GRØNT SYKEHUS UTEMILJØ I SÆRKLASSE VED ST. OLAVS HOSPITAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRØNT SYKEHUS UTEMILJØ I SÆRKLASSE VED ST. OLAVS HOSPITAL"

Transkript

1 GRØNT SYKEHUS UTEMILJØ I SÆRKLASSE VED ST. OLAVS HOSPITAL

2 Bilder og tekster: Stein Risstad Larssen og Knut Hellerud, Røe Kommunikasjon Flyfoto: Erik Børseth Faglige bidrag: Landskapsarkitekt Trond Heggem, Asplan Viak AS og sjefarkitekt Ragnhild Aslaksen, Helsebygg Midt-Norge. Layout: Guri Jermstad AS Trykk: Grøset AS Utgivelse: Oktober 2014 ISBN: ISBN: Forsidefoto: Mats Ørstad, rullestoltrening i Sykehusparken (s. 69) Baksidefoto: Lek i Ragnhilds park med Kunnskapssenteret og Gastrosenteret i bakgrunnen.

3 FORORD VAKKERT, POPULÆRT OG FUNKSJONELT Asplan Viak er involvert i utallige prosjekter over hele i landet. Enkelte av dem gjør oss ekstra stolte som St. Olavs Hospital på Øya i Trondheim. Allerede i 1997 ble Asplan Viak valgt som landskapsarkitekt og teknisk rådgiver for samtlige gater, parker og offentlige rom utenfor byggelinjene. Formveileder RIT 2000 og Prinsipplan Landskap ble utarbeidet tidlig i prosjektet og har hele tiden ligget til grunn for utformingen av sykehusets utearealer, med uvanlig sterk vekt på grønn opplevelseskvalitet, form, funksjon og universell utforming. Norges største sykehusutbygging har medført krevende oppgaver for Asplan Viak på utallige områder innen landskapsarkitektur, tekniske fag, plan- og reguleringsarbeid. Alt dette har gitt oss som prosjekterende og planleggere uvurderlig kompetanse på komplekse utbyggingsoppgaver med en tydelig arkitektonisk idé og bærekraftig miljøprofil. Byggherrens ambisjon om å skape et pasientvennlig sykehus av høy kvalitet integrert i Trondheims bystruktur, har vært tydelig gjennom hele prosessen. Vi har hatt gleden av å få tegne ut konkrete løsninger innenfor disse rammene. Omgivelser av høy kvalitet er helsefremmende, og det har vært tilfredsstillende å jobbe med en byggherre som hele veien har vektlagt dette. Etter mange års innsats er vi stolte av det vi som landskapsarkitekter og ingeniører har klart å tilføre sykehusanlegget, i nært og tillitsfullt samarbeid med byggherre og entreprenører: Utearealet har blitt en vesentlig tilvekst til by og sykehus vakkert, populært og funksjonelt! Både ideer og bygd resultat dokumenteres i denne bokas tekst og bilder. En stor takk rettes til byggherre og samarbeidspartnere for at vi gjennom 17 år har fått anledning til å forme omgivelser til glede for alle som bruker sykehusområdet. Stor takk også til brukere av området, som raust har formidlet sine personlige opplevelser av uteanleggene i denne boka. God lesning! Lisbet Haug Avdelingsleder Landskap, Asplan Viak AS

4 EN FRODIG SUKSESS Sykehusutbyggingen i Trondheim er vellykket av mange grunner, men de frodige og innbydende uteområdene er en betydelig suksessfaktor. De er trivsels- og helsefremmende og gjør St. Olavs Hospital til en attraktiv, miljøvennlig bydel med appell til alle i sykehusområdet, enten de er pasienter, ansatte, studenter, naboer eller besøkende. Ideen til den grønne bydelsstrukturen kom allerede i 1995, med den internasjonale arkitektkonkurransen for universitetssykehuset. Her la vinnerutkastet framsynt opp til en utbygging i kvartaler med betydelig innslag av hager, parker og gater. Alt med et variert, helhetlig og åpent preg. Denne grunnplanen har vist seg forbløffende slitesterk, og er lett gjenkjennelig i det ferdige sykehusanlegget til tross for atskillige justeringer og modifikasjoner. Når St. Olavs Hospital trolig har fått landets flotteste sykehusomgivelser, er det resultat av et uvanlig godt samarbeid mellom Helsebygg Midt-Norge og en rekke fremragende rådgiver- og entreprenørmiljøer. Innsatsen fra brukerorganisasjonene må også trekkes fram. Uten dem hadde vi neppe greid å gjøre sykehusområdet så tilgjengelig for alle. En særlig takk går til Asplan Viak som fra 1997 til 2014 har vært ansvarlig rådgiver for reguleringssaker og de fleste planer for uteanlegg og infrastruktur ved sykehusutbyggingen. En bedre «grønn partner» kunne vi ikke hatt! Bjørn Remen, Direktør, Helsebygg Midt-Norge

5 INNHOLD 1. Grønne prinsipper Frodig gatenett Populære gårdsrom Livgivende vann Varierte takhager Mangfoldig sykehuspark Kraftfull elveskråning Nyskapende belysning Universell utforming Moderne bydelspark Unik plass Grønt sykehus mer enn uteområder Heder og ære Seksti års innsats

6 GRØNNE PRINSIPPER VESENTLIG RESSURS Grønne omgivelser stimulerer fysisk og mental helse og er en vesentlig ressurs i et sykehusmiljø, der tilværelsen ofte settes på harde prøver. I utformingen av St. Olavs Hospital er det derfor lagt betydelig vekt på helhetlig landskapsarkitektur og parkmessig bearbeiding av sykehusområdet. Resultatet er en livgivende, frodig grønn struktur som strekker seg gjennom hager, gater, parker, plasser og andre uterom. En viktig naturkvalitet for sykehuset på Øya er også Nidelva og elveskråningen. STEMNING: Fra damområdet i Sykehusparken

7 NATURENS MYKE LINJER Grøntområdene i sykehusområdet tjener som bevisst kontrast til de stramme kvartalene. Der byggene nødvendigvis følger rette linjer, gjør beplantningene det motsatte. For eksempel står trær aldri i alléer, men er plantet i grupper og felt for å myke opp bebyggelsesmønsteret. KVARTALER OG UTEROM Olav Kyrres gate (øverst) Gastrohagen (nederst) Bildet viser det rehabiliterte 1902 bygget foran nybyggene Bevegelsessenteret, Kunnskapssenteret og Akutten og Hjerte-lunge-senteret (t.v.). St. Olavs Hospital er bygd ut i kvartaler, et velkjent mønster i byutforming. Dermed er en ytterst kompleks bygningsmasse brutt ned i begripelige enheter som gir enklere orientering, fleksibilitet og gode dagslysforhold ute og inne. Kvartalsmønsteret er dessuten uttrykk for offentlighet og fellesskap, der uterommene trer tydelig fram. Dette har gitt et variert og velordnet arkitektonisk miljø. Uterommene binder også sykehusområdet sammen med tilgrensende boligområder på Øya

8 INNTRYKK FRA ALLE VINKLER De grønne områdene utgjør en unik opplevelseskvalitet ved St. Olavs Hospital, og naturinntrykkene kommer fra alle vinkler. Den transparente byggemåten gir også naturkontakt mange steder innendørs. For eksempel fra Kvinne-barn-senterets 1. og 2. etasje (t.h.)

9 FRODIG GATENETT DEN GRØNNE RYGGRADEN Olav Kyrres gate er sykehusets hovedgate og «ryggrad». Den østlige delen av gata ble anlagt før selve St. Olav- utbyggingen, på «lokket» av den første av tre parkeringskjellere i sykehusområdet. Her er vegetasjonen samlet i en tolv meter bred allmenning, med gressflater, bunndekkende vekster og lyse, lette piletrær plantet i rytmiske felt. De utvalgte trærne er sterile og dermed til liten sjenanse for allergikere

10 ST. OLAVS HOSPITAL: Kartet over ferdig sykehusanlegg viser tydelig de rause grøntarealene i kvartaler og gateløp

11 ANNEN VERDEN: Dette er en helt annen og grønn verden enn det gamle sykehuset. Og så sentrumsnært! sier Oddny Rønsåsbjørg, tidligere kreftpasient og aktiv i Kreftforeningens frivilligarbeid på St. Olavs Hospital. GRØNN VALIUM: Uteområdene i universitetssykehuset gir en fantastisk ramme rundt jobben. Rene valium! Kolleger på besøk er både imponerte og misunnelige, humrer Svein Arne Nordbø, overlege og 1. ammanuensis, med Laboratoriesenteret som arbeidssted

12 CANDISS: NTNU-koret Candiss frisker opp i sykehusgatene. SEGWAY: Nye tider og ny sykehustransport

13 SYKKELMILJØ 1: Mange og trygge parkeringsmuligheter for sykler styrker sykehusets grønne profil. Ifølge Augusta Kvam (t.v.) ved bioingeniørutdanningen er det lagt «veldig bra til rette for syklister». Hun sykler hver dag mellom Leangen og Øya. SYKKELMILJØ 2: Ingunn Nervik (t.h), avdelingsingeniør ved NTNU, sykler daglig mellom Fossegrenda og Laboratoriesenteret og mener St. Olavs Hospital har fått et «kjempefint sykkel- og parkeringssystem». Hun setter særlig pris på de låsbare plassene og muligheter for å sette sykkelen under eget tak i to høyder

14 GATER I RØDT, GULT OG BLÅTT Sykehusområdet har tre nord-sørgående gater som krysser Olav Kyrres gate og forbinder St. Olavs Hospital med boligområdene på Øya. Disse tverrgatene utgjør en vesentlig del av den grønne strukturen i sykehuset. Plantevalget i gatene er hovedsak foretatt etter et «kromatisk prinsipp». Det innebærer at vegetasjonen har fått ulik farge og karakter i de tre gatene. Et vesentlig vilkår for alt plantevalg i sykehusområdet har vært å finne arter som er så robuste at de tåler varierende grad av vedlikehold samtidig som de beholder frodigheten. RØD: Harald Hardrådes gate er det røde gateløpet. Her er de mest framtredende treslagene blodlønn og spisslønn, mens klipt bøk og rosespirea går igjen som busker. Markdekkende roser pryder også Harald Hardrådes gate. 26 GUL: Edvard Griegs gate er karakterisert med busker som bærer gule blomster. Gult går dessuten igjen i alperips, buskmure og sibirmuregull. Treslaget i gata er ask, med sitt lyse bladverk. BLÅ: Prinsesse Kristinas gate har fått et blått preg ved hjelp av blåleddved og rogn med rognspirea som undervegetasjon, sammen med mahonia og hortensia. 27

15 POPULÆRE GÅRDSROM Utsyn til grønt Sykehussentrene er etablert med indre gårdsrom, og minst 20 prosent av arealet innenfor byggelinjene består av grøntareal, enten på bakkeplan eller som takhage. Det har vært et vesentlig prinsipp at alle pasienter skulle se «grønt eller himmel» fra sengerom. Merk: St. Olavs Hospital er konsekvent bygd med enerom. Halvprivat areal Gårdsrommene har ulik utforming og identitet, men alle har «åpen flyt» fra senter og/eller gate. De framstår dermed som halvt private og halvt offentlige arealer. Det betyr at den som befinner seg der, er både skjermet og åpent eksponert. Gårdsrommene bidrar også til å lette orienteringen i sentrene. Utstrakt bruk De sentervise hagene på bakkeplan brukes mye og er et opplagt suksesskriterium for hele sykehusanlegget. Når været tillater det, er det nesten alltid folk i gårdsrommene, og de fungerer som populære utendørskantiner

16 PLAN: Gårdshage med basseng i Bevegelsesssenteret. 3D-tegning fra detaljprosjekt. RESULTAT: Bevegelseshagen i ferdig form

17 HIMMELVID: Vi benytter gårdshagen i Bevegelsessenteret så ofte som mulig, forteller Hanne Wraaldsen (t.v.) og Gullbjørg Hvidtsten. Begge er sykepleiere ved ortopedisk poliklinikk og veteraner på Øya. Forskjellen mellom det gamle og nye sykehuset er himmelvid, sier de. PÅVIRKER: Sykepleier Gullbjørg Hvidtsten prøver gjerne ut bronsestolen* i dammen utenfor Bevegelsessenteret. Både vi ansatte og pasientene blir påvirket av alt dette fine rundt oss. Omgivelsene har mye å si. I sommer hadde vi besøk av en andeflokk i dammen også, forteller Hvidtsten. *Kunstprogrammets bronsestoler er tenkt som hvilesteder i sykehusområdet, og fem støpte stoler står spredt i Bevegelsessenteret, Sykehusparken, og Akutten og Hjerte-lunge-senteret. Stolene er laget for å ses og brukes. Kunstner: Mari Røysamb

18 ATTRAKTIVT: Helt nye, grønne legestudenter i Laboratoriesenterets gårdshage. I 2020 er de ferdig utdannet ved universitetssykehuset i Trondheim, landets mest attraktive medisinske lærested. F.v. Rikard Meyer Sandling, Bergen; Anette Arild, Bærum; Shelley Hong, Leknes; Johanne Nordlund, Grong; Signe-Elise H. Skavlan, Trondheim; Ida Johnsen, Lørenskog (fadder)

19 Ferske i det grønne IDA: De flotte uteområdene på St. Olav skaper en rolig og behagelig atmosfære. Det oppleves fint å tilbringe tid her ute. JOHANNE: Vi må ha Norges fineste «skole»! RIKARD: Ikke bare er det hyggelig å tilbringe tid i uteområdene på sykehuset. Det er også fornøyelig å beskue uteområdene fra innsiden av sykehuset. SHELLY: Jeg har forandret syn på hvordan det kan se ut i et sykehusområde. Her framstår det som et kunstverk, samtidig som det har et hjemme koselig preg. Føler meg veldig heldig som får være her i 6 år. ANETTE: Uteområdene her er utrolig fine. Man skulle nesten ikke tro at dette er et sykehus. SIGNE: Uteanleggene er veldig moderne og gir en behagelig og beroligende feeling

20 ATMOSFÆRE: Her er det lyst og trivelig og en spesiell atmosfære, sier Andreas Harsjøen og Wenche Dalen. Paret fra Tynset besøker gårdshagen i Nevrosenteret,* der Andreas venter på time for å få korrigert et uregjerlig dren i øyet. Da gjør det godt å oppholde seg i grønne omgivelser. Synd vi ikke får brukt dem enda mer, mener Wenche. HUMØR: I hagen til Hotell St. Olav møter vi Gudny Sæther og Irene Bostad, mor og datter fra Selbu. Irene har nettopp gjennomgått enda en stor øreoperasjon, den tredje i rekka. Det er tøffe tak, men jeg hører stadig bedre, og kommer i godt humør av alt dette nydelige og grønne, sier hun. *Gullik Gulliksen AS Landskapsarkitekter har vært rådgiver for gårdshagene i Nevrosenteret og pasienthotellet (byggefase 1). Gullik Gulliksen var også engasjert i utforming av takhager i første del av byggefase

21 NICE: Kasia Lachawclak fra Szcwcin i Polen arbeider som vikargartner hos Søbstad og luker i bed ved Bevegelsessenteret. Nice job og utrolig fint sykehus! Fins det maken til dette noe sted? Jeg vil prøve å flytte til Trondheim for godt. Faren min bor her allerede, sier Kasia. SORG: Sykehusets kapellhage ligger i forlengelsen av Laboratoriesenteret, vendt mot nabolaget i sør. Den frodige, lille «eplehagen» med de lave murene gir besøkende en viss beskyttende skjerming, men forsøker ikke å gjemme bort død, sorg og savn

22 FONTENEPLASS: Perspektivskisse av fonteneplassen i Gastrosenterets gårdshage. (Fra detaljprosjekt) FERDIG: Fonteneplassen realisert

23 LIVGIVENDE VANN VÅTT OG VAKKERT Vann skaper miljø, og våte, vakre installasjoner preger sykehusområdet. Det betyr at uterommene er tilført en ekstra dimensjon av friskhet, liv, lys og lyd, så vel som muligheter for ro og ettertanke. Dammer, fontener, vannspeil og vannfall er en attraksjon! 44 45

24 VANN: Laboratorsenteret (øverst t.v.), Hotell St. Olav (øverst t.h.), Bevegelsessenteret (nederst t.v.), Kvinne-barn-senteret (nederst t.h.). MER VANN: I Gastrohagen

25 OG ENDA MER VANN: Sykehusparken. Laboratorsenteret (øverst t.v.), Kvinne-barn-senteret (øverst t.h.), Hotell St. Olav (nederst t.v.), Bevegelsessenteret (nederst t.h.)

26 VARIERTE TAKHAGER Pionér på grønne tak Takhager ble planlagt tidlig i St. Olav-prosjektet, lenge før denne byggemåten slo gjennom som følge av miljøriktig prosjektering. Takhager er bygd i alle sykehussentra på Øya i varierende utforming og størrelse. De er plassert både på toppen av bygget og i etasjene under. Nøysom sedum De fleste hagene har et dekke av tørkesterk sedum (bergknapp) som varierer i farge og utseende etter årstidene. Om sommeren blomstrer plantene med hvite, gule og rosa små blomster. Vinterstid har sedum en rødbrun farge. Takvegetasjonen skal ikke vannes eller klippes og krever derfor lite vedlikehold. Varierer i bruk Bruken av takhagene varierer fra senter til senter, og de mest attraktive ligger i Kvinne-barn-senteret, der det også er oppført et originalt «stillerom» (tegnet av arkitektstudenter) på toppen av vestfløyen. Særlig funksjonelle er Barne- og ungdomsklinikkens to hager i 4. etasje. De er møblert med lekeutstyr og ligger rett utenfor sengerommene. Alle takhager har sin betydning, og selv om enkelte er i begrenset praktisk bruk, gir de positive visuelle opplevelser. Hvem foretrekker ikke å ha utsikt til grøntareal framfor takpapp og rør? 50 51

27 HÅRFINT: Vårinn Rein Trustrup (sittende) med venninnen Anna Hatlinghus fra Levanger har gjort om Barneklinikkens østlige takhage til «frisørsalong», mens Remi Sæther suser forbi på traktor. Her er det trivelig og luftig, sier Vårinn. Med mage- og tarmsykdommen Chron er hun gjengangerpasient og bruker ofte takhagene i Kvinne-barn-senteret. TAKPAUSE: Renholdertrioen Brit Hess, Charlotte Asbjørnsen og Tove Oshaug tar fem minutter på Barneklinikkens vest-takhage og skryter gjerne av sykehusets uteområder: Vi har fått masse fine hager, parker og plasser og bruker dem mye. Tenk hvordan det så ut her før. Alt var nedslitt og gått ut på dato. Nei, dette er noe helt annet; det hører vi stadig fra pasientene også. Og så mange stille områder, og så mye flott utsmykking! Favorittsted? Det er vanskelig å si for alt er blitt så bra. Men Sykehusparken og gårdshagen i Nevrosenteret fortjener ekstra ros

28 FJELLET: Dette er jo som å komme på fjellet! sier pasientene rett som det er når de kommer ut hit på takhagen. Sykepleier Oddveig Hegge ved Revmatologisk avdeling viser begeistret rundt «i fjellheimen» i Bevegelsessenterets 4. etasje og mener hele sykehusområdet er blitt utrolig grønt og fint. Hver dag sykler jeg gjennom Sykehusparken og legger merke til pioner og roser og alt som gror. Her er det blitt et yrende liv, forteller Hegge. STILLE: På toppen av Kvinne-barn-senteret (vest) er det oppført et «stillerom» for pasienter og påførende. Rommet er utformet av arkitektstudenter ved NTNU

29 TAKHAGER: Kunnskapssenteret. Bevegelsessenteret (øverst t.v). De øvrige takhagene hører hjemme i Gastrosenteret og er utformet av Gullik Gulliksen AS Landskapsarkitkekter

30 MANGFOLDIG SYKEHUSPARK PARK FOR ALLE Sykehusparken er St. Olavs Hospitals rehabiliterte og offentlige kulturpark. Elementene fra den gamle landskapsparken er videreført med slyngende stier og gressflater, mens store, gamle trær er bevart. I tillegg er det opparbeidet skjermede rom med sittegrupper, staudehage og fargesterke vårblomstrende løk. De kunstneriske utsmykningene ved dammen, bronsestolene og piletrelabyrintene er også viktige attraksjoner i anlegget. Den nye Sykehusparken er utvilsomt blitt et frodig område for opphold, lek og rekreasjon for alle

31 PARKPLAN: Sykehusparken tegnet ut i detaljprosjekt. Til høyre: Harald Hardrådes gate og Laboratoriesenteret. Til venstre: Forsyningssenteret. Øverst: Prinsesse Kristinas gate og 1902-bygget. Nederst: Krinkelkroken barnehage. RUINSMYKKE: Terje Haukås, gartner i St. Olavs driftsservice, trives ekstra godt med arbeidet i Sykehusparken. Den er «pusset opp» og videreutviklet av Asplan Viak i samarbeid med kunstneren Solrun Rones. «Ruinen» av teglstein er en del av utsmykkingsprogrammet, og teglsteinene stammer fra sykehusbygg som er revet

32 PARKFAVORITTER: Hva er det beste med Sykehusparken? Spørsmålet går til en gruppe fem- og seksåringer fra nærmeste nabo, Sekskanten barnehage. Labyrinten og snurrestolen.* Og endene i dammen, svarer Ella. Det beste er å plukke blomster, mener Hennie. Jeg liker å klatre på muren** og rulle i nedoverbakken. Fossen er fin den også, forteller Aksel. Alt i parken er artig, sier Josefine. Men å snurre på stolen er aller best, avslutter Aida. * Kunstnere: Inge Van Der Drift og Mari Røysamb. ** Utformet av Solrun Rones

33 Ellla, Hennie, Josefine og Aida. Aksel

34 SLUMRING: Øyvind Røthing er psykologistudent og nattevakt på Brøset. Han benytter parken for å slumre og ta seg inn igjen. Her er det fint og fredelig, sier han

35 VENTETID: Sammen med hunden Salsa søker Regina Bertasiute og Mindaugas Vaiciunas fra Løkken og Litauen til Sykehusparken mens sønnen Lukas (14) opereres. Han har hjernekreft og gjennomgår mange og omfattende behandlinger. Da er dette et kjærkomment pustehull for foreldrene. FRAMOVER: Mats Ørstad (17) fra Oppdal benytter Sykehusparkens treningsløype for rullestol etter en motocrossulykke som lammet ham. Det går framover. Denne løypa gjør meg stadig sterkere og det er godt å komme seg ut når jeg blir lei av sykehuslivet, sier Mats etter mange ukers innleggelse på Avdeling for ryggmargskader

36 Parkliv 70 71

37 RAGNHILDS PARK: På den nordlige siden av sykehusområdet er det opparbeidet en helt annen og enklere park enn Sykehusparken. Den ligger mellom Nevrosenteret og Ragnhild gate og er planlagt som en robust brukspark med inngjerdet ballplass, kupert terreng og slitesterk gressmatte

38 KRAFTFULL ELVESKRÅNING RAMMER INN OG VITALISERER Mot vest grenser St. Olavs Hospital til Nidelva og den frodige elveskråningen. Dette kraftfulle 250 meter lange naturdraget rammer inn og vitaliser sykehusområdet og utgjør en fascinerende kontrast til det kultiverte grøntanlegget. I gateløpet mellom sykehuset og Nidelva går den offentlige elvepromenaden på Øya

39 UKJENT STED: Skulle ikke tro du var i byen når du sitter her med natur på alle kanter og ser Nidelva strømme forbi. Det fins ikke noe bedre og mer ukjent sted å spise matpakka, forteller Knut Harald Sund fra Rissa. Han er tømrer i Skanska som driver vedlikeholdsarbeid på sykehuset. BRUA: Bruforbindelsen mellom Byåsen og Øya åpnet i 2001 og er en vesentlig del av sykehusets infrastruktur. På den andre siden av elva (Marienborg) ligger både togstasjon og parkeringsplasser for sykehusansatte og besøkende. Ceciliebrua gir fin nærhet til Nidelva og elveskråningen

40 PIREN: Gastrosenterets vestvendte uterom er utformet med flere elementer som gir kontakt med elvekorridoren. Fra Piren ut mot Nidelva kan alle nyte elveutsikten blant dem Johnny Krangsås, tømrer fra firmaet Trebetong som har flere oppdrag på Øya

41 ELVEPROMENADE: Mellom Nidelva og Gastrosenteret er en av sykehusområdets mest trafikkerte gater forvandlet til grønn gang- og sykkelvei som en del av elvepromenaden. Vannog lydskulpturen står ved overgangen til Ceciliebrua. Kunstnere: Torbjørn Skårild og Martin Smidt

42 NYSKAPENDE BELYSNING Fem lysende rullesteiner av billedhugger Kåre Groven har vakt oppsikt og undring siden de ble montert i Olav Kyrres gate i Denne kunsten inngår i den vakre og oppfinnsomme belysningen som preger hele sykehusanlegget. Prosjektet har vel å merke utviklet sin egen gatelysarmatur* fordi de gamle lyktene passet dårlig inn i den nye bydelen. Den nye løsningen gir velegnet lys i området, samtidig som den strammer opp gateløpene. Gatebelysningen ved St. Olavs Hospital finnes i tre utgaver: De åtte meter høye mastene i Olav Kyrres gate, master på fem meter langs fortau, og dessuten fasadebelysning og pullerter ved sitteplasser. På Olav Kyrres plass er det satt opp ekstra høye lysmaster som også rommer høyttalere og oppheng for flagg og bannere. Sykehusarmaturen på Øya er «eksportert» til flere områder i Trondheim kommune, blant annet Nordre avlastningsvei og Haakon VIIs gate på Lade. *Lysarkitekt: Erik Selmer 82 83

43 84 85

44 86 87

45 88 89

46 UNIVERSELL UTFORMING «BRA FOR ALLE NØDVENDIG FOR NOEN» Dette slagordet har fulgt sykehusutbyggingen i Trondheim i mange år, og få byggeprosjekter har lagt mer vekt på universell utforming ute og inne i tett samarbeid med brukerrepresentanter. Resultatet er da også blitt stadig bedre, i takt med tydeligere myndighetskrav. I siste del av utbyggingen er følgende hovedprinsipper benyttet så langt som mulig for universell utforming i uteareal: Like muligheter Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter. Fleksibel Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter. Enkel Utformingen skal være lett å begripe uten hensyn til brukernes erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå. Forståelig Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene, eller brukerens oppfattelsesevne. Skadeforebyggende Utformingen skal minimalisere farer og skader. Uten besvær Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minst mulig besvær. Plass nok Hensiktsmessig størrelse og plass skal gi tilgang og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse eller bevegelighet. UNIVERSELT KRYSS: Prinsesse Kristinas gate møter Tore Hunds gate ved Kunnskapssenteret. Til høyre: Gastrosenteret

47 TILGJENGELIGHET: Mange typer fysisk (taktil) merking er benyttet i uterommene som ledd i universell utforming. Skjerpede myndighetskrav har også styrket tilgjengeligheten i sykehusområdet og bidratt til at gulvet på Olav Kyrres plass har fått en nyansert og fin steinsetting. Dette gjør det lettere å orientere seg og finne fram. OMTANKE: Ledelinjer og overganger som er «bra for alle, og nødvendig for noen.» 92 93

48 MODERNE BYDELSPARK «Trondheims mest moderne bydelspark», sies det om Finalebanen i sykehusområdets sørøstre hjørne. Parken er blitt uhyre populær med ballplasser, lekeapparater, kunstgress og rause beplantninger. Under parken er det bygd en lys og romslig parkeringskjeller.* Finalebanen har sitt navn etter fotballklubben Finale, et for lengst nedlagt bydelslag. I mange år var grusbanen her nedslitt og omstridt, og i en periode var den også aktuell som byggetomt for det nye universitetssykehuset. I dag er alle parter tilfredse med løsningen som ble valgt. *Trondheim Parkering har vært byggherre for Finalebanen i samarbeid med Helsebygg Midt-Norge

49 BASKET: Jani Bakoak og Levi Kula bor på Øya og spiller mye basket på Finalebanen. Bra park, men vi savner nett bak kurvene, sånn som det er bak målene på fotballbanen. Streker på banen burde det også vært, mener de to

50 SKATING: Parken er åpen og betongen fin. Her er det plass til alle, og vi møter stadig nye folk. Bra at vi kan holde på ute også, så vi slipper å være i Trikkestallen bestandig, forteller skaterne Håkon Eilertsen, Rasmus Sæther, Daniel Mathisen, Even Lindsetmo og Håkon Sletvold Valen

51 VOLLEY: Vi bor over hele byen. Da er det bra å møtes i én park, forklarer volleyballspillerne Hung Dai, Soe Min Oo, Julia, Zau Min Aug Lehpai, Shan Lum, No Hrangkap. Denne parken har veldig bra bane og nett. Mye bedre enn i Ila!

52 APPARATER: Legestudentene Arthur Golebiowski og Andrea Bjerknes har aldri sett en offentlig park bli brukt så mye som Finalebanen. Spesielt disse apparatene. De er i bruk bare det er 5 grader varmt. En fantastisk investering! All honnør til dem som har planlagt og bygd denne banen, sier Arthur og Andrea

53 ROLLERDERBY: Stian Eineskjær, Ida Eineskjær og Marita Solstrand er medlemmer av Nidaros Rollerderby som trener på Finalebanen to ganger i uka. Deilig å trene utendørs på denne fine betongen, fastslår trioen

54 LEKEN: Dette er byens beste park. Vi blir aldri lei av lekeapparatene her, og så er det mange rare folk å se på, ler søstrene Mari og Anna Soldal Larssen

55 UNIK PLASS Hjertet i sykehuset. Olav Kyrres plass er hjertet i sykehusanlegget byrommet som omkranses av alle de kliniske sentrene. Plassen innbyr til opphold og framstår lys, grønn og inkluderende. Plassen har et formspråk som knytter den sammen med den gjennomgående Olav Kyrres gate. Bruksplass med kvalitet. Olav Kyrres plass er utformet ved hjelp av få, enkle elementer. Plassen fyller ulike funksjoner og oppleves både romdannende og sammenhengende. Resultatet er blitt en bruksplass med høy kvalitet og gode muligheter for opphold, uten at den virker forlatt når det er mindre folk ute. Åtte markante «øyer». Olav Kyrres plass er utstyrt med åtte såkalte øyer som deler plassen inn i mindre rom og letter orienteringen. Øyene har lave murer for opphøyd beplantning, og dessuten integrerte sitteplasser og sykkelparkering. Rundt øyene er det felt av Masi-kvartsitt, som markerer møbleringssoner i gulvet. Fargespillet i denne steinen er forbløffende. Når den er tørr, er kontrasten diskret. I regnvær får kvartsitten en intens grønnfarge. Helhetlig, sanselig og delikat. I den mest solfylte delen mot nord finner vi plassens vakre fontene og utebordene til Kunnskapssenterets kafé. Alt dette sammen med 72 kirsebærtrær og den spektakulære skulpturen til Tony Cragg gjør Olav Kyrres plass til et sjeldent fint byrom. Helhetlig, sanselig og delikat. Kontinental plass. Plassen har store dimensjoner, 120 x 60 meter, og er omkranset av seks etasjers høye bygg. Dette gir en sterk romfølelse og assosiasjoner til plasser i store europeiske byer

56 TAXI: Taxisjåfør Ståle Semb Hauknes står ofte på drosjeholdeplassen på Olav Kyrres plass. Plassen ligger virkelig fint og synlig til, midt i sykehusområdet. Her finner kundene oss lett, sier sjåføren fra Trøndertaxi. KIRSEBÆR: Det er bare å glede seg til kirsebærtrærne på plassen vokser til og blomstrer, sier Eirik Virum (t.h.) fra Viksdalen i Sogn og Fjordane og Kristin Melheim fra Eresfjord. De to er turnuskandidater ved hjertemedisinsk og ortopedisk avdeling og fulle av lovord om sykehusets uteområder. Plassen er mest populær for nye leger som oss, men Konteparken er også kjempefin. Konteparken? Ja, parken bak 1902-bygget. Det er der studenter ligger og leser når de må kontinuere, altså gå opp til eksamen på nytt

57 KONTRAST: Fabea Reinmuth (t.v.) er fra Aachen i Tyskland og turnuslegevikar ved infeksjonsavdelingen, i likhet med Merete Wik, Trondheim. Dagen etter VM-semifinalen i fotball feirer Fabea fortsatt Tysklands triumf med nasjonalfarger i kinnene. Men hun gruer seg til å reise hjem. Det er vanskelig å finne større kontrast enn mellom St. Olav og Aachen-sykehuset. Der er det gammeldags og mørkt og ingen god atmosfære. Her er det helt motsatt, sier Fabea. Vi som studerer og jobber på Øya, blir nok litt bortskjemte, mener Merete. Hun begynte studiene i den gamle høyblokkperioden og har fulgt utviklingen på nært hold. Tidligere hadde vi ikke noe uteområde å snakke om. Men nå er det blitt utrolig fint, og Olav Kyrres plass har åpnet opp anlegget og bundet det sammen, forklarer hun

58 FLYGENDE: Mange flygende objekter over Olav Kyrres plass. SYKKELPARKERING: Asplan Viak har utviklet et originalt system for trygg sykkelparkering i de lave murene på Olav Kyrres plass. ØYENE: De grønne øyene på hver side av den gjennomgående Olav Kyrres gate er sentrale i utformingen av sykehusplassen. Illustrasjon fra detaljprosjekt

59 FUNKSJONELL: Olav Kyrres plass fyller mange funksjoner og har plass til alle, om det haster eller ei

60 GRØNT SYKEHUS MER ENN UTEOMRÅDER St. Olav-prosjektet kunne ikke satt sitt markante, grønne avtrykk hvis det ikke hadde vært for uteanleggene som er beskrevet i denne boka. Men sykehusutbyggingens samlede miljøprofil omfatter imidlertid en rekke andre tiltak og løsninger gjennom i alt 16 år med riving og bygging. Blant de mest betydningsfulle er i korte trekk: Lokalisering St. Olavs Hospitals sentrale beliggenhet i Trondheim styrker i høy grad sykehusets grønne profil. Undersøkelser viser at 80 prosent av de rundt ansatte og studentene benytter den meget godt utbygde kollektivtransporten til og fra Øya eller de velger å sykle og gå. For syklistene er forholdene også lagt stadig bedre til rette. Trafikkavvikling En rekke tiltak er gjennomført for å redusere trafikkbelastningen i sykehusområdet i byggeperioden. For eksempel ble tungtransporten nøye regulert, og hvis mulig dirigert utenom sykehusets hovedgater. En utfordrende parkeringssituasjon er også løst tilfredsstillende med tre p-kjellere og parkering på gateplan. Riving Det gamle sykehuset er revet planmessig, varsomt og miljøvennlig med stor vekt på kartlegging og håndtering av farlige stoffer og gjenbruk/ gjenvinning av rivingsavfall. 96 prosent av den gamle høyblokka ble gjenbrukt eller gjenvunnet. Skånsomt Støv, støy, vibrasjoner og andre ulemper er blitt registrert og redusert så langt som mulig under hele byggeperioden. Her var kommunikasjonen med sykehusavdelingene av vesentlig betydning fordi det hele tida var full klinisk drift rett ved byggeplass. Naboinformasjon har også vært viktig. Sikkert Rive- og byggeoppdragene på Øya er utført uten fatale arbeidsulykker og med stadig bedre HMS-resultat. I Kunnskapssenteret ble H-verdien (indeks for fraværsskader) målt til 2,1 betydelig under bransjegjennomsnittet. Helsebygg innførte tidlig obligatorisk HMS-kurs for alle med arbeid innenfor byggegjerdene. Materialbruk intensjonen fra byggherre og entreprenører har hel tida vært å benytte bygningsmaterialer med en klar miljøprofil. I ettertid kan det slås fast at ingen deler av sykehuset består av materialer fra regnskog. Langreiste kvalitetsmaterialer er imidlertid benyttet enkelte ganger framfor kortreise og dyrere materialer. Energi Prosjektet har utviklet en stadig mer energigjerrig bevissthet og kompetanse. I utbyggingens siste fase ble det Enova-støttede Kunnskapssenteret oppført med passivhusstandard, som første sykehusbygg i Nord-Europa. Årlig netto energibehov per kvadratmeter: 128 kwh/m2 langt under myndighetskravet

GRØNT SYKEHUS UTEMILJØ I SÆRKLASSE VED ST. OLAVS HOSPITAL

GRØNT SYKEHUS UTEMILJØ I SÆRKLASSE VED ST. OLAVS HOSPITAL GRØNT SYKEHUS UTEMILJØ I SÆRKLASSE VED ST. OLAVS HOSPITAL Forsidefoto: Mats Ørstad, rullestoltrening i Sykehusparken (s. 69) Baksidefoto: Lek i Ragnhilds park med Kunnskapssenteret og Gastrosenteret i

Detaljer

Gårdsrommet i Marselisgate 31 trengte full rehabilitering. Det var ingen eksisterende fasiliteter, planter eller faste dekker

Gårdsrommet i Marselisgate 31 trengte full rehabilitering. Det var ingen eksisterende fasiliteter, planter eller faste dekker Gårdsrommet i Marselisgate 31 etter rehabilitering To gårdsrom på Grünerløkka Marselisgate 31 og Markveien 23, Oslo Grindaker AS Landskapsarkitekter Tekst: Ingvill Sveen Foto: Grindaker as Landskapsarkitekter

Detaljer

Stjørdals nye høydepunkt

Stjørdals nye høydepunkt Stjørdals nye høydepunkt 23 SOLRIKE LEILIGHETER, MIDT I SENTRUM KJØPMANNSGATA 7 - PARKVEIEN 1 BYENS NYE HØYDEPUNKT Kjøpmannsgata 7 har siden 1902, da Herstad-søstrene bygde på eiendommen, vært brukt til

Detaljer

ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10

ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10 ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10 HVORFOR ER GODE UTEROM VIKTIG? Et variert og godt tilrettelagt uteareal gir muligheter for : - et variert opplæringsmiljø - allsidige bevegelsesaktiviteter - sosial

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

DEN GODE KOMPAKTE BYEN

DEN GODE KOMPAKTE BYEN Bykonferansen 16.11.2015_Hilde Bøkestad Byplansjef i Trondheim kommune DEN GODE KOMPAKTE BYEN Foto: Carl-Erik Eriksson Den tette kompakte byen Noen hovedprinsipper for byutvikling i Trondheim Kunnskapsaksen

Detaljer

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund LYSAKER BRYGGE Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS Foto: Anne Norseth og Børre Lund Sjøens lys og reflekser På vegne av Gjensidige NOR Næringseiendom fremmet vi i juli 2000 forslag

Detaljer

d-well inc. Av Pasi Aalto ark 4 vår 2006

d-well inc. Av Pasi Aalto ark 4 vår 2006 Av Pasi Aalto ark 4 vår 2006 Svaksynte: Hørselshemmede: Tilgang til lys, uansett tid på døgn eller år. Siktlinjer i bygningen eller åpen struktur for lettere registrering av området. Objekter med stor

Detaljer

st olavs hospital john arne bjerknes partner narud stokke wiig ap as

st olavs hospital john arne bjerknes partner narud stokke wiig ap as st olavs hospital john arne bjerknes partner narud stokke wiig ap as KUNNSKAPSSENTERET St Olavs Hospital, Trondheim byggherre: Helsebygg Midt-Norge Bjørn Remen, direktør Lars Abrahamsen, utbyggingssjef

Detaljer

Kommunalteknikk. Byrom i Trondheim. Foto: Carl-Erik Eriksson. Landskapsarkitekt Magnhild Lunde

Kommunalteknikk. Byrom i Trondheim. Foto: Carl-Erik Eriksson. Landskapsarkitekt Magnhild Lunde Kommunalteknikk Byrom i Trondheim Foto: Carl-Erik Eriksson Landskapsarkitekt Magnhild Lunde Byrom i Trondheim Hva får kommunen til selv og hva får kommunen til sammen med andre? Hvorfor ble Ladeparken

Detaljer

Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet?

Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet? Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet? OBOS Boligkonferanse 2012 Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen 3-delt ansvar for boligbygging Stat Plan-

Detaljer

KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012

KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012 KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012 Kommunal skole i et distrikt med stor andel flerspråklige. Helle Nebelong designet skolegården på bakgrunn av barnas ønsker. Fra den gamle skolegården som kun var en flate

Detaljer

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget SJEKKLISTE FOR UTEAREALENES UTFORMING Sted: Drammen Dato: 15.05.13 Tema: Undertema: Kommentar: (for tilbakemelding til forslagsstiller og til saksframlegget) 1. Har området sikre og enkle forbindelser

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.4 Osebrogate 3.0 VEGETASJONSBRUK 4.0 BELYSNING, MØBLERING 4.1 Belysning 4.2 Møblering

Detaljer

Skolens uterom. Nina Dybwad, landskapsarkitekt

Skolens uterom. Nina Dybwad, landskapsarkitekt Skolens uterom Nina Dybwad, landskapsarkitekt 1 Fra enkle til sammensatte anlegg Asfaltflater med stor grad av oversikt og enkelt vedlikehold Økt fokus på uteareal 6-åringene inn i skolen Reform 97 førte

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i Vår 2014 Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i monokrom. Og det var også en del uenighet om hvilke

Detaljer

Pilotprosjekt universell utforming. Klostergata 66-68 og Agnar Mykles plass

Pilotprosjekt universell utforming. Klostergata 66-68 og Agnar Mykles plass Pilotprosjekt universell utforming Klostergata 66-68 og Agnar Mykles plass Prosjekt med brukermedvirkning, Agnar Mykles plass, Klostergata NAL, Oslo, Seminar 7.mai 2009 Universell utforming i uteområder

Detaljer

Økt sykling og gåing. Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst

Økt sykling og gåing. Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst Økt sykling og gåing Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst Hvorfor mer sykling og gåing? nyttig for samfunnet smart for den enkelte klima helse

Detaljer

SKIEN KOMMUNE - den gode og inkluderende møteplass. Status 09/2009. Byromsprosjekter

SKIEN KOMMUNE - den gode og inkluderende møteplass. Status 09/2009. Byromsprosjekter SKIEN KOMMUNE - den gode og inkluderende møteplass Status 09/2009 Byromsprosjekter Innhold Byrommene vil få stor betydning, for det er her de kreative hodene ønsker å møtes for å utveksle ideer og utvikle

Detaljer

Erfaringer fra Brøset

Erfaringer fra Brøset Idedugnad om transportsystem i østlige bydeler, 17.12.14, Ann-Margrit Harkjerr Erfaringer fra Brøset Illustrasjon: team Cowi Foto: Carl-Erik Eriksson Stedet Brøset Kulturlandskapet, bebyggelsen, lyset

Detaljer

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5.1 BAKGRUNN Prosjektet Strategisk plan for utearealer Tromsø sentrum, hører inn under kommunens 3-årige prosjekt «Transportnett Tromsø (TNT)» under delprosjekt «Miljø». Et resultatmål

Detaljer

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten I Utvalg for byutviklings vedtak 09.03.2016 om å legge ut planforslag for det nye rådhuset på høring, blir prosjektet bedt og å vie særlig

Detaljer

18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy

18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy 18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy Det gode liv Rennesøy har i de senere år vært en av de kommunene i landet som har hatt høyest prosentvis befolkningsvekst, og er av levekårsundersøkelser

Detaljer

St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Tema: Riving og drift, kritiske aktiviteter forberedelser

St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Tema: Riving og drift, kritiske aktiviteter forberedelser St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Tema: Riving og drift, kritiske aktiviteter forberedelser Bjørn Remen Norges største sykehusutbygging 226 000 kvm (brutto) - 10 års bygging 12,7 mrd

Detaljer

Midtbyen på vei inn i framtida Perspektiver på byen vår

Midtbyen på vei inn i framtida Perspektiver på byen vår Hilde Bøkestad, byplansjef i Trondheim kommune 06.11.2014 Midtbyen på vei inn i framtida Perspektiver på byen vår Foto: Carl-Erik Eriksson Framtidssenario I 2050 har Trondheim 70 000 flere innbyggere Se

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Levanger Levanger Sentrum feirer sin 1000 årige historie neste år og har kommet opp med en artig gate som de kaller Hilsegata. Meget bra og full honnør for blomster og gateprofil. Levanger Levanger Sentrum

Detaljer

Å PLANLEGGE FOR MENNESKER

Å PLANLEGGE FOR MENNESKER Å PLANLEGGE FOR MENNESKER ARENDAL, 21. OKTOBER 2016 PROGRAM OG PÅMELDING Planlegge for mennesker Å lede på rett vei Sted: Arendal bibliotek, Auditoriet Dato: 21. oktober 2016 Tid: 10.00 14.00 Målgrupper:

Detaljer

PROMENADE LANGS HUNNSELVA

PROMENADE LANGS HUNNSELVA PROMENADE LANGS HUNNSELVA PÅ GJØVIK GÅRD IDESKISSE 13.09.2012 STEDET DAGENS SITUASJON - bakgrunn PRINSIPPSKISSEN - forklaring Gjøvik gårds venneforening har tatt initiativ til å undersøke muligheten for

Detaljer

Ta beina fatt! En overordnet mulighetsoppgave om turveier i den urbane delen av Sortland

Ta beina fatt! En overordnet mulighetsoppgave om turveier i den urbane delen av Sortland Ta beina fatt! En overordnet mulighetsoppgave om turveier i den urbane delen av Sortland Blå og grønne strukturer i Sortland Eksisterende vegnett og tilbud i Sortland 7. 6. 8. 6. 7. 8. Vegtyper i Sortland

Detaljer

Prosjekt kreativitet og skaperglede:

Prosjekt kreativitet og skaperglede: Prosjekt kreativitet og skaperglede: Når vi møtes et annet sted enn i ordflommen Tekst: Gudrun Håheim, Hilde Merete Ask, Kjell-Eivind Granbakk, Elisabeth H. Botnen, Eskil Haglund Pedersen, Ann-Elisebeth

Detaljer

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup industrimuseum (hydro) folk møteplasser bevegelse kultur mixed use Flere møteplasser ute, tenke samarbeid, fl

Detaljer

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt neskilenterrasse.no Fakta om Neskilen Terrasse 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer Solrike balkonger og flott sjøutsikt Leiligheter fra 75 til 117 kvm Flere av leilighetene har store takterrasser

Detaljer

VEG- OG JERNBANETUNELLER I forbindelse med etableringen av nordre avlastningsvei og opprydding av trafikkforholdene i Osloveien og Innherredsveien, er det vedtatt et omfattende veitunellsystem. Vestre

Detaljer

Åpent hus LIVSSTIL NÅ

Åpent hus LIVSSTIL NÅ Arkitekt, designer og pappa Max Wehberg, mamma Iris og barna Carla og Leo bruker mye tid sammen samlet rundt kjøkkenbordet. De store lokalene i et gammelt havnelager i Hamburg er både hjem og studio for

Detaljer

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE FROSTA SKOLE Skisseprosjekt uteområder JANUAR 2013 FROSTA SKOLE Skisseprosjekt utomhus Eksisterende situasjon Frosta skole har et skoletilbud fra småskole til ungdomstrinnet. Uteoppholds-arealet, slik

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning Asal som trerekke Bartrær av ulik art i skråning Løvtrær Grøntkorridor og ferdselsårer...

INNHOLD 1 Innledning Asal som trerekke Bartrær av ulik art i skråning Løvtrær Grøntkorridor og ferdselsårer... Oppdragsgiver: Oppdrag: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole Dato: 22.12.2015 Skrevet av: Helle Lind Storvik Kvalitetskontroll: Tone B. Bjørnhaug FJELL VEGETASJONSANALYSE OG FORSLAG TIL TILTAK INNHOLD

Detaljer

Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as Metropolitan Workshop FuggibaggiDesign Studio Engleback

Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as Metropolitan Workshop FuggibaggiDesign Studio Engleback Minde -stedet ved vannene prøvefelt Mindemyren dynamisk planlegging Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as Metropolitan Workshop FuggibaggiDesign Studio Engleback april 2009 november 2009 FORESTILL DERE ikke

Detaljer

Overordnede føringer for byomforming

Overordnede føringer for byomforming Overordnede føringer for byomforming Per Erik Fonkalsrud Arkitekt i Regionalenheten Odysseen: Odyssevs møter Sirenene som vil lokke ham ut i grunnstøting og død, og han velger å la seg binde seg til masten,

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer JONATUNET Kommune: 1227/Jondal Gnr/bnr: 31/13 AskeladdenID: 148711 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang

Detaljer

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt.

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. FORUS Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. Åpen, energisk og nyskapende Stavanger-regionen har alltid orientert seg mot omverden. Folk her er kjent for pågangsmot og nytenking. Oljeog gassmiljøet

Detaljer

Design din egen hage. Slik lykkes du Nr. 3-2010

Design din egen hage. Slik lykkes du Nr. 3-2010 Design din egen hage Hagedesign er spennende. Og profesjonell hjelp er alltid det beste, men mye kan du gjøre selv for å få system på hagen din. Nøkkelordet er god planlegging. Har du hagen du ønsker deg?

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

PLASSERING OG OPPSETTING AV MINNESMERKE ETTER 22. JULI 2011

PLASSERING OG OPPSETTING AV MINNESMERKE ETTER 22. JULI 2011 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ragna Berg Tlf: 75 10 18 89 Arkiv: D33 Arkivsaksnr.: 12/4251-4 PLASSERING OG OPPSETTING AV MINNESMERKE ETTER 22. JULI 2011 Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ A: Kommunestyret

Detaljer

BO I EN AVSLAPPAET ATMOSFÆRE OG ET HELSBRINGENDE KLIMA

BO I EN AVSLAPPAET ATMOSFÆRE OG ET HELSBRINGENDE KLIMA A F R O D I T E S A N D S L E V L I V E T I E L E G A N T E O G B E H A G E L I G E O M G I V E L S E R KYPROS HAR OVER 330 SOLDAGER I ÅRET OG FLOTTE STRENDER MED KRYSTALLKLART VANN BO I EN AVSLAPPAET

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Kommunale og fylkeskommunale saker

Kommunale og fylkeskommunale saker KUNSTPLAN Kommunale og fylkeskommunale saker Byggets/prosjektets navn: Kunst til Brundalen skole Byggherre/prosjektansvarlig: Trondheim kommune Arkitekt: Eggen Arkitekter AS Landskapsarkitekt: Løvetanna

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

(eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte)

(eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte) (eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte) Kompaniskap Eks. Delt risiko for overskridelse, med felles fastsatt målpris. Kommunikasjon Eks. Krav til skandinavisk språkforståelse

Detaljer

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! Pågående prosjekt : Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens gågate. Status: Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de danske landskapsarkitektene GHB.

Detaljer

Verdien av parker og grøntanlegg. Helene Bugge Drammen 20 mars 2009

Verdien av parker og grøntanlegg. Helene Bugge Drammen 20 mars 2009 Verdien av parker og grøntanlegg. Helene Bugge Drammen 20 mars 2009 Grønne områder er en del av vår kulturarv Hage og parkkulturen har sin røtter dypt forankret i vår kultur. Hagen er gro - og voksestedet

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

PLANTEGNINGER OG BELIGGENHET

PLANTEGNINGER OG BELIGGENHET 12.3m² Tekn bod 2.8m² 3.9m² tue / kjøkken 59.8m² 9.1m² 17.5m² Heis 4.1m² PLTEGIGER OG ELIGGEHET 8.9m² od 3.7m² Foreløpig (mindre endringer kan forekomme) ato: 27. mars 2015 dr juells park Trapperom 19.7m²

Detaljer

REHABILITERINGSSENTER VED MIDDELHAVET. Centro Asistencial Noruego - Et senter med mange muligheter:

REHABILITERINGSSENTER VED MIDDELHAVET. Centro Asistencial Noruego - Et senter med mange muligheter: REHABILITERINGSSENTER VED MIDDELHAVET Centro Asistencial Noruego - Et senter med mange muligheter: Centro Asistencial Noruego (CAN) Et senter med 38 rehabiliteringsplasser. Plassene tildeles etter lov

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010 N Fotomontasje bebyggelsesforslag Fredrikstad sykehus har en praktfull beliggenhet sentralt i en historisk bydel og med fl otte sol og utsiktsforhold. Bebyggelsen består grovt sett av høyblokker med sengeposter

Detaljer

ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE

ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE (En ekstrakt av Arve J. Nilsens foredrag i Risør 5.mai 2010, knyttet til fremleggelse av Prosessverktøyet

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

NABOMØTE RIVING MAURITZ HANSENS GATE 4

NABOMØTE RIVING MAURITZ HANSENS GATE 4 NABOMØTE RIVING MAURITZ HANSENS GATE 4 Møtedato og tidspkt.: 02.09.2015 kl 1800-19.30 Sted: Tilstede Øya Helsehus Naboer Klara Borgen (Rådmannens fagstab) Fride Dahl (Rådmannens fagstab) Inger Johanne

Detaljer

WALDEMARS HAGE DARK ARKITEKTER. Tekst: Christine Grape og Jan Støring. Foto: nispe@datho.no. Felles takterrasser på plan 7

WALDEMARS HAGE DARK ARKITEKTER. Tekst: Christine Grape og Jan Støring. Foto: nispe@datho.no. Felles takterrasser på plan 7 WALDEMARS HAGE DARK ARKITEKTER Tekst: Christine Grape og Jan Støring Foto: nispe@datho.no Felles takterrasser på plan 7 26 MUR+BETONG 3 2007 Leilighetene åpner seg mot hagen og elverommet. De karakteriske

Detaljer

Okhaldhunga Times Mai 2011

Okhaldhunga Times Mai 2011 Okhaldhunga Times Mai 2011 Kjære venner Godt nytt! Den største utfordringen vi står foran i Okhaldhunga er jo at sykehuset trenger større plass. Planer for utbyggen tar form, vi er i kontakt med et nepalesisk

Detaljer

KVALITET OG HELHET I PLANLEGGING AV UTEOMRÅDER Seniorrådgiver i MD Ellen Husaas, Landskapsarkitekt MNLA

KVALITET OG HELHET I PLANLEGGING AV UTEOMRÅDER Seniorrådgiver i MD Ellen Husaas, Landskapsarkitekt MNLA KVALITET OG HELHET I PLANLEGGING AV UTEOMRÅDER Seniorrådgiver i MD Ellen Husaas, Landskapsarkitekt MNLA Tema Arbeid med veilederen Byrom som infrastruktur og kvalitet i utearealer Refleksjoner rundt begrepet

Detaljer

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk?

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk? Den kulturelle skolesekken Arkitekturprosjekt - Kunsten å bygge Ansvarlige: Hilde Henriksen og Solfrid Sakkariassen For ytterligere informasjon om prosjektet, ta kontakt med Solfrid Sakkariassen, tlf.

Detaljer

Turstier sør for Røverhilleren

Turstier sør for Røverhilleren 2013 Turstier sør for Røverhilleren 01.06.2013 Innledning I Flora kommune er ein så heldige at ein har svært lettilgjengelege friluftsområde med både turvegar og turstiar i nær tilknyting til der folk

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet September 2013

Månedsbrev fra Revehiet September 2013 Månedsbrev fra Revehiet September 2013 Viktige datoer i september: 4. 9: foreldremøte for Storefotforeldre på Sundvolden oppvekstsenter kl. 19. 10.9: Foreldremøte i Naturbarnehagen. 10.9: Bjørnehuletur

Detaljer

VILLA PÅ LAGÅSEN. Bærum. Utforming, organisering og planer FILTER ARKITEKTER AS. Tekst: Knut Brandsberg-Dahl Foto: nispe@datho.com

VILLA PÅ LAGÅSEN. Bærum. Utforming, organisering og planer FILTER ARKITEKTER AS. Tekst: Knut Brandsberg-Dahl Foto: nispe@datho.com VILLA PÅ LAGÅSEN Bærum FILTER ARKITEKTER AS Tekst: Knut Brandsberg-Dahl Foto: nispe@datho.com 20 Boligen ligger på en flott naturtomt like nedenfor Nansens Polhøgda, omkranset av høye furutrær og med utsikt

Detaljer

Familieboliger og leiligheter midt i sentrum av Jørpeland

Familieboliger og leiligheter midt i sentrum av Jørpeland Familieboliger og leiligheter midt i sentrum av Jørpeland EPLEHAGEN BLIR BEHAGELIGE BOLIGER Like ved skolen, her hvor det en gang lå en koselig gård, kommer det 10 treromsleiligheter fordelt på to lavblokker.

Detaljer

Den gode feriefølelsen

Den gode feriefølelsen Den gode feriefølelsen BOOM E R A N G >> Bla fremover >>

Detaljer

OBOSBLADET. SAMFUNN Bygg mot kreft. KULTUR Sånne som oss! NY BOLIG Full oversikt SIDE 60 FRA SIDE 68 FRA SIDE 79

OBOSBLADET. SAMFUNN Bygg mot kreft. KULTUR Sånne som oss! NY BOLIG Full oversikt SIDE 60 FRA SIDE 68 FRA SIDE 79 OBOSBLADET NR 5 JUNI 2015 SAMFUNN Bygg mot kreft SIDE 60 KULTUR Sånne som oss! FRA SIDE 68 NY BOLIG Full oversikt FRA SIDE 79 TEMA: MILJØ Grønn hverdag Ny vår på Romsås Lag din egen humlehage Fra kaffegrut

Detaljer

EKSKLUSIVE LEILIGHETER I ÅLGÅRD

EKSKLUSIVE LEILIGHETER I ÅLGÅRD HELSEBANKEN PANORAMA MED UTSIKT OVER EDLANDSVATNET EKSKLUSIVE LEILIGHETER I ÅLGÅRD MED UTSIKT OVER EDLANDSVATNET Helsebanken Panorama ligger flott plassert med nydelig utsikt over Edlandsvatnet og vakker

Detaljer

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Vi viser til invitasjon til forslag om nye sykkelveier. For at det skal bli mer attraktivt for befolkningen

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert

Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert 28.10.15. Situasjon Tomten består i dag i hovedsak av et flatt plenareal og gruset område, på tidligere utfyllingsområdet,

Detaljer

Leiligheter til salgs på Lofthus. Prisantydning: BRAs: Rom: Eierform: Adresse:

Leiligheter til salgs på Lofthus. Prisantydning: BRAs: Rom: Eierform: Adresse: Leiligheter til salgs på Lofthus Prisantydning: BRAs: Rom: Eierform: Adresse: 990.000,- til 1.950.000,- 63 m 2 til 102 m 2 2 til 4 Selveier Ulvasand, 5781 Lofthus www.ulvasand.no Med Sørfjorden som nærmeste

Detaljer

Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør

Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør http://uukurs.be.no/ Universell utforming og Kompetanseprogrammet Kompetanseprogrammet er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner

Detaljer

Et alternativt forslag som skaper noe nytt og vitalt, samtidig som det bevarer noe gammelt og verneverdig.

Et alternativt forslag som skaper noe nytt og vitalt, samtidig som det bevarer noe gammelt og verneverdig. Et alternativt forslag som skaper noe nytt og vitalt, samtidig som det bevarer noe gammelt og verneverdig. 1 Innledning En ny innholds- og arealdisponeringsplan for et helt sentrumskvartal (Kvartalet innenfor

Detaljer

Sykling i Castellabate

Sykling i Castellabate Sykling i Castellabate Litt om oppholdet: Vi bor i Santa Marco di Castellabate som ligger 12 mil syd for Napoli. Se mer her www.santa-maria-di-castellabate.com. Vi bor på Hotell Hermitage som er et 4*

Detaljer

Utvalg av Hydrangea macrophylla Magical

Utvalg av Hydrangea macrophylla Magical Utvalg av Hydrangea macrophylla Magical Magical Four Seasons Spesielt utvalgt Forandrer farge etter som året går Flott gave Magicals fire årstider Hydrangea macrophylla Magical er en fryd for øyet. Vakker

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet.

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Dette blir en god og moderne arbeidsplass med mulighet for fleksible løsninger. SBC skal være et positivt tilskudd til bymiljøet

Detaljer

PILESTREDET PARK STUDENTHUS

PILESTREDET PARK STUDENTHUS PILESTREDET PARK STUDENTHUS Oslo CODE ARKITEKTUR AS Tekst: Henning Kaland Foto: nispe@datho.no 12 MUR 4 2006 Ambisjonen har vært å skape et sosialt bomiljø for studentene, samtidig som bygningen skal bidra

Detaljer

TANGEN GRØNN_STREK 2010

TANGEN GRØNN_STREK 2010 TANGEN GRØNN_STREK 2010 ET EKSEMPEL PÅ UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL PLANLEGGING GRØNN_STREK 2010 TANGEN ny bydel i Kristiansand sentrum UTVIKLINGEN AV TANGEN 1991: KK kjøper NKL lager på Dalane 1993:

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser?

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? tomteanalyse stud.arch Kristine Brembo veiledere: Stein Jenssen og Eli Støa NTNU 2014 Trondheim Trondheim

Detaljer

Periodeplan for Banuren ved Valheim barnehage

Periodeplan for Banuren ved Valheim barnehage Periodeplan for Banuren ved Valheim barnehage Innledning Denne første delen av planen vil gi dere et tilbakeblikk gjennom tekst og bilder på noen av hendelsene den siste perioden. Den siste delen gir vi

Detaljer

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming.

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Forutsetninger og ambisjoner Prosessen, medvirkning Konkrete løsninger i bygg og uterom Lærdom Plankonferanse på Sortland 4.-5. april 2011 Skolekvartalet

Detaljer

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett 30.11.2016 Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett -adressa.no Pluss NYHETER + SPORT EADRESSA KULTUR UKEADRESSA ØKONOMI MENINGER PLUSS + BLI ABONNENT Hei, Torunn ANNONSE FORSIDEN / TRONDHEIM STASJONSSENTER

Detaljer

OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK. Offentlig. www.darkarkitekter.no

OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK. Offentlig. www.darkarkitekter.no OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK www.darkarkitekter.no D A R K ÅR 2014-2016/2017 ADRESSE Stavangergata 28, Voldsløkka, Oslo OPPDRAGSGIVER Oslo Kommune, Kultur- og idrettsbygg ENTREPRENØR - PROGRAM

Detaljer