Endelig Onyx! BP bygger ut Skarv. ExproSoft sikrer brønner. INNSiDEN. Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig Onyx! BP bygger ut Skarv. ExproSoft sikrer brønner. INNSiDEN. Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge"

Transkript

1 Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - juni årgang INNSiDEN Endelig Onyx! B Shells vei til Kristiansund Einar Knudsen, direktør for informasjon og samfunnskontakt i Norske Shell gikk av med pensjon i slutten av mai. Vi tok en prat med ham om hvordan Shell endte opp i Kristiansund før han entret pensjonistenes rekker. Siste side Hydraulikk til Ormen Lange for 45 millioner Det som startet med en ordre på 6 millioner til Ormen Lange har vokst til 45 mill. for Servi Motion Control i Trondheim. Og ordren vokser stadig. Side 4 Industri-inkubator i Kristiansund Knudtzon-senteret i Kristiansund skal bli et klekkeri for ny næringsvirksomhet i oljebyen. Den 20. mai ble senteret åpnet, og bedriftene er klare til å flytte inn. Side 8 Shell inn i Leverandørnett Ormen Lange Leverandørnett Ormen Lange (LOL) og Norsk Hydro har forlenget samarbeidsavtalen knyttet til Ormen Lange-prosjektet. Norske Shell trer også inn i avtalen for den driftsforberedende fasen. Side 11 Etter en formidabel ryktebørs er Shells funn på Onyx endelig offentlig. 60 milliarder standard m3 gass er Oljedirektoratets tall - foreløpig. Tallet gir Shell-sjefene et bredt pokerglis, gjør Dagfinn Ripnes, ordfører i Kristiansund overlykkelig. Og det gir leverandørindustrien i Midt- Norge god grunn til å se lyst på fremtiden. Side 3 BP bygger ut Skarv Gasstransportløsningen er på plass og nå skal BP og partnerne bygge ut Skarvfeltet for mrd. kroner, og gassen skal i land på Kårstø. Side 15 ExproSoft sikrer brønner Software-teknologi utviklet i Trondheim sparer de oljeselskapene for milliarder. Einar Molnes adm.dir. hos ExproSoft har god grunn til å smile. Side 13

2 2 - Nr. 2 - juni 2005 LEDER NYHETER Midt-Norsk Oljeavis Midt-Norsk Oljeavis på nett LEDER Av Christian M. Bachke Oljevirksomhetens ringvirkninger i Midt-Norge Look to Mid-Norway De største utbyggingene på norsk sokkel de siste årene har funnet sted i Norskehavet. Olje og gass for enorme verdier er tappet og solgt. Nå er det på tide å kartlegge hvilke ringvirkninger dette har skapt på land i Midt-Norge. Hittil har det kun vært gjort sporadiske undersøkelser. Disse undersøkelsene viser at det er store forskjeller mellom det selskapene lover i konsekvensutredningene og det som faktisk blir tildelt regionalt næringsliv. Antallet lokale bedrifter i olje- og gassindustrien er allikevel økende, og det må nå gjennomføres en samlet undersøkelse for alle fylkene som grenser til Norskehavet. Fylkene i Norskehavsregionen (Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene og Nordland) etterlyste dette senest i sin høringsuttalelse til utbyggingen av Tyrihans. Petroleumsloven er klar på dette punktet: Utvinning av norske olje- og gassforekomster skal gjøres på en slik måte at det gir økt verdiskaping og sysselsetting i fastlands-norge. Våre politiske myndigheter krever konsekvensanalyser for vurdering av nye feltutbygginger, og i denne sammenheng er dette et viktig punkt. 19. konsesjonsrunde står for døren, med et rekordstort antall nye leteblokker. Nå er det viktigere enn noen gang at man har klare tall på hvilken effekt tidligere utbygginger har hatt på land. Leverandørnett Ormen Lange foretar i disse dager en grundig analyse av ringvirkningseffekten av den store Ormen Lange-utbyggingen. Denne kan kanskje være en modell for en samlet analyse for hele landsdelen? Vi oppfordrer ansvarlige politikere, som engasjerer seg i industri og næringsliv, og som kjenner olje- og gassindustrien, til å ta et initiativ for å sette i gang en samlet undersøkelse for de tre midtnorske fylkene. Denne bør starte snarest, og foreligge før tildelingene i 19. runde neste vår. Industri og næringsliv som skal ha leveranser i Norskehavet, bør nå rette blikket mot de tre midtnorske fylkene for etablering av egen virksomhet. Allsidige og livskraftig næringsparker for olje- og gassleverandører finns i alle tre fylker, og spesialutdannet personell for bransjen er å finne på NTNU, Sintef og ved Høyskolen i Molde synes å bli et godt år for alle som jobber i oljeog gassbransjen. Rekordhøye oljepriser gjør at de fleste oljeselskapene finner frem gamle prosjekter fra møllposen, og selv om ikke investeringene hver for seg er så enormt store, gir dette mange gode oppdrag for leverandørindustrien. Selv om mangelen på leterigger vil være en hindring i år, forventes boring av ca. 30 letebrønner, hvilket er en dobling fra året før. At dette gir stor økning av baseaktivitetene er klart, og med det følger økt oppdragsmengde til alle leverandørbedriftene på Vestbase, som i dag er landets største supplybase. Norskehavet er stedet hvor oljeselskapene nå satser på norsk sokkel. Her er fremdeles muligheten til å gjøre nye elefantfunn (jfr. Onyx). Skotske oljefolk kommer nå til Kristiansund og Trondheim for å se på mulighetene for etablering i regionen, for å få leveranser til utbyggingene i Norskehavet. Norske leverandørselskap som vil hevde seg i Norskehavet må nå kjenne sin besøkelsestid, og etablere seg i Midt-Norge. Midt-Norsk Oljeavis er nå tilgjengelig på internett. Du kan lese avisen på skjerm, eller printe den ut. Du finner de to siste utgavene, inkludert denne, i pdf-format på STATOIL: Satser på «satellitter» Statoils siste utbyggingskisse for Norskehavet understreker en gang for alle at det blir mer å se under vann i årene fremover. Subseakompetansen i Midt-Norge kommer til å vokse betraktelig i årene fremover, sier direktør for forretningsutvikling i Statoil, Svenn Utengen. I de neste årene vil Statoil ta tak i mindre felt på grunt vann. Strategien er å bruke «satellitter», undervanns-innstallasjoner som kobles opp mot eksisterende installasjoner, for å utvikle og produsere mindre felt, og for å forlenge levetiden til eksisterende installasjoner. For eksempel vil funn som Alve til Norne, Morvin til Kristin eller Åsgar være eksempler på dette. Idun og Skarv planlegges bygget ut med egen installasjon, med oppstart i Typisk vil f.eks Alve kunne forlenge levetiden til Norne med opptil 6 år, sier Utengen. Også eldre funn som Trestakk fra 1989 står for tur. Neste utgave av Subsea i Midt-Norge Forventningene til oljeprisen har skapt et større driv for å realisere de mindre feltene i Norskehavet. Men den teknologiske utviklingen har også gjort sitt, mener Utengen. Med satellittene vil de få utnyttet kapasiteten på anleggene bedre og lengre. Ved utvikling av subsea kompresjon kan livet til mange felter forlenges og nye felt realiseres. Statoil har iverksatt et utviklingsløp subsea kompresjon med Åsgard som første bruker, og ser muligheter for økt utvinning og stor verdiskapning. Ifølge Utengen kan mye av den videre utviklingen av subsea teknologi skje i Midt- Norge. Lykkes industrien med å kvalifisere subsea kompresjon kan denne teknologien sammenliknes med flerfasegjennombruddet på 80-tallet, mener han. Tre stadier Statoils planer for Norskehavet kan deles inn i tre stadier. I perioden frem mot 2010 vil de bygge ut påviste funn som Tyrihans, Alve, Morvin, Idun og Lavrans. Her vil brorparten være satellitter som går til Norne, Kristin eller Åsgard. I neste stadium, perioden , vil Statoil jobbe med prospekter som Gamma, Tott W, Alve N, Valkyrie og selvsagt bidra til realiseringen av Shell funnet Onyx. Det siste stadiet tar oss helt frem til Her vil de se på prospektene Snadd N og Marulk. Innen den tid kan man ha en enda større teknologisk verktøykasse til rådighet. I tillegg vil flere av dypvannsblokkene da være utforsket. Norskehavet dypvann representerer det største potensialet for nye Direktør for forretningsutvikling Svenn Utengen store funn, og vil være en joker i utviklingen framover. I dette bildet vil utviklingen av subsea teknologi, hvor man unngår plattformleddet i sin helhet og sender oljen eller gassen direkte til land kunne bli sentral, sier Utengen. Funn: Tyrihans (2009), Alve (2008), Morvin (2009), Skarv/Idun (2010) og Lavrans. Prospekter: : Y6, Gamma, Z8, Onyx, Tott W, Alve N og Valkyrie/Falk/ Linerle. kommer 1. september

3 Midt-Norsk Oljeavis NYHETER Nr. 2 - juni Innertier på Onyx Ryktebørsen hadde banet god vei for nyheten, men den 23. mai var det offisielt Shell hadde skutt en gass-gullfugl på Onyx. Konservative estimater sier 60 milliarder standard m 3 gass utvinnbart, men funnet kan være betraktelig større. «Oljedirektoratet antar at funnet kan ha en størrelse på opp mot 60 milliarder Sm3 gass utvinnbart, men dette anslaget vil være usikkert så lenge funnet ikke er avgrenset», skriver Oljedirektoratet i pressemeldingen. Det betyr i klartekst at funnet er like stort som Kristinfeltet minst. Men det er fremdeles for tidlig å si om dette gir grunnlag for en selvstendig utbygging av feltet. Dermed står Onyx som det største funnet som er gjort på norsk sokkel på fem år. Shell tar det hele med fatning, så godt de kan, i alle fall. Vi ser på funnet som gledelig for Norske Shell, «Vi ser på funnet som gledelig for Norske Shell, Norsk sokkel og Norskehavet.» Norsk sokkel og Norskehavet. Man kommer nok til å merke dette på 19. konsesjonsrunde, sier informasjonssjef i Norske Shell, Svein Ildgruben. Størrelsen på funnet ønsker de ikke å kommentere. Vi har en lang og utfordrende vei foran oss. Neste høst vil vi bore en avgrensingsbrønn i Onyxstrukturen. Dette vil gi oss en idè om størrelsen på funnet, sier Ildgruben. Shell vil også bore i en brønn i en av nabostrukturene til Onyx, i håp om å finne mer gass. Vi hadde selvsagt ønsket at vi kunne bore mer på Onyx nå, men riggsituasjonen tillater ikke dette, sier han. For fra og med høsten 2006 har Shell booket en rigg for et helt år for bruk i Norskehavet. Shell fikk Onyxprospektet (PL 255) på President-blokken i 16. konsesjonsrunde. Onyx ligger ca. 40 kilometer vest for Draugenplattformen. Eiere i Onyx er Norske Shell Informasjonssjef i Norske Shell, Svein Ildgruben. (operatør) 30 %, Petoro 30 %, Statoil 20 % og Total har 20 %. ORDFØRER DAGFINN RIPNES: Sikrer posisjonen som oljeby Dette er søt musikk i våre ører. Vi hadde jo sett glisene på Shellfolka, men det var godt å få funnet bekreftet, sier ordføreren i Kristiansund Dagfinn Dette funnet befester Kristiansunds posisjon som oljeby. Shell har allerede pekt ut Norskehavet som et av de mest spennende olje- gassområdene i verden, og kommer til å bruke 50 prosent av letebudsjettet sitt her. Funnet på Onyx vil forsterke dette og de har allerede sagt at de har minst et femtiårsperspektiv i Kristiansund, sier Ripnes. Han tror den psykologiske effekten er like god som verdien en eventuell utbygging. Signalet funnet sender til andre oljeselskap kan nesten ikke måles. Vi kommer nok til å merke dette under 19. konsesjonsrunde, sier han. Og det passet godt. Til tross for Kristin- og Ormen Lange-utbyggingene, var det småtørt i Norskehavet. Under Desemberkonferansen for to år siden var det ikke en rigg ute på leting, sier Ripnes. Om nå Onyx blir utbygd som satellitt eller som eget felt, er ikke ordføreren i tvil om at det blir fart på sakene. Alle signaler vi har fått fra Shell internasjonalt sier at Onyx vil bli utbygd, hvordan tenker vi ikke på nå. Fremtiden ser i alle fall lys ut, sier han. Økt aktivitet over hele fjøla I tillegg merker oljebyen at ting endres også på andre arenaer. Vi ser at flere underleverandører etablerer seg her og oljemiljøet og kompetansen vokser. Og vi registrerer at flere kommer med på lasset. Etableringer av bedrifter som ikke har noe med oljeindustrien å gjøre florerer, og byggeaktiviteten har økt kraftig, sier han. For i Kristiansund er olje og gassindustrien motoren i så godt som all næringsutvikling, forklarer ordføreren. Ripnes (H). Ifølge Ripnes vil funnet risse Kristiansund enda dypere inn på oljekartet. Du vet, Oljedirektoratet er ikke kjent for å ta i, så når de sier 60 milliarder Sm 3, så vet du at det er et moderat anslag, sier han. Feltsenter Hvis Onyx lever opp til forventningen kan det dreie seg om et nytt feltsenter i Norskehavet. Utbyggingen av Kristin kostet 22 milliarder kroner og Ormen Lange 66 milliarder kroner, så leverandørindustrien i Midt-Norge kan nyte godt av Onyx i lang tid. PS: Onyx vil bli omdøpt i nærmeste fremtid. Politikerne i Kristiansund ønsker bekreftelsen av Onyxfunnet velkommen. Ordfører Dagfinn Ripnes med varaordfører Geir Gjengstø og Astrid Brevik, medlem i Oljeutvalget. AKER REINERTSEN: Halten-Nordland, tre år etter Det er straks tre år siden Aker Reinertsen fikk V&M-kontrakten (vedlikehold og modifikasjon) i for installasjonene i Halten Nordland-området. Daglig leder i Aker Reinertsen Frank Wettland. Ifølge administrerende direktør i Aker Reinertsen, Frank Wettland, har kontrakten satt 600 mann i arbeid og i 2004 noterte de 330 millioner i omsetning på oppdraget. Den første delen av kontrakten var V&M på Norne i Der var vi inne med veldig få mann. Nå er vi inne med 40 mann bare på Kristin, sier Wettland. Aker Reinertsen har i dag V&M på Statoils installasjoner i Norskehavet med vedlikehold- og modifikasjonstjenester innenfor alle fag. Avtalen omfaner plattformene Heidrun, Åsgard A og B, Norne og Kristin. Ifølge Wettland gir virksomheten store ringvirkninger i regionen. Vi bruker regionale underleverandører i så stor grad som mulig. Vi kjøper stål, og annet utstyr lokalt. Av og til må vi til utlandet for å få i det vi trenger. Men kan vi for eksempel kjøpe noe fra Erling Haug, så kjøper vi det fra Erling Haug, sier han. Det har lenge vært et mål for Aker Reinertsen å skape et Midt-norsk tyngdepunkt for verdiskapning innen vedlikehold av offshoreinnstallasjoner, og med rot i Halten Nordland har de blitt størst i regionen på V&M. En posisjon som gir et godt utgangspunkt for en sterkt voksende sektor i regionen. EMGS seiler til suksess Electromagnetic GeoServices (EMGS) nyter godt av den store aktiviteten i oljesektoren. Trondheimsselskapet har spesialisert seg på å finne olje og gass med elekromagnetiske bølger. Nå seiler skip nummer to ut på oljetokt, skriver Adresseavisen. Begge skipene er leid inn for jobber blant annet for Satoil. EMGS ble startet av Terje Eidesmo og Svein Ellingsen i 2002, med Statoil som hovedaksjonær med 85 prosent av aksjene. I 2004 kjøpte det amerikanske investeringsselskapet Warburg Pincus Statoils aksjer. Ti prosent av aksjene eies fremdeles av de ansatte.

4 4 - Nr. 2 - juni 2005 NYHETER Midt-Norsk Oljeavis Shell satser på Midt-Norge Shell løftet på dyna, og gav Trøndelagsrådet et glimt av fremtidsplanene i Norskehavet på Britannia hotell i midten av mai. Med direktør for undersøkelse og produksjon hos Norske Shell, Tore Holm, i spissen, møtte den ni mann store delegasjonen Trøndelagsrådet. Trøndelagsrådet består i hovedsak av politikere og representanter fra administrasjonen i kommuner og fylkeskommunene i Nord- og Sør- Trøndelag. På konferansen ble Shells tidligere uttalelser bekreftet de satser stort i Midt-Norge. Ifølge Asbjørn Rønning, rådgiver for olje og gass i Sør Trøndelag fylkeskommune, avslørte Shell at 50 prosent av letebudsjettet og 30 prosent av det totale investeringsbudsjettet til Shell Europa skal brukes på midtnorsk sokkel i de nærmeste årene. Shells driftsansvar for Ormen Lange stod også på dagsorden. Prosjektet vil gi om lag 110 arbeidsplasser når anlegget står ferdig i Etter dette har Shell som kjent gjort et kjempefunn på Onyx, noe som kommer til å øke aktiviteten i regionen betraktelig i tiden som kommer. Trøndelagsrådet: Trøndelagsrådet er et politisk samarbeidsorgan mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. Rådet tar utgangspunkt i felles fylkesplan for Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag. Målet er å arbeide for Trøndelags interesser, bidra til koordinering av aktiviteter for å fremme samarbeid. Rådet består av 13 medlemmer og kan opptre på vegne av fylkeskommunene/trondheim kommune, fatte vedtak og gi selvstendige uttalelser i viktige saker, innenfor rammen av vedtak og fullmakter i egen organisasjon. Rådet kan dessuten fungere som styringsgruppe for felles utviklingsprosjekter og for felles forsøk, også i oppgaver som blir delegert fra staten. Rådet er et konsensusorgan, ved at at en av fylkeskommunene eller Trondheim kommune kan forhindre vedtak de er uenige i. Dersom det er flertall for en sak i begge fylkeskommuner og Trondheim kommune, skal den vedtas selv om andre har avvikende syn. Tore Holm fra Shell informerer Trøndelagsrådet, her representert ved fylkes-rådsleder i Nord-Trøndelag Alf Daniel Moen til venstre, og Beate Marie Dahl Eide, fylkesvara-ordfører i Sør-Trøndelag, om sine omfattende planer i Norskehavet. Ormen-rør på Vestbase Hydraulikk til Ormen Lange for 45 millioner I alt rørstykker på til sammen tonn skal innom Vestbase før turen går til Ormen Lange. Om lag tonn er allerede på plass tonn Ormen-Lange-rør ruver for tiden godt i kaiområdet på Vestbase. Brorparten av rørene som nå befinner seg på Vestbase er 30 tommers rør. Disse produksjonsrørene vil bli lagt parallelt fra feltet og inn til Nyhamna. Resten av rørene er 42- tommere som skal legges fra Aukra til Eastington i England, opplyser prosjektleder Stein Arve Olsen på Vestbase. Ifølge Olsen vil rørleggingsfartøyet «Solitaire» starte utleggingen av rørene i uke 22. «Solitaire» vil legge omlag tre til fire kilometer rør i døgnet. Først ute er rørledningne fra Aukra til sub sea-installasjonene. Dette vil stille store krav til logistikken fra Vestbase og ut til feltet, sier Olsen. Mottak av neste, og siste leveranse med rør (kun 30" rør) starter i sept Vestbase regner med at leggingen av disse vil starte i mars/april Det som startet med en ordre på 6 millioner til Ormen Lange har vokst til 45 mill. for Servi Motion Control i Trondheim. Og ordren vokser stadig. Det hele startet som Cylinderservice i Trondheim. Nå har Servi Motion Control 60 ansatte i Trondheim og 33 i Rissa. På 115 mål i Trondheim produseres det siste og beste innen hydraulikkteknologi. Ormen Lange-ordren startet med en kontrakt for en hydraulikkpakke for prosessanlegget og undervannskontrollsystemer for FMC. Nå har ordren spist på seg betraktelig. De skal levere hydraulikkpakke for styring av prosessventiler, slug-catcheren og de 24 undersjøiske brønnene på Ormen Lange feltet. Alt skal på plass på Nyhamna før I tillegg skal selskapet levere hydraulikk for styringen av eksportledningen Langeled fra Nyhamna, som skal stå om bord på Sleipner-plattformen. Kraftig vekst Den totale verdien på kontraktene er i skrivende stund 45 millioner kroner, men teknisk direktør Torleif Hagen utelukker ikke at dette beløpet vil vokse. For prosjektene har selskapet leid inn ressurser, fem årsverk for engineering-assistanse. Og bedriften er i kraftig vekst i år. Strategien for å håndtere veksten er større bruk av underleverandører, opplyser Hagen. Ifølge Hagen utgjør offshorebiten til selskapet 60 prosent av ordrene. I dag har vi 29 prosent av hydraulikkmarkedet i Norge. Vi kan si at vi er størst på dette i Norge, sier Hagen. Og merittlisten for de Produksjonsmedarbeider Ingar Hammerfjell og teknisk direktør Torleif Hagen i Servi Motion Control. siste årene er imponerende. Før Ormen Lange leverte de ventilstyringsenheter for 14 millioner til Statoil og Kristin og aggregater til Norne for å nevne de siste ordrene. I tillegg er de direkte underleverandør til Maritime Hydraulics, National Oil Well, Framo Engeneering og Rolls Royce-vinsjer på Brattvåg. Ser mot nord Fremover er de også nøkterne optimister, på ekte trøndersk vis. Vi kan ikke vente oss en Orman Lange til neste år, sier han. Så nå rettes øynene mot Shtokman-feltet, et gigantfelt på russisk side av Barentshavet. Shtokman anslås til å være tre ganger større enn Troll, som er det største gassfunnet noensinne i Norge. Det hadde vært veldig positivt hvis en norsk aktør hadde kommet inn der. Det kan jo bli den neste Ormen Lange for oss, sier Hagen. Servi Motion Contol er en del av Servi-gruppen som har hovedkontor i Ski og har en omsetning på 300 millioner kroner.

5 Midt-Norsk Oljeavis NYHETER Nr. 2 - juni Skottene kommer tilbake For annet år på rad besøkte en skotsk industridelegasjon Midt-Norge. Hovedmålet var Kristiansund, men en mindre gruppe tok også turen til Trondheim. Arrangør var Scottish Developement International, som i samarbeid med Kristiansund kommune arrangerte seminar og bedriftsbesøk. Med bakgrunn i all oljeaktivitet som nå skjer i Norskehavet, og offentliggjøringen av det store Onyxfunnet under besøkets første dag, kunne besøket neppe vært bedre timet. Deltakere var ca. 20 små og mellomstore offshoreleverandører fra forskjellige bransjer som søker samarbespartnere i Midt-Norge for å etablere ny virksomhet her. VETCO AIBEL: Nye lokaler på Stjørdal Tangen næringspark på Stjørdal fikk en ny leietaker på nyåret. Vetco Aibel har nå hele andre og tredje etasje i Maskon AS sitt nye kontorbygg. Med hele 40 kontorplasser og en leiekontrakt som gir mulighet for utvidelse har Vetco virkelig etablert seg på Statoils dørstokk i Stjørdal. Vi ønsker med dette å signalisere en langsiktig tilstedeværelse og en tro på økende aktiviteter ut fra i Midt-Norge, sier avdelingsleder Haldor Hjulstad. Kontorlokalene i brakkeriggen var aldri betraktet som permanente lokaler for oss og Maskon sine planer om nytt bygg passet oss svært godt. Lyktes ovenfor Statoil Virksomheten til Vetco på Stjørdal er i dag todelt. Vi jobber innen markedet for vedlikehold og modifikasjoner, en avdeling som er etablert under Vetco Aibel og innen marked for undervannsinstallasjoner, en avdeling som er etablert under Vetco Gray-organisasjonen. Vetco Aibel avdeling på Stjørdal har lykkes godt overfor Statoil lokalt. De har jobbet med oppdrag relatert til økt kapasitetsutnyttelse med minst mulig tiltak ombord på installasjonene, ifølge Hjulstad. Eksempelvis har vi gjennom de siste to årene gjennomgått alle komponentene i hovedprosessen og hjelpesystemene ombord på Åsgard B for å forberede trykkstøtte til Tyrihans-reservoarene, sier han. Vetco Gray-avdelingen på Stjørdal har gjennom de siste to årene vært involvert i flere store undervannsutbygginger der Snøhvit er den største. Alle fundamentstrukturene til Snøhvitutbyggingen er prosjektert her på Stjørdal, sier Hjulstad. Nye eiere og ny organisasjon Olje og gassvirksomheten til ABB ble i 2004 solgt ut av det verdensomspennende konsernet. Tre utenlandske finansieringsselskaper kjøpte opp strømdelen. Et nytt britisk holdingselskap, Vetco International Limited, ble etablert som eier av de Vetco Aibel AS og Vetco Gray Inc. TAUBÅTKOMPANIET: For tiden jobber Bjørnevik selv med utrustningsbiten av skipet. Siemens i Trondheim har fått kontrakten på det dieselelektriske systemet om bord. Vi skulle selvsagt ha ønsket å ha båten klar nå, sier Bjørnevik. Og grunnen er enkel. Oppdragene står i kø, og Taubåtkompaniet jobber parallelt med å ferdigstille båten og å plotte inn oppdrag. «Boa Deep C» har vært en fullbooket pengemaskin siden dag én. For tiden jobber den med å rydde opp etter orkanen «Ivan» i Mexicogulfen for Noble Energy. Over femti brønner skal plugges på «Main Passfeltet» etter at det gikk vel hardt utover offshore-innstallasjonene i den kraftige stormen. Oppdraget er på hele 30 måneder, og Skotsk besøk på Norges største forsyningsbase, Vestbase, hvor basesjef Alf Dahl (t.v.) ønsket næringssjef i Kristiansund kommune, Ellen Engdahl, Claire Rannou, Scottish Enterprise Grampian og Phil Sterling, Scottish Developement International velkommen. Ny båt på vei Etter suksessen med «Boa Deep C» følger Ole T. Bjørnevik opp med «Boa Deep C II» I skrivende stund er skipet kun et skrog bak en slepebåt et eller annet sted mellom Norge og verftet i Kina. Båten vil koste om lag 700 millioner. prislappen er fire millioner kroner uken. Det har vist seg at det er stor interesse for denne typen tonnasje, så nå er det full rulle, sier Bjørnevik. Så langt har Bjørnevik tjent 13 millioner på «Boa Deep C». Derfor valgte han å realisere «Boa Deep C 2». Skrogene til «Boa Deep C 2» og «Boa Deep C» ble bygd samtidig, men vi kunne ikke løfte begge prosjektene samtidig, sier han. Men med Boa-suksessen og en betraktelig økning i aktiviteten, ble avgjørelsen tatt om å ferdigstille skrog to. «Boa Deep C» er utskilt som eget selskap, og omsatte i fjor for 96 millioner kroner. Taubåtkompaniet har hovedsete i Trondheim og omsatte for 394 millioner kroner. Driftsresultatet før skatt var fem millioner kroner. Boa Deep C Ocean Vanguard overvintret på Vestbase Boreriggen Ocean Vanguard måtte tilbringe nesten hele vinteren på Vestbase. Etter utras av en ankerkjetting i desember i fjor hadde riggen umiddelbare behov for reparasjoner. Uhellet skjedde under boring for Eni på brønn 6406/1-3 i Norskehavet. Men aldri så galt at det ikke er godt for noe. De umiddelbare utbedringene gav den lokale industrien oppdrag for millioner kroner, opplyser Vestbase. Ocean Vanguard dro ut til feltet igjen for å hente opp BOP og riser i slutten av februar, og kom tilbake for videre utbedringer. Den totale omsetningen på Vestbase for begge oppholdene anslås til millioner kroner. Riggen vil om kort tid legge ut på oppdrag for Statoil. Thermotite ble «Månedens bedrift» Orkangerbaserte Thermotite ble kåret til «Månedens bedrift i» i april av NHO Trøndelag. Thermotite spesialiserer seg på å isolere rørledninger som skal ligge på havbunnen, men jobber også med anti-korrosjonsbehandling av rørledninger, og undervannstrukturer. For tiden jobber de med å produsere 250 km med MEG linje til Ormen Lange. Vi regner med en total produksjonstid på ca. 3 måneder, opplyser Hilde Smevoll, markedskoordinator på Termotite. De er også nettopp blitt ferdige med belegging av i alt 22 km rør Norne og 20 km coating og isolering på 10 tommersrør til Oseberg Vestflanken og totalt belagt ca 170 km for Snøhvit prosjektet - Vi jobber for tiden med å få følgende prosjekter til Orkanger: Skinfaks/Rimfaks, Fram, Vilje, Alvheim og Njord bare for å nevne noen, sier Smevoll. Thermotite er en del av Bredero Shaw-gruppen som eies av kanadiske ShawCor Ltd.

6 6 - Nr. 2 - juni 2005 KONFERANSER Midt-Norsk Oljeavis NORSKEHAVSKONFERANSEN: Berømmet for høy kvalitet Den tradisjonelle Norskehavskonferansen ble i år avholdt i slutten av april. Flere endringer av datoen må sannsynligvis ta noe av skylden for lavere oppslutning enn vanlig. Men deltakerne var imidlertid godt fornøyd, og berømmet konferansen for høyt faglig innhold og gode foredrag. Konferansen satte blant annet søkelyset på utvinning og bruk av gass, CO2- problematikken og mulighetene for norsk teknologi og norske selskaper i Barentshavet. Stortingsrepresentant Bjarne Håkon Hanssen (Ap), tok utgangspunkt i det paradoks at bare Troll A-feltet produserer gass med energimengde lik 2,7 ganger hele Norges vannkraftproduksjon, og allikevel må energinasjonen Norge importere kraft. Mulighetene for norske selskaper i Barentshavet ble godt belyst både fra Statoil, Hydro og Fridtjof Nanseninstituttet, og CO2 ble belyst fra alle sider, inklusive en meget omfattende paneldebatt under ledelse av direkteør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård. Styreleder Stein Børre Torp, NPF, Trøndelag takker stortingsrepresentant Bjarne Håkon Hanssen for et interessant åpningsforedrag. Norskehavskonferansen ble avsluttet med en grundig CO2-debatt med panel-ledere Merethe Storødegård direktør i NHO Trøndelag (tv), Tor Inge Akselsen fra Statnett, Petter Haugan i Industrikraft Midt- Norge, Asbjørn Torvanger fra Cicero Klimaforskning, Nils A. Røkke fra Sintef Gasstekologi, Ove Wolfgang fra Sintef Petroleumsforskning og Trude Sundset fra Statoil Forskningsinstitutt. Shtokman-seminar i regi av Leverandørnett Ormen Lange Mandag 23. mai arrangerte LOL (Leverandørnett Ormen Lange) og Norsk Hydro Shtokman-seminar. Hydro informerte om sine planer og aktiviteter knyttet til selskapets Shtokman-prosjekt. Det ble under seminaret rettet spesiell fokus mot leverandørutviklings-prosjektet. Representanter fra Aker Kværner og Dalseide & Fløysand Group delte sine erfaringer fra forretningsvirksomhet i Russland. Red Star Consulting var til stede og pekte på hvilke forretningsmuligheter som finnes i Russland. Leder for Hydros leverandørutviklingsprosjekt, Benedikt Henriksen, redegjorde om selve Shtokmanfeltet, Hydros Shtokmanprosjekt og status for dette samt, leverandørutviklingsprosjektet som Hydro har igangsatt. Ifølge Henriksen var Hydros tre mål med seminaret å medvirke til tidlig samarbeid mellom russiske og internasjonale leverandører for levering av varer og tjenester til Shtokmanm, LOL representerer en vellykket modell som også kan brukes i Russland samt å informere om initiativ i Russland som også kan bety forretningsmuligheter for LOLs medlemmer. Shtokman er et av verdens største gassfelt og ligger i russisk sone i Barentshavet, om lag 550 km fra land. Russiske Gazprom har inngått MoU med flere interessenter for å få frem utbyggingsløsninger. En endelig beslutning når det gjelder lisens blir tatt i løpet av høsten 2005, og produksjonsstart forventes i oktober Ut fra dette er tiden meget knapp, presiserte Henriksen. OFFSHORE EUROPE: 15 midt-norske bedrifter drar Midt-Norsk offshoreindustri er på offensiven. Hele 15 bedrifter satser i år på den store offshoremessa Offshore Europe 2005 i Aberdeen september. Dette er den store offshoremessen i Europa som alternerer med ONS annet hvert år. Det siste i teknologi og tjenester fra bedrifter fra hele verden vises på messa. Den store konferansen som arrangeres samtidig har i år som motto: «Managing Mature Production a Global Challenge». Mange interessante foredrag, og deltakelse er gratis. Den midtnorske standen administreres også i år av Midnor CNI, og vil bli på hele 254 m 2, noe som er betraktelig større enn noen gang tidligere.. Konseptet for Midtnorgestanden er som tidligere: Hver bedrift har sin egen stand, og samles rundt en felles kantine hvor det serveres trøndersodd og god norsk drikke. Dette har tidligere vist seg å bli et populært samlingspunkt både for norske og skotske oljefolk, med god stemning og nettverksbygging. Til venstre: F.v.: daglig leder i Leverandørnett Ormen Lange, Odd Tore Finnøy, sammen med Erik Gulbrandsen, Aker Kverner, som blant annet har erfaring fra Sakhalin-utbyggingen og Benedikt Henriksen, Hydro, som arbeider med å få Hydro inn i Shtokman-prosjektet. Her foran Røkke-løkka og Romsdalsalpene. Til høyre: F.v.: Arild Vilvang og Torleif Hagen, Servi Motion Control, sammen med Kristoffer Jensen, Linjebygg Offshore, er interessert i mulighetene i Nordvest-Russland. Kartlegger lokal industri Russerne ønsker «local contents», opp mot 70 %. En undersøkelse av leverandørmarkedet i Nordvest- Russland, som Hydro har gjort har så langt avdekket at tilgangen på kvalifiserte lokale leverandører er forholdsvis liten. Derfor har Hydro etablert et leverandørutviklingsprosjekt. Man ser også på mulighetene for å «koble» norske og russiske bedrifter. En ytterligere kartlegging av leverandørindustrien i Sentral-Russland er under gjennomføring. Hydro planlegger å åpne et kompetansesenter i Nordvest- Russland i begynnelsen av Begynn nå! Michael Stafford, avdelingsleder Norsk Hydro, minnet om at det er mye arbeid som skal gjøres før man vil gjøre forretninger i Russland: Man bør bl.a. skaffe seg bakgrunnskunnskap om russisk historie/ kultur/språk og det må gjøres et strategisk arbeid i bedriften. Begynn nå, oppfordret Stafford.

7 Midt-Norsk Oljeavis NYHETER Nr. 2 - juni Petroteket oljemesse for andre gang i Kristiansund Oljeindustrien i Kristiansund arrangerer annet hvert år sin egen oljemesse hvor selskap som holder til i basebyen får profilert seg selv og sine varer og tjenester. I år stilte et tyvetalls bedrifter ut i Bratthallen mai. Utstillingen ble holdt samtidig med HMS kursdagene som arrangeres av KOM Vekst, og ble også i år beæret med besøk av en skotsk gruppe industrifolk fra oljebransjen som ville orientere seg om den voksende aktiviteten i markedet i Norskehavet. Teknisk direktør Susanne Kirk Lossius i SK Arrangement håper dette er starten på et fast arrangement annethvert år når ONS-messen i Stavanger ikke arrangeres. Åsgard-millioner til Vigor Vigor Industrier på Orkanger skal produsere og legge rørinstallasjoner til Åsgard-feltet på Haltenbanken for Stolt Offshore. Kontrakten har en verdi på fem millioner kroner. Statoil i gang på Tulipan Statoil startet boringen av den første letebrønnen på Tulipan-prospektet vest for Ormen Langefeltet i Norskehavet. Riggen Eirk Raude utfører boringen som vil foregå på 1250 meters havdyp. Total dybde på brønnen 3000 meter under havbunnen. Det er hittil bare boret 10 letebrønner i dypvannsområdet utenfor norskekysten. Området er således lite utforsket, sier letesjef for Norskehavet Knut Chr. Grindstad i en pressemelding. Statoil planlegger å bore ytterligere to letebrønner i dette området i år. Til venstre: FMC Kongsberg Subsea er en viktig aktør i Kristiansunds ambisjoner om å bli «Best på bunn». Daglig leder i Kristiansund, Nina Gudmundseth får besøk på sin stand av fylkesordfører Jon Aasen. Til høyre: Fylkesordfører Jon Aasen åpnet oljemessa Petroteket 2005 sammen med Susanne Kirk Lossius fra SK Arrangement. Ikke-destruktiv prøving (NDT) av sveis Inspeksjon/NDT av mekaniske konstruksjoner og boreutstyr Sveiseteknisk rådgivning / sveisekoordinasjon Dokumentasjon av sveisefabrikasjon 3-part sertifisering av sveisere 3-part verifikasjon av trykkbeholdere 3-part inspeksjon Trykktesting av tanker og rørsystem Oppmåling og dimensjonskontroll Risiko Basert Inspeksjon (RBI) & Inspeksjonsplanlegging Kontakt: Arnt Ragnar Ramsland Daglig leder Tlf.: E-post:

8 8 - Nr. 2 - juni 2005 NYHETER Midt-Norsk Oljeavis Industri-klekkeri i Kristiansund Knudtzon-senteret i Kristiansund skal bli et klekkeri for ny næringsvirksomhet i oljebyen. Den 20. mai ble senteret åpnet, og bedriftene er klare til å flytte inn. Knudtzon Senter Nicolay Heinrich Knudtzon III ( ) var en av Kristiansunds gründere. Få i byen har drevet det lenger innen næringslivet enn. Han var født i Kristiansund, utdannet i Danmark, Tyskland og Spania, og omdannet familiefirmaet fra konkursbo til milliardbutikk. I løpet av hans levetid ble folketallet i byen seksdoblet. Viktige stikkord for hans suksess var: Å ta i bruk ny teknologi Inngående markedskunnskap, fokus på salg og skreddersøm Utvikling av nye markeder Handel med komplementære varer «Just In Time»-prinsippet Klippfiskeksporten var organisert som ei næringsklynge. Hensikten med senteret er enkel å stimulere til vekst, for å skape flere industriarbeidsplasser i Midt-Norge. Målet er å bringe gode idèer fram til lønnsom virksomhet sier daglig leder for senteret, Robert Giske, som er på utlån fra Statoil i tre år. Giske blir en av senterets tre faste ansatte. Senteret er et samarbeid mellom Høgskolen i Molde, Vestbase, Statoil, KOM Vekst og Selskapet for industrivekst (SIVA). Statoil og SIVA sitter med henholdsvis 49 og 25 prosent av aksjene. Håper på spin-off Lokalene ligger i Omagata, strategisk plassert ved næringsparken og Vestbase, og har husrom til om lag 15 bedrifter. De håper at Knudtzon-senteret skal gi grobunn for spin-off bedrifter fra Vestbase og fagområdene som vokser frem i som følge av oljeindustriens inntog i Kristiansund. Vi har i hovedsak sett på logistikk, oljevern, HMS, energi og avfall og selvsagt undervannsteknologi som felter som kan generere nye bedrifter. Vi tror at inkubatoren kan hjelpe og bygge bedrifter til å bli enda bedre på det vi allerede er gode på, sier Giske. Senteret skal allerede ha nok henvendelser til å gi inkubatoren en god start. Statoils engasjement i inkubatoren er en dal av den helhetlig satsingen på utvikling av undervannsteknologi i regionen. Plass for alle Alle som har en god idé de trenger å få testet eller satt ut i livet, skal få muligheten, sier Giske. Knudtzon-senteret ønsker å skape et miljø hvor man skal få bygge nettverk og testet nye idéer. Er idéen god nok, og kapitalen mangler, er det også aktuelt å gi gratis husrom i en periode. Vi er ikke noen finansinstitusjon, men vi har et nettverk hvor vi kan bistå gründere med å komme i kontakt med risikokapital, sier Giske. Målet er å skape minst ti nye bedrifter på ett år. Og ifølge Giske har de allerede en del gode egg i kurven. Ordfører i Kristiansund Dagfinn Ripnes, prosjektleder Robert Giske, konserndirektør i Statoil Margareth Øvrum og ordfører i Frei Maritta Ohrstrand.

9 Midt-Norsk Oljeavis NYHETER Nr. 2 - juni Formalitetene i orden for Pertra Olje- og energidepartementet har godkjent transaksjonene mellom Talisman og Pertra, hvilket betyr at Pertra offisielt er «back in business», som det heter på godt norsk. Pertra har veldig høy kompetanse på å drive med en i nisje i oljemarkedet, og har alle forutsetninger for å lykkes, sier, tidligere olje og energiminister, Marit Arnstad (Sp) som nå er å finne i Pertras styre. Nye Pertra hadde sin første generalforsamling fredag den 13. mai, hvor blant annet oljeselskapets første styre ble valgt. Styreformann ble primus motor for finansieringen av selskapet Kaare M. Gisvold, Trondheim. Ellers består styret av Svein Sivert-sen, Marit Arnstad, Kjetil Grønskag, Halfdan Cars-tens, Ivar Aarseth, Paul E. Hjelm-Hansen og Anita Utseth. Artig med bred oppslutning En av stjernene på laget, tidligere olje- og energiminister, Marit Arnstad (Sp), ser på Pertra som en essensiell del av midt-norsk oljeindustri. Jeg synes det er veldig spennende å få sitte i styret til Pertra. Jeg tror jeg kan bidra med viktig kompetanse på det samfunnsmessige og strategiske planet. Oljevirksomhet og samfunnsspørsmål er jo uløselig knyttet sammen, sier Arnstad. Hun påpeker at det er enormt viktig at Midt- Norge ikke bare blir en leverandørregion, men at man også har aktører som er aktive på operatør- og lisenssiden. Arnstad har som de fleste registrert Pertras nye eierliste, og ser med glede på det brede finansielle miljøet i regionen som har gått inn med kapital. Fem lisenser Som administrerende direktør i Pertra, Erik Haugane, nevnte i forrige nummer, har Pertra fra og med 1. juni fem lisenser hvor av de er operatør for en. Det skal bli deilig å sette i gang igjen, sier Haugane. Pertra vil fortsette med strategien som gjorde de til Norges tredje største oljeselskap de vil gå etter små felter med lav risiko og kjente oljeforekomster. Lokale investorer I overkant av 60 prosent av nye Pertra er eid av midtnorske investorer. I en finansiell raptus regissert av Kaare M. Gisvold endte man opp med en liste investorer som har tro på et midt-norsk oljeselskap. Til sammen har disse investorene investert over 160 millioner kroner i Pertra. På listen finner vi navn som: Trond Brekke, Ole T. Bjørnevik, Petter Grendahl, Ivar Koteng, Anton Jenssen, Per Fr. Andersen, Terje Roll- Danielsen og Hans Petter og Roar Wist, for å nevne noen. Sparebank1 Midt- Norge har også 3,82 prosent av aksjene. De resterende 40 prosentene eies av utenlandske investorer og fond, med Libra offshore i spissen med 18,28 prosent av aksjene. Libra offshore sitter dermed med den største aksjeposten i Pertra. Ny produksjonsdirektør for Kristin Eileen Buan er blitt produksjonsdirektør for Kristinplattformen. Buan tar over etter Nina Udnes Tronstad som gikk over til stillingen som HMS-direktør i Statoil. Buan, som er sivilingeniør og bosatt på Byåsen i Trondheim, kommer fra stillingen som direktør for teknologiarena i Teknologi & Prosjekter. Med utdannelse og bopel i Trondheim, er det bare dialekten som mangler på at hun er trønder, sier hun. Buan har i mange år vært leder for en avdeling som har ansvar for vedlikehold og modifikasjoner i Halten/Nordland. Hun har jobbet i Statoil siden Nå har hun altså tatt på seg en av de mest utfordrende stillingene man finner på norsk sokkel: Å ferdigstille en av verdens mest kompliserte rigger på et av verdens mest utfordrende felt. Det er et stort ansvar, men jeg har umåtelig mange kompetente folk rundt meg, så vi starter produksjonen på plattformen 1. oktober som planlagt, sier hun. Den første brønnen er allerede klar. Med 75 graders vinkel, et trykk på 911 bar og 170 grader celsius, er brønnen allerede et teknologisk gjennombrudd. Statoil jobber nå med å klargjøre brønnene for produksjon. Hele sju av produksjonsbrønnene vil bli boret som høyvinkelbrønner. Videre mener Buan utfordringen vil ligge i å få utnyttet Kristins fulle kapasitet. Feltene Tyrihans, Erlend, og Lavrans er felt som kan kobles opp mot Kristin. Kristin har kapasitet til å behandle olje og gass fra nærliggende felt, vi håper Tyrihans blir første felt som kobles opp mot Kristin, sier Buan til slutt. Direktør for Halten Nordland, Øyvind Bratsberg (Statoil) ønsker den nytilsatte driftsdirektør for Kristin, Eileen Buan, velkommen i organisajonen. OLF samler politikere og oljefolk i Stjørdal Oljeindustriens Landsforening (OLF) ønsker en tettere dialog med den lokale leverandørindustrien og politikerne i landet. Som et ledd i dette ble det den 25. mai arrangert et seminar på Stjørdal med om lag 60 spesielt inviterte trønderske industrifolk og politikere. Hovedfokus for møtet var forskning og utvikling, hvor Trøndelag kan vise til landledende forskningssteder som NTNU, Sintef og Statoil Forskningsenter, samt mange høyteknologibedrifter innen olje og gass. De trønderske politikerne fikk redegjøre for sine partiers standpunkt både med hensyn til 19. konsesjonsrunde, åpning av Nordland VI og VII utenfor Lofoten og mulighetene for det planlagte varmekraftverket på Skogn, med og uten CO2-rensing. Det hele kulminerte med en livlig paneldebatt under ledelse av Merethe Storødegård, direktør for NHO Trøndelag. Adm. dir. Per Terje Vold, OLF i passiar med panelet med f.v. stortingspolitiker Per Sandberg, Frp, Yngve Brox, leder for Sør- Trøndelag Høyre, Gerd Janne Kristoffersen, Ap, ordfører i Verdal kommune, Beate Marie Dahl Eide, SP, fylkesvaraordfører i Sør- Trøndelag, og Per Morten Teigen, SV, Nord-Trøndelag fylkeskommune.

10 10 - Nr. 2 - juni 2005 ORMEN LANGE Midt-Norsk Oljeavis Hva skjer på Aukra? Ormen Lange akkurat nå Informasjonssjef Vegar Stokset i Hydro forteller om arbeidet på Nyhamna. Prosjektleder Odd Tore Finnøy i Leverandørnett Ormen Lange (LOL) gir en oppdatering om utviklingen. LOL er meget fornøyd med at medlemmene har gjennomført ca. 80% av utført verdiskaping i 2004, sier prosjektleder Odd Tore Finnøy i Leverandørnett Ormen Lange. I KJØLVANNET AV ORMEN LANGE: Situasjonsbilde fra Nyhamna i mai Hydro er i rute Ett år inn i prosjektet følger Hydro både tidsplan og budsjett. Store oppdrag til norsk industri HVA SKJER PÅ AUKRA? Det er et travelt år som ligger bak Hydro og våre leverandører og Nyhamna er knapt til å kjenne igjen. Tomta er nå ferdig opparbeidet og støping av fundamenter for prosessanlegget er også godt i gang. Hovedkontraktør for den første fasen, Skanska, har bygget infrastruktur med anleggsstrøm, veier, vann og avløp. Anleggshotellet er i full drift med 1100 senger. Det vil det ha kapasitet til å huse opptil 2000 arbeidsfolk. I begynnelsen av mai la det første skipet til den nye anleggskaia. Nesten én million arbeidstimer er utført på anlegget. Det gjør Nyhamna til Norges største anleggsplass. Mer enn 2000 sprengningssalver har fjernet rundt 2 millioner m 3 stein. Maskinparken har satt til livs liter diesel hver dag. Dette har krevd et omfattende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Sammen med leverandørene har vi tatt i bruk velprøvde systemer for at vi alle hele tiden skal utføre arbeidet på tryggest måte. Sammen har vi unngått fraværsskader dette første året. Vi er nå stort sett fer-dig med sprenging i dagen, arbeidet med tunneler for sjøvann og fjellhaller vil pågå et halvt år til. Det sprenges ut til sammen kubikk. Aker Kværner har fått hovedkontrakten for denne fasen. Skanska og NCC er engasjert som underentreprenører. Landskapet er i ferd med å endre seg vi ser færre bulldosere og flere mennesker. Dessuten vil store løftekraner prege tomta fremover. Mange andre underleverandører rykker også etter hvert inn på Nyhamna. Vi ligger godt i rute med dette arbeidet. Utpå høsten vil Aker Kværner ha 3500 kvinner og menn i full aktivitet på prosjektet ved ulike byggeplasser i Norge og i utlandet. Full aktivitet i Norge og ute På Aker Kværners kontorer på Lysaker sitter 500 ingeniører opptatt med prosjekttegningene. De samarbeider med 150 kolleger i India og på Stord, hvor ytterligere 150 ingeniører deltar i prosjektet. Aker Verdal setter for tiden sammen væskefangeren, innretningen som skal motta rågassen når den kommer fra havdypet. På vei inn blir gassen nedkjølt, og det danner seg væskeplugger. Væskefangeren tar imot pluggene, som kommer med enorm energi. Slik at gassen kan strømme rolig inn i prosessanlegget. Væskefangeren består av tonn grove stålrør, som skal settes sammen med presisjon. Hos Fabricom i Belgia bygges det 30 moduler på mellom 200 og 500 tonn hver for rørgatene. Modulene plasseres på betongfundamenter som Skanska og NCC støper i løpet av året. Også lokale krefter bidrar til at prosjektplanen holdes. Aker Yards har vært en viktig støttespiller og vil også være det fremover. Rundt 1,2 milliarder kroner i oppdrag er tilfalt næringslivet i Aukra og nabokommunene. Og i regionen totalt sett 2,5 milliarder kroner. Det er betydelig over det Hydro forutså i konsekvensutredningen. ORMEN LANGE AKKURAT NÅ I forrige utgave kommenterte vi vår egen måling av utført verdiskaping vedrørende underkontraktene i 2004 for landanlegget. Etter dette har Hydro presentert sine målinger så langt. I sin måling ser Hydro på inngåtte kontraktsverdier og hvordan verdiskapingen fordeler seg geografisk på områdene nasjonalt, regionalt og lokalt ut i fra dette. Tidlig i gjennomføringsfasen er fordelingstallene en blanding av faktiske tall og estimater, men med oppfølgingsmålinger blir dette erstattet kun med faktiske tall. I og med at Hydros måling har inngåtte kontraktsverdier som utgangspunkt, gir målingen på nåværende tidspunkt mer uttrykk for hva man har i vente enn hva som allerede er utført. De første målingene viser en verdiskaping på MNOK (75%) til norske bedrifter for landanlegget, MNOK (ca 40%) for offshore og MNOK (ca 35%) for Langeled. Ser man på verdiskaping som kommer fra Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag) så er tallene så langt MNOK (16%) for landanlegget, 263 MNOK (ca 4,5%) for offshore og ca 40 MNOK for Langeled. Lokalt (Molderegionen) er definert som de såkalte Gass-ROR kommunene (Aukra, Midsund, Sandøy, Fræna, Eide og Molde). Tallene for dette området er så langt MNOK (7,7%) for landanlegget, 103 MNOK for offshore og 0 for Langeled. Kombinerer vi både Hydros og LOLs målinger ser vi at målsettingene fra både konsekvensutredningene og LOLs egne målsettinger er realistiske og for noen områder kan slås. Vi finner for Landanlegget at LOLs medlemmer har gjennomført cirka 80 % av utført verdiskaping i Det er LOL godt fornøyd med. Samarbeidsavtalen mellom Hydro og LOL forlenges i to nye år samtidig som også Shell trer inn i samarbeidsavtalen sammen med Hydro (se egen sak) LOL er meget godt fornøyd med dette og tar det som et bevis på at arbeidet som leverandørnettet utfører er viktig og nyttig også for operatørene, sier daglig leder i LOL Odd Tore Finnøy. Den strategiske prosessen som årsmøtet vedtok, for å utvide LOL til også å inkludere andre aktuelle olje- og gassprosjekter, er igangsatt. I den forbindelse arrangerte vi den 23. mai et eget Shtokman-seminar for de av medlemsbedriftene i LOL som hadde meldt interesse for dette. (Se egen sak) Her fikk bedriftene en gjennomgang av Shtokman-prosjektet generelt, Hydros Leverandørutviklingsprosjekt i Russland spesielt, samt praktiske eksempler og erfaringer med samarbeid og etableringer i Russland. Barentshavet, på både norsk og russisk side, blir i fremtiden viktig for svært mange av LOLs medlemmer. Se for øvrig vårt nettsted:

11 Midt-Norsk Oljeavis NYHETER Nr. 2 - juni Fylkesordfører slår gassalarm Jon Aasen, fylkesordfører i Møre og Romsdal, mener Norge er i ferd med å miste kontrollen over gassressursene på norskekysten. Vi har andre forventninger til oljen og gassen enn at det skal strømme penger inn i statskassen. Den må skape arbeidsplasser langs hele kysten, sier han til NTB. Aasen viser til at flertallet i stortingets energi- og miljøkomiteen har vedtatt å sende gassen fra Statfjord direkte til Storbritannia via Tampen link. Dette har sendt fylkesordførerne på krigsstien. De syv kystfylkesordførerne fra Rogaland til Nordland har samlet seg og krever i en felles uttalelse at gassen langs norskekysten skal ilandføres i Norge. Når gassrørledningnene føres direkte ut av landet, legger det føringer for hvor virksomheten skal skapes 100 år frem i tid, sier Aasen. Han påpeker at gassrøret fra Statfjord er dobbelt så stort som behovet tilsier, og at det ligger i kortene at andre gassfelt skal kunne kobles på. Dessverre er det oljeselskapene som har styringen på norsk gasspolitikk, mens den norske stat sitter på gjerdet og ser på, sier en oppgitt Aasen. Fylkesordfører i Møre og Romsdal Jon Aasen. AKER VERDAL: Ny Buzzardkontrakt Aker Verdal skal bygge to broer og en flammebom til Buzzardfeltet nordøst for Skottland. Kontrakten har en verdi på 42 millioner kroner. Oljeselskapet Nexen Petroleum U.K. Limited tildelte Aker Kværner kontrakten på i begynnelsen av juni. Kontrakten ble vunnet i internasjonal konkurranse. Med denne tildelingen har Aker Verdal igjen demonstrert at norsk kompetansedrevet industri kan lykkes i tøff internasjonal konkurranse, sier Aker Verdal i en pressemelding. Kontrakten vil beskjeftige rundt 80 personer i eget verksted, og er et viktig bidrag i tillegg til arbeidet med Ormen Lange Væskesamler. En stor andel av arbeidsstokken, vil i tillegg til oppdragene ved eget verksted, være engasjert i Aker Kværners kontrakt på Ormen Lange-utbyggingen på Aukra, opplyser Arnstein Ansnes, adm. dir. på Aker Verdal. Arbeidet vil starte i august og konstruksjonene skal være leveringsklare i mars Shell inn i Leverandørnett Ormen Lange Leverandørnett Ormen Lange (LOL) og Norsk Hydro har forlenget samarbeidsavtalen knyttet til Ormen Lange-prosjektet. Norske Shell trer også inn i avtalen for den driftsforberedende fasen. Den opprinnelige samarbeidsavtalen ble inngått for perioden Men med utgangspunkt i en opsjon på forlengelse ble partene denne uken enige om å forlenge avtalen ut Samtidig trer Norske Shell, som skal ha driftsansvaret for Ormen Lange, inn i avtalen. LOL skal ifølge avtalen levere leverandørkommunikasjon for Ormen Langeprosjektet. De skal også ta seg av informasjonsformidlingen mellom Hydro/Shell og leverandørene. LOL har betydd en verdifull avlastning for vår anskaffelsesorganisasjon. Gjennom sitt strukturerte informasjonsopplegg, spesielt på kontraktssiden, tror vi at leverandørene har fått og får mye relevant informasjon som er nyttig i deres arbeid, sier Knut Wennersgaard, Hydros anskaffelsesdirektør i Ormen Lange Stig Gravem, teamleder for kontrakt og innkjøp (Drift) i Norske Shell AS, peker på at driftskontraktene ikke har samme verdimessig omfang som utbyggingskontraktene, men når en vet at Ormen Lange skal være i drift i år, blir det likevel snakk om betydelige beløp. Odd Tore Finnøy, daglig leder i LOL, er svært tilfreds med at samarbeidsavtalen med Norsk Hydro nå er forlenget og at Norske Shell samtidig trer inn i den. Dette gir oss mulighet til fortsatt å gi medlemsbedriftene en best mulig informasjonsplattform som igjen forhåpentligvis gir seg utslag i kontrakter og oppdrag i Ormen Lange. Vi ser også på den fornyede avtalen som en anerkjennelse til det arbeidet som LOL gjør og at vårt arbeid også er F.v.: Harald Anthonsen og Stig Gravem (Norske Shell), Anne Grete Beinnes (LOL), Knut Wennersgaard (Norsk Hydro) og Odd Tore Finnøy (LOL). nyttig for operatørselskapene i Ormen Lange, sier Finnøy. Odd Tore Finnøy opplyser videre at det vil bli åpnet et eget område på LOLs nettsted hvor leverandørinformasjon fra Shell skal legges ut. Her vil det blant annet bli bygget opp en struktur for driftskontraktene tilsvarende den som allerede foreligger for kontraktene i utbyggingsdelen som Norsk Hydro har operatøransvaret for. NÆRINGSFORENINGEN I TRONDHEIM: På dypt vann Næringsforeningen i Trondheim sikter til sjøs, og starter Deep Sea Society. Initiativtakerne beskriver det som et «forum for dypvannsteknologi i petroleumsbransjen». Tirsdag den 14. juni blir Deep Sea Society innviet på Pirsenteret i Trondheim. Hensikten med DDS er å legge til rette for nettverksbygging mellom fagmiljø, bedrifter og politikere. Håpet er at dette vil stimulere til vekst innen sektoren i regionen. En av personene i kulissene er Frank Wettland i Næringsforeningens fagråd for olje og gass. Midt-Norge må ikke bare bli en eksportør av teknologi, vi må få det til å yngle her oppe også, sier Wettland. Tendensen er ifølge Wettland at små bedrifter kommer med de gode ideene. Med Sub Sea Society vil Næringsforeningen knytte de sammen i formelle og uformelle nettverk, for å øke aktiviteten og oppmerksomheten mot industrien. For i dag er vi i tet på teknologisiden, med Trondheim som techhovedstad, mener han. Utfordringen er å omsette dette til bedrifter og arbeidsplasser. Vi vil at verden skal se hit for undervannsteknologi, og ikke kun selge kompetanse, men levere hele spekteret. For Wettland er det viktig å få frem at dette ikke er en satsing eksklusivt for Trondheim. Hele det midt-norske subseamiljøet skal nyte godt av dette. Vi har Norskehavet som kjøkkenhage og forsøkslab. Vi ønsker et nasjonalt nettverk med internasjonalt nedslagsfelt forankret i Midt-Norge, avslutter han.

12 12 - Nr. 2 - juni 2005 NYHETER Midt-Norsk Oljeavis FORCE TECHNOLOGY: Sikrer Gyda for fremtiden Trondheimsdivisjonen av FORCE Technology har fått jobben med å ivareta den tekniske sikkerheten på Gyda-feltet av kanadiske Talisman Energy Ltd. Kontrakten er verd 15 millioner kroner. Dette er en viktig kontrakt for oss. Den styrker vår posisjon for levering av denne typen tjenester, sier leder for Trondheimsdivisjonen av FORCE Technology, Torbjørn Sotberg. Kontrakten er på tre år, med opsjon på to års forlengelse. Jobben går kort og godt ut på å ivareta sikker og økonomisk drift på feltet. Vi overvåker de tekniske installasjonene på feltet, og sørger for at produksjonen går uten stopp, vi tar hele «integrity management»-jobben på installasjonen, sier Sotberg. Hovedtyngden av jobben gjøres fra kontorene i Trondheim. Prosjektlederen sitter og har hands-on kontroll på alle de tekniske installasjoner på feltet. Vi kan sitte og gjøre denne type oppgaver hvor som helst forutsatt at vi har etablert et samarbeid med kunden fortekniske løsninger for informasjonsbehandling og analyse. Dette er tekniske elementer som inngår e-drift visjonen som da gir oss enorm fleksibilitet i måten jobben utføres, sier Sotberg. Om det er en tilfeldighet at Trondheimsdivisjonen av FORCE Technology har fått mange oppdrag i Norskehavet vites ikke, men Sotberg mener Trondheim er et gunstig sted å holde til for tilgangen på kompetent personell. Vi har veldig gode rekrutteringsmuligheter i Midt-Norge og har derfor en meget kompetent og dedikert stab. Det tror jeg gjør at kundene velger å komme tilbake til oss, sier han. Nordisk samarbeid Kontrakten med Talisman er viktig for oss, den sikrer vår posisjon som leverandør av denne typen tjenester og gjør at vi utvikler oss videre og i samarbeid med en nyskapende kunde finner kreative løsninger og måter å organisere og gjennomføre tjenester på for fremtiden, opplyser Sotberg. Vi er også i gang med arbeid på Varg-feltet, som også opereres av Talisman. Sotberg har troen på et meget godt og fruktbart samarbeid med Talisman i tiden fremover. De har en slank og spennende organisasjon som er avhengig av partnerskap med leverandører som FORCE Technology i et langsiktig og fortrolig perspektiv, sier Sotberg. Bedriften ser lyst på fremtiden. Sotberg mener at Norsk sokkel vil by på flere oppdrag i fremtiden og at teknologimiljøet i Midt-Norge har store muligheter. Vi jobber som en del av en større nordisk gruppe, så vi ser også blant annet på dansk sokkel, men Norsk sokkel har fremdeles stort potensial for oss, sier han. FORCE Technology ble skilt ut fra CorrOceans tjenestedivisjon i Hovedkontoret ligger i Danmark og har i overkant av 1000 ansatte på verdensbasis. Trondheimskontoret har 30 ansatte. Oss-nor as leverer spesialtjenester til kunder i oljebransjen. Selskapet ble etablert i 1983, har lokalt eierskap, og har vokst sammen med utviklingen i Norskehavet. I 2004 etablerte selskapet datterselskap i Hammerfest med sikte på å betjene Barentshavet. Oss-nor as disponerer et moderne og komplett anlegg som inkluderer subseaverksted, ventilverksted, maskinverksted og rørsenter. Firmaet har i dag 26 høyt motiverte ansatte, og forventer i 2005 en omsetning på ca 30 millioner kroner. For å videreføre den positive utviklingen selskapet har, søker vi etter flere medarbeidere. INGENIØRER Subsea Ventil/piping Hydraulikk Maskin For stillingene er det ønskelig med utdannelse på høyskolenivå, samt 3-5 års praksis. Teknikere med lengre relevant praksis oppfordres også til å søke. HYDRAULIKK PNEUMATIKK GLIDELAGRE VINDUSVISKERE Servi er Norges største totalleverandør av komponenter og systemer til offshore, marine og landbasert industri. FAGARBEIDERE CNC-operatører/maskinoperatører Industrimekanikere Vi søker primært erfarne dreiere/industrimekanikere med fagbrev. LÆRLINGER Maskin Industrimekaniker For å sikre fremtiden ønsker vi lærlinger innenfor nevnte områder. Foto: Husmo Foto Felles for alle stillingene: gode samarbeidsevner, strukturerte og systematiske arbeidsmetoder stå på vilje evne til å arbeide selvstendig Vi kan tilby: et godt arbeidsmiljø fokus på HMS konkurransedyktige betingelser en trygg og sikker jobb i en bedrift som aldri har hatt permitteringer eller oppsigelser som følge av svingninger i markedet Søknadsfrist for alle stillingene: 15. juni Kvalitet først sikkerhet alltid Spørsmål om stillingene kan rettes til daglig leder Stein Arne Schnell, eller på telefon P. O. Box 2115, 6502 Kristiansund Tlf: Fax: Servi Motion Control AS Lade Allé 9, 7484 Trondheim, tlf , faks

13 Midt-Norsk Oljeavis NYHETER Nr. 2 - juni EXPROSOFT: Vinnerne på Lerkendal Med unik software-teknologi utviklet i Trondheim sparer de oljeselskapene for milliarder av kroner. For hver krone de bruker på oss, får de 70 kroner tilbake, sier daglig leder i ExproSoft, Einar Molnes fra kontoret på Lerkendal Stadion i Trondheim. Penger spart for oljeselskapene betyr penger i kassa for ExproSoft. I 2004 omsatte selskapet for 13,5 millioner kroner og satt igjen med 6,7. En driftsmargin på 49 prosent. Fjoråret var et godt år ja, sier Molnes. Suksessoppskriften er enkel nok, og hovedingrediensen er et dataprogram som heter Well- Master. WellMaster analyserer alle brønndata og driftsdata. Teknologiske og menneskelige faktorer blir analysert, for å optimalisere installasjons- og produksjonsprosessen. I sum er WellMaster verdens største database for påliteligheten til brønnutstyr i ulike konfigurasjoner og miljø. Dataene samles inn elektronisk og manuelt, og brukes for å minimalisere sjansen for utblåsninger og mekaniske feil. Vi omdanner kunnskap om drift av utstyr til beslutningsgrunnlag for utbygging og drift av olje- og gassfelt, i hovedsak brønner og Daglig leder i ExproSoft, Einar Molnes. havbunnsinstallasjoner. sier Molnes. Markedet er begrenset til ikke mindre enn alle som borer ett hull i bakken i håp om å finne olje, men finnes fortrinnsvis offshore. Hvis man taper penger på produksjonsstans, så har man bruk for vårt produkt Så jo høyere tapene ved stans er, jo viktigere blir vi, sier Molnes. Helt enkelt: produksjonsstans i for eksempel 200 dager for en brønn som produserer 35 tusen fat i døgnet til en oljepris på 50 dollar pr. fat gir tapt (utsatt) inntekt på 2.24 mrd. Kroner med dagens dollarkurs. I tillegg må man plusse på kostnaden for innleie av en reparasjons-rigg noe som i dagens marked ligger nærmere dollar pr. dag. Timeprisen vår er som en middels Midt-norsk forretningsadvokat, og vi kan senke faren for produksjonsstans betraktelig, sier han. Liten interesse i USA Så langt har selskapet et tjuetalls oljeselskaper på kundelisten, med Statoil, Hydro og Shell som de største. Molnes anslår at 60 prosent av oppdragene er på norsk sokkel. I 2004 åpnet de et kontor i Houston. Men amerikanerne lar vente på seg, så Houston-avdelingen går for tiden på sparebluss. Ifølge Molnes er det flere grunner til at amerikanerne ikke har sett mulighetene i WellMaster. Amerikanerne er veldig redde for å dele brønninformasjon med noen. Delvis på grunn av at samarbeidsklimaet mellom oljeselskapene er ikke-eksisterende og delvis på grunn av at de er livredde for å bli saksøkt. Men vi ser også at det skyldes ulikt regelverk og mangel på kunnskap på toppen, sier Molnes. Eies av ansatte Konkurransesituasjonen må også sies å være god. Expro- Soft er ledende innen sitt markedssegment. ExproSoft har utspring fra SINTEF i Trondheim. Utviklingen av WellMaster startet i 1990, og i 2000 ble selskapet skilt ut fra SINTEF etter påtrykk fra oljeselskapene Hydro og Shell. SINTEF ble kjøpt ut i 2003 av selskapets syv medarbeidere, som i dag eier 97 prosent av ExproSoft. I 2003 fikk selskapet Midnor CNI sitt 30-års jubileumsstipend. Også i dag bruker ExproSoft NTNU og SINTEF som rekrutteringsbase for nye medarbeidere. NUTEC TRONDHEIM: Helikopterevakuering til 10 mill. Nutec Trondheim ekspanderer sammen med det øvrige offshoremarkedet i Midt-Norge. 2 juni åpne fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, Sør-Trøndelag Nutecs nye helikopterevakueringsanlegg på Høvringen i Trondheim. Fylkesordfører Tore O. Sandvik (t.h.) åpnet høytidlig det nye opplæringssentret hos Nutec i Trondheim. Her sammen med styreformann Petter Hernæs og daglig leder Roar Orekåsa, direktør ved Nutec Trondheim. Over femti gjester fra fjern og nær var tilstede under åpningen av et av de mest moderne treningssentere for helikopterevakuering i Europa. Anlegget har et fullskala helikopterskrog som slippes ned i et basseng for å simulere evakuering under vann. Samme dag offentliggjorde Nutec en 5-årskontrakt med Statoil på samlet kr 300 mill, hvorav ca. 14 mill pr år tilfaller avdelingen i Trondheim. Om lag personer er innom Høvringen for sikkerhetsopplæring hvert år, og dette er et godt tilbud til alle som driver innen offshore og annen maritim virksomhet i Midt-Norge. Nutec Trondheim har 24 ansatte og omsetter for 35 mill pr. år. Hydrogensenter i Trondheim Statkraft, Statoil og Det Norske Veritas planlegger å etablere et forsknings- og demonstrasjonssenter for hydrogen på Tyholt i Trondheim. Partnerne ønsker å utvikle miljøvennlige, lønnsomme og sikre løsninger for produksjon av hydrogen til drift av kjøretøy og til kombinert kraft- og varmeproduksjon, sier Statoil i en pressemelding. Senteret har en kostnadsramme på 55 millioner kroner. Senteret vil stå klart for bruk i Ifølge Mari Dotterud, informasjonssjef i Statoil, vil forskningssenteret vil bli et viktig bidrag i en nasjonal satsing på forberedelser til et framtidig hydrogenmarked. Planen er å etablere et senter hvor forskning på produksjon og bruk av hydrogen kan kombineres. Senteret vil inneholde forskningsfasiliteter, et besøkssenter og praktisk demonstrasjon av hydrogenbruk i transportsektoren, og til elektrisitet og varme. Grunnen til at senteret legges til Trondheim er på grunn av nærheten til Norges tyngste teknologiske forsknings- og undervisningsmiljø. Orkdal kommune Industrikommune nr. 1 i Sør-Trøndelag 140 da nye næringsarealer på Grønøra Vest

14 14 - Nr. 2 - juni 2005 NYHETER Midt-Norsk Oljeavis Opp-ned fra Ulstein Njord i rute Ulstein X-bow er navnet på skroget som ikke er som alle andre skrog. Ulstein satser friskt på sin nye skrogform for forsynings- og ankerhåndteringsfartøyer. Og testene viser at skroget holder mål og sparer diesel. Hydro er i full gang med boringen, og de 1,6 milliardene som skal brukes for å få satt i gang gasseksport fra Njord, har allerede fått bein å gå på. Skroget til Ulstein AX104, som den formelt heter, går mykere i sjøen. Vi ser at effektforbruket går ned og man sparer drivstoff, sier seniordesigner ved Ulstein Design, og hjernen bak det nye designet, Øyvind Gjerde Kamsvåg. At skroget går mykere i sjøen gjør også at mannskapet om bord får det mer komfortabelt, og vinduet for arbeidsavbrudd på grunn av dårlig vær blir mindre. Det har vært nok skeptiske røster i forbindelse med designet, sier Kamsvåg, men alle har stilnet når de har fått sett bilder og videoer fra modellforsøkene som ble gjort hos Marintek i Trondheim. Det største ankepunktet har vært kunders skepsis for at «grønn sjø» skulle slå inn vinduene på broen. Testene viser at dette designet faktisk minsker sjansen for dette, sier Kamsvåg. Den nye baugen gir en annen volumfordeling i skroget. Baugen er slankere, noe som resulterer at den flytter mindre vann og gir lavere akselerasjoner når den møter bølger. Kvantesprang Designidéen fikk han av å se på ubåter, sjødyr og annen konseptdesign. Tradisjonelle skrog er optimalisert for stille vann, men når man er utenfor moloen så er det jo stort sett ikke stille hav, og spesielt ikke offshore, der er det jo alltid sjø. Så jeg tenkte at de må gå an å tenke annerledes, sier han. Og annerledes ble det. Kamsvåg har fått et utall telefoner og tilbakemeldinger på designet som Ulstein kommer til å promotere hardt i tiden fremover. Dette er et vendepunkt for oss, sier han. Kamsvåg utelukker ikke at designet kommer til å bli brukt for større fartøy i fremtiden. Den første båten med den nye baugen skal leveres til det norske rederiet Bourbon Offshore Norway om et stort år. De har kontrakt på et ankerhåndteringsfartøy med opsjon på skip nummer to. Og Kamsvåg gir all ære til Bourbon for at de var villige til å satse på Ulstein X-bow. Selv beskriver Ulstein Design valget som et kvantesprang. Ulstein har i dag en ordrereserve på 2.7 milliarder kroner. Til Kårstø gassanlegg Vi har lagt et godt grunnlag for å nå målet med gasseksport fra Njord i oktober 2007, sier feltsjef Erik Abrahamsen. For aktiviteten er stor, i alle sektorer, noe også Hydro merket da kontraktene skulle ut. Spesielt stålmarkedet er presset. Det var for så vidt ikke noe problem å få ut kontraktene, men vi merket den store aktiviteten, sier Abrahamsen. Det meste er på plass, men bookingen av en del spesialfartøy gjenstår. Kontrakten for byggingen av gassrørledingen fra Njord til Åsgard gikk til Stolt Offshore, og har en verdi på ca. 320 millioner kroner. Boringen er også i rute. To sidestag har allerede blitt boret fra eksisterende brønner, hvor en har vært i produksjon siden begynnelsen av april. Vi har boret inn i en del av reservoaret som ligger høyere. Det vil gi geologene mer informasjon om feltet.. Produksjonen fra denne brønnen har gått veldig bra i snart to måneder og med dagens oljepris er den tilbakebetalt på kort tid, sier Abrahamsen. Hydro fikk konsesjon for utbygging av gasseksport fra Njord i januar i år. Av de totalt 1,6 milliardene som skal investeres på Njord er vel 500 millioner satt av til videre boring på feltet, opplyser Abrahamsen. NOW DOING ORMEN LANGE, SNØHVIT AND NORNE PROJECTS VISIT US AT OFFSHORE EUROPE 2005 STAND NO 1010 THERMOTITE BREDERO SHAW NORWAY AS N-7301 ORKANGER, NORWAY Phone Fax:

15 Midt-Norsk Oljeavis NYHETER Nr. 2 - juni BP bygger ut Skarv Etter mye om og men har BP og partnerne har blitt enige om en gasstransportløsning som er en viktig forutsetning for å få til en utbygging av Skarvfeltet. Mellom mrd. kroner skal investeres Og gassen den skal i land på Kårstø i Norge via Åsgard Transport system (ÅTS). Fristen for anbud for detaljerte ingeniørforstudier for skrog og havbunnssystem løper ut tidlig i juni med tildeling planlagt i september Forutsatt enighet i lisensen vil boring av 15 brønner for Skarv trolig starte i løpet av 2008, sier Jan Erik Geirmo, pressetalsmann i BP. Det legges opp til en samlet utbygging av Skarv-og Idunfeltene med oppstart av produksjonen i løpet av BP vil bygge ut feltet med en FPSO som skal bygges spesielt for Skarv i BPs regi. Skarvutbyggingen har vært utsatt lenge på grunn av mangel på transport i området hvor Skarv ligger. En del av uenigheten var BPs ønske om å bygge en egen gassrørledning direkte fra feltet og til Tampenområdet. Statoil, som er operatør på Skarvs nabofelt Idun, og medeier i Skarv, har på sin side gått inn for at gassen fra Skarv skal sendes gjennom Åsgård transport. En løsning som også ble støttet av statseide Gassco. Avgjørelsen medfører at rørledningen fra Åsgard til Kårstø må oppgraderes. Vi er godt fornøyd med resultatet av forhandlingene med Statoil. Resultatet er egentlig en vinn vinn situasjon for alle. Feltet blir utbygd og ÅTS får utnyttet kapasiteten og gassen kommer til land, sier Geirmo. Men for Norskehavet er det ikke transportkapasitet for nye gassressurser, så langt. Avgjørelsen medfører derfor at rørledningen fra Asgard til Kårstø må oppgraderes. Som nevnt i siste nummer av Midt-Norsk oljeavis har fylkesordførerne i Midt- Norge på sin side jobbet for at Skarv gassen må ilandføres på Tjeldbergodden. Men slik ble det altså ikke. Midt-norsk operasjonssete? Men Skarv produksjonen kan allikevel komme regionen til gode. Det spekuleres i om Stjørdal eller Kristiansund kan bli BPs operasjonssete i regionen når man trykker på knappen og starter eksporten fra Skarv i Det anses nemlig som en umulighet at myndighetene vil pålegge operatørene å etablere driftsorganisasjoner i nærheten av oljefeltene. Vi kommer til å ta en grundig konsekvensutredning hvor lokaliseringsstudien er en del av denne. Vi vil se på flere alternativer, Jan Erik Geirmo, pressetalsmann i BP. men stikkord for oss er funksjonalitet, synergieffekter med etablerte installasjoner og organisasjoner samt de føringer vi ser fra myndighetene, sier Geirmo. Offshore blir bemanningen rundt 35 personer til enhver tid, på land vil det være behov for en mindre bemanning til logistikk og lett driftstøtte. BP planlegger å sende plan for utbygging og drift, PUD, til norske myndigheter i fjerde kvartal De forventer godkjennelse i Stortinget tidlig i ORKDAL KOMMUNE

16 Ansvarlig utgiver: MIDNOR CNI AS, P.b Lade, 7441 Trondheim e-post: Ansvarlig redaktør: John Borten, tlf Redaksjonsråd: Asbjørn Rønning, Sør-Trøndelag fylke Knut Viggo Larsen, Nord-Trøndelag fylke Trond S. Kristiansen, Møre- og Romsdal fylke Birger Elvestad, Trondheim kommune Ellen Engdahl, Kristiansund kommune Jan Håvard Selseng, Stjørdal kommune Rudolf Larsen, Orkdal kommune Rudolf Holmvik, Verdal kommune Olav Hunnes, Hemne kommune Tor Langvold, Bjugn kommune Inge Kamsvåg, Aure kommune Oddbjørn Riseth, Namsos kommune Tlf.: Fax: Retur: MIDNOR CNI, Trykk: Postboks 3020 Lade, S-T Trykk, 7441 Trondheim Orkanger Grafisk utforming: Monsen Grafiske, Vegamot 4b, 7048 Trondheim. Tlf EINAR KNUDSEN: Shells vei til Kristiansund Einar Knudsen, direktør for informasjon og samfunnskontakt i Norske Shell gikk av med pensjon i slutten av mai. Før han entret pensjonistenes rekker tok vi en prat med ham om hvordan Shell endte opp i Kristiansund. Knudsen startet sin karriere som journalist i NRK, hvor han var i 8 år. Deretter gikk turen til Shell Norge, hvor han nå har vært i 22 år. Nå krysser han fingrene for Onyx. Men veien til Shells tilstedeværelse på Norskehavets dørstokk var ikke rett som en snor. Det var en lang prosess. Da det ble klart at vi hadde et funn som var verd en selvstendig utbygging på Draugen i 1984, hadde vi tre alternativer, sier Knudsen. Da jobbet han som informasjonssjef i Stavanger. Basedelen var grei nok. Det var det bare Kristiansund som var et realistisk alternativ. Der var de også bundet av rammer fra myndighetene. Spørsmålet var hvor Draugen skulle drives fra. Shell vurderte Stavanger, Kristiansund og Stjørdal eller Trondheim. Stavanger ble fort skrinlagt. Det lå for langt unna feltet og supplybaser. Trondheim/Stjørdalalternativet var attraktivt for sin nærhet til kommunikasjon, NTNU og et større forskningsmiljø. Kristiansund var attraktivt for sin nærhet til supplybasen. Å få alt på ett sted var tungtveiende, sier Knudsen. Boikottet av Trondheim Vi brukte mye tid på denne prosessen, vi gjorde grundige konsekvensutredninger og snakket med den politiske ledelsen i de aktuelle byene, sier Knudsen. Både Stjørdal og Kristiansund la forholdene til rette, og ønsket Shell velkommen med åpne armer. Det samme kan ikke sies om Trondheim, hvor politikerne hadde tatt en offentlig avgjørelse om å boikotte Shell. Da raste jo Sør-Afrikadebatten. Det var jo ikke så aktuelt å etablere seg et sted vi ikke var ønsket, sier han. Men Knudsen påpeker at dette ikke vippet vektskålen i en jevn debatt. Dette er resultatet av Shells etablering på Råket i Kristiansund. I tillegg til Draugen vil det nå fylles opp med driftsorganisasjonene til Ormen Lange og senere Onyx. Det ble raskt klart at Kristiansund var det desidert beste alternativet for alle parter. Nærhet til feltet, basen og helikopter, samt kommunens velvillighet, gjorde etter hvert Kristiansund til et åpenbart valg, sier han. Det største øyeblikket Da vår POD (plan for operasjon og drift) ble enstemmig vedtatt i Stortinget visste jeg at vi hadde valgt riktig. Det var et av de største øyeblikkene i min karriere, sier Knudsen. At Kristiansund var riktig har også vist seg i ettertid, mener Knudsen. Han peker på Ormen Lange, Draugen, Aukra og nå kanskje Onyx hvor Shell har hatt en større eller mindre finger med i spillet har blitt styrt fra Kristiansund. I tilegg skal vi i år bore syv brønner i Norskehavet. Noen vil lede fram til utvikling og drift i fremtiden, sier han. Flere til Kristiansund Før han trer inn i pensjonisttilværelsen mener Knudsen at den største utfordringen til Kristiansund er å få flere oljeselskaper til å etablere seg i byen. At det blir et nytt Stavanger tror han ikke, men han er overbevist om at byen ikke har realisert sitt potensial ennå. Kommer det flere oljeselskaper vil synergien bli enda mer merkbar. Basevirksomheten og serviceselskapene i byen kommer nok til å vokse betraktelig, sier han. Selv om Knudsen nå pensjonerer seg fra Shell, kommer han ikke til å ligge på latsiden. Jeg skal bevilge meg en god lang ferie, så begynner jeg å jobbe med eget konsulentfirma, sier han. Vi ønsker Knudsen lykke til som pensjonist, konsulent og ferierende. Avisutklipp fra 2. mars YOUR LOGISTICS PARTNER IN NORWAY GRIEG LOGISTICS Main Office: Grieg Gaarden, C. Sundtsgt. 17/19, 5804 Bergen, Tel.: Branches: Trondheim Kristiansund Ålesund Florø Mongstad Sture Ågotnes Bergen Flesland Stavanger Tønsberg Kongsberg Oslo Gardermoen Rotterdam

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U22 Arkivsaksnr: 2012/3462-4 Saksbehandler: Audny Merete Mehammer Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Konsekvensutredning PL 475

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Funn i planleggingsfase (hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt). 2/12-1 Freja...135 3/7-4

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Vestbase logistikkmotoren for Norskehavet hva nå?

Vestbase logistikkmotoren for Norskehavet hva nå? Vestbase logistikkmotoren for Norskehavet hva nå? Adm.dir. Alf Dahl Vestbase AS - Dagens status -aktivitet og omfang - Hva skjer fremover? Vestbase knutepunkt for offshoreaktiviteten i Norskehavet Hva

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja.................................................

Detaljer

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet Bodøseminaret 15.12.2004 Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet 5 5 12 Petoro på norsk sokkel 74 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Barentshavet 72 7120 7122 70 14 12 Harstad 90 utvinningstillatelser 18

Detaljer

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass?

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2 (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Ny infrastruktur og global utvikling Et gass rør fra Barentshavet

Detaljer

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne HKS-354 BNN til NNE Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne Statoil i Nord Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

Nord et spennende område en spennende framtid

Nord et spennende område en spennende framtid Classification: Statoil internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya Nord et spennende område en spennende framtid Edd-Magne Torbergsen, Informasjonssjef, leting Nordområdene / drift Norne

Detaljer

Olje og gass - muligheter for innlandet. Konferanse og leverandørmøtebørs 2006

Olje og gass - muligheter for innlandet. Konferanse og leverandørmøtebørs 2006 Olje og gass - muligheter for innlandet Konferanse og leverandørmøtebørs 2006 Olje og gass muligheter for Innlandet Petroleumsvirksomhetens betydning og de politiske utfordringene tilknyttet denne vil

Detaljer

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet 9 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Nordsjøen Norskehavet Barentshavet 60 50 Undersøkelse Avgrensning Antall brønner 40 30 20 10 0 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting Siktemålet med letevirksomheten er å påvise nye, lønnsomme petroleumsressurser, samt bidra til et stabilt og jevnt aktivitetsnivå.

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

16 Fremtidige utbygginger

16 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja... 143 3/7-4

Detaljer

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Antall brønner 60 50 40 30 20 Avgrensning Undersøkelse 10 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Trøndelagsrådets AU-møte den 17. september. Nytt MOLGA? Organisering av olje- og gassarbeidet.

Trøndelagsrådets AU-møte den 17. september. Nytt MOLGA? Organisering av olje- og gassarbeidet. Vedlegg TRAU-sak 13-2014 Notat til Trøndelagsrådets AU Trøndelagsrådets AU-møte den 17. september. Nytt MOLGA? Organisering av olje- og gassarbeidet. 1. INNLEDNING MOLGA (Midt Norge Olje og Gass) ble vedtatt

Detaljer

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Leverandørens muligheter og utfordringer i en V&M-kontrakt Daglig leder REINERTSEN AS avd. Bergen Arve Tjønn Rinde ERR as / TRR as (50/50%) ENGINEERING

Detaljer

VELKOMMEN 10.09.2014. Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore. Foto: Kje)l Alsvik - Statoil

VELKOMMEN 10.09.2014. Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore. Foto: Kje)l Alsvik - Statoil VELKOMMEN 10.09.2014 Foto: Kje)l Alsvik - Statoil Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore AGENDA VELKOMMEN NYHETER FRA OLJEBRANSJEN PLAN FOR MARKEDSFORUM ARRANGEMENT DISKUSJON og DEBATT

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

Transportløsninger for gass i Norskehavet. Thorbjørn G. Svendsen, Gassco Oljens dag, Kristiansund 17 september 2007

Transportløsninger for gass i Norskehavet. Thorbjørn G. Svendsen, Gassco Oljens dag, Kristiansund 17 september 2007 Transportløsninger for gass i Norskehavet Thorbjørn G. Svendsen, Gassco Oljens dag, Kristiansund 17 september 2007 Innhold Gasstransportsystemet Gassco Infrastrukturutvikling Norskehavet Behov for transport

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Sokkelåret 2005 Oljedirektør Gunnar Berge Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Leteåret 2005 12 påbegynte letebrønner Ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner Seks nye funn To oljefunn og ett gassfunn

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Nordmørskonferansen 2015

Nordmørskonferansen 2015 Nordmørskonferansen 2015 Vestbase vekstmotor i utfordrende tider Alf Dahl Adm.dir. Vestbase AS VESTBASE / KRISTIANSUND Logistikk- og serviceknutepunkt for offshoreaktiviteten i Norskehavet Vestbase-modellen

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 189 er et gassfelt sør i Norskehavet, omtrent 130 km nordvest av Molde. Gassen blir ført i land til Nyhamna i Møre og Romsdal. ligger i et område hvor de klimatiske

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 Dato: 1. juni 16 v/ Frode Alfheim Aktivitetsstatus Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Nordnorsk sokkel

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Petropolen 18.februar 2016. Alf Dahl - Adm.dir

Petropolen 18.februar 2016. Alf Dahl - Adm.dir Petropolen 18.februar 2016 Alf Dahl - Adm.dir En samtale omkring situasjonen i næringslivet i Møre og Romsdal, ledighet og utfordringene knyttet til fallende etterspørsel i olje- og gassindustrien, konsekvenser

Detaljer

Status for leverandørindustrien etter fremlagt oljemelding og revidert nasjonalbudsjett

Status for leverandørindustrien etter fremlagt oljemelding og revidert nasjonalbudsjett Norsk Offshoredag 2004 Status for leverandørindustrien etter fremlagt oljemelding og revidert nasjonalbudsjett Knut Aaneland, TBL Offshore Norsk Offshoredag 2004 27. mai 2004 1 av 26 TBL Offshore 120 norske

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

Orkangerkonferansen 31.05.2007

Orkangerkonferansen 31.05.2007 Orkangerkonferansen 31.05.2007 Tema Organisering Prosjektportefølje med fokus på Tyrihans manifold modul HMS Nye etableringer Konsernstruktur REINERTSEN AS Erik R./Torkild R. Reinertsen (50/50%) STØTTE

Detaljer

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 1. kvartal 2008 Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 Erik Haugane, administrerende direktør Paul E. Hjelm-Hansen, finansdirektør Torgeir Anda, kommunikasjonssjef Høydepunkter Tildeling av lisensandeler

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 13. september 2016 Frode Alfheim, nestleder Industri Energi og leder av arbeidsgruppen for rapporten Goliat 2016 Melkøya 2007 Funn Barentshavet

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011 Oljevirksomheten mot nord Brønnøysund 1. april 2011 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Vi er i dag 190 ansatte, kontor i Harstad med 12 ansatte Hovedkontor i Trondheim 2 Det norskes

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 3 Felt og prosjekt under utbygging (Godkjente utbygginger som betraktes som oppgradering av eksisterende felt er omtalt i kapittel 2. Dette selv om utbyggingen har krevd egen godkjennelse for Plan for

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

F y l k e s r å d s n o t a t

F y l k e s r å d s n o t a t F y l k e s r å d s n o t a t Fylkesrådets forberedende møte 28. oktober 2014 Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Knut Viggo Larsen 14/07369-1 --- 29.09.2014 Unntatt offentlighet Off.l. 14 Trøndelag -

Detaljer

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri GASSKNUTEPUNKT NYHAMNA Rundebordskonferanse 18.07.2012 Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri FRA LINJEBYGGING TIL OFFSHORE SERVICE AS Linjebygg var entreprenør, med hovedaktivitet innenfor

Detaljer

Norskehavet Status og veien videre

Norskehavet Status og veien videre Norskehavet Status og veien videre Felles Næringslivsdag i samarbeid med Kom Vekst og Sunndal Næringsselskap Torsdag 16. september 2010 Arve Rennemo HMS resultater Drift Nord Alvorlig hendelsesfrekvens

Detaljer

Ordinær generalforsamling Trondheim, 7. april 2014

Ordinær generalforsamling Trondheim, 7. april 2014 Ordinær generalforsamling 2014 Trondheim, 7. april 2014 Alltid videre for å skape verdier på norsk sokkel 22 nd round 23 rd round APA rounds Barents East Norwegian Sea NE &c. Leting, salg av lisenser,

Detaljer

Kerosene = parafin 4

Kerosene = parafin 4 1 2 3 Kerosene = parafin 4 Eg. iso-oktan (2,2,4 trimetylpentan) og n-heptan 5 Tetraetylbly brukes ofte sammen med tetrametylbly som tilsetningsstoff til motorbrennstoffer (blybensin) for å øke oktantallet

Detaljer

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr Dialogmøte Tromsø 18 oktober 2007 Letedirektør Yngve Vassmyr Innhold Forretningsstrategi Ledelse og organisasjon Portefølje FoU/Teknologi Utviklings scenarier Leverandørindustri Oppsummering Vår forretningsstrategi

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest!

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Innlegg 25. september 2012 Følgende manus dannet utgangspunkt for innlegget til olje- og energiministeren sitt innlegg på konferansen. Innledning - Sogn og Fjordane

Detaljer

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien.

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset AS har sitt hovedkontor i Molde, med verksteder og kontorer

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter Pressekonferanse Stavanger 5. november 29 SDØE kontantstrøm pr 3. kvartal: 77 milliarder Resultater Pr 3. kvartal 29 Pr 3. kvartal 28 Hele 28 Resultat etter finansposter

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg ved Norsk olje og gass dialogmøte Bodø, 04.april 2013 Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing Bilde 1 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette møtet

Detaljer

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Hvordan kan man bli underleverandør? Erik Fuglseth, Nav itas Hvem, hvilke, hva, hvordan? Navitas sin virksomhet Verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse

Detaljer

DEMO 2000 sikrer kvalitet

DEMO 2000 sikrer kvalitet DEMO 2000 sikrer kvalitet Program Piloterings- og demonstrasjonsprogram DEMO 2000 DEL XX / PROGRAMNAVN AKRONYM Om programmet Piloterings- og demonstrasjonsprogram DEMO 2000 DEMO 2000 er et teknologiprogram

Detaljer

Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland. Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS

Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland. Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS www.mip.no/en/ 2015 .litt om Mo Industripark Mo Industripark En ledende

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Hans Jakob Hegge Direktør Driftsutvikling Undersøkelse og produksjon Norge Statoil Sandsli - Et kraftsentrum i Bergensregionen 50 45 40

Detaljer

Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011:

Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011: 2 Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011: BORD 1 Ivar Helge Hollen - Aukra Gass Større anvendelse av småskala gass og industriell anvendelse av gass BORD 2 - Martin Risnes HiMolde Økt aktivitet

Detaljer

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV.

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. Jan André Furnes Subsea IMR Team lead A/S Norske Shell 1 DRIFT OG VEDLIKEHOLD FRA KRISTIANSUND A/S Norske Shell 2 1.0 DRAUGEN A/S Norske Shell

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Oljeutvalget Møtested: Møterom 4. etasje, rådhuset Dato: 03.03.2010 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Tønnesen Leder AP Harald

Detaljer

Videreutvikling av norsk sokkel

Videreutvikling av norsk sokkel Videreutvikling av norsk sokkel Øystein Michelsen Oljeservice-seminar Sparebank1 SR-Bank 25. november Kort om Statoil Nye energiløsninger Maksimere Main priorities potensialet på norsk sokkel Internasjonal

Detaljer

Ressursforvaltningen i Norskehavet - ODs fire scenarier - hva er gjennomførbart?

Ressursforvaltningen i Norskehavet - ODs fire scenarier - hva er gjennomførbart? Produksjon (millioner Sm 3 o.e. per år) 300 250 200 150 100 50 Ressursforvaltningen i Norskehavet - ODs fire scenarier - hva er gjennomførbart? Bente Nyland Oljedirektør Historisk produksjon Basisprognose

Detaljer

Hvordan realisere de fremlagte strategier for økt verdiskapning og eksport

Hvordan realisere de fremlagte strategier for økt verdiskapning og eksport Hvordan realisere de fremlagte strategier for økt verdiskapning og eksport Olje- og energiminister Einar Steensnæs OG 21 ForumInstitutt for energiteknikk, Kjeller 15. oktober 2003 Total olje- og gassproduksjon

Detaljer

Verdier for framtiden

Verdier for framtiden Verdier for framtiden Ressursrapport for felt og funn 2017 15. juni 2017 Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift Les rapporten på www.npd.no OLJEDIREKTORATETS ROLLE Størst mulig verdi for samfunnet

Detaljer

Næringslivssamarbeid med Russland

Næringslivssamarbeid med Russland Forskningsrådets Nordområdekonferanse 14.11.06 Næringslivssamarbeid med Russland Dr.ing. Torkild R. Reinertsen Reinertsens historie 1946 1980 Arne R. Reinertsen Rådgivende Ingeniør 1980 1994 Reinertsen

Detaljer

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås Shell satser i Norge Prosjekter Organisasjon Kontrakter Prosjektdirektør Bernt Granås 1 Shell i Norge Gro Gro Ormen Lange Linnorm Draugen Nyhamna Gjøa Kvitebjørn Troll Ormen Lange Subsea Compression test

Detaljer

Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet

Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet St.prp. nr. 60 (2006-2007) Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen 30. mars 2007 Stortingsproposisjonen omhandler Styrenes begrunnelse for sammenslåing

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 En unik gassposisjon Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 50 års utvikling av naturgassmarkedet i Europa 2 1996: Troll starter eksport til Europa 2008: LNG til

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

Pressekonferanse årsresultat 2008 Presentasjon til utdeling. Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009

Pressekonferanse årsresultat 2008 Presentasjon til utdeling. Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009 Presentasjon til utdeling Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009 Historisk resultat - høye priser Resultater 2008 2007 Resultat etter finansposter (milliarder kroner) 160 113 Kontantstrøm

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer