Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR 1 2014"

Transkript

1 Malm NR MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON 1

2 LANSERER NY TMS Oppgraderingen av TMS en er et ledd i en større satsing på egne produkter. LEDER MANGE MULIGHETER FOR MALM ORSTAD Vi har nettopp fått i havn en femårs kontrakt med FMC Technologies worldwide. Riktignok har vi levert til dem i over 20 år, men rammeavtalen vi nå har inngått, er en bekreftelse på et mer forpliktende samarbeid, noe vi verdsetter høyt og ser på som en stor mulighet. Standhaftig jobbing over år har ført oss hit, og jeg er overbevist om at denne avtalen vil generere nye muligheter. Vi erfarer også at Malm Orstad begynner å få et navn ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Under OTC i Houston fikk vi flere eksempler på det, og vi opplevde det også i Singapore nylig. Flere aktører har merket seg bedriften vår, noe som både skyldes kunder som snakker godt om oss og produkter som fungerer etter hensikten. I tillegg tror jeg vi får betalt for en mer bevisst satsing på markedsføring og salg. I en bransje der stadig flere gjør seg gjeldende, og der internasjonale konkurrenter i voksende grad melder seg på, er det viktig å være synlig til stede. For selv om vi her nord fortsatt har et forsprang på konkurrentene våre både i kompetanse og innovasjonstakt, kommer de stadig nærmere. De fleste opererer dessuten med et lønnsnivå langt under vårt, ifølge Norsk Olje og Gass helt ned til halvparten av våre lønnskostnader. Dette vil helt klart få betydning på sikt. Akkurat hva det vil bety for oss, er vanskelig å spå. Men at vi må holde et kontinuerlig fokus på hvordan vi kan jobbe mest mulig effektivt, i alle operasjoner, er udiskutabelt. Vi har lenge snakket om å satse mer på utvikling av egne produkter og har til dels også gjort det. Men det er først nå framover at vi går aktivt inn for å fremme dette som en vesentlig gren i selskapet. Vi skal fortsatt være en skreddersømbedrift for kundene våre, men ser at vekstpotensialet for egne produkter er stort. Derfor kommer vi i større grad til å drive oppsøkende salg og jobbe proaktivt på dette området. For oss er det viktig at Malm Orstad er et godt sted å jobbe. Uten dyktige og fornøyde medarbeidere, kan vi ikke skape og utvikle framtidsrettede og gode produkter. Akkurat nå er tilgangen på fagpersonell relativt god. Ingeniørmangelen som vi opplevde for kort tid tilbake, er på hell. Vi noterer oss dessuten at flere aktører har valgt å slanke virksomheten. Det gjør rekrutteringsarbeidet enklere, samtidig som det minner oss om at vi hele tiden må være tett på markedet og ikke ta noe for gitt. Vi kommer ikke til å sette maskinene på pause, men tar sommerferie på skift. God sommer til dere alle! Vi kommer til å satse mer offensivt på egne produkter framover, sier Bjørnar Huru, sjef for engineering og assisterende daglig leder i Malm Orstad. Som et ledd i satsingen på egne produkter, lanserer Malm Orstad i disse dager et nytt og oppgradert Tether Management System (TMS). Vi har videreutviklet vårt allerede enkle og driftssikre Tether Management System med ny teknologi som blant annet gir muligheter for å nå større dyp, noe vi vet er ekstremt viktig for oljebransjen i dag, sier Bjørnar Huru, sjef for engineering og assisterende daglig leder i Malm Orstad. FULLT PÅ HØYDEN Den nye TMS en er et viktig løft for oss. Kan du utdype? Det betyr at vi er konkurransedyktige og kan tilby markedet et produkt fullt på høyde med våre konkurrenter, - og vel så det. Det oppgraderte subsea-produktet er inne i siste fase av engineeringsarbeidet og snart klar for fullskala produksjon. Oppgraderingen av TMS en er et ledd i en større satsing på egne produkter, eller rettere, en viktig del av vår nye markedsstrategi når det gjelder promotering og salg av egne produkter, påpeker Huru. Han understreker at Malm Orstad lenge har operert med egne produkter, og til dels også solgt svært godt av dem, men at de har vært for passive i forhold til å markedsføre dem. MER PROAKTIVE Vi har i for stor grad latt oss styre av forespørsler. Nå legger vi opp til en mer proaktiv linje og kommer i langt større grad enn tidligere til å satse på oppsøkende salg, ikke bare når det gjelder den nye TMS en, men også når det gjelder egne produkter generelt, påpeker Huru. Han er opptatt av at de skal satse like mye internasjonalt som nasjonalt. I Norge er markedet begrenset. Verden er større, smiler Huru som har jobbet i Malm Orstad i 14 år og som er tydelig stolt over den utviklingen bedriften har gjennomgått oppigjennom hele 2000-tallet. Malm Orstad er en breddebedrift. Vi har samlet så å si all kompetanse på eget hus og kan i de fleste tilfeller utvikle et produkt fra skissestadiet og frem til siste hånd på verket legges, beskriver Huru. Han tilføyer at de fleste bedrifter på Jæren mestrer maskineringens kunst, men at få utenom Malm Orstad, behersker engineeringsbiten. TONEANGIVENDE INNEN ENGINEERING Der er grunner for at vi har doblet omsetningen i løpet av de siste fire årene. Men det har også kostet, medgir han. Ifølge Huru ligger mye av verdiene i engineeringsarbeidet. En fullverdig engineeringsavdeling dreier seg om langt mer enn dyktige ingeniører. Det er selvsagt en forutsetning, men et konkurransedyktig engineeringsarbeid dreier seg i stor grad om velutviklede systemer. Den største investeringen vi har gjort i Malm Orstad finner du ikke i maskinparken, men i engineeringsavdelingen, i tegnearkivet. Her ligger de største verdiene, forklarer han. Ifølge Huru ligger Malm Orstad flere hestehoder foran de fleste andre når det gjelder engineering. Hva er grunnen til det? Vi har eiere som har våget å satse og som hele tiden jobber for å bygge og utvikle en kunnskapsbedrift, ikke en fabrikk. Dette dreier seg i stor grad om bedriftskultur. Vi har fått til noe unikt, og det skal vi skjøtte på best mulig måte i fortsettelsen. 2 3

3 EFFEKTIVT SAMARBEID MED ISLAND OFFSHORE Med Malm Orstads nyutviklede skiddeutstyr vil en operasjon som tidligere tok 30 minutter nå kunne gjennomføres på under halvparten av tiden. Intervensjonsfartøyet Island Wellserver skal etter planen ta i bruk det nyutviklede skidde utstyret allerede i september. Kjell Kleiveland (t.h.) i statusmøte med Island Offshores Kristell Nygård og Trond Eivind Larsen. Det nye skiddeutstyret Malm Orstad utvikler på oppdrag fra Island Offshore, vil kunne gi en enorm effektiviseringsgevinst for Statoils operasjon i Nordsjøen. Det nye skiddeutstyret skal installeres på Islands Offshores intervensjonsfartøy som Statoil benytter i gjeldende operasjon. OPPDRAG FOR STATOIL Intervensjonsfartøyet vårt, Island Wellserver, er en del av operasjonen til Statoil i Nordsjøen og skiddeutstyr til bruk i selskapets brønnintervensjonsarbeid der, forklarer Kristell Nygård, senior operasjonsingeniør i Island Offshore, et Ullsteinbasert rederi med til sammen 1200 ansatte og egen subseaavdeling på Forus. Vi har ansvar for drift og oppfølging av intervensjonsflåten til Island Offshore og har rundt 60 ansatte, supplerer topsite project manager i Island Offshore på Forus, Trond Eivind Larsen. Rederiet, som ble etablert for ti år siden, har i dag til sammen rundt 1200 personer i arbeid. FERDIG I SEPTEMBER Malmen treffer de to sammen med salgsingeniør Kjell Kleiveland i Malm Orstad. Der går de blant annet gjennom status og ser på den videre fremdriften i prosjektet. Etter planen skal det nye utstyret være ferdig installert på båten i Nordsjøen løpet av september måned. Vi er omtrent ferdige med engineeringsbiten og begynner om kort tid på planleggingen av selve produksjons- og testfasen, opplyser Kleiveland som har fulgt prosjektet siden starten. Han var også en av dem som besøkte fartøyet for å ta det eksisterende skiddeutstyret nærmere i øyesyn og for å få mannskapets innspill og behov med som et første innspill i produktutviklingsprosessen. Det er alltid viktig å snakke med de som opererer utstyret, fastslår Kleiveland enkelt. NÆRHET VIKTIG Skulle vi ha bestilt skiddeutstyr fra en av de store internasjonale leverandørene, hadde vi fått et allerede ferdigprodusert produkt. Take it or leave it! Her får vi selv være med å utvikle produktet. Dessuten betyr det mye for oss at Malm Orstad nærmest befinner seg i nabolaget vårt. Skulle det oppstå en feil eller et reparasjonsbehov, er veien fra Forus til Voll kort, sier Larsen. KVALITET I DETALJENE For vår del startet prosjektet med en behovsmelding fra Statoil som ville effektivisere operasjonen sin i Nordsjøen. Ifølge analyser hadde de sett at det gikk med uforholdsmessig mye tid til skiddearbeidet på båten. De utfordret oss til å komme med en løsning som reduserte tidsbruken. Vi gikk til noen vi visste ville få det til, smiler Nygård over bordet i møterommet på Malm Orstad. Island Offshore kjente selskapet på Jæren fra tidligere jobber og visste hva som bodde i jærbuene. Dessuten var Statoil allerede på overtid. Det hastet med å få et vellykket prosjekt på beina. Tiden er alltid en kritisk faktor, og som regel starter ethvert prosjekt med en oppgave som helst skulle ha vært løst i går, smiler Nygård. Malm Orstad snudde seg rundt og tok tak i oppgaven med det samme. Det var også et vesentlig moment for oss, legger hun til. MER ENN FORVENTET Den potensielle effektiviseringsgevinsten Malm Orstad etter en tid kunne presentere for Island Offshore, var langt høyere enn både de og Statoil hadde våget å forvente. Hvordan har dere løst dette? Vi måtte først bestemme oss for om vi skulle gå med små eller store skritt og om tempoet skulle være sakte eller hurtig. Svaret ble skrittløs gange, beskriver Larsen i Island Offshore og får et bekreftende nikk fra Kleiveland. Mens dagens utstyr beveger seg rykkvis fremover, og nærmest går to skritt fram og ett tilbake, vil det nye utstyret sørge for en kontinuerlig bevegelse over skinnene på båtdekket. Det gir en helt annen flyt, et høyere tempo og dermed en langt mer effektiv utstyrsforflytning, fortsetter han. FLERE EKSEMPLARER? Dersom det nye utstyret blir så godt som Malm Orstad og Island Offshore både tror og håper, er det stor sannsynlighet for at flere av intervensjonsfartøyene til Island Offshore får et tilsvarende utstyr med tiden. Vår erfaring med Malm Orstad er at de legger stor vekt på kvalitet, også i detaljene. Det er avgjørende, for det er som regel i detaljene det svikter. Derfor sitter vi her nå, og derfor har vi stor tro på prosjektet, oppsummerer Trond Eivind Larsen i Island Offshore. 4 5

4 Produksjonssjef Morten Orstad gjør plass for to nye målemaskiner i kvalitetskontrollen hos Malm Orstad. Her, i Vågen i Stavanger, i et av teltene, inviterer Malm Orstad kunder til servering og samtaler under ONS august. Foto: Minna Suojoki INVESTERER I PRESISJON En investering på fem millioner i nye målemaskiner, gjør at Malm Orstad kan heve nøyaktighetsnivået på sine kontrollmålinger ytterligere. MØT OSS PÅ ONS! Malm Orstad inviterer gamle og nye kunder til bords i Petro Medias telt i Vågen i Stavanger også under årets ONS som i år går av stabelen i dagene august. Vi høstet gode erfaringer fra denne måten å gjøre det på under sist ONS og ser fram til å ta imot kundene våre her også i år, sier salgs- og markedssjef i Malm Orstad, Idar Vassbø. Han stiller med et salgsteam på fem-seks personer under ONS. I tillegg vil Malm Orstad være representert med flere personer fra ledelsen. VIKTIG MØTEPLASS ONS er helt klart en viktig arena for oss. Det er en god anledning til å treffe kundene våre, noe vi legger stor vekt på. I tillegg er det et sted å knytte nye kontakter og ikke minst gjøre seg gjeldende blant de mange aktørene i bransjen. Synlighet er et viktig begrep i denne sammenheng, fortsetter Vassbø. Hele mennesker fra over 100 forskjellige land verden over er ventet til ONS og Stavangerregionen dette året. Rundt 1250 ulike utstillere vil ha sine stands på messeområdet. Her vil du også kunne treffe på Malm Orstad, men ikke på egen stand. TELT I VÅGEN Vi har vurdert tilstedeværelsen i Vågen, med eget bord i mer avslappende omgivelser fra kl til hver kveld, som en god og egnet arena for oss. Men vi er selvsagt til stede med folk også på messeområdet. For oss er det viktig å få et overblikk over hva som rører seg i markedet, påpeker Vassbø som var svært godt fornøyd med erfaringene fra sist ONS. Vi var et av de teltene som hadde størst trykk, sier han og legger til at de er fem selskaper som deler teltet, hver med hvert sitt runde bord til servering og samtaler. GOD DRØS Hvilke forventninger har du til årets ONS? Vi håper på godt besøk og ser fram til god drøs både med gamle og nye kunder. Sted: Petro Medias telt i Vågen, Stavanger sentrum. Tidsrom: august 2014 Åpningstider: kl Idar Wassbø, salgsog markedssjef i Malm Orstad. Malm Orstad på ONS Dokumentasjonskravene i bransjen øker stadig. For å holde tritt med utviklingen, er det helt nødvendig å gå til innkjøp av nye målemaskiner, sier produksjonssjef Morten Orstad. OGSÅ STØRRE DIMENSJONER Malmen treffer ham på kontoret i første etasje, vegg i vegg med produksjonshallen. Han er i farten. Det er mye som skjer. Likevel har produksjonssjef Orstad plass til mer. Trøkket er bra, men vi har langt mer å gå på. Mye tyder på at det befinner seg like rundt neste sving, sier han idet vi runder hjørnet og går inn i produksjonshallen for å ta dagens målemaskin nøyere i øyesyn. Den befinner seg i et eget rom inne i produksjonshallen. Også de nye maskinene vil få sin plass her. Den minste leveres i løpet av sommeren, mens den største, som har en høyde på seks meter, kommer i høst. Med denne åpner det seg nye muligheter for Malm Orstad. Med den store målemaskinen kan vi måle større deler enn vi kan i dag. Maskinen er såpass høy at vi faktisk må justere taket noe, opplyser Orstad. ENDA MER EKSAKTE MÅL Med de to nye målemaskinene øker Voll-bedriften ikke bare kapasiteten, men også presisjonsnivået. Orstad og hans medarbeidere kan med de nye maskinene måle hver eneste produktdel de legger i maskinen mer eksakt. Vi vil dessuten kunne gå lengre inn i produktene, 800 millimeter for å være eksakt. Det er en styrke, forklarer Morten Orstad videre. I tillegg til økt presisjon og kapasitet, vil det nye utstyret til Malm Orstad også bidra positivt med henblikk på effektiviteten. I noen av produktene vi produserer, må vi foreta målinger i flere operasjoner. Med nytt utstyr kan vi foreta langt de fleste målinger i én og samme operasjon. Det er en stor fordel, sier Orstad. HELT NØDVENDIG Morten Orstad anslår at rundt 20 prosent av produktene som produseres i produksjonshallen hos Malm Orstad, går gjennom målemaskinene. Med nytt utstyr, kan tallet fort bli høyere. Investeringen vil uansett være stor i forhold til det vi rent økonomisk får igjen for den. Når det er sagt, er det ingen vei utenom. Oljebransjen får stadig nye krav i forhold til dokumentasjon. Dette må vi ta hensyn til, og i høst er vi fullt på høyden. 6 7

5 ABSOLUTT Å ANBEFALE! De er to av i alt fem jenter som jobber i produksjonshallen til Malm Orstad. Karen Sele (22) er CNC-operatør og bas og Maria Dysjaland (19) er lærling i monteringsavdelingen. Jeg liker å bevege meg. Derfor passer monteringsarbeidet meg veldig godt, sier Maria som nærmest ved en tilfeldighet begynte som lærling i bedriften i august i fjor. Jeg passer på at alle maskinene får tildelt rett produksjonsordre i hennhold til produksjonsplanen. Karen Sele MONTERING FRAMFOR HELSE Hun valgte i utgangspunktet helsefag på videregående, men ble aldri overbevist om at det var det rette. Tanken var likevel å ta påbygningsåret, men jeg kom fram til at det var for dumt å gå i gang når jeg var så usikker på om det faktis var det jeg ville, sier hun. En samtale med en Malm Orstad-ansatt gjorde at hun fikk prøve seg i produksjonen i seks dager. Maria tok fri fra skolen og gikk inn i det ukjente. Det ga mersmak. Nå nærmer hun seg ett år av til sammen tre og et halvt år som lærling i bedriften. Tror du at du kommer til å begynne å jobbe her når du er ferdig? Det er vel ikke akkurat noe jeg kan bestemme, sier hun en tanke nølende. Du trenger ikke søke akkurat. De kommer nok til å spørre deg om du vil jobbe her, sier Karen som er utdannet CNCoperatør og har hatt fast jobb i Malm Orstad i to år nå. I vår fikk hun spørsmål om å gå inn i rollen som bas, noe hun takket ja til. BAS KAREN Jeg passer på at alle maskinene får tildelt rett produksjonsordre i hennhold til produksjonsplanen. Dessuten følger jeg opp den enkelte operatør i forhold til eventuelle problemstillinger, spørsmål og så videre... Det er kjekt. Jeg liker det! Jobben som bas betyr imidlertid ikke at hun har satt strek over selve CNCarbeidet. Karen trives også godt i rollen som CNC-operatør. Men som bas får jeg et helt annet overblikk og lærer mer om arbeidsprosessene. Det er interessant, legger hun til. FOLK MÅ FÅ VITE OM DET Maria Dysjaland, som er fra Tjelta i Sola kommune, er opptatt av at flere jenter burde få kjennskap til Malm Orstad. De fleste vet ikke om at det finnes jobber som denne. De må få vite det, ivrer hun. Jobben i monteringsavdelingen er både spennende og vekslende, og vi har et stort ansvar i å påse at alt stemmer. Noen ganger må vi gjenge, bore eller file for å få delene til å passe. Andre ganger tar jeg delene til kontrollmåling for å se at de faktisk stemmer, eller om noe er gjort galt, forteller hun. Jeg er bombesikker på at flere jenter ville like seg her, - i alle fall i monteringen, sier hun overbevisende og smiler mot Karen. Jeg vurderte CNC, men det blir for stillestående for meg, konkluderer hun. VAR OVERBEVIST I TIENDE Karen på sin side ble interessert i CNCfaget da hun første gang hørte om det, i tiende klasse. Malm Orstad var på besøk i klassen og presenterte virksomheten og de ulike fagretningene. Jeg landet på CNC der og da og visste at det var det jeg ville drive med. Vurderte du å søke lærlingeplass andre steder enn hos Malm Orstad? Nei, det kommer kontant. Presentasjonen gjorde inntrykk. Jeg likte Malm Orstad-folkene, og jeg er ikke blitt mindre overbevist etter å ha være her noen år. Karen framhever den løsningsorienterte bedriftskulturen. Her stopper ingen ikke opp med problemer eller beskylder andre for å være vanskelige eller for ikke å forstå. Holdningen her er som regel positiv, og det gjelder alle. Folk vil få det til. Det er tonen i bedriften. Maria samtykker. KVINNE PÅ MANNS GRUNN De to unge damene bekrefter at det er greit å slippe å tenke på hvilket antrekk de skal ha hver eneste dag. For antrekket er gitt. Hos Malm Orstad er det Malm Orstad-arbeidsklær som gjelder. Det er vernebriller, og det er vernesko. Hvordan er det å jobbe på en så mannsdominert arbeidsplass? Det går helt fint. Jeg har aldri fått et skjevt blikk eller en negativ bemerkning i forhold til jobben jeg gjør. Jeg høster snarere fordeler med det. Skal jeg bære tungt for eksempel, får jeg som regel hjelp, ler Karen. SKIFTARBEID Mens Maria jobber skift hver åttende uke, gjør Karen det annen hver uke. Det er forskjell på montering og CNC, sier Maria som er godt fornøyd med å ha en annen arbeidsuke seks ganger i året. Det er for eksempel langt lettere å få frisørtime på dagtid enn om ettermiddagen, smiler hun. Dagskiftet er fra til og kveldsskiftet fra til 00.30, fire dager i uken. Vi har fri fredagen når vi jobber kveldsskift, opplyser Karen som ikke kan se for seg en bedre arbeidsplass enn Malm Orstad. I alle fall ikke nå og sikkert ikke på en god stund enda om noen gang, tror hun. Jobben i monteringsavdelingen er både spennende og vekslende, og vi har et stort ansvar i å påse at alt stemmer. Maria Dysjaland 8 9

6 Sammen om det meste MALM ORSTAD I SPONSOR HOCKEY LEAGUE Malm Orstad stilte med eget lag under Oilers sponsorturnering i vår. Som stolt sponsor av Stavanger Oilers, ble Malm Orstad og alle andre Oilers-sponsorer invitert til en egen sponsorturnering, SHL, lørdag 22. mars. Tom Kjetil (29) og Steinar Oddane (59), far og sønn, tok fagbrevet samtidig, og jobber side om side i produksjonshallen hos Malm Orstad. At far og sønn tar samme fagbrev samtidig, jobber på samme sted og har sin faste lunsjplass i kantina, like overfor hverandre, omtrent hver eneste dag, hører til sjeldenhetene. Men de forekommer. For Steinar (59) og Tom Kjetil Oddane (29) stemmer beskrivelsen på en prikk. De fikk begge fagbrevet som industrimontør i vår og jobber nå side om side i produksjonshallen hos Malm Orstad. FRA INNSIDEN Vi arbeider for det meste med montering og vedlikehold av hydrauliske produkter, sier far Oddane og kikker på sønnen som nikker bekreftende. Det er han som har lengst fartstid i bedriften. Allerede som 17-åring begynte han lærlingetiden i industrimekanikerfaget hos Malm Orstad. Jeg hadde teorien, så fagbrevet som industrimontør var ingen stor affære, sier han. For far krevde det litt mer. Fem kvelder på kurs. Jeg hadde såpass mye relevant erfaring at det holdt, sier han. Steinar Oddane har jobbet som selvstendig næringsdrivende i rundt 25 år. Reparasjon av landbruksmaskiner, konkretiserer han. I perioder har han vært innleid hos andre, deriblant Malm Orstad. Han visste derfor godt hva han gikk til. Jeg var klar for å komme inn i faste former og slippe alt papirarbeidet, sier han. MYE NYTT Far Oddane gikk i sin tid på mekanikerlinjen på yrkesskolen. Alt undervisningsmateriell var på norsk, og data var et ukjent hjelpemiddel. I dag foregår alt på engelsk og så å si hele arbeidsprosessen dokumenteres på data. Et produkt er ikke ferdig før det er ferdigbehandlet i dataen. Slik er det blitt. Krevende? Det går i grunnen godt! Ord jeg i utgangspunktet ikke har inne, faller som regel på plass nokså fort. Og så er det jo ikke vanskelig å spørre folk rundt meg. HER SKAL VI VÆRE Begge er skjønt enige om at Malm Orstad er plassen i all overskuelig framtid. Det er en god og stødig arbeidsplass, mener yngstemann. Jeg har jo ikke så mye tid igjen ja, som yrkesaktiv, altså. Men det er her jeg skal være. En god arbeidsplass. Dere ser hverandre hver eneste dag nå? Det gjorde vi for så vidt før også, smiler far. Og lunsjen, sitter dere sammen der også? Ja, jeg må jo passe på at han får i seg nok mat, humrer far. Malm Orstads mest ihuga Oilers-fan, salgsingeniør Ruth Helland Olsen, regnet med å få med seg en liten håndfull motiverte spillere slik at de kunne danne lag med en annen sponsor om ikke annet. Men flere ville spille hockey, og Malm Orstad kunne stille med eget lag. MYE BESKYTTELSE Det var jeg utrolig godt fornøyd med, smiler Ruth. Litt utfordrende var det å skaffe utstyr til alle. I hockey må man ha så mye. Alle kroppsdeler skal beskyttes, - hode, legger, skuldre, albuer Vi manglet endel utstyr da vi stilte i DNB Arena lørdag morgen kl 07.00, men vi fikk lånt endel utstyr av Oilers så det ordnet seg greit. Første kamp for Malm Orstad-gjengen startet klokken SERIØS MOTSTAND Første motstander var Wellpartner. De gikk gjennom taktikken før kamp og virket skikkelig gira. Da de da oppdaget at vi ikke akkurat hadde de beste hockey skills, roet tempoet seg betraktelig. Totalt spilte Malm Orstad-gjengen tre kamper. Det ble tre tap, men med god hjelp fra motstanderne, klarte vi også å score noen mål. Det viktigste var å ha det kjekt OG sosialt, - og det hadde vi til gangs! Mellom kampene ble det servert både frokost og lunsj, og på kvelden var det middag på Bankplassen. Alle lag oppholdt seg i Ruth Helland Olsen, salgsingeniør og Malm Orstads mest ihuga Oilers-fan. arenaen hele dagen, så det ble mye mingling og sosialt samvær på tvers av sponsorene som deltok. MYE LATTER Hockeyferdighetene i Malm Orstad-gjengen var ikke helt på topp, men ifølge Ruth, tok spillerne det igjen på humøret. Det skal også nevnes at Malm Orstad under middagen ble utnevnt til årets nykommer med best innsats og minst utstyr. Hva med skøyteferdighetene? De fleste av oss hadde jo gått på skøyter før, men det begynte å bli noen år siden. Så vi briljerte ikke akkurat. Hun ler. IMPONERT! Malm Orstad bruker i stor grad sitt sponsorat i Stavanger Oilers som en del av sin kundepleie, og Ruth Helland Olsen, som jobber i salgsavdelingen, er imponert både over kvalitet og aktivitetsnivå. Stavanger Oilers har klart å skape stor entusiasme blant sponsorene sine, og vi for vår del bruker plassen vår i DNB Arena som en viktig del av kundepleien, sier hun. 300 PERSONER PÅ ISEN I sponsorturneringen stilte Oilers-sponsorene med 24 lag, og til sammen rundt 300 hockeyspillere med veldig varierende ferdighetsnivå var på isen denne lørdagen. Vi spilte mot Jadarhus, Well Partner og SFF. Det ble null poeng, men det tok vi ikke særlig tungt. Vi hadde en fantastisk dag og kveld i DNB Arena og gleder oss allerede til neste år. Men vi må nok legge oss i hardtrening litt tidligere slik at vi klarer å score litt flere mål

7 Da Bjarte Bore begynte som CNC-operatør i Malm Orstad var de rundt 26 ansatte i bedriften. I dag jobber han i engineeringsavdelingen, i en bedrift med godt 150 ansatte. JAKTER DE BESTE LØSNINGENE Torjus og Oda, det viktigste av alt. BLI KJENT MED Datteren Oda sørger for veggpynten på kontoret. NAVN: BJARTE BORE ALDER: 36 ÅR AVD: ENGINEERING UTDANNING: CNC-OPERATØR, SOLA OG TIME VIDEREGÅENDE SKOLE SIVIL STATUS: SKILT, FAR TIL ODA (6) OG TORJUS (7) BOSTED: KLEPP STASJON Bjarte Bore skaffet seg jobb i Malm Orstad allerede mens han gikk på videregående. I 1996 fikk han lærlingeplass som CNCoperatør, og i 2001 begynte han i engineringsavdelingen. Der har han holdt seg siden. Det er vanvittig kjekt! Du har aldri vurdert å bytte arbeidsplass? Det ville være feil å si at jeg ikke har lekt med tanken. Dessuten er vi jo i et område hvor det er arbeidsplasser i søkk og kav. Men jeg er blitt værende. Malm Orstad er en trygg og god arbeidsplass. Vi har et godt arbeidsmiljø, og jeg trives! Og så er vi vel litt sånn i vår familie; vi liker det trygge. Han smiler forsiktig. FRA CNC TIL DATA Men trygt var det ikke da Bjarte i 2001 gikk fra sin komfortsone bak CNC-maskinen og inn i teknisk avdeling, det som i dag er engineeringsavdelingen, i Malm Orstad. Han hadde en stund vært plaget med utslett, og legen frarådet ham å fortsette i produksjonen. Malm Orstad tilbød meg jobb i teknisk avdeling, noe jeg takket ja til, uten helt å vite hva det innebar. Godt var det, for selv om Bjartes flere år med CNC-arbeid var en stor styrke i møte med tegnebrettet, var læringskurven bratt. UTMATTENDE LÆRING Jeg visste knapt hvor av/på-knappen på en datamaskin var. Nå skulle jeg ikke bare lære meg å bruke den, men også et komplisert og omfattende tegneprogram. Jeg husker jeg var så utslitt da jeg kom hjem på ettermiddagene at jeg måtte legge meg nedpå, noe som aldri har skjedd verken før eller siden. Hvor lang tid tok det før du opplevde at du behersket din nye rolle? Et par år, kanskje Ikke for å traktere programvaren, men for å virkelig kjenne at jeg kunne jobbe selvstendig med oppgavene og ta ansvaret helt og fullt. UTLEID I dag er Bjarte en erfaren engineeringsmann, uten formell utdannelse, riktignok, men med lang og bred erfaring. Fram til jul er han utleid fra Malm Orstad til en kunde som har kjøpt tiden hans helt og fullt. Kan du si noe om hvilken kunde? Dessverre. Det er konfidensielt. Hva med prosjektet? Også det er hemmelig. Vi ser skissene på bordet. Han legger dem diskret til side når vi senere tar bilder. Slik er det i denne bransjen. FASCINERENDE UTVIKLING Hva liker du best med jobben? Å utvikle! Bjørnar Huru, sjefen vår, sa engang at vi er utrolig heldige som får betalt for å leke og skape. Han har et poeng. I tillegg framhever han samarbeidet i avdelingen. Vi har mye å tilføre hverandre. Alle har sine spesialområder, og vi jobber godt sammen. Han der inne for eksempel, er en reser når det gjelder alle standarder. Det han ikke vet er heller ikke verdt å vite. MER FRITID Bjarte er pappa annen hver uke og annen hver helg for barna Oda (5) og Torjus (7). Jeg har plutselig fått mer tid for meg selv igjen. Men det har vært tøft. Han ble skilt i fjor vinter, og det har tatt tid å etablere en ny tilværelse med nye rutiner for både ham og barna. Det er jo ikke noe man vil. I ukene når han ikke har barna, bruker han mye av kveldene til trening, for det meste løping. Dette har han også tatt med seg inn i Malm Orstad. Vi har gått i gang med onsdagstrening. Hver onsdag klokken møtes de som vil til en jogge- eller gåtur. På det meste har vi vært 15 stykker, men nå, når sommeren nærmer seg, faller de av en etter en. Jeg tror jeg må skrive i mailen at folk må legge fra seg hagehanskene og stille på trening. Du må være litt streng i tonen, rett og slett! Det spørs om jeg ikke må det Noe sier oss at de det gjelder ikke akkurat kommer til å motta den strengeste mailen i verden, akkurat Bjarte er en relativt forsiktig type, smålåten på egne vegne og snill, selv om han helt klart har mer på lager enn det han til daglig lar komme til overflaten. Bak den stillfarne fasaden ligger lidenskapen på lur. ELG OG HJORT Jeg jakter. Måten han sier det på, sier i grunnen sitt. Med jakt er det enten eller. De to brødrene mine jakter ikke, selv om far var en lidenskapelig jeger. Jeg har definitivt arvet jaktgenet. Bjarte har blant annet tilgang på en støl med jaktterreng i Sirdal. Om høsten er de fleste helger booket. Til jakt. Og sist høst hadde han også med seg de to barna sine på tur. Hvordan gikk det? Utrolig godt! De hadde lyst til å være med. Vi dro til Solheimsdalen i Sirdal. Dersom det ikke gikk, var det forholdsvis enkelt å snu. Men barna holdt ut og vel så det. Klarte de å holde seg stille også? Musestille var de ikke, men det var ikke verre enn at vi felte en elg den helgen. Han henter fram bilder på mobilen. Smilende stolte unger står sammen med far bak det enorme dyret. Det kan virke som om begge har jaktgenet på plass. Det var utrolig kjekt å ha dem med. Han skryter ikke på seg kokkekunster, ei heller ulike tilberedningsmetoder, men forteller at han veldig gjerne spiser viltkjøtt. Hjort og elg. Fantastisk mat! Men kjøttet må være saftig. Og så legger han til: Stedet jeg oppholder meg mest i jaktsesongen er Vindafjord, mitt andre hjem, hvor jeg jakter hjort sammen med gode venner. Bjarte er en lidenskapelig jeger. Her er fra en av høstens turer, der han hadde med barna for første gang

Malm NR 2 2014 VERDENS RASKESTE SKIDDESYSTEM

Malm NR 2 2014 VERDENS RASKESTE SKIDDESYSTEM Malm NR 2 2014 VERDENS RASKESTE SKIDDESYSTEM 1 ET KJØLIGERE MARKED LEDER ENDRINGER I OLJEBRANSJEN Det er urolige tider i bransjen. Daglig hører og leser vi om oljekrise og nedbemanning. For vår del merker

Detaljer

Malm NR 1 2015 VÅR FØRSTE 200K DUAL MRT PÅ VEI TIL SINGAPORE

Malm NR 1 2015 VÅR FØRSTE 200K DUAL MRT PÅ VEI TIL SINGAPORE Malm NR 1 2015 VÅR FØRSTE 200K DUAL MRT PÅ VEI TIL SINGAPORE 1 Takket være prosjekter til utlandet sitter vi på en tilfredsstillende ordrereserve til godt over sommeren. LEDER PÅ OFFENSIVEN Dagens situasjon

Detaljer

Malm KONTROLL PÅ KVALITETEN LEVERER TIL FMC STJERNEPROSJEKTET BLI KJENT MED MARTIN HOVDE NR 1 2012

Malm KONTROLL PÅ KVALITETEN LEVERER TIL FMC STJERNEPROSJEKTET BLI KJENT MED MARTIN HOVDE NR 1 2012 Malm NR 1 2012 KONTROLL PÅ KVALITETEN LEVERER TIL FMC STJERNEPROSJEKTET BLI KJENT MED MARTIN HOVDE 1 KONTROLL PÅ LEDER NÅ RETTER VI BLIKKET FRAMOVER Vi er allerede godt inne i 2012. Ordretilgangen er god

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Magne Sveen Ny styreleder i LBO

Magne Sveen Ny styreleder i LBO Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2014 Magne Sveen Ny styreleder i LBO Unikt kutteverktøy Jobben min: Jon Ekren Portrettet: Kenneth Yttervik Styrket Aberdeen-kontor NDT inspeksjon på Ekofisk

Detaljer

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier SUB n Et magasin utgitt av Oceaneering AS Desember 2009 Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier Tøffere tider...med muligheter OAS kjerneverdier Aktiv til jobb side 2 side 10 side 15 Tøffere

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

Nr. 86 JULI 2007. -nytt

Nr. 86 JULI 2007. -nytt Nr. 86 JULI 2007 -nytt TS-NYTT Nr. 86 Juli 2007 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidunn Øglænd Trykk: Allservice A/S Stavanger 3minutt med sjefen Me har hatt enn travel vår, og er inni den beste

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 NYTT NO. 105 NOV 2013 Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 PUKKVERK NO. 105 NOV 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Marked 6 Drift Kran 7 Drift Anlegg 8 Personal 9 Finans

Detaljer

jubileumstur til amsterdam

jubileumstur til amsterdam internavis nr. 2 2013 jubileumstur til amsterdam Innhold Frå redaksjonen 2 Vinterhelsing fra Inger 3 Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4 Kenneth Skrettingland, prosj. leder 6 Leif Jarle Vigre, driftsleder

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

Helge Muledal. Portrettet:

Helge Muledal. Portrettet: Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2013 Portrettet: Helge Muledal Statusrapport Ekofisk Engineeringsavdelingen utvider staben Nytt Tempo-rom Trondheim HMS: Helseovervåking Kajakktur til Moldeholmene

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Nr. 89 JULI 2008. -nytt

Nr. 89 JULI 2008. -nytt Nr. 89 JULI 2008 -nytt TS-NYTT Nr. 89 Juli 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidun Osgjelten Trykk: Allservice A/S Stavanger 3 minutt med sjefen Vårsesong og godt arbeidsver har bevirket

Detaljer

info Tema: Stor tro på vekst i anleggsbransjen Satser mot Sotsji Anette sagen klar for ol Volvo ECR235C: Ny 26-tonner i Cramo-stallen

info Tema: Stor tro på vekst i anleggsbransjen Satser mot Sotsji Anette sagen klar for ol Volvo ECR235C: Ny 26-tonner i Cramo-stallen info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2012 Volvo ECR235C: Ny 26-tonner i Cramo-stallen Tema: Stor tro på vekst i anleggsbransjen Frisør eller tannlege? Alle trives i moduler Satser mot Sotsji Anette sagen

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet:

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet: 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2004 Årgang 9 Securitasgjest Randi Flesland s. 3 Portrettet: Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12 Leder Takk for tilliten Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer