Med denne veiledningen lærer man å bruke ovnen på riktig måte; vi råder derfor til å lese nøye gjennom hele før ovnen tas i bruk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med denne veiledningen lærer man å bruke ovnen på riktig måte; vi råder derfor til å lese nøye gjennom hele før ovnen tas i bruk."

Transkript

1 PELLETSOVNER Bruker- og vedlikeholdsveiledning Babyfiamma Preziosa Ecologica Inserto Comfort Maxi Bella Bella Lux Divina

2 Gratulerer! Du er nå eier av en Extraflame ovn Pelletovnen som produseres av Extraflame er en perfekt løsning for oppvarming. Den er utviklet under avansert teknologi med en bearbeidelseskvalitet på høyt nivå og en alltid aktuell design, slik at den fantastiske sensasjonen av varme som flammen gir dere kan nytes i absolutt sikkerhet. Med denne veiledningen lærer man å bruke ovnen på riktig måte; vi råder derfor til å lese nøye gjennom hele før ovnen tas i bruk. VIKTIG Pass på at selger fyller ut kortet under. Denne skal inneholde data for en autorisert fagman som kan være til hjelp hvis man skulle ha problemer med den nye pelletovnen. AUTORISERT FAGMAN FIRMA NAVN GATE NR. POSTNR. STED PROV. TELEFON FAX Alle Extraflame produkter er bygget i henhold til direktiver: 89/106 EØF (CPD) byggevaredirektiv 73/23 EØF (LVD) elektrisk sikkerhet 37/98 EØF maskindirektiv 2004/108 EØF (EMC) elektromagnetisk kompatibilitet Og i henhold til normene: pren14785 EN EN50165 EN50366 EN292 EN294 EN EN EN EN Pagina 2

3 Innholdsfortegnelse 1 HENVISNINGER OG SIKKERHET 4 2 TEKNISKE EGENSKAPER 5 3 HVA ER PELLETS Oppmagasinering av pellets 10 4 SIKKERHETSANORDNING Hvis ventilatoren for varmluftfordeling stopper Hvis røykventilatoren stopper Hvis motoren for pelletmating stopper Manglende antenning Midlertidig strømbrudd Elektrisk sikkerhet Sikkerhet for røykutblåsing Sikkerhet for pellet-temperatur 11 5 VEILEDNING FOR MONTERING OG INSTALLASJON Ordlbok Installasjon Kobling til systemet for røykevakuering Kamin eller enkel skorsteinspipe Kobling av apparatet til skorsteinspipen og evakueringen av forbrenningsproduktene Skorstein Kobling til utvendig luftinntak Isoleringslag, utførelser, kledning og sikkerhetsanvisninger Nasjonale, regionale og kommunale forskrifter 18 6 INSTALLASJON AV I.C. MAXI 19 7 STYRINGSPANEL Tabell for fremvisninger 27 8 REGULERING AV INNEVÆRENDE DAG OG TID 30 9 ANVENDELSE ANTENNING OVNENS FUNKSJON Normal funksjon Hvordan slå av Fjernkontroll TERMOSTAT ROMTEMPERATUR Digital termostat Mekanisk termostat (leveres etter ønske Installasjon av mekanisk termostat (leveres etter ønske Den mekaniske termostatens funksjon Den mekaniske termostatens funksjon under energisparing (Stby KOPLINGSSKJEMA PARAMETERE FOR BRUKER Ukentlig innstilling Funksjon for dag- og natt-temperatur Regulering av pelletmating RENGJØRING AV OVNEN Rengjøring av Ecologica - I.C. Maxi Rengjøring av Bella - Bella Lux Divina Rengjøring av Babyfiamma Preziosa Skillevegg for brennkopp Kobling til kaminen GARANTI KVALITETSKONTROLL 52 Pagina 3

4 1. HENVISNINGER OG SIKKERHET Kaminene som produseres i våres fabrikker bygges med oppmerksomhet rettet også mot hver enkelt del slik at både bruker og installatøren beskyttes mot eventuelle ulykker. Man anbefaler derfor autorisert fagfolk til å være spesielt nøye med elektriske koplinger etter hvert inngrep. Dette gjelder spesielt den delen av ledningene som ikke er isolert og som absolutt ikke må stikke ut fra klemmebrettet. På denne måten unngår man en mulig kontakt med lederens hoveddeler. Installasjonen må kun utføres av autorisert fagfolk som også må utstede en overensstemmelseserklæring av anlegget. Denne personen påtar seg hele ansvaret for den endelige installasjonen og følgende riktig funksjon av det installerte produktet. Extraflame S.p.A. frasier seg et hvilket som helst ansvar hvis disse forhåndsreglene ikke respekteres. Denne brukerveiledningen utgjør en vesentlig del av produktet: sòrg for at den alltid er med som til apparatet. Dette gjelder også hvis apparatet overføres til en annen eier eller bruker, eller overføres til et annet sted. Skulle man miste eller ødelegge veiledningen må man be om å få en ny hos nærmeste tekniske service. Denne ovnen må kun brukes for det den er laget for. Fabrikkanten frasier seg et hvilket som helst kontraktlig eller ekstrakontraktlig ansvar for skader mot personer, dyr eller ting forårsaket av feil installasjon, vedlikeholdsregulering og uegnet bruk. Kontroller med en gang at varen ikke er skadet eller at noen deler mangler når emballasjen fjernes. Henvend deg til samme forhandler som solgte apparatet hvis ikke alt er i samsvar. Alle elektriske deler som tilhører kaminen må kun byttes ut av autorisert fagfolk, slik at man garanteres riktig virkemåte. Vedlikeholdsarbeid må utføres minst en gang i året og programmeres i forveien sammen med teknisk service-hjelp. Av sikkerhetsmessige grunner er det viktig å huske at: Ovnen ikke må brukes av barn eller funksjonshemmede personer uten hjelp. Man må ikke ta på ovnen hvis man går barfot og deler av kroppen er våte eller fuktige. Det er forbudt å forandre på sikkerhetsanordningen eller utføre reguleringer uten autorisasjon eller anvisning fra konstruktøren. Man må ikke dra, rive av eller vri på de elektriske ledningene som stikker ut fra ovnen. Dette gjelder også når ovnen er frakoblet strømforsyningen. Unngå tetting eller reduksjon av åpningsstørrelsen på installasjonsrommets ventilasjonsåpning. Ventilasjonsåpningene er unnværlige for en riktig forbrenning. Emballasjen må oppbevares utilgjengelig for barn og funksjonshemmede personer uten assistanse. Pagina 4

5 2. TEKNISKE EGENSKAPER Måleenhet Babyfiamma Preziosa Høyde mm Bredde mm Dybde mm Vekt kg Diameter på røykrør mm Volum for max oppvarming m³ Total ytelse (termisk ytelse) kw/h 1,9-5,1 1,9-5,1 Ytelse for vann (termisk ytelse) kw/h / / Timeforbruk brensel kg/h 0,5-1,2 0,5-1,2 Absorbert elektrisk ytelse W Tenningsytelse W Strømtilkobling V, Hz 230, , 50 Pellets kapasitet kg ~11 ~11 Diameter inntak/uttak vann " / / Informasjonen ovenfor er oppgitt som anvisning og er ikke forpliktende. Fabrikanten forbeholder seg retten til å utføre endringer for å bedre produktets ytelser. Babyfiamma Preziosa Pagina 5

6 Måleenhet Ecologica Høyde mm 953 Bredde mm 670 Dybde mm 677 Vekt kg 170 Diameter på røykrør mm 80 Volum for max oppvarming m³ 220 Total ytelse (termisk ytelse) kw/h 3,0-11,0 Ytelse gitt vannet (termisk ytelse) kw/h / Timeforbruk brensel kg/h 0,8-2,4 Absorbert elektrisk ytelse W Tenningsytelse W +280 Strømtilkobling V, Hz 230, 50 Pellets kapasitet kg ~35 Diameter inntak/uttak vann " / Betingelser pompe m / Plassering pompe / / Informasjonen ovenfor er oppgitt som anvisning og er ikke forpliktende. Fabrikanten forbeholder seg retten til å utføre endringer for å bedre produktets ytelser. Pagina 6

7 Måleenhet I.C. Maxi Høyde mm 606 Bredde mm 640 Dybde mm 717 Vekt kg 140 Diameter på røykrør mm 80 Volum for max oppvarming m³ 190 Total ytelse (termisk ytelse) kw/h 3,0-9,4 Ytelse gitt vannet (termisk ytelse) kw/h / Timeforbruk brensel kg/h 0,8-2,0 Absorbert elektrisk ytelse W Tenningsytelse W +280 Strømtilkobling V, Hz 230, 50 Pellets kapasitet kg ~28 Diameter inntak/uttak vann " / Informasjonen ovenfor er oppgitt som anvisning og er ikke forpliktende. Fabrikanten forbeholder seg retten til å utføre endringer for å bedre produktets ytelser. *** Minimumshøyde for det spesielle reguleringsrøret har 3 hull Ø 9 fra før i akselavstand ; lag hull etter behov for andre reguleringer Pagina 7

8 Måleenhet Bella Bella-Lux Høyde mm Bredde mm Dybde mm Vekt kg Diameter på røykrør mm Volum for max oppvarming m³ Total ytelse (termisk ytelse) kw/h 3,0 8,5 3,0-8,5 Ytelse gitt vannet (termisk ytelse) kw/h / / Timeforbruk brensel kg/h 0,8-1,6 0,8-1,6 Absorbert elektrisk ytelse W Tenningsytelse W Strømtilkobling V, Hz 230, , 50 Pellets kapasitet kg ~25 ~25 Diameter inntak/uttak vann " / / Informasjonen ovenfor er oppgitt som anvisning og er ikke forpliktende. Fabrikanten forbeholder seg retten til å utføre endringer for å bedre produktets ytelser. Bella Bella Lux Pagina 8

9 Måleenhet Divina Høyde mm 1150 Bredde mm 610 Dybde mm 576 Vekt kg 200 Diameter på røykrør mm 80 Volum for max oppvarming m³ 220 Total ytelse (termisk ytelse) kw/h 3,0-11,0 Ytelse gitt vannet (termisk ytelse) kw/h / Timeforbruk brensel kg/h 0,8-2,4 Absorbert elektrisk ytelse W Tenningsytelse W +280 Strømtilkobling V, Hz 230, 50 Pellets kapasitet kg ~30 Diameter inntak/uttak vann " / Informasjonen ovenfor er oppgitt som anvisning og er ikke forpliktende. Fabrikanten forbeholder seg retten til å utføre endringer for å bedre produktets ytelser. Divina Pagina 9

10 3. HVA ER PELLET? Pelleter blir til ved å utsette sagflis for et veldig høyt trykk. Sagflisen som benyttes er ubehandlet treverk (uten maling) fra sagbruk, snekkerverksted og andre virksomheter som har å gjøre med bearbeidelse av treverk. Denne typen brensel er i høyeste grad økologisk da man ikke benytter noen form for bindemiddel for at den skal holde seg kompakt. Pellets kompakthet garanteres over tid takket være treverkets egne naturlige bindemiddel, lignin. I tillegg til å være et økologiskt brensel som utnytter maksimalt treavfall, representerer pellets også tekniske fordeler. Mens treverk tilsvarer en varmeevne på 4,4 kw/kg. (med 15% fuktighet, etter 18 måneders lagring), har pellets en varmeevne på 5,3 kw/kg. Pellets har en tetthet på 650 kg/m3 og et vanninnhold som tilsvarer 8% av vekten. Det er derfor ikke nødvendig å lagre pellets for å oppnå tilstrekkelig varmeytelse. Diameteren er på minst 5 mm og maks. 8 mm. Exstraflame tilråder likevel å bruke pellets på 6 mm. 3.1 Oppmagasinering av pellets For å garantere en forbrenning uten problemer må pellets oppbevares på et sted uten fuktighet. HENVISNINGER BRUKEN AV PELLETS AV DÅRLIG KVALITET ELLER HVILKET SOM HELST ANNET MATERIALE, ØDELEGGER OVNENS FUNKSJON. DETTE KAN FØRE TIL OPPHØR AV GARANTIEN OG TILHØRENDE ANSVAR FOR PRODUSENTEN. Pagina 10

11 4. SIKKERHETSANORDNING 4.1 Hvis ventilatoren for varmluftfordeling stopper: Hvis ventilasjonen av en eller annen grunn skulle stoppe opp, stanser ovnen automatisk og man unngår overoppheting. 4.2 Hvis røykventilatoren stopper: Hvis sugeviften stopper opp blokkerer det elektroniske kortet pellets-forsyningen. 4.3 Hvis motoren for pelletsmating stopper: Hvis girmotoren stopper opp fortsetter ovnen å fungere helt til den når avkjølingsnivå. 4.4 Manglende antenning: Hvis flammen ikke slår seg på under antenning vil display en på apparatet vise NO ACC. Pøver man å antenne maskinen igjen vil man kunne lese ATTE på display en. Dette betyr attesa (venting). Denne funksjonen minner oss om at før man foretar en antenning må man forsikre seg om at brennkoppen er fullstendig fri og ren. 4.5 Midlertidig strømbrudd: Apparatet slår seg automatisk på igjen etter en kort stund uten strøm. I det øyeblikket elektrisiteten uteblir kan ovnen i 3 til 5 minutter slippe ut en minimums mengde med røyk inne i huset. DETTE FREMSTILLER INGEN RISIKO FOR SIKKERHETEN. 4.6 Elektrisk sikkerhet Ovnen er beskyttet mot kraftig strømsvingning av hovedsikringen som befinner seg på baksiden av ovnen. (2A 250V Treg sikring). 4.7 Sikkerhet for røykutblåsning En elektronisk trykkbryter sørger for å blokkere ovnens funksjon og bringe den i alarm. 4.8 Sikkerhet for pellet-temperatur Hvis det forekommer en overoppheting inne i tanken vil denne anordningen blokkere ovnens funksjon; ovnen må startes opp igjen manuelt og dette må utføres av en autorisert tekniker. Pagina 11

12 5. VEILEDNING FOR MONTERING OG INSTALLASJON Installasjonen må være i overensstemmelse med: UNI (2005) varmegenerator forsynt med tre eller andre faste brennstoff: installasjon. Kaminene må være i overensstemmelse med: UNI 9731 (1990) kaminer: klassifisering etter termisk motstand. UNI 9615 (1995) kalkulering av kaminens interne dimensjoner ved enkel forbindelse. UNI 7129 punkt innretning, lokale regler og VVFF forskrifter. UNI 1443 (2005) kaminer: generelle krav. UNI 1457 (2004) kaminer: invendige rør lagd i terrakotta og keramikk. 5.1 Ordbok APPARAT MED LUKKET ILDSTED Varmegenerator som kan åpnes under funksjon kun for å fylle på brensel. BIOMASSE Materiale med biologiskt opphav, bortsett fra materialer som er innlemmet i geologiske dannelser og omdannet til fossil. BIOBRENSEL Brensel som produseres direkte eller indirekte av biomasse. KAMIN Vertikal kanal som samler og utstøter produkter fra et eneste apparats forbrenning, i en passende høyde fra grunnen. RØYK- ELLER SAMLEKANAL Kanal eller koblingselement mellom apparatet som lager varme og kaminen for evakuering av forbrenningens produkter. ISOLERINGSLAG Alle midler og materialer som benyttes for å unngå at varmen overføres gjennom veggen som skiller lokaler med ulike temperaturer. SKORSTEIN Innretning plassert i enden av kaminen og som forenkler spredningen i atmosfæren av forbrenningens produkter. KONDENS Flytende produkter som dannes når temperaturen på forbrenningsgassen er mindre eller lik vannets kondenspunkt. VARMEGENERATOR Apparat som gjør det mulig å produsere termisk energi (varme) ved hjelp av rask omdannelse, gjennom forbrenning, av brenselets egen kjemisk energi. LUKE Mekanisme som brukes for å endre forbrenningsgassens dynamiske motstand. Pagina 12

13 SYSTEM FOR RØYKEVAKUERING Anlegg for røykevakuering og som er uavhengig av apparatet. Anlegget er sammensatt av røyksamler eller -kanal, kamin eller enkel skorsteinspipe, og skorstein. MEKANISK TREKK Luftsirkulering ved hjelp av ventilator som drives av en elektrisk motor. NATURLIG TREKK Trekk som stedfester seg i en kamin/skorsteinspipe på grunn av forskjellen mellom volumsmassen av røyk (varm) og omstående luftatmosfære, uten hjelp av mekanisk suging installert enten innvendig eller i enden. UTSTRÅLINGSSONE Sone hvor varmen som fremkalles av forbrenningen sprer seg, som befinner seg i nærheten av ildstedet. I denne sonen må det ikke finnes brennbart materiale. TILSTRØMNINGSSONE Sone hvor apparatets forbrenningsprodukter kommer ut mot installasjonslokalet. 5.2 Installasjon Før installasjonen må man kontrollere hvordan apparatets kamin, skorsteinspipe eller avløpsrør er plassert i forhold til følgende: Forbud mot installasjon Lovlige avstander Begrensninger foreskrevet av lokale regler eller spesielle forskrifter fra myndighetene Konvensjonelle begrensninger fra reglement for sameie, forpliktelse eller kontrakter. Godkjente installasjoner I det lokalet hvor varmegeneratoren installeres kan kun apparater som fungerer på en tett måte i forhold til lokalet, eller som ikke utsetter lokalet for lavtrykk i forhold til det ytre miljøet, eksistere fra før eller installeres. Apparater for koking av mat og tilhørende røykhetter uten utdrag kan kun benyttes i lokaler som brukes som kjøkken. Ulovlige installasjoner I de lokalene man installerer varmegeneratoren i må det hverken eksistere på forhånd eller installeres: - kapper med eller uten sugevifte - kollektive ventilasjonskanaler. Hvis disse apparatene befinner seg i lokaler som grenser til og er forbundet med installasjonslokalet, er det forbudt å bruke varmegeneratoren samtidig med disse når det eksisterer en risiko for at et av lokalene blir plassert i lavtrykk i forhold til det andre. Pagina 13

14 5.2.1 Kobling til systemet for røykevakuering Røyk- eller samlekanal Benytt elementer som er laget av brannsikkert materiale, som tåler forbrenningsprodukter og deres eventuelle kondens, når du monterer røykkanaler. Det er forbudt å ta i bruk fleksible metallrør og rør i fiber-sement for å koble apparatet til skorsteinspipen. Dette gjelder også for røykkanaler som eksisterer fra før. Det må være hull mellom røykkanalen og skorsteinspipen slik at ikke skorsteinspipen støtter seg på generatoren. Røykkanalene må ikke gå igjennom lokaler hvor det er forbudt å installere forbrenningsapparater. Røykkanalene må monteres slik at de garanterer røyktetthet for apparatets driftsbetingelser, begrenser dannelsen av kondens og unngår at den flyter mot apparatet. Man må så langt som mulig unngå å montere vannrette deler. For apparater hvor man må nå tak- eller veggavløp som ikke er koaksialt i forhold til apparatets røykutslipp, må retningsforandringen lages ved hjelp av bøyde rør som ikke overgår 45 (se figur under) Isolering Skorsteinspipe Inspeksjon Varmeskapende apparater som er utstyrt med elektrisk vifte for utstøtelse av røyk, det vil si alle Extraflames produkter, må overholde følgende henvisninger: De vannrette linjene må ha en minimums helling oppover på 3% Lengden på den vannrette linjen må være minimal og uansett ikke overgå 3 meter Antall retningsforandringer, inkludert den for bruk av T element, må ikke overgå 4 (bruker man 4 buer må man benytte rørsystem med doble rør og med en diameter på 100 mm). Uansett må røykkanalene tåle forbrenningsprodukter og kondens og være isolert hvis de passerer utvendig i installasjonslokalet. Det er forbudt å benytte elementer i mothelling. Røykkanalen må enten være slik at sotet samles opp eller at den kan kostes. Røykkanalen må ha et vedvarende snitt. Eventuelle forandringer av snitt er kun tillatt i skorsteinspipens kobling. Pagina 14

15 Det er forbudt å la andre kanaler for tilføring av luft og rørsystem for anlegg gå igjennom røykkanaler, selv om disse er overdimensjonerte. Det er ikke tillatt å montere manuelle reguleringsanordninger for trekk på apparater med mekanisk trekk Kamin eller enkel skorsteinspipe Kaminen eller skorsteinspipen må tilfredsstille følgende krav: - den må tåle forbrenningsproduktene, være tett og riktig isolert med isoleringslag som passer bruksforholdene; - den må realiseres i passende materialer som tåler normale mekaniske krefter, varme, forbrenningsproduktenes virkning og eventuell kondens; - den må ha et forløp som for det meste er loddrett med avledninger fra aksen som ikke overgår 45 ; - den må plasseres langt nok unna brennstoff og brannfarlige materialer med luftmellomrom eller passende isolering; 20 cm A Min. 80 cm² B C Gulvbeskyttelse REFERAN SE Brannfarlige gjenstander Ikke brann-farlige gjenstander A B C den må helst ha et rundt internt snitt: firkantede eller retangulære snitt må ha avrundede hjørner med en innvendig radius på minst 20 mm. - den må ha et internt snitt som er vedvarende, fritt og uavhengigt. - har den retangulære snitt må disse ha et forhold mellom sidene som ikke overgår 1,5. Det er tilrådelig at røykkanalen er utstyrt med et rom i bunnen av røykkanalen, som samler opp faste materialer og eventuelt kondens. På denne måten kan den lett åpnes og inspiseres ved hjelp av en liten lufttett luke. Pagina 15

16 Vindtett skorstein 3 m maks cm 3 5 % Inspiser. Skorsteinspipe Inspiser. Utvendig isolert kanal 3 m maks cm 45 Inspiser. Inspiser. Pagina 16

17 5.2.3 Kobling av apparatet til røykkanalen og evakuering av forbrenningsprodukter Forbindelsen mellom bruksapparatet og røykkanalen må motta utblåsning fra en endeste varmegenerator. Direkte utblåsning i lukkede rom er forbudt, også med åpent tak Forbrenningsproduktene må blåses direkte ut fra taket og røykkanalen må ha de egenskaper som nevnes i avsnittet Kamin eller enkel røykkanal Skorstein Skorsteinen må ha tilsvarende egenskaper: - ha samme interne snitt som peisen; - ha en brukbar åpningsdel som ikke er mindre enn det dobbelte av peisens indre del; - være bygget slik at hverken regn, snø eller andre ting kan komme ned i peisen. Den må også bygges slik at forbrenningsproduktene slippes ut uansett vindretning og helning; - den må plasseres slik at man garanteres en skikkelig spredning og oppløsning av forbrenningsproduktene, og uansett utenfor tilbakestrømningssonen hvor det har lett for å danne seg mottrykk. Denne sonen har ulike dimensjoner og strukturer alt etter takets vinkelhelningen. Det er derfor nødvendig å ta hensyn til minimumshøydene som oppgis i figurenes skjema under. Skorsteinen må ikke ha mekaniske sugeapparater. FLATT TAK 50 cm 50 cm < 5 m > 5 m < 5 m avstand > A SKRÅTT TAK avstand < A 50 cm over toppen H min TILBAKESTR. SONE Høyde tilbakestrømningssone β Pagina 17

18 Takets helning Vannrett bredde av tilbakestrømningssonen fra toppens aksel Minimums høyde for åpningen fra taket Tilbakestrømnings -sonens høyde β A H min = Z + 50 cm Z [ ] [m] [m] [m] 15 1,85 1,00 0, ,50 1,30 0, ,30 2,00 1, ,20 2,60 2, Kobling til utvendig luftinntak Apparatet må kobles til et utvendig luftinntak slik at det har nok luft til rådighet og kan garantere en regelmessig virkemåte. Luftinntakene må ha følgende egenskaper: a) ha et fritt snitt på minst 80 cm² totalt. b) de må beskyttes med rist, metallgitter eller annen passende beskyttelse. Disse må ikke minske minimumssnittet som er oppgitt i punkt a) og de må plasseres slik at de ikke tilstoppes. Hvis forbrenningsluften hentes direkte utenfra ved hjelp av et rør, må dette enten ha en bøyning nedover eller være beskyttet mot vind. Det må ikke monteres noen form for rist eller lignende. (Extraflame S.p.A. råder til å utføre luftinntak som står i direkte forbindelse med installasjonslokalet, også når luften hentes utenfra ved hjelp av et rør). Lufttilstrømningen kan også hentes fra et av installasjonsrommets tilgrensende rom, så lenge strømningen forekommer fritt gjennom varige hull som er forbundet med utsiden. Lokalet som tilgrenser installasjonslokalet må ikke være nedsenket i forhold til utemiljøet på grunn av mottrekkens effekt. Denne provoseres av andre bruksapparater eller sugeanordninger i dette lokalet. De varige åpningene i rommet ved siden av må stille til de krav som beskrives over. Det må ikke være en garasje, et lager for brensel eller uansett et rom hvor det drives brannfarlig virksomhet Isoleringslag, utførelser, kledning og sikkerhetsanvisninger Kledningen må være en selvbærende struktur i forhold til varmeblokken og må ikke komme i kontakt med denne, uavhengig av hvilket materiale den er laget av. Bjelker og utførelser i tre eller brennbart materiale må plasseres utenfor ildstedets strålesone og være passende isolert. Finnes det dekninger av brennbart materiale eller materialer som er følsomme for varme i området over generatoren, må man benytte en beskyttende mellomvegg i isolerende og brannsikkert materiale. Brennstoff eller brannfarlige materialer som ting i tre, gardiner osv. må plasseres på sikker avstand fra ilstedets stråler Nasjonale, regionale og kommunale forskrifter Man må overholde og ta hensyn til alle nasjonale, regionale og kommunale forskrifter som eksisterer i det landet hvor apparatet installeres. Installeringen bør rapporteres til lokale byggmyndigheter. Huseier har ansvaret for at alle sikkerhetskrav overholdes i overensstemmelse med gjeldende regler. Det er også huseiers ansvar å la en kvalifisert inspektør kontrollere at installeringen er sikker. Den lokale skorsteinsfeieren må kontaktes hvis installeringen har behov for rengjøring. Koblingen til skorsteinen må utføres etter anvisning i skorsteinens bruksanvisning. En kvalifisert person bør bedømme om skorsteinen passer for denne typen ovn. Pagina 18

19 6. INSTALLASJON AV INNSATSDELEN COMFORT MAXI Innsatsdelen Comfort utstyres med en glidende jernsokkel som gjør det mulig å installere denne i en kamin som eksisterer fra før. Denne glidende jernsokkelen gjør det enklere å dra ut innsatsdelen under vedlikehold eller rengjøring etter sesongslutt. Har man ikke en kamin fra før kan man bygge en ved hjelp av pidestallen for innsatsholder (tilleggsutstyr); dette utstyret fungerer nemlig som fester for innsatsen til gulvet Beskrivelse av deler: Glidende sokkel Hjulspor Kanal for røykuttak Kanal for luftinntak Støpsel for stikk-kontakt Tilpasningsramme fig. 1 Montering med glidende sokkel. Plasser den glidende sokkelen i den eksisterende kaminen. Benytt et kritt og merk av sokkelens sperringshull på kaminens flate. Lag hull for ekspansjonsbolter i stål på 8 mm. Lag et hull på 60 mm i samsvar med luftinntaket. N.B. Luftinntaket må utføres på utsiden av kaminen slik at det ikke trekker inn overopphetet luft. Lag til en stikk-kontakt bak på innsatsdelen slik at støpselet er tilgjengelig når installasjonen er over. Fest sokkelen med sperreskruene. Opprett forbindelsen mellom røykuttaket og kontakten og overhold punktene som er beskrevet tidligere. Ta opp innsatsdelen, hold den på skrå slik at hjulene plasseres i de tilhørende hjulsporene og la den rulle frem til den indre røykkoblingen er helt inne i røyktransportør-esken. fig. 2 Drei til slutt skruene mot venstre med skrujernet som medfølger. Sett støpselet i stikk-kontakten. Hvis display en slår seg på er innsatsdelen riktig koblet til sokkelen. fig. 3 Pagina 19

20 N.B. Innsatsdelens innerste gitter må rage minst 1 cm. over kledningens brannflate i marmor. Montering med pidestall (tilleggsutstyr) Beskrivelse av deler: Innsats Comfort Maxi Pidestall som kan reguleres i høyden Matekjel med sidelasting Regulerbar støtte for matekjel Montering med pidestall Plasser sokkelen i ønsket punkt og reguler til ønsket høyde ved hjelp av fotstykkene (boltene befinner seg nederst i pidestallens fire utvendige hjørner). Lag til en stikk-kontakt bak på pidestallen slik at støpselet er tilgjengelig når installasjonen er over. Fest pidestallen til gulvet med kraftige stålplugger Ø 8 mm. Finn frem den glidende sokkelen og fest denne med bolter til rammen. Kobl røykuttaket og luftinntaket som vist i forrige paragraf. Ta opp innsatdelen, hold den på skrå slik at hjulene plasseres i de tilhørende hjulsporene og la den rulle frem til den indre røykkoblingen er helt inne i røyktransportør-esken. Vri til slutt skruen til venstre med skrujernet som medfølger. Sett støpselet i stikk-kontakten. Hvis display en slår seg på er innsatsdelen riktig koblet til sokkelen. Monter pelletens støtte for matekjel og før den inn i den tilhørende koblingen. N.B. Hvis våres pidestall benyttes er det nødvendig å lage en åpning i peisen som gjør det mulig å kontrollere pelletnivået i beholderen, slik at man unngår at det renner over under påfyllingen. N.B. Matekjelens støtte kan monteres i begge sidene på innsatsdelen Maxi. Reguler matekjelens høyde og helning etter hvilken kamin man skal bygge. fig. 4 fig. 5 N.B. Innsatsdelens innerste gitter må rage minst 1 cm. over kledningens brannflate i marmor. Pagina 20 fig. 6

21 Uttrekning av innsatsdel Uttrekningen av Innsatsdel Comfort er nødvendig når man skal utføre ordinært vedlikeholdsarbeid (rengjøring av askekanalen ved årsavslutning) eller ved ekstra vedlikehold (utbytting av mekaniske deler hvis produktet er ødelagt) N.B. Disse arbeidene må kun utføres når innsatsdelen er av, støpselet er dradd ut av stikk-kontakten og av en autorisert tekniker. Utfør følgende prosedyre for å trekke ut innsatsdelen: 1. Benytt nøkkelen som medfølger og plasser den i skruen som befinner seg nederst til høyre. 2. Vri nøkkelen til høyre. 3. Benytt de spesielle ildrakene og dra maskinen fremover helt til den blokkeres automatisk. fig. 7 Montering av rammer Frontramme Siderammer Fest frontrammen med begge siderammene. Fest rammene til innsatsdelen comfort med gjengede skruer. N.B. Eventuelle trebjelker som befinner seg over innsatsdelen må beskyttes med brannsikkert materiale. Rammens montering er viktig da denne tillater en riktig resirkulering av luften i innsatsdelen og dermed en perfekt funksjon av produktet. fig. 8 Pagina 21

22 Kanaler for resirkulering av luft For at apparatet skal fungere riktig må man lage luftinntak i den øverste delen av kaminen. Disse kan lages på kappens sider eller frontdel. Det er viktig at følgende mål overholdes: Luftinntak lagd i kaminens sider: Minimumsmål 200 cm² pr. side. Et eneste luftinntak utført frontalt på kaminen: Minimumsmål 400 cm². Det er også viktig å utføre en eller flere åpninger i kledningens nedre del og på sidene for at frisk luft kan sirkulere. N.B. Dette ventilasjonssystemet er totalt uavhengig av forbrenningens luftinntak!! Disse resirkuleringspunktene for luft må ha en overflate på minimum 750 cm². fig. 9 Festingen av De 2 siderammene festes til den øverste rammen med 2 skruer per side. Hullene som blir til overs på siderammene brukes for å feste hele rammen til maskinens sider med gjennomgående skruer. fig. 11 fig. 10 Pagina 22

23 Pagina 23

24 Varmluft fra varmestrømning For å unngå at innsatsen overopphetes er det nødvendig å gi avløp for varmen som samler seg inne i kledningen. Kontrollert ventilasjon Den eksterne viften fordeler varmen innsatsen produserer i miljøet. 5 cm Luftinntak fra omgivelsene Lag et luftinntak helst i nederste del av strukturen. Dette inntaket tillater en resirkulering av luften og begunstiger varmestrømningen. Luften må hentes fra omgivelsene hvor maskinen jobber. For at innsatsen skal fungere riktig må man overholde oppgitte mål mellom innsats og kaminens interne vegger når kaminen bygges. Man må beregne minst 50 mm med luft i de øverste delene og på sidene, i tillegg til de mål som oppgis for ovnen under tekniske egenskaper. NB: Røykrøret må alltid opprettholde en minimums avstand fra brannfarlige deler på 50 mm. Pagina 24

25 Boks for luftinntak Lås for boks røyktransportør Boks for luftinntak Når det gjelder boksen for luftinntak, kan sugerøret festes enten ovenfra sokkelen (se figur over) eller under (se figur nede på siden) alt etter hva som kreves. Når det gjelder boksen for røyktransportør er det mulig å opprettholde lukkingen for røyktransportøren montert på ovnen (figur ovenfor) eller man kan eventuelt montere flensen som medfølger (figur under). Man kan da plassere et rør på denne for å gjøre årsrengjøringen lettere. NB: Disse arbeidene må kun utføres av en autorisert tekniker Flens for rengjøring boks Anvend silikon som tåler høy temperatur både på gjenger og mellom flens og sokkel. Pagina 25

26 7. STYRINGSPANEL SENSOR FJERNKONTROLL D2 D1 SENSOR FJERNKONTROLL D1 D2 1 ON/OFF BRYTER Trykk på knapp 1 for å slå automatisk på og av ovnen. 2-3 INNSTILLING AV LUFTTEMPERATUR Knappene 2 og 3 brukes for å regulere romtemperaturen inne i huset. 4-5 DRIFTSEFFEKT Med knappene 4 og 5 reguleres varmeeffekten og ventilasjonen av varmluft: Ecologica: 3,0 kw/h til maks. 11 kw/h I.C. Maxi: 3,0 kw/h til maks. 9,4 kw/h Babyfiamma Preziosa Isabella: 1,9 kw/h til maks. 5,1 kw/h Karolina: 1,9 kw/h til maks. 7 kw/h Divina Divina Plus: 3,0 kw/h til maks. 11 kw/h Bella Bella Lux Duchessa : 3,0 kw/h til maks. 8,5 kw/h Contessa: 3,0 kw/h til maks. 9,4 kw/h Falò 1XLP Falò 1CP Falò 2CP: 3,0 kw/h til maks. 9,4 kw/h Display D1 viser ulike meldinger. Display D2 viser innstilt effekt. Pagina 26

27 7.1 Tabeller over fremvisning Signal Display Atte Hot Lou T on Stby Doff Årsak Ovnen prøver å slå seg på igjen når den nettopp har slått seg av(normal slukking eller p.g.a. en alarm) Romtermostaten er innstilt på maks. verdi. Romtermostaten er innstilt på minimums verdi. En utvendig termostat er tilkoblet. Den andre romtermostaten er frakoblet. Den andre romtermostaten er avbrutt. Ovnen er av og venter på å slå seg på igjen. Ovnen er av på grunn av Funksjon for dag- og natttemperatur og venter på å slå seg på igjen. Raf / Blac Out Strømbrudd på hovedforsyningen. Pul Automatisk rengjøring av brennkoppen foregår. SIGNALER Løsning Når ovnen slår seg av(normalt eller p.g.a. en alarm) er det nødvendig å vente til den har kjølt seg helt ned, for så å rengjøre brennkoppen. Kun etter at dette er utført er det mulig å slå på ovnen igjen. I denne innstillingen har ikke ovnen lenger et temperaturnivå, men jobber manuelt med de 5 styrkene. For å gå vekk fra denne funksjonen er det nok å skru ned romtemperaturen ved hjelp av knapp 2. I denne innstillingen jobber ovnen kun i 1^styrke, uavhengig av innstilt styrke. Benytt knapp 3 og skru opp romtemperaturen hvis du ønsker å gå vekk fra denne funksjonen. For å utelukke en eventuell utvendig termostat holder det at man frakobler denne. Andre gjenopprettelser må utføres av en autorisert tekniker. Under denne modaliteten kan maskinen slås på/av ved hjelp av en tilleggstermostat (se Mekanisk termostatstyring for energisparing ). Benytt knapp 3 og skru opp romtemperaturen hvis du ønsker å utelukke denne funksjonen. For å unngå at ovnen slår seg på igjen på grunn av Funksjon for dag- og nattemperatur må man holde knapp 1 inne i 3 sekunder til ovnen slår seg over til off. Trykk på knapp 4 og mens denne holdes inne trykk på knapp 5 hvis man ønsker å utelukke funksjonen fullstendig. Etter å ha utført hele slukke-syklusen, slår ovnen seg automatisk på igjen. Den automatiske rengjøringen av brennkoppen utføres med forutbestemte mellomrom som vedvarende arbeid. Den automatiske rengjøringen starter ikke hvis ovnen befinner seg i 1^ styrke. Pagina 27

28 Signal Display D1 Fum Fail Fumi tc High Temp Depr Fail No Acc No Acc Blac Out No pell Atte + allarme Telefonnummer Årsak Viser at det finnes en alarm. Motoren for røykutblåsning er blokkert. Kontrollsensor for hastighet er ødelagt. Mangel på strøm til røykmotor. Røyksensoren er ødelagt. Røyksensoren er koblet fra kortet. Feil på den utvendige ventilatoren. Overdreven mating av pellet. Mangel på strøm til den utvendige ventilatoren. Kanalen for røykutblåsning er tilstoppet. Brennkammeret er skittent. Feil på depresjonssensoren. Askeskuffen er ikke lukket skikkelig igjen. Døren er ikke lukket skikkelig igjen. Pelletbeholderen er tom. Tennpluggen er enten ødelagt eller feilplassert. Ikke egnet justering av pelletinnmating. Mangel på strøm under antenningsfasen Pelletbeholderen er tom. Mangel på innmating av pellet. Innmatingsmotoren har ikke innrettet seg enda. Reduksjonsgiren mater ikke pellet. Forsøk på å oppheve alarmen mens ovnen fremdeles er under nedkjøling Visualisering av telefonnummer. ALARMER Løsning Den slår seg på hvis en av alarmene som beskrives under forekommer. Alarmen følges av tilhørende signalisering i display D1 hvor årsaken identifiseres. For å nullstille alarmen må tast 1 holdes inne i 3 sekunder etter at ovnen er fullstendig avkjølt. Gjenopprettelse må kun utføres av en autorisert tekniker. Gjenopprettelse må kun utføres av en autorisert tekniker. Reguler tilstrømningen av pellet(se Regulering av pelletinnmating ). Andre gjenopprettelse må kun utføres av en autorisert tekniker. Kontroller rengjøringen både i røykkanalen og i brennkammeret. Kontroller at askeskuffen er hermetisk lukket. Kontroller at døren er hermetisk lukket. Andre gjenopprettelse må kun utføres av en autorisert tekniker. Kontroller om det finnes pellet inne i beholderen. Kontroller fremgangsmåten som beskrives i kapittel Antenning. Reguler tilstrømningen av pellet(se Regulering av pelletinnmating ). Andre gjenopprettelse må kun utføres av en autorisert tekniker. Plasser ovnen i off ved hjelp av tast 1 og gjenta fremgangsmåten som beskrives i kapittel Antenning. Kontroller om det finnes pellet i beholderen. Reguler tilstrømningen av pellet(se Regulering av pelletinnmating ). Andre gjenopprettelse må kun utføres av en autorisert tekniker. Hver gang ovnen viser en av de ovennevnte alarmene slår den seg automatisk av. Under denne fasen blokkerer ovnen et hvilket som helst forsøk på å oppheve alarmen, og viser vekselsvis på display en selve alarmen og ATTE. Opphevelsen av alarmen ved hjelp av tast 1 er kun mulig når slukkingen er avsluttet. Under fremvisningen av en alarm blinker skiftesvis type alarm og telefonnummer for Teknisk Servicesenter. Hvis ikke nummeret er lagt inn vil display en kun vise prikker. Pagina 28

29 Signal Varselslampe VARSELSLAMPER Årsak Henviser til funksjonen Ukentilig innstilling Henviser til funksjonen Romtermostat Henviser til Funksjon for dag- og nattemperatur Oppgir at tennpluggen er frakoblet Henviser til røykmotorens funksjon Henviser til motor for innmating av pellets Henviser til funksjon for ekstern ventilator Kun for modellen DIVINA PLUS Henviser til funksjonen for kanalenes motor Kun for modellen DIVINA PLUS Henviser til tilstanden for en tilleggstermostat Løsning Denne er på/av når Ukentlig innstilling er virksom/ikke virksom. I paragraf Ukentlig innstilling finner man alle innstillinger som tilhører denne funksjonen. Den er på/av når romtemperaturen er høyere/lavere enn hva man stilte inn. Bruk tastene 2 og 3 for forandre på temperaturterskelen under normal funksjon. Den er på/av når Funksjon for dag- og nattemperatur er virksom/ikke virksom. (temperaturstyrt døgninnst.) Trykk på knapp 4 og hold den inne mens du trykker på knapp 5 for å ta av/på Funksjon for dag- og nattemperatur. I paragraf Funksjon for dag- og nattemperatur finner man alle innstillinger som tilhører denne funksjonen. Den er av/på når pluggen er virksom/ikke virksom. Kontakt en autorisert tekniker for å gjenopprette denne delen. Den er på/av når røykutblåsningsmotoren er i drift/ikke i drift. Den er på/av når motor for innmating av pellets er i drift/ikke i drift. Under normal funksjon slår lampen seg av og på intermitterende. Den er på/av når den eksterne ventilatoren er i drift/ikke i drift. Den er på/av når kanalenes motor er i drift/ikke i drift. Kontroller paragraf Funksjon for mekanisk termostat for styring av kanalenes motor hvis den står å blinker. Vanligvis er denne lampen ALLTID på. Når man kobler til en ekstern termostat for styringen av kanalenes motor, er lampen på/av når den eksterne kontakten er lukket/åpen. Ikke anvendt Ikke anvendt Henviser til forbindelsen mellom fjernkontroll og ovn Hver gang man trykker på en knapp på fjernkontrollen skal lampen slå seg på. Hvis lampen lyser hele tiden betyr dette at forbindelsen mellom fjernkontroll og ovn er blokkert. Kontakt en autorisert tekniker for å gjenopprette funksjonen av denne delen. Pagina 29

Brukermanual for pelletsovner og pelletsinnsatser

Brukermanual for pelletsovner og pelletsinnsatser Brukermanual for pelletsovner og pelletsinnsatser NO Rev001_151010_2272575 norsk... 3 1. ADVARSLER...3 2. sikkerhet...3 3. sikkerhetsanordninger...4 4. installasjon...4 4.1. Godkjente installasjoner...5

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

PELLETSOVNER. Brukerveiledning VENTILERTE OVNER. Les nøye gjennom bruksanvisningen før utføring av installasjon, bruk og vedlikehold.

PELLETSOVNER. Brukerveiledning VENTILERTE OVNER. Les nøye gjennom bruksanvisningen før utføring av installasjon, bruk og vedlikehold. PELLETSOVNER Brukerveiledning VENTILERTE OVNER Les nøye gjennom bruksanvisningen før utføring av installasjon, bruk og vedlikehold. Bruksanvisningen utgjør en vesentlig del av produktet. Side 2 Gratulerer!

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

PELLETSOVNER. Brukerveiledning VENTILERTE OVNER

PELLETSOVNER. Brukerveiledning VENTILERTE OVNER Stufe a Pellet PELLETSOVNER Brukerveiledning VENTILERTE OVNER Les nøye gjennom bruksanvisningen før utføring av installasjon, bruk og vedlikehold. Bruksanvisningen utgjør en vesentlig del av produktet.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BRUKERMANUAL for pelletsovner

BRUKERMANUAL for pelletsovner BRUKERMANUAL for pelletsovner lcd Norsk 1 Vi takker for at du har valgt vårt firma; Produktet er en perfekt løsning for oppvarming og det er utviklet under avansert teknologi med en bearbeidelseskvalitet

Detaljer

Inserto Comfort Mini. Inserto Comfort P80. Brukerveiledning. Stufe a Pellet

Inserto Comfort Mini. Inserto Comfort P80. Brukerveiledning. Stufe a Pellet Stufe a Pellet Inserto Comfort Mini Inserto Comfort P80 Brukerveiledning Les nøye gjennom bruksanvisningen før utføring av installasjon, bruk og vedlikehold. Bruksanvisningen utgjør en vesentlig del av

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

PELLETOVNER. Brukerveiledning. Ecologica Idro. Les nøye gjennom bruksanvisningen før utføring av installasjon, bruk og vedlikehold.

PELLETOVNER. Brukerveiledning. Ecologica Idro. Les nøye gjennom bruksanvisningen før utføring av installasjon, bruk og vedlikehold. PELLETOVNER Brukerveiledning Ecologica Idro Les nøye gjennom bruksanvisningen før utføring av installasjon, bruk og vedlikehold. Bruksanvisningen utgjør en vesentlig del av produktet. Gratulerer! Du er

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

PELLETOVNER. Brukerveiledning LUCREZIA IDRO LUCREZIA STEEL. Les nøye gjennom bruksanvisningen før utføring av installasjon, bruk og vedlikehold.

PELLETOVNER. Brukerveiledning LUCREZIA IDRO LUCREZIA STEEL. Les nøye gjennom bruksanvisningen før utføring av installasjon, bruk og vedlikehold. PELLETOVNER Brukerveiledning LUCREZIA IDRO LUCREZIA STEEL Les nøye gjennom bruksanvisningen før utføring av installasjon, bruk og vedlikehold. Bruksanvisningen utgjør en vesentlig del av produktet. Gratulerer!

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

BRUKERMANUAL for pelletsovner og pelletsinnsatser Viviana - Viviana Plus - dorina

BRUKERMANUAL for pelletsovner og pelletsinnsatser Viviana - Viviana Plus - dorina BRUKERMANUAL for pelletsovner og pelletsinnsatser Viviana - Viviana Plus - dorina norsk/norvegese 1 2 Vi takker for at du har valgt vårt firma; Produktet er en perfekt løsning for oppvarming og det er

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

TERMOPELLET TP 30 PELLETKJELE. Brukerveiledning. Les nøye gjennom bruksanvisningen før utføring av installasjon, bruk og vedlikehold.

TERMOPELLET TP 30 PELLETKJELE. Brukerveiledning. Les nøye gjennom bruksanvisningen før utføring av installasjon, bruk og vedlikehold. TERMOPELLET TP 30 PELLETKJELE Brukerveiledning Les nøye gjennom bruksanvisningen før utføring av installasjon, bruk og vedlikehold. Bruksanvisningen utgjør en vesentlig del av produktet. Side 2 Gratulerer!

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 2 DRIFTSSKJEMA 7 5 6 4 2 3 1 14 11 9 12 13 8 10 Fig. 1 1 FORBRENNINGSKAMMER 2 BRENNER 3 DYSE 4 MAGNETVENTIL 5 DRIVSTOFFPUMPE 6 MOTOR

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL OBS Sørg for at det ikke er noen brennbare materialer foran peisen når fjernkontrollen styrer peisen. Hvis termostat kjører opp varmen, kan dette skje uten at du er til

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift 2166-392 Rev. B 9/10 Hearth & Home Technologies fraskriver seg alt ansvar, og garantien opphører ved følgende handlinger: Montering

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME. Brukerveiledning

TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME. Brukerveiledning TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME Brukerveiledning Les nøye gjennom brukerveiledningen før installasjon, bruk og vedlikehold. Veiledningen utgjør en vesentlig del av produktet.

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Brukerhåndbok Campingvogn

Brukerhåndbok Campingvogn Brukerhåndbok Campingvogn Side 1 Nøkkel til spikertelt finner du i svart boks montert i hjørne av spikertelt på elvesiden. Eierne av plassen, Henning og Maria Haukeland har også nøkkel og kan være behjelpelig

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 HÅNDBOK Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 Kjære kunde! Gratulerer med din nye VTC 1800 vifteovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 22S Powerheater 32S FUNKSJONSPLAN 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer