SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015"

Transkript

1 SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE

2 ÅRSMØTE 2015 I SPORTSKLUBBEN TRÆFF TRÆFFSALEN KL 19:00 AGENDA 2015/1 Godkjenning av de stemmeberettigede 2015/2 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden 2015/3 Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen 2015/4 Årsmeldinger 2015/5 Regnskap /6 Planer om storhall i Molde 2015/7 Medlemskontingent /8 Budsjett for /9 Organisasjonsplan 2015/10 Endring av vedtekter 2015/11 Valg Vedlegg 2015/4 2015/5 2015/7 2015/8 2015/9 2015/ / Lars Saga

3 Sak 4

4 ÅRSMØTESAK NR 2015/4 ÅRSMELDINGENE FOR GRUPPER OG LAGET Saksbehandler: Dato: Dokumenter: Årsmeldinger Bakgrunn: Orientering: Innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingene for gruppene og for laget som framlagt

5 ÅRSBERETNING 2014 Sportsklubben Træff Styret Leder: Lars Saga Nestleder: Irene Malmedal Marked Styremedlem: Annett Eidem Røsok Kiosk/Dugnad Styremedlem: Ole Chr. Smørdal Bredde representant Styremedlem: Arnt J. Sønslien Dame representant Styremedlem: Allan Ericson Herre representant Styremedlem: Stål Andersen Håndball representant Styremedlem: Hanne Hagset Vara Valgkomite: Valgkomite: Regnskap: Revisor: Kontrollkomite: Torgeir Thorn Morten Lunde Økonomisenteret AS BDO AS (ingen) Daglig leder Steinar Gravem Fram til Det er avholdt 10 styremøter og behandlet ca 70 saker i Grupper og medlemstall Klubben hadde 39 lag i seriespill i tillegg til knøttelag. Lagene fordelte seg på 20 i barn, 14 i ungdom og 5 i senior. Medlemsutviklingen er positiv og i 2014 var det ca 600 medlemmer. Den største veksten er i håndball. MEDLEMMER Håndball Herre Dame Bredde Gruppene har egen årsberetning og eget regnskap. Side 1

6 Sportslig aktivitet Den sportslige aktiviteten er redegjort for i gruppenes egne årsberetninger. Kurs Det er arrangert fotball leder 1 kurs med 19 deltagere. I tillegg har klubben hatt trenere på C lisens og dommer kurs. Prosjektarbeid De viktigste prosjektene det er arbeidet med i 2014: Kvalitetsklubb Prosjektet har vært ledet av Roy Kjørsvik. Det er fra høsten lagt inn et betydelig arbeid med målsetning å få klubben godkjent på nivå 1 innen årsmøtet Kvambanen Kurt Aaram har vært primus motor. Endelig finansieringen kom på plass på høsten og grunnarbeider og dekkelegging er nå utført. Banen er tatt i bruk, men noe finish gjenstår til våren Kostnaden blir kr og er finansiert gjennom midler fra kommunen og sponsorer. FFO Med initiativtaker Tina V. Skarpsno har klubben har fått i gang FFO med ca 30 barn. Hovedaktivitetene er leksehjelp og fotball i Istadhallen 2 dager per uke. Kiosk Klubben har nå gjenopptatt drift av kiosken i perioder, samt satt opp nye automater i foajeen. Økonomi Det framkom på høsten svært dårlige økonomiske prognoser. Styret arbeidet mye med dette andre halvår. Det ble ikke ansatt ny daglig leder, men dette arbeidet ble utført på dugnad av styremedlemmer. Markedsgruppa gjorde en kjempeinnsats for å få inn ekstra Prosjekt tilhørighetmidler. Klubben fikk også betydelige inntekter gjennom stordugnad på Boligmessa og økt momskompensasjon. Men det ble også tatt nødvendige, men upopulære grep, som reduksjon i godtgjøring til trenere og spillere. Uten tiltak hadde årets resultat, samlet kr , blitt mye dårligere. Herre og damegruppa hadde betydelig underskudd, mens øvrige grupper og hovedstyret har positivt resultat. Resultatet er forverret med ca kr pga regnskapstekniske feil for baneleie og utstyr i Dette er ikke ført tidligere i regnskapet og måtte føres som utgift i Dette bidrar sterkt til det svake resultatet og ser man bort fra dette viser 2014 faktisk et lite overskudd! Regnskap med signert balanse og revisors beretning er vedlagt. Klubben har til nå ikke hatt kontrollkomite. Side 2

7 apls uasrapuv lels u"sr"p'.ru (:?s *n uoslul uellv uarlsuøs 'r lujv leprørrs rgs alo frry/tf YN*,rID lrpr,rlrl "u"r1 PmaaV{Ø e8e5 s:e1 ",Arg 5ro1 'aplot^l aueqssarslsun>; pfu1uat;na3 JoJ laueld ajapt1 raprs-e lm/8u u a; r;o.r6 uasseusualpau algl arapal to arauall ne Suuee;ddo/8utsln1 a1lå15 uau ofsesr u e8lo r lal>l afsordqq n 11s1alr I e^) ^e 3u uelu auta;d ut 1 3ur.rÅlsrtuouolø arpag :ra Je alsau rapg.rtuos8ulusles 3o la8ut.tp.to;ln a8tllln uaop 'ua8uosas auuap ne 3ur.rø;ruouuaf8 11 Seiptq lol a8rl;rnu; a;pue 3o JJaJI JJæJI 'såoqppg 'lereddeal]øls 'uuauddo 'Jauar1 suaqqnll alle ll] IIel rols ul tutuln;sny 'uuau/apn? X æ 3o.raluaf/auu!^) ra % LE )ap'uasserustualpau pau pg.t1 t lpo8 la auarå]s r ua8ur;apro;suuøh 'Jauur^l % 0S auaråtsaddnr8 I 3o rauutnl % 8 lap ra 1arÅlspanoq I 8ur;;r1se111 'Ølllu aril ]ap aii! rasuarnloj JJætf uaqqnl1s1.tod5 Ø[llttt ar]^ 'af;ens1r;;11 ajpue Jalla uuauddo 'arauarl.ro1 ra11å1n ralla rapels uarls!8ar allr req laråts 'allesue lspj aiit VT1Z'LO'TE raua req uaqqnl» Ø[1;tltsPtaqlY 'UrJp ajaprn.ro; 3e;uun.r3 ra ]ap Jauau laråls

8 Vedlegg: 1 Regnskap 2 Revisors beretning Side 4

9

10

11 ÅRSBERETNING 2014 Spkl Træff Dame Styret Leder: Arnt J Sønslien Nestleder: Nils Sørseth Styremedlem: Modulf Gjelsvik Styremedlem: Ingrid Helde Kjølset Styremedlem: Steinar Sæther Arnt Jørgen Sønslien har vært avdelingens representant og møtt i hovedstyret. Følgende har gått ut av styret i løpet av 2014: Styremedlem: Elin Gjerde Styremedlem: Dreshaj Kushtrim Styremedlem: Arnt Ove Strande Styremedlem: Tove Charlotte Æsøy Tove Charlotte Æsøy ba i høst om å få bli løst fra sitt styreverv. Dette ble akseptert av styret. De øvrige sluttet etter vanlige prosedyrer i løpet av året. De undertegnede her satt som styremedlemmer ved årsskiftet. Medlemmer Dameavdelingen hadde i medlemmer fordelt på J14, J16 og damelag. Sportslig aktivitet Damelagets 1. lag spilte i 2. div og ble nr 10 og rykket ned til 3. divisjon. Træff 2 spilte i sunnmørsserien og ble nummer 7 av 10 lag i 11 er fotball. Dame stilte også et 7 er lag som ble administrert av Elnesvågen. J16 spilte i 2. divisjon med to lag og ble nr 3 og 6 av totalt seks lag. J16 stilte også med et 7 er lag som slo Tingvoll i finalen og ble kretsmester. Norway Cup: Træff J16 deltok og ble utslått i 1/8 finalen i A sluttspillet og junior deltok og ble slått ut i semifinalen i B sluttspillet. Dame arrangerte G Sport Cup i månedsskiftet nov/des som er regionens største innendørs fotballarrangement for jenter/damer. Det deltok 33 lag. Sammen med herre arrangerte vi i romjula XL Bygg Cup for vennelag. Begge arrangementene foregikk på kunstgresset i Træffhallen og delvis på parketten i flerbrukshallen. Arnt Ove Strande har vært hovedtrener for damelaget. Sammen med seg har han hatt Lars Birger Flemmen. Anni Kari Pedersen, Roy Helle og Petter Ragnes har vært trenere for J16. Tina Veitsle Skarpsno har vært hovedtrener for J14 med hjelp fra Marcus Andreasson og Robert Løvik.

12 Økonomi Økonomien for 2014 har vært anstrengt likviditetsmessig slik som foregående år. Lagene har vært svært skadeutsatt, med økte kostnader til fysioterapi og skadebehandling. Avdelingen sliter fortsatt med lave sponsorinntekter. Utgifter til å drive litt for mange lag (i forhold til inntekter) har også vært utslagsgivende. Litt for store ambisjoner i oppkjøringen for seniorlaget mange cuper og vinterseriespill. Store utgifter til baneleie og deltakelse i NM cup. Utgiftssiden på utstyr har også vært stor, pga mange spillere og nye drakter etc. Dette vil reduseres betraktelig i Regnskapet viser i 2014 ett negativt resultat på kr ,14. Dette er svært alvorlig, og styret tar grep i 2015 for å bedre dette. Damelaget rykket ned fra 2. til 3. divisjon i Dette vil redusere utgiftene i Dame har tre store kreditorer; Molde Kommune, Økonomisenteret og Tornes Trading. Det er, gjennom hovedstyret, inngått en ordning med Molde Kommune med nedbetaling av gjeld som er omgjort til lån. Det er også inngått forhandlinger om nedbetalingsavtale med Økonomisenteret og Tornes Trading. Disse er ikke sluttført i skrivende stund. Økonomiansvarlig for dame er fom 2015 tidligere revisor Nils Sørseth. Videre har styremedlem Ingrid Helde Kjølset tatt ansvar for vederlagsfritt å føre regnskap for dameavdelingen i Tidligere bemerkninger til regnskap vedr utestående fordringer til styremedlem er ordnet opp i. Generelt Træff dame inngikk et samarbeid med Gossen IL før sesongen 2014 startet. Samarbeidet går ut på å stille felles lag i J 16. Fra før har vi samarbeid med Elnesvågen. Sammensetningen fikk navnet Træff/Elnesvågen/Gossen. Samarbeidet har fungert relativt bra, men det ble en del støy fra noen foreldregruppen i Træffleiren vedr samarbeidet. Dette har gått seg brukbart til ila sesongen. Samarbeidet fortsetter i Det er i 2015 tvingende nødvendig å skape et økonomisk resultat som blir positivt. Styret mener det er gjort grep for å realisere dette. Av de viktige grepene vi tar for 2015 er at vi skal utføre regnskap på dugnad. Vi har fått inn kvalifiserte personer i styret som har bakgrunn for å utføre regnskapsarbeidet. Vi har også redusert antall lag. J16 stiller kun et lag. Dame stiller kun et lag. Damelaget spiller i 3. Divisjon i 2015, og dette vil redusere reiseutgiftene betydelig. Vi reduserer også godtgjørelser til trenere og skjærer kraftig ned på utstyrskjøp.

13

14 ÅnseeRerNrNG zot4 Bredde FOTBALL Styret Leder: Styremedlem/økonomi: Styremed lem/utstyr: Styremed lem/oppsta rt: Styremed lem/ma rked: Styremedlem/lT: Ole Christian Smørdal Margrethe Solevåg Pål Hammerø Eirik Valved Mari Nygård Kevin Torhus Styrets arbeid har i 201,4 som året før hatt stor fokus på økonomi. Her har vi god kontroll. lstad cup og julemessa er viktige arrangement for Bredde. Ellers har vi hatt fokus på at Træff skal være klubbstyrt og ikke lagstyrt. Det har vært arrangert barnefotballkveld og trenermøter. Trenerne har også fått tilbud om C-trener kurs. Medlemmer Bredde omfatter jenter og gutter fra knøtt og opp til 12 år. Det er nå ca 180 aktive gutter og jenter i Bredde. Vi har også 36 trenere og lagledere som gjør en solid jobb for barna i Træff. Sportslig aktivitet Vi ser at aktiviteten i Bredde er stor. Lagene deltar på serieturneringer/cuper lokalt og i hele Møre og Romsdal. Man kan konstatere at Træff er godt synlig og gir et positivt uttrykk utad. Økonomi Bredde har et resultati2ot4 på ca kr,-}.l$eeq-ioverskudd. Fortsatt er Cecilienfryd den største utgiftsposten vår med Molde kommune som en god nummer to. Vi er avhengige av lstad cup og julemessa for å få et tilfredsstillende resultat også i Avslutning Kvambanen blir spennende å ta i bruk denne sesongen. En takk til Kurt Aaram som har vært primus motor her. Ellers vil vi takke alle foreldre, trenere og lagledere som bidrar til å gi barna våre flotte opplevelser i Træffdrakta. Så ser vi fremover mot et nytt og spennende fotballår i Margrethe Solevåg

15 ÅnsernerNrNc zotq TRÆFF HÅNogRLL Styret Leder: Stål Andersen Nestleder: Kjell Skar Styremedlem: MaritMahle Styremedlem: Anne Margrete Reitan Økonomi Medlemmer Damer 3.div : 12 stk Jenter 18 år: 14 stk Jenter 1L år : 15 stk Jenter 10 år: 14 stk Minijenter 05-08: ca 40 stk Mini gutter 06/07 : 14 stk Totalt ca 110 stk Sportslig aktivitet Arrangert lstad cup minihåndballcup med 43 påmeldte lag. 11års arrangement, hel dag med seriekamper 10 års arrangement, hel dag med seriekamper 3.div damer nedre halvdel på tabellen 18 års regionserien, på nedre halvdel på labell" sportslig bra utrytte- - - Økonomi Har jobbet intensivt med å få ned u iftene ogfå bortgammel gield. Fortsatt noen poster igjen, men det er internt i klubben. Dette ga i 2OL4 et positivt resultat økonomisk. : Avslutning Viktige prosjekt: Rekruttering, dette gjelder både spillere og styremedlemmer. Fortsette å øke antall aldersbestemte håndball lag og forsøke å få på plass egne håndballdommere i klubben. Takker trenere og oppmenn og foreldre som har bidratt i arbeidet med barn og unge itræff håndball. Stå.l A.de, ott Stål Andersen Mn,*/(*W Marit Mahle KjellSkar Qn.teftn-{. ta {rine Margrete Reitan it -

16 Sak 5

17 ÅRSMØTESAK NR 2015/5 REGNSKAP FOR GRUPPER OG LAGET Saksbehandler: Dato: Dokumenter: Resultatregnskap og balanse Bakgrunn: Orientering: Innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap for gruppene og for laget som framlagt

18 ÅRSREGNSKAP KLUBB 2014 Resultat Dame Håndball Bredde Hovedstyret Herre Sum 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskriving på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen Finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT

19 Balanse pr Damefotball Håndball Ungdom Hovedstyre Herrefotball Sum Sum 2013 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Baner/Anlegg Investeringer i Aksjer og Andeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

20 Årsregnskap 2014 for Træff Hovedstyre

21 Træff Hovedstyre Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (36 860) (30 722) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (12 272) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ÅRSRESULTAT (12 272) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital (12 272) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (12 272) Årsregnskap for Træff Hovedstyre Organisasjonsnr.

22 Træff Hovedstyre Balanse pr ',t EIENDELER OMLøPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o. l. SUM OMLøPSMIDLER SUM EIENDELER s EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAP!TAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptient egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,r,lw sb;-l fl"je(ser\ lil^n{; lrrr"- Arsregnskap for Træff Hovedstyre Organisasjonsnr.

23 Noter 2014 Træff Hovedstyret Note 0 Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser. Regnskapet bokføres etter regnskapsprinsippet, det innebærer at inntekter bokføres i den periode de er opptjent og kostnader bokføres i den periode de er påløpt. Note 1 Spesifikasjon av inntekter Tilskudd Sponsorinntekter FFO Kontingenter Prosjekt tilhørlighet Grasrotandelen Norsk Tipping Administrasjonstilskudd fra gruppene Momskompensasjon Vasking og andre dugnader Andre inntekter Sum Note 2 Lønn. Lønn til daglig leder er utgiftsført med kr og annen ytelse med kr Hovedstyret har avtale om obligatorisk tjenestepensjon etter lov om foretakspensjon. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styre. Note 3 Bundne midler/tilskudd/driftsmiddel. Klubben har investert i fotballbane på Kvam med kr Klubben har mottatt tilskudd fra ulike aktører i forbindelse med investeringen på kr Investeringen er nettoført mot tilskudd. Resterende tilskudd er balanseført som annen kortsiktig gjeld kr og bankinnskudd kr og er bundet til investering i fotballbane Av selskapets bankinnskudd er kr bundet til skattetrekks midler og kr til Mats Amundsgård`s minnefond. Træff Hovedstyret Side 1

24 Noter 2014 Træff Hovedstyret Note 4 Gjeld til kredittinstitusjon og Molde Kommune Lån fra Molde kommune med bokført verdi kr har en nedbetalingstid på 60 måneder fra 1. januar 2015, med full innfrielse i januar Det er ikke stillet sikkerhet for lånet. Lån fra Sparebanken Møre med bokført verdi kr , ble opptatt den og skal være innfridd den 1. mai Det er ikke stillet sikkerhet for lånet. Træff Hovedstyret Side 1

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Årsregnskap 2014 for Træff Fotball Damer

34 Træff Fotball Damer Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (30 428) (16 210) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) ( ) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ÅRSRESULTAT ( ) ( ) OVERF. OG DISPONERINGER Dekning av udekket tap / fremført udekket tap ( ) ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) ( ) Årsregnskap for Træff Fotball Damer Organisasjonsnr.

35 Træff Fotball Damer Balanse pr Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Udekket tap ( ) ( ) Sum opptjent egenkapital ( ) ( ) SUM EGENKAPITAL ( ) ( ) GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årsregnskap for Træff Fotball Damer Organisasjonsnr.

36

37 Noter 2014 Træff Fotball Damer Note 0 Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser. Regnskapet bokføres etter regnskapsprinsippet, det innebærer at inntekter bokføres i den periode de er opptjent og kostnader bokføres i den periode de er påløpt. Note 1 Spesifikasjon av inntekter Tilskudd/støtte/gaver Sponsorinntekter og annonseinntekter Kontingenter, treningsavgift og forsikring Prosjekt tilhørlighet Dugnader Træffkort Innbet. Norway cup/andre cuper Arrangement/Cup/loddsalg Momskompensasjon Sum Note 2 Lønn. Lønnskostnader er utgiftsført med kr Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Note 3 Andre fordringer Klubben har kundefordring på kr ,- på økonomiansvarlig Arnt Ove Strande pr Træff Fotball Side 1

38

39

40 Årsregnskap 2014 for Træff Ungdom

41 Træff Ungdom Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (55 242) (72 651) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Træff Ungdom Organisasjonsnr.

42 Træff Ungdom Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Cecilienfryd Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLøPSMIDLER Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. SUM OMLøPSMIDLER SUM EIENDELER 3, l s EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen Iangsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD f Arsregnskap for Træff Ungdom /1 t,,/' /1 it&e,dr,l, IM ri\ L"J.\ t t^,\ jn l LI i.o ta., '^*-,J Organisasl'onsnr.

43 Noter 2014 Træff Ungdom Note 0 Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser. Regnskapet bokføres etter regnskapsprinsippet, det innebærer at inntekter bokføres i den periode de er opptjent og kostnader bokføres i den periode de er påløpt. Note 1 Spesifikasjon av inntekter Tilskudd Sponsorinntekter Fra Træff treff Kontingenter og treningsavgift Prosjekt tilhørlighet Dugnader, arrangement og lotteri Leieinntekter Cecilienfryd Momskompensasjon Andre inntekter 8798 Sum Note 2 Lønn. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til styre Note 3 Idrettsanlegg. Anlegget på Cecilienfryd ble i 2008 overført til Træff Ungdom. Anlegget blir avskrevet lineært med kr Note 4 Pantelån. Anlegget på Cecilienfryd er stillet som sikkerhet for lån. Træff Ungdom Side 1

44

45

46 Årsregnskap 2014 for Træff Håndball

47 Træff Håndball Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (182) 168 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Træff Håndball Organisasjonsnr.

48 Træff Håndball Balanse pr EIENDELER OMLøPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o. l. SUM OMLøPSMIDLER SUM EIENDELER 't8 409 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptient egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapitat SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD I { s Cl ul I\ )t ; I rn0r-rs<,n, Mfr,,tM^.IL«/.i.=iW]C /11 Qt", L for Træff Håndball Organisasjonsnr.

49 Noter 2014 Træff Håndball Note 0 Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser. Regnskapet bokføres etter regnskapsprinsippet, det innebærer at inntekter bokføres i den periode de er opptjent og kostnader bokføres i den periode de er påløpt. Note 1 Spesifikasjon av inntekter Tilskudd Sponsorinntekter Kontingenter og treningsavgift Prosjekt tilhørlighet Arrangement Sportbingo Dugnader Momskompensasjon Andre inntekter Sum Note 2 Lønn. Lønn til trener er utgiftsført med kr og km-godtgjørelse med kr Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styre. Træff Håndball Side 1

50

51

52 Sak 7

53 ÅRSMØTESAK NR 2015/7 MEDLEMSKONTINGENT 2016 Saksbehandler: Lars Saga Dato: Dokumenter: Bakgrunn: Årsmøtevedtak 7/2014 Orientering: Årsmøte ber Hovedstyret om å fortsette arbeidet med å innføre en familiekontingent som et supplement til den vanlige medlemskontingenten. Træff vil da ha følgende typer medlemskontingenter: Enkelt. Det skilles ikke mellom barn, voksne eller støttemedlem Familie. Det er ikke hele familien som har et kollektivt medlemskap, men hvert enkelt familiemedlem har sitt medlemskap. Dette innebærer at alle registreres med navn, fødselsdato, adresse. Gjelder fra 3 familiemedlemmer. Direkte inntektstap på medlemskontingenten (familier som allerede har 3 medlem) vil med en innføring være ubetydelige. Økt støtte (kulturmidler mv) som følge av noe flere medlemmer antas også være små. Den største effekten av innføring av familiemedlemskap vil forhåpentligvis være flere medlemmer som igjen har betydning for klubbens drift og aktivitet. Hovedstyret vedtok i sak 8.4 å legge fram saken med følgende innstilling til vedtak: Familiekontingent innføres fra Medlemskontingenten har for 2016 følgende satser: Enkelt kr 200 Familie kr 450

54 Sak 8

55 ÅRSMØTESAK NR 2015/8 BUDSJETT FOR 2015 Saksbehandler: Dato: Dokumenter: Budsjett for grupper og laget Bakgrunn: Orientering: Innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjett for 2015 for gruppene og for laget

56 BUDSJETT KLUBB 2015 Dame Håndball Bredde Hovedstyret Herre Sum Driftsinntekter Driftskostnader DRIFTSRESULTAT

57 HOVEDSTYRET BUDSJETT Inntekter 3050 Sponsorinntekter avgiftspliktig Sponsorinntekter avgiftsfritt Medlemskontingenter FFO (ikke 1 kl) Prosjekt tilhørighet Grasrotandelen Momskompensasjon Adm tilskudd fra gruppene Vasking og andre dugnader Diverse inntekter SUM Utgifter 4030 Kalender Innkjøp klær/utstyr Innkjøp for videresalg kiosk Lønn Arbeidsgiveravgift OTP tjenestepensjon Kaffe og diverse Leie lokaler Leie bane Kjøp utstyr/inventar Rep/vedlikehold Revisjonshonorar Regnskapshonorar Kontoromkostninger Kopiering/trykking Portoutgifter Internettkostnader Telefon/bredbånd/internett Kostnader vedr styremøter Bilgodtgjørelse oppgavepliktig Reiseutgifter Reklame og annonser Medlemskontingenter Blomster/oppmerksomhet Forsikringer Bank og kortgebyr Annen kostnad Dommerutdanning Renhold Diverse SUM Finanskostnader RESULTAT

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring. Revisjon 0. Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx

Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring. Revisjon 0. Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring Revisjon 0 Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Mål og hovedprinsipper... 4 1.2 Hovedstyrets ansvar... 4 1.3 Gruppene... 4 1.4 Denne

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus Sportsklubben Speed FOTBALL SVØMMING STIFTET DEN 13 JULI 1918 TILSLUTTET: OSLO IDRETTSKRETS NORGES FOTBALLFORBUND NORGES SVØMMEFORBUND Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl.

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 Styrets sammensetning: Leder : Helge Josdal Nestleder : Mikael Pedersen Styremedlemmer : Arvid Løite Sten Pedersen Tom-Reidar Natvig Solveig

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 1 av 31 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 15.mars 2014 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 1. Godkjennelse av stemmebrettige. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent,referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer