Tentativ plan for seriespill i NFF Akershus 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tentativ plan for seriespill i NFF Akershus 2020"

Transkript

1 Tentativ plan for seriespill i NFF Akershus 2020 Side i

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... II 1. SCENARIER FOR OPPSTART SERIESPILL STATUS I NFF AKERSHUS OPPSTART AV KAMPER 1. MAI OPPSTART AV KAMPER 11. MAI OPPSTART AV KAMPER ETTER 11. MAI STJERNESERIEN SEKS- OG SYVÅRSSERIEN VURDERINGER SOM ER GJORT HOVEDMÅL HA EN MEST MULIG NORMAL SESONG ANDRE LØSNINGER NFF-SERIER OG NM ARGUMENTASJON FOR VALGT PLAN KONSEKVENSER OG RETNINGSLINJER OVERSIKT SCENARIER FOR DEN ENKELTE SERIE... 9 BEGREPSFORKLARING J J J J DIVISJON KVINNER KVINNER 7ER G G G G G DIV MENN DIV MENN DIV MENN DIV MENN Side ii

3 DIV MENN DIV MENN MENN 7ER MENN LAG SOM DELTAR I ANDRE KRETSER TABELLER OG GRAFER FOR KAMPER SESONGEN ANTALL SERIEKAMPER SPILT PER MÅNED PROSENTVIS KAMPFORDELING VÅR/HØST PROSENT AV OPPSATTE KAMPER I SERIER MED TABELL SPILT INNEN FORSKJELLIGE DATOER PROSENT AV OPPSATTE KAMPER 13 ÅR OG ELDRE PER KLASSE INNEN DATOER ANTALL SPILTE KAMPER FOR 13 ÅR OG ELDRE PER KLASSE INNEN GITTE DATOER Side iii

4 1. Scenarier for oppstart seriespill 1.1. Status i NFF Akershus For sesongen 2020 vil det settes opp cirka seriekamper totalt i alderen 8 år og eldre. Om lag 4000 av disse kampene gjelder for aldersklassene 13 år og eldre, videre også omtalt som serier med tabell. Etter at det ble fastslått at man ikke kan starte seriespill før tidligst 1. mai har NFF Akershus sett på hvordan dette kan påvirke seriespillet, og forsøkt å sette opp ulike scenarioer for oppstart. Etter gjennomgang av årets og tidligere års oppsett av kretsseriene kan vi fastslå at det må gjøres store endringer i serieavviklingen 2020 dersom vi passerer 11. mai før lagene kan spille kamper. Med store endringer menes at kamper kan utgå og det kan spilles enkle serier. Vi jobber derfor ut fra scenariene; oppstart 1. mai, oppstart 11. mai, senere oppstart. Normalt settes det opp flere kamper før sommerferien enn etter sommerferien. De siste fem årene har kampfordelingen i serier med tabell vært 55% vår og 45% høst. For samtlige kamper har kampfordelingen vært 53% vår og 47% høst. Dersom oppstart skjer 11. mai vil fordelingen for første gang endres til at flesteparten av kampene spilles høst. Dette vil bli utfordrende. Hovedsakelig fordi enkelte klubber har stor aktivitet, ikke disponerer kunstgress eller har tilstrekkelig lys. Med kretsens totale banekapasitet vil det allikevel være gjennomførbart å fullføre sesongen med enkelte justeringer. For at dette skal muliggjøres kan man ikke i like stor grad som normalt hensynta klubbenes banesperrer, dager mellom kamp og ønsker om antilag. Det kan i enkelte klasser bli aktuelt å forlenge sesongen. Side 1

5 1.2. Oppstart av kamper 1. mai 13,52% av kampene i serier med tabell vil være spilt innen 1. mai. Dette utgjør et etterslep på 505 kamper. Dersom NFF Akershus får tillatelse til å spille kamper fra 1. mai er dette hovedretningslinjene: Kamper Barn (8-12 år) Kampene for barn spilles etter terminlisten. Kamper som var satt opp før første mai utgår og blir ikke spilt. Kampene vil ikke kunne flyttes gjennom skjema for omberamming eller få ny dato på fotball.no. Dette gjelder både for par- og enkeltserier. Lagene kan eventuelt spille disse kampene på eget initiativ, dersom klubbene har banekapasitet og tillater dette. Kamper Ungdom (13-19 år) Kamper som skulle vært spilt før første mai flyttes til ny dato av krets. Nye kampdager kan bli både før og etter sommerferien. Serier som skulle vært avsluttet i juni vil få ny dato for siste serierunde der det viser seg vanskelig å innhente antall utsatte kamper. Se egne avsnitt for den enkelte serie fra 13 år og eldre. Kamper voksen Kamper som skulle vært spilt før første mai flyttes til ny dato av krets. Nye kampdager kan bli både før og etter sommerferien. Serier som skulle vært avsluttet i juni vil få ny dato for siste serierunde der det viser seg vanskelig å innhente antall utsatte kamper. Se egne avsnitt for den enkelte serie fra 13 år og eldre. Side 2

6 1.3. Oppstart av kamper 11. mai Nesten 22% av kampene med tabell vil være spilt 11. mai. Dette utgjør et etterslep på 816 kamper. Dersom NFF Akershus får tillatelse til å spille kamper fra 11. mai er dette hovedretningslinjene: Kamper Barn (8-12 år) Kampene for barn spilles etter terminlisten. Kamper som var satt opp før ellevte mai utgår og blir ikke spilt. Kampene vil ikke kunne flyttes gjennom skjema for omberamming eller få ny dato på fotball.no. Dette gjelder både for par- og enkeltserier. Lagene kan eventuelt spille disse kampene på eget initiativ, dersom klubbene har banekapasitet og tillater dette. Kamper Ungdom (13-19 år) Kamper som skulle vært spilt før ellevte mai flyttes til ny dato av krets. Nye kampdager kan bli både før og etter sommerferien. Serier som skulle vært avsluttet i juni vil få ny dato for siste serierunde der det viser seg vanskelig å innhente antall utsatte kamper. Det kan være aktuelt å utvide sesongen i enkelte avdelinger. Se egne avsnitt for den enkelte serie fra 13 år og eldre. Kamper voksen Kamper som skulle vært spilt før ellevte mai flyttes til ny dato av krets. Nye kampdager kan bli både før og etter sommerferien. Serier som skulle vært avsluttet i juni vil få ny dato for siste serierunde der det viser seg vanskelig å innhente antall utsatte kamper. Det kan være aktuelt å utvide sesongen for enkelte serier. Se egne avsnitt for den enkelte serie fra 13 år og eldre. Side 3

7 1.4. Oppstart av kamper etter 11. mai Allerede fredag 15. mai passeres 25% av de til nå oppsatte kampene med tabeller. Det vil ikke lenger være mulig å innhente etterslepet uten at sesongen forlenges. Dersom man får tillatelse til å spille senere enn 11. mai, kan seriene gjennomføres slik at alle man i mange avdelinger møtes en gang. Kamper Barn (8-12 år) Kampene for barn spilles etter terminlisten. Kamper som var satt opp før tillatt spill utgår og blir ikke spilt. Dette gjelder for både par- og enkeltserier. I enkeltseriene vil det bli satt opp nye kamper for høstsesongen. Kamper Ungdom (13-19 år) Det kan bli aktuelt å spille halv sesong. Det kan være aktuelt å utvide sesongen med seriespill i enkelte avdelinger. Eksempelvis start 18. mai, 25. mai, 1. juni eller 10. juni vil avgjøre hvilke løsninger som velges for den enkelte serie. I serier der man møter motstander for andre gang før sommerferien kan sesongen starte fra den dato. Kampene spilles som oppsatt. I avdelinger der man har trippel serie vil det forsøkes å gjennomføre to runder. I serier som rekker en halv sesong med oppstart i august, vil man se på muligheten til å opprette avdelingsvise ligacuper eller eventuelt benytte allerede oppsatte kamper som treningskamper i perioden før sommeren. Hva som blir tillatt dato for å spille kamper igjen avgjør dette. Se egne avsnitt for den enkelte serie fra 13 år og eldre. Kamper voksen Det kan bli aktuelt å spille halv sesong. Det kan være aktuelt å utvide ut oktober i enkelte avdelinger. I serier der man møter motstander for andre gang før sommerferien kan sesongen starte fra den dato. Kampene spilles som oppsatt. I serier som rekker en halv sesong med oppstart i august, vil man se på muligheten til å opprette avdelingsvise ligacuper i perioden før sommeren. Serier som skal deles justeres med enkel eller avkortet runde i sluttspillet. Se egne avsnitt for den enkelte serie fra 13 år og eldre. Side 4

8 1.5. Stjerneserien Innen 11. mai er det satt opp en turnering. Krets vil i samråd med arrangørklubb avgjøre om turneringen plassert i denne perioden skal flyttes eller utgå. Dette avhenger også av når man eventuelt kan spille kamper. Forhåpentligvis kan resterende turneringer spilles som oppsatt Seks- og syvårsserien Før 1. mai er det en turnering. Innen 11. mai er det totalt tre turneringer. Krets vil i samråd med arrangørklubb avgjøre om turneringene plassert i denne perioden skal flyttes eller utgå. Dette avhenger også av når man eventuelt kan spille kamper. Forhåpentligvis kan resterende turneringer spilles som oppsatt. 2. Vurderinger som er gjort 2.1. Hovedmål Ha en mest mulig normal sesong Det er mange måter å løse utfordringene vi står overfor. Etter vurdering av flere løsninger har vårt hovedmål etter hvert blitt; ha en mest mulig normal sesong. Med det normale menes at sesongen holder seg innenfor de perioder den normalt spilles og at oppsettet som er publisert opprettholdes i størst mulig grad. Det kan allikevel være behov for å endre seriestruktur i enkelte avdelinger Andre løsninger Hovedlinjene i scenariene som er presentert baserer seg på målet om å ha en tilnærmet normal sesong i henhold til opprinnelig oppsett. Det er flere løsninger, men slik vi ser det finnes det i hovedsak to reelle alternativer til det som er skissert i kapittel 1. En mulig løsning er å strekke sesongen utover høsten. Det andre alternativet er å fjerne dagens oppsett, slik at man kan gjøre nye inndelinger av serier som ikke har hatt opprykk/nedrykk eller kvalifisering. Side 5

9 2.3. NFF-serier og NM Vi har ytre påvirkning i form av det spilles kamper i serier og turneringer som ikke arrangeres av NFF Akershus, men der vi har lag som deltar. Dette gjelder hovedsak serier og NM som settes opp av NFF sentralt. Avdelingene det gjelder er Toppserie, 1. div kvinner, 2. div kvinner, OBOS, PostNord og Norsk Tipping. Disse avdelingene vil også ha flere scenarier som kan få påvirkning for kretsseriene. NFF vil sende ut egen informasjon vedrørende NM-kamper. Av e-post fra forbundet 30. mars er planen at NFF-serier starter 23. mai. 2.div kvinner starter 9. mai. Det planlegges i utgangspunktet med gjennomføring av dobbel serie, men det kan komme endringer. Seriene har krav til sperret tid før og etter kamp. For 2.div kvinner og Norsk Tipping endres disse til sperre 1 time før kamp og 30 minutter etter kamp. Endringen skjer for å skape bedre plass til kamper i kretsseriene. NFF ønsker at kretsseriene skal være ferdig senest 15. november. Opprykk/nedrykk til forbundsserier kan skje selv om man har hatt enkel serie i egen krets Argumentasjon for valgt plan Hovedpoenget med å løse utfordringene slik de er beskrevet i scenariene er opprettholdelse av seriene i størst mulig grad. Oppsettet har vært ute hos mange klubber, og det er lagt ned mye jobb av både klubb og krets. Baneansvarlige har gjort tilpasninger og endringer slik at kampene i best mulig grad skal passe klubbens hverdag. Siden kampene allerede er publisert gir det en viss forutsigbarhet at det gjøres få forandringer på opprinnelig oppsettet. Dersom det kun blir halv sesong vil oppsettet være klart og klubb, lag og krets kan mer eller mindre planlegge høsten som normalt. Om man spiller hel eller halv sesong vil løsningen være rettferdig. Vi må også tenke på spilleren, treneren og alle involverte. Man kan argumentere for at det er mulig å vente lenger enn 11. mai før man sier at sesongen må halveres. En måte å løse dette på vil være å pakke kampene enda tettere. En slik løsning er vi redd kan føre til stor slitasje på apparatet rundt og vi må passe på at ikke overbelaster spillerne sesongen Side 6

10 vil bli spesiell. Dersom seriene er avsluttet til tilnærmet normert tid, håper vi man etter årets sesong vil være bedre rustet til å få en normal forberedelse til sesong i Fjerne dagens oppsett er derfor ikke en aktuell løsning. Man kan forvente store endringer i enkeltavdelinger, men med oppsettet som helhet gjøres det minst mulig endringer med bakgrunn i argumentasjonen over. En annen løsning som kunne vært benyttet er å skyve oppstart. Kampene kunne da blitt spilt senere ved å ta igjen et større antall kamper utover høsten. Denne løsningen er ikke valgt siden den kan by på uforutsigbare problemer som vær-, bane- og lysforhold. I tillegg kan denne løsningen gi konsekvenser for andre arenaer. Eksempelvis hos fleridrettslag eller samarbeidsklubber som har andre idretter kan utvidelse av sesong føre til «konkurranse» om utøverne i enda større grad. Det skal legges til at det spilles kamper satt opp av krets i denne perioden i form av kvalifiseringer. Man har da et antall kamper der uforutsette hendelser kan justeres. Potensiell mengde kamper ved å flytte store deler av seriesystemet gjør at endringen oppleves risikofylt. For kretsens planlagte årshjul vil det også bli konsekvenser. Landslagsskolen, KM 5er, kvalifiseringsspill, kurs og møtevirksomhet vil alle bli berørt dersom seriene forlenges. Avhengig av oppstartsdato kan man allikevel bli nødt til å benytte forlengelse som virkemiddel, men i utgangspunktet er ikke dette ønskelig Konsekvenser og retningslinjer Klarsignalet til å spille kamper vil avgjøre hvilke og hvor store konsekvenser endringene for oppsettet får. Enn så lenge er det ikke mulig å si noe om hvor lang horisont man får til forberedelser etc., men noen retningslinjer vil være gjeldene ut fra de forskjellige oppstartsdatoene. Det legges til at også disse retningslinjene kan bli endret. Felles for alle oppstartsdatoer - Klubbene/lagene må være forberedt på å starte sesongen på kort varsel. Det planlegges ikke med egen periode for trening/treningskamper i NFF Akershus. Side 7

11 - Banesperrer kan ikke hensyntas i like stor grad som normalt. Man vil forsøke, men klubb må være forberedt på at sperrer åpnes. - Antilag kan ikke hensyntas i like stor grad som normalt. Man vil forsøke, men klubb må være forberedt på at antilag oftere kan få kamp på samme dato. - Allerede oppsatte kamper kan få endret tidspunkt for å få plass til flere kamper på samme dato. - Klubbene/Lagene vil få beskjed når det åpnes for at lagene selv kan endre ved innsendelse av omberammingsskjema. - Kamper de to første ukene etter at oppstartsdato er publisert kan flyttes uten kostnad. Vanlige omberammingsregler om avtale mellom lagene gjelder. Oppstart 1. mai - Kamper i serier med tabell som skulle ha vært spilt flyttes av krets til ny dato. - Kamper for barn utgår. - Krets kan justere kamper samt endre på siste serierunde der det er nødvendig. Oppstart 11. mai - Kamper i serier med tabell som skulle ha vært spilt flyttes av krets til ny dato. - Kamper for barn utgår. - Krets kan justere kamper samt endre på siste serierunde der det er nødvendig. Oppstart etter 11. mai - Det kan spilles halv sesong. - Lagene må være forberedt på at det kan bli ujevnt antall hjemme og bortekamper. - Man forsøker å sette opp dobbel serie der det opprinnelig er satt trippel eller kvadruppel. - Krets kan justere kamper og endre på siste serierunde der det er nødvendig. - Oppstartsdato avgjør om man skal forsøke å opprette ligacuper for lagene i avdeling, eller om allerede oppsatte kamper som ikke vil være tellende kan brukes som treningskamper. - Opprykk/Nedrykk vil fortsatt gjelde ved halv sesong. - Mål om å fullføre samtlige serier før 1. november. Side 8

12 3. Oversikt scenarier for den enkelte serie I dette kapittelet finner man oversikt for den enkelte serie fra 13 år og eldre. Kamper i barnefotballen spilles etter terminlisten og vil ikke bli endret. Kamper for barn satt opp før tillatt dato for å spille kamper utgår. Oversikten viser kun serier administrert av NFF Akershus. Begrepsforklaring Med enkel serie menes at lagene møter hverandre en gang i løpet av sesongen. Med dobbel serie menes at lagene møter hverandre to ganger i løpet av sesongen. Med trippel serie menes at lagene møter hverandre tre ganger i løpet av sesongen. For enkel serie med splitt menes at lagene først møter hverandre en gang. Deretter splittes serien i to der øvre og nedre halvdel går inn i nye serier som enten møtes en eller to ganger. Ved oddetall går flest lag til øvre halvdel J13 J13 1.div Ved oppstart 1. mai er det kun spilt en runde. Denne flyttes til ny dato. 11. mai er det spilt tre runder. Disse flyttes til nye tidspunkt. Ved senere oppstart kan det spilles halv serie. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Avhengig av dato for tillatelse til å spille kamper vurderes ligacup ved interesse. J13 2.div Serien er satt opp med enkelt seriespill og splitt. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Ved oppstart 1. mai er det spilt tre runder. Kamper flyttes til nye datoer. 11. mai er det spilt fem runder. Kamper flyttes til nye datoer. Siste runde før splitt vil få ny dato senere på høsten. Ved senere oppstart kan lagene møtes en gang. Serien starter ved første mulighet og etterslep av kamper plasseres på datoer videre ut over høsten. J13 7er Serien er satt opp med trippel serie. Side 9

13 Ved oppstart 1. mai er det spilt tre runder. Kamper flyttes til nye datoer. 11. mai er det spilt fire runder. Kamper flyttes til nye datoer. Ved senere oppstart kan det spilles dobbel serie. Kamper justeres for å få likt antall hjemme-/borte i forhold til motstander J14 J14 1.div Serien er satt opp med trippel serie. Ved oppstart 1. mai er det spilt tre runder. Kamper flyttes til nye datoer. 11. mai er det spilt fem runder. Kamper flyttes til nye datoer. Ved senere oppstart kan det spilles dobbel serie. Kamper justeres for å få likt antall hjemme-/borte i forhold til motstander. J14 2.div Serien er satt opp med trippel serie. Ved oppstart 1. mai er det spilt tre runder. Kamper flyttes til nye datoer. 11. mai er det spilt fire runder. Kamper flyttes til nye datoer. Ved senere oppstart kan det spilles dobbel serie. Kamper justeres for å få likt antall hjemme-/borte i forhold til motstander J15 J15 1.div Ved oppstart 1. mai er det kun spilt en runde. Denne flyttes til ny dato. 11. mai er det spilt tre runder. Disse flyttes til nye tidspunkt. Ved senere oppstart kan det spilles halv serie. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Avhengig av dato for tillatelse til å spille kamper vurderes ligacup ved interesse. J15 2.div Ved oppstart 1. mai er det kun spilt tre runder. Disse flyttes til ny dato. 11. mai er det spilt fire runder. Disse flyttes til nye tidspunkt. Ved senere oppstart kan det spilles halv serie. Dette kan føre til ulikt antall Side 10

14 hjemme-/bortekamper. Avhengig av dato for tillatelse til å spille kamper vurderes ligacup ved interesse. J15 Regional Avgjørelse må tas i samråd med kretsene i regionen. Flytte kamper, utvide sesongen, spille halv serie, halv serie med sluttspill er alle mulige løsninger J17 J17 1.div Serien er satt opp med trippel serie. Ved oppstart 1. mai er det spilt tre runder. Kamper flyttes til nye datoer. 11. mai er det spilt fem runder. Kamper flyttes til nye datoer. Ved senere oppstart kan det spilles dobbel serie. Kamper justeres for å få likt antall hjemme-/borte i forhold til motstander. J17 9er/7er Ved oppstart 1. mai er det spilt to runder. Denne flyttes til ny dato. 11. mai er det spilt tre runder. Disse flyttes til nye tidspunkt. Ved senere oppstart kan det spilles halv serie. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Avhengig av dato for tillatelse til å spille kamper vurderes ligacup ved interesse. J17 Regional Avgjørelse må tas i samråd med kretsene i regionen. Flytte kamper, utvide sesongen, spille halv serie, halv serie med sluttspill er alle mulige løsninger divisjon Kvinner Serien er satt opp i to avdelinger med enkelt seriespill og splitt. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Ved oppstart 1. mai er det spilt to runder. Kamper flyttes til nye datoer. 11. mai er det spilt tre runder. Kamper flyttes til nye datoer. Siste runde før splitt vil få ny dato senere på høsten. Side 11

15 Ved senere oppstart kan lagene møtes en gang og det kan måtte arrangeres et mindre sluttspill enn planlagt for å kåre en mester. Serien starter ved første mulighet og etterslep av kamper plasseres på datoer videre ut over høsten Kvinner 7er Serien er satt opp i to avdelinger med enkelt seriespill og splitt. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Ved oppstart 1. mai er det spilt to runder. Kamper flyttes til nye datoer. 11. mai er det spilt tre runder. Kamper flyttes til nye datoer. Siste runde før splitt vil få ny dato senere på høsten. Ved senere oppstart kan lagene møtes en gang og det kan måtte arrangeres et mindre sluttspill enn planlagt for å kåre en mester. Serien starter ved første mulighet og etterslep av kamper plasseres på datoer videre ut over høsten G13 G13 1.div Ved oppstart 1. mai er spilt tre runder. Disse flyttes til ny dato. 11. mai er det spilt fem runder. Disse flyttes til nye tidspunkt. Ved senere oppstart kan det spilles halv serie. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Avhengig av dato for tillatelse til å spille kamper vurderes ligacup ved interesse. G13 2.div Serien er satt opp med enkelt seriespill og splitt. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Ved oppstart 1. mai er det spilt tre runder. Kamper flyttes til nye datoer. 11. mai er det spilt fire runder. Kamper flyttes til nye datoer. Siste runde før splitt vil få ny dato senere på høsten. Ved senere oppstart kan lagene møtes en gang. Serien starter ved første mulighet og etterslep av kamper plasseres på datoer videre ut over høsten. Side 12

16 G13 3.div Serien er satt opp i to avdelinger med enkelt seriespill og splitt. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Ved oppstart 1. mai er det spilt en runde. Kamper flyttes til nye datoer. 11. mai er det spilt to og tre runder. Kamper flyttes til nye datoer. Siste runde før splitt vil få ny dato senere i juni eller på høsten. Ved senere oppstart kan lagene møtes en gang. Serien starter ved første mulighet og etterslep av kamper plasseres på datoer videre ut over høsten. G13 4.div Serien er satt opp i to avdelinger med enkelt seriespill og splitt. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Ved oppstart 1. mai er det spilt en runde. Kamper flyttes til nye datoer. 11. mai er det spilt to runder. Kamper flyttes til nye datoer. Siste runde kan få ny dato senere på høsten. Ved senere oppstart kan lagene møtes en gang. Serien starter ved første mulighet og etterslep av kamper plasseres på datoer videre ut over høsten G14 G14 1.div Ved oppstart 1. mai er spilt tre runder. Disse flyttes til ny dato. 11. mai er det spilt fem runder. Disse flyttes til nye tidspunkt. Ved senere oppstart kan det spilles halv serie. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Avhengig av dato for tillatelse til å spille kamper vurderes ligacup ved interesse. G14 2.div Ved oppstart 1. mai er spilt tre runder. Disse flyttes til ny dato. 11. mai er det spilt fem runder. Disse flyttes til nye tidspunkt. Ved senere oppstart kan det spilles halv serie. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Avhengig av dato for tillatelse til å spille kamper vurderes ligacup ved interesse. Side 13

17 G14 3.div Serien er satt opp i to avdelinger med enkelt seriespill og splitt. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Ved oppstart 1. mai er det spilt to runder. Kamper flyttes til nye datoer. 11. mai er det spilt tre runder. Kamper flyttes til nye datoer. Siste runde kan få ny dato senere i juni eller på høsten. Ved senere oppstart kan lagene møtes en gang. Serien starter ved første mulighet og etterslep av kamper plasseres på datoer videre ut over høsten G15 Serien er satt opp med enkelt seriespill. Dette kan føre til ulikt antall hjemme- /bortekamper. Ved oppstart 1. mai er det spilt en runde. Kamper flyttes til nye datoer. 11. mai er det spilt tre runder. Kamper flyttes til nye datoer. Serien starter ved første mulighet og etterslep av kamper kan plasseres på datoer videre ut over høsten. Serien kan også bli satt opp på nytt i to enkle avdelinger med et mindre sluttspill for å kåre en mester G16 G16 1.div Ved oppstart 1. mai er spilt tre runder. Disse flyttes til ny dato. 11. mai er det spilt fem runder. Disse flyttes til nye tidspunkt. Det kan bli aktuelt å forlenge sesongen. Ved senere oppstart kan det spilles halv serie. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Avhengig av dato for tillatelse til å spille kamper vurderes ligacup ved interesse. G16 2.div Serien er satt opp med enkelt seriespill og splitt. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Ved oppstart 1. mai er det spilt tre runder. Kamper flyttes til nye datoer. 11. mai er det spilt fire runder. Kamper flyttes til nye datoer. Siste runde før splitt vil få ny dato senere på høsten. Side 14

18 Ved senere oppstart kan lagene møtes en gang. Serien starter ved første mulighet og etterslep av kamper plasseres på datoer videre ut over høsten. G16 3.div Serien er satt opp i to avdelinger med enkelt seriespill og splitt. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Ved oppstart 1. mai er det spilt to runder. Kamper flyttes til nye datoer. 11. mai er det spilt tre runder. Kamper flyttes til nye datoer. Siste runde kan få ny dato senere i juni eller på høsten. Ved senere oppstart kan lagene møtes en gang. Serien starter ved første mulighet og etterslep av kamper plasseres på datoer videre ut over høsten. G16 Interkrets Serien settes opp av NFF Oslo. Avgjørelse tas med de andre kretsene G19 G19 1.div Ved oppstart 1. mai er spilt fire runder. Disse flyttes til ny dato. 11. mai er det spilt fem runder. Disse flyttes til nye tidspunkt. Det kan bli aktuelt å forlenge sesongen. Ved senere oppstart kan det spilles halv serie. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Avhengig av dato for tillatelse til å spille kamper vurderes ligacup ved interesse. G19 2.div Serien er satt opp med enkelt seriespill og splitt. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Ved oppstart 1. mai er det spilt tre runder. Kamper flyttes til nye datoer. 11. mai er det spilt fem runder. Kamper flyttes til nye datoer. Siste runde før splitt vil få ny dato senere på høsten. Ved senere oppstart kan lagene møtes en gang. Serien starter ved første mulighet og etterslep av kamper plasseres på datoer videre ut over høsten. G19 3.div Serien er satt opp med trippel serie. Side 15

19 Ved oppstart 1. mai er det spilt tre runder. Kamper flyttes til nye datoer. 11. mai er det spilt fire runder. Kamper flyttes til nye datoer. Ved senere oppstart kan det spilles dobbel serie. Kamper justeres for å få likt antall hjemme-/borte i forhold til motstander. G19 Interkrets A Avgjørelse må tas i samråd med kretsene i regionen. Flytte kamper, utvide sesongen, spille halv serie, halv serie med sluttspill er alle mulige løsninger. G19 Interkrets B Avgjørelse må tas i samråd med kretsene i regionen. Flytte kamper, utvide sesongen, spille halv serie, halv serie med sluttspill er alle mulige løsninger div Menn Ved oppstart 1. mai er spilt fire runder. Disse flyttes til ny dato. 11. mai er det spilt fem runder. Disse flyttes til nye tidspunkt. Det kan bli aktuelt å forlenge sesongen. Ved senere oppstart kan sesongen forlenges, og det kan spilles halv serie. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Avhengig av dato for tillatelse til å spille kamper vurderes ligacup ved interesse. Opprykk/Nedrykk vil være tellende ved enkel serie div Menn Ved oppstart 1. mai er spilt fire runder. Disse flyttes til ny dato. 11. mai er det spilt fire runder. Disse flyttes til nye tidspunkt. Det kan bli aktuelt å forlenge sesongen. Ved senere oppstart kan sesongen forlenges, og det kan spilles halv serie. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Avhengig av dato for tillatelse til å spille kamper vurderes ligacup ved interesse. Opprykk/Nedrykk vil være tellende ved enkel serie. Side 16

20 div Menn Ved oppstart 1. mai er spilt fire runder. Disse flyttes til ny dato. 11. mai er det spilt fire runder. Disse flyttes til nye tidspunkt. Det kan bli aktuelt å forlenge sesongen. Ved senere oppstart kan sesongen forlenges, og det kan spilles halv serie. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Avhengig av dato for tillatelse til å spille kamper vurderes ligacup ved interesse. Opprykk/Nedrykk vil være tellende ved enkel serie div Menn Ved oppstart 1. mai er spilt to runder. Disse flyttes til ny dato. 11. mai er det spilt tre runder. Disse flyttes til nye tidspunkt. Det kan bli aktuelt å forlenge sesongen. Ved senere oppstart kan sesongen forlenges, og det kan spilles halv serie. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Avhengig av dato for tillatelse til å spille kamper vurderes ligacup ved interesse. Opprykk/Nedrykk vil være tellende ved enkel serie div Menn Ved oppstart 1. mai er spilt to runder. Disse flyttes til ny dato. 11. mai er det spilt tre runder. Disse flyttes til nye tidspunkt. Det kan bli aktuelt å forlenge sesongen. Ved senere oppstart kan sesongen forlenges, og det kan spilles halv serie. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Avhengig av dato for tillatelse til å spille kamper vurderes ligacup ved interesse. Opprykk/Nedrykk vil være tellende ved enkel serie div Menn Ved oppstart 1. mai er spilt fire runder. Disse flyttes til ny dato. Side 17

21 11. mai er det spilt fire runder. Disse flyttes til nye tidspunkt. Det kan bli aktuelt å forlenge sesongen. Ved senere oppstart kan sesongen forlenges, og det kan spilles halv serie. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Avhengig av dato for tillatelse til å spille kamper vurderes ligacup ved interesse. Opprykk/Nedrykk vil være tellende ved enkel serie Menn 7er Ved oppstart 1. mai er spilt en runde. Kamper flyttes til ny dato. 11. mai er det spilt to runder. Disse flyttes til nye tidspunkt. Ved senere oppstart kan det spilles halv serie. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Avhengig av dato for tillatelse til å spille kamper vurderes ligacup ved interesse Menn 34 Ved oppstart 1. mai er spilt fire runder. Disse flyttes til ny dato. 11. mai er det spilt fire runder. Disse flyttes til nye tidspunkt. Det kan bli aktuelt å forlenge sesongen. Ved senere oppstart kan sesongen forlenges, og det kan spilles halv serie. Dette kan føre til ulikt antall hjemme-/bortekamper. Avhengig av dato for tillatelse til å spille kamper vurderes ligacup ved interesse Lag som deltar i andre kretser Lag som deltar i serier som administreres av andre kretser forholder seg til administrerende krets sine avgjørelser. Side 18

22 4. Tabeller og grafer for kamper sesongen 2020 I dette kapitel finner man tabeller og grafer for kampene som er satt opp i sesongen Det er flere serier med tabell som kun er satt opp med halv sesong, og i barnefotballen er de aller fleste serier satt opp frem til sommeren. Står det «serier/avdelinger med tabell» er dette oppsatte kamper for 13 år og eldre Antall seriekamper spilt per måned Prosentvis kampfordeling vår/høst Side 19

23 4.3. Prosent av oppsatte kamper i serier med tabell spilt innen forskjellige datoer 4.4. Prosent av oppsatte kamper 13 år og eldre per klasse innen datoer Side 20

24 4.5. Antall spilte kamper for 13 år og eldre per klasse innen gitte datoer Side 21

Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018

Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018 Til klubbene Dato: 07.12.2017 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/11 Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018 Del 1 Seriespill 11 19 år og senior Del 2 Norgesmesterskapet 16 19 år og

Detaljer

2. DIVISJON KVINNER AVD 9 (Interkretsserie Finnmark/Troms) Bossekop, Polarstjernen, Porsanger og Tverrelvdalen.

2. DIVISJON KVINNER AVD 9 (Interkretsserie Finnmark/Troms) Bossekop, Polarstjernen, Porsanger og Tverrelvdalen. ====================================================================================== FINNMARKS REPRESENTANTER I EKSTERNE SERIESPILL 2019 =====================================================================================================

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for jenter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017

Påmeldingssamling Fotball for jenter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017 Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for jenter, 12-19 år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017 Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde NFF Pilot nye spillformer Oslomesterskapet

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for gutter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017

Påmeldingssamling Fotball for gutter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017 Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for gutter, 12-19 år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017 Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde NFF Pilot nye spillformer OBOS Cup Seriesystemer,

Detaljer

INVITASJON TIL SESONGEN 2019

INVITASJON TIL SESONGEN 2019 INVITASJON TIL SESONGEN 2019 Påmeldingsfristene skal overholdes. Lag som etteranmeldes vil bli fakturert 50 % ekstra lagspåmeldingsavgift. Opprykk og nedrykk i de ulike divisjoner i aldersbestemte klasser

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for jenter, år NFF Oslo Ekeberg 22. november 2018

Påmeldingssamling Fotball for jenter, år NFF Oslo Ekeberg 22. november 2018 Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for jenter, 13-19 år NFF Oslo Ekeberg 22. november 2018 Dagens program: Velkommen med presentasjonsrunde FIKS ny påmeldingsmodul! OBOS Cup Seriesystemer, spillform

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for gutter, år NFF Oslo Ekeberg 19. november 2018

Påmeldingssamling Fotball for gutter, år NFF Oslo Ekeberg 19. november 2018 Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for gutter, 13-19 år NFF Oslo Ekeberg 19. november 2018 Dagens program: Velkommen med presentasjonsrunde Seriesystemer, spillform og spilledager Spilleberettigelse

Detaljer

Sesongen Ungdom år

Sesongen Ungdom år Sesongen 2019 Ungdom 13-19 år Kampmatrisen Kampmatrisen hvor finner man dette? Kampmatrisen ungdomsfotball jenter *7er-lag i J15 9er og J17 11er spiller 2x35 min *2. div. kan bli opprettet til høstsesongen

Detaljer

Sesongen Senior

Sesongen Senior Sesongen 2019 Senior Kampmatrisen Kampmatrisen hvor finner man dette? Kampmatrisen senior kvinner og menn Dommer Dommeroppsett hjemmeside Dommeroppsett NFF Trøndelag setter opp dommere i alle 9er- og 11er-serier,

Detaljer

Infomøte barne- og ungdomsfotball sesongen 2019

Infomøte barne- og ungdomsfotball sesongen 2019 Infomøte barne- og ungdomsfotball sesongen 2019 NFF Nordmøre & Romsdal Kjetil Henningsen Fagkonsulent Are Lervik Daglig leder Marianne Misund Klubbutvikler Stig Arild Råket Trenerutvikler Andreas Hanssen

Detaljer

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: Del 1 Påmelding til seriespillet sesongen 2017 side 2 8

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: Del 1 Påmelding til seriespillet sesongen 2017 side 2 8 Til klubbene Dato: 07.12.2016 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/11 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: - SERIESPILL 11 19 ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET 16 19 ÅR - OBOS-CUP

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

NFF Hordaland. Lagledermøte Ungdomsfotball (13 19 år)

NFF Hordaland. Lagledermøte Ungdomsfotball (13 19 år) NFF Hordaland Lagledermøte 2018 Ungdomsfotball (13 19 år) Velkommen til ny sesong hos NFF Hordaland Her følger de viktigste punktene fra lagledermøtet i ungdomsfotballen Sesongen 2018 Regelverk Elektroniske

Detaljer

Del 1 Seriespill år og senior side 2 8. Del 2 NM J16 og J19, OBOS-cup år side 9 10 og senior

Del 1 Seriespill år og senior side 2 8. Del 2 NM J16 og J19, OBOS-cup år side 9 10 og senior Til klubbene Dato: 07.12.2018 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim og Randi Himle Side: 1/10 Informasjon påmelding av lag til sesongen 2019 Del 1 Seriespill 11 19 år og senior side 2 8 Frister, klasser og

Detaljer

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016:

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: Til klubbene Dato: 04.12.2015 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/19 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: - SERIESPILL 13-19 ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET 16-19 ÅR - OBOS CUP

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Cup Sted Tidspunkt Arendal cup Levangerstevnet Lillestrøm cup Trondheim Open Sandefjord cup Klyve minirunde Lions cup

Cup Sted Tidspunkt Arendal cup Levangerstevnet Lillestrøm cup Trondheim Open Sandefjord cup Klyve minirunde Lions cup Bakgrunn for seriespill Utviklingsavdelingen i NBF vil fortsette å styrke og tilrettelegge for utvikling av El-innebandy i løpet av sesongen 2018/19. Dermed videreføres piloten også for sesongen 2018/19

Detaljer

Infomøte barne- og ungdomsfotball sesongen 2018

Infomøte barne- og ungdomsfotball sesongen 2018 Infomøte barne- og ungdomsfotball sesongen 2018 NFF Nordmøre & Romsdal Kjetil Henningsen Fagkonsulent Are Lervik Daglig leder Marianne Misund Klubbutvikler (1.juni) Stig Arild Råket Trenerutvikler Andreas

Detaljer

Sonemøte fotballsesongen 2017

Sonemøte fotballsesongen 2017 Sonemøte fotballsesongen 2017 Retningslinjer for pilot Spillformer og baneformat for de ulike aldersklassene https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#69839

Detaljer

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser.. 2 Etteranmelding og trekking av lag 3 Oversikt kretsmestere/avdelingsvinnere.. 3

Detaljer

Velkommen til: Klubblederforum. NFF Oslo. Ullevaal Stadion 19. september 2018

Velkommen til: Klubblederforum. NFF Oslo. Ullevaal Stadion 19. september 2018 Velkommen til: Klubblederforum NFF Oslo Ullevaal Stadion 19. september 2018 Hvorfor gjennomfører vi slike samlinger? Dagens program: Velkommen med presentasjonsrunde 1. Evaluering av sesongen 2018 (hittil)

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for barn, 6-12 år NFF Oslo - Osloidrettens hus, Ekeberg

Påmeldingssamling Fotball for barn, 6-12 år NFF Oslo - Osloidrettens hus, Ekeberg Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for barn, 6-12 år NFF Oslo - Osloidrettens hus, Ekeberg Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde Sesongen 2019 Endringer for sesongen OBOS Miniligaen Påmelding

Detaljer

Sonemøte ungdom. NFF Rogaland

Sonemøte ungdom. NFF Rogaland Sonemøte ungdom NFF Rogaland Samarbeid med Trygg Trafikk Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene Rutiner Før kampen (arrangør) - Ledig bane

Detaljer

Sesongen Barn år

Sesongen Barn år Sesongen 2019 Barn 11-12 år Kampmatrisen Kampmatrisen hvor finner man dette? Kampmatrisen barnefotball 6 12 år Merk spilletid 12-årsklassen 9er Resultatregistrering Prosedyre på hjemmesiden: https://www.fotball.no/kretser/trondelag/aktivitet/sesonginfo/resultatregistrering

Detaljer

SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017

SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017 SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017 Kampendringer For å bidra til en mer stabil og forutsigbar gjennomføring av sesongen for alle parter (klubber, lag, dommere, kretsadministrasjon etc.), ble det på

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2019

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2019 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2019 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av og 9er lag Påmelding av og 5er lag Påmelding av 3er lag 10. januar 20. januar 20. februar

Detaljer

Sesongen 2018 ABC ungdom år

Sesongen 2018 ABC ungdom år Sesongen 2018 ABC ungdom 13 19 år Kampmatrisen 2018 hvor finner man dette? Kampmatrisen 2018 ungdom jenter Kampmatrisen 2018 ungdom gutter Dommer Dommeroppsett 2018 hjemmeside Dommeroppsett 2018 NFF Trøndelag

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL VÅR 2017

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL VÅR 2017 Til Klubbene og lagets kontaktperson 13-19 år Dato: 20.03.2017 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/7 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL VÅR 2017 For alle klasser (gjelder ikke helårsserier) gjelder at

Detaljer

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser... 2 Etteranmelding og trekking av lag. 3 FIKS Klubb/pålogging... 3 FIKS Lagspåmelding...

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

Konskvense

Konskvense Konskvense Ligastruktur Toppserien og 1. divisjon kvinner Grunnspill vår og sommer Toppserien Runde 1-18 1. divisjon Runde 1-18 Sluttspill - høst Mesterskapsligaen Runde 19-24 Kvalifiseringsligaen

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017 ABC Ungdomsfotball Dette må DU vite for sesongen 2017 Samarbeid med Trygg Trafikk Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene Huskeliste hjemmekamp

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2016

Velkommen til fotballsesongen 2016 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2016 1 Velkommen til fotballsesongen 2016 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER Søknadsfristene er identisk med fristen for å melde på lag i de ulike klassene: For seniorlag og ungdomslag i fotball 15.01

Detaljer

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE Innhold Side Kretskontingent 2 Klubbregistrering (Fiks) 2 Serietilbud og aldersgrenser 3 Lagspåmelding 4 Basis Spilledager 5 Serieavgifter 6 Klubbavgift til dommerutvikling

Detaljer

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER:

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER: TURNERINGSBESTEMMELSER -VINTERSERIENE 2017. Vinterseriene er obligatoriske kamper og gjennomføres iht NFF`s «Breddereglement». https://lovdata.no/dokument/nfff/nfffor/2014-03-09-3 FELLESINFORMASJON FOR

Detaljer

Fotballsesongen 2017 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år)

Fotballsesongen 2017 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år) Fotballsesongen 2017 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år) Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Sesongen 2017 - Elektroniske kamprapporter - Fair Play-møte - Regelverk - www.fotball.no - Forsikringer

Detaljer

Ny serieordning menn overgangsordning

Ny serieordning menn overgangsordning Ny serieordning menn overgangsordning Ny struktur fra sesongen 2017: 1+1+2+6+24 Tippeligaen (16 lag) OBOS-ligaen (16 lag) PostNord-ligaen (14 lag pr avdeling) Regionligaen (14 lag pr avdeling) Kretsserien

Detaljer

Sonemøte. NFF Rogaland

Sonemøte. NFF Rogaland Sonemøte NFF Rogaland Pilotprosjekt 2018 Bakgrunn 10 utvalgte kretser gjennomførte undersøkelse i 2013-2015 om treerfotball og nierfotball Gir riktig utfordringer til aldersgruppene. Gode tilbakemeldinger

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement. Vedtatt på Regionstinget mai 2004

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement. Vedtatt på Regionstinget mai 2004 Norges Håndballforbund Region SørVest Seriereglement Vedtatt på Regionstinget mai 2004 Sist oppdatert 27. Juni 2017 1 Seriereglement NHF Region SørVest 1. BESTEMMELSER FOR NHF REGION SØRVEST 1-1 Generelt.

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HAUGAR

SPORTSKLUBBEN HAUGAR SPORTSKLUBBEN HAUGAR NIVÅPÅMELDING OG LAGINNDELING I SK HAUGAR Hvis man i et nærområde (skole) har flere Haugar-lag er det ønskelig at man komponerer lagene med en slik sammensetning at de blir tilnærmet

Detaljer

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er TIL KLUBBENE 4. desember 2012 Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til ny fotballsesong. Påmelding og godkjenning av lag foretas

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Internett: Facebook: E-post: www.fotball.no/trondelag

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av og 9er lag Påmelding av og 5er lag Påmelding av 3er lag 10. januar 20. januar 20. februar

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement Norges Håndballforbund Region SørVest Seriereglement Vedtatt på Regionstinget mai 2004 Sist oppdatert 26. februar 2014 Seriereglement NHF Region SørVest 1. BESTEMMELSER FOR NHF REGION SØRVEST 1-1 Generelt.

Detaljer

ABC Lagledere ungdomsfotball

ABC Lagledere ungdomsfotball ABC Lagledere ungdomsfotball HOLDNINGER OG FAIR PLAY Egen paragraf i breddereglementet om Fair play nytt fra 2015 * Hva gjør din klubb i forhold til Fair play arbeid? Er din klubb en Fair Play klubb? Lagleder/treners

Detaljer

NFF Hordaland. Informasjon om Pilot 2017

NFF Hordaland. Informasjon om Pilot 2017 NFF Hordaland Informasjon om Pilot 2017 Alder og spillformer NFF Hordaland setter opp i FIKS Serieansvarlig i sone Progresjon i banestørrelsene proporsjonalt med fysiologien A C 9er på tvers 9er på langs

Detaljer

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av lag Påmelding av og 5er lag 10. januar 20. januar 20. februar 1 Innhold Side Klubbkontingent

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

Høringsutkast til ny seriemodell

Høringsutkast til ny seriemodell H Ø R I N G S U T K A S T T I L N Y S E R I E M O D E L L S I D E 1 Høringsutkast til ny seriemodell Ferdigstilt 4. februar 2011 Serieutvalget har bestått av: Jon Erik Eriksen, Jarle Heitmann, Bjørn-Erik

Detaljer

PROTOKOLL FOR 0.DIVISJON NFF TRØNDELAG Gjeldende fra og med 2018-sesongen

PROTOKOLL FOR 0.DIVISJON NFF TRØNDELAG Gjeldende fra og med 2018-sesongen PROTOKOLL FOR 0.DIVISJON NFF TRØNDELAG Gjeldende fra og med 2018-sesongen Generell del NFF Trøndelag innførte sesongen 2015 en ny serieordning for det øverste nivået i klassene G19, G16, J19 og J16. Ordningen

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for barn, 6-12 år Oslo Fotballkrets - Osloidrettens hus, Ekeberg

Påmeldingssamling Fotball for barn, 6-12 år Oslo Fotballkrets - Osloidrettens hus, Ekeberg Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for barn, 6-12 år Oslo Fotballkrets - Osloidrettens hus, Ekeberg Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde Sesongen 2018 NFF spillformpilot OBOS Miniligaen Påmelding

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST Vedtatt på Regionstinget 12. 13. mai 2012. 1. NHFs LOV, KAMP- OG KONKURRANSE REGLEMENT Alle klubber tilsluttet NHF Region Vest skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse

Detaljer

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER:

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER: TURNERINGSBESTEMMELSER -VINTERSERIENE 2012. Vinterseriene er obligatoriske kamper og NFF`s kampreglement gjelder. FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER: Terminlisten er satt opp på uke (terminfestet til mandag

Detaljer

Velkommen til Ungdomsfotballen

Velkommen til Ungdomsfotballen Velkommen til Ungdomsfotballen NFFs Lov og reglement er omfattende og det er mye en skal sette seg inn i som nykomling i ungdomsfotballen. Her har vi samlet noen sentrale spørsmål og utfordringer som man

Detaljer

Forankring i klubben Klubben som sjef. Kampen i fokus

Forankring i klubben Klubben som sjef. Kampen i fokus Forankring i klubben Klubben som sjef Kampen i fokus NFFs Lov og Reglement LOVEN NFFs Lov og Reglement Fotballkampen ukas store begivenhet! Stort engasjement og mye følelser i sving før / under / etter

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10.

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10. GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10.000, og kampen settes primært opp på nytt. Ved gjentagelse diskvalifiseres

Detaljer

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er)

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Til klubbene i Hordaland Fotballkrets Bergen 8.12.2015 Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til fotballsesongen 2016. Fristen for påmelding

Detaljer

Referat fra. Kretsstyremøte. (Med forbehold om styrets godkjenning i neste styremøte)

Referat fra. Kretsstyremøte. (Med forbehold om styrets godkjenning i neste styremøte) Referat fra Kretsstyremøte (Med forbehold om styrets godkjenning i neste styremøte) Tid/sted: Sparebanken Møre Arena, Ålesund, mandag 4. desember 2017 Til stede: Forfall: Referent: Kopi til: Lena Pedersen,

Detaljer

Støttedokument til lagspåmelding. Innholdsfortegnelse

Støttedokument til lagspåmelding. Innholdsfortegnelse Støttedokument til lagspåmelding Innholdsfortegnelse Viktig informasjon vedr. påmelding av lag i FIKS side 2 Hvordan komme frem til riktig lagsgrunnlag side 3 Hvordan velge riktig spillform? side 4 Hvordan

Detaljer

PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET ALDERSBESTEMTE KLASSER 2015

PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET ALDERSBESTEMTE KLASSER 2015 Til Leder, sportslig leder og FIKS-ansvarlig i klubbene i Trøndelag Fotballkrets Trondheim 05.12.14. Rundskriv 03/14 PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET

Detaljer

Fotballsesongen 2019 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år)

Fotballsesongen 2019 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år) Fotballsesongen 2019 (13-19 år) Innhold: - Sesongen 2019 - Regelverk - Elektroniske kamprapporter på mobil - Dommeroppsett - Fair Play-møte - Eventuelt spørsmål Lagsinformasjon All kommunikasjon mellom

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2014

PROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2014 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold PROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2014 Sandefjord 13.11.14 Til stede:

Detaljer

NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010

NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010 NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010 VELKOMMEN TIL SERIEN 2009/2010 Det er flott å se at det er svært mange som har lyst til å være med og spille håndball. Regionstyret og administrasjonen

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

Støttedokument til lagspåmelding

Støttedokument til lagspåmelding Støttedokument til lagspåmelding Innhold Viktig informasjon vedr. påmelding av lag i FIKS side 2 Målsettinger med kampmatrisen side 3-4 Kamparenaer 2018 side 5 Retningslinjer: antilag, oppmelding av lag

Detaljer

Avdelingsoppsett ungdomsfotball våren 2019

Avdelingsoppsett ungdomsfotball våren 2019 Klubbene Dato: 18.02.2019 Sted: Ålesund Avdelingsoppsett ungdomsfotball våren 2019 Vi ber alle klubber om å gå gjennom lista under for å forsikre seg om at lagene er plassert i riktig klasse. Ved utarbeidelse

Detaljer

Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014

Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014 Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014 Innføring av 9 er fotball Aldersklasser og spillformer Innføring av divisjonssystem G19 Viktige datoer fram mot sesongen 2014 Dette informasjonsskrivet fra Østfold

Detaljer

Dommernr. Navn (etternavn og fornavn) Klubb. Dommernr. Navn (etternavn og antall fornavn) tilskuere:

Dommernr. Navn (etternavn og fornavn) Klubb. Dommernr. Navn (etternavn og antall fornavn) tilskuere: N F F K a m p r a p p o r t N F F K a m p r a p p o r t Konkurranse: (kryss av for riktig nivå) tippeligaen toppserien adeccoligaen 2. divisjon menn 1. divisjon kvinner Konkurranse: Nm for menn (kryss

Detaljer

A-B-C Futsal i 13-årsklassen

A-B-C Futsal i 13-årsklassen A-B-C Futsal i 13-årsklassen NFFs Lov og reglement er omfattende og det er mye en skal sette seg inn i. Her har vi samlet noen sentrale spørsmål og utfordringer som man kan støte på i løpet av sesongen.

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

Turneringsreglement. Turneringsreglement

Turneringsreglement. Turneringsreglement Fjellhamar FK s Vinterserie 2019 (Vinterserien) spilles som seriespill i alle klasser i tråd med Norges Fotballforbunds (NFF) retningslinjer for barnefotball. Vinterserien spilles etter NFF s reglement

Detaljer

Ny inndeling av spillformer i barne- og ungdomsfotballen. Prosjektbeskrivelse for pilot 2018

Ny inndeling av spillformer i barne- og ungdomsfotballen. Prosjektbeskrivelse for pilot 2018 Ny inndeling av spillformer i barne- og ungdomsfotballen Prosjektbeskrivelse for pilot 2018 Bakgrunn og gjennomføring av pilotprosjektet I 2013 gjennomførte NFF en undersøkelse blant trenere og lagledere

Detaljer

PROTOKOLL FOR 0.DIVISJON NFF TRØNDELAG Gjeldende fra og med 2020-sesongen inkl.kvalifiseringspill til 0.div.

PROTOKOLL FOR 0.DIVISJON NFF TRØNDELAG Gjeldende fra og med 2020-sesongen inkl.kvalifiseringspill til 0.div. PROTOKOLL FOR 0.DIVISJON NFF TRØNDELAG Gjeldende fra og med 2020-sesongen inkl.kvalifiseringspill til 0.div. Generell del NFF Trøndelag innførte sesongen 2015 en ny serieordning for det øverste nivået

Detaljer

SESONGMØTE FIKS Fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem Spilleberettigelse Spillerhenvendelser og overganger

SESONGMØTE FIKS Fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem Spilleberettigelse Spillerhenvendelser og overganger SESONGMØTE 2019 FIKS Fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem Spilleberettigelse Spillerhenvendelser og overganger Christoffer Hansen avdelingsleder fotball FIKS Lag og kamptropper Fotballens informasjons-

Detaljer

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport ABC / FIKS møte Hønefoss 6.mars ABC / FIKS møter Buskerud Fotballkrets - Hvem gjør hva? - Status og Handlingsplan BFK 2012 Kampavvikling (arrangør, hjemme-/bortelag) - Aktivitetsserier/-kvelder (5 er fotball)

Detaljer

Klubbforum våren 2018

Klubbforum våren 2018 Klubbforum våren 2018 Program 18.00 Velkommen ved arrangørklubb 18.05 Informasjon fra kretsstyret 18.25 Implementering hvordan tar vi informasjonen videre til trenere og lagledere? 19.00 Sesongen 2018

Detaljer

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon Serien 2015 Menn 4. divisjon 3 avdelinger a 12 lag Opprykk: Vinner i hver avdeling rykker opp til 3. divisjon Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 5. divisjon Ytterligere nedrykk øker

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

Fotballsesongen 2012 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2012 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2012 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2012 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Klubbforum. Våren 2019

Klubbforum. Våren 2019 Klubbforum Våren 2019 Program 18.00 Velkommen ved arrangørklubb 18.05 Informasjon fra kretsstyret 18.30 Sesongen 2019 sesonginformasjon 19.30 Pause 19.45 Sesongen 2019 årshjul, nøkkeldatoer og lokal Facebook-gruppe

Detaljer

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2018-2019 Viktig informasjon SESONG START SESONG SLUTT Sesongstart er 15. september 2018 Serieslutt er 07. april 2019 Regionsmesterskap U14, U16,U19: 27.-28.

Detaljer

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget 2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget Innledning Tinget i 2012 behandlet følgende forslag fra Eidsvold Idrettsforening: < Forbundsstyret nedsetter innen sommeren 2012 et bredt sammensatt

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10.

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10. GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10.000, og kampen settes primært opp på nytt. Ved gjentagelse diskvalifiseres

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Brukerveiledning. Lagspåmelding. URL-adresse: http://fiks.fotball.no/lagpaamelding/

Brukerveiledning. Lagspåmelding. URL-adresse: http://fiks.fotball.no/lagpaamelding/ Brukerveiledning Lagspåmelding URL-adresse: http://fiks.fotball.no/lagpaamelding/ 1. Åpningsbildet A: Velg sesong A: Velg din krets B: Velg din klubb 2. Påmeldte og foreslåtte lag Dersom det er påmeldt

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER Sesongen 2013/2014 A. LAG OG DOMMERE SOM IKKE MØTER TIL KAMP: Forhold Ald.best. Senior 1. Lag som ikke møter til kamp 1.gang (*) kr. 3 000,- kr. 3 000,- 2.

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Klubbforum November Evaluering av sesongen 2015 Planlegging av sesongen 2016

Klubbforum November Evaluering av sesongen 2015 Planlegging av sesongen 2016 Klubbforum November 2015 Evaluering av sesongen 2015 Planlegging av sesongen 2016 Program 18.00 19.00 Sesongevaluering 2015 19.00 19.15 Pause 19.15 20.30 Sesongplanlegging 2016 20.30 21.00 TFKs Årshjul

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Fotballkretsens hjemmeside: Kampendringer

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 13. JUNI 2017

PROTOKOLL STYREMØTE 13. JUNI 2017 Sandefjord 13.06.17 PROTOKOLL STYREMØTE 13. JUNI 2017 Til stede: Thorfinn Haugen, Line Gjerden Hvål, Hanne Jaerson, Kjell Rune Pedersen, Torleiv Sandvik. Ikke til stede: Alexander Hesselberg, Line Hettervik,

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

ÅRSHJUL NFF TRØNDELAG 2018

ÅRSHJUL NFF TRØNDELAG 2018 ÅRSHJUL NFF TRØNDELAG 2018 Oppdatert:..2017. VIKTIGE FRISTER DATO SAK TEMA.01. Påmelding av lag til seriespill, OBOS-cup og NM 2018. Aldersbestemt og senior.04. Frist for kampendringer uten gebyr på 500,-

Detaljer