USB 3.0 Multi Hard Disk Link User guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "USB 3.0 Multi Hard Disk Link User guide"

Transkript

1 USB 3.0 Multi Hard Disk Link User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at YEARS WARRANTY For information on handling electronic waste, see User guide Support Follow these instructions for easy installation and operation of your new Sandberg product. Når du følger denne vejledning, er det let at installere dit nye Sandberg produkt og komme i gang med at bruge det. Når du følger denne veiledningen, er det lett å installere ditt nye Sandbergprodukt, og komme i gang med å bruke det. Om du följer den här anvisningen är det lätt att installera din nya Sandberg-produkt och börja använda den. Kun noudatat näitä ohjeita, uuden Sandberg-tuotteen asentaminen ja käyttäminen on helppoa. Bitte beachten Sie diese Anleitung für eine einfache Installation und problemlose Nutzung ihres neuen Sandberg-Produkts. Voor een gebruikershandleiding in het Nederlands kunt u terecht op Pour obtenir un guide d'utilisation en français, rendez-vous sur Il manuale dell'utente in italiano è disponibile all'indirizzo Si quieres consultar el manual del usuario en español, visita Para obter um guia de utilizador em português, visite Podręcznik użytkownika po polsku dostępny jest na stronie Uživatelskou příručku v češtině naleznete na adrese Navodila za uporabo v slovenščini najdete na Používateľskú príručku v slovenčine nájdete na stránke Naudotojo vadovą lietuvių kalba rasite apsilankę adresu Руководство пользователя на русском языке можно найти на странице: За ръководството на български език, моля, посетете A magyar nyelvű használati útmutatóért kérjük, látogasson el a Za uputstvo za korisnike na srpskom jeziku, molimo posetite Pentru un ghid al utilizatorului în limba română, vizitati Για τον οδηγό χρήστη στα ελληνικά, επισκεφθείτε το Türkçe kullanım kılavuzu için lütfen adresini ziyaret edin

2 [Item no ] Rev ENGLISH Sandberg USB 3.0 Multi Hard Disk Link DEUTSCH DANSK NORSK SUOMI SVENSKA

3 ENGLISH 1 Introduction Sandberg USB 3.0 Multi Hard Disk Link (referred to as the adapter ) is a perfect solution for creating an extremely fast connection of hard disks to a USB port. The adapter supports both 2.5 and 3.5 IDE and SATA type hard disks. You can even connect an IDE and a SATA hard disk at the same time which gives you two extra hard disks on your computer. Alternatively you can also connect 5.25 CD and DVD drives. You will avoid cable clutter as all the connectors are placed directly on the adapter. User-friendly backup software for Windows is included. 2.2 Connections on the sides of the adapter Power connector USB Power connector connector for 3.5" IDE hard disk Figure 2 2 Overview 2.1 The top of the adapter Figure 3 Lights up when an IDE hard disk is connected Backup button Lights up when power is connected Figure 1 Lights up when a SATA hard disk is connected 3 Connection 3.1 Hard disk connector SATA hard disk Connect a SATA drive to the SATA connectors as shown in fig. 3. 2

4 3.1.2 IDE 2.5 hard disk Connect a 2.5 IDE hard disk to the narrow IDE connector as shown in fig IDE 3.5 hard disk 1) Set the hard disk jumpers to "Master" by following the diagram stuck onto the hard disk itself, or in other documentation from the hard disk manufacturer. 2) Connect a 3.5 IDE hard disk to the wide IDE connector as shown in fig. 3. 3) Connect the supplied 4-pin power cable between the power connector on the front of the adapter and the power connector in the hard disk. 4. Troubleshooting 4.1 Partitioning The connected hard disk(s) must be partitioned so that the computer can read and write on them. If this is a new unused hard disk, it has typically not been partitioned. This can be done so as follows: 1. Open Disk Management under Administrative Tools -> Computer Administration in the Windows Control Panel. 2. Highlight the hard disk s unallocated area as shown in figure 4: ENGLISH IDE CD/DVD drive 1) Connect an IDE CD/DVD drive to the wide IDE connector as shown in fig. 3. 2) Connect the supplied 4-pin power cable between the power connector on the front of the adapter and the power connector in the hard disk. NOTE: An IDE hard disk and a SATA hard disk can be connected at the same time. Two IDE hard disks cannot be connected at the same time. 3.2 PC Connection 1) Connect the power supply to a wall socket and the small power connector on the front of the adapter. Switch on the power. 2) Connect the USB cable to the small USB connector on the front of the adapter and a USB connector in your PC. A new drive is created on your computer. You can use this drive in the same way as any other drive on your computer. Figure 4 3. Right-click and select New partition/volume. Follow the instructions on the screen to allocate the desired size and drive letter etc. to the partition. We recommend selecting primary partition, maximum possible capacity and formatting in NTFS file format. 4. Formatting begins, after which the partition is completed and can be accessed like any other drive. 3

5 ENGLISH 4.2 The hard disk has been partitioned, but no new drive can be found Check that the power supply is connected correctly and that the power socket is switched on. Check that the hard disk has been correctly connected to the corresponding connector on the adapter. Try connecting to a different USB port. Please note that only one IDE hard disk can be connected at a time. If you need further help or assistance with your Sandberg product, you can visit the website Have fun with your Sandberg USB 3.0 Multi Harddisk Link! 4

6 1 Introduktion Sandberg USB 3.0 Multi Hard Disk Link (herefter kaldet adapteren ) er en perfekt løsning for lynhurtig tilslutning af harddiske til en USB port. Adapteren understøtter harddiske af både 2.5 og 3.5 størrelse, og af både IDE og SATA type. Du kan endda tilslutte en IDE og en SATA harddisk samtidig, og på denne måde få hele 2 ekstra harddiske på din computer. Alternativt kan også 5.25 CD og DVD drev tilsluttes. Du slipper for kabelrod, da alle tilslutningsstik sidder direkte på adapteren. Brugervenligt backup software til Windows medfølger. 2.2 Tilslutninger på siderne af adapteren Strømstik USB stik Strømstik til 3.5 IDE harddisk Figur 2 DANSK 2 Oversigt 2.1 Toppen af adapteren Figur 3 Lyser når en IDE harddisk er tilsluttet Backup knap Lyser når strøm er tilsluttet Lyser når en SATA harddisk er tilsluttet 3 Tilslutning 3.1 Harddisktilslutning SATA harddisk Figur 1 Tilslut et SATA drev til SATA stikkene som vist i fig. 3. 5

7 DANSK IDE 2.5 harddisk Tilslut en 2.5 IDE harddisk til det smalle IDE stik som vist i fig IDE 3.5 harddisk 1) Indstil harddiskens jumpers til Master ved at følge diagrammet påklistret selve harddisken, eller i anden dokumentation fra harddiskproducenten. 2) Tilslut en 3.5 IDE harddisk til det brede IDE stik som vist i fig. 3. 3) Tilslut det medfølgende 4-polede strømkabel imellem strømstikket på forsiden af adapteren og strømstikket i harddisken IDE CD/DVD drev 1) Tilslut et IDE CD/DVD drev til det brede IDE stik som vist i fig. 3. 2) Tilslut det medfølgende 4-polede strømkabel imellem strømstikket på forsiden af adapteren og strømstikket i harddisken. Bemærk: Én IDE harddisk og én SATA harddisk kan tilsluttes samtidig. To IDE harddiske kan ikke håndteres samtidigt. 3.2 PC Tilslutning 1) Forbind strømforsyningen imellem et vægstik og det lille runde strømstik på forsiden af adapteren. Tænd for strømmen. 2) Forbind USB kablet imellem det lille USB stik på forsiden af adapteren og et USB stik i din PC. Et nyt drev oprettes på computeren. Dette drev kan bruges som ethvert andet drev på computeren. 4. Problemløsning 4.1 Partitionering Den eller de tilsluttede harddiske skal være partitionerede, for at computeren kan læse og skrive på dem. Er det en ny ubrugt harddisk, er den typisk ikke partioneret. Dette kan gøres som følger: 1. Åbn diskhåndtering under computeradministation i Windows kontrolpanel. 2. Marker harddiskens uallokerede område som vist i figur 4: Figur 4 3. Højreklik og vælg Ny partition/volume. Følg anvisningerne på skærmen for at tildele partitionen ønsket størrelse og drevbogstav mv. Det anbefales at vælge primær partition, maximal mulig kapacitet og formatering i NTFS filformat. 4. Formatering påbegyndes, hvorefter partitionen er færdigoprettet, og kan tilgås som ethvert andet drev. 6

8 4.2 Harddisken er partitioneret, men intet nyt drev findes Tjek at strømforsyningen er tilsluttet korrekt, og der er tændt på stikkontakten. Tjek at stikket på harddisken er korrekt tilsluttet det modsvarende stik på adapteren. Prøv tilslutning til anden USB port. Vær opmærksom på, at kun én IDE harddisk kan tilslutte ad gangen. Hvis du får behov for yderligere hjælp eller vejledning i forbindelse med dit Sandberg produkt, kan du se på internetsiden DANSK God fornøjelse med din Sandberg USB 3.0 Multi Harddisk Link! 7

9 1 Innledning Sandberg USB 3.0 Multi Hard Disk Link (heretter kalt adapteren ) er en perfekt løsning for lynrask tilkobling av harddisker til en USB-port. Adapteren støtter harddisker i størrelsene 2,5 og 3,5, og både IDE- og SATA-typene. Du kan til og med tilkoble en IDE-harddisk og en SATAharddisk samtidig, og på denne måten få to ekstra harddisker på datamaskinen. Alternativt kan du også koble til en 5,25 CD- og DVDstasjon. Du slipper kabelrotet, da alle tilkoblingskontaktene sitter direkte på adapteren. Brukervennlig programvare for sikkerhetskopiering i Windows medfølger. 2.2 Tilkoblinger på sidene av adapteren Strømkontakt USBkontakt Strømkontakt til 3,5 IDE-harddisk Figur 2 NORSK 2 Oversikt 2.1 Toppen av adapteren Figur 3 Lyser når en IDE-harddisk er tilkoblet Backupknapp Lyser når strøm er tilkoblet Figur 1 Lyser når en SATA-harddisk er tilkoblet 3 Tilkobling 3.1 Harddisktilkoblinger SATA-harddisk Koble en SATA-harddisk til SATA-kontaktene som vist i fig. 3. 8

10 ,5 IDE-harddisk Koble til en 2,5 IDE-harddisk til den smale IDEkontakten som vist i fig ,5 IDE-harddisk 1) Still inn harddiskens jumpere til Master ved å følge diagrammet som er klistret på selve harddisken, eller som du finner i annen dokumentasjon fra harddiskprodusenten. 2) Koble en 3,5 IDE-harddisk til den brede IDEkontakten som vist i fig. 3. 3) Koble den medfølgende 4-polede strømkabelen til mellom strømkontakten på forsiden av adapteren og strømkontakten på harddisken. 4. Feilsøking 4.1 Partisjonering Den eller de tilkoblede harddisken/-ene skal være partisjonert slik at datamaskinen skal kunne lese og skrive på dem. Hvis det er en ny og ubrukt harddisk, er den vanligvis ikke partisjonert. Dette kan gjøres på følgende måte: 1. Åpne Diskbehandling under Datamaskinbehandling og Adminstrative verktøy i Windows kontrollpanel. 2. Marker harddiskens utildelte område som vist i figur 4: IDE CD-/DVD-stasjon 1) Koble en IDE CD-/DVD-stasjon til den brede IDE-kontakten som vist i fig. 3. 2) Koble den medfølgende 4-polede strømkabelen til mellom strømkontakten på forsiden av adapteren og strømkontakten på harddisken. NORSK Obs! Én IDE-harddisk og én SATA-harddisk kan kobles til samtidig. To IDE-harddisker kan ikke håndteres samtidig. 3.2 PC-tilkobling 1) Koble strømforsyningen mellom et veggstøpsel og den lille runde strømkontakten på forsiden av adapteren. Slå på strømmen. 2) Koble USB-kabelen mellom den lille USBkontakten på forsiden av adapteren og en USB-kontakt på PC-en. En ny stasjon opprettes på datamaskinen. Stasjonen kan brukes på samme måte som de andre stasjonene på datamaskinen. Figur 4 3. Høyreklikk og velg Ny partisjon/volum. Følg instruksene på skjermen for å tildele partisjonen ønsket størrelse og stasjonsbokstav mm. Det anbefales å velge primærpartisjon, maksimal mulig kapasitet og formatering i NTFS-filformat. 4. Formateringen begynner når partisjonen er ferdig opprettet, og kan åpnes som enhver annen stasjon. 9

11 4.2 Harddisken er partisjonert, men det vises ingen ny stasjon Sjekk at strømforsyningen er korrekt tilkoblet, og at stikkontakten er slått på. Sjekk at kontakten på harddisken er korrekt tilkoblet den motsvarende kontakten på adapteren. Prøv å koble til en annen USB-port. Vær oppmerksom på at kun én IDE-harddisk kan tilkobles om gangen. Hvis du trenger mer hjelp eller veiledning om ditt Sandberg-produkt, kan du gå til nettsiden NORSK God fornøyelse med din Sandberg USB 3.0 Multi Harddisk Link! 10

12 1 Introduktion Sandberg USB 3.0 Multi Hard Disk Link (kallas adaptern nedan) är en perfekt lösning för blixtsnabb anslutning av hårddiskar till ett USButtag. Adaptern har stöd för både 2,5- och 3,5- tumshårddiskar av både IDE- och SATA-typ. Du kan även ansluta en IDE- och en SATA-hårddisk samtidigt och på så vis få hela 2 extra hårddiskar till datorn. Alternativt kan även en 5,25-tums CD- och DVD-enhet anslutas. Du slipper kabeltrassel genom att alla anslutningar sitter direkt på adaptern. Ett användarvänligt säkerhetskopieringsprogram till Windows medföljer. 2.2 Anslutningar på adapterns sidor Strømkontakt USBkontakt Strømkontakt til 3,5 IDE-harddisk Figur 2 2 Översikt 2.1 Adapterns överdel SVENSKA Figur 3 Lyser när en IDE-hårddisk är ansluten Backupknapp Lyser när ström är ansluten Figur 1 Lyser när en SATA-hårddisk är ansluten 3 Anslutning 3.1 Hårddiskanslutning SATA-hårddisk Anslut en SATA-enhet till SATA-uttagen som visas i figur 3. 11

13 3.1.2 IDE 2.5-tums hårddisk Anslut en 2,5-tums IDE-hårddisk till det lilla IDEuttaget som visas i figur IDE 3,5-tums hårddisk 1) Ställ in hårddiskens byglar på Master genom att följa schemat som är fastklistrat på själva hårddisken, eller i annan dokumentation från hårddisktillverkaren. 2) Anslut en 3,5-tums IDE-hårddisk till det stora IDE-uttaget som visas i figur 3. 3) Anslut den medföljande 4-poliga strömkabeln mellan strömuttaget på adapterns framsida och hårddiskens strömuttag. 4. Felsökning 4.1 Partitionering Alla anslutna hårddiskar måste partitioneras för att datorn ska kunna läsa och skriva till dem. Om det är en ny oanvänd hårddisk är den normalt inte partitionerad. Detta kan göras på följande sätt: 1. Öppna diskhanteringen i datoradministrationen under Administrationsverktyg på Kontrollpanelen i Windows. 2. Markera hårddiskens oallokerade utrymme på det sätt som visas i figur IDE CD/DVD-enhet 1) Anslut en IDE CD/DVD-enhet till det stora IDEuttaget som visas i figur 3. 2) Anslut den medföljande 4-poliga strömkabeln mellan strömuttaget på adapterns framsida och hårddiskens strömuttag. SVENSKA Obs! En IDE-hårddisk och en SATA-hårddisk kan anslutas samtidigt. Två IDE-hårddiskar kan inte hanteras samtidigt. 3.2 PC-anslutning 1) Anslut strömforsörjningen mellan ett vägguttag och det lilla runda strömuttaget på adapterns framsida. Slå på strömmen. 2) Anslut USB-kabeln mellan det lilla USB-uttaget på adapterns framsida och ett USB-uttag på datorn. En ny diskenhet skapas nu i datorn. Denna diskenhet kan användas på samma sätt som alla andra diskenheter i datorn. Figur 4 3. Högerklicka och välj Ny partition/volym. Följ anvisningarna på skärmen och tilldela partitionen önskad storlek och diskenhetsbokstav etc. Vi rekommenderar att du väljer primärpartition, största möjliga kapacitet och formatering i NTFS-filformat. 4. Formateringen startar. När partitionen är klar kan den användas som en extra diskenhet. 12

14 4.2 Hårddisken är partitionerad, men ingen ny enhet hittas Kontrollera att strömtillförseln är korrekt ansluten och att uttaget är påslaget. Kontrollera att uttaget på hårddisken är korrekt anslutet till motsvarande uttag på adaptern. Pröva att ansluta till ett annat USB-uttag. Tänk på att endast en IDE-hårddisk kan anslutas åt gången. Om du behöver ytterligare vägledning eller hjälp med din Sandberg-produkt hittar du mer information på webbplatsen Mycket nöje med din Sandberg USB 3.0 Multi Harddisk Link! SVENSKA 13

15 1 Johdanto 2.2 Sovittimen sivuilla olevat liitännät Sandberg USB 3.0 Multi Hard Disk Link (tuotteesta käytetään termiä sovitin ) on täydellinen ratkaisu silloin, kun kiintolevy halutaan kytkeä USB-porttiin mahdollisimman nopeasti. Sovitin tukee sekä 2,5 että 3,5 tuuman IDE- ja SATA-tyypin kiintolevyjä. Voit myös kiinnittää samalla kertaa sekä IDE- että SATAkiintolevyn, jolloin tietokoneessasi on kaksi lisäkiintolevyä. Vaihtoehtoisesti voit kytkeä 5,25 tuuman CD- ja DVD-asemia. Vältyt kaapelisotkuilta, sillä kaikki liittimet ovat kiinni sovittimessa. Sovittimen mukana toimitetaan helppokäyttöinen varmuuskopiointiohjelmisto Windowsille. Virtaliitin USBliitin Virtaliitin 3,5 tuuman IDE-kiintolevylle Kuva 2 2 Yleiskuvaus 2.1 Sovitin ylhäältä Kuva 3 SUOMI 3 Kytkennät Syttyy, kun IDEkiintolevy kytketään Backuppainike Syttyy, kun sovitin kytketään virtalähteeseen Syttyy, kun SATAkiintolevy kytketään 3.1 Kiintolevyn liitin SATA-kiintolevy Kytke SATA-asema SATA-liittimiin kuvan 3 osoittamalla tavalla. Kuva 1 14

16 3.1.2 IDE 2,5 tuuman kiintolevy Kytke 2,5 tuuman IDE-kiintolevy kapeaan IDEliittimeen kuvan 3 osoittamalla tavalla IDE 3,5 tuuman kiintolevy 1) Kytke kiintolevyn hyppyliittimet Masterasentoon. Katso mallia joko kiintolevyyn kiinnitetystä kaaviosta tai muista valmistajan toimittamista ohjeista. 2) Kytke 3,5 tuuman IDE-kiintolevy leveään IDEliittimeen kuvan 3 osoittamalla tavalla. 3) Kytke toimitettu 4-napainen virtajohto sovittimen etupuolella olevaan virtaliittimeen ja kiintolevyn virtaliittimeen. 4. Vianmääritys 4.1 Osittaminen Kytketyt kiintolevyt on ositettava, jotta tietokone pystyy lukemaan niitä ja kirjoittamaan niihin. Jos kyseessä on uusi, käyttämätön levy, sitä ei tavallisesti ole ositettu. Osittaminen tehdään seuraavalla tavalla: 1. Avaa Levynhallinta Windowsin Ohjauspaneelin kohdasta Valvontatyökalut -> Tietokoneen hallinta. 2. Korosta kiintolevyn varaamaton tila kuvan 4 mukaisesti: IDE CD/DVD -asema 1) Kytke IDE CD/DVD -asema leveään IDEliittimeen kuvan 3 osoittamalla tavalla. 2) Kytke toimitettu 4-napainen virtajohto sovittimen etupuolella olevaan virtaliittimeen ja kiintolevyn virtaliittimeen. HUOMAUTUS: IDE-kiintolevy ja SATA-kiintolevy voidaan kytkeä samalla kertaa. Kahta IDEkiintolevyä ei voi kytkeä samalla kertaa. 3.2 Tietokoneliitäntä 1) Kytke virtalähde seinäpistokkeeseen ja pieni virtaliitin sovittimen edessä olevaan liittimeen. Kytke virta päälle. 2) Kytke USB-kaapeli sovittimen etupuolella olevaan pieneen USB-liittimeen ja tietokoneessa olevaan USB-liittimeen. Tietokoneeseen luodaan uusi asema. Voit käyttää tätä asemaa samalla tavoin kuin muitakin tietokoneesi asemia. Kuva 4 3. Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Uusi osio/asema. Määritä osiolle haluamasi koko ja aseman kirjain noudattamalla näytön ohjeita. On suositeltavaa valita ensisijainen osio, suurin mahdollinen kapasiteetti ja alustus NTFS-tiedostomuodossa. 4. Alustus alkaa, minkä jälkeen osio on valmis ja sitä voidaan käyttää muiden asemien tapaan. SUOMI 15

17 4.2 Kiintolevy on ositettu, mutta uutta asemaa ei löydy Tarkista, että virtalähde on kytketty oikein ja että virtapistokkeeseen on kytketty virta. Tarkista, että kiintolevy on kytketty oikein sille tarkoitettuun sovittimen liittimeen. Yritä kytkeä levy toiseen USB-porttiin. Huomaa, että useita IDE-kiintolevyjä ei voi kytkeä samalla kertaa. Jos tarvitset Sandberg-tuotteeseesi liittyviä neuvoja tai lisäohjeita, käy Sandbergin sivustolla Toivomme mukavia hetkiä Sandberg USB 3.0 Multi Harddisk Link -sovittimen parissa! SUOMI 16

18 1 Einleitung Der Sandberg USB 3.0 Multi Hard Disk Link (bezeichnet als der Adapter ) ist eine perfekte Lösung zur Herstellung einer extrem schnellen Verbindung von Festplatten mit einem USB- Anschluss. Der Adapter unterstützt sowohl 2,5 und 3,5 IDE- und SATA-Festplatten. Sie können darüber hinaus gleichzeitig eine IDE- und eine SATA-Festplatte anschließen, wodurch Sie zwei zusätzliche Festplatten auf Ihrem Computer erhalten. Alternativ können Sie auch 5,25 CDund DVD-Laufwerke anschließen. Sie vermeiden Kabelsalat, da alle Anschlüsse direkt am Adapter sitzen. Eine benutzerfreundliche Backup-Software für Windows ist enthalten. 2.2 Anschlüsse an den Seiten des Adapters Netzanschluss USB- Anschluss Abbildung 2 Netzanschluss für 3,5 IDE-Festplatte 2 Übersicht 2.1 Draufsicht auf den Adapter Abbildung 3 Leuchtet, wenn eine IDE-Festplatte angeschlossen Backupist Taste Leuchtet, wenn der Strom zugeschaltet ist Abbildung 1 Leuchtet, wenn eine SATA-Festplatte angeschlossen ist 17 3 Anschluss 3.1 Festplattenanschluss SATA-Festplatte Schließen Sie eine SATA-Festplatte an die SATA- Anschlüsse an, siehe Abb. 3. DEUTSCH

19 3.1 2,5 IDE-Festplatte Schließen Sie eine 2,5 IDE-Festplatte an den schmalen IDE-Anschluss an, siehe Abb ,5 IDE-Festplatte 1) Stellen Sie die Festplattenbrücken auf Master in Übereinstimmung mit der Abbildung auf der Festplatte oder anderen Unterlagen vom Festplattenhersteller. 2) Schließen Sie eine 3,5 IDE-Festplatte an den breiten IDE-Anschluss an, siehe Abb. 3. 3) Verbinden Sie das mitgelieferte 4-Stift- Stromkabel zwischen Stromanschluss an der Vorderseite des Adapters und Stromanschluss der Festplatte. 4. Problembehebung 4.1 Partitionierung Die angeschlossene/n Festplatte/n sind so zu partitionieren, dass der Computer auf ihnen lesen und schreiben kann. Wenn es sich um eine fabrikneue Festplatte handelt, wurde diese in der Regel noch nicht partitioniert. Dies kann wie folgt erfolgen: 1. Öffnen Sie in Windows unter Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung die Datenträgerverwaltung. 2. Markieren Sie den nicht zugewiesenen Bereich wie in Abbildung 4: IDE CD/DVD-Laufwerk 1) Schließen Sie ein IDE CD/DVD-Laufwerk an den breiten IDE-Anschluss an, siehe Abb. 3. 2) Verbinden Sie das mitgelieferte 4-Stift- Stromkabel zwischen Stromanschluss an der Vorderseite des Adapters und Stromanschluss der Festplatte. HINWEIS: Eine IDE-Festplatte und eine SATA- Festplatte können gleichzeitig angeschlossen werden. Zwei IDE-Festplatten können nicht gleichzeitig angeschlossen werden. DEUTSCH 3.2 PC-Anschluss 1) Verbinden Sie die Stromversorgung mit einer Steckdose und dem kleinen Stromanschluss vorne am Adapter. Schalten Sie die Stromzufuhr ein. 2) Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem kleinen USB-Anschluss vorn am Adapter und einem USB-Anschluss an Ihrem Computer. Auf Ihrem Computer wird ein neues Laufwerk erstellt. Sie können dieses Laufwerk genau so wie die anderen Laufwerke auf Ihrem Computer verwenden. 18 Abbildung 4 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Neue Partition/Datenträger aus. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um der Partition die gewünschte Größe und den Laufwerkbuchstaben usw. zuzuteilen. Wir empfehlen Ihnen, eine primäre Partition, die größtmögliche Kapazität und die Formatierung im NTFS-Dateiformat zu wählen. 4. Die Formatierung beginnt. Anschließend ist die Partitionierung abgeschlossen und auf die Partition kann wie auf jedes andere Laufwerk zugegriffen werden.

20 4.2 Die Festplatte wurde partitioniert, es ist aber kein neues Laufwerk vorhanden Prüfen Sie, dass die Stromversorgung ordnungsgemäß angeschlossen und die Steckdose eingeschaltet ist. Prüfen Sie, dass die Festplatte ordnungsgemäß an den entsprechenden Anschluss am Adapter angeschlossen wurde. Versuchen Sie, die Festplatte an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen. Bitte beachten Sie, dass immer nur eine IDE- Festplatte angeschlossen werden kann. Wenn Sie weitere Hilfe im Zusammenhang mit Ihrem Produkt von Sandberg benötigen, besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter Wir wünschen viel Vergnügen mit Ihrem Sandberg USB 3.0 Multi Harddisk Link! 19 DEUTSCH

21 Specifications: Compatible with 2.5, 3.5 & 5.25 IDE and SATA drives Supports hard disk capacity up to 6 TB Supports optical drives SATA III (6 Gbps) & SATA II (3 Gbps) & SATA I (1.5 Gbps) Compliant Operates with one IDE and one SATA HDD simultaneously Plug and Play, no drivers needed Supports USB 3.0 Hi-Speed Connectors: Dual-Head IDE Connector (40pin and 44pin) plus, SATA III, USB Mini-B, Power Jack 20

Warranty. User guide. Support. USB All-In-1 Hard Disk Link User guide. http://helpdesk.sandberg.it. www.sandberg.it

Warranty. User guide. Support. USB All-In-1 Hard Disk Link User guide. http://helpdesk.sandberg.it. www.sandberg.it USB All-In-1 User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty. YEARS WARRANTY

Detaljer

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5")

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5) [Item no. 133-45] Rev. 13.12.07 ENGLISH Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5") SUOMI DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH 1 Introduction The Sandberg USB 2.0 to SATA Link (referred to as the box ) enables you to

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

USB 2.0 Hard Disk Box 2.5'' User guide

USB 2.0 Hard Disk Box 2.5'' User guide USB 2.0 Hard Disk Box 2.5'' User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty.

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER User s Manual USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter Introduction Thank you for purchasing this product. In order to obtain optimum

Detaljer

Sandberg USB Multi Hard Disk Link

Sandberg USB Multi Hard Disk Link [Item no. 133-63] Rev. 09.11.10 ENGLISH Sandberg USB Multi Hard Disk Link DEUTSCH DANSK NORSK SUOMI SVENSKA ENGLISH 1 Introduction Sandberg USB Multi Hard Disk Link (referred to as the adapter ) is a perfect

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Sandberg USB 2.0 Hub with 7 ports

Sandberg USB 2.0 Hub with 7 ports Sandberg USB 2.0 Hub with 7 ports [Item no. 135-54] Rev. 06.07.07 ENGLISH DANSK System requirements 1 available USB port* Pentium PC or compatible *USB 2.0 port is required for benefiting from the USB

Detaljer

HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE

HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: HEOS 1-høyttaler Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt Før du bruker en ny HEOS 1-høyttaler

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Sandberg 9in1 Card Reader

Sandberg 9in1 Card Reader [133-27] Rev. 19.12.03 Sandberg 9in1 Card Reader System requirements Pentium PC or compatible 1 available USB port Windows 98 and 2000 users: CD-ROM drive or Internet connection SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

USB Share Link PC-MAC

USB Share Link PC-MAC [Item no. 133-64] Rev. 11.11.10 ENGLISH USB Share Link PC-MAC DEUTSCH DANSK NORSK SUOMI SVENSKA ENGLISH 1 Introduction Sandberg USB Share Link PC-MAC (referred to as "the cable") allows you to easily transfer

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Beispiele für Seitenlayouts Stand: Februar 2012 Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Inhalt Ordner A4... 1 Ordner Collagen...

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Remote control your lock with Verisure App

Remote control your lock with Verisure App Remote control your lock with Verisure App Digital Door Lock Extension Kit Control your digital door lock with the Verisure App. Gör ditt lås smartare Fjärrstyr ditt nya Yale Doorman-lås med din mobil

Detaljer

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO Brukerveiledning Rolltalk PowerArm Rev A NO MONTERING Motoren festes med 4 skruer M6 x 16 til en solid brakett montert på stolen. Braketten må forarbeides / tilpasses i hvert tilfelle, med hensyn til stoltype

Detaljer

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity.

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser WRM 1000 WRM 2000 16 WRM 00 i-button 42 Smart 13,5 WRM 9000 WRM 9001 MIFARE Proximity 13.5 Key Pad P-00919_01-1/-ED.2006-06-16 Low single base - Flush mounting Tunn

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04 -SONATA 2 SONATA SONATA Informasjon og sikkerhet ADVARSEL -Bruk bare strømforsyning som er godkjent av COMMidt, for bruk sammen med denne enheten. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti,

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Sandberg USB 2.0 +FireWire Boost

Sandberg USB 2.0 +FireWire Boost [130-27] Rev. 19.12.03 Sandberg USB 2.0 +FireWire Boost System requirements Pentium PC or compatible 1 available PCI slot PCI 2.2 compliance CD-ROM drive or Internet connection SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

HEOS Drive QUICK START GUIDE

HEOS Drive QUICK START GUIDE HEOS Drive QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER HEOS Drive er utviklet for å gi HEOS fl erroms lydfunksjonalitet med en praktisk, sentralt plassert fl erkanalsforsterker som kan festes på et stativ. Påse

Detaljer

RF-4000 Universal Video Modulator

RF-4000 Universal Video Modulator RF-4000 Universal Video Modulator Channel Selectable Thank you for purchasing the RF-4000 Universal Video RF Modulator. You can insert your favorite video program, such as DVD, Satellite Receiver, Digital

Detaljer

Unterrichtsphase Das Quartett eignet sich sowohl zur Einübung als auch zur Wiederholung der Ordnungszahlen.

Unterrichtsphase Das Quartett eignet sich sowohl zur Einübung als auch zur Wiederholung der Ordnungszahlen. Quartett Berømte nordmenn Lernziel Einübung der Ordnungszahlen Wiederholung Satzstellung Vorbereitungen Sie benötigen einen Satz Spielkarten für 4 Spieler bei Gruppen von 3 Spielern werden nur 24 Karten

Detaljer

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt)

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) Für zwischen 01.01.2007 und 31.12.2008 eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) nach 1 Jahr nach 3 Jahren nach 6 Jahren nach 10 Jahren nach 15 Jahren 15 65.880,88 72.657,71 75.180,62

Detaljer

Die Auswertung Evaluering

Die Auswertung Evaluering November 2010 Die Auswertung Evaluering vorgelegt von neues handeln GmbH Köln/Berlin framlagt av neues handeln GmbH Köln/Berlin 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 91 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen

Detaljer

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2015 Hvorfor får jeg ikke koblet meg opp mot trådløst nettverk med Windows 7? Why can t I connect to the wireless network with Windows

Detaljer

Sandberg 5-port Gigabit Switch

Sandberg 5-port Gigabit Switch Specifications: Standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE803.ab Ports: 5 x 10/100/1000 Mbit/s RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X supported) MAC chip: Broadcom BCM5388 MAC address: 4,000 Buffer memory: 437.5 Kb Power:

Detaljer

HEOS 3 QUICK START GUIDE

HEOS 3 QUICK START GUIDE HEOS 3 QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Wi-Fi-ruter Internettforbindelse Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt 1 TRINN 1: TA DEN UT

Detaljer

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS Spm.1 : Konkurransegrunnlag: 1.3 Deltilbud Billett- og administrasjonssystemet,

Detaljer

USB 3.0 to Gigabit network adapter

USB 3.0 to Gigabit network adapter USB3-GIGA / USB3-GIGA1 USB 3.0 to Gigabit network adapter EN User Guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Guide SE Användarhandledning This external USB

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg Trådløs TV-Link NO SLV5400 Velkommen Instruks for hurtigstart Koble til sender Koble til mottaker Gled deg Wireless TV link SLV5400/00 SLV5400/05 Wireless TV link EN EN FR NL EN FR NL EN FR NL FR SLV5400/00

Detaljer

USB3-SATA2IDE USB 3.0 to SATA 3Gb/s and IDE adapter

USB3-SATA2IDE USB 3.0 to SATA 3Gb/s and IDE adapter US- US.0 to Gb/s and adapter User guide nvändarhandledning Käyttöohje rugervejledning ruksanvisning EN User guide You have bought an adapter cable to be used together with a. or. hard disk drive and Windows

Detaljer

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter.

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. dette trenger du Ekstern harddisk, dvd-er eller tilgang til en NAS. utgifter Ingen

Detaljer

Sandberg USB to Bluetooth 2.0 Class 1 Link

Sandberg USB to Bluetooth 2.0 Class 1 Link [133-38] Rev. 06.07.07 SUOMI DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH Sandberg USB to Bluetooth 2.0 Class 1 Link ENGLISH 1. Introduction The Sandberg USB to Bluetooth 2.0 Class 1 Link (referred to as the adapter )

Detaljer

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til mottaker 2 Gled deg

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til mottaker 2 Gled deg Trådløs TV-Link NO SLV5405 Velkommen Instruks for hurtigstart Koble til mottaker Gled deg Wireless TV link SLV5400 Wireless TV link EN EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV5400/00 SLV5405 Hva er i esken

Detaljer

ARM-521 ARM-524. Tilt wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-521 ARM-524. Tilt wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-21 ARM-24 Tilt wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Sandberg Wireless Multimedia Link

Sandberg Wireless Multimedia Link [134-00] Rev. 10.06.05 Sandberg Wireless Multimedia Link System requirements Computer or other video source with Scart, S-Video or RCA output. TV with Scart or RCA input socket 2 available 230V wall sockets

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Norsk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK (certolizumab pegol) ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines

Detaljer

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2016 Problemer med tilkobling til trådløsnettet Eduroam kan enten løses ved å laste ned en installasjonfil fra https://cat.eduroam.org

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Sandberg USB 2.0 to SATA Link

Sandberg USB 2.0 to SATA Link [133-42] Rev. 25.04.07 SUOMI DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH Sandberg USB 2.0 to SATA Link System requirements: 3.5 Initialized/partitioned SATA hard disk 1 available USB 1.1, 2.0, SATA or esata port 4427_Sand133-42_SATAlink_Manual_N.indd

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Full motion wall mount

Full motion wall mount ARM-18 Full motion wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Tysk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side 6

Detaljer

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg Trådløs TV-Link NO SLV0 Velkommen Instruks for hurtigstart Koble til sender Koble til mottaker Gled deg Wireless TV link SLV00 Wireless TV link EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV0 Hva er i esken SLV0

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Guide for bruk av virtuelle møterom

Guide for bruk av virtuelle møterom Innhold Pin koder... 2 For å starte videokonferanse... 2 Ringe fra Lync / Skype for Business... 3 Logge på møte fra nettleser... 4 Visning av presentasjon i nettleseren... 4 Presentere fra nettleseren...

Detaljer

USB 3.0 2.5 External Enclosure

USB 3.0 2.5 External Enclosure USB.0.5 External Enclosure Art.no 8-0 Model ZH58-B Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making

Detaljer

Sandberg SoundExperience 5.1

Sandberg SoundExperience 5.1 [Item no. 125-13] Rev. 18.01.06 Sandberg SoundExperience 5.1 System requirements 5.1 sound card or DVD player supporting 5.1 surround sound SUOMI SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction The Sandberg

Detaljer

Working Paper Investments in the Human Capital of the Socially Disadvantaged Children - Effects on Redistribution

Working Paper Investments in the Human Capital of the Socially Disadvantaged Children - Effects on Redistribution econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Lohse,

Detaljer

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post:

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post: EMPIC MEDICAL Etterutdanningskurs flyleger 21. april 2017 Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: +47 976 90 799 E-post: Lrh@caa.no it-vakt@caa.no Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. Kjenn din PC (Windows7/8) Her velger dere først System and Security og deretter System. 1. Hva slags prosessor har maskinen. Intel Celeron 743 1.3 Ghz. 2. Hvor mye minne har den. 2GB minne er installert

Detaljer

Sandberg USB 2.0 +FireWire Boost

Sandberg USB 2.0 +FireWire Boost Product specifications USB EHCI based 480 Mbits/s USB 2.0 Hi-Speed compliant OHCI based 12 Mbits/s USB 1.1 Full-Speed compliant Speed: Data transfer rates of 1.5, 12 and 480 Mbits/s Supports up to 127

Detaljer

ARM-4042 Swing flat panel wall mount

ARM-4042 Swing flat panel wall mount ARM-4042 Swing flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Die Grimm-Märchen - mehr als 200 Jahre alt, in 160 Sprachen übersetzt und noch heute weltweit

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg Trådløs TV-Link NO SLV300 Velkommen Instruks for hurtigstart Koble til sender Koble til mottaker 3 Gled deg Wireless TV link SLV300 Wireless TV link EN EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV300 SLV5400 Hva

Detaljer