SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015"

Transkript

1 SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE

2 ÅRSMØTE 2015 I SPORTSKLUBBEN TRÆFF TRÆFFSALEN KL 19:00 AGENDA 2015/1 Godkjenning av de stemmeberettigede 2015/2 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden 2015/3 Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen 2015/4 Årsmeldinger 2015/5 Regnskap /6 Planer om storhall i Molde 2015/7 Medlemskontingent /8 Budsjett for /9 Organisasjonsplan 2015/10 Endring av vedtekter 2015/11 Valg Vedlegg 2015/4 2015/5 2015/7 2015/8 2015/9 2015/ / Lars Saga

3 Sak 4

4 ÅRSMØTESAK NR 2015/4 ÅRSMELDINGENE FOR GRUPPER OG LAGET Saksbehandler: Dato: Dokumenter: Årsmeldinger Bakgrunn: Orientering: Innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingene for gruppene og for laget som framlagt

5 ÅRSBERETNING 2014 Sportsklubben Træff Styret Leder: Lars Saga Nestleder: Irene Malmedal Marked Styremedlem: Annett Eidem Røsok Kiosk/Dugnad Styremedlem: Ole Chr. Smørdal Bredde representant Styremedlem: Arnt J. Sønslien Dame representant Styremedlem: Allan Ericson Herre representant Styremedlem: Stål Andersen Håndball representant Styremedlem: Hanne Hagset Vara Valgkomite: Valgkomite: Regnskap: Revisor: Kontrollkomite: Torgeir Thorn Morten Lunde Økonomisenteret AS BDO AS (ingen) Daglig leder Steinar Gravem Fram til Det er avholdt 10 styremøter og behandlet ca 70 saker i Grupper og medlemstall Klubben hadde 39 lag i seriespill i tillegg til knøttelag. Lagene fordelte seg på 20 i barn, 14 i ungdom og 5 i senior. Medlemsutviklingen er positiv og i 2014 var det ca 600 medlemmer. Den største veksten er i håndball. MEDLEMMER Håndball Herre Dame Bredde Gruppene har egen årsberetning og eget regnskap. Side 1

6 Sportslig aktivitet Den sportslige aktiviteten er redegjort for i gruppenes egne årsberetninger. Kurs Det er arrangert fotball leder 1 kurs med 19 deltagere. I tillegg har klubben hatt trenere på C lisens og dommer kurs. Prosjektarbeid De viktigste prosjektene det er arbeidet med i 2014: Kvalitetsklubb Prosjektet har vært ledet av Roy Kjørsvik. Det er fra høsten lagt inn et betydelig arbeid med målsetning å få klubben godkjent på nivå 1 innen årsmøtet Kvambanen Kurt Aaram har vært primus motor. Endelig finansieringen kom på plass på høsten og grunnarbeider og dekkelegging er nå utført. Banen er tatt i bruk, men noe finish gjenstår til våren Kostnaden blir kr og er finansiert gjennom midler fra kommunen og sponsorer. FFO Med initiativtaker Tina V. Skarpsno har klubben har fått i gang FFO med ca 30 barn. Hovedaktivitetene er leksehjelp og fotball i Istadhallen 2 dager per uke. Kiosk Klubben har nå gjenopptatt drift av kiosken i perioder, samt satt opp nye automater i foajeen. Økonomi Det framkom på høsten svært dårlige økonomiske prognoser. Styret arbeidet mye med dette andre halvår. Det ble ikke ansatt ny daglig leder, men dette arbeidet ble utført på dugnad av styremedlemmer. Markedsgruppa gjorde en kjempeinnsats for å få inn ekstra Prosjekt tilhørighetmidler. Klubben fikk også betydelige inntekter gjennom stordugnad på Boligmessa og økt momskompensasjon. Men det ble også tatt nødvendige, men upopulære grep, som reduksjon i godtgjøring til trenere og spillere. Uten tiltak hadde årets resultat, samlet kr , blitt mye dårligere. Herre og damegruppa hadde betydelig underskudd, mens øvrige grupper og hovedstyret har positivt resultat. Resultatet er forverret med ca kr pga regnskapstekniske feil for baneleie og utstyr i Dette er ikke ført tidligere i regnskapet og måtte føres som utgift i Dette bidrar sterkt til det svake resultatet og ser man bort fra dette viser 2014 faktisk et lite overskudd! Regnskap med signert balanse og revisors beretning er vedlagt. Klubben har til nå ikke hatt kontrollkomite. Side 2

7 apls uasrapuv lels u"sr"p'.ru (:?s *n uoslul uellv uarlsuøs 'r lujv leprørrs rgs alo frry/tf YN*,rID lrpr,rlrl "u"r1 PmaaV{Ø e8e5 s:e1 ",Arg 5ro1 'aplot^l aueqssarslsun>; pfu1uat;na3 JoJ laueld ajapt1 raprs-e lm/8u u a; r;o.r6 uasseusualpau algl arapal to arauall ne Suuee;ddo/8utsln1 a1lå15 uau ofsesr u e8lo r lal>l afsordqq n 11s1alr I e^) ^e 3u uelu auta;d ut 1 3ur.rÅlsrtuouolø arpag :ra Je alsau rapg.rtuos8ulusles 3o la8ut.tp.to;ln a8tllln uaop 'ua8uosas auuap ne 3ur.rø;ruouuaf8 11 Seiptq lol a8rl;rnu; a;pue 3o JJaJI JJæJI 'såoqppg 'lereddeal]øls 'uuauddo 'Jauar1 suaqqnll alle ll] IIel rols ul tutuln;sny 'uuau/apn? X æ 3o.raluaf/auu!^) ra % LE )ap'uasserustualpau pau pg.t1 t lpo8 la auarå]s r ua8ur;apro;suuøh 'Jauur^l % 0S auaråtsaddnr8 I 3o rauutnl % 8 lap ra 1arÅlspanoq I 8ur;;r1se111 'Ølllu aril ]ap aii! rasuarnloj JJætf uaqqnl1s1.tod5 Ø[llttt ar]^ 'af;ens1r;;11 ajpue Jalla uuauddo 'arauarl.ro1 ra11å1n ralla rapels uarls!8ar allr req laråts 'allesue lspj aiit VT1Z'LO'TE raua req uaqqnl» Ø[1;tltsPtaqlY 'UrJp ajaprn.ro; 3e;uun.r3 ra ]ap Jauau laråls

8 Vedlegg: 1 Regnskap 2 Revisors beretning Side 4

9

10

11 ÅRSBERETNING 2014 Spkl Træff Dame Styret Leder: Arnt J Sønslien Nestleder: Nils Sørseth Styremedlem: Modulf Gjelsvik Styremedlem: Ingrid Helde Kjølset Styremedlem: Steinar Sæther Arnt Jørgen Sønslien har vært avdelingens representant og møtt i hovedstyret. Følgende har gått ut av styret i løpet av 2014: Styremedlem: Elin Gjerde Styremedlem: Dreshaj Kushtrim Styremedlem: Arnt Ove Strande Styremedlem: Tove Charlotte Æsøy Tove Charlotte Æsøy ba i høst om å få bli løst fra sitt styreverv. Dette ble akseptert av styret. De øvrige sluttet etter vanlige prosedyrer i løpet av året. De undertegnede her satt som styremedlemmer ved årsskiftet. Medlemmer Dameavdelingen hadde i medlemmer fordelt på J14, J16 og damelag. Sportslig aktivitet Damelagets 1. lag spilte i 2. div og ble nr 10 og rykket ned til 3. divisjon. Træff 2 spilte i sunnmørsserien og ble nummer 7 av 10 lag i 11 er fotball. Dame stilte også et 7 er lag som ble administrert av Elnesvågen. J16 spilte i 2. divisjon med to lag og ble nr 3 og 6 av totalt seks lag. J16 stilte også med et 7 er lag som slo Tingvoll i finalen og ble kretsmester. Norway Cup: Træff J16 deltok og ble utslått i 1/8 finalen i A sluttspillet og junior deltok og ble slått ut i semifinalen i B sluttspillet. Dame arrangerte G Sport Cup i månedsskiftet nov/des som er regionens største innendørs fotballarrangement for jenter/damer. Det deltok 33 lag. Sammen med herre arrangerte vi i romjula XL Bygg Cup for vennelag. Begge arrangementene foregikk på kunstgresset i Træffhallen og delvis på parketten i flerbrukshallen. Arnt Ove Strande har vært hovedtrener for damelaget. Sammen med seg har han hatt Lars Birger Flemmen. Anni Kari Pedersen, Roy Helle og Petter Ragnes har vært trenere for J16. Tina Veitsle Skarpsno har vært hovedtrener for J14 med hjelp fra Marcus Andreasson og Robert Løvik.

12 Økonomi Økonomien for 2014 har vært anstrengt likviditetsmessig slik som foregående år. Lagene har vært svært skadeutsatt, med økte kostnader til fysioterapi og skadebehandling. Avdelingen sliter fortsatt med lave sponsorinntekter. Utgifter til å drive litt for mange lag (i forhold til inntekter) har også vært utslagsgivende. Litt for store ambisjoner i oppkjøringen for seniorlaget mange cuper og vinterseriespill. Store utgifter til baneleie og deltakelse i NM cup. Utgiftssiden på utstyr har også vært stor, pga mange spillere og nye drakter etc. Dette vil reduseres betraktelig i Regnskapet viser i 2014 ett negativt resultat på kr ,14. Dette er svært alvorlig, og styret tar grep i 2015 for å bedre dette. Damelaget rykket ned fra 2. til 3. divisjon i Dette vil redusere utgiftene i Dame har tre store kreditorer; Molde Kommune, Økonomisenteret og Tornes Trading. Det er, gjennom hovedstyret, inngått en ordning med Molde Kommune med nedbetaling av gjeld som er omgjort til lån. Det er også inngått forhandlinger om nedbetalingsavtale med Økonomisenteret og Tornes Trading. Disse er ikke sluttført i skrivende stund. Økonomiansvarlig for dame er fom 2015 tidligere revisor Nils Sørseth. Videre har styremedlem Ingrid Helde Kjølset tatt ansvar for vederlagsfritt å føre regnskap for dameavdelingen i Tidligere bemerkninger til regnskap vedr utestående fordringer til styremedlem er ordnet opp i. Generelt Træff dame inngikk et samarbeid med Gossen IL før sesongen 2014 startet. Samarbeidet går ut på å stille felles lag i J 16. Fra før har vi samarbeid med Elnesvågen. Sammensetningen fikk navnet Træff/Elnesvågen/Gossen. Samarbeidet har fungert relativt bra, men det ble en del støy fra noen foreldregruppen i Træffleiren vedr samarbeidet. Dette har gått seg brukbart til ila sesongen. Samarbeidet fortsetter i Det er i 2015 tvingende nødvendig å skape et økonomisk resultat som blir positivt. Styret mener det er gjort grep for å realisere dette. Av de viktige grepene vi tar for 2015 er at vi skal utføre regnskap på dugnad. Vi har fått inn kvalifiserte personer i styret som har bakgrunn for å utføre regnskapsarbeidet. Vi har også redusert antall lag. J16 stiller kun et lag. Dame stiller kun et lag. Damelaget spiller i 3. Divisjon i 2015, og dette vil redusere reiseutgiftene betydelig. Vi reduserer også godtgjørelser til trenere og skjærer kraftig ned på utstyrskjøp.

13

14 ÅnseeRerNrNG zot4 Bredde FOTBALL Styret Leder: Styremedlem/økonomi: Styremed lem/utstyr: Styremed lem/oppsta rt: Styremed lem/ma rked: Styremedlem/lT: Ole Christian Smørdal Margrethe Solevåg Pål Hammerø Eirik Valved Mari Nygård Kevin Torhus Styrets arbeid har i 201,4 som året før hatt stor fokus på økonomi. Her har vi god kontroll. lstad cup og julemessa er viktige arrangement for Bredde. Ellers har vi hatt fokus på at Træff skal være klubbstyrt og ikke lagstyrt. Det har vært arrangert barnefotballkveld og trenermøter. Trenerne har også fått tilbud om C-trener kurs. Medlemmer Bredde omfatter jenter og gutter fra knøtt og opp til 12 år. Det er nå ca 180 aktive gutter og jenter i Bredde. Vi har også 36 trenere og lagledere som gjør en solid jobb for barna i Træff. Sportslig aktivitet Vi ser at aktiviteten i Bredde er stor. Lagene deltar på serieturneringer/cuper lokalt og i hele Møre og Romsdal. Man kan konstatere at Træff er godt synlig og gir et positivt uttrykk utad. Økonomi Bredde har et resultati2ot4 på ca kr,-}.l$eeq-ioverskudd. Fortsatt er Cecilienfryd den største utgiftsposten vår med Molde kommune som en god nummer to. Vi er avhengige av lstad cup og julemessa for å få et tilfredsstillende resultat også i Avslutning Kvambanen blir spennende å ta i bruk denne sesongen. En takk til Kurt Aaram som har vært primus motor her. Ellers vil vi takke alle foreldre, trenere og lagledere som bidrar til å gi barna våre flotte opplevelser i Træffdrakta. Så ser vi fremover mot et nytt og spennende fotballår i Margrethe Solevåg

15 ÅnsernerNrNc zotq TRÆFF HÅNogRLL Styret Leder: Stål Andersen Nestleder: Kjell Skar Styremedlem: MaritMahle Styremedlem: Anne Margrete Reitan Økonomi Medlemmer Damer 3.div : 12 stk Jenter 18 år: 14 stk Jenter 1L år : 15 stk Jenter 10 år: 14 stk Minijenter 05-08: ca 40 stk Mini gutter 06/07 : 14 stk Totalt ca 110 stk Sportslig aktivitet Arrangert lstad cup minihåndballcup med 43 påmeldte lag. 11års arrangement, hel dag med seriekamper 10 års arrangement, hel dag med seriekamper 3.div damer nedre halvdel på tabellen 18 års regionserien, på nedre halvdel på labell" sportslig bra utrytte- - - Økonomi Har jobbet intensivt med å få ned u iftene ogfå bortgammel gield. Fortsatt noen poster igjen, men det er internt i klubben. Dette ga i 2OL4 et positivt resultat økonomisk. : Avslutning Viktige prosjekt: Rekruttering, dette gjelder både spillere og styremedlemmer. Fortsette å øke antall aldersbestemte håndball lag og forsøke å få på plass egne håndballdommere i klubben. Takker trenere og oppmenn og foreldre som har bidratt i arbeidet med barn og unge itræff håndball. Stå.l A.de, ott Stål Andersen Mn,*/(*W Marit Mahle KjellSkar Qn.teftn-{. ta {rine Margrete Reitan it -

16 Sak 5

17 ÅRSMØTESAK NR 2015/5 REGNSKAP FOR GRUPPER OG LAGET Saksbehandler: Dato: Dokumenter: Resultatregnskap og balanse Bakgrunn: Orientering: Innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap for gruppene og for laget som framlagt

18 ÅRSREGNSKAP KLUBB 2014 Resultat Dame Håndball Bredde Hovedstyret Herre Sum 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskriving på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen Finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT

19 Balanse pr Damefotball Håndball Ungdom Hovedstyre Herrefotball Sum Sum 2013 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Baner/Anlegg Investeringer i Aksjer og Andeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

20 Årsregnskap 2014 for Træff Hovedstyre

21 Træff Hovedstyre Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (36 860) (30 722) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (12 272) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ÅRSRESULTAT (12 272) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital (12 272) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (12 272) Årsregnskap for Træff Hovedstyre Organisasjonsnr.

22 Træff Hovedstyre Balanse pr ',t EIENDELER OMLøPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o. l. SUM OMLøPSMIDLER SUM EIENDELER s EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAP!TAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptient egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,r,lw sb;-l fl"je(ser\ lil^n{; lrrr"- Arsregnskap for Træff Hovedstyre Organisasjonsnr.

23 Noter 2014 Træff Hovedstyret Note 0 Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser. Regnskapet bokføres etter regnskapsprinsippet, det innebærer at inntekter bokføres i den periode de er opptjent og kostnader bokføres i den periode de er påløpt. Note 1 Spesifikasjon av inntekter Tilskudd Sponsorinntekter FFO Kontingenter Prosjekt tilhørlighet Grasrotandelen Norsk Tipping Administrasjonstilskudd fra gruppene Momskompensasjon Vasking og andre dugnader Andre inntekter Sum Note 2 Lønn. Lønn til daglig leder er utgiftsført med kr og annen ytelse med kr Hovedstyret har avtale om obligatorisk tjenestepensjon etter lov om foretakspensjon. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styre. Note 3 Bundne midler/tilskudd/driftsmiddel. Klubben har investert i fotballbane på Kvam med kr Klubben har mottatt tilskudd fra ulike aktører i forbindelse med investeringen på kr Investeringen er nettoført mot tilskudd. Resterende tilskudd er balanseført som annen kortsiktig gjeld kr og bankinnskudd kr og er bundet til investering i fotballbane Av selskapets bankinnskudd er kr bundet til skattetrekks midler og kr til Mats Amundsgård`s minnefond. Træff Hovedstyret Side 1

24 Noter 2014 Træff Hovedstyret Note 4 Gjeld til kredittinstitusjon og Molde Kommune Lån fra Molde kommune med bokført verdi kr har en nedbetalingstid på 60 måneder fra 1. januar 2015, med full innfrielse i januar Det er ikke stillet sikkerhet for lånet. Lån fra Sparebanken Møre med bokført verdi kr , ble opptatt den og skal være innfridd den 1. mai Det er ikke stillet sikkerhet for lånet. Træff Hovedstyret Side 1

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Årsregnskap 2014 for Træff Fotball Damer

34 Træff Fotball Damer Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (30 428) (16 210) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) ( ) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ÅRSRESULTAT ( ) ( ) OVERF. OG DISPONERINGER Dekning av udekket tap / fremført udekket tap ( ) ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) ( ) Årsregnskap for Træff Fotball Damer Organisasjonsnr.

35 Træff Fotball Damer Balanse pr Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Udekket tap ( ) ( ) Sum opptjent egenkapital ( ) ( ) SUM EGENKAPITAL ( ) ( ) GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årsregnskap for Træff Fotball Damer Organisasjonsnr.

36

37 Noter 2014 Træff Fotball Damer Note 0 Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser. Regnskapet bokføres etter regnskapsprinsippet, det innebærer at inntekter bokføres i den periode de er opptjent og kostnader bokføres i den periode de er påløpt. Note 1 Spesifikasjon av inntekter Tilskudd/støtte/gaver Sponsorinntekter og annonseinntekter Kontingenter, treningsavgift og forsikring Prosjekt tilhørlighet Dugnader Træffkort Innbet. Norway cup/andre cuper Arrangement/Cup/loddsalg Momskompensasjon Sum Note 2 Lønn. Lønnskostnader er utgiftsført med kr Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Note 3 Andre fordringer Klubben har kundefordring på kr ,- på økonomiansvarlig Arnt Ove Strande pr Træff Fotball Side 1

38

39

40 Årsregnskap 2014 for Træff Ungdom

41 Træff Ungdom Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (55 242) (72 651) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Træff Ungdom Organisasjonsnr.

42 Træff Ungdom Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Cecilienfryd Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLøPSMIDLER Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. SUM OMLøPSMIDLER SUM EIENDELER 3, l s EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen Iangsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD f Arsregnskap for Træff Ungdom /1 t,,/' /1 it&e,dr,l, IM ri\ L"J.\ t t^,\ jn l LI i.o ta., '^*-,J Organisasl'onsnr.

43 Noter 2014 Træff Ungdom Note 0 Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser. Regnskapet bokføres etter regnskapsprinsippet, det innebærer at inntekter bokføres i den periode de er opptjent og kostnader bokføres i den periode de er påløpt. Note 1 Spesifikasjon av inntekter Tilskudd Sponsorinntekter Fra Træff treff Kontingenter og treningsavgift Prosjekt tilhørlighet Dugnader, arrangement og lotteri Leieinntekter Cecilienfryd Momskompensasjon Andre inntekter 8798 Sum Note 2 Lønn. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til styre Note 3 Idrettsanlegg. Anlegget på Cecilienfryd ble i 2008 overført til Træff Ungdom. Anlegget blir avskrevet lineært med kr Note 4 Pantelån. Anlegget på Cecilienfryd er stillet som sikkerhet for lån. Træff Ungdom Side 1

44

45

46 Årsregnskap 2014 for Træff Håndball

47 Træff Håndball Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (182) 168 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Træff Håndball Organisasjonsnr.

48 Træff Håndball Balanse pr EIENDELER OMLøPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o. l. SUM OMLøPSMIDLER SUM EIENDELER 't8 409 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptient egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapitat SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD I { s Cl ul I\ )t ; I rn0r-rs<,n, Mfr,,tM^.IL«/.i.=iW]C /11 Qt", L for Træff Håndball Organisasjonsnr.

49 Noter 2014 Træff Håndball Note 0 Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser. Regnskapet bokføres etter regnskapsprinsippet, det innebærer at inntekter bokføres i den periode de er opptjent og kostnader bokføres i den periode de er påløpt. Note 1 Spesifikasjon av inntekter Tilskudd Sponsorinntekter Kontingenter og treningsavgift Prosjekt tilhørlighet Arrangement Sportbingo Dugnader Momskompensasjon Andre inntekter Sum Note 2 Lønn. Lønn til trener er utgiftsført med kr og km-godtgjørelse med kr Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styre. Træff Håndball Side 1

50

51

52 Sak 7

53 ÅRSMØTESAK NR 2015/7 MEDLEMSKONTINGENT 2016 Saksbehandler: Lars Saga Dato: Dokumenter: Bakgrunn: Årsmøtevedtak 7/2014 Orientering: Årsmøte ber Hovedstyret om å fortsette arbeidet med å innføre en familiekontingent som et supplement til den vanlige medlemskontingenten. Træff vil da ha følgende typer medlemskontingenter: Enkelt. Det skilles ikke mellom barn, voksne eller støttemedlem Familie. Det er ikke hele familien som har et kollektivt medlemskap, men hvert enkelt familiemedlem har sitt medlemskap. Dette innebærer at alle registreres med navn, fødselsdato, adresse. Gjelder fra 3 familiemedlemmer. Direkte inntektstap på medlemskontingenten (familier som allerede har 3 medlem) vil med en innføring være ubetydelige. Økt støtte (kulturmidler mv) som følge av noe flere medlemmer antas også være små. Den største effekten av innføring av familiemedlemskap vil forhåpentligvis være flere medlemmer som igjen har betydning for klubbens drift og aktivitet. Hovedstyret vedtok i sak 8.4 å legge fram saken med følgende innstilling til vedtak: Familiekontingent innføres fra Medlemskontingenten har for 2016 følgende satser: Enkelt kr 200 Familie kr 450

54 Sak 8

55 ÅRSMØTESAK NR 2015/8 BUDSJETT FOR 2015 Saksbehandler: Dato: Dokumenter: Budsjett for grupper og laget Bakgrunn: Orientering: Innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjett for 2015 for gruppene og for laget

56 BUDSJETT KLUBB 2015 Dame Håndball Bredde Hovedstyret Herre Sum Driftsinntekter Driftskostnader DRIFTSRESULTAT

57 HOVEDSTYRET BUDSJETT Inntekter 3050 Sponsorinntekter avgiftspliktig Sponsorinntekter avgiftsfritt Medlemskontingenter FFO (ikke 1 kl) Prosjekt tilhørighet Grasrotandelen Momskompensasjon Adm tilskudd fra gruppene Vasking og andre dugnader Diverse inntekter SUM Utgifter 4030 Kalender Innkjøp klær/utstyr Innkjøp for videresalg kiosk Lønn Arbeidsgiveravgift OTP tjenestepensjon Kaffe og diverse Leie lokaler Leie bane Kjøp utstyr/inventar Rep/vedlikehold Revisjonshonorar Regnskapshonorar Kontoromkostninger Kopiering/trykking Portoutgifter Internettkostnader Telefon/bredbånd/internett Kostnader vedr styremøter Bilgodtgjørelse oppgavepliktig Reiseutgifter Reklame og annonser Medlemskontingenter Blomster/oppmerksomhet Forsikringer Bank og kortgebyr Annen kostnad Dommerutdanning Renhold Diverse SUM Finanskostnader RESULTAT

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok Klubbhåndbok Dokumentet beskriver organisasjon, rutiner, roller og ansvar på et overordnet nivå. I Klubbhåndboken ligger det referanser til alle godkjente prosedyrer som alle i Træff skal følge. Hensikten

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmøteprotokotl 2013

Årsmøteprotokotl 2013 Sportsklubben Træff Årsmøteprotokotl 2013 Årsmøtet for 2013 for Sportsklubben Træff ble avholdt onsdag 18. funi 2014 klokka 2000-2240 i Sigmundstova på Træfftruset. Morten Lunde ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 280 275 306 900 Annen driftsinntekt 375 057 309 370 Sum driftsinntekter 655 332 616 270 Driftskostnader Varekostnad 69 502 82 688 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Staal Jørpeland IL Foretaksnr. 985336911 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Videresalg reklameskilt 92 143 18 856 Kontingenter 1 481

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski Organisasjonsnr. 889312572 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsor -og salgsinntekter 1 903 987 1 341 457 Offentlige

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu

Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu Organisasjonsnr. 995392410 Utarbeidet av: Tromsø Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Skippergata 4147 9008 TROMSØ Organisasjonsnr. 965788018 Resultatregnskap

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Sagene IF Postboks 3488 Bjølsen 0406 OSLO Att.: Vibeke Thiblin Økonomirapport pr 30.06.2016 Oslo, 15.08.2016 Noen kommentarer vedrørende

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Hammerfest Fotballklubb

Årsregnskap 2016 for Hammerfest Fotballklubb Årsregnskap 2016 for Hammerfest Fotballklubb Organisasjonsnr. 976270436 Utarbeidet av: Accountor, Komplett Regnskap Hammerfest Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 1120 9616 HAMMERFEST Organisasjonsnr.

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap SVERRESBORG HOOPS BASKET. Org.nr.:

Årsregnskap SVERRESBORG HOOPS BASKET. Org.nr.: Årsregnskap 2015 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 RESULTATREGNSKAP SVERRESBORG HOOPS BASKET Note Budsjett 15 Budsjett 16 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt 1 15 862 13 277 15 000 8 000 Treningsavgifter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte 2017 Hasle Løren Ishockey Junior avdeling Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 i ishallens VIP - rom 1 Resultatmessig har 2016 gitt tilfredsstillende resultat med driftsresultat

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer