Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF30. Brukerveiledning. AP20500ea3M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF30. Brukerveiledning. AP20500ea3M"

Transkript

1 Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF30 Brukerveiledning AP20500ea3M

2 Innhold Side Innledning... 2 Forholdsregler for sikkerhet... 3 Pakkens innhold... 4 Strømkonsollens egenskaper... 5 Tilkobling og installasjon Trinn 1 Montere strømkonsollen (valgfritt) Trinn 2 Koble videokomponenter til videofilteret... 7 Trinn 3 Koble lydkomponenter til lydfilteret... 8 Trinn 4 Koble til høystrømlydfilter (8 sekunder forsinkelse)... 9 Trinn 5 Koble til PPV TV-/telefonlinje Trinn 6 Koble til koaksiale linjer for kabel-tv/satelitt Trinn 7 Koble til linje for Ethernet-bredbånd Drift Tekniske spesifikasjoner Feilsøking Glossar over strømrelaterte termer Belkins garanti for tilkoblet utstyr

3 Innledning Takk for at du kjøpte en. Strømkonsollen er utformet for å rense, beskytte og på effektiv måte distribuere strøm til hjemmekinosystemet ditt. PureAV-strømkonsollen sørger for at alle filmene du ser på og alle platene du lytter til er så rene og klare som mulig. Strømkonsollen er pakket med innovative funksjoner for å gi deg den beste hjemmekinoopplevelsen. Den vanlige nettstrømmen som leveres til privatboliger er forurenset med støy fra mange kilder i hjemmet, f.eks. datamaskiner, elektroniske enheter og kjøkken- og husholdningsapparater. Strømkonsollens avanserte PureFilter-krets er optimert for å fjerne elektrisk støy og gi ren og klar strøm til alt lyd-, video-, og høystrømsutstyr. PureFilter-kretsen har flere faser og gir sann isolasjon mellom lyd-, video- og høystrømskomponenter. Denne isolasjonen hindrer støy som oppstår ved komponenter som allerede er koblet til strømkonsollen, fra å kontaminere annet tilkoblet utstyr. I tillegg inneholder strømkonsollen avansert overspenningsvern som automatisk frakobler strøm fra utstyret når inngangsspenningen kommer opp på et farlig nivå, og gjenoppretter strømmen automatisk når spenningen går tilbake til et trygt nivå. Vi er også klar over at utseendet til systemet er viktig. Nettopp av den grunn har vi brukt noen av verdens og industriens toppdesignere til å lage kassen for PureAV-strømkonsollen. Strømkonsollen har en minimalist-stil som kombinerer funksjonalitet med en enkel og samtidig elegant design og tar seg godt ut i ethvert hjemmekinosystem. Som du kanskje vet, er ikke vekselstrømkilden den eneste trusselen mot sikkerheten til utstyret. Derfor har PureAV-strømkonsollen tre sett med koaksiale koblingsstykker for å beskytte signallinjene til kabel-tv, antenne og satelitt. Strømkonsollen har i tillegg telefonporter for å beskytte PPV TV-linjer og Ethernet-bredbåndsporter for å beskytte datalinjer som fører digitalt innhold til hjemmekinosystemet. Drivkraften bak PureAV-designen er å gi den aller beste hjemmekinoopplevelsen med det klareste bildet og den reneste lyden fra komponentene til deg. Igjen, takk for at du kjøpte en. Klart bilde Ren lyd. PureAV. 2

4 Forholdsregler for sikkerhet Advarsel Jording Dette produktet skal kobles direkte til en jordet stikkontakt. Produktet skal ikke seriekobles til andre elektriske enheter som f.eks. overspenningsvern, strømforgreninger eller UPS-enheter. Produktet skal ikke kobles til en forlengelsesledning. Unnlatelse av å koble produktet direkte til en jordet stikkontakt kan føre til personskade eller skade på utstyret, og gjør Belkingarantien for tilkoblet utstyr ugyldig. Forhør deg med en kvalifisert elektriker hvis du er usikker på om stikkontaktene dine er skikkelig jordet. Advarsel Takantenner og satelittmottakere Hvis du bruker takantenne, satelittmottaker eller annen takmontert maskinvare som er koblet til PureAV-strømkonsollen, må du passe på at alle ledninger fra disse komponentene er skikkelig jordet. Dette vil beskytte mot overspenning fra lynnedslag og statisk ladning. Advarsel Lynvern Selv om PureAV-strømkonsollen er bygd for å motstå store overspenninger, kan vi ikke garantere at den vil beskytte alt utstyret i et tilfelle med ekstra kraftige lyn. Under stormvær med lyn og torden er det best å koble fra strømkonsollen fra stikkontakten. Når dette er gjort, er det ikke nødvendig å koble fra utstyret som er tilkoblet strømkonsollen. Advarsel Vann og andre væsker: Fare for elektrisk støt Produktet skal ikke brukes til akvariumer eller andre vannrelaterte produkter. Skal kun brukes innendørs og på et tørt sted. Strømkonsollen skal ikke brukes hvis det er sølt væske på enheten. Unnlatelse av å følge disse retningslinjene kan føre til alvorlig personskade eller død. Advarsel Rengjøring Trekk alltid kontakten til strømkonsollen ut av stikkontakten før rengjøring! Det er bare nødvendig å rengjøre strømkonsollen med en ren, tørr klut eller støvkost. Det skal ikke brukes rensemidler eller spray, og enheten skal ikke dyppes i vann. Av og til kan det være nødvendig å rengjøre fremsiden for å fjerne fingeravtrykk. Da skal du bare fukte en myk klut med varmt såpevann og gni forsiktig. Tørk frontpanelet øyeblikkelig og grundig før du slår på strømmen til strømkonsollen. Merk: Bruk ikke for mye vann til å rengjøre frontpanelet. Advarsel Brukeren skal ikke utføre service på noen av de innvendige delene Hvis strømkonsollen av en eller annen grunn slutter å fungere, skal du ikke forsøke å reparere eller demontere enheten på noen måte. Ta ut kontakten og slå opp i brukerveiledningen for kontaktinformasjon om garanti og service. 3

5 Forholdsregler for sikkerhet Advarsel Strømkabelsikkerhet Legg ikke strømkonsollens strømkabel nær varmekilder. Det kan skade strømkabelen, føre til at den ikke fungerer og utgjøre en fare for elektrisk støt. Legg ikke strømkonsollens strømkabel i områder hvor folk går mye og hvor den kan utgjøre en fare for at folk snubler i den (gang, døråpning, på tvers av rom). Hvis strømkabelen blir frynsete, revet, kuttet eller på annen måte skadet, skal du slutte å bruke den øyeblikkelig. Slå opp i brukerveiledningen under garantidelen for instruksjoner. Følgende informasjon gjelder bare for EU-landene: Bruk av dette symbolet viser at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Ved å sikre at produktet avhendes på riktig måte, hjelper du til med å hindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som en ellers uriktig avhendingsmetode for dette produktet kunne føre til. Du finner ytterligere informasjon om resirkulering av produktet på vårt nettsted, (eller ved å kontakte stedets bykontor, renovasjonsavdeling eller butikken der du kjøpte produktet) Pakkens innhold Brukerveiledning PF30 Ett par braketter for stativmontering 1,8 m (6 fot) RJ45 Ethernet Patch-kabel For oppkobling med bredbånd 1,8 m (6 fot) BT-telefonkabel 1,8 m (6 fot) PureAV F-type koaksiale signalkabler for satelitt/kabel-tv 1,8 m (6 fot) PureAV koaksial antennekabel Ett ark med PureAV-kabeletiketter 4

6 Strømkonsollens egenskaper 1. Switched-knapp - slår av og på strømmen til strømkonsollens svitsjede kontakter 2. Sentralt LED-display - overvåker strømkonsollens vitale funksjoner 3. Videofilter - sikrer optimal reduksjon av linjestøy og interferens til videokomponenter (enkelfaset analogt filter) 4. Lydfilter - sikrer optimal reduksjon av linjestøy og interferens til lydkomponenter (enkelfaset analogt filter) 5. HiCurrent TM -filter - leverer høystrøm til strømkrevende forsterkere og mottakere, optimert for å filtrere ut nettstrømstøy til disse komponentene 6. Inngang/utgang for kabel-tv-, antenne- og satelittlinjer - beskytter koaksiale kabellinjer mot farlige elektriske forstyrrelser som kan gå gjennom de koaksiale kabellinjene 7. Inngang/utgang for PPV TV/telefonlinje - beskytter PPV TV-, telefon-, og DSL-linjer mot farlige overspenninger som kan skade utstyret, innebygd splitter gjør en enkeltlinje til to Amp overbelastningsbryter -gir sikkerhet i form av en kretsbryter som kan tilbakestilles 9. Inngang/utgang for Ethernet-bredbånd - beskytter Ethernet bredbåndslinjer som brukes til digitale mediemottakere, spill og bredbåndsinternett mot farlige overspenninger 10. Jordingsskrue - gir et jordingspunkt for komponenter som ikke har jording

7 Tilkobling og installasjon Trinn 1 Montere strømkonsollen (valgfritt) PureAV-strømkonsollen kan monteres på et vanlig AV-utstyrsstativ eller inne i et skap som har utstyrsstativ. A. Ta monteringsbrakettene ut av esken. B. Kontroller at strømkabelen til strømkonsollen er tatt ut av kontakten. C. Plasser braketten på linje med fronten på strømkonsollen slik at den blir jevnt installert på stativet. D. Fest braketten til siden av strømkonsollen (figur 1). Du må bruke minst fire skruer til å montere hver brakett. E. Gjenta trinn C og D for å montere braketten på andre siden av strømkonsollen. F. Fest strømkonsollen til utstyrsstativet. Merk: Skruene som trengs for å montere strømkonsollen på stativet følger ikke med fordi de er laget spesielt for det bestemte utstyrsstativet du har. Henvend deg til produsenten av stativet hvis du ikke har de riktige monteringsskruene. Figur 1 6

8 Tilkobling og installasjon Trinn 2 Koble videokomponenter til videofilteret PureAV-strømkonsollen inneholder et isolert videofilter som er optimert for å rense og forbedre strømmen til alle videokomponenter. Videofilteret isolerer også videokomponentene fra tilkoblede lyd- og høystrømlydkomponenter. A. Fest PureAV-strømkabeletiketter på strømkabelen til hver komponent før du kobler kabelen til kontaktene på strømkonsollen. B. Koble strømkablene til videokomponentene til kontakter merket med Video Filter. På listen nedenfor finner du eksempler på de mest vanlige videokomponentene: 1. TV/skjerm 2. Videomaskin 3. Dekoder (sett-topp-boks) for analog kabel-tv 4. Prosjektor Merk: Du kan koble alle typer videokomponenter til alle videofilterkontaktene. Du er ikke begrenset til komponentene på listen ovenfor. 7

9 Tilkobling og installasjon Trinn 3 Koble lydkomponenter til lydfilteret PureAV-strømkonsollen inneholder et isolert lydfilter som er optimert for å rense og forbedre strømmen til alle lydkomponenter. Lydfilteret isolerer også lydkomponentene fra tilkoblede video- og høystrømlydkomponenter. A. Fest PureAV-strømkabeletiketter på strømkabelen til hver komponent før du kobler kabelen til kontaktene på strømkonsollen. B. Koble strømkablene for lydkomponentene til en kontakt merket med Audio Filter. På listen nedenfor finner du eksempler på de mest vanlige lydkomponentene: 1. Kassettspiller 2. Mottaker (Forforsterker) 3. LP-platespiller Merk: Du kan koble alle typer lydkomponenter til alle lydfilterkontaktene. Du er ikke begrenset til komponentene på listen ovenfor. 8

10 Tilkobling og installasjon Trinn 4 Koble til høystrømlydfilter (8 sekunder forsinkelse) HiCurrent-kontaktene er spesiallaget for å filterere ut nettstrømstøy mens de leverer maksimalt med strøm til ekstra strømkrevende forsterkere og andre høystrømlydkomponenter. Merk: HiCurrent-kontakten er utstyrt med en åtte-sekunder forsinkelse. Dette gjør at høystrømforsterkere kan slås på sist og slås av først, for å unngå at et irriterende og potensielt skadelig dunk når frem til høyttalerne. A. Fest PureAV-strømkabeletiketter på strømkabelen til hver komponent før du kobler kabelen til HiCurrent-kontakten på strømkonsollen. B. Koble høystrømenheten til kontakten merket med HiCurrent Filter. På listen nedenfor finner du eksempler på de mest vanlige høystrømkomponentene: 1. Forsterkere 2. Strømtilførte subwoofere 3. Elektrostatiske høyttalere Merk: Du kan koble alle typer høystrømlydkomponenter til alle høystrømkontaktene. Du er ikke begrenset til komponentene på listen ovenfor. 9

11 Tilkobling og installasjon Trinn 5 Koble til PPV TV-/telefonlinje PureAV-strømkonsollen er utstyrt med strømvern for PPV TV-/telefonlinje med en innebygd splitter. Disse er vanlige BT RJ11-telefonporter og er merket med Phone. A. Koble ene enden av telefonkabelen til vegguttaket som du normalt ville koble telefonlinjen til. Koble den andre enden av telefonkabelen til telefonporten merket med IN på strømkonsollen. B. Koble ene enden av PureAV-telefonkabelen (følger med) til telefonporten merket med OUT på strømkonsollen. Koble andre enden av denne kabelen til PPV TV-telefonporten på kabel-tven eller satelittmottakeren. C. Hvis du vil koble til en telefon Koble ene enden av en annen telefonkabel til den andre telefonporten merket med OUT på strømkonsollen. Koble den andre enden av denne kabelen til telefonen du vil bruke. Merk: Vi har vedlagt etiketter for Phone IN - og Phone OUT -linjene, i tilfelle du trenger dem for bedre orden. 10

12 Tilkobling og installasjon Trinn 6 Koble til koaksiale linjer for kabel-tv/satelitt PureAV-strømkonsollen leveres med to par F-type kokasiale kabelkoblinger, og ett par med antennekabelkoblinger for å beskytte systemet mot farlige elektriske forstyrrelser som kan gå gjennom kabel- /satelitt-/antennelinjene. Du vil trenge flere koaksiale kabler for å koble strømkonsollen til hjemmekinokomponenter. A. Satelitt-TV (DSS) Koble den inngående F-type koaksialkabelen for satelitt-tv til kontakten som er merket med SAT IN. Koble ene enden av en annen koaksialkabel til kontakten som er merket med SAT OUT. Koble andre enden av denne kabelen til satelitt-tv-tuneren. B. Kabel-TV Koble den inngående F-type koaksialkabelen for kabel-tv til kontakten som er merket med Cable IN. Koble ene enden av en annen koaksialkabel til kontakten som er merket med Cable OUT. Koble andre enden av denne kabelen til dekoderen (sett-topp-boksen) for kabel-tv-en. C. Antenne Koble den inngående TV- eller radioantennekabelen til kontakten som er merket med Antenna IN. Koble ene enden av en annen koaksialkabel til kontakten som er merket med Antenna OUT. Koble andre enden av denne kabelen til TV- eller radioutstyret. Merk: Vi har vedlagt etiketter for Coax IN - og Coax OUT -linjer, i tilfelle du trenger dem for bedre orden. VIKTIG ADVARSEL: Alle inngående koaksiale kabler skal være riktig jordet for å sikre utstyret mot skade fra overspenning. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker for å sjekke at alle kabellinjer er skikkelig jordet til et kaldtvannsrør eller jordingsrør. 11

13 Tilkobling og installasjon Trinn 7 Koble til Ethernet-bredbåndslinjen PureAV-strømkonsollen er utstyrt med strømvern for Ethernetbredbåndslinje. Disse er vanlige RJ45 Ethernet-porter og er merket med Network. A. Koble ene enden av en RJ45-nettverks-patch-kabel til en nettverksport (enten direkte til en ruter eller til en kabelbasert nettverksport på veggen). Koble den andre enden av nettverks-patch-kabelen til nettverksporten som er merket med IN. B. Koble ene enden av Ethernet-bredbåndskabelen (følger med) til nettverksporten merket med OUT. Koble andre enden av denne kabelen til nettverksenheten (digital mediemottaker, spillekonsoll, osv.) Merk: Vi har vedlagt etiketter for Network IN - og Network OUT -linjer, i tilfelle du trenger dem for bedre orden. 12

14 Drift Sentralt LED-kontrollpanel PureAV-strømkonsollen er utstyrt med LED-display som overvåker de vitale funksjonene til strømkonsollen. A. Switched ON-indikatorlampe viser at Switched - kontakter har strøm. B. Wiring OK-indikatorlampe viser om ledningene i stikkontakten som strømkonsollen er koblet til, er riktige, eller om de er omvendte. Hvis Wiring OK -indikatoren ikke lyser, betyr det at strømførende og nøytrale ledninger er omvendte. Se side 15 under Feilsøking for mer informasjon. C. Earth OK-indikatorlampe viser om strømkonsollen er koblet til en ordentlig jordet stikkontakt. Hvis Earth OK - indikatoren ikke lyser, betyr det at stikkontakten på veggen ikke er skikkelig jordet. Se side 14 under Feilsøking for mer informasjon. D. PureFilter-indikator viser at den flerfasede PureFilter-kretsen fungerer på riktig måte. Tekniske spesifikasjoner Spesifikasjoner PF30 Elektrisk klassifisering 240 V~13 A/3120 W Produktets vekt (kg) 4,0 kg Produktets størrelse (mm) 435 x 205 x 92 mm (L x B x H) Antall kontakter 5 kontakter Kabellengde 3 m - SD1000 Joule-klassifisering 3850 J Maksimum strøm for spenningstopp A Responstid <1 nanosekund Koaksiale overspenningsvern 3-inn; 3-ut Overspenningsvern for telefon 1-inn; 2-ut Strømvern for Ethernet 1-inn; 1-ut Overbelastningsvern Ja 13

15 Feilsøking Strømkonsollen gir ikke strøm. Kontroller at strømkonsollen er koblet til en skikkelig jordet stikkontakt. Enkelte kontakter har en veggbryter som må slås på for å levere strøm til kontakten. Hvis for mange enheter er koblet til strømkonsollen, kan den være overbelastet og ha utløst overbelastningsbryteren. Strømkonsollen er ikke beregnet på å håndtere strømbelastninger på mer enn 13 ampere eller 3120 watt. Prøv å koble fra noen enheter og tilbakestille overbelastningsbryteren på enden av strømkonsollen. Slik tilbakestiller du overbelastningsbryteren: Vent minst 10 minutter etter at overbelastningsbryteren ble utløst før du forsøker å tilbakestille den. Trykk på knappen ved siden av strømkabelen på baksiden av enheten for å tilbakestille den. Strømmen skal nå være gjenopprettet i kontaktene på strømkonsollen. Komponentene dine kan være koblet til en Switched -kontakt som ikke er svitsjet på. Kontroller at Switched ON -indikatoren på kontrollpanelet lyser. Hvis lampen ikke lyser, trykker du på Switched - knappen foran på strømkonsollen til Switched ON -indikatoren begynner å lyse. Du skal nå ha strøm i alle svitsjede kontakter. Komponentene er kanskje ikke slått på. Strøm kan gå ut fra strømkonsollen, men hvis strømbryteren på komponenten ikke er slått på, får komponenten fremdeles ikke strøm. Slå på strømbryteren på komponenten. Overspenningsvernkomponentene er kanskje utløpt på dato. Strømkonsollen er laget slik at den slutter å levere strøm til alle kontaktene når overspenningsvernkretsen ikke fungerer riktig eller hvis den er utløpt på dato. Ring til Belkins kundeservice for å få hjelp. Strømkonsollen kan være defekt. Ring til Belkins kundeservice for å få hjelp. Earth OK-indikatorlampen lyser ikke. Kontroller at strømkonsollen er koblet til en jordet stikkontakt. Kontaktadaptere skal ikke brukes. Hvis Earth OK -indikatoren fremdeles ikke lyser, har du problemer med jordingen av ledningsnettet. Det er ikke trygt å koble strømkonsollen til en kontakt som ikke er skikkelig jordet, og en slik tilkobling annullerer alle Belkin-garantier. Ta ut kontakten til strømkonsollen og forhør deg med en elektriker for å få kontakten riktig jordet. Hvis kontakten er skikkelig jordet og Earth OK -indikatoren fremdeles ikke lyser, kan det være en feil med strømkonsollen. Ring til Belkins kundeservice for å få hjelp. 14

16 Feilsøking Wiring OK-indikatorlampen lyser ikke. Kontroller at strømkonsollen er koblet til en jordet stikkontakt. Kontaktadaptere skal ikke brukes. Dette indikerer at strømførende og nøytrale (L N) ledninger er omvendte. Ta ut kontakten til strømkonsollen og forhør deg med en elektriker. For alle andre tekniske spørsmål eller feilsøkingsproblemer, kan du ringe til Belkins kundeservice på Glossar over strømrelaterte termer Vekselstrøm (AC): Nettstrømmen som til vanlig flyter gjennom de elektriske kontaktene i hjemmet. Det er en elektrisk strøm i form av en sinusbølge som kontinuerlig oscillerer opp og ned. Amp el. A: En forkortelse for ampere. Dette er en måleenhet for elektrisk strøm. Likestrøm (DC): En elektrisk strøm som flyter i bare en retning. DC-strøm har ikke bølgeform. Elektromagnetisk interferens (EMI):Elektrisk interferens generert av husholdningsapparater og mange andre elektriske komponenter som forårsaker degradering av lyd- og bildekvalitet i audio- og videoutstyr. Jording:Et ledende objekt, som f.eks. en streng, som er koblet til en posisjon med null spenningspotensiale. Vanlige tilkoblingspunkter er jordingsrør eller kaldtvannsrør som er koblet til jorden. Joule-klassifisering: Et mål for elektrisk energi. Dess høyere Jouleklassifiseringen er, dess mer elektriske spenningsbølger kan en enhet absorbere før den svikter. Maksimum strøm for spenningstopp: Maksimum strøm (i ampere) som kan absorberes før enheten svikter. Dess høyere maksimumstrøm for spenningstopper, dess mer strøm kan en enhet absorbere uten å svikte. Radiofrekvensinterferens (RFI): Elektromagnetisk radiostråling som slippes ut av elektriske strømkretser og som bærer hurtig endrende signaler som et sideprodukt av deres normale drift, og som fører til interferens eller støy som påvirker andre strømkretser. Spenningstopp: En svært hurtig transient variasjon i spenningen eller strømmen. Mange små transiente spenningsvariasjoner kan, over tid, føre til at komponenter slites ut eller svikter. Overspenning: En økning i spenningen eller strømmen som er betydelig over det spesifiserte nivået i en flyt av elektrisitet. 15

17 Belkins garanti for tilkoblet utstyr Belkin Limited garanterer den opprinnelige kunden eller forbrukeren av en, at PureAV-strømkonsollen i hele levetiden til produktet, skal være uten defekter i utforming, montering, materiell eller utførelse, og vil reparere eller erstatte, etter eget valg, enhver defekt gratis. Belkin Limited vil reparere eller erstatte, etter eget valg, ethvert utstyr ( tilkoblet utstyr ) som blir skadet av en transient overspenning/ spenningstopp eller lynnedslag (en forekomst ), når den er riktig tilkoblet gjennom en til et strømnett med riktig ledningsføring og som er skikkelig jordet ( Belkins garanti for tilkoblet utstyr ). (For modellene AP20500xx3M, AP21000xx3M, AP41000xx3M, må telefonlinjen og den koaksiale kabelen være skikkelig tilkoblet og installert). Belkins garanti for tilkoblet utstyr er underlagt begrensningene og utelukkelsene som er beskrevet i denne erklæringen. Garantiene som gis heri har ingen virkning på forbrukerens lovmessige rettigheter under gjeldende nasjonale lover, og heller ikke forbrukerens rettigheter i forhold til forhandleren, som oppstår ved salgs-/ kjøpskontrakten. Belkin vil bruke, på reparasjon eller erstatning av det tilkoblede utstyret som er skadet, etter eget valg, et beløp som tilsvarer den rimelige markedsverdien av det skadde utstyret eller den opprinnelige kjøpsprisen for utstyret, avhengig av hva som er minst, opptil maksimumverdien som er gitt nedenfor: For modell AP20500xx3M (PF30), opptil et maksimum av For modell AP21000xx3M (PF40), opptil et maksimum av For modell AP41000xx3M (PF50), opptil et maksimum av Den rimelige markedsverdien av utstyret skal være den gjeldende markedsverdien av samme eller lignende modell eller spesifikasjon etter avtale med Belkin på det tidspunktet de aksepterer eller godkjenner et eventuelt krav. Belkin forbefolder seg retten til å undersøke den skadde PureAVstrømkonsollen, det skadde utstyret, og stedet hvor skaden oppsto. Alle kostnader i forbindelse med å sende PureAV-strømkonsollen og det skadde utstyret til Belkin for inspeksjon skal i første omgang betales av kjøperen. Belkin forbeholder seg retten til å forhandle om kostnaden av reparasjoner. Hvis Belkin bestemmer, etter eget skjønn, at det er upraktisk å sende det skadde utstyret til Belkin, kan Belkin utpeke, etter eget skjønn, et annet servicested for undersøkelse av utstyret og beregning av kostnadene for å reparere utstyret. En eventuell kostnad for å sende utstyret til et slikt servicested og for en slik kostnadsberegning skal i første omgang betales av kjøperen. Skadet utstyr skal holdes tilgjengelig for 16

18 Belkins garanti for tilkoblet utstyr inspeksjon til kravet er avsluttet. Når et krav er betalt, forbeholder Belkin Limited seg retten til å være erstatningsberettiget under en eventuell eksisterende forsikring som fordringshaveren måtte ha. Alle garantier som gis heri erklæres ugyldige dersom PureAVstrømkonsollen har vært uriktig installert, endret på noen måte, tuklet med, eller dersom det tilkoblede utstyret ikke ble brukt under normale driftsforhold eller i henhold til alle etiketter og instruksjoner. Alle PureAVstrømkonsoller skal være direkte koblet til strømnettet og skal ikke være seriekoblet med andre strømforgreninger, UPS-enheter, andre overspenningsvern eller forlengelsesledninger. Enhver slik installasjon gjør garantiene gitt heri ugyldige. Belkin-garantien for tilkoblet utstyr beskytter ikke mot naturkatastrofer (annet enn lyn) som f.eks. flom eller jordskjelv eller mot krig, vandalisme, tyveri, normal slitasje, erosjon, utlading, forelding, misbruk, skade på grunn av lavspenningsforstyrrelser (dvs. brownout eller spenningsfall), ikke-autoriserte modifikasjoner eller endringer av program eller systemutstyr. Denne garantien inneholder den eneste garantien fra Belkin, og det er ingen andre garantier, uttrykte eller implisitte, herunder, unntatt i forhold til kunder, og implisitte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Belkin skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for konsekvensskader eller indirekte tap, herunder tap av forretning, tap av fortjeneste, tap av tjenester, tap av programvare, tap av informasjon, skade på noen datamedier annet enn maskinvare eller skade på eller tap av noen eiendom, som måtte oppstå fra salget eller bruken av en PureAV strømkonsoll. Ingenting heri skal tjene til å utelukke eller begrense Belkins erstatningsansvar for død eller personskade på kunden, som var resultat av forseelse på Belkins part eller uærlig misrepresentasjon. Denne garantien er gyldig bare for den opprinnelige forbrukeren eller annen sluttbruker av produktet og gir ingen rettigheter til noen andre. Den opprinnelige forbrukeren eller annen sluttbruker skal ta vare på originalkvitteringen, ellers er både garantien på å reparere eller erstatte PureAV-strømkonsollen og Belkins garanti for tilkoblet utstyr ugyldig. Alle skadekrav som oppstår under Belkins garanti for tilkoblet utstyr skal leveres innen 15 dager fra datoen da forekomsten skjedde og skal inneholde en kvittering for det skadde utstyret, ellers er Belkins garanti for tilkoblet utstyr ugyldig. 17

19 Belkins garanti for tilkoblet utstyr Denne garantien gjelder bare produkter som brukes i landet de var opprinnelig beregnet for. Gjør følgende for å levere et krav mot Belkins garanti for tilkoblet utstyr: 1. Du må ha originalkvitteringen med kjøpsdatoen. 2. Ta kontakt med en representant for Belkin Limited kundeservice på innen 15 dager fra da forekomsten skjedde. Vær klar med følgende informasjon: a. Delenummeret til PureAV-strømkonsollen. b. En liste over utstyret som var koblet til PureAV-strømkonsollen da forekomsten skjedde. c. Utstyret som ble skadet under forekomsten og skadens omfang. d. Datoen for forekomsten. e. Hvor du kjøpte PureAV-strømkonsollen. f. Når du kjøpte PureAV-strømkonsollen. 3. Belkins kundeservicerepresentant vil så gi instruksjon på hvordan du skal videresende utstyret, kvitteringen, PureAV-strømkonsollen som var i bruk når forekomsten skjedde og hvordan du går frem med kravet. Belkin Ltd Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Storbritannia +44 (0) (0) telefaks E-post: 18

20 Belkin Ltd. Express Business Park Shipton Way, Rushden NN10 6GL, Storbritannia +44 (0) (0) telefaks Belkin B.V. Boeing Avenue PH Schiphol-Rijk, Nederland +31 (0) (0) telefaks Belkin GmbH Hanebergstrasse Munich Tyskland +49 (0) (0) telefaks Belkin SAS 130 rue de Silly Boulogne-Billancourt Frankrike +33 (0) (0) telefaks 2005 Belkin Corporation. Med enerett. Alle varenavn er registrerte varemerker for de respektive produsentene som er oppført. P74977no

Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF40. Brukerveiledning. AP21000ea3M

Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF40. Brukerveiledning. AP21000ea3M Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF40 Brukerveiledning AP21000ea3M Innhold Side Innledning... 2 Forholdsregler for sikkerhet... 3 Pakkens innhold... 4 Strømkonsollens egenskaper...

Detaljer

Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF50. Brukerveiledning. AP41000ea3M

Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF50. Brukerveiledning. AP41000ea3M Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF50 Brukerveiledning AP41000ea3M Innhold Side Innledning... 2 Forholdsregler for sikkerhet... 3 Pakkens innhold... 4 Strømkonsollens egenskaper...

Detaljer

Pakkens innhold...36. Innledning... 37. Installasjon... 38. Fjernkontroll...39. Spesifikasjoner... 40. Informasjon... 41

Pakkens innhold...36. Innledning... 37. Installasjon... 38. Fjernkontroll...39. Spesifikasjoner... 40. Informasjon... 41 2 Innhold Side Pakkens innhold...36 Innledning... 37 Installasjon... 38 Fjernkontroll...39 Spesifikasjoner... 40 Informasjon... 41 Pakkens innhold HDMI 2-til-1-svitsj for lyd og video IR-forlenger Infrarød

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome Overspenningsvern Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 68 Resirkulering av produktet 68 2 Overspenningsvernet 68 Oversikt over

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Gratulerer med ditt kjøp av SurgeX og takk for handelen. Vår Defender Series flertrinnede beskyttelsesteknologi vil øke oppetiden til serveren ved å beskytte utstyret ditt mot farlige strømhendelser som

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Installasjonsveiledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 VAC rackmontert 1U

Installasjonsveiledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 VAC rackmontert 1U Installasjonsveiledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 VAC rackmontert 1U Viktige sikkerhetsmeldinger Før du prøver å installere, bruke, utføre service eller vedlikehold på utstyret, må du lese instruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

UPPLEVA TV- og lydsystem

UPPLEVA TV- og lydsystem UPPLEVA TV- og lydsystem Hverdagen i hjemmet stiller store krav til TV- og lydsystem. UPPLEVA gjennomgår omfattende tester for å oppfylle våre strenge standarder for kvalitet, styrke og holdbarhet. Produktene

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Enkel guide til oppkobling

Enkel guide til oppkobling Enkel guide til oppkobling Telio Linksys WRP-400 Innhold i esken Linksys WRP-400 enhet Strømforsyning med monterbar kontakt Nettverkskabel (gul) Telefonkabel (grå) CD-plate for installasjon Bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare Utvidelsesenhet DX517 Installasjonsveiledning for maskinvare Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 En rask kikk på utvidelsesenheten 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2:

Detaljer

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST EERGY PROTECTOR 500 Brukerveiledning Versjon 1.0 1 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du har stor glede av det og anbefaler at du leser

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 PRESENTATION VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen, det være seg elektronisk eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Installasjonsveiledning Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac tårn

Installasjonsveiledning Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac tårn Installasjonsveiledning Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac tårn Viktige sikkerhetsmeldinger Les anvisningene nøye for å gjøre deg kjent med utstyret før du forsøker å installere,

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Viktig informasjon 2014

Viktig informasjon 2014 2014 Viktig informasjon Merk: Les denne informasjonen før du bruker enheten. BEGRENSET GARANTI Underlagt vilkårene i denne begrensede garantien. Sony Mobile eller deres relevante lokale tilknytningspartnere

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Smart-UPS X-serien 120 V likestrøm Installasjon av ekstern batteripakke

Smart-UPS X-serien 120 V likestrøm Installasjon av ekstern batteripakke Smart-UPS X-serien 120 V likestrøm Installasjon av ekstern batteripakke Innhold su0577b su0434a (1) (1) (6) (4) (1) (1) (2) (2) (2) Sikkerhetsinformasjon og generell informasjon Les sikkerhetsveiledningen

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Enkel guide til oppkobling

Enkel guide til oppkobling Enkel guide til oppkobling Innhold i esken Telio-adapter Nettverkskabel Strømforsyning Telefonkabel Kontakter på Telio-adapteren Phone : Telefonport (for linje ) Phone 1: Telefonport (for linje 1) ETHERNET

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING SAFERA Siro R komfyrvakt Strømstyringsenhet: PU.-P PU.-PP PU 08 V..0 NOR SIRO R INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon. Feilsøking. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

HEOS 3 QUICK START GUIDE

HEOS 3 QUICK START GUIDE HEOS 3 QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Wi-Fi-ruter Internettforbindelse Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt 1 TRINN 1: TA DEN UT

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Oppkobling av kabel-tv modem (Docsis 3.0)

Oppkobling av kabel-tv modem (Docsis 3.0) Oppkobling av kabel-tv modem (Docsis 3.0) Bruksanvisning, versjon 1.00 1 Innhold Innhold i esken...3 Hvilken type kontaktpunkt har jeg?... 4 Tilkobling av modem og dekoder med en multimediakontakt...5

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

ATHENA 3 BM ATHENA 4 BM ATHENA 3 PC ATHENA 4 PC ATHENA 3 BM INFRA ATHENA 4 BM INFRA ATHENA 3 PC INFRA ATHENA 4 PC INFRA

ATHENA 3 BM ATHENA 4 BM ATHENA 3 PC ATHENA 4 PC ATHENA 3 BM INFRA ATHENA 4 BM INFRA ATHENA 3 PC INFRA ATHENA 4 PC INFRA Art.: ATHENA 3 BM ATHENA 4 BM ATHENA 3 PC ATHENA 4 PC ATHENA 3 BM INFRA ATHENA 4 BM INFRA ATHENA 3 PC INFRA ATHENA 4 PC INFRA Innholdsfortegnelse NO 1. Om håndboken... 2 2. Sikkerhet og riktig bruk...

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA HDW-2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA HDW-2 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Bruksanvisning DOOME BTS2021

Bruksanvisning DOOME BTS2021 Bruksanvisning DOOME BTS2021 02 Innhold 03Sikkerhet 04 Informasjon 05 Fram- og bakside 06 Fjernkontroll 07 Bluetooth 08 Bruk med ipod/mp3-spillere 09 Bruk med TV, dvd, konsoll, PC 10 Garanti Gratulerer

Detaljer