Pensumliste. BoS : Emne bibliotek og samfunn 1 - Skrivekurs. Pensum. Samfunn, bruker og bibliotekar [ca. 380 s.]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensumliste. BoS : Emne bibliotek og samfunn 1 - Skrivekurs. Pensum. Samfunn, bruker og bibliotekar [ca. 380 s.]"

Transkript

1 Emnekode: BIB1100 Emnenavn: Bibliotek og samfunn Studieår: Kull: Semester: Studieprogram: Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap Avdeling: ABI Fagansvarlig / emneansvarlig: Grete Bergh, Øivind Frisvold, Anita Sandberg Gjennomgått av LSB: Pensumliste BoS : Emne bibliotek og samfunn 1 - Skrivekurs Fagansvarlig: Grete Bergh Pensum kunngjøres i forbindelse med skriveukene. Pensum. Samfunn, bruker og bibliotekar [ca. 380 s.] Fagansvarlig: Øivind Frisvold Audunson, R. A. (2001). Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid: Publikums, politikernes og bibliotekarenes bilder. I R. A. Audunson & N. W. Lund (Red.), Det siviliserte informasjonssamfunn: Folkebibliotekenes rolle ved inngangen til en digital tid (s ). Bergen: Fagbokforl. Byberg, L. & Frisvold, Ø. (2001). Hvorfor folkebibliotek?: Et tilbakeblikk på bibliotek og politisk legitimering ved tre hundreårsskifter. I R. A. Audunson & N. W. Lund (Red.), Det siviliserte informasjonssamfunn: Folkebibliotekenes rolle ved inngangen til en digital tid (s ). Bergen: Fagbokforl. Frisvold, Ø. (Red.). (2004). Bibliotek - kultur og samfunn: Artikkelsamling. Oslo: Høgskolen i Oslo. [Inneholder artikler av bl.a. Arne Martin Klausen (om kulturbegrep), Arne Kokkvoll (om arbeiderkultur), Pierre Bourdieu (fra "Distinksjonen"), Marianne Gullestad (om norsk kulturell egenart), Einar Niemi (om samer og kvener), Kulturbrev av 1945 og Pensumartikler er merket med *.] Frisvold, Ø. (Red.). (2004). Bibliotek - kultur og samfunn: Lærebok. Oslo: Høgskolen i Oslo. [Med tillegg 2010] Som grunnbok velges ett av følgende tre verk: Dahl, H. F. & Helseth, T. (2006). To knurrende løver: Kulturpolitikkens historie Oslo: Universitetsforl. [Kap , 16-21] 1

2 Mangset, P. (1992). Kulturliv og forvaltning: Innføring i kulturpolitikk. Oslo: Universitetsforl. Hentet fra [Kap. 1-5, 9-10] Vestheim, G. (1995). Kulturpolitikk i det moderne Noreg. Oslo: Samlaget. Hentet fra Supplerende lesing (ikke pensum): NOU 2013:4. (2013). Kulturutredningen Hentet fra Pensum. Organisering av bibliotektjenester [ca. 395 s.] Fagansvarlig: Grete Bergh Audunson, R. A. & Aabø, S. (2013). Biblioteket som motor i å skape lokalsamfunn med sammenhengskraft i en flerkulturell storbykontekst. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og kulturformidling, 2(1), Hentet fra [11 s.] Børde, C. & Søndersrød, V. (2008). På rett hylle med åndsverkloven: En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek og museum. Oslo: ABM-utvikling. Hentet fra [106 s.] Folkebibliotekloven. (1985). Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven). Hentet fra [Forskrifter er også pensum: Nasjonalbiblioteket. (2012). Bibliotekloven. Hentet 17. juni 2014, fra [Mer informasjon om forvaltningen av folkebibliotekloven på Nasjonalbibliotekets nettsider] NOU 2013:4. (2013). Kulturutredningen Hentet fra [Pensum: Kap. 11.7, s Kap. 12.9, s Kap , s Kap , s Kap. 15.5, s Kap. 16, s [Tot. 40 s.]] Oslo kommune. Byrådet. (2014). Borgernes bibliotek. Bibliotekplan for Oslo kommune i perioden Hentet fra ng%20%28kon%29/internett%20%28kon%29/borgernes%20bibliotek.pdf [28 s.] 2

3 Pliktavleveringslova. (1989). Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument [pliktavleveringslova]. Hentet fra [2 s.] [Forskrifter er også pensum: [6 s.]] [Nasjonalbibliotekets nettsider inneholder generell informasjon om pliktavlevering: Prop. 135 L ( ). (2013). Endringer i lov om folkebibliotek: Tilråding fra Kulturdepartementet 26. april 2013, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II). Hentet fra html?id= [21 s.] [Mer om revisjonen av bibliotekloven i 2013, se Kulturdepartementets nettsider: html?id=724286] Prop. 95 S ( ). (2014). Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S). Hentet fra [Pensum: Kap. 4, s [35 s.]] St. meld nr (2009). Bibliotek: Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digitaltid. Hentet fra [Pensum: Kap. 3, 4, 9, 11, 12 og 13. [56 s.]] St.meld. nr. 24 ( ). (2009). Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv. Hentet fra [Pensum: s [27 s.]] Troms. (2011). Inkluderende, skapende, berikende, inspirerende: Bibliotekplan for Troms Tromsø: Troms fylkesbibliotek. Hentet fra [28 s.] Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet. (2010). Folkebibliotekerne i vidensamfunnet: Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet. København: Styrelsen for bibliotek og medier. Hentet fra undet/pdf/folkebib i_videnssamf.pdf [Pensum: Bilag 1. [3 s.]] 3

4 Åndsverkloven. (1961). Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Hentet fra [27 s.] Åndsverkloven. (2001). Forskrift til åndsverkloven (lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.). Hentet fra [Pensum: Kap. 1 [6 s.]] Det kan komme noen artikler i tillegg. Supplerende lesing (ikke pensum) ABM-utvikling. (2006). Bibliotekreform 2014: Del I Strategier og tiltak. Oslo: ABM-utvikling. Hentet fra ABM-utvikling. (2006). Bibliotekreform 2014: Del II Norgesbiblioteket - nettverk for kunnskap og kultur. Oslo: ABM-utvikling. Hentet fra Pensum. Medier og marked 2014 [ca. 260 s.] Fagansvarlig: Anita Sandberg Dahl, T. A. (2012). E-bøker: Teknologisk tilstandsrapport. Bok og Bibliotek, 79(3), Hentet fra Fredriksson, M. (2010). Skapandets rätt: Ett kulturvetenskapligt perspektiv på den svenska upphovsrättens historia (Doktoravhandling, Linköpings universitet, Sverige). Hentet fra [Pensum: s [16 s.]] Gundersen, A. (2013). E-bøker i folkebibliotek. Biblioteca Nova, (4), Hentet fra [27 s.] Naper, C. (2009). Fra mangfold til enfold: Norsk litteraturpolitikk og norske lesevaner i forandring. Nytt Norsk Tidsskrift, 26(01), Hentet fra _norsk_litteraturpolitikk_og_norske_lesevaner_i_fo [9 s.] 4

5 Nasjonalbiblioteket, & Kulturrådet. (2014). Utlån av e-bøker i norske folkebibliotek utfordringer og muligheter: Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon Hentet fra [19 s.] NOU 2013:2. (2013). Hindre for digital verdiskaping. Hentet fra [Pensum: del 4 og 5 [40 s.]] Oslo Economics. (2011). Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler: Utarbeidet for Kulturdepartementet. Oslo: Kulturdepartementet. Hentet fra m_litteratur-og_spraakpolitiske_virkemidler_2012.pdf [Pensum: s og s [62 s.]] Rønning, H., Slaatta, T., Torvund, O., Larsen, H. & Colbjørnsen, T. (2012). Til bokas pris: Utredning om litteraturpolitiske virkemidler i Europa. Oslo: Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Hentet fra v_litteraturpolitiske_virkemidler_i_europa_ pdf [Pensum: s.1-69 og s [76 s.]] Sandberg, A. (2012). Bibliotekets legitimitet i et imperfekt marked. Upublisert. [7 s. se Fronter] Sandberg, A. (2014, 10. februar). En naiv bibliotekdebatt. Klassekampen. Hentet fra Teknologirådet. (2004). Programvarepolitikk for fremtiden: Teknologiske strategier for et åpnere samfunn. Oslo: Teknologirådet. Hentet fra [Pensum: s [19 s.]] 5

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 1 BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 Lørenskog bibliotek Den kulturelle skolesekken 2 Bibliotekplan 2010 2013 Lørenskog bibliotek INNHOLD 1. Bakgrunn og føringer 2. Status 3. Utviklingstrekk 4. Mål og tiltak 4.1

Detaljer

«Vidunderlige nye verden»

«Vidunderlige nye verden» Janne Merete Balsvik «Vidunderlige nye verden» Bibliotekets utfordringer i en digital samtid Masteroppgave i Studier av Kunnskap, Teknologi og Samfunn (STS) Veiledere: Stig Kvaal og Per Østby Senter for

Detaljer

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02. Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014 1 Innledning E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ

Detaljer

Bibliotekmeldingen et verktøy

Bibliotekmeldingen et verktøy Bibliotek Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena ai ei digital tid Bibliotekmeldingen et verktøy for utvikling av bibliotekene Grete Bergh, seniorrådgiver ABM-utvikling Bibliotekreform 2014 ytringsfrihet

Detaljer

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Dagsorden Åpning av landsmøtet ved konstituert leder Sissel Merethe Berge 1. Konstituering av landsmøtet a) Valg av møteleder, referenter, undertegnere

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2013: 4. Kulturutredningen 2014

NOU. Norges offentlige utredninger 2013: 4. Kulturutredningen 2014 NOU Norges offentlige utredninger 2013: 4 Kulturutredningen 2014 NOU Norges offentlige utredninger 2013: 4 Kulturutredningen 2014 NOU Norges offentlige utredninger 2013: 4 Kulturutredningen 2014 Norges

Detaljer

Bibliotheca Nova 1-2015. Kompetanseutvikling. i bibliotekene

Bibliotheca Nova 1-2015. Kompetanseutvikling. i bibliotekene Bibliotheca Nova 1-2015 Kompetanseutvikling i bibliotekene Bibliotheca Nova 1-2015 Kompetanseutvikling i bibliotekene Nasjonalbiblioteket 2015 Skriftserien Bibliotheca Nova Skriftserien Bibliotheca Nova

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LHAU-13/12458-4 76600/13 31.10.2013. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LHAU-13/12458-4 76600/13 31.10.2013. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LHAU-13/12458-4 76600/13 31.10.2013 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet,

Detaljer

Tema: Fylkesbibliotek

Tema: Fylkesbibliotek 39. årgang 1 2014 Tema: Fylkesbibliotek Pådrivere - innovatører - rådgivere Nyhet! UTVID ÅPNINGSTIDEN MED DØGNBIBLIOTEKET Bibliotek-Systemer har introdusert «døgnbiblioteket», et system hvor biblioteket

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekene i Ytre Midt-Troms prøver vertskommunemodellen. Revolusjonen i den arabiske bokverden. Oslo-oppgjøret til megling

Bibliotekaren. Bibliotekene i Ytre Midt-Troms prøver vertskommunemodellen. Revolusjonen i den arabiske bokverden. Oslo-oppgjøret til megling Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 5 - Mai - 2011 En vei videre for interkommunalt biblioteksamarbeid? Bibliotekene i Ytre Midt-Troms prøver vertskommunemodellen Revolusjonen i den arabiske

Detaljer

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Beregnet til Kulturdepartementet Dokument type Rapport Dato Juni 2015 KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Rambøll

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka 1 2 Om Norsk Bibliotekforening Hvem, hva, hvordan 5 Vedtekter 7 Prinsipprogram 10 Handlingsplan 11 Faglige utvalg 12 Om vår kommunikasjon 13 Mønstervedtekter 15 Din plass i organisasjonen What s in it

Detaljer

Gjennomgang av Norsk kulturråd

Gjennomgang av Norsk kulturråd Gjennomgang av Norsk kulturråd Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet nedsatte i desember 2013 en utredningsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå Norsk kulturråd. Utredningsgruppen legger med dette

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer

Bibliotekaren. Nr 8 - Juli / August - 2013. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Nr 8 - Juli / August - 2013. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 8 - Juli / August - 2013 Løft for Tøyen? Tøyen mister Munch-museet til Bjørvika. Som kompensasjon får en sliten bydel ekstra penger til å møte sosiale

Detaljer

De siste årene har det skjedd en økt statlig innsats på bibliotekområdet. Den statlige innsatsen er spredt på ulike budsjetter.

De siste årene har det skjedd en økt statlig innsats på bibliotekområdet. Den statlige innsatsen er spredt på ulike budsjetter. Vedlegg 1 Økt statlig satsing De siste årene har det skjedd en økt statlig innsats på bibliotekområdet. Den statlige innsatsen er spredt på ulike budsjetter. Nasjonalbibliotekets innsats gjennom utviklingsmidler

Detaljer

38. årgang. Sosiale medier skaper. digitale skiller. E-bøker i bibliotek

38. årgang. Sosiale medier skaper. digitale skiller. E-bøker i bibliotek 38. årgang 3 2013 Sosiale medier skaper digitale skiller E-bøker i bibliotek ebokbib Nyhet! Nå kan du låne e-bøker fra biblioteket med ebokbib Med ebokbib kan du finne, låne og lese e-bøker fra biblioteket.

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342, 5568 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR 2010-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR 2010-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR 2010-2020 Utkast Planprogram Innhold Forord... 3 1 Planprogram... 4 2 Bakgrunn for kommunedelplanen... 4 3 Føringar og referansar for planarbeidet... 4 3.1 Nasjonale

Detaljer

Bibliotekaren. Å sette sammen en bibliotekar. Hva vil vi med ebøkene? Forskning, bibliotek og praksis

Bibliotekaren. Å sette sammen en bibliotekar. Hva vil vi med ebøkene? Forskning, bibliotek og praksis Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 10 - Oktober - 2010 Å sette sammen en bibliotekar Hva vil vi med ebøkene? Forskning, bibliotek og praksis Erfaringsbasert mastergrad i utvikling og

Detaljer

Evaluering av ABM-utvikling

Evaluering av ABM-utvikling Evaluering av ABM-utvikling DIFI rapport 2008:9 ISSN 1890-6583 Forord Pfl oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet har DIFI evaluert ABMutvikling. For 6 fremme en helhetlig tenkning rundt arkiv, bibliotek

Detaljer

Bibliotekaren. Nr 5 - Mai - 2009. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Nr 5 - Mai - 2009. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 5 - Mai - 2009 Giskes stortingsmelding er blanda drops: Mange viktige signaler Noen gode tiltak Ingen friske penger Innhold Lederen har ordet side 3

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3339, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet

Detaljer

BibliotekarenNr 5 - Mai - 2014

BibliotekarenNr 5 - Mai - 2014 BibliotekarenNr 5 - Mai - 2014 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Musikkbibliotekarer i strømmingens tidsalder: Ønsker lyd og liv på biblioteket! Professor for den daglige informasjon Gøteborg satser

Detaljer

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Sluttbehandlet januar 2009 Alle foto Steinar Johansen (unntatt s. 7: Kristin Storvig): Overhalla (framsida), Brakstadsundet, Fosnes (s. 4), Grong sentrum (s. 8),

Detaljer

Downloaded from: morsmal.org --------------------------------------------------------------------------------- Mangfold i kunst og kultur

Downloaded from: morsmal.org --------------------------------------------------------------------------------- Mangfold i kunst og kultur Downloaded from: morsmal.org --------------------------------------------------------------------------------- 1 Mangfold i kunst og kultur SYV PUNKTS STRATEGI MOT 2020. Den Gamle Mester «I don't want

Detaljer

Beavdegirji Møtereferat

Beavdegirji Møtereferat Beavdegirji Møtereferat Ášši/Sak: Referat - Halvårlig politisk kontaktmøte - Snåsa 24.juni13 Min čuj./vår ref: 13/2569-5 Beaivi/Dato: 28.06.2013 Mielde/Tilstede: Fra Sametinget: Sametingspresident Egil

Detaljer

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 14. januar 2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter

Detaljer