotlight 400V, m/arm 1-fas 80 cm, kaldt vann, samt avløp Sink unit, 80 cm, cold water, drainage stk / each Takdrager 3030 Stikkontakt Oppvaskbenk El-uttak El-uttak Takdrager Avløp Vannuttak Stikkontakt El-uttak Fogavegg Fogavegg Takdrager Avløp Vannuttak Stikkontakt 230V, 1-fas 80 cm, rustfri benkeplate, varmt/kaldt vann, avløp Sink unit, 80 cm, stainless steel top, hot/cold water, drainage stk / each Fogavegg 3031 Oppvaskbenk 1-fas 80 cm, rustfri benkeplate, kaldt vann, avløp Sink unit, 80 cm, stainless steel top, cold water, drainage stk / each Vajerfeste Vajerfeste Fogavegg Takdrager Avløp Vannuttak Stikkontakt Stikkontakt Stikkontakt Vajerfeste El-uttak El-uttak Fogavegg Takdrager Avløp Vannuttak Stikkontakt 1-fas400V, 230V, 3035 El-uttak Stikkontakt Oppvaskbenk 230V, 1-fas 90 cm, kum og utslagsvask, varmt/kaldt vann, avløp Sink unit, 90 cm, sink and slop sink, hot/cold water, drainage stk / each El-uttak Fogavegg Takdrager Avløp Stikkontakt Stikkontakt 400V, 3036 Vajerfeste El-uttak Fogavegg Takdrager Avløp Vannuttak Vajerfeste Stikkontakt 230V, Stikkontakt Oppvaskbenk 400V, 230V, 1-fas 90 cm, kum og utslagsvask, kaldt vann, avløp Sink unit, 90 cm, sink and slop sink, cold water, drainage stk / each 3040 El-uttak Fogavegg Takdrager Stikkontakt Vajerfeste El-uttak Fogavegg Takdrager Avløp 400V, Stikkontakt Trykkluftopplegg 400V, 1-fas 230V, 1/2" Hansen kupling Compressed air supply, 1/2-inch Hansen coupling stk / each 3050 El-uttak Fogavegg Vannuttak Ekstra trykkluftopplegg 1/2" Hansen kupling Extra compressed air supply, 1/2-inch Hansen coupling 936 stk / each Vajerfeste El-uttak Fogavegg Takdrager Stikkontakt 400V, 230V, 3060 El-uttak Avløp Vannuttak Hansen hann-nippel til luftkobling Hansen male sleeve coupling for air connection 116 stk / each Vajerfeste El-uttak Fogavegg Vannuttak Stikkontakt 400V, 3065 Ekstra vannuttak/tilkobling på stand Extra water outlet/connection on stand stk / each Vannuttak Takdrager Avløp 3070 Vajerfeste El-uttak Avløp Vannuttak Ekstra vannuttak "dobbel", på stand Extra water outlet, double, on stand stk / each Avløp Fogavegg Takdrager 3075 Vajerfeste Takdrager Avløp Vannuttak Ekstra vann og avløpstilkobling på stand Extra water and drainage connection on stand stk / each 3080 Takdrager El-uttak Fogavegg Fogavegg Takdrager Vannuttak Avløp Varmtvannsopplegg til/på stand Hot water supply, to/on stand stk / each 3085 Fogavegg Vajerfeste El-uttak Leie av benk u/vann og avløp Hire of unit without water and drainage stk / each El-uttak Fogavegg Avløp Takdrager 3090 Vajerfeste Oppvaskmaskin (85ºC) eksl. strøm. Forutsetter at varenr er bestilt. Dishwasher (85ºC), excl electricity. Assumes item 3010 is ordered stk / each El-uttak Vajerfeste El-uttak Takdrager Fogavegg Vajerfeste Vajerfeste Fogavegg El-uttak El-uttak Vajerfeste Vajerfeste

18 Priser produkter & tjenester / Prices for products & services 18 Snekker / Carpentry Se produktkatalogen side 32 og 43 See the product catalogue pages 32 and 43 Prisene gjelder montering og demontering med materialer på leiebasis. Forslag til løsning og utførelse av stand leveres etter ønske og etter nærmere avtale. Priser oppgitt i prisliste gjelder standard vegghøyde 2,5 m. Priser utover prisliste oppgis på forespørsel. Sparkling på skjøter mellom veggplater prises etter forbruk av timer og materiell. Prices cover installation/removal of materials on a hire basis. A proposed solution and design for the stand can be supplied on request and by agreement. Prices listed below are based on a standard wall height of 2.5 metres. Quotations are given on request for work not covered in the price list. Filling the joints between wallpanels is prices by the hour and by the amount of filler used Rammesystem (2,5 x 1m) for stofftrekking Frame system (2.5 x 1 m) for fabric cover 170 m 8020 Rammesystem (2,5 x 1m) kledd med MDF-plater, en side, ubehandlet Frame system (2.5 x 1 m) MDF-board clad, one-sided, untreated 485 m 8025 Rammesystem (2,5 x 1m) kledd med MDF-plater, en side, hvitmalt Frame system (2.5 x 1 m) MDF-board clad, one-sided, painted white 695 m 8030 Rammesystem (2,5 x 1m) kledd med MDF-plater, to sider, ubehandlet Frame system (2.5 x 1 m) MDF-board clad, two-sided, untreated 795 m 8035 Rammesystem (2,5 x 1m) kledd med MDF-plater, to sider, hvitmalt Frame system (2.5 x 1 m) MDF-board clad, two-sided, painted white 945 m 8038 Dør, standard Door, standard stk / each 8040 Montering av frontbord, h 0,25m, ubehandlet Installation of facia board, h: 25 cm, untreated 160 m 8042 Montering av frontbord, h 0,25m, hvitmalt Installation of facia board, h: 25 cm, painted white 230 m 8044 Montering av podier, h: 22, 42, 62 cm, ubehandlet Installation of podiums, 22, 42, 62 cm, untreated 300 m Montering av podier, h: 22, 42, 62 cm, hvitmalt Installation of podiums, 22, 42, 62 cm, painted white 360 m Innkledning av søyler, 50 x 50 x 244 cm, ubehandlet Cladding of columns, 50 x 50 x 244 cm, untreated 665 stk / each 8060 Innkledning av søyler, 50 x 50 x 244 cm, hvitmalt Cladding of columns, 50 x 50 x 244 cm, painted white stk / each 8064 Maling av plater inkl. maling (hvit) Painting of wallboards, incl paint (white) 120 m Tillegg for NCS farger Supplement for NCS colours 70 m Parkett laminat i eik, bøk eller kirsbær Parquet laminate in oak, beech or cherry 260 m Legging av plast Laying of plastic 15 m Snekkertjenester Carpentry work 500 time / hour 8110 Snekkertjenester, minstepris pr. påbegynt 1/2 time Carpentry work, minimum charge per commenced half-hour 250 time / hour Parkett laminat over 50m 2 - prises etter forespørsel Parquet laminate over 50 sq.m - price on request Messepersonell / Exhibition personnel Se produktkatalogen side 33 og 42 See the product catalogue pages 33 and 42 Bestillinger mottatt senere enn 5 dager før utstillingen kan ikke garanteres. Alle bestil linger er bindende og vil bli fakturert. Minstefakturering er 4 timer pr person/ dag. Prisene er oppgitt i NOK pr time/dag/person. Prisene inkluderer avgifter og sosiale kostnader. Arbeid over 9 timer pr. dag følger Arbeids miljø lovens bestemmelser om over tidsbetaling. 50% overtidstillegg gir 35% pris tillegg, 100% overtidstillegg gir 70% pristillegg. Bookings received less than five days before the exhibition cannot be guaranteed. All bookings are binding and will be invoiced. The minimum period is four hours per person/day. Prices are quoted in NOK per hour/day/person, and include fees and national insurance charges. Work exceeding 9 hours per day is charged in accordance with the Working Environment Act s provisions on overtime payment. A 50 per cent overtime supplement gives a 35 per cent supplement on the price, a 100 per cent overtime supplement gives a 70 per cent supplement on the price Messepersonell (engelsktalende) Exhibition staff (English-speaking) 244 time / hour 9260 Salgspersonell Sales personnel 263 time / hour 9300 Montør/pakker Installer/packer 236 time / hour Helgetillegg Weekend supplement 35 time / hour

19 Servicesenteret, Norges Varemesse - fax , Service centre, Norway Trade Fairs - fax , Rengjøring / Cleaning Standrengjøring er inkludert i standleien. Pris for ekstra rengjøring av montre, utstillingsgjenstander og lignende fås ved henvendelse til servicesenteret. Se produktkatalogen side 33 og 42 See the product catalogue pages 33 and 42 Cleaning is included in the stand hire. Prices for extra cleaning of displays, exhibits and so forth can be obtained from the service centre. 19 Ekstra standrengjøring Extra stand cleaning På foresp / On request Foto / Photography Man kan etter avtale få utført oppdrag på større negativformater. Større antall pressekopier fra samme negativ kan leveres til spesialpriser. Digitale opptak og levering på CD-Rom etter avtale. Se produktkatalogen side 34 og 43 See the product catalogue pages 34 and 43 Assignments using large negative formats can be accepted by agreement. A number of copies from the same negative can be supplied at special rates. Digital shots/delivery on CD-Rom by agreement 9001 Fotografering inntil 0,5 time Photography up to 30 minutes 560 stk / each 9002 Fotografering per 0,5 time videre Photography, each subsequent 30 minutes 480 stk / each 9003 Bilder i str. 20x25 i sort/hvitt eller farge Black and white or colour photographs, 20x25 cm 340 stk / each 9005 Digital fil per bilde Digital file per picture 320 stk / each 9006 CD-rom plate (650 MB) CD-Rom (650 MB) 280 stk / each 9007 Digitale filer sendt på internett Digital files sent by 380 stk / each 9008 Plakater fra egne opptak Poster from own photograph per m Retusj, tekst eller logomontering på plakat Retouchung or mounting text or logos on posters 15 min / min 9010 Plakat montert på 5mm skumplate Poster mounted on five mm board 725 per m Reportasjefotografering Reportage photography 850 time / hour 9012 Kjøring Driving 3,15 km 9013 Forberedelser Preparations 600 time / hour Parkering / Parking Se produktkatalogen side 34 og 42 See the product catalogue pages 34 and 42 Bestilte parkeringskort blir sendt utstiller 8-10 dager før utstillingens innflytting. Kort bestilt for sent for utsendelse kan hentes i utstillingens monteringstid på servicesenteret (mellom hall C og D). Parkeringskort må festes godt synlig på innsiden av frontruten. Bestilt parkeringsplass er bindende. All parkering skjer på eget ansvar. Booked car park badges will be sent to the exhibitor 8 to 10 days before the exhibition set-up period begins. Badges ordered too late for mailing can be collected from the service centre (between halls C and D) during the set-up period. Parking badges must be attached in a clearly visible position inside the wind screen. Bookings for car parking are binding. All parking is at the user s own risk. Forhåndsbestilt parkering Pre-booked parking Se separat terminliste See list of deadlines

20 Priser produkter & tjenester / Prices for products & services 20 Transport og lagring / Transport and storage Se produktkatalogen side 33 og 41 See the product catalogue pages 33 and 41 Alle oppdrag utføres i henhold til Nordiske Speditørsforbunds bestemmelser om transport, spedisjon og lagring av år Dersom kran ikke forefinnes på utstillings området, kommer kjøretid i tillegg. Kun forhånds bestilling ved leie av mannskap. Minimumsbelastning for alle tjenester lør-/søn- og helligdager er 1 time. Ekstra omkostninger i forbindelse med tollinspeksjon kan forekomme Spesialoppdrag prises etter avtale. All assignments are performed in accordance with the rules on transport, freight forwarding and storage adopted by the Norwegian Freight Forwarders Association in If no crane is available at the exhibition site, a supplement will be charged for driving time. Only advance orders are accepted for hire of personnel. The minimum charge for all services on Saturday/Sunday and public holidays is one hour. Extra charges in connection with customs inspection might occur Special assignments are priced by agreement Tollklarering/spedisjon kg Customs clearance/forwarding kg 440 stk / each 8510 Tollklarering/spedisjon kg Customs clearance/forwarding kg 635 stk / each 8520 Tollklarering/spedisjon kg Customs clearance/forwarding kg stk / each 8530 Tollklarering/spedisjon kg Customs clearance/forwarding kg stk / each 8540 Tollklarering/spedisjon over kg Customs clearance/forwarding above kg stk / each 8545 Godsregistrering Customs registration 330 stk / each 8547 Garantiprovisjon 1% av cif vareverdi, minimum: Bond fee 1 per cent of cif value, minimum: 330 stk / each 8548 ATA carnét inn/ut totalt ATA carnet in/out in total 860 stk / each 8550 Re-eksport/endelig innfortolling kg Re-export/final customs clearance kg 440 stk / each 8560 Re-eksport/endelig innfortolling kg Re-export/final customs clearance kg 635 stk / each 8570 Re-eksport/endelig innfortolling kg Re-export/final customs clearance kg stk / each 8580 Re-eksport/endelig innfortolling kg Re-export/final customs clearance kg stk / each 8590 Re-eksport/endelig innfortolling over kg Re-export/final customs clearance above kg stk / each 8600 Distribusjon/henting Oslo og omegn Distribution/collection, Oslo area På foresp / On request 8610 Leie av gaffeltruck inntil kg, min.1/2 time Hire of forklift, up to kg, minimum 30 min 590 time / hour 8630 Leie av gaffeltruck over kg Hire of forklift, over kg På foresp / On request 8640 Leie av kran, løft inntil 90tm Hire of crane, lifts up to 90 t/m time / hour 8660 Leie av mannskap min. 4 timer Hire of labour, minimum four hours 350 time / hour 8665 Overtidstillegg mannskap hverdager etter % på timepriser Overtime supplement crew, weekdays % on hourly rate 8666 Overtidstillegg mannskap helg + 100% på timepriser Overtime supplement crew, weekends % on hourly rate 8670 Lagring av tomemballasje, Storage of empty packaging, collect/deliver from/to stand, hente/levere på stand, min. 1 m 3 minimum 1 cbm 375 m 3 / cbm 8680 Lagring av tomemballasje, Storage of empty packaging, collect/deliver from/to stand, Hente/levere på stand, ekspress, min. 1 m 3 express, minimum 1 cbm 495 m 3 / cbm 8690 Leie av jekketraller/4-hjuls traller min. 1/2 time Hire of pallet-lifter/four-wheel trolley, minimum 30 min 150 time / hour 8700 Leie av spesialhenger Hire of special trolley På foresp / On request 8710 Overtidstillegg hverdager + 30% på timepriser Overtime supplement, weekdays, +30% on hourly rate 8720 Overtidstillegg helg + 50% på timepriser Overtime supplement, weekends, +50% on hourly rate 8730 Ekspedisjon Messenger fee 80 stk / each 8740 Mottak av post/kurérforsendelser, inntil 50 kg levert lager/stand Courier/post shipments, up to 50 kgs. delivered our warehouse/to stand 235 stk / each 8770 Spesialoppdrag Special assignments På foresp / On request Vennligst oppgi dato ved bestilling av truck/kran/mannskap Please specify date when ordering forklift/crane/labour

Stor Oslo Prisliste 2013

Stor Oslo Prisliste 2013 Stor Oslo Prisliste 2013 Generelle betingelser ved bestilling av varer og tjenester Alle priser er ekskl. mva. I henhold til norsk lov vil mva bli lagt til og må også betales av utenlandske utstillere.

Detaljer

Oslo Spektrum Prisliste 2014

Oslo Spektrum Prisliste 2014 Oslo Spektrum Prisliste 2014 Generelle betingelser ved bestilling av varer og tjenester Alle priser er ekskl. mva. I henhold til norsk lov vil mva bli lagt til og må også betales av utenlandske utstillere.

Detaljer

Oslo Spektrum Prisliste 2015

Oslo Spektrum Prisliste 2015 Oslo Spektrum Prisliste 2015 Generelle betingelser ved bestilling av varer og tjenester Alle priser er ekskl. mva. I henhold til norsk lov vil mva bli lagt til og må også betales av utenlandske utstillere.

Detaljer

Side 1. Innholdsfortegnelse Produktkatalog med priser

Side 1. Innholdsfortegnelse Produktkatalog med priser Side 1. Innholdsfortegnelse Produktkatalog med priser Side 2. ekstra vegger Side 3. Standinnredning Side 4. Standinnredning Side 5. Standinnredning Side 6. Skap-Disker-Podium Side 7. Bardisker og bord

Detaljer

Innholdsfortegnelse Produktkatalog

Innholdsfortegnelse Produktkatalog Innholdsfortegnelse Produktkatalog Avfallsdagene 2014 Side 1. Innholdsfortegnelse Side 2. Ekstra vegger Side 3. Standinnredning Side 4. Standinnredning Side 5. Standinnredning Side 6. Skap-Disker-Podium

Detaljer

Innholdsfortegnelse Produktkatalog

Innholdsfortegnelse Produktkatalog Innholdsfortegnelse Produktkatalog Hadelandsmessa 2014 Side 1. Innholdsfortegnelse Side 2. Ekstra vegger Side 3. Standinnredning Side 4. Standinnredning Side 5. Standinnredning Side 6. Skap-Disker-Podium

Detaljer

Side 1. Innholdsfortegnelse Produktkatalog med priser

Side 1. Innholdsfortegnelse Produktkatalog med priser Side 1. Innholdsfortegnelse Produktkatalog med priser Side 2. Ekstra vegger Side 3. Standinnredning Side 4. Standinnredning Side 5. Standinnredning Side 6. Skap-Disker-Podium Side 7. Bardisker og bord

Detaljer

Side 1. Innholdsfortegnelse Produktkatalog med priser

Side 1. Innholdsfortegnelse Produktkatalog med priser Side 1. Innholdsfortegnelse Produktkatalog med priser Gjelder på Color Fantasy 2013 Side 2. Standinnredning Side 3. Side 4. Standinnredning Standinnredning Side 5. Skap-Disker-Podium Side 6. Bardisker

Detaljer

Innholdsfortegnelse Produktkatalog

Innholdsfortegnelse Produktkatalog Innholdsfortegnelse Produktkatalog Side 1. Innholdsfortegnelse Side 2. Standinnredning Side 3. Standinnredning Side 4. Standinnredning Side 5. Skap-Disker-Podium Side 6. Bardisker og bord Side 7. Møbler

Detaljer

MESSEUTSTYR STAND EQUIPMENT. standdesign messer konferanser events opplevelser

MESSEUTSTYR STAND EQUIPMENT. standdesign messer konferanser events opplevelser MESSEUTSTYR STAND EQUIPMENT DISKER COUNTERS 5756 DISK I PERFORERT STÅL COUNTER IN PERFORATED STEEL 5756 BØK TOPP- OG HYLLEPLATE BEECH TOP PLATE AND SHELF Flere moduler kan settes sammen (her vist med tre

Detaljer

Norges Varemesse PRODUKTKATALOG 2012. messe.no

Norges Varemesse PRODUKTKATALOG 2012. messe.no Norges Varemesse PRODUKTKATALOG 2012 messe.no Innhold SERVICESENTERET 4 FERDIGSTAND 6 Nova 7 Inform 8 Inspire 9 Novus 10 Message 11 Image 12 Expression 13 Banner- og panelstands 14 Stands i 2 etasjer 15

Detaljer

produktk Norges Varemesse atalog

produktk Norges Varemesse atalog Norges produktkatalog Varemesse 2 innhold Velkommen til Norges Varemesse 4 Generelle betingelser 4 1 Servicesenteret: Servicesenteret 6 Ferdige standløsninger 7 2 Produkter: Byggesystem 12 Møbler og tepper

Detaljer

NORGES VAREMESSE KUNDESERVICE TLF +47 400 00 796 @ service@messe.no. Produktkatalog 2015. Alt du trenger til ditt arrangement

NORGES VAREMESSE KUNDESERVICE TLF +47 400 00 796 @ service@messe.no. Produktkatalog 2015. Alt du trenger til ditt arrangement Produktkatalog 2015 Alt du trenger til ditt arrangement Messer Kongresser Konserter Events 1 Slik bestiller du 1 Finn frem til ønsket produkt. Velg antall og legg i handlekurven. 2 Noen produkter krever

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Innhold SERVICESENTERET 4 FERDIGSTAND 6. Nova 7 Inform 8 Inspire 9 Novus 10 Message 11 Profilia 12 Banner- og panelstands 14 Stands i 2 etasjer 15

Innhold SERVICESENTERET 4 FERDIGSTAND 6. Nova 7 Inform 8 Inspire 9 Novus 10 Message 11 Profilia 12 Banner- og panelstands 14 Stands i 2 etasjer 15 Innhold SERVICESENTERET 4 FERDIGSTAND 6 Nova 7 Inform 8 Inspire 9 Novus 10 Message 11 Profilia 12 Banner- og panelstands 14 Stands i 2 etasjer 15 PRODUKTER Vegger og plater 16 Stoler og bord 18 Tepper

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Utstillermanual. Exhibition manual

Utstillermanual. Exhibition manual Utstillermanual Exhibition manual Denne manual gir en oversikt over utstyr, bestillingsskjema, kontaktpersoner og tidsfrister This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Produktkatalog. Innholdsfortegnelse

Produktkatalog. Innholdsfortegnelse Produktkatalog Innholdsfortegnelse Vegger Standinnredning Sammenleggbare produkter Bord og Bardisker Møbler Tepper Belysning og strøm Audiovisuelt Dekor Messekompaniet AS Postboks 73 1313 Vøyenenga Sentral:

Detaljer

Norges Varemesse PRODUKTKATALOG 2012. messe.no

Norges Varemesse PRODUKTKATALOG 2012. messe.no Norges Varemesse PRODUKTKATALOG 2012 messe.no Innhold SERVICESENTERET 4 FERDIGSTAND 6 Nova 7 Inform 8 Inspire 9 Novus 10 Message 11 Image 12 Expression 13 Banner- og panelstands 14 Stands i 2 etasjer 15

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Norges Varemesse PRODUKTKATALOG 2012. messe.no

Norges Varemesse PRODUKTKATALOG 2012. messe.no Norges Varemesse PRODUKTKATALOG 2012 messe.no Innhold SERVICESENTERET 4 FERDIGSTAND 6 Nova 7 Inform 8 Innhold Inspire 9 Novus 10 Message 11 Image 12 Expression 13 Banner- og panelstands 14 SERVICESENTERET

Detaljer

Utstillermanual. Exhibition manual

Utstillermanual. Exhibition manual Utstillermanual Exhibition manual Denne manual gir en oversikt over utstyr, bestillingsskjema, kontaktpersoner og tidsfrister This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

TM SMM 9.-12. september 2014. Norwegian Maritime Exporters Nordic Exhibition

TM SMM 9.-12. september 2014. Norwegian Maritime Exporters Nordic Exhibition ept 2014 burg.com ernational hamburg Velkommen til deltakermøte for den norske paviljongen på SMM 2014 Agenda Presentasjon av den norske paviljongen Spørsmål til Norsk paviljong Hall B7 Norsk paviljong

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

TELEMARKSPORTENS KALDE KRIG HAUTE COUTURE I LONDON GLOBAL TRENDETTERRETNING. 26. oktober 2007

TELEMARKSPORTENS KALDE KRIG HAUTE COUTURE I LONDON GLOBAL TRENDETTERRETNING. 26. oktober 2007 26. oktober 2007 TELEMARKSPORTENS KALDE KRIG HAUTE COUTURE I LONDON GLOBAL TRENDETTERRETNING D2 PRISER OG FORMATER FOR 2008 1. Oppslag (560mm x 350mm ) Kr. 200.000,- eks. mva. 2. Oppslag (560mm x 350mm)

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

PRODUKTKATALOG 2014 NORGES VAREMESSE

PRODUKTKATALOG 2014 NORGES VAREMESSE PRODUKTKATALOG 2014 NORGES VAREMESSE Velkommen til NV VELKOMMEN TIL NORGES VAREMESSE Norges Varemesse er Norges største møteplass, og en internasjonal arena for messer, kongresser, banketter, eventer

Detaljer

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig ~ Anne Mette Lauridsen, Ergoterapeut Det skjer ofte at man som terapeut står i en situasjon, hvor man bare har lyst til å gi opp. Man har prøvd alle

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

Exhibition manual. Utstillermanual. This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines

Exhibition manual. Utstillermanual. This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines Exhibition manual Utstillermanual This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines Denne manual gir en oversikt over utstyr, bestillingsskjema, kontaktpersoner og tidsfrister

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Dersom dere ønsker større stand og frontdrager. Alt annet utstyr må. eller vil melde dere på flere messer, bestilles i tillegg.

Dersom dere ønsker større stand og frontdrager. Alt annet utstyr må. eller vil melde dere på flere messer, bestilles i tillegg. Bestillingsskjema for standutstyr og tekniske tjenester 2010 Send inn skjemaet på faks 73809751 innen 26. oktober. Frist for messen i Fredrikstad er 5. oktober. Ved bestilling etter fristen og etterbestilling

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Dersom dere ønsker større stand og frontdrager. Alt annet utstyr må. eller vil melde dere på flere messer, bestilles i tillegg.

Dersom dere ønsker større stand og frontdrager. Alt annet utstyr må. eller vil melde dere på flere messer, bestilles i tillegg. Bestillingsskjema for standutstyr og tekniske tjenester 2011 Send inn skjemaet på faks 73809751 innen 1. november. Kan også scannes og sendes på e-post til teknisk@tautdanning.no Frist for messen i Fredrikstad

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Nordisk møte 2009 Varme arbeider. www.brannvernforeningen.no

Nordisk møte 2009 Varme arbeider. www.brannvernforeningen.no Before the work commences: Work instructions The person who is to carry out the work has a certificate for performing hot work. The workplace is cleared and cleaned of dust and waste. Flammable materials/liquids

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Ja, de går. faktisk på hjul. Ja dom går. Yes, they actually go on wheels. faktisk på hjul. Design: sapdesign Svein Asbjørnsen / Jarle Slyngstad

Ja, de går. faktisk på hjul. Ja dom går. Yes, they actually go on wheels. faktisk på hjul. Design: sapdesign Svein Asbjørnsen / Jarle Slyngstad Ja, de går faktisk på hjul Ja dom går faktisk på hjul Yes, they actually go on wheels 245cm 230cm work talk 110cm 245cm relax double relax R 260cm 230cm 260cm 230cm conference R executive R 260cm 230cm

Detaljer

Utstillermanual Exhibition manual

Utstillermanual Exhibition manual Utstillermanual Exhibition manual Veterinærefagdager 2009 Denne manual gir en oversikt over utstyr, bestillingsskjema, kontaktpersoner og tidsfrister This manual provides an overview of equipment, order

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

UTSTILLERMANUAL. Xplore North standnr O-1300, ONS, 2014. Norwegian Promotion Group veornica@npg.no jonatle@npg.no

UTSTILLERMANUAL. Xplore North standnr O-1300, ONS, 2014. Norwegian Promotion Group veornica@npg.no jonatle@npg.no UTSTILLERMANUAL Xplore North standnr O-1300, ONS, 2014 Norwegian Promotion Group veornica@npg.no jonatle@npg.no INNHOLDSFORTEGNELSE NPG VALGT SOM STANDBYGGER... 2 ONS 2014... 3 Nøkkeltall 2012... 3 TEKNISK

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Tema Fusion Monteringsanvisning

Tema Fusion Monteringsanvisning Monteringsanvisning Assembly instruction N-6230 SYKKYLVEN - NORWAY TLF. 70 25 59 00 - TELEFAX. 70 25 59 01 E-POST: post@tema.no Målsetting Dimensions Monter fast skrogene på veggen før du monterer skuffer,

Detaljer

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser 1 (2) 3-4 (5-6) 7-8 år Garn Pickles Tweedy Hovedfarge Iselin: 200 (200) 300 (300) 300 g Hovedfarge

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

UTSTILLERINFO 2 2012 STANDTEKNISKE DETALJER. Beskrivelse av standens enkeltelementer

UTSTILLERINFO 2 2012 STANDTEKNISKE DETALJER. Beskrivelse av standens enkeltelementer UTSTILLERINFO 2 2012 STANDTEKNISKE DETALJER Beskrivelse av standens enkeltelementer Xplore North ONS 2012 viderefører fellesstandens suksesskriterier, og tilfører elementer som kan forsterke disse. Tidligere

Detaljer

Rockhopper and Spacers Bobbins Stoppeskiver / Steel Discs Låseskiver / Stopwashers Trekant Børtre / Triangle Yoke. Dører / Doors

Rockhopper and Spacers Bobbins Stoppeskiver / Steel Discs Låseskiver / Stopwashers Trekant Børtre / Triangle Yoke. Dører / Doors 2.0 Tråltyper / Trawl 2.1 Sorteringssystem / Sorting Systems 2.2 Sekker / Cod Ends 2.3 Lin - Nett / Nets Slitematter / Protcetion Net Labbetuss 2.4 Kuler / Floats 2.5 2.6 2.7 2.8 Gear Rockhopper and Spacers

Detaljer

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma.

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma. No-way without Norway: hvordan kan du delta? Begynn å samle poeng gjennom aktivitetene som er beskrevet nedenfor. Det er mange muligheter til poengfangst! Dersom du allerede har registrert deg for eventen

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

PAKKELØSNINGER DATA 1,00

PAKKELØSNINGER DATA 1,00 PAKKELØSNINGER DATA 1,00 Art nr 1: LCD projektor, XGA oppløsning 1 Epson X3 data/video projektor XGA, 2000 Ansilumen Leie inkl. og forsikring 945 Tillegg for montering dagtid og demontering kveld 1550

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer