Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF40. Brukerveiledning. AP21000ea3M

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF40. Brukerveiledning. AP21000ea3M"

Transkript

1 Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF40 Brukerveiledning AP21000ea3M

2 Innhold Side Innledning... 2 Forholdsregler for sikkerhet... 3 Pakkens innhold... 4 Strømkonsollens egenskaper... 5 Tilkobling og installasjon Trinn 1 Montere strømkonsollen (valgfritt)... 7 Trinn 2 Fjernoperasjon av vekselstrøm (AC)... 8 Trinn 3 Fjernoperasjon av likestrøm (DC)... 9 Trinn 4 Trinn 5 Trinn 6 Trinn 7 Koble digitale komponenter til digitalfilteret Koble videokomponenter til videofilteret Koble lydkomponenter til lydfilteret Koble til lydfilter for høystrøm (8 sekunder forsinkelse) Trinn 8 Koble til PPV TV-/telefonlinje Trinn 9 Koble til koaksiale linjer for kabel-tv/satelitt Trinn 10 Koble til linje for Ethernet-bredbånd Drift Tekniske spesifikasjoner Feilsøking Glossar over strømrelaterte termer Belkins garanti for tilkoblet utstyr

3 Innledning Takk for at du kjøpte en. Strømkonsollen er utformet til å rense, beskytte og på effektiv måte distribuere strøm til hjemmekinosystemet ditt. PureAV-strømkonsollen sørger for at alle filmene du ser på og alle platene du lytter til er så rene og klare som mulig. Strømkonsollen er pakket med innovative funksjoner for å gi deg den beste hjemmekinoopplevelsen. Den vanlige nettstrømmen som leveres til privatboliger er forurenset med støy fra mange kilder i hjemmet, f.eks. datamaskiner, elektroniske enheter og kjøkken- og husholdningsapparater. Strømkonsollens avanserte PureFilter-krets er optimert for å fjerne elektrisk støy og gi ren og klar strøm til alt digitalt, lyd-, video-, og høystrømsutstyr. PureFilter-kretsen har flere faser og gir sann isolasjon mellom lyd-, video-, digitale og høystrømskomponenter. Denne isolasjonen hindrer støy som oppstår ved komponenter som allerede er koblet til strømkonsollen i å kontaminere annet tilkoblet utstyr. I tillegg inneholder strømkonsollen avansert overspenningsvern som automatisk frakobler strøm fra utstyret når inngangsspenningen kommer opp på et farlig nivå, og gjenoppretter strømmen automatisk når spenningen går tilbake til et trygt nivå. Vi er også klar over at utseendet til systemet er viktig. Nettopp av den grunn har vi brukt noen av verdens og industriens toppdesignere til å lage kassen for PureAV-strømkonsollen. Strømkonsollen har en minimalist-stil som kombinerer funksjonalitet med en enkel og samtidig elegant design og tar seg godt ut i ethvert hjemmekinosystem. Den integrerte flerfunksjonelle LCD-skjermen kombinerer alle viktige kontroller med allsidig spennings- og strømovervåking. Som du kanskje vet, er ikke vekselstrømkilden den eneste trusselen mot sikkerheten til utstyret. Derfor har PureAV-strømkonsollen tre sett med koaksiale koblingsstykker for å beskytte signallinjene til kabel-tv, antenne og satelitt. Strømkonsollen har i tillegg telefonporter for å beskytte PPV TV-linjer og Ethernet-bredbåndsporter for å beskytte datalinjer som fører digitalt innhold til hjemmekinosystemet. Drivkraften bak PureAV-designen er å gi den aller beste hjemmekinoopplevelsen med det klareste bildet og den reneste lyden fra komponentene til deg. Igjen, takk for at du kjøpte en. Klart bilde Ren lyd. PureAV. 2

4 Forholdsregler for sikkerhet Advarsel Jording Dette produktet skal kobles direkte til en jordet stikkontakt. Produktet skal ikke seriekobles til andre elektriske enheter som f.eks. overspenningsvern, strømforgreninger eller UPS-enheter. Produktet skal ikke kobles til en forlengelsesledning. Unnlatelse av å koble produktet direkte til en jordet stikkontakt kan føre til personskade eller skade på utstyret, og gjør Belkingarantien for tilkoblet utstyr ugyldig. Forhør deg med en kvalifisert elektriker hvis du er usikker på om stikkontaktene dine er skikkelig jordet. Advarsel Takantenner og satelittmottakere Hvis du bruker takantenne, satelittmottaker eller annen takmontert maskinvare som er koblet til PureAV-strømkonsollen, må du passe på at alle ledninger fra disse komponentene er skikkelig jordet. Dette vil beskytte mot overspenning fra lynnedslag og statisk ladning. Advarsel Lynvern Selv om PureAV-strømkonsollen er bygd for å motstå store overspenninger, kan vi ikke garantere at den vil beskytte alt utstyret i et tilfelle med ekstra kraftige lyn. Under stormvær med lyn og torden er det best å koble fra strømkonsollen fra stikkontakten. Når dette er gjort, er det ikke nødvendig å koble fra utstyret som er tilkoblet strømkonsollen. Advarsel Vann og andre væsker: Fare for støt Produktet skal ikke brukes til akvariumer eller andre vannrelaterte produkter. Skal kun brukes innendørs og på et tørt sted. Strømkonsollen skal ikke brukes hvis det er sølt væske på enheten. Unnlatelse av å følge disse retningslinjene kan føre til alvorlig personskade eller død. Advarsel Rengjøring Trekk alltid kontakten til strømkonsollen ut av stikkontakten før rengjøring! Det er bare nødvendig å rengjøre strømkonsollen med en ren, tørr klut eller støvkost. Det skal ikke brukes rensemidler eller spray, og enheten skal ikke dyppes i vann. Av og til kan det være nødvendig å rengjøre fremsiden for å fjerne fingeravtrykk. Da skal du bare fukte en myk klut med varmt såpevann og gni forsiktig. Tørk frontpanelet øyeblikkelig og grundig før du slår på strømmen til strømkonsollen. Merk: Bruk ikke for mye vann til å rengjøre frontpanelet. Advarsel Brukeren skal ikke utføre service på noen av de innvendige delene Hvis strømkonsollen av en eller annen grunn slutter å fungere, skal du ikke forsøke å reparere eller demontere enheten på noen måte. Ta ut kontakten og slå opp i brukerveiledningen for kontaktinformasjon om garanti og service. 3

5 Forholdsregler for sikkerhet Advarsel Strømkabelsikkerhet Legg ikke strømkonsollens strømkabel nær varmekilder. Det kan skade strømkabelen, føre til at den ikke fungerer og utgjøre en fare for elektrisk støt. Legg ikke strømkonsollens strømkabel i områder hvor folk går mye og hvor den kan utgjøre en fare for at folk snubler i den (gang, døråpning, på tvers av rom). Hvis strømkabelen blir frynsete, revet, kuttet eller på annen måte skadet, skal du slutte å bruke den øyeblikkelig. Slå opp i brukerveiledningen under garantidelen for instruksjoner. Avhending (eller resirkulering) Strømkonsoll Bruk av dette symbolet viser at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Ved å sikre at produktet avhendes på riktig måte, hjelper du til med å hindre potesielle negative konsekvenser for miljøet og menneskelig helse, som en ellers uriktig avhendingsmetode for dette produktet kunne føre til. Du finner ytterligere informasjon om resirkulering av produktet på vårt nettsted, (eller ved å kontakte stedets bykontor, renovasjonsavdeling eller butikken der du kjøpte produktet) Pakkens innhold Brukerveiledning PF40 Ett par braketter for stativmontering Fjernkontrollkabel for vekselstrøm, AC Fjernkontrollkabel for likestrøm, DC (kabel med 3,5 mm-plugg) 1,8 m (6 fot) RJ45 Ethernet Patch-kabel For oppkobling med bredbånd 1,8 m (6 fot) BT-telefonkabel 1,8 m (6 fot) PureAV F-type koaksiale signalkabler for satelitt/kabel-tv 1,8 m (6 fot) PureAV koaksial antennekabel Ett ark med PureAV-kabeletiketter 4

6 Strømkonsollens egenskaper 1. Switched-knappen - slår av og på strømmen til strømkonsollens svitsjede kontakter 2. Auxiliary-kontakt - gir optimal oppkobling for digitale komponenter, ypperlig til midlertidig tilkobling av utstyr som f.eks. video-/digitale kameraer, spillekonsoller, eller annen enhet som du vil gi strøm til 3. Sentral LCD-kontroll - styrer og overvåker strømkonsollens vitale funksjoner 4. Digitalt filter - sikrer optimal reduksjon av linjestøy og interferens til digitale komponenter (dobbelfaset, digitalt filter) 5. Videofilter - sikrer optimal reduksjon av linjestøy og interferens til videokomponenter (enkelfaset, analog filter) 6. Lydfilter - sikrer optimal reduksjon av linjestøy og interferens til lydkomponenter (enkelfaset, analog filter) 7. HiCurrent -filter - leverer høy strøm til strømkrevende forsterkere og mottakere; optimert for å filtrere ut nettstrømstøy til disse komponentene

7 Strømkonsollens egenskaper 8. Fjernutløser for veksel-/likestrøm - gjør det mulig å bruke fjernkontroll for å slå av og på svitsjede kontakter på strømkonsollen (utstyrt med både vekselstrøm- og likestrømsinnganger) 9. Inngang/utgang for kabel-tv-, antenne- og satelittlinjerbeskytter koaksiale kabellinjer mot farlige elektriske forstyrrelser som kan gå gjennom de koaksiale kabellinjene 10. Inngang/utgang for PPV TV/telefonlinje - beskytter PPV TV-, telefon-, og DSL-linjer mot farlige overspenninger som kan skade utstyret, innebygd splitter gjør en enkeltlinje til to 11. Inngang/utgang for Ethernet bredbånd - beskytter Ethernetbredbåndslinjer som brukes til digitale mediemottakere, spill og bredbåndsinternett mot farlige overspenninger Amp overbelastningsbryter - gir sikkerhet i form av en kretsbryter som kan tilbakestilles 13. Jordingsskrue - gir et jordingspunkt for komponenter som ikke har jording

8 Tilkobling og installasjon Trinn 1 Montere strømkonsollen (valgfritt) PureAV-strømkonsollen kan monteres på et vanlig AV-utstyrsstativ eller inne i et skap som har utstyrsstativ. A. Ta monteringsbrakettene ut av esken. B. Ta ut kontakten til strømkonsollen. C. Plasser braketten på linje med fronten på strømkonsollen slik at den blir jevnt installert på stativet. D. Fest braketten til siden av strømkonsollen (figur 1). Du må bruke minst fire skruer til å montere hver brakett. E. Gjenta trinn C og D for å montere braketten på andre siden av strømkonsollen. F. Fest strømkonsollen til utstyrsstativet. Merk: Skruene som trengs for å montere strømkonsollen på stativet følger ikke med fordi de er laget spesielt for det bestemte utstyrsstativet du har. Henvend deg til produsenten av stativet hvis du ikke har de riktige skruene. Figur 1 7

9 Tilkobling og installasjon Trinn 2 Fjernoperasjon for vekselstrøm (AC) Med denne funksjonen kan du slå strømkonsollen av og på via en forforsterker eller mottaker som er utstyrt med en svitsjet europeisk strømkontakt. Merk: Du kan ikke slå av de svitsjede kontaktene på strømkonsollen med Switched -knappen foran på enheten når det tilføres eksterne strømsignaler enten til AC eller DC-fjerninntakene. Slik installerer du fjernkontrollkabelen for vekselstrøm, AC: A. Stikk C8- (Figur 8 hunnkontakt) enden på den medfølgende AC-fjernkontrollkabelen inn i Remote AC IN -kontakten bak på strømkonsollen. (Figur 2a) B. Trykk på Remote -knappen foran på strømkonsollen for å aktivere fjernkontrollfunksjonen. LCD-vinduet skal vise REMOTE ON (fjernkontroll på). (figur 2b) C. Trykk på Switched -knappen foran på strømkonsollen for å slå av alle svitsjede kontakter. D. Koble til Europlug- (hannkontakt) enden på AC-fjernkontrollkabelen i en svitsjet strømkontakt på en forforsterker eller mottaker. Når du slår på mottakeren eller forforsterkeren, vil strømkonsollkontakter som er programmert som svitsjet øyblikkelig bli slått på og Switched/ Delayed -kontakter vil komme på etter en åtte sekunder forsinkelse. Figur 2a Figur 2b 8

10 Tilkobling og installasjon Trinn 3 Fjernoperasjon av likestrøm, DC Med denne funksjonen kan du slå av og på strømkonsollen via en komponent som er utstyrt med et 3~30 V DC-uttak (lavspenningsutløser ut). Merk: Du kan ikke slå av de svitsjede kontaktene på strømkonsollen med Switched -knappen foran på enheten når det tilføres eksterne strømsignaler enten til AC eller DC-fjerninntakene. Slik installerer du fjernkontrollkabelen for likestrøm, DC: A. Koble til DC-fjernkontrollkabelen (følger med) i en kontakt merket DC IN på bakpanelet til strømkonsollen. (Figur 3a) B. Trykk på Remote -knappen foran på strømkonsollen for å aktivere fjernkontrollfunksjonen. LCD-vinduet skal vise REMOTE ON (fjernkontroll på). (Figur 3b) C. Trykk på Switched -knappen foran på strømkonsollen for å slå av alle svitsjede kontakter. D. Stikk andre enden av DC-fjernkontrollkabelen i et 3~30 V- uttak (lavspenning, utløser ut) på komponenten. Når du slår på komponenten, vil strømkonsollkontakter som er programmert som svitsjet øyblikkelig bli slått på og Switched/Delayed -kontakter vil komme på etter en åtte sekunder forsinkelse. Figur 3a Figur 3b 9

11 Tilkobling og installasjon Trinn 4 Koble digitale komponenter til digitalfilteret PF40 har ett digitalfilter. Det isolerte digitalfilteret er optimert for å rense og forbedre strømmen til alle dine digitale komponenter. Digitalfiltrene filtrerer også ut støy som oppstår ved digitale komponenter som f.eks. DVD-spillere, og isolerer dine digitale komponenter fra tilkoblet video-, lyd- og høystrømlydkomponenter. A. Fest PureAV-strømkabeletiketter på strømkabelen til hver komponent før du kobler kabelen til kontaktene på strømkonsollen. B. Koble strømkablene for de digitale komponentene til en kontakt merket med Digital Filter. På listen nedenfor finner du eksempler på de mest vanlige digitale komponentene: 1. Kabelboks for digital kabel/satelitt 2. HDTV/digitalt display 3. Digital videomaskin (DVR) eller personlig videomaskin (PVR) (for eksempel TiVo ) 4. DVD-spiller 5. CD-spiller 6. Digital kasettspiller (DAT) Merk: Du kan koble enhver type digital komponent til alle digitalfilterkontaktene. Du er ikke begrenset til komponentene på listen ovenfor. 10

12 Tilkobling og installasjon Trinn 5 Koble videokomponenter til videofilteret PureAV-strømkonsollen inneholder et isolert videofilter som er optimert for å rense og forbedre strømmen til alle videokomponenter. Videofilteret isolerer også videokomponentene fra tilkoblede digitale, lyd- og høystrømlydkomponenter. A. Fest PureAV-strømkabeletiketter på strømkabelen til hver komponent før du kobler kabelen til kontaktene på strømkonsollen. B. Koble strømkablene for videokomponenter til en kontakt merket med Video Filter. På listen nedenfor finner du eksempler på de mest vanlige videokomponentene: 1. TV/skjerm 2. Videomaskin 3. Dekoder (sett-topp-boks) for analog kabel-tv 4. Prosjektor Merk: Du kan koble enhver type videokomponent til alle videofilterkontaktene. Du er ikke begrenset til komponentene på listen ovenfor. 11

13 Tilkobling og installasjon Trinn 6 Koble lydkomponenter til lydfilteret PureAV-strømkonsollen inneholder et isolert lydfilter som er optimert til å rense og forbedre strømmen til alle lydkomponenter. Lydfilteret isolerer også lydkomponentene fra tilkoblede digitale, video- og høystrømlydkomponenter. A. Fest PureAV-strømkabeletiketter på strømkabelen til hver komponent før du kobler kabelen til kontaktene på strømkonsollen. B. Koble strømkablene for lydkomponentene til en kontakt merket med Audio Filter. På listen nedenfor finner du eksempler på de mest vanlige lydkomponentene: 1. Kassettspiller 2. Mottaker (Forforsterker) 3. LP-platespiller Merk: Du kan koble alle typer lydkomponenter til alle lydfilterkontaktene. Du er ikke begrenset til komponentene på listen ovenfor. 12

14 Tilkobling og installasjon Trinn 7 Koble til høystrømlydfilter (8 sekunder forsinkelse) HiCurrent -kontaktene er spesialdesignet for å filterere ut nettstrømstøy mens de leverer maksimalt med strøm til ekstra strømkrevende forsterkere og andre høystrømlydkomponenter. Merk: HiCurrent-kontakten er utstyrt med en åtte-sekunder forsinkelse. Dette gjør at høystrøm-forsterkere kan slås på sist og slås av først, for å unngå at et irriterende og potensielt skadelig dunk når frem til høyttalerne. A. Fest PureAV-strømkabeletiketter på strømkabelen til hver komponent før du kobler kabelen til HiCurrent-kontaktene på strømkonsollen. B. Koble høystrømenheten til kontakten merket med HiCurrent Filter. På listen nedenfor finner du eksempler på de mest vanlige høystrømkomponentene: 1. Forsterkere 2. Strømtilførte subwoofere 3. Elektrostatiske høyttalere Merk: Du kan koble alle typer høystrømlydkomponenter til alle høystrømkontaktene. Du er ikke begrenset til komponentene på listen ovenfor. 13

15 Tilkobling og installasjon Trinn 8 Koble til PPV TV-/telefonlinje PureAV-strømkonsollen er utstyrt med strømvern for PPV TV/telefonlinje med en innebygd splitter. Disse er vanlige BT RJ11-telefonporter og er merket med Phone. A. Koble ene enden av telefonkabelen til vegguttaket som du normalt ville koble telefonlinjen til. Koble den andre enden av telefonkabelen til telefonporten merket med IN på strømkonsollen. B. Koble ene enden av PureAV-telefonkabelen (følger med) til telefonporten merket med OUT på strømkonsollen. Koble andre enden av denne kabelen til PPV TV-telefonporten på kabel-tven eller satelittmottakeren. C. Hvis du vil koble til en telefon Koble ene enden av en annen telefonkabel til den andre telefonporten merket med OUT på strømkonsollen. Koble den andre enden av denne kabelen til telefonen du vil bruke. Merk: Vi har vedlagt etiketter for Phone IN - og Phone OUT -linjer, i tilfelle du trenger dem, for bedre orden. 14

16 Tilkobling og installasjon Trinn 9 Koble til koaksiale linjer for kabel-tv/satelitt +PureAV-strømkonsollen leveres med to par F-type kokasiale kabelkoblinger, og ett par med antennekabelkoblinger for å beskytte systemet mot farlige elektriske forstyrrelser som kan gå gjennom kabel- /satelitt-/antennelinjene. Du vil trenge flere koaksiale kabler for å koble strømkonsollen til hjemmekinokomponenter. A. Satelitt-TV (DSS) Koble den inngående F-type koaksialkabelen for satelitt-tv til kontakten som er merket med SAT IN. Koble ene enden av en annen koaksialkabel til kontakten som er merket med SAT OUT. Koble andre enden av denne kabelen til satelitt-tv-tuneren. B. Kabel-TV Koble den inngående F-type koaksialkabelen for kabel-tv til kontakten som er merket med Cable IN. Koble ene enden av en annen koaksialkabel til kontakten som er merket med Cable OUT. Koble andre enden av denne kabelen til dekoderen (sett-topp-boksen) for kabel-tv-en. C. Antenne Koble den inngående TV- eller radioantennekabelen til kontakten som er merket med Antenna IN. Koble ene enden av en annen koaksialkabel til kontakten som er merket med Antenna OUT. Koble andre enden av denne kabelen til TV- eller radioutstyret. Merk: Vi har vedlagt etiketter for Coax IN - og Coax OUT -linjer, i tilfelle du trenger dem, for bedre orden. VIKTIG ADVARSEL: Alle inngående koaksiale kabler må være skikkelig jordet for å sikre utstyret mot skade på grunn av en overspenning. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker for å sjekke at alle kabellinjer er riktig jordet til et kaldtvannsrør eller jordingsrør. 15

17 Tilkobling og installasjon Trinn 10 Koble til linje for Ethernet-bredbånd PureAV-strømkonsollen er utstyrt med strømvern for Ethernetbredbåndslinje. Disse er vanlige RJ45 Ethernet-porter og er merket med Network. A. Koble ene enden av en RJ45-nettverks-patch-kabel til en nettverksport (enten direkte til en ruter eller til en kabelbasert nettverksport på veggen). Koble den andre enden av nettverks-patch-kabelen til nettverksporten som er merket med IN. B. Koble ene enden av Ethernet-bredbåndskabelen (følger med) til nettverksporten merket med OUT. Koble andre enden av denne kabelen til nettverksenheten (digital mediemottaker, spillekonsoll, osv.) Merk: Vi har vedlagt etiketter for Network IN - og Network OUT -linjer, i tilfelle du trenger dem for bedre orden. 16

18 Drift Sentralt LCD-kontrollpanel PureAV-strømkonsoll PF40 er utstyrt med et avansert LCD-kontrollpanel. De fleste funksjonene til strømkonsollen kan overvåkes fra dette displayet. A. PureFilter-indikator viser at den flerfasede PureFilter-kretsen fungerer på riktig måte. B. Spenningsmåler viser inngangsspenningen (antall volt som kommer fra uttaket for strømnettet til strømkonsollen). C. Strømmåler viser utgangsstrømmen (mengden med utgangsstrøm [i ampere] fra kontaktbankene på strømkonsollen). D. Wiring viser om ledningene i stikkontakten som strømkonsollen er koblet til, er riktige, eller om de er krysset. - Ledningene er OK. - Strømførende og nøytrale ledninger er omvendt. Se side 21 under Feilsøking for mer informasjon. E. Earthed viser om strømkonsollen er koblet til en skikkelig jordet stikkontakt. - Earth OK (jordingen er OK). Stikkontakten er skikkelig jordet. - Earth Fault (jordingsfeil). Dette viser at stikkontakten IKKE er skikkelig jordet. Se side 21 under Feilsøking for mer informasjon. F. Switched-indikator viser om Switched -kontaktene er svitsjet PÅ eller AV. G. Timed Delay-indikator viser at de forsinkede kontaktene er svitsjet PÅ etter en forsinkelse. H. Remote-indikator viser om fjernkontrollfunksjonen er PÅ eller AV (styres med Remote -knappen). I. Remote-knappen stiller strømkonsollen i Remote ON (fjernkontroll PÅ)-status når du trykker på den. Når strømkonsollen er i Remote ON -status kan kontaktene som er svitsjet slås AV/PÅ via et eksternt fjernkontrollsignal (se side 8). J. Dimmer-knappen justerer lysstyrken i LCD-vinduet på kontrollpanelet. Trykk gjentatte ganger for å endre lysstyrkenivået. A B C D F E G H 17 I J

19 Drift Auxiliary Outlet-kontakt Strømkonsollen er utstyrt med en Auxiliary Outlet (hjelpekontakt) på frontpanelet. Denne kontakten har digitalt støyfilter og er en hendig plass å koble til digitale videokameraer, digitale fotoapparater, MP3-spillere, spillekonsoller og andre bærbare enheter som trenger vekselstrøm. Du fjerner bare det lille dekselet som dekker kontakten ved å skyve det til høyre (figur 4) og kobler til enheten. Figur 4 18

20 Tekniske spesifikasjoner Spesifikasjoner PF40 Elektrisk klassifisering 240 V~13 A/3120 W Produktets vekt (kg) 6,8kg Produktets størrelse (mm) 435 x 329 x 153mm (L x B x H) Antall kontakter 10 kontakter Kabellengde 3 M - SD1000 Joule-klassifisering 7700 J Maksimum strøm for spenningstopp A Responstid <1 nanosekund Koaksiale overspenningsvern 3-inn; 3-ut Overspenningsvern for telefon 1-inn; 2-ut Overspenningsvern for Ethernet 1-inn; 1-ut Overbelastningsvern Ja Sikkerhetsavslåing av strøm 196 Vac ± 6 Vac / 264 Vac ± 6 Vac 19

21 Feilsøking Strømkonsollen gir ikke strøm. Kontroller at strømkonsollen er koblet til en skikkelig jordet stikkontakt. Enkelte kontakter har en veggbryter som må slås på for å levere strøm til kontakten. Hvis for mange enheter er koblet til strømkonsollen, kan den være overbelastet og ha utløst overbelastningsbryteren. Strømkonsollen er ikke beregnet på å håndtere strømbelastninger på mer enn 13 ampere eller 3120 watt. Prøv å koble fra noen enheter og tilbakestille overbelastningsbryteren på enden av strømkonsollen. Slik tilbakestiller du overbelastningsbryteren: Vent minst 10 minutter etter at overbelastningsbryteren ble utløst før du forsøker å tilbakestille den. Trykk på knappen ved siden av strømkabelen på baksiden av enheten for å tilbakestille enheten. Strømmen skal nå være gjenopprettet i kontaktene på strømkonsollen. Komponentene dine kan være koblet til en Switched -kontakt som ikke er svitsjet på. Kontroller at Switched ON -indikatoren på kontrollpanelet lyser. Hvis lampen ikke lyser, trykker du på Switched - knappen foran på strømkonsollen til Switched ON -indikatoren begynner å lyse. Du skal nå ha strøm i alle svitsjede kontakter. Komponentene er kanskje ikke slått på. Strøm kan gå ut fra strømkonsollen, men hvis strømbryteren på komponenten ikke er slått på, får komponenten fremdeles ikke strøm. Slå på strømbryteren på komponenten. Overspenningsvernkomponentene er kanskje utløpt på dato. Strømkonsollen er laget slik at den slutter å levere strøm til alle kontaktene når overspenningsvernkretsen ikke fungerer riktig eller hvis den er utløpt på dato. Ring til Belkins kundeservice for å få hjelp. Strømkonsollen kan være defekt. Ring til Belkins kundeservice for å få hjelp. 20

22 Feilsøking Earth Fault -indikatoren lyser. EARTHED Kontroller at strømkonsollen er koblet til en jordet stikkontakt. Kontaktadaptere skal ikke brukes. Hvis Earth Fault -indikatoren fremdeles lyser, har du et jordingsproblem i ledningsnettet. Det er ikke trygt å koble strømkonsollen til en kontakt som ikke er skikkelig jordet, og en slik tilkobling annullerer alle Belkin-garantier. Ta ut kontakten til strømkonsollen og forhør deg med en elektriker for å få kontakten riktig jordet. Hvis kontakten er skikkelig jordet og Earth Fault -indikatoren fremdeles lyser, kan det være en feil med strømkonsollen. Ring til Belkins kundeservice for å få hjelp. Cross-Wired -indikatoren lyser. WIRING Kontroller at strømkonsollen er koblet til en jordet stikkontakt. Kontaktadaptere skal ikke brukes. Dette indikerer at strømførende og nøytrale (L N) ledninger er omvendte. Ta ut kontakten til strømkonsollen og forhør deg med en elektriker. For alle andre tekniske spørsmål, kan du ringe til Belkins kundeservice på

23 Glossar over strømrelaterte termer Vekselstrøm (AC): Nettstrømmen som til vanlig flyter gjennom de elektriske kontaktene i hjemmet. Det er en elektrisk strøm i form av en sinusbølge som kontinuerlig oscillerer opp og ned. Amp el. A: En forkortelse for ampere. Dette er en måleenhet for elektrisk strøm. Likestrøm (DC): En elektrisk strøm som flyter i bare en retning. DC-strøm har ikke bølgeform. Elektromagnetisk interferens (EMI):Elektrisk interferens generert av husholdningsapparater og mange andre elektriske komponenter som forårsaker degradering av lyd- og bildekvalitet i audio- og videoutstyr. Jording: Et ledende objekt, som f.eks. en streng, som er koblet til en posisjon med null spenningspotensiale. Vanlige tilkoblingspunkter er jordingsrør eller kaldtvannsrør som er koblet til jorden. Joule-klassifisering: Et mål for elektrisk energi. Dess høyere Jouleklassifiseringen er, dess mer elektriske spenningsbølger kan en enhet absorbere før den svikter. Maksimum strøm for spenningstopp: Maksimum strøm (i ampere) som kan absorberes før enheten svikter. Dess høyere maksimumstrøm for spenningstopper, dess mer strøm kan en enhet absorbere uten å svikte. Radiofrekvensinterferens (RFI): Elektromagnetisk radiostråling som slippes ut av elektriske strømkretser og som bærer hurtig endrende signaler som et sideprodukt av deres normale drift, og som fører til interferens eller støy som påvirker andre strømkretser. Spenningstopp: En svært hurtig transient variasjon i spenningen eller strømmen. Mange små transiente spenningsvariasjoner kan, over tid, føre til at komponenter slites ut eller svikter. Overspenning: En økning i spenningen eller strømmen som er betydelig over det spesifiserte nivået i en flyt av elektrisitet. 22

24 Belkins garanti for tilkoblet utstyr Belkin Limited garanterer den opprinnelige kunden eller forbrukeren av en, at PureAV-strømkonsollen i hele levetiden til produktet, skal være uten defekter i utforming, montering, materiell eller utførelse, og vil reparere eller erstatte, etter eget valg, enhver defekt gratis. Belkin Limited vil reparere eller erstatte, etter eget valg, ethvert utstyr ( tilkoblet utstyr ) som blir skadet av en transient overspenning/ spenningstopp eller lynnedslag (en forekomst ), når den er riktig tilkoblet gjennom en til et strømnett med riktig ledningsføring og som er skikkelig jordet ( Belkins garanti for tilkoblet utstyr ). (For modellene AP20500xx3M, AP21000xx3M, AP41000xx3M, må telefonlinjen og den koaksiale kabelen være skikkelig tilkoblet og installert). Belkins garanti for tilkoblet utstyr er underlagt begrensningene og utelukkelsene som er beskrevet i denne erklæringen. Garantiene som gis heri har ingen virkning på forbrukerens lovmessige rettigheter under gjeldende nasjonale lover, og heller ikke forbrukerens rettigheter i forhold til forhandleren, som oppstår ved salgs-/kjøpskontrakten. Belkin vil bruke, på reparasjon eller erstatning av det tilkoblede utstyret som er skadet, etter eget valg, et beløp som tilsvarer den rimelige markedsverdien av det skadde utstyret eller den opprinnelige kjøpsprisen for utstyret, avhengig av hva som er minst, opptil maksimumverdien som er gitt nedenfor: For modell AP20500xx3M (PF30), opptil et maksimum av E For modell AP21000xx3M (PF40), opptil et maksimum av E For modell AP41000xx3M (PF50), opptil et maksimum av E Den rimelige markedsverdien av utstyret skal være den gjeldende markedsverdien av samme eller lignende modell eller spesifikasjon etter avtale med Belkin på det tidspunktet de aksepterer eller godkjenner et eventuelt krav. Belkin forbefolder seg retten til å undersøke den skadde PureAVstrømkonsollen, det skadde utstyret, og stedet hvor skaden oppsto. Alle kostnader i forbindelse med å sende PureAV-strømkonsollen og det skadde utstyret til Belkin for inspeksjon skal i første omgang betales av kjøperen. Belkin forbeholder seg retten til å forhandle om kostnaden av reparasjoner. Hvis Belkin bestemmer, etter eget skjønn, at det er upraktisk å sende det skadde utstyret til Belkin, kan Belkin utpeke, etter eget skjønn, et annet servicested for undersøkelse av utstyret og beregning av kostnadene for å reparere utstyret. En eventuell kostnad for å sende utstyret til et slikt servicested og for en slik kostnadsberegning skal i første omgang betales av kjøperen. Skadet utstyr skal holdes tilgjengelig for inspeksjon til kravet er avsluttet. Når et krav er betalt, forbeholder Belkin Limited seg retten til å være erstatningsberettiget under en eventuell eksisterende forsikring som fordringshaveren måtte ha. 23

25 Belkins garanti for tilkoblet utstyr Alle garantier som gis heri erklæres ugyldige dersom PureAVstrømkonsollen har vært uriktig installert, endret på noen måte, tuklet med, eller dersom det tilkoblede utstyret ikke ble brukt under normale driftsforhold eller i henhold til alle etiketter og instruksjoner. Alle PureAVstrømkonsoller skal være direkte koblet til strømnettet og skal ikke være seriekoblet med andre strømforgreninger, UPS-enheter, andre overspenningsvern eller forlengelsesledninger. Enhver slik installasjon gjør garantiene gitt heri ugyldige. Belkin-garantien for tilkoblet utstyr beskytter ikke mot naturkatastrofer (annet enn lyn) som f.eks. flom eller jordskjelv eller mot krig, vandalisme, tyveri, normal slitasje, erosjon, utlading, forelding, misbruk, skade på grunn av lavspenningsforstyrrelser (dvs. brownout eller spenningsfall), ikke-autoriserte modifikasjoner eller endringer av program eller systemutstyr. Denne garantien inneholder den eneste garantien fra Belkin, og det er ingen andre garantier, uttrykte eller implisitte, herunder, unntatt i forhold til kunder, og implisitte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Belkin skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for konsekvensskader eller indirekte tap, herunder tap av forretning, tap av fortjeneste, tap av tjenester, tap av programvare, tap av informasjon, skade på noen datamedier annet enn maskinvare eller skade på eller tap av noen eiendom, som måtte oppstå fra salget eller bruken av en PureAV strømkonsoll. Ingenting heri skal tjene til å utelukke eller begrense Belkins erstatningsansvar for død eller personskade på kunden, som var resultat av forseelse på Belkins part eller uærlig misrepresentasjon. Denne garantien er gyldig bare for den opprinnelige forbrukeren eller annen sluttbruker av produktet og gir ingen rettigheter til noen andre. Den opprinnelige forbrukeren eller annen sluttbruker skal ta vare på originalkvitteringen, ellers er både garantien på å reparere eller erstatte PureAV-strømkonsollen og Belkins garanti for tilkoblet utstyr ugyldig. Alle skadekrav som oppstår under Belkins garanti for tilkoblet utstyr skal leveres innen 15 dager fra datoen da forekomsten skjedde og skal inneholde en kvittering for det skadde utstyret, ellers er Belkins garanti for tilkoblet utstyr ugyldig. Denne garantien gjelder bare produkter som brukes i landet de var opprinnelig beregnet for. 24

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português.

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português. norsk N300 Trådløs router til hjemmenetværk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Brugervejledning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U Brukerhåndbok Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning SUA5000 VA 208/230 Vac SUA3000 VA 200 Vac rack-montert 5U Introduksjon Introduksjon Om denne UPS-en Den avbruddsfrie strømforsyningen (UPS = Uninterruptible

Detaljer

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning 990-2975 09/2006 Introduksjon Om denne UPS-en APC (American Power Conversion) UPS

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning HD-mediespiller O!PLAY MINI Bruksanvisning NW6072 Første utgave Oktober 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett. Ingen del av denne veiledningen, inkludert produktene og programvaren som

Detaljer

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok OL-29508-01 Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok Les dette Viktig Les hele denne håndboken. Hvis denne håndboken inneholder

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merknader Før du bruker produktet, må du først

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer