Årsrapport pr kjære andelseier!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport pr. 31.12.07. kjære andelseier!"

Transkript

1 kjære andelseier! Året 2007 var preget av mye finansuro verden over, noe som ga utslag i store kurssvingninger på alle verdens børser. Oslo Børs var en av de børsene som klarte seg bra, og Oslo Børs Fondsindeks endte med en avkastning på 10,2 %. Banco Humanfond steg med 15,8 % i 2007 mot fondets referanseindeks på 8,7 %. Nærmere detaljer vedrørende faktatall finner du på neste side. Selskapsdialoger Banco har i løpet av 2007 hatt møter med flere selskaper på Oslo Børs, bl.a. Aker, Aker Kværner og Aker Yards. Det har vært meget positive og åpne dialoger, og selskapene har i løpet av året 2006/2007 satt i gang mange tiltak for å bedre sin sosiale og miljømessige policy. Hvorvidt selskapene blir godkjente for Bancos investeringsunivers er foreløpig ikke avklart, men det arbeides aktivt med saken. Det er avholdt to møter i Det Etiske Investeringsrådet i 2007, og det har vært et stort engasjement blant medlemmene. Samarbeidende organisasjoner Banco Humanfond har i løpet av 2007 fått ytterligere to organisasjoner med i samarbeidet. Det er UNICEF og Leger Uten Grenser. Vi ønsker organisasjonene velkommen til samarbeidet. Ideell utdeling Banco Humanfonds utdeling til organisasjonene vil som tidligere år skje 14. februar Beløpet som skal fordeles til organisasjonene er to prosent av forvaltningskapitalen pr. 31. desember Det er andelshaver selv som bestemmer hvilken organisasjon han/hun vil støtte. Beløpet for året 2007 utgjør kr Hittil har den totale utdelingen fra Banco Humanfond beløpt seg til kr Tusen takk for ditt bidrag! Hvilke beløp de forskjellige organisasjonene får tildelt finner du på en av de neste sidene. Sparing i aksjefond Sparing i fond er enkelt og billig samtidig som du har stor frihet og fleksibilitet. Det er alltid vanskelig å vite når man skal kjøpe og selge. Vi anbefaler derfor å spare jevnt og trutt med en spareavtale hvor man trekker et fast månedlig eller kvartalsvis beløp fra en bankkonto. Dette medfører at du i dårlige tider får kjøpt billige andeler, mens i gode tider blir andelene dyrere. Du står også fritt til å selge andelene når du vil. Opprett gjerne en spareavtale i dag og benytt vedlagte tegningsblankett. Husk at fond er et utmerket gaveforslag, for eksempel til dåp, konfirmasjon, fødselsdager eller lignende. Vi utarbeider gavebrev til slike anledninger. Ved å spare i Banco Humanfond bidrar du bevisst med dine investeringer, samtidig som du gir et bidrag til en humanitær organisasjon. I tillegg til dette sørger vi for at du får en langsiktig god avkastning på dine penger. Alt godt for året 2008 ønskes deg! Med vennlig hilsen Bente Thomassen Leder for Banco Årsrapport pr

2 Investeringspolitikk Banco Humanfond er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Inntil 20 % av kapitalen kan investeres i utenlandske aksjer. Målsettingen med forvaltningen er med en god risikospredning å oppnå en verdiutvikling som på lang sikt overstiger fondets referanseindekser som er 90 % Oslo Børs Fondsindeks og 10 % MSCI World Index. Fondet søker å ha en god risikospredning gjennom grundige aksjeanalyser. Fondet har en ideell profil og egne etiske retningslinjer. Den etiske investeringsprofilen i Banco Humanfond er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterer som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet. Den ideelle profilen innebærer at det ved årets slutt deles ut 2 % av forvaltningskapitalen til den av Bancos 49 samarbeidende organisasjoner andelshaver selv velger. NORSKE AKSJER I 2007 For femte år på rad ga Oslo Børs positiv avkastning i 2007, med referanseindeksen Oslo Børs Fondindeks opp 10,2 prosent ble et svært godt år for våre fond, med både Banco Norge og Banco Humanfond godt foran indeks. Banco Norge og Banco Humanfond hadde den høyeste avkastningen blant de brede etiske fondene. Årsaken til suksessen skyldes i første rekke flere riktige selskapsvalg. Vi fikk med oss solide oppturer i selskaper som Golden Ocean,Yara, og Vizrt., i tillegg til at vi høstet kursgevinster fra oppkjøpene av Expert og Tandberg TV. Dessuten unngikk vi bevisst flere av selskapene som falt mest i verdi, som for eksempel Norske Skog og Marine Harvest. Begivenhetsrikt år I løpet av 2007 var verdensbørsene gjennom tre korreksjoner. I slutten av februar preget uro på Kina-børsene de øvrige finansmarkedene. I august rådet frykten for at de såkalte subprime-lånene, det vil si høyrisiko boliglån utstedt til amerikanske boligkjøpere uten god betalingsevne, kunne prege verdensøkonomien negativt. I kjølvannet av dette kom børsens tredje store korreksjon i november som en følge av uro i kredittmarkedene og fallende boligpriser, med det resultatet at investorers vilje til å ta risiko ble kraftig Banco Humanfond redusert. Likevel; makroøkonomisk ser de fleste nøkkeltall positive ut, og dette bidro altså til at børsene hentet seg greit inn og endte året i pluss. Miljøbølge på børsen Satsingen på alternative energiformer eksploderte i miljøåret 2007, og et knippe miljøaksjer var hoveddriverne bak børsoppgangen dette året. Med mer enn en doblet aksjekurs gjennom året seilte solenergiselskapet REC opp som børsens tredje mest verdifulle selskap. Orkla, som eier 40 % av REC, ble dratt opp nesten 50 % av RECs børsoppgang, til tross for en svakere utvikling innenfor merkevarevirksomheten. Gjennom året gikk vi glipp av noe oppside i REC som følge av at vi var litt undervektet i selskapet, men til gjengjeld tjente fondene noe på svak overvekt i Orkla. Yara produserer kunstgjødsel, og også dette produktet flyter på miljøbølgen. Kunstgjødslet er en viktig innsatsfaktor for produksjon av mais og sukkerrør (til bioetanol) og av planteoljer (til biodiesel), i tillegg til at det effektiviserer matproduksjon. Yara-aksjen løftet seg med rundt 60 prosent i 2007, og aksjen var overvektet i porteføljene gjennom året. Positive til oljeservice Innenfor energisektoren har vi vært undervektet i StatoilHydro-aksjen, men kjøpte oss opp etter korreksjonen i desember. Gjennom året har vi vært tungt inne i oljeservice- og mindre oljeletingsselskaper, hvor vi mener verdiskapingspotensialet er godt. Innenfor oljeservice har vi lenge vurdert riggbransjen, som nyter godt av det høye aktivitetsnivået i oljebransjen, som attraktiv. Riggratene lå på rekordhøye nivåer gjennom hele 2007, med så godt som all kapasitet fylt ut Vi har i lengre tid vært positive til riggselskaper med forventet høy kontantstrøm, som Fred Olsen Energy, Songa og Awilco. Den helt store avkastningen lot vente på seg i fjor, men vi er fortsatt optimister til det kommende året. Innenfor seismikk, som er en bransje i vekst og med økende marginer, har vi primært satset på PGS På dagens kurser synes vi at investeringene innenfor leverandørindustrien til energisektoren ser meget attraktive ut. Gylden oppgang i shipping Tørrbulkratene har skutt i været som følge av at Kina har importert innsatsfaktorer til oppbyggingen av landet, og det betyr flere kroner på bunnlinjen til tørrlastrederiene. Golden Ocean-aksjen tredoblet seg i løpet av året. Tjente på IT Vi legger store ressurser i å forstå forretningsmodellen til IT-selskapene på børsen før vi investerer i dem, og denne strategien lyktes vi med i Kvartalsrapportene fra i fjor tyder på en sterk inntjening blant IT-selskapene. Men forventningene aksjemarkedet priser inn i aksjekursene er også høye, og derfor har vi brukt mye tid på å analysere selskapene før vi investerer i dem.. IT-sektoren utviklet seg forholdsvis flatt, med en jevn fordeling mellom aksjer som endte i pluss og i minus. Fondene våre investerte i få IT-selskaper, som hadde god utvikling på børsen Vizrt, Tandberg, Ementor og Funcom var alle opp mellom 13 og 40 %. Fremtidsutsikter for 2008 Ved inngangen til 2008 er vi optimistiske til det norske aksjemarkedet. Den sterke inntjeningen fortsatte i 2007, og ser ut til å vare i Vi forventer at de fremvoksende markedene med Kina i spissen vil fortsette å vokse, som kan slå særlig heldig ut for den energitunge norske børsen. Men året vi nå er inne i vil også gi svaret på om uroen i verdens finansmarkeder og den reduserte risikoappetitten påvirker konsumet og derigjennom selskapenes overskudd. Ser man på prisingen av verdensbørsene, fremstår verdens selskaper fortsatt som attraktive hvis man legger forholdstallet mellom aksjekurs og inntjening (P/E) til grunn. Dette gjelder også for det norske aksjemarkedet. Derfor ser aksjer som aktivaklasse fortsatt attraktiv ut, og er etter vår mening et bedre langsiktig alternativ enn mye annet. Det kan derfor være mer kostbart å stå utenfor det norske aksjemarkedet enn å spare langsiktig i norske aksjer, all den tid prisingen synes lav og tapt avkastning også er en kostnad. s. 2

3 Banco Humanfond FONDSFAKTA Forvaltningskapital NOK 113 mill Andelsverdi NOK 190 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon i % 2,00 Omløpshastighet (siste 12 mnd.) 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar i % 1,80 Ideell utdeling 14. feb NOK Risikoprofil Moderat ISIN NO FONDETS TI STØRSTE POSTER I % Telenor 8,64 StatoilHydro 8,07 Renewable Energy Corporation 6,09 Rowan Companies 5,91 Orkla 5,74 Yara International 5,46 Vizrt 4,55 DnB NOR 4,36 Ementor 4,18 Petroleum Geo-Services 3,96 BRANSJE/ SEKTORFORDELING I % Energi 36,4 Industri 15,6 IT 14,9 Materialer 10,5 Telekom 8,2 Finans 8,1 Forbruksvarer 1,2 Konsum 0,2 Likvider (netto fordringer) 4,8 Sum verdipapirportefølje 100 AVKASTNING I %* Fond Indeks siste 3 måneder 2,38-0,57 siste 6 måneder -1,87-3,84 siste 12 måneder 15,71 8,76 siste 48 måneder 164,78 165, ,67 30, ,13 38, ,24 35, ,95 51,33 Siden oppstart ,45 128,30 Annulisert avkastning siden oppstart 12,29 10,84 Hittil i år 15,71 8,76 ÅRLIG RISIKOTALL I % Fond Indeks (pr. 60 måneder) Annulisert avkastning % 32,45 32,06 Meravkastning % 0,39 Annulisert standardavvik % 17,43 16,63 Relativ volatilitet 3,75 Information ratio 0,10 Sharpe Ratio 1,64 Diversifviseringsgrad % 95, FONDETS UTVIKLING (fra inkl. reinvestert utbytte) Human-eks ideell utdeling Human-inkl ideell utdeling Indeks des. 99 des. 00 des. 01 des. 02 des. 03 des. 04 des. 05 des. 06 des. 07 Resultatregnskap Porteføljeinntekter og porteføljekostnader Renteinntekter Aksjeutbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/tap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader mv Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar Forvaltningsresultat Årsresultat som er disponert som følger: Ideell utdeling Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Eiendeler Fondets verdipapirportefølje (note 2) Opptjente ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital (note 4) Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital s. 3

4 ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, som har kontorer i Oslo, er forvalter og forretningsfører for verdipapirfondet Banco Humanfond. Depotmottaker for samtlige verdipapirfond forvaltet av ABN AMRO Kapitalforvaltning AS er DnB NOR. Ved inngangen til 2007 forvaltet selskapet samlet 41,7 milliarder kroner hvorav 15,7 milliarder kroner var plassert i egne verdipapirfond. Ved utløpet av 2007 var samlet forvaltningskapital steget til 45,0 milliarder kroner hvorav 20,6 milliarder kroner var plassert i egne verdipapirfond. Statistikken for utviklingen i forvaltningskapital for norskregistrerte fond viser en netto økning på 57 milliarder kroner i løpet av året, til 410 milliarder kroner. Selskapet hadde ved utgangen av året en markedsandel på 5,6 % av verdipapirfondsmarkedet i Norge. I tråd med Verdipapirfondlovens definisjon retter verdipapirfondet sin virksomhet mot en ubestemt krets av andelseiere. Verdipapirfondets investeringsstrategi og finansielle risikostyring er nedfelt i faktaark, prospekt og vedtekter. Her er angitt rammer og investeringsbegrensninger på selskaps- og sektornivå, og for internasjonale fond også på landnivå. Som en del av den finansielle risikostyringen har forvaltningsselskapet implementert; Forskrift om internkontroll. Driften av verdipapirfondet forløp tilfredsstillende gjennom året. Risikostyring av fondene skjer både gjennom daglige kontroller av at porteføljene ikke bryter sine investeringsrammer og gjennom månedlige analyser av risiko og relativ risiko. Fondet er i ulik grad eksponert mot forskjellige typer risiko. Nedenfor følger en beskrivelse av generelle risikoelementer, og hvordan de kan påvirke svingninger i andelsverdien for verdipapirfondet. Renterisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av endringer i det generelle rentenivået. Risikoen vil først og fremst være rettet mot fond som investerer i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner, og den vil avhenge av gjennomsnittlig løpetid på renteinstrumentene. Denne typen risiko overvåkes daglig av våre renteforvaltere, og holdes innen rammene som er satt for hvert enkelt produkt. Historisk risiko rapporteres i vårt markedsmateriell for hvert enkelt produkt. Aksjemarkedsrisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av generelle svingninger i aksjekurser. Risikoen vil først og fremst være rettet mot fond som investerer i aksjer og andre egenkapitalinstrumenter. Hvor stor aksjemarkedsrisiko et verdipapirfond har vil i første rekke avhenge av hvilken risikoprofil produktet har. Våre aksjeforvaltere overvåker slik risiko på daglig basis, og historisk risiko rapporteres for hvert enkelt produkt i vårt markedsmateriell. Valutarisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av generelle svingninger i valutakursene. Risikoen vil først og fremst være rettet mot fond som investerer i utenlandske verdipapirer. Valutasvingninger vil dermed påvirke verdsettelsen av verdipapirene, som gjøres i norske kroner. For aksjefond utgjør slik risiko en mindre del av den totale svingningsrisikoen. For renteprodukter uten valutasikring vil slik risiko utgjøre en større del av den totale risikoen, noe som har ført til at noen investorer ønsker å sikre seg mot slik risiko. Kredittrisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av endringer i markedets syn på en utsteders kredittverdighet. Risikoen vil først og fremst være rettet mot fond som er eksponert mot kredittpapirer i pengemarkeds- og obligasjonsmarkedet. Risikoen i våre pengemarkeds- og obligasjonsfond overvåkes daglig av våre renteforvaltere. Risikoen kan justeres ved å endre fondets eksponering mot kredittpapirer, og gjennom hvilken kredittverdighet utstederne har. Likviditetsrisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av endringer i markedets syn på et verdipapirs likviditet. Risikoen vil være rettet mot alle verdipapirfond, og vil være tilstede i større eller mindre grad avhengig av fondets investeringsmandat. Aksjefond som i hovedsak retter sine investeringer mot mindre selskaper vil ha større innslag av slik risiko enn andre aksjefond. Risikoelementene for Banco Humanfond er nærmere beskrevet i faktaark, prospekt og vedtekter. Selskapet valgte å legge ned følgende fond i løpet av 2007: ABN AMRO Optimal, ABN AMRO Kort Pengemarked, ABN AMRO Obligasjon 3-5 og ABN AMRO Indeks. Andelseierne fikk tilbud om kostnadsfri overgang til fond med tilnærmet likelydende investeringsmandat. Det ble opprettet et nytt fond, ABN AMRO Optimal Allokering. Fondets årsregnskap er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til disse og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av regnskapet. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurderingen av regnskapet for fondet. Verdiutvikling for verdipapirfondet Banco Humanfond var i 2007: ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Styrets Årsberetning 2007 Verdiutvikling 2007 Volatilitet 36 mnd Relativ volatilitet Fondet 15,71 % 17,43% 3,75 % Ref. indeks 8,86 % 16,63 % Styret i forvaltningsselskapet har gjennomgått regnskapet til verdipapirfondet Banco Humanfond for 2007 og besluttet følgende anvendelse av resultatet: Årsresultat kr Utdeling til andelseiere kr Overført til opptjent egenkapital kr Økonomien i USA ser ut til å svekke seg betydelig som følge av kraftig prisfall på boliger og finanskrise i kjølvannet av tap på utlån til boliger. Det er grunn til å tro at utviklingen vil bli møtt med rentenedsettelser, men de endelige ringvirkningene av krisen er vanskelig å anslå. Inflasjonspress innen råvarer og energi reduserer også sentralbankens handlingsrom for rentenedsettelser. Den sterke veksten i Kina, India og mange andre fremvoksende økonomier ser ut til å fortsette. Vi tror at denne veksten er sterk nok til å sikre gode globale konjunkturer selv om impulsene fra USA svekkes, men her ligger det en usikkerhet om nivået for den samlede vekst fremover. Vi tror at 2008 generelt sett vil bli et krevende år i finansmarkedene. Det vil allikevel være sektorer og områder som utvikler seg positivt. Det kan derfor fortsatt være mulig å gjøre gode investeringer og oppnå tilfredsstillende avkastning på forvaltet kapital. Vi takker våre kunder for samarbeidet i 2007 og ser frem til fortsatt godt samarbeid i Oslo, / Styret i ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Arild Orgland Kjell Bjørndalen Hans Fahlin Styrets leder sign. sign. sign. Tore H. Eilertsen Ellinor Örtegren Johanson Ole Jakob Wold sign. sign. Adm. dir. sign. s. 4

5 Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter Verdivurdering av porteføljen skjer etter markedsverdiprinsippet. Dette medfører at fondets eiendeler og gjeld vurderes til markedsverdi ved verdifastsettelse. Fastsettelse av virkelig verdi Verdipapirene er verdsatt i henhold til sist kjente kurs på den respektive børs pr Det samme gjelder valutakurser. Vi benytter ulike datakilder som Reuters og Bloomberg for å innhente informasjon om prisene på verdipapirene. Kurser på lite omsatte obligasjoner og sertifikater fastsettes ved hjelp av rentedifferanse over statsrentekurven. Disse differansene kontrolleres daglig og justeres slik at obligasjons- og sertifikatkursene er i overensstemmelse med det norske rentemarkedet. Beregningen vil imidlertid inneholde en subjektiv vurdering. Unoterte aksjer er verdsatt etter selskapets prisingsrutiner. Om aksjen ikke er omsatt gjelder følgende: Dersom aksjen ikke er omsatt og det er fallende marked skal prisen på aksjen nedskrives tilsvarende fallet i relevant aksjeindeks. I et stigende marked skal en eventuell oppskriving av kursen gjøres etter et forsiktighetsprinsipp. En pris som ikke er basert på notering eller faktisk handel i markedet skal dokumenteres særskilt og arkiveres. Tilordning anskaffelseskost Ved salg av verdipapirer i fondet er kursgevinster/-tap beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader Kurtasje til megler ved anskaffelse av verdipapirer er inkludert i verdipapirenes kostpris og kostnadsføres ved salg av verdipapirene. Kurtasjekostnaden inngår i resultatposten gevinst/tap ved realisasjon. Transaksjonsdrevne depotkostnader blir belastet fondet etter gjeldende satser, avhengig av marked. Årets transaksjonskostnader er kr Noter til Regnskapet Forvaltningshonorar Verdipapirfondene betaler månedlig et forvaltningshonorar til forvaltningsselskapet, og kostnaden beregnes på daglig basis basert på dagens porteføljeformue. For Verdipapirfondet Banco Humanfond er forvaltningsgodtgjørelsen 1,80 %. Provisjoner Det trekkes 0,5 % av basiskurs ved innløsning. Ved tegning belastes det 2,00 % tegningsgebyr. Grunnlaget for beregning av tegnings- og innløsningsprovisjon er verdipapirfondets netto andelsverdi. Netto andelsverdi fremkommer ved å dividere fondets samlede porteføljeformue på antall utstedte andeler. Utdeling til frivillige organisasjoner fra Banco Humanfond I henhold til 8 i fondets vedtekter skal fondet hvert år pr foreta en utdeling til frivillige organisasjoner. Utdelingen skal være 2% av fondets verdi pr Den enkelte organisasjons tildelte beløp blir beregnet av Verdipapirsentralen ut i fra registrerte tegninger merket med den enkelte organisasjon. Utdelingen er avsatt som annen gjeld i fondets regnskap pr Utdelingen vil finne sted 14. februar Plasseringsprofil Banco Humanfond har en etisk plasseringsprofil som er inndelt i to hovedkategorier, dels i form av kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, som innebærer at fondene avstår fra å investere i våpen, alkohol- og tobakksindustri. Note 2: Porteføljeoversikt Se porteføljeoversikten. Note 3: Omløpshastighet Omløpshastighet er et mål på hvor stort handelsvolumet er i forhold til fondets størrelse. En verdi på èn tilsier at fondets totale plasseringer er blitt byttet ut siste år. Omløpshastighet kan defineres som minimum av totalt kjøp og salg, dividert på gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årsaken til at minimum av kjøp og salg brukes, er at det er ønskelig å justere for tegninger og innløsninger. Dette beregnes med månedlig frekvens for siste 12 måneder. Omløpshastigheten for verdipapirfondet Banco Humanfond var på 0,3. Note 4: Egenkapital for fondet Egenkapital pr kr Tegninger kr Innløsninger kr Ideell utdeling kr Årsresultat kr Egenkapital pr kr Note 5: Risiko Utgangspunktet for risikovurderingen av fondet er totalrisiko; volatilitet. Dette risikomålet gir en indikasjon på hvor store svingninger man kan forvente i fondets andelsverdi. Fond med Meget lav risiko vil kun i meget sjeldne tilfeller kunne gi negativ avkastninger gjennom et år. Fond med Lav angitt risiko vil kun i færre enn 2 av 3 tilfeller gi negativ avkastning gjennom et år. Fond med Moderat risiko har en høyere forventet avkastning over tid, men investor må påregne å oppleve år med negativ avkastning også med en investeringshorisont på 3-5 år. Fond med Høy angitt risiko er fond med betydelige svingninger i andelsverdi. Verdipapirfondet Banco Humanfond har en moderat markedsrisiko. Note 6: Andeler og innløsningskurs Antall Innløsnings- Dato andeler kurs , , ,59 s. 5

6 Note 2: porteføljeoversikt Porteføljeoversikt Banco Humanfond Verdipapir Antall Markeds Kostpris Markedsverdi Urealisert Valuta Andel i % Eierandel av kurs gevinst/tap selskap i % Energi 36,4 StatoilHydro , NOK 7,2 0,0 Fred Olsen Energy , NOK 4,3 0,0 Petroleum Geo-Services , NOK 4,3 0,1 Awilco Offshore , NOK 4,1 0,1 Songa Offshore , NOK 3,1 0,1 Ensco International (USA) , USD 2,8 0,0 Prosafe , NOK 2,7 0,1 Subsea , NOK 1,9 0,0 Revus Energy , NOK 1,9 0,1 Transocean Sedco Forex (USA) , USD 1,1 0,0 Frontline , NOK 1,0 0,0 Ability Group , NOK 0,8 0,0 SeaDrill , NOK 0,8 0,0 Farstad Shipping , NOK 0,5 0,0 Finans 8,1 DnB NOR , NOK 4,7 0,0 Storebrand , NOK 2,9 0,0 Verdibanken (unotert) , NOK 0,5 0,6 Forbruksvarer 1,2 Royal Caribbean Cruise Lines , NOK 1,2 0,0 Industri 15,6 Orkla , NOK 6,4 0,0 Renewable Energy Corporation , NOK 6,2 0,0 Golden Ocean , NOK 1,9 0,0 Tomra Systems , NOK 0,7 0,0 Camillo Eitzen , NOK 0,4 0,0 IT 14,9 Ementor , NOK 5,0 0,1 Vizrt , NOK 4,5 0,2 Nokia (Finland) , EUR 2,8 0,0 Tandberg , NOK 1,7 0,0 Funcom , NOK 1,0 0,1 Konsum 0,2 Marine Harvest , NOK 0,2 0,0 Materialer 10,5 Yara International , NOK 6,2 0,0 Norsk Hydro , NOK 4,4 0,0 Telekom 8,2 Telenor , NOK 8,2 0, ,2 Likvider (netto fordringer) ,8 Sum egenkapital ,0 s. 6

7

8 Oversikt ideell utdeling Ideell organisasjon 2007 Akkumulert SOS-BARNEBYER , ,50 KREFTFORENINGEN , ,64 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN , ,36 AMNESTY INTERNATIONAL NORGE , ,56 FRELSESARMEEN , ,33 LANDSFORENINGEN FOR TRAFIKKSKADDE I NORGE , ,18 DET NORSKE MISJONSSELSKAP , ,61 WWF NORGE , ,58 KIRKENS NØDHJELP , ,00 KIRKENS BYMISJON OSLO , ,78 NORGES KFUK-KFUM , ,75 NORGES DIABETESFORBUND , ,47 REDNINGSSELSKAPET , ,47 REDD BARNA , ,43 FLYKTNINGHJELPEN , ,01 DYREBESKYTTELSEN I NORGE , ,02 FORUT, SOLIDARITETSAKSJON FOR UTVIKLING , ,62 UNICEF (ny org. i 2007) , ,90 CARE NORGE , ,89 NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND , ,65 NORGES FREDSLAG , ,82 NORSK FOLKEHJELP , ,99 NORGES NATURVERNFORBUND , ,73 FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN , ,13 HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND , ,28 NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN , ,17 MULTIPPEL SKLEROSEFORBUNDET I NORGE , ,12 NORSK EPILEPSIFORBUND 9 283, ,83 NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE 9 134, ,09 FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 8 754, ,13 LANDSFORENINGEN FOR HJERTE- OG LUNGESYKE 7 902, ,69 SOS RASISME 7 151, ,45 MENTAL HELSE NORGE 6 471, ,27 NORGES HANDIKAPFORBUND 6 717, ,66 NORGES PARKINSONFORBUND 6 283, ,71 NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE 4 745, ,07 NORGES FYBROMYALGI FORBUND 4 012, ,58 LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD 2 049, ,47 STIFTELSEN NORSK NØDHJELP 1 402, ,85 NORGES PSORIASISFORBUND 999, ,26 DEN NORSKE ISRAELSMISJON 976, ,49 NORGES SPEIDERFORBUND 970, ,21 NORGES DØVEFORBUND 610, ,53 LANDSFOR.FOR NYEPAS. OG TRANSPL. 279, ,69 VI SOM HAR ET BARN FOR LITE 103,27 103,27 LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK 49, ,59 NORSK LEDDGIKTFORBUND 264,42 NORSK SØNDAGSSKOLEFORBUND 12,17 22,70 DYSLEKSIFORBUNDET I NORGE STØTTEFORENINGEN FOR KREFTRAMMEDE LEGER UTEN GRENSER (ny org. i 2007) TOTALT s. 8

9 ETISK PLASSERINGSPROFIL DEFINISJON Et fond med etisk plasseringsprofil er et fond som ved sine plasseringer anvender utvalgskriterier som bygger på definerte etiske vurderinger BANCOS ETISKE PLASSERINGSPROFIL Den etiske plasseringsprofil i Humanfond er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet. Analysen av selskapets sosiale og miljømessige standard tar særskilt hensyn til følgende kriterier og har til hensikt å avstå fra investeringer i selskap som i virksomheten: - Tillater skadelige former av barnearbeid. Med skadelige former av barnearbeid menes arbeid som gjør inngrep på barns rett til liv, utdannelse og helse, eller som hindrer eller krenker barns fysiske, psykiske eller sosiale utvikling. - Tillater tvangsarbeid. - Bevisst diskriminerer ansatte på grunn av kjønn, rase eller religion. - Bevisst diskriminerer ansatte som vil organisere seg i en fagforening. - Tillater urimelige arbeidsvilkår. Dvs. arbeidsforhold som strider mot ILOs Konvensjon om arbeiderbeskyttelse og arbeidsmiljø, ILOs Konvensjon om minimumslønn og ILOs Konvensjon om arbeidstid. - Bevisst bryter mot sentrale internasjonale avtaler på miljøområdet. - Involvert i korrupsjon Bransjekriterier innebærer at fondet avstår fra investeringer i selskap hvor selskapets hovedsakelige virksomhet utgjør; - Alkoholindustri - Tobakksindustri - Våpenindustri - Pornografi For å avgjøre hva som skal betraktes som selskapets hovedsakelige virksomhet, har Banco satt en grense som innebærer at minst 95% av selskapets omsetning skal komme fra selskapets virksomhet som ikke refererer seg til noen av områdene tobakk, våpen eller alkohol. EKSKLUDERINGSREGLER I alle tilfeller gjelder det at fondet unngår selskap som: - Nylig har blitt dømt for brudd på et eller flere av de ovenstående kriterier og der selskapet ikke har rettet på forholdene eller har en handlingsplan for å gjøre det, samt: - Selskap som har berettiget grunn til mistanke om systematisk å bryte et eller flere av Bancos etiske kriterier. - Om det skulle fremkomme at selskapet bevisst underslår viktig informasjon. HANDLINGSPLAN VED BRUDD PÅ REGLENE Om det skulle vise seg at et selskap som Bancos Humanfond investerer i bryter et eller flere av de etiske plasseringskriteriene, er handlingsplanen følgende: Innledningsvis vurderer Banco hendelsen og omfanget, samt selskapets tiltak for å rette på problemet. Banco kan også ved behov kontakte selskapet for å få selskapets egne kommentarer for aktivt å påvirke selskapet til å endre sin politikk. Bancos Etiske Investeringsråd kan konsulteres. Vår endelige beslutning kan resultere i at aksjeposten avhendes. INTERNASJONALT REGELVERK Følgende internasjonale regler som er vedatt av FN, er bakgrunnen for Bancos etiske kriterier ovenfor. - FNs Deklarasjon om menneskerettigheter, fra FNs Barnekonvensjon, fra ILOs Konvensjon (nr. 138) om minimums alder, fra ILOs Konvensjon (nr. 182) om de verste formene for barnearbeid, fra ILOs Konvensjon (nr. 29) om tvangsarbeid, fra 193o - ILOs Konvensjon (nr. 1o5) om avskaffelse av tvangsarbeid, fra ILOs Konvensjon (nr. 111) om diskriminering, fra ILOs Konvensjon (nr. 1oo) om lik lønn, fra ILOs Konvensjon (nr. 87) om organisasjonsfrihet, fra ILOs Konvensjon (nr. 98) om organisasjonsretten og den kollektive forhandlingsretten, fra ILOs Konvensjon (nr. 155) om arbeider beskyttelse og arbeidsmiljø, fra ILOs Konvensjon (nr. 131) om minimums lønn, fra 197o - ILOs Konvensjon (nr. 1) om arbeidstid, fra FNs Montrealprotokoll om emnet som reduserer ozonlaget, fra FNs Klimakonvensjon fra 1992 og Kyotoprotokollen - FNs Konvensjon om biologisk mangfold, fra 1992 og Cartagenaprotokollen om biosikkerhet s. 9 BANCOS ETIKK- OG MILJØVURDERINGER Banco bruker et eksternt konsulentselskap som bistår Banco i den dypere granskningen av selskapet utifra et etisk og miljømessig perspektiv. Selskapet som har spesialisert seg på etikk- og miljøanalyse heter Innovest og finnes i London. Den etiske og miljømessige analysen av selskapet har en bred angrepsvinkel. Informasjon om selskapet for å undersøke at det stemmer overens med fondets etiske regler innhentes gjennom diverse interne og eksterne kilder. Med de interne kildene siktes det til for eksempel selskapsrapporter, internt regelverk og årsberetninger. Blant de eksterne kildene kan nevnes nasjonale domstoler, ILOs komitéerklæring, ulike nyhetstjenester, for eksempel Bloomberg, Lexis-Nexis, Financial Times, samt diverse påvirkingsorganisasjoner som for eksempel Human Rights Watch, Corporate Watch og Environment Agency. Oppfølging skjer via telefon- eller kontakter og i spesielle tilfeller muntlige intervjuer ved besøk hos selskapet. Mange av de selskapene som vi gransker er store globale konsern, hvilket innebærer at de omfatter mange ulike virksomheter som opererer under skiftende legal struktur. Vi strever etter å bedømme hvor bra disse selskap lykkes i å håndtere sosiale og miljømessige riski i sin virksomhet. Analysen har til hensikt å skape et helhetsperspektiv av selskapet. Dette fremkommer gjennom å sette sammen finansielle, sosiale og miljømessige aspekter, samt selskapets velvillighet til å fremtvinge positive forandringer. Presiseringen i vår analyse ligger dog på ovenstående spesielle utvalgte etiske kriterier. Det skal innrømmes at vurderingen av selskap utifra denne type kriterier iblant er kompliserte. En viss subjektivitet i bedømmelsen er derfor uunngåelig. BANCOS ETISKE RÅD, DET ETISKE INVESTERINGSRÅD Det etiske investeringsråd har til formål: - å ta beslutning om hvilke ideelle organisasjoner som skal være tilsluttet de ideelle verdipapirfond som til enhver tid forvaltes av Banco. - utifra etisk utgangspunkt å gi råd til Banco med henblikk på investeringsalternativer i de ideelle verdipapirfond. - utifra etisk utgangspunkt å gi råd til Banco med henblikk på informasjon til og kontakt med andelseierne, tilsluttede organisasjoner og øvrige. Det etiske investeringsråd Det Etiske Investeringsråd skal bestå av ni medlemmer; fem fra tilsluttede organisasjoner, to fra Banco, samt to eksterne.

10 Forklaring av Avkastnings- og Risikomål AVKASTNING Den verdien en investering øker/minker med. Uttrykkes i prosent av det investerte beløp. MERAVKASTNING Meravkastning er definert som fondets avkastning i forhold til den vedtatte referanseindeks. En positiv meravkastning betyr dermed at fondet har oppnådd høyere avkastning enn referanseindeksen i perioden. Måltallet vil være en vurdering av porteføljens avkastning i forhold til det markedet det investeres i. Meravkastning presenteres som regel i prosent, som annualiserte størrelser, og bør sees i forhold til risikoprofilen i fondet for å gi en fullgod måling av hvor god fondets avkastning er i forhold til målsetningen med forvaltningen. STANDARDAVVIK/ VOLATILITET Et mål på hvor mye avkastningen varierer med tiden. Høyere volatilitet betyr store svingninger i avkastningen og dermed mer usikkerhet forbundet med fremtidig avkastning. Standardavvik er derfor et risikomål som blir presentert i prosent per år. Standardavviket forteller oss hvor mye de faktiske avkastningene avviker fra gjennomsnittsavkastningen. Antar vi en normalfordelt avkastning, forventes det at to tredjedeler av avkastningen blir i intervallet: snittavkastning pluss minus et standardavvik. PREDIKERT RELATIV VOLATILITET Predikert relativ volatilitet beregnes ved hjelp av det internasjonalt anerkjente analyseverktøyet Barra Aegis og viser forventede svingninger i meravkastningen til fondet. INFORMATION RATIO Gir en totalvurdering av hvordan fondet har gjort det mot referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt en jevn og god meravkastning. Er derimot verdien positiv og lav, har fondet enten hatt en liten positiv avkastning, eller så har det fått sin meravkastning gjennom en høy relativ risiko. Er verdien negativ, har fondet lavere avkastning enn indeks. Måles som brøken mellom meravkastning og relativ volatilitet. OMLØPSHASTIGHET Omløpshastighet er et mål på hvor stort handels-volumet er i forhold til fondets størrelse. En verdi på èn tilsier at fondets totale plasseringer er blitt byttet ut siste år. Omløpshastighet kan defineres som minimum av totalt kjøp og salg, dividert på gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årsaken til at minimum av kjøp og salg brukes, er at det er ønskelig å justere for tegninger og innløsninger. Dette beregnes med månedlig frekvens for siste 12 måneder. s. 10

11 Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart, informasjon vi anser som pålitelig, dog kan det ikke garanteres at denne informasjonen er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkte dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra ABN AMRO KapitalforvaltningS. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, Olav V s gate 5, Postboks 1294 Vika, 0111 OSLO. Telefon: , Telefax: , E-post: Internett:

12 Ideelle organisasjoner som kan støttes: Amnesty International Norge CARE Den Norske Israelsmisjon Kreftforeningen Den norske Sjømannsmisjon Det Norske Misjonsselskap Dyrebeskyttelsen Norge Dysleksiforbundet i Norge Flyktninghjelpen Foreningen For Hjertesyke Barn Foreningen for Muskelsyke FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling Frelsesarmeen Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Kirken Bymisjon Oslo Kirkens Nødhjelp Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Landsforeningen for Trafikkskadde Landsforeningen uventet barnedød (Landsforeningen til støtte ved krybbedød) Mental Helse Norge Multippel Sklerose Forbundet Nasjonalforeningen for folkehelsen Demenssaken Nasjonalforeningen for folkehelsen Folkehelsearbeid Nasjonalforeningen for folkehelsen Hjerteforskning Norges Astma- og Allergiforbund Norges Diabetesforbund Norges Døveforbund Norges Fibromyalgi Forbund Norges Handikapforbund Norges KFUK-KFUM Norges Naturvernforbund Norges Parkinsonforbund Norges speiderforbund Norsk Epilepsiforbund Norsk Folkehjelp Norsk Forbund for Utviklingshemmede Norsk Forening for Cystisk Fibrose Norsk Leddgiktforbund Norsk Nødhjelp Norsk Psoriasisforbund Norske leger mot atomvåpen Redningsselskapet SOS Rasisme SOS-barnebyer Vi som har et barn for lite WWF UNICEF Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika, 0111 Oslo Tel Faks Sparing i fond innebærer alltid en risiko. Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidig avkastning. De penger som plasseres i fond, kan både øke og redusere i verdi og det er ikke sikkert at den investerte kapitalen fås tilbake. Den som leser rapporten, bør spesielt forstå at informasjonen fort kan bli uaktuell, p.g.a. tiden det tar fra informasjonen skrives til den kommer ut til leser. Antagelser og bedømmelser er basert på kilder som Banco Humanfond bedømmer som pålitelige. Banco Humanfond kan dog ikke garantere riktigheten av informasjon som gis via tredjepart. Banco Humanfond frasier seg alt ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade, som kommer av kunders bruk av publikasjonen for ulike investeringsbeslutninger, samt for eventuelle feilaktigheter i publikasjonen som beror på feil fra tredjepart.

Årsrapport pr. 31.12.08. kjære andelseier!

Årsrapport pr. 31.12.08. kjære andelseier! kjære andelseier! Året 2008 vil gå inn i historien som ett av de verste årene på Oslo Børs til nå. Riktignok hentet børsen seg noe inn ved slutten av året, men totalt for året 2008 falt Oslo Børs Fondsindeks

Detaljer

halvårsrapport pr. 30.06.08 kjære andelseier!

halvårsrapport pr. 30.06.08 kjære andelseier! kjære andelseier! Oslo Børs har vært preget av store kurssvingninger første halvår 2008. Året startet med en kraftig reaksjon på Oslo Børs, men børsen tok det kraftige fallet inn igjen i løpet av mai måned.

Detaljer

Kjære andelseier. På vegne av organisasjonene vil jeg takke for ditt bidrag.

Kjære andelseier. På vegne av organisasjonene vil jeg takke for ditt bidrag. Status 2010 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG HUMANFOND Kjære andelseier Året 2010 hadde en solid avslutning på Oslo Børs. Alfred Berg Humanfond hadde en avkastning i året 2010 på 23,3 % mot fondets referanseindeks

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Verdipapirfondet Alfred Berg humanfond

Status 1. halvår 2009. Verdipapirfondet Alfred Berg humanfond Status 1. halvår 2009 Verdipapirfondet Alfred Berg humanfond Investeringspolitikk Alfred Berg Humanfond er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Inntil 20 % av kapitalen kan investeres i utenlandske

Detaljer

Markedskommentar til det norske aksjemarkedet

Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Status 2010 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Investeringspolitikk Gambak er et fond hvor Alfred Bergs forvaltningsteam bruker sin kunnskap og erfaring på

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Danske Invest. Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011

Danske Invest. Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011 Danske Invest Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011 2 Danske INVEST / Årsrapport 2011 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2011 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko

Detaljer

Årsrapport 2014. Verdipapirfond

Årsrapport 2014. Verdipapirfond Årsrapport Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 3 Årsberetning for... 4 Årsregnskap og balanse... 8 Noter til fondene...

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Årsrapport 2009. Verdipapirfond

Årsrapport 2009. Verdipapirfond Årsrapport 2009 Verdipapirfond Bildene i årsrapporten er valgt for å illustrere det fantastiske børsåret 2009. En trapp går fra et nivå til et annet, og det har vi så absolutt opplevd. Ved å stige hele

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

KLP-FONDENE ÅRSRAPPORT 2006

KLP-FONDENE ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 FOR DAGENE SOM KOMMER INNHOLD KLP FONDSFORVALTNING 2006 Styrets årsberetning 4 Markedskommentar 9 Kostnader er viktig i langsiktig sparing 16 Opplysninger om fondene 19 KLP Pengemarked

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Årsrapport 2013. Verdipapirfond

Årsrapport 2013. Verdipapirfond Årsrapport 2013 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 2 Årsberetning for 2013... 3 Markedsutviklingen i 2013 og utsikter

Detaljer

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko 24-25

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-21 Avkastning

Detaljer

Årsrapport 2000 Carnegie Fondsforvaltning AS

Årsrapport 2000 Carnegie Fondsforvaltning AS Årsrapport 2000 Carnegie Fondsforvaltning AS Innside omslag Innholdsfortegnelse AKTUELT År 2000 - et økonomisk tilbakeblikk 4 Carnegie i perspektiv 7 Taktisk allokering - mye å vinne, mer å tape 9 Spennende

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer