Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotek- og informasjonsvitenskap"

Transkript

1 Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Bibliotekutvikling Bokmål/nynorsk Dato: Mandag 20. februar 2012 Tid: 6 timer / kl Oppgavesettet består av: 6 sider (inkl. forside) Antall oppgaver: 1 Tillate hjelpemidler: tospråklige ordbøker og rettskrivingsordbok Merknad: Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. Navn må ikke skrives på eksamensbesvarelsen. Innføring med blå eller sort penn. Emnekode: LBOS3-08H (KONT) 1

2 Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Bokmål Nynorsk, se s. 3 1 vedlegg BOS3 Bibliotekutvikling Eksamen mandag 20. februar 2012 kl Folkebibliotekets samfunnsoppdrag Les vedlegg 1 Begynnelsen på slutten eller en ny glansperiode? Denne kommentaren av redaktør Odd Letnes ble publisert på Bok og bibliotek sitt nettsted 28. desember Drøft virkelighetsbildet som Letnes tegner. Drøft også om det etter ditt syn er behov for endring av folkebiblioteklovens 1, første ledd 1. Hva mener du folkebiblioteket skal være i framtiden (jf. siste avsnitt i artikkelen)? 1 Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet 2

3 Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag Bibliotek- og informasjonsvitskap Nynorsk Bokmål, sjå s. 2 1 vedlegg BOS3 Bibliotekutvikling Eksamen måndag 20. februar 2012 kl Samfunsoppdraget til folkebibliotek Les vedlegg 1 Begynnelsen på slutten eller en ny glansperiode? Denne kommentaren av redaktør Odd Letnes vart publisert på Bok og bibliotek sin nettstad 28. desember Drøft røyndomsbiletet som Letnes teiknar. Drøft òg om det etter ditt syn er behov for endring av folkebibliotekloven, 1, fyrste ledd 2. Kva meiner du folkebiblioteket skal vere i framtida (jf. siste avsnitt i artikkelen)? 2 Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet 3

4 Vedlegg 1 Begynnelsen på slutten - eller en ny glansperiode? Onsdag 28. desember :22 I 2012 begynner bibliotekene å låne ut e-bøker. Ser vi begynnelsen på slutten for biblioteket som institusjon - eller er institusjonen sterk nok til å omstille seg? Av Odd Letnes, red. Det tradisjonelle biblioteket var en katedral og bibliotekarene var et presteskap som forvaltet den sanne kunnskapen. Bibliotekarene hadde makt, de hadde full kontroll over samlingene og andre ressurser. I denne storhetstiden var bøkene alfa og omega. Biblioteket eide bøkene, bibliotekarene klassifiserte og katalogiserte dem etter - sett fra brukernes sted - ekskluderende og ugjennomtrengelige systemer. Institusjonen var mektig, og forvaltet den faglige liturgien som kunne hjelpe folket til kunnskapens salighet. Det var på den tiden stor avstand mellom bibliotekarene og brukerne. Inntil nylig hadde mange bibliotek fortsatt informasjonsskranker hvor brukeren møtte en allvitende bibliotekar. Bare spør, kunne det stå på et skilt. Noen brukere spurte, andre torde ikke. Dataen. På 70- og 80-tallet gjorde "dataen" sitt inntog på biblioteket. Bibliotekenes kortkataloger og trykte registre ble supplert med databaser, først i utlandet, så i Norge. Denne omstillingen klarte bibliotekene godt. Å søke i databaser, krevde datamaskin og en dose ferdigheter i en søketeknikk som var langt mer komplisert enn i våre Google-dager. Bibliotekene hadde datamaskiner og bibliotekarene behersket søkespråkene. Online-verdenen ble en naturlig del av bibliotekenes informasjonsliturgi. Nettet. Så kom internett, som gradvis ble innført i offentlig sektor og private hjem utover 90-tallet. Det forstyrret bibliotekenes stabile makt; noe var helt klart i gjære. Profilerte personer begynte å snakke om elektroniske bøker og papirløse bibliotek. I 2009 publiserte Aftenposten den legendariske kronikken Hva med biblioteket? av Trond Andreassen, generalsekretær, Norsk faglitterær forfatterog oversetterforening, og Mads Liland, daglig leder forvaltningsorganisasjonen LINO. Den utløste heftig debatt i biblioteksektoren. I kronikken skriver forfatterne blant annet: Hva skal folkebibliotekets rolle være i en fremtid hvor landets tekster, bøker og tidsskrifter, musikk etc. er digitalisert og finnes tilgjengelig i nasjonens kulturelle databank. Bor du i Tønsberg, Oslo, eller 4

5 Malangen befinner du deg nøyaktig like nær disse skattene, nemlig det tastetrykk som bringer teksten opp på din skjerm. Du trenger ikke lenger umake deg veien til det fysiske biblioteket. Brukermakt. I dag, over tre år etter at kronikken sto på trykk, er spørsmålet mer aktuelt enn noen gang. Det som nå har skjedd i bibliotekenes verden, er det sosiologen Max Weber kalte "die Entzauberung der Welt" - en avmystifisering av verden. Den tradisjonelle bibliotekariske liturgien har mistet sin magi. Brukerne kommer ikke fromme og forsagte fram til informasjonsskranken med sine spørsmål. De stiller dem heller til PCen og venter å finne svaret selv. Fiskestenger. Bibliotekenes første reaksjon på denne siste og hittil mest truende digitale omveltningen, er å utvide repertoaret. Det handler om å lokke til seg brukere ved å låne ut fiskestenger, rullebrett, instrumenter og annet med publikumsappell. Det kan kanskje styrke besøksstatistikken på kort sikt og kan i beste fall friste noen til å låne en bok eller en film mens de først er på biblioteket. Faren ved denne strategien er at biblioteket framstår som en institusjon med en uklar visjon og en upresis strategi for hvordan det skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag slik det er definert i biblioteklovens 1 første ledd: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Mellomledd. Det aller verste som kan skje er at bibliotekene blir redusert til et mekaniske mellomledd mellom brukeren og produktene eller tjenestene. Når alt ligger et tastetrykk unna, hvorfor skal man da låne ebøker på biblioteket når det mest rasjonelle er å etablere en nasjonal utlånssentral? Eller for å banne i kjerka: Er det i det hele tatt noen grunn til at det offentlige skal ha noe med utlån av ebøker å gjøre, kan ikke det ordnes direkte fra forlagene, eller i form av Spotifytjenester for litteratur? Vil ikke et flyselskap eller IKEA også kunne stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon som en del av sin markedsføring? Lovrevisjon. Vi erkjenner at hele biblioteklovens formålsparagraf er gammeldags, den må så snart som mulig endres. Å stille materiale til disposisjon, er en altfor passiv strategi og kan ikke lenger gi biblioteket noen eksistensberettigelse. Løsenordet i framtiden er formidling, heter det i bibliotekkretser, og et mer aktivt samspill med brukerne. Vi lever i en tid hvor sosiale medier brer om seg og ommøblerer hele rommet for produksjon av kunnskap, informasjon og opplevelser. Bibliotekets tradisjonelle enveisformidling fra presteskap til undersåtter har for lengst mistet sin kraft som idégrunnlag. 5

6 Nå kommer e-bøkene til bibliotekene. Kulturrådet har tatt første skritt i retning av å lage en robust innkjøpsordning for e-bøker til bibliotekene. Nyvinningen presenteres bredt i Aftenposten Det skal bli så enkelt å låne e-bøker at selv far kan klare det, går det fram av artikkelen. Men stopp litt. Bibliotekets eksistensgrunnlag er at det er en institusjon som samfunnet har sluttet opp om. Institusjonen har et samfunnsoppdrag, den er finansiert av offentlige penger. Vi snakker om en fysisk institusjonen, et sted som gir brukerne mulighet til å søke kunnskap og opplevelser i et samspill med bibliotekarer. Morgendagens virkelighet, hvor stadig mer ligger et enkelt tastetrykk unna, truer hele institusjonen. Hva blir det igjen av biblioteket, hva blir bibliotekarenes rolle når brukerne kan sitte i sofaen eller på hytta og låne bøker? Om jeg skulle ha et ønske for 2012, må det være dette: La oss ikke blindt forføres av de teknologiske mulighetene som nå åpner seg for formidling av bøker. La oss i stedet gå dypere inn i den grunnleggende diskusjonen om hva biblioteket skal være i framtiden - hvis det er meningen at det skal være noe annet og mer enn en offentlig finansiert distribusjonskanal for e-bøker. 6

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene?

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? Vigdis Moe Skarstein NBF Bergen 8.4. Innlegg til debatt Nasjonalbiblioteket

Detaljer

«Vidunderlige nye verden»

«Vidunderlige nye verden» Janne Merete Balsvik «Vidunderlige nye verden» Bibliotekets utfordringer i en digital samtid Masteroppgave i Studier av Kunnskap, Teknologi og Samfunn (STS) Veiledere: Stig Kvaal og Per Østby Senter for

Detaljer

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Jan Erik Røed Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Michael 2008;5:62 69. Den grunnleggende rollen for et bibliotek er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Biblioteket kan defineres som et verktøy som skal

Detaljer

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Beregnet til Kulturdepartementet Dokument type Rapport Dato Juni 2015 KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Rambøll

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.2005 MELDING OM POLITISK VEDTAK - BIBLIOTEKPLAN 2005-2009 Kommunestyret behandlet i møte 10.06.2005 sak 0047/05.

Detaljer

Bibliotekaren. Nr 11 - November - 2012. Leksikon fra perm til skjerm. Bokhylla.no åpnet på varig basis. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Nr 11 - November - 2012. Leksikon fra perm til skjerm. Bokhylla.no åpnet på varig basis. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 11 - November - 2012 Sunniva Evjen tok doktorgrad på bibliotekvisjoner: - Bibliotek har blitt et image. Politikerne ser nye hovedbibliotek som del av

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekloven, kompetansen og barna Den nye bibliotekloven har fått en egen litteraturhusparagraf. Folkebiblioteket skal «være

Detaljer

Bibliotekaren. Kursen satt for tre år fram. Landsmøtet i BF: Ungdom er blitt dårligere til å søke etter god informasjon

Bibliotekaren. Kursen satt for tre år fram. Landsmøtet i BF: Ungdom er blitt dårligere til å søke etter god informasjon Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 12 - Desember - 2011 Landsmøtet i BF: Kursen satt for tre år fram Ungdom er blitt dårligere til å søke etter god informasjon Wimp som modell for digitale

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekutredninga og de første reaksjonene. Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF. Undervisning i referanseteknikk

Bibliotekaren. Bibliotekutredninga og de første reaksjonene. Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF. Undervisning i referanseteknikk Bibliotekaren 10 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF Bibliotekutredninga og de første reaksjonene Undervisning i referanseteknikk Yrkesetikk på Island

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

Brukerstøtte 2.0. 6. Lenkesamling

Brukerstøtte 2.0. 6. Lenkesamling Brukerstøtte 2.0 1. Innledning og problemstilling 2. Hva er brukerstøtte? 3. Hvilke "kanaler" bruker UBiT for brukerstøtte i dag? 4. Hva har andre bibliotek gjort for å møte brukeren der han/hun er? Hva

Detaljer

Nazister på biblioteket er det et samfunnsoppdrag? Bibliotekmøte, Kapittel 2014.

Nazister på biblioteket er det et samfunnsoppdrag? Bibliotekmøte, Kapittel 2014. Nazister på biblioteket er det et samfunnsoppdrag? Bibliotekmøte, Kapittel 2014. Noen må ha gått seg fullstendig vill i skogen for å finne på noe så uklokt som dette tiltaket, skrev det antirasistiske

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Bibliotheca Nova 1-2015. Kompetanseutvikling. i bibliotekene

Bibliotheca Nova 1-2015. Kompetanseutvikling. i bibliotekene Bibliotheca Nova 1-2015 Kompetanseutvikling i bibliotekene Bibliotheca Nova 1-2015 Kompetanseutvikling i bibliotekene Nasjonalbiblioteket 2015 Skriftserien Bibliotheca Nova Skriftserien Bibliotheca Nova

Detaljer

Her skal vi gå langsomt. Og til slutt i dag skal du få første øvelse i mental trening.

Her skal vi gå langsomt. Og til slutt i dag skal du få første øvelse i mental trening. 1 MENTAL TRENING - 1 Her skal vi gå langsomt. Og til slutt i dag skal du få første øvelse i mental trening. Men først, bare så vi er helt sikker: Hva er fysisk trening? Fysisk trening er å trene kroppen

Detaljer

KILDER TIL KUNNSKAP. Anselm Kiefer (f. 1945): The High Priestess

KILDER TIL KUNNSKAP. Anselm Kiefer (f. 1945): The High Priestess 13 KILDER TIL KUNNSKAP Etter å ha arbeidet med dette kapittelet har du kunnskap om ulike kunnskaps- og informasjonskilder, hvordan du kan vurdere ulike kilder, hvordan du kan sitere fra kilder i egne tekster,

Detaljer

38. årgang. Brannsikker fakkelstafett til jubileet

38. årgang. Brannsikker fakkelstafett til jubileet 38. årgang 6 2013 Brannsikker fakkelstafett til jubileet Nyhet! UTVID ÅPNINGSTIDEN MED DØGNBIBLIOTEKET Bibliotek-Systemer har introdusert «døgnbiblioteket», et system hvor biblioteket kan være åpent selv

Detaljer

Ruter og arkivloven Kommentarer til loven som den er i dag og ønsker for en ny lov.

Ruter og arkivloven Kommentarer til loven som den er i dag og ønsker for en ny lov. Foredrag på konferansen «I paragrafens tegn» 18. mars 2014 Trine Nesland Ruter og arkivloven Kommentarer til loven som den er i dag og ønsker for en ny lov. Ruter As Trine Nesland, fagsjef arkiv og dokumentasjon

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

*UXSSHRSSJDYH ,QQOHGQLQJ. .RUWRPOnQHNDVVHQVKLVWRULH

*UXSSHRSSJDYH ,QQOHGQLQJ. .RUWRPOnQHNDVVHQVKLVWRULH *UXSSHRSSJDYH,QQOHGQLQJ Vi forstår ut ifra oppgaveteksten at vi skal se på rutinen for å søke lån og stipend i Lånekassen. Vi har valgt å definere rutinen som det program vi møter fra vi skriver in http://www.lanekassen.no/templates/page

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

38. årgang. Sosiale medier skaper. digitale skiller. E-bøker i bibliotek

38. årgang. Sosiale medier skaper. digitale skiller. E-bøker i bibliotek 38. årgang 3 2013 Sosiale medier skaper digitale skiller E-bøker i bibliotek ebokbib Nyhet! Nå kan du låne e-bøker fra biblioteket med ebokbib Med ebokbib kan du finne, låne og lese e-bøker fra biblioteket.

Detaljer