«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern"

Transkript

1 «Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern

2 Vanskelighetsgrader Grønn = meget lett Blå = lett Rød = litt krevende Sort = krevende Lengde på turene / Lengde er angitt i antall timer tur/retur, normal turgange. KM er en vei. Merker for hver topp Hver topp har sitt eget metallmerke som kan kjøpes på Turistkontoret eller Velkomst senteret når det er markert i denne guiden for den respek tive topp at du/dere har vært der. Klippetang er festet på toppskiltet. Nyttige informasjon Hemsedal Turistkontor Legevakt i Hemsedal Røde Kors Viltnemda (skadede dyr) , politiet Veterinær vakttelefon Nødnummer Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Utgitt av Hemsedal Turistkontor, juni Forside: Veslehorn, foto: Hanne Morud. Foto: Hemsedal Turistkontor / Gunn Eidhamar, Anneli Rosberg Vøllo, Nils Erik Kjellman Bjørholt, Eva Spilleth, Matilda Edvinsson, Esben Haakenstad, Per Ervik, Frank Tolpinrud og Elisabeth Anderdal. Topp 20 Skiltede og merkede vandreturer Velkommen til fine naturopplevelser! Hemsedal har en fjellheim som gjør det mulig å legge til rette for mange fine opplevelser i naturen. Vi håper du setter pris på tilretteleggingen av Topp 20 programmet, og ønsker god tur! 20 topper å bestige! Vi har plukket ut 20 fjelltopper i Hemsedal som inngår i denne Topp 20 guiden. Turene varierer i vanskelighetsgrad og lengde, fra den letteste toppen hvor barne vogn kan trilles, til de som er noe lengre, litt brattere og til de mer krevende heldagsturene. Veibeskrivelse I teksten for hver topp er det en beskrivelse på hvordan du finner veien til der turen starter. Skilting og merking For at du skal føle deg trygg i fjellet og nyte opplevelsen har vi lagt stor vekt på god skilting og merking. Ved utgangspunktet for turen er det satt opp et skilt med navnet på toppen og symbol for vanskelighetsgrad. Stiene er videre merket med blått, underveispåler og noen steder med varder. Gjestebok På toppen er det et toppskilt og en grønn kasse med en gjestebok inni. Vær snill og skriv deg/dere inn i gjesteboka. Vi lager statistikk over besøket på de enkelte toppene. Kart Kartet i denne brosjyren er ment som en illustrasjon. Hvis dere ønsker et godt topografisk kart der turene er markerte kan det kjøpes på Turistkontoret. Vi anbefaler at det brukes på de sorte turene og at kompass medbringes. Se mer om kart, kompass og GPS på side 4-5. Båndtvang Hunder skal være i bånd i perioden 1. april til 30. september. På grunn av beitende husdyr og vilt ber vi om at båndtvangen respekteres. Allemannsretten Enhver kan ferdes fritt til fots i utmark hele året. På innsjø eller elv kan du ferdes fritt med ikke-motorisert fartøy. Telting og rasting er tillatt i utmark. Bålbrenning Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det, på grunn av fare for skog-, gress- og lyngbranner, ikke tillatt å tenne bål i skogmark uten tillatelse fra den lokale brannsjefen. Ha en fin opplevelse i vår vakre natur! Vennligst ta med all søppel hjem igjen. Degree of difficulty Green = very easy Blue = easy Red = more demanding Black = demanding day trips Length / Normal number of hours return trip, normal walk. KM is one way. Pins for each peak Each peak has its own pin which can be bought at the Tourist Office and at the Welcome Centre. Please make a in this guide at the top were you are. Puncher on the signpost on the peak. Info Hemsedal Tourist office Doctor in Hemsedal Red Cross Injured animals , politiet Vetinarian Emergency Fire 110 Police 112 Ambulance 113 Top 20 Signposted and marked hiking trips Welcome to our beautiful nature! Hemsedal has a nature that invites you to have some great hiking experiences. We have routes of all levels, well marked and with signposts. As our guest we hope that you will enjoy our Top 20 hiking programme. 20 peaks at your disposal! We have picked 20 of our peaks to be in this guide. The trips vary in difficulty and length, from the easiest peak where you can take a pram to more steep and demanding ones. Lasting from a couple of hours to a full day trip. Road description In the text for every trip there is a description for how to find the starting point. Signs and marks We whant thet you shall feel safe on your hiking trips and enjoy the nature. We have put a large effort in marking the paths. There is a signpost with the name of the peak at the starting point of each trip. The colour of the pictogram shows the difficulty of the trip. The paths are marked with blue paint up to the tree-line and thereafter with blue marks and some cairns. Guest book On each top there is a green box with a guest book inside. Please write your name(s) I the book. We make statistics of the visit of every top. Maps and compass The map in this guide is only as an illlustartion. If you want to have a topographical map they can be bought at the tourist office. We recommend you to use a map for the black trips and to bring a compass. Read more about GPS on the page 4-5. Dogs All dogs must be kept in a leash from 1st April till 30th September. This is to avoid dogs to chasing farmer and wild animals. Light a fire From 15th April to 15th September you must not light a fire in forest without permission from the local fire chief. Have a great experience in our beautiful nature! Please do not litter! Jeden von den 20 Pfade haben eine Beschreibung auch in Deutsch. Wir hoffen das unseres Wanderprogramm gefällt Ihnen und das sie viele schöne Naturerlebnisse haben. Grafisk produksjon: modul.no

3 Bruk av kart, kompass og GPS Kart På turistkontoret har vi flere gode kart både til vandring og sykling. Turkart Hemsedal har målestokk 1: og ekvidistanse 10 meter. Når man har med et kart på tur blir opplevelsen enda bedre. Da ser du stigningsforhold og lengder og høyder samt at du ser hvilke topper som er rundt deg. Kompass Å lære seg å bruke kart og kompass er en stor sikkerhet og trygghet når man er i fjellet. I fjellet kan været endre seg veldig raskt og sikten kan bli meget dårlig, da er kompasset til å stole på, det fungerer uavhengig av batterier og tilgang til satelitter. Hvis du ikke kan ta ut en kompasskurs vil vi på turistkontoret hjelpe deg, det er egentlig ganske enkelt. GPS GPS er et litt mer krevende instrument å bruke, men det er svært nyttig når man har lært seg det. Selv om du har GPS bør du ha med et kompass, problem med batterier og satelitter kan hindre at GPS en kan brukes. GPS en beregner hvor du er på grunnlag av avstander til et gitt antall satelitter. Mobiltelefon kan forstyrre en GPS på søk etter satelitter. Alle turene i Topp 20 programmet er gått opp med GPS og du kan laste disse ned fra nettsidene våre, hemsedal.com. Koordinatene for start og topp ligger i beskrivelsen for hver topp i denne guiden. The use of map, compass and GPS Maps At the tourist office you can buy more maps which are useful for hiking and biking. Our hiking map is Turkart Hemsedal and has the scale 1: with a equidistance of 10 metres When you bring a map on a hiking trip the experience of nature is far greater. You will be able to see the evelvation of the terrain, distances and levels above sea. You will also see the names and levels of the peaks around you. Compass Learning to use a compass adds to your safety whilst enjoying the natural landscape.in the mountains the weather can change very rapidly, the visibility in the cloud can be minimal adding the difficulty of route finding. In such situations the compass is very reliable together with a good map. The compass works without batteries and satellites! If you have not learned how to use a compass we at the tourist office can show you. It is really quite simple. GPS GPS is a more demanding instrument but very useful when know how to handle it. Even if you have GPS you should always bring a compass, problems with batteries and access to satelites can prevent you from useing the GPS. According to the distances to different satelites the GPS tells you exactly where you are. Be aware that o mobile phone can disturb the GPS in finding the satellites. All the 20 tops in this programme have the GPS coordinates. You can download this from our web page hemsedal.com. You then have the complete track in your GPS. The coordinates for each start and top are written under the information for every top.

4 Høllekølten moh Venåshøvda moh KM: 1,6 km Stigning/vertical: 129 m 32V V Kjør til Tuv, 4,6 km fra sentrum, så skarpt til høyre i krysset før bro. Følg gårdsveien og parker der traktorvei starter. Følg merking langs traktorvei og ta til høyre gjennom grind. Lett tur, passer også for barnevogn da det går grusvei helt til topps. Fin utsikt over dalen, både østover og vestover, mot skisenteret og hele området fra sentrum til Skarsnuten. Mastene på toppen er linkstasjoner for TV, radio, telfoni og bredbånd. Drive to Tuv, 4,6 km from the tourist office, take a sharp right turn at the cross-roads before the bridge. Park before the tractor road. Follow the signs along the tractor road and turn right through a gate. An easy trip even for with a pram as there is a gravel road all the way to the top. Very nice view over the valley, both east- and westwards, the ski centre and the whole area from Hemsedal centre to Skar snuten. On the top there are link stations for TV, radio, telephone and broadband. Fahren Sie vom Zentrum aus 4,6 km nach Tuv, und biegen Sie an der Kreuzung vor der Brücke scharf nach rechts ab. Folgen Sie dem Hofweg, und parken Sie am Anfang des landwirtschaftlichen Nutzwegs. Folgen Sie den Kennzeichnungen am landwirtschaftlichen Nutzweg, und biegen Sie rechts durch das Gatter ab. Leichte Wandertour, auch für Kinderwagen geeignet, da ein Schotterweg bis ganz zum Gipfel führt. Schöne Aussicht über das Tal nach Osten und Westen, über das Skizentrum und das gesamte Gebiet vom Zentrum bis nach Skarsnuten. Die Masten auf dem Gipfel sind Verbindungsstationen für Fernsehen, Radio, Telefon und Breitbanddatenübertragung. KM: 2,2 km Stigning/vertical: 215 m 32V V Kjør til Tuv, 4,7 km fra sentrum, videre på Rv 52 og 4 km etter Tuv tar du av til høyre ved skilt til Lio, etter ca 650 m er det p-plass på venstre side, gå 100m og ta veien opp til høyre og følg den til den stopper ved et jorde. Derfra er det merket sti. Lett tur som passer godt for barn. Fin utsikt mot Tuv og videre østover og fjellene på nordsiden av dalen. Lio er en av flere grender i Hemsedal. Drive to Tuv, 4,7 km from the tourist office, further on Rv 52 4 km after Tuv turn to the right at signpost to Lio. After 650 m there is parking on the left side, walk 100m and go to the right and follow the road to the end. From there marked path. Easy trip also for children. View towards Tuv and eastwards and to the mountains on the north side of the valley. Fahren Sie vom Zentrum aus 4,7 km nach Tuv, dann weiter auf der RV km hinter Tuv biegen Sie am Schild in Richtung Lio rechts ab. Nach weiteren 650 m befindet sich auf der linken Seite ein Parkplatz. Biegen Sie nach 100 m nach rechts ab, und folgen Sie dem Weg, bis dieser an einem Feld endet. Ab dort führt ein gekennzeichneter Pfad weiter. Leichter Wanderweg, gut geeignet für Kinder. Schöne Aussicht über Tuv und weiter nach Osten und über die Berge auf der Nordseite des Tals. Lio ist einer von mehreren Weilern in Hemsedal. Karisetberget moh Gjeiteberget moh KM: 1,3 km Stigning/vertical: 188 m 32V V Kjør til Tuv, 4,6 km fra sentrum, kjør ca 1,6 km mot Grøndalen, skilt Karisetberget på venstre side, parker ved grønn murbygning (kraftverket). Gå veien over brua mot fjellet, følg den merkede stien. Ca halvveis er det et forsøksfelt med 4 forskjellige bartrær. Fin sti for små barn. Fin utsikt innover Grøndalen, over grenden Tuv og dalen østover. Flott å se Rjukandefossen fra toppen! Drive to Tuv, 4,6 km from the tourist office, drive aprox. 1,6 km towards Grøndalen, signpost Karisetberget on the left side and park at the green concrete building (a power station). Go over the bridge towards the mountain, then follow the path. The path is fine for children. Nice view toward Grøndalen, the Tuv village and the valley eastwards. Fahren Sie vom Zentrum aus 4,6 km nach Tuv, fahren Sie dann 1,6 km nach Grøndalen bis zum Schild mit der Aufschrift «Karisetberget» auf der linken Seite. Parken Sie an dem grünen gemauerten Gebäude (Kraftwerk). Folgen Sie dem Weg über die Brücke in Richtung Fjell, und folgen Sie dem gekennzeichneten Weg. Etwa auf halber Strecke befindet sich ein Versuchsfeld mit vier verschiedenen Nadelbaumarten. Schöner Wander weg für kleine Kinder. Schöne Aussicht über Grøndalen, den Weiler Tuv und nach Osten über das Tal. KM: 1,5 km Stigning/vertical: 201 m 32V V Kjør til Ulsåk, ca 4km fra sentrum, ta av til venstre mot Lykkja, etter ca 700m parker ved skilt Hallingdal Museum og gå opp til museet. Gå på venstre side oppover forbi museet, langs gjerdet til du kommer til en stor grind med blåmerking. Følg merket sti. Lett tur på fin sti. Fra toppen er det fin utsikt innover dalen og mot Hydnefossen, Vesle hødn, Storehødn og Totten. Bygningene på museet var før garden Øvre Løkji og viser hvordan et gardsbruk i Hemsedal så ut på 1700 og 1800 tallet. Drive to Ulsåk, 4 km from the tourist office, follow the road to Lykkja, after 700m park by the signpost for the Hallingdal Museum. Walk up to the museum and follow the marked path up along the fence until you come to a gate with blue marks on. Follow the marked trail. Easy tour along a good path. Great view of the valley, the waterfall Hydnefossen and the mountains Veslehødn, Storehødn and Totten. All the buildings at the museum are original and belonged to the farm Øvre Løkji. Gives a good impression of how a mountain farm looked in the 17th and the 18th century. Fahren Sie vom Zentrum aus ca. 4 km nach Ulsåk, biegen Sie nach links ab in Richtung Lykkja, parken Sie nach ca. 700 m am Schild Hallingdal Museum, und gehen Sie zum Museum hinauf. Gehen Sie an der linken Seite bergauf am Museum vorbei, am Zaun entlang, bis Sie zu einem großen Gatter mit blauer Kennzeichnung kommen. Folgen Sie dem gekennzeichneten Weg. Leichte Wandertour auf einem schönen Weg. Vom Gipfel haben Sie eine schöne Aussicht über das Tal und auf Hydnefossen, Veslehødn, Storehødn und Totten. Die Gebäude des Museum bestanden vor dem Hof Øvre Løkji und zeigen einen Hofbetrieb in Hemsedal im 18. und 19. Jahrhundert.

5 Steget moh totten moh KM: 1,9 km Stigning/vertical: 192 m 32V V I sentrum, følg veien til venstre for Skogstad Hotell, etter ca 1,4 km står det skilt med Steget på høyre side. Følg vei bak låve og opp til grustaket. Fra oversiden av grustaket er det traktorvei/sti som er merket til Steget. Turen passer fint for små barn. Steget ligger på toppen av den vakre Haugsbekken. Flott utsikt over fjellene på sydsiden av dalen, over hele skisenterområdet og gardsgrenda Kyrkjebøen. From Hemsedal tourist office take the road to the left of Skogstad Hotell, after aprox. 1,4 km there is a signpost with Steget on the right hand side. Follow the road behind the barn and up to the gravel pit. On the upper side of the gravel pit there is a marked tractor road and path up to Steget, which is just on the top of the pleasant waterfall Haugs bekken. The trip is fine for small children. View over the mountains on the south side of the valley, the whole ski area and the farms of Kyrkjebøen/ Haug. Folgen Sie vom Zentrum aus der Straße nach links zum Skogstad Hotel, nach ca. 1,4 km steht auf der rechten Seite ein Schild mit der Aufschrift Steget. Folgen Sie dem Weg hinter der Scheune und hinauf zur Kiesgrube. Oberhalb der Kiesgrube befindet Sie ein landwirtschaftlicher Nutzweg, der mit Steget gekennzeichnet ist. Diese Tour eignet sich gut für kleine Kinder. Steget liegt auf dem Gipfel des schönen Haugsbekken. Schöne Aussicht über die Berge auf der Südseite des Tals, über das gesamte Skigebiet und den Weiler Kyrkjebøen. 2,5 t/h KM: 2,2 km Stigning/vertical: 371 m 32V V Kjør til Hemsedal Skisenter og ta stolheisen, fra toppstasjonen følger du merket sti til toppen. Du kan også gå opp løypetrasèene fra bunn av skisenteret eller gå anleggsveien fra Holdeskarveien og opp til toppstasjonen på stolheisen Hollvin Ekspress. Når stolheisen er i drift er det cafè ved toppstasjonen. Meget fin utsikt over hele dalen og fjellheimen. Take the chair lift at Hemsedal Ski Centre, from the top of the lift follow the marked path to the peak. You can also walk the pists from the base of the chair lift or walk the works road from mountain road Holdeskarveien to the top of the chair lift Hollvin Ekspress. When the chair lift is open there is a cafè at the top station. Very nice view over the whole valley and the surrounding mountains. Fahren Sie zum Hemsedal Skisenter und nehmen Sie den Sessellift. Von der obersten Station folgen Sie dem gekennzeichneten Weg bis zum Gipfel. Sie können auch den Loipen von der Basis des Skicenters folgen oder den Anlagenweg von Holdeskarveien hinauf zur obersten Station des Sesselliftes Hollvin Ekspress folgen. Wenn der Sessellift in Betrieb ist, gibt es an der obersten Station ein Café. Sehr schöne Aussicht über das gesamte Tal und die Gebirgslandschaft. Storhøvda moh Bjøbergnøse moh KM: 1,7 km Stigning/vertical: 273 m 32V V Kjør til Ulsåk, ca 4 km fra sentrum, følg så veien mot Lykkja, etter ca 5 km er det en parkeringsplass på Gravset, skilt på venstre side med skilt Storhøvda. Følg merket sti. Turen passer godt for barn. Utrolig fin utsikt på toppen mot, Skogshødn, Lykkja, Hydne fossen og innover dalen vestover. Drive to Ulsåk, 4 km from the tourist office, take the road from towards Lykkja, after aprox. 5 km there is parking at Gravset with a signpost Storhøvda on the left hand side of the road. Follow the marked path. Nice walk for children. Fantastic view over the mountain Skogshødn, the waterfall Hydnefossen, towards Lykkja and the main valley vestwards. Fahre Sie vom Zentrum aus 4 km nach Ulsåk, folgen Sie anschließend der Straße in Richtung Lykkja. Nach ca. 5 km gibt es einen Parkplatz bei Gravset, auf der linken Seite steht ein Schild mit der Aufschrift Storhøvda. Folgen Sie dem gekennzeichneten Weg. Dieser Wanderweg eignet sich gut für Kinder. Außergewöhnlich schöne Aussicht vom Gipfel über Skogshødn, Lykkja, Hydnefossen und über das Tal nach Westen. 3,5 t/h KM: 4,4 km Stigning/vertical: 537 m 32V V Fra sentrum kjør Rv 52 24,3 km til Bjøberg, parker ved veistasjonen rett før Bjøberg Høgfjellsgard. Turen starter på høyre side av Rv 52 og følg skilting og merking fra veistasjonen. Ca halvveis til toppen svinger stien skarpt til venstre og følger ryggen oppover. Toppen ligger i området som grenser mot Sogn og Fjordane fylke. Bjøberg Høyfjellsgard er norges høyestliggende bruk i aktiv drift. From the tourist office take road 52, for 24,3 km westwards to Bjøberg, parking at the road station just before Bjøberg Høgfjellsgard. Tha walk starts on the right side of the road, follow signposts and marks. Almost half way the path turns sharply to the left and then follow the ridge to the peak. Bjøberg Høyfjellsgard (mountain farm) is the highest working farm above sea level in Norway. A few km further on is the Sogn og Fjordane county (the fjord area). Fahren Sie vom Zentrum aus 24,3 km auf der Straße RV 52 nach Bjøberg, parken Sie an der Straßenstation direkt vor Bjøberg Høgfjellsgard. Die Tour beginnt auf der rechten Seite der RV 52. Folgen Sie der Beschilderung und Kennzeichnung ab der Straßen station. Etwa auf halber Strecke zum Gipfel biegt der Weg scharf nach links ab und folgt der Kuppe nach oben. Bjøberg Høyfjellsgard ist Norwegens höchstgelegener bewirtschafteter Landwirtschaftsbetrieb. Der Gipfel liegt in einem Gebiet, das an die Gemeinden Sogn und Fjordane grenzt.

6 Buaknuppen VANDRE- OG SYKKELKART TURSTIER, footpaths Hemsedal Hjort Hemsedal Golfbane Hemsedal Hestesenter HeimVegen Va nnin rundt ru nd t Skogshorn Hestesenter an Blomeslett Hemsedal Huskies

7 Kvitingatn moh Raudberg moh 3,5 t/h KM: 3,4 km Stigning/vertical: 426 m 32V V Fra sentrum kjør 4,6 km til Tuv, videre til Grøndalen og følg skilt til Hydalsvegen. Etter ca 3 km skilt på høyre side av veien med P-anvisning. Merket vei/sti via Fjellstølane. Litt etter setergrenda Fjellstølane krysser stien Holsteinelva og går videre oppover mot ryggen av Kvitingatn. Meget fin utsikt i alle retninger. 3,5 t/h KM: 3,7 km Stigning/vertical: 586 m 32V V Fra sentrum kjør 4,7 km til Tuv, videre på Rv 52 til avkjøring Ershovd, ca 13 km fra Tuv. Parker ved avkjøringen og følg merket vei/sti til Ershovd og videre. God sti den største del av turen. Ershovd er en gammel stølsgrend. Raudberg ligger nesten midt mellom Mørkedalen og Grøndalen og fra toppen er det et vidt utsyn. From the tourist office drive 4,6 km to Tuv, take the road to Grøndalen and follow signpost for Hydalsvegen. After 3 km on the mountain road there is a sign Parking Kviting atn on the right side. Follow marks and signs through the mountain farm area Fjell stølane. Further on the path crosses the Holstein stream by bridge on to the ridge of Kvitingatn. very impressive view in all directions. From the tourist office drive 4,7 km to Tuv, further 13 km on road 52 to exit Ershovd. Park at the exit and follow marked road/path to Ershovd and to the top. Good path most of the trip. Ershovd is an old moutain farm area. The mountain Raudberg is located midway between the valleys Mørkedalen and Grøndalen. It has an extended view from the top. Fahren Sie vom Zentrum aus 4,6 km nach Tuv, dann weiter nach Grøndalen, und folgen Sie der Beschilderung Hydalsvegen. Nach ca. 3 km steht auf der rechten Seite der Straße weist ein Schild auf einen Parkplatz hin. Folgen Sie dem gekennzeichneten Weg über Fjellstølane. Kurz hinter dem Weiler Fjellstølane kreuzt der Weg den Fluss Holstein elva und führt weiter aufwärts zur Kuppe des Kvitingatn. Hier haben Sie eine wundervolle Aussicht in alle Richtungen. Fahren Sie vom Zentrum aus 4,7 km nach Tuv, weiter auf der Straße RV 52 bis zur Abfahrt Ershovd ca. 13 km von Tuv. Parken Sie an der Abfahrt, und folgen Sie dem gekennzeichneten Weg nach Ershovd und weiter. Größtenteils gut befestigter Weg. Ershovd ist eine alter Weiler. Dag Berg Raudberg liegt zwischen Mørkedalen und Grøndalen. Eine schöne Aussicht in alle Richtungen. Harahødn moh Røggjin moh 3,0 t/h KM: 3,1 km Stigning/vertical: 448 m 32V V Fra sentrum kjør 4,6 km til Tuv, videre til Grøndalen og følg skilt til Hydalsvegen. Videre gjennom bommen og opp til Vavatn. Skilt med Harahødn på høyre side. Parker på anvist P-plass. Følg merket sti, litt steinete terreng på den øvre delen opp til toppen, men spennende rygg å gå etter. Veldig fin utsikt i alle retninger. For de som ikke tar hele turen opp til toppen er Putnaklanten som ligger ca halvveis fin å stoppe ved. From the tourist office drive 4,6 km to Tuv, take the road to Grøndalen, follow signpost for Hydalsvegen and further on through the toll st. to Vavatn. Harahødn signpost on the right side of the road and park at the area with P-sign. Marked path, the upper part is stony but the ridge gives an exciting trip. Very impressive view in all directions. Fahren Sie vom Zentrum aus 4,6 km nach Tuv, dann weiter nach Grøndalen, und folgen Sie der Beschilderung Hydalsvegen. Fahren Sie weiter durch den Schlagbaum hinauf nach Vavatn. Auf der rechten Seite sehen Sie ein Schild mit der Aufschrift Harahødn. Parken Sie auf dem gekennzeichneten Parkplatz. Folgen Sie dem gekennzeichneten Weg über ein etwas steiniges Gelände im oberen Bereich über interessante Kuppen bis zum Gipfel. Hier haben Sie eine wundervolle Aussicht in alle Richtungen. 2,5 t/h KM: 2,0 km Stigning/vertical: 365 m 32V V Kjør fra sentrum mot Hemsedal Skisenter og videre opp bomveien til Holdeskaret, til du ser Røggjin skiltet på høyre side, ca 6,5 km fra bommen. Følg merket sti opp til snaufjellet. Utsikt over hele skisenteret og fjellheimen for øvrig. Drive to Hemsedal Skisenter and take the toll road to Holdeskaret. On your right hand side, 6,5 km from toll st., you will see the signpost for Røggjin. Follow the marked path up the mountain. View of the whole ski centre and the surrounding mountain range. Fahren Sie vom Zentrum in Richtung Hemsedal Skisenter und weiter den Schlagbaum-Weg nach Holdeskaret, bis Sie ca. 6,5 km hinter dem Schlagbaum auf der rechten Seite ein Schild mit der Aufschrift Røggjin sehen. Folgen Sie dem gekennzeichneten Weg hinauf bis zum Snaufjell. Aussicht über das gesamte Skizentrum und die unberührte Bergwelt.

8 Skogshødn moh Svarthetta moh 4,5 t/h KM: 4,8 km Stigning/vertical: 833 m 32V V Kjør 4 km fra sentrum til Ulsåk og ta så av videre veien mot Lykkja, etter 13,5 km er det skilt Skogshødn på venstre side, parkering på høyre side. Følg stien oppover, til den bøyer av til venstre mot toppen. Siste delen går i steinete terreng. Skogshødn er kanskje Hemsedals mest kjente fjell og det mest besøkte i Topp 20. 3,5 t/h KM: 3,0 km Stigning/vertical: 624 m 32V V Fra sentrum kjør 4,6 km til Tuv, videre til Grøndalen og følg veien fram til Tubba, ta til venstre til Bulien. Ved Preinsrud er det skilt med Svarthetta på høyre side av veien. Bulien er et koselig stølsområde. Utsikten fra toppen er meget fin, hvor man ser ned i de to dalførene Bulien og Mørekvam. Drive 4 km to Ulsåk and take the road towards Lykkja, after 13.5 km there is a signpost Skogshødn on the left hand side, parking to the right. Follow the marked path, it bears to the left towards the peak. The last section is on stony terrain. Skogshødn is perhaps the most well known mountain in Hemsedal and the most visited of the Top 20. Fahren Sie vom Zentrum aus 4 km nach Ulsåk, und folgen Sie dann der Straße in Richtung Lykkja. Nach 13,5 km steht auf der linken Seite ein Schild mit der Aufschrift Skogshødn ; hier können Sie auf der rechten Seite parken. Folgen Sie dem Weg hinauf bis zu einer Linksbiegung zum Gipfel. Der letzte Teil des Wegs führt über steiniges Gelände. Skogshødn ist der vielleicht bekannteste und am häufigsten besuchte Berg der Topp 20 in Hemsedal. From the tourist office drive 4,6 km to Tuv, then take the road to Grøndalen, continue to Tubba,then to the left towards Bulien. At Preinsrud there is a signpost with Svarthetta on the right hand side. Bulien is a mountain farm area. Very impressive view from the top. Fahren Sie vom Zentrum aus 4,6 km nach Tuv, weiter nach Grøndalen, und folgen Sie der Straße bis nach Tubba, dann biegen Sie links nach Bulien ab. Bei Preinsrud steht auf der rechten Seite der Straße ein Schild mit der Aufschrift Svarthetta. Bulien ist ein Weiler. Hier haben Sie vom Gipfel eine sehr schöne Aussicht. Storehødn moh Veslehødn moh 5,0 t/h KM: 4,2 km Stigning/vertical: 452 m 32V V Kjør mot Gol, etter ca 9 km fra sentrum ta til høyre til Torsetstølane. Ta til venstre i neste kryss og følg bomvei til Torsetstølane. Rett over skoggrensa ta til høyre og kjør til veien stopper. Gå til venstre for Hødntjedne. Denne turen kan med fordel kombineres med en tur til Hydnefossen eller til Veslehødn. Fossen har et loddrett fall på 140 m. Drive in direction of Gol, after 9 km from the tourist office turn right at the signpost for Torsetstølane. Turn left at the next crossing and follow the toll road to Torsetstølane. Once you are above the tree line turn right and drive to the end of the road. Go to the left of Hødntjedne (the small lake). This trip can be combined with a beneficial walk to the Hydnefossen waterfall, or to Veslehødn.The waterfall has a vertical drop of 140 m. Fahren Sie in Richtung Gol, nach ca. 9 km vom Zentrum biegen Sie rechts Richtung Torsetstølane ab. Biegen Sie an der nächsten Kreuzung links ab, und folgen Sie dem Weg durch den Schlagbaum nach Torsetstølane. Direkt hinter der Waldgrenze biegen Sie rechts ab, und fahren Sie den Weg bis zum Ende. Gehen Sie nach links in Richtung Hødntjedne. Diese Tour lässt sich sehr gut mit einer Tour zum Wasserfall Hydnefossen oder Veslehødn kombinieren. Der Wasserfall fällt 140 m senkrecht in die Tiefe. 4,0 t/h KM: 3,0 km Stigning/vertical: 270 m 32V V Kjør mot Gol, etter ca 9 km fra sentrum ta til høyre til Torsetstølane. Ta til venstre i neste kryss og følg bomvei til Torsetstølane. Rett over skoggrensa ta til høyre og kjør til veien stopper. Denne turen kan med fordel kombineres med en tur til Hydnefossen eller til Storehødn. Fossen har et loddrett fall på 140 m. Drive in direction of Gol, after 9 km from the tourist office turn right at the signpost for Torsetstølane. Turn left at the next crossing and follow the toll road to Torsetstølane. Once you are above the tree line turn right and drive to the end of the road. This trip can be combined with a beneficial walk to the Hydnefossen waterfall, or to Storehødn.The waterfall has a vertical drop of 140 m. Fahren Sie in Richtung Gol, nach ca. 9 km vom Zentrum biegen Sie rechts Richtung Torsetstølane ab. Biegen Sie an der nächsten Kreuzung links ab, und folgen Sie dem Weg durch den Schlagbaum nach Torsetstølane. Direkt hinter der Waldgrenze biegen Sie rechts ab, und fahren Sie den Weg bis zum Ende. Diese Tour lässt sich sehr gut mit einer Tour zum Wasserfall Hydnefossen oder Storehødn kombinieren. Der Wasserfall fällt 140 m senkrecht in die Tiefe.

9 Buaknuppen moh Kyrkjebønnøse moh 7,5 t/h KM: 8,0 km Stigning/vertical: 723 m 32V V Fra sentrum kjør 4,6 km til Tuv, videre til Grøndalen og følg veien videre innover helt til veien stopper i Mørekvam. Gå merket traktorvei, etter ca 4 km tar stien av til høyre opp til Nevreskaret og ta av stien til venstre videre til toppen. Du kan også sykle de første 4 km fra Mørekvam. Fin utsikt, også mot Jotunheimen. From the tourist office drive 4,6 km to Tuv, then take the road to Grøndalen, continue all the way till the road ends in Mørekvam. Go marked path, after 4 km the path turns right up to Nevreskaret and up to the top. You can also use a bike the first 4 km from Mørekvam. Very nice view also towards Jotunheimen. Fahren Sie vom Zentrum aus 4,6 km nach Tuv, weiter nach Grøndalen, und folgen Sie der Straße weiter bis ganz zum Ende der Straße in Mørekvam. Folgen Sie dem gekennzeichneten Weg. Nach ca. 4 km biegt der Weg rechts ab hinauf nach Nevreskaret und weiter bis zum Gipfel. Sie können die ersten 4 km von Mørekvam auch mit dem Fahrrad fahren. Schöne Aussicht, auch über Jotunheimen. 5,0 t/h KM: 5,3 km Stigning/vertical: 911 m 32V V I sentrum, følg veien til venstre for Skogstad Hotell, etter ca 1,4 km står det skilt med Kyrkjebønnøse på høyre side. Følg vei bak låve og opp til grustaket. Fra oversiden av grustaket er det traktorvei/sti som er merket til Kyrkjebønnøse. Kyrkjebønøse har to topper, det er satt ut gjestebok på begge, men den høyeste toppen er den bakerste. From Hemsedal tourist office take the road to the left of Skogstad Hotell, after aprox. 1,4 km there is a signpost with Kyrkjebønnøse on the right hand side. Follow the road behind the barn and up to the gravel pit. On the upper side of the gravel pit there is a marked tractor road and path up to Kyrkjebønnøse. There is also a guest book on the first top at 1610 m over sea level. Folgen Sie vom Zentrum aus der Straße nach links zum Skogstad Hotel, nach ca. 1,4 km steht auf der rechten Seite ein Schild mit der Aufschrift Kyrkjebønnøse. Folgen Sie dem Weg hinter der Scheune und hinauf zur Kiesgrube. Oberhalb der Kiesgrube befindet sich ein landwirtschaftlicher Nutzweg, der mit Kyrkjebønnøse gekennzeichnet ist. Außerdem befindet ist auf dem ersten Gipfel auf 1610 m über NN ein Gästebuch ausgelegt. Høgeløft moh Ranastøngji moh 7,5 t/h KM: 9,0 km Stigning/vertical: 800 m 32V V Fra sentrum kjør Rv 52 vestover, forbi Bjøberg og til enden av Eldrevatnet (ca 35 km fra sentrum). Ta av veien til høyre og parker før broen over bekken. Følg grusveien innover ca 4,5 km (kan med fordel sykles), se på kartet der du tar av til høyre fra grusveien. Fra skaret oppe til høyre og til toppen er det steinete og det er ikke noen tydelig merket sti (men følg varder), så her bør dere ha med kart og kompass! Høgeloft er Hemsedals høyeste fjell med en fantastisk panoramautsikt over Hemsedalsfjella og Jotunheimen. Denne toppen og Ranastøngji har den fineste utsikten av alle toppene i Topp 20 programmet. From the tourist office take road 52 for 35 km in the direction of Lærdal to the lake Eldrevatnet. At the end of the lake take the small gravel road to the right. Park before the bridge over the creek. Follow the gravel road aprox. 4,5 km then see on the map where you turn to the right and leave the road. It is easier to use a bike on the first 4,5 km. The last 3,5 km are stony. Hemsedal s highest peak. Fantastic view over the Hemse dal and Jotun heimen mountains. Fahren Sie vom Zentrum aus auf der RV 52 in Richtung Westen, vorbei an Bjøberg und zum Ende des Sees Eldrevatnet (zirka 35 km von Zentrum). Biegen Sie nach rechts ab, und parken Sie vor der Brücke über den Bach. Folgen Sie dem Schotterweg ca. 4,5 km, dann sehen Sie auf die Karte wo Sie nach rechts biegen sollen. Auf den Schotterweg ist es schneller mit einem Fahrrad. Von der Felskluft hinauf nach rechts und zum Gipfel ist der Weg steinig. Höchster Berg in Hemsedal mit einer fantastischen Panoramaaussicht über das Hemsedalsfjell und Jotun heimen. Die ersten 4,5 km lassen sich hervorragend mit dem Fahrrad zurücklegen. 6,0 t/h KM: 6,5 km Stigning/vertical: 768 m 32V V Fra sentrum kjør 4,6 km til Tuv, videre til Grøndalen og bomveien opp Hydalsvegen. Ved enden av Vavatn gjør veien en skarp høyresving (ved Vabuleino). Der er det p-plass og skilt til Ranastøngji. Den øvre delen av turen er steinet og det er satt opp varder mot toppen. Fantastisk utsikt over Hemsedalsfjella og Jotunheimen, 550 m dyp slukt på baksiden av toppen. Denne toppen og Høgeløft har den fineste utsikten av alle i Topp 20 programmet. From the tourist office drive 4,6 km to Tuv, take the road to Grøndalen and up the toll road Hydalsvegen. At the end of the lake, Vavatn, the road turns sharply to the right ( At Vabuleino). In the turn there is a parking and a signpost Ranastøngji. The upper part of the trip is stony with cairns to the peak. Fantastic view over the Hemsedal and Jotunheimen mountains. 550 m deep canyon at the peak. Fahren Sie vom Zentrum aus 4,6 km nach Tuv, dann weiter nach Grøndalen, durch den Schlagbaum hinauf Hydalsvegen. Am Ende von Vavatn macht die Straße eine scharfe Rechtsbiegung (bei Vabuleino). Dort ist Parkplatz und ein Schild nach Ranastøngji. Der obere Teil der Tour ist steinig, und auf dem Weg zum Gipfel sind Wegmarkierungen aus Stein aufgeschichtet. Fantastische Aussicht über das Hemsedalsfjell und Jotunheimen, 550 m tiefe Schlucht auf der Rückseite des Gipfels.

10 Turstier i Hemsedal Hemsedal har i tillegg til Topp 20 mange fine turstier. Vi nevner noen her, mer info på Turistkontoret eller på Natursti på toppen av Hemsedal skisenter 10 spørsmål om Hemsedals natur. Godt egnet for barnefamilier. Kongevegen «Den gamle Kongevegen» er fin for både fotturer og sykling. Veien går fra Venås bru, ca 1,5 km vest for Tuv, forbi Storeskar, Ershovd, Bjøberg og opp til Hemse dalsfjellet. Derfra over til vestlandet. Det er et par korte etapper langs Rv 52. Langs veien er det satt opp 4 informasjonstavler med spennende historikk om natur og kultur i området. Hemsedalsmarsjen arrangeres årlig i september på strekningen Bjøberg Lio. Hemsilstigen, Grønåsstigen og Fiskumstigen Sentrumsnære stier langs Hemsila og oppover Grøn åsen (Thorsetåsen). Grønnmerket sti, skiltet fra brannstasjon ved kommunehuset i sentrum. Hvilebenk langs Hemsila, rett før hengebrua. Fiskum stigen avsluttes ved gangveien mellom sentrum/skisenteret. Finnstigen Fin skogssti med start fra Hemsedal Bygdatun (Hallingdal museum) på Ulsåk. Fortsett veien rundt Gravsetåsen eller ta en avstikker til Geiteberget (Topp 20) 834 m.o.h. Buaklanten Koselig rusletur opp til Buaklanten i Holdeskaret og en nyrestaurert steinbu på en gammel stølstuft. Grønnmerket sti fra den store parkeringen midt i Holdeskaret. Fin tur for barn. Synarsvaet natur- og kultursti Ligger i solhellinga nord for gårdene Rusto, Hulbak og Brannvold, m.o.h. Synarsvaet er et svaberg med vidt utsyn og lang historie. Start fra Hulbak eller Rusto, oppover langs gamle ferdselsårer til heimstøler og utmarkslåtter. Rjukandefossen Rjukandefossen ligger 1 km vest for Tuv og ca 6 km langs Rv 52 vest for sentrum. 5 min gange til en fantastisk fin foss med hengebro. DNT-ruter Flere av DNT-hyttene nås på en dagstur fra Hemsedal som Bjordalsbu, Iungsdalen og Sulebu. Bjøberg og Breistølen ligger på Hemsedalsfjellet, langs Rv 52. Informasjon og nøkkel til DNT-hyttene fås på Hemse dal Turistkontor. 1. Lio (vest)-øvre Halso 3,7 km 2. Lio (øst)-øvre Halso 3,6 km 3. Lio (øst)-hølleskaret/røggjin 3 km 4. Fjellstølatn-Hølstein-Hulbak 9 km 5. Solaust (Trøim sør-totten) 5 km 6. Dyrja(Omfarhaugen-Feten-Totten) 7 km 7. Trøim-Trøimsbøttn 4 km 8. Trøim-Fekjastølatn 7 km 9. Gravsetåsen rundt 9,2 km 10. Blomeslettatn-Vikhøvd 2 km 11. Trefta-Hyndestrønde/Notødden 1,7 km 12. Hølleskaret-Buaklanten 2,3 km 13. Hemsilstigen 4,5 km 14. Grønåsstigen 3,9 km 15. Fiskumstigen 2,8 km Hiking trails in Hemsedal Hemsedal has in addition to the Top 20 programme many other hiking trails. We have picked some of them here, more info at the Tourist Office and our web pages The Old Royal Route Kongevegen This road is recommended for hiking and cycling. The old road starts 1,5 km west of Tuv or 6 km along road 52 west of Hemsedal village and goes all the way to Bjøberg Fjellstue, with a few shorter sections along Road 52. Along the road there are four information boards with history of nature and culture in the area. The paths Hemsilstigen, Grønåsstigen and fiskumstigen The 3 paths are close to Hemsedal village winding along the Hemsila river and up the hillside of Grønåsen (Thorsetåsen). Green signs starts from the fire station at the municipality building. The Fiskumstigen path ends in the area close to Hemsedal village. Finnstigen Finnstigen scenic forest trail starting from Hemsedal Bygdatun at Ulsåk. Continue along t he trail to Gravsetåsen, or take a detour via Geiteberget which is incl. in the Topp 20. Buaklanten Nice short trip up to Buaklanten in Holdeskaret and a newly restored stone house on the field of a old small mountain farm. Green signs from the large parking in Holdeskaret. Fine trip also for children. Synarsvaet Nature and Culture trail, meters historic trails and a panoramic view from the rocks at Synarsvaet. Start from Hulbak or Rusto, upward along ancient trade routes to mountain pastures and remote hay fields. Separate map and marked route. Rjukandefossen, (waterfall) Rjukandefossen is 1 km west of Tuv or 6 km on road 52 west of Hemsedal village. 5 minutes walk to a fantastic waterfall with a hanging bridge. DNT hiking trips DNT Norwegian trekking association has a large routed network in the mountains with red marked T. We can recommand scenic day trips from Hemsedal to the DNT- huts, Kljåen, Bjordalsbu, Sulebu, Bjøberg, Breistølen and Iungsdalshytta. Information and keys to the huts can be obtained from the Hemsedal Tourist Office.

11 Hundsemvann og Trolltjerna Hemsila 19 Dette er grunne og flotte fjellvann som ligger vakkert til bak I Hemsila er fiskepresset stort og det er derfor innført Skogshorn. Ørreten er storvokst og vanna egner seg godt for fangstbegrensning. Les reglene på motstående side! alle typer sportsfiske. Nedre del av Hemsila renner langsomt, elva er krystallklar Snittvekt på ørreten er g. og er derfor best egnet for fluefiske. Den ville Hemsila- Gåtid: Hundsemvann ca 30 min. og Trolltjerna ca 90 min. ørreten er sky og vanskelig å lure. Prøv å finne vakende fisk, og bruk gjerne en «Hemsedalsflue» i enden av snøret. Storevann, Helsingvann og Attjern Øvre del av Hemsila har vekslende stryk, men også rolige Disse vanna finner du på vei mot Lykkja. De har en god partier. Ypperlig for alle typer stangfiske. Det er her de bestand av fjellørret. Det finnes også abbor, spesielt i Attjern. største fiskene blir tatt. Snittvekt på ørreten er ca. 600g. Snittvekt på fisken er g. NB. Mulighet for å leie båt. Grøndøla 20 Løkvadtjern, Lintjern og Hamartjern Det beste fisket her er fra Flatsjøen og 2 km oppover. Her Disse fiskerike vanna ligger i vekselsvis skog, myr og åpent renner elven stille, med mindre vannføring enn i Hemsila. terreng. Spennende vann for fluefiske, såvel som slukfiske. Det er tett vegetasjon langs bredden, noe som gjør fluefiske svært krevende. Grøndøla tilbyr godt fiske, og mange Snittvekt er g. Gåtid: Løkvadtjern ca 10 min., Lintjern ca 5 min. og Hamartjern ca 15 min. trekker hit på grunn av stort fiskepress i Hemsila. Snittvekt på fisken Grøndøla er g Gravsettjern, Helgetjern Små flotte myrvann, lett tilgjengelig fra bilveien mot Lykkja. Mørkedøla, Buliåen og Grøndøla (Øvre del) Det er abbor og ørret i begge vanna. Helgetjern er kun Disse områdene er best egnet for meite fiske. Her er det liten forbeholdt fluefiske. Det settes ut stor fisk! vannføring, men det blir likevel satt ut fisk opptil 2 kg. Snittvekten er ca g. Snittvekten er ca. 250g. Horntjern, Mellomtjern og Grytingtjern Små vann med mye fisk der en også kan ta med seg fisk under minstemålet. Dette er et ypperlig alternativ om du vil se flott natur. Vanna renner ut i Hydne, som stuper 200 meter ned fjellsiden og utgjør Hemsedals vakreste foss, Hydnefossen. Snittvekt g. Gåtid: Horntjern ca 60 min., Mellomtjern ca 75 min. og Grytingtjern ca 90 min. Veikintjerna Små, flotte vann storslått beliggende i fjellet mellom Lio og Fagerset. Godt egnet for fluefiske etter ørret av varierende størrelse. Snittvekten er g. Gåtid: ca 100 min. Eikredammen og Flatsjøen Disse vanna hører til Hemsila-vassdraget. Fra muren i Eikredammen tas det ofte store fangster, søkke med flueoppheng og mark fungerer best. Snittvekt på fisken er g. Foto: Bjørn Pettersen. Foto: Jørgen Hagen Postboks 3, N-3561 Hemsedal Telefon: Foto under: Utsikt fra Ranastøngji / view from Ranastøngji Fiske i fjellvann Elvefiske Andre temabrosjyrer på turistkontoret Fiske, Sykkel, Bilturforslag Other theme brochures at the Turist Office Fishing, Biking, Car Excursions Weitere Themen-Broschüren am Tourismusbüro Angeln, Radtouren, Autoausflüge Stangfiske i 4 elver og 18 vann Hemsedal kan sommerstid tilby unike fiskemuligheter for sportsfiske. Elvene Hemsila og Grøndøla er blandt landets beste ørretelver. Sykling/Biking/Fahrradfahren

Frå Sognefjorden til Jotunheimen 40 fotturar/walks/wanderrouten i ÅRDAL

Frå Sognefjorden til Jotunheimen 40 fotturar/walks/wanderrouten i ÅRDAL Frå Sognefjorden til Jotunheimen 40 fotturar/walks/wanderrouten i ÅRDAL Fjord Norway.com REISEMÅL ÅRDAL FRÅ SOGNEFJORDEN TIL JOTUNHEIMEN gaupne solvorn kaupanger STARTPUNKT VANDRERUTER S. 28 30 Lusterfjorden

Detaljer

FJORDRUTA Friluftsliv for enhver smak

FJORDRUTA Friluftsliv for enhver smak En vandrejuvel der himmel, hav og fjell møtes FJORDRUTA Friluftsliv for enhver smak sammen med KNT for friluftsglede Kristiansund og Nordmøre Turistforening (KNT) har siden 1888 hatt sitt virkeområde og

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

DEN GYLDNE OMVEI INDERØY - gjelder 2014

DEN GYLDNE OMVEI INDERØY - gjelder 2014 DEN GYLDNE OMVEI INDERØY - gjelder 2014 DEN GYLDNE OMVEI - er en veistrekning, et kulturlandskap, et andelslag Veistrekningen går gjennom et vakkert kulturlandskap i Inderøy kommune i Nord-Trøndelag. Andelslaget

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

BØ SORTLAND ANDØY ØKSNES FORFJORD LØDINGEN. Symbolforklaring. Turbeskrivelser / kart. Turlagshytter i Vesterålen

BØ SORTLAND ANDØY ØKSNES FORFJORD LØDINGEN. Symbolforklaring. Turbeskrivelser / kart. Turlagshytter i Vesterålen Symbolforklaring Bålplass Tilrettelagt for rullestol Rasteplass / gapahuk Hytte Parkering BLEIK ANDØY ANDENES Topp-punkt / Høydemeter Beskrevet rute Turbeskrivelser / kart STØ NYKSUND MYRE ØKSNES FORFJORD

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth Å få vera med på dette spanande prosjektet er noko eg er verkeleg glad for. Etter fleire andre bokutgjevingar, kjem endeleg ei bok med det som eg vil kalle hovudyrket hans far, friluftsmålar som fester

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

STØRRELSE. rock 1 noun

STØRRELSE. rock 1 noun rock 1 noun 1 the solid mineral material forming part of the surface of the earth and other similar planets, exposed on the surface or underlying the soil or oceans. rock 1 noun 2 a large piece of such

Detaljer

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer Jon Guttu Lene Schmidt 1 Forord I denne eksempelsamlingen presenteres resultatene fra en undersøkelse av uterommene i 27 nye byboligprosjekter i Trondheim,

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Mellom meg og det andre finds det stier..

Mellom meg og det andre finds det stier.. Mellom meg og det andre finds det stier.. En avhandling om stier, mennesker og naturopplevelse Between me and the other, there are parth.. A PhD thesis on paths, people and the experience of nature. Philosophiae

Detaljer

STISYKLING PÅ VERMA. Slettafossen-stien

STISYKLING PÅ VERMA. Slettafossen-stien STISYKLING PÅ VERMA Startpunkt Slettafossen-stien Fra sør: Slettafossen ved Verma i Rauma kommune Fra nord: Sletta på Verma Fra nord/vest (best): Følg skilting til Sletta litt før Verma sentrum når en

Detaljer

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen NIBR-rapport 2008:7 Jon Guttu, Eli Havnen og Gro Koppen Kartlegging av boligmassen i Groruddalen En GIS-basert oversikt Kartlegging av boligmassen i Groruddalen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Turbeskrivelser og kart til Fysak-kassene i Lyngen kommune

Turbeskrivelser og kart til Fysak-kassene i Lyngen kommune Turbeskrivelser og kart til Fysak-kassene i Lyngen kommune Velkommen til Lyngen Lyngen er et arktisk natureldorado preget av høye fjelltopper opp mot 2000 m.o.h. og isbreer. På Lyngen-halvøya finnes noe

Detaljer

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 Obs! inneholder gass D-DAG FOR SALTKRAFT Prototypen på Tofte testes før sommeren Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 SLAPPE LUNGER I SVERIGE Blåser seg opp

Detaljer

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000 SOS Rasismes avis nr. 1 2000 10,- kr AntirasisteN Aldri mer... Denne avisa hadde du fått gratis tilsendt, hvis du hadde vært medlem av SOS Rasisme. Meld deg inn i dag! side 16 Retur: SOS Rasisme Pb 297

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak Randi Hjorthol Susanne Nordbakke Liva Vågane Lena Levin Anu Sirén Pål Ulleberg TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet

Detaljer

Når Krigen Raser. Når Krigen Raser

Når Krigen Raser. Når Krigen Raser Når Krigen Raser Ressurshefte/Lærerveiledning Når krigen raser bygger på et undervisningsmateriell utviklet av den internasjonale Røde Kors komiteen. Det brukes i dag i over 40 land. Vi har tatt bort,

Detaljer

Mary Ann Caws A Meta-Manifesto. Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk

Mary Ann Caws A Meta-Manifesto. Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk Leder og presentasjon av bidragsytere Mary Ann Caws A Meta-Manifesto Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk Elling Borgersrud En høylytt oppfordring til handling Dmitry

Detaljer

S O LV E I G A A L B E R G

S O LV E I G A A L B E R G S O LV E I G A A L B E R G p å v e i g j e n n o m / p a s s i n g t h r o u g h FORORD I utarbeidelsen av På vei gjennom har jeg tatt utgangspunkt i Kunsthallen som størrelse og rom. Jeg ville ta et grep

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Ole K. Hjemdal Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer