USB 3.0 Multi Hard Disk Link User guide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "USB 3.0 Multi Hard Disk Link User guide"

Transkript

1 USB 3.0 Multi Hard Disk Link User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at YEARS WARRANTY For information on handling electronic waste, see User guide Support Follow these instructions for easy installation and operation of your new Sandberg product. Når du følger denne vejledning, er det let at installere dit nye Sandberg produkt og komme i gang med at bruge det. Når du følger denne veiledningen, er det lett å installere ditt nye Sandbergprodukt, og komme i gang med å bruke det. Om du följer den här anvisningen är det lätt att installera din nya Sandberg-produkt och börja använda den. Kun noudatat näitä ohjeita, uuden Sandberg-tuotteen asentaminen ja käyttäminen on helppoa. Bitte beachten Sie diese Anleitung für eine einfache Installation und problemlose Nutzung ihres neuen Sandberg-Produkts. Voor een gebruikershandleiding in het Nederlands kunt u terecht op Pour obtenir un guide d'utilisation en français, rendez-vous sur Il manuale dell'utente in italiano è disponibile all'indirizzo Si quieres consultar el manual del usuario en español, visita Para obter um guia de utilizador em português, visite Podręcznik użytkownika po polsku dostępny jest na stronie Uživatelskou příručku v češtině naleznete na adrese Navodila za uporabo v slovenščini najdete na Používateľskú príručku v slovenčine nájdete na stránke Naudotojo vadovą lietuvių kalba rasite apsilankę adresu Руководство пользователя на русском языке можно найти на странице: За ръководството на български език, моля, посетете A magyar nyelvű használati útmutatóért kérjük, látogasson el a Za uputstvo za korisnike na srpskom jeziku, molimo posetite Pentru un ghid al utilizatorului în limba română, vizitati Για τον οδηγό χρήστη στα ελληνικά, επισκεφθείτε το Türkçe kullanım kılavuzu için lütfen adresini ziyaret edin

2 [Item no ] Rev ENGLISH Sandberg USB 3.0 Multi Hard Disk Link DEUTSCH DANSK NORSK SUOMI SVENSKA

3 ENGLISH 1 Introduction Sandberg USB 3.0 Multi Hard Disk Link (referred to as the adapter ) is a perfect solution for creating an extremely fast connection of hard disks to a USB port. The adapter supports both 2.5 and 3.5 IDE and SATA type hard disks. You can even connect an IDE and a SATA hard disk at the same time which gives you two extra hard disks on your computer. Alternatively you can also connect 5.25 CD and DVD drives. You will avoid cable clutter as all the connectors are placed directly on the adapter. User-friendly backup software for Windows is included. 2.2 Connections on the sides of the adapter Power connector USB Power connector connector for 3.5" IDE hard disk Figure 2 2 Overview 2.1 The top of the adapter Figure 3 Lights up when an IDE hard disk is connected Backup button Lights up when power is connected Figure 1 Lights up when a SATA hard disk is connected 3 Connection 3.1 Hard disk connector SATA hard disk Connect a SATA drive to the SATA connectors as shown in fig. 3. 2

4 3.1.2 IDE 2.5 hard disk Connect a 2.5 IDE hard disk to the narrow IDE connector as shown in fig IDE 3.5 hard disk 1) Set the hard disk jumpers to "Master" by following the diagram stuck onto the hard disk itself, or in other documentation from the hard disk manufacturer. 2) Connect a 3.5 IDE hard disk to the wide IDE connector as shown in fig. 3. 3) Connect the supplied 4-pin power cable between the power connector on the front of the adapter and the power connector in the hard disk. 4. Troubleshooting 4.1 Partitioning The connected hard disk(s) must be partitioned so that the computer can read and write on them. If this is a new unused hard disk, it has typically not been partitioned. This can be done so as follows: 1. Open Disk Management under Administrative Tools -> Computer Administration in the Windows Control Panel. 2. Highlight the hard disk s unallocated area as shown in figure 4: ENGLISH IDE CD/DVD drive 1) Connect an IDE CD/DVD drive to the wide IDE connector as shown in fig. 3. 2) Connect the supplied 4-pin power cable between the power connector on the front of the adapter and the power connector in the hard disk. NOTE: An IDE hard disk and a SATA hard disk can be connected at the same time. Two IDE hard disks cannot be connected at the same time. 3.2 PC Connection 1) Connect the power supply to a wall socket and the small power connector on the front of the adapter. Switch on the power. 2) Connect the USB cable to the small USB connector on the front of the adapter and a USB connector in your PC. A new drive is created on your computer. You can use this drive in the same way as any other drive on your computer. Figure 4 3. Right-click and select New partition/volume. Follow the instructions on the screen to allocate the desired size and drive letter etc. to the partition. We recommend selecting primary partition, maximum possible capacity and formatting in NTFS file format. 4. Formatting begins, after which the partition is completed and can be accessed like any other drive. 3

5 ENGLISH 4.2 The hard disk has been partitioned, but no new drive can be found Check that the power supply is connected correctly and that the power socket is switched on. Check that the hard disk has been correctly connected to the corresponding connector on the adapter. Try connecting to a different USB port. Please note that only one IDE hard disk can be connected at a time. If you need further help or assistance with your Sandberg product, you can visit the website Have fun with your Sandberg USB 3.0 Multi Harddisk Link! 4

6 1 Introduktion Sandberg USB 3.0 Multi Hard Disk Link (herefter kaldet adapteren ) er en perfekt løsning for lynhurtig tilslutning af harddiske til en USB port. Adapteren understøtter harddiske af både 2.5 og 3.5 størrelse, og af både IDE og SATA type. Du kan endda tilslutte en IDE og en SATA harddisk samtidig, og på denne måde få hele 2 ekstra harddiske på din computer. Alternativt kan også 5.25 CD og DVD drev tilsluttes. Du slipper for kabelrod, da alle tilslutningsstik sidder direkte på adapteren. Brugervenligt backup software til Windows medfølger. 2.2 Tilslutninger på siderne af adapteren Strømstik USB stik Strømstik til 3.5 IDE harddisk Figur 2 DANSK 2 Oversigt 2.1 Toppen af adapteren Figur 3 Lyser når en IDE harddisk er tilsluttet Backup knap Lyser når strøm er tilsluttet Lyser når en SATA harddisk er tilsluttet 3 Tilslutning 3.1 Harddisktilslutning SATA harddisk Figur 1 Tilslut et SATA drev til SATA stikkene som vist i fig. 3. 5

7 DANSK IDE 2.5 harddisk Tilslut en 2.5 IDE harddisk til det smalle IDE stik som vist i fig IDE 3.5 harddisk 1) Indstil harddiskens jumpers til Master ved at følge diagrammet påklistret selve harddisken, eller i anden dokumentation fra harddiskproducenten. 2) Tilslut en 3.5 IDE harddisk til det brede IDE stik som vist i fig. 3. 3) Tilslut det medfølgende 4-polede strømkabel imellem strømstikket på forsiden af adapteren og strømstikket i harddisken IDE CD/DVD drev 1) Tilslut et IDE CD/DVD drev til det brede IDE stik som vist i fig. 3. 2) Tilslut det medfølgende 4-polede strømkabel imellem strømstikket på forsiden af adapteren og strømstikket i harddisken. Bemærk: Én IDE harddisk og én SATA harddisk kan tilsluttes samtidig. To IDE harddiske kan ikke håndteres samtidigt. 3.2 PC Tilslutning 1) Forbind strømforsyningen imellem et vægstik og det lille runde strømstik på forsiden af adapteren. Tænd for strømmen. 2) Forbind USB kablet imellem det lille USB stik på forsiden af adapteren og et USB stik i din PC. Et nyt drev oprettes på computeren. Dette drev kan bruges som ethvert andet drev på computeren. 4. Problemløsning 4.1 Partitionering Den eller de tilsluttede harddiske skal være partitionerede, for at computeren kan læse og skrive på dem. Er det en ny ubrugt harddisk, er den typisk ikke partioneret. Dette kan gøres som følger: 1. Åbn diskhåndtering under computeradministation i Windows kontrolpanel. 2. Marker harddiskens uallokerede område som vist i figur 4: Figur 4 3. Højreklik og vælg Ny partition/volume. Følg anvisningerne på skærmen for at tildele partitionen ønsket størrelse og drevbogstav mv. Det anbefales at vælge primær partition, maximal mulig kapacitet og formatering i NTFS filformat. 4. Formatering påbegyndes, hvorefter partitionen er færdigoprettet, og kan tilgås som ethvert andet drev. 6

8 4.2 Harddisken er partitioneret, men intet nyt drev findes Tjek at strømforsyningen er tilsluttet korrekt, og der er tændt på stikkontakten. Tjek at stikket på harddisken er korrekt tilsluttet det modsvarende stik på adapteren. Prøv tilslutning til anden USB port. Vær opmærksom på, at kun én IDE harddisk kan tilslutte ad gangen. Hvis du får behov for yderligere hjælp eller vejledning i forbindelse med dit Sandberg produkt, kan du se på internetsiden DANSK God fornøjelse med din Sandberg USB 3.0 Multi Harddisk Link! 7

9 1 Innledning Sandberg USB 3.0 Multi Hard Disk Link (heretter kalt adapteren ) er en perfekt løsning for lynrask tilkobling av harddisker til en USB-port. Adapteren støtter harddisker i størrelsene 2,5 og 3,5, og både IDE- og SATA-typene. Du kan til og med tilkoble en IDE-harddisk og en SATAharddisk samtidig, og på denne måten få to ekstra harddisker på datamaskinen. Alternativt kan du også koble til en 5,25 CD- og DVDstasjon. Du slipper kabelrotet, da alle tilkoblingskontaktene sitter direkte på adapteren. Brukervennlig programvare for sikkerhetskopiering i Windows medfølger. 2.2 Tilkoblinger på sidene av adapteren Strømkontakt USBkontakt Strømkontakt til 3,5 IDE-harddisk Figur 2 NORSK 2 Oversikt 2.1 Toppen av adapteren Figur 3 Lyser når en IDE-harddisk er tilkoblet Backupknapp Lyser når strøm er tilkoblet Figur 1 Lyser når en SATA-harddisk er tilkoblet 3 Tilkobling 3.1 Harddisktilkoblinger SATA-harddisk Koble en SATA-harddisk til SATA-kontaktene som vist i fig. 3. 8

10 ,5 IDE-harddisk Koble til en 2,5 IDE-harddisk til den smale IDEkontakten som vist i fig ,5 IDE-harddisk 1) Still inn harddiskens jumpere til Master ved å følge diagrammet som er klistret på selve harddisken, eller som du finner i annen dokumentasjon fra harddiskprodusenten. 2) Koble en 3,5 IDE-harddisk til den brede IDEkontakten som vist i fig. 3. 3) Koble den medfølgende 4-polede strømkabelen til mellom strømkontakten på forsiden av adapteren og strømkontakten på harddisken. 4. Feilsøking 4.1 Partisjonering Den eller de tilkoblede harddisken/-ene skal være partisjonert slik at datamaskinen skal kunne lese og skrive på dem. Hvis det er en ny og ubrukt harddisk, er den vanligvis ikke partisjonert. Dette kan gjøres på følgende måte: 1. Åpne Diskbehandling under Datamaskinbehandling og Adminstrative verktøy i Windows kontrollpanel. 2. Marker harddiskens utildelte område som vist i figur 4: IDE CD-/DVD-stasjon 1) Koble en IDE CD-/DVD-stasjon til den brede IDE-kontakten som vist i fig. 3. 2) Koble den medfølgende 4-polede strømkabelen til mellom strømkontakten på forsiden av adapteren og strømkontakten på harddisken. NORSK Obs! Én IDE-harddisk og én SATA-harddisk kan kobles til samtidig. To IDE-harddisker kan ikke håndteres samtidig. 3.2 PC-tilkobling 1) Koble strømforsyningen mellom et veggstøpsel og den lille runde strømkontakten på forsiden av adapteren. Slå på strømmen. 2) Koble USB-kabelen mellom den lille USBkontakten på forsiden av adapteren og en USB-kontakt på PC-en. En ny stasjon opprettes på datamaskinen. Stasjonen kan brukes på samme måte som de andre stasjonene på datamaskinen. Figur 4 3. Høyreklikk og velg Ny partisjon/volum. Følg instruksene på skjermen for å tildele partisjonen ønsket størrelse og stasjonsbokstav mm. Det anbefales å velge primærpartisjon, maksimal mulig kapasitet og formatering i NTFS-filformat. 4. Formateringen begynner når partisjonen er ferdig opprettet, og kan åpnes som enhver annen stasjon. 9

11 4.2 Harddisken er partisjonert, men det vises ingen ny stasjon Sjekk at strømforsyningen er korrekt tilkoblet, og at stikkontakten er slått på. Sjekk at kontakten på harddisken er korrekt tilkoblet den motsvarende kontakten på adapteren. Prøv å koble til en annen USB-port. Vær oppmerksom på at kun én IDE-harddisk kan tilkobles om gangen. Hvis du trenger mer hjelp eller veiledning om ditt Sandberg-produkt, kan du gå til nettsiden NORSK God fornøyelse med din Sandberg USB 3.0 Multi Harddisk Link! 10

12 1 Introduktion Sandberg USB 3.0 Multi Hard Disk Link (kallas adaptern nedan) är en perfekt lösning för blixtsnabb anslutning av hårddiskar till ett USButtag. Adaptern har stöd för både 2,5- och 3,5- tumshårddiskar av både IDE- och SATA-typ. Du kan även ansluta en IDE- och en SATA-hårddisk samtidigt och på så vis få hela 2 extra hårddiskar till datorn. Alternativt kan även en 5,25-tums CD- och DVD-enhet anslutas. Du slipper kabeltrassel genom att alla anslutningar sitter direkt på adaptern. Ett användarvänligt säkerhetskopieringsprogram till Windows medföljer. 2.2 Anslutningar på adapterns sidor Strømkontakt USBkontakt Strømkontakt til 3,5 IDE-harddisk Figur 2 2 Översikt 2.1 Adapterns överdel SVENSKA Figur 3 Lyser när en IDE-hårddisk är ansluten Backupknapp Lyser när ström är ansluten Figur 1 Lyser när en SATA-hårddisk är ansluten 3 Anslutning 3.1 Hårddiskanslutning SATA-hårddisk Anslut en SATA-enhet till SATA-uttagen som visas i figur 3. 11

13 3.1.2 IDE 2.5-tums hårddisk Anslut en 2,5-tums IDE-hårddisk till det lilla IDEuttaget som visas i figur IDE 3,5-tums hårddisk 1) Ställ in hårddiskens byglar på Master genom att följa schemat som är fastklistrat på själva hårddisken, eller i annan dokumentation från hårddisktillverkaren. 2) Anslut en 3,5-tums IDE-hårddisk till det stora IDE-uttaget som visas i figur 3. 3) Anslut den medföljande 4-poliga strömkabeln mellan strömuttaget på adapterns framsida och hårddiskens strömuttag. 4. Felsökning 4.1 Partitionering Alla anslutna hårddiskar måste partitioneras för att datorn ska kunna läsa och skriva till dem. Om det är en ny oanvänd hårddisk är den normalt inte partitionerad. Detta kan göras på följande sätt: 1. Öppna diskhanteringen i datoradministrationen under Administrationsverktyg på Kontrollpanelen i Windows. 2. Markera hårddiskens oallokerade utrymme på det sätt som visas i figur IDE CD/DVD-enhet 1) Anslut en IDE CD/DVD-enhet till det stora IDEuttaget som visas i figur 3. 2) Anslut den medföljande 4-poliga strömkabeln mellan strömuttaget på adapterns framsida och hårddiskens strömuttag. SVENSKA Obs! En IDE-hårddisk och en SATA-hårddisk kan anslutas samtidigt. Två IDE-hårddiskar kan inte hanteras samtidigt. 3.2 PC-anslutning 1) Anslut strömforsörjningen mellan ett vägguttag och det lilla runda strömuttaget på adapterns framsida. Slå på strömmen. 2) Anslut USB-kabeln mellan det lilla USB-uttaget på adapterns framsida och ett USB-uttag på datorn. En ny diskenhet skapas nu i datorn. Denna diskenhet kan användas på samma sätt som alla andra diskenheter i datorn. Figur 4 3. Högerklicka och välj Ny partition/volym. Följ anvisningarna på skärmen och tilldela partitionen önskad storlek och diskenhetsbokstav etc. Vi rekommenderar att du väljer primärpartition, största möjliga kapacitet och formatering i NTFS-filformat. 4. Formateringen startar. När partitionen är klar kan den användas som en extra diskenhet. 12

14 4.2 Hårddisken är partitionerad, men ingen ny enhet hittas Kontrollera att strömtillförseln är korrekt ansluten och att uttaget är påslaget. Kontrollera att uttaget på hårddisken är korrekt anslutet till motsvarande uttag på adaptern. Pröva att ansluta till ett annat USB-uttag. Tänk på att endast en IDE-hårddisk kan anslutas åt gången. Om du behöver ytterligare vägledning eller hjälp med din Sandberg-produkt hittar du mer information på webbplatsen Mycket nöje med din Sandberg USB 3.0 Multi Harddisk Link! SVENSKA 13

15 1 Johdanto 2.2 Sovittimen sivuilla olevat liitännät Sandberg USB 3.0 Multi Hard Disk Link (tuotteesta käytetään termiä sovitin ) on täydellinen ratkaisu silloin, kun kiintolevy halutaan kytkeä USB-porttiin mahdollisimman nopeasti. Sovitin tukee sekä 2,5 että 3,5 tuuman IDE- ja SATA-tyypin kiintolevyjä. Voit myös kiinnittää samalla kertaa sekä IDE- että SATAkiintolevyn, jolloin tietokoneessasi on kaksi lisäkiintolevyä. Vaihtoehtoisesti voit kytkeä 5,25 tuuman CD- ja DVD-asemia. Vältyt kaapelisotkuilta, sillä kaikki liittimet ovat kiinni sovittimessa. Sovittimen mukana toimitetaan helppokäyttöinen varmuuskopiointiohjelmisto Windowsille. Virtaliitin USBliitin Virtaliitin 3,5 tuuman IDE-kiintolevylle Kuva 2 2 Yleiskuvaus 2.1 Sovitin ylhäältä Kuva 3 SUOMI 3 Kytkennät Syttyy, kun IDEkiintolevy kytketään Backuppainike Syttyy, kun sovitin kytketään virtalähteeseen Syttyy, kun SATAkiintolevy kytketään 3.1 Kiintolevyn liitin SATA-kiintolevy Kytke SATA-asema SATA-liittimiin kuvan 3 osoittamalla tavalla. Kuva 1 14

16 3.1.2 IDE 2,5 tuuman kiintolevy Kytke 2,5 tuuman IDE-kiintolevy kapeaan IDEliittimeen kuvan 3 osoittamalla tavalla IDE 3,5 tuuman kiintolevy 1) Kytke kiintolevyn hyppyliittimet Masterasentoon. Katso mallia joko kiintolevyyn kiinnitetystä kaaviosta tai muista valmistajan toimittamista ohjeista. 2) Kytke 3,5 tuuman IDE-kiintolevy leveään IDEliittimeen kuvan 3 osoittamalla tavalla. 3) Kytke toimitettu 4-napainen virtajohto sovittimen etupuolella olevaan virtaliittimeen ja kiintolevyn virtaliittimeen. 4. Vianmääritys 4.1 Osittaminen Kytketyt kiintolevyt on ositettava, jotta tietokone pystyy lukemaan niitä ja kirjoittamaan niihin. Jos kyseessä on uusi, käyttämätön levy, sitä ei tavallisesti ole ositettu. Osittaminen tehdään seuraavalla tavalla: 1. Avaa Levynhallinta Windowsin Ohjauspaneelin kohdasta Valvontatyökalut -> Tietokoneen hallinta. 2. Korosta kiintolevyn varaamaton tila kuvan 4 mukaisesti: IDE CD/DVD -asema 1) Kytke IDE CD/DVD -asema leveään IDEliittimeen kuvan 3 osoittamalla tavalla. 2) Kytke toimitettu 4-napainen virtajohto sovittimen etupuolella olevaan virtaliittimeen ja kiintolevyn virtaliittimeen. HUOMAUTUS: IDE-kiintolevy ja SATA-kiintolevy voidaan kytkeä samalla kertaa. Kahta IDEkiintolevyä ei voi kytkeä samalla kertaa. 3.2 Tietokoneliitäntä 1) Kytke virtalähde seinäpistokkeeseen ja pieni virtaliitin sovittimen edessä olevaan liittimeen. Kytke virta päälle. 2) Kytke USB-kaapeli sovittimen etupuolella olevaan pieneen USB-liittimeen ja tietokoneessa olevaan USB-liittimeen. Tietokoneeseen luodaan uusi asema. Voit käyttää tätä asemaa samalla tavoin kuin muitakin tietokoneesi asemia. Kuva 4 3. Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Uusi osio/asema. Määritä osiolle haluamasi koko ja aseman kirjain noudattamalla näytön ohjeita. On suositeltavaa valita ensisijainen osio, suurin mahdollinen kapasiteetti ja alustus NTFS-tiedostomuodossa. 4. Alustus alkaa, minkä jälkeen osio on valmis ja sitä voidaan käyttää muiden asemien tapaan. SUOMI 15

17 4.2 Kiintolevy on ositettu, mutta uutta asemaa ei löydy Tarkista, että virtalähde on kytketty oikein ja että virtapistokkeeseen on kytketty virta. Tarkista, että kiintolevy on kytketty oikein sille tarkoitettuun sovittimen liittimeen. Yritä kytkeä levy toiseen USB-porttiin. Huomaa, että useita IDE-kiintolevyjä ei voi kytkeä samalla kertaa. Jos tarvitset Sandberg-tuotteeseesi liittyviä neuvoja tai lisäohjeita, käy Sandbergin sivustolla Toivomme mukavia hetkiä Sandberg USB 3.0 Multi Harddisk Link -sovittimen parissa! SUOMI 16

18 1 Einleitung Der Sandberg USB 3.0 Multi Hard Disk Link (bezeichnet als der Adapter ) ist eine perfekte Lösung zur Herstellung einer extrem schnellen Verbindung von Festplatten mit einem USB- Anschluss. Der Adapter unterstützt sowohl 2,5 und 3,5 IDE- und SATA-Festplatten. Sie können darüber hinaus gleichzeitig eine IDE- und eine SATA-Festplatte anschließen, wodurch Sie zwei zusätzliche Festplatten auf Ihrem Computer erhalten. Alternativ können Sie auch 5,25 CDund DVD-Laufwerke anschließen. Sie vermeiden Kabelsalat, da alle Anschlüsse direkt am Adapter sitzen. Eine benutzerfreundliche Backup-Software für Windows ist enthalten. 2.2 Anschlüsse an den Seiten des Adapters Netzanschluss USB- Anschluss Abbildung 2 Netzanschluss für 3,5 IDE-Festplatte 2 Übersicht 2.1 Draufsicht auf den Adapter Abbildung 3 Leuchtet, wenn eine IDE-Festplatte angeschlossen Backupist Taste Leuchtet, wenn der Strom zugeschaltet ist Abbildung 1 Leuchtet, wenn eine SATA-Festplatte angeschlossen ist 17 3 Anschluss 3.1 Festplattenanschluss SATA-Festplatte Schließen Sie eine SATA-Festplatte an die SATA- Anschlüsse an, siehe Abb. 3. DEUTSCH

19 3.1 2,5 IDE-Festplatte Schließen Sie eine 2,5 IDE-Festplatte an den schmalen IDE-Anschluss an, siehe Abb ,5 IDE-Festplatte 1) Stellen Sie die Festplattenbrücken auf Master in Übereinstimmung mit der Abbildung auf der Festplatte oder anderen Unterlagen vom Festplattenhersteller. 2) Schließen Sie eine 3,5 IDE-Festplatte an den breiten IDE-Anschluss an, siehe Abb. 3. 3) Verbinden Sie das mitgelieferte 4-Stift- Stromkabel zwischen Stromanschluss an der Vorderseite des Adapters und Stromanschluss der Festplatte. 4. Problembehebung 4.1 Partitionierung Die angeschlossene/n Festplatte/n sind so zu partitionieren, dass der Computer auf ihnen lesen und schreiben kann. Wenn es sich um eine fabrikneue Festplatte handelt, wurde diese in der Regel noch nicht partitioniert. Dies kann wie folgt erfolgen: 1. Öffnen Sie in Windows unter Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung die Datenträgerverwaltung. 2. Markieren Sie den nicht zugewiesenen Bereich wie in Abbildung 4: IDE CD/DVD-Laufwerk 1) Schließen Sie ein IDE CD/DVD-Laufwerk an den breiten IDE-Anschluss an, siehe Abb. 3. 2) Verbinden Sie das mitgelieferte 4-Stift- Stromkabel zwischen Stromanschluss an der Vorderseite des Adapters und Stromanschluss der Festplatte. HINWEIS: Eine IDE-Festplatte und eine SATA- Festplatte können gleichzeitig angeschlossen werden. Zwei IDE-Festplatten können nicht gleichzeitig angeschlossen werden. DEUTSCH 3.2 PC-Anschluss 1) Verbinden Sie die Stromversorgung mit einer Steckdose und dem kleinen Stromanschluss vorne am Adapter. Schalten Sie die Stromzufuhr ein. 2) Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem kleinen USB-Anschluss vorn am Adapter und einem USB-Anschluss an Ihrem Computer. Auf Ihrem Computer wird ein neues Laufwerk erstellt. Sie können dieses Laufwerk genau so wie die anderen Laufwerke auf Ihrem Computer verwenden. 18 Abbildung 4 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Neue Partition/Datenträger aus. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um der Partition die gewünschte Größe und den Laufwerkbuchstaben usw. zuzuteilen. Wir empfehlen Ihnen, eine primäre Partition, die größtmögliche Kapazität und die Formatierung im NTFS-Dateiformat zu wählen. 4. Die Formatierung beginnt. Anschließend ist die Partitionierung abgeschlossen und auf die Partition kann wie auf jedes andere Laufwerk zugegriffen werden.

20 4.2 Die Festplatte wurde partitioniert, es ist aber kein neues Laufwerk vorhanden Prüfen Sie, dass die Stromversorgung ordnungsgemäß angeschlossen und die Steckdose eingeschaltet ist. Prüfen Sie, dass die Festplatte ordnungsgemäß an den entsprechenden Anschluss am Adapter angeschlossen wurde. Versuchen Sie, die Festplatte an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen. Bitte beachten Sie, dass immer nur eine IDE- Festplatte angeschlossen werden kann. Wenn Sie weitere Hilfe im Zusammenhang mit Ihrem Produkt von Sandberg benötigen, besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter Wir wünschen viel Vergnügen mit Ihrem Sandberg USB 3.0 Multi Harddisk Link! 19 DEUTSCH

21 Specifications: Compatible with 2.5, 3.5 & 5.25 IDE and SATA drives Supports hard disk capacity up to 6 TB Supports optical drives SATA III (6 Gbps) & SATA II (3 Gbps) & SATA I (1.5 Gbps) Compliant Operates with one IDE and one SATA HDD simultaneously Plug and Play, no drivers needed Supports USB 3.0 Hi-Speed Connectors: Dual-Head IDE Connector (40pin and 44pin) plus, SATA III, USB Mini-B, Power Jack 20

Sandberg Broadband Router

Sandberg Broadband Router [130-44] Rev. 05.12.03 Sandberg Broadband Router System requirements Internet connection supporting Ethernet, PPPoE or PPTP (with RJ45 connector) One or more computers with Ethernet adapter SUOMEN SVENSKA

Detaljer

RF-4000 Universal Video Modulator

RF-4000 Universal Video Modulator RF-4000 Universal Video Modulator Channel Selectable Thank you for purchasing the RF-4000 Universal Video RF Modulator. You can insert your favorite video program, such as DVD, Satellite Receiver, Digital

Detaljer

38-1584 ENGLISH. External Modem. Externt modem Externt modem Ulkoinen modeemi SVENSKA NORSK. Ver. 2007-11 SUOMI. Model: LP-430. www.clasohlson.

38-1584 ENGLISH. External Modem. Externt modem Externt modem Ulkoinen modeemi SVENSKA NORSK. Ver. 2007-11 SUOMI. Model: LP-430. www.clasohlson. 38-1584 External Modem Externt modem Externt modem Ulkoinen modeemi ENGLISH SVENSKA NORSK Model: LP-430 Ver. 2007-11 SUOMI www.clasohlson.com 1. Description External Modem, V90 Max Speed 56 Kbps Plug

Detaljer

DM Series Constant Connection (LAN Connection)

DM Series Constant Connection (LAN Connection) DM Series Constant Connection (LAN Connection) Installation and Operator Guide EN FR DE SV NO DA FI IT Contents EN Introduction What are the benefits of Constant Connection? Operation Using Constant Connection

Detaljer

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables How to install a wireless On demand connection Connect your Viasat-box to the Internet without cables Connect your Viasat-box to the Internet without cables On demand directly in your TV currently works

Detaljer

3003792-2014-05-28.fm0. EXact web server 1/76

3003792-2014-05-28.fm0. EXact web server 1/76 EXact web server 1/76 3003792-2014-05-28.fm GB - Web server Product instruction 1.1 Product information... 5 1.2 Connecting and configuring... 5 1.2.1 Configuring the web server... 6 1.3 Application...

Detaljer

Getting started with TellStick Net. Snabbguide för TellStick Net. Komme i gang med TellStick Net. Aloitus TellStick Net

Getting started with TellStick Net. Snabbguide för TellStick Net. Komme i gang med TellStick Net. Aloitus TellStick Net Getting started with TellStick Net Snabbguide för TellStick Net Komme i gang med TellStick Net Aloitus TellStick Net Telldus Technologies AB Getting started 4 with TellStick Net Snabbguide 14 för TellStick

Detaljer

Building Management Systems MTCP (Modbus TCP) EXact/EXact2

Building Management Systems MTCP (Modbus TCP) EXact/EXact2 Motion sensor - Switch on ventilation - Switch on lights - Set point for temperature ventilation/heating Main station - Overview - Data collection - Alarm processing Gateway Heating - Control of heating

Detaljer

Benutzerhandbuch Användarhandbok Brugsanvisning Brukerveiledning User's Guide. Deutsch Svenska Dansk Norsk English

Benutzerhandbuch Användarhandbok Brugsanvisning Brukerveiledning User's Guide. Deutsch Svenska Dansk Norsk English Benutzerhandbuch Användarhandbok Brugsanvisning Brukerveiledning User's Guide Deutsch Svenska Dansk Norsk English www.parrot.biz www.parrot.biz Deutsch Svenska Dansk Norsk English 5 15 25 35 45 Warning

Detaljer

SMS-954. English 2-7 SUOMI 32-37

SMS-954. English 2-7 SUOMI 32-37 SMS-954 English 2-7 Deutsch 8-13 Svenska 14-19 NORSK 20-25 DANSK 26-31 SUOMI 32-37 English Introduction The SMS-954 remote control unit enables you to control a heat pump from a remote location with the

Detaljer

Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide

Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide WARNING Creating an account on ASTEROID Market is an essential step in getting the best from your product.

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 402 Regulerbar seng Regulerbar seng Ställbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 402 Regulerbar seng Regulerbar seng Ställbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderlandbeds.com Wonderland 402 NO DK SE FI NL DE GB Regulerbar seng Regulerbar seng Ställbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed Lykke til med valget av ditt nye

Detaljer

WSR 1.5 Wireless mini router. User manual English Svenska Norsk

WSR 1.5 Wireless mini router. User manual English Svenska Norsk WSR 1.5 Wireless mini router User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without

Detaljer

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8 8428 4128081 1 2 DK: Brugervejledning på side 4 N: Brukerveiledning på side 8 S: Användarhandledning på sidan 12 FIN: Käyttöohje oppaan sivulla 16 UK: Instructions on page 20 P: Manual do utilizador na

Detaljer

Building management Systems MLON

Building management Systems MLON Building management Systems MLON EXact/EXact2 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1. GB - Product information 1.1 MLON

Detaljer

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM SENTRALSTØVSUGER Rørsystem CENTRALDAMMSUGARE Rörsystem CENTRALSTØVSUGER Rørsystem KESKUSPÖLYNIMURI Putkisto CENTRAL VACUUM SYSTEM Pipe system 94014-09 2015-06 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning

Detaljer

Pendrive Manual. Brugerhenvisninger Pendrive

Pendrive Manual. Brugerhenvisninger Pendrive Brugerhenvisninger Pendrive 1 Informationerne i denne manual kan ændres uden forudgående meddelelse. Trods omhyggelig fabrikation kan det ikke udelukkes, at denne manual indeholder fejl eller udeladelser.

Detaljer

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. FG101 Fiber Residential Gateway

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. FG101 Fiber Residential Gateway Installation Guide Installation Guide Language Page English... 4 English Svenska Suomi Norsk Svenska... 8 Suomi... 12 Norsk... 16 2 3 Back Front AR382 Note! This product contains a laser transmitter. Laser

Detaljer

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205817 08.07.2008 RD/KMB. Villavent VR 400/700 DC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er produsert

Detaljer

Villavent VR-700 EV /3

Villavent VR-700 EV /3 204352 27.03.2009/RD/KMB Villavent VR-700 EV /3 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er

Detaljer

Villavent VR-400/700 E /3 VR-400/700 E/EC

Villavent VR-400/700 E /3 VR-400/700 E/EC 204468 27.03.2009 RD/KMB. Villavent VR-400/700 E /3 VR-400/700 E/EC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning

Detaljer

VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions

VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions 392381 19.03.2004/RD/KMB VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er produsert

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

Thermometer II Silver Version. Vejledning Bruksanvisning Brukerveiledning Gebruikshandleiding User manual Bedienungsanleitung

Thermometer II Silver Version. Vejledning Bruksanvisning Brukerveiledning Gebruikshandleiding User manual Bedienungsanleitung Thermometer II Silver Version Vejledning Bruksanvisning Brukerveiledning Gebruikshandleiding User manual Bedienungsanleitung This is your guarantee of an authentic JACOB JENSEN TM Thermometer II Silver

Detaljer

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. HD P2P Camera. Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. HD P2P Camera. Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W UK - Manual Wireless Internet Surveillance HD P2P Camera Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W - UK - HD P2P Camera HD P2P Camera - UK - Table of Contents 1. Intro 3 In the Box 3 Specifications 3 2. Hardware

Detaljer

Wireless Security System WS500S

Wireless Security System WS500S UK - User Guide Wireless Security System WS500S WS500S Table of Content 1. Getting Started... 4 CAUTION! 4 1.1 Introduction to the System 4 1.2 Items included with the System 4 1.3 Introduction to the

Detaljer

SIDE- POWER SE 120/215T SE 150/215T. Thruster systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

SIDE- POWER SE 120/215T SE 150/215T. Thruster systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE- POWER Thruster systems SE 120/215T SE 150/215T Keep this manual onboard! Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. VGA P2P Camera. Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. VGA P2P Camera. Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W UK - Manual Wireless Internet Surveillance VGA P2P Camera Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W - UK - VGA P2P Camera VGA P2P Camera - UK - Table of Content 1. Intro 2 In the Box 3 Specifications 3 2. Hardware

Detaljer

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas XR Elektronisches Beschriftungsgerät Bedienungsanleitung Elektronisk etiketmaskine Brugsanvisning Elektronisk Tekstmaskin Brukerveiledning

Detaljer

SIDE- POWER SE 170/250TC SE210/250TC. Thruster systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

SIDE- POWER SE 170/250TC SE210/250TC. Thruster systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE- POWER Thruster systems SE 170/250TC SE210/250TC Keep this manual onboard! Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer