Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s Kontorets ansvar s På kontoret i forkant av leiren s På kontoret i etterkant av leiren s Leirteamleder/leirsjefen s Leirteamleder/leirsjefens ansvar s Leirsjefen informerer s Lederen s Informasjo til leirledere s Gode lederholdninger s Leirregler s Generelle regler s Rutiner ved måltidene s Oppgaver ved leirens slutt s Brann s Oppgavefordeling ved brann s Branninstruks for Skjergardsheimen s Romoversikt Skjergardsheimen s. 19 Del 2: Akuttsider 1.0 Viktige telefonnummer s Generell forebygging s Sykdom s Forebygging av sykdom s Tiltak ved sykdom s Brann s Forebygging av brann s Tiltak ved brann s Etterarbeid ved brann s. 27 2

3 5.0 Ulykker s Forebygging (generelt) s Tiltak ved ulykker s Etterarbeid ved ulykker s Dødsfall s Forebygging av dødsfall s Tiltak ved dødsfall s Etterarbeid ved dødsfall s Seksuelle krenkelser s Forebygging av seksuelle krenkelser s Tiltak ved seksuelle krenkelser s Når krenkelser skjer på leiren s Når det kommer fram via sjelesorg s Når en deltaker forteller om en venn som er utsatt s Ved mistanke om seksuelle krenkelser s Når offeret er over 18 år s Nyttig teori s Barns forståelse av dødsbegrepet s Kriser s Forsvarsmekanismer s Aktuell litteratur s Barn og døden s Barn i kriser s Seksuelle overgrep s Førstehjelp s Kilder s Vedlegg s. 47 3

4 Del 1: Generelt om leir 1. 0 LEIR PÅ SKJERGARDSHEIMEN Bergens Indremisjon bruker Skjergardsheimen som sitt faste leirsted. Det ligger ved Tjeldstø i Øygarden ca. 6 mil nordvest for Bergen. Leirstedet eies av Øygarden Kyrkjelege Fellesråd. Bergens Indremisjon har langtidsavtale om bruk av stedet. Denne avtalen revideres med jevne mellomrom. Skjergardsheimen ligger nær sjøen. Det består av hovedbygg, med salong, møtesal (disse er det skyvedører mellom) og grupperom i 2. etg., spisesal, kjøkken, kiosk, et gammelt kjøkken, div. lagerrom/boder og toaletter i 1. etg. I tillegg er det noen internatrom som kan brukes hvis det er mange personer på leir. I internatfløyen er det 22 dobbeltrom og 6 rom med familiesenger. Alle rommene her har dusj og toalett. I tillegg er det er personalrom/lederrom og et spillrom i internatfløyen. Ved behov kan vi leie et frittstående hus i tillegg med tre soverom og stue/kjøkken. Bergens Indremisjon har et rom i 3. etasje hvor vi oppbevarer div. utstyr. Det er fotballbane, lekeplass, taubane og klatreutstyr som en kan benyttes. Vi har også mulighet til å leie båter og kanoer. Det er ca 500m til sjøen. Inkludert i leien av Skjergardsheimen, er utvask etter leirens slutt KONTORETS ANSVAR 2. 1 PÅ KONTORET I FORKANT AV LEIREN Bestille buss (Nettbuss Drammen, May Britt Røstøen tlf ) Oppdatere og skrive ut listen for påmelding, evt. fylle på fra ventelisten Lage leirprogram (evt. leirsjefen) Sende ut leirprogram ca.en uke før leirstart og evt. brev ang. tillatelse å gi paracet eller lignende, bruk av bilder til nettsiden eller Vårt Liv, tillatelse til å sitte på i privatbiler, klatre, være i båt/kano og/eller andre aktuelle ting Være behjelpelig med å lage handleliste og evt. handling Informere styrer på Skjergardsheimen om hvor mange vi er på leiren. 4

5 2. 2 PÅ KONTORET I ETTERKANT AV LEIREN Sende ut faktura til leirdeltakerne Oppdatere deltakerlisten. Sett ett eksemplar inn i permen på kontoret. Sett skjema for leirevaluering inn i permen. Se til at alle opplysninger er fylt ut (eks. antall deltakere, navn på ledere.). Telle opp pengene fra evt. kollekt og levere til regnskapsfører 3. 0 LEIRTEAMLEDER/LEIRSJEF Leirteamleder og leirsjef er noen ganger samme person. Hvis ikke det er det, er det naturlig at leirteamleder har en del ansvar i forkant av leiren, bl.a. kontakt med kontoret. Og at leirsjefen har ansvaret på leiren og i etterkant. Ellers blir de to enige om fordeling av oppgaver og ansvar LEIRTEAMLEDERS/LEIRSJEFENS ANSVAR FØR LEIRSTART Lage leirprogram (evt. barne- og familieleder eller ungdomsleder) Lage ansvarsfordeling for lederne. Ansvarsfordeling, deltakerlister og bønneliste sendes lederne minst en uke før leiren. Gi beskjed til kjøkkengjengen om hvor mange deltakere og ledere leiren har, senest tirsdag før leiren. Hvis det er spesielle aktiviteter eller allergibehov som berører kjøkken, gi dem beskjed om dette. Informere taler om motto for leiren, evt. avtale dette med taleren. Lage navnelapper til å henge opp på dørene til alle rommene Evt. lage plakater med motto, leirsang og gjeldende dagsorden Hvis det skal brennes bål under leiren, må en kontakte brannvesenet for godkjennelse av dette (gjelder HELE året). Ledersamling senest en uke før leiren, leirsjefen har ansvaret og leder denne. Se ellers under Kontorets ansvar, om noe av dette skal gjøres av leirsjefen. LEDERSAMLINGER Antall ledersamlinger: en før leiren starter, en fredag kveld og en lørdag kveld. Ellers ved behov. På ledersamling om kvelden oppsummerer vi dagen og går gjennom dagsorden og forvisser oss om at alle kjenner sine oppgaver. Gå gjennom leirevalueringsskjema på siste ledersamling. Evt. få lederne til å fylle ut. ØKONOMI Gi lederne skjema for reisegodtgjørelse. Bruk ferdig skjema. Evt. ta opp kollekt (Da må dette informeres om i programmet) 5

6 ANDRE OPPGAVER Samle inn lapper fra foresatte med deltakerinformasjon, med info om foresatte tillater bruk av smertestillende, bruk av bilder o.a. Er brannvernleder. Må sette seg inn i branninstruks og gjøre seg kjent med brannvarslingsanlegget, samt fordele oppgaver på de andre lederne. Sørge for at rom som ikke er i bruk er låst. Ansvar for å oppbevare medisiner fra deltakerne på et sikkert sted, og at medisiner blir gitt til rett person til rett tid. Ansvar for utdeling av smertestillende/febernedsettende hvis noen trenger det. Dette skal være avklart med foreldre på forhånd (gjelder spesielt Yngstesleirene). Ansvar for at diplomer, for «Snusen» og evt. andre ting blir delt ut under siste samling før avreise. Henge opp dagsorden, står på døra inn til matsalen og i gangene på internatene. Når det gjelder skader som oppstår på bygninger og inventar, er det den som er skyld i skaden som må dekke utgifter. Bergens Indremisjon er ansvarlig for at oppståtte skader dekkes. Normal slitasje dekkes av Skjergardsheimen. All skade skal meldes til styrer for Skjergardsheimen. På et så stort anlegg som Skjergardsheimen er utgiftene til strøm veldig store. Vi prøver derfor å være litt bevisst på strømsparing. Når en begynner å forberede avreise, bør en slå av all varme så tidlig som mulig. Man må sjekke at all varme er avslått før en reiser (evt. står lavt på). Dette bør avklares med styrer for leirstedet. VED LEIRENS SLUTT Takke ledere for innsatsen = SKRYT Takke kjøkkenpersonalet Informere barna/ungdommene om at bilder som er tatt på leiren ikke skal legges ut på nettet uten samtykke fra de som er på bildene. Rydde rundt omkring Gå gjennom alle bygg og sjekk vinduer, dører og termostater/ovner. Sjekke at alt er greit og at alle dører er låst ETTER LEIREN Gå gjennom leirevalueringsskjemaene og levere et skjema til kontoret Slette bilder av deltakere som ikke tillater bruk av bilder på nettsiden, Vårt Liv e.a. Sende oppdatert deltakerliste til kontoret. NB! Alle deltakerne og ledere må ha reist fra Skjergardsheimen før du reiser! 6

7 Leirsjefassistenten: Leirsjefens høyre hånd og lederen for lederne Potensiell leirsjef ved neste leir. Ansvar: Innkvartering Se til at lederne som har fått nye utfordringer får den hjelpen de trenger. Ha et ord for kvelden på ledersamlingen en av kveldene LEIRSJEFEN INFORMERER FØRSTE LEDERSAMLING (minst en uke før leiren) Ønsker velkommen og takke for at de ville være med som ledere Les et åpningsord Litt om hva det vil si å være leder på leir (ansvar, målsetting, forbilde, vitne, kontakt m/barna, bruke tid sammen m/dem etc.) Gå igjennom punktene for gode lederholdninger (se eget ark) Gå igjennom brannrutinene. Sørg for at alle er informert om sine oppgaver ved en evt. brann, samt hvor slukkeutstyr finnes. Informer også om hvor nødutgangene er. Informer om hvilket ansvar lederen har for sine barn (den du er romleder for) Se til at de møter til samlingene, ha snakket med alle sine barn i løpet av dagen, og at alle har noen å være sammen med. Gjennomgå leirens program og fordele ansvar og oppgaver Tilbakemelding og spørsmål på ansvarsfordelingen Informere om ledersamlingene (når og hvor + hvem som har ansvar for å lese dagens ord). SISTE LEDERSAMLING Sjekke at alle som vil har fått reisegodtgjørelse. Bruk eget skjema. Leirevaluering. Riktig adresse og telefonnr. til lederne + viktige bemerkninger. 7

8 Fordele arbeidsoppgavene i forbindelse med pakking, rydding og vasking. NB!!! Takke lederne og kjøkkenpersonell for innsatsen. Ros, ros, ros 4. 0 LEDEREN 4. 1 INFORMASJON TIL LEIRLEDERE KJÆRE LEIRLEDER! TUSEN TAKK for at du ville være leder på leir!! Uten personer som deg, kunne vi nemlig ikke drive leirarbeid. Leir er en herlig blanding av mas og kav, is og brus, bibelhistorie og leirsanger, sprelske påfunn og livsglede.. Jeg håper du gleder deg! På leir er du et forbilde for deltakerne. Har du tenkt over at du for alltid vil være Leirlederen for de barna/ungdommene du har vært sammen med på leir også når du treffer dem igjen senere? Litt av et ansvar. Her kommer en liten orientering til deg som ny leirleder, men det kan også være greit å lese igjennom dette for deg som har vært på leir før. Kanskje har du fått oppgaver denne gangen du ikke har hatt tidligere, eller er litt usikker på. Ledersamlingene: Vi har ledersamlinger hver kveld. Her deler vi et ord for dagen, ber sammen og går igjennom morgendagens program. Innkvartering Ta imot barna, vise deltakerne til rommene. Sjekk også at deltakerne har fått laken på sengen sin. Hjelp dem som trenger hjelp med å få på sengetøyet. Dagvakt Ringe for revelje, måltider og møter før kvelds. Sørge for at deltakerne møter frem til oppsatte programposter til rett tid. Lede flaggheis, og finne en sang som de fleste kan. Lede måltider. ( evt. lese et ord for dagen før frokost) Lede bibelsamlingen. Kveldsvakt Ringe til kvelds, møte og rosignal. Lede kveldsmaten. Ta ned flagget. Sørge for ro i leiren. Her hjelper alle lederne til, men kveldsvakten har hovedansvaret. 8

9 Snusen Snusen er en viktig person på leiren. Når de andre er opptatt med de ulike aktivitetene, inspiserer Snusen deltakernes rom og gjør seg noen stikkord. Snusen kan evt. skrive et brev eller to som kan leses under noen av fellessamlingene. I brevet kommenterer Snusen hvordan det så ut på rommene, hvor rolig det har vært osv Den siste dagen blir Snusen avslørt under siste samling, og det deles ut diplomer. Kiosk Står bak disken. Penger og varer er i kiosken. Fritid På noen leirer er vi mer ute enn andre. Det er alltid stas når lederne vil være med og leke. Ta gjerne initiativ til aktiviteter som fotball, ringleker, spille spill osv. Det viktigste er at du er der sammen med barna. Aktiviteter Organisert lek og moro. Tenk gjerne nytt! Ulike varianter sporleker, konkurranser, gjerne gruppevis slik at de må samarbeide, og på den måten bli bedre kjent. Vakt Under ledersamlinger og om kvelden kan det på enkelte leirer være nødvendig med vakt. På dagtid skal du være ute/sammen med barna, og følge med i det som skjer. På kvelden går du runder i internatene til det er rolig, evt. sørge for at barna holder seg inne på rommene. Leirfest Din store sjanse! Her kan deltakere og ledere komme med sketsjer, leker konkurranser eller seriøse innslag som kan sveise oss sammen. Ekstra gøy blir det dersom noen av lederne dummer seg ut. God natt runden Dette er alle lederne med på. Du får tildelt et eller flere rom som du har ansvar for. Litt avhengig av alder bruker vi ca min. etter leggetid, til å lese en bibelhistorie, synge en god natt sang, be med dem, snakke om dagen som har vært, hvordan de har hatt osv. Disse rommene har du også et ansvar for utover dagen. Se til at dine barn møter opp til samlingene og måltidene, at du snakker litt med hvert av barna i løpet av dagen. Pakking/rydding Alle rydder sitt rom, tømmer bosset og dunker rusk av madrassen. Noen ledere er inspektører på internatene og disse skal godkjenne ryddingen før deltakerne 9

10 får lov til å gå derfra. På den siste ledersamlingen blir ulike ryddeoppgaver fordelt mellom lederne. Husk å be for leiren! Den viktigste jobben du kan gjøre som leder, er å være med å be for leiren. Det kan du starte med allerede nå, og fortsette med under og etter leiren. Be for taleren, leirsjefen, lederne, kjøkkenpersonalet, deltakerne, hjemmene deres og fellesskapet på leiren. Be særlig for de barna du har fått tildelt i forkant av leiren GODE LEDERHOLDNINGER Som leder er du et forbilde for deltakerne. Arbeid med din egen oppførsel som leder. Barn er sårbare. Innstillingen vår bør være: Vi er her for deltakerne. Lek/vær sammen med dem. Som leder har/får du autoritet og tillit. Vær obs på dette og vis hensyn. Sett deg inn i de oppgavene du er tildelt Barna kommer fra forskjellige hjem, og kan ha forskjellig/vanskelige familieforhold. Husk dette i ditt møte med barna. Vær kritisk til sketsjene på festkvelden (for eksempel ikke latterliggjør et vanskelig hjemmeforhold eller tillat underholdning der enkeltpersoner blir latterliggjort). Ikke le av klossete barn. Gjør ikke noen forlegen ved å skape situasjoner der barna kommer til å dumme seg ut. Ikke bruk ironi når du irettesetter noen. Snakk rett ut, bruk ord barna forstår. Marker dårlig oppførsel der og da, men unngå å irettesette noen mens de andre står og ser/ hører på. Lær navnene på deltakerne i din gruppe. Sjekk at dine barn er til stede på samlingene. Lederne passer på sitt bord ved måltidene. Prøv å få oversikt over om noen faller utenfor. Ikke favoriser en/enkelte av deltakerne. Vær oppmerksom på nærhet og intimitet, f. eks. klemming. Vær forsiktig. Gutteledere bør følge opp gutter og jenteledere bør følge opp jenter, for eksempel ved gruppeinndeling og godnatt-runder. En bør unngå at en leder er alene med en deltaker bak lukket dør. Uansett skal døren ikke være låst. Kle deg sømmelig. Ikke misbruk din sjarm eller fall for fristelsen til å få barna/ungdommene forelsket i deg. Ikke bli intim og nærgående selv om du mener det bare er en spøk. 10

11 Ikke bruk ord og vendinger som henspiller på sex. Bank på og få svar før du går inn på rommet til deltakerne. Gutte- og jenterom adskilles så godt som lokalitetene tillater. Ledere forholder seg til dette. La barnet/ungdommen selv ta initiativ til fysisk kontakt. Aksepter et nei fra barnet/ungdommen om en slik kontakt. Vurder bruken av aktiviteter som krever nær kroppskontakt mellom deltakere, og mellom ledere og deltakere. Prøv å styre "aktiv fysisk kontakt" (fra klengete barn) over til en annen uttrykksform. Eks. hoppe tau, spille spill, fortelle noe osv. Vær tydelig med dine egne grenser for fysisk kontakt. Dersom du ikke liker at barn/ungdommer klemmer på deg, kan du si i fra om dette på en høflig måte. Ikke gi tabletter/smertestillende til barna, snakk med leirsjefen. Bruk ikke navn når en snakker om hendelser/ personlige ting om deltakerne osv. Som leder har vi taushetsplikt hvis deltakerne betror seg til oss i fortrolighet. Men vi har også meldeplikt hvis det dreier seg om overgrep/misbruk/krenkelser (se eget avsnitt om seksuelle krenkelser). Er du i tvil, snakk med leirsjefen om det, uten å avsløre hvem det er snakk om. Hvis du får vite ting i fortrolighet som du syns det er for tungt å bære, eller du trenger praktiske råd, kan du søke råd hos leirsjefen, ungdomsleder, barne- og familieleder eller evt. hos en medvandrer. Som leder har vi ansvar for at barna får den hjelpen de trenger LEIRREGLER 5. 1 GENERELLE REGLER (gjøres kjent under første samling) Ro i salen når en leder snakker. Rekk opp hånden om du lurer på noe. Møt presis til alle samlingene. Tyggis er forbudt, fordi oppvaskmaskinen kan ødelegges. Minn deltakerne på å ta vare på stedet, det er tross alt ikke vårt, men et sted vi leier. Hvis du ødelegger noe, si ifra til leirsjefen. Det kan hende at du må erstatte den ødelagte tingen. En bør benytte innesko evt. gå uten sko inne. 11

12 De som låner spill, leker og baller har ansvar for å legge det tilbake på plass. Fotballsparking skal foregå på grusbanen. Gå aldri lengre enn at du ser Skjergardsheimen uten i følge med en leder. Ikke lov å gå til sjøen uten voksenleder med. Snusen går rundt og sjekker at det er ryddig på rommene, at dere møter til rett tid, er rolige om kvelden osv. Beste jente og gutterom får en overraskelse siste dagen. Ingen har lov til å gå inn på andre sitt rom, uten at de som bor der sier det er i orden. Døren på rommet skal ikke låses. Gjem lommeboken din på en lur plass, slik at bare du finner den. Men ikke så lurt at du ikke finner den selv. I kiosken kan du kjøpe for kr. 60, fordelt på lørdag og søndag. Mobbing er strengt forbudt. Mobbing kan føre til hjemsendelse. På Skjergardsheimen har vi dører og stoler, derfor bruker vi ikke vinduene til å gå ut av, eller vinduskarmen til å sitte i! Mobiltelefon, Ipod og Mp3- spillere skal kun være på rommet (eller aller helst være igjen hjemme). Hvis brannalarmen går, skal alle møte umiddelbart på fotballbanen. Still dere opp på rekker, romvis. LUS: Ikke lån hårkost, lue, hårstrikk. Alle som bruker dyne, pute og madrass skal ha på trekk og/eller laken. Snakk alltid med en leder viss noe er leit. Ingen har lov å reise hjem uten å ha snakket med en leder først. Ingen har lov å gå ut av rommet på morgenen før det ringer i bjellen. Kan komme til lederrom hvis det er noe. Ikke fjern navnelappene på dørene inn til rommene. 12

13 5.2 RUTINER VED MÅLTIDENE Ved første måltid eller samling skal leirsjefen gå gjennom leirregler og branninstruks. Fredag kvelds Før mat: Ønske velkommen Hvilke bord som skal starte etter bordverset Bordvers Etter mat: Minne om det neste som skal skje. Det blir ringt i bjellen når ting skjer. Da må de komme. Når de skal rydde av bordene skal det stå tallerkener i stabler, glass ikke mer enn 3 i høyden, bestikk i en bøtte og matavfall og servietter i den andre. Si hvem som skal rydde av bordet, den eldste, yngste, mørkeste sokker Husk at stolene skal stå inntil bordet. Syng etter maten. Lørdag frokost Før mat: Dele et ord for dagen og be kort Hvilke bord som skal starte Bordvers Etter mat: Minne om bibeltimen kl. De må ta med bibel/nt om de har og leirbok/skrivesaker. Tidspunkt for aktiviteter seinere på dagen. Kiosken. Når de skal rydde av bordene skal det stå tallerkener i stabler, glass ikke mer enn 3 i høyden, bestikk i en bøtte og matavfall og servietter i den andre. Si hvem som skal rydde av bordet, den eldste, yngste, mørkeste sokker husk stolene Syng etter maten. Lørdag lunsj De får pølser etter hvert som de ankommer leirplassen. Lørdag kvelds Før mat: Hvilket bord som skal starte 13

14 Bordvers Etter mat: Leirfest kl Når de skal rydde av bordene skal det stå tallerkener i stabler, glass ikke mer enn 3 i høyden, bestikk i en bøtte og matavfall og servietter i den andre. Si hvem som skal rydde av bordet, den eldste, yngste, mørkeste sokker husk stolene Syng etter maten. Søndag frokost Før mat: Dele et ord for dagen og be kort Hvilket bord som skal starte Syng for maten Etter mat: Ta med bibel/nt og leirbok/skrivesaker til bibeltimen kl. Minn om at det skal ryddes på rommene etter bibeltimen, åpent i kiosken etter Bibeltimen. Når de skal rydde av bordene skal det stå tallerkener i stabler, glass ikke mer enn 3 i høyden, bestikk i en bøtte og matavfall og servietter i den andre. Si hvem som skal rydde av bordet, den eldste, yngste, mørkeste sokker husk stolene Syng etter maten. Søndag middag Før mat: Hvilket bord som skal begynne Syng for maten Etter maten: Informere om rydding og pakking på rommene (hvis ikke det er gjort tidligere) Når de skal rydde av bordene skal det stå tallerkener i stabler, glass ikke mer enn 3 i høyden, bestikk i en bøtte og matavfall og servietter i den andre. Si hvem som skal rydde av bordet, den eldste, yngste, mørkeste sokker husk stolene Syng etter maten. 14

15 6.0 OPPGAVER VED LEIRENS SLUTT OPPGAVER 1. Hovedbygget/fellesrom som ikke er nevnt Lukke alle vinduer og låse alle dører på hovedbygget. Slå av alle lys Slå av/ned varmen Søppel kastes i søppelspann utenfor inngangen 2. Peisestuen og møtesalen Rydde stoler og bord på plass slik det var da vi kom Vaske bordene Sette stablestoler og sammenleggbare bord inn på lageret Slå av/ned varmen på termostatene Sjekk at vinduene og verandadør er lukket og slå av alle lys. Søppel kastes i søppelspann utenfor inngangen 3. Kjøkkenet Hjelpe til med siste oppvasken Vaske av bordene i matsalen Være en ekstra hjelp til det som trengs Alle benker og evt. gulv skal vaskes Søppel kastes i søppelspann utenfor inngangen 4. Inspektør av rom på guttegangen: Finne svart søppelsekk til søppelet og bruskasse til tomflasker. Søppel kastes i søppelspann utenfor inngangen. Hjelpe med å pakke Hvert rom skal ha så mange puter og dyner som det er senger. Resterende dyner, puter og madrasser skal på lintøyrommet i 2. etg. Ved bruk av mange ekstra madrasser, skal de plasseres i madrassrommet i 3. etg. på hovedbygget. Sjekk inni og oppå skap, under sengene, på badet etc. at deltakerne har fått med seg alt Skru av ovnen på rommet + skru ned varmen på badet. Sjekk at vinduene er lukket og slå av alle lys. 5. Inspektør av rom på jentegangen: Finne svart søppelsekk til søppelet og bruskasse til tomflasker. Søppel kastes i søppelspann utenfor inngangen. Hjelpe med å pakke Hvert rom skal ha så mange puter og dyner som det er senger. Resterende dyner, puter og madrasser skal på lintøyrommet i 2. etg. Ved bruk av mange ekstra madrasser, skal de plasseres i madrassrommet i 3. etg. på hovedbygget. Sjekk inni + oppå skap, under sengene, på badet etc. at deltakerne har fått med seg alt Skru av ovnen på rommet + skru ned varmen på badet. Sjekk at vinduene er lukket og slå av alle lys. ANSVARLIG Leirsjefen 15

16 6. Spillrom og lederrom Rydde disse rommene Kaste søppel Sjekk at vinduene er lukke tog slå av alle lys. 7. Uteområdet Ansvar for at alt lekeutstyr er hentet inn. Gå rundt på området og få med alt. Plukke søppel på uteområdet. Rydde i resepsjonen, fjerne søppel, finne ny søppelpose 7. Aktivisere barna Aktivisere barna etter hvert som de er ferdig med pakking og rydding av rommene Alle lederne hjelper til med dette etter hvert som de er ferdig med sine oppgaver Viktig om søppel! Fyll opp søppelsekkene! Utnytt kapasiteten i søppelspannene ved å trykke søppelet godt sammen. Det er kildesortering på Skjergardsheimen. Sorter papir, matavfall, plast og glass/metall. Papir, matavfall og restavfall legges i søppelspamnnene utenfor inngangen. Plast og glass/metall settes i poser i gangen da dette ikke sorteres i Øygarden. Styrer vurderer da om han tar det med til byen eller legger det i restavfallet. 16

17 7. 0 BRANN 7. 1 OPPGAVEFORDELING VED BRANN På den første ledersamlingen SKAL det gjøres klart hvem som har ansvar for de ulike oppgavene dersom brannalarmen går. Dette skal gjentas på ledersamlingen fredag kveld. Videre skal det vises hvor en finner brannslanger, pulverapparat og brannvarslings-knapper (de røde boksene på veggene) og utstyr for førstehjelp. OPPGAVE ANSVARLIG 1 Lokalisere brannstedet. NB! Se brannsentralen LEIRSJEFEN 2 Ringe brannvesenet TLF. 110 LEIRSJEFEN 3 Få alle folk ut av bygningene og føre dem til fotballbanen. 4 Foreta opptelling (på fotballbanen) Hovedbygg: Gutteinternat: Jenteinternat: 5 Forsøke å slukke brannen Bruk vannslanger evt. pulverapparat 6 Lukke alle dører og vindu 7 Informerer daglig leder LEIRSJEFEN Tlf: Informerer brannvesenet ved ankomst LEIRSJEFEN DENNE OVERSIKTEN SKAL LIGGE PÅ LEDERROMMET UNDER HELE LEIROPPHOLDET!! 17

18 7. 2 BRANNINSTRUKS FOR SKJERGARDSHEIMEN Det er viktig at du som leder tar jobben din på alvor. Les nøye gjennom denne instruksen, slik at du vet hva som er ditt ansvar ved en evt. brann. Leirsjefen lokaliserer brannstedet og ringer brannvesenet. - Brannalarmsentralen viser hvor alarmen har slått ut. - Det lyser en rød diode på detektoren som har slått ut. - Lokaliser brannstedet / påvis at det brenner før en ringer brannvesenet.,, har ansvaret for å få alle ut av bygningene - Ta en rask runde gjennom ditt ansvarsområde, og sjekk at alle har kommet seg ut. - Det er viktig at du som leder holder deg rolig og avslappet under evakueringen av bygget. - Stress og oppjagethet kan virke skremmende på barna og føre til panikk. har ansvar for å slukke brannen (gjelder SMÅ branner!) - Brannslanger (og pulverapparat) finnes i alle bygg. Orienter deg om dette utstyret. - Vær oppmerksom på at vann er mest effektivt v/ slukking. Ved bruk av pulverapparat tømmes dette raskt og støver mye. - Så sant alle personene er i sikkerhet, og du ser at du ikke klarer å slukke brannen, skal liv og helse ikke settes i fare for å redde bygninger. Bygninger kan erstattes, men ikke et liv. sørger for at alle vinduer/ dører er lukket - Dette er viktig for å hindre at oksygen kommer inn til brannstedet stiller deltakerne opp på fotballbanen og teller disse - Deltakerne stilles opp romvis på fotballbanen på skikkelige rekker, slik at alle blir talt opp (Her må det kjøres med harde linjer ) - Få oppdatert deltakerliste av leirsjefen. Resten av lederne hjelper til med å stille deltakerne opp ute. Leirsjefen informerer daglig leder og brannvesenet v/ ankomst til Skjergardsheimen. 18

19 7. 2 ROMOVERSIKT SKJERGARDSHEIMEN Romoversikt med oversikt over rømningsveier, slukkeutstyr, brannmeldere og brannsentral. 19

20 Del 2: Akuttsider 1. 0 VIKTIGE TELEFONNUMMER: NAVN TELEFONNUMMER Legevakten i Øygarden (på Rong): Sotra og Øygarden lensmannskontor: Kontortid: Vakttelefon: 112 AMK (akutt medisinsk kontakt): 113 Brann 110 ANDRE TELEFONNUMMER: NAVN Forsamlingsleder i Betlehem Gunnar Ferstad Ungdomsleder Torstein Fosse Barne- og familieleder Lisbeth Hjortland TELEFONNUMMER (kontor) (privat) (privat) (privat) Styreformann Bergens Indremisjon Jan Fosse Styrer på Skjergardsheimen Jan Owe Jensen Den norske kirke (Øygarden), vakttlf. prest dagtid Vakttelefon prest, kveld/helg (Beredskapstelefon Vesthordland prosti)

21 2. 0 GENERELL FOREBYGGING Når vi har mange barn/unge samlet på leir, har vi et stort ansvar. Bergens Indremisjon står som arrangør og er dermed ansvarlig. Leirsjefen skal være den som i praksis har oversikten og ansvaret under leiroppholdet. Leiren skal ha et innhold og et miljø som gjør den til et godt sted å være for alle. Deltakerne skal vite at de er velkommen til å være med på leir, på premisser som de er kjent med og trygge på. Foreldrene/foresatte skal være trygge på at barna/ungdommene deres blir tatt godt hånd om. Bergens Indremisjon skal være trygg for at innhold og rammer er innenfor det forsamlingen står for. Ved å ha foretatt et grundig forarbeid, kan dette danne grunnlag for en større sikkerhet for ledere og deltakere på leir. Det kan være nyttig å tenke seg ut situasjoner på forhånd, for da å få et innblikk i hva vi trenger av personer, rutiner og nødvendig utstyr alt for å øke sikkerheten. Følgende stikkord blir viktige: God bemanning: Sikre nok ledere, en god blanding av voksne ledere, personer med gode lederegenskaper som vi kjenner godt og unge hjelpeledere under opplæring. Alder og kjønn på ledere har også betydning, og bør representere variasjon/mangfold. Gode lederholdninger: Holdninger som tar barn på alvor, og at lederen er bevisst på den makten og innflytelsen en har som leirleder. Gode rutiner på leir: Disse rutinene skal hindre at ulykker skjer, og tre i kraft dersom en ulykke oppstår. Videre skal de hindre at vanskelige situasjoner utvikler seg til å bli større. Politiattest: Bergens Indremisjon krever at de som skal være med som ledere på leir og er over 18 år, skal levere politiattest. Gode leirregler: Reglene skal tas alvorlig og overholdes. De skal være godt kjent for alle, både ledere og deltakere. 21

22 Tilstedeværelse: Lederne skal være tilstede for leirdeltakerne, slik at det alltid er ledere ute/inne og lett tilgjengelig for deltakerne. Gå jevnlige runder og ha oppsyn med det som skjer. Gruppeleder: Rommene (deltakerne) fordeles på lederne. Gruppelederen får da disse deltakerne som sitt spesielle ansvar og er deres kontaktperson når det er noe. Det er viktig at lederne lærer navn og gjør seg kjent med sine deltakere. Dette kan for eksempel gjøres på leirens første samling. Leirsjef kan ha romdelingen klar, og de enkelte leirdeltakerne skal gå til sin leder. Lederrom: Det skal sove minst en leder i hver fløy. Alle ledere bør gjøre seg godt kjent i huset/bygningene. Ha oversikten: Ha alltid oversikten over hvor mange deltakere som er på leiren. Dersom noen reiser hjem under leiren, ha kontrollen over antallet. Tell alltid deltakerne før en ny samling. Det bør avholdes kurs for leirledere en gang per år, med tema som førstehjelp, forebygging av seksuelle krenkelser, brannøvelse og andre aktuelle tema. Ansatte skal ha mulighet for å gjennomføre førstehjelps - og livredningskurs ved oppstart i jobben (deretter minst hvert andre år). Kontoret har ansvar for gjennomføring (evt. i samarbeid med andre). Ved påmelding til leiren Sørg for å få opplysninger om barnets navn, adresse, alder og telefonnummer og e-postadresse til hjemmet. Sørg også for å innhente skriftlig tillatelse fra foreldre/foresatte, om at barnet kan sitte på i bil, få paracet eller lignende ved behov eller være med på spesielle aktiviteter som bør godkjennes av foreldrene (klatring, bading osv.). La disse opplysningene fremkomme på deltakerlisten som blir brukt av leirsjefen under leiren SYKDOM 3. 1 FOREBYGGING AV SYKDOM 1) Informasjon om barnet Utform brev med informasjon til hjemmene slik at foreldre/foresatte ser nødvendigheten av å informere leirlederen dersom en deltaker lider av allergier / sykdommer, eller går på medisiner. 22

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Studiehefte for. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Studiehefte for. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Studiehefte for KURSVERTER 2 Innhold Innledning... side 4 Hva er en kursvert og hvorfor trenger vi egne kursverter? Spørsmål til diskusjon Organisering av kursvertordningen... side 5 Spørsmål til diskusjon

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

Forord. Vennlig hilsen. NLM Ung Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung 2

Forord. Vennlig hilsen. NLM Ung Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung 2 Innhold Forord... Side 2 1. Innledning... Side 3 Allidrett... Side 4 Logo... Side 5 Til deg som er leder... Side 6 2. Hvordan komme i gang... Side 9 Forberedelser... Side 10 Hall/gymsal (m/forslag til

Detaljer

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4 Innhold Innledning... side 4 DEL I Hvem ønsker vi å nå?... side 5 Hvilke kanaler kan vi bruke?... side 6 Mediekanaler... side 7 Nyhetskriterier... side 10 DEL II Hvordan ta kontakt med mediene?... side

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

VEILEDNING TIL DNB IDRETTSLEKER 2014. DNB Idrettsleker arrangører (Facebook)

VEILEDNING TIL DNB IDRETTSLEKER 2014. DNB Idrettsleker arrangører (Facebook) VEILEDNING TIL DNB IDRETTSLEKER 2014. DNB Idrettsleker arrangører (Facebook) 1 Innhold «Hjelp, jeg er blitt prosjektleder for DNB Idrettsleker!»... 3 Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene?...

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Sårbarhetsanalyse. En gjennomgang av trosopplæringens faser med utgangspunkt i sårbarhet. Sårbarhet og Plan for trosopplæring

Sårbarhetsanalyse. En gjennomgang av trosopplæringens faser med utgangspunkt i sårbarhet. Sårbarhet og Plan for trosopplæring Sårbarhetsanalyse En gjennomgang av trosopplæringens faser med utgangspunkt i sårbarhet Gaute Brækken og Elisabeth Torp Sårbarhet og Plan for trosopplæring Tematikken i boken ses i denne artikkelen i sammenheng

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

building global friendship FTG Foreldretreningsguide For deg som skal lede foreldretrening i lokal- eller fylkeslag.

building global friendship FTG Foreldretreningsguide For deg som skal lede foreldretrening i lokal- eller fylkeslag. building global friendship FTG Foreldretreningsguide For deg som skal lede foreldretrening i lokal- eller fylkeslag. Velkommen! Dette er en liten guide for dere som skal holde foreldretrening i fylkeslag

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 27.08.2013

STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 27.08.2013 STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 27.08.2013 Velkommen til en krevende og givende studietid! Kjære student Velkommen til Bilder Nordic School of Photography! Vi håper du får en utfordrende og givende tid,

Detaljer