Brukerveiledning. TechniStar S1. Digital HD-mottaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. TechniStar S1. Digital HD-mottaker"

Transkript

1 Brukerveiledning TechniStar S1 Digital HD-mottaker Med CONAX kortleser og PCMCIA-grensesnitt for mottak via CI / CI+-moduler og DVR-opptaksfunksjon via USB-grensesnitt. For mottak av åpne og krypterte (dvs. VIACCESS, CONAX, IRDETO, SECA etc.) HD-satellittkanaler. DiSEqC 1.2

2 1 Innhold 1 Innhold Sikkerhetsråd Perioder uten bruk Deponeringsråd Viktige bruksmerknader Viktig informasjon om datasikkerhet Illustrasjoner Tilkobling av DVB-mottakeren Tilkobling til strømnettet Ekstern enhet Tilkobling til et fjernsynsapparat Hi-fi / surround-forsterker Digital Analog USB-port Nettverksport (RJ45) Første gangs installasjon Innstillinger Bruksspråk Grunnleggende innstillinger Land Tidssone Dato/tid Standby-klokke Fjernkontrollkode Hurtigstart Automatisk standby Bildeinnstillinger Bildeformat Bildevisning/zoom HDMI-oppløsning TV SCART-modus Lydinnstillinger Audiospråk Språk for undertekster Dolby Digital AV-synkronisering HDMI-lydformat Antenneinnstilling Multiantenne Skru DiSEqC av/på Still inn byttematrise Ytterligere innstillinger/lnb-egenskaper LNB-type Brukerdefinert LNB SatCR LNB/SatCR LNB (PIN) Testtransponder Rotasjonssystem

3 6.6 Spesialfunksjoner OSD-innstillinger DVR Automatisk sendermerking Mediaavspilling Koding Startmappe musikk/bilder/film LAN-nettverksinnstillinger IP-modus IP-adresse Subnetmaske Gateway DNS-server 1 / DNS-server WLAN-nettverksinnstillinger Valg av WLAN-nettverk Oppgi et WLAN-nettverk manuelt Kryptering SSID Nettverksnøkkel TCP/IP - innstillinger IP-modus IP-adresse Subnetmaske Gateway DNS-server 1 / DNS-server Gå ut av WLAN-nettverksinnstillinger Fjerntilgang Skru på fjerntilgang Portnummer Dynamisk DNS-tjeneste Vertsnavn Brukernavn Passord HDMI TechniLink Bruk av enheten Skru på Valg av bruker Skru av Valg av kanal Bruk av opp/ned-bryterne for kanal Bruk av talltastaturet Bruk av Navigator (kanaloversikten) Valg av liste Innhenting av blokkerte kanaler Gå tilbake til forrige valgte kanal Infoboks Visning av klokke- og programinformasjon Ytterligere programinformasjon Mottak av krypterte kanaler Volumkontroll

4 7.10 Valg av et annet språk Dolby Digital Skifte mellom TV/radio Transponder-informasjon Fryse rammen Tekst-TV Visning av undersider Stansmodus Modus for blandet visning Gå ut av tekst-tv Undertekster Bildezooming Elektronisk TV-guide (EPG/SFI) Innhenting av EPG/SFI-data Innhenting av den elektroniske TV-guiden Nå (Tabell med programmer som sendes nå) Neste Mer EPG/SFI-informasjon Programmering av EPG/SFI-timer Timer for kanalbytte, VCR-timer og alarm Timermeny Slette en timerhendelse i EPG/SFI EPG/SFI-kanaloversikt EPG/SFI-oversikt etter programtype (Sjanger) EPG/SFI-informasjon Avslutte EPG/SFI Sov-timer Timeropptak Manuell programmering av timeren Timeroversikt Timerinnstillinger (underrun/overrun-tid) Valg av en funksjon Spille av MP3-filer Sporinformasjon Hoppe over spor Ta pause Spoling fremover / bakover Gå tilbake et nivå Avslutte/gå ut av avspilling Avspillingsmodi for MP Sette opp en spilleliste Sette opp en MP3-spilleliste eksternt Spille av en spilleliste Vise bilder Vise neste/forrige bilde Rotere et bilde Gå tilbake et nivå Avslutte/gå ut av avspilling Lysbildefremvisning

5 Sette i gang lysbildefremvisning Ta pause Vise neste/forrige bilde Endre hastighet for bildeskift Rotere et bilde Spilleliste Sette opp en spilleliste Spille av en spilleliste Spille av filmer Ta pause/rammefrys Spoling fremover / bakover Avslutte avspilling Bruk av DVR-enheten Håndtere opptaksmedia Teste lesehastigheten Kontrollere DVR-kompatibilitet Kontrollere DVR-filsystemet Formatere mediet Definere opptaksmediet Opptak Umiddelbart opptak Starte opptak manuelt Avslutte opptak manuelt Avslutte opptak automatisk Timeropptak Timeshift-funksjon Stille inn bokmerker ved opptak Avspilling Hente inn DVR Navigator Fra normalmodus Mens et opptak er i gang Spille av opptak Spille av DVR-opptak Opptaksinformasjon Ta pause/rammefrys Spoling fremover / bakover Jog shuttle-funksjon Spoling fremover / bakover Sakte film Spill av ramme for ramme Lage et bilde Sette opp bokmerker Hoppe til bokmerker Avslutte et opptak Håndtere musikk/bilder/film Håndtere dine egne opptak Slette Foreldrekontroll Redigere Navigere til et punkt i opptaket

6 Funksjoner Innstillinger for bokmerker Hoppe frem til bokmerker Gi nytt navn til bokmerker Slette et avsnitt Kopiere et avsnitt Dele et opptak Gi nytt navn til et opptak Forstørre en video Håndtere musikk/bilder/film Kopiere Flytte Slette Sample MP3-filer/vise bilder/forhåndsvise filmer Eksportere/importere Forhåndsvise Slette Endre grunnleggende programoppsett Konfigurere TV/radiolister Gå inn i kanallistebehandling Velge en TV/radioliste Velge den fullstendige listen Legge til kanaler i en TV/radioliste Slette kanaler Slette fra den fullstendige listen Sortere kanaler EPG/SFI Foreldrekontroll Gå ut av kanallistebehandling Programmere den elektroniske programoversikten Oppdatere Oppdateringstid Velge en fjernsynssender Velge en radiosender Startkategori Starte oppdatering manuelt Foreldrekontroll / Visningstidskonto for barn Global foreldrekontroll Modus for PIN-forespørsel Forandre PIN-koden Tilgangsbegrensninger Blokkere en fjernsyns-/radiosender Velge en kanalliste Velge en kanal/kilde Blokkere filmer / DVR-funksjon Velge opptak Gå ut av opptaksvalg Blokkere musikkfunksjonen Blokkere bildefunksjonen Brukerspesifikk foreldrekontroll (visningstidskonto for barn)

7 Aktivere brukerspesifikk foreldrekontroll Håndtere brukerprofiler (visningstidskonto for barn) Brukernavn Kontoaktivering Modus for PIN-forespørsel Forandre PIN-koden Tilgangsbegrensninger Avblokkere fjernsyns/radiosender Velge kanallisten Velge en kanal/kilde Avblokkere film- / DVR- / opptak- / bilde- / musikkfunksjonen Tidsbegrensning/visningstid Kanalsøk/-skanning Etter søket/skanningen Serviceinnstillinger Aktiver fabrikkinnstillingene Slette alle kanaler Oppdatere programvare HDCP-innstilling Systemkonfigurasjon Krypteringssystem Fjerntilgang Hente inn mottakerens HTML-side Logge inn på mottakeren Programmere en ny timer-hendelse Nettverksstatus Logge ut av mottakeren Programvareoppdateringer via USB-grensesnittet Tekniske spesifikasjoner

8 HDMI, HDMI-logoen og High Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende HDMI Licensing LLC. Produsert under lisens gitt av Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-d-symbolet er varemerker tilhørende Dolby Laboratories. 2 Sikkerhetsråd For din egen sikkerhets skyld bør du lese sikkerhetsrådene før du bruker den nye mottakeren din. Produsenten tar ikke noen form for ansvar for skader forårsaket av uriktig håndtering eller av manglende overholdelse av sikkerhetsreglene. - Mottakeren må kun benyttes i tempererte omgivelser. - For å sikre tilstrekkelige ventilasjon må mottakeren plasseres på en flat og horisontal overflate, og ingen objekter må plasserer på topp av den. Den er utstyrt med ventilasjonshull for at varme skal spres fra enhetens innside. - Plasser ingen brennende objekter, f.eks. tente stearinlys, på toppen av mottakeren. - Utsett ikke mottakeren for vanndråper eller spray, og plasser ingen objekter fylt med væske, f.eks. vaser, på topp av mottakeren. Dersom vann kommer inn i mottakeren må du umiddelbart dra ut støpselet fra stikkontakten og deretter søke råd hos serviceavdelingen. - Bruk ingen varmekilder nær mottakeren som kan føre til at den varmes ytterligere opp. - Blokker ikke ventilasjonshullene. 8

9 - Mottakerens innfatning må aldri, ikke under noen omstendigheter, åpnes! Du risikerer elektrisk støt. All nødvendig reparasjon av mottakeren må kun utføres av kvalifisert servicepersonell. Under de følgende omstendighetene må du dra ut mottakerens støpsel fra stikkontakten og ta kontakt med en ekspert: > strømledningen eller støpselet er skadet > enheten har blitt utsatt for fuktighet eller væske har kommet inn i den > det oppstår betydelige feilfunksjoner > det er omfattende ytre skader på enheten. 2.1 Perioder uten bruk Under tordenvær eller ved langvarige perioder uten bruk (f.eks. ferie), bør mottakeren kobles fra strøm, og antennekabelen bør også fjernes. Før du kobler mottakeren fra strøm bør du sette den i standbymodus og vente til tidspunktet vises i skjermen eller til det røde LED-lyset vises. 2.2 Deponeringsråd Emballasjen du fikk mottakeren i består utelukkende av gjenvinnbare materialer. Du oppfordres til å sortere de ulike delene hver for seg, og bes kaste disse i tråd med lokalt regelverk for deponering av avfall. Når enhetens ikke lenger kan brukes, må den ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Den må tas til et innsamlingspunkt for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Dette angis av symbolet på produktet, brukerveiledningen eller emballasjen. Materialene kan gjenbrukes i tråd med merkingen deres. Gjennom å sikre at verdifulle råmaterialer i gammelt utstyr blir brukt på nytt gjør du en verdifull innsats for å beskytte miljøet vårt. Ta kontakt med lokale myndigheter for å få vite hvor din nærmeste gjenvinningssentral ligger. Pass på at brukte batterier fra fjernkontrollen ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet, men at de kastes på korrekt vis, enten i spesialbøtter for problemavfall eller hos innsamlingspunkter hos forhandler. 9

10 2.3 Viktige bruksmerknader Bruk av den digitale mottakeren forenkles gjennom bruk av såkalt On Screen Displays (OSD / visninger på skjermen). Dette betyr også at antallet brytere på fjernkontrollen er redusert. Alle funksjoner vises på skjermen, og kan kontrolleres ved hjelp av noen få kontrollbrytere. Funksjoner som logisk henger sammen kombineres i en "MENU" (MENY). Den valgte funksjonen vil være uthevet. Den valgte funksjonen vil være uthevet. De røde, gule og grønne "funksjonsbryterne" angis av fargesøylene nederst på skjermen. I ulike menyer angir disse fargesøylene ulike funksjoner som kan tas i bruk gjennom å trykke de tilsvarende bryterne ("multi-function keys" / multifunksjonsbrytere) på fjernkontrollen. "Function keys" (funksjonstaster) er kun aktive når en kort beskrivelse vises i det tilsvarende feltet. Bryteropplysninger og terminologi som vises i OSD-menyen vises i fet skrift i denne brukerveiledningen. Hjelp: der hjelp er tilgjengelig, kan du trykke den blå funksjonsbryteren i menyene for å vise hjelpetekst; trykk igjen for å lukke hjelp-vinduet. 2.4 Viktig informasjon om datasikkerhet Før du levere mottakeren din til leverandøren med henblikk på vedlikehold, anbefaler vi at du fjerner alle lagringsmedia eller dataenheter. Å hente tilbake tapte data er ikke del av vedlikeholds- eller reparasjonsarbeidet. TechniSat tar intet ansvar for tap av eller skade på data som oppstår ved reparasjonsarbeider. 10

11 3 Illustrasjoner Mottakerens fremside On/Stand-by (På/standby) Piltaster LED-display CI-modulspor OK Kortleser: > Sett CONAX-smartkortet inn i kortleseren (med gullbrikken vendt ned og fremover) og skyv det så langt inn som det går. Sette inn CI / CI+-modulen: > Les instruksjonene fra CI/CI+-modulens produsent og kortprodusenten. > Sett smartkortet du ønsker inn i den passende CI-modulen. > Sett deretter CI-modulen forsiktig inn i sporet. Mottakerens bakside Nettverksport TV Scart-port Video ut DC-inngang LNB inn USB-port HDMI ut Audioutgang (digital) Audioutganger (analoge) 11

12 Fjernkontroll Lyd av/på Numeriske taster 0/AV Record (Opptak) Flerfunksjonsbrytere Piltast opp Venstre piltast Pltast ned EPG/SFI TV-/radiomodus Kanal + Kanal - Tekst-TV På/Av* Frys ramme Jog shuttle av/på På/standby Valg* ved bruk av TV: Lyd/undertekstvalg, spesialfunksjoner Ved bruk av radio: Velg stasjon ved å endre subcarrier for lyd rød Spol tilbake grønn Stopp, DVR-navigator gul Pause, avspilling blå Spole fremover, Zoom/format Høyre piltast OK Kanalliste på/av Info Tilbake Volum + Volum - Meny på/avlyd av/på Språkvalg* PIP (bilde-i-bilde) Timer for sovemodus * Denne funksjonen er kun tilgjengelig dersom de relevante dataene sendes på det valgte kanalsporet. Fjernkontrollvalg: gjennom å endre fjernkontrollvalg kan du kontrollere to mottakere og en TechniSat-TV med samme koding via denne fjernkontrollen. > For å gjøre fjernkontrollvalget trykker du bryteren du ønsker (SAT1, SAT2 eller TV) og OK samtidig! Vær oppmerksom på: for at mottakeren skal fungere må fjernkontrollvalget her og fjernkontrollkoden du har stilt inn stemme overens. 12

13 4 Tilkobling av DVB-mottakeren a. Tilkobling til strømnettet b. Koble LNB-en til LNB-inngangen på DVB-mottakeren. c. HDMI-forbindelse mellom DVB-mottakeren og fjernsynsapparatet. d. Scart-forbindelse mellom DVB-mottakeren og fjernsynsapparatet. e. Koble lydutgangene til et hi-fi-system. b c d a e De følgende referansene (a b c etc.) knytter seg til bildet på forrige side, s

14 4.1 Tilkobling til strømnettet Den digitale mottakeren bør bare kobles til strømnettet etter at du har fullført tilkoblingene til de diverse andre komponentene. Dette vil hindre skade på digitalmottakeren eller andre komponenter. a Så snart du har fullført alle de andre tilkoblingene i samsvar med de følgende avsnittene bruker du de medfølgende strømadapteren for å koble mottakeren til et strømuttak på 230 V/50-60 Hz. 4.2 Ekstern enhet b Bruk en passende koaksial kabel for å koble mottakerens LNB-inngang sammen med den eksterne enheten din. 4.3 Tilkobling til et fjernsynsapparat c Koble mottakeren (HDMI-utgang) og TVen (HDMI-inngang) sammen med en HDMIkabel. Dersom fjernsynet ditt er riktig utstyrt, skal det automatisk skifte til HDMI-inn når digitalmottakeren er skrudd på. Alternativt: d Koble mottakeren (TV SCART socket) og TV en (SCART socket) sammen med en SCART-kabel. Dersom fjernsynet ditt er riktig utstyrt, skal det automatisk skifte til AV, og dermed satellittmodus, når digitalmottakeren er skrudd. Det kan være nødvendig å justere signaltype på TVen din. 4.4 Hi-fi / surround-forsterker For å få best mulig lydkvalitet, kan du koble digitalmottakeren din til en hi-fi/surround-forsterker Digital e Dersom forsterkeren din har en passende elektrisk eller optisk inngang, kan du koble elektrisk AUDIO UT DIGITAL-utgangen sammen med den elektriske eller optiske inngangen på forsterkeren. Avhengig av signalet levert av hver kringkaster, er samplingsrater på 32, 44.1 og 48 khz tilgjengelig. I tillegg er også Dolby Digital-signal tilgjengelig Analog f Bruk en passende kabel for å koble sammen RCA-utgangene Audio R (høyre) og Audio L (venstre) på digitalmottakeren med en inngang på hi-fi-forsterkeren (dvs. CD eller AUX; legg merke til at phono-inngangen ikke er egnet!). 4.5 USB-port USB-porten brukes for oppdatering av styringsprogramvaren, samt for visning av bilder / avspilling av musikk og filmer. 4.6 Nettverksport (RJ45) Du kan bruke nettverksporten for å koble mottakeren til det eksisterende nettverket ditt. Dette lar deg bruke TechniSat Mediaport til å kopiere DVR-opptak og MPEG-, MP3- og JPG-filer til 14

15 datamaskinen din. Dessuten kan du bruke funksjonene for avspilling av MPEG, MP3 og JPG for å få tilgang på MPEG-, MP3- og JPG-filer som er lagret og delt på stasjoner knyttet til nettverket. 5 Første gangs installasjon Når du bruker mottakeren for første gang vises vinduet med installasjonsveiviseren AutoInstall. Installasjonsveiviseren lar deg gjøre de viktigste innstillingene på digitalmottakeren din på enklest mulig måte. Hvert trinn i installasjonsprosessen forklarer hvilke innstillinger som kan gjøres. I vinduet for start av installasjonsveiviseren kan du avbryte førstegangsinstallasjonen gjennom å trykke den røde funksjonsbryteren. Mottakeren begynner da å kjøre standard forhåndsprogrammering. Under de følgende installasjonstrinnene kan du bruke den grønne funksjonsbryteren for å godta de forhåndsvalgte innstillingene og fortsette til neste trinn i installasjonen. Gjennom å trykke den røde funksjonsbryteren kan du gå tilbake til forrige installasjonstrinn. På denne måten kan du når som helst korrigere feil. Vennligst følg instruksene som vises på skjermen. Bruksspråk > Når installasjonsveiviseren starter får du først opp et vindu for valg av operating language (bruksspråk). Landinnstilling > Bruk piltastene for å velge landet mottakeren skal brukes i. Tidssone og kanallistesortering avhenger av dette valget. Bildeformat > Bruk piltastene venstre/høyre for å stille inn bildeformat for fjernsynsapparatet du har koblet til. Automatisk bildejustering på fjernsynet ditt avhenger av dette valget. Antenneinnstilling Under dette installasjonstrinnet kan du tilpasse digitalmottakerens innstilinger til antennens oppsett. Kanalsøk Dersom du ønsker å kjøre gjennom et kanalsøk, går du frem på følgende måte: > Bruk piltastene opp/ned for å velge All channels (Alle kanaler)-feltet dersom du ønsker å søke etter både åpne og krypterte kanaler, eller All unencrypted channels (Alle ikke-krypterte kanaler) om du bare ønsker å søke etter åpne kanaler. > Når du starter søket ved bruk av den grønne funksjonsbryteren kjøres et automatisk søk. Dette vil søke etter kanaler på alle satellittene som ble satt opp under antenneinnstilling. Prosedyren kan ta flere minutter. Vennligst legg merke til alle meldinger som vises på skjermen. Programvareoppdatering Etter at du har utført antenneinnstilling, vil digitalmottakeren kontrollere om ny programvare for mottakeren er tilgjengelige via satellitt. Dersom ny programvare er tilgjengelig kan du utføre en automatisk programvareoppdatering. 15

16 Laste inn EPG/SFI-data Fjernsynsapparatet ditt har en EPG (elektronisk programoversikt). Du må først få mottakeren til å laste ned EPG-dataene fra satellitten for å muliggjøre visning av den elektroniske programguiden. Av denne årsaken vil mottakeren automatisk starte nedlastning av EPG/SFI-data etter at kanallisteoppdatering eller kanalsøk er fullført. Denne prosessen kan ta opp til 30 minutter. > Dersom du ikke ønsker å vente på at EPG/SFI-dataene skal lastes ned kan du hoppe over denne prosessen. For å gjøre dette trykker du på den gule funksjonsbryteren (Skip (Hopp over)). EPG/SFI-dataene vil da automatisk bli lastet ned påfølgende natt. Du kan også oppdatere manuelt på et hvilket som helst tidspunkt. Gå ut av installasjonsveiviseren > Bekreft sluttmeldingen i installasjonsveiviseren gjennom å trykke den grønne funksjonsbryteren Close (Lukk) for å gå tilbake til normalmodus. 6 Innstillinger Nå som du har koblet til den nye mottakeren din og begynt å ta den i bruk kan du tilpasse funksjonene dens i tråd med dine ønsker. 6.1 Bruksspråk Denne menyen lar deg stille inn hvilket språk som skal brukes i alle menyen i tråd med hvilket du ønsker. 6.2 Grunnleggende innstillinger Her kan du tilpasse mottakeren til dine ønskede innstillinger Land Denne funksjonen aktiverer automatisk veksling fra sommertid til vintertid og setter opp tidsforskjell i forhold til Greenwich Mean Time (britisk tid) Tidssone > Dersom du har valgt user-defined (brukerdefinert) under Country (Land), trenger du kun å justere tiden til ditt lokale klokkeslett med piltastene venstre/høyre. For Norge er tidsforskjellen +1 time (+2 hvis sommertid) Dato/tid I denne menyen kan du velge om dato og tid skal leses automatisk når mottakeren skrus på eller om den skal leses fra en forhåndsdefinert kanal Standby-klokke Her kan du velge om klokkeslettet skal vises i displayet når mottakeren er i standby-modus. Mottakeren bruker mindre strøm i standby-modus dersom standby-klokken er skrudd av Fjernkontrollkode Her kan du velge om mottakeren din skal tilknyttes fjernkontrollvalget SAT1 eller SAT2. > For å gjøre dette holder du nede Remote control code (Fjernkontrollkode)- bryteren, deretter trykker du OK-bryteren på fjernkontrollen til koden du ønsker vises. 16

17 6.2.6 Hurtigstart Her kan du velge å skru hurtigstart av og på. Dersom Fast start (hurtigstart)-funksjonen er skrudd på vil mottakeren din starte raskere fra standby. Dette vil imidlertid øke strømforbruket i standbymodus Automatisk standby Innstillingen for automatisk standby skrur automatisk mottakeren over på standby etter en forhåndsdefinert tidsperiode har løpt ut, gitt at mottakeren ikke har vært benyttet i løpet av denne perioden. 6.3 Bildeinnstillinger For å optimalisere digitalmottakeren din for bruk med fjernsynsapparatet ditt kan du gjøre ytterligere innstillinger under Picture settings (Bildeinnstillinger)-menyen Bildeformat > Bruk piltastene venstre/høyre for å stille inn fjernsynsapparatets bildeformat til 4:3 eller 16:9. Denne funksjonen vil automatisk stille inn bildeformatet slik at det passer fjernsynsapparatet ditt Bildevisning/zoom Denne funksjonen avgjør hvordan programmer sendt i 4:3-format (standard fjernsynsformat) vises på et 16:9 bredskjermsfjernsyn HDMI-oppløsning > Trykk OK-bryteren for å åpne vinduet med tilgjengelige oppløsningsinnstillinger TV SCART-modus > Her kan du stille inn mottakeren din til S-Video eller FBAS (for standardfjernsyn) i overensstemmelse med fjernsynet ditt. 6.4 Lydinnstillinger For å optimalisere digitalmottakeren din for bruk med fjernsynsapparatet ditt kan du gjøre ytterligere innstillinger under Sound settings (Lydinnstillinger)-menyen Audiospråk > Trykk OK-bryteren for å åpne vinduet med tilgjengelige oppløsningsinnstillinger. Legg merke til at valg av lydspråk for den pågående bruksperioden setter språket som foretrukket. Gjennom å skru mottakeren av og på igjen eller gjennom å stille inn språket på nytt blir lydspråket automatisk satt opp på ny Språk for undertekster Du kan vise undertekster fra tekst-tv eller DVB-undertekster på DVB-mottakeren din. Så lenge det definerte språket sendes vises disse automatisk. Dersom det ikke er valgt noe undertekstspråk eller dersom det ikke er noen sending i det valgte språket kan undertekster skrus på manuelt. Dette angi av -meldingen Dolby Digital Noen filmer sendes i Dolby Digital-format. Dette angis i informasjonsvinduet med Dolbysymbolet etter at et program er valgt. 17

18 Dersom du har en Dolby Digital 5.1-kanalforsterker kan du nyte noen filmen i 5.1-kanalers Dolby Digital-lyd, hvis denne kringkastes. Det eneste kravet er at den digitale utgangen Audio Out Digital må være koblet til den digitale inngangen på Dolby Digital 5.1-kanalforsterkeren din. Dersom Dolby Digital er skrudd on (på) vil slike programmer automatisk vises i Dolby Digital-formatet. Hvis funksjonen er skrudd off (av), kan Dolby Digital skrus på manuelt AV-synkronisering > Bruk piltastene venstre/høyre for å stille inn AV-synkronisering slik at bilde og lyd er synkronisert med hverandre HDMI-lydformat > Bruk piltastene venstre/høyre for å velge denne funksjonen og sett lydformatet for HDMI-ut til PCM eller Bitstream (ingen volumkontrollvalg). 6.5 Antenneinnstilling De følgende innstillingene kan gjøres i denne undermenyen: Multiantenne Dersom mottakeren brukes sammen med en Multiantenne LNB kan du bruke dette menyvalget til automatisk justering av skifteposisjonene til Multiantenne LNB Skru DiSEqC av/på DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) er et digitalt kontrollsignal for kontroll av DiSEqC-kompatible komponenter via antennekabelen. Dersom den eksterne enheten din er utstyrt med DiSEqC-komponenter, må du skru DiSEqCkontrollfunksjonen på Still inn byttematrise Menyen lister opp de fire skiftekriteriene for DiSEqC-kontroll. Mottakeren din er forhåndsprogrammert slik at ASTRA 19.2 øst mottas på innstilling A/A og Eutelsat 13.0 øst mottas på innstilling B/A på en multibryter. Hvis skiftematrisen på din mottaksenhet er annerledes satt opp, eller dersom du mottar andre satellitter, kan du justere innstillingene på digitalmottakeren til innstillingene på mottaksenhet som beskrevet i det påfølgende Ytterligere innstillinger/lnb-egenskaper Etter at du har satt opp DVB-mottakerens skiftematrise slik at den svarer til mottaksenheten må du fremdeles kontrollere og - om nødvendige - korrigere LNB-innstillingene for mottaksenheten din. > For å gjøre dette bruker du piltastene venstre/høyre for å velge markøren i Configuration (Konfigurasjon)-kolonnen. > Bruk deretter piltastene opp/ned for å velge Next (Neste)-feltet på linjen der du ønsker å kontrollere eller forandre innstillingene. > Bekreft med OK. En undermeny vises, der du kan sette opp LNB-innstillingene og en testtransponder. > Bruk piltastene for å velge punktet du ønsker å endre og rediger det som angitt. 18

19 LNB-type > På denne linjen benytter du piltastene høyre/venstre for å angi LNB-typen du bruker. Valgene er Single LNB, Quatro LNB, Multiantenne LNB, SatCR LNB, SatCR LNB (PIN), DisiCon 1 LNB, DisiCon 2 LNB, DisiCon 4 LNB, C-Band LNB, Circular LNB og dessuten User LNB (brukerdefinert LNB) dersom LNB-data må oppgis manuelt. > Innstillingen godkjennes ved å trykke OK-bryteren Brukerdefinert LNB Dersom du har valgt User LNB (Brukerdefinert LNB) som LNB-type kan ytterligere innstillinger gjøres: LOF low (LOF lav) LOF (local oscillator frequency) er frekvensen der en LBN konverterer den mottatte frekvensen til den såkalte første middelfrekvensen, som kan deretter mottas av DVBmodulen. Såkalte universelle LNB-er fungerer med 2 LOF-er for å kunne konvertere hele frekvensvidden på 10.7 til 11.8 GHz (lavbånd) og 11.7 til GHz (høybånd). > Under LOF low (LOF lav) i dette feltet kan du bruke nummertastene for å skrive inn lavbånds-lof for din LNB. Høybånd > Under LOF low (LOF lav) i dette feltet kan du bruke nummertastene for å skrive inn lavbånds-lof for din LNB. Skifte mellom LOF høy/lav > Under LOF trans. (LOF-bytte) i dette feltet kan du bruke nummertastene for å skrive inn frekvensen der LNB-en skifter fra lavbånd til høybånd SatCR LNB/SatCR LNB (PIN) Dersom du har valgt SatCR LNB eller SatCR (PIN) som LNB-type, må du angi en abonnentfrekvens for mottakeren, ved bruk av PIN-kode om nødvendig. Dette gjøres på følgende måte: > Bruk piltastene for å velge Setup (Oppsett)-feltet og bekreft med OK. Oppsettsmenyen hentes inn. > Bruk piltastene for å velge SatCR scan-feltet og trykk OK-bryteren. Et automatisk søk etter abonnentfrekvenser for den tilknyttede SatCR LNB-en begynner. Etter -søket vises frekvensene som ble funnet. > Bruk nummertastene for å skrive inn en av frekvensene som ble funnet i Frequency (Frekvens)-feltet. > Når du bruker en SatCR LNB med PIN-støtte bruker du nummertastene for å skrive inn PIN for frekvensen i PIN code (PIN-kode)-feltet. Legg merke til at hver abonnentfrekvens på SatCR LNB bare kan tilknyttes til en mottaker, hvis ikke kan det oppstå gjensidig inkompatibilitet i måten enhetene mottar og skifter modi på. > Gå ut av oppsettsmenyen gjennom å trykke Back (Tilbake)-bryteren Testtransponder De følgende punktene i denne menyen er kun nødvendige å ta i bruk dersom du ønsker å kontrollere et satellittsignal fra en spesifikk satellitt. Du kan finne data for dette i kanallistene i spesialtidsskrifter, eller via Internett. 19

20 Transponderfrekvens > På denne linjen benytter du nummertastene for å skrive inn frekvensen der digitale kanaler sendes. Polarisering > Bruk piltastene venstre/høyre for å skrive inn polariseringsnivået du ønsker (horisontalt eller vertikalt). Symbolrate Symbolraten angir mengden data kringkastet per sekund. Dette vil typisk være (27500 symboler i sekundet). > Bruk nummertastene for å skrive inn den tilsvarende symbolraten. Signalnivå/kvalitet Dersom du har oppgitt riktige opplysninger for testtransponderen vil signalstyrken og -kvaliteten angis på disse linjene Rotasjonssystem Når du bruker digitalmottakeren med en roterende antenne med en DiSEqC-motor (nivå 1.2), må du skru DiSEqC control (Disecq-kontroll) on (på) og angi parametre i tråd med mottaksenheten din. 6.6 Spesialfunksjoner I denne menyen kan du angi tekststørrelse og visningslengde for Infobox (informasjonsboksen). Du kan også skru radiobakgrunnsbildet på eller av og sette opp innstillinger for avspilling av media OSD-innstillinger I denne undermenyen kan du angi tekststørrelse for f.eks. EPG (den elektroniske programoversikten) eller den utvidede programinformasjonen. Du kan velge hvor lenge Infobox (infoboksen) skal vises etter skifte av kanal. Du kan også skru radiobakgrunnsbilde på eller av DVR I denne undermenyen kan du velge hvorvidt en MP2-fil skal også settes opp i tillegg til opptaksfilen når du gjør DVR-opptak av radioprogrammer. Etter overføring av en slik til en datamaskin kan den enkelt konverteres til andre lydformat ved bruk av passende programvare Automatisk sendermerking Denne funksjonen kan benyttes ved opptak til en harddisk (DVR-opptak), for å automatisk legge til bokmerker i opptaket når programskifte utføres i løpet av et opptak. Disse bokmerkene navngis i tråd med programtittelen. Dette gjør det enklere å kontrollere programstart ved avspilling eller redigering av et DVR-opptak. De nødvendige dataene (programendring og -tittel) tas fra senderens datastrøm. Dersom et bokmerke har fått feil navn eller er uriktig plassert indikerer dette en uriktig programtittel i datastrømmen eller at en programendring ble angitt for tidlig eller sent Mediaavspilling I denne undermenyen kan du velge startmappe for avspilling av media (musikk, bilder og film). Etter å ha hentet inn mediaavspilling (musikk), mediaavspilling (bilder) eller mediaavspilling (film), starter dette i mappen du har angitt. 20

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

DIGIT MF4-K. BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO 25.10.2007 10:53 Uhr Seite 1

DIGIT MF4-K. BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO 25.10.2007 10:53 Uhr Seite 1 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO 25.10.2007 10:53 Uhr Seite 1 NO DIGIT MF4-K FI DA SV NO Med integrert dekodersystem og PCMCIA-grensesnitt for innsetting av CI-modul. For mottak av kodede og ukodede (f.eks.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er et 100

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon Denne veiledningen gir deg en rask oversikt over hvordan du benytter opptaks- og pausefunksjonen

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene Force Type 2 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 59.0. Den gjelder for modellene 1144 1145 1155 1188 1199 516 536 556 -------------------------------------------------------- Mål signalstyrke

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

Brukerveiledning 2012

Brukerveiledning 2012 Brukerveiledning 2012 SnapTV TV-portal Dette er hovedmenyen der du finner dine funksjoner og tjenester. Naviger mellom portalikonene med høyre/venstre piltast og trykk OK for å velge ønsket funksjonalitet.

Detaljer

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene:

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene: Force Type 1 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 49.0. Den gjelder for modellene: 1122 1130 1133 -------------------------------------------------------------------------- Kanalsøk steg

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 NAVIGASJON VED HJELP AV FJERN KONTROLL OG TASTATUR S 8 3 TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER S 10 4 ALTIBOX TV OVERALT S 13 5 OPPTAKSDEKODER

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

1 Innhold 1 Innhold Sikkerhetsråd Illustrasjoner Tilkobling av DVB-mottakeren...13

1 Innhold 1 Innhold Sikkerhetsråd Illustrasjoner Tilkobling av DVB-mottakeren...13 1 Innhold 1 Innhold...2 2 Sikkerhetsråd...8 2.1 Perioder uten bruk...9 2.2 Deponeringsråd...9 2.3 Viktige bruksmerknader...10 2.4 Viktig informasjon om datasikkerhet...10 3 Illustrasjoner... 11 4 Tilkobling

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN 1 Fjernkontrollen s. 3 Koble til bredbånd s. 4 Pause, spole og opptak s. 5 Finn frem i menyen s. 6 Finn tv-kanal s. 7 Start forfra s. 8 Reprise s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Multimodem ZyXEL P-2812

Multimodem ZyXEL P-2812 Multimodem ZyXEL P-2812 Bruksanvisning, versjon 1.01 www. 1 Innhold Velkommen som kunde!...3 Innhold i esken...3 ADSL/VDSL og bredbåndstelefoni fra Eidsiva bredbånd... 4 ADSL/VDSL fra Eidsiva bredbånd

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Trådløs musikkadapter. Hurtigveiledning. Installer. Kople til. Hygg deg

Trådløs musikkadapter. Hurtigveiledning. Installer. Kople til. Hygg deg NO Trådløs musikkadapter SLA5520 Hurtigveiledning 1 2 3 Installer Kople til Hygg deg Hva ligger i esken a. Trådløs musikkadapter SLA5520 b1. Fjernkontroll, b2. 2x AAA batterier c. Hurtigveiledning Installation

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN Ny fjernkontroll Fjernkontrollen er spesielt tilpasset din nye tv-opplevelse og har flere funksjoner som gjør det enkelt å styre tv-en og Get-boksen. Get tv-app som fjernkontroll

Detaljer

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER AirLink 2400ac FAQ Gratulerer med di valg av Svive Fractus. I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppse av Fractus. Om det er noe du lurer på som ikke

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

DENVER WCM-5003MK3. Viltkamera Hurtigstart

DENVER WCM-5003MK3. Viltkamera Hurtigstart NOR DENVER WCM-5003MK3 Viltkamera Hurtigstart Oversikt 1) Bunndeksel 2) mikrosd-spor 3) USB-kontakt 4) TV-utgang 5) PIR 6) Infrarød blitz 7) Linse 8) GSM-antenne 9) 2-tommers LCD fargeskjerm 10) Lydopptaker

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Trådløs multimedieadapter. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Installere 2 Kople til 3 Gled deg!

Trådløs multimedieadapter. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Installere 2 Kople til 3 Gled deg! NO Trådløs multimedieadapter SLM5500 Velkommen Instruks for hurtigstart 1 Installere Kople til Gled deg! Hva er i esken Welcome Quick start guide 1 Install Connect Enjoy a. SLM5500 trådløs multimedieadapter

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet..

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet.. Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig............................... 4 Oppdateringer til mottakeren.......... 5 Miljømessige hensyn..................

Detaljer