Årsrapport pr kjære andelseier!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport pr. 31.12.07. kjære andelseier!"

Transkript

1 kjære andelseier! Året 2007 var preget av mye finansuro verden over, noe som ga utslag i store kurssvingninger på alle verdens børser. Oslo Børs var en av de børsene som klarte seg bra, og Oslo Børs Fondsindeks endte med en avkastning på 10,2 %. Banco Humanfond steg med 15,8 % i 2007 mot fondets referanseindeks på 8,7 %. Nærmere detaljer vedrørende faktatall finner du på neste side. Selskapsdialoger Banco har i løpet av 2007 hatt møter med flere selskaper på Oslo Børs, bl.a. Aker, Aker Kværner og Aker Yards. Det har vært meget positive og åpne dialoger, og selskapene har i løpet av året 2006/2007 satt i gang mange tiltak for å bedre sin sosiale og miljømessige policy. Hvorvidt selskapene blir godkjente for Bancos investeringsunivers er foreløpig ikke avklart, men det arbeides aktivt med saken. Det er avholdt to møter i Det Etiske Investeringsrådet i 2007, og det har vært et stort engasjement blant medlemmene. Samarbeidende organisasjoner Banco Humanfond har i løpet av 2007 fått ytterligere to organisasjoner med i samarbeidet. Det er UNICEF og Leger Uten Grenser. Vi ønsker organisasjonene velkommen til samarbeidet. Ideell utdeling Banco Humanfonds utdeling til organisasjonene vil som tidligere år skje 14. februar Beløpet som skal fordeles til organisasjonene er to prosent av forvaltningskapitalen pr. 31. desember Det er andelshaver selv som bestemmer hvilken organisasjon han/hun vil støtte. Beløpet for året 2007 utgjør kr Hittil har den totale utdelingen fra Banco Humanfond beløpt seg til kr Tusen takk for ditt bidrag! Hvilke beløp de forskjellige organisasjonene får tildelt finner du på en av de neste sidene. Sparing i aksjefond Sparing i fond er enkelt og billig samtidig som du har stor frihet og fleksibilitet. Det er alltid vanskelig å vite når man skal kjøpe og selge. Vi anbefaler derfor å spare jevnt og trutt med en spareavtale hvor man trekker et fast månedlig eller kvartalsvis beløp fra en bankkonto. Dette medfører at du i dårlige tider får kjøpt billige andeler, mens i gode tider blir andelene dyrere. Du står også fritt til å selge andelene når du vil. Opprett gjerne en spareavtale i dag og benytt vedlagte tegningsblankett. Husk at fond er et utmerket gaveforslag, for eksempel til dåp, konfirmasjon, fødselsdager eller lignende. Vi utarbeider gavebrev til slike anledninger. Ved å spare i Banco Humanfond bidrar du bevisst med dine investeringer, samtidig som du gir et bidrag til en humanitær organisasjon. I tillegg til dette sørger vi for at du får en langsiktig god avkastning på dine penger. Alt godt for året 2008 ønskes deg! Med vennlig hilsen Bente Thomassen Leder for Banco Årsrapport pr

2 Investeringspolitikk Banco Humanfond er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Inntil 20 % av kapitalen kan investeres i utenlandske aksjer. Målsettingen med forvaltningen er med en god risikospredning å oppnå en verdiutvikling som på lang sikt overstiger fondets referanseindekser som er 90 % Oslo Børs Fondsindeks og 10 % MSCI World Index. Fondet søker å ha en god risikospredning gjennom grundige aksjeanalyser. Fondet har en ideell profil og egne etiske retningslinjer. Den etiske investeringsprofilen i Banco Humanfond er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterer som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet. Den ideelle profilen innebærer at det ved årets slutt deles ut 2 % av forvaltningskapitalen til den av Bancos 49 samarbeidende organisasjoner andelshaver selv velger. NORSKE AKSJER I 2007 For femte år på rad ga Oslo Børs positiv avkastning i 2007, med referanseindeksen Oslo Børs Fondindeks opp 10,2 prosent ble et svært godt år for våre fond, med både Banco Norge og Banco Humanfond godt foran indeks. Banco Norge og Banco Humanfond hadde den høyeste avkastningen blant de brede etiske fondene. Årsaken til suksessen skyldes i første rekke flere riktige selskapsvalg. Vi fikk med oss solide oppturer i selskaper som Golden Ocean,Yara, og Vizrt., i tillegg til at vi høstet kursgevinster fra oppkjøpene av Expert og Tandberg TV. Dessuten unngikk vi bevisst flere av selskapene som falt mest i verdi, som for eksempel Norske Skog og Marine Harvest. Begivenhetsrikt år I løpet av 2007 var verdensbørsene gjennom tre korreksjoner. I slutten av februar preget uro på Kina-børsene de øvrige finansmarkedene. I august rådet frykten for at de såkalte subprime-lånene, det vil si høyrisiko boliglån utstedt til amerikanske boligkjøpere uten god betalingsevne, kunne prege verdensøkonomien negativt. I kjølvannet av dette kom børsens tredje store korreksjon i november som en følge av uro i kredittmarkedene og fallende boligpriser, med det resultatet at investorers vilje til å ta risiko ble kraftig Banco Humanfond redusert. Likevel; makroøkonomisk ser de fleste nøkkeltall positive ut, og dette bidro altså til at børsene hentet seg greit inn og endte året i pluss. Miljøbølge på børsen Satsingen på alternative energiformer eksploderte i miljøåret 2007, og et knippe miljøaksjer var hoveddriverne bak børsoppgangen dette året. Med mer enn en doblet aksjekurs gjennom året seilte solenergiselskapet REC opp som børsens tredje mest verdifulle selskap. Orkla, som eier 40 % av REC, ble dratt opp nesten 50 % av RECs børsoppgang, til tross for en svakere utvikling innenfor merkevarevirksomheten. Gjennom året gikk vi glipp av noe oppside i REC som følge av at vi var litt undervektet i selskapet, men til gjengjeld tjente fondene noe på svak overvekt i Orkla. Yara produserer kunstgjødsel, og også dette produktet flyter på miljøbølgen. Kunstgjødslet er en viktig innsatsfaktor for produksjon av mais og sukkerrør (til bioetanol) og av planteoljer (til biodiesel), i tillegg til at det effektiviserer matproduksjon. Yara-aksjen løftet seg med rundt 60 prosent i 2007, og aksjen var overvektet i porteføljene gjennom året. Positive til oljeservice Innenfor energisektoren har vi vært undervektet i StatoilHydro-aksjen, men kjøpte oss opp etter korreksjonen i desember. Gjennom året har vi vært tungt inne i oljeservice- og mindre oljeletingsselskaper, hvor vi mener verdiskapingspotensialet er godt. Innenfor oljeservice har vi lenge vurdert riggbransjen, som nyter godt av det høye aktivitetsnivået i oljebransjen, som attraktiv. Riggratene lå på rekordhøye nivåer gjennom hele 2007, med så godt som all kapasitet fylt ut Vi har i lengre tid vært positive til riggselskaper med forventet høy kontantstrøm, som Fred Olsen Energy, Songa og Awilco. Den helt store avkastningen lot vente på seg i fjor, men vi er fortsatt optimister til det kommende året. Innenfor seismikk, som er en bransje i vekst og med økende marginer, har vi primært satset på PGS På dagens kurser synes vi at investeringene innenfor leverandørindustrien til energisektoren ser meget attraktive ut. Gylden oppgang i shipping Tørrbulkratene har skutt i været som følge av at Kina har importert innsatsfaktorer til oppbyggingen av landet, og det betyr flere kroner på bunnlinjen til tørrlastrederiene. Golden Ocean-aksjen tredoblet seg i løpet av året. Tjente på IT Vi legger store ressurser i å forstå forretningsmodellen til IT-selskapene på børsen før vi investerer i dem, og denne strategien lyktes vi med i Kvartalsrapportene fra i fjor tyder på en sterk inntjening blant IT-selskapene. Men forventningene aksjemarkedet priser inn i aksjekursene er også høye, og derfor har vi brukt mye tid på å analysere selskapene før vi investerer i dem.. IT-sektoren utviklet seg forholdsvis flatt, med en jevn fordeling mellom aksjer som endte i pluss og i minus. Fondene våre investerte i få IT-selskaper, som hadde god utvikling på børsen Vizrt, Tandberg, Ementor og Funcom var alle opp mellom 13 og 40 %. Fremtidsutsikter for 2008 Ved inngangen til 2008 er vi optimistiske til det norske aksjemarkedet. Den sterke inntjeningen fortsatte i 2007, og ser ut til å vare i Vi forventer at de fremvoksende markedene med Kina i spissen vil fortsette å vokse, som kan slå særlig heldig ut for den energitunge norske børsen. Men året vi nå er inne i vil også gi svaret på om uroen i verdens finansmarkeder og den reduserte risikoappetitten påvirker konsumet og derigjennom selskapenes overskudd. Ser man på prisingen av verdensbørsene, fremstår verdens selskaper fortsatt som attraktive hvis man legger forholdstallet mellom aksjekurs og inntjening (P/E) til grunn. Dette gjelder også for det norske aksjemarkedet. Derfor ser aksjer som aktivaklasse fortsatt attraktiv ut, og er etter vår mening et bedre langsiktig alternativ enn mye annet. Det kan derfor være mer kostbart å stå utenfor det norske aksjemarkedet enn å spare langsiktig i norske aksjer, all den tid prisingen synes lav og tapt avkastning også er en kostnad. s. 2

3 Banco Humanfond FONDSFAKTA Forvaltningskapital NOK 113 mill Andelsverdi NOK 190 Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon i % 2,00 Omløpshastighet (siste 12 mnd.) 0,3 Kontonummer Forvaltningshonorar i % 1,80 Ideell utdeling 14. feb NOK Risikoprofil Moderat ISIN NO FONDETS TI STØRSTE POSTER I % Telenor 8,64 StatoilHydro 8,07 Renewable Energy Corporation 6,09 Rowan Companies 5,91 Orkla 5,74 Yara International 5,46 Vizrt 4,55 DnB NOR 4,36 Ementor 4,18 Petroleum Geo-Services 3,96 BRANSJE/ SEKTORFORDELING I % Energi 36,4 Industri 15,6 IT 14,9 Materialer 10,5 Telekom 8,2 Finans 8,1 Forbruksvarer 1,2 Konsum 0,2 Likvider (netto fordringer) 4,8 Sum verdipapirportefølje 100 AVKASTNING I %* Fond Indeks siste 3 måneder 2,38-0,57 siste 6 måneder -1,87-3,84 siste 12 måneder 15,71 8,76 siste 48 måneder 164,78 165, ,67 30, ,13 38, ,24 35, ,95 51,33 Siden oppstart ,45 128,30 Annulisert avkastning siden oppstart 12,29 10,84 Hittil i år 15,71 8,76 ÅRLIG RISIKOTALL I % Fond Indeks (pr. 60 måneder) Annulisert avkastning % 32,45 32,06 Meravkastning % 0,39 Annulisert standardavvik % 17,43 16,63 Relativ volatilitet 3,75 Information ratio 0,10 Sharpe Ratio 1,64 Diversifviseringsgrad % 95, FONDETS UTVIKLING (fra inkl. reinvestert utbytte) Human-eks ideell utdeling Human-inkl ideell utdeling Indeks des. 99 des. 00 des. 01 des. 02 des. 03 des. 04 des. 05 des. 06 des. 07 Resultatregnskap Porteføljeinntekter og porteføljekostnader Renteinntekter Aksjeutbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/tap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader mv Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar Forvaltningsresultat Årsresultat som er disponert som følger: Ideell utdeling Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Eiendeler Fondets verdipapirportefølje (note 2) Opptjente ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital (note 4) Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital s. 3

4 ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, som har kontorer i Oslo, er forvalter og forretningsfører for verdipapirfondet Banco Humanfond. Depotmottaker for samtlige verdipapirfond forvaltet av ABN AMRO Kapitalforvaltning AS er DnB NOR. Ved inngangen til 2007 forvaltet selskapet samlet 41,7 milliarder kroner hvorav 15,7 milliarder kroner var plassert i egne verdipapirfond. Ved utløpet av 2007 var samlet forvaltningskapital steget til 45,0 milliarder kroner hvorav 20,6 milliarder kroner var plassert i egne verdipapirfond. Statistikken for utviklingen i forvaltningskapital for norskregistrerte fond viser en netto økning på 57 milliarder kroner i løpet av året, til 410 milliarder kroner. Selskapet hadde ved utgangen av året en markedsandel på 5,6 % av verdipapirfondsmarkedet i Norge. I tråd med Verdipapirfondlovens definisjon retter verdipapirfondet sin virksomhet mot en ubestemt krets av andelseiere. Verdipapirfondets investeringsstrategi og finansielle risikostyring er nedfelt i faktaark, prospekt og vedtekter. Her er angitt rammer og investeringsbegrensninger på selskaps- og sektornivå, og for internasjonale fond også på landnivå. Som en del av den finansielle risikostyringen har forvaltningsselskapet implementert; Forskrift om internkontroll. Driften av verdipapirfondet forløp tilfredsstillende gjennom året. Risikostyring av fondene skjer både gjennom daglige kontroller av at porteføljene ikke bryter sine investeringsrammer og gjennom månedlige analyser av risiko og relativ risiko. Fondet er i ulik grad eksponert mot forskjellige typer risiko. Nedenfor følger en beskrivelse av generelle risikoelementer, og hvordan de kan påvirke svingninger i andelsverdien for verdipapirfondet. Renterisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av endringer i det generelle rentenivået. Risikoen vil først og fremst være rettet mot fond som investerer i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner, og den vil avhenge av gjennomsnittlig løpetid på renteinstrumentene. Denne typen risiko overvåkes daglig av våre renteforvaltere, og holdes innen rammene som er satt for hvert enkelt produkt. Historisk risiko rapporteres i vårt markedsmateriell for hvert enkelt produkt. Aksjemarkedsrisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av generelle svingninger i aksjekurser. Risikoen vil først og fremst være rettet mot fond som investerer i aksjer og andre egenkapitalinstrumenter. Hvor stor aksjemarkedsrisiko et verdipapirfond har vil i første rekke avhenge av hvilken risikoprofil produktet har. Våre aksjeforvaltere overvåker slik risiko på daglig basis, og historisk risiko rapporteres for hvert enkelt produkt i vårt markedsmateriell. Valutarisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av generelle svingninger i valutakursene. Risikoen vil først og fremst være rettet mot fond som investerer i utenlandske verdipapirer. Valutasvingninger vil dermed påvirke verdsettelsen av verdipapirene, som gjøres i norske kroner. For aksjefond utgjør slik risiko en mindre del av den totale svingningsrisikoen. For renteprodukter uten valutasikring vil slik risiko utgjøre en større del av den totale risikoen, noe som har ført til at noen investorer ønsker å sikre seg mot slik risiko. Kredittrisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av endringer i markedets syn på en utsteders kredittverdighet. Risikoen vil først og fremst være rettet mot fond som er eksponert mot kredittpapirer i pengemarkeds- og obligasjonsmarkedet. Risikoen i våre pengemarkeds- og obligasjonsfond overvåkes daglig av våre renteforvaltere. Risikoen kan justeres ved å endre fondets eksponering mot kredittpapirer, og gjennom hvilken kredittverdighet utstederne har. Likviditetsrisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av endringer i markedets syn på et verdipapirs likviditet. Risikoen vil være rettet mot alle verdipapirfond, og vil være tilstede i større eller mindre grad avhengig av fondets investeringsmandat. Aksjefond som i hovedsak retter sine investeringer mot mindre selskaper vil ha større innslag av slik risiko enn andre aksjefond. Risikoelementene for Banco Humanfond er nærmere beskrevet i faktaark, prospekt og vedtekter. Selskapet valgte å legge ned følgende fond i løpet av 2007: ABN AMRO Optimal, ABN AMRO Kort Pengemarked, ABN AMRO Obligasjon 3-5 og ABN AMRO Indeks. Andelseierne fikk tilbud om kostnadsfri overgang til fond med tilnærmet likelydende investeringsmandat. Det ble opprettet et nytt fond, ABN AMRO Optimal Allokering. Fondets årsregnskap er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til disse og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av regnskapet. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurderingen av regnskapet for fondet. Verdiutvikling for verdipapirfondet Banco Humanfond var i 2007: ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Styrets Årsberetning 2007 Verdiutvikling 2007 Volatilitet 36 mnd Relativ volatilitet Fondet 15,71 % 17,43% 3,75 % Ref. indeks 8,86 % 16,63 % Styret i forvaltningsselskapet har gjennomgått regnskapet til verdipapirfondet Banco Humanfond for 2007 og besluttet følgende anvendelse av resultatet: Årsresultat kr Utdeling til andelseiere kr Overført til opptjent egenkapital kr Økonomien i USA ser ut til å svekke seg betydelig som følge av kraftig prisfall på boliger og finanskrise i kjølvannet av tap på utlån til boliger. Det er grunn til å tro at utviklingen vil bli møtt med rentenedsettelser, men de endelige ringvirkningene av krisen er vanskelig å anslå. Inflasjonspress innen råvarer og energi reduserer også sentralbankens handlingsrom for rentenedsettelser. Den sterke veksten i Kina, India og mange andre fremvoksende økonomier ser ut til å fortsette. Vi tror at denne veksten er sterk nok til å sikre gode globale konjunkturer selv om impulsene fra USA svekkes, men her ligger det en usikkerhet om nivået for den samlede vekst fremover. Vi tror at 2008 generelt sett vil bli et krevende år i finansmarkedene. Det vil allikevel være sektorer og områder som utvikler seg positivt. Det kan derfor fortsatt være mulig å gjøre gode investeringer og oppnå tilfredsstillende avkastning på forvaltet kapital. Vi takker våre kunder for samarbeidet i 2007 og ser frem til fortsatt godt samarbeid i Oslo, / Styret i ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Arild Orgland Kjell Bjørndalen Hans Fahlin Styrets leder sign. sign. sign. Tore H. Eilertsen Ellinor Örtegren Johanson Ole Jakob Wold sign. sign. Adm. dir. sign. s. 4

5 Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter Verdivurdering av porteføljen skjer etter markedsverdiprinsippet. Dette medfører at fondets eiendeler og gjeld vurderes til markedsverdi ved verdifastsettelse. Fastsettelse av virkelig verdi Verdipapirene er verdsatt i henhold til sist kjente kurs på den respektive børs pr Det samme gjelder valutakurser. Vi benytter ulike datakilder som Reuters og Bloomberg for å innhente informasjon om prisene på verdipapirene. Kurser på lite omsatte obligasjoner og sertifikater fastsettes ved hjelp av rentedifferanse over statsrentekurven. Disse differansene kontrolleres daglig og justeres slik at obligasjons- og sertifikatkursene er i overensstemmelse med det norske rentemarkedet. Beregningen vil imidlertid inneholde en subjektiv vurdering. Unoterte aksjer er verdsatt etter selskapets prisingsrutiner. Om aksjen ikke er omsatt gjelder følgende: Dersom aksjen ikke er omsatt og det er fallende marked skal prisen på aksjen nedskrives tilsvarende fallet i relevant aksjeindeks. I et stigende marked skal en eventuell oppskriving av kursen gjøres etter et forsiktighetsprinsipp. En pris som ikke er basert på notering eller faktisk handel i markedet skal dokumenteres særskilt og arkiveres. Tilordning anskaffelseskost Ved salg av verdipapirer i fondet er kursgevinster/-tap beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader Kurtasje til megler ved anskaffelse av verdipapirer er inkludert i verdipapirenes kostpris og kostnadsføres ved salg av verdipapirene. Kurtasjekostnaden inngår i resultatposten gevinst/tap ved realisasjon. Transaksjonsdrevne depotkostnader blir belastet fondet etter gjeldende satser, avhengig av marked. Årets transaksjonskostnader er kr Noter til Regnskapet Forvaltningshonorar Verdipapirfondene betaler månedlig et forvaltningshonorar til forvaltningsselskapet, og kostnaden beregnes på daglig basis basert på dagens porteføljeformue. For Verdipapirfondet Banco Humanfond er forvaltningsgodtgjørelsen 1,80 %. Provisjoner Det trekkes 0,5 % av basiskurs ved innløsning. Ved tegning belastes det 2,00 % tegningsgebyr. Grunnlaget for beregning av tegnings- og innløsningsprovisjon er verdipapirfondets netto andelsverdi. Netto andelsverdi fremkommer ved å dividere fondets samlede porteføljeformue på antall utstedte andeler. Utdeling til frivillige organisasjoner fra Banco Humanfond I henhold til 8 i fondets vedtekter skal fondet hvert år pr foreta en utdeling til frivillige organisasjoner. Utdelingen skal være 2% av fondets verdi pr Den enkelte organisasjons tildelte beløp blir beregnet av Verdipapirsentralen ut i fra registrerte tegninger merket med den enkelte organisasjon. Utdelingen er avsatt som annen gjeld i fondets regnskap pr Utdelingen vil finne sted 14. februar Plasseringsprofil Banco Humanfond har en etisk plasseringsprofil som er inndelt i to hovedkategorier, dels i form av kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, som innebærer at fondene avstår fra å investere i våpen, alkohol- og tobakksindustri. Note 2: Porteføljeoversikt Se porteføljeoversikten. Note 3: Omløpshastighet Omløpshastighet er et mål på hvor stort handelsvolumet er i forhold til fondets størrelse. En verdi på èn tilsier at fondets totale plasseringer er blitt byttet ut siste år. Omløpshastighet kan defineres som minimum av totalt kjøp og salg, dividert på gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årsaken til at minimum av kjøp og salg brukes, er at det er ønskelig å justere for tegninger og innløsninger. Dette beregnes med månedlig frekvens for siste 12 måneder. Omløpshastigheten for verdipapirfondet Banco Humanfond var på 0,3. Note 4: Egenkapital for fondet Egenkapital pr kr Tegninger kr Innløsninger kr Ideell utdeling kr Årsresultat kr Egenkapital pr kr Note 5: Risiko Utgangspunktet for risikovurderingen av fondet er totalrisiko; volatilitet. Dette risikomålet gir en indikasjon på hvor store svingninger man kan forvente i fondets andelsverdi. Fond med Meget lav risiko vil kun i meget sjeldne tilfeller kunne gi negativ avkastninger gjennom et år. Fond med Lav angitt risiko vil kun i færre enn 2 av 3 tilfeller gi negativ avkastning gjennom et år. Fond med Moderat risiko har en høyere forventet avkastning over tid, men investor må påregne å oppleve år med negativ avkastning også med en investeringshorisont på 3-5 år. Fond med Høy angitt risiko er fond med betydelige svingninger i andelsverdi. Verdipapirfondet Banco Humanfond har en moderat markedsrisiko. Note 6: Andeler og innløsningskurs Antall Innløsnings- Dato andeler kurs , , ,59 s. 5

6 Note 2: porteføljeoversikt Porteføljeoversikt Banco Humanfond Verdipapir Antall Markeds Kostpris Markedsverdi Urealisert Valuta Andel i % Eierandel av kurs gevinst/tap selskap i % Energi 36,4 StatoilHydro , NOK 7,2 0,0 Fred Olsen Energy , NOK 4,3 0,0 Petroleum Geo-Services , NOK 4,3 0,1 Awilco Offshore , NOK 4,1 0,1 Songa Offshore , NOK 3,1 0,1 Ensco International (USA) , USD 2,8 0,0 Prosafe , NOK 2,7 0,1 Subsea , NOK 1,9 0,0 Revus Energy , NOK 1,9 0,1 Transocean Sedco Forex (USA) , USD 1,1 0,0 Frontline , NOK 1,0 0,0 Ability Group , NOK 0,8 0,0 SeaDrill , NOK 0,8 0,0 Farstad Shipping , NOK 0,5 0,0 Finans 8,1 DnB NOR , NOK 4,7 0,0 Storebrand , NOK 2,9 0,0 Verdibanken (unotert) , NOK 0,5 0,6 Forbruksvarer 1,2 Royal Caribbean Cruise Lines , NOK 1,2 0,0 Industri 15,6 Orkla , NOK 6,4 0,0 Renewable Energy Corporation , NOK 6,2 0,0 Golden Ocean , NOK 1,9 0,0 Tomra Systems , NOK 0,7 0,0 Camillo Eitzen , NOK 0,4 0,0 IT 14,9 Ementor , NOK 5,0 0,1 Vizrt , NOK 4,5 0,2 Nokia (Finland) , EUR 2,8 0,0 Tandberg , NOK 1,7 0,0 Funcom , NOK 1,0 0,1 Konsum 0,2 Marine Harvest , NOK 0,2 0,0 Materialer 10,5 Yara International , NOK 6,2 0,0 Norsk Hydro , NOK 4,4 0,0 Telekom 8,2 Telenor , NOK 8,2 0, ,2 Likvider (netto fordringer) ,8 Sum egenkapital ,0 s. 6

7

8 Oversikt ideell utdeling Ideell organisasjon 2007 Akkumulert SOS-BARNEBYER , ,50 KREFTFORENINGEN , ,64 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN , ,36 AMNESTY INTERNATIONAL NORGE , ,56 FRELSESARMEEN , ,33 LANDSFORENINGEN FOR TRAFIKKSKADDE I NORGE , ,18 DET NORSKE MISJONSSELSKAP , ,61 WWF NORGE , ,58 KIRKENS NØDHJELP , ,00 KIRKENS BYMISJON OSLO , ,78 NORGES KFUK-KFUM , ,75 NORGES DIABETESFORBUND , ,47 REDNINGSSELSKAPET , ,47 REDD BARNA , ,43 FLYKTNINGHJELPEN , ,01 DYREBESKYTTELSEN I NORGE , ,02 FORUT, SOLIDARITETSAKSJON FOR UTVIKLING , ,62 UNICEF (ny org. i 2007) , ,90 CARE NORGE , ,89 NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND , ,65 NORGES FREDSLAG , ,82 NORSK FOLKEHJELP , ,99 NORGES NATURVERNFORBUND , ,73 FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN , ,13 HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND , ,28 NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN , ,17 MULTIPPEL SKLEROSEFORBUNDET I NORGE , ,12 NORSK EPILEPSIFORBUND 9 283, ,83 NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE 9 134, ,09 FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 8 754, ,13 LANDSFORENINGEN FOR HJERTE- OG LUNGESYKE 7 902, ,69 SOS RASISME 7 151, ,45 MENTAL HELSE NORGE 6 471, ,27 NORGES HANDIKAPFORBUND 6 717, ,66 NORGES PARKINSONFORBUND 6 283, ,71 NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE 4 745, ,07 NORGES FYBROMYALGI FORBUND 4 012, ,58 LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD 2 049, ,47 STIFTELSEN NORSK NØDHJELP 1 402, ,85 NORGES PSORIASISFORBUND 999, ,26 DEN NORSKE ISRAELSMISJON 976, ,49 NORGES SPEIDERFORBUND 970, ,21 NORGES DØVEFORBUND 610, ,53 LANDSFOR.FOR NYEPAS. OG TRANSPL. 279, ,69 VI SOM HAR ET BARN FOR LITE 103,27 103,27 LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK 49, ,59 NORSK LEDDGIKTFORBUND 264,42 NORSK SØNDAGSSKOLEFORBUND 12,17 22,70 DYSLEKSIFORBUNDET I NORGE STØTTEFORENINGEN FOR KREFTRAMMEDE LEGER UTEN GRENSER (ny org. i 2007) TOTALT s. 8

9 ETISK PLASSERINGSPROFIL DEFINISJON Et fond med etisk plasseringsprofil er et fond som ved sine plasseringer anvender utvalgskriterier som bygger på definerte etiske vurderinger BANCOS ETISKE PLASSERINGSPROFIL Den etiske plasseringsprofil i Humanfond er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet. Analysen av selskapets sosiale og miljømessige standard tar særskilt hensyn til følgende kriterier og har til hensikt å avstå fra investeringer i selskap som i virksomheten: - Tillater skadelige former av barnearbeid. Med skadelige former av barnearbeid menes arbeid som gjør inngrep på barns rett til liv, utdannelse og helse, eller som hindrer eller krenker barns fysiske, psykiske eller sosiale utvikling. - Tillater tvangsarbeid. - Bevisst diskriminerer ansatte på grunn av kjønn, rase eller religion. - Bevisst diskriminerer ansatte som vil organisere seg i en fagforening. - Tillater urimelige arbeidsvilkår. Dvs. arbeidsforhold som strider mot ILOs Konvensjon om arbeiderbeskyttelse og arbeidsmiljø, ILOs Konvensjon om minimumslønn og ILOs Konvensjon om arbeidstid. - Bevisst bryter mot sentrale internasjonale avtaler på miljøområdet. - Involvert i korrupsjon Bransjekriterier innebærer at fondet avstår fra investeringer i selskap hvor selskapets hovedsakelige virksomhet utgjør; - Alkoholindustri - Tobakksindustri - Våpenindustri - Pornografi For å avgjøre hva som skal betraktes som selskapets hovedsakelige virksomhet, har Banco satt en grense som innebærer at minst 95% av selskapets omsetning skal komme fra selskapets virksomhet som ikke refererer seg til noen av områdene tobakk, våpen eller alkohol. EKSKLUDERINGSREGLER I alle tilfeller gjelder det at fondet unngår selskap som: - Nylig har blitt dømt for brudd på et eller flere av de ovenstående kriterier og der selskapet ikke har rettet på forholdene eller har en handlingsplan for å gjøre det, samt: - Selskap som har berettiget grunn til mistanke om systematisk å bryte et eller flere av Bancos etiske kriterier. - Om det skulle fremkomme at selskapet bevisst underslår viktig informasjon. HANDLINGSPLAN VED BRUDD PÅ REGLENE Om det skulle vise seg at et selskap som Bancos Humanfond investerer i bryter et eller flere av de etiske plasseringskriteriene, er handlingsplanen følgende: Innledningsvis vurderer Banco hendelsen og omfanget, samt selskapets tiltak for å rette på problemet. Banco kan også ved behov kontakte selskapet for å få selskapets egne kommentarer for aktivt å påvirke selskapet til å endre sin politikk. Bancos Etiske Investeringsråd kan konsulteres. Vår endelige beslutning kan resultere i at aksjeposten avhendes. INTERNASJONALT REGELVERK Følgende internasjonale regler som er vedatt av FN, er bakgrunnen for Bancos etiske kriterier ovenfor. - FNs Deklarasjon om menneskerettigheter, fra FNs Barnekonvensjon, fra ILOs Konvensjon (nr. 138) om minimums alder, fra ILOs Konvensjon (nr. 182) om de verste formene for barnearbeid, fra ILOs Konvensjon (nr. 29) om tvangsarbeid, fra 193o - ILOs Konvensjon (nr. 1o5) om avskaffelse av tvangsarbeid, fra ILOs Konvensjon (nr. 111) om diskriminering, fra ILOs Konvensjon (nr. 1oo) om lik lønn, fra ILOs Konvensjon (nr. 87) om organisasjonsfrihet, fra ILOs Konvensjon (nr. 98) om organisasjonsretten og den kollektive forhandlingsretten, fra ILOs Konvensjon (nr. 155) om arbeider beskyttelse og arbeidsmiljø, fra ILOs Konvensjon (nr. 131) om minimums lønn, fra 197o - ILOs Konvensjon (nr. 1) om arbeidstid, fra FNs Montrealprotokoll om emnet som reduserer ozonlaget, fra FNs Klimakonvensjon fra 1992 og Kyotoprotokollen - FNs Konvensjon om biologisk mangfold, fra 1992 og Cartagenaprotokollen om biosikkerhet s. 9 BANCOS ETIKK- OG MILJØVURDERINGER Banco bruker et eksternt konsulentselskap som bistår Banco i den dypere granskningen av selskapet utifra et etisk og miljømessig perspektiv. Selskapet som har spesialisert seg på etikk- og miljøanalyse heter Innovest og finnes i London. Den etiske og miljømessige analysen av selskapet har en bred angrepsvinkel. Informasjon om selskapet for å undersøke at det stemmer overens med fondets etiske regler innhentes gjennom diverse interne og eksterne kilder. Med de interne kildene siktes det til for eksempel selskapsrapporter, internt regelverk og årsberetninger. Blant de eksterne kildene kan nevnes nasjonale domstoler, ILOs komitéerklæring, ulike nyhetstjenester, for eksempel Bloomberg, Lexis-Nexis, Financial Times, samt diverse påvirkingsorganisasjoner som for eksempel Human Rights Watch, Corporate Watch og Environment Agency. Oppfølging skjer via telefon- eller kontakter og i spesielle tilfeller muntlige intervjuer ved besøk hos selskapet. Mange av de selskapene som vi gransker er store globale konsern, hvilket innebærer at de omfatter mange ulike virksomheter som opererer under skiftende legal struktur. Vi strever etter å bedømme hvor bra disse selskap lykkes i å håndtere sosiale og miljømessige riski i sin virksomhet. Analysen har til hensikt å skape et helhetsperspektiv av selskapet. Dette fremkommer gjennom å sette sammen finansielle, sosiale og miljømessige aspekter, samt selskapets velvillighet til å fremtvinge positive forandringer. Presiseringen i vår analyse ligger dog på ovenstående spesielle utvalgte etiske kriterier. Det skal innrømmes at vurderingen av selskap utifra denne type kriterier iblant er kompliserte. En viss subjektivitet i bedømmelsen er derfor uunngåelig. BANCOS ETISKE RÅD, DET ETISKE INVESTERINGSRÅD Det etiske investeringsråd har til formål: - å ta beslutning om hvilke ideelle organisasjoner som skal være tilsluttet de ideelle verdipapirfond som til enhver tid forvaltes av Banco. - utifra etisk utgangspunkt å gi råd til Banco med henblikk på investeringsalternativer i de ideelle verdipapirfond. - utifra etisk utgangspunkt å gi råd til Banco med henblikk på informasjon til og kontakt med andelseierne, tilsluttede organisasjoner og øvrige. Det etiske investeringsråd Det Etiske Investeringsråd skal bestå av ni medlemmer; fem fra tilsluttede organisasjoner, to fra Banco, samt to eksterne.

10 Forklaring av Avkastnings- og Risikomål AVKASTNING Den verdien en investering øker/minker med. Uttrykkes i prosent av det investerte beløp. MERAVKASTNING Meravkastning er definert som fondets avkastning i forhold til den vedtatte referanseindeks. En positiv meravkastning betyr dermed at fondet har oppnådd høyere avkastning enn referanseindeksen i perioden. Måltallet vil være en vurdering av porteføljens avkastning i forhold til det markedet det investeres i. Meravkastning presenteres som regel i prosent, som annualiserte størrelser, og bør sees i forhold til risikoprofilen i fondet for å gi en fullgod måling av hvor god fondets avkastning er i forhold til målsetningen med forvaltningen. STANDARDAVVIK/ VOLATILITET Et mål på hvor mye avkastningen varierer med tiden. Høyere volatilitet betyr store svingninger i avkastningen og dermed mer usikkerhet forbundet med fremtidig avkastning. Standardavvik er derfor et risikomål som blir presentert i prosent per år. Standardavviket forteller oss hvor mye de faktiske avkastningene avviker fra gjennomsnittsavkastningen. Antar vi en normalfordelt avkastning, forventes det at to tredjedeler av avkastningen blir i intervallet: snittavkastning pluss minus et standardavvik. PREDIKERT RELATIV VOLATILITET Predikert relativ volatilitet beregnes ved hjelp av det internasjonalt anerkjente analyseverktøyet Barra Aegis og viser forventede svingninger i meravkastningen til fondet. INFORMATION RATIO Gir en totalvurdering av hvordan fondet har gjort det mot referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt en jevn og god meravkastning. Er derimot verdien positiv og lav, har fondet enten hatt en liten positiv avkastning, eller så har det fått sin meravkastning gjennom en høy relativ risiko. Er verdien negativ, har fondet lavere avkastning enn indeks. Måles som brøken mellom meravkastning og relativ volatilitet. OMLØPSHASTIGHET Omløpshastighet er et mål på hvor stort handels-volumet er i forhold til fondets størrelse. En verdi på èn tilsier at fondets totale plasseringer er blitt byttet ut siste år. Omløpshastighet kan defineres som minimum av totalt kjøp og salg, dividert på gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årsaken til at minimum av kjøp og salg brukes, er at det er ønskelig å justere for tegninger og innløsninger. Dette beregnes med månedlig frekvens for siste 12 måneder. s. 10

11 Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart, informasjon vi anser som pålitelig, dog kan det ikke garanteres at denne informasjonen er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkte dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra ABN AMRO KapitalforvaltningS. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, Olav V s gate 5, Postboks 1294 Vika, 0111 OSLO. Telefon: , Telefax: , E-post: Internett:

12 Ideelle organisasjoner som kan støttes: Amnesty International Norge CARE Den Norske Israelsmisjon Kreftforeningen Den norske Sjømannsmisjon Det Norske Misjonsselskap Dyrebeskyttelsen Norge Dysleksiforbundet i Norge Flyktninghjelpen Foreningen For Hjertesyke Barn Foreningen for Muskelsyke FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling Frelsesarmeen Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Kirken Bymisjon Oslo Kirkens Nødhjelp Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Landsforeningen for Trafikkskadde Landsforeningen uventet barnedød (Landsforeningen til støtte ved krybbedød) Mental Helse Norge Multippel Sklerose Forbundet Nasjonalforeningen for folkehelsen Demenssaken Nasjonalforeningen for folkehelsen Folkehelsearbeid Nasjonalforeningen for folkehelsen Hjerteforskning Norges Astma- og Allergiforbund Norges Diabetesforbund Norges Døveforbund Norges Fibromyalgi Forbund Norges Handikapforbund Norges KFUK-KFUM Norges Naturvernforbund Norges Parkinsonforbund Norges speiderforbund Norsk Epilepsiforbund Norsk Folkehjelp Norsk Forbund for Utviklingshemmede Norsk Forening for Cystisk Fibrose Norsk Leddgiktforbund Norsk Nødhjelp Norsk Psoriasisforbund Norske leger mot atomvåpen Redningsselskapet SOS Rasisme SOS-barnebyer Vi som har et barn for lite WWF UNICEF Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika, 0111 Oslo Tel Faks Sparing i fond innebærer alltid en risiko. Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidig avkastning. De penger som plasseres i fond, kan både øke og redusere i verdi og det er ikke sikkert at den investerte kapitalen fås tilbake. Den som leser rapporten, bør spesielt forstå at informasjonen fort kan bli uaktuell, p.g.a. tiden det tar fra informasjonen skrives til den kommer ut til leser. Antagelser og bedømmelser er basert på kilder som Banco Humanfond bedømmer som pålitelige. Banco Humanfond kan dog ikke garantere riktigheten av informasjon som gis via tredjepart. Banco Humanfond frasier seg alt ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade, som kommer av kunders bruk av publikasjonen for ulike investeringsbeslutninger, samt for eventuelle feilaktigheter i publikasjonen som beror på feil fra tredjepart.

halvårsrapport pr. 30.06.08 kjære andelseier!

halvårsrapport pr. 30.06.08 kjære andelseier! kjære andelseier! Oslo Børs har vært preget av store kurssvingninger første halvår 2008. Året startet med en kraftig reaksjon på Oslo Børs, men børsen tok det kraftige fallet inn igjen i løpet av mai måned.

Detaljer

halvårsrapport pr. 30.06.07 kjære andelseier!

halvårsrapport pr. 30.06.07 kjære andelseier! kjære andelseier! Oslo Børs har hatt en meget positiv kursutvikling første halvår 2007, og Oslo Børs Fondsindeks satte ny all time high -rekord i juni måned. Riktignok fikk markedet en nokså kraftig reaksjon

Detaljer

Årsrapport pr. 31.12.08. kjære andelseier!

Årsrapport pr. 31.12.08. kjære andelseier! kjære andelseier! Året 2008 vil gå inn i historien som ett av de verste årene på Oslo Børs til nå. Riktignok hentet børsen seg noe inn ved slutten av året, men totalt for året 2008 falt Oslo Børs Fondsindeks

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET BANCO HUMANFOND

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET BANCO HUMANFOND PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET BANCO HUMANFOND 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Banco Humanfond forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

Markedskommentar til det norske aksjemarkedet

Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Status 2010 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet ABN AMRO Lang Obligasjon forvaltes av ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Norge forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

Markedskommentar til det norske aksjemarkedet

Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Status 2010 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Investeringspolitikk Gambak er et fond hvor Alfred Bergs forvaltningsteam bruker sin kunnskap og erfaring på

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD +

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD + PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD + 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg OECD + forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Stat forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GLOBAL QUANT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GLOBAL QUANT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GLOBAL QUANT 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Global Quant forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5 PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Obligasjon 3-5 forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG KORT STAT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG KORT STAT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG KORT STAT 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Kjære andelseier. På vegne av organisasjonene vil jeg takke for ditt bidrag.

Kjære andelseier. På vegne av organisasjonene vil jeg takke for ditt bidrag. Status 2010 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG HUMANFOND Kjære andelseier Året 2010 hadde en solid avslutning på Oslo Børs. Alfred Berg Humanfond hadde en avkastning i året 2010 på 23,3 % mot fondets referanseindeks

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Verdipapirfondet Alfred Berg humanfond

Status 1. halvår 2009. Verdipapirfondet Alfred Berg humanfond Status 1. halvår 2009 Verdipapirfondet Alfred Berg humanfond Investeringspolitikk Alfred Berg Humanfond er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Inntil 20 % av kapitalen kan investeres i utenlandske

Detaljer

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Tilpasning til ny verdipapirfondlov og forslag til harmonisering av rammebetingelser i fondene. Utarbeidet av Harald Ulrikson Oppsummering av de

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Fond. Årsrapport for fondene 2009. Styrets beretning, fondenes regnskap med noter

Fond. Årsrapport for fondene 2009. Styrets beretning, fondenes regnskap med noter Fond Årsrapport for fondene 2009 Styrets beretning, fondenes regnskap med noter Styrets årsberetning for fondene 2009 Året 2009 vil gå inn i historien som et av de beste børsårene på mange år. En stabilisering

Detaljer

Årsrapport 2010 fra SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning

Årsrapport 2010 fra SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning Årsrapport 2010 fra SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning Innhold - Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning og vår løsning - Styrets årsberetning for SR-Fondene 2010 - Årsrapporter, noter, balanse og resultat for

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat Styrets beretning 2012 Dette legatet ble opprettet av fru Kristine Christie, født Kildal, ved testament av 6. oktober 1939 og skjenket Universitetet i Oslo. Legatets grunnkapital var opprinnelig på NOK

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Foreløpige, ikke reviderte tall 2012 ble et godt år Startet med betydelig usikkerhet Risikoviljen økte i andre halvår Statens pensjonsfond Norge

Detaljer

Styrets beretning Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse for medisinsk forskning ved UiO

Styrets beretning Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse for medisinsk forskning ved UiO Styrets beretning 2013 Ella og Kristian Nyerrøds stiftelse for medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo ble opprettet i 2004 etter en deling av Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1999 til 31.12.2009 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2013 4 Innkalling til valgmøte 7 Danske Invest Norge I 9 Danske Invest Norge II 10

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer