Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR 1 2014"

Transkript

1 Malm NR MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON 1

2 LANSERER NY TMS Oppgraderingen av TMS en er et ledd i en større satsing på egne produkter. LEDER MANGE MULIGHETER FOR MALM ORSTAD Vi har nettopp fått i havn en femårs kontrakt med FMC Technologies worldwide. Riktignok har vi levert til dem i over 20 år, men rammeavtalen vi nå har inngått, er en bekreftelse på et mer forpliktende samarbeid, noe vi verdsetter høyt og ser på som en stor mulighet. Standhaftig jobbing over år har ført oss hit, og jeg er overbevist om at denne avtalen vil generere nye muligheter. Vi erfarer også at Malm Orstad begynner å få et navn ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Under OTC i Houston fikk vi flere eksempler på det, og vi opplevde det også i Singapore nylig. Flere aktører har merket seg bedriften vår, noe som både skyldes kunder som snakker godt om oss og produkter som fungerer etter hensikten. I tillegg tror jeg vi får betalt for en mer bevisst satsing på markedsføring og salg. I en bransje der stadig flere gjør seg gjeldende, og der internasjonale konkurrenter i voksende grad melder seg på, er det viktig å være synlig til stede. For selv om vi her nord fortsatt har et forsprang på konkurrentene våre både i kompetanse og innovasjonstakt, kommer de stadig nærmere. De fleste opererer dessuten med et lønnsnivå langt under vårt, ifølge Norsk Olje og Gass helt ned til halvparten av våre lønnskostnader. Dette vil helt klart få betydning på sikt. Akkurat hva det vil bety for oss, er vanskelig å spå. Men at vi må holde et kontinuerlig fokus på hvordan vi kan jobbe mest mulig effektivt, i alle operasjoner, er udiskutabelt. Vi har lenge snakket om å satse mer på utvikling av egne produkter og har til dels også gjort det. Men det er først nå framover at vi går aktivt inn for å fremme dette som en vesentlig gren i selskapet. Vi skal fortsatt være en skreddersømbedrift for kundene våre, men ser at vekstpotensialet for egne produkter er stort. Derfor kommer vi i større grad til å drive oppsøkende salg og jobbe proaktivt på dette området. For oss er det viktig at Malm Orstad er et godt sted å jobbe. Uten dyktige og fornøyde medarbeidere, kan vi ikke skape og utvikle framtidsrettede og gode produkter. Akkurat nå er tilgangen på fagpersonell relativt god. Ingeniørmangelen som vi opplevde for kort tid tilbake, er på hell. Vi noterer oss dessuten at flere aktører har valgt å slanke virksomheten. Det gjør rekrutteringsarbeidet enklere, samtidig som det minner oss om at vi hele tiden må være tett på markedet og ikke ta noe for gitt. Vi kommer ikke til å sette maskinene på pause, men tar sommerferie på skift. God sommer til dere alle! Vi kommer til å satse mer offensivt på egne produkter framover, sier Bjørnar Huru, sjef for engineering og assisterende daglig leder i Malm Orstad. Som et ledd i satsingen på egne produkter, lanserer Malm Orstad i disse dager et nytt og oppgradert Tether Management System (TMS). Vi har videreutviklet vårt allerede enkle og driftssikre Tether Management System med ny teknologi som blant annet gir muligheter for å nå større dyp, noe vi vet er ekstremt viktig for oljebransjen i dag, sier Bjørnar Huru, sjef for engineering og assisterende daglig leder i Malm Orstad. FULLT PÅ HØYDEN Den nye TMS en er et viktig løft for oss. Kan du utdype? Det betyr at vi er konkurransedyktige og kan tilby markedet et produkt fullt på høyde med våre konkurrenter, - og vel så det. Det oppgraderte subsea-produktet er inne i siste fase av engineeringsarbeidet og snart klar for fullskala produksjon. Oppgraderingen av TMS en er et ledd i en større satsing på egne produkter, eller rettere, en viktig del av vår nye markedsstrategi når det gjelder promotering og salg av egne produkter, påpeker Huru. Han understreker at Malm Orstad lenge har operert med egne produkter, og til dels også solgt svært godt av dem, men at de har vært for passive i forhold til å markedsføre dem. MER PROAKTIVE Vi har i for stor grad latt oss styre av forespørsler. Nå legger vi opp til en mer proaktiv linje og kommer i langt større grad enn tidligere til å satse på oppsøkende salg, ikke bare når det gjelder den nye TMS en, men også når det gjelder egne produkter generelt, påpeker Huru. Han er opptatt av at de skal satse like mye internasjonalt som nasjonalt. I Norge er markedet begrenset. Verden er større, smiler Huru som har jobbet i Malm Orstad i 14 år og som er tydelig stolt over den utviklingen bedriften har gjennomgått oppigjennom hele 2000-tallet. Malm Orstad er en breddebedrift. Vi har samlet så å si all kompetanse på eget hus og kan i de fleste tilfeller utvikle et produkt fra skissestadiet og frem til siste hånd på verket legges, beskriver Huru. Han tilføyer at de fleste bedrifter på Jæren mestrer maskineringens kunst, men at få utenom Malm Orstad, behersker engineeringsbiten. TONEANGIVENDE INNEN ENGINEERING Der er grunner for at vi har doblet omsetningen i løpet av de siste fire årene. Men det har også kostet, medgir han. Ifølge Huru ligger mye av verdiene i engineeringsarbeidet. En fullverdig engineeringsavdeling dreier seg om langt mer enn dyktige ingeniører. Det er selvsagt en forutsetning, men et konkurransedyktig engineeringsarbeid dreier seg i stor grad om velutviklede systemer. Den største investeringen vi har gjort i Malm Orstad finner du ikke i maskinparken, men i engineeringsavdelingen, i tegnearkivet. Her ligger de største verdiene, forklarer han. Ifølge Huru ligger Malm Orstad flere hestehoder foran de fleste andre når det gjelder engineering. Hva er grunnen til det? Vi har eiere som har våget å satse og som hele tiden jobber for å bygge og utvikle en kunnskapsbedrift, ikke en fabrikk. Dette dreier seg i stor grad om bedriftskultur. Vi har fått til noe unikt, og det skal vi skjøtte på best mulig måte i fortsettelsen. 2 3

3 EFFEKTIVT SAMARBEID MED ISLAND OFFSHORE Med Malm Orstads nyutviklede skiddeutstyr vil en operasjon som tidligere tok 30 minutter nå kunne gjennomføres på under halvparten av tiden. Intervensjonsfartøyet Island Wellserver skal etter planen ta i bruk det nyutviklede skidde utstyret allerede i september. Kjell Kleiveland (t.h.) i statusmøte med Island Offshores Kristell Nygård og Trond Eivind Larsen. Det nye skiddeutstyret Malm Orstad utvikler på oppdrag fra Island Offshore, vil kunne gi en enorm effektiviseringsgevinst for Statoils operasjon i Nordsjøen. Det nye skiddeutstyret skal installeres på Islands Offshores intervensjonsfartøy som Statoil benytter i gjeldende operasjon. OPPDRAG FOR STATOIL Intervensjonsfartøyet vårt, Island Wellserver, er en del av operasjonen til Statoil i Nordsjøen og skiddeutstyr til bruk i selskapets brønnintervensjonsarbeid der, forklarer Kristell Nygård, senior operasjonsingeniør i Island Offshore, et Ullsteinbasert rederi med til sammen 1200 ansatte og egen subseaavdeling på Forus. Vi har ansvar for drift og oppfølging av intervensjonsflåten til Island Offshore og har rundt 60 ansatte, supplerer topsite project manager i Island Offshore på Forus, Trond Eivind Larsen. Rederiet, som ble etablert for ti år siden, har i dag til sammen rundt 1200 personer i arbeid. FERDIG I SEPTEMBER Malmen treffer de to sammen med salgsingeniør Kjell Kleiveland i Malm Orstad. Der går de blant annet gjennom status og ser på den videre fremdriften i prosjektet. Etter planen skal det nye utstyret være ferdig installert på båten i Nordsjøen løpet av september måned. Vi er omtrent ferdige med engineeringsbiten og begynner om kort tid på planleggingen av selve produksjons- og testfasen, opplyser Kleiveland som har fulgt prosjektet siden starten. Han var også en av dem som besøkte fartøyet for å ta det eksisterende skiddeutstyret nærmere i øyesyn og for å få mannskapets innspill og behov med som et første innspill i produktutviklingsprosessen. Det er alltid viktig å snakke med de som opererer utstyret, fastslår Kleiveland enkelt. NÆRHET VIKTIG Skulle vi ha bestilt skiddeutstyr fra en av de store internasjonale leverandørene, hadde vi fått et allerede ferdigprodusert produkt. Take it or leave it! Her får vi selv være med å utvikle produktet. Dessuten betyr det mye for oss at Malm Orstad nærmest befinner seg i nabolaget vårt. Skulle det oppstå en feil eller et reparasjonsbehov, er veien fra Forus til Voll kort, sier Larsen. KVALITET I DETALJENE For vår del startet prosjektet med en behovsmelding fra Statoil som ville effektivisere operasjonen sin i Nordsjøen. Ifølge analyser hadde de sett at det gikk med uforholdsmessig mye tid til skiddearbeidet på båten. De utfordret oss til å komme med en løsning som reduserte tidsbruken. Vi gikk til noen vi visste ville få det til, smiler Nygård over bordet i møterommet på Malm Orstad. Island Offshore kjente selskapet på Jæren fra tidligere jobber og visste hva som bodde i jærbuene. Dessuten var Statoil allerede på overtid. Det hastet med å få et vellykket prosjekt på beina. Tiden er alltid en kritisk faktor, og som regel starter ethvert prosjekt med en oppgave som helst skulle ha vært løst i går, smiler Nygård. Malm Orstad snudde seg rundt og tok tak i oppgaven med det samme. Det var også et vesentlig moment for oss, legger hun til. MER ENN FORVENTET Den potensielle effektiviseringsgevinsten Malm Orstad etter en tid kunne presentere for Island Offshore, var langt høyere enn både de og Statoil hadde våget å forvente. Hvordan har dere løst dette? Vi måtte først bestemme oss for om vi skulle gå med små eller store skritt og om tempoet skulle være sakte eller hurtig. Svaret ble skrittløs gange, beskriver Larsen i Island Offshore og får et bekreftende nikk fra Kleiveland. Mens dagens utstyr beveger seg rykkvis fremover, og nærmest går to skritt fram og ett tilbake, vil det nye utstyret sørge for en kontinuerlig bevegelse over skinnene på båtdekket. Det gir en helt annen flyt, et høyere tempo og dermed en langt mer effektiv utstyrsforflytning, fortsetter han. FLERE EKSEMPLARER? Dersom det nye utstyret blir så godt som Malm Orstad og Island Offshore både tror og håper, er det stor sannsynlighet for at flere av intervensjonsfartøyene til Island Offshore får et tilsvarende utstyr med tiden. Vår erfaring med Malm Orstad er at de legger stor vekt på kvalitet, også i detaljene. Det er avgjørende, for det er som regel i detaljene det svikter. Derfor sitter vi her nå, og derfor har vi stor tro på prosjektet, oppsummerer Trond Eivind Larsen i Island Offshore. 4 5

4 Produksjonssjef Morten Orstad gjør plass for to nye målemaskiner i kvalitetskontrollen hos Malm Orstad. Her, i Vågen i Stavanger, i et av teltene, inviterer Malm Orstad kunder til servering og samtaler under ONS august. Foto: Minna Suojoki INVESTERER I PRESISJON En investering på fem millioner i nye målemaskiner, gjør at Malm Orstad kan heve nøyaktighetsnivået på sine kontrollmålinger ytterligere. MØT OSS PÅ ONS! Malm Orstad inviterer gamle og nye kunder til bords i Petro Medias telt i Vågen i Stavanger også under årets ONS som i år går av stabelen i dagene august. Vi høstet gode erfaringer fra denne måten å gjøre det på under sist ONS og ser fram til å ta imot kundene våre her også i år, sier salgs- og markedssjef i Malm Orstad, Idar Vassbø. Han stiller med et salgsteam på fem-seks personer under ONS. I tillegg vil Malm Orstad være representert med flere personer fra ledelsen. VIKTIG MØTEPLASS ONS er helt klart en viktig arena for oss. Det er en god anledning til å treffe kundene våre, noe vi legger stor vekt på. I tillegg er det et sted å knytte nye kontakter og ikke minst gjøre seg gjeldende blant de mange aktørene i bransjen. Synlighet er et viktig begrep i denne sammenheng, fortsetter Vassbø. Hele mennesker fra over 100 forskjellige land verden over er ventet til ONS og Stavangerregionen dette året. Rundt 1250 ulike utstillere vil ha sine stands på messeområdet. Her vil du også kunne treffe på Malm Orstad, men ikke på egen stand. TELT I VÅGEN Vi har vurdert tilstedeværelsen i Vågen, med eget bord i mer avslappende omgivelser fra kl til hver kveld, som en god og egnet arena for oss. Men vi er selvsagt til stede med folk også på messeområdet. For oss er det viktig å få et overblikk over hva som rører seg i markedet, påpeker Vassbø som var svært godt fornøyd med erfaringene fra sist ONS. Vi var et av de teltene som hadde størst trykk, sier han og legger til at de er fem selskaper som deler teltet, hver med hvert sitt runde bord til servering og samtaler. GOD DRØS Hvilke forventninger har du til årets ONS? Vi håper på godt besøk og ser fram til god drøs både med gamle og nye kunder. Sted: Petro Medias telt i Vågen, Stavanger sentrum. Tidsrom: august 2014 Åpningstider: kl Idar Wassbø, salgsog markedssjef i Malm Orstad. Malm Orstad på ONS Dokumentasjonskravene i bransjen øker stadig. For å holde tritt med utviklingen, er det helt nødvendig å gå til innkjøp av nye målemaskiner, sier produksjonssjef Morten Orstad. OGSÅ STØRRE DIMENSJONER Malmen treffer ham på kontoret i første etasje, vegg i vegg med produksjonshallen. Han er i farten. Det er mye som skjer. Likevel har produksjonssjef Orstad plass til mer. Trøkket er bra, men vi har langt mer å gå på. Mye tyder på at det befinner seg like rundt neste sving, sier han idet vi runder hjørnet og går inn i produksjonshallen for å ta dagens målemaskin nøyere i øyesyn. Den befinner seg i et eget rom inne i produksjonshallen. Også de nye maskinene vil få sin plass her. Den minste leveres i løpet av sommeren, mens den største, som har en høyde på seks meter, kommer i høst. Med denne åpner det seg nye muligheter for Malm Orstad. Med den store målemaskinen kan vi måle større deler enn vi kan i dag. Maskinen er såpass høy at vi faktisk må justere taket noe, opplyser Orstad. ENDA MER EKSAKTE MÅL Med de to nye målemaskinene øker Voll-bedriften ikke bare kapasiteten, men også presisjonsnivået. Orstad og hans medarbeidere kan med de nye maskinene måle hver eneste produktdel de legger i maskinen mer eksakt. Vi vil dessuten kunne gå lengre inn i produktene, 800 millimeter for å være eksakt. Det er en styrke, forklarer Morten Orstad videre. I tillegg til økt presisjon og kapasitet, vil det nye utstyret til Malm Orstad også bidra positivt med henblikk på effektiviteten. I noen av produktene vi produserer, må vi foreta målinger i flere operasjoner. Med nytt utstyr kan vi foreta langt de fleste målinger i én og samme operasjon. Det er en stor fordel, sier Orstad. HELT NØDVENDIG Morten Orstad anslår at rundt 20 prosent av produktene som produseres i produksjonshallen hos Malm Orstad, går gjennom målemaskinene. Med nytt utstyr, kan tallet fort bli høyere. Investeringen vil uansett være stor i forhold til det vi rent økonomisk får igjen for den. Når det er sagt, er det ingen vei utenom. Oljebransjen får stadig nye krav i forhold til dokumentasjon. Dette må vi ta hensyn til, og i høst er vi fullt på høyden. 6 7

5 ABSOLUTT Å ANBEFALE! De er to av i alt fem jenter som jobber i produksjonshallen til Malm Orstad. Karen Sele (22) er CNC-operatør og bas og Maria Dysjaland (19) er lærling i monteringsavdelingen. Jeg liker å bevege meg. Derfor passer monteringsarbeidet meg veldig godt, sier Maria som nærmest ved en tilfeldighet begynte som lærling i bedriften i august i fjor. Jeg passer på at alle maskinene får tildelt rett produksjonsordre i hennhold til produksjonsplanen. Karen Sele MONTERING FRAMFOR HELSE Hun valgte i utgangspunktet helsefag på videregående, men ble aldri overbevist om at det var det rette. Tanken var likevel å ta påbygningsåret, men jeg kom fram til at det var for dumt å gå i gang når jeg var så usikker på om det faktis var det jeg ville, sier hun. En samtale med en Malm Orstad-ansatt gjorde at hun fikk prøve seg i produksjonen i seks dager. Maria tok fri fra skolen og gikk inn i det ukjente. Det ga mersmak. Nå nærmer hun seg ett år av til sammen tre og et halvt år som lærling i bedriften. Tror du at du kommer til å begynne å jobbe her når du er ferdig? Det er vel ikke akkurat noe jeg kan bestemme, sier hun en tanke nølende. Du trenger ikke søke akkurat. De kommer nok til å spørre deg om du vil jobbe her, sier Karen som er utdannet CNCoperatør og har hatt fast jobb i Malm Orstad i to år nå. I vår fikk hun spørsmål om å gå inn i rollen som bas, noe hun takket ja til. BAS KAREN Jeg passer på at alle maskinene får tildelt rett produksjonsordre i hennhold til produksjonsplanen. Dessuten følger jeg opp den enkelte operatør i forhold til eventuelle problemstillinger, spørsmål og så videre... Det er kjekt. Jeg liker det! Jobben som bas betyr imidlertid ikke at hun har satt strek over selve CNCarbeidet. Karen trives også godt i rollen som CNC-operatør. Men som bas får jeg et helt annet overblikk og lærer mer om arbeidsprosessene. Det er interessant, legger hun til. FOLK MÅ FÅ VITE OM DET Maria Dysjaland, som er fra Tjelta i Sola kommune, er opptatt av at flere jenter burde få kjennskap til Malm Orstad. De fleste vet ikke om at det finnes jobber som denne. De må få vite det, ivrer hun. Jobben i monteringsavdelingen er både spennende og vekslende, og vi har et stort ansvar i å påse at alt stemmer. Noen ganger må vi gjenge, bore eller file for å få delene til å passe. Andre ganger tar jeg delene til kontrollmåling for å se at de faktisk stemmer, eller om noe er gjort galt, forteller hun. Jeg er bombesikker på at flere jenter ville like seg her, - i alle fall i monteringen, sier hun overbevisende og smiler mot Karen. Jeg vurderte CNC, men det blir for stillestående for meg, konkluderer hun. VAR OVERBEVIST I TIENDE Karen på sin side ble interessert i CNCfaget da hun første gang hørte om det, i tiende klasse. Malm Orstad var på besøk i klassen og presenterte virksomheten og de ulike fagretningene. Jeg landet på CNC der og da og visste at det var det jeg ville drive med. Vurderte du å søke lærlingeplass andre steder enn hos Malm Orstad? Nei, det kommer kontant. Presentasjonen gjorde inntrykk. Jeg likte Malm Orstad-folkene, og jeg er ikke blitt mindre overbevist etter å ha være her noen år. Karen framhever den løsningsorienterte bedriftskulturen. Her stopper ingen ikke opp med problemer eller beskylder andre for å være vanskelige eller for ikke å forstå. Holdningen her er som regel positiv, og det gjelder alle. Folk vil få det til. Det er tonen i bedriften. Maria samtykker. KVINNE PÅ MANNS GRUNN De to unge damene bekrefter at det er greit å slippe å tenke på hvilket antrekk de skal ha hver eneste dag. For antrekket er gitt. Hos Malm Orstad er det Malm Orstad-arbeidsklær som gjelder. Det er vernebriller, og det er vernesko. Hvordan er det å jobbe på en så mannsdominert arbeidsplass? Det går helt fint. Jeg har aldri fått et skjevt blikk eller en negativ bemerkning i forhold til jobben jeg gjør. Jeg høster snarere fordeler med det. Skal jeg bære tungt for eksempel, får jeg som regel hjelp, ler Karen. SKIFTARBEID Mens Maria jobber skift hver åttende uke, gjør Karen det annen hver uke. Det er forskjell på montering og CNC, sier Maria som er godt fornøyd med å ha en annen arbeidsuke seks ganger i året. Det er for eksempel langt lettere å få frisørtime på dagtid enn om ettermiddagen, smiler hun. Dagskiftet er fra til og kveldsskiftet fra til 00.30, fire dager i uken. Vi har fri fredagen når vi jobber kveldsskift, opplyser Karen som ikke kan se for seg en bedre arbeidsplass enn Malm Orstad. I alle fall ikke nå og sikkert ikke på en god stund enda om noen gang, tror hun. Jobben i monteringsavdelingen er både spennende og vekslende, og vi har et stort ansvar i å påse at alt stemmer. Maria Dysjaland 8 9

6 Sammen om det meste MALM ORSTAD I SPONSOR HOCKEY LEAGUE Malm Orstad stilte med eget lag under Oilers sponsorturnering i vår. Som stolt sponsor av Stavanger Oilers, ble Malm Orstad og alle andre Oilers-sponsorer invitert til en egen sponsorturnering, SHL, lørdag 22. mars. Tom Kjetil (29) og Steinar Oddane (59), far og sønn, tok fagbrevet samtidig, og jobber side om side i produksjonshallen hos Malm Orstad. At far og sønn tar samme fagbrev samtidig, jobber på samme sted og har sin faste lunsjplass i kantina, like overfor hverandre, omtrent hver eneste dag, hører til sjeldenhetene. Men de forekommer. For Steinar (59) og Tom Kjetil Oddane (29) stemmer beskrivelsen på en prikk. De fikk begge fagbrevet som industrimontør i vår og jobber nå side om side i produksjonshallen hos Malm Orstad. FRA INNSIDEN Vi arbeider for det meste med montering og vedlikehold av hydrauliske produkter, sier far Oddane og kikker på sønnen som nikker bekreftende. Det er han som har lengst fartstid i bedriften. Allerede som 17-åring begynte han lærlingetiden i industrimekanikerfaget hos Malm Orstad. Jeg hadde teorien, så fagbrevet som industrimontør var ingen stor affære, sier han. For far krevde det litt mer. Fem kvelder på kurs. Jeg hadde såpass mye relevant erfaring at det holdt, sier han. Steinar Oddane har jobbet som selvstendig næringsdrivende i rundt 25 år. Reparasjon av landbruksmaskiner, konkretiserer han. I perioder har han vært innleid hos andre, deriblant Malm Orstad. Han visste derfor godt hva han gikk til. Jeg var klar for å komme inn i faste former og slippe alt papirarbeidet, sier han. MYE NYTT Far Oddane gikk i sin tid på mekanikerlinjen på yrkesskolen. Alt undervisningsmateriell var på norsk, og data var et ukjent hjelpemiddel. I dag foregår alt på engelsk og så å si hele arbeidsprosessen dokumenteres på data. Et produkt er ikke ferdig før det er ferdigbehandlet i dataen. Slik er det blitt. Krevende? Det går i grunnen godt! Ord jeg i utgangspunktet ikke har inne, faller som regel på plass nokså fort. Og så er det jo ikke vanskelig å spørre folk rundt meg. HER SKAL VI VÆRE Begge er skjønt enige om at Malm Orstad er plassen i all overskuelig framtid. Det er en god og stødig arbeidsplass, mener yngstemann. Jeg har jo ikke så mye tid igjen ja, som yrkesaktiv, altså. Men det er her jeg skal være. En god arbeidsplass. Dere ser hverandre hver eneste dag nå? Det gjorde vi for så vidt før også, smiler far. Og lunsjen, sitter dere sammen der også? Ja, jeg må jo passe på at han får i seg nok mat, humrer far. Malm Orstads mest ihuga Oilers-fan, salgsingeniør Ruth Helland Olsen, regnet med å få med seg en liten håndfull motiverte spillere slik at de kunne danne lag med en annen sponsor om ikke annet. Men flere ville spille hockey, og Malm Orstad kunne stille med eget lag. MYE BESKYTTELSE Det var jeg utrolig godt fornøyd med, smiler Ruth. Litt utfordrende var det å skaffe utstyr til alle. I hockey må man ha så mye. Alle kroppsdeler skal beskyttes, - hode, legger, skuldre, albuer Vi manglet endel utstyr da vi stilte i DNB Arena lørdag morgen kl 07.00, men vi fikk lånt endel utstyr av Oilers så det ordnet seg greit. Første kamp for Malm Orstad-gjengen startet klokken SERIØS MOTSTAND Første motstander var Wellpartner. De gikk gjennom taktikken før kamp og virket skikkelig gira. Da de da oppdaget at vi ikke akkurat hadde de beste hockey skills, roet tempoet seg betraktelig. Totalt spilte Malm Orstad-gjengen tre kamper. Det ble tre tap, men med god hjelp fra motstanderne, klarte vi også å score noen mål. Det viktigste var å ha det kjekt OG sosialt, - og det hadde vi til gangs! Mellom kampene ble det servert både frokost og lunsj, og på kvelden var det middag på Bankplassen. Alle lag oppholdt seg i Ruth Helland Olsen, salgsingeniør og Malm Orstads mest ihuga Oilers-fan. arenaen hele dagen, så det ble mye mingling og sosialt samvær på tvers av sponsorene som deltok. MYE LATTER Hockeyferdighetene i Malm Orstad-gjengen var ikke helt på topp, men ifølge Ruth, tok spillerne det igjen på humøret. Det skal også nevnes at Malm Orstad under middagen ble utnevnt til årets nykommer med best innsats og minst utstyr. Hva med skøyteferdighetene? De fleste av oss hadde jo gått på skøyter før, men det begynte å bli noen år siden. Så vi briljerte ikke akkurat. Hun ler. IMPONERT! Malm Orstad bruker i stor grad sitt sponsorat i Stavanger Oilers som en del av sin kundepleie, og Ruth Helland Olsen, som jobber i salgsavdelingen, er imponert både over kvalitet og aktivitetsnivå. Stavanger Oilers har klart å skape stor entusiasme blant sponsorene sine, og vi for vår del bruker plassen vår i DNB Arena som en viktig del av kundepleien, sier hun. 300 PERSONER PÅ ISEN I sponsorturneringen stilte Oilers-sponsorene med 24 lag, og til sammen rundt 300 hockeyspillere med veldig varierende ferdighetsnivå var på isen denne lørdagen. Vi spilte mot Jadarhus, Well Partner og SFF. Det ble null poeng, men det tok vi ikke særlig tungt. Vi hadde en fantastisk dag og kveld i DNB Arena og gleder oss allerede til neste år. Men vi må nok legge oss i hardtrening litt tidligere slik at vi klarer å score litt flere mål

7 Da Bjarte Bore begynte som CNC-operatør i Malm Orstad var de rundt 26 ansatte i bedriften. I dag jobber han i engineeringsavdelingen, i en bedrift med godt 150 ansatte. JAKTER DE BESTE LØSNINGENE Torjus og Oda, det viktigste av alt. BLI KJENT MED Datteren Oda sørger for veggpynten på kontoret. NAVN: BJARTE BORE ALDER: 36 ÅR AVD: ENGINEERING UTDANNING: CNC-OPERATØR, SOLA OG TIME VIDEREGÅENDE SKOLE SIVIL STATUS: SKILT, FAR TIL ODA (6) OG TORJUS (7) BOSTED: KLEPP STASJON Bjarte Bore skaffet seg jobb i Malm Orstad allerede mens han gikk på videregående. I 1996 fikk han lærlingeplass som CNCoperatør, og i 2001 begynte han i engineringsavdelingen. Der har han holdt seg siden. Det er vanvittig kjekt! Du har aldri vurdert å bytte arbeidsplass? Det ville være feil å si at jeg ikke har lekt med tanken. Dessuten er vi jo i et område hvor det er arbeidsplasser i søkk og kav. Men jeg er blitt værende. Malm Orstad er en trygg og god arbeidsplass. Vi har et godt arbeidsmiljø, og jeg trives! Og så er vi vel litt sånn i vår familie; vi liker det trygge. Han smiler forsiktig. FRA CNC TIL DATA Men trygt var det ikke da Bjarte i 2001 gikk fra sin komfortsone bak CNC-maskinen og inn i teknisk avdeling, det som i dag er engineeringsavdelingen, i Malm Orstad. Han hadde en stund vært plaget med utslett, og legen frarådet ham å fortsette i produksjonen. Malm Orstad tilbød meg jobb i teknisk avdeling, noe jeg takket ja til, uten helt å vite hva det innebar. Godt var det, for selv om Bjartes flere år med CNC-arbeid var en stor styrke i møte med tegnebrettet, var læringskurven bratt. UTMATTENDE LÆRING Jeg visste knapt hvor av/på-knappen på en datamaskin var. Nå skulle jeg ikke bare lære meg å bruke den, men også et komplisert og omfattende tegneprogram. Jeg husker jeg var så utslitt da jeg kom hjem på ettermiddagene at jeg måtte legge meg nedpå, noe som aldri har skjedd verken før eller siden. Hvor lang tid tok det før du opplevde at du behersket din nye rolle? Et par år, kanskje Ikke for å traktere programvaren, men for å virkelig kjenne at jeg kunne jobbe selvstendig med oppgavene og ta ansvaret helt og fullt. UTLEID I dag er Bjarte en erfaren engineeringsmann, uten formell utdannelse, riktignok, men med lang og bred erfaring. Fram til jul er han utleid fra Malm Orstad til en kunde som har kjøpt tiden hans helt og fullt. Kan du si noe om hvilken kunde? Dessverre. Det er konfidensielt. Hva med prosjektet? Også det er hemmelig. Vi ser skissene på bordet. Han legger dem diskret til side når vi senere tar bilder. Slik er det i denne bransjen. FASCINERENDE UTVIKLING Hva liker du best med jobben? Å utvikle! Bjørnar Huru, sjefen vår, sa engang at vi er utrolig heldige som får betalt for å leke og skape. Han har et poeng. I tillegg framhever han samarbeidet i avdelingen. Vi har mye å tilføre hverandre. Alle har sine spesialområder, og vi jobber godt sammen. Han der inne for eksempel, er en reser når det gjelder alle standarder. Det han ikke vet er heller ikke verdt å vite. MER FRITID Bjarte er pappa annen hver uke og annen hver helg for barna Oda (5) og Torjus (7). Jeg har plutselig fått mer tid for meg selv igjen. Men det har vært tøft. Han ble skilt i fjor vinter, og det har tatt tid å etablere en ny tilværelse med nye rutiner for både ham og barna. Det er jo ikke noe man vil. I ukene når han ikke har barna, bruker han mye av kveldene til trening, for det meste løping. Dette har han også tatt med seg inn i Malm Orstad. Vi har gått i gang med onsdagstrening. Hver onsdag klokken møtes de som vil til en jogge- eller gåtur. På det meste har vi vært 15 stykker, men nå, når sommeren nærmer seg, faller de av en etter en. Jeg tror jeg må skrive i mailen at folk må legge fra seg hagehanskene og stille på trening. Du må være litt streng i tonen, rett og slett! Det spørs om jeg ikke må det Noe sier oss at de det gjelder ikke akkurat kommer til å motta den strengeste mailen i verden, akkurat Bjarte er en relativt forsiktig type, smålåten på egne vegne og snill, selv om han helt klart har mer på lager enn det han til daglig lar komme til overflaten. Bak den stillfarne fasaden ligger lidenskapen på lur. ELG OG HJORT Jeg jakter. Måten han sier det på, sier i grunnen sitt. Med jakt er det enten eller. De to brødrene mine jakter ikke, selv om far var en lidenskapelig jeger. Jeg har definitivt arvet jaktgenet. Bjarte har blant annet tilgang på en støl med jaktterreng i Sirdal. Om høsten er de fleste helger booket. Til jakt. Og sist høst hadde han også med seg de to barna sine på tur. Hvordan gikk det? Utrolig godt! De hadde lyst til å være med. Vi dro til Solheimsdalen i Sirdal. Dersom det ikke gikk, var det forholdsvis enkelt å snu. Men barna holdt ut og vel så det. Klarte de å holde seg stille også? Musestille var de ikke, men det var ikke verre enn at vi felte en elg den helgen. Han henter fram bilder på mobilen. Smilende stolte unger står sammen med far bak det enorme dyret. Det kan virke som om begge har jaktgenet på plass. Det var utrolig kjekt å ha dem med. Han skryter ikke på seg kokkekunster, ei heller ulike tilberedningsmetoder, men forteller at han veldig gjerne spiser viltkjøtt. Hjort og elg. Fantastisk mat! Men kjøttet må være saftig. Og så legger han til: Stedet jeg oppholder meg mest i jaktsesongen er Vindafjord, mitt andre hjem, hvor jeg jakter hjort sammen med gode venner. Bjarte er en lidenskapelig jeger. Her er fra en av høstens turer, der han hadde med barna for første gang

8 ARBEIDSPLASS FOR TRENINGSVILLIGE NYANSETTELSER Malm Orstad rommer ikke utelukkende kontorer, møterom og produksjonslokaler. I underetasjen i hovedbygget åpenbarer det seg et rom med apparater uten slektskap til verken CNC- eller målemaskiner. Jeg trener mellom én og tre dager i uken. På kveldstid. Det passer best i forhold til familien, sier Ørjan Røed (31), trebarnsfar og salgsingeniør i Malm Orstad siden begynnelsen av Marit Todnem benytter seg jevnlig av treningsfasilitetene på jobb. Jaroslaw Knop (49), Nærbø Konstruktør Ansatt: Kom fra: Tritec Kent Andre Salte (20), Klepp St., CNC operatør Ansatt: Kom fra: Bjorland Maskinering Knut Tegle (31), Laland Mekaniker Ansatt: Kom fra: Ramirent STOR PLASS FOR TRENINGSVILLIGE Marit S. Todnem, også hun småbarnsforelder, benytter seg også av fasilitetene i kjelleren på arbeidsplassen. Nå trener jeg her inne én kveld i uken, i tillegg til fellestreningene hver onsdag kveld, forteller hun. Treningssalen i kjelleren på Malm Orstad, ja, for det er mer en sal enn et rom, må være minst 100 kvadratmeter. Her står studiosykler på rekke og rad, tredemøller, vektapparater og flere stativ med håndvekter i ulike vektklasser. Til og med et eget solarium skjuler seg bak en dør, i tillegg til gode garderobefasiliteter, selvsagt. Gry Norås (29), Klepp St. CNC Operatør Ansatt: Kom fra: Well Innovation Petter Olsen (46), Klepp Innkjøper Ansatt: Kom fra: Mechanica Bengt Helland (42), Ålgård Planlegger Ansatt: Kom fra: Jæren Maskinering NOE FOR ENHVER TRENING Er dere innom det meste av apparater? Absolutt ikke. Jeg holder meg stort sett til tredemøllen i tillegg til noe vektløfting. For meg som har en såpass stillesittende jobb, er det viktig å styrke skuldre, nakke og rygg, sier Ørjan. Marit er for tiden mest opptatt av syklene i salen. Jeg skal sykle Nordsjørittet for tredje gang. I fjor kom jeg i mål på sju timer, i 2010 måtte jeg bryte. Målet i år er å komme inn på noe kortere tid, og da må jeg trene! Hun har nylig tatt initiativ til en egen sykkeltrening i tilknytning til onsdagstreningene. Vi var få sist gang, men jeg satser på at vi blir flere i kveld, sier hun optimistisk. SYKLER TIL JOBB Ørjan Røed jobbet tidligere i Schlumberger i Tananger, med rundt én time i bil hver dag. Nå sykler han til jobb på fem minutter. Nærheten til arbeidsplassen er viktig, i alle fall når vi har små barn, sier han. Å kunne trille på sykkelen fra huset og til jobb både om morgenen og om kvelden, enten for å trene eller for å jobbe noen timer overtid, er enestående! Marit er enig. Hun bor enda nærmere arbeidsplassen enn Ørjan og har barna i barnehagen bare noen hunder meter fra Malm Orstad der hun jobber med dokumentkontroll. Det er nå snart to år siden hun sluttet i Halliburton for å begynne i Malm Orstad. I Halliburton visste jeg knapt hvem sjefen var, - her blir vi kjent med folk på en annen måte, ikke bare fordi vi er færre ansatte, er hennes oppfatning. Både Marit og Ørjan er godt fornøyd med at også familiemedlemmene kan benytte treningssalen på jobben. Vi trener på skift, smiler Ørjan. PLASS TIL FLERE Hvor mange av kollegaene som benytter seg av fasilitetene, vet de ikke. Men jeg tror mange i produksjonen trener etter jobb, eller dersom de jobber kveldsskift, - før arbeidsøkten, sier Marit. Ørjan samtykker. Han er imidlertid godt fornøyd med den gode plassen i treningssalen. Flere ganger, når jeg kommer rundt 21.00, har jeg lokalene omtrent for meg selv. Vi har plass til flere, ivrer Marit. Å kunne trille på sykkelen fra huset og til jobb både om morgenen og om kvelden, enten for å trene eller for å jobbe noen timer overtid, er enestående! Ørjan Røed benytter treningssalen i kjelleren på kontoret én til tre ganger i uken. ANSATTE I BRESJEN FOR ONSDAGS- TRIMMEN Treningssalen er én ting, men Malm Orstad har også et annet tilbud under navnet Onsdagstrimmen. Bjarte Bore og Ronny Time, to av de ansatte, er initiativtakere og pådrivere, og inviterer kollegaer til en jogge- og/eller spasertur hver onsdag kveld kl 19.00, hele året gjennom. Nå har også Marit Todnem lansert sykling som en del av Onsdagstrimmen, for de som ønsker det. Kristian Steinnes (30), Bryne Prosjektleder Ansatt: Kom fra: Aker Solutions NYE FAGBREV Hans Inge Kamil Witkowski Tom Ove Austrått Industrimekaniker Øksnevad Kontor og administrasjonsfaget Industrimekaniker VI GRATULERER! Oddmund Varhaug Industrimontør Frode Bjerkevoll (37), Bryne Grader Ansatt: Kom fra: Kverneland Group Steinar Oddane Industrimontør Leon Ravndal (34), Ålgård Sr. Salgsingeniør/ Ass. Salg og markedssjef Ansatt: Kom fra: Songa Offshore Tom Kjetil Oddane Industrimontør

9 SOSIALT VELLYKKET GOLFTREFF Onsdag 4. juni ble Malm Orstads årlige golfturnering avholdt med godt humør, deilig vær og velsmakende mat. Ansatte, kunder og samarbeidspartnere samlet seg på Stavanger Golfklubb, og stemningen var upåklagelig fra første utslag til siste ball var plassert i det attende hullet nesten fire timer senere. Totalt 32 spillere, fordelt på fire per lag, koste seg på en fin bane, der Tore Lunde stakk av med premien for «longest drive» og Svein-Olav Vagle ble premiert for å komme «closest to pin» da han på hull fem endte 4,05 meter fra hullet. Vinnerlaget ble til slutt lag 3, som bestod av Olav Gilje, Trond Amdal, Geir Magne Johsen og Svein Bratthammer, med 64,51 netto. Etter at køllene var lagt vekk ble det koselig sosialt samvær og mingling, samt en førsteklasses grillmeny fra kafeen på golfklubben. Folk stortrivdes i det herlige solskinnet og alle var enige om at det hadde vært en fin dag. Vi gleder oss allerede til neste år! Desember

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

misunnelig diskokuler innimellom

misunnelig diskokuler innimellom Kapittel 5 Trond og Trine hadde virkelig gjort en god jobb med å lage et stilig diskotek. De hadde fått tak i diskokuler til å ha i taket. Dansegulvet var passe stort med bord rundt hvor de kunne sitte

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Skrevet i samarbeid med Torbjørn Lysebo Ekelund Sitater er oversatt fra engelsk av Torbjørn Lysebo Ekelund

Skrevet i samarbeid med Torbjørn Lysebo Ekelund Sitater er oversatt fra engelsk av Torbjørn Lysebo Ekelund 2013 J.M. Stenersens Forlag AS Skrevet i samarbeid med Torbjørn Lysebo Ekelund Sitater er oversatt fra engelsk av Torbjørn Lysebo Ekelund Omslagsdesign: Teft design Omslagsbilde: Jeton Kacaniku Sats: akzidenz

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket

Månedsbrev fra Elgtråkket Månedsbrev fra Elgtråkket VIKTIGE DATOER: 5.oktober: elgjakta starter 12.oktober: markere Verdensdagen for psykisk helse. Hipp hurra for: Hans Christian som blir 5 år 11/10 og Geir som blir 63 år 19/10

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

5. Ikke lenger enn 1 side Leseren bruker kort tid på å lese jobbsøknaden din. Det må være kortfattet, tydelig og målrettet.

5. Ikke lenger enn 1 side Leseren bruker kort tid på å lese jobbsøknaden din. Det må være kortfattet, tydelig og målrettet. Tips til søknaden Her er 7 tips til en god søknad. 1. Enhver søknad må skreddersys! Ja, det er mye arbeid, men det lønner seg. Hvis teksten minner om en masseutsendelse er det liten sjanse for at den treffer

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Mine sirkler Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Bakgrunn: Kristin Mine sirkler Tok i bruk KAT- kassen i videregående skole Der møtte vi begrepet Mine sirkler Vi hadde et behov for å rydde i kaos Vi

Detaljer

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike I august har vi Velkommen til et nytt barnehageår alle nye og gamle barn og foreldre! August er forbi, og med den også en tid der vi har fått blitt kjent med mange nye barn og foreldre. Det har begynt

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg D et er en smilende salgs- og markedssjef som tar oss i mot i

Detaljer

Foreldre er lei testmaset i skolen

Foreldre er lei testmaset i skolen FIKK PLASS: Mari Helland Bay går i første klasse på Oslo Montessoriskole, og var en av de 20 heldige som fikk plass ved skolen i fjor. I fjor fikk halvparten nei. I år vil det være enda flere. Foto: Victoria

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg.

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg. Kapittel 1 Pappa og mamma hadde stilt inn høyttalerne i bilen sånn at musikken bare hørtes bak. Hedda kunne nesten ha så høyt volum hun bare ville. Hun hørte på sommerhits som var lystige og trallete,

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Frivillig arbeid på dagsenter for eldre Jeg har også begynt å jobbe på prosjektet mitt - Eldresenteret Fundacion Abuelitos de la Calle.

Frivillig arbeid på dagsenter for eldre Jeg har også begynt å jobbe på prosjektet mitt - Eldresenteret Fundacion Abuelitos de la Calle. Oktober 2012: Hei, Atlantis! Beklager at det har tatt meg så utrolig lang tid å svare. Jeg er opptatt nesten hele tiden, og når jeg ikke er ekstremt aktiv er jeg for trøtt til å gjøre noe! Alt i alt så

Detaljer

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug.

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug. Jeg hadde ingen forventning til NM Triathlon normaldistanse (1500 m svøm, 40 km sykling, 10 km løp), spesielt med tanke på opplevelsen jeg hadde under NM langdistanse i Haugesund for 4 uker siden der la

Detaljer

Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN...

Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN... UTDANNINGSVEIER: Skipper/Styrmann Maskinist Teknisk fagskole 2 år Fartstid som kadett Bachelorgrad ved høgskole 3 år Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN... Allmennfaglig påbygging OG KARRIEREMULIGHETER

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2)

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2) Av og til driver vi med veldig kompliserte øvelser på trening. Treneren oppmuntrer oss til å spørre dersom vi ikke forstår hva vi skal gjøre eller hvordan øvelsen kan gjøre oss bedre i kamp. Det er veldig

Detaljer

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning.

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning. Pasning og mottaksdrill For hver bane, sett opp 2 kjegler ca 15 meter fra hverandre. Plasser 2-3 spillere ved hver kjegle. Bruk 1 ball. Ballen spilles mellom spillerne hvor den første i rekka ved hver

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Oslo Golfklubb. et fantastisk sted å være!

Oslo Golfklubb. et fantastisk sted å være! Oslo Golfklubb et fantastisk sted å være! Oslo Golfklubb Landets eldste golfklubb, stiftet i 1924. Landets mest attraktive golfklubb: 2 500 medlemmer, hvorav 1800 aktive. 1 700 på venteliste. (jan 2013).

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2015. Hei alle sammen og VELKOMMEN til et nytt barnehage år! Vi har sakte men sikkert startet tilvenningen for nye barn inne på Sølje. Det er hele 8 nye barn som

Detaljer

Leksjon 3. Øvelser. Tilhørende filmer: Alle filmene på kursportalen under leksjon 3. Hverdagslydighet - Leksjon 3 - Familiehunden.

Leksjon 3. Øvelser. Tilhørende filmer: Alle filmene på kursportalen under leksjon 3. Hverdagslydighet - Leksjon 3 - Familiehunden. Leksjon 3 Øvelser Kontakttrening - distraksjoner Innkalling - trinn 3 Gå pent i bånd - repetisjon Sitt og bli - trinn 2 Gå på teppet - trinn 2 Passeringstrening - trinn 1 Ikke klikke når det ringer på

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Da er den første sommermåneden over, og vi på

Detaljer