BYGNING. God Påske! F AGBLADET - NR LEDEREN S 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGNING. God Påske! F AGBLADET - NR 1-2003 LEDEREN S 2"

Transkript

1 F AGBLADET - NR BYGNING STIFTELSEN BÆK - Tømrer og Snekkernes Feriefond LEDEREN S 2 God Påske! ÅRSMØTE S 4 NYTT OM RØLP S 6 KVALITET OG TØFFHET S 8 ST I FTELSEN FERIEFOND TØMRER SNEKKERNES OG BAS-SKOLEN S 12 PENSJONISTENES LILLE HJØRNE S 14 PÅ HAREJAKT OM Å BESKYTTE FAGET S 15

2 LEDEREN HAR ORDET ENTREPRENØR FRA STEINALDEREN I julenummeret av Fagbladet Bygning, skrev jeg en leder om entreprenører som skusler bort fortjenesten for både sine eiere og for våre medlemmer gjennom dårlig planlegging og tilrettelegging. Målekontoret Byggfag1 kan dokumentere at antallet tømrertimer kan bli femdoblet, for de firmaene som ikke forstår logistikk og produktivitet. For denne lederen har jeg fått kjeft av folk i EBA- Entreprenørene, og mine motiver for å ønske å fremme fornuftig produktivitet er trukket i tvil. Det får jeg leve med. Men når folk ikke argumenterer får de heller ikke noe svar! Jeg regner med å få kjeft fra samme hold for det tema jeg skal ta opp i dag, for jeg skal fortelle dere en liten historie fra virkeligheten, noe som foregår i dette øyeblikk på en byggeplass i Oslo. En større entreprenør har en stor byggeplass i Oslo. På denne byggplassen velger vi oss ut to boligblokker som er helt like. Den ene er bemannet med et av de mest effektive tømrerlagene i dette firma, og den andre er satt bort til en underentreprenør. Tilretteleggingen er som vanlig så som så, og det ansatte tømrerlaget kriger så godt de kan for å få fremdriften opp slik at både de og firma kan tjene penger. Dette synes byggeledelsen er ubehagelig. De klager på at akkordlaget kjefter og maser og stiller krav til den arme byggeledelse, som gjør så god de kan, sjøl om dette åpenbart ikke er godt nok. Se på dette hyggelige underetreprenør-firmaet vi har, sier de bebreidende til engasjerte tømrere som ønsker fremdrift. Med dette u/e-firmaet har vi ingen problemer, egne ansatte er en sann plage for oss i ledelsen av byggeplassen. Vi sjekker realitetene Akkordlaget blir naturlig nok forbanna over en slik behandling fra egne arbeidsledere, som ikke leverer godt nok. De tar kontakt med Målekontoret Byggfag1, og får dem til å måle opp jobben som u/efirmaet gjør. Samtidig tar de kontakt med de ansatte i u/e-firmaet, og spør de ansatte hvordan de opplever situasjonen. Det kommer snart for en dag at de ansatte i u/e opplever en svært vanskelig arbeidssituasjon. Deres hverdag og tilrettelegging er ikke bedre enn for tømrerlaget, - tvert imot. De klager og kjaser overfor egen ledelse, men dette kommer aldri hovedentreprenøren for øret, - og de er ute av stand til å oppnå forbedringer. Så kommer målingen til målekontoret på bordet; Underentreprenørens folk bruker fire ganger så mange arbeidstimer som de egne ansatte tømrerne. Byggeledelsen bryr seg ikke Man skulle tro at ansvarlig byggeledelse nå ville ta tak i situasjonen, og rydde opp? Nei, byggeledelsen er åpenbart bekvem med å bruke fire 4 ganger så mange tømrertimer på halvparten av jobben. Ingen bryr seg om bygget,- på kontoret kan de seg hygge. (gammelt tømrerord) Kjære leser, du har sikkert gjettet konklusjonen allerede. Det skjer ingen forandring! Akkordlaget strever fortsatt med å få akkorden til å gå, og underentreprenøren strever med sitt; I en fjerdedels takt. Er det rart at sykefraværet øker i byggebransjen? Som alle kan forstå går dette på helsa løs for folk. Fagstolte og produktive tømrere synes at det er direkte nedverdigende å arbeid under slike forhold, og det kan vi godt forstå! Hva sier byggherren og entreprenørens eiere? Dette er jo det store tusenkronersspørsmålet. Jeg vil ikke forskuttere noe; Men Fagbladet Bygning vurderer å ta kontakt med både byggherre, og med entreprenørens eiere, for å gjøre dem oppmerksom på en slik behandling av egne ansatte, - og av firmaets verdier. Både entreprenøren, som sikkert kjenner seg igjen, og dens organisasjoner er velkommen til en åpen debatt, også i Fagbladets spalter. Korridorslarv tas ikke til følge! Forsidefoto: Byggningsarbeidere i Afrika ved Svein Dagfinn Vestheim avleder Tømrerfagets fremtidsvisjon: Ett fag ett lønnsnivå 2

3 DIKT FAGBLADET 1/2003 Eg kryp Jakob Sande Jeg velger dikt: Eg kryp for dei store og heilage menn, for keisar og konge og pave. Eg dillar på rova for slag og for spenn, med ryggen min krøkt som ein klave. Eg bukkar og skrapar for klokkar og prest, som preikar so vent på stolen, og krøkjer so ryggbeinet knakar og knest, for bispen med kors på kjolen. Og råkar eg fram på ein høglærd mann, med brillor, og skolt utan hår på, då kryp eg på fire som best eg kann, og kysser den jord han går på. Innsender: Hallstein Fonn er tømrer i AF-Ragnar Evensen AS. Eg har valt dette diktet for å gje ein liten spark til nokon og kver, ingen nemnd, ingen gløymd. Jakob Sande er for meg som ei oppslagsbok, der er alltid folkeleg visdom å finna i dikta hass. Hallstein utfordrer sjefen på Målekontoret Byggfag1, Trond Gundersen, til å velge dikt. Og råkar eg doktar og skrivar og fut, og lensmenn, og sovorne gutar, då sig eg i hop som ein vaskeklut, og djupt meg til jordi lutar. For eg byggjer mitt liv på eit ord eg fann: Sæt ei Eder op mod det Onde. So krøkjer eg rygg for den mektige mann, So djupt som ein skattetyngd bonde. 3

4 TØMRER OG SNEKKERNES FAGFORENING ÅRSMØTE 10. MARS 2003 Egil Mongstad For første gang ble Årsmøtet holdt på Kvisten, Stiftelsen Bæks nye møterom i 10. etg. i Bygningsarbeidernes Hus. Det var 47 fremmøtte, og møterommet er beregnet på inntil 50, så dersom dere har tenkt å møte opp i større antall i fremtiden, så må vi ha større lokale; Et luksusproblem som vi nok skal klare å løse! Det var og hyggelig at det dukket opp medlemmer, denne gang, som ikke har vært på Årsmøte før, og at det ble fremmet forslag fra utemiljøene, noe som bidro til å styrke Årsmøtet. De formelle sakene; Regnskap og beretninger, gikk uten store kontroverser, men det ble stilt en god del spørsmål, ettersom foreningens økonomi ikke er helt solid. Heldigvis kan vi på enkelte oppgaver trekke veksler på Stiftelsen Bæk. Valgkomiteens innstilling ble også enstemmig godkjent, med noen endringer. På tross av noen ikke helt enkle temaer, ble Årsmøtet avviklet i en god og konstruktiv tone, bare tidsskjemaet ble noe sprengt. I det følgende vil jeg redegjøre for noen av vedtakene på Årsmøtet, og hvis noen har spørsmål, - ta kontakt. Fagforening i fremtiden, og En bedre og enklere fagforening Foreningen har inngått et samarbeide med Kunnskapssenteret DeFacto, for å gjøre en profesjonell analyse av fagforeningen vår, og medlemmenes holdninger til vårt arbeid. Sosiolog Bitten Nordrik er hyret inn, og har i løpet av vinteren foretatt et stort antall intervjuer med både organiserte og uorganiserte innenfor vårt foreningsområde. Dette prosjektet har vi kalt Fagforening i fremtiden, og vi venter Bitten Nordriks rapport innen utgangen av mars. Allerede nå kan vi slå fast at våre medlemmer har forventninger til oss, som vi ikke kan innfri helt uten videre. Jeg vil ikke gå i detalj før rapporten er ferdig, men det kan se ut som om vi står overfor en del viktige utfordringer, som vil kreve at vi på enkelte punkter endrer organisasjonen vår. For å skaffe oss en best mulig oversikt over hva som er mulig, og hvilke tiltak som er nødvendig for å forbedre fagforeningen vår, vedtok Årsmøtet å bestille nok en analyse som vi har kalt En bedre og enklere fagforening. På bakgrunn av disse analysene, skal vi i løpet av forsommeren og sommeren ut og drøfte våre planer med dere; Alle de som er intervjuet, og flere, skal få direkte tilbakemelding. Vi kommer og til å prøve å få en dialog med Fellesforbundet, om fagforeningens vilkår, slik at vi har mulighet til å oppnå våre mål. Så skal vi fremme forslag til Landsmøtet i Fellesforbundet (oktober 2003), der vi legger frem våre planer for å bli en bedre forening til beste for fellesskapet. 4

5 FAGBLADET 1/2003 DOGMEREGLER FOR FAGFORENINGSARBEIDE Av Mikael Valentin Så tilslutt skal vi legge frem resultatene av hele denne prosessen, som vi har kalt Kampanje 03, for foreningens Årsmøte i Lavere fagforeningskontingent og målegebyr I forkant av Årsmøtet gikk det en debatt om størrelsen av kontingenten og målegebyret. For å ta målegebyret først, så ble det etter vedtak i Generalforsamlingen til Målekontoret Byggfag1 (som er identisk med foreningens styre), vedtatt å senke målegebyret fra 3,5% til 3,4%, - og ytterligere senkning skal vurderes i de kommende år, i henhold til målekontorets regnskapstall. På tross av flere forslag om å senke kontingenten, ble det vedtatt å utsette hele denne diskusjonen til vi har konkludert alle elementene i Kampanje 03. Det betyr at hele denne diskusjonen kommer opp igjen på Årsmøtet i 2004, og da skal dette vurderes opp imot hvilke oppgaver der vil at fagforeningen skal løse, - og hva dette faktisk koster!! God grunn til å møte frem på neste Årsmøte. Årsmøtet behandlet og en rekke andre forslag, av betyding, men det er nok konklusjonene av Kampanje 03 som det er knyttet mye spenning og forventing til. Fokus på kjerneytelser. Medlemmer av en fagforening skal sikres de beste lønns- og arbeidsvilkår på arbeidsmarkedet. Fagforeningen skal ut over dette garantere medlemmenes trygghet, hvis de kommer i vanskeligheter. Fellesskap og individualitet står ikke i motsetning til hverandre, de er hverandres forutsetninger. Som supplement til kollektive avtaler skal alle medlemmer av en fagforening sikres optimale karrièremuligheter, og muligheter for personlig utvikling. Uavhengig av andre interesser enn medlemmenes; Fagforeningen skal se bort fra partipolitiske interesser i bestrebelsene på å fremme medlemmenes sak. Engasjement og integritet skal være ledetråden for alle valgte og ansatt i fagforeningen. De skal være medlemmenes venner, og ikke systemets. Debatt fremfor fortielse. En åpen debattkultur skal gi rom for kritikk og undring blant medlemmene. Fagforeningen er forpliktet til å være lydhør og handle på bakgrunn av medlemmenes ønsker og behov. Lag alltid en uunnværlighetstest. De valgte og ansatte i fagforeningen bør alltid spørre seg selv om, hvem som vil savne det man gjør, hvis det ikke lengre ble gjort, og hva som medlemmene får ut av det. Reduser de interne notatene og dropp dobbeltarbeidet. Alle valgte og ansatte i fagforeningen skal ha en verge. Enhver som er heltidsansatt i fagforeningen, får tildelt et medlem som de skal ha møte med minst fire ganger i året, der de kan sammenlikne forventninger og innsats. For å sikre konstant idèutvikling skiftes disse medlemmene ut hvert annet år. (Fra boken Bare det holder min tid ud ) FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KAMPANJE 03 HVORDAN BLI DEN BESTE FAGFORENINGEN I LANDET. 1. Styret vedtar sin plan som består av; a) inntil 10 dogmeregler b) handlingsplan for 2003 c) debattopplegg for klubber og medlemmer d) forslag til Landsmøtet i Fellesforbundet i oktober e) vedtak frem imot Årsmøtet i foreningen i Årsmøtet 10. mars vedtar eller forkaster styrets forslag til Kampanje 03. Samtidig fremmes forslag til Fellesforbundets Landsmøte. 3. Frem til sommeren diskuteres kampanjen i klubber og på arbeidsplasser. Leder og styre må ut og snakke med medlemmene direkte. 4. Flest mulig klubber må fatte vedtak. 5. Forbundets Landsmøte oppsummeres i slutten av oktober. 6. Foreningens medlemsmøte i november konkluderer denne oppsummeringen, og om nødvendig settes ekstraordinært Årsmøte. 7. Handling. Følg med!! 5

6 NYTT OM RØLP NORDENS THAILAND OM KONKURSEN I JOPEA BYGG OG SVEISING AS Kjell Skjærvø Nordmenn som ikke har vært i Thailand trur at nordmenn som har vært i Thailand bare er ute etter én ting. Sånn er det ikke. Svensker som ikke har jobbet i Norge tror at svensker som har jobbet på bygg i Norge, har jobbet svart. Sånn er det heller ikke. Skjønt vi har vår tvil når det gjelder svenske finner. Konkursen i Jopea Bygg og Sveising AS er nylig avsluttet. Jopea er drevet kølsvart. Jopea har bl.a. utført himlingsarbeider på Selmer Skanskas byggeplass Statskraft. Jopea har hatt tre kjente oppdragsgivere: Hus og Hytte Bygg AS, Oslo Stein og Maling AS og Strøms Interiørentreprenør AS. Alle tre er fast inventar på 20 på bånn. Jopea har fakturert over 7 millioner kr til disse tre. Ingenting er innberettet til skattemyndighetene. Det er innberettet at selskapet ikke har hatt omsetning i det hele tatt. Vi skal ikke trøtte deg med detaljer. Det er det vanlige: Ingen registrerte ansatte. Ingen innberettet lønn eller omsetning. Ikke noe regnskap. Kontant betaling eller sjekk. Revisor fratrer. Ny revisor inn. Revisor fratrer igjen. Så er det konkurs. Innehaver og daglig leder i Jopea har vært en Arimo Laaksonen. Laaksonen er den som har kvittert for å ha mottatt pengene. Jopea ble registrert sommeren 2000 med forretningsadresse i Fredrikstad. Så endrer selskapet forretningsadresse til Torsken kommune i Nordland, så til Sarpsborg. Men selskapet er aldri der det sier. Egentlig er det først i Oslo i Ensjøveien 9. Alle fakturaer blir sendt fra denne adressen. Så blir fakturaadressen endret til Fredrikstad. Men da har selskapet forretningsadresse Torsken. Så langt har denne historia ikke vært spesielt innviklet: Jopea Bygg og Sveis har fakturert Hus og Hytte Bygg, Oslo Stein og Maling og Strøms Interiørentreprenør. Jopea er kølsvart. Firmaet har holdt til i Ensjøveien 9 i Oslo, men har hatt forretningsadresse alle mulig andre steder. Nå blir historia mer innviklet. Jopea holdt altså til i Ensjøveien 9. Men Jopea har aldri hatt forretningsadresse her. Det har derimot Rør & Bygg Service og Consult. Innehaver: Keijo Lindström. I likhet med Laaksonen er han fra Göteborg. Rør & Bygg, som er kølsvart, har fakturert Euro Stål AS, forgjengeren til Oslo Stein og Maling, for 6 millioner kroner. Det har dessuten fakturert Tak Gulv og Bygg AS, som har fakturert Hus og Hytte Bygg AS. Keijo Lindström er folkeregistrert med adresse Hjalmar Brantingsvei 4. Hjalmar Brantings vei 4 er eller rettere sagt var - det vi kaller ei rølpeadresse. Ei rølpeadresse er ei adresse hvor det garantert er rølp. Rølp betyr i sin mest direkte betydning sanseløs fyll, men vi bruker ofte ordet også i overført betydning. Men i Hjalmar Brantings vei 4 spilte dette mindre rolle. Her kan man trygt snakke om rølp både i direkte og overført betydning. Men Rør & Bygg Service og Consult har aldri vært leietaker i Ensjøveien 9. Lindström er totalt ukjent her. Derimot har Teisen Bygg og Isolasjon Consult vært leietaker. Innehaver: Juhani Ollila, heretter kalt Jussi. Jussi leide i Ensjøveien 9, inntil han ble kastet ut. Teisen Bygg, som er kølsvart, har fakturert Vinderen Bygg & Consult AS. Vinderen Bygg har i sin tur fakturert Bygg og Gulvsenter AS, som også er fast inventar på 20 på bånn. Men Teisen Bygg har aldri hatt forretningsadresse i Ensjøveien 9. Firmaet har forretningsadresse Hjalmar Brantings vei 4. Økonomiavsnittet ved Oslo politikammer aksjonerte mot dette miljøet i november Foranledningen var at det ved bokettersyn i Nordisk Bygg og Maling AS ble funnet falske fakturaer for 12 mill. kroner fra Polar Montasje. Nordisk Bygg og Maling, som var kølsvart, hadde fakturert både Euro Stål og Bygg og Gulvsenter. Daglig leder av Nordisk Bygg og Maling forklarte at han bare fikk en slant for å være stråmann for en Mauri Nikkinen. Denne Nikkinen beskrev han som høy, slank og lyshåra og i trettiåra. Men Mauri Nikkinen er i 50-årene, kortvokst, mørkhåra og korpulent, og han er innehaver av Polar Montasje. Politiet greide ikke å oppdrive Mauri Nikkinen, verken i yngre eller eldre utgave. Men senere har Mauri Nikkinen overraskende dukket opp, ikke bare en gang, men 6

7 FAGBLADET 1/2003 to ganger. Først dukket han opp i Tak Gulv og Bygg AS, kort tid etter at selskapet ble varslet tvangsoppløst våren Det var selskapet til Jorma Orava, som nå driver Kongsvinger Laft og Interiørbygg AS, sammen med -ingen andre enn Arimo Laaksonen. Laaksonen driver dessuten selskapet Vitaentreprenør AS med forretningsadresse i ei høyblokk på Økernbråten der kommunen innkvarterer sosialklienter. Og her er Mauri Nikkinen med også! Vi regner med at du nå har mistet tråden fullstendig. Vi har i hvert fall det. Av og til prøver vi å få tak i noen som kan forklare oss hva som foregår. For eksempel forsøkte vi å få tak i Jussi Ollila. Vi oppsøker først Hjalmar Brantingsvei 4, naturlig nok. Her er det tomt for folk. Vi kontaktet utleier. Han bekrefter at det har vært en hel haug med finner her. De var det ikke greie på, så han heiv dem ut. Den eneste av dem som snakket godt norsk var en Jussi. Men Jussi traff ei dame fra Finnmark, som visstnok kjøpte Kirkenes Hotell. Så ble de søkk vekk. Vi ringer Kirkenes Hotell og spør etter Jussi Ollila. En ansatt sier at han ikke har kommet tilbake fra Thailand enda. Hun er i Oslo. Hun er innehaveren av hotellet. Vi ringer henne, uten hell. Vi ringer nå en annen dame vi vet om. Hun sier at Jussi er i Bangkok. Han skulle egentlig reist, men han er frastjålet lommebok og pass. Hun spør hva vi lurer på. Hun sier hun er kona hans og har bedre greie på hva Jussi driver med enn det han har sjøl. Det tror vi så gjerne. Men hun har ikke hørt om verken Vinderen Bygg og Consult eller Bygg og Gulvsenter. Så ringer innehaveren av Kirkenes Hotell opp. - Dette blir dyrt for meg, jeg ringer fra Thailand. Vi spør etter Ollila. Hun blir åpenbart forvirra over at han ikke er i Kirkenes. Etter det ga vi opp å få tak i Ollila. 20 på bånn finner du på side 10. BYGG OG GULVSENTER EURO STÅL Rostedsgate 10 Hannu Nummi Tapio Maensivu Konkurs OSLO STEIN OG MALING Rostedsgate 10 Hannu Nummi Tapio Maensivu HUS OG HYTTE BYGG STRöMS INTERIØR ENTREPRENØR NORDISK BYGG OG MALING Rostedsgate 8 Konkurs VINDERN BYGG & CONSULT Konkurs TAK, GULV OG BYGG Jorma Orava Mauri Nikkinen Konkurs JOPEA BYGG OG SVEISING Ari Laaksonen Ensjøveien 9 VORMUSUND CONSULTING Ari Laaksonen?? POLAR MONTASJE Mauri Nikkinen TEISEN BYGG OG ISOLASJON CONSULT Ensjøveien 9 RØR & BYGG SERVICE OG CONSULT Ensjøveien 9 KONGSVINGER LAFT OG INTERIØRBYGG Jorma Orava Ari Laaksonen VITA ENTREPRENØR Ari Laaksonen Mauri Nikkinen Dette er det man i Sverige kaller en härva. Svart arbeid i entreprenørbransjen foregår alltid i flere ledd. Den øverste rekka av grønne firmaer får oppdrag fra entreprenørene. Under dem går det i svart arbeidskraft og/eller falske fakturaer som skal dekke over svart arbeid i leddet over. Egentlig er dette bare en del av en härva. Oppstillingen omfatter de firmaene som er nevnt i artikkelen. Pilene viser hvem som har fakturert hvem. 7

8 INTERVJU KVALITET OG TØFFHET INTERVJU MED TØMRERMESTER CRISTIAN WELTZ Egil Mongstad Vi må få inn i hodet på hverandre at vi må stille krav til oss sjøl, - og lage gode beskrivelser før vi kan stille strenge krav til andre. Han starter intervjuet slik, tømrermester Chr. Weltz. Fagbladet Bygning er kommet for å intervjue en arbeidsgiver som har rykte på seg for å være opptatt av tømrerfaget og kvalitet, en spennende og naturlig kombinasjon, - spør du oss. Før vi har fått formulert ferdig våre spørsmål, er han i full gang med å fortelle: Vi må ha bedre beskrivelser! Vi må hjelpe kundene våre ved å lage liste over alt som de må ta stilling til når de bestiller et arbeid av oss. Vi ønsker å gjøre våre kalkyler i forhold til skikkelige beskrivelser, for at anbudet skal være riktig, - men også for at vi skal kunne stille faglige krav til kunden. Vi vil kunne være stolt av de arbeidet vi leverer! Det er tydelig at Weltz har tenkt igjennom spørsmålet faglig kvalitet, og ønsker å ha et solid faglig rykte i sin kundekrets på Røa og i Oslo Vest. Han har et svennebrev fra 1988, men startet eget firma i Tømrermester fra Antall ansatte per i dag er 14, hvorav en lærling og en murer. Vanligvis pleier vi å ha to lærlinger, men i år har vi valgt å se det litt an. Vi har hatt en stabil bemanning i de siste årene, og leier inn noen folk for å ta toppene. Hvis vi tar inn selvstendige, sjekker vi forsikring, HMS, og kvalitetsikringssystem. Men først og fremst er vi opptatt av egne ansatte. Fagbladet Bygning har hørt at denne bedriften i utstrakt grad bruker sine ansatte som ressurspersoner, som er delaktig i å løse faglige spørsmål. Det stemmer det. Vi ønsker å ha en egen firmanorm som de ansatte skal være med og utvikle. For eksempel på våtromsnormen har vi vårt egen holdning til hvordan vi skal løse kravet fra våtromsnormen. På alle personalmøtene har vi minst ett innlegg om faglige spørsmål og løsninger. Vi kan for eksempel diskutere verktøybruk, eller annen erfaringsutveksling. Noen ganger lager vi smågrupper på emner, slik at alle får delta. Men hva er det dere vil frem til med denne ide-dugnaden. Vi har en visjon: Din drøm vår jobb. Denne visjonen er formulert av de ansatte tømrerne på personalmøte. Vi har kjørt en møteserie siden jul, annenhver uke, 2 timer fra til Møtene skal bidra til at alle skal bli mer delaktig i bedriften. I Tillegg til visjonen, har vi tre konkrete målsettinger som vi prøver å følge opp: Vi skal være; - Orienterte - Skapende - Tøffe For å komme frem til dette har vi hatt mange runder med hard diskusjon. De ansatte har vært med på hele prosessen, og fått et eierskap til den. Som bedriftseier var jeg litt engstelig i begynnelsen, men jeg tenkte at jeg får prøve, - og det har gått bra! I disse målsettingene ligger krav om at vi alle skal være dyktige, godt orienterte fagarbeidere. Kreative og stolte av faget vårt. Og hvis vi oppnår dette, kan vi og tillate oss å være litt tøffe i kanten; dvs. at vi kan stille krav til samarbeidspartnere og til oppdragsgivere. Vi ønsker å 8

9 FAGBLADET 1/2003 stå faglig ansvarlig for den jobben vi gjør. Vi viker ikke på faglige krav, og må kunne begrunne dette overfor kundene våre. Overfor underentreprenører vil vi stille krav og påpeke ansvar. Vi har som målsetting at både jeg og gutta skal være fornøyd med vårt arbeide når vi går hjem, da tar du ikke snarveier og jukser. Vi får heller bruke litt lengre tid, - det er i alle fall dyrere å gå tilbake og gjøre ting om igjen! Får dere alle ansatte med på denne prosessen? Hm.. Jo jeg tror jeg kan svare et ubetinget ja, - jeg tror vi har alle med oss. I tillegg tar gutta initiativ til sosiale samlinger, som sveiser oss ytterligere sammen. Dette høres litt ut som en solskinnshistorie, hvis dette er sant, så må dere da være litt spesielle? Vi er nok litt spesielle i forhold til det sosiale, - og så har vi spesielt flinke folk! Prosessen med å involvere de ansatte i bedriftens drift er kanskje og noe spesiell(?), men de viser stor grad av ansvar og interesse. Som bedriftsleder, - hva er det du har gjort for å få til denne tilsynelatende positive utviklingen? Jeg er flink med intervjuer og ansettelser, og klarer å plukke de rette folka. Jeg har en god magefølelse, og får folk til å vise hvem de er. Alle nyansatte får en grundig presentasjon i bedriften. Jeg prøver og å plassere nyansatte sammen med folk som er flinke til å formidle bedriftens holdninger, sånn at de raskt kommer inn i systemet vårt. Og så setter vi jo krav da!! De skal vite hva ledelsen vil, og alle skal være klar over kravene. Jeg kan jo være en jævel, jeg, - når det trengs. Kundene og myndighetene setter jo krav til meg. innendørs), og her deltar vi i cup på Lillehammer hvert år, og da er alle med. Vi har julebord, og da reiser vi en helg med samboere. Vi har et skalldyrsselskap i året, hjemme hos meg, - og så lager vi en utflukt med barn og familie, - for eksempel aking. Men det skal ikke være noe press. Vi ønsker at alle skal være med, men de deltar i det de ønsker. Som fagentusiast, - hvilke utfordringer mener du at tømrerfaget står overfor i årene som kommer? Hvis vi ikke passer på så kan faget bli delt opp, og vi kan få spesialister, uten helhetlig kompetanse. Det er derfor viktig å holde på helheten. Helhetlig kunnskap og variasjon i arbeidet er viktig. Vi bruker ofte prefabrikerte takstoler, og noen andre løsninger, men stort sett bygger vi tradisjonelt. Det fungerer også prismessig på de jobbene vi utfører. Du sitter jo i en prøvenemnd. Hvilket inntrykk har du av lærlingenes opplæringssituasjon? Jeg synes mange får for lite varierte oppgaver i læretiden sin, ute i bedriften. Jeg har sett noen bedrifter som jeg vil hevde ikke skulle vært opplæringsbedrifter. Jeg synes at kvalitetsikringen av opplæring i enkelte bedrifter er noe uklar. Skole-opplæringen da? - Reform 94, og skolesystemet for yrkesfag har vært under debatt, og mange sier at skolen har problemer med enkelte elevgrupper. Våre lærlinger sier at de er fornøyd med skolen, men det kan jo hende at vi har fått noen av de flinkeste og mest aktive lærlingene, det er trist med de som faller utenfor, og på sikt er jeg litt bekymret for rekrutteringen til faget, det er jo det vi lever av! ESPEN ALLERGOTT: 15 ÅR I FAGET, 5-6 ÅR I BEDRIFTEN Jeg har alltid søkt meg til mindre bedrifter med faglig interessant arbeid. I dette firmaet begynte jeg da vi var 3-4 ansatte. I dag er vi 15, og jeg er medeier i firma, - med en 10 % aksjepost. Vi er en lokalbedrift for Røa, eller Oslo Vest, og i dette firma er ingen dager like. Vi har mye bra tømrerarbeid, og vi er stort sett fornøyd med det vi gjør. Espen bekrefter i store trekk det inntrykket som Weltz har gitt av bedriften; Det er bra, og faglig interessert miljø i firma, og mye sosialt. Det er viktig for alle at kundene er fornøyde. Fortsetter neste side... Det henger noen svennebrev og mesterbrev på veggen i personalrommet, som for å dokumentere satsing på fag og samhold, - men også noen bilder fra noen svært sosiale sammenhenger. Har dere det så hyggelig sammen? Ja jeg tror det. Vi har et fotballag (5 à 5, Espen Allergott (t.v.) og Christian Weltz 9

10 Hvilket inntrykk har de ansatte av bedriftsledelsens ledelsesfilosofi; Er det bare prat og ønskemål, - eller klarer dere å omsette det til virkelighet? Visjonen: Din drøm vår jobb er nok store ord, men jeg tror vi klarer i stor grad å oppnå de konkrete målene vi setter oss. Vi er i alle fall kvalitetsbevisste, og vi har hatt flere lærlinger som har fått Bestått meget tilfredsstillende ved prøveavleggelsen. Vi lever nok av et skapende håndverk, som ikke alltid kan regnes i akkord. Vi fagstolte og holder haka rimelig høyt. Vi får en veldig tilhørighet, og vi vil gjerne være tøffe og oppvakte håndverkere, som kan si i fra både til ledelsen og til kundene, og for dette får vi gehør fra firmaledelsen. Vi kan innestå, hver enkelt, for kvaliteten av det arbeidet vi gjør; - Det store entreprenørene kunne ha mye å lære av de mindre firmaene. Men dette gjelder sikkert også omvendt(?). Fagbladet Bygning kan ikke avslutte intervjuet uten å ta opp temaet lønn. Hva tjener dere da gutter? Vi stiller spørsmålet ut i personalrommet, hvor flere av tømrerne er kommet for å spise lunsj. Etter litt frem og tilbake er de enige om at timelønna ligger mellom 135,- og i timen, og at mange årslønner ligger på ca kr ,-. Litt lite for dyktige fagfolk? Det er urettferdig at vi skal tjene kr ,- mindre enn akkordlag hos entreprenørene. Vi gjør etter min oppfatning en like god, om ikke bedre, jobb. Problemet er at vi tjener for lite, - men hvordan skal vi klare å utjevne forskjellene. Vi diskuterer et viktig problem; - At vi som i utgangspunktet har samme fagutdanning jobber i så ulike markeder, med så store forskjeller i anbudspriser, og der en tømrer fort kan tjene dobbelt så mye som en kollega i en annen bransjenisje. Vi har ingen kortsiktige løsninger på dette, men før vi skilles er vi enige om følgende: Vi må slåss for å holde faget vårt sammen. Vi må arbeide over tid for å finne måter å utjevne lønnsforskjeller, og heve de laveste lønningene. Gutta hos Weltz skal inviteres til styret i Tømrer og Snekkernes fagforening for å starte diskusjonen om hvordan vi skal klare å forbli ett fag og forhåpentlig også med ett lønnsnivå. Hvis vi starter en slik prosess; - tror jeg mange ville være interessert i å kvalitetssikre den! 20 PÅ BÅNN Andersson Bygg AS Arkenhus AS Ashton Ejendomsselskap Limited Bygg og Gulvsenter AS Byggkraft AS Constructøren AS / Kontrakt AS / Millennium Elements AS / Eiendom og Industri AS Eskesen Bygg og Riving AS Europeisk Bygg Service AS Hus og Hytte Bygg AS Jessheim Bygg AS Kongsvinger Laft og Interiør Bygg AS Oslo Stein og Maling AS Portenbygg AS Sand Invest AS Snekkerservice Kai Ahokangas AS Strøms Interiørentreprenør AS Tomas og Kenth Bygg AS Vitaentreprenør AS Vormsund Consulting Laaksonen Østlandets Bygg- & Innredningsmontering DA Hus og Hytte Bygg AS må ikke forveksles med Skiensfirmaet Hus og Hyttebygg AS, som er et seriøst firma! 20 på bånn oppdatert finner du på 10

11 S I G U R D FAGBLADET 1/2003 VISSTE DU AT... det i Hovedavtalen for er et kapittel med kommentarer til avtalen. Her er det gitt en mer utfyllende tekst, og det henvises også til aktuelle dommer fra arbeidsretten. PERMITTERINGER Jeg har tidligere henvist leserne til Hovedavtalens kapitel 8 om permitteringer. Kommentardelen av Hovedavtalen går mer i dybden på dette kapittelet. Kommentarene til kapittel 8 finner dere på side 127. INFORMASJON, SAMARBEID OG MEDBESTEMMELSE Kommentardelen gir også god informasjon til kapittel 9. Det vil ta for mye spalteplass å gå igjennom hele kapittelet her, men jeg vil nevne noen punkter til 9-3 drøftelser om bedriftens ordinære drift. Bedriften har PLIKT til å drøfte de alminnelige lønnsforhold og forhold som har direkte sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift. Drøftelsesplikten refererer seg til alle opplysninger som angår bedriftens ordinære drift. Det gjelder ikke unntak for opplysninger som er følsomme eller som bedriften av andre grunner ønsker å hemmeligholde, viser til pkt. 2 i 9-4. I og med at det er bedriften som sitter inne med informasjon som utløser drøftelsesplikt, må ansvaret for å få i stand drøftelsesmøter påhvile bedriftens ledelse. Drøftelser etter denne paragraf SKAL skje minst en gang hver måned, men oftere om nødvendig. Brudd på reglene om drøftelse og informasjon kan få betydning f.eks. ved vurdering av oppsigelsers og permitteringers saklighet. I rettspraksis anses oppsigelser usakelige hvis saksbehandlingsreglene ikke er fulgt og det er grunn til å anta at oppsigelse kunne vært unngått med tifredsstillende saksbehandling. Dette finner du fra side 133 i Hovedavtalen. PA. I år har jeg vært flink, skikkelig flink. Jeg har spart 20% strøm. Jeg har fått litt hjelp, to ungdommer som ikke vil bo hjemme gjør vel sitt til at jeg kan skryte litt. Men ikke for å skryte, jeg pleier da ikke å skryte jeg. Nei tilbake til virkeligheten. Ministern for støv og andre plager syntes jeg forurensa for mye. Denne vedfyringa di er ikke bra! Dessuten kan du ta T-banen på jobben, slutt med bilkjøringa! Det med bilkjøringa er jeg litt enig i, for jeg var plaga med halsen her i vinter. Men ikke så plaga som jeg blir når du sitter ved siden av meg og røyker, og dessuten så er jeg så trøtt om morran. Tre kvarter ekstra i senga det er dyrebar tid. Den tida selger jeg dyrt. Det er ei smertegrense selvfølgelig, og hvis hu SV dama som sikkert vil bli miljøvernminister får det som hu vil, da er den nådd. Du veit hu som driver med sivil ulydighet og vil øke bompenga i rushtida til nesten 100 kr! Jeg bor på gærne sia av bomringen. Jeg har jo ei x-tra skatt på 4800 kroner. Hvor mange svartjobber skal jeg ta for å bøte på den urettferdigheten? Svartjobber er vel sivil ulydighet det også? Er det greit for stortingsrepresentanter så er det greit for meg? Hun fikk riktignok bot, men livet er jo ikke rettferdig, så hvorfor skulle jeg få det da? Dessuten kan jeg vel nekte straff, det gjør jo de fleste kjeltringene... 11

BYGGFAGBLADET POLSKE DØDSULYKKEN PÅ KAMPEN SKOLE S. 10-11 BAS-SKOLEN

BYGGFAGBLADET POLSKE DØDSULYKKEN PÅ KAMPEN SKOLE S. 10-11 BAS-SKOLEN NR.03.2004 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører Intervju med Dirk Flick FAGORGANISERT FAGARBEIDER FRA HANNOVER I TYSKLAND s. 4-5 POLSKE FAGFORENINGSKAMERATER

Detaljer

BYGNING. God jul og godt nytt år F AGBLADET - NR 4-2002

BYGNING. God jul og godt nytt år F AGBLADET - NR 4-2002 F AGBLADET - NR 4-2002 BYGNING STIFTELSEN BÆK - Tømrer og Snekkernes Feriefond God jul og godt nytt år LEDEREN S 2 TØMRER AKKORDER I PEAB AS S 5 ST I FTELSEN FERIEFOND TØMRER SNEKKERNES OG EN SØRGELIG

Detaljer

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012 BygningsarBeideren 2-2012 1 Nr. 2-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BygningsarBeideren Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6 Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13 2

Detaljer

BYGGFAGBLADET. God jul og godt nytt år! ESTISKE TAKTEKKERE PÅ OPERAEN INNEMILJØ I ARVE BAKKE. KRIG OM MIDT- HELGELAND FAGFORENING side 8, 9 og 15

BYGGFAGBLADET. God jul og godt nytt år! ESTISKE TAKTEKKERE PÅ OPERAEN INNEMILJØ I ARVE BAKKE. KRIG OM MIDT- HELGELAND FAGFORENING side 8, 9 og 15 NR.04.2005 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører www.byggfag.org INNEMILJØ I HUS OG BYGNINGER - DEL II side 6 FEIL PÅ FEIL AV ARVE BAKKE Fred

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10

BYGNINGSARBEIDEREN. Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10 Bygningsarbeideren 1-2013 1 Nr. 1-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10 Svennebrev

Detaljer

BYGGFAGBLADET. Tømrerbaser. God jul og godt nytt år! Sudoku. på offensiven i Peab. BAS forum. Reisebrev fra Dubai Side 14 og 15

BYGGFAGBLADET. Tømrerbaser. God jul og godt nytt år! Sudoku. på offensiven i Peab. BAS forum. Reisebrev fra Dubai Side 14 og 15 NR.04.2006 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører www.byggfag.org God jul og godt nytt år! Brakkesirkus fortsetter side 4-5 Kom med nytt forslag

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Stockmanns Hammer s 14 & 15. Billig ble dyrt side 4

BYGNINGSARBEIDEREN. Stockmanns Hammer s 14 & 15. Billig ble dyrt side 4 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2014 1 Nr. 1-2014 11. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Stockmanns Hammer s 14 & 15 Billig ble dyrt side 4 Peab setter ut tømrerarbeid til underentreprise

Detaljer

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet?

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? Bitten Nordrik FAGSTOLTHET Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 3 2 Metode og datagrunnlag.. 4 3 Bakgrunn for medlemskap/ikke medlemskap. 4 3.1 Begrunnelser

Detaljer

Møbelsnekkerne side 8. Basdumping i AF side 6 Veien videre side 16 Hva skal fagforeningshyttene. hete side 4

Møbelsnekkerne side 8. Basdumping i AF side 6 Veien videre side 16 Hva skal fagforeningshyttene. hete side 4 Møbelsnekkerne side 8 Basdumping i AF side 6 Veien videre side 16 Hva skal fagforeningshyttene hete side 4 1 LEDER Høy produktivitet fører til trivsel og lavt sykefravær. Leder: Ken Gordon Solfjell Det

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN 2 Bygningsarbeideren 2-2011 Leder Endelig et felles fagblad! Det er med stor glede at undertegnede

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11 Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2006 Årgang 11 «Utstrakt bruk av nattarbeid offshore!» SNS aksjonen i Egersund traktene. LO sommerpatrulje. Invitasjon til julemøter

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13. Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne i Peab fått nok!

BYGNINGSARBEIDEREN. Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13. Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne i Peab fått nok! BYGNINGSARBEIDEREN 3-2014 1 Nr. 3-2014 11. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13 Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne

Detaljer

Økende jag på byggeplassene

Økende jag på byggeplassene Økende jag på byggeplassene Det er gutta med penga som bestemmer Selv om Moss fortsatt er en industriby har industridøden slått til også her. Flere fabrikkområder er nedlagt og bebygges med boliger. På

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2015 1 Nr. 1-2015 12. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 EØS-debatt, en avsporing for fagbevegelsen side 3 Personal Partner - et eksempel

Detaljer

Fortsatt grums. Husk 1.mai-frokost! se. med offentlig beskyttelse

Fortsatt grums. Husk 1.mai-frokost! se. med offentlig beskyttelse Fortsatt grums med offentlig beskyttelse I Bygningsarbeideren nr 3-2006 skrev vi noen ord om elendige forhold i offentlig regi. Maba Montasje hadde rundt 70 ansatte som fikk mellom 35 55 kroner timen.

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet Bygningsarbeideren 3-2013 1 Nr. 3-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Tariffoppgjøret 2014 Minstelønna må opp! Virkninger av likebehandlingsprinsippet side 4 Faglig

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Nr. 4 2004 DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T 3. årgang F O R S J Ø F O L K Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Alle gode ting er tre Det fjerde følger

Detaljer

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG Martin klar for yrkes-ol Går for gull i Calgary side 24-27 s a k e r leder Trynefaktor satt i system 3 Slik blir arbeidslivet med Frp 10 Politi eller kamerat?

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6. Valgkamp side 9. Lærlinger på byggeplassene side 10

BYGNINGSARBEIDEREN. Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6. Valgkamp side 9. Lærlinger på byggeplassene side 10 Bygningsarbeideren 3-2012 1 Nr. 3-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6 Valgkamp side 9 Lærlinger på byggeplassene

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer