«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern"

Transkript

1 «Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern

2 Vanskelighetsgrader Grønn = meget lett Blå = lett Rød = litt krevende Sort = krevende Lengde på turene / Lengde er angitt i antall timer tur/retur, normal turgange. KM er en vei. Merker for hver topp Hver topp har sitt eget metallmerke som kan kjøpes på Turistkontoret eller Velkomst senteret når det er markert i denne guiden for den respek tive topp at du/dere har vært der. Klippetang er festet på toppskiltet. Nyttige informasjon Hemsedal Turistkontor Legevakt i Hemsedal Røde Kors Viltnemda (skadede dyr) , politiet Veterinær vakttelefon Nødnummer Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Utgitt av Hemsedal Turistkontor, juni Forside: Veslehorn, foto: Hanne Morud. Foto: Hemsedal Turistkontor / Gunn Eidhamar, Anneli Rosberg Vøllo, Nils Erik Kjellman Bjørholt, Eva Spilleth, Matilda Edvinsson, Esben Haakenstad, Per Ervik, Frank Tolpinrud og Elisabeth Anderdal. Topp 20 Skiltede og merkede vandreturer Velkommen til fine naturopplevelser! Hemsedal har en fjellheim som gjør det mulig å legge til rette for mange fine opplevelser i naturen. Vi håper du setter pris på tilretteleggingen av Topp 20 programmet, og ønsker god tur! 20 topper å bestige! Vi har plukket ut 20 fjelltopper i Hemsedal som inngår i denne Topp 20 guiden. Turene varierer i vanskelighetsgrad og lengde, fra den letteste toppen hvor barne vogn kan trilles, til de som er noe lengre, litt brattere og til de mer krevende heldagsturene. Veibeskrivelse I teksten for hver topp er det en beskrivelse på hvordan du finner veien til der turen starter. Skilting og merking For at du skal føle deg trygg i fjellet og nyte opplevelsen har vi lagt stor vekt på god skilting og merking. Ved utgangspunktet for turen er det satt opp et skilt med navnet på toppen og symbol for vanskelighetsgrad. Stiene er videre merket med blått, underveispåler og noen steder med varder. Gjestebok På toppen er det et toppskilt og en grønn kasse med en gjestebok inni. Vær snill og skriv deg/dere inn i gjesteboka. Vi lager statistikk over besøket på de enkelte toppene. Kart Kartet i denne brosjyren er ment som en illustrasjon. Hvis dere ønsker et godt topografisk kart der turene er markerte kan det kjøpes på Turistkontoret. Vi anbefaler at det brukes på de sorte turene og at kompass medbringes. Se mer om kart, kompass og GPS på side 4-5. Båndtvang Hunder skal være i bånd i perioden 1. april til 30. september. På grunn av beitende husdyr og vilt ber vi om at båndtvangen respekteres. Allemannsretten Enhver kan ferdes fritt til fots i utmark hele året. På innsjø eller elv kan du ferdes fritt med ikke-motorisert fartøy. Telting og rasting er tillatt i utmark. Bålbrenning Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det, på grunn av fare for skog-, gress- og lyngbranner, ikke tillatt å tenne bål i skogmark uten tillatelse fra den lokale brannsjefen. Ha en fin opplevelse i vår vakre natur! Vennligst ta med all søppel hjem igjen. Degree of difficulty Green = very easy Blue = easy Red = more demanding Black = demanding day trips Length / Normal number of hours return trip, normal walk. KM is one way. Pins for each peak Each peak has its own pin which can be bought at the Tourist Office and at the Welcome Centre. Please make a in this guide at the top were you are. Puncher on the signpost on the peak. Info Hemsedal Tourist office Doctor in Hemsedal Red Cross Injured animals , politiet Vetinarian Emergency Fire 110 Police 112 Ambulance 113 Top 20 Signposted and marked hiking trips Welcome to our beautiful nature! Hemsedal has a nature that invites you to have some great hiking experiences. We have routes of all levels, well marked and with signposts. As our guest we hope that you will enjoy our Top 20 hiking programme. 20 peaks at your disposal! We have picked 20 of our peaks to be in this guide. The trips vary in difficulty and length, from the easiest peak where you can take a pram to more steep and demanding ones. Lasting from a couple of hours to a full day trip. Road description In the text for every trip there is a description for how to find the starting point. Signs and marks We whant thet you shall feel safe on your hiking trips and enjoy the nature. We have put a large effort in marking the paths. There is a signpost with the name of the peak at the starting point of each trip. The colour of the pictogram shows the difficulty of the trip. The paths are marked with blue paint up to the tree-line and thereafter with blue marks and some cairns. Guest book On each top there is a green box with a guest book inside. Please write your name(s) I the book. We make statistics of the visit of every top. Maps and compass The map in this guide is only as an illlustartion. If you want to have a topographical map they can be bought at the tourist office. We recommend you to use a map for the black trips and to bring a compass. Read more about GPS on the page 4-5. Dogs All dogs must be kept in a leash from 1st April till 30th September. This is to avoid dogs to chasing farmer and wild animals. Light a fire From 15th April to 15th September you must not light a fire in forest without permission from the local fire chief. Have a great experience in our beautiful nature! Please do not litter! Jeden von den 20 Pfade haben eine Beschreibung auch in Deutsch. Wir hoffen das unseres Wanderprogramm gefällt Ihnen und das sie viele schöne Naturerlebnisse haben. Grafisk produksjon: modul.no

3 Bruk av kart, kompass og GPS Kart På turistkontoret har vi flere gode kart både til vandring og sykling. Turkart Hemsedal har målestokk 1: og ekvidistanse 10 meter. Når man har med et kart på tur blir opplevelsen enda bedre. Da ser du stigningsforhold og lengder og høyder samt at du ser hvilke topper som er rundt deg. Kompass Å lære seg å bruke kart og kompass er en stor sikkerhet og trygghet når man er i fjellet. I fjellet kan været endre seg veldig raskt og sikten kan bli meget dårlig, da er kompasset til å stole på, det fungerer uavhengig av batterier og tilgang til satelitter. Hvis du ikke kan ta ut en kompasskurs vil vi på turistkontoret hjelpe deg, det er egentlig ganske enkelt. GPS GPS er et litt mer krevende instrument å bruke, men det er svært nyttig når man har lært seg det. Selv om du har GPS bør du ha med et kompass, problem med batterier og satelitter kan hindre at GPS en kan brukes. GPS en beregner hvor du er på grunnlag av avstander til et gitt antall satelitter. Mobiltelefon kan forstyrre en GPS på søk etter satelitter. Alle turene i Topp 20 programmet er gått opp med GPS og du kan laste disse ned fra nettsidene våre, hemsedal.com. Koordinatene for start og topp ligger i beskrivelsen for hver topp i denne guiden. The use of map, compass and GPS Maps At the tourist office you can buy more maps which are useful for hiking and biking. Our hiking map is Turkart Hemsedal and has the scale 1: with a equidistance of 10 metres When you bring a map on a hiking trip the experience of nature is far greater. You will be able to see the evelvation of the terrain, distances and levels above sea. You will also see the names and levels of the peaks around you. Compass Learning to use a compass adds to your safety whilst enjoying the natural landscape.in the mountains the weather can change very rapidly, the visibility in the cloud can be minimal adding the difficulty of route finding. In such situations the compass is very reliable together with a good map. The compass works without batteries and satellites! If you have not learned how to use a compass we at the tourist office can show you. It is really quite simple. GPS GPS is a more demanding instrument but very useful when know how to handle it. Even if you have GPS you should always bring a compass, problems with batteries and access to satelites can prevent you from useing the GPS. According to the distances to different satelites the GPS tells you exactly where you are. Be aware that o mobile phone can disturb the GPS in finding the satellites. All the 20 tops in this programme have the GPS coordinates. You can download this from our web page hemsedal.com. You then have the complete track in your GPS. The coordinates for each start and top are written under the information for every top.

4 Høllekølten moh Venåshøvda moh KM: 1,6 km Stigning/vertical: 129 m 32V V Kjør til Tuv, 4,6 km fra sentrum, så skarpt til høyre i krysset før bro. Følg gårdsveien og parker der traktorvei starter. Følg merking langs traktorvei og ta til høyre gjennom grind. Lett tur, passer også for barnevogn da det går grusvei helt til topps. Fin utsikt over dalen, både østover og vestover, mot skisenteret og hele området fra sentrum til Skarsnuten. Mastene på toppen er linkstasjoner for TV, radio, telfoni og bredbånd. Drive to Tuv, 4,6 km from the tourist office, take a sharp right turn at the cross-roads before the bridge. Park before the tractor road. Follow the signs along the tractor road and turn right through a gate. An easy trip even for with a pram as there is a gravel road all the way to the top. Very nice view over the valley, both east- and westwards, the ski centre and the whole area from Hemsedal centre to Skar snuten. On the top there are link stations for TV, radio, telephone and broadband. Fahren Sie vom Zentrum aus 4,6 km nach Tuv, und biegen Sie an der Kreuzung vor der Brücke scharf nach rechts ab. Folgen Sie dem Hofweg, und parken Sie am Anfang des landwirtschaftlichen Nutzwegs. Folgen Sie den Kennzeichnungen am landwirtschaftlichen Nutzweg, und biegen Sie rechts durch das Gatter ab. Leichte Wandertour, auch für Kinderwagen geeignet, da ein Schotterweg bis ganz zum Gipfel führt. Schöne Aussicht über das Tal nach Osten und Westen, über das Skizentrum und das gesamte Gebiet vom Zentrum bis nach Skarsnuten. Die Masten auf dem Gipfel sind Verbindungsstationen für Fernsehen, Radio, Telefon und Breitbanddatenübertragung. KM: 2,2 km Stigning/vertical: 215 m 32V V Kjør til Tuv, 4,7 km fra sentrum, videre på Rv 52 og 4 km etter Tuv tar du av til høyre ved skilt til Lio, etter ca 650 m er det p-plass på venstre side, gå 100m og ta veien opp til høyre og følg den til den stopper ved et jorde. Derfra er det merket sti. Lett tur som passer godt for barn. Fin utsikt mot Tuv og videre østover og fjellene på nordsiden av dalen. Lio er en av flere grender i Hemsedal. Drive to Tuv, 4,7 km from the tourist office, further on Rv 52 4 km after Tuv turn to the right at signpost to Lio. After 650 m there is parking on the left side, walk 100m and go to the right and follow the road to the end. From there marked path. Easy trip also for children. View towards Tuv and eastwards and to the mountains on the north side of the valley. Fahren Sie vom Zentrum aus 4,7 km nach Tuv, dann weiter auf der RV km hinter Tuv biegen Sie am Schild in Richtung Lio rechts ab. Nach weiteren 650 m befindet sich auf der linken Seite ein Parkplatz. Biegen Sie nach 100 m nach rechts ab, und folgen Sie dem Weg, bis dieser an einem Feld endet. Ab dort führt ein gekennzeichneter Pfad weiter. Leichter Wanderweg, gut geeignet für Kinder. Schöne Aussicht über Tuv und weiter nach Osten und über die Berge auf der Nordseite des Tals. Lio ist einer von mehreren Weilern in Hemsedal. Karisetberget moh Gjeiteberget moh KM: 1,3 km Stigning/vertical: 188 m 32V V Kjør til Tuv, 4,6 km fra sentrum, kjør ca 1,6 km mot Grøndalen, skilt Karisetberget på venstre side, parker ved grønn murbygning (kraftverket). Gå veien over brua mot fjellet, følg den merkede stien. Ca halvveis er det et forsøksfelt med 4 forskjellige bartrær. Fin sti for små barn. Fin utsikt innover Grøndalen, over grenden Tuv og dalen østover. Flott å se Rjukandefossen fra toppen! Drive to Tuv, 4,6 km from the tourist office, drive aprox. 1,6 km towards Grøndalen, signpost Karisetberget on the left side and park at the green concrete building (a power station). Go over the bridge towards the mountain, then follow the path. The path is fine for children. Nice view toward Grøndalen, the Tuv village and the valley eastwards. Fahren Sie vom Zentrum aus 4,6 km nach Tuv, fahren Sie dann 1,6 km nach Grøndalen bis zum Schild mit der Aufschrift «Karisetberget» auf der linken Seite. Parken Sie an dem grünen gemauerten Gebäude (Kraftwerk). Folgen Sie dem Weg über die Brücke in Richtung Fjell, und folgen Sie dem gekennzeichneten Weg. Etwa auf halber Strecke befindet sich ein Versuchsfeld mit vier verschiedenen Nadelbaumarten. Schöner Wander weg für kleine Kinder. Schöne Aussicht über Grøndalen, den Weiler Tuv und nach Osten über das Tal. KM: 1,5 km Stigning/vertical: 201 m 32V V Kjør til Ulsåk, ca 4km fra sentrum, ta av til venstre mot Lykkja, etter ca 700m parker ved skilt Hallingdal Museum og gå opp til museet. Gå på venstre side oppover forbi museet, langs gjerdet til du kommer til en stor grind med blåmerking. Følg merket sti. Lett tur på fin sti. Fra toppen er det fin utsikt innover dalen og mot Hydnefossen, Vesle hødn, Storehødn og Totten. Bygningene på museet var før garden Øvre Løkji og viser hvordan et gardsbruk i Hemsedal så ut på 1700 og 1800 tallet. Drive to Ulsåk, 4 km from the tourist office, follow the road to Lykkja, after 700m park by the signpost for the Hallingdal Museum. Walk up to the museum and follow the marked path up along the fence until you come to a gate with blue marks on. Follow the marked trail. Easy tour along a good path. Great view of the valley, the waterfall Hydnefossen and the mountains Veslehødn, Storehødn and Totten. All the buildings at the museum are original and belonged to the farm Øvre Løkji. Gives a good impression of how a mountain farm looked in the 17th and the 18th century. Fahren Sie vom Zentrum aus ca. 4 km nach Ulsåk, biegen Sie nach links ab in Richtung Lykkja, parken Sie nach ca. 700 m am Schild Hallingdal Museum, und gehen Sie zum Museum hinauf. Gehen Sie an der linken Seite bergauf am Museum vorbei, am Zaun entlang, bis Sie zu einem großen Gatter mit blauer Kennzeichnung kommen. Folgen Sie dem gekennzeichneten Weg. Leichte Wandertour auf einem schönen Weg. Vom Gipfel haben Sie eine schöne Aussicht über das Tal und auf Hydnefossen, Veslehødn, Storehødn und Totten. Die Gebäude des Museum bestanden vor dem Hof Øvre Løkji und zeigen einen Hofbetrieb in Hemsedal im 18. und 19. Jahrhundert.

5 Steget moh totten moh KM: 1,9 km Stigning/vertical: 192 m 32V V I sentrum, følg veien til venstre for Skogstad Hotell, etter ca 1,4 km står det skilt med Steget på høyre side. Følg vei bak låve og opp til grustaket. Fra oversiden av grustaket er det traktorvei/sti som er merket til Steget. Turen passer fint for små barn. Steget ligger på toppen av den vakre Haugsbekken. Flott utsikt over fjellene på sydsiden av dalen, over hele skisenterområdet og gardsgrenda Kyrkjebøen. From Hemsedal tourist office take the road to the left of Skogstad Hotell, after aprox. 1,4 km there is a signpost with Steget on the right hand side. Follow the road behind the barn and up to the gravel pit. On the upper side of the gravel pit there is a marked tractor road and path up to Steget, which is just on the top of the pleasant waterfall Haugs bekken. The trip is fine for small children. View over the mountains on the south side of the valley, the whole ski area and the farms of Kyrkjebøen/ Haug. Folgen Sie vom Zentrum aus der Straße nach links zum Skogstad Hotel, nach ca. 1,4 km steht auf der rechten Seite ein Schild mit der Aufschrift Steget. Folgen Sie dem Weg hinter der Scheune und hinauf zur Kiesgrube. Oberhalb der Kiesgrube befindet Sie ein landwirtschaftlicher Nutzweg, der mit Steget gekennzeichnet ist. Diese Tour eignet sich gut für kleine Kinder. Steget liegt auf dem Gipfel des schönen Haugsbekken. Schöne Aussicht über die Berge auf der Südseite des Tals, über das gesamte Skigebiet und den Weiler Kyrkjebøen. 2,5 t/h KM: 2,2 km Stigning/vertical: 371 m 32V V Kjør til Hemsedal Skisenter og ta stolheisen, fra toppstasjonen følger du merket sti til toppen. Du kan også gå opp løypetrasèene fra bunn av skisenteret eller gå anleggsveien fra Holdeskarveien og opp til toppstasjonen på stolheisen Hollvin Ekspress. Når stolheisen er i drift er det cafè ved toppstasjonen. Meget fin utsikt over hele dalen og fjellheimen. Take the chair lift at Hemsedal Ski Centre, from the top of the lift follow the marked path to the peak. You can also walk the pists from the base of the chair lift or walk the works road from mountain road Holdeskarveien to the top of the chair lift Hollvin Ekspress. When the chair lift is open there is a cafè at the top station. Very nice view over the whole valley and the surrounding mountains. Fahren Sie zum Hemsedal Skisenter und nehmen Sie den Sessellift. Von der obersten Station folgen Sie dem gekennzeichneten Weg bis zum Gipfel. Sie können auch den Loipen von der Basis des Skicenters folgen oder den Anlagenweg von Holdeskarveien hinauf zur obersten Station des Sesselliftes Hollvin Ekspress folgen. Wenn der Sessellift in Betrieb ist, gibt es an der obersten Station ein Café. Sehr schöne Aussicht über das gesamte Tal und die Gebirgslandschaft. Storhøvda moh Bjøbergnøse moh KM: 1,7 km Stigning/vertical: 273 m 32V V Kjør til Ulsåk, ca 4 km fra sentrum, følg så veien mot Lykkja, etter ca 5 km er det en parkeringsplass på Gravset, skilt på venstre side med skilt Storhøvda. Følg merket sti. Turen passer godt for barn. Utrolig fin utsikt på toppen mot, Skogshødn, Lykkja, Hydne fossen og innover dalen vestover. Drive to Ulsåk, 4 km from the tourist office, take the road from towards Lykkja, after aprox. 5 km there is parking at Gravset with a signpost Storhøvda on the left hand side of the road. Follow the marked path. Nice walk for children. Fantastic view over the mountain Skogshødn, the waterfall Hydnefossen, towards Lykkja and the main valley vestwards. Fahre Sie vom Zentrum aus 4 km nach Ulsåk, folgen Sie anschließend der Straße in Richtung Lykkja. Nach ca. 5 km gibt es einen Parkplatz bei Gravset, auf der linken Seite steht ein Schild mit der Aufschrift Storhøvda. Folgen Sie dem gekennzeichneten Weg. Dieser Wanderweg eignet sich gut für Kinder. Außergewöhnlich schöne Aussicht vom Gipfel über Skogshødn, Lykkja, Hydnefossen und über das Tal nach Westen. 3,5 t/h KM: 4,4 km Stigning/vertical: 537 m 32V V Fra sentrum kjør Rv 52 24,3 km til Bjøberg, parker ved veistasjonen rett før Bjøberg Høgfjellsgard. Turen starter på høyre side av Rv 52 og følg skilting og merking fra veistasjonen. Ca halvveis til toppen svinger stien skarpt til venstre og følger ryggen oppover. Toppen ligger i området som grenser mot Sogn og Fjordane fylke. Bjøberg Høyfjellsgard er norges høyestliggende bruk i aktiv drift. From the tourist office take road 52, for 24,3 km westwards to Bjøberg, parking at the road station just before Bjøberg Høgfjellsgard. Tha walk starts on the right side of the road, follow signposts and marks. Almost half way the path turns sharply to the left and then follow the ridge to the peak. Bjøberg Høyfjellsgard (mountain farm) is the highest working farm above sea level in Norway. A few km further on is the Sogn og Fjordane county (the fjord area). Fahren Sie vom Zentrum aus 24,3 km auf der Straße RV 52 nach Bjøberg, parken Sie an der Straßenstation direkt vor Bjøberg Høgfjellsgard. Die Tour beginnt auf der rechten Seite der RV 52. Folgen Sie der Beschilderung und Kennzeichnung ab der Straßen station. Etwa auf halber Strecke zum Gipfel biegt der Weg scharf nach links ab und folgt der Kuppe nach oben. Bjøberg Høyfjellsgard ist Norwegens höchstgelegener bewirtschafteter Landwirtschaftsbetrieb. Der Gipfel liegt in einem Gebiet, das an die Gemeinden Sogn und Fjordane grenzt.

6 Buaknuppen VANDRE- OG SYKKELKART TURSTIER, footpaths Hemsedal Hjort Hemsedal Golfbane Hemsedal Hestesenter HeimVegen Va nnin rundt ru nd t Skogshorn Hestesenter an Blomeslett Hemsedal Huskies

7 Kvitingatn moh Raudberg moh 3,5 t/h KM: 3,4 km Stigning/vertical: 426 m 32V V Fra sentrum kjør 4,6 km til Tuv, videre til Grøndalen og følg skilt til Hydalsvegen. Etter ca 3 km skilt på høyre side av veien med P-anvisning. Merket vei/sti via Fjellstølane. Litt etter setergrenda Fjellstølane krysser stien Holsteinelva og går videre oppover mot ryggen av Kvitingatn. Meget fin utsikt i alle retninger. 3,5 t/h KM: 3,7 km Stigning/vertical: 586 m 32V V Fra sentrum kjør 4,7 km til Tuv, videre på Rv 52 til avkjøring Ershovd, ca 13 km fra Tuv. Parker ved avkjøringen og følg merket vei/sti til Ershovd og videre. God sti den største del av turen. Ershovd er en gammel stølsgrend. Raudberg ligger nesten midt mellom Mørkedalen og Grøndalen og fra toppen er det et vidt utsyn. From the tourist office drive 4,6 km to Tuv, take the road to Grøndalen and follow signpost for Hydalsvegen. After 3 km on the mountain road there is a sign Parking Kviting atn on the right side. Follow marks and signs through the mountain farm area Fjell stølane. Further on the path crosses the Holstein stream by bridge on to the ridge of Kvitingatn. very impressive view in all directions. From the tourist office drive 4,7 km to Tuv, further 13 km on road 52 to exit Ershovd. Park at the exit and follow marked road/path to Ershovd and to the top. Good path most of the trip. Ershovd is an old moutain farm area. The mountain Raudberg is located midway between the valleys Mørkedalen and Grøndalen. It has an extended view from the top. Fahren Sie vom Zentrum aus 4,6 km nach Tuv, dann weiter nach Grøndalen, und folgen Sie der Beschilderung Hydalsvegen. Nach ca. 3 km steht auf der rechten Seite der Straße weist ein Schild auf einen Parkplatz hin. Folgen Sie dem gekennzeichneten Weg über Fjellstølane. Kurz hinter dem Weiler Fjellstølane kreuzt der Weg den Fluss Holstein elva und führt weiter aufwärts zur Kuppe des Kvitingatn. Hier haben Sie eine wundervolle Aussicht in alle Richtungen. Fahren Sie vom Zentrum aus 4,7 km nach Tuv, weiter auf der Straße RV 52 bis zur Abfahrt Ershovd ca. 13 km von Tuv. Parken Sie an der Abfahrt, und folgen Sie dem gekennzeichneten Weg nach Ershovd und weiter. Größtenteils gut befestigter Weg. Ershovd ist eine alter Weiler. Dag Berg Raudberg liegt zwischen Mørkedalen und Grøndalen. Eine schöne Aussicht in alle Richtungen. Harahødn moh Røggjin moh 3,0 t/h KM: 3,1 km Stigning/vertical: 448 m 32V V Fra sentrum kjør 4,6 km til Tuv, videre til Grøndalen og følg skilt til Hydalsvegen. Videre gjennom bommen og opp til Vavatn. Skilt med Harahødn på høyre side. Parker på anvist P-plass. Følg merket sti, litt steinete terreng på den øvre delen opp til toppen, men spennende rygg å gå etter. Veldig fin utsikt i alle retninger. For de som ikke tar hele turen opp til toppen er Putnaklanten som ligger ca halvveis fin å stoppe ved. From the tourist office drive 4,6 km to Tuv, take the road to Grøndalen, follow signpost for Hydalsvegen and further on through the toll st. to Vavatn. Harahødn signpost on the right side of the road and park at the area with P-sign. Marked path, the upper part is stony but the ridge gives an exciting trip. Very impressive view in all directions. Fahren Sie vom Zentrum aus 4,6 km nach Tuv, dann weiter nach Grøndalen, und folgen Sie der Beschilderung Hydalsvegen. Fahren Sie weiter durch den Schlagbaum hinauf nach Vavatn. Auf der rechten Seite sehen Sie ein Schild mit der Aufschrift Harahødn. Parken Sie auf dem gekennzeichneten Parkplatz. Folgen Sie dem gekennzeichneten Weg über ein etwas steiniges Gelände im oberen Bereich über interessante Kuppen bis zum Gipfel. Hier haben Sie eine wundervolle Aussicht in alle Richtungen. 2,5 t/h KM: 2,0 km Stigning/vertical: 365 m 32V V Kjør fra sentrum mot Hemsedal Skisenter og videre opp bomveien til Holdeskaret, til du ser Røggjin skiltet på høyre side, ca 6,5 km fra bommen. Følg merket sti opp til snaufjellet. Utsikt over hele skisenteret og fjellheimen for øvrig. Drive to Hemsedal Skisenter and take the toll road to Holdeskaret. On your right hand side, 6,5 km from toll st., you will see the signpost for Røggjin. Follow the marked path up the mountain. View of the whole ski centre and the surrounding mountain range. Fahren Sie vom Zentrum in Richtung Hemsedal Skisenter und weiter den Schlagbaum-Weg nach Holdeskaret, bis Sie ca. 6,5 km hinter dem Schlagbaum auf der rechten Seite ein Schild mit der Aufschrift Røggjin sehen. Folgen Sie dem gekennzeichneten Weg hinauf bis zum Snaufjell. Aussicht über das gesamte Skizentrum und die unberührte Bergwelt.

8 Skogshødn moh Svarthetta moh 4,5 t/h KM: 4,8 km Stigning/vertical: 833 m 32V V Kjør 4 km fra sentrum til Ulsåk og ta så av videre veien mot Lykkja, etter 13,5 km er det skilt Skogshødn på venstre side, parkering på høyre side. Følg stien oppover, til den bøyer av til venstre mot toppen. Siste delen går i steinete terreng. Skogshødn er kanskje Hemsedals mest kjente fjell og det mest besøkte i Topp 20. 3,5 t/h KM: 3,0 km Stigning/vertical: 624 m 32V V Fra sentrum kjør 4,6 km til Tuv, videre til Grøndalen og følg veien fram til Tubba, ta til venstre til Bulien. Ved Preinsrud er det skilt med Svarthetta på høyre side av veien. Bulien er et koselig stølsområde. Utsikten fra toppen er meget fin, hvor man ser ned i de to dalførene Bulien og Mørekvam. Drive 4 km to Ulsåk and take the road towards Lykkja, after 13.5 km there is a signpost Skogshødn on the left hand side, parking to the right. Follow the marked path, it bears to the left towards the peak. The last section is on stony terrain. Skogshødn is perhaps the most well known mountain in Hemsedal and the most visited of the Top 20. Fahren Sie vom Zentrum aus 4 km nach Ulsåk, und folgen Sie dann der Straße in Richtung Lykkja. Nach 13,5 km steht auf der linken Seite ein Schild mit der Aufschrift Skogshødn ; hier können Sie auf der rechten Seite parken. Folgen Sie dem Weg hinauf bis zu einer Linksbiegung zum Gipfel. Der letzte Teil des Wegs führt über steiniges Gelände. Skogshødn ist der vielleicht bekannteste und am häufigsten besuchte Berg der Topp 20 in Hemsedal. From the tourist office drive 4,6 km to Tuv, then take the road to Grøndalen, continue to Tubba,then to the left towards Bulien. At Preinsrud there is a signpost with Svarthetta on the right hand side. Bulien is a mountain farm area. Very impressive view from the top. Fahren Sie vom Zentrum aus 4,6 km nach Tuv, weiter nach Grøndalen, und folgen Sie der Straße bis nach Tubba, dann biegen Sie links nach Bulien ab. Bei Preinsrud steht auf der rechten Seite der Straße ein Schild mit der Aufschrift Svarthetta. Bulien ist ein Weiler. Hier haben Sie vom Gipfel eine sehr schöne Aussicht. Storehødn moh Veslehødn moh 5,0 t/h KM: 4,2 km Stigning/vertical: 452 m 32V V Kjør mot Gol, etter ca 9 km fra sentrum ta til høyre til Torsetstølane. Ta til venstre i neste kryss og følg bomvei til Torsetstølane. Rett over skoggrensa ta til høyre og kjør til veien stopper. Gå til venstre for Hødntjedne. Denne turen kan med fordel kombineres med en tur til Hydnefossen eller til Veslehødn. Fossen har et loddrett fall på 140 m. Drive in direction of Gol, after 9 km from the tourist office turn right at the signpost for Torsetstølane. Turn left at the next crossing and follow the toll road to Torsetstølane. Once you are above the tree line turn right and drive to the end of the road. Go to the left of Hødntjedne (the small lake). This trip can be combined with a beneficial walk to the Hydnefossen waterfall, or to Veslehødn.The waterfall has a vertical drop of 140 m. Fahren Sie in Richtung Gol, nach ca. 9 km vom Zentrum biegen Sie rechts Richtung Torsetstølane ab. Biegen Sie an der nächsten Kreuzung links ab, und folgen Sie dem Weg durch den Schlagbaum nach Torsetstølane. Direkt hinter der Waldgrenze biegen Sie rechts ab, und fahren Sie den Weg bis zum Ende. Gehen Sie nach links in Richtung Hødntjedne. Diese Tour lässt sich sehr gut mit einer Tour zum Wasserfall Hydnefossen oder Veslehødn kombinieren. Der Wasserfall fällt 140 m senkrecht in die Tiefe. 4,0 t/h KM: 3,0 km Stigning/vertical: 270 m 32V V Kjør mot Gol, etter ca 9 km fra sentrum ta til høyre til Torsetstølane. Ta til venstre i neste kryss og følg bomvei til Torsetstølane. Rett over skoggrensa ta til høyre og kjør til veien stopper. Denne turen kan med fordel kombineres med en tur til Hydnefossen eller til Storehødn. Fossen har et loddrett fall på 140 m. Drive in direction of Gol, after 9 km from the tourist office turn right at the signpost for Torsetstølane. Turn left at the next crossing and follow the toll road to Torsetstølane. Once you are above the tree line turn right and drive to the end of the road. This trip can be combined with a beneficial walk to the Hydnefossen waterfall, or to Storehødn.The waterfall has a vertical drop of 140 m. Fahren Sie in Richtung Gol, nach ca. 9 km vom Zentrum biegen Sie rechts Richtung Torsetstølane ab. Biegen Sie an der nächsten Kreuzung links ab, und folgen Sie dem Weg durch den Schlagbaum nach Torsetstølane. Direkt hinter der Waldgrenze biegen Sie rechts ab, und fahren Sie den Weg bis zum Ende. Diese Tour lässt sich sehr gut mit einer Tour zum Wasserfall Hydnefossen oder Storehødn kombinieren. Der Wasserfall fällt 140 m senkrecht in die Tiefe.

9 Buaknuppen moh Kyrkjebønnøse moh 7,5 t/h KM: 8,0 km Stigning/vertical: 723 m 32V V Fra sentrum kjør 4,6 km til Tuv, videre til Grøndalen og følg veien videre innover helt til veien stopper i Mørekvam. Gå merket traktorvei, etter ca 4 km tar stien av til høyre opp til Nevreskaret og ta av stien til venstre videre til toppen. Du kan også sykle de første 4 km fra Mørekvam. Fin utsikt, også mot Jotunheimen. From the tourist office drive 4,6 km to Tuv, then take the road to Grøndalen, continue all the way till the road ends in Mørekvam. Go marked path, after 4 km the path turns right up to Nevreskaret and up to the top. You can also use a bike the first 4 km from Mørekvam. Very nice view also towards Jotunheimen. Fahren Sie vom Zentrum aus 4,6 km nach Tuv, weiter nach Grøndalen, und folgen Sie der Straße weiter bis ganz zum Ende der Straße in Mørekvam. Folgen Sie dem gekennzeichneten Weg. Nach ca. 4 km biegt der Weg rechts ab hinauf nach Nevreskaret und weiter bis zum Gipfel. Sie können die ersten 4 km von Mørekvam auch mit dem Fahrrad fahren. Schöne Aussicht, auch über Jotunheimen. 5,0 t/h KM: 5,3 km Stigning/vertical: 911 m 32V V I sentrum, følg veien til venstre for Skogstad Hotell, etter ca 1,4 km står det skilt med Kyrkjebønnøse på høyre side. Følg vei bak låve og opp til grustaket. Fra oversiden av grustaket er det traktorvei/sti som er merket til Kyrkjebønnøse. Kyrkjebønøse har to topper, det er satt ut gjestebok på begge, men den høyeste toppen er den bakerste. From Hemsedal tourist office take the road to the left of Skogstad Hotell, after aprox. 1,4 km there is a signpost with Kyrkjebønnøse on the right hand side. Follow the road behind the barn and up to the gravel pit. On the upper side of the gravel pit there is a marked tractor road and path up to Kyrkjebønnøse. There is also a guest book on the first top at 1610 m over sea level. Folgen Sie vom Zentrum aus der Straße nach links zum Skogstad Hotel, nach ca. 1,4 km steht auf der rechten Seite ein Schild mit der Aufschrift Kyrkjebønnøse. Folgen Sie dem Weg hinter der Scheune und hinauf zur Kiesgrube. Oberhalb der Kiesgrube befindet sich ein landwirtschaftlicher Nutzweg, der mit Kyrkjebønnøse gekennzeichnet ist. Außerdem befindet ist auf dem ersten Gipfel auf 1610 m über NN ein Gästebuch ausgelegt. Høgeløft moh Ranastøngji moh 7,5 t/h KM: 9,0 km Stigning/vertical: 800 m 32V V Fra sentrum kjør Rv 52 vestover, forbi Bjøberg og til enden av Eldrevatnet (ca 35 km fra sentrum). Ta av veien til høyre og parker før broen over bekken. Følg grusveien innover ca 4,5 km (kan med fordel sykles), se på kartet der du tar av til høyre fra grusveien. Fra skaret oppe til høyre og til toppen er det steinete og det er ikke noen tydelig merket sti (men følg varder), så her bør dere ha med kart og kompass! Høgeloft er Hemsedals høyeste fjell med en fantastisk panoramautsikt over Hemsedalsfjella og Jotunheimen. Denne toppen og Ranastøngji har den fineste utsikten av alle toppene i Topp 20 programmet. From the tourist office take road 52 for 35 km in the direction of Lærdal to the lake Eldrevatnet. At the end of the lake take the small gravel road to the right. Park before the bridge over the creek. Follow the gravel road aprox. 4,5 km then see on the map where you turn to the right and leave the road. It is easier to use a bike on the first 4,5 km. The last 3,5 km are stony. Hemsedal s highest peak. Fantastic view over the Hemse dal and Jotun heimen mountains. Fahren Sie vom Zentrum aus auf der RV 52 in Richtung Westen, vorbei an Bjøberg und zum Ende des Sees Eldrevatnet (zirka 35 km von Zentrum). Biegen Sie nach rechts ab, und parken Sie vor der Brücke über den Bach. Folgen Sie dem Schotterweg ca. 4,5 km, dann sehen Sie auf die Karte wo Sie nach rechts biegen sollen. Auf den Schotterweg ist es schneller mit einem Fahrrad. Von der Felskluft hinauf nach rechts und zum Gipfel ist der Weg steinig. Höchster Berg in Hemsedal mit einer fantastischen Panoramaaussicht über das Hemsedalsfjell und Jotun heimen. Die ersten 4,5 km lassen sich hervorragend mit dem Fahrrad zurücklegen. 6,0 t/h KM: 6,5 km Stigning/vertical: 768 m 32V V Fra sentrum kjør 4,6 km til Tuv, videre til Grøndalen og bomveien opp Hydalsvegen. Ved enden av Vavatn gjør veien en skarp høyresving (ved Vabuleino). Der er det p-plass og skilt til Ranastøngji. Den øvre delen av turen er steinet og det er satt opp varder mot toppen. Fantastisk utsikt over Hemsedalsfjella og Jotunheimen, 550 m dyp slukt på baksiden av toppen. Denne toppen og Høgeløft har den fineste utsikten av alle i Topp 20 programmet. From the tourist office drive 4,6 km to Tuv, take the road to Grøndalen and up the toll road Hydalsvegen. At the end of the lake, Vavatn, the road turns sharply to the right ( At Vabuleino). In the turn there is a parking and a signpost Ranastøngji. The upper part of the trip is stony with cairns to the peak. Fantastic view over the Hemsedal and Jotunheimen mountains. 550 m deep canyon at the peak. Fahren Sie vom Zentrum aus 4,6 km nach Tuv, dann weiter nach Grøndalen, durch den Schlagbaum hinauf Hydalsvegen. Am Ende von Vavatn macht die Straße eine scharfe Rechtsbiegung (bei Vabuleino). Dort ist Parkplatz und ein Schild nach Ranastøngji. Der obere Teil der Tour ist steinig, und auf dem Weg zum Gipfel sind Wegmarkierungen aus Stein aufgeschichtet. Fantastische Aussicht über das Hemsedalsfjell und Jotunheimen, 550 m tiefe Schlucht auf der Rückseite des Gipfels.

10 Turstier i Hemsedal Hemsedal har i tillegg til Topp 20 mange fine turstier. Vi nevner noen her, mer info på Turistkontoret eller på Natursti på toppen av Hemsedal skisenter 10 spørsmål om Hemsedals natur. Godt egnet for barnefamilier. Kongevegen «Den gamle Kongevegen» er fin for både fotturer og sykling. Veien går fra Venås bru, ca 1,5 km vest for Tuv, forbi Storeskar, Ershovd, Bjøberg og opp til Hemse dalsfjellet. Derfra over til vestlandet. Det er et par korte etapper langs Rv 52. Langs veien er det satt opp 4 informasjonstavler med spennende historikk om natur og kultur i området. Hemsedalsmarsjen arrangeres årlig i september på strekningen Bjøberg Lio. Hemsilstigen, Grønåsstigen og Fiskumstigen Sentrumsnære stier langs Hemsila og oppover Grøn åsen (Thorsetåsen). Grønnmerket sti, skiltet fra brannstasjon ved kommunehuset i sentrum. Hvilebenk langs Hemsila, rett før hengebrua. Fiskum stigen avsluttes ved gangveien mellom sentrum/skisenteret. Finnstigen Fin skogssti med start fra Hemsedal Bygdatun (Hallingdal museum) på Ulsåk. Fortsett veien rundt Gravsetåsen eller ta en avstikker til Geiteberget (Topp 20) 834 m.o.h. Buaklanten Koselig rusletur opp til Buaklanten i Holdeskaret og en nyrestaurert steinbu på en gammel stølstuft. Grønnmerket sti fra den store parkeringen midt i Holdeskaret. Fin tur for barn. Synarsvaet natur- og kultursti Ligger i solhellinga nord for gårdene Rusto, Hulbak og Brannvold, m.o.h. Synarsvaet er et svaberg med vidt utsyn og lang historie. Start fra Hulbak eller Rusto, oppover langs gamle ferdselsårer til heimstøler og utmarkslåtter. Rjukandefossen Rjukandefossen ligger 1 km vest for Tuv og ca 6 km langs Rv 52 vest for sentrum. 5 min gange til en fantastisk fin foss med hengebro. DNT-ruter Flere av DNT-hyttene nås på en dagstur fra Hemsedal som Bjordalsbu, Iungsdalen og Sulebu. Bjøberg og Breistølen ligger på Hemsedalsfjellet, langs Rv 52. Informasjon og nøkkel til DNT-hyttene fås på Hemse dal Turistkontor. 1. Lio (vest)-øvre Halso 3,7 km 2. Lio (øst)-øvre Halso 3,6 km 3. Lio (øst)-hølleskaret/røggjin 3 km 4. Fjellstølatn-Hølstein-Hulbak 9 km 5. Solaust (Trøim sør-totten) 5 km 6. Dyrja(Omfarhaugen-Feten-Totten) 7 km 7. Trøim-Trøimsbøttn 4 km 8. Trøim-Fekjastølatn 7 km 9. Gravsetåsen rundt 9,2 km 10. Blomeslettatn-Vikhøvd 2 km 11. Trefta-Hyndestrønde/Notødden 1,7 km 12. Hølleskaret-Buaklanten 2,3 km 13. Hemsilstigen 4,5 km 14. Grønåsstigen 3,9 km 15. Fiskumstigen 2,8 km Hiking trails in Hemsedal Hemsedal has in addition to the Top 20 programme many other hiking trails. We have picked some of them here, more info at the Tourist Office and our web pages The Old Royal Route Kongevegen This road is recommended for hiking and cycling. The old road starts 1,5 km west of Tuv or 6 km along road 52 west of Hemsedal village and goes all the way to Bjøberg Fjellstue, with a few shorter sections along Road 52. Along the road there are four information boards with history of nature and culture in the area. The paths Hemsilstigen, Grønåsstigen and fiskumstigen The 3 paths are close to Hemsedal village winding along the Hemsila river and up the hillside of Grønåsen (Thorsetåsen). Green signs starts from the fire station at the municipality building. The Fiskumstigen path ends in the area close to Hemsedal village. Finnstigen Finnstigen scenic forest trail starting from Hemsedal Bygdatun at Ulsåk. Continue along t he trail to Gravsetåsen, or take a detour via Geiteberget which is incl. in the Topp 20. Buaklanten Nice short trip up to Buaklanten in Holdeskaret and a newly restored stone house on the field of a old small mountain farm. Green signs from the large parking in Holdeskaret. Fine trip also for children. Synarsvaet Nature and Culture trail, meters historic trails and a panoramic view from the rocks at Synarsvaet. Start from Hulbak or Rusto, upward along ancient trade routes to mountain pastures and remote hay fields. Separate map and marked route. Rjukandefossen, (waterfall) Rjukandefossen is 1 km west of Tuv or 6 km on road 52 west of Hemsedal village. 5 minutes walk to a fantastic waterfall with a hanging bridge. DNT hiking trips DNT Norwegian trekking association has a large routed network in the mountains with red marked T. We can recommand scenic day trips from Hemsedal to the DNT- huts, Kljåen, Bjordalsbu, Sulebu, Bjøberg, Breistølen and Iungsdalshytta. Information and keys to the huts can be obtained from the Hemsedal Tourist Office.

11 Hundsemvann og Trolltjerna Hemsila 19 Dette er grunne og flotte fjellvann som ligger vakkert til bak I Hemsila er fiskepresset stort og det er derfor innført Skogshorn. Ørreten er storvokst og vanna egner seg godt for fangstbegrensning. Les reglene på motstående side! alle typer sportsfiske. Nedre del av Hemsila renner langsomt, elva er krystallklar Snittvekt på ørreten er g. og er derfor best egnet for fluefiske. Den ville Hemsila- Gåtid: Hundsemvann ca 30 min. og Trolltjerna ca 90 min. ørreten er sky og vanskelig å lure. Prøv å finne vakende fisk, og bruk gjerne en «Hemsedalsflue» i enden av snøret. Storevann, Helsingvann og Attjern Øvre del av Hemsila har vekslende stryk, men også rolige Disse vanna finner du på vei mot Lykkja. De har en god partier. Ypperlig for alle typer stangfiske. Det er her de bestand av fjellørret. Det finnes også abbor, spesielt i Attjern. største fiskene blir tatt. Snittvekt på ørreten er ca. 600g. Snittvekt på fisken er g. NB. Mulighet for å leie båt. Grøndøla 20 Løkvadtjern, Lintjern og Hamartjern Det beste fisket her er fra Flatsjøen og 2 km oppover. Her Disse fiskerike vanna ligger i vekselsvis skog, myr og åpent renner elven stille, med mindre vannføring enn i Hemsila. terreng. Spennende vann for fluefiske, såvel som slukfiske. Det er tett vegetasjon langs bredden, noe som gjør fluefiske svært krevende. Grøndøla tilbyr godt fiske, og mange Snittvekt er g. Gåtid: Løkvadtjern ca 10 min., Lintjern ca 5 min. og Hamartjern ca 15 min. trekker hit på grunn av stort fiskepress i Hemsila. Snittvekt på fisken Grøndøla er g Gravsettjern, Helgetjern Små flotte myrvann, lett tilgjengelig fra bilveien mot Lykkja. Mørkedøla, Buliåen og Grøndøla (Øvre del) Det er abbor og ørret i begge vanna. Helgetjern er kun Disse områdene er best egnet for meite fiske. Her er det liten forbeholdt fluefiske. Det settes ut stor fisk! vannføring, men det blir likevel satt ut fisk opptil 2 kg. Snittvekten er ca g. Snittvekten er ca. 250g. Horntjern, Mellomtjern og Grytingtjern Små vann med mye fisk der en også kan ta med seg fisk under minstemålet. Dette er et ypperlig alternativ om du vil se flott natur. Vanna renner ut i Hydne, som stuper 200 meter ned fjellsiden og utgjør Hemsedals vakreste foss, Hydnefossen. Snittvekt g. Gåtid: Horntjern ca 60 min., Mellomtjern ca 75 min. og Grytingtjern ca 90 min. Veikintjerna Små, flotte vann storslått beliggende i fjellet mellom Lio og Fagerset. Godt egnet for fluefiske etter ørret av varierende størrelse. Snittvekten er g. Gåtid: ca 100 min. Eikredammen og Flatsjøen Disse vanna hører til Hemsila-vassdraget. Fra muren i Eikredammen tas det ofte store fangster, søkke med flueoppheng og mark fungerer best. Snittvekt på fisken er g. Foto: Bjørn Pettersen. Foto: Jørgen Hagen Postboks 3, N-3561 Hemsedal Telefon: Foto under: Utsikt fra Ranastøngji / view from Ranastøngji Fiske i fjellvann Elvefiske Andre temabrosjyrer på turistkontoret Fiske, Sykkel, Bilturforslag Other theme brochures at the Turist Office Fishing, Biking, Car Excursions Weitere Themen-Broschüren am Tourismusbüro Angeln, Radtouren, Autoausflüge Stangfiske i 4 elver og 18 vann Hemsedal kan sommerstid tilby unike fiskemuligheter for sportsfiske. Elvene Hemsila og Grøndøla er blandt landets beste ørretelver. Sykling/Biking/Fahrradfahren

«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern

«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern «Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern www.hemsedal.com Vanskelighetsgrader Grønn = meget lett Blå = lett Rød = litt krevende Sort = krevende Lengde på turene / Lengde er angitt i antall timer tur/retur,

Detaljer

«Topp 20» Vandring / Hiking. Andre temabrosjyrer på turistkontoret Sykkel, Bilturforslag, Fiske

«Topp 20» Vandring / Hiking.   Andre temabrosjyrer på turistkontoret Sykkel, Bilturforslag, Fiske Postboks 3, N-3561 Hemsedal Telefon: +47 32 05 50 30 Telefaks: +47 32 05 50 31 E-mail: info@hemsedal.com Foto under: Utsikt fra Ranastøngji. Vandring / Hiking Andre temabrosjyrer på turistkontoret Sykkel,

Detaljer

WANDERN «TOPP 20» FJELLVANDRING HIKING. www.hemsedal.com

WANDERN «TOPP 20» FJELLVANDRING HIKING. www.hemsedal.com FJELLVANDRING I HIKING I WANDERN «TOPP 20» www.hemsedal.com VANDRING I HEMSEDAL SKANDINAVIAS ALPER HIKING IN HEMSEDAL THE SCANDINAVIAN ALPS WANDERWEGE IN HEMSEDAL DIE SKANDINAVISCHEN ALPEN Storehødn Stolheisen

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Sykling/Biking/Fahrradfahren

Sykling/Biking/Fahrradfahren Sykling/Biking/Fahrradfahren www.hemsedal.com :: HEMSEDAL SYKKEL VI HAR: Hemsedal Bike park med en av Norges lengste utforløype på drøyt 3 km og 450 høydemeter. Hopp, doseringer, north shores, wallrides,

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 Velkommen alle som deltar i årets TI TOPPER i Nore og Uvdal. Dette trim opplegget er organisert av Rødberg Idrettsforening i samarbeid med Nore og Uvdal kommune for å motivere

Detaljer

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN Tassen på tur. Foto: Åse Huse Fjellvettregel nr. 1 Legg ikkje ut på langtur utan trening 11 12 Turar på Torheim er omtalte av Aud og Jarle Torheim 1. HORNET FRÅ HAMNES Hamnes, ca. 16 km frå Eid Start:

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Foto: Åse Huse HOLMØYVIK SKAUSET. Fjellvettregel nr. 3. Vis respekt for veret og vermeldinga

Foto: Åse Huse HOLMØYVIK SKAUSET. Fjellvettregel nr. 3. Vis respekt for veret og vermeldinga Foto: Åse Huse Fjellvettregel nr. 3 Vis respekt for veret og vermeldinga TORHEIM Turar i området frå Holmøyvik til Skauset er omtalte av Lars Birger Holmøyvik 21. RANDASAGA Holmøyvik ved Hjelle Snikkerverksted,

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Sykkelturer i Skeikampenområdet Bike routes in the Skeikampen area Radfahren im Skeikampengebiet

Sykkelturer i Skeikampenområdet Bike routes in the Skeikampen area Radfahren im Skeikampengebiet Sykkelturer i Skeikampenområdet Bike routes in the Skeikampen area Radfahren im Skeikampengebiet www.skeikampen.no SYKKELTURER I SKEIKAMPENOMRÅDET 1. Frøysesætra-Tresnippsætra, 5,5 km. Lett. Grusvei, sti.

Detaljer

Stiturer på sykkel, Skeikampen Trail rides on bike, Skeikampen Radfahren auf pfaden, Skeikampen

Stiturer på sykkel, Skeikampen Trail rides on bike, Skeikampen Radfahren auf pfaden, Skeikampen Stiturer på sykkel, Skeikampen Trail rides on bike, Skeikampen Radfahren auf pfaden, Skeikampen Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien. www.skeikampen.no STITURER PÅ SYKKEL, SKEIKAMPEN Utgangspunkt: Sykkelutleien

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

sykling / biking www.hemsedal.com

sykling / biking www.hemsedal.com sykling / biking www.hemsedal.com Sykkel Hemsedal Biking Hemsedal Hemsedal satser på sykkel! Biking Hemsedal Vi har: We have: Sykkelutleie og verksted med et stort tilbud av forskjellige sykler (totalt

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Lysløypa til Eide Il Utgangspunktet er Eide sentrum. Kjør opp til Eidehallen, og ta til høgre i krysset rett ovafor Eidehallen. I neste kryss er det skiltet til

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal 1 Kviteberg 543 moh Parkering: Fagernes sentrum, evt Valdres Folkemuseum Turbeskrivelse: Godt skiltet fra Fagernes sentrum (turistinformasjonen): Følg strandpromenaden langs vannet vestover, gjennom parken

Detaljer

På veg til Blåfjellet. Foto: Odd Harald Heggen HEGGJABYGDA. Fjellvettregel nr. 4. Ver rusta mot uver og kulde sjølv på korte turar

På veg til Blåfjellet. Foto: Odd Harald Heggen HEGGJABYGDA. Fjellvettregel nr. 4. Ver rusta mot uver og kulde sjølv på korte turar På veg til Blåfjellet. Foto: Odd Harald Heggen Fjellvettregel nr. 4 Ver rusta mot uver og kulde sjølv på korte turar TORHEIM Turar i Heggjadalen er omtalte av Olav Heggen 27. FUREFJERDING / STRANDASETRA

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Half Dome. Yosemite National Park, California,

Half Dome. Yosemite National Park, California, Half Dome Yosemite National Park, California, USA Half Dome (2695 moh), halvkulen i enden av Yosemite National Park, tilbyr en av verdens fineste fjellturer. Er vi heldige er det også vann i de mange fossene

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Topptrimmen - Turbeskrivelser

Topptrimmen - Turbeskrivelser Topptrimmen - Turbeskrivelser Utarbeidet av FAU i samarbeid med Seim Idrettslag som arrangørene av Topptrimmen NB Vi gjør samtidig oppmerksom på at poeng for overnatting ute kun gis ved overnatting i forbindelse

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km MD4 Madeira MD2 MD6 MD1 MD5 MD3 5 km MD1 00 Til Santana 00 1600 Fjellformasjoner 10 9 Archada do Teixeira Kafé 1600 ico Ruivo 00 00 00 ico Ruivo fra Achada do Teixeira Følg den steinsatte turveien. Denne

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike.

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike. LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen sammen to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

NORD FOR NORDFJORDEID SENTRUM

NORD FOR NORDFJORDEID SENTRUM TORHEIM NORD FOR NORDFJORDEID SENTRUM Fjellvettregel nr. 7 Gå ikkje aleine 1 NORD FOR NORDFJORDEID SENTRUM The walk starts on forest track from the gate at the carpark. The track takes you to a river (300

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

10 på Topp i Nordreisa

10 på Topp i Nordreisa Foto: Inger Lill Løkås Pedersen 10 på Topp i ordreisa Ten great Walks in ordreisa Velkommen inn i ordreisanaturen! 10 på Topp ordreisa er ment å være et tiltak som gir alle brukere gode naturopplevelser

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh)

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh) 1 Bergstjednet (856 moh) Posten er sett opp ved nordenden av Bergstjednet (856 m.o.h.), som er det einaste tjednet på Slidreåsen/Magistadåsen. Parker ved fylkesvegen over Magistadåsen der skogsbilvegen

Detaljer

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Trollsteinglede. Halvard Pedersen Sveinung Bertnes Råheim 2014 Versjon 1.2 Side 2 T o p p t r i m m e n 2 0 1 4 Karlskronadjupet 0 1 2 3 4 km Criocerasaksla Konusen Forkastningsfjellet

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Romsdalseggen. Vengedalen

Romsdalseggen. Vengedalen Denne turbeskrivelsen er en del av boken Turbok for Romsdal. Andre bøker vi har laget: Turbok for Sydenferien Turbok for Ålesund og Omegn Skibok for Romsdal Turbok for Bergenshalvøyen Se www.turbok.no

Detaljer

Aktivitetstransport Nordfjord

Aktivitetstransport Nordfjord Aktivitetstransport Nordfjord Activity transportation Transport zur Aktivität KONTAKT / CONTACT: Stryn Turistinformasjon/ Tourist Information Office T: +47 57 87 40 54 M: t-info@nordfjord.no W: nordfjord.no

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Everest in Full Picture - Basix

Everest in Full Picture - Basix Lukla Retrace the route from your earlier part of your trek to Lukla (approx. 4 hrs) (2840m) Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Store Trolltind. Trollstigen

Store Trolltind. Trollstigen Store Trolltind Trollstigen Store Trolltind (1788 moh) er en av de høyeste toppene blant Romsdalsalpene. På vei opp passerer vi Bruraskaret, der det er 800 meter loddrett rett ned i Romsdalen. Mye av turen

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Aktuelt kart for området er Turkart Kristiansund 1:50 000, utarbeidet av Nordmøre - og Romsdal Friluftsråd

Aktuelt kart for området er Turkart Kristiansund 1:50 000, utarbeidet av Nordmøre - og Romsdal Friluftsråd KJENTMANNSPOSTER I NESSET 2010 Turmål: Vistdal - Svarttinden Koordinat: Alle opplysningene ble oversendt i 2009 - Høyde 1094 m : 1. Følg skogsvei fra lunningsplassen på Nerland ca 400 meter frem til veikryss.

Detaljer

VELKOMMEN PÅ TUR I VALDRES WELCOME TO HIKING IN VALDRES BARNEVENNLIGHET SUITABLILITY FOR CHILDREN DISCLAIMER KART MAPS

VELKOMMEN PÅ TUR I VALDRES WELCOME TO HIKING IN VALDRES BARNEVENNLIGHET SUITABLILITY FOR CHILDREN DISCLAIMER KART MAPS VELKOMMEN PÅ TUR I VALDRES WELCOME TO HIKING IN VALDRES Valdres fra skogkledde åser i Begnadalen og Vassfaret i sør til Jotunheimens hvite tinder i nord frister deg med noen av FjellNorges flotteste fotturmuligheter.

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng Kjør vegen over Eggjiåsen mot Beitostølen. På toppen av Eggjiåsen parkerar du ved lysløpeanlegget og følgjer turmålskilt derifrå mot kommunegrensa til Vang kommune. GPS-koordinatar:

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Foto: Jorunn Breiteig. KJØLSDALEN. Fjellvettregel nr. 9. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig

Foto: Jorunn Breiteig. KJØLSDALEN. Fjellvettregel nr. 9. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig Foto: Jorunn Breiteig. Fjellvettregel nr. 9 Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig 2 65. EIKÅS - MYRANE - SVARTEVATNET - BLÅFJELLET Turar frå Kjølsdalen er omtalte av Jorunn Breiteig og

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Storestølen Fjellstue

Storestølen Fjellstue Storestølen Fjellstue Storestølen Fjellstue ligger midt mellom Bergen og Oslo, tett på den vakre nasjonalparken Hallingskarvet. Storestølen Fjellstue er et utmerket sted å reise med hele familien, hvis

Detaljer

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer!

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer! If we are organized in the way we hang clothes on the racks and put clothes in the bins, we ll have a wonderfully organized sale! And you will sell more! With the front of the clothing item facing you,

Detaljer

Turmål Vestre Slidre kommune - 2014. 1. Kvithøvd 1001 moh 25 poeng

Turmål Vestre Slidre kommune - 2014. 1. Kvithøvd 1001 moh 25 poeng 1. Kvithøvd 1001 moh 25 poeng Her har du og mange startmulegheiter. Dersom du parkerer nedanfor Finneberg, fylgjer du stølsvegen opp til Slidrestølane, vidare traktorvegen som går over til Volbu. NB! Sjå

Detaljer

SKI (Pris etter avtale) FREESKIING

SKI (Pris etter avtale) FREESKIING SKI (Pris etter avtale) Offpistguiding, frikjøring og toppturer i og rund Sommerskisenter. Unike muligheter for bratte nedkjøringer på snø og bre. Bergtatt Stryn disponerer Vølkl freerideski, randoneeutstyr

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Nederland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Nederlandske turister i Norge 2014 Nederlenderes

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original)

Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original) HiQPdf Evaluation 07/30/2017 Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original) Turkode

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY.

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. 1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. Rød: Fra Kolvereid kjører man mot Rødseidet og parkerer på høyresiden av vegen ved Blåvatnet. Derfra går du forbi noen hytter og en liten demning. Videre går vegen

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

UT PÅ TUR I BIRKENES. Kr. 50,-

UT PÅ TUR I BIRKENES. Kr. 50,- UT PÅ TUR I BIRKENES Kr. 50,- 1 TUROVERSIKT: Opplev Birkenes - en naturkommune 6 SKAFTÅSEN - topptur 8 BERSESTIEN 10 RØLLEND 12 TVEIDE rundt 14 SKOGSSTIEN 16 MORHOMMER - topptur 18 HAUGEVANN rundt 20 RUNDETJØNN

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Furunebba. Sunndalsøra

Furunebba. Sunndalsøra Furunebba Sunndalsøra Furunebba (1516 moh) er et av de store fjellene som henger over Sunndalsøra. De tunge stigningene i solsiden tilsier at turen bør gjøres i kjølig høstluft. Underveis passerer du fylkets

Detaljer

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen saman to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Sommervandring Trillemål

Sommervandring Trillemål Sommervandring 2014 - Trillemål På oppfordring fra entusiastiske turgåere har vi valgt å utvide årets sommervandring, og har nå tilrettelagt en egen sommervandringskonkurranse med 5 trillemål. Dette er

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Slotthø Sunndalsfjella

Slotthø Sunndalsfjella Slotthø Sunndalsfjella Slotthø (1833 moh) er en storslått og krevende topptur i villreinens kalvingsområde. Turen bør gås i starten av juni når veien er åpnet og kalvingen er ferdig. På bildet ser vi nedkjøringen

Detaljer