magasinet Bruk skandinavisk! Designhovedstaden HELSINGFORS Portrettet: Michael Nyqvist Lars Moa Orkester Norden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "magasinet Bruk skandinavisk! Designhovedstaden HELSINGFORS Portrettet: Michael Nyqvist Lars Moa Orkester Norden www.norden."

Transkript

1 magasinet NORDENNr H o l d n i n g s k a m p a n j e n Bruk skandinavisk! Designhovedstaden HELSINGFORS Portrettet: Michael Nyqvist Lars Moa Orkester Norden 02/2010 1

2 LEDER Landsmøtedager i Tromsø EN LANDSMØTEPERIODE går mot slutten, og alle deler av organisasjonen, landsmøtekomiteen, og ikke minst administrasjonen forbereder og legger til rette for at Landsmøtet i Tromsø skal bli en vellykket og hyggelig opplevelse for alle deltakerne. Det er gledelig å registrere at det er flere påmeldte delegater enn tidligere, noe som også er et viktig grunnlag for gode diskusjoner og de beslutninger som skal fattes for Foreningen Norden fremover. Den perioden vi legger bak oss, har vært hektisk i alle ledd av foreningen. Det har vært spennende og interessant å oppleve det engasjement og mangfold i temaer knyttet til Norden som finnes i distrikts- og lokallag. Vi opplever i dag at det nordiske samarbeidet på politisk plan synes å gå inn i en periode med nærmere kontakt og mer omfattende samarbeid. Som kulturformidler og pådriver for nordisk samarbeid er Foreningen Nordens oppgave å videreutvikle det nordiske kulturfellesskapet. En helt sentral oppgave for landsstyret har i denne perioden vært utfordringer knyttet til språk og språkopplæring, med spesiell fokus på ung- dom, fordi nordisk språkforståelse i stor grad handler om å bevare vår felles nordiske identitet. Det er spesielt viktig å gi unge mennesker som representerer fremtidens Norden kunnskap om Norden og få dem til å se verdien av det nordiske kulturfellesskapet. I forslaget til prinsipprogram for neste periode foreslår landsstyret fortsatt å fokusere på foreningens kjerneverdier nordisk kultur, språkforståelse, skole- og vennskapssamarbeid samt fjerning av grensehindre. Rammen om Landsmøtet i Tromsø vil naturlig nok være preget av den landsdelen vi er i. Vi ser frem til informative og interessante foredrag knyttet til nordområdene, og vi setter stor pris på at samarbeidsminister Rigmor Aasrud kommer til åpningen. På Landsmøtet i 2010 ønsker jeg å takke av etter å ha hatt vervet som styreleder i fem år en oppgave og en tillit jeg er svært takknemlig for å ha fått. Det har vært utrolig spennende, interessante og hyggelige år, som har gitt meg mulighet til å engasjere meg aktivt på et felt som jeg synes er viktig nordisk samarbeid i bred forstand. Det har vært en stor glede og svært inspirerende og lærerikt å samarbeide med våre dyktige medarbeidere på Abbediengen, og det har vært både nyttig og hyggelig å møte alle engasjerte medlemmer og tillitsvalgte omkring i distrikts- og lokallagene. En varm takk til dere alle for hyggelig og godt samarbeid! TOVE VEIERØD Styreleder NESTE NUMMER: Norden nr. 3/2010 kommer ut i slutten av september. Frist for innlevering av materiell er 15. august PÅ FORSIDEN: Michael Nyqvist Foto: Thomas Olsen. Les saken på side UTGIVER: Foreningen Norden Harbitzalleen 24, N-0275 Oslo Telefon: (+47) Telefax: (+47) E-post: Nett: ISSN: OPPLAG: 5500 ANSVARLIG UTGIVER: Espen Stedje E-post: REDAKTØR: Kathrine H. Eriksen E-post: DESIGN/LAYOUT: Kathrine H. Eriksen TRYKK: EcoPrint INNLEGG: Innlegg sendes på e-post eller til Foreningen Norden per post. Redaksjonen tar ikke ansvar for materiell som ikke er bestilt. Innsendte artikler blir ikke returnert dersom det ikke blir bedt om det. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere artikler og til å bruke disse på Foreningen Nordens internettsider: ABONNEMENT: Dette får du gjennom et medlemskap i Foreningen Norden. Meld deg inn på våre nettsider: eller benytt innmeldingsblanketten bak i bladet. Du kan også melde deg inn ved å sende en e-post til Redaksjonen ble avsluttet 21 mai /2010

3 INNHOLD Leder 20 Hur tänkte dom? 3 Innhold 22 En ö(ken) mitt i Kattegatt 4 Nordiske informasjonskontorer 24 Ja Ja Ja til nordisk musikk Grunnlovsjubileet Et nordisk perspektiv på 2014 Bli med til Færøyene Portrettet: Michael Nyqvist Aktuelt fra Foreningen Norden Designhovedstaden Helsingfors Lars Moa omset frå færøysk Nytt fra våre lokallag Medlemsinfo/innmelding Nordisk medlemsbutikk Nordisk boktilbud Et dypdykk i Nordens arkiv 18 Nordisk sommerturné 02/2010 3

4 INFORMASJON I NORDEN De nordiske informasjonskontorene har lang erfaring med nordiske kulturprosjekter. Arendal-kontoret er blant annet sterkt involvert i den årlige historiske festivalen Kjæmpestaden. Her et bilde fra arrangementet i Til informasjon Trenger du veiledning om nordiske støtteordninger, eller vil du dra i gang et prosjekt med nordisk perspektiv? Dette og mye mer kan de nordiske informasjonskontorene hjelpe deg med. TEKST: MARIT KLEPPE EGGE Til sammen er det åtte slike informasjonskontorer i Norden. I Norge finnes det to. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge i Arendal ble etablert i 1990, mens Nordisk informasjonskontor Nord- Norge i Alta var med da den første puljen av informasjonskontorer ble startet i Hovedformålet har hele tiden vært å drive informasjon om hvilke muligheter og utfordringer nordisk samarbeid gir. Men kontorene er mye mer enn til informasjon. De koordinerer kontakter, driver veiledning og bidrar i flere store nordiske prosjekter innen kultur, næring og miljø. De siste årene har vi blant annet lagt vekt på å bli et kompetansekontor for de som ønsker å søke midler gjennom nordiske støtteordninger og EU-programmer med nordisk perspektiv. Når det gjelder den generelle informasjonsvirksomheten, satser vi mye på nettsidene våre, forteller Christin Bjerke, fungerende daglig leder ved kontoret i Arendal. ENESTE KONTOR PÅ NORDKALOTTEN Også Nordisk informasjonskontor Nord- Norge legger stor vekt på å veilede folk i de støtteordningene som finnes gjennom nordiske samarbeidsorganer. Vi har blant annet et særlig ansvar for å informere om Nordisk Kulturfond. Her fungerer vi nærmest som et lite lokalkontor for kulturfondet, forteller daglig leder Guri Hanssen. Kontoret i Alta er det eneste informasjonskontoret på Nordkalotten og ett av to i hele Barentsregionen. Dette har gitt helt spesielle oppgaver. Siden 1999 har vi hatt driftsansvaret for Barents Press International, som er et nettverk av journalister i Russland, Finland, Norge og Sverige. Kontoret betaler for en 4 02/2010

5 INFORMASJON I NORDEN journalist i Murmansk som arbeider med pressefrihet, demokrati og ytringsfrihet. Vi er også med presidiet til Nordkalottkonferansen, som arrangeres for 24. gang i år. Temaene denne gangen er hvordan en skal styrke kalottens tiltrekkingskraft slik at unge kommer tilbake til regionen etter studiene. Det skal også diskuteres hvordan naturressursene kan utnyttes på en forsvarlig måte, sier Hanssen. MANGE KULTURPROSJEKTER Selv om informasjonskontorene har et mandat som omfatter arbeid innenfor både politikk og næringsliv, er det kanskje først og fremst innen kulturfeltet de fleste prosjektene dras i gang. Kontoret i Nord-Norge finansieres blant annet av Kulturdepartementet og får flere oppdrag direkte fra dem. Det nordiske perspektivet er særlig interessant innenfor kultur og litteratur. I år har vi blant annet vært med på å arrangere en stor litteraturfestival her i Alta, forteller Hanssen. Også informasjonskontoret i sør har lang erfaring med nordiske kulturprosjekter. Arendal-kontoret er blant annet sterkt involvert i den historiske festivalen Kjæmpestaden som i år arrangeres for 10. gang. I 15 år har kontoret jobbet med prosjektet Agder leser nordisk, der de enkelte nordiske land er blitt presentert i lesehefter. Prosjektet er nå løftet opp på nasjonalt nivå og omdøpt til Norge leser nordisk. Sammen med Arendal bibliotek og Foreningen Norden Agder skal det i år utgis et studiehefte med temaet Familien i Norden. I tillegg til de tradisjonelle prosjektene og arrangementene følger vi de føringene som Nordisk Ministerråd og Foreningen Nordens forbund legger. I år skal det særlig handle om klima og språk. Vi skal ha et arrangement om det nordiske språkfellesskapet til høsten, og vi skal sørge for at det kommer inn et nordisk perspektiv i et stort miljøarrangement her i Arendal, forteller Christin Bjerke. Guri Hanssen er daglig leder for Nordisk Informasjonskontor Nord-Norge, som har holdt til i Alta siden EKSOTISK OG ATTRAKTIVT Både i nord og sør merker informasjonskontorene en positiv interesse for det nordiske perspektivet, og det jobbes offensivt for å være til stede med et nordisk blikk i mange ulike sammenhenger. Av og til opplever jeg at det er behov for å minne folk på alle godene vi har i Norden. Norden har liksom alltid vært der. Det er viktig at folk husker at det gode nordiske samarbeidet ikke har kommet uten innsats, sier Bjerke, som også liker å understreke hvor attraktivt Norden er. Jo mer jeg ser av Norden, jo mer attraktiv og eksotisk synes jeg denne delen av verden er. Vi skal jobbe for at Norden blir lagt merke til på en positiv måte, ikke bare Nord-Norge: Etablert i Alta i Finansieres av Kulturdepartementet og Nordisk Ministerråd gjennom Foreningen Nordens Forbund. Eksempel på prosjekter: Barents Press (nettverk for journalister i Barentsregionen), Nordkalottkonferansen, Finmark internasjonale litteraturfestival, Norden i Bio (felles nordisk språksatsing) Les mer på: Christin Bjerke er fungerende daglig leder ved Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge som holder til i Arendal. av omverdenen, men av oss som bor her også, understreker hun. Også kollega Hanssen i Nord-Norge er stolt over å kunne jobbe med det nordiske perspektivet. Jeg har alltid hatt den nordiske tankegangen med meg. For min del kunne vi gjerne ha blitt en med i en nordisk union når som helst, avslutter hun. Sør-Norge: Etablert i Arendal i Drives med økonomisk støtte fra Nordisk ministerråd, Kulturdepartementet, Arendal kommune, Aust- og Vest- Agder fylkeskommuner. Eksempel på prosjekter: Fasett-konferansen, Kjæmpestaden, Norden i Bio, Women in business (et stort nordisk EU-prosjekt med fokus på kvinnelig entreprenørskap) og Norge leser nordisk. Les mer på: 02/2010 5

6 HISTORISKE NORDEN STORTINGSARKIVET/FOTO: TEIGENS FOTOATELIER AS 2014: Et år for feiring og refleksjon Vi kan gjerne markere 200-årsjubileet for grunnloven med en gedigen 17. mai-feiring, men jeg håper vi også kan bruke det til refleksjoner og nye perspektiver, sier Odd Arvid Storsveen, førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo. Innen vi jubilerer i 2014, vil det foreligge flere nye doktorgrader med temaer knyttet til det som skjedde på Eidsvoll i TEKST: MARIT KLEPPE EGGE 6 02/2010

7 HISTORISKE NORDEN Det er mye kjent historie om de helt spesielle maidagene på Eidsvoll i Nå ønsker historikere å bruke det forestående 200-årsjubileet til å finne nye perspektiver. Det nærmer seg 200 siden 112 edsvorne menn møttes til riksforsamling på Eidsvoll, der de utformet Norges grunnlov, tilbød kronen til prins Christian Fredrik og gikk fra hverandre med ordene Enige og troe, indtil Dovre faller. Nå skal det snart feires grunnlovsjubileum i Norge. Vi kaller gjerne 1814 mirakelåret, og det har vi all grunn til. Samtidig har vi ofte ganske bestemte forestillinger om hva som skjedde, og disse kan det være sunt å utfordre av og til. Jubileet i 2014 bør gi oss god anledning til dette, sier Odd Arvid Storsveen. Som en forberedelse til jubileet har forskere ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo tatt intitativ til et forskningsprosjekt om det som skjedde i 1814 og hvilken betydning det har fått for utviklingen av det moderne norske samfunnet. Vi vil gjerne bidra til forskning og formidling som kan gi nye og spennende perspektiver. Vi skal ikke undervurdere det enestående som skjedde, men ofte vil historikerne modifisere eldre oppfatninger og være kritiske til populære historiske forestillinger. Slik blir det nok nå også, mener Storsveen, som er leder for 1814-prosjektet. MANGE MÅTER Å SE HISTORIEN PÅ Fem stipendiater er nå i gang med å studere historien fra cirka 1800 til 1820 og ettervirkningshistorien helt fram til vår egen tid. Prosjektgruppa har sett for seg tre innfallsvinkler til ny forskning med 1814 som tema: en idéhistorisk vinkling med utgangspunkt i grunnloven, der en vurderer innhold, bakgrunn og påvirkning fra konstitusjoner i andre land, og en sosiologiskhistorisk innfallsvinkel, som ser på ulike gruppers holdning til opprøret og grunnloven. Den tredje innfallsvinkelen handler om ettervirkningshistorien. Hittil har det vært størst interesse rundt det som faktisk skjedde i 1814, både det politiske spillet og hovedpersonene som var involvert. Vi har lyst til å få i gang forskning på hvordan det som skjedde i 1814, blir brukt i ettertid se på hva slags tradisjonsetablering vi har, hvordan det undervises om temaet i skolen, og hva slags jubileumsmarkeringer vi har hatt, forteller Storsveen, som selv har ettervirkningshistorie som spesialområde. HISTORISKE PARADOKSER 1814 var året da Norge brøt ut av den mer enn fire hundre år lange unionen med Danmark og gikk i union med Sverige noen måneder senere, denne gangen som en sterk unionspartner med egen grunnlov å styre etter. Den norske grunnloven var datidens mest liberale. Likevel har grunnloven noen pussige paradokser. Ingen andre land i Europa ga politiske rettigheter til så store folke- grupper som det vi gjorde i Samtidig ble det ikke innført religionsfrihet. Grunnloven hadde forbud både mot jøder, jesuitter og munkeordener. Her var vi langt fra liberale, forteller han. Etter oppstanden i 1814 fikk folkefriheten i Norge bestå selv om Europa ellers var preget av restaurasjon og reaksjon. Storsveen mener at dette har nære forbindelser til de personlige og politiske rettighetene som dagens norske samfunn verner om. Det kunne vært interessant å få fram mer forskning om den kulturelle bakgrunnen for systemet med frie valg, bred folkerepresentasjon og garantier for personlig frihet. Var det en særegen nasjonal arv og tradisjon som gjorde disse endringene lettere å gjennomføre i Norge enn i andre land i Europa? spør historikeren. SAVNER FINANSIERING Om ikke alle spørsmål vil bli besvart, vil det helt sikkert komme fram nye 1814-perspektiver i den forskningen som er underveis ved Universitet i Oslo. Også mastergradsstudenter har latt seg påvirke av det forestående jubileet. Vi har flere som har levert masteroppgaver innenfor temaet, og flere som er i gang. Men tidlig 1800-tall er nok likevel ikke den perioden som er mest hot blant mastergradsstudentene. De fleste plukker emner innenfor de siste hundre årene. Storsveen mener Universitet i Oslo har et sterkt faglig miljø og stor interesse for forskning når det gjelder tidlig 1800-tallshistorien. Det humanistiske fakultet og Institutt for arkeologi, konservering og historie har bidratt med mye midler til 1814-prosjektet, men prosjektet savner ekstern støtte. Vi får støtte fra nordiske foreninger, og det setter vi stor pris på. Men for å få til en fullfinansiering venter vi på at det blir lyst ut offentlige midler. Blant annet skulle vi gjerne ha utgitt samlinger med foredrag fra de forskjellige forskerkonferansene vi har arrangert. Vi har også planer om å lage forskjellige skolepakker om Vi håper regjeringen snart kjenner sin besøkelsestid, understreker Storsveen. Bla om og les: Det nordiske perspektivet på /2010 7

8 HISTORISKE NORDEN Vor Frue Kirke i brann: Britenes bombardement av den dansk-norske hovedstaden i Malt av C.W. Eckersberg i Et nordisk perspektiv på grunnlovsjubileet i 2014 Foreningen Norden er en av 26 organisasjoner i hovedkomiteen for grunnlovsjubileet som er oppnevnt av Stortinget. Den 5. mai inviterte foreningen til et idémøte på Abbediengen for å drøfte hvordan sentrale aktører innen kultur- og samfunnsfeltet i og utenfor hovedkomiteen kan bidra til å løfte frem det nordiske perspektivet i forbindelse med grunnlovsjubileet i TEKST: ESPEN STEDJE Stortinget har uttrykt at 200-årsjubileet vil bli den største feiringen av grunnloven siden 100-årsjubileet og jubileumsutstillingen i Kristiania i Hendelsene på begynnelsen av 1800-tallet som førte frem til en norsk grunnlov, involverte i høy grad våre nordiske naboland. Blant annet gjennom bombardementet av København, handelsblokaden, rikssprengningen av Sverige Finland, valget av Christian (Carl) August og senere Jean Baptiste Bernadotte som svensk kronprins, og valget av Christian Fredrik som norsk konge. Doktorgradsstipendiat Bård Frydenlund ved Universitetet i Oslo orienterte om det historiske bakteppet for jubileet. Eva J. Vaagland, som var direktør for Norge 2005 AS i avslutningsfasen, delte nyttige erfaringer fra hundreårsmarkingen. På Livrustkammaren ved Stockholms slott viste man i 2009 utstillingen 1809 Rikssprängning och begynnelse. Utställingskommissarie Per Sandin fortalte om utstillingen og erfaringer fra Märkesåret I tillegg til innlederne deltok følgende organisasjoner på møtet: Danmarks, Finlands, Islands og Sveriges ambassader, Eidsvoll 1814, Finsk-norsk kulturinstitutt, Fondet for dansk-norsk samarbeid / Lysebu, Kulturdepartementet, Nasjonalbiblioteket, Norsk Folkemuseum, NRK, Riksarkivet, Stortinget og Voksenåsen. Styreleder i Foreningen Norden, Tove Veierød, avsluttet med å vise til viktigheten av å formidle kunnskap til unge mennesker. Forhåpentligvis kan de ulike aktørene bidra til kunnskapsformidling om hendelsene på begynnelsen av 1800-tallet i et nordisk perspektiv og til en diskusjon om demokratiets betydning i Norden i dag og i fremtiden. 8 02/2010

9 PÅ KRYSS OG TVERS I NORDEN Bli med til Færøyene Mangeårig leder av Norsk-Færøysk lag og medlem i Foreningen Norden, Gunnar Larne, inviterer til en spennende tur til fantastiske Færøyene. Det blir olsokfeiring i Torshavn og besøk til blant annet Kirkjubø og Nólsøy. Turen arrangeres 25. juli til 1. august Årets tur starter med avreise fra Stavanger lufthavn Sola 25. juli med retur 1.august Innkvarteringen blir på Hotel Føroyar, som har en meget særpreget arkitektur og går for å være Færøyenes fineste hotell. Reiseleder og arrangør, Gunnar Larne, er medlem av Foreningen Norden. Han er født og oppvokst på Færøyene, men har bodd mange år i Norge. Han var i flere år leder av Norsk-Færøysk Lag. På reisen blir det orientering om Færøyene og færøyske samfunnsforhold. Det tas sikte på å gi opplevelser knyttet til natur, kultur og historie. Det vil blant annet bli arrangert turer til: Mykines, den fuglerike øya lengst vest i havet. Her vil du fremdeles kunne se lundefugl, havsule, lomvi, alke, havhest og andre sjøfuglearter som hekker i kolonier. Nólsoy, hjemstedet til nasjonalhelten Nólsoyar-Pól. Sammen med en lokal orni-tolog drar vi på skumringstur til verdens største havsvalekoloni. Gunnar forteller om særtrekk ved en færøysk bygd, og hans fostermor serverer náttura (tradisjonell færøysk kveldsmat). Vágar, hvor vi blant annet drar på flåtetur på Sørvágsvatn. Kirkjubø, der Sverre og Håkon ble født og vokste opp. Begge ble senere konger i Norge. Vi får se murene av Magnuskatedralen, kirken fra år 1100, og den gamle bondegården der Sverre studerte til prest. Gården er antakelig Europas eldste trehus. Familien som bor der nå, har bodd på gården i 16 genera-sjoner. I tillegg får vi med to dagers olsokfeiring i Tórshavn (ubrutt tradisjon, nasjonaldag, religiøs høytid, kapproing, kunstutstillinger, færøysk ringdans, fellessang ved midnatt og mye mer). Det kjente tidsskriftet National Geographic fikk 522 internasjonale eksperter til å vurdere 111 utvalgte øyer. Færøyene kom på en klar førsteplass foran Azorene og Lofoten. Påmelding og informasjon: For fullstendig program og flere opplysninger om turen, kontakt: Gunnar Larne, Rødbergveien 80 C, 0593 Oslo. Tlf privat: eller mobil: Se også (nødvendig med relativt ny nettleser), e-post: Påmelding snarest, og senest 15. juni /2010 9

10 Skuespiller, og nå forfatter, Michael Nyqvist dro til Italia for å finne svar på hvem han er. Det resulterte i boka När barnet har lagt sig, som er blitt en stor suksess i både Sverige og Norge. Nå skal den også gis ut i blant annet Finland og Australia /2010

11 PORTRETTET: MICHAEL NYQVIST Såret som aldri gror Michael Nyqvist fant ingen svar da han la ut på ferden som resulterte i boken När barnet har lagt sig. Men han ble litt klokere på veien. TEKST: IDA SVINGEN MO. FOTO: THOMAS OLSEN Jeg glemte å si at dette er en swingerklubb. Michael Nyqvist haster igjennom gangene på Operaen i Stockholm og ser seg tilbake med et flir om munnen. Han trykker inn en kode på den siste av de mange dørene vi har åpnet. På den andre siden møtes vi av deilig matduft og en lav summing av stemmer. På veggene bugner det av moderne kunst og store fototrykk i svart-hvitt. Myke jazztoner smyger seg ut av høyttalerne, og bordene er dekket med tung hvit damask. Nyqvist utveksler noen høflighetsfraser med kelneren bak baren, som straks geleider oss bort til det innerste hjørnet av det lille, intime rommet. Her får vi være i fred, sier Nyqvist om hvorfor han foreslo at vi skulle ta intervjuet her. Vi befinner oss for ordens skyld ikke på en swingerklubb, men på en nærmest hemmelig medlemsklubb, Nobiles, en restaurant som kun åpner dørene for eksklusive medlemmer kjendiser og finansfolk som ønsker å drikke og spise blant likesinnede i den svenske hovedstaden. Nyqvist har spilt i en rekke skandinaviske storfilmer, bl.a. Tillsammans og Så som i himmelen. Her sammen med Noomi Rapace i Menn som hater kvinner, basert på Stieg Larssons Millennium-trilogi. Foto: Knut Koivisto / Nordisk Film DEBUTANTEN I kontrast til den travle forretningsmannen i skjorte og stramt knytt slips ved nabobordet har Nyqvist en avslappet klesstil. I vide rødvinsfargede fløyelsbukser, rutete tømmerskjorte, store svarte boots og tredagersskjegg ser det ut som han kommer rett fra nevenyttig arbeid i de dype skogene i Dalarna. Men medlemskap på en av Stockholms fineste klubber har han, ikke for å ta seg ut, men for å få fred. 49-åringen er en av Nordens mest respekterte skuespillere. Han har klippekort på scenen på Dramaten i Stockholm og har spilt i over seksti filmer og TV-produksjoner. Men han er kanskje mest kjent som finansjournalisten Mikael Blomkvist i en av de mest suksessrike europeiske kinoproduksjonene igjennom alle tider: filmatiseringen av Stieg Larssons Millennium-trilogi. Og mange kjenner ham også som politimannen John Banck i TV-serien Beck. I fjor overrasket han som forfatterdebutant. Mellom innspillinger og teaterstykker hadde han i seks år skrevet på den selvbiografiske boken När barnet har lagt sig. Den ble en braksuksess både i Sverige og Norge, og skal nå utgis i Finland, Spania, Italia, New Zealand og Australia. Jeg trodde det var en spøk da forlaget sa at de likte det jeg hadde skrevet. De lyver fordi jeg er en kjent person, og tør ikke å si sannheten, tenkte jeg. Aldri i mine villeste drømmer hadde jeg regnet med at den skulle bli utgitt, og at så mange folk ville lese det jeg hadde skrevet. Det er fantastisk, ler han og bestiller en lettøl til lunsjen. Litteraturen er en helt ny verden for meg. Folk er mye mer voksne. Jeg kjenner jo teater og film fra før, og det er rock n roll. I litteraturen liker jeg at det handler mer om innholdet. Det er forfriskende. PÅ LETING Tittelen När barnet har lagt sig er et bilde på alt det som skjer når barnet ikke er til stede, når foreldrene senker stemmene 4 02/

12 PORTRETTET: MICHAEL NYQVIST Nyqvist fyller snart femti, men barnet i skuespilleren har ikke lagt seg riktig ennå. og viktige avgjørelser blir tatt over hodet på barnet som for eksempel under en skilsmisse. Men i mitt tilfelle handler det om svik, sier han og blir stille. Når Michael Nyqvist leter etter de riktige ordene, går blikket hans ut av vinduet og ned til Jacobs Torg. Og det er nettopp det boka hans handler om. Å lete. Etter seg selv. Michael het en gang Daniel. Frem til han var halvannet år, tilbragte han livet sitt på barnehjem, til et ektepar kom og hentet ham hjem til seg. Syv år senere skilte Michaels adoptivforeldre lag. Da han var fem år, fortalte de ham på Marcusplassen i Venezia at de ikke var hans biologiske foreldre, en hemmelighet han fikk streng beskjed om skulle forbli innad i den lille familien. Det skulle ta nesten tretti år før han bestemte seg for å oppsøke den svenske moren som hadde gitt ham fra seg ved fødselen, og hans italienske far i Firenze. När barnet har lagt sig er beretningen om hans søken etter sine egne røtter. Datteren min var den første biologiske slektningen jeg så, og det forandret alt. Før det var jeg mer forbannet. Forbannet over at alle sa til meg hva jeg skulle gjøre: Du må treffe foreldrene dine, hvis ikke finner du aldri ut hvem du er. Jeg har alltid hatet at folk forteller meg hva jeg skal gjøre. Vendepunktet kom da jeg skjønte at spørsmålet om mine biologiske foreldre ville bli stilt av mine egne barn en dag, og jeg ville ikke være svar skyldig, forklarer han oppriktig. ENDRE KOMPASS Det ble med det ene møtet med moren, men i dag har han et godt forhold til sin biologiske far i Italia, som han fant etter et langt og krevende søk. Vår historie begynte først i det øyeblikket vi møttes, og iblant er det veldig sårt for oss begge å se alt vi har mistet og gått glipp av. Men fremfor alt er jeg så utrolig lik ham, både utseendemessig og i måten å tenke på, forteller han. Når jeg barberer meg og ser meg selv i speilet uten skjeggstubbene, ser jeg faren min. Det er virkelig konstigt, erklærer Nyqvist, som i sin bok skriver at hans sjarm også er en arv fra faren Marcelo. Michael Nyqvist skulle gjerne ha bodd andre steder enn i Stockholm for en stund. Man bør endre kompass innimellom. Hvis ikke blir man gal. Det er kun i Sverige man kan finne på å si: Fy, så godt når man liker noe, ler han, men legger til at han elsker 12 02/2010

13 PORTRETTET: MICHAEL NYQVIST å bo ute i skjærgården på Söder. Til høsten gjør han alvor av utenlandsdrømmen for en stund. Han skal spille i flere filmer på kontinentet og har valgt Paris som base. Der har han også planer om å skrive mer. Ja, det må jeg. Det er så behagelig å skrive, og jeg liker disiplinen man utvikler som forfatter. Det høres så overromantisk ut å dra til Paris for å skrive. Jeg elsker å gjøre slike ting. Og så skal jeg tilbringe en hel uke på Louvre og se på kunst, forteller 49-åringen med barnlig glød i stemmen. ANARKIST SOM UNG Like mye som Michael Nyqvist liker å prate om boka si, like lite liker han å svare på spørsmål om rollen som Mikael Blomkvist. Ja, det var gøy. Nei, jeg kjenner ikke Stieg Larsson. Ja, den har blitt vist i tretti land. Ja, jeg har tjent penger. Ja, den er kommersiell. Nei, jeg er ikke som Mikael Blomkvist. Ja, Lisbeth Salander er som Pippi Langstrømpe. Neste spørsmål, skriker han nesten ut over bordet og sukker tungt. Jeg syns det blir litt mye Lara Croft når man snakker om disse filmene. Det mest interessante med Larssons bøker, nemlig den politiske virkeligheten han skildrer, havner ofte i bakgrunnen. Det er sprengstoff i bøkene hans, alt fra Palme-mordet til IBskandalen og prostitusjon i politikerkretser. Er du politisk engasjert? Da jeg var ung, var jeg anarkist og veldig forbanna. Med anarkismen likte jeg at man mente at det var mulig å forandre verden, også gjennom å skrive. Og kraften i Stieg Larssons bøker er at han viser oss at det er mulig å utrette noe ved hjelp av få midler. Du må bare stille de riktige spørsmålene til de riktige menneskene, sier han, men er kjapp med å legge til at han har spilt inn andre filmer etter Millennium-trilogien som han heller vil snakke om. Blant annet Kvinden der drømte om en mand av den danske regissøren Per Fly. Han er et regissørgeni. Det var veldig hyggelig og morsomt å jobbe med ham. Jeg spilte den bedratte mannen, og Sonja Richter, som jeg spilte mot, følte alltid at hun bedro meg, også når kameraene var slått av. Hun hadde dårlig samvittighet hvert eneste sekund. Det var utrolig morsomt, forteller han og sier at det er fullstendig normalt at skuespillere ikke klarer å legge fra seg rollen mens innspillingen foregår. Den svensk-italienske skuespilleren jobber også over de nordiske grensene. Nå er han blant annet aktuell i den danske filmen Kvinden der drømte om en mand av Per Fly. I Nils Gaups Kautokeino-opprøret (bildet) spilte Michael Nyqvist den svenske presten Lars Levi Læstadius. Foto: Erik Aavatsmark / Rubicon / Sandrew Metronome Norge RELIGIØS OPPVÅKNING Du har også jobbet i Norge, sist med Kautokeino-opprøret. Hvilket forhold har du til nordmenn? Det vakreste jeg har sett av natur, var da vi spilte inn den filmen. Det var jo inte klokt! Jeg syns det er noe friskt over nordmenn, men jeg hater at dere alltid slår oss på ski. I ishockey er dere derimot kjempedårlige. Og fotball? Nå ja. Og så liker jeg norske forfattere. Sandemose er en av mine favoritter og Sult av Hamsun har jeg lest. Faldbakken også. Dere har en god fortellertradisjon, som ligner litt på den islandske. Og så liker jeg Turboneger og Grieg, fortsetter han. I november runder Nyqvist femti. Han har oppnådd det meste en skuespiller kan drømme om, og nå har han også hatt suksess som forfatter. Hva drømmer du om nå? Vet du hva? Jeg har fått en slags religiøs oppvåkning av å være veldig til stede i øyeblikket. Det har skjedd mye i livet mitt, og jeg har følt at jeg har gått rundt og båret på en lang vaskesnor, som jeg alltid har vist frem til folk jeg har møtt. Se her! hermer han etter seg selv og later som om han drar opp klesvasken. Men nå som jeg snart fyller femti, føler jeg ikke lenger at jeg trenger å vise den frem. Det er en enorm frihet, understreker han. Jeg trenger ikke å imponere folk, jeg trenger ikke å være filmstjerne hvis jeg ikke vil. Jeg vil være her og nå og føler meg ydmyk over å få lov til det. 02/

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

FORENINGEN NORDENS HANDLINGSPLAN FOR vi forener Norden

FORENINGEN NORDENS HANDLINGSPLAN FOR vi forener Norden FORENINGEN NORDENS HANDLINGSPLAN FOR 2014 -vi forener Norden INNLEDNING 3 Formålsparagraf 3 Mål 3 Forener Norden 3 Fokusområder for virksomheten i 2012-14 4 TILTAK FOR Å STYRKE KULTUR- OG SPRÅKFELLESSKAPET

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Oppgavesett nordiske språk i norskfaget

Oppgavesett nordiske språk i norskfaget Oppgavesett nordiske språk i norskfaget Skisse for timene: 1. Presentasjon av mål for timen. 2. Skandinavisk språkfellesskap. Refleksjon og diskusjon, oppg.1 og 2. 3. Dansk musikkvideo. Lese, lytte og

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Sangseksjonen fra UiS og kulturskolene i Hå og Klepp, tar publikum med på en reise fra idéfase til ferdig opera.

Sangseksjonen fra UiS og kulturskolene i Hå og Klepp, tar publikum med på en reise fra idéfase til ferdig opera. 1 av 3 14.02.2014 13:07 Sangseksjonen fra UiS og kulturskolene i Hå og Klepp, tar publikum med på en reise fra idéfase til ferdig opera. Skrevet av: Charlotte Bøhm - Publisert: 07.02.2014 kl 17:00 - Endret:

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006

Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006 Bygging av Kolben Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006 Ordfører Sylvi Graham klipper snora, og nytt bibliotek ble erklært åpnet Ditt bibliotek Ann Lisbeth Morris (født 1950) - ansatt siden

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker.

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker. Side 1/5 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

World Class. Å snakke med eksperter (mennesker som jobber med noe innen årets tema) er en kjempefin måte for laget deres for å:

World Class. Å snakke med eksperter (mennesker som jobber med noe innen årets tema) er en kjempefin måte for laget deres for å: World Class Snakke med eksperter Å snakke med eksperter (mennesker som jobber med noe innen årets tema) er en kjempefin måte for laget deres for å: Lære mer om årets tema Finne mulige tema for spørsmål

Detaljer

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn Arbeid med identitet hos flyktingebarn HVEM ER JEG? KORT OM PROSJEKTET Målsettingen med dette undervisningsopplegget er å gi barnehagelærere og annet personell som arbeider med de yngste flyktningebarna

Detaljer

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 nøkkeltall antall hoteller 18 11 01 land NORGE SVERIGE Litauen Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 Omsetning

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn Foto: Lena Knutli/Kunst og kultursenteret Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt undervisning rettet mot flyktningebarn

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak Nominerte til 2012 Kategori Årets enkelttiltak Nominerte Storsalsarrangement på DNS, Foredrag ved Noam Chomsky Babel filmklubb/arabiske filmdager «Feltfortellinger» Sosialantropologisk forening (SAF) Kommentarer

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Utveksling ved Universitetet i København

Utveksling ved Universitetet i København Utveksling ved Universitetet i København Av Kristian Fredheim København, også kjent som Kongens by, er hovedstaden i Danmark og er den nest største byen i Norden med sine 1,2 millioner innbyggere. Jeg

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

TROMSØ 25. 29. FEBRUAR 2016

TROMSØ 25. 29. FEBRUAR 2016 OPEN RCTIC TROMSØ 25. 29. FEBRUAR 2016 1 For å feire den 10. Arctic Frontiers konferansen organiseres programserien Open Arctic i Tromsø sentrum. Arctic Frontiers er en arena hvor politikere, næringslivsfolk

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Åpent hus LIVSSTIL NÅ

Åpent hus LIVSSTIL NÅ Arkitekt, designer og pappa Max Wehberg, mamma Iris og barna Carla og Leo bruker mye tid sammen samlet rundt kjøkkenbordet. De store lokalene i et gammelt havnelager i Hamburg er både hjem og studio for

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge Næring og kultur 1. Identitet 2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge 3. Miljø 4. Følelser Identitet hva er det? summen av trekk og egenskaper som gir et individ, samfunn etc.

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Ny nordisk glasskunst. Omvisning og kunstverksted med Glasskunstner Kari Malmberg og Kunstpedagog Kristin Risan

Ny nordisk glasskunst. Omvisning og kunstverksted med Glasskunstner Kari Malmberg og Kunstpedagog Kristin Risan Ny nordisk glasskunst Omvisning og kunstverksted med Glasskunstner Kari Malmberg og Kunstpedagog Kristin Risan 500 elever fra skoler i Vågan 1. til 10. klasse Omvisning i utstillingen Transparent realisme

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan.

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. CLOSER Av: Patrick Marber 1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. 1 Fint. Jeg skal bare bytte film. Du har litt tid? 2 Mmm. Mmmm. 3 Noe imot at jeg røyker? 4 Hvis du

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer