Brukerveiledning. TechniStar S1. Digital HD-mottaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. TechniStar S1. Digital HD-mottaker"

Transkript

1 Brukerveiledning TechniStar S1 Digital HD-mottaker Med CONAX kortleser og PCMCIA-grensesnitt for mottak via CI / CI+-moduler og DVR-opptaksfunksjon via USB-grensesnitt. For mottak av åpne og krypterte (dvs. VIACCESS, CONAX, IRDETO, SECA etc.) HD-satellittkanaler. DiSEqC 1.2

2 1 Innhold 1 Innhold Sikkerhetsråd Perioder uten bruk Deponeringsråd Viktige bruksmerknader Viktig informasjon om datasikkerhet Illustrasjoner Tilkobling av DVB-mottakeren Tilkobling til strømnettet Ekstern enhet Tilkobling til et fjernsynsapparat Hi-fi / surround-forsterker Digital Analog USB-port Nettverksport (RJ45) Første gangs installasjon Innstillinger Bruksspråk Grunnleggende innstillinger Land Tidssone Dato/tid Standby-klokke Fjernkontrollkode Hurtigstart Automatisk standby Bildeinnstillinger Bildeformat Bildevisning/zoom HDMI-oppløsning TV SCART-modus Lydinnstillinger Audiospråk Språk for undertekster Dolby Digital AV-synkronisering HDMI-lydformat Antenneinnstilling Multiantenne Skru DiSEqC av/på Still inn byttematrise Ytterligere innstillinger/lnb-egenskaper LNB-type Brukerdefinert LNB SatCR LNB/SatCR LNB (PIN) Testtransponder Rotasjonssystem

3 6.6 Spesialfunksjoner OSD-innstillinger DVR Automatisk sendermerking Mediaavspilling Koding Startmappe musikk/bilder/film LAN-nettverksinnstillinger IP-modus IP-adresse Subnetmaske Gateway DNS-server 1 / DNS-server WLAN-nettverksinnstillinger Valg av WLAN-nettverk Oppgi et WLAN-nettverk manuelt Kryptering SSID Nettverksnøkkel TCP/IP - innstillinger IP-modus IP-adresse Subnetmaske Gateway DNS-server 1 / DNS-server Gå ut av WLAN-nettverksinnstillinger Fjerntilgang Skru på fjerntilgang Portnummer Dynamisk DNS-tjeneste Vertsnavn Brukernavn Passord HDMI TechniLink Bruk av enheten Skru på Valg av bruker Skru av Valg av kanal Bruk av opp/ned-bryterne for kanal Bruk av talltastaturet Bruk av Navigator (kanaloversikten) Valg av liste Innhenting av blokkerte kanaler Gå tilbake til forrige valgte kanal Infoboks Visning av klokke- og programinformasjon Ytterligere programinformasjon Mottak av krypterte kanaler Volumkontroll

4 7.10 Valg av et annet språk Dolby Digital Skifte mellom TV/radio Transponder-informasjon Fryse rammen Tekst-TV Visning av undersider Stansmodus Modus for blandet visning Gå ut av tekst-tv Undertekster Bildezooming Elektronisk TV-guide (EPG/SFI) Innhenting av EPG/SFI-data Innhenting av den elektroniske TV-guiden Nå (Tabell med programmer som sendes nå) Neste Mer EPG/SFI-informasjon Programmering av EPG/SFI-timer Timer for kanalbytte, VCR-timer og alarm Timermeny Slette en timerhendelse i EPG/SFI EPG/SFI-kanaloversikt EPG/SFI-oversikt etter programtype (Sjanger) EPG/SFI-informasjon Avslutte EPG/SFI Sov-timer Timeropptak Manuell programmering av timeren Timeroversikt Timerinnstillinger (underrun/overrun-tid) Valg av en funksjon Spille av MP3-filer Sporinformasjon Hoppe over spor Ta pause Spoling fremover / bakover Gå tilbake et nivå Avslutte/gå ut av avspilling Avspillingsmodi for MP Sette opp en spilleliste Sette opp en MP3-spilleliste eksternt Spille av en spilleliste Vise bilder Vise neste/forrige bilde Rotere et bilde Gå tilbake et nivå Avslutte/gå ut av avspilling Lysbildefremvisning

5 Sette i gang lysbildefremvisning Ta pause Vise neste/forrige bilde Endre hastighet for bildeskift Rotere et bilde Spilleliste Sette opp en spilleliste Spille av en spilleliste Spille av filmer Ta pause/rammefrys Spoling fremover / bakover Avslutte avspilling Bruk av DVR-enheten Håndtere opptaksmedia Teste lesehastigheten Kontrollere DVR-kompatibilitet Kontrollere DVR-filsystemet Formatere mediet Definere opptaksmediet Opptak Umiddelbart opptak Starte opptak manuelt Avslutte opptak manuelt Avslutte opptak automatisk Timeropptak Timeshift-funksjon Stille inn bokmerker ved opptak Avspilling Hente inn DVR Navigator Fra normalmodus Mens et opptak er i gang Spille av opptak Spille av DVR-opptak Opptaksinformasjon Ta pause/rammefrys Spoling fremover / bakover Jog shuttle-funksjon Spoling fremover / bakover Sakte film Spill av ramme for ramme Lage et bilde Sette opp bokmerker Hoppe til bokmerker Avslutte et opptak Håndtere musikk/bilder/film Håndtere dine egne opptak Slette Foreldrekontroll Redigere Navigere til et punkt i opptaket

6 Funksjoner Innstillinger for bokmerker Hoppe frem til bokmerker Gi nytt navn til bokmerker Slette et avsnitt Kopiere et avsnitt Dele et opptak Gi nytt navn til et opptak Forstørre en video Håndtere musikk/bilder/film Kopiere Flytte Slette Sample MP3-filer/vise bilder/forhåndsvise filmer Eksportere/importere Forhåndsvise Slette Endre grunnleggende programoppsett Konfigurere TV/radiolister Gå inn i kanallistebehandling Velge en TV/radioliste Velge den fullstendige listen Legge til kanaler i en TV/radioliste Slette kanaler Slette fra den fullstendige listen Sortere kanaler EPG/SFI Foreldrekontroll Gå ut av kanallistebehandling Programmere den elektroniske programoversikten Oppdatere Oppdateringstid Velge en fjernsynssender Velge en radiosender Startkategori Starte oppdatering manuelt Foreldrekontroll / Visningstidskonto for barn Global foreldrekontroll Modus for PIN-forespørsel Forandre PIN-koden Tilgangsbegrensninger Blokkere en fjernsyns-/radiosender Velge en kanalliste Velge en kanal/kilde Blokkere filmer / DVR-funksjon Velge opptak Gå ut av opptaksvalg Blokkere musikkfunksjonen Blokkere bildefunksjonen Brukerspesifikk foreldrekontroll (visningstidskonto for barn)

7 Aktivere brukerspesifikk foreldrekontroll Håndtere brukerprofiler (visningstidskonto for barn) Brukernavn Kontoaktivering Modus for PIN-forespørsel Forandre PIN-koden Tilgangsbegrensninger Avblokkere fjernsyns/radiosender Velge kanallisten Velge en kanal/kilde Avblokkere film- / DVR- / opptak- / bilde- / musikkfunksjonen Tidsbegrensning/visningstid Kanalsøk/-skanning Etter søket/skanningen Serviceinnstillinger Aktiver fabrikkinnstillingene Slette alle kanaler Oppdatere programvare HDCP-innstilling Systemkonfigurasjon Krypteringssystem Fjerntilgang Hente inn mottakerens HTML-side Logge inn på mottakeren Programmere en ny timer-hendelse Nettverksstatus Logge ut av mottakeren Programvareoppdateringer via USB-grensesnittet Tekniske spesifikasjoner

8 HDMI, HDMI-logoen og High Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende HDMI Licensing LLC. Produsert under lisens gitt av Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-d-symbolet er varemerker tilhørende Dolby Laboratories. 2 Sikkerhetsråd For din egen sikkerhets skyld bør du lese sikkerhetsrådene før du bruker den nye mottakeren din. Produsenten tar ikke noen form for ansvar for skader forårsaket av uriktig håndtering eller av manglende overholdelse av sikkerhetsreglene. - Mottakeren må kun benyttes i tempererte omgivelser. - For å sikre tilstrekkelige ventilasjon må mottakeren plasseres på en flat og horisontal overflate, og ingen objekter må plasserer på topp av den. Den er utstyrt med ventilasjonshull for at varme skal spres fra enhetens innside. - Plasser ingen brennende objekter, f.eks. tente stearinlys, på toppen av mottakeren. - Utsett ikke mottakeren for vanndråper eller spray, og plasser ingen objekter fylt med væske, f.eks. vaser, på topp av mottakeren. Dersom vann kommer inn i mottakeren må du umiddelbart dra ut støpselet fra stikkontakten og deretter søke råd hos serviceavdelingen. - Bruk ingen varmekilder nær mottakeren som kan føre til at den varmes ytterligere opp. - Blokker ikke ventilasjonshullene. 8

9 - Mottakerens innfatning må aldri, ikke under noen omstendigheter, åpnes! Du risikerer elektrisk støt. All nødvendig reparasjon av mottakeren må kun utføres av kvalifisert servicepersonell. Under de følgende omstendighetene må du dra ut mottakerens støpsel fra stikkontakten og ta kontakt med en ekspert: > strømledningen eller støpselet er skadet > enheten har blitt utsatt for fuktighet eller væske har kommet inn i den > det oppstår betydelige feilfunksjoner > det er omfattende ytre skader på enheten. 2.1 Perioder uten bruk Under tordenvær eller ved langvarige perioder uten bruk (f.eks. ferie), bør mottakeren kobles fra strøm, og antennekabelen bør også fjernes. Før du kobler mottakeren fra strøm bør du sette den i standbymodus og vente til tidspunktet vises i skjermen eller til det røde LED-lyset vises. 2.2 Deponeringsråd Emballasjen du fikk mottakeren i består utelukkende av gjenvinnbare materialer. Du oppfordres til å sortere de ulike delene hver for seg, og bes kaste disse i tråd med lokalt regelverk for deponering av avfall. Når enhetens ikke lenger kan brukes, må den ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Den må tas til et innsamlingspunkt for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Dette angis av symbolet på produktet, brukerveiledningen eller emballasjen. Materialene kan gjenbrukes i tråd med merkingen deres. Gjennom å sikre at verdifulle råmaterialer i gammelt utstyr blir brukt på nytt gjør du en verdifull innsats for å beskytte miljøet vårt. Ta kontakt med lokale myndigheter for å få vite hvor din nærmeste gjenvinningssentral ligger. Pass på at brukte batterier fra fjernkontrollen ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet, men at de kastes på korrekt vis, enten i spesialbøtter for problemavfall eller hos innsamlingspunkter hos forhandler. 9

10 2.3 Viktige bruksmerknader Bruk av den digitale mottakeren forenkles gjennom bruk av såkalt On Screen Displays (OSD / visninger på skjermen). Dette betyr også at antallet brytere på fjernkontrollen er redusert. Alle funksjoner vises på skjermen, og kan kontrolleres ved hjelp av noen få kontrollbrytere. Funksjoner som logisk henger sammen kombineres i en "MENU" (MENY). Den valgte funksjonen vil være uthevet. Den valgte funksjonen vil være uthevet. De røde, gule og grønne "funksjonsbryterne" angis av fargesøylene nederst på skjermen. I ulike menyer angir disse fargesøylene ulike funksjoner som kan tas i bruk gjennom å trykke de tilsvarende bryterne ("multi-function keys" / multifunksjonsbrytere) på fjernkontrollen. "Function keys" (funksjonstaster) er kun aktive når en kort beskrivelse vises i det tilsvarende feltet. Bryteropplysninger og terminologi som vises i OSD-menyen vises i fet skrift i denne brukerveiledningen. Hjelp: der hjelp er tilgjengelig, kan du trykke den blå funksjonsbryteren i menyene for å vise hjelpetekst; trykk igjen for å lukke hjelp-vinduet. 2.4 Viktig informasjon om datasikkerhet Før du levere mottakeren din til leverandøren med henblikk på vedlikehold, anbefaler vi at du fjerner alle lagringsmedia eller dataenheter. Å hente tilbake tapte data er ikke del av vedlikeholds- eller reparasjonsarbeidet. TechniSat tar intet ansvar for tap av eller skade på data som oppstår ved reparasjonsarbeider. 10

11 3 Illustrasjoner Mottakerens fremside On/Stand-by (På/standby) Piltaster LED-display CI-modulspor OK Kortleser: > Sett CONAX-smartkortet inn i kortleseren (med gullbrikken vendt ned og fremover) og skyv det så langt inn som det går. Sette inn CI / CI+-modulen: > Les instruksjonene fra CI/CI+-modulens produsent og kortprodusenten. > Sett smartkortet du ønsker inn i den passende CI-modulen. > Sett deretter CI-modulen forsiktig inn i sporet. Mottakerens bakside Nettverksport TV Scart-port Video ut DC-inngang LNB inn USB-port HDMI ut Audioutgang (digital) Audioutganger (analoge) 11

12 Fjernkontroll Lyd av/på Numeriske taster 0/AV Record (Opptak) Flerfunksjonsbrytere Piltast opp Venstre piltast Pltast ned EPG/SFI TV-/radiomodus Kanal + Kanal - Tekst-TV På/Av* Frys ramme Jog shuttle av/på På/standby Valg* ved bruk av TV: Lyd/undertekstvalg, spesialfunksjoner Ved bruk av radio: Velg stasjon ved å endre subcarrier for lyd rød Spol tilbake grønn Stopp, DVR-navigator gul Pause, avspilling blå Spole fremover, Zoom/format Høyre piltast OK Kanalliste på/av Info Tilbake Volum + Volum - Meny på/avlyd av/på Språkvalg* PIP (bilde-i-bilde) Timer for sovemodus * Denne funksjonen er kun tilgjengelig dersom de relevante dataene sendes på det valgte kanalsporet. Fjernkontrollvalg: gjennom å endre fjernkontrollvalg kan du kontrollere to mottakere og en TechniSat-TV med samme koding via denne fjernkontrollen. > For å gjøre fjernkontrollvalget trykker du bryteren du ønsker (SAT1, SAT2 eller TV) og OK samtidig! Vær oppmerksom på: for at mottakeren skal fungere må fjernkontrollvalget her og fjernkontrollkoden du har stilt inn stemme overens. 12

13 4 Tilkobling av DVB-mottakeren a. Tilkobling til strømnettet b. Koble LNB-en til LNB-inngangen på DVB-mottakeren. c. HDMI-forbindelse mellom DVB-mottakeren og fjernsynsapparatet. d. Scart-forbindelse mellom DVB-mottakeren og fjernsynsapparatet. e. Koble lydutgangene til et hi-fi-system. b c d a e De følgende referansene (a b c etc.) knytter seg til bildet på forrige side, s

14 4.1 Tilkobling til strømnettet Den digitale mottakeren bør bare kobles til strømnettet etter at du har fullført tilkoblingene til de diverse andre komponentene. Dette vil hindre skade på digitalmottakeren eller andre komponenter. a Så snart du har fullført alle de andre tilkoblingene i samsvar med de følgende avsnittene bruker du de medfølgende strømadapteren for å koble mottakeren til et strømuttak på 230 V/50-60 Hz. 4.2 Ekstern enhet b Bruk en passende koaksial kabel for å koble mottakerens LNB-inngang sammen med den eksterne enheten din. 4.3 Tilkobling til et fjernsynsapparat c Koble mottakeren (HDMI-utgang) og TVen (HDMI-inngang) sammen med en HDMIkabel. Dersom fjernsynet ditt er riktig utstyrt, skal det automatisk skifte til HDMI-inn når digitalmottakeren er skrudd på. Alternativt: d Koble mottakeren (TV SCART socket) og TV en (SCART socket) sammen med en SCART-kabel. Dersom fjernsynet ditt er riktig utstyrt, skal det automatisk skifte til AV, og dermed satellittmodus, når digitalmottakeren er skrudd. Det kan være nødvendig å justere signaltype på TVen din. 4.4 Hi-fi / surround-forsterker For å få best mulig lydkvalitet, kan du koble digitalmottakeren din til en hi-fi/surround-forsterker Digital e Dersom forsterkeren din har en passende elektrisk eller optisk inngang, kan du koble elektrisk AUDIO UT DIGITAL-utgangen sammen med den elektriske eller optiske inngangen på forsterkeren. Avhengig av signalet levert av hver kringkaster, er samplingsrater på 32, 44.1 og 48 khz tilgjengelig. I tillegg er også Dolby Digital-signal tilgjengelig Analog f Bruk en passende kabel for å koble sammen RCA-utgangene Audio R (høyre) og Audio L (venstre) på digitalmottakeren med en inngang på hi-fi-forsterkeren (dvs. CD eller AUX; legg merke til at phono-inngangen ikke er egnet!). 4.5 USB-port USB-porten brukes for oppdatering av styringsprogramvaren, samt for visning av bilder / avspilling av musikk og filmer. 4.6 Nettverksport (RJ45) Du kan bruke nettverksporten for å koble mottakeren til det eksisterende nettverket ditt. Dette lar deg bruke TechniSat Mediaport til å kopiere DVR-opptak og MPEG-, MP3- og JPG-filer til 14

15 datamaskinen din. Dessuten kan du bruke funksjonene for avspilling av MPEG, MP3 og JPG for å få tilgang på MPEG-, MP3- og JPG-filer som er lagret og delt på stasjoner knyttet til nettverket. 5 Første gangs installasjon Når du bruker mottakeren for første gang vises vinduet med installasjonsveiviseren AutoInstall. Installasjonsveiviseren lar deg gjøre de viktigste innstillingene på digitalmottakeren din på enklest mulig måte. Hvert trinn i installasjonsprosessen forklarer hvilke innstillinger som kan gjøres. I vinduet for start av installasjonsveiviseren kan du avbryte førstegangsinstallasjonen gjennom å trykke den røde funksjonsbryteren. Mottakeren begynner da å kjøre standard forhåndsprogrammering. Under de følgende installasjonstrinnene kan du bruke den grønne funksjonsbryteren for å godta de forhåndsvalgte innstillingene og fortsette til neste trinn i installasjonen. Gjennom å trykke den røde funksjonsbryteren kan du gå tilbake til forrige installasjonstrinn. På denne måten kan du når som helst korrigere feil. Vennligst følg instruksene som vises på skjermen. Bruksspråk > Når installasjonsveiviseren starter får du først opp et vindu for valg av operating language (bruksspråk). Landinnstilling > Bruk piltastene for å velge landet mottakeren skal brukes i. Tidssone og kanallistesortering avhenger av dette valget. Bildeformat > Bruk piltastene venstre/høyre for å stille inn bildeformat for fjernsynsapparatet du har koblet til. Automatisk bildejustering på fjernsynet ditt avhenger av dette valget. Antenneinnstilling Under dette installasjonstrinnet kan du tilpasse digitalmottakerens innstilinger til antennens oppsett. Kanalsøk Dersom du ønsker å kjøre gjennom et kanalsøk, går du frem på følgende måte: > Bruk piltastene opp/ned for å velge All channels (Alle kanaler)-feltet dersom du ønsker å søke etter både åpne og krypterte kanaler, eller All unencrypted channels (Alle ikke-krypterte kanaler) om du bare ønsker å søke etter åpne kanaler. > Når du starter søket ved bruk av den grønne funksjonsbryteren kjøres et automatisk søk. Dette vil søke etter kanaler på alle satellittene som ble satt opp under antenneinnstilling. Prosedyren kan ta flere minutter. Vennligst legg merke til alle meldinger som vises på skjermen. Programvareoppdatering Etter at du har utført antenneinnstilling, vil digitalmottakeren kontrollere om ny programvare for mottakeren er tilgjengelige via satellitt. Dersom ny programvare er tilgjengelig kan du utføre en automatisk programvareoppdatering. 15

16 Laste inn EPG/SFI-data Fjernsynsapparatet ditt har en EPG (elektronisk programoversikt). Du må først få mottakeren til å laste ned EPG-dataene fra satellitten for å muliggjøre visning av den elektroniske programguiden. Av denne årsaken vil mottakeren automatisk starte nedlastning av EPG/SFI-data etter at kanallisteoppdatering eller kanalsøk er fullført. Denne prosessen kan ta opp til 30 minutter. > Dersom du ikke ønsker å vente på at EPG/SFI-dataene skal lastes ned kan du hoppe over denne prosessen. For å gjøre dette trykker du på den gule funksjonsbryteren (Skip (Hopp over)). EPG/SFI-dataene vil da automatisk bli lastet ned påfølgende natt. Du kan også oppdatere manuelt på et hvilket som helst tidspunkt. Gå ut av installasjonsveiviseren > Bekreft sluttmeldingen i installasjonsveiviseren gjennom å trykke den grønne funksjonsbryteren Close (Lukk) for å gå tilbake til normalmodus. 6 Innstillinger Nå som du har koblet til den nye mottakeren din og begynt å ta den i bruk kan du tilpasse funksjonene dens i tråd med dine ønsker. 6.1 Bruksspråk Denne menyen lar deg stille inn hvilket språk som skal brukes i alle menyen i tråd med hvilket du ønsker. 6.2 Grunnleggende innstillinger Her kan du tilpasse mottakeren til dine ønskede innstillinger Land Denne funksjonen aktiverer automatisk veksling fra sommertid til vintertid og setter opp tidsforskjell i forhold til Greenwich Mean Time (britisk tid) Tidssone > Dersom du har valgt user-defined (brukerdefinert) under Country (Land), trenger du kun å justere tiden til ditt lokale klokkeslett med piltastene venstre/høyre. For Norge er tidsforskjellen +1 time (+2 hvis sommertid) Dato/tid I denne menyen kan du velge om dato og tid skal leses automatisk når mottakeren skrus på eller om den skal leses fra en forhåndsdefinert kanal Standby-klokke Her kan du velge om klokkeslettet skal vises i displayet når mottakeren er i standby-modus. Mottakeren bruker mindre strøm i standby-modus dersom standby-klokken er skrudd av Fjernkontrollkode Her kan du velge om mottakeren din skal tilknyttes fjernkontrollvalget SAT1 eller SAT2. > For å gjøre dette holder du nede Remote control code (Fjernkontrollkode)- bryteren, deretter trykker du OK-bryteren på fjernkontrollen til koden du ønsker vises. 16

17 6.2.6 Hurtigstart Her kan du velge å skru hurtigstart av og på. Dersom Fast start (hurtigstart)-funksjonen er skrudd på vil mottakeren din starte raskere fra standby. Dette vil imidlertid øke strømforbruket i standbymodus Automatisk standby Innstillingen for automatisk standby skrur automatisk mottakeren over på standby etter en forhåndsdefinert tidsperiode har løpt ut, gitt at mottakeren ikke har vært benyttet i løpet av denne perioden. 6.3 Bildeinnstillinger For å optimalisere digitalmottakeren din for bruk med fjernsynsapparatet ditt kan du gjøre ytterligere innstillinger under Picture settings (Bildeinnstillinger)-menyen Bildeformat > Bruk piltastene venstre/høyre for å stille inn fjernsynsapparatets bildeformat til 4:3 eller 16:9. Denne funksjonen vil automatisk stille inn bildeformatet slik at det passer fjernsynsapparatet ditt Bildevisning/zoom Denne funksjonen avgjør hvordan programmer sendt i 4:3-format (standard fjernsynsformat) vises på et 16:9 bredskjermsfjernsyn HDMI-oppløsning > Trykk OK-bryteren for å åpne vinduet med tilgjengelige oppløsningsinnstillinger TV SCART-modus > Her kan du stille inn mottakeren din til S-Video eller FBAS (for standardfjernsyn) i overensstemmelse med fjernsynet ditt. 6.4 Lydinnstillinger For å optimalisere digitalmottakeren din for bruk med fjernsynsapparatet ditt kan du gjøre ytterligere innstillinger under Sound settings (Lydinnstillinger)-menyen Audiospråk > Trykk OK-bryteren for å åpne vinduet med tilgjengelige oppløsningsinnstillinger. Legg merke til at valg av lydspråk for den pågående bruksperioden setter språket som foretrukket. Gjennom å skru mottakeren av og på igjen eller gjennom å stille inn språket på nytt blir lydspråket automatisk satt opp på ny Språk for undertekster Du kan vise undertekster fra tekst-tv eller DVB-undertekster på DVB-mottakeren din. Så lenge det definerte språket sendes vises disse automatisk. Dersom det ikke er valgt noe undertekstspråk eller dersom det ikke er noen sending i det valgte språket kan undertekster skrus på manuelt. Dette angi av -meldingen Dolby Digital Noen filmer sendes i Dolby Digital-format. Dette angis i informasjonsvinduet med Dolbysymbolet etter at et program er valgt. 17

18 Dersom du har en Dolby Digital 5.1-kanalforsterker kan du nyte noen filmen i 5.1-kanalers Dolby Digital-lyd, hvis denne kringkastes. Det eneste kravet er at den digitale utgangen Audio Out Digital må være koblet til den digitale inngangen på Dolby Digital 5.1-kanalforsterkeren din. Dersom Dolby Digital er skrudd on (på) vil slike programmer automatisk vises i Dolby Digital-formatet. Hvis funksjonen er skrudd off (av), kan Dolby Digital skrus på manuelt AV-synkronisering > Bruk piltastene venstre/høyre for å stille inn AV-synkronisering slik at bilde og lyd er synkronisert med hverandre HDMI-lydformat > Bruk piltastene venstre/høyre for å velge denne funksjonen og sett lydformatet for HDMI-ut til PCM eller Bitstream (ingen volumkontrollvalg). 6.5 Antenneinnstilling De følgende innstillingene kan gjøres i denne undermenyen: Multiantenne Dersom mottakeren brukes sammen med en Multiantenne LNB kan du bruke dette menyvalget til automatisk justering av skifteposisjonene til Multiantenne LNB Skru DiSEqC av/på DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) er et digitalt kontrollsignal for kontroll av DiSEqC-kompatible komponenter via antennekabelen. Dersom den eksterne enheten din er utstyrt med DiSEqC-komponenter, må du skru DiSEqCkontrollfunksjonen på Still inn byttematrise Menyen lister opp de fire skiftekriteriene for DiSEqC-kontroll. Mottakeren din er forhåndsprogrammert slik at ASTRA 19.2 øst mottas på innstilling A/A og Eutelsat 13.0 øst mottas på innstilling B/A på en multibryter. Hvis skiftematrisen på din mottaksenhet er annerledes satt opp, eller dersom du mottar andre satellitter, kan du justere innstillingene på digitalmottakeren til innstillingene på mottaksenhet som beskrevet i det påfølgende Ytterligere innstillinger/lnb-egenskaper Etter at du har satt opp DVB-mottakerens skiftematrise slik at den svarer til mottaksenheten må du fremdeles kontrollere og - om nødvendige - korrigere LNB-innstillingene for mottaksenheten din. > For å gjøre dette bruker du piltastene venstre/høyre for å velge markøren i Configuration (Konfigurasjon)-kolonnen. > Bruk deretter piltastene opp/ned for å velge Next (Neste)-feltet på linjen der du ønsker å kontrollere eller forandre innstillingene. > Bekreft med OK. En undermeny vises, der du kan sette opp LNB-innstillingene og en testtransponder. > Bruk piltastene for å velge punktet du ønsker å endre og rediger det som angitt. 18

19 LNB-type > På denne linjen benytter du piltastene høyre/venstre for å angi LNB-typen du bruker. Valgene er Single LNB, Quatro LNB, Multiantenne LNB, SatCR LNB, SatCR LNB (PIN), DisiCon 1 LNB, DisiCon 2 LNB, DisiCon 4 LNB, C-Band LNB, Circular LNB og dessuten User LNB (brukerdefinert LNB) dersom LNB-data må oppgis manuelt. > Innstillingen godkjennes ved å trykke OK-bryteren Brukerdefinert LNB Dersom du har valgt User LNB (Brukerdefinert LNB) som LNB-type kan ytterligere innstillinger gjøres: LOF low (LOF lav) LOF (local oscillator frequency) er frekvensen der en LBN konverterer den mottatte frekvensen til den såkalte første middelfrekvensen, som kan deretter mottas av DVBmodulen. Såkalte universelle LNB-er fungerer med 2 LOF-er for å kunne konvertere hele frekvensvidden på 10.7 til 11.8 GHz (lavbånd) og 11.7 til GHz (høybånd). > Under LOF low (LOF lav) i dette feltet kan du bruke nummertastene for å skrive inn lavbånds-lof for din LNB. Høybånd > Under LOF low (LOF lav) i dette feltet kan du bruke nummertastene for å skrive inn lavbånds-lof for din LNB. Skifte mellom LOF høy/lav > Under LOF trans. (LOF-bytte) i dette feltet kan du bruke nummertastene for å skrive inn frekvensen der LNB-en skifter fra lavbånd til høybånd SatCR LNB/SatCR LNB (PIN) Dersom du har valgt SatCR LNB eller SatCR (PIN) som LNB-type, må du angi en abonnentfrekvens for mottakeren, ved bruk av PIN-kode om nødvendig. Dette gjøres på følgende måte: > Bruk piltastene for å velge Setup (Oppsett)-feltet og bekreft med OK. Oppsettsmenyen hentes inn. > Bruk piltastene for å velge SatCR scan-feltet og trykk OK-bryteren. Et automatisk søk etter abonnentfrekvenser for den tilknyttede SatCR LNB-en begynner. Etter -søket vises frekvensene som ble funnet. > Bruk nummertastene for å skrive inn en av frekvensene som ble funnet i Frequency (Frekvens)-feltet. > Når du bruker en SatCR LNB med PIN-støtte bruker du nummertastene for å skrive inn PIN for frekvensen i PIN code (PIN-kode)-feltet. Legg merke til at hver abonnentfrekvens på SatCR LNB bare kan tilknyttes til en mottaker, hvis ikke kan det oppstå gjensidig inkompatibilitet i måten enhetene mottar og skifter modi på. > Gå ut av oppsettsmenyen gjennom å trykke Back (Tilbake)-bryteren Testtransponder De følgende punktene i denne menyen er kun nødvendige å ta i bruk dersom du ønsker å kontrollere et satellittsignal fra en spesifikk satellitt. Du kan finne data for dette i kanallistene i spesialtidsskrifter, eller via Internett. 19

20 Transponderfrekvens > På denne linjen benytter du nummertastene for å skrive inn frekvensen der digitale kanaler sendes. Polarisering > Bruk piltastene venstre/høyre for å skrive inn polariseringsnivået du ønsker (horisontalt eller vertikalt). Symbolrate Symbolraten angir mengden data kringkastet per sekund. Dette vil typisk være (27500 symboler i sekundet). > Bruk nummertastene for å skrive inn den tilsvarende symbolraten. Signalnivå/kvalitet Dersom du har oppgitt riktige opplysninger for testtransponderen vil signalstyrken og -kvaliteten angis på disse linjene Rotasjonssystem Når du bruker digitalmottakeren med en roterende antenne med en DiSEqC-motor (nivå 1.2), må du skru DiSEqC control (Disecq-kontroll) on (på) og angi parametre i tråd med mottaksenheten din. 6.6 Spesialfunksjoner I denne menyen kan du angi tekststørrelse og visningslengde for Infobox (informasjonsboksen). Du kan også skru radiobakgrunnsbildet på eller av og sette opp innstillinger for avspilling av media OSD-innstillinger I denne undermenyen kan du angi tekststørrelse for f.eks. EPG (den elektroniske programoversikten) eller den utvidede programinformasjonen. Du kan velge hvor lenge Infobox (infoboksen) skal vises etter skifte av kanal. Du kan også skru radiobakgrunnsbilde på eller av DVR I denne undermenyen kan du velge hvorvidt en MP2-fil skal også settes opp i tillegg til opptaksfilen når du gjør DVR-opptak av radioprogrammer. Etter overføring av en slik til en datamaskin kan den enkelt konverteres til andre lydformat ved bruk av passende programvare Automatisk sendermerking Denne funksjonen kan benyttes ved opptak til en harddisk (DVR-opptak), for å automatisk legge til bokmerker i opptaket når programskifte utføres i løpet av et opptak. Disse bokmerkene navngis i tråd med programtittelen. Dette gjør det enklere å kontrollere programstart ved avspilling eller redigering av et DVR-opptak. De nødvendige dataene (programendring og -tittel) tas fra senderens datastrøm. Dersom et bokmerke har fått feil navn eller er uriktig plassert indikerer dette en uriktig programtittel i datastrømmen eller at en programendring ble angitt for tidlig eller sent Mediaavspilling I denne undermenyen kan du velge startmappe for avspilling av media (musikk, bilder og film). Etter å ha hentet inn mediaavspilling (musikk), mediaavspilling (bilder) eller mediaavspilling (film), starter dette i mappen du har angitt. 20

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Brukermanual HD 104 C Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital HD-dekoder 1 fjernkontroll

Detaljer

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4 HD-dekoder Brukermanual Digital Digital HD-dekoder HD-dekoder kabelmottak. MPEG2/MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde:

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Digital dekoder for parabol

Digital dekoder for parabol Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

ROBERTS. Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect og fjernkontroll-app til iphone og Android fra ConnectR Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Innledning... 2-9

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brukerhåndbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger du

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. WiFi Internet Radio med musikkspiller. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. WiFi Internet Radio med musikkspiller. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte WiFi Internet Radio med musikkspiller Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Innledning... 2-9 Stream 105 internettradio, funksjoner... 2 Før du kan bruke dette produktet...

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Pinell iconnect brukerhåndbok

Pinell iconnect brukerhåndbok www.pinell.no Side 1 ADVARSEL FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN

LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN NO FI SV Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kjære

Detaljer

Innholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------

Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- NORSK Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- Kjære kunde, denne brukerhåndboken beskriver de viktigste tilkoblingene, innstillingene og funksjonene

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brukerhåndbok Innhold 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 1 Mitt nye fjernsyn 4 1.1 Smart TV 4 1.2 Applikasjonsgalleri 4 1.3 Leievideoer 4 1.4 Sosiale

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player BRUKERMANUAL Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger. BP735 P/NO : MFL68164561_1.0 www.lg.com 2

Detaljer

Din bruksanvisning LG 32LM669T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363031

Din bruksanvisning LG 32LM669T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363031 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer