Onzen Teknisk Veiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Onzen Teknisk Veiledning"

Transkript

1 Onzen Teknisk Veiledning Onzen og salt = enkel behandling med naturlig saltvann.

2 1 Innhold 1.0 Onzen tekniske veiledning Skaffe tekniske data for spaen Revisjonssammendrag Hva er Onzen? Hva gjør Onzen? Hva er fordelene med Onzen? Hvordan virker Onzen? Hvordan finne produksjonsdatoen for spaen Definisjon av uttrykk Forkortelser av vannkjemikalier/akronymer og mengder Forkortelser akronymer og innstillinger Onzen-garanti Oppstartveiledning for Onzen Flytskjema med oversikt over oppstart av Onzen Fyll spaen med vann, slå på spaen og still inn temperaturen på vannet Oppnå riktig vannkjemi Tabell for saltdoseveiledning for Arctic Spas, Onzen Bruke av natriumklorid-teststrips Programfiltrering og Onzen-innstillinger Gjennomfør en saniteringsproduksjonstest Avlesninger av saniteringsenheten Flytskjema for feilsøking av grumsete Onzen-vann Ofte stilte spørsmål Vedlikeholdsplan for Arctic Spas... 25

3 2 1.0 Onzen tekniske veiledning 1.1 Skaffe tekniske data for spaen For å sikre at du har riktige tekniske data for spaen, anbefaler vi at du innhenter slik data fra din autoriserte forhandler eller fra Arctis Spas webside, https://arcticspas.com. 1.2 Revisjonssammendrag Denne trykksaken er fullstendig revidert for å gi støttende informasjon om Onzen Versjon 8 og spaer med Eco- Pak spakontroller. 1.3 Hva er Onzen? Onzen er et naturlig mykgjørings- og vedlikeholdssystem bestående av saltvann. 1.4 Hva gjør Onzen? Gjør vannet mykere. Gjør vannet klarere. Tilsetter backup-hygienemidler (klor) automatisk. 1.5 Hva er fordelene med Onzen? Gjør huden myk og glatt. Gjør vannet krystall klart. Reduserer kontakt med sterke kjemikalier. Gir en dramatisk reduksjon i tid og penger til vedlikehold av spavannet. Reduserer effekten på miljøet: 1. Færre turer til spabutikken for utstyr. 2. Mindre emballasje bortkastet på kjemiske beholdere. 3. Mindre industriavfall i produksjonen av spakjemikalier. 1.6 Hvordan virker Onzen? En blanding av naturlig mineralhavsalt tilsettes vannet når spaen fylles. Rensemidler (klor) produserer og blandes automatisk med vannet. Produksjonen av klor reguleres enkelt for å tilpasse lite til omfattende bruk av spabadet. 1.7 Hvordan finne spaproduksjonsdatoen Spaproduksjonsdatoen ligger i spaens serienummer som står på ID-platen montert på kabinettet, vanligvis under kontrolleren på toppen. Eksempel Spaens serienr. A10H De to sifrene som følger første bokstav representerer året da spaen ble produsert 10 = Bokstaven som følger de to første tallene representerer måneden da spaen ble produsert H = August.

4 3 1.8 Definisjon av uttrykk DEFINISJON AV Onzen Onzen utgangselektrode Onzen utgangselektrodeversjon Kalsiumhardhet (CH) UTTRYKK Et naturlig mykgjørings- og vedlikeholdssystem bestående av saltvann. Saltcelle med titanelektrode av platinum-iridium konverterer saltløsning til rensemiddel, og denne løsningen går tilbake til sin naturlige form (salt) etter rengjøring. Hvis ikke store mengder med vann tilsettes spaen, trenger du aldri å tilsette mer salt. Modifiseringsstatus for elektroden som er montert på spaen. Kalsiumhardhet er et mål av den totale mengden med oppløste kalsiumsalter i vannet. CH bidrar til å bestemme hvor enkelt kalk felles ut i vannet eller hvor korroderende vannet er. Kalsium bidrar trolig til å regulere vannets rustdannende egenskaper. Det er to hovedproblemer med kalsium i varmtvannskjemi. 1. CH har tendens til å felle ut (feller ut av i fra vannet ved høye tempearturer.) 2. Høy ph vil føre til at kalsium bunnfeller. Problemet med at kalsium feller ut er at det samles på varmeveksler og pumpe og reduserer levetiden. Vannets aggresive egenskaper kan motvirkes ved å opprettholde et litt høyere nivå av total alkalinitet. Alkalinitet total alkalinitet (TA) Et mål på hvor stabil ph-en er (et mål på den totale mengden av karbonater, bikarbonater, hydroksider og andre alkaliske stoffer i vannet). TA kalles ofte vannets buffer. Det er med andre ord et mål på vannets evne til å motstå endringer i ph-verdi. Hvis TA er for lav, vil ph-nivået svinge sterkt fra høyt til lavt. Svingninger i ph kan føre til korrosjon eller avskalling av spaets komponenter. Lav TA kan korrigeres ved å tilsette ARCTIC PURE Spa Alkalinity UP, til vannet. Hvis den totale alkaliniteten er for høy, blir vannet mer mottakelig for kalk og høy ph. Det kan være vanskelig å senke ph-verdien igjen. Merk: Saltsystemer gir en naturlig økning i ph-verdien. Høy TA kan senkes ved å tilsette ARCTIC PURE Spa ph Minus til vannet. Når TA er en gang er balansert, holdes den vanligvis stabil, selv om enkelte rensemidler og tilsetning av mer vann med høy eller lav alkalinitet vil øke eller redusere vannets TA-verdi.

5 4 ph-verdi TERM DEFINITION ph-verdien er målet på alkalinitet. Det er ekstremt viktig å ha balansert ph-nivå for å: gjøre rensemidlene så effektivt som mulig, sørge for vann som er komfortabelt for brukeren, unngå forringelse av utstyre Merk: Saltsystemer gir en naturlig økning av ph-nivået etterstrev riktig ph-verdi. Hvis ph-nivået i vannet er for lavt, kan følgende skje: Rensemidlene forbukes fort. Vannet kan virke irriterende på huden. Spa-utstyret kan korroderes. Lav ph kan heves ved å tilsette Arctic Pure Spa ph Plus. Hvis ph-nivået er for høyt, kan følgende skje: Rensemidlene blir mindre effektivt. Kalk kan felle ut på spaets overflate og på utstyret. Høy ph vil føre til at kalsium bunnfelles (faller ut av suspensjon). Vannet kan bli grumsete. Høy ph kan senkes ved å tilsette ARCTIC PURE Spa ph Minus til vannet. Det er viktig å sjekke ph med jevne mellomrom. ph vil påvirkes av antall badende, tilsetning av nytt vann, tilsetning av forskjellige kjemikalier og type rensemiddel som brukes. Klor Fritt klor (FCL) FCL er den aktive formen av klor som faktisk dreper bakterier og alger (det er et rensemiddel). Rensemiddelet er svært viktig for å drepe alger, bakterier og viruser og forhindre at uønskede organismer vokser i spaet. Samtidig skal det ikke være for mye rensemiddel, for det kan irritere huden, lungene og øynene. Oppretthold alltid rette verdier av rensemidler i spaet. Rester av klor Rensemiddel Det faktiske nivået av klor i vannet etter at etterspørselen etter klor er innfridd. Kjemikalie som brukes til å drepe bakterier. Generiske navn: Klor, brom. ARCTIC PURE Spa Klor eller ARCTIC PURE Spa Shock.

6 5 TERM Deler per million (ppm) Organisk avfall Sjokk ORP DEFINITION ppm: deler per million, et standardmål på kjemisk konsentrasjon eller konsentrasjonen av mineraler. Rester som mikroorganismer, svette, urin, osv., som må brennes eller oksideres med jevne mellomrom for å unngå grumsete vann, alger, kloraminer, osv. En oksydant som forbrenner det organiske avfallet som forårsaker grumsete vann og alger. Det er et fellesuttrykk for kjemikalier som brukes til å oksidere organisk avfall. ARCTIC PURE Spa shock. Oxsidasjons-reduksjons potensiale. Dette er bare et mål på vannets evne til å rense seg selv. ORP måles i millivolt (mv).

7 1.9 Forkortelser av vannkjemi/akronymer og nivåer FORKORTELSE/AKRONYMER DEFINISJON RIKTIGE MENGDER MED KJEMIKALIER CH Kalsiumhardhet ppm TA Total alkalinitet ppm ph Potensielt hydrogen 7,0 7,4 ppm FCL Fritt klorin 1 3 ppm ORP Oxsidasjons-reduksjons potensiale Nivåinnstillinger Forkortelser akronymer og innstillinger FORKORTELSE/ AKRONYMER Fd Filtersyklusens varighet Fd 00 = ingen filtrering. Fd 01 = 1 time/syklus. Fd 02 = 2 time/syklus. UTTRYKK Filtersyklusfrekvens FF FF 1 = 1 syklus på 24 timer. FF 2 = 2 sykluser på 24 timer. FF 3 = 3 sykluser på 24 timer. FF 4 = 4 sykluser på 24 timer. Onzen-syklusvarighet On 0-24 timer per dag * Sykluser er delt inn i 4 dvs.: Hvis 8 timer er valgt, vil systemet gjennomføre 4 x 2 timesykluser per dag. Ozon-syklusvarighet O timer per dag * Bare topp II, hvis topp 1 er installert vil ozon kjøre under filtrering. 6

8 Onzen-garanti Arctic Spas garanterer Onzen naturlige saltvannsystem mot funksjonssvikt på grunn av defekter i materiale og utførelse i 2 år fra den opprinnelige leveringsdatoen til den opprinnelige kunden. Gjelder fabrikkinstallerte systemer. Denne garantien inkluderer deler og arbeid hos kunden som kreves for reparasjonen. Spavannets kvalitet og andre skader som skyldes ubalansert vann dekkes ikke spesifikt av denne garantien. Garantiarbeid må fullføres bare av autoriserte forhandlere av Arctic Spas. Ingen arbeidsgaranti gis av Arctic Spas for Onzen-systemer som er installert hos kunden, bare defekte deler dekkes. Frasigelse: Dette er ikke noe automatisk vannbehandlingssystem. Systemet er satt opp for vanlig bruk av boblebad. ARCTIC PURE Spashock kan trengs for å supplere generering av rensemiddel med hyppigere bruk av boblebadet. Brukeren av spaen er til syvende og sist ansvarlig for å opprettholde riktige vannforhold. Bruk av andre salter enn ARCTIC PURE Spa Salt vil skade komponentene og gjøre garantien ugyldig. Arctic Pure-blandingen er utviklet for å beskytte Onzen-komponentene mot skade og bruk av andre saltblandinger vil være lett for teknikere å oppdage.

9 Onzen oppstartveiledning Flytskjema med oversikt over oppstart av Onzen

10 Fyll spaen med vann, slå den på og still inn temperaturen på vannet. Følgende punkter gir veiledning i å bidra til å oppnå vann med riktig kjemisk balanse. For å bidra til at kjemikalier løses opp på riktig måte, er det god praksis først å blande/løse opp kjemikalien i en uforurenset beholder med varmt vann før spavannet tilsettes forsiktig. Hvordan fylle spaen med vann, slå den på og still inn temperaturen på vannet. Punkt 1. Fyll spaen gjennom filterinntaket som vist, til riktig nivå (like under hodestøttene). Hvis du har sediment eller høyt innhold av mineraler, kan et karbonfylt forfilter, som avbildet, være til hjelp. (Dette er valgfritt og vil forlenge ifyllingstiden). Punkt 2. Koble til/slå på elektrisk strøm til spaen når den er fylt til riktig nivå. Slå så på strømmen til spaen. Punkt 3. Still inn vanntemperaturen Still vanntemperaturbryteren på kontrolleren på toppen til ønsket temperatur (mellom 100 ºF og 104 ºF eller 38 ºC og 40 ºC).

11 Oppnå riktig vannkjemi. Følgende punkter gir veiledning til å oppnå vann med riktig kjemisk balanse. For at kjemikalier skal løses opp på riktig måte, er det god praksis først å blande/løse opp kjemikaliene i en uforurenset beholder med lunkent vann før det tilsettes forsiktig i spavannet. Bland aldri rene kjemikalier med hverandre. Hvordan opprette kjemisk balansert vann med Onzen Punkt 1. Test og juster kalsium / total alkalinitet (a) Test kalsiumhardhet. Nivået skal være mellom ppm. Hvis nivået er for høyt, senk det med ARCTIC PURE Spa Kalkstabilisator, for å unngå at det feller ut kalk. MERK: Saltsystemer gir best ytelse med lave kalsiumnivåer. (b) Test total alkalinitet. Den skal være ppm (maks. 100). Hvis den er høy, senk den totale alkaliniteten med ARCTIC PURE Spa ph Minus eller saltsyre. Ikke øk den totale alkaliniteten! ADVARSEL: Når du hopper over disse punktene i oppstart, kan det føre til kalkproblemer og grumsete vann som ikke dekkes av garantien. MERK: Bruk alle produkter i henhold til anvisninger på boksen / flasken. Punkt 2. Test og juster ph Test ph. Nivåer skal være mellom 7,0 7,4. Hvis ph er høyt (over 7,4), tilsett ARCTIC PURE Spa ph Minus Hvis ph er lavt (under 7,0), tilsett ARCTIC PURE Spa ph Plus MERK: Bruk alle produkter i henhold til anvisninger på boksen/ flasken. MERK: Saltsystemer gir en naturlig økning av ph-nivået, etterstrev riktig ph-verdi. MERK: Høy ph kan føre til at kalsium feller ut. Problemet med at kalsium feller ut er at det samles på varmeveksler og pumpe, og reduserer levetiden. Punkt 3. Bland saltet Løs opp 1/3 av minimum anbefalt saltdose i en 20 liters bøtte med varmt vann. Se tabellen for saltdosering for Arctic Spas Onzen i denne veiledningen.

12 11 Hvordan opprette kjemisk balansert vann med Onzen (forts.) Punkt 4. Tilsett salt til spavannet og test TA (ph (a) Hell langsomt ut det oppløste saltet fra bøtten i spavannet. (b) Kjør pumpene i 5 minutter for å bidra til å blande saltet godt. (c) Vent i 1 time. (d) Deretter testes og justeres nivået av total alkalinitet i henhold til dette. (e) Deretter testes og justeres nivået av ph i henhold til dette. Se punkt 3 og 4 for riktige nivåer av TA/pH. Punkt 5. Gjenta punkt 3 og 4 Gjenta punkt 5 og 6, og pass på at alle punkter følges nøyaktig. Punkt 6. Gjenta punkt 3 og 4 Gjenta punkt 5 og 6, og pass på at alle punkter følges nøyaktig. Punkt 7. Test natriumklorid-nivået Du må nå teste nivåene av natriumklorid. Se Bruke natriumklorid-teststrips for informasjon. Hvis nivået av natriumklorid er lavt, løses opp 1/2 lb (225 Grams) salt (med målebegeret som følger med) i varmt vann. Hell det oppløste saltet i spavannet. Test nivået av natriumklorid. Gjenta til ønsket nivå av natriumklorid er oppnådd: Minimum Maksimum 1200 ppm 1500 ppm Merk: Arctic Spas Onzen salttabell i denne veiledningen gir estimert effekt av å tilsette 1/2 lb (225 gram) salt i spaen. Merk: For oppstart anbefales etterstreve å ha minimum saltmengde som retningslinje. Når først en natriumklorid-avlesning er tatt og minimumsdose av salt er oppnådd, kan den økes noe for å tilpasse bruken av spaet og antall badende, dette hvis en økning av Onzenkjøretid ikke gir riktig klorverdier i vannet (1 3 ppm). Å kjøre spaet medminimumsmengde saltkonsentrasjon, så lenge Onzensystemet klarer å opprettholde riktig klorverdier, vil redusere potensiell korrsjon og forlenge levetiden til Onzen-elektroden.

13 Tabell med saltdoseveiledning for Arctic Spas Følgende tabell viser mengden med salt som kreves for hver Arctic Spa-modell og estimert effekt av å tilstte et halvt pund (225 g) salt. For oppstart anbefales etterstreve å ha minimum saltmengde som retningslinje. Når først en natriumklorid-avlesning er tatt og minimumsdose av salt er oppnådd, kan den økes noe for å tilpasse bruken av spaet og antall badende, dette hvis en økning av Onzen-kjøretid ikke gir riktig klorverdier i vannet (1 3 ppm). Å kjøre spaet medminimumsmengde saltkonsentrasjon, så lenge Onzen-systemet klarer å opprettholde riktig klorverdier, vil redusere potensiell korrsjon og forlenge levetiden til Onzen-elektroden. Arctic Spas Saltdosetabell Onzen Vannvolum målt påfylingsted(under hodestøtten) Ønsket saltdose Onzen-versjon 8 min 1200 maks ppm Anslått effekt av å tilsette ekstra salt Spa-modell Liter USGal MinKg MaxKg Minpund Maxpund 225gram 1/2pund Fox ppm 255ppm Glacier ppm 195ppm Cub ppm 190ppm Klondiker ppm 175ppm Frontier ppm 175ppm Summit ppm 165ppm Yukon ppm 163ppm Kodiak ppm 150ppm Tundra ppm 138ppm Norwegian ppm 144ppm Ocean ppm 37ppm Merk: Onzen tekniske veiledning gir prosedyrer for oppstart av Onzen og innstillinger.

14 Bruke natriumklorteststrips Følgende punkter gir veiledning i å bidra til å sikre at natriumklorid-teststrips brukes på riktig måte. Hvordan sikre at natriumklorid-teststrips brukes riktig Punkt 1. Ta vannprøve Ta en prøve av vannet fra spaet i et lite beger (ca. 25 mm/ 1 fullt). MERK: Ta alltid vannprøver 25-30cm under vannflaten. Punkt 2. Sett teststripsen i vannet Legg den nedre enden av stripsen i vannet. VIKTIG Hold den øverste halvparten av stripsen HELT tørr for å få en nøyaktig avlesning. Punkt 3. Test varigheten La stripsen ligge i vannet i 3-5 minutter til det gule båndet på toppen av stripsen blir mørk i fargen. Punkt 4. Sjekk avlesninger Ta avlesningen: der øvre punkt på den hvite toppen synker på nummerskalaen. Les av toppen til nærmeste 0,2-inndeling. Punkt 5. Sammenlign testresultatet Sammenlign tallet med tallene på flasken.

15 14 Hvordan sikre at natriumklorid-teststrips brukes riktig (forts) Punkt 6. Jusering av natriumklorid Følgende nivåer er ideelle: Minimum Maksimum 1200 ppm 1500 ppm Merk: Arctic Spas Onzen salttabell i denne veiledningen gir estimert effekt av å tilsette 1/2 lb (225 gram) salt i spaen. Tilsett eller fortynn vannet etter behov. Hvis avlesningen viser at det er mer natriumklorid enn maks.- nivå, tilsettes vann. Hvis avlesningen viser at det er mindre natriumklorid enn minnivå, tilsettes salt. Merk: Når natriumklorid-avlesningen ligger i det ideelle området, vil saltkonsentrasjonen endres bare hvis vann helles eller tappes ut og spaen etterfylles med vann. Ikke tilsett salt hvis ikke denne testen bekrefter at nivået er under det ideelle området. Garanti: Bruk av andre salter enn ARCTIC PURE Spa Salt vil skade komponentene og gjøre garantien ugyldig. ARCTIC PURE Spa Klor er utviklet for å beskytte Onzen-komponentene mot skade og bruk av andre saltblandinger vil være lett for teknikere å oppdage. Hvordan stabilisere vannet Punkt 1. Stabiliser spavannet Når filtreringssykluser og filtreringens varighet er programmert, settes det isolerte dekselet på spaen slik av vanntemperaturen stabiliseres (ca. 16 timer). Pass på at dekselet sitter godt på plass, og bruk festene. Sjekk temperaturen på spavannet med jevne mellomrom. Fortsett til neste punkt når vanntemperaturen kommer over 85 ºF (29 ºC). Merk: Da varme påvirker både kalsium og total alkalinitet, er det best å varme opp vannet til mer enn 29 ºC (85 ºF) før du fortsetter med å opprette riktig vannkjemi. Filtersyklussuspensjon Hvis et tilbehør (pumpe, viften eller lampen) brukes manuelt under en filtreringssyklus, suspenderes filtersyklusen så lenge det tilbehøret brukes. Når alt tilbehøret er slått av (manuelt eller via innebygd timer), blir filtreringssyklusen værende suspendert i ytterligere 40 minutter. Når en filtreringssyklus suspenderes, blinker filtreringssyklus-ikonet.

16 Programfiltrering og Onzen-innstillinger Innstillinger for Onzen CP klorproduksjon (onzen-syklusvarighet) må programmeres. Følgende gir veiledning i hvordan du skal programmere innstillingene for Onzen-systemet. Hvordan stille inn filtrerings- og Onzen-innstillinger Punkt 1. Legg inn filtreringsinnstillinger på kontrolleren på toppen 5 Trykk på Filter-knappen (pumpe 5 på epics) for å legge inn innstillingene for filtrering. Displayet viser STILL INN. Herfra kan du velge innstillingene. Punkt 2. Ozonsyklus-varighet via kontrolleren på toppen 5 Trykk på filter/pumpe 5-knappen igjen for å se den første innstillingen. Dette er varigheten av Ozon-syklusen. Punkt 3. Stille inn Ozonsyklus-varighet via kontrolleren på toppen Bruk piltastene for å velge Ozon-syklusens varighet. Du kan velge fra 1 til 24 timer per dag. Punkt 4. Stille inn Onzen-innstillinger via kontrolleren på toppen Trykk 3 ganger på filter/pumpe 5-knappen 0n02. 5 til idu ser Displayet viser nå innstillingene for Onzen-systemet.

17 16 Hvordan stille inn filtrerings- og Onzen-innstillinger (forst.) Punkt 5. Onzensyklusens varighet Bruk piltastene for å velge Onzen-syklusens varighet. Du kan velge fra 1 til 24 timer per dag. * Sykluser er delt inn i 4, dvs.: Hvis 8 timer er valgt, utfører systemet 4 x 2 timesykluser per dag * Bare topp II, hvis topp 1 er installert vil ozon kjøre under filtrering. Punkt 6. Filtervarighet Trykk på filter/pumpe 5-knappen 5 igjen. Displayet viser nå innstillingene for filtervarighet. Punkt 7. Stille inn filtervarighet Bruk piltastene for å velge filtervarighet i timer. Du kan velge fra 0 til 6 timer, antallet timer filtreringen kjøres hver gang. Step 8. Filter Cycle Frequency Press your Filter/Pump 5 button 5 again. Your display will now show the settings for your Filter Cycle Frequency. Punkt 9. Stille inn filtersyklusfrekvens Bruk piltastene for å velge filtersyklusfrekvensen Du kan velge fra 1 til 4 timer per dag. * Sykluser er delt inn i 4, dvs.: Hvis 8 timer er valgt, utfører systemet 4 x 2 timesykluser per dag

18 17 Hvordan stille inn filtrerings- og Onzen-innstillinger (forst.) Du kan flytte bakover gjennom innstillingene ved å trykke på pumpe 3-knappen (pumpe 4 på spaer i Epic-serien). Med pumpe 1-knappen kan du avslutte uten å lagre endringer. Når du kommer til slutten av alternativene, trykker du én siste gang på filtertasten for å lagre endringer og starte en filtersyklus med én gang. Hvis du ikke trykker filtertasten igjen, lagres endringene og filtersyklusen starter når du har programmert den til å gjøre det. * Press your Filter/Pump 5 button 5 again to start the next cycles immediately (Pumps will purge for 20 seconds). To EXIT without saving changes press Pump 1. To SAVE & EXIT but not start the cycle simply let the display time out.

19 18 Produseres og leveres ozon til spavannet? This test requires: The water temperature to be at least 80ºF (27º C). Filtersyklusvarighet stilles til 00. Onzen-syklusvarigehten programmeres til On 24. Onzen systemet kjøres i 24 timer om dagen. Punkt 1. Still filtreringsyklustiden til Fd 00 (= Ingen filtrering) 5 Trykk filtersyklustasten til SETT vises. Detaljene for filtersyklusvarigheten Fd vises Fd XX. Bruk pil ned-tasten for å endre filtersyklusvarigheten til Fd 00. Da deaktiveres filtreringspumpen så du kan se dampen av gassbobler som produseres av Onzen-systemet. Punkt 2. Bla til On-innstillingen (Onzen-varighet) Bla gjennom innstillingene ved å trykke på filtersyklustasten til den 5 viser On X. ( x er en verdi mellom 0 og 24). Punkt 3. Endre On-innstillingen til On 24 Endre On-innstillingen til On 24. On 24 programmerer Onzen-systemet til å produsere rensemiddel 24 timer om dagen. Punkt 4. Bla gjennom innstillingene Fortsett å bla gjennom innstillingene ved å trykke flere ganger på 5 filtersyklustasten til pakken nullstilles.

20 19 Produseres og leveres rensemiddel til spavannet? Punkt 5. Programvarerevisjon Programvarerevisjonen blinker i 5 sekunder. Hvis noen taster trykkes nå, må du starte testen på nytt fra punkt 1. * Pakken går gjennom en luftesyklus og slår på alle pumper i 20 sekunder. Vent til dette er fullført og vannet står stille. Punkt 6. Sjekk at Onzen-utgangselektroden slipper ut en fin damp med SMÅ bobler. Før du berører noen kontrolltaster på spaen, finn Onzenutgangselektroden i fotbrønnen på spaen. Det skal komme en fin damp med små bobler fra denne i løpet av et minutt eller to. Det er mulig at service er nødvendig hvis du ikke ser noen bobler. Merk: Du kan fortsatt rense spaen med kornet klor! Punkt 7. Gjør det mulig å produsere rensemiddel Rensemiddel produseres hvis du ser bobler. La Onzen-systemet produsere rensemiddel de neste timene og pass på at det ikke slås av. Ring etter service hvis du ikke ser denne fine dampen med små bobler. Punkt 8. Nullstill filtreringsinnstillinger a. Etter en visuell inspeksjon kan du nullstille filtersyklusvarigheten. Fd 1 foreslås. b. Nullstill deretter ønsket temperatur.

21 Avlesninger av rensemiddel Følgende gir veiledning i oppretting og vedlikehold av rensemiddelavleseren. Mål av rensemiddelet Du skal ha avlesinger av rensemiddel (klor) innen 24 timer. Ved oppstart kan du tilsette en kapsel med ARCTIC PURE Spa Klor til spavannet. Når du tilsetter ARCTIC PURE Spa Klor (stabilisert klor), oppnås øyeblikkelig et nivå av fritt klor mens Onzen-systemet produserer resten. Da kan du trygt bruke spaet til nok er oppnådd. Hvis det blir for mye, reduseres innstillingen for rensemiddelproduksjon (klorproduksjon CP ). Øk rensemiddelproduksjonen (klorproduksjon CP ) hvis du ikke får noen avlesninger. Jo tettere du overvåker bruken av spaen, antall badende, overvåker FCL og justerer produksjonsnivåer av Onzen-rensemiddel, jo mindre rensemiddel må du tilsette spavannet. Bruk ARCTIC PURE Spa shock til å rense vannet etter omfattende bruk, eller ARCTIC PURE Spa Klor hvis nivået av klor er for lavt. Viktig: Alltid test og balanser ph- og klor-nivåene før du tar spaet i bruk. * Du kan regne med at ph øker langsomt hver uke. Når det blir for høyt, bruk ARCTIC PURE Spa ph Minus for å korrigere verdien. Høy ph-verdi vil føre til at vannet blir grumsete og at rensemidlene blir mindre effektive. Onzen-systemet fungerer best med lave nivåer av kalsium. Sjekk kalsiumhardheten hver måned for å sikre lang levetid av spautstyret og maksimal brukerglede. Når du har tilsatt en superklor- eller oksideringsbehandling som ARCTIC PURE Spa Klor eller ARCTIC PURE Spa Shock til spaet, la dekselet være åpent i minst 20 minutter for å lufte oksideringsgass. En høy konsentrasjon av innestengt oksydasjonsgass som kan finnes som resultat av sjokkbehandlingen (ikke daglig rengjøring) kan etter hvert føre til misfarging eller vinyldegradering til bunnen av dekselet. Denne type skade anses som kjemisk misbruk og omfattes ikke av garantien.

22 Flytskjema for feilsøking av grumsete vann

23 1.14 Ofte stilte spørsmål Onzen-spørsmål Spørsmål 1: Hvordan vet jeg om Onzen-systemet virker? Gjennomfør en Rensemiddelproduksjonsteset (også kalt en røyktest). Da aktiveres Onzen-systemet mens filtreringspumpen deaktiveres så du kan se dampen av gassbobler som produseres av Onzen-systemet. Spørsmål 2: Hva skal jeg gjøre hvis ikke Rensemiddelproduksjonstesten blir bestått? Sjekk først at du har riktig konsentrasjon av salt i vannet med natriumkloridteststrips. Begynn deretter å vedlikeholde vannet manuelt med ARCTIC PURE Spa Klor for å rense og ARCTIC PURE Spa ph Plus / Spa ph Minus for å balansere ph. Fortsett å gjøre dette hver dag til systemet er reparert av en autorisert servicetekniker. * Fortsett å nyte boblebadet! Spørsmål 3: Hva skal jeg gjøre hvis klornivåene er for høye? Redusere innstillingene for redusert Onzen-produksjon. Hvis ikke du tilsatt kornet klor eller sjokk til vannet, betyr store mengder med klor at systemet står på for lenge i din situasjon. Det kan ta en dag eller to for nivåene å normaliseres, eller du kan fremskynde denne prosessen ved å bruke et klornøytraliseringsmiddel som DELPHIN Antiklor. Spørsmål 4: Hva skal jeg gjøre hvis ph fortsetter å øke? Sjekk om den totale alkaliniteten er på anbefalt nivå og juster manuelt med ARCTIC PURE Spa ph Minus. Spørsmål 5: Vil det salte vannet skade plenen? Dette er svært usannsynlig. Anbefalt konsentrasjon av salt som brukes er ca. 10 % av konsentrasjonen i sjøvann. Spørsmål 6: Hvorfor er vannet mitt plutselig gult eller grønt, eller rustrød? Dette kan skje hvis ph-verdien blir for høy. Senk ph med ARCTIC PURE Spa ph Minus. Høy ph er et tegn på at Onzen-produksjonen kan være stilt for høyt. Du må kanskje redusere Onzen-produksjonen etter å ha balansert ph-verdien. Vent deretter i ca. 48 timer. Hvis ikke fargen på vannet normaliseres, må du kanskje skifte ut vannet. * Hold et øye med ph-verdien og juster den hver uke for å unngå dette problemet i fremtiden. Spørsmål 7: Hva er den typiske mengden med vedlikehold jeg trenger med Onzen? 1. Skift vannet to ganger i året. 2. Skift filteret 4 ganger i året. 3. Sjekk den totale alkaliniteten hver uke for å kontrollere at den ligger innenfor målområdet (mellom 80 og 100 ppm). 4. Juster ph én gang i uken. Saltsystemer gir en naturlig økning av ph-nivået, strev etter oppnå en lav ph-verdi (7,0 7,4) 5. Sjekk kalsiumnivået én gang i måneden for å sikre at det ligger i målområdet. Saltsystemer yter best med lave kalsiumnivåer. Målet skal være et område på mellom ppm. 6. Juster Onzen-produksjonen hvis bruken av boblebadet endres betydelig. 7. Juster klornivået med ARCTIC PURE Spa Klor etter intensiv bruk eller hvis Onzen-produksjonen er for lav. Se: Onzen-vedlikeholdsplan for mer informasjon. 22

24 23 Onzen Questions Continued Spørsmål 8: Hva skal jeg gjøre hvis spaen ikke skal være i bruk på lenge eller når jeg reiser på ferie? (se spørsmål 5) Skal jeg bruke ARCTIC PURE Spa Kalkstabilisator eller et annet kalkfjerningsmiddel? Det anbefales at kalsiumet fjernes fra vannet i forkant, i stedet for å tilsette kalkfjerner i etterkant. Spørsmål 9: Hva er effekten av fosfater på Onzen-systemet? Høye nivåer av fosfater (over 250 ppb) kan redusere effektiviteten av renseeffekt. Hva skjer hvis vannet blir grumsete? 1. Test vannet for klorinnhold. Tilsett ARCTIC PURE Spa Klor hvis nivået er for lavt. 2. Sjekk filtrene, da de kanskje må skiftes ut. 3. Sjekk ph-nivået, da du kanskje må justere ned ph-verdien. Spørsmål 10: Kan jeg bruke myknet vann med Onzen-systemet? Ja. Du har sannsynligvis en vannmykner fordi vannet er ganske hardt. Vannmykneren fjerner kalsium fra vannet og hjelper deg å oppnå vann med kalsiuminnhold nær målområdet, mellom ppm. Spørsmål 11: Skal systemet skylles på noen måte før spavannet tappes av for å fylles på igjen? a, du kan bruke ARCTIC PURE Spa Pipe Cleaner. Brukes i samsvar med instruksjonene på beholderen. Det er nyttig å skylle systemkomponentene og slangene hvis du får ansamling av biofilm og kalk. Det er god praksis å gjøre dette minst én gang i året.

25 Onzen-vedlikeholdsplan for Arctic Spas Følgende tabell viser det vanlige programmet for vedlikehold av vannet, som kreves for en Arctic Spa utstyrt med Onzen. For å bidra til at kjemikalier løses opp på riktig måte, er det god praksis først å blande/løse opp kjemikalien i en uforurenset beholder med lunket vann før spavannet tilsettes forsiktig. Artikkel Filtersyklusfrekvensen TA Hver uke Vedlikeholdsoppgave Målområde Vedlikeholdstiltak for å justere/korrigere Sjekk den totale alkaliniteten for å sikre at den ligger innenfor målområdet ppm Lav TA - kan korrigeres ved å tilsette ARCTIC PURE Spa Alkalinity Up til vannet. Høy TA - kan senkes ved å tilsette ARCTIC PURE Spa ph Minus til vannet. ph Hver uke Sjekk det ph-verdien for å sikre at den ligger innenfor målområdet. 7,0 7,0 ppm Saltsystemer gir en naturlig økning av ph-nivåer, etterstrev en lav ph-verdi 7,0. phverdien får ikke overstige 7,4. Lav ph - kan heves ved å tilsette ARCTIC PURE Spa ph Plus til vannet. Høy ph - kan senkes ved å tilsette ARCTIC PURE Spa ph Minus til vannet. FCL Hver uke (før og etter bruk) Sjekk nivået av fritt klor for å sikre at det ligger i målområdet. Juster klornivåene med ARCTIC PURE Spa Klor etter intensiv bruk eller hvis Onzenproduksjonen er for lav. 1 3 ppm Lav FCL Kan økes ved å tilsette ARCTIC PUR Spa Klor og/eller øke Onzen-syklusvarighet (klorproduksjon On). Høy FCL Kan senkes ved: Naturlig ved å vente noen dager. Redusere Onzen-produksjonen (klorproduksjon). Tilsette DELPHIN Antiklor. Ovennevnte er avhengig av FCL-nivå, bruk av spaen og antall badende. ORP Se FCL Se FCL-vedlikeholdsoppgave mv Se FCL-vedlikeholdstiltak for å justere/korrigere. CH Hver måned Sjekk kalsiumhardheten for å sikre at det ligger i målområdet. Saltsystemer gir best ytelse med lave nivåer av kalsiumhardhet ppm Høy CH - Hvis nivået er høyt, senk det med ARCTIC PURE Spa Kalkstabilisator, for å bidra til å holde kalsium i løsning. Natrium klorid Hver måned Sjekk nivået av natriumklorid for å sikre at det ligger i målområdet. Version ppm Når natriumkloridmålingen er i det ideelle området, vil saltkonsentrasjonen endres bare hvis vann helles ut eller tappes av. Ikke tilsett salt med mindre denne testen bekrefter at nivået er under det kjemiske målområdet. Mye natriumklorid tilsett vann. Lite natriumklorid tilsett salt. Onzen Produksjon Etter behov Hvis bruk av spaen endres betydelig, justeres Onzen-produksjonen av klor (On) 2-4 timer per dag anbefales Angi lave innstillinger og juster Onzen-produksjonen deretter. Juster etter bruk av spaet og antall badende. Filter Hver 3. måned Change the filter N/A Skift filter i samsvar med bruksanvisningen. Vann Hver 6. måned Change the water N/A Skift ut vannet i samsvar med eierhåndboken. Merk: Det er også god praksis å ta en vannprøve på regelmessig basis og få vannet testet av en uavhengig part hos den lokale spa/bassengforhandleren.

Innhold. FARE! Indikerer risiko for skade. ADVARSEL! Indikerer informasjon av stor betydning.

Innhold. FARE! Indikerer risiko for skade. ADVARSEL! Indikerer informasjon av stor betydning. Internasjonal Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Informasjon om plassering og tilgang 4-5 Spa-spesifikasjoner 6 Elektriske spesifikasjoner 7 Elektriske instruksjoner 7 Oppstartinstruksjoner 8 DRIFT

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende

Detaljer

Naturlig saltvannsvedlikehold. Brukerveiledning

Naturlig saltvannsvedlikehold. Brukerveiledning Onzen Naturlig saltvannsvedlikehold. Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Hva er Onzen...2 Oppstart... 3 Vanlig vedlikehold... 4 Garanti...4 Feilsøking...5 1 Hva er Onzen? Onzen er et helt naturlig, automatisk,

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Salt Water Sanitizing System

Salt Water Sanitizing System Salt Water Sanitizing System Innhold Velkommen...4 Medfølgende Utstyr...4 Oversikt av ACE systemet.....4 Ansvar for eier av badet...5 ACE System Status...6 Oppstart......7 Vedlikehold.....8 Systemstyring.....9

Detaljer

Brukerveiledning. Internasjonal. utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor)

Brukerveiledning. Internasjonal. utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor) Brukerveiledning Internasjonal 2014 utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor) Gratulerer! Valget ditt av et Arctic Spa tyder på at bare det beste er bra nok for deg. Hos Arctic Spas

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L M A R Q U I S S P A S M A N U A L Vi håper du får mange hyggelige stunder med spaen. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas -forhandler hvis det oppstår problemer. Du kan også ta kontakt med Marquis

Detaljer

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad i 680-Serien!

Detaljer

LTR20081001, Rev. B 4/1/08

LTR20081001, Rev. B 4/1/08 4/1/08 Les dette først! Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Grunnleggende informasjon om boblebad... 5 Klargjøring for det nye flytbare boblebadet Planlegge den beste plasseringen... 6 Klargjøre et godt

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie Enkelt og greit vedlikehold av boblebad SpaTime sortimentet for boblebadpleie Vannbalansering Boblebadet ditt er et sted der man kan slappe av og føle seg vel. Derfor er det spesielt viktig at også vannet

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

Installasjon og Bruk

Installasjon og Bruk Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER 01 www.spanordic.no Jacuzzi 8020 E 8020 A Installasjon og Bruk 8020 E 8020 A Utendørs Jacuzzi Meny Innhold I. Sikkerhet II. Introduksjon av moduser, display, kontroll

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013. Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910. info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox.

PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013. Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910. info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox. PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013 Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910 info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox.no Avleiringer og annen forurensning har stor innvirkning på

Detaljer

UTVIKLET FOR VERDENS TØFFESTE KLIMAER

UTVIKLET FOR VERDENS TØFFESTE KLIMAER UTVIKLET FOR VERDENS TØFFESTE KLIMAER UTVIKLET OG FOR VERDENS TØFFESTE KLIMAER... (UANSETT HVOR DU BOR) 1 2 Helsefordeler med boblebad Familie, venner og moro Ditt nye sentrum for familiemoro. gjør deg

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt Velkommen Takk for at du har valgt Animas Vibe. Ditt Animas Vibe -system kan spille en integrert rolle i håndteringen av blodglukose

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Brukerveiledning Innhold Les meg først...3 Hva skal jeg gjøre først?...3 Hva brukes denne ventilasjonsenheten til?..................... 3 Hvordan fungerer ventilasjonsenheten?...4

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

velrenommerte produkter

velrenommerte produkter p r o d u k t k a t a l o g velrenommerte produkter Arctic Spas er laget for å være bedre enn dine forventninger, nå og i lang tid framover. Vi kombinerer den mest avanserte spa-teknologien med en konstruksjon

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer