Velkommen som beboer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen som beboer"

Transkript

1 Velkommen som beboer En informasjonsperm til beboere og pårørende.

2 Velkommen som beboer ved Kalfaret sykehjem! På vegne av alle oss som arbeider her på Kalfaret sykehjem ønsker jeg deg hjertelig velkommen som beboer her ved Kalfaret sykehjem. Vi har et inderlig ønske om at du skal trives i ditt nye hjem og vi vil samarbeide med deg for å gi deg gode hverdager. Vi på sykehjemmet arbeider ikke bare for at du skal få den nødvendige medisinske behandling og få dekket dine grunnleggende behov Vi arbeider for at du skal oppleve gode øyeblikk og dyrke dine interesser. Vi er åpen for alle tilbakemeldinger og innspill. Vi har tro på at alle tilbakemeldinger, positive som negative, skaper læring og sår frø til endring-endring til det bedre. I denne permen har jeg samlet informasjon om sykehjemmet, slik at du kan bla igjennom den når det passer for deg. Håper du vil finne svar på de spørsmål du måtte ha i permen. Dersom du ønsker å snakke med meg, er mitt kontor alltid åpent for deg. Velkommen! De beste hilsener Ida Saxevik Stedlig leder Kalfaret sykehjem

3 KALFARET SYKEHJEM-HISTORIE I VEGGENE Kalfaret sykehjem ligger på historisk grunn, sentralt plassert et steinkast fra Stadsporten. På denne adressen, Kalfarveien 20, har det vært helsevirksomhet i mange år. Kalfarveien 20 ble oppført i 1843 og da som privat bolig for amtmann Jens Schydtz. I 1914 lå Betanien sykehus på denne adressen, som ble drevet som et lokalsykehus. Fra ble bygget et sykehjem, drevet av Domkirkehjemmet i Bergen. Så overtok Bergen Kommune driften og foretok en fullstendig oppgradering av sykehjemmet innvendig i Foto:Bergen byarkiv. Kalfaret sykehjem har i dag 34 langtidsplasser. 8 av disse er øremerket personer med demenssykdom. Sykehjemmets boligdel er lokalisert i byggets 2 og 3 etasje. Boligdelene av sykehjemmet er lik i begge etasjene, men rommene er av ulik størrelse. Sykehjemmet er sentralt lokalisert med de fordeler og ulemper det medfører. Av sikkerhetsmessige hensyn er derfor sykehjemmets inngangsdører alltid låst. Besøkende og ansatte kan ringe på for å komme inn, ved sykehjemmets hovedinngang.

4 HVEM ARBEIDER PÅ KALFARET SYKEHJEM? Institusjonssjef Berit Breistein er leder for de kommunale sykehjemmene i Bergen Sentrum, herunder også Kalfaret sykehjem. Hun har kontor ved Engen sykehjem. Ida Saxevik er stedlig leder ved Kalfaret sykehjem og har kontor i sykehjemmets 4 etasje. Sykehjemmet har 3 boenheter som ledes av avdelingssykepleiere: Boenhet 1: Ingrid Norpoll Erlandsen. Boenhet 2: Ljiljana Erdmann Boenhet 3: Ingrid-Alice Ingebrigtsen. På boenhetene arbeider det sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. En av disse vil bli din primærkontakt. I tillegg arbeider det en vaktmester og to konsulenter i administrasjonen i fjerde etasje. PRIMÆRKONTAKTEN Primærkontakten er bindeledd mellom deg, dine pårørende og sykehjemmet. Primærkontakten utarbeider din aktivitetsplan og pleieplan sammen med deg. Hun følger opp dine behov i forhold til ernæring, hjelpemidler og personlige ting som klær og toalettartikler. Primærkontakten formidler kontakt med prest eller lignende om du ønsker det. I tillegg til primærkontakt, har du egen primærsykepleier, denne har ansvar sammen med avdelingssykepleier, for at dine medisinske plager tas opp med tilsynslegen.

5 FRISØR I sykehjemmets fjerde etasje har vi egen frisørsalong. Hun tar imot kunder hver tirsdag. Personalet Formidler kontakt med henne om ønskelig. Bystyre fastsetter BEBOERROMMET en gang pr år egenbetalingssats for vask, legg, Rommet klipp og du permanent får tildelt er for ditt faste private beboere. hjem så lenge du bor hos oss. Det regnes tillegg for: leggevann, Hvert rom er møblert med seng og nattbord. Du står fritt til å skum, kur og farge m.m. Beboerne må selv betale egenandelen. møblere rommet Sykehjemmet slik du betaler ønsker utover det resterende. dette. Når du møblerer Hvis rommet beboer ditt, ønsker det å gå viktig oftere at du enn tar 1 gang hensyn pr til mnd at det er plass til å til frisør bruke må hjelpemidler du betale hele som beløpet f.eks. personløfter selv. på rommet. Dersom du har med deg elektrisk utstyr, er det ditt ansvar at det er i FOTPLEIE forskriftsmessig stand. Vaktmesteren vår vil hjelpe deg med å sjekke Hver dette. sjette Dersom uke har det vi viser fotpleier seg at på utstyret huset. Personalet f.eks. brannfarlig, informerer skal deg det på forhånd ikke tas når i hun bruk. kommer og vurderer ditt behov for fotpleie sammen med deg. Bystyret fastlegger en gang per år egenbetalingen for fotpleie. Sykehjemmet dekker det resterende beløpet for beboerne. Sykehjemmet betaler felles tv-lisens, så du behøver ikke bekymrerk! AKTIVITETER Ved innleggelse i sykehjem er det viktig å Sykehjemmet være klar over har egen at dine aktivitetsgruppe private eiendeler som utarbeider aktivitetsplan månedlig. er ditt eget I denne ansvar. forsøker Det er vi kun å imøtekomme alle beboernes ønsker så langt det sykehjemmets er mulig. Vi prøver eiendeler i tillegg er forsikret å være litt av kreative og innovative i valg av aktiviteter. kommunen. Har du gode ideer eller innspill, eller pårørende som ønsker å bidra-ta kontakt med personalet. Aktivitetsplanen Vi anbefaler deg henges derfor opp på som det oppslag sterkeste rundt at om på sykehjemmet. I tillegg du tegner publiseres forsikring aktivitetsplanen for møbler også på nettsiden vår og vår egen facebook private side. eiendeler som tas med til sykehjemmet. INNKOMSTSAMTALE I løpet av de første ukene her på sykehjemmet, inviterer vi deg til en innkomstsamtale. Formålet for samtalen er å bli bedre kjent, samt å innhente bakgrunnsopplysninger om deg, ditt hjelpebehov,

6 INNKOMSTSAMTALE I løpet av dine første uker på sykehjemmet, vil du bli invitert til en innkomstsamtale. Bakgrunnen for samtalen er å bli bedre kjent med deg, innhente bakgrunnsopplysninger og lære å kjenne dine aktivitetsønsker og medisinske behov. Vi ønsker å benytte anledningen til å informere deg om sykehjemmet og besvare de spørsmål du måtte ha om sykehjemmet. På innkomstsamtalen deltar: Tilsynslege Roger Veiby. Vil gi deg informasjon om det medisinske tilbudet ved sykehjemmet, samt gi deg hans medisinske vurdering av din tilstand. Stedlig leder Ida Saxevik. Vil gi deg informasjon om sykehjemmet, samt foreta en midlertidig statusrapport om hvordan det har fungert den første tiden for deg på sykehjemmet.. Avdelingssykepleier: Vil gi deg informasjon om avdelingen, samt innhente opplysninger fra deg i forhold til ernæring, møbler, forsikringer m.m. Primærkontakt: Vil presentere seg og lage en plan for det fremtidige samarbeidet. Vil utarbeide en stellebeskrivelse Dersom du ønsker det, kan du gjerne ta med deg en pårørende eller en annen du stoler på i samtalen. OPPFØLGNINGSSAMTALE Sykehjemmet tilbyr oppfølgningssamtale en gang årlig. Vanligvis foregår denne samtalen sammen med din primærkontakt. Dersom du ønsker det, kan du få samtalen oftere. Du kan også få egen samtale med avdelingssykepleier, stedlig leder eller tilsynslegen. Primærkontakten vil invitere deg til samtalen!

7 ERNÆRING Vi ønsker å sikre at du får en god ernæring tilpasset dine behov og ønsker. Vi arbeider aktivt for å avdekke, forebygge og behandle underernæring hos våre beboere. Vi ønsker at måltidene skal være et høydepunkt i hverdagen og vi tilstreber ro og hygge når vi spiser. Vi serverer måltid til følgende tidspunkt: 0900 Frokost 1100 Drikkemåltid eller frukt Middag 1700 Kaffemat 1900 Kvelds Det er selvfølgelig muligheter for å få servert mat utenom de fastsatte måltidene, kontakt personalet, så ordner de det!

8 ØKONOMISKE FORHOLD Når du flytter inn hos oss, er det viktig å få klarlagt hvem som skal håndtere din økonomi dersom du ikke er i stand til dette selv. Egenbetalingen for din sykehjemsplass trekkes direkte av pensjonen. Den delen av folketrygden som ikke blir trukket som egenbetaling, omtales som kontantytelse. Den enkelte disponerer denne delen privat. Sykehjemmet kan, dersom en ønsker det, ivareta ens personlige økonomi. Det vil bli opprettet egen bankkonto i beboers navn som sykehjemmet fører regnskap over. Regnskapene blir revidert årlig av revisorfirma utnevnt av kommunen.. Ved diagnose som tilsier det, er sykehjemmet pliktig til å overta ansvaret for beboernes kontantytelser i henhold til forskrift fra Sosialdepartementet. Det vil bli gitt mer utfyllende informasjon dersom dette blir aktuelt. Penger du oppbevarer på rommet er ditt ansvar. HVA HOLDER INSTITUSJONEN? Vi holder enkelte toalettartikler, men du må selv holde tannkrem, sjampo, dusjsepe og barbersaker. Nye høreapparat rekvirert av lege dekkes av sykehjemmet. Det samme gjelder utgifter til reparasjon. Utgifter til batterier må du dekke selv. Sykehjemmet dekker ikke utgifter når høreapparat blir borte. Vi anbefaler på det sterkeste å tegne forsikring på samme måte som om en bor hjemme. I følge Høresentralen er det er vanlig prosedyre å forsikre høreapparat. Nye briller ordinert av lege (endret styrke av glass) blir dekket av sykehjemmet. Tidligere innfatninger skal brukes. Briller som skiftes av andre grunner skal dekkes av beboer.

9 Ved påvist forsømmelse fra sykehjemmets side, dekkes utgiftene til nye briller etter individuell avtale. Forsikring kan tegnes. Utgifter til tannbehandling blir dekket av den offentlige tannhelsetjenesten. Brukes din private tannlege, må du betale behandlingen selv. Privat tøy skal bekostes av beboer selv, dette inkluderer også truser av ulik type. Alt tøy skal merkes forsvarlig. Det beste er navnelapper som sys på, eller merkepenn. Institusjonen kan i hovedsak ikke erstatte tapt eller ødelagt tøy. Pårørende oppfordres til selv å vaske tøy som lett blir ødelagt i vask. Skulle det forekomme at ansatte i stor grad har vist uaktsomhet ved vask eller behandling av beboertøy, kan institusjonen etter skriftlig søknad dekke "nåverdien" av tøy som er ødelagt eller forsvunnet. POST Din post blir sendt til sykehjemmet og sortert i administrasjonen og videre fordelt ut på avdelingene. Det er i mange tilfeller en god løsning for både deg, dine pårørende og sykehjemmet, at pårørende heller får denne posten direkte til sin adresse. Pårørende som ønsker å få beboerens post sendt til sin adresse, oppfordres til å henvende seg til folkeregisteret for å få opprettet en c/o-adresse. Gratis telefon: Internett: Alternativt kan man henvende seg på postkontoret. Der kan man få et skjema for å melde adresseendring. Eventuelt bruke internett: NOE Å FEIRE? Hvis du ønsker å feire noe og behøver lokaliteter til dette som beboer ved Kalfaret sykehjem, kan man ta kontakt med konsulent Wenche Mjøs i fjerde etasje for bestilling av lokaliteter.

10 PARKERING Det er svært knapt med parkeringsplasser ved sykehjemmet. Besøkende kan benytte parkering nummer Annen parkering er ulovlig og kan hindre ambulanser og varelevering. RESEPSJON Kalfaret sykehjem har ikke resepsjonsvakt. Henvendelser kan rettes til administrasjonen i fjerde etasje, alternativt benytter man ringeklokken ved siden av hovedinngangen. BRUKERRÅDET Ved Kalfaret Sykehjem har vi eget brukerråd, dette består av representanter fra beboerne, pårørende, eldrerådet, ansatte og ledelse ved Kalfaret sykehjem og Enkers Aldershjem. Brukerrådets mandat er å arbeide for beboernes beste og fungere som rådgivende organ for ledelsen ved sykehjemmet. Utvalget har minst 4 møter i året. Referater fra disse møtene deles ut til hver beboer i etterkant av møtet. Dersom du eller noen av dine nærmeste har lyst til å delta i brukerrådet, ta kontakt med personalet! Vi vil gjerne ha deg med! KLAGE Er det forhold ved sykehjemmet du finner kritikkverdige, kan du klage. Klagen rettes til institusjonssjefen. Dersom partene ikke finner en løsning, kan klagen oversendes til Fylkesmannen i Hordaland (Fylkeslegen) for overprøving. Eventuelt til Pasient- og brukerombudet i Hordaland.

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Velkommen til Feviktun

Velkommen til Feviktun FEVIKTUN BO-OG OMSORGSSENTER Velkommen til Feviktun Informasjon til nye beboere Innhold Kontakt informasjon... 3 Hjertelig velkommen til Feviktun bo- og omsorgssenter... 4 Livsgledesykehjem... 5 Lokaler...

Detaljer

Velkommen til Aspøy omsorgssenter

Velkommen til Aspøy omsorgssenter Velkommen til Aspøy omsorgssenter Oppdatert 27.05.14 1 1 VELKOMMEN TIL ASPØY OMSORGSSENTER 3 1.1 VERDIGRUNNLAG 3 2 ASPØY OMSORGSSENTER 3 2.1 AVDELINGER 3 2.2 ADRESSE, TELEFON- OG TELEFAKSNUMMER 3 2.3 LEDELSE,

Detaljer

VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN

VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN Margit Tanners Minne er et aldershjem sentralt i Bergen sentrum. Eier av bygningen er Bergen Sanitetsforening, og det er de som driver Margit

Detaljer

Viktig informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende

Viktig informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende VELKOMMEN! Viktig informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende NORDBERGHJEMMET er et somatisk sykehjem som ligger fredelig til i grønne omgivelser i bydel Nordre Aker. Vi åpnet 8. august 1977 og

Detaljer

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Barneavdelingen Nyfødtintensiv seksjon Tlf. 75 53 44 85 Nyfødtintensiv seksjon L1 Nyfødtinteinsiv seksjon L1 er en avdeling for premature og syke nyfødte barn. Vi holder

Detaljer

Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal

Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal helsesenter har 62 sykehjemsplasser fordelt på to avdelinger, Tunet (1.etasje) og Høa (andre etasje). Oppdal helsesenter har 58 enerom og 2 dobbeltrom.

Detaljer

Velkommen til Spjelkavik omsorgssenter

Velkommen til Spjelkavik omsorgssenter ÅLESUND KOMMUNE Spjelkavik omsorgssenter Velkommen til Spjelkavik omsorgssenter Sykehjem Oppdatert 20.02.15 Velkommen til Spjelkavik omsorgssenter 3 Om oss 3 1. Våre avdelinger 4 2. Virksomhetsleder og

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGSODDEN SYKEHJEM

VELKOMMEN TIL BERGSODDEN SYKEHJEM Harstad kommune VELKOMMEN TIL BERGSODDEN SYKEHJEM Du er hjertelig velkommen til oss på BERGSODDEN SYKEHJEM. Sykehjemmet er det nyeste og mest moderne sykehjem som Harstad kommune har (oppstart høst 2014).

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune.

Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Pr. i dag er det 62 sykehjemsplasser for langtids og korttidsopphold fordelt på 2 sykehjemsavdelinger: Tunet og Høa. Sykehjemmet har institusjonskjøkken,

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene

TRONDHEIM KOMMUNE. Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene TRONDHEIM KOMMUNE Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene Februar 2005 Forord Ved sykehjemmene i Trondheim kommune tas det imot kontanter og verdisaker til oppbevaring for beboerne. Det er viktig at sykehjemmene

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer