Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s Kontorets ansvar s På kontoret i forkant av leiren s På kontoret i etterkant av leiren s Leirteamleder/leirsjefen s Leirteamleder/leirsjefens ansvar s Leirsjefen informerer s Lederen s Informasjo til leirledere s Gode lederholdninger s Leirregler s Generelle regler s Rutiner ved måltidene s Oppgaver ved leirens slutt s Brann s Oppgavefordeling ved brann s Branninstruks for Skjergardsheimen s Romoversikt Skjergardsheimen s. 19 Del 2: Akuttsider 1.0 Viktige telefonnummer s Generell forebygging s Sykdom s Forebygging av sykdom s Tiltak ved sykdom s Brann s Forebygging av brann s Tiltak ved brann s Etterarbeid ved brann s. 27 2

3 5.0 Ulykker s Forebygging (generelt) s Tiltak ved ulykker s Etterarbeid ved ulykker s Dødsfall s Forebygging av dødsfall s Tiltak ved dødsfall s Etterarbeid ved dødsfall s Seksuelle krenkelser s Forebygging av seksuelle krenkelser s Tiltak ved seksuelle krenkelser s Når krenkelser skjer på leiren s Når det kommer fram via sjelesorg s Når en deltaker forteller om en venn som er utsatt s Ved mistanke om seksuelle krenkelser s Når offeret er over 18 år s Nyttig teori s Barns forståelse av dødsbegrepet s Kriser s Forsvarsmekanismer s Aktuell litteratur s Barn og døden s Barn i kriser s Seksuelle overgrep s Førstehjelp s Kilder s Vedlegg s. 47 3

4 Del 1: Generelt om leir 1. 0 LEIR PÅ SKJERGARDSHEIMEN Bergens Indremisjon bruker Skjergardsheimen som sitt faste leirsted. Det ligger ved Tjeldstø i Øygarden ca. 6 mil nordvest for Bergen. Leirstedet eies av Øygarden Kyrkjelege Fellesråd. Bergens Indremisjon har langtidsavtale om bruk av stedet. Denne avtalen revideres med jevne mellomrom. Skjergardsheimen ligger nær sjøen. Det består av hovedbygg, med salong, møtesal (disse er det skyvedører mellom) og grupperom i 2. etg., spisesal, kjøkken, kiosk, et gammelt kjøkken, div. lagerrom/boder og toaletter i 1. etg. I tillegg er det noen internatrom som kan brukes hvis det er mange personer på leir. I internatfløyen er det 22 dobbeltrom og 6 rom med familiesenger. Alle rommene her har dusj og toalett. I tillegg er det er personalrom/lederrom og et spillrom i internatfløyen. Ved behov kan vi leie et frittstående hus i tillegg med tre soverom og stue/kjøkken. Bergens Indremisjon har et rom i 3. etasje hvor vi oppbevarer div. utstyr. Det er fotballbane, lekeplass, taubane og klatreutstyr som en kan benyttes. Vi har også mulighet til å leie båter og kanoer. Det er ca 500m til sjøen. Inkludert i leien av Skjergardsheimen, er utvask etter leirens slutt KONTORETS ANSVAR 2. 1 PÅ KONTORET I FORKANT AV LEIREN Bestille buss (Nettbuss Drammen, May Britt Røstøen tlf ) Oppdatere og skrive ut listen for påmelding, evt. fylle på fra ventelisten Lage leirprogram (evt. leirsjefen) Sende ut leirprogram ca.en uke før leirstart og evt. brev ang. tillatelse å gi paracet eller lignende, bruk av bilder til nettsiden eller Vårt Liv, tillatelse til å sitte på i privatbiler, klatre, være i båt/kano og/eller andre aktuelle ting Være behjelpelig med å lage handleliste og evt. handling Informere styrer på Skjergardsheimen om hvor mange vi er på leiren. 4

5 2. 2 PÅ KONTORET I ETTERKANT AV LEIREN Sende ut faktura til leirdeltakerne Oppdatere deltakerlisten. Sett ett eksemplar inn i permen på kontoret. Sett skjema for leirevaluering inn i permen. Se til at alle opplysninger er fylt ut (eks. antall deltakere, navn på ledere.). Telle opp pengene fra evt. kollekt og levere til regnskapsfører 3. 0 LEIRTEAMLEDER/LEIRSJEF Leirteamleder og leirsjef er noen ganger samme person. Hvis ikke det er det, er det naturlig at leirteamleder har en del ansvar i forkant av leiren, bl.a. kontakt med kontoret. Og at leirsjefen har ansvaret på leiren og i etterkant. Ellers blir de to enige om fordeling av oppgaver og ansvar LEIRTEAMLEDERS/LEIRSJEFENS ANSVAR FØR LEIRSTART Lage leirprogram (evt. barne- og familieleder eller ungdomsleder) Lage ansvarsfordeling for lederne. Ansvarsfordeling, deltakerlister og bønneliste sendes lederne minst en uke før leiren. Gi beskjed til kjøkkengjengen om hvor mange deltakere og ledere leiren har, senest tirsdag før leiren. Hvis det er spesielle aktiviteter eller allergibehov som berører kjøkken, gi dem beskjed om dette. Informere taler om motto for leiren, evt. avtale dette med taleren. Lage navnelapper til å henge opp på dørene til alle rommene Evt. lage plakater med motto, leirsang og gjeldende dagsorden Hvis det skal brennes bål under leiren, må en kontakte brannvesenet for godkjennelse av dette (gjelder HELE året). Ledersamling senest en uke før leiren, leirsjefen har ansvaret og leder denne. Se ellers under Kontorets ansvar, om noe av dette skal gjøres av leirsjefen. LEDERSAMLINGER Antall ledersamlinger: en før leiren starter, en fredag kveld og en lørdag kveld. Ellers ved behov. På ledersamling om kvelden oppsummerer vi dagen og går gjennom dagsorden og forvisser oss om at alle kjenner sine oppgaver. Gå gjennom leirevalueringsskjema på siste ledersamling. Evt. få lederne til å fylle ut. ØKONOMI Gi lederne skjema for reisegodtgjørelse. Bruk ferdig skjema. Evt. ta opp kollekt (Da må dette informeres om i programmet) 5

6 ANDRE OPPGAVER Samle inn lapper fra foresatte med deltakerinformasjon, med info om foresatte tillater bruk av smertestillende, bruk av bilder o.a. Er brannvernleder. Må sette seg inn i branninstruks og gjøre seg kjent med brannvarslingsanlegget, samt fordele oppgaver på de andre lederne. Sørge for at rom som ikke er i bruk er låst. Ansvar for å oppbevare medisiner fra deltakerne på et sikkert sted, og at medisiner blir gitt til rett person til rett tid. Ansvar for utdeling av smertestillende/febernedsettende hvis noen trenger det. Dette skal være avklart med foreldre på forhånd (gjelder spesielt Yngstesleirene). Ansvar for at diplomer, for «Snusen» og evt. andre ting blir delt ut under siste samling før avreise. Henge opp dagsorden, står på døra inn til matsalen og i gangene på internatene. Når det gjelder skader som oppstår på bygninger og inventar, er det den som er skyld i skaden som må dekke utgifter. Bergens Indremisjon er ansvarlig for at oppståtte skader dekkes. Normal slitasje dekkes av Skjergardsheimen. All skade skal meldes til styrer for Skjergardsheimen. På et så stort anlegg som Skjergardsheimen er utgiftene til strøm veldig store. Vi prøver derfor å være litt bevisst på strømsparing. Når en begynner å forberede avreise, bør en slå av all varme så tidlig som mulig. Man må sjekke at all varme er avslått før en reiser (evt. står lavt på). Dette bør avklares med styrer for leirstedet. VED LEIRENS SLUTT Takke ledere for innsatsen = SKRYT Takke kjøkkenpersonalet Informere barna/ungdommene om at bilder som er tatt på leiren ikke skal legges ut på nettet uten samtykke fra de som er på bildene. Rydde rundt omkring Gå gjennom alle bygg og sjekk vinduer, dører og termostater/ovner. Sjekke at alt er greit og at alle dører er låst ETTER LEIREN Gå gjennom leirevalueringsskjemaene og levere et skjema til kontoret Slette bilder av deltakere som ikke tillater bruk av bilder på nettsiden, Vårt Liv e.a. Sende oppdatert deltakerliste til kontoret. NB! Alle deltakerne og ledere må ha reist fra Skjergardsheimen før du reiser! 6

7 Leirsjefassistenten: Leirsjefens høyre hånd og lederen for lederne Potensiell leirsjef ved neste leir. Ansvar: Innkvartering Se til at lederne som har fått nye utfordringer får den hjelpen de trenger. Ha et ord for kvelden på ledersamlingen en av kveldene LEIRSJEFEN INFORMERER FØRSTE LEDERSAMLING (minst en uke før leiren) Ønsker velkommen og takke for at de ville være med som ledere Les et åpningsord Litt om hva det vil si å være leder på leir (ansvar, målsetting, forbilde, vitne, kontakt m/barna, bruke tid sammen m/dem etc.) Gå igjennom punktene for gode lederholdninger (se eget ark) Gå igjennom brannrutinene. Sørg for at alle er informert om sine oppgaver ved en evt. brann, samt hvor slukkeutstyr finnes. Informer også om hvor nødutgangene er. Informer om hvilket ansvar lederen har for sine barn (den du er romleder for) Se til at de møter til samlingene, ha snakket med alle sine barn i løpet av dagen, og at alle har noen å være sammen med. Gjennomgå leirens program og fordele ansvar og oppgaver Tilbakemelding og spørsmål på ansvarsfordelingen Informere om ledersamlingene (når og hvor + hvem som har ansvar for å lese dagens ord). SISTE LEDERSAMLING Sjekke at alle som vil har fått reisegodtgjørelse. Bruk eget skjema. Leirevaluering. Riktig adresse og telefonnr. til lederne + viktige bemerkninger. 7

8 Fordele arbeidsoppgavene i forbindelse med pakking, rydding og vasking. NB!!! Takke lederne og kjøkkenpersonell for innsatsen. Ros, ros, ros 4. 0 LEDEREN 4. 1 INFORMASJON TIL LEIRLEDERE KJÆRE LEIRLEDER! TUSEN TAKK for at du ville være leder på leir!! Uten personer som deg, kunne vi nemlig ikke drive leirarbeid. Leir er en herlig blanding av mas og kav, is og brus, bibelhistorie og leirsanger, sprelske påfunn og livsglede.. Jeg håper du gleder deg! På leir er du et forbilde for deltakerne. Har du tenkt over at du for alltid vil være Leirlederen for de barna/ungdommene du har vært sammen med på leir også når du treffer dem igjen senere? Litt av et ansvar. Her kommer en liten orientering til deg som ny leirleder, men det kan også være greit å lese igjennom dette for deg som har vært på leir før. Kanskje har du fått oppgaver denne gangen du ikke har hatt tidligere, eller er litt usikker på. Ledersamlingene: Vi har ledersamlinger hver kveld. Her deler vi et ord for dagen, ber sammen og går igjennom morgendagens program. Innkvartering Ta imot barna, vise deltakerne til rommene. Sjekk også at deltakerne har fått laken på sengen sin. Hjelp dem som trenger hjelp med å få på sengetøyet. Dagvakt Ringe for revelje, måltider og møter før kvelds. Sørge for at deltakerne møter frem til oppsatte programposter til rett tid. Lede flaggheis, og finne en sang som de fleste kan. Lede måltider. ( evt. lese et ord for dagen før frokost) Lede bibelsamlingen. Kveldsvakt Ringe til kvelds, møte og rosignal. Lede kveldsmaten. Ta ned flagget. Sørge for ro i leiren. Her hjelper alle lederne til, men kveldsvakten har hovedansvaret. 8

9 Snusen Snusen er en viktig person på leiren. Når de andre er opptatt med de ulike aktivitetene, inspiserer Snusen deltakernes rom og gjør seg noen stikkord. Snusen kan evt. skrive et brev eller to som kan leses under noen av fellessamlingene. I brevet kommenterer Snusen hvordan det så ut på rommene, hvor rolig det har vært osv Den siste dagen blir Snusen avslørt under siste samling, og det deles ut diplomer. Kiosk Står bak disken. Penger og varer er i kiosken. Fritid På noen leirer er vi mer ute enn andre. Det er alltid stas når lederne vil være med og leke. Ta gjerne initiativ til aktiviteter som fotball, ringleker, spille spill osv. Det viktigste er at du er der sammen med barna. Aktiviteter Organisert lek og moro. Tenk gjerne nytt! Ulike varianter sporleker, konkurranser, gjerne gruppevis slik at de må samarbeide, og på den måten bli bedre kjent. Vakt Under ledersamlinger og om kvelden kan det på enkelte leirer være nødvendig med vakt. På dagtid skal du være ute/sammen med barna, og følge med i det som skjer. På kvelden går du runder i internatene til det er rolig, evt. sørge for at barna holder seg inne på rommene. Leirfest Din store sjanse! Her kan deltakere og ledere komme med sketsjer, leker konkurranser eller seriøse innslag som kan sveise oss sammen. Ekstra gøy blir det dersom noen av lederne dummer seg ut. God natt runden Dette er alle lederne med på. Du får tildelt et eller flere rom som du har ansvar for. Litt avhengig av alder bruker vi ca min. etter leggetid, til å lese en bibelhistorie, synge en god natt sang, be med dem, snakke om dagen som har vært, hvordan de har hatt osv. Disse rommene har du også et ansvar for utover dagen. Se til at dine barn møter opp til samlingene og måltidene, at du snakker litt med hvert av barna i løpet av dagen. Pakking/rydding Alle rydder sitt rom, tømmer bosset og dunker rusk av madrassen. Noen ledere er inspektører på internatene og disse skal godkjenne ryddingen før deltakerne 9

10 får lov til å gå derfra. På den siste ledersamlingen blir ulike ryddeoppgaver fordelt mellom lederne. Husk å be for leiren! Den viktigste jobben du kan gjøre som leder, er å være med å be for leiren. Det kan du starte med allerede nå, og fortsette med under og etter leiren. Be for taleren, leirsjefen, lederne, kjøkkenpersonalet, deltakerne, hjemmene deres og fellesskapet på leiren. Be særlig for de barna du har fått tildelt i forkant av leiren GODE LEDERHOLDNINGER Som leder er du et forbilde for deltakerne. Arbeid med din egen oppførsel som leder. Barn er sårbare. Innstillingen vår bør være: Vi er her for deltakerne. Lek/vær sammen med dem. Som leder har/får du autoritet og tillit. Vær obs på dette og vis hensyn. Sett deg inn i de oppgavene du er tildelt Barna kommer fra forskjellige hjem, og kan ha forskjellig/vanskelige familieforhold. Husk dette i ditt møte med barna. Vær kritisk til sketsjene på festkvelden (for eksempel ikke latterliggjør et vanskelig hjemmeforhold eller tillat underholdning der enkeltpersoner blir latterliggjort). Ikke le av klossete barn. Gjør ikke noen forlegen ved å skape situasjoner der barna kommer til å dumme seg ut. Ikke bruk ironi når du irettesetter noen. Snakk rett ut, bruk ord barna forstår. Marker dårlig oppførsel der og da, men unngå å irettesette noen mens de andre står og ser/ hører på. Lær navnene på deltakerne i din gruppe. Sjekk at dine barn er til stede på samlingene. Lederne passer på sitt bord ved måltidene. Prøv å få oversikt over om noen faller utenfor. Ikke favoriser en/enkelte av deltakerne. Vær oppmerksom på nærhet og intimitet, f. eks. klemming. Vær forsiktig. Gutteledere bør følge opp gutter og jenteledere bør følge opp jenter, for eksempel ved gruppeinndeling og godnatt-runder. En bør unngå at en leder er alene med en deltaker bak lukket dør. Uansett skal døren ikke være låst. Kle deg sømmelig. Ikke misbruk din sjarm eller fall for fristelsen til å få barna/ungdommene forelsket i deg. Ikke bli intim og nærgående selv om du mener det bare er en spøk. 10

11 Ikke bruk ord og vendinger som henspiller på sex. Bank på og få svar før du går inn på rommet til deltakerne. Gutte- og jenterom adskilles så godt som lokalitetene tillater. Ledere forholder seg til dette. La barnet/ungdommen selv ta initiativ til fysisk kontakt. Aksepter et nei fra barnet/ungdommen om en slik kontakt. Vurder bruken av aktiviteter som krever nær kroppskontakt mellom deltakere, og mellom ledere og deltakere. Prøv å styre "aktiv fysisk kontakt" (fra klengete barn) over til en annen uttrykksform. Eks. hoppe tau, spille spill, fortelle noe osv. Vær tydelig med dine egne grenser for fysisk kontakt. Dersom du ikke liker at barn/ungdommer klemmer på deg, kan du si i fra om dette på en høflig måte. Ikke gi tabletter/smertestillende til barna, snakk med leirsjefen. Bruk ikke navn når en snakker om hendelser/ personlige ting om deltakerne osv. Som leder har vi taushetsplikt hvis deltakerne betror seg til oss i fortrolighet. Men vi har også meldeplikt hvis det dreier seg om overgrep/misbruk/krenkelser (se eget avsnitt om seksuelle krenkelser). Er du i tvil, snakk med leirsjefen om det, uten å avsløre hvem det er snakk om. Hvis du får vite ting i fortrolighet som du syns det er for tungt å bære, eller du trenger praktiske råd, kan du søke råd hos leirsjefen, ungdomsleder, barne- og familieleder eller evt. hos en medvandrer. Som leder har vi ansvar for at barna får den hjelpen de trenger LEIRREGLER 5. 1 GENERELLE REGLER (gjøres kjent under første samling) Ro i salen når en leder snakker. Rekk opp hånden om du lurer på noe. Møt presis til alle samlingene. Tyggis er forbudt, fordi oppvaskmaskinen kan ødelegges. Minn deltakerne på å ta vare på stedet, det er tross alt ikke vårt, men et sted vi leier. Hvis du ødelegger noe, si ifra til leirsjefen. Det kan hende at du må erstatte den ødelagte tingen. En bør benytte innesko evt. gå uten sko inne. 11

12 De som låner spill, leker og baller har ansvar for å legge det tilbake på plass. Fotballsparking skal foregå på grusbanen. Gå aldri lengre enn at du ser Skjergardsheimen uten i følge med en leder. Ikke lov å gå til sjøen uten voksenleder med. Snusen går rundt og sjekker at det er ryddig på rommene, at dere møter til rett tid, er rolige om kvelden osv. Beste jente og gutterom får en overraskelse siste dagen. Ingen har lov til å gå inn på andre sitt rom, uten at de som bor der sier det er i orden. Døren på rommet skal ikke låses. Gjem lommeboken din på en lur plass, slik at bare du finner den. Men ikke så lurt at du ikke finner den selv. I kiosken kan du kjøpe for kr. 60, fordelt på lørdag og søndag. Mobbing er strengt forbudt. Mobbing kan føre til hjemsendelse. På Skjergardsheimen har vi dører og stoler, derfor bruker vi ikke vinduene til å gå ut av, eller vinduskarmen til å sitte i! Mobiltelefon, Ipod og Mp3- spillere skal kun være på rommet (eller aller helst være igjen hjemme). Hvis brannalarmen går, skal alle møte umiddelbart på fotballbanen. Still dere opp på rekker, romvis. LUS: Ikke lån hårkost, lue, hårstrikk. Alle som bruker dyne, pute og madrass skal ha på trekk og/eller laken. Snakk alltid med en leder viss noe er leit. Ingen har lov å reise hjem uten å ha snakket med en leder først. Ingen har lov å gå ut av rommet på morgenen før det ringer i bjellen. Kan komme til lederrom hvis det er noe. Ikke fjern navnelappene på dørene inn til rommene. 12

13 5.2 RUTINER VED MÅLTIDENE Ved første måltid eller samling skal leirsjefen gå gjennom leirregler og branninstruks. Fredag kvelds Før mat: Ønske velkommen Hvilke bord som skal starte etter bordverset Bordvers Etter mat: Minne om det neste som skal skje. Det blir ringt i bjellen når ting skjer. Da må de komme. Når de skal rydde av bordene skal det stå tallerkener i stabler, glass ikke mer enn 3 i høyden, bestikk i en bøtte og matavfall og servietter i den andre. Si hvem som skal rydde av bordet, den eldste, yngste, mørkeste sokker Husk at stolene skal stå inntil bordet. Syng etter maten. Lørdag frokost Før mat: Dele et ord for dagen og be kort Hvilke bord som skal starte Bordvers Etter mat: Minne om bibeltimen kl. De må ta med bibel/nt om de har og leirbok/skrivesaker. Tidspunkt for aktiviteter seinere på dagen. Kiosken. Når de skal rydde av bordene skal det stå tallerkener i stabler, glass ikke mer enn 3 i høyden, bestikk i en bøtte og matavfall og servietter i den andre. Si hvem som skal rydde av bordet, den eldste, yngste, mørkeste sokker husk stolene Syng etter maten. Lørdag lunsj De får pølser etter hvert som de ankommer leirplassen. Lørdag kvelds Før mat: Hvilket bord som skal starte 13

14 Bordvers Etter mat: Leirfest kl Når de skal rydde av bordene skal det stå tallerkener i stabler, glass ikke mer enn 3 i høyden, bestikk i en bøtte og matavfall og servietter i den andre. Si hvem som skal rydde av bordet, den eldste, yngste, mørkeste sokker husk stolene Syng etter maten. Søndag frokost Før mat: Dele et ord for dagen og be kort Hvilket bord som skal starte Syng for maten Etter mat: Ta med bibel/nt og leirbok/skrivesaker til bibeltimen kl. Minn om at det skal ryddes på rommene etter bibeltimen, åpent i kiosken etter Bibeltimen. Når de skal rydde av bordene skal det stå tallerkener i stabler, glass ikke mer enn 3 i høyden, bestikk i en bøtte og matavfall og servietter i den andre. Si hvem som skal rydde av bordet, den eldste, yngste, mørkeste sokker husk stolene Syng etter maten. Søndag middag Før mat: Hvilket bord som skal begynne Syng for maten Etter maten: Informere om rydding og pakking på rommene (hvis ikke det er gjort tidligere) Når de skal rydde av bordene skal det stå tallerkener i stabler, glass ikke mer enn 3 i høyden, bestikk i en bøtte og matavfall og servietter i den andre. Si hvem som skal rydde av bordet, den eldste, yngste, mørkeste sokker husk stolene Syng etter maten. 14

15 6.0 OPPGAVER VED LEIRENS SLUTT OPPGAVER 1. Hovedbygget/fellesrom som ikke er nevnt Lukke alle vinduer og låse alle dører på hovedbygget. Slå av alle lys Slå av/ned varmen Søppel kastes i søppelspann utenfor inngangen 2. Peisestuen og møtesalen Rydde stoler og bord på plass slik det var da vi kom Vaske bordene Sette stablestoler og sammenleggbare bord inn på lageret Slå av/ned varmen på termostatene Sjekk at vinduene og verandadør er lukket og slå av alle lys. Søppel kastes i søppelspann utenfor inngangen 3. Kjøkkenet Hjelpe til med siste oppvasken Vaske av bordene i matsalen Være en ekstra hjelp til det som trengs Alle benker og evt. gulv skal vaskes Søppel kastes i søppelspann utenfor inngangen 4. Inspektør av rom på guttegangen: Finne svart søppelsekk til søppelet og bruskasse til tomflasker. Søppel kastes i søppelspann utenfor inngangen. Hjelpe med å pakke Hvert rom skal ha så mange puter og dyner som det er senger. Resterende dyner, puter og madrasser skal på lintøyrommet i 2. etg. Ved bruk av mange ekstra madrasser, skal de plasseres i madrassrommet i 3. etg. på hovedbygget. Sjekk inni og oppå skap, under sengene, på badet etc. at deltakerne har fått med seg alt Skru av ovnen på rommet + skru ned varmen på badet. Sjekk at vinduene er lukket og slå av alle lys. 5. Inspektør av rom på jentegangen: Finne svart søppelsekk til søppelet og bruskasse til tomflasker. Søppel kastes i søppelspann utenfor inngangen. Hjelpe med å pakke Hvert rom skal ha så mange puter og dyner som det er senger. Resterende dyner, puter og madrasser skal på lintøyrommet i 2. etg. Ved bruk av mange ekstra madrasser, skal de plasseres i madrassrommet i 3. etg. på hovedbygget. Sjekk inni + oppå skap, under sengene, på badet etc. at deltakerne har fått med seg alt Skru av ovnen på rommet + skru ned varmen på badet. Sjekk at vinduene er lukket og slå av alle lys. ANSVARLIG Leirsjefen 15

16 6. Spillrom og lederrom Rydde disse rommene Kaste søppel Sjekk at vinduene er lukke tog slå av alle lys. 7. Uteområdet Ansvar for at alt lekeutstyr er hentet inn. Gå rundt på området og få med alt. Plukke søppel på uteområdet. Rydde i resepsjonen, fjerne søppel, finne ny søppelpose 7. Aktivisere barna Aktivisere barna etter hvert som de er ferdig med pakking og rydding av rommene Alle lederne hjelper til med dette etter hvert som de er ferdig med sine oppgaver Viktig om søppel! Fyll opp søppelsekkene! Utnytt kapasiteten i søppelspannene ved å trykke søppelet godt sammen. Det er kildesortering på Skjergardsheimen. Sorter papir, matavfall, plast og glass/metall. Papir, matavfall og restavfall legges i søppelspamnnene utenfor inngangen. Plast og glass/metall settes i poser i gangen da dette ikke sorteres i Øygarden. Styrer vurderer da om han tar det med til byen eller legger det i restavfallet. 16

17 7. 0 BRANN 7. 1 OPPGAVEFORDELING VED BRANN På den første ledersamlingen SKAL det gjøres klart hvem som har ansvar for de ulike oppgavene dersom brannalarmen går. Dette skal gjentas på ledersamlingen fredag kveld. Videre skal det vises hvor en finner brannslanger, pulverapparat og brannvarslings-knapper (de røde boksene på veggene) og utstyr for førstehjelp. OPPGAVE ANSVARLIG 1 Lokalisere brannstedet. NB! Se brannsentralen LEIRSJEFEN 2 Ringe brannvesenet TLF. 110 LEIRSJEFEN 3 Få alle folk ut av bygningene og føre dem til fotballbanen. 4 Foreta opptelling (på fotballbanen) Hovedbygg: Gutteinternat: Jenteinternat: 5 Forsøke å slukke brannen Bruk vannslanger evt. pulverapparat 6 Lukke alle dører og vindu 7 Informerer daglig leder LEIRSJEFEN Tlf: Informerer brannvesenet ved ankomst LEIRSJEFEN DENNE OVERSIKTEN SKAL LIGGE PÅ LEDERROMMET UNDER HELE LEIROPPHOLDET!! 17

18 7. 2 BRANNINSTRUKS FOR SKJERGARDSHEIMEN Det er viktig at du som leder tar jobben din på alvor. Les nøye gjennom denne instruksen, slik at du vet hva som er ditt ansvar ved en evt. brann. Leirsjefen lokaliserer brannstedet og ringer brannvesenet. - Brannalarmsentralen viser hvor alarmen har slått ut. - Det lyser en rød diode på detektoren som har slått ut. - Lokaliser brannstedet / påvis at det brenner før en ringer brannvesenet.,, har ansvaret for å få alle ut av bygningene - Ta en rask runde gjennom ditt ansvarsområde, og sjekk at alle har kommet seg ut. - Det er viktig at du som leder holder deg rolig og avslappet under evakueringen av bygget. - Stress og oppjagethet kan virke skremmende på barna og føre til panikk. har ansvar for å slukke brannen (gjelder SMÅ branner!) - Brannslanger (og pulverapparat) finnes i alle bygg. Orienter deg om dette utstyret. - Vær oppmerksom på at vann er mest effektivt v/ slukking. Ved bruk av pulverapparat tømmes dette raskt og støver mye. - Så sant alle personene er i sikkerhet, og du ser at du ikke klarer å slukke brannen, skal liv og helse ikke settes i fare for å redde bygninger. Bygninger kan erstattes, men ikke et liv. sørger for at alle vinduer/ dører er lukket - Dette er viktig for å hindre at oksygen kommer inn til brannstedet stiller deltakerne opp på fotballbanen og teller disse - Deltakerne stilles opp romvis på fotballbanen på skikkelige rekker, slik at alle blir talt opp (Her må det kjøres med harde linjer ) - Få oppdatert deltakerliste av leirsjefen. Resten av lederne hjelper til med å stille deltakerne opp ute. Leirsjefen informerer daglig leder og brannvesenet v/ ankomst til Skjergardsheimen. 18

19 7. 2 ROMOVERSIKT SKJERGARDSHEIMEN Romoversikt med oversikt over rømningsveier, slukkeutstyr, brannmeldere og brannsentral. 19

20 Del 2: Akuttsider 1. 0 VIKTIGE TELEFONNUMMER: NAVN TELEFONNUMMER Legevakten i Øygarden (på Rong): Sotra og Øygarden lensmannskontor: Kontortid: Vakttelefon: 112 AMK (akutt medisinsk kontakt): 113 Brann 110 ANDRE TELEFONNUMMER: NAVN Forsamlingsleder i Betlehem Gunnar Ferstad Ungdomsleder Torstein Fosse Barne- og familieleder Lisbeth Hjortland TELEFONNUMMER (kontor) (privat) (privat) (privat) Styreformann Bergens Indremisjon Jan Fosse Styrer på Skjergardsheimen Jan Owe Jensen Den norske kirke (Øygarden), vakttlf. prest dagtid Vakttelefon prest, kveld/helg (Beredskapstelefon Vesthordland prosti)

21 2. 0 GENERELL FOREBYGGING Når vi har mange barn/unge samlet på leir, har vi et stort ansvar. Bergens Indremisjon står som arrangør og er dermed ansvarlig. Leirsjefen skal være den som i praksis har oversikten og ansvaret under leiroppholdet. Leiren skal ha et innhold og et miljø som gjør den til et godt sted å være for alle. Deltakerne skal vite at de er velkommen til å være med på leir, på premisser som de er kjent med og trygge på. Foreldrene/foresatte skal være trygge på at barna/ungdommene deres blir tatt godt hånd om. Bergens Indremisjon skal være trygg for at innhold og rammer er innenfor det forsamlingen står for. Ved å ha foretatt et grundig forarbeid, kan dette danne grunnlag for en større sikkerhet for ledere og deltakere på leir. Det kan være nyttig å tenke seg ut situasjoner på forhånd, for da å få et innblikk i hva vi trenger av personer, rutiner og nødvendig utstyr alt for å øke sikkerheten. Følgende stikkord blir viktige: God bemanning: Sikre nok ledere, en god blanding av voksne ledere, personer med gode lederegenskaper som vi kjenner godt og unge hjelpeledere under opplæring. Alder og kjønn på ledere har også betydning, og bør representere variasjon/mangfold. Gode lederholdninger: Holdninger som tar barn på alvor, og at lederen er bevisst på den makten og innflytelsen en har som leirleder. Gode rutiner på leir: Disse rutinene skal hindre at ulykker skjer, og tre i kraft dersom en ulykke oppstår. Videre skal de hindre at vanskelige situasjoner utvikler seg til å bli større. Politiattest: Bergens Indremisjon krever at de som skal være med som ledere på leir og er over 18 år, skal levere politiattest. Gode leirregler: Reglene skal tas alvorlig og overholdes. De skal være godt kjent for alle, både ledere og deltakere. 21

22 Tilstedeværelse: Lederne skal være tilstede for leirdeltakerne, slik at det alltid er ledere ute/inne og lett tilgjengelig for deltakerne. Gå jevnlige runder og ha oppsyn med det som skjer. Gruppeleder: Rommene (deltakerne) fordeles på lederne. Gruppelederen får da disse deltakerne som sitt spesielle ansvar og er deres kontaktperson når det er noe. Det er viktig at lederne lærer navn og gjør seg kjent med sine deltakere. Dette kan for eksempel gjøres på leirens første samling. Leirsjef kan ha romdelingen klar, og de enkelte leirdeltakerne skal gå til sin leder. Lederrom: Det skal sove minst en leder i hver fløy. Alle ledere bør gjøre seg godt kjent i huset/bygningene. Ha oversikten: Ha alltid oversikten over hvor mange deltakere som er på leiren. Dersom noen reiser hjem under leiren, ha kontrollen over antallet. Tell alltid deltakerne før en ny samling. Det bør avholdes kurs for leirledere en gang per år, med tema som førstehjelp, forebygging av seksuelle krenkelser, brannøvelse og andre aktuelle tema. Ansatte skal ha mulighet for å gjennomføre førstehjelps - og livredningskurs ved oppstart i jobben (deretter minst hvert andre år). Kontoret har ansvar for gjennomføring (evt. i samarbeid med andre). Ved påmelding til leiren Sørg for å få opplysninger om barnets navn, adresse, alder og telefonnummer og e-postadresse til hjemmet. Sørg også for å innhente skriftlig tillatelse fra foreldre/foresatte, om at barnet kan sitte på i bil, få paracet eller lignende ved behov eller være med på spesielle aktiviteter som bør godkjennes av foreldrene (klatring, bading osv.). La disse opplysningene fremkomme på deltakerlisten som blir brukt av leirsjefen under leiren SYKDOM 3. 1 FOREBYGGING AV SYKDOM 1) Informasjon om barnet Utform brev med informasjon til hjemmene slik at foreldre/foresatte ser nødvendigheten av å informere leirlederen dersom en deltaker lider av allergier / sykdommer, eller går på medisiner. 22

VIKTIGE TELEFONNUMMER :

VIKTIGE TELEFONNUMMER : VIKTIGE TELEFONNUMMER : Legevakta i Nesset kommune 71231200/71232333 Legevakta i Fræna kommune 71262003 Politiet i Nesset 71231470 Politiet i Fræna kommune 71266712 112 Politi Ambulanse/AMK (akutt medisinsk

Detaljer

Til alle ledere på MBUs leirer

Til alle ledere på MBUs leirer Til alle ledere på MBUs leirer Takk for at du har sagt ja til å være leder på leir! MBUs visjon er å skape fellesskap hvor barn og unge blir kjent med Jesus og vokser i tro. I dette arbeidet er leirvirksomheten

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser.

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

HUSK: Ta kontakt med vaktleder hvis du har spørsmål eller problemer ang. transport.

HUSK: Ta kontakt med vaktleder hvis du har spørsmål eller problemer ang. transport. Kjekt å vite om beredskapsvakter på Ådneram 2016 Ådneram beredskapsstasjon har telefon 38 37 19 60 Styreleder/hjemmeleder har vakt på 51 59 39 00. Reise og påmelding Påmelding til vaktene skjer på hjemmesidene

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

Retningslinjer. Ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. vernmotovergrep.bufdir.no. Illustrasjonsfoto: Sidsel Andersen

Retningslinjer. Ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. vernmotovergrep.bufdir.no. Illustrasjonsfoto: Sidsel Andersen Retningslinjer Ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming Illustrasjonsfoto: Sidsel Andersen vernmotovergrep.bufdir.no INNHOLD Retningslinjer 1 PLAKAT OM RETNINGSLINJER 3 2 INNLEDNING 4 3

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Au pair-uten rettigheter eller på like fot?

Au pair-uten rettigheter eller på like fot? Au pair-uten rettigheter eller på like fot? Au Pair Ordningen Au pair avtalen ble formalisert av Europarådet i 1969. Formålet med au pair ordningen er kulturutveksling. Som au pair kan unge mennesker øke

Detaljer

Til nye vikarer / ansatte!

Til nye vikarer / ansatte! 1 2 Til nye vikarer / ansatte! Velkommen til oss! Dette heftet er en samling av ulik informasjon som kan være greit å vite når du skal jobbe i barnehagen. Det er viktig at du setter deg inn i arbeidet,

Detaljer

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Kontaktpersoner sesongen 2014-15 Ansvarlig Kjelsåshallen Anders Holand Pettersen 928 84 842 Hall ansvarlig i styret Åge Alman-Kaas

Detaljer

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN Den som leier ut eller låner ut et lokale har et ansvar for å forsikre seg om at den som leier dette lokalet har grunnleggende kunnskaper om slukkeutstyr, alarmer,

Detaljer

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen Kommune Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen kommune Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112 Giftinformasjon 22591300 Innholdsfortegnelse Felles del Handlingsplan

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage

revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage 01.01.2010 Innholdsfortegnelse 1Beskrivelse 1.1 Mål 1.2 Ansvar og rutiner 1.3 Opplæring 1.4 Lover og forskrifter 2 Ansvar for sikkerhet

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Brukerveiledning Katteli

Brukerveiledning Katteli Brukerveiledning 1 Ø.Haukeland Brukerveiledning Katteli KATTELI bærer preg av en særegen Katteli-kultur som overføres fra elevkull tilelevkull. Det finnes få skriftlig regler og normer for denne kulturen,

Detaljer

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen åpner Kl. 08.30 Frokost Kl. 09.00 Tannpuss, samling KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring

Detaljer

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Lyngdal Cup 2013 Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Nå er det i underkant av 2 måneder vi møtes til ett av sommerens, forhåpentligvis, hyggeligste eventyr i et strålende sørlandsvær.

Detaljer

Spind IF. Informasjon om Bingoen

Spind IF. Informasjon om Bingoen Spind IF Informasjon om Bingoen 17.01.2011 Kaffe og kaker Plassering av bordene Selger Oppleser Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Arbeidsoppgaver alle... 4 Arbeidsoppgaver selgere... 5 Arbeidsoppgaver

Detaljer

VELKOMMEN TIL «ØNSKET OG ELSKET»

VELKOMMEN TIL «ØNSKET OG ELSKET» VELKOMMEN TIL «ØNSKET OG ELSKET» FELLES KONFIRMASJONSLEIR 23. 29. juni 2014 1 23.-29. juni kommer rundt 150 konfirmanter fra 13 ulike menigheter i Vest- og Aust-Telemark prosti til Gjennestad i Stokke

Detaljer

Oppgaver for Storsamling Søndag

Oppgaver for Storsamling Søndag Oppgaver Storsamling Søndag Dett er er et dokument som beskriver de forskjellige oppgave i Storsamling søndag, dette bidrar til gjøre det mulig for huskirkene å være verskap for samlingen. Innhold KLARGJØRING

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse.

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk kartlegging gir innsikt i vennestruktur i klassen, den enkelte elevs sosiale posisjon, popularitet, innflytelse, positiv og negativ kommunikasjon

Detaljer

Regelmatrise ved Karasjok skole

Regelmatrise ved Karasjok skole Regelmatrise ved Karasjok skole OAHPIIDOAHPPOPBIRAS/ELEVENES LÆRINGSMILJØ På klasserommet - Rekk opp handa når du vil si noe. - Hør etter og følg beskjeder. - Lytt når andre har ordet.. - Møt opp til rett

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Velkommen til. Barnekirurgisk post

Velkommen til. Barnekirurgisk post Velkommen til Barnekirurgisk post INNHOLDSFORTEGNELSE - Velkommen til Barnekirurgen - Om Barnekirurgen - Praktiske opplysninger - Servicetilbud - Parkeringsutgifter - Blodprøvetaking av barn - Forskrift

Detaljer

Aktivitetshefte for små brannsjefer

Aktivitetshefte for små brannsjefer brannvernuka 2009 ktivitetshefte for små brannsjefer www.brannvernuka.no Hei! lle barn har brannøvelser i barnehagen og på skolen. De voksne har brannøvelser på jobb. Det er viktig at alle i familien vet

Detaljer

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 ---

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 --- TILTAKSKORT Innholdsfortegnelse - Brann - Bruk av RIB (PIV) - Drukning / person i vannet (PIV) - Dødsfall - Forsvunnet person - Mistanke om overgrep - Trafikkulykke - Ved samtale til nødtelefon - Nyttige

Detaljer

Vaskeveiledning finner du på side 3 og brannvern side 4. Kontaktperson i støttegruppa: Annette Øgaaard mob 99006838.

Vaskeveiledning finner du på side 3 og brannvern side 4. Kontaktperson i støttegruppa: Annette Øgaaard mob 99006838. GUDSTJENESTE med JETRO som vertskap Hvordan vi forbereder, gjennomfører og avslutter samlinger i kirken slik at de blir gode opplevelser i fine omgivelser. Hjelp til gruppeledere (Dette dokumentet og en

Detaljer

Antrekk Speiderskjorte og/- eller skjerf skal brukes ved alle felles leirbål og på gudstjenesten.

Antrekk Speiderskjorte og/- eller skjerf skal brukes ved alle felles leirbål og på gudstjenesten. Leirens A-Å A Adresse og telefon Speiderens navnn Speidergruppe Ogg, Kretsleir 2015 4760 Birkeland Telefonnummer: Leir 47284789 Kun til viktig informasjon Alkohol og Rusmidler All bruk av alkohol og rusmidler

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Bakgrunn På siste barneleir hadde en del av de voksne lederne på leiren i Vegårdshei, et uformelt møte den siste

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

REGLEMENT FOR LEIE AV LOKALER PÅ FUVO

REGLEMENT FOR LEIE AV LOKALER PÅ FUVO Utleieansvarlig: Liv Bråthen Tlf. 95 14 10 30 REGLEMENT FOR LEIE AV LOKALER PÅ FUVO Leietaker plikter å gjøre seg kjent med dette reglement før arrangementet. Avtalen er gyldig når reservasjonsgebyret

Detaljer

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag - Lette det daglige samarbeidet - Avklare forventninger DAGSRYTMEN

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE 2008 2009 Telefonnummer direkte til Odin: 98 26 45 56 Telefonnummer direkte til Balder: 98 25 64 57 HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN.

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. Beredskapsplan ved mistanke om seksuelle overgrep i Tjøme og Hvasser sogn. Innledning Målsettingen med en beredskapsplan for Tjøme og Hvasser sogn er å bidra til

Detaljer

INFORMASJON OM LEIRSKOLEOPPHOLDET PÅ SKALLSTUGGU - 9. TRINN 2010

INFORMASJON OM LEIRSKOLEOPPHOLDET PÅ SKALLSTUGGU - 9. TRINN 2010 INFORMASJON OM LEIRSKOLEOPPHOLDET PÅ SKALLSTUGGU - 9. TRINN 2010 DETTE ER INFORMASJON DET ER NYTTIG Å SETTE SEG INN I FØR DU REISER TIL SKALLSTUGGU PÅ LEIRSKOLE. DU MÅ OGSÅ HUSKE Å TA MED DEG HEFTET PÅ

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no

Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no 1 av 10 INNLOGGING Besøk eller www.orebakken.no http://62.16.212.2:8000/module/mypages/main/main.html?locale=no Da får du opp følgende startside: Her

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

BRANNINSTRUKS FOR BRANNVAKT/OVERNATTINGER I SKOLEN.

BRANNINSTRUKS FOR BRANNVAKT/OVERNATTINGER I SKOLEN. BRANNINSTRUKS FOR BRANNVAKT/OVERNATTINGER I SKOLEN. Dette bygg har manuelt bannvarslingssystem og det skal derfor ved overnattinger etableres en ordning med kontinuerlig våken brannvakt som går runder

Detaljer

Ankomst/Avreise. Vi foreslår at dere tar hurtigbåt fra Smines mandag morgen klokka 1045. Avreise på fredag fra Øksnes til Smines klokka 1050.

Ankomst/Avreise. Vi foreslår at dere tar hurtigbåt fra Smines mandag morgen klokka 1045. Avreise på fredag fra Øksnes til Smines klokka 1050. Klasse 7, Bleik Montesorri skole Adr: Strengelvåg 8430 Myre Tel: 76132760 99225113 E-post: ol@iaksess.no www.oksnesleirsted.no Velkommen til leirskole uke 19 2015 (4. 8.. mai)! Nå nærmer tiden for leirskoleoppholdet

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Informasjon for tilsynsvakt

Informasjon for tilsynsvakt Informasjon for tilsynsvakt Trettenhallen Innhold: 1. Informasjon om oppstart og avslutning av dagen 2. Instruks for tilsynsvakt 3. Ordensregler Trettenhallen 4. Bose lydanlegg, ordensregler a) Bruksanvisning

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER- LILLEBJØRN

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER- LILLEBJØRN MÅNEDSBREV FOR DESEMBER- LILLEBJØRN Tema: denne måneden er adventstid og juleforberedelser Mål: formidle juletradisjoner og skape en rolig og stemningsfull førjulstid Rammeplan sier: barnehagen skal formidle

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE ROLVSØYSPEIDERNE INFORMASJON: KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Tid: Fredag 5. søndag 7. juni Sted: Tredalen leirsted, Spjærøy, Hvaler. Avreise: Fredag 5. juni kl. 17.30 fra Speiderhytta. (møt presis) Hjemreise: Søndag

Detaljer

Kaffekos eller felleslunsj for JETRO-gruppa

Kaffekos eller felleslunsj for JETRO-gruppa GUDSTJENESTE med JETRO som vertskap Hvordan vi forbereder, gjennomfører og avslutter samlinger i kirken slik at de blir gode opplevelser i fine omgivelser. Hjelp til gruppeledere (Dette dokumentet og en

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland Dette er leiren for deg som ønsker å fiske. Leiren er åpen for alle i 6. til 10.klasse, og du trenger ikke være med i NJFF for å delta. Programmet blir innholdsrikt med mange friluftsopplevelser. Stikkord

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS!

Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS! Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS! Dere finner navn, bilde og telefonnummer på deres kontaktperson i mappen. Denne personen er der for dere i tilfelle spørsmål. Eventuelt kan dere få hjelp på INDØKS-standen

Detaljer

Hvordan unngå brann i hjemmet:

Hvordan unngå brann i hjemmet: Hvordan unngå brann i hjemmet: 1. Gå aldri fra levende lys eller peis Gjenglemte lys og åpen peis er hvert år årsaken til et stort antall branner. En gnist fra peisen eller et nedbrent lys kan overtenne

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

ADRESSE BEREDSKAP. Kalfarv. 59, 5018 BERGEN TLF.: 1. etg. 55301942 2. etg. 55301943 Kontor- 55301944/ -40 E-post: Fagertun.barnehage@sib.

ADRESSE BEREDSKAP. Kalfarv. 59, 5018 BERGEN TLF.: 1. etg. 55301942 2. etg. 55301943 Kontor- 55301944/ -40 E-post: Fagertun.barnehage@sib. ADRESSE Kalfarv. 59, 5018 BERGEN TLF.: 1. etg. 55301942 2. etg. 55301943 Kontor- 55301944/ -40 E-post: Fagertun.barnehage@sib.no ALLERGI Gi melding dersom barnet har allergi, (føres på liste i kjøkkendør)

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Asterix, Obelix og småspeiderne kommer til Pernes!

Asterix, Obelix og småspeiderne kommer til Pernes! Asterix, Obelix og småspeiderne kommer til Pernes! Side 1 av 7 INFORMASJON: KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Tid: Sted: Avreise: Hjemreise: Transport: Fredag 7. søndag 9. juni Pernes, Østsiden, Fredrikstad. Se kart

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

Praktisk informasjon Norgesskolen 2016 11.-28. juli.

Praktisk informasjon Norgesskolen 2016 11.-28. juli. Praktisk informasjon Norgesskolen 2016 11.-28. juli. Skolens adresse Norgesskolen c/o Tomb Vgs og landbruksstudier, Tomballeen 7, 1640 Råde Telefon Norgesskolen: +47 4157 2108 Epost: mathias@nww.no Nødstilfelle:

Detaljer

KONFACTION INFORMASJONSMØTE. Udland kirke onsdag 18.mai kl. 18.00. Alle leirdeltagerne og foreldre møter!

KONFACTION INFORMASJONSMØTE. Udland kirke onsdag 18.mai kl. 18.00. Alle leirdeltagerne og foreldre møter! KONFACTION Den norske kirke Rossabø, Skåre og Vår Frelsers menigheter INFO INFORMASJONSMØTE Udland kirke onsdag 18.mai kl. 18.00 Alle leirdeltagerne og foreldre møter! Arr: Tlf. 52 80 95 00 Innhold: Program

Detaljer

Kontaktpersoner sesongen 2012-13

Kontaktpersoner sesongen 2012-13 Kontaktpersoner sesongen 2012-13 Ansvarlig Kjelsåshallen Eirik Næss 951 82 730 Oppmannsansvarlig Torunn Eilertsen 930 55 456 Dommeransvarlig Anders Holand Pettersen 928 84 842 Leder KIL Håndball Knut Sundby

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer