Med denne veiledningen lærer man å bruke ovnen på riktig måte; vi råder derfor til å lese nøye gjennom hele før ovnen tas i bruk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med denne veiledningen lærer man å bruke ovnen på riktig måte; vi råder derfor til å lese nøye gjennom hele før ovnen tas i bruk."

Transkript

1 PELLETSOVNER Bruker- og vedlikeholdsveiledning Babyfiamma Preziosa Ecologica Inserto Comfort Maxi Bella Bella Lux Divina

2 Gratulerer! Du er nå eier av en Extraflame ovn Pelletovnen som produseres av Extraflame er en perfekt løsning for oppvarming. Den er utviklet under avansert teknologi med en bearbeidelseskvalitet på høyt nivå og en alltid aktuell design, slik at den fantastiske sensasjonen av varme som flammen gir dere kan nytes i absolutt sikkerhet. Med denne veiledningen lærer man å bruke ovnen på riktig måte; vi råder derfor til å lese nøye gjennom hele før ovnen tas i bruk. VIKTIG Pass på at selger fyller ut kortet under. Denne skal inneholde data for en autorisert fagman som kan være til hjelp hvis man skulle ha problemer med den nye pelletovnen. AUTORISERT FAGMAN FIRMA NAVN GATE NR. POSTNR. STED PROV. TELEFON FAX Alle Extraflame produkter er bygget i henhold til direktiver: 89/106 EØF (CPD) byggevaredirektiv 73/23 EØF (LVD) elektrisk sikkerhet 37/98 EØF maskindirektiv 2004/108 EØF (EMC) elektromagnetisk kompatibilitet Og i henhold til normene: pren14785 EN EN50165 EN50366 EN292 EN294 EN EN EN EN Pagina 2

3 Innholdsfortegnelse 1 HENVISNINGER OG SIKKERHET 4 2 TEKNISKE EGENSKAPER 5 3 HVA ER PELLETS Oppmagasinering av pellets 10 4 SIKKERHETSANORDNING Hvis ventilatoren for varmluftfordeling stopper Hvis røykventilatoren stopper Hvis motoren for pelletmating stopper Manglende antenning Midlertidig strømbrudd Elektrisk sikkerhet Sikkerhet for røykutblåsing Sikkerhet for pellet-temperatur 11 5 VEILEDNING FOR MONTERING OG INSTALLASJON Ordlbok Installasjon Kobling til systemet for røykevakuering Kamin eller enkel skorsteinspipe Kobling av apparatet til skorsteinspipen og evakueringen av forbrenningsproduktene Skorstein Kobling til utvendig luftinntak Isoleringslag, utførelser, kledning og sikkerhetsanvisninger Nasjonale, regionale og kommunale forskrifter 18 6 INSTALLASJON AV I.C. MAXI 19 7 STYRINGSPANEL Tabell for fremvisninger 27 8 REGULERING AV INNEVÆRENDE DAG OG TID 30 9 ANVENDELSE ANTENNING OVNENS FUNKSJON Normal funksjon Hvordan slå av Fjernkontroll TERMOSTAT ROMTEMPERATUR Digital termostat Mekanisk termostat (leveres etter ønske Installasjon av mekanisk termostat (leveres etter ønske Den mekaniske termostatens funksjon Den mekaniske termostatens funksjon under energisparing (Stby KOPLINGSSKJEMA PARAMETERE FOR BRUKER Ukentlig innstilling Funksjon for dag- og natt-temperatur Regulering av pelletmating RENGJØRING AV OVNEN Rengjøring av Ecologica - I.C. Maxi Rengjøring av Bella - Bella Lux Divina Rengjøring av Babyfiamma Preziosa Skillevegg for brennkopp Kobling til kaminen GARANTI KVALITETSKONTROLL 52 Pagina 3

4 1. HENVISNINGER OG SIKKERHET Kaminene som produseres i våres fabrikker bygges med oppmerksomhet rettet også mot hver enkelt del slik at både bruker og installatøren beskyttes mot eventuelle ulykker. Man anbefaler derfor autorisert fagfolk til å være spesielt nøye med elektriske koplinger etter hvert inngrep. Dette gjelder spesielt den delen av ledningene som ikke er isolert og som absolutt ikke må stikke ut fra klemmebrettet. På denne måten unngår man en mulig kontakt med lederens hoveddeler. Installasjonen må kun utføres av autorisert fagfolk som også må utstede en overensstemmelseserklæring av anlegget. Denne personen påtar seg hele ansvaret for den endelige installasjonen og følgende riktig funksjon av det installerte produktet. Extraflame S.p.A. frasier seg et hvilket som helst ansvar hvis disse forhåndsreglene ikke respekteres. Denne brukerveiledningen utgjør en vesentlig del av produktet: sòrg for at den alltid er med som til apparatet. Dette gjelder også hvis apparatet overføres til en annen eier eller bruker, eller overføres til et annet sted. Skulle man miste eller ødelegge veiledningen må man be om å få en ny hos nærmeste tekniske service. Denne ovnen må kun brukes for det den er laget for. Fabrikkanten frasier seg et hvilket som helst kontraktlig eller ekstrakontraktlig ansvar for skader mot personer, dyr eller ting forårsaket av feil installasjon, vedlikeholdsregulering og uegnet bruk. Kontroller med en gang at varen ikke er skadet eller at noen deler mangler når emballasjen fjernes. Henvend deg til samme forhandler som solgte apparatet hvis ikke alt er i samsvar. Alle elektriske deler som tilhører kaminen må kun byttes ut av autorisert fagfolk, slik at man garanteres riktig virkemåte. Vedlikeholdsarbeid må utføres minst en gang i året og programmeres i forveien sammen med teknisk service-hjelp. Av sikkerhetsmessige grunner er det viktig å huske at: Ovnen ikke må brukes av barn eller funksjonshemmede personer uten hjelp. Man må ikke ta på ovnen hvis man går barfot og deler av kroppen er våte eller fuktige. Det er forbudt å forandre på sikkerhetsanordningen eller utføre reguleringer uten autorisasjon eller anvisning fra konstruktøren. Man må ikke dra, rive av eller vri på de elektriske ledningene som stikker ut fra ovnen. Dette gjelder også når ovnen er frakoblet strømforsyningen. Unngå tetting eller reduksjon av åpningsstørrelsen på installasjonsrommets ventilasjonsåpning. Ventilasjonsåpningene er unnværlige for en riktig forbrenning. Emballasjen må oppbevares utilgjengelig for barn og funksjonshemmede personer uten assistanse. Pagina 4

5 2. TEKNISKE EGENSKAPER Måleenhet Babyfiamma Preziosa Høyde mm Bredde mm Dybde mm Vekt kg Diameter på røykrør mm Volum for max oppvarming m³ Total ytelse (termisk ytelse) kw/h 1,9-5,1 1,9-5,1 Ytelse for vann (termisk ytelse) kw/h / / Timeforbruk brensel kg/h 0,5-1,2 0,5-1,2 Absorbert elektrisk ytelse W Tenningsytelse W Strømtilkobling V, Hz 230, , 50 Pellets kapasitet kg ~11 ~11 Diameter inntak/uttak vann " / / Informasjonen ovenfor er oppgitt som anvisning og er ikke forpliktende. Fabrikanten forbeholder seg retten til å utføre endringer for å bedre produktets ytelser. Babyfiamma Preziosa Pagina 5

6 Måleenhet Ecologica Høyde mm 953 Bredde mm 670 Dybde mm 677 Vekt kg 170 Diameter på røykrør mm 80 Volum for max oppvarming m³ 220 Total ytelse (termisk ytelse) kw/h 3,0-11,0 Ytelse gitt vannet (termisk ytelse) kw/h / Timeforbruk brensel kg/h 0,8-2,4 Absorbert elektrisk ytelse W Tenningsytelse W +280 Strømtilkobling V, Hz 230, 50 Pellets kapasitet kg ~35 Diameter inntak/uttak vann " / Betingelser pompe m / Plassering pompe / / Informasjonen ovenfor er oppgitt som anvisning og er ikke forpliktende. Fabrikanten forbeholder seg retten til å utføre endringer for å bedre produktets ytelser. Pagina 6

7 Måleenhet I.C. Maxi Høyde mm 606 Bredde mm 640 Dybde mm 717 Vekt kg 140 Diameter på røykrør mm 80 Volum for max oppvarming m³ 190 Total ytelse (termisk ytelse) kw/h 3,0-9,4 Ytelse gitt vannet (termisk ytelse) kw/h / Timeforbruk brensel kg/h 0,8-2,0 Absorbert elektrisk ytelse W Tenningsytelse W +280 Strømtilkobling V, Hz 230, 50 Pellets kapasitet kg ~28 Diameter inntak/uttak vann " / Informasjonen ovenfor er oppgitt som anvisning og er ikke forpliktende. Fabrikanten forbeholder seg retten til å utføre endringer for å bedre produktets ytelser. *** Minimumshøyde for det spesielle reguleringsrøret har 3 hull Ø 9 fra før i akselavstand ; lag hull etter behov for andre reguleringer Pagina 7

8 Måleenhet Bella Bella-Lux Høyde mm Bredde mm Dybde mm Vekt kg Diameter på røykrør mm Volum for max oppvarming m³ Total ytelse (termisk ytelse) kw/h 3,0 8,5 3,0-8,5 Ytelse gitt vannet (termisk ytelse) kw/h / / Timeforbruk brensel kg/h 0,8-1,6 0,8-1,6 Absorbert elektrisk ytelse W Tenningsytelse W Strømtilkobling V, Hz 230, , 50 Pellets kapasitet kg ~25 ~25 Diameter inntak/uttak vann " / / Informasjonen ovenfor er oppgitt som anvisning og er ikke forpliktende. Fabrikanten forbeholder seg retten til å utføre endringer for å bedre produktets ytelser. Bella Bella Lux Pagina 8

9 Måleenhet Divina Høyde mm 1150 Bredde mm 610 Dybde mm 576 Vekt kg 200 Diameter på røykrør mm 80 Volum for max oppvarming m³ 220 Total ytelse (termisk ytelse) kw/h 3,0-11,0 Ytelse gitt vannet (termisk ytelse) kw/h / Timeforbruk brensel kg/h 0,8-2,4 Absorbert elektrisk ytelse W Tenningsytelse W +280 Strømtilkobling V, Hz 230, 50 Pellets kapasitet kg ~30 Diameter inntak/uttak vann " / Informasjonen ovenfor er oppgitt som anvisning og er ikke forpliktende. Fabrikanten forbeholder seg retten til å utføre endringer for å bedre produktets ytelser. Divina Pagina 9

10 3. HVA ER PELLET? Pelleter blir til ved å utsette sagflis for et veldig høyt trykk. Sagflisen som benyttes er ubehandlet treverk (uten maling) fra sagbruk, snekkerverksted og andre virksomheter som har å gjøre med bearbeidelse av treverk. Denne typen brensel er i høyeste grad økologisk da man ikke benytter noen form for bindemiddel for at den skal holde seg kompakt. Pellets kompakthet garanteres over tid takket være treverkets egne naturlige bindemiddel, lignin. I tillegg til å være et økologiskt brensel som utnytter maksimalt treavfall, representerer pellets også tekniske fordeler. Mens treverk tilsvarer en varmeevne på 4,4 kw/kg. (med 15% fuktighet, etter 18 måneders lagring), har pellets en varmeevne på 5,3 kw/kg. Pellets har en tetthet på 650 kg/m3 og et vanninnhold som tilsvarer 8% av vekten. Det er derfor ikke nødvendig å lagre pellets for å oppnå tilstrekkelig varmeytelse. Diameteren er på minst 5 mm og maks. 8 mm. Exstraflame tilråder likevel å bruke pellets på 6 mm. 3.1 Oppmagasinering av pellets For å garantere en forbrenning uten problemer må pellets oppbevares på et sted uten fuktighet. HENVISNINGER BRUKEN AV PELLETS AV DÅRLIG KVALITET ELLER HVILKET SOM HELST ANNET MATERIALE, ØDELEGGER OVNENS FUNKSJON. DETTE KAN FØRE TIL OPPHØR AV GARANTIEN OG TILHØRENDE ANSVAR FOR PRODUSENTEN. Pagina 10

11 4. SIKKERHETSANORDNING 4.1 Hvis ventilatoren for varmluftfordeling stopper: Hvis ventilasjonen av en eller annen grunn skulle stoppe opp, stanser ovnen automatisk og man unngår overoppheting. 4.2 Hvis røykventilatoren stopper: Hvis sugeviften stopper opp blokkerer det elektroniske kortet pellets-forsyningen. 4.3 Hvis motoren for pelletsmating stopper: Hvis girmotoren stopper opp fortsetter ovnen å fungere helt til den når avkjølingsnivå. 4.4 Manglende antenning: Hvis flammen ikke slår seg på under antenning vil display en på apparatet vise NO ACC. Pøver man å antenne maskinen igjen vil man kunne lese ATTE på display en. Dette betyr attesa (venting). Denne funksjonen minner oss om at før man foretar en antenning må man forsikre seg om at brennkoppen er fullstendig fri og ren. 4.5 Midlertidig strømbrudd: Apparatet slår seg automatisk på igjen etter en kort stund uten strøm. I det øyeblikket elektrisiteten uteblir kan ovnen i 3 til 5 minutter slippe ut en minimums mengde med røyk inne i huset. DETTE FREMSTILLER INGEN RISIKO FOR SIKKERHETEN. 4.6 Elektrisk sikkerhet Ovnen er beskyttet mot kraftig strømsvingning av hovedsikringen som befinner seg på baksiden av ovnen. (2A 250V Treg sikring). 4.7 Sikkerhet for røykutblåsning En elektronisk trykkbryter sørger for å blokkere ovnens funksjon og bringe den i alarm. 4.8 Sikkerhet for pellet-temperatur Hvis det forekommer en overoppheting inne i tanken vil denne anordningen blokkere ovnens funksjon; ovnen må startes opp igjen manuelt og dette må utføres av en autorisert tekniker. Pagina 11

12 5. VEILEDNING FOR MONTERING OG INSTALLASJON Installasjonen må være i overensstemmelse med: UNI (2005) varmegenerator forsynt med tre eller andre faste brennstoff: installasjon. Kaminene må være i overensstemmelse med: UNI 9731 (1990) kaminer: klassifisering etter termisk motstand. UNI 9615 (1995) kalkulering av kaminens interne dimensjoner ved enkel forbindelse. UNI 7129 punkt innretning, lokale regler og VVFF forskrifter. UNI 1443 (2005) kaminer: generelle krav. UNI 1457 (2004) kaminer: invendige rør lagd i terrakotta og keramikk. 5.1 Ordbok APPARAT MED LUKKET ILDSTED Varmegenerator som kan åpnes under funksjon kun for å fylle på brensel. BIOMASSE Materiale med biologiskt opphav, bortsett fra materialer som er innlemmet i geologiske dannelser og omdannet til fossil. BIOBRENSEL Brensel som produseres direkte eller indirekte av biomasse. KAMIN Vertikal kanal som samler og utstøter produkter fra et eneste apparats forbrenning, i en passende høyde fra grunnen. RØYK- ELLER SAMLEKANAL Kanal eller koblingselement mellom apparatet som lager varme og kaminen for evakuering av forbrenningens produkter. ISOLERINGSLAG Alle midler og materialer som benyttes for å unngå at varmen overføres gjennom veggen som skiller lokaler med ulike temperaturer. SKORSTEIN Innretning plassert i enden av kaminen og som forenkler spredningen i atmosfæren av forbrenningens produkter. KONDENS Flytende produkter som dannes når temperaturen på forbrenningsgassen er mindre eller lik vannets kondenspunkt. VARMEGENERATOR Apparat som gjør det mulig å produsere termisk energi (varme) ved hjelp av rask omdannelse, gjennom forbrenning, av brenselets egen kjemisk energi. LUKE Mekanisme som brukes for å endre forbrenningsgassens dynamiske motstand. Pagina 12

13 SYSTEM FOR RØYKEVAKUERING Anlegg for røykevakuering og som er uavhengig av apparatet. Anlegget er sammensatt av røyksamler eller -kanal, kamin eller enkel skorsteinspipe, og skorstein. MEKANISK TREKK Luftsirkulering ved hjelp av ventilator som drives av en elektrisk motor. NATURLIG TREKK Trekk som stedfester seg i en kamin/skorsteinspipe på grunn av forskjellen mellom volumsmassen av røyk (varm) og omstående luftatmosfære, uten hjelp av mekanisk suging installert enten innvendig eller i enden. UTSTRÅLINGSSONE Sone hvor varmen som fremkalles av forbrenningen sprer seg, som befinner seg i nærheten av ildstedet. I denne sonen må det ikke finnes brennbart materiale. TILSTRØMNINGSSONE Sone hvor apparatets forbrenningsprodukter kommer ut mot installasjonslokalet. 5.2 Installasjon Før installasjonen må man kontrollere hvordan apparatets kamin, skorsteinspipe eller avløpsrør er plassert i forhold til følgende: Forbud mot installasjon Lovlige avstander Begrensninger foreskrevet av lokale regler eller spesielle forskrifter fra myndighetene Konvensjonelle begrensninger fra reglement for sameie, forpliktelse eller kontrakter. Godkjente installasjoner I det lokalet hvor varmegeneratoren installeres kan kun apparater som fungerer på en tett måte i forhold til lokalet, eller som ikke utsetter lokalet for lavtrykk i forhold til det ytre miljøet, eksistere fra før eller installeres. Apparater for koking av mat og tilhørende røykhetter uten utdrag kan kun benyttes i lokaler som brukes som kjøkken. Ulovlige installasjoner I de lokalene man installerer varmegeneratoren i må det hverken eksistere på forhånd eller installeres: - kapper med eller uten sugevifte - kollektive ventilasjonskanaler. Hvis disse apparatene befinner seg i lokaler som grenser til og er forbundet med installasjonslokalet, er det forbudt å bruke varmegeneratoren samtidig med disse når det eksisterer en risiko for at et av lokalene blir plassert i lavtrykk i forhold til det andre. Pagina 13

14 5.2.1 Kobling til systemet for røykevakuering Røyk- eller samlekanal Benytt elementer som er laget av brannsikkert materiale, som tåler forbrenningsprodukter og deres eventuelle kondens, når du monterer røykkanaler. Det er forbudt å ta i bruk fleksible metallrør og rør i fiber-sement for å koble apparatet til skorsteinspipen. Dette gjelder også for røykkanaler som eksisterer fra før. Det må være hull mellom røykkanalen og skorsteinspipen slik at ikke skorsteinspipen støtter seg på generatoren. Røykkanalene må ikke gå igjennom lokaler hvor det er forbudt å installere forbrenningsapparater. Røykkanalene må monteres slik at de garanterer røyktetthet for apparatets driftsbetingelser, begrenser dannelsen av kondens og unngår at den flyter mot apparatet. Man må så langt som mulig unngå å montere vannrette deler. For apparater hvor man må nå tak- eller veggavløp som ikke er koaksialt i forhold til apparatets røykutslipp, må retningsforandringen lages ved hjelp av bøyde rør som ikke overgår 45 (se figur under) Isolering Skorsteinspipe Inspeksjon Varmeskapende apparater som er utstyrt med elektrisk vifte for utstøtelse av røyk, det vil si alle Extraflames produkter, må overholde følgende henvisninger: De vannrette linjene må ha en minimums helling oppover på 3% Lengden på den vannrette linjen må være minimal og uansett ikke overgå 3 meter Antall retningsforandringer, inkludert den for bruk av T element, må ikke overgå 4 (bruker man 4 buer må man benytte rørsystem med doble rør og med en diameter på 100 mm). Uansett må røykkanalene tåle forbrenningsprodukter og kondens og være isolert hvis de passerer utvendig i installasjonslokalet. Det er forbudt å benytte elementer i mothelling. Røykkanalen må enten være slik at sotet samles opp eller at den kan kostes. Røykkanalen må ha et vedvarende snitt. Eventuelle forandringer av snitt er kun tillatt i skorsteinspipens kobling. Pagina 14

15 Det er forbudt å la andre kanaler for tilføring av luft og rørsystem for anlegg gå igjennom røykkanaler, selv om disse er overdimensjonerte. Det er ikke tillatt å montere manuelle reguleringsanordninger for trekk på apparater med mekanisk trekk Kamin eller enkel skorsteinspipe Kaminen eller skorsteinspipen må tilfredsstille følgende krav: - den må tåle forbrenningsproduktene, være tett og riktig isolert med isoleringslag som passer bruksforholdene; - den må realiseres i passende materialer som tåler normale mekaniske krefter, varme, forbrenningsproduktenes virkning og eventuell kondens; - den må ha et forløp som for det meste er loddrett med avledninger fra aksen som ikke overgår 45 ; - den må plasseres langt nok unna brennstoff og brannfarlige materialer med luftmellomrom eller passende isolering; 20 cm A Min. 80 cm² B C Gulvbeskyttelse REFERAN SE Brannfarlige gjenstander Ikke brann-farlige gjenstander A B C den må helst ha et rundt internt snitt: firkantede eller retangulære snitt må ha avrundede hjørner med en innvendig radius på minst 20 mm. - den må ha et internt snitt som er vedvarende, fritt og uavhengigt. - har den retangulære snitt må disse ha et forhold mellom sidene som ikke overgår 1,5. Det er tilrådelig at røykkanalen er utstyrt med et rom i bunnen av røykkanalen, som samler opp faste materialer og eventuelt kondens. På denne måten kan den lett åpnes og inspiseres ved hjelp av en liten lufttett luke. Pagina 15

16 Vindtett skorstein 3 m maks cm 3 5 % Inspiser. Skorsteinspipe Inspiser. Utvendig isolert kanal 3 m maks cm 45 Inspiser. Inspiser. Pagina 16

17 5.2.3 Kobling av apparatet til røykkanalen og evakuering av forbrenningsprodukter Forbindelsen mellom bruksapparatet og røykkanalen må motta utblåsning fra en endeste varmegenerator. Direkte utblåsning i lukkede rom er forbudt, også med åpent tak Forbrenningsproduktene må blåses direkte ut fra taket og røykkanalen må ha de egenskaper som nevnes i avsnittet Kamin eller enkel røykkanal Skorstein Skorsteinen må ha tilsvarende egenskaper: - ha samme interne snitt som peisen; - ha en brukbar åpningsdel som ikke er mindre enn det dobbelte av peisens indre del; - være bygget slik at hverken regn, snø eller andre ting kan komme ned i peisen. Den må også bygges slik at forbrenningsproduktene slippes ut uansett vindretning og helning; - den må plasseres slik at man garanteres en skikkelig spredning og oppløsning av forbrenningsproduktene, og uansett utenfor tilbakestrømningssonen hvor det har lett for å danne seg mottrykk. Denne sonen har ulike dimensjoner og strukturer alt etter takets vinkelhelningen. Det er derfor nødvendig å ta hensyn til minimumshøydene som oppgis i figurenes skjema under. Skorsteinen må ikke ha mekaniske sugeapparater. FLATT TAK 50 cm 50 cm < 5 m > 5 m < 5 m avstand > A SKRÅTT TAK avstand < A 50 cm over toppen H min TILBAKESTR. SONE Høyde tilbakestrømningssone β Pagina 17

18 Takets helning Vannrett bredde av tilbakestrømningssonen fra toppens aksel Minimums høyde for åpningen fra taket Tilbakestrømnings -sonens høyde β A H min = Z + 50 cm Z [ ] [m] [m] [m] 15 1,85 1,00 0, ,50 1,30 0, ,30 2,00 1, ,20 2,60 2, Kobling til utvendig luftinntak Apparatet må kobles til et utvendig luftinntak slik at det har nok luft til rådighet og kan garantere en regelmessig virkemåte. Luftinntakene må ha følgende egenskaper: a) ha et fritt snitt på minst 80 cm² totalt. b) de må beskyttes med rist, metallgitter eller annen passende beskyttelse. Disse må ikke minske minimumssnittet som er oppgitt i punkt a) og de må plasseres slik at de ikke tilstoppes. Hvis forbrenningsluften hentes direkte utenfra ved hjelp av et rør, må dette enten ha en bøyning nedover eller være beskyttet mot vind. Det må ikke monteres noen form for rist eller lignende. (Extraflame S.p.A. råder til å utføre luftinntak som står i direkte forbindelse med installasjonslokalet, også når luften hentes utenfra ved hjelp av et rør). Lufttilstrømningen kan også hentes fra et av installasjonsrommets tilgrensende rom, så lenge strømningen forekommer fritt gjennom varige hull som er forbundet med utsiden. Lokalet som tilgrenser installasjonslokalet må ikke være nedsenket i forhold til utemiljøet på grunn av mottrekkens effekt. Denne provoseres av andre bruksapparater eller sugeanordninger i dette lokalet. De varige åpningene i rommet ved siden av må stille til de krav som beskrives over. Det må ikke være en garasje, et lager for brensel eller uansett et rom hvor det drives brannfarlig virksomhet Isoleringslag, utførelser, kledning og sikkerhetsanvisninger Kledningen må være en selvbærende struktur i forhold til varmeblokken og må ikke komme i kontakt med denne, uavhengig av hvilket materiale den er laget av. Bjelker og utførelser i tre eller brennbart materiale må plasseres utenfor ildstedets strålesone og være passende isolert. Finnes det dekninger av brennbart materiale eller materialer som er følsomme for varme i området over generatoren, må man benytte en beskyttende mellomvegg i isolerende og brannsikkert materiale. Brennstoff eller brannfarlige materialer som ting i tre, gardiner osv. må plasseres på sikker avstand fra ilstedets stråler Nasjonale, regionale og kommunale forskrifter Man må overholde og ta hensyn til alle nasjonale, regionale og kommunale forskrifter som eksisterer i det landet hvor apparatet installeres. Installeringen bør rapporteres til lokale byggmyndigheter. Huseier har ansvaret for at alle sikkerhetskrav overholdes i overensstemmelse med gjeldende regler. Det er også huseiers ansvar å la en kvalifisert inspektør kontrollere at installeringen er sikker. Den lokale skorsteinsfeieren må kontaktes hvis installeringen har behov for rengjøring. Koblingen til skorsteinen må utføres etter anvisning i skorsteinens bruksanvisning. En kvalifisert person bør bedømme om skorsteinen passer for denne typen ovn. Pagina 18

19 6. INSTALLASJON AV INNSATSDELEN COMFORT MAXI Innsatsdelen Comfort utstyres med en glidende jernsokkel som gjør det mulig å installere denne i en kamin som eksisterer fra før. Denne glidende jernsokkelen gjør det enklere å dra ut innsatsdelen under vedlikehold eller rengjøring etter sesongslutt. Har man ikke en kamin fra før kan man bygge en ved hjelp av pidestallen for innsatsholder (tilleggsutstyr); dette utstyret fungerer nemlig som fester for innsatsen til gulvet Beskrivelse av deler: Glidende sokkel Hjulspor Kanal for røykuttak Kanal for luftinntak Støpsel for stikk-kontakt Tilpasningsramme fig. 1 Montering med glidende sokkel. Plasser den glidende sokkelen i den eksisterende kaminen. Benytt et kritt og merk av sokkelens sperringshull på kaminens flate. Lag hull for ekspansjonsbolter i stål på 8 mm. Lag et hull på 60 mm i samsvar med luftinntaket. N.B. Luftinntaket må utføres på utsiden av kaminen slik at det ikke trekker inn overopphetet luft. Lag til en stikk-kontakt bak på innsatsdelen slik at støpselet er tilgjengelig når installasjonen er over. Fest sokkelen med sperreskruene. Opprett forbindelsen mellom røykuttaket og kontakten og overhold punktene som er beskrevet tidligere. Ta opp innsatsdelen, hold den på skrå slik at hjulene plasseres i de tilhørende hjulsporene og la den rulle frem til den indre røykkoblingen er helt inne i røyktransportør-esken. fig. 2 Drei til slutt skruene mot venstre med skrujernet som medfølger. Sett støpselet i stikk-kontakten. Hvis display en slår seg på er innsatsdelen riktig koblet til sokkelen. fig. 3 Pagina 19

20 N.B. Innsatsdelens innerste gitter må rage minst 1 cm. over kledningens brannflate i marmor. Montering med pidestall (tilleggsutstyr) Beskrivelse av deler: Innsats Comfort Maxi Pidestall som kan reguleres i høyden Matekjel med sidelasting Regulerbar støtte for matekjel Montering med pidestall Plasser sokkelen i ønsket punkt og reguler til ønsket høyde ved hjelp av fotstykkene (boltene befinner seg nederst i pidestallens fire utvendige hjørner). Lag til en stikk-kontakt bak på pidestallen slik at støpselet er tilgjengelig når installasjonen er over. Fest pidestallen til gulvet med kraftige stålplugger Ø 8 mm. Finn frem den glidende sokkelen og fest denne med bolter til rammen. Kobl røykuttaket og luftinntaket som vist i forrige paragraf. Ta opp innsatdelen, hold den på skrå slik at hjulene plasseres i de tilhørende hjulsporene og la den rulle frem til den indre røykkoblingen er helt inne i røyktransportør-esken. Vri til slutt skruen til venstre med skrujernet som medfølger. Sett støpselet i stikk-kontakten. Hvis display en slår seg på er innsatsdelen riktig koblet til sokkelen. Monter pelletens støtte for matekjel og før den inn i den tilhørende koblingen. N.B. Hvis våres pidestall benyttes er det nødvendig å lage en åpning i peisen som gjør det mulig å kontrollere pelletnivået i beholderen, slik at man unngår at det renner over under påfyllingen. N.B. Matekjelens støtte kan monteres i begge sidene på innsatsdelen Maxi. Reguler matekjelens høyde og helning etter hvilken kamin man skal bygge. fig. 4 fig. 5 N.B. Innsatsdelens innerste gitter må rage minst 1 cm. over kledningens brannflate i marmor. Pagina 20 fig. 6

21 Uttrekning av innsatsdel Uttrekningen av Innsatsdel Comfort er nødvendig når man skal utføre ordinært vedlikeholdsarbeid (rengjøring av askekanalen ved årsavslutning) eller ved ekstra vedlikehold (utbytting av mekaniske deler hvis produktet er ødelagt) N.B. Disse arbeidene må kun utføres når innsatsdelen er av, støpselet er dradd ut av stikk-kontakten og av en autorisert tekniker. Utfør følgende prosedyre for å trekke ut innsatsdelen: 1. Benytt nøkkelen som medfølger og plasser den i skruen som befinner seg nederst til høyre. 2. Vri nøkkelen til høyre. 3. Benytt de spesielle ildrakene og dra maskinen fremover helt til den blokkeres automatisk. fig. 7 Montering av rammer Frontramme Siderammer Fest frontrammen med begge siderammene. Fest rammene til innsatsdelen comfort med gjengede skruer. N.B. Eventuelle trebjelker som befinner seg over innsatsdelen må beskyttes med brannsikkert materiale. Rammens montering er viktig da denne tillater en riktig resirkulering av luften i innsatsdelen og dermed en perfekt funksjon av produktet. fig. 8 Pagina 21

22 Kanaler for resirkulering av luft For at apparatet skal fungere riktig må man lage luftinntak i den øverste delen av kaminen. Disse kan lages på kappens sider eller frontdel. Det er viktig at følgende mål overholdes: Luftinntak lagd i kaminens sider: Minimumsmål 200 cm² pr. side. Et eneste luftinntak utført frontalt på kaminen: Minimumsmål 400 cm². Det er også viktig å utføre en eller flere åpninger i kledningens nedre del og på sidene for at frisk luft kan sirkulere. N.B. Dette ventilasjonssystemet er totalt uavhengig av forbrenningens luftinntak!! Disse resirkuleringspunktene for luft må ha en overflate på minimum 750 cm². fig. 9 Festingen av De 2 siderammene festes til den øverste rammen med 2 skruer per side. Hullene som blir til overs på siderammene brukes for å feste hele rammen til maskinens sider med gjennomgående skruer. fig. 11 fig. 10 Pagina 22

23 Pagina 23

24 Varmluft fra varmestrømning For å unngå at innsatsen overopphetes er det nødvendig å gi avløp for varmen som samler seg inne i kledningen. Kontrollert ventilasjon Den eksterne viften fordeler varmen innsatsen produserer i miljøet. 5 cm Luftinntak fra omgivelsene Lag et luftinntak helst i nederste del av strukturen. Dette inntaket tillater en resirkulering av luften og begunstiger varmestrømningen. Luften må hentes fra omgivelsene hvor maskinen jobber. For at innsatsen skal fungere riktig må man overholde oppgitte mål mellom innsats og kaminens interne vegger når kaminen bygges. Man må beregne minst 50 mm med luft i de øverste delene og på sidene, i tillegg til de mål som oppgis for ovnen under tekniske egenskaper. NB: Røykrøret må alltid opprettholde en minimums avstand fra brannfarlige deler på 50 mm. Pagina 24

25 Boks for luftinntak Lås for boks røyktransportør Boks for luftinntak Når det gjelder boksen for luftinntak, kan sugerøret festes enten ovenfra sokkelen (se figur over) eller under (se figur nede på siden) alt etter hva som kreves. Når det gjelder boksen for røyktransportør er det mulig å opprettholde lukkingen for røyktransportøren montert på ovnen (figur ovenfor) eller man kan eventuelt montere flensen som medfølger (figur under). Man kan da plassere et rør på denne for å gjøre årsrengjøringen lettere. NB: Disse arbeidene må kun utføres av en autorisert tekniker Flens for rengjøring boks Anvend silikon som tåler høy temperatur både på gjenger og mellom flens og sokkel. Pagina 25

26 7. STYRINGSPANEL SENSOR FJERNKONTROLL D2 D1 SENSOR FJERNKONTROLL D1 D2 1 ON/OFF BRYTER Trykk på knapp 1 for å slå automatisk på og av ovnen. 2-3 INNSTILLING AV LUFTTEMPERATUR Knappene 2 og 3 brukes for å regulere romtemperaturen inne i huset. 4-5 DRIFTSEFFEKT Med knappene 4 og 5 reguleres varmeeffekten og ventilasjonen av varmluft: Ecologica: 3,0 kw/h til maks. 11 kw/h I.C. Maxi: 3,0 kw/h til maks. 9,4 kw/h Babyfiamma Preziosa Isabella: 1,9 kw/h til maks. 5,1 kw/h Karolina: 1,9 kw/h til maks. 7 kw/h Divina Divina Plus: 3,0 kw/h til maks. 11 kw/h Bella Bella Lux Duchessa : 3,0 kw/h til maks. 8,5 kw/h Contessa: 3,0 kw/h til maks. 9,4 kw/h Falò 1XLP Falò 1CP Falò 2CP: 3,0 kw/h til maks. 9,4 kw/h Display D1 viser ulike meldinger. Display D2 viser innstilt effekt. Pagina 26

27 7.1 Tabeller over fremvisning Signal Display Atte Hot Lou T on Stby Doff Årsak Ovnen prøver å slå seg på igjen når den nettopp har slått seg av(normal slukking eller p.g.a. en alarm) Romtermostaten er innstilt på maks. verdi. Romtermostaten er innstilt på minimums verdi. En utvendig termostat er tilkoblet. Den andre romtermostaten er frakoblet. Den andre romtermostaten er avbrutt. Ovnen er av og venter på å slå seg på igjen. Ovnen er av på grunn av Funksjon for dag- og natttemperatur og venter på å slå seg på igjen. Raf / Blac Out Strømbrudd på hovedforsyningen. Pul Automatisk rengjøring av brennkoppen foregår. SIGNALER Løsning Når ovnen slår seg av(normalt eller p.g.a. en alarm) er det nødvendig å vente til den har kjølt seg helt ned, for så å rengjøre brennkoppen. Kun etter at dette er utført er det mulig å slå på ovnen igjen. I denne innstillingen har ikke ovnen lenger et temperaturnivå, men jobber manuelt med de 5 styrkene. For å gå vekk fra denne funksjonen er det nok å skru ned romtemperaturen ved hjelp av knapp 2. I denne innstillingen jobber ovnen kun i 1^styrke, uavhengig av innstilt styrke. Benytt knapp 3 og skru opp romtemperaturen hvis du ønsker å gå vekk fra denne funksjonen. For å utelukke en eventuell utvendig termostat holder det at man frakobler denne. Andre gjenopprettelser må utføres av en autorisert tekniker. Under denne modaliteten kan maskinen slås på/av ved hjelp av en tilleggstermostat (se Mekanisk termostatstyring for energisparing ). Benytt knapp 3 og skru opp romtemperaturen hvis du ønsker å utelukke denne funksjonen. For å unngå at ovnen slår seg på igjen på grunn av Funksjon for dag- og nattemperatur må man holde knapp 1 inne i 3 sekunder til ovnen slår seg over til off. Trykk på knapp 4 og mens denne holdes inne trykk på knapp 5 hvis man ønsker å utelukke funksjonen fullstendig. Etter å ha utført hele slukke-syklusen, slår ovnen seg automatisk på igjen. Den automatiske rengjøringen av brennkoppen utføres med forutbestemte mellomrom som vedvarende arbeid. Den automatiske rengjøringen starter ikke hvis ovnen befinner seg i 1^ styrke. Pagina 27

28 Signal Display D1 Fum Fail Fumi tc High Temp Depr Fail No Acc No Acc Blac Out No pell Atte + allarme Telefonnummer Årsak Viser at det finnes en alarm. Motoren for røykutblåsning er blokkert. Kontrollsensor for hastighet er ødelagt. Mangel på strøm til røykmotor. Røyksensoren er ødelagt. Røyksensoren er koblet fra kortet. Feil på den utvendige ventilatoren. Overdreven mating av pellet. Mangel på strøm til den utvendige ventilatoren. Kanalen for røykutblåsning er tilstoppet. Brennkammeret er skittent. Feil på depresjonssensoren. Askeskuffen er ikke lukket skikkelig igjen. Døren er ikke lukket skikkelig igjen. Pelletbeholderen er tom. Tennpluggen er enten ødelagt eller feilplassert. Ikke egnet justering av pelletinnmating. Mangel på strøm under antenningsfasen Pelletbeholderen er tom. Mangel på innmating av pellet. Innmatingsmotoren har ikke innrettet seg enda. Reduksjonsgiren mater ikke pellet. Forsøk på å oppheve alarmen mens ovnen fremdeles er under nedkjøling Visualisering av telefonnummer. ALARMER Løsning Den slår seg på hvis en av alarmene som beskrives under forekommer. Alarmen følges av tilhørende signalisering i display D1 hvor årsaken identifiseres. For å nullstille alarmen må tast 1 holdes inne i 3 sekunder etter at ovnen er fullstendig avkjølt. Gjenopprettelse må kun utføres av en autorisert tekniker. Gjenopprettelse må kun utføres av en autorisert tekniker. Reguler tilstrømningen av pellet(se Regulering av pelletinnmating ). Andre gjenopprettelse må kun utføres av en autorisert tekniker. Kontroller rengjøringen både i røykkanalen og i brennkammeret. Kontroller at askeskuffen er hermetisk lukket. Kontroller at døren er hermetisk lukket. Andre gjenopprettelse må kun utføres av en autorisert tekniker. Kontroller om det finnes pellet inne i beholderen. Kontroller fremgangsmåten som beskrives i kapittel Antenning. Reguler tilstrømningen av pellet(se Regulering av pelletinnmating ). Andre gjenopprettelse må kun utføres av en autorisert tekniker. Plasser ovnen i off ved hjelp av tast 1 og gjenta fremgangsmåten som beskrives i kapittel Antenning. Kontroller om det finnes pellet i beholderen. Reguler tilstrømningen av pellet(se Regulering av pelletinnmating ). Andre gjenopprettelse må kun utføres av en autorisert tekniker. Hver gang ovnen viser en av de ovennevnte alarmene slår den seg automatisk av. Under denne fasen blokkerer ovnen et hvilket som helst forsøk på å oppheve alarmen, og viser vekselsvis på display en selve alarmen og ATTE. Opphevelsen av alarmen ved hjelp av tast 1 er kun mulig når slukkingen er avsluttet. Under fremvisningen av en alarm blinker skiftesvis type alarm og telefonnummer for Teknisk Servicesenter. Hvis ikke nummeret er lagt inn vil display en kun vise prikker. Pagina 28

29 Signal Varselslampe VARSELSLAMPER Årsak Henviser til funksjonen Ukentilig innstilling Henviser til funksjonen Romtermostat Henviser til Funksjon for dag- og nattemperatur Oppgir at tennpluggen er frakoblet Henviser til røykmotorens funksjon Henviser til motor for innmating av pellets Henviser til funksjon for ekstern ventilator Kun for modellen DIVINA PLUS Henviser til funksjonen for kanalenes motor Kun for modellen DIVINA PLUS Henviser til tilstanden for en tilleggstermostat Løsning Denne er på/av når Ukentlig innstilling er virksom/ikke virksom. I paragraf Ukentlig innstilling finner man alle innstillinger som tilhører denne funksjonen. Den er på/av når romtemperaturen er høyere/lavere enn hva man stilte inn. Bruk tastene 2 og 3 for forandre på temperaturterskelen under normal funksjon. Den er på/av når Funksjon for dag- og nattemperatur er virksom/ikke virksom. (temperaturstyrt døgninnst.) Trykk på knapp 4 og hold den inne mens du trykker på knapp 5 for å ta av/på Funksjon for dag- og nattemperatur. I paragraf Funksjon for dag- og nattemperatur finner man alle innstillinger som tilhører denne funksjonen. Den er av/på når pluggen er virksom/ikke virksom. Kontakt en autorisert tekniker for å gjenopprette denne delen. Den er på/av når røykutblåsningsmotoren er i drift/ikke i drift. Den er på/av når motor for innmating av pellets er i drift/ikke i drift. Under normal funksjon slår lampen seg av og på intermitterende. Den er på/av når den eksterne ventilatoren er i drift/ikke i drift. Den er på/av når kanalenes motor er i drift/ikke i drift. Kontroller paragraf Funksjon for mekanisk termostat for styring av kanalenes motor hvis den står å blinker. Vanligvis er denne lampen ALLTID på. Når man kobler til en ekstern termostat for styringen av kanalenes motor, er lampen på/av når den eksterne kontakten er lukket/åpen. Ikke anvendt Ikke anvendt Henviser til forbindelsen mellom fjernkontroll og ovn Hver gang man trykker på en knapp på fjernkontrollen skal lampen slå seg på. Hvis lampen lyser hele tiden betyr dette at forbindelsen mellom fjernkontroll og ovn er blokkert. Kontakt en autorisert tekniker for å gjenopprette funksjonen av denne delen. Pagina 29

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

TERMOCUCINOTTA EVO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA

TERMOCUCINOTTA EVO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA INSTALLASJONS-, BRUKS- OG EDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER - NO TERMOCUCINOTTA EO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA Testet i henhold til / : EN12815 NO FOR Å UNNGÅ SKADER PÅ APPARATET MÅ DU RESPEKTERE MAKSIMAL BRENNSTOFFMENGDE

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING KAP. I Innledning Kjære kunde, Du har nettopp mottatt din nye CAMPING-CAR Takk for at du valgte nettopp denne bobilen. Vi anbefaler deg å lese denne brukermanualen

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

OG INNSTALLASJON MANUAL

OG INNSTALLASJON MANUAL Ta vare på dette dokument GASS peis BRUKER OG INNSTALLASJON MANUAL rev. 06 2 INNHOLD 1 Introduksjon 1.1 Velkommen 1.2 Garanti 1.3 Vedlikehold og service 1.4 Sikkerhet 1.4.1 Generelt 1.4.2 TTB 1.4.3 Manuelt

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

LTR20081001, Rev. B 4/1/08

LTR20081001, Rev. B 4/1/08 4/1/08 Les dette først! Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Grunnleggende informasjon om boblebad... 5 Klargjøring for det nye flytbare boblebadet Planlegge den beste plasseringen... 6 Klargjøre et godt

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer