Forbundsnytt. Så vet du i hvert fall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbundsnytt. Så vet du i hvert fall"

Transkript

1 Forbundsnytt utgave 2 april 2012 Så vet du i hvert fall KAMPANJE: Synligheteskampanjen skal bevisstgjøre og øke kunnskapen om type 2-diabetes. Foto: Colourbox Med kampanjen 19. mai 9. juni, ønsker vi å vekke, bevisstgjøre og øke kunnskapen om type 2-diabetes og dens symptomer i Norge. TEKST MARTINE TUV I 2012 er forebygging av type 2-diabetes i fokus i kampanjen. Ett av målene er å få flere til å ta risikotesten på nett, i apotek og hos legen. Å ta større ansvar for folkehelsa i Norge er noe vi strekker oss etter. Vi ønsker at nysgjerrigheten og interessen for mer kunskap om diabetes skal bli større. Vi skal kommunisere slik at vi får oppmerksomhet, og at folk ønsker å lytte til oss. Nettopp fordi undersøkelser vi har gjort viser at kunnskapen om diabetes er lav ute i samfunnet. I årets kampanje skal vi få frem at det er farlig å ikke vite at du har diabetes. Det skal være økt fokus på vår egen helse og god livskvalitet. Å få flere til å teste seg, er noe dere kan hjelpe til med. Vi sender ut aktivitetspakker til alle lokallag 30. april (uke 18) med kampanjemateriell som kan tas i bruk der det passer og etter eget ønske. Materiellet inneholder risikotesten, plakater, ballonger, kaffekopper, etiketter til kaffekopper og foldere som kan deles ut på lokale aktiviteter dere skal ha. Hvis dere allikevel skal ut å ha stand på markedsdager eller selge lodd på nærbutikken, så ta med materiellet dere får tilsendt. Trøtthet er ett av symptomene på diabetes. Dere får tilsendt etiketter med budskapet Trøtt?, som dere kan klistre på de tilsendte kaffekoppene. Tanken bak dette er at dere kan trakte kaffe selv og dele ut til forbipasserende. Kanskje dere kan kontakte lokalbutikker og høre om de er villige til å sponse kaffe til dere? Vi håper dere vil bruke muligheten og arrangere lokale aktiviteter i kampanjeperioden. Ta gjerne kontakt med lokale apotek for å få stand hos dem i kampanjeperioden. Der kan det tilbys blodsukkermåling og deles ut risikotester og kampanjefoldere. De som bidrar til økt synligheten i mai, vil få gratis drahjelp i sitt eget diabetesarbeid. Fylkesog lokalforeningene vil være viktige spredningsagenter for kampanjen. Kampanjestart er lørdag 19. mai og den vil vare i tre uker. Det er viktig at hele organisasjonen bidrar i kampanjeperioden for å oppnå best effekt. Det vil bli sendt ut informasjon til ledere i fylkes- og lokallag på e-post underveis, og det vil være oppdatert informasjon om kampanjen på nettsiden vår, - så vet du i hvert fall.

2 Forbundsnytt utgave 2 / april 2012 Ærlig, hjelpsom og tøff Diabetesforbundet er en organisasjon med verdier. De kommer tydelig til syne når sentralstyrets medlemmer møter organisasjonen på fylkesårsmøtene rundt i landet. Vi er et samfunnsengasjert forbund, der vår solide og erfarne organisasjon spiller på lag med kommunene i samhandlingsreformen. Våre mål for medlemmene passer som hånd i hanske med samfunnets behov for økt bevissthet om både kosthold og mosjon. Derfor jobbes det i tett samhandling med søsterorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner. Sentralt jobbes det også svært aktivt mot de politiske systemene. Her er vi samarbeidspart, men tør også å markere en tøff holdning. Det gjør vi med visshet om at vår organisasjon er bygget på særdeles god kunnskap om diabetesomsorg, og med god samfunnsnyttig ernæringsog helsekunnskap som bieffekt. Jeg vil gratulere alle nye tillitsvalgte med de viktige vervene de har tatt på seg. Jeg blir ydmyk av engasjementet som vises. Men jeg blir også svært motivert til å bygge videre på en organisasjon som har som mål å nå ut til absolutt alle medlemmene våre rundt i et langstrakt land. Det går en energisk bølge gjennom organisasjonen vår. Sammen bygger vi hverandre opp til å skape møteplasser. Møteplasser der folk i samme situasjon kan utveksle erfaringer og kunnskap. Sammen jobber vi for en bedre diabeteshverdag. Og sannelig kjenner jeg at vi lykkes. POLITIATTEST: Sentralstyret vedtok i 2010 en innføring av krav om politiattest for alle som arrangerer aktiviteter for barn og unge under 18 år. Foto: Colourbox Krav om politiattest Arrangerer dere møter/kurs for barn og unge under 18 år? Husk at alle som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige må framvise politiattest. Sentralstyret vedtok i 2010 en innføring av krav om politiattest for alle som arrangerer aktiviteter for barn og unge under 18 år. Dette er ordningen i korte trekk: - Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Diabetesforbundet som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, skal avkreves politiattest. - Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest. - Sentralstyret, fylkesstyret eller lokallagsstyret oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve politiattest. - Det aktuelle leddet i Diabetesforbundet sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsfor- Nina Skille Nestleder Diabetesforbundet / / hold overfor mindreårige. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i Diabetesforbundet, avhengig av hvilket ledd i organisasjonen det gjelder. - Ved arrangementer på lokal- eller fylkesplan, skal søknadsskjemaet attesteres av leder i lokal- eller fylkeslaget, og det er samme person attesten skal vises til når politiet har sendt den ut igjen. - Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos Diabetesforbundet. - Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige. På denne lenken kan du lese om kravet til politiattest: For_tillitsvalgte/Politiattest/ Har du spørsmål om politiattest er det bare å ta kontakt med Janne Sandberg på telefon eller e-post janne.

3 Viktig å overholde frister Fram til landsmøtet oktober er det viktig at alle overholder de frister som er satt, og gjerne også deltar i saksforberedelsene. TEKST ANITA ANDRESEN 1. mai: Frist for innsending av kandidater til nytt styre Kjenner du en person som du mener burde sitte i sentralstyret, eller har du selv lyst? Ta gjerne kontakt med leder av valgkomiteen Arild Melleby på telefon eller e-post: 15. mai: Høringsfrist for Strategi- og handlingsplan Forslag til ny Strategi- og handlingsplan ble sendt ut til alle lederne i lokal- og fylkeslag på e-post 30. mars (per post til de som ikke har e-post). Dette dokumentet vil, etter vedtak på landsmøtet, være styrende for arbeidet på alle nivåer i organisasjonen de tre neste årene. Det er viktig at alle foreningene tar opp dette forslaget til diskusjon og sender inn tilbakemeldinger samt tilleggs-, stryknings- og endringsforslag til 1. juni: Frist for innsending av saker til landsmøtet Alle lokalforeninger og fylkeslag kan sende inn saker de ønsker skal tas opp på landsmøtet. Dette kan være forslag til endringer av vedtektene, eller enkeltsaker. Sakene sendes til 1. juni: Påmeldingsfrist til landsmøtet Alle foreninger har rett til å sende delegater til landsmøtet. Antallet reguleres etter vedtektenes 6. I tillegg til å melde på delegater til landsmøtet, er det viktig å sette opp noen varaer også. Varaene møter bare hvis det er forfall blant delegatene, og det er kun forhåndspåmeldte varaer som kan stille. Ved forfall blant delegatene risikerer foreningen altså å ikke være representert på landsmøtet dersom de ikke har påmeldt vararepresentanter. Husk at det kun er leder i foreningen som har fullmakt til å melde på delegater. 15. august: Frist for innsending av flybestillingsskjema Flybilletter bestilles gjennom Heitmann Travel og skjemaet sendes direkte til dem. Vær tidlig ute med flybestillingene for å få lavest mulig pris. Sakspapirene til landsmøtet sendes ut til alle delegatene og foreningene i august. Les gjennom sakene og sett gjerne av tid til å diskutere i styret. 1. september: Frist for betaling av medlemskontingenten Alle som skal være delegater på landsmøtet må ha betalt medlemskontingenten. Hvis medlemskontingenten ikke er betalt vil delegaten miste stemmeretten på landsmøtet oktober: Landsmøtet Landsmøtet gjennomføres. Det er viktig at alle delegatene er godt forberedt og kjenner sakene på forhånd slik at man vet hva man skal gjøre ved saksgjennomgang og avstemning. Har du spørsmål om dette eller andre ting i forbindelse med landsmøtet er det bare å ta kontakt med Anita Sandnes Andresen på telefon eller e-post: Ute på høring Forslag til strategi- og handlingsplan er ute på høring. Fredag 30. mars ble forslag til strategi- og handlingsplan sendt til alle lokal- og fylkesledere. Den endelige strategi- og handlingsplanen skal vedtas på landsmøtet i oktober, og danner grunnlaget for organisasjonens prioriteringer og satsningsområder de neste tre årene. Høringsfristen er satt til 15.mai, og alle lokalog fylkeslag oppfordres til å svare på høringen. Spørsmål vedr. høringen kan rettes til Støtt oss Som medlem kan du støtte Diabetesforbundet på flere måter. Slik kan du enkelt bidra: Skaff deg Statoil-kort og få 30 øre i rabatt per liter drivstoff. Diabetesforbundet får direkte støtte per liter du fyller. Er du eller en du kjenner blodgiver ved Oslo Universitetssykehus? Doner til Diabetesforbundet! Bli med på Frivillighetsstøtten (panel.no) din innsats gir penger til Diabetesforbundet. Bli fast giver månedlig eller årlig. Testamentariske gaver om du ønsker å gi arv til Diabetesforbundet og arbeidet vi gjør. Du finner mer informasjon på Følg oss på Facebook Vet du at Diabetesforbundet er på Facebook? Du finner oss på diabetesforbundet. Trykk på «liker». Da vil du få oppdateringer om nytt stoff som legges ut på nettsidene våre. / / /

4 Ny redaktør Flere nye fjes Muna Hirsi (39) er ansatt i et 20 % vikariat som veileder på Diabeteslinjen. Hun snakker norsk, somalisk, arabisk og engelsk Muna er opprinnelig fra Somalia, men har oppvokst i Kuwait. Hun kom til Norge i Muna har de siste tre årene arbeidet i hjemmesykepleien på Grorud. Tidligere har hun 10 års erfaring fra kirurgisk og urologisk avdeling på et sykehus i Kuwait. Knut Jarle Einstad (40) er ansatt som informasjonsrådgiver med redaktøransvar i Diabetesforbundet. Enstad er ny redaktør for bladene Diabetes og Diabetesforum fra neste nummer av. Han kommer fra et vikariat som journalist og redigerer i Dagbladet og overtar etter Sven Grotdal. som har vært fungerende redaktør i DIabetesforbundet det siste året. Den nye redaktøren er utdannet journalist fra Høgskolen i Oslo ( ). Han har hatt det meste av sitt journalistiske virke i Gudbrandsdølen Dagningen på Lillehammer - ellve år som sportsjournalist, nyhetesjournalist, redigerer og vaktsjef - og i Hjemmet Mortensen - åtte år som deskjournalist, konstituert desksjef og redaktør. Siden høsten 2009 har han vært tilknyttet Dagbladet. Abdullah Karagøz er ansatt som 20 % veileder for Diabeteslinjen. Han snakker norsk, tyrkisk og engelsk. Avtale med Stena Line Ny medlemsfordel for Diabetesforbundets medlemmer fra 1. april 2012: Diabetesforbundet har inngått samarbeidsavtale med Stena Line, hvor medlemmer får rabatt på transportreiser med bil, på alle de skandinaviske rutene. Skal du til Europa, så kan du spare noen kroner ved å benytte deg av denne avtalen. Noen av tilbudene gjelder dog ikke for høysesong. Du får mer informasjon, og mulighet for å bestille, på Du kan også ringe og oppgi koden DIA. Diabetesforbundet får i tillegg 20 % rabatt på konferansereiser med Stena Saga. Her har lokal- og fylkeslag muligheten til å ha styremøter etc. til en gunstig pris. PS. Det følger med et gavekort med gode tilbud på reiser med Stena Saga og overnatting på hotell i Fredrikshavn i neste utgave av Diabetes. Abdullah har tyrkisk opprinnelse, og jobber som intensivsykepleier på intensivavdelingen på AHUS. Han har tidligere også jobbet med barn og unge med nyoppdaget diabetes. I den forbindelse drev han med veiledning og opplæring av barna og deres pårørende. Han var også ute på skoler og informerte elver og lærere om diabetes.

5 Statoil-kort Lyst til å spare penger på drivstoff? Diabetesforbundet har som en av medlemsfordelene at man får 30 øre i rabatt per liter drivstoff man fyller hos Statoil. I tillegg får Diabetesforbundet direkte støtte per liter som fylles. Sikrer du deg et Statoil personkort, med eller uten MasterCard, får du tilgang til en av Norges beste stasjonsnettverk. Kortet kan benyttes på alle Statoil-stasjoner, Best-stasjoner og 123- automater i Norge, over 630 steder totalt. Statoil-kortet kan også benyttes som betalingsmiddel i de fleste parkeringsselskap i Norge. I neste utgave av Diabetes vil det følge med et skjema, som alle kan benytte, for å få rabatten medlemsfordelen gir og det på en enkel måte. Har du spørsmål så kontakt Tone Arntzen i sekretariatet på telefon , eller per e-post Verktøy for tillitsvalgte På og under fanen for tillitsvalgte finner du mange nyttige artikler for deg som er tillitsvalgt. Her finner du Diabetesforbundets styringsdokumenter, en folder for nye tillitsvalgte, oversikt over søknadsfrister om økonomiske midler, informasjon om motivasjonsgruppene med mer. Bruk siden! Diabetesforbundet har samarbeid med Norges Golfforbund om noe som heter Golf- Grønn Glede. Dette er en mulighet for alle medlemmer av Diabetesforbundet, inkludert familie og venner, til å lære og spille golf av profesjonelle til en rimelig pris. Det er ca. 30 golfklubber som er tilknyttet Golf - Grønn Glede, og hele 12 av disse ønsker å starte egne grupper for personer med diabetes nå i Det er flere andre organisasjoner som benytter seg av en tilsvarende avtale med Norges Golfforbund. De har gode erfaringer med disse kursene, og flere lokallag har aktivitetsdager, temadager, GRØNN GLEDE: Ta deg en tur på golfbanen i sommer. Foto: Colourbox Golf-Grønn Glede styremøter etc. på / i tilknytning til golfbanen. Ikke minst har de som deltar stor glede av å treffe andre i samme situasjon hvor man sammen utfører både fysisk og positiv aktivitet. På de fleste golfklubber har de også golfkøller til utlån, slik at det vil ikke være nødvendig for deltakerne å kjøpe seg et eget golfsett for å kunne delta. Høres dette interessant ut? Kontakt Tone Arntzen i sekretariatet på telefon , eller per e-post for mer informasjon.

6 Nå kommer våren Foto: Colourbox Hei alle sammen! Påsken er vel passert og diabetesvåren står nå fremfor oss. TEKST MARTINE HEMSTAD LYSLID NESTLEDER UNGDIABETES NASJONALT Mars var måneden hvor årsmøtene i fylkeslagene ble avholdt og i år var Ungdiabetes representert på alle årsmøter bortsett fra to rundt om i landet. Det er vi veldig fornøyd med, og vi takker alle de engasjerte tillitsvalgte for flotte årsmøter. I april gikk Ungdiabetes sin årlige Ledertreningskonferanse av stabelen. I skrivende stund har Ungdiabetes nettopp avviklet årets konferanse som ble arrangert for tillitsvalgte mellom 14 og 30 år på Gardermoen helgen april. 31 deltakere var samlet til en spennende og lærerik helg. Konferansens formål var å styrke Ungdiabetes i fylkene gjennom økt kompetanse og motivasjon til videre arbeid. Ledertreningskonferansen er ikke bare en arena for opplæring, men også en arena for vennskap og nettverksbygging. Programmet inneholdt elementer som prosjektgjennomføring, styringsdokumenter, generelt om diabetes, «Diadol» og mye annet spennende og morsomt! Vi fikk blant annet besøk av professor og overlege Trond Geir Jenssen og Mads Andreassen fra Unge Funksjonshemmede. Ungdiabetes er veldig fornøyd med årets Ledertreningskonferanse, og håper alle som deltok også er det. Morsomt å se så mange engasjerte tillitsvalgte samlet på ett sted. Ungdiabetes har et pilotprosjekt på gang i Vi ønsker å gjøre noe for å øke synligheten av vårt eget forbund og sette diabetes enda høyere på dagsorden. Vi har et ønske om å være en aktiv organisasjon for alle med diabetes, og i den forbindelse skal vi i år delta på MSM MidnightSunMarathon. MSM går av stabelen siste helgen i juni i Tromsø, og her vil Ungdiabetes være representert både som deltakere og på stand. Vi oppfordrer alle til å delta, og håper at så mange som mulig ønsker å løpe for diabetes denne dagen og sette diabetes enda høyere på dagsorden ved å skrive «Diabetesforbundet» under athletic club ved påmelding. Sjekk ut Facebook-siden vår for mer informasjon eller send en mail til Vi er godt i gang med et spennende diabetesår med mange prosjekter på gang, i tillegg til forskjellige arrangementer. Jeg gleder meg veldig over å være tillitsvalgt i en organisasjon hvor vi hele tiden får mulighet til å omgås mennesker med diabetes, bli kjent med nye fjes og bryne oss på utfordringer som står over oss, både som enkeltpersoner og som et samlet forbund. Ønsker dere alle en flott tid i møte! Neste utgave: medio mai Frist for innlevering av stoff: 4. mai Forbundsnytt kommer ut ca. 8 ganger per år, og legges ut på Deretter sendes lenke på e-post ut til alle tillitsvalgte i Diabetesforbundet. Bidrag og spørsmål kan rettes til Anders Dahl på telefon eller på e-post: Ansvarlig redaktør: Sindre Børke Redaktør/design: Anders Dahl

7 Strimmelfri, enkel, smart. ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE og FASTCLIX er varemerkene til Roche Roche Diagnostics. V Nye strimmelfrie Accu-Chek Mobile. Spesielt tilpasset insulinbrukere. Enkel blodsukkermåling med smart, ny design. 50 tester på et langt bånd Ingen håndtering av løse strimler og lansetter Ingen koding Opplev mulighetene. Strimmelfri teknologi Finn ut mer om strimmelfri teknologi, besøk Roche Diagnostics Norge AS PB 6610 Etterstad, 0607 Oslo Accu-Chek Kundestøtte tlf

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere Forbundsnytt I godt selskap med gode medarbeidere utgave 5 oktober 2012 Jeg føler meg utrolig heldig som både har vært med i sentralstyret i denne landsmøteperioden, og at jeg har vært leder for det nasjonale

Detaljer

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget Leder Statsbudsjett med muligheter På forhånd definerte jeg tre punkter på statsbudsjettet som første lesing : * Diabeteslinjen * Motivasjonsgrupper * Særfradrag Vi fikk det svaret vi kunne håpe på i alle

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler,

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler, Forbundsnytt utgave 4 september 2013 Høst med pangstart STOLT: Forbundsleder Nina Skille gleder seg over stor aktivitet i organisasjonen. (Foto: Morten Brakestad). Dette har vært en høst utenom de vanlige.

Detaljer

Har du fyr har du løkte langs din vei

Har du fyr har du løkte langs din vei Forbundsnytt utgave 5 september 2014 Har du fyr har du løkte langs din vei Noen konferanser, datoer og politiske saker er viktigere enn andre. Og noen personlige hendelser betyr mer enn andre. Mange av

Detaljer

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet.

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet. LEDER Rett og urett Noen e-poster gjør mer inntrykk enn andre. For noen uker siden fikk jeg en som gikk rett i hjertet. I disse dager er et lykkelig par i Kina for å hente hjem sin svært etterlengtede

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her.

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. Forbundsnytt utgave 1 Februar 2014 Trim CD-en er klar Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. TEKST

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer