Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s Kontorets ansvar s På kontoret i forkant av leiren s På kontoret i etterkant av leiren s Leirteamleder/leirsjefen s Leirteamleder/leirsjefens ansvar s Leirsjefen informerer s Lederen s Informasjo til leirledere s Gode lederholdninger s Leirregler s Generelle regler s Rutiner ved måltidene s Oppgaver ved leirens slutt s Brann s Oppgavefordeling ved brann s Branninstruks for Skjergardsheimen s Romoversikt Skjergardsheimen s. 19 Del 2: Akuttsider 1.0 Viktige telefonnummer s Generell forebygging s Sykdom s Forebygging av sykdom s Tiltak ved sykdom s Brann s Forebygging av brann s Tiltak ved brann s Etterarbeid ved brann s. 27 2

3 5.0 Ulykker s Forebygging (generelt) s Tiltak ved ulykker s Etterarbeid ved ulykker s Dødsfall s Forebygging av dødsfall s Tiltak ved dødsfall s Etterarbeid ved dødsfall s Seksuelle krenkelser s Forebygging av seksuelle krenkelser s Tiltak ved seksuelle krenkelser s Når krenkelser skjer på leiren s Når det kommer fram via sjelesorg s Når en deltaker forteller om en venn som er utsatt s Ved mistanke om seksuelle krenkelser s Når offeret er over 18 år s Nyttig teori s Barns forståelse av dødsbegrepet s Kriser s Forsvarsmekanismer s Aktuell litteratur s Barn og døden s Barn i kriser s Seksuelle overgrep s Førstehjelp s Kilder s Vedlegg s. 47 3

4 Del 1: Generelt om leir 1. 0 LEIR PÅ SKJERGARDSHEIMEN Bergens Indremisjon bruker Skjergardsheimen som sitt faste leirsted. Det ligger ved Tjeldstø i Øygarden ca. 6 mil nordvest for Bergen. Leirstedet eies av Øygarden Kyrkjelege Fellesråd. Bergens Indremisjon har langtidsavtale om bruk av stedet. Denne avtalen revideres med jevne mellomrom. Skjergardsheimen ligger nær sjøen. Det består av hovedbygg, med salong, møtesal (disse er det skyvedører mellom) og grupperom i 2. etg., spisesal, kjøkken, kiosk, et gammelt kjøkken, div. lagerrom/boder og toaletter i 1. etg. I tillegg er det noen internatrom som kan brukes hvis det er mange personer på leir. I internatfløyen er det 22 dobbeltrom og 6 rom med familiesenger. Alle rommene her har dusj og toalett. I tillegg er det er personalrom/lederrom og et spillrom i internatfløyen. Ved behov kan vi leie et frittstående hus i tillegg med tre soverom og stue/kjøkken. Bergens Indremisjon har et rom i 3. etasje hvor vi oppbevarer div. utstyr. Det er fotballbane, lekeplass, taubane og klatreutstyr som en kan benyttes. Vi har også mulighet til å leie båter og kanoer. Det er ca 500m til sjøen. Inkludert i leien av Skjergardsheimen, er utvask etter leirens slutt KONTORETS ANSVAR 2. 1 PÅ KONTORET I FORKANT AV LEIREN Bestille buss (Nettbuss Drammen, May Britt Røstøen tlf ) Oppdatere og skrive ut listen for påmelding, evt. fylle på fra ventelisten Lage leirprogram (evt. leirsjefen) Sende ut leirprogram ca.en uke før leirstart og evt. brev ang. tillatelse å gi paracet eller lignende, bruk av bilder til nettsiden eller Vårt Liv, tillatelse til å sitte på i privatbiler, klatre, være i båt/kano og/eller andre aktuelle ting Være behjelpelig med å lage handleliste og evt. handling Informere styrer på Skjergardsheimen om hvor mange vi er på leiren. 4

5 2. 2 PÅ KONTORET I ETTERKANT AV LEIREN Sende ut faktura til leirdeltakerne Oppdatere deltakerlisten. Sett ett eksemplar inn i permen på kontoret. Sett skjema for leirevaluering inn i permen. Se til at alle opplysninger er fylt ut (eks. antall deltakere, navn på ledere.). Telle opp pengene fra evt. kollekt og levere til regnskapsfører 3. 0 LEIRTEAMLEDER/LEIRSJEF Leirteamleder og leirsjef er noen ganger samme person. Hvis ikke det er det, er det naturlig at leirteamleder har en del ansvar i forkant av leiren, bl.a. kontakt med kontoret. Og at leirsjefen har ansvaret på leiren og i etterkant. Ellers blir de to enige om fordeling av oppgaver og ansvar LEIRTEAMLEDERS/LEIRSJEFENS ANSVAR FØR LEIRSTART Lage leirprogram (evt. barne- og familieleder eller ungdomsleder) Lage ansvarsfordeling for lederne. Ansvarsfordeling, deltakerlister og bønneliste sendes lederne minst en uke før leiren. Gi beskjed til kjøkkengjengen om hvor mange deltakere og ledere leiren har, senest tirsdag før leiren. Hvis det er spesielle aktiviteter eller allergibehov som berører kjøkken, gi dem beskjed om dette. Informere taler om motto for leiren, evt. avtale dette med taleren. Lage navnelapper til å henge opp på dørene til alle rommene Evt. lage plakater med motto, leirsang og gjeldende dagsorden Hvis det skal brennes bål under leiren, må en kontakte brannvesenet for godkjennelse av dette (gjelder HELE året). Ledersamling senest en uke før leiren, leirsjefen har ansvaret og leder denne. Se ellers under Kontorets ansvar, om noe av dette skal gjøres av leirsjefen. LEDERSAMLINGER Antall ledersamlinger: en før leiren starter, en fredag kveld og en lørdag kveld. Ellers ved behov. På ledersamling om kvelden oppsummerer vi dagen og går gjennom dagsorden og forvisser oss om at alle kjenner sine oppgaver. Gå gjennom leirevalueringsskjema på siste ledersamling. Evt. få lederne til å fylle ut. ØKONOMI Gi lederne skjema for reisegodtgjørelse. Bruk ferdig skjema. Evt. ta opp kollekt (Da må dette informeres om i programmet) 5

6 ANDRE OPPGAVER Samle inn lapper fra foresatte med deltakerinformasjon, med info om foresatte tillater bruk av smertestillende, bruk av bilder o.a. Er brannvernleder. Må sette seg inn i branninstruks og gjøre seg kjent med brannvarslingsanlegget, samt fordele oppgaver på de andre lederne. Sørge for at rom som ikke er i bruk er låst. Ansvar for å oppbevare medisiner fra deltakerne på et sikkert sted, og at medisiner blir gitt til rett person til rett tid. Ansvar for utdeling av smertestillende/febernedsettende hvis noen trenger det. Dette skal være avklart med foreldre på forhånd (gjelder spesielt Yngstesleirene). Ansvar for at diplomer, for «Snusen» og evt. andre ting blir delt ut under siste samling før avreise. Henge opp dagsorden, står på døra inn til matsalen og i gangene på internatene. Når det gjelder skader som oppstår på bygninger og inventar, er det den som er skyld i skaden som må dekke utgifter. Bergens Indremisjon er ansvarlig for at oppståtte skader dekkes. Normal slitasje dekkes av Skjergardsheimen. All skade skal meldes til styrer for Skjergardsheimen. På et så stort anlegg som Skjergardsheimen er utgiftene til strøm veldig store. Vi prøver derfor å være litt bevisst på strømsparing. Når en begynner å forberede avreise, bør en slå av all varme så tidlig som mulig. Man må sjekke at all varme er avslått før en reiser (evt. står lavt på). Dette bør avklares med styrer for leirstedet. VED LEIRENS SLUTT Takke ledere for innsatsen = SKRYT Takke kjøkkenpersonalet Informere barna/ungdommene om at bilder som er tatt på leiren ikke skal legges ut på nettet uten samtykke fra de som er på bildene. Rydde rundt omkring Gå gjennom alle bygg og sjekk vinduer, dører og termostater/ovner. Sjekke at alt er greit og at alle dører er låst ETTER LEIREN Gå gjennom leirevalueringsskjemaene og levere et skjema til kontoret Slette bilder av deltakere som ikke tillater bruk av bilder på nettsiden, Vårt Liv e.a. Sende oppdatert deltakerliste til kontoret. NB! Alle deltakerne og ledere må ha reist fra Skjergardsheimen før du reiser! 6

7 Leirsjefassistenten: Leirsjefens høyre hånd og lederen for lederne Potensiell leirsjef ved neste leir. Ansvar: Innkvartering Se til at lederne som har fått nye utfordringer får den hjelpen de trenger. Ha et ord for kvelden på ledersamlingen en av kveldene LEIRSJEFEN INFORMERER FØRSTE LEDERSAMLING (minst en uke før leiren) Ønsker velkommen og takke for at de ville være med som ledere Les et åpningsord Litt om hva det vil si å være leder på leir (ansvar, målsetting, forbilde, vitne, kontakt m/barna, bruke tid sammen m/dem etc.) Gå igjennom punktene for gode lederholdninger (se eget ark) Gå igjennom brannrutinene. Sørg for at alle er informert om sine oppgaver ved en evt. brann, samt hvor slukkeutstyr finnes. Informer også om hvor nødutgangene er. Informer om hvilket ansvar lederen har for sine barn (den du er romleder for) Se til at de møter til samlingene, ha snakket med alle sine barn i løpet av dagen, og at alle har noen å være sammen med. Gjennomgå leirens program og fordele ansvar og oppgaver Tilbakemelding og spørsmål på ansvarsfordelingen Informere om ledersamlingene (når og hvor + hvem som har ansvar for å lese dagens ord). SISTE LEDERSAMLING Sjekke at alle som vil har fått reisegodtgjørelse. Bruk eget skjema. Leirevaluering. Riktig adresse og telefonnr. til lederne + viktige bemerkninger. 7

8 Fordele arbeidsoppgavene i forbindelse med pakking, rydding og vasking. NB!!! Takke lederne og kjøkkenpersonell for innsatsen. Ros, ros, ros 4. 0 LEDEREN 4. 1 INFORMASJON TIL LEIRLEDERE KJÆRE LEIRLEDER! TUSEN TAKK for at du ville være leder på leir!! Uten personer som deg, kunne vi nemlig ikke drive leirarbeid. Leir er en herlig blanding av mas og kav, is og brus, bibelhistorie og leirsanger, sprelske påfunn og livsglede.. Jeg håper du gleder deg! På leir er du et forbilde for deltakerne. Har du tenkt over at du for alltid vil være Leirlederen for de barna/ungdommene du har vært sammen med på leir også når du treffer dem igjen senere? Litt av et ansvar. Her kommer en liten orientering til deg som ny leirleder, men det kan også være greit å lese igjennom dette for deg som har vært på leir før. Kanskje har du fått oppgaver denne gangen du ikke har hatt tidligere, eller er litt usikker på. Ledersamlingene: Vi har ledersamlinger hver kveld. Her deler vi et ord for dagen, ber sammen og går igjennom morgendagens program. Innkvartering Ta imot barna, vise deltakerne til rommene. Sjekk også at deltakerne har fått laken på sengen sin. Hjelp dem som trenger hjelp med å få på sengetøyet. Dagvakt Ringe for revelje, måltider og møter før kvelds. Sørge for at deltakerne møter frem til oppsatte programposter til rett tid. Lede flaggheis, og finne en sang som de fleste kan. Lede måltider. ( evt. lese et ord for dagen før frokost) Lede bibelsamlingen. Kveldsvakt Ringe til kvelds, møte og rosignal. Lede kveldsmaten. Ta ned flagget. Sørge for ro i leiren. Her hjelper alle lederne til, men kveldsvakten har hovedansvaret. 8

9 Snusen Snusen er en viktig person på leiren. Når de andre er opptatt med de ulike aktivitetene, inspiserer Snusen deltakernes rom og gjør seg noen stikkord. Snusen kan evt. skrive et brev eller to som kan leses under noen av fellessamlingene. I brevet kommenterer Snusen hvordan det så ut på rommene, hvor rolig det har vært osv Den siste dagen blir Snusen avslørt under siste samling, og det deles ut diplomer. Kiosk Står bak disken. Penger og varer er i kiosken. Fritid På noen leirer er vi mer ute enn andre. Det er alltid stas når lederne vil være med og leke. Ta gjerne initiativ til aktiviteter som fotball, ringleker, spille spill osv. Det viktigste er at du er der sammen med barna. Aktiviteter Organisert lek og moro. Tenk gjerne nytt! Ulike varianter sporleker, konkurranser, gjerne gruppevis slik at de må samarbeide, og på den måten bli bedre kjent. Vakt Under ledersamlinger og om kvelden kan det på enkelte leirer være nødvendig med vakt. På dagtid skal du være ute/sammen med barna, og følge med i det som skjer. På kvelden går du runder i internatene til det er rolig, evt. sørge for at barna holder seg inne på rommene. Leirfest Din store sjanse! Her kan deltakere og ledere komme med sketsjer, leker konkurranser eller seriøse innslag som kan sveise oss sammen. Ekstra gøy blir det dersom noen av lederne dummer seg ut. God natt runden Dette er alle lederne med på. Du får tildelt et eller flere rom som du har ansvar for. Litt avhengig av alder bruker vi ca min. etter leggetid, til å lese en bibelhistorie, synge en god natt sang, be med dem, snakke om dagen som har vært, hvordan de har hatt osv. Disse rommene har du også et ansvar for utover dagen. Se til at dine barn møter opp til samlingene og måltidene, at du snakker litt med hvert av barna i løpet av dagen. Pakking/rydding Alle rydder sitt rom, tømmer bosset og dunker rusk av madrassen. Noen ledere er inspektører på internatene og disse skal godkjenne ryddingen før deltakerne 9

10 får lov til å gå derfra. På den siste ledersamlingen blir ulike ryddeoppgaver fordelt mellom lederne. Husk å be for leiren! Den viktigste jobben du kan gjøre som leder, er å være med å be for leiren. Det kan du starte med allerede nå, og fortsette med under og etter leiren. Be for taleren, leirsjefen, lederne, kjøkkenpersonalet, deltakerne, hjemmene deres og fellesskapet på leiren. Be særlig for de barna du har fått tildelt i forkant av leiren GODE LEDERHOLDNINGER Som leder er du et forbilde for deltakerne. Arbeid med din egen oppførsel som leder. Barn er sårbare. Innstillingen vår bør være: Vi er her for deltakerne. Lek/vær sammen med dem. Som leder har/får du autoritet og tillit. Vær obs på dette og vis hensyn. Sett deg inn i de oppgavene du er tildelt Barna kommer fra forskjellige hjem, og kan ha forskjellig/vanskelige familieforhold. Husk dette i ditt møte med barna. Vær kritisk til sketsjene på festkvelden (for eksempel ikke latterliggjør et vanskelig hjemmeforhold eller tillat underholdning der enkeltpersoner blir latterliggjort). Ikke le av klossete barn. Gjør ikke noen forlegen ved å skape situasjoner der barna kommer til å dumme seg ut. Ikke bruk ironi når du irettesetter noen. Snakk rett ut, bruk ord barna forstår. Marker dårlig oppførsel der og da, men unngå å irettesette noen mens de andre står og ser/ hører på. Lær navnene på deltakerne i din gruppe. Sjekk at dine barn er til stede på samlingene. Lederne passer på sitt bord ved måltidene. Prøv å få oversikt over om noen faller utenfor. Ikke favoriser en/enkelte av deltakerne. Vær oppmerksom på nærhet og intimitet, f. eks. klemming. Vær forsiktig. Gutteledere bør følge opp gutter og jenteledere bør følge opp jenter, for eksempel ved gruppeinndeling og godnatt-runder. En bør unngå at en leder er alene med en deltaker bak lukket dør. Uansett skal døren ikke være låst. Kle deg sømmelig. Ikke misbruk din sjarm eller fall for fristelsen til å få barna/ungdommene forelsket i deg. Ikke bli intim og nærgående selv om du mener det bare er en spøk. 10

11 Ikke bruk ord og vendinger som henspiller på sex. Bank på og få svar før du går inn på rommet til deltakerne. Gutte- og jenterom adskilles så godt som lokalitetene tillater. Ledere forholder seg til dette. La barnet/ungdommen selv ta initiativ til fysisk kontakt. Aksepter et nei fra barnet/ungdommen om en slik kontakt. Vurder bruken av aktiviteter som krever nær kroppskontakt mellom deltakere, og mellom ledere og deltakere. Prøv å styre "aktiv fysisk kontakt" (fra klengete barn) over til en annen uttrykksform. Eks. hoppe tau, spille spill, fortelle noe osv. Vær tydelig med dine egne grenser for fysisk kontakt. Dersom du ikke liker at barn/ungdommer klemmer på deg, kan du si i fra om dette på en høflig måte. Ikke gi tabletter/smertestillende til barna, snakk med leirsjefen. Bruk ikke navn når en snakker om hendelser/ personlige ting om deltakerne osv. Som leder har vi taushetsplikt hvis deltakerne betror seg til oss i fortrolighet. Men vi har også meldeplikt hvis det dreier seg om overgrep/misbruk/krenkelser (se eget avsnitt om seksuelle krenkelser). Er du i tvil, snakk med leirsjefen om det, uten å avsløre hvem det er snakk om. Hvis du får vite ting i fortrolighet som du syns det er for tungt å bære, eller du trenger praktiske råd, kan du søke råd hos leirsjefen, ungdomsleder, barne- og familieleder eller evt. hos en medvandrer. Som leder har vi ansvar for at barna får den hjelpen de trenger LEIRREGLER 5. 1 GENERELLE REGLER (gjøres kjent under første samling) Ro i salen når en leder snakker. Rekk opp hånden om du lurer på noe. Møt presis til alle samlingene. Tyggis er forbudt, fordi oppvaskmaskinen kan ødelegges. Minn deltakerne på å ta vare på stedet, det er tross alt ikke vårt, men et sted vi leier. Hvis du ødelegger noe, si ifra til leirsjefen. Det kan hende at du må erstatte den ødelagte tingen. En bør benytte innesko evt. gå uten sko inne. 11

12 De som låner spill, leker og baller har ansvar for å legge det tilbake på plass. Fotballsparking skal foregå på grusbanen. Gå aldri lengre enn at du ser Skjergardsheimen uten i følge med en leder. Ikke lov å gå til sjøen uten voksenleder med. Snusen går rundt og sjekker at det er ryddig på rommene, at dere møter til rett tid, er rolige om kvelden osv. Beste jente og gutterom får en overraskelse siste dagen. Ingen har lov til å gå inn på andre sitt rom, uten at de som bor der sier det er i orden. Døren på rommet skal ikke låses. Gjem lommeboken din på en lur plass, slik at bare du finner den. Men ikke så lurt at du ikke finner den selv. I kiosken kan du kjøpe for kr. 60, fordelt på lørdag og søndag. Mobbing er strengt forbudt. Mobbing kan føre til hjemsendelse. På Skjergardsheimen har vi dører og stoler, derfor bruker vi ikke vinduene til å gå ut av, eller vinduskarmen til å sitte i! Mobiltelefon, Ipod og Mp3- spillere skal kun være på rommet (eller aller helst være igjen hjemme). Hvis brannalarmen går, skal alle møte umiddelbart på fotballbanen. Still dere opp på rekker, romvis. LUS: Ikke lån hårkost, lue, hårstrikk. Alle som bruker dyne, pute og madrass skal ha på trekk og/eller laken. Snakk alltid med en leder viss noe er leit. Ingen har lov å reise hjem uten å ha snakket med en leder først. Ingen har lov å gå ut av rommet på morgenen før det ringer i bjellen. Kan komme til lederrom hvis det er noe. Ikke fjern navnelappene på dørene inn til rommene. 12

13 5.2 RUTINER VED MÅLTIDENE Ved første måltid eller samling skal leirsjefen gå gjennom leirregler og branninstruks. Fredag kvelds Før mat: Ønske velkommen Hvilke bord som skal starte etter bordverset Bordvers Etter mat: Minne om det neste som skal skje. Det blir ringt i bjellen når ting skjer. Da må de komme. Når de skal rydde av bordene skal det stå tallerkener i stabler, glass ikke mer enn 3 i høyden, bestikk i en bøtte og matavfall og servietter i den andre. Si hvem som skal rydde av bordet, den eldste, yngste, mørkeste sokker Husk at stolene skal stå inntil bordet. Syng etter maten. Lørdag frokost Før mat: Dele et ord for dagen og be kort Hvilke bord som skal starte Bordvers Etter mat: Minne om bibeltimen kl. De må ta med bibel/nt om de har og leirbok/skrivesaker. Tidspunkt for aktiviteter seinere på dagen. Kiosken. Når de skal rydde av bordene skal det stå tallerkener i stabler, glass ikke mer enn 3 i høyden, bestikk i en bøtte og matavfall og servietter i den andre. Si hvem som skal rydde av bordet, den eldste, yngste, mørkeste sokker husk stolene Syng etter maten. Lørdag lunsj De får pølser etter hvert som de ankommer leirplassen. Lørdag kvelds Før mat: Hvilket bord som skal starte 13

14 Bordvers Etter mat: Leirfest kl Når de skal rydde av bordene skal det stå tallerkener i stabler, glass ikke mer enn 3 i høyden, bestikk i en bøtte og matavfall og servietter i den andre. Si hvem som skal rydde av bordet, den eldste, yngste, mørkeste sokker husk stolene Syng etter maten. Søndag frokost Før mat: Dele et ord for dagen og be kort Hvilket bord som skal starte Syng for maten Etter mat: Ta med bibel/nt og leirbok/skrivesaker til bibeltimen kl. Minn om at det skal ryddes på rommene etter bibeltimen, åpent i kiosken etter Bibeltimen. Når de skal rydde av bordene skal det stå tallerkener i stabler, glass ikke mer enn 3 i høyden, bestikk i en bøtte og matavfall og servietter i den andre. Si hvem som skal rydde av bordet, den eldste, yngste, mørkeste sokker husk stolene Syng etter maten. Søndag middag Før mat: Hvilket bord som skal begynne Syng for maten Etter maten: Informere om rydding og pakking på rommene (hvis ikke det er gjort tidligere) Når de skal rydde av bordene skal det stå tallerkener i stabler, glass ikke mer enn 3 i høyden, bestikk i en bøtte og matavfall og servietter i den andre. Si hvem som skal rydde av bordet, den eldste, yngste, mørkeste sokker husk stolene Syng etter maten. 14

15 6.0 OPPGAVER VED LEIRENS SLUTT OPPGAVER 1. Hovedbygget/fellesrom som ikke er nevnt Lukke alle vinduer og låse alle dører på hovedbygget. Slå av alle lys Slå av/ned varmen Søppel kastes i søppelspann utenfor inngangen 2. Peisestuen og møtesalen Rydde stoler og bord på plass slik det var da vi kom Vaske bordene Sette stablestoler og sammenleggbare bord inn på lageret Slå av/ned varmen på termostatene Sjekk at vinduene og verandadør er lukket og slå av alle lys. Søppel kastes i søppelspann utenfor inngangen 3. Kjøkkenet Hjelpe til med siste oppvasken Vaske av bordene i matsalen Være en ekstra hjelp til det som trengs Alle benker og evt. gulv skal vaskes Søppel kastes i søppelspann utenfor inngangen 4. Inspektør av rom på guttegangen: Finne svart søppelsekk til søppelet og bruskasse til tomflasker. Søppel kastes i søppelspann utenfor inngangen. Hjelpe med å pakke Hvert rom skal ha så mange puter og dyner som det er senger. Resterende dyner, puter og madrasser skal på lintøyrommet i 2. etg. Ved bruk av mange ekstra madrasser, skal de plasseres i madrassrommet i 3. etg. på hovedbygget. Sjekk inni og oppå skap, under sengene, på badet etc. at deltakerne har fått med seg alt Skru av ovnen på rommet + skru ned varmen på badet. Sjekk at vinduene er lukket og slå av alle lys. 5. Inspektør av rom på jentegangen: Finne svart søppelsekk til søppelet og bruskasse til tomflasker. Søppel kastes i søppelspann utenfor inngangen. Hjelpe med å pakke Hvert rom skal ha så mange puter og dyner som det er senger. Resterende dyner, puter og madrasser skal på lintøyrommet i 2. etg. Ved bruk av mange ekstra madrasser, skal de plasseres i madrassrommet i 3. etg. på hovedbygget. Sjekk inni + oppå skap, under sengene, på badet etc. at deltakerne har fått med seg alt Skru av ovnen på rommet + skru ned varmen på badet. Sjekk at vinduene er lukket og slå av alle lys. ANSVARLIG Leirsjefen 15

16 6. Spillrom og lederrom Rydde disse rommene Kaste søppel Sjekk at vinduene er lukke tog slå av alle lys. 7. Uteområdet Ansvar for at alt lekeutstyr er hentet inn. Gå rundt på området og få med alt. Plukke søppel på uteområdet. Rydde i resepsjonen, fjerne søppel, finne ny søppelpose 7. Aktivisere barna Aktivisere barna etter hvert som de er ferdig med pakking og rydding av rommene Alle lederne hjelper til med dette etter hvert som de er ferdig med sine oppgaver Viktig om søppel! Fyll opp søppelsekkene! Utnytt kapasiteten i søppelspannene ved å trykke søppelet godt sammen. Det er kildesortering på Skjergardsheimen. Sorter papir, matavfall, plast og glass/metall. Papir, matavfall og restavfall legges i søppelspamnnene utenfor inngangen. Plast og glass/metall settes i poser i gangen da dette ikke sorteres i Øygarden. Styrer vurderer da om han tar det med til byen eller legger det i restavfallet. 16

17 7. 0 BRANN 7. 1 OPPGAVEFORDELING VED BRANN På den første ledersamlingen SKAL det gjøres klart hvem som har ansvar for de ulike oppgavene dersom brannalarmen går. Dette skal gjentas på ledersamlingen fredag kveld. Videre skal det vises hvor en finner brannslanger, pulverapparat og brannvarslings-knapper (de røde boksene på veggene) og utstyr for førstehjelp. OPPGAVE ANSVARLIG 1 Lokalisere brannstedet. NB! Se brannsentralen LEIRSJEFEN 2 Ringe brannvesenet TLF. 110 LEIRSJEFEN 3 Få alle folk ut av bygningene og føre dem til fotballbanen. 4 Foreta opptelling (på fotballbanen) Hovedbygg: Gutteinternat: Jenteinternat: 5 Forsøke å slukke brannen Bruk vannslanger evt. pulverapparat 6 Lukke alle dører og vindu 7 Informerer daglig leder LEIRSJEFEN Tlf: Informerer brannvesenet ved ankomst LEIRSJEFEN DENNE OVERSIKTEN SKAL LIGGE PÅ LEDERROMMET UNDER HELE LEIROPPHOLDET!! 17

18 7. 2 BRANNINSTRUKS FOR SKJERGARDSHEIMEN Det er viktig at du som leder tar jobben din på alvor. Les nøye gjennom denne instruksen, slik at du vet hva som er ditt ansvar ved en evt. brann. Leirsjefen lokaliserer brannstedet og ringer brannvesenet. - Brannalarmsentralen viser hvor alarmen har slått ut. - Det lyser en rød diode på detektoren som har slått ut. - Lokaliser brannstedet / påvis at det brenner før en ringer brannvesenet.,, har ansvaret for å få alle ut av bygningene - Ta en rask runde gjennom ditt ansvarsområde, og sjekk at alle har kommet seg ut. - Det er viktig at du som leder holder deg rolig og avslappet under evakueringen av bygget. - Stress og oppjagethet kan virke skremmende på barna og føre til panikk. har ansvar for å slukke brannen (gjelder SMÅ branner!) - Brannslanger (og pulverapparat) finnes i alle bygg. Orienter deg om dette utstyret. - Vær oppmerksom på at vann er mest effektivt v/ slukking. Ved bruk av pulverapparat tømmes dette raskt og støver mye. - Så sant alle personene er i sikkerhet, og du ser at du ikke klarer å slukke brannen, skal liv og helse ikke settes i fare for å redde bygninger. Bygninger kan erstattes, men ikke et liv. sørger for at alle vinduer/ dører er lukket - Dette er viktig for å hindre at oksygen kommer inn til brannstedet stiller deltakerne opp på fotballbanen og teller disse - Deltakerne stilles opp romvis på fotballbanen på skikkelige rekker, slik at alle blir talt opp (Her må det kjøres med harde linjer ) - Få oppdatert deltakerliste av leirsjefen. Resten av lederne hjelper til med å stille deltakerne opp ute. Leirsjefen informerer daglig leder og brannvesenet v/ ankomst til Skjergardsheimen. 18

19 7. 2 ROMOVERSIKT SKJERGARDSHEIMEN Romoversikt med oversikt over rømningsveier, slukkeutstyr, brannmeldere og brannsentral. 19

20 Del 2: Akuttsider 1. 0 VIKTIGE TELEFONNUMMER: NAVN TELEFONNUMMER Legevakten i Øygarden (på Rong): Sotra og Øygarden lensmannskontor: Kontortid: Vakttelefon: 112 AMK (akutt medisinsk kontakt): 113 Brann 110 ANDRE TELEFONNUMMER: NAVN Forsamlingsleder i Betlehem Gunnar Ferstad Ungdomsleder Torstein Fosse Barne- og familieleder Lisbeth Hjortland TELEFONNUMMER (kontor) (privat) (privat) (privat) Styreformann Bergens Indremisjon Jan Fosse Styrer på Skjergardsheimen Jan Owe Jensen Den norske kirke (Øygarden), vakttlf. prest dagtid Vakttelefon prest, kveld/helg (Beredskapstelefon Vesthordland prosti)

21 2. 0 GENERELL FOREBYGGING Når vi har mange barn/unge samlet på leir, har vi et stort ansvar. Bergens Indremisjon står som arrangør og er dermed ansvarlig. Leirsjefen skal være den som i praksis har oversikten og ansvaret under leiroppholdet. Leiren skal ha et innhold og et miljø som gjør den til et godt sted å være for alle. Deltakerne skal vite at de er velkommen til å være med på leir, på premisser som de er kjent med og trygge på. Foreldrene/foresatte skal være trygge på at barna/ungdommene deres blir tatt godt hånd om. Bergens Indremisjon skal være trygg for at innhold og rammer er innenfor det forsamlingen står for. Ved å ha foretatt et grundig forarbeid, kan dette danne grunnlag for en større sikkerhet for ledere og deltakere på leir. Det kan være nyttig å tenke seg ut situasjoner på forhånd, for da å få et innblikk i hva vi trenger av personer, rutiner og nødvendig utstyr alt for å øke sikkerheten. Følgende stikkord blir viktige: God bemanning: Sikre nok ledere, en god blanding av voksne ledere, personer med gode lederegenskaper som vi kjenner godt og unge hjelpeledere under opplæring. Alder og kjønn på ledere har også betydning, og bør representere variasjon/mangfold. Gode lederholdninger: Holdninger som tar barn på alvor, og at lederen er bevisst på den makten og innflytelsen en har som leirleder. Gode rutiner på leir: Disse rutinene skal hindre at ulykker skjer, og tre i kraft dersom en ulykke oppstår. Videre skal de hindre at vanskelige situasjoner utvikler seg til å bli større. Politiattest: Bergens Indremisjon krever at de som skal være med som ledere på leir og er over 18 år, skal levere politiattest. Gode leirregler: Reglene skal tas alvorlig og overholdes. De skal være godt kjent for alle, både ledere og deltakere. 21

22 Tilstedeværelse: Lederne skal være tilstede for leirdeltakerne, slik at det alltid er ledere ute/inne og lett tilgjengelig for deltakerne. Gå jevnlige runder og ha oppsyn med det som skjer. Gruppeleder: Rommene (deltakerne) fordeles på lederne. Gruppelederen får da disse deltakerne som sitt spesielle ansvar og er deres kontaktperson når det er noe. Det er viktig at lederne lærer navn og gjør seg kjent med sine deltakere. Dette kan for eksempel gjøres på leirens første samling. Leirsjef kan ha romdelingen klar, og de enkelte leirdeltakerne skal gå til sin leder. Lederrom: Det skal sove minst en leder i hver fløy. Alle ledere bør gjøre seg godt kjent i huset/bygningene. Ha oversikten: Ha alltid oversikten over hvor mange deltakere som er på leiren. Dersom noen reiser hjem under leiren, ha kontrollen over antallet. Tell alltid deltakerne før en ny samling. Det bør avholdes kurs for leirledere en gang per år, med tema som førstehjelp, forebygging av seksuelle krenkelser, brannøvelse og andre aktuelle tema. Ansatte skal ha mulighet for å gjennomføre førstehjelps - og livredningskurs ved oppstart i jobben (deretter minst hvert andre år). Kontoret har ansvar for gjennomføring (evt. i samarbeid med andre). Ved påmelding til leiren Sørg for å få opplysninger om barnets navn, adresse, alder og telefonnummer og e-postadresse til hjemmet. Sørg også for å innhente skriftlig tillatelse fra foreldre/foresatte, om at barnet kan sitte på i bil, få paracet eller lignende ved behov eller være med på spesielle aktiviteter som bør godkjennes av foreldrene (klatring, bading osv.). La disse opplysningene fremkomme på deltakerlisten som blir brukt av leirsjefen under leiren SYKDOM 3. 1 FOREBYGGING AV SYKDOM 1) Informasjon om barnet Utform brev med informasjon til hjemmene slik at foreldre/foresatte ser nødvendigheten av å informere leirlederen dersom en deltaker lider av allergier / sykdommer, eller går på medisiner. 22

VIKTIGE TELEFONNUMMER :

VIKTIGE TELEFONNUMMER : VIKTIGE TELEFONNUMMER : Legevakta i Nesset kommune 71231200/71232333 Legevakta i Fræna kommune 71262003 Politiet i Nesset 71231470 Politiet i Fræna kommune 71266712 112 Politi Ambulanse/AMK (akutt medisinsk

Detaljer

Til alle ledere på MBUs leirer

Til alle ledere på MBUs leirer Til alle ledere på MBUs leirer Takk for at du har sagt ja til å være leder på leir! MBUs visjon er å skape fellesskap hvor barn og unge blir kjent med Jesus og vokser i tro. I dette arbeidet er leirvirksomheten

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser.

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse.

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk kartlegging gir innsikt i vennestruktur i klassen, den enkelte elevs sosiale posisjon, popularitet, innflytelse, positiv og negativ kommunikasjon

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

INFORMASJON OM OVERNATTING BKTS 2017

INFORMASJON OM OVERNATTING BKTS 2017 INFORMASJON OM OVERNATTING BKTS 2017 Ankomst Ved oppmøte på stevnekontoret i Leangen ishall vil dere få en utskrift av dette dokumentet med beskrivelse av kjørerute til skolene ( de ligger rett ved siden

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag - Lette det daglige samarbeidet - Avklare forventninger DAGSRYTMEN

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Regelmatrise ved Karasjok skole

Regelmatrise ved Karasjok skole Regelmatrise ved Karasjok skole OAHPIIDOAHPPOPBIRAS/ELEVENES LÆRINGSMILJØ På klasserommet - Rekk opp handa når du vil si noe. - Hør etter og følg beskjeder. - Lytt når andre har ordet.. - Møt opp til rett

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Kontaktpersoner sesongen 2014-15 Ansvarlig Kjelsåshallen Anders Holand Pettersen 928 84 842 Hall ansvarlig i styret Åge Alman-Kaas

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

HUSK: Ta kontakt med vaktleder hvis du har spørsmål eller problemer ang. transport.

HUSK: Ta kontakt med vaktleder hvis du har spørsmål eller problemer ang. transport. Kjekt å vite om beredskapsvakter på Ådneram 2016 Ådneram beredskapsstasjon har telefon 38 37 19 60 Styreleder/hjemmeleder har vakt på 51 59 39 00. Reise og påmelding Påmelding til vaktene skjer på hjemmesidene

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE KRETSLEIR SMÅSPEIDERE TREDALEN HVALER Fredag 1. søndag 3. Juni 2012 Side 1 av 7 INFORMASJON: KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Tid: Sted: Avreise: Hjemreise: Transport: Fredag 1. søndag 3. juni Tredalen leirsted,

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Påmelding: Til Lasse på SMS tlf. 47456147, e-post: laskr@online.no eller på Facebook Frist for påmelding: onsdag 18. mai. Vi håper noen foresatte blir med! KRETSLEIR SMÅSPEIDERE TREDALEN HVALER Fredag

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Fjelltun Ungdomssenter og Leirskole 3750 Drangedal Telefon: e-post: Bankgiro:

Fjelltun Ungdomssenter og Leirskole 3750 Drangedal Telefon: e-post: Bankgiro: Fjelltun Ungdomssenter og Leirskole 3750 Drangedal Telefon: 35999721 www.gautefall.org e-post: post@fjelltun.org Bankgiro: 2635 05 00307 Vi takker for forespørsel om leie av Fjelltun. Minimumsleie for

Detaljer

Reglement for utleie av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune

Reglement for utleie av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune Reglement for utleie av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune 1. Innledning Rådmannen har det overordnede ansvaret for utleie og utlån av kommunale lokaler i Nesodden kommune med mindre det særskilt er

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE Brannmester manus JHV Av Glenn André Viste Bøe (mai 2011) Rollebeskrivelse: En Brannmester er et forbilde. Brannmesteren er sikker i sin sak, og er forberedt på alle situasjoner. Oppstår det et problem,

Detaljer

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland Dette er leiren for deg som ønsker å fiske. Leiren er åpen for alle i 6. til 10.klasse, og du trenger ikke være med i NJFF for å delta. Programmet blir innholdsrikt med mange friluftsopplevelser. Stikkord

Detaljer

Retningslinjer. Ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. vernmotovergrep.bufdir.no. Illustrasjonsfoto: Sidsel Andersen

Retningslinjer. Ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. vernmotovergrep.bufdir.no. Illustrasjonsfoto: Sidsel Andersen Retningslinjer Ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming Illustrasjonsfoto: Sidsel Andersen vernmotovergrep.bufdir.no INNHOLD Retningslinjer 1 PLAKAT OM RETNINGSLINJER 3 2 INNLEDNING 4 3

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Au pair-uten rettigheter eller på like fot?

Au pair-uten rettigheter eller på like fot? Au pair-uten rettigheter eller på like fot? Au Pair Ordningen Au pair avtalen ble formalisert av Europarådet i 1969. Formålet med au pair ordningen er kulturutveksling. Som au pair kan unge mennesker øke

Detaljer

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE Steinråsa 5, 5306 Erdal 56 15 53 05 erdal.barnehage@askoy.kommune.no Dette heftet er informasjon til dere som er ny i barnehagen. Her finner dere praktiske opplysninger, informasjon

Detaljer

Hvordan unngå brann i hjemmet:

Hvordan unngå brann i hjemmet: Hvordan unngå brann i hjemmet: 1. Gå aldri fra levende lys eller peis Gjenglemte lys og åpen peis er hvert år årsaken til et stort antall branner. En gnist fra peisen eller et nedbrent lys kan overtenne

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Til nye vikarer / ansatte!

Til nye vikarer / ansatte! 1 2 Til nye vikarer / ansatte! Velkommen til oss! Dette heftet er en samling av ulik informasjon som kan være greit å vite når du skal jobbe i barnehagen. Det er viktig at du setter deg inn i arbeidet,

Detaljer

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern 2 Hei! Eldar og Vanja heter vi, og vi er veldig opptatt av brannvern. Av og til tenker vi at brann er kjempeskummelt. Men fordi vi allerede

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen åpner Kl. 08.30 Frokost Kl. 09.00 Tannpuss, samling KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Side 1 av 7 INFORMASJON: KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Tid: Sted: Avreise: Hjemreise: Transport: Fredag 5. søndag 7. juni Pernes, Østsiden, Fredrikstad. Se kart bakerst. Fredag 7. juni kl. 17.30 fra Speiderhytta.

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Lyngdal Cup 2013 Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Nå er det i underkant av 2 måneder vi møtes til ett av sommerens, forhåpentligvis, hyggeligste eventyr i et strålende sørlandsvær.

Detaljer

Juniorleir Alterna=v 1 og 2. Program. Program, oppdateringer og bilder finner dere også på sommerleir.ntkd.no

Juniorleir Alterna=v 1 og 2. Program. Program, oppdateringer og bilder finner dere også på sommerleir.ntkd.no Juniorleir 2016 Program Program, oppdateringer og bilder finner dere også på sommerleir.ntkd.no Alterna=v 1 og 2 Frisk og rask på sommerleir! For å unngå at noen får ødelagt leiroppholdet på grunn av sykdom,

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

Aktivitetshefte for små brannsjefer

Aktivitetshefte for små brannsjefer brannvernuka 2009 ktivitetshefte for små brannsjefer www.brannvernuka.no Hei! lle barn har brannøvelser i barnehagen og på skolen. De voksne har brannøvelser på jobb. Det er viktig at alle i familien vet

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

Levering og henting i Ask barnehage Informasjon i garderober

Levering og henting i Ask barnehage Informasjon i garderober Levering og henting i Ask barnehage Informasjon i garderober Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer

Reglement for utlån av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune

Reglement for utlån av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune Reglement for utlån av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune 1. Innledning Rådmannen har det overordnede ansvaret for utleie og utlån av kommunale lokaler i Nesodden kommune med mindre det særskilt er vedtatt

Detaljer

LEDERVEILEDNING. For leirledere i NLM Midt-Norge 1. JANUAR NLM MIDT-NORGE Ole L. Kolstadsvei 2, 7088 Heimdal

LEDERVEILEDNING. For leirledere i NLM Midt-Norge 1. JANUAR NLM MIDT-NORGE Ole L. Kolstadsvei 2, 7088 Heimdal LEDERVEILEDNING For leirledere i NLM Midt-Norge 1. JANUAR 2016 NLM MIDT-NORGE Ole L. Kolstadsvei 2, 7088 Heimdal KJÆRE LEIRLEDER Som leirleder i NLM Midt-Norge har du påtatt deg en viktig oppgave i barne-

Detaljer

Velkommen til Lønningstrand Leirsted!

Velkommen til Lønningstrand Leirsted! Velkommen til Lønningstrand Leirsted! Kontakt Leirsted: 474 80 123 Bestyrer: 932 82 985 Vaktmester: 970 96 725 Adresse: Fleslandsvegen 72 5258 Blomsterdalen Kjære gjest! Hjertelig velkommen til Lønningstrand

Detaljer

Brukerveiledning Katteli

Brukerveiledning Katteli Brukerveiledning 1 Ø.Haukeland Brukerveiledning Katteli KATTELI bærer preg av en særegen Katteli-kultur som overføres fra elevkull tilelevkull. Det finnes få skriftlig regler og normer for denne kulturen,

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE 2008 2009 Telefonnummer direkte til Odin: 98 26 45 56 Telefonnummer direkte til Balder: 98 25 64 57 HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen

Detaljer

revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage

revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage 01.01.2010 Innholdsfortegnelse 1Beskrivelse 1.1 Mål 1.2 Ansvar og rutiner 1.3 Opplæring 1.4 Lover og forskrifter 2 Ansvar for sikkerhet

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Påmelding: Til Lasse på SMS tlf. 47456147 eller e-post: laskr@online.no Frist for påmelding: søndag 25. mai. Vi håper noen foreldre blir med! KRETSLEIR SMÅSPEIDERE TREDALEN HVALER Fredag 30. mai søndag

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 ---

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 --- TILTAKSKORT Innholdsfortegnelse - Brann - Bruk av RIB (PIV) - Drukning / person i vannet (PIV) - Dødsfall - Forsvunnet person - Mistanke om overgrep - Trafikkulykke - Ved samtale til nødtelefon - Nyttige

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generell informasjon om Vilbjerg Cup... 3

Innholdsfortegnelse. Generell informasjon om Vilbjerg Cup... 3 Innholdsfortegnelse Generell informasjon om Vilbjerg Cup... 3 Informasjon om avreise/oppmøte dag... 4 Mat på reisen... 4 Reiseledere... 4 Tax free handling... 4 Ankomst innkvartering... 4 Innkvartering

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. September 2016.

Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. September 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. September 2016. Nå har høsten kommet og vi har hatt foreldremøte på Fiolen. Tusen takk til dere som var med og delte deres tanker med oss. Vi har den siste måneden

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Nore og Uvdal

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Nore og Uvdal Natteravnene i Nore og Uvdal Side 1 av 6 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Nore og Uvdal Revidert 11. oktober 2016 Natteravnene i Nore og Uvdal Side 2 av 6 Retningslinjer Innholdsfortegnelse

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Bakgrunn På siste barneleir hadde en del av de voksne lederne på leiren i Vegårdshei, et uformelt møte den siste

Detaljer