magasinet Bruk skandinavisk! Designhovedstaden HELSINGFORS Portrettet: Michael Nyqvist Lars Moa Orkester Norden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "magasinet Bruk skandinavisk! Designhovedstaden HELSINGFORS Portrettet: Michael Nyqvist Lars Moa Orkester Norden www.norden."

Transkript

1 magasinet NORDENNr H o l d n i n g s k a m p a n j e n Bruk skandinavisk! Designhovedstaden HELSINGFORS Portrettet: Michael Nyqvist Lars Moa Orkester Norden 02/2010 1

2 LEDER Landsmøtedager i Tromsø EN LANDSMØTEPERIODE går mot slutten, og alle deler av organisasjonen, landsmøtekomiteen, og ikke minst administrasjonen forbereder og legger til rette for at Landsmøtet i Tromsø skal bli en vellykket og hyggelig opplevelse for alle deltakerne. Det er gledelig å registrere at det er flere påmeldte delegater enn tidligere, noe som også er et viktig grunnlag for gode diskusjoner og de beslutninger som skal fattes for Foreningen Norden fremover. Den perioden vi legger bak oss, har vært hektisk i alle ledd av foreningen. Det har vært spennende og interessant å oppleve det engasjement og mangfold i temaer knyttet til Norden som finnes i distrikts- og lokallag. Vi opplever i dag at det nordiske samarbeidet på politisk plan synes å gå inn i en periode med nærmere kontakt og mer omfattende samarbeid. Som kulturformidler og pådriver for nordisk samarbeid er Foreningen Nordens oppgave å videreutvikle det nordiske kulturfellesskapet. En helt sentral oppgave for landsstyret har i denne perioden vært utfordringer knyttet til språk og språkopplæring, med spesiell fokus på ung- dom, fordi nordisk språkforståelse i stor grad handler om å bevare vår felles nordiske identitet. Det er spesielt viktig å gi unge mennesker som representerer fremtidens Norden kunnskap om Norden og få dem til å se verdien av det nordiske kulturfellesskapet. I forslaget til prinsipprogram for neste periode foreslår landsstyret fortsatt å fokusere på foreningens kjerneverdier nordisk kultur, språkforståelse, skole- og vennskapssamarbeid samt fjerning av grensehindre. Rammen om Landsmøtet i Tromsø vil naturlig nok være preget av den landsdelen vi er i. Vi ser frem til informative og interessante foredrag knyttet til nordområdene, og vi setter stor pris på at samarbeidsminister Rigmor Aasrud kommer til åpningen. På Landsmøtet i 2010 ønsker jeg å takke av etter å ha hatt vervet som styreleder i fem år en oppgave og en tillit jeg er svært takknemlig for å ha fått. Det har vært utrolig spennende, interessante og hyggelige år, som har gitt meg mulighet til å engasjere meg aktivt på et felt som jeg synes er viktig nordisk samarbeid i bred forstand. Det har vært en stor glede og svært inspirerende og lærerikt å samarbeide med våre dyktige medarbeidere på Abbediengen, og det har vært både nyttig og hyggelig å møte alle engasjerte medlemmer og tillitsvalgte omkring i distrikts- og lokallagene. En varm takk til dere alle for hyggelig og godt samarbeid! TOVE VEIERØD Styreleder NESTE NUMMER: Norden nr. 3/2010 kommer ut i slutten av september. Frist for innlevering av materiell er 15. august PÅ FORSIDEN: Michael Nyqvist Foto: Thomas Olsen. Les saken på side UTGIVER: Foreningen Norden Harbitzalleen 24, N-0275 Oslo Telefon: (+47) Telefax: (+47) E-post: Nett: ISSN: OPPLAG: 5500 ANSVARLIG UTGIVER: Espen Stedje E-post: REDAKTØR: Kathrine H. Eriksen E-post: DESIGN/LAYOUT: Kathrine H. Eriksen TRYKK: EcoPrint INNLEGG: Innlegg sendes på e-post eller til Foreningen Norden per post. Redaksjonen tar ikke ansvar for materiell som ikke er bestilt. Innsendte artikler blir ikke returnert dersom det ikke blir bedt om det. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere artikler og til å bruke disse på Foreningen Nordens internettsider: ABONNEMENT: Dette får du gjennom et medlemskap i Foreningen Norden. Meld deg inn på våre nettsider: eller benytt innmeldingsblanketten bak i bladet. Du kan også melde deg inn ved å sende en e-post til Redaksjonen ble avsluttet 21 mai /2010

3 INNHOLD Leder 20 Hur tänkte dom? 3 Innhold 22 En ö(ken) mitt i Kattegatt 4 Nordiske informasjonskontorer 24 Ja Ja Ja til nordisk musikk Grunnlovsjubileet Et nordisk perspektiv på 2014 Bli med til Færøyene Portrettet: Michael Nyqvist Aktuelt fra Foreningen Norden Designhovedstaden Helsingfors Lars Moa omset frå færøysk Nytt fra våre lokallag Medlemsinfo/innmelding Nordisk medlemsbutikk Nordisk boktilbud Et dypdykk i Nordens arkiv 18 Nordisk sommerturné 02/2010 3

4 INFORMASJON I NORDEN De nordiske informasjonskontorene har lang erfaring med nordiske kulturprosjekter. Arendal-kontoret er blant annet sterkt involvert i den årlige historiske festivalen Kjæmpestaden. Her et bilde fra arrangementet i Til informasjon Trenger du veiledning om nordiske støtteordninger, eller vil du dra i gang et prosjekt med nordisk perspektiv? Dette og mye mer kan de nordiske informasjonskontorene hjelpe deg med. TEKST: MARIT KLEPPE EGGE Til sammen er det åtte slike informasjonskontorer i Norden. I Norge finnes det to. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge i Arendal ble etablert i 1990, mens Nordisk informasjonskontor Nord- Norge i Alta var med da den første puljen av informasjonskontorer ble startet i Hovedformålet har hele tiden vært å drive informasjon om hvilke muligheter og utfordringer nordisk samarbeid gir. Men kontorene er mye mer enn til informasjon. De koordinerer kontakter, driver veiledning og bidrar i flere store nordiske prosjekter innen kultur, næring og miljø. De siste årene har vi blant annet lagt vekt på å bli et kompetansekontor for de som ønsker å søke midler gjennom nordiske støtteordninger og EU-programmer med nordisk perspektiv. Når det gjelder den generelle informasjonsvirksomheten, satser vi mye på nettsidene våre, forteller Christin Bjerke, fungerende daglig leder ved kontoret i Arendal. ENESTE KONTOR PÅ NORDKALOTTEN Også Nordisk informasjonskontor Nord- Norge legger stor vekt på å veilede folk i de støtteordningene som finnes gjennom nordiske samarbeidsorganer. Vi har blant annet et særlig ansvar for å informere om Nordisk Kulturfond. Her fungerer vi nærmest som et lite lokalkontor for kulturfondet, forteller daglig leder Guri Hanssen. Kontoret i Alta er det eneste informasjonskontoret på Nordkalotten og ett av to i hele Barentsregionen. Dette har gitt helt spesielle oppgaver. Siden 1999 har vi hatt driftsansvaret for Barents Press International, som er et nettverk av journalister i Russland, Finland, Norge og Sverige. Kontoret betaler for en 4 02/2010

5 INFORMASJON I NORDEN journalist i Murmansk som arbeider med pressefrihet, demokrati og ytringsfrihet. Vi er også med presidiet til Nordkalottkonferansen, som arrangeres for 24. gang i år. Temaene denne gangen er hvordan en skal styrke kalottens tiltrekkingskraft slik at unge kommer tilbake til regionen etter studiene. Det skal også diskuteres hvordan naturressursene kan utnyttes på en forsvarlig måte, sier Hanssen. MANGE KULTURPROSJEKTER Selv om informasjonskontorene har et mandat som omfatter arbeid innenfor både politikk og næringsliv, er det kanskje først og fremst innen kulturfeltet de fleste prosjektene dras i gang. Kontoret i Nord-Norge finansieres blant annet av Kulturdepartementet og får flere oppdrag direkte fra dem. Det nordiske perspektivet er særlig interessant innenfor kultur og litteratur. I år har vi blant annet vært med på å arrangere en stor litteraturfestival her i Alta, forteller Hanssen. Også informasjonskontoret i sør har lang erfaring med nordiske kulturprosjekter. Arendal-kontoret er blant annet sterkt involvert i den historiske festivalen Kjæmpestaden som i år arrangeres for 10. gang. I 15 år har kontoret jobbet med prosjektet Agder leser nordisk, der de enkelte nordiske land er blitt presentert i lesehefter. Prosjektet er nå løftet opp på nasjonalt nivå og omdøpt til Norge leser nordisk. Sammen med Arendal bibliotek og Foreningen Norden Agder skal det i år utgis et studiehefte med temaet Familien i Norden. I tillegg til de tradisjonelle prosjektene og arrangementene følger vi de føringene som Nordisk Ministerråd og Foreningen Nordens forbund legger. I år skal det særlig handle om klima og språk. Vi skal ha et arrangement om det nordiske språkfellesskapet til høsten, og vi skal sørge for at det kommer inn et nordisk perspektiv i et stort miljøarrangement her i Arendal, forteller Christin Bjerke. Guri Hanssen er daglig leder for Nordisk Informasjonskontor Nord-Norge, som har holdt til i Alta siden EKSOTISK OG ATTRAKTIVT Både i nord og sør merker informasjonskontorene en positiv interesse for det nordiske perspektivet, og det jobbes offensivt for å være til stede med et nordisk blikk i mange ulike sammenhenger. Av og til opplever jeg at det er behov for å minne folk på alle godene vi har i Norden. Norden har liksom alltid vært der. Det er viktig at folk husker at det gode nordiske samarbeidet ikke har kommet uten innsats, sier Bjerke, som også liker å understreke hvor attraktivt Norden er. Jo mer jeg ser av Norden, jo mer attraktiv og eksotisk synes jeg denne delen av verden er. Vi skal jobbe for at Norden blir lagt merke til på en positiv måte, ikke bare Nord-Norge: Etablert i Alta i Finansieres av Kulturdepartementet og Nordisk Ministerråd gjennom Foreningen Nordens Forbund. Eksempel på prosjekter: Barents Press (nettverk for journalister i Barentsregionen), Nordkalottkonferansen, Finmark internasjonale litteraturfestival, Norden i Bio (felles nordisk språksatsing) Les mer på: Christin Bjerke er fungerende daglig leder ved Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge som holder til i Arendal. av omverdenen, men av oss som bor her også, understreker hun. Også kollega Hanssen i Nord-Norge er stolt over å kunne jobbe med det nordiske perspektivet. Jeg har alltid hatt den nordiske tankegangen med meg. For min del kunne vi gjerne ha blitt en med i en nordisk union når som helst, avslutter hun. Sør-Norge: Etablert i Arendal i Drives med økonomisk støtte fra Nordisk ministerråd, Kulturdepartementet, Arendal kommune, Aust- og Vest- Agder fylkeskommuner. Eksempel på prosjekter: Fasett-konferansen, Kjæmpestaden, Norden i Bio, Women in business (et stort nordisk EU-prosjekt med fokus på kvinnelig entreprenørskap) og Norge leser nordisk. Les mer på: 02/2010 5

6 HISTORISKE NORDEN STORTINGSARKIVET/FOTO: TEIGENS FOTOATELIER AS 2014: Et år for feiring og refleksjon Vi kan gjerne markere 200-årsjubileet for grunnloven med en gedigen 17. mai-feiring, men jeg håper vi også kan bruke det til refleksjoner og nye perspektiver, sier Odd Arvid Storsveen, førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo. Innen vi jubilerer i 2014, vil det foreligge flere nye doktorgrader med temaer knyttet til det som skjedde på Eidsvoll i TEKST: MARIT KLEPPE EGGE 6 02/2010

7 HISTORISKE NORDEN Det er mye kjent historie om de helt spesielle maidagene på Eidsvoll i Nå ønsker historikere å bruke det forestående 200-årsjubileet til å finne nye perspektiver. Det nærmer seg 200 siden 112 edsvorne menn møttes til riksforsamling på Eidsvoll, der de utformet Norges grunnlov, tilbød kronen til prins Christian Fredrik og gikk fra hverandre med ordene Enige og troe, indtil Dovre faller. Nå skal det snart feires grunnlovsjubileum i Norge. Vi kaller gjerne 1814 mirakelåret, og det har vi all grunn til. Samtidig har vi ofte ganske bestemte forestillinger om hva som skjedde, og disse kan det være sunt å utfordre av og til. Jubileet i 2014 bør gi oss god anledning til dette, sier Odd Arvid Storsveen. Som en forberedelse til jubileet har forskere ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo tatt intitativ til et forskningsprosjekt om det som skjedde i 1814 og hvilken betydning det har fått for utviklingen av det moderne norske samfunnet. Vi vil gjerne bidra til forskning og formidling som kan gi nye og spennende perspektiver. Vi skal ikke undervurdere det enestående som skjedde, men ofte vil historikerne modifisere eldre oppfatninger og være kritiske til populære historiske forestillinger. Slik blir det nok nå også, mener Storsveen, som er leder for 1814-prosjektet. MANGE MÅTER Å SE HISTORIEN PÅ Fem stipendiater er nå i gang med å studere historien fra cirka 1800 til 1820 og ettervirkningshistorien helt fram til vår egen tid. Prosjektgruppa har sett for seg tre innfallsvinkler til ny forskning med 1814 som tema: en idéhistorisk vinkling med utgangspunkt i grunnloven, der en vurderer innhold, bakgrunn og påvirkning fra konstitusjoner i andre land, og en sosiologiskhistorisk innfallsvinkel, som ser på ulike gruppers holdning til opprøret og grunnloven. Den tredje innfallsvinkelen handler om ettervirkningshistorien. Hittil har det vært størst interesse rundt det som faktisk skjedde i 1814, både det politiske spillet og hovedpersonene som var involvert. Vi har lyst til å få i gang forskning på hvordan det som skjedde i 1814, blir brukt i ettertid se på hva slags tradisjonsetablering vi har, hvordan det undervises om temaet i skolen, og hva slags jubileumsmarkeringer vi har hatt, forteller Storsveen, som selv har ettervirkningshistorie som spesialområde. HISTORISKE PARADOKSER 1814 var året da Norge brøt ut av den mer enn fire hundre år lange unionen med Danmark og gikk i union med Sverige noen måneder senere, denne gangen som en sterk unionspartner med egen grunnlov å styre etter. Den norske grunnloven var datidens mest liberale. Likevel har grunnloven noen pussige paradokser. Ingen andre land i Europa ga politiske rettigheter til så store folke- grupper som det vi gjorde i Samtidig ble det ikke innført religionsfrihet. Grunnloven hadde forbud både mot jøder, jesuitter og munkeordener. Her var vi langt fra liberale, forteller han. Etter oppstanden i 1814 fikk folkefriheten i Norge bestå selv om Europa ellers var preget av restaurasjon og reaksjon. Storsveen mener at dette har nære forbindelser til de personlige og politiske rettighetene som dagens norske samfunn verner om. Det kunne vært interessant å få fram mer forskning om den kulturelle bakgrunnen for systemet med frie valg, bred folkerepresentasjon og garantier for personlig frihet. Var det en særegen nasjonal arv og tradisjon som gjorde disse endringene lettere å gjennomføre i Norge enn i andre land i Europa? spør historikeren. SAVNER FINANSIERING Om ikke alle spørsmål vil bli besvart, vil det helt sikkert komme fram nye 1814-perspektiver i den forskningen som er underveis ved Universitet i Oslo. Også mastergradsstudenter har latt seg påvirke av det forestående jubileet. Vi har flere som har levert masteroppgaver innenfor temaet, og flere som er i gang. Men tidlig 1800-tall er nok likevel ikke den perioden som er mest hot blant mastergradsstudentene. De fleste plukker emner innenfor de siste hundre årene. Storsveen mener Universitet i Oslo har et sterkt faglig miljø og stor interesse for forskning når det gjelder tidlig 1800-tallshistorien. Det humanistiske fakultet og Institutt for arkeologi, konservering og historie har bidratt med mye midler til 1814-prosjektet, men prosjektet savner ekstern støtte. Vi får støtte fra nordiske foreninger, og det setter vi stor pris på. Men for å få til en fullfinansiering venter vi på at det blir lyst ut offentlige midler. Blant annet skulle vi gjerne ha utgitt samlinger med foredrag fra de forskjellige forskerkonferansene vi har arrangert. Vi har også planer om å lage forskjellige skolepakker om Vi håper regjeringen snart kjenner sin besøkelsestid, understreker Storsveen. Bla om og les: Det nordiske perspektivet på /2010 7

8 HISTORISKE NORDEN Vor Frue Kirke i brann: Britenes bombardement av den dansk-norske hovedstaden i Malt av C.W. Eckersberg i Et nordisk perspektiv på grunnlovsjubileet i 2014 Foreningen Norden er en av 26 organisasjoner i hovedkomiteen for grunnlovsjubileet som er oppnevnt av Stortinget. Den 5. mai inviterte foreningen til et idémøte på Abbediengen for å drøfte hvordan sentrale aktører innen kultur- og samfunnsfeltet i og utenfor hovedkomiteen kan bidra til å løfte frem det nordiske perspektivet i forbindelse med grunnlovsjubileet i TEKST: ESPEN STEDJE Stortinget har uttrykt at 200-årsjubileet vil bli den største feiringen av grunnloven siden 100-årsjubileet og jubileumsutstillingen i Kristiania i Hendelsene på begynnelsen av 1800-tallet som førte frem til en norsk grunnlov, involverte i høy grad våre nordiske naboland. Blant annet gjennom bombardementet av København, handelsblokaden, rikssprengningen av Sverige Finland, valget av Christian (Carl) August og senere Jean Baptiste Bernadotte som svensk kronprins, og valget av Christian Fredrik som norsk konge. Doktorgradsstipendiat Bård Frydenlund ved Universitetet i Oslo orienterte om det historiske bakteppet for jubileet. Eva J. Vaagland, som var direktør for Norge 2005 AS i avslutningsfasen, delte nyttige erfaringer fra hundreårsmarkingen. På Livrustkammaren ved Stockholms slott viste man i 2009 utstillingen 1809 Rikssprängning och begynnelse. Utställingskommissarie Per Sandin fortalte om utstillingen og erfaringer fra Märkesåret I tillegg til innlederne deltok følgende organisasjoner på møtet: Danmarks, Finlands, Islands og Sveriges ambassader, Eidsvoll 1814, Finsk-norsk kulturinstitutt, Fondet for dansk-norsk samarbeid / Lysebu, Kulturdepartementet, Nasjonalbiblioteket, Norsk Folkemuseum, NRK, Riksarkivet, Stortinget og Voksenåsen. Styreleder i Foreningen Norden, Tove Veierød, avsluttet med å vise til viktigheten av å formidle kunnskap til unge mennesker. Forhåpentligvis kan de ulike aktørene bidra til kunnskapsformidling om hendelsene på begynnelsen av 1800-tallet i et nordisk perspektiv og til en diskusjon om demokratiets betydning i Norden i dag og i fremtiden. 8 02/2010

9 PÅ KRYSS OG TVERS I NORDEN Bli med til Færøyene Mangeårig leder av Norsk-Færøysk lag og medlem i Foreningen Norden, Gunnar Larne, inviterer til en spennende tur til fantastiske Færøyene. Det blir olsokfeiring i Torshavn og besøk til blant annet Kirkjubø og Nólsøy. Turen arrangeres 25. juli til 1. august Årets tur starter med avreise fra Stavanger lufthavn Sola 25. juli med retur 1.august Innkvarteringen blir på Hotel Føroyar, som har en meget særpreget arkitektur og går for å være Færøyenes fineste hotell. Reiseleder og arrangør, Gunnar Larne, er medlem av Foreningen Norden. Han er født og oppvokst på Færøyene, men har bodd mange år i Norge. Han var i flere år leder av Norsk-Færøysk Lag. På reisen blir det orientering om Færøyene og færøyske samfunnsforhold. Det tas sikte på å gi opplevelser knyttet til natur, kultur og historie. Det vil blant annet bli arrangert turer til: Mykines, den fuglerike øya lengst vest i havet. Her vil du fremdeles kunne se lundefugl, havsule, lomvi, alke, havhest og andre sjøfuglearter som hekker i kolonier. Nólsoy, hjemstedet til nasjonalhelten Nólsoyar-Pól. Sammen med en lokal orni-tolog drar vi på skumringstur til verdens største havsvalekoloni. Gunnar forteller om særtrekk ved en færøysk bygd, og hans fostermor serverer náttura (tradisjonell færøysk kveldsmat). Vágar, hvor vi blant annet drar på flåtetur på Sørvágsvatn. Kirkjubø, der Sverre og Håkon ble født og vokste opp. Begge ble senere konger i Norge. Vi får se murene av Magnuskatedralen, kirken fra år 1100, og den gamle bondegården der Sverre studerte til prest. Gården er antakelig Europas eldste trehus. Familien som bor der nå, har bodd på gården i 16 genera-sjoner. I tillegg får vi med to dagers olsokfeiring i Tórshavn (ubrutt tradisjon, nasjonaldag, religiøs høytid, kapproing, kunstutstillinger, færøysk ringdans, fellessang ved midnatt og mye mer). Det kjente tidsskriftet National Geographic fikk 522 internasjonale eksperter til å vurdere 111 utvalgte øyer. Færøyene kom på en klar førsteplass foran Azorene og Lofoten. Påmelding og informasjon: For fullstendig program og flere opplysninger om turen, kontakt: Gunnar Larne, Rødbergveien 80 C, 0593 Oslo. Tlf privat: eller mobil: Se også (nødvendig med relativt ny nettleser), e-post: Påmelding snarest, og senest 15. juni /2010 9

10 Skuespiller, og nå forfatter, Michael Nyqvist dro til Italia for å finne svar på hvem han er. Det resulterte i boka När barnet har lagt sig, som er blitt en stor suksess i både Sverige og Norge. Nå skal den også gis ut i blant annet Finland og Australia /2010

11 PORTRETTET: MICHAEL NYQVIST Såret som aldri gror Michael Nyqvist fant ingen svar da han la ut på ferden som resulterte i boken När barnet har lagt sig. Men han ble litt klokere på veien. TEKST: IDA SVINGEN MO. FOTO: THOMAS OLSEN Jeg glemte å si at dette er en swingerklubb. Michael Nyqvist haster igjennom gangene på Operaen i Stockholm og ser seg tilbake med et flir om munnen. Han trykker inn en kode på den siste av de mange dørene vi har åpnet. På den andre siden møtes vi av deilig matduft og en lav summing av stemmer. På veggene bugner det av moderne kunst og store fototrykk i svart-hvitt. Myke jazztoner smyger seg ut av høyttalerne, og bordene er dekket med tung hvit damask. Nyqvist utveksler noen høflighetsfraser med kelneren bak baren, som straks geleider oss bort til det innerste hjørnet av det lille, intime rommet. Her får vi være i fred, sier Nyqvist om hvorfor han foreslo at vi skulle ta intervjuet her. Vi befinner oss for ordens skyld ikke på en swingerklubb, men på en nærmest hemmelig medlemsklubb, Nobiles, en restaurant som kun åpner dørene for eksklusive medlemmer kjendiser og finansfolk som ønsker å drikke og spise blant likesinnede i den svenske hovedstaden. Nyqvist har spilt i en rekke skandinaviske storfilmer, bl.a. Tillsammans og Så som i himmelen. Her sammen med Noomi Rapace i Menn som hater kvinner, basert på Stieg Larssons Millennium-trilogi. Foto: Knut Koivisto / Nordisk Film DEBUTANTEN I kontrast til den travle forretningsmannen i skjorte og stramt knytt slips ved nabobordet har Nyqvist en avslappet klesstil. I vide rødvinsfargede fløyelsbukser, rutete tømmerskjorte, store svarte boots og tredagersskjegg ser det ut som han kommer rett fra nevenyttig arbeid i de dype skogene i Dalarna. Men medlemskap på en av Stockholms fineste klubber har han, ikke for å ta seg ut, men for å få fred. 49-åringen er en av Nordens mest respekterte skuespillere. Han har klippekort på scenen på Dramaten i Stockholm og har spilt i over seksti filmer og TV-produksjoner. Men han er kanskje mest kjent som finansjournalisten Mikael Blomkvist i en av de mest suksessrike europeiske kinoproduksjonene igjennom alle tider: filmatiseringen av Stieg Larssons Millennium-trilogi. Og mange kjenner ham også som politimannen John Banck i TV-serien Beck. I fjor overrasket han som forfatterdebutant. Mellom innspillinger og teaterstykker hadde han i seks år skrevet på den selvbiografiske boken När barnet har lagt sig. Den ble en braksuksess både i Sverige og Norge, og skal nå utgis i Finland, Spania, Italia, New Zealand og Australia. Jeg trodde det var en spøk da forlaget sa at de likte det jeg hadde skrevet. De lyver fordi jeg er en kjent person, og tør ikke å si sannheten, tenkte jeg. Aldri i mine villeste drømmer hadde jeg regnet med at den skulle bli utgitt, og at så mange folk ville lese det jeg hadde skrevet. Det er fantastisk, ler han og bestiller en lettøl til lunsjen. Litteraturen er en helt ny verden for meg. Folk er mye mer voksne. Jeg kjenner jo teater og film fra før, og det er rock n roll. I litteraturen liker jeg at det handler mer om innholdet. Det er forfriskende. PÅ LETING Tittelen När barnet har lagt sig er et bilde på alt det som skjer når barnet ikke er til stede, når foreldrene senker stemmene 4 02/

12 PORTRETTET: MICHAEL NYQVIST Nyqvist fyller snart femti, men barnet i skuespilleren har ikke lagt seg riktig ennå. og viktige avgjørelser blir tatt over hodet på barnet som for eksempel under en skilsmisse. Men i mitt tilfelle handler det om svik, sier han og blir stille. Når Michael Nyqvist leter etter de riktige ordene, går blikket hans ut av vinduet og ned til Jacobs Torg. Og det er nettopp det boka hans handler om. Å lete. Etter seg selv. Michael het en gang Daniel. Frem til han var halvannet år, tilbragte han livet sitt på barnehjem, til et ektepar kom og hentet ham hjem til seg. Syv år senere skilte Michaels adoptivforeldre lag. Da han var fem år, fortalte de ham på Marcusplassen i Venezia at de ikke var hans biologiske foreldre, en hemmelighet han fikk streng beskjed om skulle forbli innad i den lille familien. Det skulle ta nesten tretti år før han bestemte seg for å oppsøke den svenske moren som hadde gitt ham fra seg ved fødselen, og hans italienske far i Firenze. När barnet har lagt sig er beretningen om hans søken etter sine egne røtter. Datteren min var den første biologiske slektningen jeg så, og det forandret alt. Før det var jeg mer forbannet. Forbannet over at alle sa til meg hva jeg skulle gjøre: Du må treffe foreldrene dine, hvis ikke finner du aldri ut hvem du er. Jeg har alltid hatet at folk forteller meg hva jeg skal gjøre. Vendepunktet kom da jeg skjønte at spørsmålet om mine biologiske foreldre ville bli stilt av mine egne barn en dag, og jeg ville ikke være svar skyldig, forklarer han oppriktig. ENDRE KOMPASS Det ble med det ene møtet med moren, men i dag har han et godt forhold til sin biologiske far i Italia, som han fant etter et langt og krevende søk. Vår historie begynte først i det øyeblikket vi møttes, og iblant er det veldig sårt for oss begge å se alt vi har mistet og gått glipp av. Men fremfor alt er jeg så utrolig lik ham, både utseendemessig og i måten å tenke på, forteller han. Når jeg barberer meg og ser meg selv i speilet uten skjeggstubbene, ser jeg faren min. Det er virkelig konstigt, erklærer Nyqvist, som i sin bok skriver at hans sjarm også er en arv fra faren Marcelo. Michael Nyqvist skulle gjerne ha bodd andre steder enn i Stockholm for en stund. Man bør endre kompass innimellom. Hvis ikke blir man gal. Det er kun i Sverige man kan finne på å si: Fy, så godt når man liker noe, ler han, men legger til at han elsker 12 02/2010

13 PORTRETTET: MICHAEL NYQVIST å bo ute i skjærgården på Söder. Til høsten gjør han alvor av utenlandsdrømmen for en stund. Han skal spille i flere filmer på kontinentet og har valgt Paris som base. Der har han også planer om å skrive mer. Ja, det må jeg. Det er så behagelig å skrive, og jeg liker disiplinen man utvikler som forfatter. Det høres så overromantisk ut å dra til Paris for å skrive. Jeg elsker å gjøre slike ting. Og så skal jeg tilbringe en hel uke på Louvre og se på kunst, forteller 49-åringen med barnlig glød i stemmen. ANARKIST SOM UNG Like mye som Michael Nyqvist liker å prate om boka si, like lite liker han å svare på spørsmål om rollen som Mikael Blomkvist. Ja, det var gøy. Nei, jeg kjenner ikke Stieg Larsson. Ja, den har blitt vist i tretti land. Ja, jeg har tjent penger. Ja, den er kommersiell. Nei, jeg er ikke som Mikael Blomkvist. Ja, Lisbeth Salander er som Pippi Langstrømpe. Neste spørsmål, skriker han nesten ut over bordet og sukker tungt. Jeg syns det blir litt mye Lara Croft når man snakker om disse filmene. Det mest interessante med Larssons bøker, nemlig den politiske virkeligheten han skildrer, havner ofte i bakgrunnen. Det er sprengstoff i bøkene hans, alt fra Palme-mordet til IBskandalen og prostitusjon i politikerkretser. Er du politisk engasjert? Da jeg var ung, var jeg anarkist og veldig forbanna. Med anarkismen likte jeg at man mente at det var mulig å forandre verden, også gjennom å skrive. Og kraften i Stieg Larssons bøker er at han viser oss at det er mulig å utrette noe ved hjelp av få midler. Du må bare stille de riktige spørsmålene til de riktige menneskene, sier han, men er kjapp med å legge til at han har spilt inn andre filmer etter Millennium-trilogien som han heller vil snakke om. Blant annet Kvinden der drømte om en mand av den danske regissøren Per Fly. Han er et regissørgeni. Det var veldig hyggelig og morsomt å jobbe med ham. Jeg spilte den bedratte mannen, og Sonja Richter, som jeg spilte mot, følte alltid at hun bedro meg, også når kameraene var slått av. Hun hadde dårlig samvittighet hvert eneste sekund. Det var utrolig morsomt, forteller han og sier at det er fullstendig normalt at skuespillere ikke klarer å legge fra seg rollen mens innspillingen foregår. Den svensk-italienske skuespilleren jobber også over de nordiske grensene. Nå er han blant annet aktuell i den danske filmen Kvinden der drømte om en mand av Per Fly. I Nils Gaups Kautokeino-opprøret (bildet) spilte Michael Nyqvist den svenske presten Lars Levi Læstadius. Foto: Erik Aavatsmark / Rubicon / Sandrew Metronome Norge RELIGIØS OPPVÅKNING Du har også jobbet i Norge, sist med Kautokeino-opprøret. Hvilket forhold har du til nordmenn? Det vakreste jeg har sett av natur, var da vi spilte inn den filmen. Det var jo inte klokt! Jeg syns det er noe friskt over nordmenn, men jeg hater at dere alltid slår oss på ski. I ishockey er dere derimot kjempedårlige. Og fotball? Nå ja. Og så liker jeg norske forfattere. Sandemose er en av mine favoritter og Sult av Hamsun har jeg lest. Faldbakken også. Dere har en god fortellertradisjon, som ligner litt på den islandske. Og så liker jeg Turboneger og Grieg, fortsetter han. I november runder Nyqvist femti. Han har oppnådd det meste en skuespiller kan drømme om, og nå har han også hatt suksess som forfatter. Hva drømmer du om nå? Vet du hva? Jeg har fått en slags religiøs oppvåkning av å være veldig til stede i øyeblikket. Det har skjedd mye i livet mitt, og jeg har følt at jeg har gått rundt og båret på en lang vaskesnor, som jeg alltid har vist frem til folk jeg har møtt. Se her! hermer han etter seg selv og later som om han drar opp klesvasken. Men nå som jeg snart fyller femti, føler jeg ikke lenger at jeg trenger å vise den frem. Det er en enorm frihet, understreker han. Jeg trenger ikke å imponere folk, jeg trenger ikke å være filmstjerne hvis jeg ikke vil. Jeg vil være her og nå og føler meg ydmyk over å få lov til det. 02/

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Muligheter innen nordisk samarbeid. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge

Muligheter innen nordisk samarbeid. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Muligheter innen nordisk samarbeid Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Nordisk samarbeid Et av verdens mest omfattende regionale samarbeid. Nordisk råd (1952), Nordisk ministerråd (1971). Folkelig samarbeid

Detaljer

World Class. Å snakke med eksperter (mennesker som jobber med noe innen årets tema) er en kjempefin måte for laget deres for å:

World Class. Å snakke med eksperter (mennesker som jobber med noe innen årets tema) er en kjempefin måte for laget deres for å: World Class Snakke med eksperter Å snakke med eksperter (mennesker som jobber med noe innen årets tema) er en kjempefin måte for laget deres for å: Lære mer om årets tema Finne mulige tema for spørsmål

Detaljer

Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin)

Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin) Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin) Fredag 4. desember kl. 19.30 Lindemansalen Kort om jubilantene

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

Oppgavesett nordiske språk i norskfaget

Oppgavesett nordiske språk i norskfaget Oppgavesett nordiske språk i norskfaget Skisse for timene: 1. Presentasjon av mål for timen. 2. Skandinavisk språkfellesskap. Refleksjon og diskusjon, oppg.1 og 2. 3. Dansk musikkvideo. Lese, lytte og

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Åpent hus LIVSSTIL NÅ

Åpent hus LIVSSTIL NÅ Arkitekt, designer og pappa Max Wehberg, mamma Iris og barna Carla og Leo bruker mye tid sammen samlet rundt kjøkkenbordet. De store lokalene i et gammelt havnelager i Hamburg er både hjem og studio for

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen

1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen 1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen Litteratur: Nasjonalt: Karsten Alnæs: 1814 miraklenes år Eli Fure: Eidsvoll 1814 Eidsvoll1814.no Stortinget.no Litteratur og kilder: Lokalt: Langs Lågen 2014- om

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

VOKSENÅSEN KULTUR- & KONFERANSEHOTELL

VOKSENÅSEN KULTUR- & KONFERANSEHOTELL VOKSENÅSEN KULTUR- & KONFERANSEHOTELL NASJONALGAVEN VOKSENÅSEN -en perle øverst på Holmenkollen! Velkommen til kultur og konferansehotellet Voksenåsen! Høyt hevet øverst Oslo ligger Voksenåsen. Et elegant,

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 9

Glenn Ringtved Dreamteam 9 Glenn Ringtved Dreamteam 9 Venner for alltid Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Søndag 8. februar fremføres Händels Messias i Horten kirke med solister i toppsjiktet og profesjonelt orkester.

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

DET BESTE AV BAYERN. REISELINJEN tlf. 52 70 47 06

DET BESTE AV BAYERN. REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 DET BESTE AV BAYERN REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 nyttig.no VELKOMMEN TIL BAYERN! Bayern er den største forbundsstaten i Tyskland. Regionen er kanskje best kjent for sine særegne folkedrakter, «lederhosen»

Detaljer

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak Nominerte til 2012 Kategori Årets enkelttiltak Nominerte Storsalsarrangement på DNS, Foredrag ved Noam Chomsky Babel filmklubb/arabiske filmdager «Feltfortellinger» Sosialantropologisk forening (SAF) Kommentarer

Detaljer

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Kjære alle sammen, gratulerer med dagen! Tusen takk til 17. mai komiteen for det ærefulle oppdraget. Dette har jeg gledet meg til! Ja, vi elsker

Detaljer

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024 Henrik Ibsen 1828: født 20.mars i Skien sentrum (Stockmansgården) 1835: familien Ibsen flytter til Venstøp 1843: familien flytter til Snipetorp 1843: Henrik drar fra Skien til Grimstad 1849: gir ut sitt

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 nøkkeltall antall hoteller 18 11 01 land NORGE SVERIGE Litauen Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 Omsetning

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker.

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker. Side 1/5 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

TROMSØ 25. 29. FEBRUAR 2016

TROMSØ 25. 29. FEBRUAR 2016 OPEN RCTIC TROMSØ 25. 29. FEBRUAR 2016 1 For å feire den 10. Arctic Frontiers konferansen organiseres programserien Open Arctic i Tromsø sentrum. Arctic Frontiers er en arena hvor politikere, næringslivsfolk

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem.

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem. P jong! kurator. jong! har snakket med gallerist Kristin Hjellegjerde. En inspirerende kvinne med et genuint ønske om å skape et trygt sted for kunstneren å vise frem kunsten sin på. Hun forteller om hvordan

Detaljer

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER STRATEGI MOT 2020 Trond Wika «Sorg og jammer på Lillehammer» eller «Nye toner fra NASOL» 2 UTFORDRINGER! Rekruttering - hvordan fange opp de unge musikerne?!

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

AMSTERDAM. Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur!

AMSTERDAM. Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur! AMSTERDAM Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur! VELKOMMEN TIL KØBENHAVN København også kalt Kongens by, er kanskje den mest pulserende byen i Skandinavia. Å vandre på Strøget

Detaljer

Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted

Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted Av Marit Bakken, Midtnorsk Filmsenter Rundt 200 ungdommer lager hvert år film med Filmbussen Trøndelag etter at Midtnorsk filmsenter etablerte det omreisende

Detaljer

Ikke enkelt når det er dobbelt. Om psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2012

Ikke enkelt når det er dobbelt. Om psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2012 Ikke enkelt når det er dobbelt. Om psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2012 Fang drømmen Dan Schimmel, prosjektleder og politisk konsulent for arbeids markedstematikk

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

FRANK AAREBROT 200 ÅR PÅ. En kavalkade gjennom Norges historie etter 1814

FRANK AAREBROT 200 ÅR PÅ. En kavalkade gjennom Norges historie etter 1814 FRANK AAREBROT 200 ÅR PÅ 200 SIDER En kavalkade gjennom Norges historie etter 1814 2014 Kagge Forlag AS Layout: Gisle Lyng-Vagstein Omslagsillustrasjon: Bilde av Eidsvoll: Nasjonalbiblioteket, bilde av

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Utveksling ved Universitetet i København

Utveksling ved Universitetet i København Utveksling ved Universitetet i København Av Kristian Fredheim København, også kjent som Kongens by, er hovedstaden i Danmark og er den nest største byen i Norden med sine 1,2 millioner innbyggere. Jeg

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune Forord Hva er vitsen med dette arrangementet? Inga Lauvdal Jane Nelly Andrew Vi håper at denne enkle rapporten kan være med å sette i

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand

Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand Hvis jeg gjør sånn blir det ganske likt Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand Hvis jeg gjør slik som Eva blir det fint... Dette barnehageåret har vi blitt godt kjent med Øivind og hans verk.

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Mai Måneden har igjen vært proppfull av inntrykk og opplevelser. Vi har hatt fokus på samspillet i natur og 17.mai som kulturarv. Rusken ble avholdt i litt kaldt og vått vær men dugnadsånden blant barna

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

For mer praktisk informasjon, se www.oddernes.no, eller www.kirken.no

For mer praktisk informasjon, se www.oddernes.no, eller www.kirken.no 1 Lykkeskapere Livets begivenheter handler om lykke, og ditt bryllup hører uten tvil hjemme her. Lykke under forberedelsene, lykke på selve dagen og lykke i ettertid. Det handler om å kunne ta inn hvert

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

kulturinstitusjoner. For begge institusjonene har formidling og

kulturinstitusjoner. For begge institusjonene har formidling og Seminar om jødisk immateriell kulturarv Forfatter: Vidar Alne Paulsen, september 2014 Det siste året har Jødisk Museum i Oslo hatt et prosjekt gående sammen med Lise Paltiel fra Jødisk museum Trondheim.

Detaljer

Menningarsjokk ISLANDSKE DAGER VED LITTERATURHUSET I BERGEN 3. 6. APRIL 2014

Menningarsjokk ISLANDSKE DAGER VED LITTERATURHUSET I BERGEN 3. 6. APRIL 2014 Menningarsjokk ISLANDSKE DAGER VED LITTERATURHUSET I BERGEN 3. 6. APRIL 2014 4 islandske dager, 17 arrangementer Utstillinger ved Elvar Örn Kjartansson og Katrin Berge Menningarsjokk islandske dager ved

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN MINORITETER I FOKUS Sted: Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Galleri 2/12/2011 Fredag 2. Desember ble rapporten hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? offentliggjort på Sølvberget Stavanger

Detaljer