På besøk hos Heimssyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På besøk hos Heimssyn"

Transkript

1 Nr. 2/2010 april Leder side 2: Vår-giv På besøk hos Heimssyn side mai 2010: Hva er de viktigste sakene? side 8 Ellers i dette nummeret: 1. mai og medlemssamling på MS Innvik 7. juni side 3 Nytt fra Ungdom mot EU og Studenter mot EU side 7 Trafikkdata som bevis side 9 Uttalelser fra årsmøtet side 6 og 10 Meir demokrati med Lisboa-traktaten? side 12

2 Storgata OSLO Org.nr: Telefon: Giro: Kontortider: Man. tors Ansv. red: Gerd Margrete Knutsen Red./lay-out: Kjell Sjøli Arnestad Øvrig redaksjon: Paul Dietrichson og Kjell Dahle Medlemsblad for Oslo Nei til EU Redaksjonen for dette nummeret ble avsluttet Opplag: Trykk: Østfold trykkeri AS Vår-giv LEDERS SPALTE: GERD MARGRETE KNUTSEN 49-årige Per Kristian Dotterud er av styret i Nei til EU ansatt som organisasjonens nye generalsekretær etter Jostein Lindland. Oslo Nei til EU ønsker ham hjertelig velkommen og lykke til i jobben. Årsmøtet i Oslo Nei til EU er vel gjennomført med godt fremmøte og gode forslag til arbeidsplanen som ble vedtatt. Valgresultatet ga flere nye inn i fylkesstyret, og det blir et spennende år på flere måter. Vi nevner i fleng: Situasjonen på Island. Ifølge en måling fra Capacent sier 70 % av islendingene nei til EU hvorav 51 % svarer at de har bestemt seg definitivt! Oslo Nei til EU har innledet et samarbeid med Heimssyn i Reykjavik Nei til EU og UmEU har nær kontakt med den nystartete ungdomsorganisasjonen Isafold, se omtale av reisene til Island i dette nummeret av På asfalten. Her på berget skal vår del av EØS-avtalen evalueres. Datalagringsdirektivet. Høringsfristen er nå over. Politikerne er i giv akt. Høyre virrer og prøver å kjøpslå i politiske saker med Ap. Men det kan straffe seg, om Ap gjør politisk kuvending i saken. PST (Politiets sikkerhetstjeneste) ved Janne Kristiansen hausser opp direktivet sin betydning i bekjempelsen av terror. Direktivet dekker i hovedsak overvåkning av telefon og e-posttjenester, mens det er store smutthuller i bruk av løsninger som Skype, FaceBook m.m. Min ringe kunnskap om kjeltringer er at de temmelig fort finner løsninger som ikke er så lett å etterspore kjeltringene ligger foran politiet i bruk av teknologi. For politiet må løsningen være å samarbeide med andre land, jobbe smartere, mer utdannelse og flere ansatte. Man bør ikke overvåke en hel befolkning. Da Lundkommisjonen i sin tid la frem rapporten om den ulovlige overvåkingen av norske borgere, var det nettopp denne type registreringer man reagerte skarpest mot. Gratulerer med fem (5!) år med et solid nei-flertall i befolkningen. Vi feirer med sommeraktiviteter. Har du lyst til å delta? Synlig EU-motstand og moro i sentrum. Som aktivister må vi ut i gatene av og til. Mest for å utveksle meninger og spre informasjon, og det er både lærerikt og morsomt. Meld deg inn i Stopp datalagringsdirektivet, en tverrpolitisk allianse som inkluderer både ja- og nei-siden med ett felles mål: reservasjon mot EUs direktiv. Noen ord om euro-samarbeidet. Utfordringen med innføring av euro ligger i medlemslandenes etikk og moralforståelse, eller sagt på en mer jordnær måte, hvor ærlig skal man være i nasjonens rapportering av den økonomiske og finansielle situasjonen. Hellas, som er etikken og filosofiens vugge, forstod ikke at utgifter til forsvaret skulle med på utgiftssiden i et nasjonalt regnskap, og videre at salg av seksuelle tjenester ikke bør med på inntektssiden, for å nevne noe... Islands hevn over EUs grådighet i Icesave-saken er vulkansk mørklegging av Europa god vår! På asfalten tar gjerne imot innlegg og tips fra medlemmene i Oslo Nei til EU. Særlig oppfordrer vi lagene til å sende oss melding om arrangementer og møter i bydelene. Send oss stoffet på en diskett, faks eller e-post. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innlegg eller nekte å ta inn stoff som bryter med NtEUs vedtekter. Kontakt: Kjell Sjøli Arnestad, tlf eller e-post [ 2 ] [ På asfalten nr. 2/10 ]

3 Ny generalsekretær på plass 49-årige Per Kristian Dotterud er ansatt som NtEUs nye generalsekretær etter Jostein Lindland. Dotterud er utdannet sosionom, har mastergrad i ledelse og har en variert yrkesbakgrunn, bl.a. som direktør ved Likestillingssenteret, daglig leder av Reform ressurssenter for menn, og som leder ved Sosial vakttjeneste ved Oslo kommunale legevakt. Han kommer fra stilling som rådgiver i Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet. Per Kristian Dotterud begynte i stillingen 1. april. Organisasjon \\\ 1. MAI 2010 Oslo Nei til EU markerer arbeidernes kampdag med paroler mot EUs datalagringsdirektiv. Møt opp 1. mai på Youngstorget kl ! Vi møtes mellom fontenen og Operapassasjen. Oslo Nei til EU er også på FaceBook! Meld deg inn i gruppa, så får du alltid siste nytt om hva som skjer. Søk etter Oslo Nei til EU på Fb, så finner du oss. Etter toget blir det sosial sammenkomst og mat på Nei til EU-kontoret for alle som har vært med bak parolen. Les mer om året 1. mai på side 8. \\\ MEDLEMSSAMLING PÅ MS INNVIK Mandag 7. juni 2010 kl , MS Innvik ved kai i Bispevika (ved Operaen) Vi inviterer alle medlemmer, fylkestyrene og lokallagstyrene til et sommerlig høydepunkt ombord på MS Innvik som ligger til kai ved Operaen i Bispevika. Program for kvelden: - Rekebord fra kl «Å skrive leserinnlegg» v. Ingunn Gjerstad, sekretær i Oslo LO - «ØMU, hva er EUs økonomiske og monetære union?» ved Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU Det er bindende påmelding til innen onsdag 2.juni. Pris: kr 100 (kr 50 for studenter, ungdom og arbeidsledige), inkluderer rekebord. Info: fylkeskontoret, tlf: eller mobil: Grasrotandelen Oslo Nei til EU er registrert for å kunne få din Grasrotandel når du tipper hos Norsk Tipping. Om ikke vi skulle være grasrota, hvem skulle det da være? Vi får 5 % av innsatsen, uten at det koster deg noe ekstra. Om mange av våre medlemmer gjør dette, kan det gi oss et godt tilskudd til arbeidet. Alt du trenger gjøre, er å registrere din andel på oss. Hvis du tipper på nett, gjør du det når du har logget inn. Hvis du leverer hos kommisjonær, oppgi dette organisasjonsnummeret: eller klipp ut og ta med denne lappen. Gi den gjerne også til noen du kjenner! Hva skjer? for EU-motstanderen i hovedstaden kl Arbeidernes internasjonale kampdag Youngstorget Oslo Nei til EU deltar som alltid med paroler mot EU. Vi møtes mellom fontenen og Operapassasjen. Se denne siden og side kl Medlemssamling på MS Innvik Vi inviterer til rekebord og faglig påfyll. Se denne siden. Informasjon om de ulike arrangementene finnes også i alltid oppdatert versjon på våre nettsider. Benytt også anledningen til å melde deg på e-postlista for å få informasjon direkte tilsendt. [ På asfalten nr. 2/10 ] [ 3 ]

4 På besøk hos He Fylkeslaget er i år opptatt av å skape gode forbindelser til EU-motstanderne i Island, Heimssyn. Derfor besøkte vi rett før påske søsterorganisasjonen, som er i ferd med å bygge opp lokal organisering på sagaøya. Verken vulkanutbrudd eller flyteknikerstreik stoppet våre to utsendte, og her forteller de fra besøket. Vigdis og Paul utenfor kontoret til Heimssyn. TEKST:PAUL DIETRICHSON OG VIGDIS VOLLSET FOTO: PAUL DIETRICHSON FRA ISLAND På formiddagen 22. mars satte vi kursen mot Gardermoen. Flyet gikk kl. 14 trodde vi. Etter lang venting, med flere utsettelsesmeldinger om avgang, ringte vi IcelandAir og fikk vite at det var streik blant flymekanikerne på Keflavik. Etter enda et par nedslående meldinger, skjønte vi at det var nytteløst å vente på lykke og fromme, og vi dro hjem. Redusert delegasjon Akkurat denne kvelden hadde Heimssyn i Reykjavik fått i stand et møte hvor vi hadde kunnet utveksle synspunkter og erfaringer med folk i organisasjonen deres. Da dette nå gikk i vasken, ble delegasjonen vår plutselig redusert fra 4 til 2. Nå vel, etter ytterligere forsinkelser 23. mars, kom vi endelig avgårde kl. 9, og tre timer senere sto vi utenfor Heimssyns lokaler i Hafnarstræti 18 i Reykjav. Vi hadde fått en avtale med sekretæren, Páll Villhjalmsson. Spartansk utstyrte, nesten tomme, kontorlokaler bar i alle fall bud om mye ledig kapasitet når det begynner å dra seg ihop mot folkeavstemming, men den nøkterne forklaringen var jo bare at Heimssyn i dag ikke har andre fast ansatte enn sekretæren i halv stilling. I samtale med Heimssyn Páll Villhjalmsson ble et hyggelig og veldig interessant bekjentskap. Uten noen fast møteplan ble vi sittende i flere timer og drøfte den aktuelle situasjonen i kampen mot EU. Vi fikk høre at sjokket etter krisa nå hadde lagt seg, og visst var det alvorlige problemer, men den desperate søken etter løsninger som førte til ønske om euro og søknad om EU-medlemskap, var nå langt på vei avløst av mer realistiske holdninger. EU-medlemskap ble da på en måte hengende i løse lufta, og oppslutningen sank som en stein. For fortvilte islendinger var euroen et lysglimt i mørket helt til det ble gjort klinkende klart at for å få innføre euroen, måtte landet tilfredsstille krav til statsfinansene som det ville ta år å oppnå. Den kalddusjen ble på mange måter et vendepunkt i holdningen også til EU, for på Island så en for seg at EU skulle bli redningen ut av den økonomiske krisa. De andre sidene ved EUmedlemskapet ser ikke ut til å fenge noe særlig, så da euro-myten ble punktert, svant også drømmen om EU. Ettersom den økonomisk faglige kunnskapen rundt dette er blitt allment kjent, ser nå gallup-tallene ut til å ha stabilisert seg, med to av tre velgere mot medlemskap. Dette gir jo selvtillit i arbeidet framover, men Heimssyn har, ifølge Villhjalmsson, ingen grunn til å ta det med ro. Nå skal søknaden om medlemskap behandles i EU på sommeren en gang. Heimssyn går inn for at Island trekker søknaden før den tid. Et godt argument er sjølsagt at regjeringen vil gå på et ydmykende nederlag nå som nei-flertallet ser ut til å ha stabilisert seg på rundt 70%. Det er bekymring for hva som vil skje om Island får offisiell kandidatstatus. Med all sannsynlighet vil da ja-sida, godt hjulpet av EUs enorme ressurser (i forhold til de Heimssyn rår over), starte en offensiv for å snu opinionen. Irland har tydelig blitt en vekker. Det var urovekkende å se hvordan alskens pr-knep og lettvintheter feide unna tunge, saklige argumenter. Villhjalmsson var tydelig klar over problemet. Vi kom til å nevne Oslos Ikke Dytt Nytt fra avstemningen i 94 (en enkel avis i eksemplarer hver morgen i fjorten dager før avstemningen). God idé, syntes sekretæren, men noe mer enn en inspirerende tanke ble det ikke. Ellers var Heimssyn akkurat i gang med en stor kampanje over hele Island. Foruten argumenter mot EU, ville de også forsøke å formidle nasjonal stolthet og selvtillit. Å bygge opp troen på egne krefter er viktig nå etter at folk har mista motet i kjølvannet av finanskrisa. Foruten gode saklige argumenter, var mottoet Heia Island! Å bidra til å gi islendinger tilbake troen på egne krefter har jo absolutt noe med EU-saken å gjøre, siden medlemskapet langt på vei innebærer å bli styrt og således kan være fristende å gi seg inn på når selvtilliten har fått seg en knekk. Så var det vel alli- [ 4 ] [ På asfalten nr. 2/10 ]

5 imssyn kevel de rent saklige argumentene som dominerte. Felles historie og felles interesser Møtet vårt var hjertelig og godt fordi Heimssyn, i likhet med NtEU, setter samarbeidet mellom Norge og Island så høyt. Villhjalmsson la også fram for oss tanker om et nærmere samarbeid mellom Norge, Island og Færøyene, spesielt når det gjaldt havrett og fiskeri. Disse tre historisk beslekta landene kan bli den rene stormakt på havrettens område i det nordlige Atlanterhavet. Men da må vi ha et mye tettere samarbeid enn vi har i dag. Tanken er nok ikke ny, men for å stå sterkere i forhandlingene med EU for å verne seg mot en stadig mer tvilsom ressursforvaltning, er det nok viktigere enn noensinne å ha en samkjørt politikk på dette området. Så gjenstår det å se om samarbeidet kan utvides til andre områder. Etter at vi hadde fått med oss en brosjyre med 12 argumenter mot EU-medlemskap på islandsk og tatt noen bilder i og utenfor Heimssyns lokaler, skiltes vi utpå ettermiddagen. På tur ut på bygda Fra og med onsdag før påske kunne ingen fra ledelsen i Heimssyn møte oss, for de hadde lagt opp et større møteprogram der de i løpet av ei uke skulle ha politiske møter i hver krik og krok over hele Island. Målsettinga deres var naturligvis å spre sitt syn på EU-medlemskap og islandsk sjølråderett, men også organisasjonsbygging. De ønska seg ikke bare flere medlemmer, men spesielt mange flere lokallag og kontaktpersoner for å få en organisasjon som var mye mer robust i forhold til EUs overlegne økonomiske ressurser i en kampanje-situasjon. Vi fikk være med på ett av disse møtene, på landsbygda ca. 1 times kjøring øst for Reykjavik. Vi kjørte ut i et av disse fantastiske islandske landskapene, nærmest oss lavasletter og myr, og ute i horisonten enda lenger øst så vi en 4-5 km høg røyksøyle fra vulkanutbruddet ved Eyjafjallajøkull. Like bak den konturene av vulkanen Katla, som er i faresonen, men foreløpig rolig. Vi reiser med Frosti, dataingeniør, som skal snakke om euro og valutapolitikk i krisetider, og Hjarti, litteraturstudent, som skal snakke om Lisboa-traktaten og demokrati og sjølråderett. Møtet er arrangert fra Reykjavik, både lokale og annonsering, og innlederne aner ikke hvem som vil komme. Men de vet jo at Pall Villhjalmsson Heimssyn har medlemmer i distriktet, og disse har fått beskjed i den grad de har e-post og mobiltelefon. Livlig møte på Hestekroa Hestekroa ligger også ute på landet, ikke i noe tettsted, og det nærmer seg faretruende møtetidspunktet før den første jeepen svinger inn på parkeringa. Men så drysser de fort inn, og til [ På asfalten nr. 2/10 ] [ 5 ]

6 sammen er det 13 personer utenom innlederne og oss til stede. Og dette er sannelig ingen taus og tafatt forsamling! Etter den første innledninga om demokrati og Lisboa-traktaten kommer vel tre kvarter med livlig diskusjon, der nesten alle møtedeltakerne har ordet. Bl.a. har møtets eldste deltaker et følelsesladd innlegg der han forteller forsamlinga at han er gammel nok til å huske 1945, og at Island aldri må miste uavhengighet og sjølråderett. Det er en svært mannsdominert forsamling, men av de to kvinnelige deltakerne er det ei nokså ung som er særlig aktiv, både med spørsmål, men særlig med meningsinnlegg. På ett sted vakte innlegget hennes allmenn latter i forsamlinga. Vi fra Norge observerte alt dette, men alt foregikk sjølsagt på islandsk, så oversettelser og forklaringer kom på tilbakevegen. Diskusjonen hadde gått så livlig at innlederne hadde foreslått at de kunne sløyfe den andre innledninga, siden de nå var så godt igang. Men forsamlinga protesterte; de ville absolutt høre mer om euro, den islandske krona og EUs valutapolitikk. Det blaffet på meningsmålingene som gjorde at EU-søknaden ble sendt, skyldtes utvilsomt at mange islendinger så euroen som en mulig erstatning for ei islandsk krone i fritt fall. Nå som et stort flertall sier nei til EU-medlemskap, er fortsatt euroen mye mer populær enn sjølve EU, og det er viktig å skolere motstanderne i forhold til EUs pengepolitikk. Lokal oppbygging Det gikk rundt ei liste der møtedeltakerne sa ja til å være med i lokallaget i distriktet og oppga navn og kontaktinformasjon. Før innlederne dro sin veg, hadde alle møtedeltakerne skrevet seg på. Og hva fikk alle til å le? Den mest aktive dama hadde sagt: Å melde seg inn i EU for å påvirke det innenfra, er som å gifte seg med en alkoholiker for å forandre livsstilen hans! Hun var ikke bare slagferdig etter litt overtalelse hadde hun sagt ja til å være Heimssyns kontaktperson i distriktet! Uttalelse fra årsmøtet i Oslo NtEU 10. mars: Solidaritet med Island itteno knussel! Oslo Nei til EU vil be den norske regjeringen om å stille opp for Island på en langt mer helhjertet måte enn hittil. Nå gjelder det for Norge å frigi tidigere lovede lån, i stedet for å bidra til det sterke presset på vårt broderfolk fra IMF, EU, Storbritannia og Nederland. Dersom større lån enn hittil lovet fra norsk side er nødvendig for å gi islandsk økonomi en ny sjanse, må regjeringen vise raushet. En slik raushet har så langt vært vanskelig å få øye på. Det store flertallet av den islandske befolkningen er uskyldig i uføret landet er kommet opp i, og fortjener en helt annen behandling enn til nå. Den norske befolkningen er tvert imot på den grønne gren, grunnet olje- og gassressurser av et omfang som andre bare kan drømme om. Med et slikt utgangspunkt kan vi ikke fortsette med å gjøre norsk hjelp avhengighet av islandsk ettergivenhet overfor andre. Der andre utnytter Islands svakhet til å komme med ublu krav, bør Norges rolle være å ordne opp i situasjonen ved å bidra med det som skal til for å få vårt broderfolk på fote igjen. [ 6 ] [ På asfalten nr. 2/10 ]

7 NYTT FRA OSLO UNGDOM MOT EU OG STUDENTER MOT EU TEKST/FOTO: STIAN NIKOLAJSEN Studietur til sagaøya En delegasjon på 15 ungdommer fra Ungdom mot EU og Studenter mot EU var på studietur til Island i mars. Der fikk de blant annet møte en nystartet ungdomsorganisasjon som var klar for å kjempe mot islandsk EU-medlemskap. En av deltakerne på turen var Mikkel Øgrim. Øgrim er 23 år gammel og studerer sosialantropoligi på Universitetet i Oslo. Han var godt fornøyd med turen. Det var spennende å se hvor forskjellig EU-kampen er på Island enn den er i Norge, sier Øgrim. De var veldig prinsippielle og opptatt av at et lite land som Island burde holde seg nøytralt og ikke bli med i det mange islendere oppfattet som en supermakt, EU. Programmet for turen ble til i nært samarbeid med Ungdom mot EU sin nye islandske søsterorganisasjon Isafold. Isafold er et gammelt ord for Island, og organisasjonen ble stiftet kun to uker før ungdommene fra Norge kom på besøk. Likevel gjorde de et godt inntrykk på Øgrim. Mikkel Øgrim (t.h.) ute i islandsk natur. Ny fylkessekretær i Oslo Ungdom mot EU Hilde Firman Fjellså er Oslo og Akershus Ungdom mot EU sin nye fylkessekretær. Hun gleder seg til å ta fatt på jobben med å gjøre lokallagene i fylkene enda større og sterkere. Hilde er 23 år og kommer fra Stavanger. Sjøl om hun er ung og ny i Ungdom mot EU, har hun allerede lang politisk erfaring. Fjellså sitter i sentralstyret til AUF og har vært bystyremedlem i Stavanger. EU-motstander har hun vært siden Jeg var engasjert EU-motstander allerede på barneskolen. Jeg kranglet spesielt mye med en gutt i klassen som mente at det ville bli billigere snop om Norge ble medlem i Norge, sier Fjellså. Men jeg sa at det var ingen vits med billigere snop om vi ikkje kan bestemme sjøl. Fjellså har gjennom årene tilegnet seg enda flere nei-argumenter. Utenfor EU får vi handlefrihet og en egen stemme i internasjonale fora. Det er viktig for å kunne samarbeide godt med hele verden, ikkje bare EU-land. Fjellså mener det er viktig at nei-siden har sterke organisasjoner og er klare til å ta nye kamper. Nei-siden kan bli enda flinkere til å argumentere litt mindre svart hvitt, for å få frem at vi har mye kunnskap og har et reflektert forhold til EU. Det vil nå bedre ut til folk som ikke allerede har et klart standpunkt til EU. Jeg gleder meg til å jobbe i Ungdom mot EU og møte mange hyggelige ungdommer fra mange forskjellige miljøer, sier EU-motstandernes nye ansatte. Ungdom mot EU og Studenter mot EU ønsker Hilde hjertelig velkommen. Isafold tok oss veldig godt imot, og de som satt i styret var veldig aktive, sier han. De kjørte oss rundt overalt og viste Island fra sin beste side. I tilegg til Isafold møtte delegasjonen det islandske bondelaget. De var minste like klare for EU-kamp og mente at 99 % av medlemmene deres var imot EUmedlemskap. Bondelaget hadde nylig bestilt en undersøkelse som viste at det store flertallet av islenderne vil beholde landbruket i Island og var mot EU-medlemskap dersom det kunne føre til dårligere kår for bøndene. Det var ikke bare nordmennene som lærte av islendingene, også delegasjonen fra Ungdom mot EU hadde noe å lære bort. Leder i Ungdom mot EU, Tale Marte Dæhlen, deltok i en debatt om EU på universitetet i Reykjavik og fikk svært gode skussmål. Debatten på universitetet var noe av det kjekkeste jeg opplevde på turen, forteller Mikkel Øgrim. Da fikk vi virkelig oppleve at det er alvor i EU-kampen, og det var mange svært engasjerte innlegg fra salen. Men det ble tid til mer enn bare politikk på studieturen. Delegasjonen fikk sett en del av det Island har å tilby av naturopplevelser, med blant annet turer til geysirene, Gulatingfoss og Den blå lagune. Nei-organisasjonene Isafold og Heimssyn er godt igang med EU-kampen, og ifølge undersøkelsene som er gjort, ligger de godt an med klart nei-flertall på de fleste målingene. Da delegasjonen var i Island, viste en måling at hele 70 % ville stemt nei til EU dersom avstemmingen var idag. Likevel har Mikkel Øgrim noen tips til islendingene fra norsk EU-kamp. Det gjelder å finne gode enkeltsaker og gjøre EU-kampen konkret slik at folk kan knytte den til sin hverdag. De må vise au EU-medlemskap ikke gagner vanlige folk, sier han. Vinner de folks hjerter, vinner de også EU-kampen! [ På asfalten nr. 2/10 ] [ 7 ]

8 1. mai 2010 hva er de viktigste sakene? TEKST: VIGDIS VOLLSET FAGLIGPOLITISK ANSVARLIG Parolene mot EUs postdirektiv er like aktuelle i år som i fjor. Foto: Kristine Mollø-Christensen Hvert år vedtar representantskapet i LO i Oslo hovedparolene og det politiske grunnlaget for 1. mai-markeringen i Oslo, på grunnlag av hva LO-fagforeningene mener er de viktigste faglige og politiske sakene. I år er det vedtatt 12 hovedparoler, og den som skal henge på balustraden og blir sett som den aller mest aktuelle, er: Kamp for likelønn og lavlønte moderasjon garanterer ikke arbeidsplasser. At det er den mest aktuelle er helt naturlig. Vi kommer fremdeles til å stå midt oppe i tariffoppgjøret på 1. mai, og hvem vet om det er åpen konflikt på ett eller flere områder? Det kommer i tilfelle til å sette en ekstra spiss på demonstrasjonen og vil gi andre organisasjoner og bevegelser anledning til å vise solidaritet og støtte. Hovedtaler er leder i LO Roar Flåthen en stor talsmann for moderasjon i lønnsoppgjørene men siden LO i Oslo har protestert mot moderasjon for lønnstakerne i flere tiår allerede, er det flere LO-ledere og Ap-topper som har vært hovedtalere på 1. mai i Oslo under paroler de sjøl aldri ville ha stemt for. Men slikt må en LO-leder tåle, og det gjør han også. Det er lov å stille med egne paroler som ikke direkte strider mot hovedgrunnlaget, og de fleste lokale fagforeninger gjør også det. For Oslo Nei til EU har det helt siden før folkeavstemninga i 1994 vært tradisjon å ha med egne paroler mot EU og EØS i 1. maimarkeringen, og å spre løpesedler og verve medlemmer på denne dagen. En av årets vedtatte hovedparoler og tilsvarende avsnitt i det politiske grunnlaget lyder slik: Veto mot EUs tredje postdirektiv EU med sin strategi, direktiver og domstolavgjørelser gir avindustrialisering, sterk nedsettelse av offentlig velferd og svekking av faglige rettigheter. Tjenestedirektivet ble nylig innført, noe LO-kongressen beklaget. Datalagringsdirektivet vil føre til at personvernet undergraves og overvåkningen økes. Vikarbyrådirektivet truer lovbestemmelser om faste ansettelser. EUs tredje postdirektiv tvinger Norge til å oppgi eneretten på brevpost opp til 50 gram og dermed ordningen med lik brevporto for hele landet. Postansattes arbeidsplasser trues. EØS-avtalen gir adgang til å bruke reservasjonsrett mot direktiv som for eksempel truer velferdsordninger og faglige rettigheter. Som dere ser, så har vi full dekning i den politiske plattformen til å ta med parole og håndplakater som krever veto mot EUs datalagringsdirektiv, som er den direktivkampen som NtEU vil prioritere ved årets 1. mai-markeringer. Kamp mot postdirektivet er en av de tolv hovedparolene, og det spørsmålet kommer helt sikkert til å prege Postkoms medlemmer i toget. I en rekke år har motstanden mot tjenestedirektivet preget 1. mai-demonstrasjonene over hele landet. Nå er kampen for veto mot tjenestedirektivet tapt, men samtidig har flere og flere fått øynene opp for at kampen mot det ene skadelige direktivet etter det andre ikke tar slutt før vi klarer å kvitte oss med hele EØSavtalen. I kampen mot datalagringsdirektivet har vi en kjempebrei allianse, og kanskje kan vi få med oss noen av disse allierte som ellers slett ikke pleier å demonstrere på 1. mai? Se side 3 for tid og sted for samling under og etter demonstrasjonen. Vi håper at mange av dere møter opp og går sammen med oss i toget. Bli med på å markere en kraftfull motstand mot datalagringsdirektivet. God 1. mai-feiring alle sammen! Vi tapte kampen om tjenestedirektivet, men plakatene forteller fortsatt sannheten. Foto: K. Mollø-Christensen [ 8 ] [ På asfalten nr. 2/10 ]

9 Fra Nei til EUs høringsuttalelse om datalagringsdirektivet: Både politiet og Arbeiderpartiet har brukt bekjempelsen av alvorlig kriminalitet som viktigste argument for å påføre oss EUs datalagringsdirektiv. Nei til EU har levert sin høringsuttalelse, og vi bringer her utdrag fra denne som imøtegår dette kronargumentet fra tilhengerne. Hele uttalelsen kan leses på Trafikkdata som bevis I høringsnotatet hevdes det at trafikkdata har vært «viktige bevis» i en rekke større kriminalsaker. Rent spesifikt nevnes Baneheia-saken, «Operasjon ENEA» og NOKAS-saken (ss ). Det er etter vår oppfatning feil at trafikkdata bidro til oppklaring av Baneheia-saken. Tvert i mot kan det argumenteres for at trafikkdata tilsynelatende ga hovedtiltalte alibi, jf.: Telenor Mobil har i all hemmelighet gjennomført nye tester av mobildekningen i Baneheia. Målingene konkluderer på nytt med at det er umulig å ringe fra drapsåstedet via basestasjonen Eg A. [VK] skal på drapstidspunktet ha sendt tekstmeldinger via denne basestasjonen. Vi har ikke klart å gjenskape en slik situasjon, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Mobil. (Dagbladet , s. 11) Mens basestasjonen Eg A altså ikke dekker Baneheia, dekker den området rundt tiltaltes hjem, som er der tiltalte ifølge egen forklaring oppholdt seg på det tidspunktet drapene skjedde. Heller ikke firmaet Teleplan, som av retten var oppnevnt som sakkyndig, klarte noensinne å oppnå mobildekning fra basestasjon Eg A på Baneheia. Teleplan konkluderte imidlertid med at nevnte trafikkdata var usikre og derfor ikke kunne gi tiltalte alibi, jf.: Fram til ankesaken tidligere i år, ble firmaet Teleplan oppnevnt som uavhengig rettsoppnevnte sakkyndige i mobilspørsmålet. Deres konklusjon var at det var umulig å si noe sikkert om dekningsgraden for basestasjonen den aktuelle drapsdagen, 19. mai (Adresseavisen , s. 12 Det skal ut fra dette godt gjøres å tolke overstående dit hen at trafikkdata fra tiltaltes mobiltelefonbruk var et «viktig bevis». «Operasjon ENEA» var en større koordinert aksjon som politiet i Norge og Danmark i 2004 gjennomførte mot fildelingsnettverket Kazaa. I et fildelingsnettverk eksponerer de som deltar i nettverket sin IP-adresse. Politiet overvåket nettverket i tre døgn. Filene som ble utvekslet, ble automatisk sammenliknet med for politiet kjente bilder som viser overgrep mot barn. Totalt bilder ble brukt som referansedatabase for operasjonen. På den måten identifiserte politiet IP-adressene til de som utvekslet overgrepsbilder som befant seg i politiets referansedatabase. Ved å koble disse IP-adressene med trafikkdata hos Internetttilbydernes abonnementsregister kunne politiet identifisere hvilke datamaskiner og abonnementer som utvekslet overgrepsbilder. I Norge ble det i etterkant av aksjonen aksjonert mot ca. 250 abonnenter, noe som resulterte i 253 straffesaker, med 149 domfellelser og flere forelegg. Det er ingen tvil om at «Operasjon ENEA» var en viktig og vellykket politiaksjon mot de som utveksler overgrepsbilder på Internett. Vi mener imidlertid det ikke er korrekt å anføre denne aksjonen som begrunnelse for å innføre langtidslagring av trafikkdata. Politiet overvåket nettverket i sann tid, og hadde dermed løpende oversikt over de relevante IP-adresser. I dag lagrer Internetttilbyderne de data politiet er interessert i i tre uker. Det burde være tilstrekkelig med tid for politiet til på å rette henvendelse til tilbyderne for å sikre bevis. Dersom politiet har behov for mer enn tre uker for å analysere materialet har straffeprosessloven flere bestemmelser (jf. 203, 210 og 216b) som gir politiet fullmakter til å sikre de nødvendige bevis. I høringsnotatet hevdes det (s. 39), på bakgrunn av den lange etterforskningstiden i ENEA-saken at «Politiet erfarer i dag at de ikke får tilgang på nødvendige data fordi disse rettmessig er slettet av tilbyderne.» Dette kan ikke være riktig, og i den utstrekning data politiet hadde behov for i ENEA-saken var slettet er dette politiet selv som må bære ansvar for, fordi de ikke utviste den nødvendige aktivitet for å sikre disse bevisene i tidsvinduet på tre uker etter at overvåkingen fant sted. Den omstendighet at politiet i en konkret sak valgte ikke å benytte seg av de rettsmidler de hadde til rådighet, kan ikke være noe argument for å innføre en slik ordning med generell langtidslagring av data. [...] Presidenten for European Confederation of Police, Heinz Kiefer, sier i en kommentar til datalagrings-direktivet at han er: «sceptical as to whether [data retention] will actually help criminal investigations. [...] [I]t remains easy for criminals to avoid detection through fairly simple means, for example mobile phone cards can be purchased from foreign providers and frequently switched. The result would be that a vast effort is made with little more effect on criminals and terrorists than to slightly irritate them.» (Europe wide retention of telecommunications data unlikely to help law enforcement agencies in the fight against terrorism1, EuroCOP 2005) Vi mener denne uttalelsen fra Heinz Kiefer er dekkende for hva slags effekt en innføring av datalagringsdirektivet vil ha på kriminalitetsbekjempelse. Det er ingen ting som tilsier at effekten av den foreslåtte lagring mht. kriminalitetsbekjempelse vil være noe annet enn marginal. Samtidig vet vi at kostnadene for samfunnet vil være på mange millioner. Dermed må det stilles spørsmål om forventet nytteverdi ved lagring rettferdiggjør kostnadene for samfunnet. Vi mener at samfunnet hadde fått bedre uttelling i forhold til kriminalitets-bekjempelse dersom de samme pengene hadde vært brukt på andre og mer effektive former for kriminalitetsbekjempelse. Personvernkommisjonen etterlyste flere steder i sin sluttrapport (ss. 24, 70, 222) en grundigere klargjøring i form av dokumentasjon av behovet for lagring, og viste i den sammenheng til dokumentasjonskravet om nødvendigheten av inngrepet som følger av artikkel 8 i EMK (Den Europeiske Menneskerettighets Konvensjon). Nei til EU konstaterer at det i høringsnotatet ikke gjøres noe seriøst forsøk på å levere noen for dokumentasjon for behovet for lagring, eller nytteverdien av lagring for kriminalitetsbekjempelse, ut over anekdotiske referanser til tre konkrete kriminalsaker. Etter vår mening er to av de tre saker som trekkes fram misvisende referert. Således bekrefter høringsnotatet Personvernkommisjonens inntrykk av at nødvendigheten av datalagring for kriminalitetsbekjempelse ikke er tilstrekkelig dokumentert til å oppfylle EMK art. 8. [ På asfalten nr. 2/10 ] [ 9 ]

10 Uttalelser fra årsmøtet i Oslo NtEU 10. mars: Datalagringsdirektivet EUs fremste redskap for énveis kontroll? Datalagringsdirektivet (DLD) ble vedtatt av EU 15. mars Direktivet pålegger medlemslandene å lagre trafikk- og lokaliseringsdata fra innbyggernes bruk av telefon, mobiltelefon, bredbåndstelefon, e-post og internett (omtrent det samme som for The Patriot Act i USA). Hvert land kan selv avgjøre hvor lenge informasjonen skal lagres, innenfor en ramme på minimum seks, maksimum 24 måneder. Norge har allerede inngått så omfattende avtaler med EU at politi-, overvåkings- og rettsmyndigheter i andre EU-land vil ha samme adgang til den registrerte informasjonen som norsk politi. Hvem garanterer at opplysningene ikke blir misbrukt eller kommer på avveie? Den viktigste forskjellen mellom DLDs bestemmelser og de som gjelder i dag, er prinsipiell: Etter dagens rettstilstand er hovedregelen at tilbyder av elektronisk kommunikasjon har en sletteplikt. Hvis Norge sier ja til DLD vil sletteplikten erstattes med en lagringsplikt. I tillegg vil DLD bety at mer informasjon skal lagres over lengre tid. Prinsippet om at alle skal overvåkes fordi de kan komme til å gjøre noe kriminelt, er skremmende. Kostnadene ved lagringen vil operatørene måtte stå for, det vil si ved at kundene må betale mer. Nei-fronten er brei EF-domstolen har avgjort at direktivet er EØS-relevant, selv om grunnlaget for dette er tvilsomt. Av de politiske partiene har hittil FRP, SV, SP, KRF, V, R, KP, NKP og MDG sagt nei til å gjøre direktivet til norsk rett. For å få flertall for et nei i Stortinget til en slik implementering trengs 9 stemmer i tillegg til stemmene fra disse partiene, altså fra AP eller H. Den internasjonale juristkommisjonen (ICJ) og Datatilsynet er motstandere av DLD. Norge må bruke reservasjonsretten mot datalagringsdirektivet Oslo NtEU konstaterer at en radikal omlegging av én av hovedreglene for overvåking, nemlig pliktmessig sletting av data, til et regime med pliktmessig lagring av data, har såpass vidtrekkende konsekvenser i retning av at storebror ser deg hele tiden at fronten mot DLD går omtrent hele horisonten rundt. Det er ingen grunn til å frykte reaksjonene fra EU om Norge reserverer seg mot direktivet. EU kan bare suspendere deler av EØS-samarbeidet på samme området. Sålenge datalagring ikke har vært og aldri burde være del av EØSavtalen, vil det ikke ha noen som helst virkning. Lengre til Brussel med Lisboa-traktaten Med Lisboa-traktaten har EU nå tatt flere steg i udemokratisk retning, mot større maktkonsentrasjon og mer overnasjonalitet. Stadig mer politikk er flyttet opp på EU-nivå, og enda mer makt er sentralisert til de største EU-landene. Det har vært en lang og udemokratisk prosess for å få traktaten vedtatt. I 2002 startet det europeiske konventet arbeidet som skulle lede fram til en grunnlov for EU. Konventet som skulle meisle ut EUs fremtid var ironisk nok ledet av tre menn man kan si hadde fremtiden bak seg, med en snittalder på 66 år. Det elitestyrte prosjektet møtte mye folkelig motstand, og forslaget til forfatning ble stemt ned i folkeavstemninger i Frankrike og Nederland i I stedet for å stoppe opp og ta signalene fra befolkningen, valgte EU-eliten i stedet å revidere grunnlovsteksten. Det ble gjort små endringer, det mest drastiske kan vel sies at var å endre navnet fra forfatning til traktat. På denne måten kunne man unngå flere folkeavstemninger og dermed flere nederlag. Etter omkamper, et navnebytte og mikroskopiske revisjoner trådte Lisboa-traktaten til slutt i kraft i desember Det er et salig kaos i rangordningene som avtegner seg i EU nå. Med Lisboa har EU nå både en president, og en kommisjonspresident. De har et formannskapsland, og det er en Høyere representant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk. Høyrepresentanten er populært kalt utenriksminister, og det spøkes med at denne forvirringen av rang kan være grunnen til at Obama har avlyst sitt besøk til EU-toppmøtet i mars. Mer alvorlig enn at Obama ikke kommer til Brussel er det at medlemsland med innbyggertall på Norges nivå vil få langt mindre innflytelse enn i dag. Og for Norges del ville vi blitt del av en stor maktblokk, og dermed eventuelt bli uinteressant som brobygger i fredsforhandlinger, klimaforhandlinger og andre internasjonale prosesser. Lisboa-traktaten gir nei-siden i Norge flere og sterkere argumenter mot norsk EU-medlemskap. Et enda mer overnasjonalt, stormaktstyrt og markedstro EU kolliderer med det norske folks motstand mot fjernstyring fra Brussel. stoppdld.no Euro-løgnen Overskriften er henta direkte fra forsiden på det velrennomerte tidsskriftet Der Spiegel ( Die Euro-Lüge ). Nå er sannhetens time kommet. Allerede da euroen ble innført, manipulerte mange av landene sine regnskapstall for å klare medlemskravene. Alle visste at en felles valuta krevde streng finanspolitisk disiplin, men dette har unionen aldri tatt inn over seg. I ly av lav rente og i jakten på velgernes gunst, drev landene i eurosonen en opplåning som har brakt mange av landene til konkursens rand. Valutaspekulantene står nå i kø. Gjelda fikk lov til å vokse, takket være tøyelige regler, fleksibel tolkning og direkte manipulering. Regelen om maks 3 % underskudd på statsbudsjettet er brutt 43 ganger. Hellas har klart kravet bare én gang ved å ta med uformell sektor i regnskapet! Økonomene sa for 20 år siden at en pengeunion ikke kan fungere uten en politisk union. Det ønsker ikke Europas velgere. Ergo skal de tvangsintegreres, bit for bit,med euroen som [ 10 ] [ På asfalten nr. 2/10 ] brekkstang. Felles finanspolitikk basert på markedet og nyliberalistiske prinsipper er første etappe på veien. Dette gjør det enda tydeligere enn før at EU-medlemskap ikke er tjenlig for Norge. Siden norsk økonomi er ganske forskjellig fra resten av Europa, med vekt på olje, gass, fisk, trevirke og andre råvarer, må vi føre en annen økonomisk politikk for å styre sysselsetting og prisutvikling. Ved innføring av euro ville vi ikke lenger kunne påvirke valutakurs og rentenivå. Økonomiske skjevheter kunne da lettere komme ut av kontroll og nedgangstider ville bli vanskeligere å snu. Legg så til ansvaret for økonomiske overskridelser i andre euro-land. I et demokratisk Europa med en sosial profil ville slik solidaritet være på sin plass. Etter snart 60 år er EU lengre fra slike idealer enn noensinne, og vi må ikke dras inn i en ny euroløgn. Trusselen om euro har gjort det viktigere enn noen gang å si Nei til EU!

11 Våre lokallag Bydel 1 Gamle Oslo Bente Moseng Etterstadsletta OSLO Tlf: Bydel 2 Grünerløkka Uten kontaktperson for øyeblikket. Henvendelser kan rettes til fylkeskontoret. Bydel 3 Sagene Vigdis Vollset Gustav Jensens gt OSLO Tlf: E-post: Gi en gave! Nei til EU trenger penger til å gjennomføre sine aktiviteter. Vi håper at du vil være med til å gi et fast beløp til oss en gang i måneden eller kvartalet ved å tegne en avtalegiro-ordning. Vi er glade for alle bidrag, store som små. Det er besluttet at fylkeslagene i Nei til EU skal ha 75 % av de pengene som kommer inn. Det vil med andre ord si at storparten av pengene vil gå til aktiviteter i Oslo. Fyll ut skjemaet under, og returner til Nei til EU. Vanlige vilkår for avtalegiro gjelder, og disse kan du få i banken din eller du kan få dem tilsendt fra Nei til EU. Bydel 4 St. Hanshaugen Liv Hille Thorvald Meyers gt. 5, leil OSLO Tlf: E-post: Bydel 5 Frogner Bergljot Heinåli Tostrups terrasse OSLO Tlf: E-post: Bydel 6 Ullern Anne Brinck Skaara Hartmanns vei OSLO Tlf: E-post: Bydel 7 Vestre Aker Karl Henrik Seemann Bjørnveien 10B 0774 OSLO Tlf: E-post: Bydel 8 Nordre Aker Eivind Stø Midtoddveien 8B 0494 OSLO Tlf: Bydel 9 Bjerke Kari Synnes Rødbergveien OSLO Tlf: E-post: Bydel 10 Grorud Kirsten Holstad Ravnkollbakken OSLO Tlf: E-post: Bydel 11 Stovner Herlov K. Øverland R. Schibbyes vei OSLO Tlf: Bydel 12 Alna Jorunn Grandaunet Haugerudveien OSLO Tlf: E-post: Bydel 13 Østensjø Vigdis Hobøl Nøklesvingen OSLO Tlf: E-post: Bydel 14 Nordstrand Per Øivind Nielsen Tormods vei OSLO Tlf: E-post: Bydel 15 Søndre Nordstrand Trine Dønhaug Høydalsveien OSLO Tlf: E-post: [ På asfalten nr. 2/10 ] [ 11 ]

12 Til B-PostAbonnement Returadresse: Oslo Nei til EU Storgata OSLO Sjølvstende EU skal godkjenna statsbudsjettet Framlegga til statsbudsjett i eurolanda skal godkjennast av EU før dei vert sendt vidare til dei nasjonale parlamenta Det går fram av drastiske planar som kommisjonen arbeider med. Det kontroversielle framlegget grip inn i hjartet av den nasjonale suvereniteten. Vi bør bruke den første månaden av kvart år på å henta inn nasjonale statsbudsjett. Ikkje line for line-budsjett, men dei overordna budsjetta, så kommisjonen kan analysera og eurogruppa kan gå gjennom dei og koma med tilrådingar, før dei vert presenterte for dei nasjonale parlamenta, sa EUs økonomi- og finanskommissær Olli Rehn i ein debatt arrangert av tenketanken European Policy Centre. (EUObserver.com, ) Meir demokrati med Lisboa-traktaten? Lisboa-traktaten er vorten lovprist for at han gjev meir demokratisk kontroll over EU gjennom EUparlamentet og andre mekanismar. TEKST: KJELL ARNESTAD [ 12 ] [ På asfalten nr. 2/10 ] Ei av desse nyvinningane er det sokalla «borgarinitiativet». Vi siterer frå traktaten, artikkel 11: «[ein million borgarar kan] oppmoda Europa-kommisjonen til innanfor råmene av sine fullmakter å setja fram eit eigna framlegg om spørsmål, der ein EU-rettsakt etter borgarane si oppfatting er naudsynt for gjennomføringa av traktatane.» Kommisjonen har no laga eit framlegg til korleis dette skal kunne gjerast. Underskriftene må koma frå minimum ni land, kor kvart land må ha minst eitt tusen underskrifter. Berre røysteføre kan underteikna, og dei må oppgje namn, adresse, fødestad og pass- eller førarkortnummer. Og underskriftene må samlast inn i ein periode på maksimum 12 månader. Om nokon skulle klara å forsera alle desse byråkratiske hindra og faktisk få samla inn ein million underskrifter etter kommisjonen sine reglar, har ein vunne retten til at kommisjonen skal overveia om den skal følgja framlegget. Europa-parlamentet er jo Vi tilrår: sorensondergaard.dk samansett av folkevalde representantar frå dei ulike medlemslanda, og er EUs demokratiske alibi (ev. gissel, for dei som likar å vera litt slemme). Etter Lisboa-traktaten kom på plass, skulle parlamentet utvidast med 18 medlemer frå 12 land. Dei fleste av landa valde desse i samband med EU-valet i juni i fjor, utanom Frankrike. No krev Frankrike at den frranske nasjonalforsamlinga skal kunna peika ut deira to, nye medlemer i parlamentet. Forfatningsutvalet i EU-parlamentet har no godkjend dette i strid med eksplisitte retningsliner i traktaten sjølv etter at den sosialdemokratiske og kristenkonservative gruppa slo gjekk saman og røysta for. For nokre veker sidan gjekk den same alliansen inn for å avgrensa innsynet i korleis pengane i EU-parlamentet vert nytta. EU-parlamentet: Demokratisk garanti eller gissel?

Høringsuttalelse om Datalagringsdirektivet fra Nei til EUs Råd

Høringsuttalelse om Datalagringsdirektivet fra Nei til EUs Råd Høringsuttalelse om Datalagringsdirektivet fra Nei til EUs Råd SAMMENDRAG: EUs datalagringsdirektiv er en regulering som griper inn i livet til hver enkelt borger ved å redusere verdien av privatliv og

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei?

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Vi krever at folkestyret respekteres! Det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap i folkeavstemming to ganger, og i over ti år har det vært

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Skrevet av Johan I. Holm fredag 07. november 2008 14:24 - Sist oppdatert fredag 07. november 2008 14:36

Skrevet av Johan I. Holm fredag 07. november 2008 14:24 - Sist oppdatert fredag 07. november 2008 14:36 Alt tyder på at Storbritannia ikke blir med i pengeunionen og Euroland, hvor heller ikke Danmark og Sverige befinner seg. Hva burde dette bety for Norge? Å dømme etter mangelen på balansert informasjon

Detaljer

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1 Organisatoriske arbeidsområder...3

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Forsøk på å flytte ein koloss EU/Norge landbruk 1993/94. Presentasjon NILF 1. mars 2007 Alf Vederhus

Forsøk på å flytte ein koloss EU/Norge landbruk 1993/94. Presentasjon NILF 1. mars 2007 Alf Vederhus Forsøk på å flytte ein koloss EU/Norge landbruk 1993/94 Presentasjon NILF 1. mars 2007 Alf Vederhus KVA ER DETTE? Ein analyse av medlemskapsforhandlingane EU/Norge på landbruksområdet 1993/94 Basert på

Detaljer

Euro i Norge? Steinar Holden

Euro i Norge? Steinar Holden Euro i Norge? Steinar Holden, (f. 1961) professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Forsker på lønnsfastsettelse, pengeog finanspolitikk, makroøkonomi, arbeidsmarked og forhandlinger. Han har

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Datalagringsdirektivet: Nei til EUs styremøte. Gisle Hannemyr. 22. august 2009

Datalagringsdirektivet: Nei til EUs styremøte. Gisle Hannemyr. 22. august 2009 Datalagringsdirektivet: Nei til EUs styremøte. Gisle Hannemyr 22. august 2009 Datalagringsdirektivet Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/24/EF av 15. mars 2006, samt endring i europaparlaments- og rådsdirektiv

Detaljer

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union 17. mai 1814 -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union Viktige hendelser Norsk selvstendighet Norge i union med Danmark (1380-1814) Kielfreden 14. januar 1814: Norge gis til

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom Befolkningsundersøkelse Juli 2013 Utført på oppdrag for Postkom Om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført av NorgesBarometeret. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 26. juni til 1 juli på

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Politisk plattform for Ungdom mot EU 2015 2017. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Politisk plattform for Ungdom mot EU 2015 2017. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Politisk plattform for Ungdom mot EU 2015 2017 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Innledning Ungdom mot EU er en landsdekkende, tverrpolitisk og antirasistisk ungdomsorganisasjon. Vi

Detaljer

Hva skjer når EU truer velferdsstaten?

Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Tjenestedirektivet og EFdomstolen Situasjonen nå Torunn K. Husvik Nestleder Nei til EU Hvorfor er dette viktig? Det handler om å forsvare rettigheter vi har jobbet

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Konsekvenser av EUs tjenestedirektiv

Konsekvenser av EUs tjenestedirektiv Foto: EU Konsekvenser av EUs tjenestedirektiv Av Mai 2008 Morten Harper, utredningsleder Hva er tjenestedirektivet? Omstridt: Tjenestedirektivet ble vedtatt av EU i desember 2006. Det har vært det mest

Detaljer

EU går på helsa løs! EUs planlagte regelverk på helseområdet.

EU går på helsa løs! EUs planlagte regelverk på helseområdet. EU går på helsa løs! EUs planlagte regelverk på helseområdet. Torunn Kanutte Husvik Nestleder Nei til EU EUs helsepolitikk i støpeskjeen Helsetjenester lå opprinnelig i tjenestedirektivet Etter mye motstand

Detaljer

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill.

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill. Nummer 1: 04.05.2010 Kjære alle SV lokallag Vi er nå godt i gang med gjennomføringen av den arbeids- og organisasjonsplanen landsstyret vedtok for perioden fram mot valget i 2011. Om vi lykkes er helt

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Innlevering og gjennomgang: Se semestersiden Våren og sommeren 2006 arrangerte norske og svenske nynazister felles demonstrasjoner i flere byer i Sverige.

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Folkeavstemning om EØS-avtalen. innspill til Nei til EUs strategidebatt

Folkeavstemning om EØS-avtalen. innspill til Nei til EUs strategidebatt Folkeavstemning om EØS-avtalen innspill til Nei til EUs strategidebatt Nei til EU arbeidsnotat 1/2014 Folkeavstemning om EØS-avtalen 1 Innhold 1. Stortinget avgjør om det skal holdes en nasjonal folkeavstemning

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Medlemsorientering fra Oppland Nei til EU Nr. 1 - Feb. 2013 Innkalling til Årsmøte Oppland Nei til EU innkaller til årsmøte lørdag 9. mars kl. 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer. Møterom: Møllaloftet,

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

0. Innledning. 1. 1 Politiske fokusområder

0. Innledning. 1. 1 Politiske fokusområder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0. Innledning 2010 blir et viktig år for Ungdom mot EU. Nei-sidens

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statsråden Stortingets transport- og kommunikasjonskomit Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 11/94-1-1K 29.03.2011 Datalagring 2011 - Svar på spørsmål fra Transport-

Detaljer

Modul 1- Åpning av kurs i PR og markedsføring

Modul 1- Åpning av kurs i PR og markedsføring Modul 1- Modul 1 Åpning av kurs Åpning av kurs i PR og markedsføring Før du setter i gang kurset er det viktig at deltagerne får mulighet til å bli litt bedre kjent med hverandre og med deg som kursleder.

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Hvilke personopplysninger er viktige å beskytte?

Hvilke personopplysninger er viktige å beskytte? Hvilke personopplysninger er viktige å beskytte? Hvor beskyttelsesverdige folk synes ulike typer personopplysninger er Delrapport 4 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Mars 2014 Innhold Innledning og

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Striden om politisk reklame. Toril Aalberg Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Striden om politisk reklame. Toril Aalberg Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 1 Striden om politisk reklame. Toril Aalberg Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Gjesteforelesning IMK, UiO, 7 september 2009 2 Dagens forelesning - Definisjon - Regulering - Debatten om politisk

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela.

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela. 1 Gerd Kristiansen: 1. mai på Youngstorget Kamerater! Venner! 4 6 6 6 4. Dette fangenummeret var Nelson Mandela sin identitet gjennom 27 år på Robben Island! Gang på gang fikk han sjansen til å slippe

Detaljer

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER Ammehjelpen PB 19, 2832 Biri Telefon 99269726 E- post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no Innhold Velkommen som ammehjelper!... 3 Ammehjelpens vedtekter (link)... 3

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo Informasjonspakke Invitasjon til Framfylkingens barnekonferanse 7.-10. oktober 2010 i Oslo - meld dere på barnekonferansen før 6. september! Har

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte FS 4/2009 Tid: 19.02.09 kl 18.00 Til stede: Forfall: Andreas Behring, Audun Herning, Per Østvold, Nora Fjelddalen, Randi Røvik, Anders Rindal (18:23), Ingunn

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Nyhetsbrev fra Attac Norge September 2009

Nyhetsbrev fra Attac Norge September 2009 Nyhetsbrev fra Attac Norge September 2009 1. 10. 000 demonstrerte i Pittsburgh 2. Respekter Irlands nei! 3. Coca- Colas fremferd i India 4. Kapitalflukt og skatteparadis 5. Butikk Attac 1. 10.000 demonstrerte

Detaljer

Mobil markedsføring 2011.

Mobil markedsføring 2011. Mobil markedsføring 2011. Mobil Markedsføring 1. Om Biip.no og medlemmene 2. Om mobil markedsføring 3. Eksempler på mobil markedsføring 4. Pakker Om Biip.no Biip.no er Norges største nettsamfunn. Brukerne

Detaljer

SOLVENSPROBLEMER I EUROLAND

SOLVENSPROBLEMER I EUROLAND SOLVENSPROBLEMER I EUROLAND 1. LÅNEKARUSELLEN 2. AMERIKAS HÅNDTERING - GREENSPAN S PUT 3. FRA CLINTON TIL OBAMA 4. EUROPA - HISTORIEN OM EURO 5. HVA BETYR DET IKKE Å HA EGEN VALUTA? 6. NÆRMERE OM HVA GREKERNE

Detaljer

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur.

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur. Rebekka Jynges blogginnlegg fra FNs Generalforsamling i New York: 18. oktober 2012: Resolusjon, mottakelse og barns rettigheter: Fra det norske leksikon: Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013 Vår ref.: Dato: 12/847 25.06.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A har nigeriansk bakgrunn. Hun er separert fra sin norske ektemann og har hovedansvar for deres barn, en datter, B på tre år og en sønn,

Detaljer

Flernivåstaten og det norske statsapparatet. Morten Egeberg og Jarle Trondal

Flernivåstaten og det norske statsapparatet. Morten Egeberg og Jarle Trondal Flernivåstaten og det norske statsapparatet Morten Egeberg og Jarle Trondal Plan: Hva er administrativ suverenitet? Ideen om flernivåforvaltning Flernivåforvaltningens realitet: Empiriske observasjoner

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar

Detaljer

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 Nummer 4 29.9.8 Innhold 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter Se også vedlegget til denne saken. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 3 Distriktssekretærordning på høring i lokallag

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Mer kulturelle enn nordmenn flest

Mer kulturelle enn nordmenn flest Mer kulturelle enn nordmenn flest Oslo-folk har et bedre kulturtilbud sammenlignet med andre store byer og landet totalt, og dette er de flinke til å benytte seg av. Interessen er også størst her. Flere

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Ungarn og EU. Maktmisbruk på øverste hylle

Ungarn og EU. Maktmisbruk på øverste hylle Ungarn og EU Maktmisbruk på øverste hylle Vi har en økonomisk krise i Europa. Spania, Hellas, Italia, og Ungarn. Men Ungarn er forskjellig. Ungarn utsettes for sanksjoner og tilbake holdte midler fra EU,

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse I dette opplegget skal elevene lære mer om FN og FNs menneskerettighetskonvensjoner, med særlig fokus på konvensjonen om personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu EUs støtteordning for ungdomsprosjekter Produsert med støtte fra Europakommisjonen aktivungdom.eu Prosjekttyper Informasjon, søknadsskjema og søkerveiledning finner du på aktivungdom.eu Gjennom Aktiv Ungdom

Detaljer

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare»

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, august 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Telefon: 800 83 028 (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Statistisk

Detaljer

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon.

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon. Faktablad for Framstegspartiet Fylt ut av Sivert Dette partiet får vanlegvis ca. 14-15 % av stemmene ved stortingsval. [] kommunisme [] sosialisme [] sosialdemokrati [] konservatisme [x] liberalisme bruke

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2005 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer