BURY EasyTouch. Innhold. Innledning 2 1. Generelle merknader 2 2. Sikkerhetsmerknader 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BURY EasyTouch. Innhold. Innledning 2 1. Generelle merknader 2 2. Sikkerhetsmerknader 3"

Transkript

1 BURY EasyTouch Innhold Innledning 2 1. Generelle merknader 2 2. Sikkerhetsmerknader 3 Montere systemet 6 3. Innhold i leveransen 6 4. Merknad til batteriet 8 5. Plassering og festing 9 Første trinn Starte opp den håndfrie enheten Opprette en Bluetooth-forbindelse 13 Betjeningsveiledning Motta, foreta og avslutte telefonsamtaler Multipoint-funksjon Flere betjeningsmuligheter 21 Ytterligere informasjon Service Forskriftsmessig bruk av dette systemet Godkjennelser og konformitetserklæringer 26

2 2 Innledning Generelle merknader Kjære kunde, du har kjøpt et håndfrisett for bil fra BURY og dermed valgt et produkt med høy kvalitet og meget komfortabel betjening. For å få fullt utbytte av håndfrianlegget fra BURY, bør du lese grundig gjennom betjeningsveiledningen. Hvis du har spørsmål til montering eller drift, kan du ta kontakt med forhandleren. Han/hun vil gi deg pålitelig veiledning og videresende dine erfaringer og tilbakemeldinger til produsenten. Eller henvend deg til vår Hotline. Telefon- og faksnummer finner du under stikkordet Service. Vi ønsker deg en god reise.

3 26 Ytterligere informasjon Godkjennelser og konformitetserklæringer Innkjøp, produksjon, samt service og drift, underligger en streng kvalitets- og miljøadministrering i henhold til ISO 9001 og ISO Den håndfrie enheten har e1 CE-godkjennelse i samsvar med retningslinje R&TTE 1999/5/EF Sigarettennerpluggen til denne håndfrie enheten har typegodkjennelsen e1 i samsvar med retningslinje 2009/19/EF Elektromagnetisk kompatibilitet i motorkjøretøy Du kan be om en konformitetserklæring fra produsenten for dette systemet via den ovennevnte produsentadressen, eller via følgende e-postadresse: Vennligst skriv forespørselen på tysk eller engelsk. Version 12/ Forbehold om feil og endringer. Bluetooth -ordmerket og Bluetooth -logoene tilhører Bluetooth SIG, Inc. BURY Technologies har en lisens for å bruke disse merkene. Alle andre nevnte merker tilhører den enkelte innehaveren by BURY. Alle rettigheter forbeholdt. 2. Sikkerhetsmerknader Montering - hvem og hvor Du kan montere den håndfrie enheten selv, men følg de vedlagte monteringsanvisningene fra den aktuelle kjøretøyprodusenten om mulig. Parker kjøretøyet på et sted som ikke hindrer trafikken når du skal montere den håndfrie enheten. Strømforsyning Denne håndfrie enheten kan drives uavhengig av det aktuelle kjøretøyets elektriske anlegg, fordi den har et integrert batteri. Batteri kan lades via sigarettenneruttaket til begge de elektriske anleggene (personbil og lastebil). Forsyningsspenningen blir tilpasset til den håndfrie enheten. Ansvarsfraskrivelse: Følg de gjeldende lovene og forskriftene i det aktuelle landet for e-sertifisering og bruk og installasjon av elektriske systemer i kjøretøy. Hvis du ikke kjenner disse, må du hente inn relevant informasjon. Ved tvilstilfeller må du bare lade batteriet til den håndfrie enheten via sigarettenneren når kjøretøyet står i ro. Vår Hotline svarer gjerne på spørsmål angående dette temaet.

4 4 Innledning 25 Plassering, lydstyrke Installer apparatets komponenter slik at de ikke påvirker sikten din. De må ikke monteres i kollisjonsområdet til passasjersetene eller oppblåsningssonen til kollisjonsputer. Forskriftsmessig håndtering Vi tar intet ansvar for skader eller feil som oppstår på grunn av uforskriftsmessig installasjon og håndtering av systemet. Ikke utsett apparatet for fukt, ekstreme temperaturer eller vibrasjoner, og følg de angitte arbeidstrinnene i monterings- og betjeningsveiledningen. Betjening i trafikken Du må bare betjene systemet når trafikken tillater det og du ikke utsetter andre trafikanter for fare, skader, hindringer eller belastninger. Lydstyrken til apparatet må stilles inn slik at du fortsatt kan høre utvendige lyder. Ved feil Du må ikke bruke apparatet hvis du har oppdaget eller mistenker en feil. Oppsøk en BURY-fagforhandler eller ta kontakt med BURY Hotline. Det kan være farlig å forsøke å reparere apparatet selv. Derfor skal bare kvalifisert personell foreta kontroller. BURY GmbH & Co. KG Im Hause DPD Depot 103 Robinienweg D Lübbenau Tyskland Merknader til avhending av elektriske apparater i EU Symbolet med en overstreket avfallstønne på hjul betyr at elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer må avfallsorteres i EU. Ikke kast disse produktene i husholdsavfallet. Hvis du har et gammelt apparat, er du forpliktet til å bringe dette til mottakssteder eller kommunale avfallsmottak. Gamle elektriske apparater kan kastes gratis. 12. Forskriftsmessig bruk av dette systemet Denne håndfrie enheten skal bare brukes med Bluetooth-mobiltelefoner i motorkjøretøy. Når du bruker dette systemet, må du følge de gjeldende lovene og forskriftene i det aktuelle landet, samt anvisningene i betjeningsveiledningen til mobiltelefonen.

5 24 Ytterligere informasjon Service Vårt team er alltid tilgjengelig for generelle eller tekniske spørsmål, tilbakemeldinger og kritikk. Vi er åpne for forslag og merknader: Administrasjon: Produsent: BURY GmbH & Co. KG BURY Spółka z o.o. Robert-Koch-Straße 1-7 ul. Wojska Polskiego 4 D Löhne Mielec Tyskland Polen Viktig: Føreren er til enhver tid ansvarlig for sikker kjøring og kontroll av kjøretøyet. Du må ikke bruke mobiltelefonen - og særlig ikke skrive eller lese SMS / MMS - når du kjører. Undersøkelser viser at distraksjoner utgjør en fare for sikkerheten din. Bruk av mobiltelefon når du kjører kan være en årsak til en slik distraksjon. Produsenten anbefaler på det sterkeste at du bruker en håndfri enhet når du kjører. Hotline: +49(0) * Faks.: +49(0) * * 0,14 /min. fra fastnettet til Deutschen Telekom AG, tysk mobilnett maks. 0,42 /min. Priser for anrop fra utlandet kan avvike. E-post: Garanti / servicedesk Garantitiden for komponentene til dette produktet er to år fra salgsdatoen. Garantikrav retter du som sluttkunde til forhandleren som du inngikk kjøpsavtalen med. Hvis den aktuelle forhandleren ikke kan utbedre en eksisterende mangel, må du gjøre krav på kjøpsretten. Hvis produktet, etter avtale med forhandleren din, skal sendes direkte til produsenten av reklamasjonsgrunner, må du sende en nøyaktig beskrivelse av feilen og en kopi av kjøpsbeviset, på tysk eller engelsk, direkte til serviceteamet vårt:

6 RU BURY EasyTouch Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie haben eine Freisprecheinrichtung der Marke BURY erworben und sich so für ein Produkt mit hoher Qualität sowie höchstem Bedienungskomfort entschieden. Dear customer, Congratulations on purchasing a BURY hands-free car kit. You have chosen a high quality product that is extremely easy to use. Vážená zákaznice, vážený zákazníku, RU Zakoupili jste si zařízení hands free značky BURY a rozhodli jste se tak pro výrobek vysoké kvality s nejkomfortnější obsluhou. Kære kunde, Du har erhvervet et håndfrit installationssæt af mærket BURY og dermed bestemt dig for et produkt af høj kvalitet med maksimal betjeningskomfort. Montage des Systems Installation of the hands-free car kit Montáž systému Montering af håndfri sæt Laitteen asennus Instalacja zestawu głośnomówiącego Монтаж устройства громкой связи Montering av handsfree-enheten Einschalten der Freisprecheinrichtung Switch-on the system Zapnutí zařízení hands free At tænde for den håndfri enhed Kytke handsfree-laite päälle Włączanie zestawu głośnomówiącego RU Включение устройства громкой связи Sätta på handsfree-enheten KURZANLEITUNG QUICK USER GUIDE PIKAOPPAAN KRÓTKA INSTRUKCJA КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ÖVERSIKTSINSTRUKTION Sprache auswählen Kielen valinta Das Gerät liest die verfügbaren Sprachen in der Landessprache vor. Drücken Laite näyttää käytettävissä oleva kielet kansallisella kielellä. Valitse haluamasi kieli Sie auf eine der Hörertasten, um die gewünschte Sprache auszuwählen. painamalla kuulokkeen näppäintä. Kieli latautuu. Die Sprache wird geladen. Wybierz język Choose language Urządzenie odczytuje dostępne języki w języku narodowym. Naciśnij jeden The device reads out the available languages in the national language. Press one z przycisków, aby wybrać żądany język. Język jest wczytany. of the buttons to select the desired language. The language is loaded. RU Выбрать язык Výběr jazyka Устройство зачитает имеющиеся в распоряжении языки на языке страны. Přístroj přečte v národním jazyce ty jazyky, jež jsou k dispozici. Pro zvolení Нажмите на одну из кнопок наушников, чтобы выбрать желаемый язык. požadovaného jazyka stiskněte jedno z tlačítek sluchátka. Jazyk se Язык загрузится. nahrává. Välja språk Vælg sprog Apparaten läser upp tillgängliga språk på landsspråket. Tryck på en lurtangent Enheden læser de tilgængelige sprog højt på landesproget. Tryk på en af tasterne för att välja önskat språk. Språket laddas., for at vælge det ønskede sprog. Sproget indlæses. RU STRUČNŶ NÁVOD OVERSIGTSVEJLEDNING Arvoisa Asiakas, Olette hankkineet BURY-merkkisen hands-free-laitteen, mikä kertoo Teidän arvostavan korkeaa laatua ja erinomaista käyttömukavuutta. Szanowna Klientko, szanowny Kliencie, kupując zestaw głośnomówiący marki BURY zdecydowali się Państwo na produkt wysokiej jakości, cechujący się komfortową obsługą. Уважаемые Клиенты! Вы приобрели автомобильный комплект громкой связи марки BURY и тем самым Вы выбрали высококачественный продукт, гарантирующий пользователю высокий комфорт обслуживания. Bästa kund! Du har köpt en handsfree av märket BURY och därmed bestämt dig för en produkt av hög kvalitet med maximal användningskomfort. 6 Montere systemet Innhold i leveransen Talemeldinger i standby-modus Følgende talemeldinger spilles bare av i standby-modus, men ikke ved et anrop eller når andre funksjoner er aktive. Lydstyrkeinnstillingen er den samme som ved telefonsamtaler. Status: Batteristatus under 10 %: Systemet lades: Batteriet er 100 % ladet: USB-kabel blir fjernet: Apparatet sier: Low battery level (gjentas hvert 5. minutt) Charging on Battery is full Charging off Laste fabrikkinnstillinger Trykk lenge (i fem sekunder) på avslutt-tasten for å laste farbrikkinnstillingene. Apparatet slår seg da av. Slå av BURY EasyTouch Når ingen telefon er tilkoblet, slår apparatet seg av etter tretti minutter. Hvis du ønsker å slå av apparatet før, betjener du bare på-/av-knappen på høyre side.

7 22 Betjeningsveiledning 7 Når telefoner som allerede er tilkoblet søkes etter av BURY EasyTouch, kan du ikke koble til enda en telefon. Hvis du vil koble til enda en mobiltelefon, trykker du kort på avslutttasten for å avbryte den automatiske tilkoblingen. Trykk lenge (i fem sekunder) på avslutt-tasten for å laste farbrikkinnstillingene. Apparatet slår seg da av. Trykk på anropstasten for å starte den automatiske tilkoblingen. Koble fra telefon Trykk lenge (i tre sekunder) på avslutt-tasten for å koble fra telefonforbindelsen. Apparatet sier: No phone connected. Standby-modus Etter 30 sekunder slås belysningen til BURY EasyTouch av. Trykk på siktepunktet for å gå tilbake til den aktive tilstanden. Den håndfrie enheten leveres med forskjellige komponentsammensetninger alt etter salgsregionen. Betjeningsveiledningen refererer til alle variantene. Beskrivelse av komponentene: 1) Håndfri enhet for bil 2) Solskjermklemme 3) Mini-USB-/USB-kabel 4) Sigarettennerplugg 5) Betjeningsveiledning på Internett 6) Trykket hurtigveiledning Merknad: Hvis komponenter har blitt lagt til eller fjernet, får du informasjon om dette i et separat vedlegg. Den håndfrie enheten BURY EasyTouch har sensortaster, et integrert batteri, en på/av-bryter på høyre side, en mini-usb-tilkobling på høyre side, en låseinnretning for solskjermklemmen og en integrert mikrofon som kan trekkes ut.

8 8 Montere systemet Merknad til batteriet Den håndfrie enheten har et integrert batteri som holder systemet aktivert i ca. 350 timer når batteriet er oppladet. Batteriet garanterer at du kan snakke i den håndfrie enheten i opptil 7 timer uten at det må lades på nytt. Alt etter innstilling og bruk av den håndfrie enheten kan disse verdiene avvike. Unngå å lade batteriet inne i kjøretøyet ved direkte solstråling og høye innetemperaturer, noe som raskt kan oppstå i parkerte kjøretøy. Fjern den håndfrie enheten fra solskjermen og legg den for eksempel i sidelommen på døren eller i hanskerommet. Ta hensyn til følgende temperaturverdier: - Lagring mellom -20 og +60 grader celsius - Lading mellom 0 og +45 grader celsius - Bruk mellom -20 og +60 grader celsius Hvis du ikke tar hensyn til disse verdiene, kan batteriet skades og den håndfrie enheten kan eventuelt falle helt ut. Ved å trykke på siktepunktet kan du endre prioriteten til mobiltelefonene. Trykk én gang på siktepunktet for å aktivere BURY EasyTouch. Trykk lenge på siktepunktet for å endre prioriteten til begge telefonene. En vellykket veksling bekreftes med en pipetone. Merknad: Denne kommandoen er bare tilgjengelig etter at Multipoint har blitt aktivert. 10. Flere betjeningsmuligheter Koble til telefon Minst én telefon er oppført i telefonlisten til BURY EasyTouch. Den automatiske tilkoblingen er på, og den sist tilkoblede telefonen blir søkt etter i minst tre ganger 5 sekunder. Hvis denne telefonen ikke blir funnet, søkes det etter den neste telefonen i listen (i 5 sekunder). Deretter blir hele listen gjennomsøkt tre ganger før den automatiske tilkoblingen blir avbrutt. Apparatet går så tilbake til standby-modus. Åtte telefoner kan kobles til. Hvis en niende telefon kobles til, blir den siste telefonen i listen slettet (First-In/First-Out). Den sist tilkoblede telefonen settes alltid på første plass i listen.

9 20 Betjeningsveiledning 9 Når BURY EasyTouch har blitt slått på, kobles anlegget til den sist tilkoblede mobiltelefonen. Betingelsene for dette er at telefonen befinner seg i kjøretøyet, Bluetooth-funksjonen er aktivert og koblingsidentifikasjonen til den håndfrie enheten ikke har blitt slettet. Hvis et anrop går inn på begge mobiltelefonene samtidig, vil den primære mobiltelefonen ha prioritet. Det inngående anropet på den andre mobiltelefonen vises etter at det første anropet har blitt mottatt eller avvist. Da har du mulighet til å avslutte det første anropet etter kort tid og avvise det andre anropet (begge disse trinnene utfører du ved å trykke på avslutt-tasten), eller å avslutte det første anropet og motta det andre anropet direkte (ved å trykke på anropstasten). 5. Plassering og festing Feste på solskjermen Alt etter hvordan du vil feste den håndfrie enheten på solskjermen i kjøretøyet, må du skyve solskjermklemmen inn på låsemekanismen fra den ene eller andre siden. For å skyve solskjermklemmen helt inn, må du trykke på knappen på låsemekanismen. Hvis klemmen er skjøvet riktig, inn vil du høre et klikk når den går i lås. Variant A: Skyv solskjermklemmen oppover og bort fra deg på solskjermen. Det er ikke mulig å sette den første telefonsamtalen på vent, da anropene ikke går inn på samme telefonnummer.

10 10 Montere systemet 19 Variant B: Skyv solskjermklemmen nedover og mot deg på solskjermen. Stille inn lydstyrke Trykk på den vertikale punktlinjen for å øke (øvre område) eller redusere (nedre område) lydstyrken trinnvis under en telefonsamtale. Et høyt lydsignal høres når den maksimale lydstyrken nås. Et lavt lydsignal høres når den minimale lydstyrken nås. Du kan også dra fingeren over punktlinjen (begge retninger). 9. Multipoint-funksjon Takket være Multipoint-funksjonen kan du koble til to mobiltelefoner samtidig via Bluetooth med BURY EasyTouch. Denne funksjonen betjener du med siktepunktet. Trekke ut mikrofon Trekk ut den integrerte mikrofonen fra den håndfrie enheten for å utføre talekommandoer. Mobiltelefonen som ble koblet til først har prioritet, dvs. at bare dennes Voicetags er lastet i minnet til BURY EasyTouch og klar til å bli kalt opp. Dette ligner situasjonen når bare én mobiltelefon er koblet til den håndfrie enheten. Hvis et anrop går inn til den sekundære mobiltelefonen, håndteres også dette anropet via den håndfrie enheten.

11 18 Betjeningsveiledning 11 Utgående anrop Trykk kort på anropstasten for å aktivere Voice Tag-funksjonen. Apparatet sier: Enter voicetag. Start anropet med en talekommando. Hvis et oppringte nummeret er opptatt, kan du velge å gjenta valget. Trykk da lenge (i to sekunder) på anropstasten. Apparatet sier: Redial. Hvis du angir en talekommando som ikke er lagret, sier apparatet: Voicetag is not available. BURY EasyTouch går tilbake til standbymodus. Klappe ut og klappe sammen solskjermen Trykk kort på avslutt-tasten for å avslutte Voice Tag-funksjonen, det aktive anropet eller repetisjon av nummer. Når du foretar et anrop og trykker kort på anropstasten, startes privatmodus. Anropet blir da videresendt til mobiltelefonen. Innkommende anrop Hvis personen som ringer tillater visning av nummeret sitt, leser apparatet opp nummeret: 05732xxxxx. Hvis personen som ringer har skjult nummeret sitt, sier apparatet: Unknown caller. Trykk kort på avslutt-tasten for å avvise anropet. Apparatet går tilbake til standby-modus. Trykk kort på anropstasten for å motta det innkommende anropet. Merknad: Funksjonene til den håndfrie enheten påvirkes ikke når du klapper ut solskjermen. Solskjermen kan eventuelt ikke klappes helt ut. Alt etter solskjermtypen/-tykkelsen bør du prøve ut begge plasseringsmulighetene. Kontroller at du kan betjene systemet komfortabelt og at det ikke begrenser sikten din. For å løsne klemmen fra låsemekanismen trykker du på knappen og trekker så av klemmen.

12 12 Første trinn 17 Strømforsyning Koble BURY EasyTouch til sigarettennerpluggen via USB-kabelen og stikk pluggen inn i det tilhørende uttaket i kjøretøyet. Lade batteriet til BURY EasyTouch Mulighet 1: Lad batteriet til BURY EasyTouch via USB-kabelen og sigarettennerpluggen i kjøretøyet. Mulighet 2: Lad batteriet til BURY EasyTouch via USB-kabelen på PC-en/laptopen din. 6. Starte opp den håndfrie enheten Slå på apparatet med på/av-tasten på høyre side. Telefonlisten til BURY EasyTouch er tom, den automatiske tilkoblingen er av. Apparatet sier: Choose language. Apparatet leser opp de tilgjengelige språkene på språket til de forskjellige landene. Trykk på en av telefontastene for å velge ønsket språk. Språket blir lastet. Listen over tilgjengelige språk leses opp tre ganger. Hvis du ikke velger et språk, blir engelsk automatisk lastet. Mulighet 3: Bruke talevalgfunksjonen til smartphone De fleste smartphones har en talevalgfunksjon som du kan aktivere via anropstasten til BURY EasyTouch. Du kan da bruke talevalgfunksjonen til smartphone via BURY EasyTouch. Pass på at du at du gjengir nøyaktig de talekommandoene som du finner i betjeningsveiledningen til din smartphone. Med talekommandoene kan du ikke bare foreta telefonsamtaler, men også spille av musikk via BURY EasyTouch. Tips: Du kan bare avslutte musikkavspillingen via smartphone. Ved innkommende og utgående anrop avbrytes musikkavspillingen automatisk. Når du trykker på anropstasten på BURY EasyTouch, sier apparatet: Enter voicetag. På enkelte smartphones hører du et lydsignal etter ett til tre sekunder. Først da kan du angi talekommandoen. Koble så mobiltelefonen din til BURY EasyTouch. Når en telefon har blitt koblet til BURY EasyTouch, sier apparatet: Phone is connected.

13 16 Betjeningsveiledning 13 Mulighet 1: Legge til og bruke Voice Tags (talekommandoer) For å kunne foreta et anrop, må du legge til Voice Tags på mobiltelefonen din. Du kan bare ta opp talekommandoer for kontaktene som er lagret i adresseboken (ikke på SIM-kortet!) på mobiltelefonen. Merknad: Kopier kontaktene fra SIM-kortet ditt til adresseboken på telefonen. Bruk deretter bare kontaktene fra adresseboken din. Når du skal kalle opp en kontakt fra adresseboken din, velger du Legge til anropsnavn under menypunktet Alternativer. Menypunktet er produsentavhengig og kan også hete noe annet. I denne menyen kan du legge til, endre eller slette talekommandoen for en kontakt. Du finner mer informasjon i betjeningsveiledningen til mobiltelefonen din. I adresseboken kan du se hvilke kontakter som allerede har en Voice Tag. Bak navnene vises et symbol, ofte en Pacman (kan variere avhengig av mobiltelefonen). Mulighet 2: Lese fonetikk På enkelte mobiltelefoner åpner telefonboken seg når du trykker på anropstasten til BURY EasyTouch. Apparatet sier: Enter voicetag. Talekommandoen du har lest inn (navnet på kontakten) blir sammenlignet med den lagrede kontakten i adresseboken på mobiltelefonen ved hjelp av fonetikkteknologi, og blir valgt hvis kommandoene stemmer overens. 7. Opprette en Bluetooth-forbindelse Hvis du ønsker å opprette en Bluetooth-forbindelse for første gang mellom mobiltelefonen din og den håndfrie enheten, må du aktivere Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen din og la den søke etter Bluetooth-enheter. I dette tilfellet etter en enhet med betegnelsen BURY EasyTouch. Dersom flere enheter ble funnet, velger du den håndfrie enheten og angir PIN-nummer Trykk så på menyknappen Koble til for å opprette forbindelsen til den håndfrie enheten. Eventuelt må du også klikke på Koble til eller Tillate dataoverføring på mobiltelefonen din for å opprette forbindelsen. Hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse, må du kontrollere og oppdatere programvare (maskinvare) -versjonen på mobiltelefonen eller på den håndfrie enheten. En oversikt over dette temaet finner du på Internett under Det kan også hende at du først må slette listen over tilkoblede enheter på mobiltelefonen din, slik at den håndfrie enheten kan gjenkjennes riktig og en forbindelse kan opprettes. Merknad: Hvis batteriet til mobiltelefonen din er nesten tomt, vil det ofte ikke være mulig å opprette en Bluetooth-forbindelse. På Internett finner du en oversikt over mobiltelefoner som har blitt testet med denne håndfrie enheten. Vær oppmerksom på at hvis maskinvaren til den oppførte mobiltelefonen avviker fra listen, kan det føre til at bestemte visninger og funksjoner ikke er tilgjengelige eller er begrenset.

14 14 Betjeningsveiledning 15 Bluetooth-forbindelsen blir avbrutt når du deaktiverer Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonene eller slår av BURY EasyTouch. I tillegg blir forbindelsen brutt hvis du beveger deg for langt unna kjøretøyet, og mottaksradiusen til den håndfrie enheten, med mobiltelefonen. Hvis du går tilbake til kjøretøyet innen 15 minutter, blir telefonen automatisk koblet til BURY Easy- Touch igjen. Vær oppmerksom på at kapasiteten til mobiltelefonens batteri kan reduseres raskt når Bluetooth-funksjonen er aktivert. Hvis du ikke lenger ønsker å bruke Bluetooth-funksjonen, f. eks. når du forlater kjøretøyet over lengre tid, bør du deaktivere denne. Den håndfrie enheten har et minne hvor identifikatorer for opptil åtte mobiltelefoner blir lagret. Hvis en niende mobiltelefon blir koblet til, slettes den eldste minneoppføringen i den håndfrie enheten. Hvis du har endret noen innstillinger og den håndfrie enheten ikke fungerer som ønsket, kan du tilbakestille den håndfrie enheten til fabrikkinnstillingene. 8. Motta, foreta og avslutte telefonsamtaler Du betjener BURY EasyTouch med sensortastene på enheten. Funksjonene til tastene kan være forskjellige alt etter menypunktet. Merknad: Følg de gjeldene lovene i det aktuelle landet for bruk av mobiltelefon i bil. Foreta anrop Trykk på anropstasten. Apparatet sier: Enter voicetag. Si talekommandoen din høyt og tydelig. Med BURY EasyTouch har du tre muligheter når du skal bruke talekommandoer:

CC 9048. Installasjons- og bruksanvisning

CC 9048. Installasjons- og bruksanvisning CC 9048 Installasjons- og bruksanvisning CC 9048 Innhold Innledende informasjon 2 1. Generell informasjon 2 2. Retningslinjer for sikkerhet 2 Montering av håndfri enhet 4 3. Innhold ved levering 4 4.

Detaljer

BURY Motion Universal

BURY Motion Universal BURY Motion Universal Innhold Innledende informasjon 2 1. Generell informasjon 2 2. Retningslinjer for sikkerhet 2 Montering av håndfri enhet 4 3. Innhold ved levering 4 4. Montering av systemet 6 5. Plassering

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

CC 9058. Installasjons- og bruksanvisning

CC 9058. Installasjons- og bruksanvisning CC 9058 Installasjons- og bruksanvisning CC 9058 Innhold Innledende informasjon 2 1. Generell informasjon 2 2. Retningslinjer for sikkerhet 2 Montering av håndfri enhet 4 3. Innhold ved levering 4 4.

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig.

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende svarapparat handsfri

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende svarapparat handsfri Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende svarapparat handsfri 1250.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende svarapparat handsfri er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. 4 5 6 3 2 1

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Brukerveiledning NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Hvordan bruke NetCom Visual Voicemail på Sony Ericsson Elm Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail...3

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200..

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende klokke er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. Den brukes for ekstra signalisering

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-21W er i samsvar med bestemmelsene i

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-215 9211754/1

Nokia Bluetooth-headset BH-215 9211754/1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-129W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. utgave 2 Om headsettet Med Nokia Bluetooth-monoheadset BH 218 er det enklere enn noen gang å håndtere samtaler. For å besvare et anrop tar du ganske

Detaljer

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Innholdet i esken 3 Hodetelefonoversikt 4 Strøm av/på 4 Aktiv støydemping 4 Spille musikk / sette musikk på pause 4 Volum 4 Sporvalg 4 Åpen mikrofon 4 Taleoppringing (telefonfunksjon)

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Bruksanvisning. TFT-fargedisplay

Bruksanvisning. TFT-fargedisplay Bruksanvisning TFT-fargedisplay 1286.. Apparatbeskrivelse TFT-fargedisplay tilhører Gira porttelefonssystem og brukes for å utvide svarapparatet. Menu 2 Det høyoppløslige aktive 1,8-tommers TFT-fargedisplayet

Detaljer

Bruksanvisning. Thermo Call TC3

Bruksanvisning. Thermo Call TC3 Bruksanvisning Thermo Call TC3 Generelle opplysninger Kjære Webasto-kunde! Takk for at du har kjøpt den nye Thermo Call TC3. Med dette produktet har du en komfortabel og innovativ betjeningsmulighet til

Detaljer

2373-1-8646 17.11.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway 83350-500 83350-515

2373-1-8646 17.11.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway 83350-500 83350-515 2373-1-8646 17.11.2014 Teknisk håndbok ABB-Welcome Telefon-gateway 83350-500 83350-515 Innhold 1 Sikkerhet 3 2 Miljø 3 2.1 Avhending 3 3 Tekniske data 4 4 Generell beskrivelse 5 4.1 Ordliste 5 4.2 Funksjonsmåte

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

MDR-1ABT. Slik bruker du enheten. Komme i gang. Før førstegangsbruk. Funksjoner. Deler og kontroller. Medfølgende tilbehør. Slik lader du hodesettet

MDR-1ABT. Slik bruker du enheten. Komme i gang. Før førstegangsbruk. Funksjoner. Deler og kontroller. Medfølgende tilbehør. Slik lader du hodesettet Trådløst stereohodesett MDR-1ABT Slik bruker du enheten Komme i gang Før førstegangsbruk Les dette først [1] Funksjoner Hva du kan gjøre med hodesettet [2] Deler og kontroller Delenes plassering og funksjon

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-11W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Plantronics Explorer 210-serien

Plantronics Explorer 210-serien Plantronics Explorer 210-serien Brukerhåndbok Velkommen Gratulerer med det nye hodesettet fra Plantronics. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke Plantronics Explorer

Detaljer

VT30 TPM SERVICEVERKTØY

VT30 TPM SERVICEVERKTØY n Hurtigveiledning VT30 TPM SERVICEVERKTØY VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versjon: MJC-1409-NO2 QRG3814d INNHOLD Del A - GENERELL BESKRIVELSE A1 - Forside side 3/10 A2 - Strømforsyning

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver USB-telefon Bruksanvisning Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver 1 Introduksjon Dette er en høykvalitets USB-telefon med

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6841 - IR-Handsender @ 28\mod_1347354023887_150251.docx @ 232631 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8140

Detaljer

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112 Brukerhåndbok Brailliant 32/40/80 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0112 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt

Detaljer

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer.

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. Innhold Innledning Les igjennom først... 3 Sikkerhet... 3 LoSvbestemte forskrifter... 3 Bruk... 3

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headset BH-112 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to mobilenheter samtidig.

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer