Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF30. Brukerveiledning. AP20500ea3M

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF30. Brukerveiledning. AP20500ea3M"

Transkript

1 Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF30 Brukerveiledning AP20500ea3M

2 Innhold Side Innledning... 2 Forholdsregler for sikkerhet... 3 Pakkens innhold... 4 Strømkonsollens egenskaper... 5 Tilkobling og installasjon Trinn 1 Montere strømkonsollen (valgfritt) Trinn 2 Koble videokomponenter til videofilteret... 7 Trinn 3 Koble lydkomponenter til lydfilteret... 8 Trinn 4 Koble til høystrømlydfilter (8 sekunder forsinkelse)... 9 Trinn 5 Koble til PPV TV-/telefonlinje Trinn 6 Koble til koaksiale linjer for kabel-tv/satelitt Trinn 7 Koble til linje for Ethernet-bredbånd Drift Tekniske spesifikasjoner Feilsøking Glossar over strømrelaterte termer Belkins garanti for tilkoblet utstyr

3 Innledning Takk for at du kjøpte en. Strømkonsollen er utformet for å rense, beskytte og på effektiv måte distribuere strøm til hjemmekinosystemet ditt. PureAV-strømkonsollen sørger for at alle filmene du ser på og alle platene du lytter til er så rene og klare som mulig. Strømkonsollen er pakket med innovative funksjoner for å gi deg den beste hjemmekinoopplevelsen. Den vanlige nettstrømmen som leveres til privatboliger er forurenset med støy fra mange kilder i hjemmet, f.eks. datamaskiner, elektroniske enheter og kjøkken- og husholdningsapparater. Strømkonsollens avanserte PureFilter-krets er optimert for å fjerne elektrisk støy og gi ren og klar strøm til alt lyd-, video-, og høystrømsutstyr. PureFilter-kretsen har flere faser og gir sann isolasjon mellom lyd-, video- og høystrømskomponenter. Denne isolasjonen hindrer støy som oppstår ved komponenter som allerede er koblet til strømkonsollen, fra å kontaminere annet tilkoblet utstyr. I tillegg inneholder strømkonsollen avansert overspenningsvern som automatisk frakobler strøm fra utstyret når inngangsspenningen kommer opp på et farlig nivå, og gjenoppretter strømmen automatisk når spenningen går tilbake til et trygt nivå. Vi er også klar over at utseendet til systemet er viktig. Nettopp av den grunn har vi brukt noen av verdens og industriens toppdesignere til å lage kassen for PureAV-strømkonsollen. Strømkonsollen har en minimalist-stil som kombinerer funksjonalitet med en enkel og samtidig elegant design og tar seg godt ut i ethvert hjemmekinosystem. Som du kanskje vet, er ikke vekselstrømkilden den eneste trusselen mot sikkerheten til utstyret. Derfor har PureAV-strømkonsollen tre sett med koaksiale koblingsstykker for å beskytte signallinjene til kabel-tv, antenne og satelitt. Strømkonsollen har i tillegg telefonporter for å beskytte PPV TV-linjer og Ethernet-bredbåndsporter for å beskytte datalinjer som fører digitalt innhold til hjemmekinosystemet. Drivkraften bak PureAV-designen er å gi den aller beste hjemmekinoopplevelsen med det klareste bildet og den reneste lyden fra komponentene til deg. Igjen, takk for at du kjøpte en. Klart bilde Ren lyd. PureAV. 2

4 Forholdsregler for sikkerhet Advarsel Jording Dette produktet skal kobles direkte til en jordet stikkontakt. Produktet skal ikke seriekobles til andre elektriske enheter som f.eks. overspenningsvern, strømforgreninger eller UPS-enheter. Produktet skal ikke kobles til en forlengelsesledning. Unnlatelse av å koble produktet direkte til en jordet stikkontakt kan føre til personskade eller skade på utstyret, og gjør Belkingarantien for tilkoblet utstyr ugyldig. Forhør deg med en kvalifisert elektriker hvis du er usikker på om stikkontaktene dine er skikkelig jordet. Advarsel Takantenner og satelittmottakere Hvis du bruker takantenne, satelittmottaker eller annen takmontert maskinvare som er koblet til PureAV-strømkonsollen, må du passe på at alle ledninger fra disse komponentene er skikkelig jordet. Dette vil beskytte mot overspenning fra lynnedslag og statisk ladning. Advarsel Lynvern Selv om PureAV-strømkonsollen er bygd for å motstå store overspenninger, kan vi ikke garantere at den vil beskytte alt utstyret i et tilfelle med ekstra kraftige lyn. Under stormvær med lyn og torden er det best å koble fra strømkonsollen fra stikkontakten. Når dette er gjort, er det ikke nødvendig å koble fra utstyret som er tilkoblet strømkonsollen. Advarsel Vann og andre væsker: Fare for elektrisk støt Produktet skal ikke brukes til akvariumer eller andre vannrelaterte produkter. Skal kun brukes innendørs og på et tørt sted. Strømkonsollen skal ikke brukes hvis det er sølt væske på enheten. Unnlatelse av å følge disse retningslinjene kan føre til alvorlig personskade eller død. Advarsel Rengjøring Trekk alltid kontakten til strømkonsollen ut av stikkontakten før rengjøring! Det er bare nødvendig å rengjøre strømkonsollen med en ren, tørr klut eller støvkost. Det skal ikke brukes rensemidler eller spray, og enheten skal ikke dyppes i vann. Av og til kan det være nødvendig å rengjøre fremsiden for å fjerne fingeravtrykk. Da skal du bare fukte en myk klut med varmt såpevann og gni forsiktig. Tørk frontpanelet øyeblikkelig og grundig før du slår på strømmen til strømkonsollen. Merk: Bruk ikke for mye vann til å rengjøre frontpanelet. Advarsel Brukeren skal ikke utføre service på noen av de innvendige delene Hvis strømkonsollen av en eller annen grunn slutter å fungere, skal du ikke forsøke å reparere eller demontere enheten på noen måte. Ta ut kontakten og slå opp i brukerveiledningen for kontaktinformasjon om garanti og service. 3

5 Forholdsregler for sikkerhet Advarsel Strømkabelsikkerhet Legg ikke strømkonsollens strømkabel nær varmekilder. Det kan skade strømkabelen, føre til at den ikke fungerer og utgjøre en fare for elektrisk støt. Legg ikke strømkonsollens strømkabel i områder hvor folk går mye og hvor den kan utgjøre en fare for at folk snubler i den (gang, døråpning, på tvers av rom). Hvis strømkabelen blir frynsete, revet, kuttet eller på annen måte skadet, skal du slutte å bruke den øyeblikkelig. Slå opp i brukerveiledningen under garantidelen for instruksjoner. Følgende informasjon gjelder bare for EU-landene: Bruk av dette symbolet viser at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Ved å sikre at produktet avhendes på riktig måte, hjelper du til med å hindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som en ellers uriktig avhendingsmetode for dette produktet kunne føre til. Du finner ytterligere informasjon om resirkulering av produktet på vårt nettsted, (eller ved å kontakte stedets bykontor, renovasjonsavdeling eller butikken der du kjøpte produktet) Pakkens innhold Brukerveiledning PF30 Ett par braketter for stativmontering 1,8 m (6 fot) RJ45 Ethernet Patch-kabel For oppkobling med bredbånd 1,8 m (6 fot) BT-telefonkabel 1,8 m (6 fot) PureAV F-type koaksiale signalkabler for satelitt/kabel-tv 1,8 m (6 fot) PureAV koaksial antennekabel Ett ark med PureAV-kabeletiketter 4

6 Strømkonsollens egenskaper 1. Switched-knapp - slår av og på strømmen til strømkonsollens svitsjede kontakter 2. Sentralt LED-display - overvåker strømkonsollens vitale funksjoner 3. Videofilter - sikrer optimal reduksjon av linjestøy og interferens til videokomponenter (enkelfaset analogt filter) 4. Lydfilter - sikrer optimal reduksjon av linjestøy og interferens til lydkomponenter (enkelfaset analogt filter) 5. HiCurrent TM -filter - leverer høystrøm til strømkrevende forsterkere og mottakere, optimert for å filtrere ut nettstrømstøy til disse komponentene 6. Inngang/utgang for kabel-tv-, antenne- og satelittlinjer - beskytter koaksiale kabellinjer mot farlige elektriske forstyrrelser som kan gå gjennom de koaksiale kabellinjene 7. Inngang/utgang for PPV TV/telefonlinje - beskytter PPV TV-, telefon-, og DSL-linjer mot farlige overspenninger som kan skade utstyret, innebygd splitter gjør en enkeltlinje til to Amp overbelastningsbryter -gir sikkerhet i form av en kretsbryter som kan tilbakestilles 9. Inngang/utgang for Ethernet-bredbånd - beskytter Ethernet bredbåndslinjer som brukes til digitale mediemottakere, spill og bredbåndsinternett mot farlige overspenninger 10. Jordingsskrue - gir et jordingspunkt for komponenter som ikke har jording

7 Tilkobling og installasjon Trinn 1 Montere strømkonsollen (valgfritt) PureAV-strømkonsollen kan monteres på et vanlig AV-utstyrsstativ eller inne i et skap som har utstyrsstativ. A. Ta monteringsbrakettene ut av esken. B. Kontroller at strømkabelen til strømkonsollen er tatt ut av kontakten. C. Plasser braketten på linje med fronten på strømkonsollen slik at den blir jevnt installert på stativet. D. Fest braketten til siden av strømkonsollen (figur 1). Du må bruke minst fire skruer til å montere hver brakett. E. Gjenta trinn C og D for å montere braketten på andre siden av strømkonsollen. F. Fest strømkonsollen til utstyrsstativet. Merk: Skruene som trengs for å montere strømkonsollen på stativet følger ikke med fordi de er laget spesielt for det bestemte utstyrsstativet du har. Henvend deg til produsenten av stativet hvis du ikke har de riktige monteringsskruene. Figur 1 6

8 Tilkobling og installasjon Trinn 2 Koble videokomponenter til videofilteret PureAV-strømkonsollen inneholder et isolert videofilter som er optimert for å rense og forbedre strømmen til alle videokomponenter. Videofilteret isolerer også videokomponentene fra tilkoblede lyd- og høystrømlydkomponenter. A. Fest PureAV-strømkabeletiketter på strømkabelen til hver komponent før du kobler kabelen til kontaktene på strømkonsollen. B. Koble strømkablene til videokomponentene til kontakter merket med Video Filter. På listen nedenfor finner du eksempler på de mest vanlige videokomponentene: 1. TV/skjerm 2. Videomaskin 3. Dekoder (sett-topp-boks) for analog kabel-tv 4. Prosjektor Merk: Du kan koble alle typer videokomponenter til alle videofilterkontaktene. Du er ikke begrenset til komponentene på listen ovenfor. 7

9 Tilkobling og installasjon Trinn 3 Koble lydkomponenter til lydfilteret PureAV-strømkonsollen inneholder et isolert lydfilter som er optimert for å rense og forbedre strømmen til alle lydkomponenter. Lydfilteret isolerer også lydkomponentene fra tilkoblede video- og høystrømlydkomponenter. A. Fest PureAV-strømkabeletiketter på strømkabelen til hver komponent før du kobler kabelen til kontaktene på strømkonsollen. B. Koble strømkablene for lydkomponentene til en kontakt merket med Audio Filter. På listen nedenfor finner du eksempler på de mest vanlige lydkomponentene: 1. Kassettspiller 2. Mottaker (Forforsterker) 3. LP-platespiller Merk: Du kan koble alle typer lydkomponenter til alle lydfilterkontaktene. Du er ikke begrenset til komponentene på listen ovenfor. 8

10 Tilkobling og installasjon Trinn 4 Koble til høystrømlydfilter (8 sekunder forsinkelse) HiCurrent-kontaktene er spesiallaget for å filterere ut nettstrømstøy mens de leverer maksimalt med strøm til ekstra strømkrevende forsterkere og andre høystrømlydkomponenter. Merk: HiCurrent-kontakten er utstyrt med en åtte-sekunder forsinkelse. Dette gjør at høystrømforsterkere kan slås på sist og slås av først, for å unngå at et irriterende og potensielt skadelig dunk når frem til høyttalerne. A. Fest PureAV-strømkabeletiketter på strømkabelen til hver komponent før du kobler kabelen til HiCurrent-kontakten på strømkonsollen. B. Koble høystrømenheten til kontakten merket med HiCurrent Filter. På listen nedenfor finner du eksempler på de mest vanlige høystrømkomponentene: 1. Forsterkere 2. Strømtilførte subwoofere 3. Elektrostatiske høyttalere Merk: Du kan koble alle typer høystrømlydkomponenter til alle høystrømkontaktene. Du er ikke begrenset til komponentene på listen ovenfor. 9

11 Tilkobling og installasjon Trinn 5 Koble til PPV TV-/telefonlinje PureAV-strømkonsollen er utstyrt med strømvern for PPV TV-/telefonlinje med en innebygd splitter. Disse er vanlige BT RJ11-telefonporter og er merket med Phone. A. Koble ene enden av telefonkabelen til vegguttaket som du normalt ville koble telefonlinjen til. Koble den andre enden av telefonkabelen til telefonporten merket med IN på strømkonsollen. B. Koble ene enden av PureAV-telefonkabelen (følger med) til telefonporten merket med OUT på strømkonsollen. Koble andre enden av denne kabelen til PPV TV-telefonporten på kabel-tven eller satelittmottakeren. C. Hvis du vil koble til en telefon Koble ene enden av en annen telefonkabel til den andre telefonporten merket med OUT på strømkonsollen. Koble den andre enden av denne kabelen til telefonen du vil bruke. Merk: Vi har vedlagt etiketter for Phone IN - og Phone OUT -linjene, i tilfelle du trenger dem for bedre orden. 10

12 Tilkobling og installasjon Trinn 6 Koble til koaksiale linjer for kabel-tv/satelitt PureAV-strømkonsollen leveres med to par F-type kokasiale kabelkoblinger, og ett par med antennekabelkoblinger for å beskytte systemet mot farlige elektriske forstyrrelser som kan gå gjennom kabel- /satelitt-/antennelinjene. Du vil trenge flere koaksiale kabler for å koble strømkonsollen til hjemmekinokomponenter. A. Satelitt-TV (DSS) Koble den inngående F-type koaksialkabelen for satelitt-tv til kontakten som er merket med SAT IN. Koble ene enden av en annen koaksialkabel til kontakten som er merket med SAT OUT. Koble andre enden av denne kabelen til satelitt-tv-tuneren. B. Kabel-TV Koble den inngående F-type koaksialkabelen for kabel-tv til kontakten som er merket med Cable IN. Koble ene enden av en annen koaksialkabel til kontakten som er merket med Cable OUT. Koble andre enden av denne kabelen til dekoderen (sett-topp-boksen) for kabel-tv-en. C. Antenne Koble den inngående TV- eller radioantennekabelen til kontakten som er merket med Antenna IN. Koble ene enden av en annen koaksialkabel til kontakten som er merket med Antenna OUT. Koble andre enden av denne kabelen til TV- eller radioutstyret. Merk: Vi har vedlagt etiketter for Coax IN - og Coax OUT -linjer, i tilfelle du trenger dem for bedre orden. VIKTIG ADVARSEL: Alle inngående koaksiale kabler skal være riktig jordet for å sikre utstyret mot skade fra overspenning. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker for å sjekke at alle kabellinjer er skikkelig jordet til et kaldtvannsrør eller jordingsrør. 11

13 Tilkobling og installasjon Trinn 7 Koble til Ethernet-bredbåndslinjen PureAV-strømkonsollen er utstyrt med strømvern for Ethernetbredbåndslinje. Disse er vanlige RJ45 Ethernet-porter og er merket med Network. A. Koble ene enden av en RJ45-nettverks-patch-kabel til en nettverksport (enten direkte til en ruter eller til en kabelbasert nettverksport på veggen). Koble den andre enden av nettverks-patch-kabelen til nettverksporten som er merket med IN. B. Koble ene enden av Ethernet-bredbåndskabelen (følger med) til nettverksporten merket med OUT. Koble andre enden av denne kabelen til nettverksenheten (digital mediemottaker, spillekonsoll, osv.) Merk: Vi har vedlagt etiketter for Network IN - og Network OUT -linjer, i tilfelle du trenger dem for bedre orden. 12

14 Drift Sentralt LED-kontrollpanel PureAV-strømkonsollen er utstyrt med LED-display som overvåker de vitale funksjonene til strømkonsollen. A. Switched ON-indikatorlampe viser at Switched - kontakter har strøm. B. Wiring OK-indikatorlampe viser om ledningene i stikkontakten som strømkonsollen er koblet til, er riktige, eller om de er omvendte. Hvis Wiring OK -indikatoren ikke lyser, betyr det at strømførende og nøytrale ledninger er omvendte. Se side 15 under Feilsøking for mer informasjon. C. Earth OK-indikatorlampe viser om strømkonsollen er koblet til en ordentlig jordet stikkontakt. Hvis Earth OK - indikatoren ikke lyser, betyr det at stikkontakten på veggen ikke er skikkelig jordet. Se side 14 under Feilsøking for mer informasjon. D. PureFilter-indikator viser at den flerfasede PureFilter-kretsen fungerer på riktig måte. Tekniske spesifikasjoner Spesifikasjoner PF30 Elektrisk klassifisering 240 V~13 A/3120 W Produktets vekt (kg) 4,0 kg Produktets størrelse (mm) 435 x 205 x 92 mm (L x B x H) Antall kontakter 5 kontakter Kabellengde 3 m - SD1000 Joule-klassifisering 3850 J Maksimum strøm for spenningstopp A Responstid <1 nanosekund Koaksiale overspenningsvern 3-inn; 3-ut Overspenningsvern for telefon 1-inn; 2-ut Strømvern for Ethernet 1-inn; 1-ut Overbelastningsvern Ja 13

15 Feilsøking Strømkonsollen gir ikke strøm. Kontroller at strømkonsollen er koblet til en skikkelig jordet stikkontakt. Enkelte kontakter har en veggbryter som må slås på for å levere strøm til kontakten. Hvis for mange enheter er koblet til strømkonsollen, kan den være overbelastet og ha utløst overbelastningsbryteren. Strømkonsollen er ikke beregnet på å håndtere strømbelastninger på mer enn 13 ampere eller 3120 watt. Prøv å koble fra noen enheter og tilbakestille overbelastningsbryteren på enden av strømkonsollen. Slik tilbakestiller du overbelastningsbryteren: Vent minst 10 minutter etter at overbelastningsbryteren ble utløst før du forsøker å tilbakestille den. Trykk på knappen ved siden av strømkabelen på baksiden av enheten for å tilbakestille den. Strømmen skal nå være gjenopprettet i kontaktene på strømkonsollen. Komponentene dine kan være koblet til en Switched -kontakt som ikke er svitsjet på. Kontroller at Switched ON -indikatoren på kontrollpanelet lyser. Hvis lampen ikke lyser, trykker du på Switched - knappen foran på strømkonsollen til Switched ON -indikatoren begynner å lyse. Du skal nå ha strøm i alle svitsjede kontakter. Komponentene er kanskje ikke slått på. Strøm kan gå ut fra strømkonsollen, men hvis strømbryteren på komponenten ikke er slått på, får komponenten fremdeles ikke strøm. Slå på strømbryteren på komponenten. Overspenningsvernkomponentene er kanskje utløpt på dato. Strømkonsollen er laget slik at den slutter å levere strøm til alle kontaktene når overspenningsvernkretsen ikke fungerer riktig eller hvis den er utløpt på dato. Ring til Belkins kundeservice for å få hjelp. Strømkonsollen kan være defekt. Ring til Belkins kundeservice for å få hjelp. Earth OK-indikatorlampen lyser ikke. Kontroller at strømkonsollen er koblet til en jordet stikkontakt. Kontaktadaptere skal ikke brukes. Hvis Earth OK -indikatoren fremdeles ikke lyser, har du problemer med jordingen av ledningsnettet. Det er ikke trygt å koble strømkonsollen til en kontakt som ikke er skikkelig jordet, og en slik tilkobling annullerer alle Belkin-garantier. Ta ut kontakten til strømkonsollen og forhør deg med en elektriker for å få kontakten riktig jordet. Hvis kontakten er skikkelig jordet og Earth OK -indikatoren fremdeles ikke lyser, kan det være en feil med strømkonsollen. Ring til Belkins kundeservice for å få hjelp. 14

16 Feilsøking Wiring OK-indikatorlampen lyser ikke. Kontroller at strømkonsollen er koblet til en jordet stikkontakt. Kontaktadaptere skal ikke brukes. Dette indikerer at strømførende og nøytrale (L N) ledninger er omvendte. Ta ut kontakten til strømkonsollen og forhør deg med en elektriker. For alle andre tekniske spørsmål eller feilsøkingsproblemer, kan du ringe til Belkins kundeservice på Glossar over strømrelaterte termer Vekselstrøm (AC): Nettstrømmen som til vanlig flyter gjennom de elektriske kontaktene i hjemmet. Det er en elektrisk strøm i form av en sinusbølge som kontinuerlig oscillerer opp og ned. Amp el. A: En forkortelse for ampere. Dette er en måleenhet for elektrisk strøm. Likestrøm (DC): En elektrisk strøm som flyter i bare en retning. DC-strøm har ikke bølgeform. Elektromagnetisk interferens (EMI):Elektrisk interferens generert av husholdningsapparater og mange andre elektriske komponenter som forårsaker degradering av lyd- og bildekvalitet i audio- og videoutstyr. Jording:Et ledende objekt, som f.eks. en streng, som er koblet til en posisjon med null spenningspotensiale. Vanlige tilkoblingspunkter er jordingsrør eller kaldtvannsrør som er koblet til jorden. Joule-klassifisering: Et mål for elektrisk energi. Dess høyere Jouleklassifiseringen er, dess mer elektriske spenningsbølger kan en enhet absorbere før den svikter. Maksimum strøm for spenningstopp: Maksimum strøm (i ampere) som kan absorberes før enheten svikter. Dess høyere maksimumstrøm for spenningstopper, dess mer strøm kan en enhet absorbere uten å svikte. Radiofrekvensinterferens (RFI): Elektromagnetisk radiostråling som slippes ut av elektriske strømkretser og som bærer hurtig endrende signaler som et sideprodukt av deres normale drift, og som fører til interferens eller støy som påvirker andre strømkretser. Spenningstopp: En svært hurtig transient variasjon i spenningen eller strømmen. Mange små transiente spenningsvariasjoner kan, over tid, føre til at komponenter slites ut eller svikter. Overspenning: En økning i spenningen eller strømmen som er betydelig over det spesifiserte nivået i en flyt av elektrisitet. 15

17 Belkins garanti for tilkoblet utstyr Belkin Limited garanterer den opprinnelige kunden eller forbrukeren av en, at PureAV-strømkonsollen i hele levetiden til produktet, skal være uten defekter i utforming, montering, materiell eller utførelse, og vil reparere eller erstatte, etter eget valg, enhver defekt gratis. Belkin Limited vil reparere eller erstatte, etter eget valg, ethvert utstyr ( tilkoblet utstyr ) som blir skadet av en transient overspenning/ spenningstopp eller lynnedslag (en forekomst ), når den er riktig tilkoblet gjennom en til et strømnett med riktig ledningsføring og som er skikkelig jordet ( Belkins garanti for tilkoblet utstyr ). (For modellene AP20500xx3M, AP21000xx3M, AP41000xx3M, må telefonlinjen og den koaksiale kabelen være skikkelig tilkoblet og installert). Belkins garanti for tilkoblet utstyr er underlagt begrensningene og utelukkelsene som er beskrevet i denne erklæringen. Garantiene som gis heri har ingen virkning på forbrukerens lovmessige rettigheter under gjeldende nasjonale lover, og heller ikke forbrukerens rettigheter i forhold til forhandleren, som oppstår ved salgs-/ kjøpskontrakten. Belkin vil bruke, på reparasjon eller erstatning av det tilkoblede utstyret som er skadet, etter eget valg, et beløp som tilsvarer den rimelige markedsverdien av det skadde utstyret eller den opprinnelige kjøpsprisen for utstyret, avhengig av hva som er minst, opptil maksimumverdien som er gitt nedenfor: For modell AP20500xx3M (PF30), opptil et maksimum av For modell AP21000xx3M (PF40), opptil et maksimum av For modell AP41000xx3M (PF50), opptil et maksimum av Den rimelige markedsverdien av utstyret skal være den gjeldende markedsverdien av samme eller lignende modell eller spesifikasjon etter avtale med Belkin på det tidspunktet de aksepterer eller godkjenner et eventuelt krav. Belkin forbefolder seg retten til å undersøke den skadde PureAVstrømkonsollen, det skadde utstyret, og stedet hvor skaden oppsto. Alle kostnader i forbindelse med å sende PureAV-strømkonsollen og det skadde utstyret til Belkin for inspeksjon skal i første omgang betales av kjøperen. Belkin forbeholder seg retten til å forhandle om kostnaden av reparasjoner. Hvis Belkin bestemmer, etter eget skjønn, at det er upraktisk å sende det skadde utstyret til Belkin, kan Belkin utpeke, etter eget skjønn, et annet servicested for undersøkelse av utstyret og beregning av kostnadene for å reparere utstyret. En eventuell kostnad for å sende utstyret til et slikt servicested og for en slik kostnadsberegning skal i første omgang betales av kjøperen. Skadet utstyr skal holdes tilgjengelig for 16

18 Belkins garanti for tilkoblet utstyr inspeksjon til kravet er avsluttet. Når et krav er betalt, forbeholder Belkin Limited seg retten til å være erstatningsberettiget under en eventuell eksisterende forsikring som fordringshaveren måtte ha. Alle garantier som gis heri erklæres ugyldige dersom PureAVstrømkonsollen har vært uriktig installert, endret på noen måte, tuklet med, eller dersom det tilkoblede utstyret ikke ble brukt under normale driftsforhold eller i henhold til alle etiketter og instruksjoner. Alle PureAVstrømkonsoller skal være direkte koblet til strømnettet og skal ikke være seriekoblet med andre strømforgreninger, UPS-enheter, andre overspenningsvern eller forlengelsesledninger. Enhver slik installasjon gjør garantiene gitt heri ugyldige. Belkin-garantien for tilkoblet utstyr beskytter ikke mot naturkatastrofer (annet enn lyn) som f.eks. flom eller jordskjelv eller mot krig, vandalisme, tyveri, normal slitasje, erosjon, utlading, forelding, misbruk, skade på grunn av lavspenningsforstyrrelser (dvs. brownout eller spenningsfall), ikke-autoriserte modifikasjoner eller endringer av program eller systemutstyr. Denne garantien inneholder den eneste garantien fra Belkin, og det er ingen andre garantier, uttrykte eller implisitte, herunder, unntatt i forhold til kunder, og implisitte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Belkin skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for konsekvensskader eller indirekte tap, herunder tap av forretning, tap av fortjeneste, tap av tjenester, tap av programvare, tap av informasjon, skade på noen datamedier annet enn maskinvare eller skade på eller tap av noen eiendom, som måtte oppstå fra salget eller bruken av en PureAV strømkonsoll. Ingenting heri skal tjene til å utelukke eller begrense Belkins erstatningsansvar for død eller personskade på kunden, som var resultat av forseelse på Belkins part eller uærlig misrepresentasjon. Denne garantien er gyldig bare for den opprinnelige forbrukeren eller annen sluttbruker av produktet og gir ingen rettigheter til noen andre. Den opprinnelige forbrukeren eller annen sluttbruker skal ta vare på originalkvitteringen, ellers er både garantien på å reparere eller erstatte PureAV-strømkonsollen og Belkins garanti for tilkoblet utstyr ugyldig. Alle skadekrav som oppstår under Belkins garanti for tilkoblet utstyr skal leveres innen 15 dager fra datoen da forekomsten skjedde og skal inneholde en kvittering for det skadde utstyret, ellers er Belkins garanti for tilkoblet utstyr ugyldig. 17

19 Belkins garanti for tilkoblet utstyr Denne garantien gjelder bare produkter som brukes i landet de var opprinnelig beregnet for. Gjør følgende for å levere et krav mot Belkins garanti for tilkoblet utstyr: 1. Du må ha originalkvitteringen med kjøpsdatoen. 2. Ta kontakt med en representant for Belkin Limited kundeservice på innen 15 dager fra da forekomsten skjedde. Vær klar med følgende informasjon: a. Delenummeret til PureAV-strømkonsollen. b. En liste over utstyret som var koblet til PureAV-strømkonsollen da forekomsten skjedde. c. Utstyret som ble skadet under forekomsten og skadens omfang. d. Datoen for forekomsten. e. Hvor du kjøpte PureAV-strømkonsollen. f. Når du kjøpte PureAV-strømkonsollen. 3. Belkins kundeservicerepresentant vil så gi instruksjon på hvordan du skal videresende utstyret, kvitteringen, PureAV-strømkonsollen som var i bruk når forekomsten skjedde og hvordan du går frem med kravet. Belkin Ltd Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Storbritannia +44 (0) (0) telefaks E-post: 18

20 Belkin Ltd. Express Business Park Shipton Way, Rushden NN10 6GL, Storbritannia +44 (0) (0) telefaks Belkin B.V. Boeing Avenue PH Schiphol-Rijk, Nederland +31 (0) (0) telefaks Belkin GmbH Hanebergstrasse Munich Tyskland +49 (0) (0) telefaks Belkin SAS 130 rue de Silly Boulogne-Billancourt Frankrike +33 (0) (0) telefaks 2005 Belkin Corporation. Med enerett. Alle varenavn er registrerte varemerker for de respektive produsentene som er oppført. P74977no

Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF40. Brukerveiledning. AP21000ea3M

Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF40. Brukerveiledning. AP21000ea3M Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF40 Brukerveiledning AP21000ea3M Innhold Side Innledning... 2 Forholdsregler for sikkerhet... 3 Pakkens innhold... 4 Strømkonsollens egenskaper...

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português.

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português. norsk N300 Trådløs router til hjemmenetværk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Brugervejledning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe

Detaljer

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a Installering og bruk Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tårn su0835a Smart-UPS TM SR1 Avbruddssikker strømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 Vac Tårn Norsk

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning

Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning Tårn/rack-montert 5U 5000 VA 208/230 V vs Norsk 990-8500A 04/2008 Innhold Introduksjon.................................................. 1 Om denne UPS-en............................................1

Detaljer

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning 990-2975 09/2006 Introduksjon Om denne UPS-en APC (American Power Conversion) UPS

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U Brukerhåndbok Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning SUA5000 VA 208/230 Vac SUA3000 VA 200 Vac rack-montert 5U Introduksjon Introduksjon Om denne UPS-en Den avbruddsfrie strømforsyningen (UPS = Uninterruptible

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning HD-mediespiller O!PLAY MINI Bruksanvisning NW6072 Første utgave Oktober 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett. Ingen del av denne veiledningen, inkludert produktene og programvaren som

Detaljer

Sett bakfra / fra høyre side

Sett bakfra / fra høyre side Se den utvidede brukerhåndboken Hvis du vil ha mer informasjon om bruken av rammen, kan du gå til www.kodak.com/go/digitalframesupport. Se emballasjen til pakken for innhold i pakken. NORSK Sett forfra

Detaljer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken er utelukkende utarbeidet til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok OL-29508-01 Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok Les dette Viktig Les hele denne håndboken. Hvis denne håndboken inneholder

Detaljer

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Les først viktig sikkerhetsinformasjon. Inneholder v Viktig sikkerhetsinformasjon v Driftsmiljø og andre viktige merknader v Garantibetingelser Lenovo 3000 Sikkerhet

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen Les dette først INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet...

Detaljer