BURY EasyTouch. Innhold. Innledning 2 1. Generelle merknader 2 2. Sikkerhetsmerknader 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BURY EasyTouch. Innhold. Innledning 2 1. Generelle merknader 2 2. Sikkerhetsmerknader 3"

Transkript

1 BURY EasyTouch Innhold Innledning 2 1. Generelle merknader 2 2. Sikkerhetsmerknader 3 Montere systemet 6 3. Innhold i leveransen 6 4. Merknad til batteriet 8 5. Plassering og festing 9 Første trinn Starte opp den håndfrie enheten Opprette en Bluetooth-forbindelse 13 Betjeningsveiledning Motta, foreta og avslutte telefonsamtaler Multipoint-funksjon Flere betjeningsmuligheter 21 Ytterligere informasjon Service Forskriftsmessig bruk av dette systemet Godkjennelser og konformitetserklæringer 26

2 2 Innledning Generelle merknader Kjære kunde, du har kjøpt et håndfrisett for bil fra BURY og dermed valgt et produkt med høy kvalitet og meget komfortabel betjening. For å få fullt utbytte av håndfrianlegget fra BURY, bør du lese grundig gjennom betjeningsveiledningen. Hvis du har spørsmål til montering eller drift, kan du ta kontakt med forhandleren. Han/hun vil gi deg pålitelig veiledning og videresende dine erfaringer og tilbakemeldinger til produsenten. Eller henvend deg til vår Hotline. Telefon- og faksnummer finner du under stikkordet Service. Vi ønsker deg en god reise.

3 26 Ytterligere informasjon Godkjennelser og konformitetserklæringer Innkjøp, produksjon, samt service og drift, underligger en streng kvalitets- og miljøadministrering i henhold til ISO 9001 og ISO Den håndfrie enheten har e1 CE-godkjennelse i samsvar med retningslinje R&TTE 1999/5/EF Sigarettennerpluggen til denne håndfrie enheten har typegodkjennelsen e1 i samsvar med retningslinje 2009/19/EF Elektromagnetisk kompatibilitet i motorkjøretøy Du kan be om en konformitetserklæring fra produsenten for dette systemet via den ovennevnte produsentadressen, eller via følgende e-postadresse: Vennligst skriv forespørselen på tysk eller engelsk. Version 12/ Forbehold om feil og endringer. Bluetooth -ordmerket og Bluetooth -logoene tilhører Bluetooth SIG, Inc. BURY Technologies har en lisens for å bruke disse merkene. Alle andre nevnte merker tilhører den enkelte innehaveren by BURY. Alle rettigheter forbeholdt. 2. Sikkerhetsmerknader Montering - hvem og hvor Du kan montere den håndfrie enheten selv, men følg de vedlagte monteringsanvisningene fra den aktuelle kjøretøyprodusenten om mulig. Parker kjøretøyet på et sted som ikke hindrer trafikken når du skal montere den håndfrie enheten. Strømforsyning Denne håndfrie enheten kan drives uavhengig av det aktuelle kjøretøyets elektriske anlegg, fordi den har et integrert batteri. Batteri kan lades via sigarettenneruttaket til begge de elektriske anleggene (personbil og lastebil). Forsyningsspenningen blir tilpasset til den håndfrie enheten. Ansvarsfraskrivelse: Følg de gjeldende lovene og forskriftene i det aktuelle landet for e-sertifisering og bruk og installasjon av elektriske systemer i kjøretøy. Hvis du ikke kjenner disse, må du hente inn relevant informasjon. Ved tvilstilfeller må du bare lade batteriet til den håndfrie enheten via sigarettenneren når kjøretøyet står i ro. Vår Hotline svarer gjerne på spørsmål angående dette temaet.

4 4 Innledning 25 Plassering, lydstyrke Installer apparatets komponenter slik at de ikke påvirker sikten din. De må ikke monteres i kollisjonsområdet til passasjersetene eller oppblåsningssonen til kollisjonsputer. Forskriftsmessig håndtering Vi tar intet ansvar for skader eller feil som oppstår på grunn av uforskriftsmessig installasjon og håndtering av systemet. Ikke utsett apparatet for fukt, ekstreme temperaturer eller vibrasjoner, og følg de angitte arbeidstrinnene i monterings- og betjeningsveiledningen. Betjening i trafikken Du må bare betjene systemet når trafikken tillater det og du ikke utsetter andre trafikanter for fare, skader, hindringer eller belastninger. Lydstyrken til apparatet må stilles inn slik at du fortsatt kan høre utvendige lyder. Ved feil Du må ikke bruke apparatet hvis du har oppdaget eller mistenker en feil. Oppsøk en BURY-fagforhandler eller ta kontakt med BURY Hotline. Det kan være farlig å forsøke å reparere apparatet selv. Derfor skal bare kvalifisert personell foreta kontroller. BURY GmbH & Co. KG Im Hause DPD Depot 103 Robinienweg D Lübbenau Tyskland Merknader til avhending av elektriske apparater i EU Symbolet med en overstreket avfallstønne på hjul betyr at elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer må avfallsorteres i EU. Ikke kast disse produktene i husholdsavfallet. Hvis du har et gammelt apparat, er du forpliktet til å bringe dette til mottakssteder eller kommunale avfallsmottak. Gamle elektriske apparater kan kastes gratis. 12. Forskriftsmessig bruk av dette systemet Denne håndfrie enheten skal bare brukes med Bluetooth-mobiltelefoner i motorkjøretøy. Når du bruker dette systemet, må du følge de gjeldende lovene og forskriftene i det aktuelle landet, samt anvisningene i betjeningsveiledningen til mobiltelefonen.

5 24 Ytterligere informasjon Service Vårt team er alltid tilgjengelig for generelle eller tekniske spørsmål, tilbakemeldinger og kritikk. Vi er åpne for forslag og merknader: Administrasjon: Produsent: BURY GmbH & Co. KG BURY Spółka z o.o. Robert-Koch-Straße 1-7 ul. Wojska Polskiego 4 D Löhne Mielec Tyskland Polen Viktig: Føreren er til enhver tid ansvarlig for sikker kjøring og kontroll av kjøretøyet. Du må ikke bruke mobiltelefonen - og særlig ikke skrive eller lese SMS / MMS - når du kjører. Undersøkelser viser at distraksjoner utgjør en fare for sikkerheten din. Bruk av mobiltelefon når du kjører kan være en årsak til en slik distraksjon. Produsenten anbefaler på det sterkeste at du bruker en håndfri enhet når du kjører. Hotline: +49(0) * Faks.: +49(0) * * 0,14 /min. fra fastnettet til Deutschen Telekom AG, tysk mobilnett maks. 0,42 /min. Priser for anrop fra utlandet kan avvike. E-post: Garanti / servicedesk Garantitiden for komponentene til dette produktet er to år fra salgsdatoen. Garantikrav retter du som sluttkunde til forhandleren som du inngikk kjøpsavtalen med. Hvis den aktuelle forhandleren ikke kan utbedre en eksisterende mangel, må du gjøre krav på kjøpsretten. Hvis produktet, etter avtale med forhandleren din, skal sendes direkte til produsenten av reklamasjonsgrunner, må du sende en nøyaktig beskrivelse av feilen og en kopi av kjøpsbeviset, på tysk eller engelsk, direkte til serviceteamet vårt:

6 RU BURY EasyTouch Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie haben eine Freisprecheinrichtung der Marke BURY erworben und sich so für ein Produkt mit hoher Qualität sowie höchstem Bedienungskomfort entschieden. Dear customer, Congratulations on purchasing a BURY hands-free car kit. You have chosen a high quality product that is extremely easy to use. Vážená zákaznice, vážený zákazníku, RU Zakoupili jste si zařízení hands free značky BURY a rozhodli jste se tak pro výrobek vysoké kvality s nejkomfortnější obsluhou. Kære kunde, Du har erhvervet et håndfrit installationssæt af mærket BURY og dermed bestemt dig for et produkt af høj kvalitet med maksimal betjeningskomfort. Montage des Systems Installation of the hands-free car kit Montáž systému Montering af håndfri sæt Laitteen asennus Instalacja zestawu głośnomówiącego Монтаж устройства громкой связи Montering av handsfree-enheten Einschalten der Freisprecheinrichtung Switch-on the system Zapnutí zařízení hands free At tænde for den håndfri enhed Kytke handsfree-laite päälle Włączanie zestawu głośnomówiącego RU Включение устройства громкой связи Sätta på handsfree-enheten KURZANLEITUNG QUICK USER GUIDE PIKAOPPAAN KRÓTKA INSTRUKCJA КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ÖVERSIKTSINSTRUKTION Sprache auswählen Kielen valinta Das Gerät liest die verfügbaren Sprachen in der Landessprache vor. Drücken Laite näyttää käytettävissä oleva kielet kansallisella kielellä. Valitse haluamasi kieli Sie auf eine der Hörertasten, um die gewünschte Sprache auszuwählen. painamalla kuulokkeen näppäintä. Kieli latautuu. Die Sprache wird geladen. Wybierz język Choose language Urządzenie odczytuje dostępne języki w języku narodowym. Naciśnij jeden The device reads out the available languages in the national language. Press one z przycisków, aby wybrać żądany język. Język jest wczytany. of the buttons to select the desired language. The language is loaded. RU Выбрать язык Výběr jazyka Устройство зачитает имеющиеся в распоряжении языки на языке страны. Přístroj přečte v národním jazyce ty jazyky, jež jsou k dispozici. Pro zvolení Нажмите на одну из кнопок наушников, чтобы выбрать желаемый язык. požadovaného jazyka stiskněte jedno z tlačítek sluchátka. Jazyk se Язык загрузится. nahrává. Välja språk Vælg sprog Apparaten läser upp tillgängliga språk på landsspråket. Tryck på en lurtangent Enheden læser de tilgængelige sprog højt på landesproget. Tryk på en af tasterne för att välja önskat språk. Språket laddas., for at vælge det ønskede sprog. Sproget indlæses. RU STRUČNŶ NÁVOD OVERSIGTSVEJLEDNING Arvoisa Asiakas, Olette hankkineet BURY-merkkisen hands-free-laitteen, mikä kertoo Teidän arvostavan korkeaa laatua ja erinomaista käyttömukavuutta. Szanowna Klientko, szanowny Kliencie, kupując zestaw głośnomówiący marki BURY zdecydowali się Państwo na produkt wysokiej jakości, cechujący się komfortową obsługą. Уважаемые Клиенты! Вы приобрели автомобильный комплект громкой связи марки BURY и тем самым Вы выбрали высококачественный продукт, гарантирующий пользователю высокий комфорт обслуживания. Bästa kund! Du har köpt en handsfree av märket BURY och därmed bestämt dig för en produkt av hög kvalitet med maximal användningskomfort. 6 Montere systemet Innhold i leveransen Talemeldinger i standby-modus Følgende talemeldinger spilles bare av i standby-modus, men ikke ved et anrop eller når andre funksjoner er aktive. Lydstyrkeinnstillingen er den samme som ved telefonsamtaler. Status: Batteristatus under 10 %: Systemet lades: Batteriet er 100 % ladet: USB-kabel blir fjernet: Apparatet sier: Low battery level (gjentas hvert 5. minutt) Charging on Battery is full Charging off Laste fabrikkinnstillinger Trykk lenge (i fem sekunder) på avslutt-tasten for å laste farbrikkinnstillingene. Apparatet slår seg da av. Slå av BURY EasyTouch Når ingen telefon er tilkoblet, slår apparatet seg av etter tretti minutter. Hvis du ønsker å slå av apparatet før, betjener du bare på-/av-knappen på høyre side.

7 22 Betjeningsveiledning 7 Når telefoner som allerede er tilkoblet søkes etter av BURY EasyTouch, kan du ikke koble til enda en telefon. Hvis du vil koble til enda en mobiltelefon, trykker du kort på avslutttasten for å avbryte den automatiske tilkoblingen. Trykk lenge (i fem sekunder) på avslutt-tasten for å laste farbrikkinnstillingene. Apparatet slår seg da av. Trykk på anropstasten for å starte den automatiske tilkoblingen. Koble fra telefon Trykk lenge (i tre sekunder) på avslutt-tasten for å koble fra telefonforbindelsen. Apparatet sier: No phone connected. Standby-modus Etter 30 sekunder slås belysningen til BURY EasyTouch av. Trykk på siktepunktet for å gå tilbake til den aktive tilstanden. Den håndfrie enheten leveres med forskjellige komponentsammensetninger alt etter salgsregionen. Betjeningsveiledningen refererer til alle variantene. Beskrivelse av komponentene: 1) Håndfri enhet for bil 2) Solskjermklemme 3) Mini-USB-/USB-kabel 4) Sigarettennerplugg 5) Betjeningsveiledning på Internett 6) Trykket hurtigveiledning Merknad: Hvis komponenter har blitt lagt til eller fjernet, får du informasjon om dette i et separat vedlegg. Den håndfrie enheten BURY EasyTouch har sensortaster, et integrert batteri, en på/av-bryter på høyre side, en mini-usb-tilkobling på høyre side, en låseinnretning for solskjermklemmen og en integrert mikrofon som kan trekkes ut.

8 8 Montere systemet Merknad til batteriet Den håndfrie enheten har et integrert batteri som holder systemet aktivert i ca. 350 timer når batteriet er oppladet. Batteriet garanterer at du kan snakke i den håndfrie enheten i opptil 7 timer uten at det må lades på nytt. Alt etter innstilling og bruk av den håndfrie enheten kan disse verdiene avvike. Unngå å lade batteriet inne i kjøretøyet ved direkte solstråling og høye innetemperaturer, noe som raskt kan oppstå i parkerte kjøretøy. Fjern den håndfrie enheten fra solskjermen og legg den for eksempel i sidelommen på døren eller i hanskerommet. Ta hensyn til følgende temperaturverdier: - Lagring mellom -20 og +60 grader celsius - Lading mellom 0 og +45 grader celsius - Bruk mellom -20 og +60 grader celsius Hvis du ikke tar hensyn til disse verdiene, kan batteriet skades og den håndfrie enheten kan eventuelt falle helt ut. Ved å trykke på siktepunktet kan du endre prioriteten til mobiltelefonene. Trykk én gang på siktepunktet for å aktivere BURY EasyTouch. Trykk lenge på siktepunktet for å endre prioriteten til begge telefonene. En vellykket veksling bekreftes med en pipetone. Merknad: Denne kommandoen er bare tilgjengelig etter at Multipoint har blitt aktivert. 10. Flere betjeningsmuligheter Koble til telefon Minst én telefon er oppført i telefonlisten til BURY EasyTouch. Den automatiske tilkoblingen er på, og den sist tilkoblede telefonen blir søkt etter i minst tre ganger 5 sekunder. Hvis denne telefonen ikke blir funnet, søkes det etter den neste telefonen i listen (i 5 sekunder). Deretter blir hele listen gjennomsøkt tre ganger før den automatiske tilkoblingen blir avbrutt. Apparatet går så tilbake til standby-modus. Åtte telefoner kan kobles til. Hvis en niende telefon kobles til, blir den siste telefonen i listen slettet (First-In/First-Out). Den sist tilkoblede telefonen settes alltid på første plass i listen.

9 20 Betjeningsveiledning 9 Når BURY EasyTouch har blitt slått på, kobles anlegget til den sist tilkoblede mobiltelefonen. Betingelsene for dette er at telefonen befinner seg i kjøretøyet, Bluetooth-funksjonen er aktivert og koblingsidentifikasjonen til den håndfrie enheten ikke har blitt slettet. Hvis et anrop går inn på begge mobiltelefonene samtidig, vil den primære mobiltelefonen ha prioritet. Det inngående anropet på den andre mobiltelefonen vises etter at det første anropet har blitt mottatt eller avvist. Da har du mulighet til å avslutte det første anropet etter kort tid og avvise det andre anropet (begge disse trinnene utfører du ved å trykke på avslutt-tasten), eller å avslutte det første anropet og motta det andre anropet direkte (ved å trykke på anropstasten). 5. Plassering og festing Feste på solskjermen Alt etter hvordan du vil feste den håndfrie enheten på solskjermen i kjøretøyet, må du skyve solskjermklemmen inn på låsemekanismen fra den ene eller andre siden. For å skyve solskjermklemmen helt inn, må du trykke på knappen på låsemekanismen. Hvis klemmen er skjøvet riktig, inn vil du høre et klikk når den går i lås. Variant A: Skyv solskjermklemmen oppover og bort fra deg på solskjermen. Det er ikke mulig å sette den første telefonsamtalen på vent, da anropene ikke går inn på samme telefonnummer.

10 10 Montere systemet 19 Variant B: Skyv solskjermklemmen nedover og mot deg på solskjermen. Stille inn lydstyrke Trykk på den vertikale punktlinjen for å øke (øvre område) eller redusere (nedre område) lydstyrken trinnvis under en telefonsamtale. Et høyt lydsignal høres når den maksimale lydstyrken nås. Et lavt lydsignal høres når den minimale lydstyrken nås. Du kan også dra fingeren over punktlinjen (begge retninger). 9. Multipoint-funksjon Takket være Multipoint-funksjonen kan du koble til to mobiltelefoner samtidig via Bluetooth med BURY EasyTouch. Denne funksjonen betjener du med siktepunktet. Trekke ut mikrofon Trekk ut den integrerte mikrofonen fra den håndfrie enheten for å utføre talekommandoer. Mobiltelefonen som ble koblet til først har prioritet, dvs. at bare dennes Voicetags er lastet i minnet til BURY EasyTouch og klar til å bli kalt opp. Dette ligner situasjonen når bare én mobiltelefon er koblet til den håndfrie enheten. Hvis et anrop går inn til den sekundære mobiltelefonen, håndteres også dette anropet via den håndfrie enheten.

11 18 Betjeningsveiledning 11 Utgående anrop Trykk kort på anropstasten for å aktivere Voice Tag-funksjonen. Apparatet sier: Enter voicetag. Start anropet med en talekommando. Hvis et oppringte nummeret er opptatt, kan du velge å gjenta valget. Trykk da lenge (i to sekunder) på anropstasten. Apparatet sier: Redial. Hvis du angir en talekommando som ikke er lagret, sier apparatet: Voicetag is not available. BURY EasyTouch går tilbake til standbymodus. Klappe ut og klappe sammen solskjermen Trykk kort på avslutt-tasten for å avslutte Voice Tag-funksjonen, det aktive anropet eller repetisjon av nummer. Når du foretar et anrop og trykker kort på anropstasten, startes privatmodus. Anropet blir da videresendt til mobiltelefonen. Innkommende anrop Hvis personen som ringer tillater visning av nummeret sitt, leser apparatet opp nummeret: 05732xxxxx. Hvis personen som ringer har skjult nummeret sitt, sier apparatet: Unknown caller. Trykk kort på avslutt-tasten for å avvise anropet. Apparatet går tilbake til standby-modus. Trykk kort på anropstasten for å motta det innkommende anropet. Merknad: Funksjonene til den håndfrie enheten påvirkes ikke når du klapper ut solskjermen. Solskjermen kan eventuelt ikke klappes helt ut. Alt etter solskjermtypen/-tykkelsen bør du prøve ut begge plasseringsmulighetene. Kontroller at du kan betjene systemet komfortabelt og at det ikke begrenser sikten din. For å løsne klemmen fra låsemekanismen trykker du på knappen og trekker så av klemmen.

12 12 Første trinn 17 Strømforsyning Koble BURY EasyTouch til sigarettennerpluggen via USB-kabelen og stikk pluggen inn i det tilhørende uttaket i kjøretøyet. Lade batteriet til BURY EasyTouch Mulighet 1: Lad batteriet til BURY EasyTouch via USB-kabelen og sigarettennerpluggen i kjøretøyet. Mulighet 2: Lad batteriet til BURY EasyTouch via USB-kabelen på PC-en/laptopen din. 6. Starte opp den håndfrie enheten Slå på apparatet med på/av-tasten på høyre side. Telefonlisten til BURY EasyTouch er tom, den automatiske tilkoblingen er av. Apparatet sier: Choose language. Apparatet leser opp de tilgjengelige språkene på språket til de forskjellige landene. Trykk på en av telefontastene for å velge ønsket språk. Språket blir lastet. Listen over tilgjengelige språk leses opp tre ganger. Hvis du ikke velger et språk, blir engelsk automatisk lastet. Mulighet 3: Bruke talevalgfunksjonen til smartphone De fleste smartphones har en talevalgfunksjon som du kan aktivere via anropstasten til BURY EasyTouch. Du kan da bruke talevalgfunksjonen til smartphone via BURY EasyTouch. Pass på at du at du gjengir nøyaktig de talekommandoene som du finner i betjeningsveiledningen til din smartphone. Med talekommandoene kan du ikke bare foreta telefonsamtaler, men også spille av musikk via BURY EasyTouch. Tips: Du kan bare avslutte musikkavspillingen via smartphone. Ved innkommende og utgående anrop avbrytes musikkavspillingen automatisk. Når du trykker på anropstasten på BURY EasyTouch, sier apparatet: Enter voicetag. På enkelte smartphones hører du et lydsignal etter ett til tre sekunder. Først da kan du angi talekommandoen. Koble så mobiltelefonen din til BURY EasyTouch. Når en telefon har blitt koblet til BURY EasyTouch, sier apparatet: Phone is connected.

13 16 Betjeningsveiledning 13 Mulighet 1: Legge til og bruke Voice Tags (talekommandoer) For å kunne foreta et anrop, må du legge til Voice Tags på mobiltelefonen din. Du kan bare ta opp talekommandoer for kontaktene som er lagret i adresseboken (ikke på SIM-kortet!) på mobiltelefonen. Merknad: Kopier kontaktene fra SIM-kortet ditt til adresseboken på telefonen. Bruk deretter bare kontaktene fra adresseboken din. Når du skal kalle opp en kontakt fra adresseboken din, velger du Legge til anropsnavn under menypunktet Alternativer. Menypunktet er produsentavhengig og kan også hete noe annet. I denne menyen kan du legge til, endre eller slette talekommandoen for en kontakt. Du finner mer informasjon i betjeningsveiledningen til mobiltelefonen din. I adresseboken kan du se hvilke kontakter som allerede har en Voice Tag. Bak navnene vises et symbol, ofte en Pacman (kan variere avhengig av mobiltelefonen). Mulighet 2: Lese fonetikk På enkelte mobiltelefoner åpner telefonboken seg når du trykker på anropstasten til BURY EasyTouch. Apparatet sier: Enter voicetag. Talekommandoen du har lest inn (navnet på kontakten) blir sammenlignet med den lagrede kontakten i adresseboken på mobiltelefonen ved hjelp av fonetikkteknologi, og blir valgt hvis kommandoene stemmer overens. 7. Opprette en Bluetooth-forbindelse Hvis du ønsker å opprette en Bluetooth-forbindelse for første gang mellom mobiltelefonen din og den håndfrie enheten, må du aktivere Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen din og la den søke etter Bluetooth-enheter. I dette tilfellet etter en enhet med betegnelsen BURY EasyTouch. Dersom flere enheter ble funnet, velger du den håndfrie enheten og angir PIN-nummer Trykk så på menyknappen Koble til for å opprette forbindelsen til den håndfrie enheten. Eventuelt må du også klikke på Koble til eller Tillate dataoverføring på mobiltelefonen din for å opprette forbindelsen. Hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse, må du kontrollere og oppdatere programvare (maskinvare) -versjonen på mobiltelefonen eller på den håndfrie enheten. En oversikt over dette temaet finner du på Internett under Det kan også hende at du først må slette listen over tilkoblede enheter på mobiltelefonen din, slik at den håndfrie enheten kan gjenkjennes riktig og en forbindelse kan opprettes. Merknad: Hvis batteriet til mobiltelefonen din er nesten tomt, vil det ofte ikke være mulig å opprette en Bluetooth-forbindelse. På Internett finner du en oversikt over mobiltelefoner som har blitt testet med denne håndfrie enheten. Vær oppmerksom på at hvis maskinvaren til den oppførte mobiltelefonen avviker fra listen, kan det føre til at bestemte visninger og funksjoner ikke er tilgjengelige eller er begrenset.

14 14 Betjeningsveiledning 15 Bluetooth-forbindelsen blir avbrutt når du deaktiverer Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonene eller slår av BURY EasyTouch. I tillegg blir forbindelsen brutt hvis du beveger deg for langt unna kjøretøyet, og mottaksradiusen til den håndfrie enheten, med mobiltelefonen. Hvis du går tilbake til kjøretøyet innen 15 minutter, blir telefonen automatisk koblet til BURY Easy- Touch igjen. Vær oppmerksom på at kapasiteten til mobiltelefonens batteri kan reduseres raskt når Bluetooth-funksjonen er aktivert. Hvis du ikke lenger ønsker å bruke Bluetooth-funksjonen, f. eks. når du forlater kjøretøyet over lengre tid, bør du deaktivere denne. Den håndfrie enheten har et minne hvor identifikatorer for opptil åtte mobiltelefoner blir lagret. Hvis en niende mobiltelefon blir koblet til, slettes den eldste minneoppføringen i den håndfrie enheten. Hvis du har endret noen innstillinger og den håndfrie enheten ikke fungerer som ønsket, kan du tilbakestille den håndfrie enheten til fabrikkinnstillingene. 8. Motta, foreta og avslutte telefonsamtaler Du betjener BURY EasyTouch med sensortastene på enheten. Funksjonene til tastene kan være forskjellige alt etter menypunktet. Merknad: Følg de gjeldene lovene i det aktuelle landet for bruk av mobiltelefon i bil. Foreta anrop Trykk på anropstasten. Apparatet sier: Enter voicetag. Si talekommandoen din høyt og tydelig. Med BURY EasyTouch har du tre muligheter når du skal bruke talekommandoer:

CC 9058. Installasjons- og bruksanvisning

CC 9058. Installasjons- og bruksanvisning CC 9058 Installasjons- og bruksanvisning CC 9058 Innhold Innledende informasjon 2 1. Generell informasjon 2 2. Retningslinjer for sikkerhet 2 Montering av håndfri enhet 4 3. Innhold ved levering 4 4.

Detaljer

CC 9048. Installasjons- og bruksanvisning

CC 9048. Installasjons- og bruksanvisning CC 9048 Installasjons- og bruksanvisning CC 9048 Innhold Innledende informasjon 2 1. Generell informasjon 2 2. Retningslinjer for sikkerhet 2 Montering av håndfri enhet 4 3. Innhold ved levering 4 4.

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. L410 Congratulations By purchasing a Gigaset, you have chosen a brand that is fully committed to sustainability. This product s packaging is eco-friendly! To learn more, visit www.gigaset.com. GIGASET.

Detaljer

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 4 Tilkobling...

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk SEAT Portable System Brukerhåndbok Norsk Juli 2013 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 215W user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172485

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 215W user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172485 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN NUVI 215W. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN NUVI 215W in the user

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headset BH-112 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to mobilenheter samtidig.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia høyttalertelefon HF-200 9207896/1

Nokia høyttalertelefon HF-200 9207896/1 Nokia høyttalertelefon HF-200 1 2 3 4 5 6 7 9207896/1 8 10 9 15 13 14 12 11 16 SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HF-36W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Driftsinstruksjoner Modellnr. Trådløs SIP telefon KX-TGP600 Trådløst SIP håndsett Modellnr. KX-TPA60 Trådløst SIP bordapparat Modellnr. KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Takk for at du kjøpte dette

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer