PROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2014"

Transkript

1 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord PROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2014 Sandefjord Til stede: Sak 35/14 Thorfinn Haugen, Hanne Jaerson, Alexander Hesselberg, Line Hettervik, Rune F. Mikkelsen, Kjell Rune Pedersen, Anette Vestly Fra adm: Ole Petter Tufte Ikke til stede: Torleiv Sandvik 2. divisjon kvinner forslag om utvidelse til 12 lag Region sør har fått innspill fra klubber i 2. divisjon kvinner om at det er ønskelig å utvide 2. divisjon kvinner region sør fra 10 til 12 lag. Forslagstillerne argumenterer med at dette vil gi et bedre sportslig tilbud til flere lag og vil være med å styrke damefotballen i regionen. 2. divisjon kvinner er delt i 6 avdelinger (regioner). I 4 av disse spilles det med 12 lag (i sesongen 2014 har det deltatt 11 lag i disse avdelingene). I Finnmark/Troms deltar det 8 lag. Region sør har sendt forslag om utvidelse av 2. divisjon kvinner på høring til klubbene i 2. og 3. divisjon kvinner. Vi har mottatt 6 svar på høringsnotatet: Gimletroll Nanset IF Eik-Tønsb. Anbefaler det ikke de anser at nivåforskjellen er stor nok i divisjonen Økonomisk går det greit Mener at det sportslig er mer riktig å redusere til 8 lag altså for stor nivåforskjell Tviler på at det er riktig i et spillerutviklingsperspektiv Forholder seg uansett positive til en eventuell utvidelse Mener det er nok økonomisk belastning med 10 lag Sportslig mener Eik-Tønsberg at det vil bli for stor nivåforskjell i divisjonen.

2 Pors Grenl. Positive til innspillet Åssiden Fossum Positive til innspillet med bakgrunn i at flere kamper er motiverende. Mener også dette er et godt tilbud sett ut fra et helhetlig spillerutviklingsperspektiv Positive. Anfører at ekstrakostnader vil være relativt beskjedne. Daglig leders merknader: Høringsnotatet ble sendt ut til klubbene i 2. divisjon og 3. divisjon kvinner dvs. 30 klubber. 6 av klubbene har svart på notatet. Daglig leder er usikker på hvordan man skal tolke at kun 20 % av klubbene har svart på høringsnotatet. Daglig leder velger å fokusere på de som har svart. Skal en prøve å oppsummere de 6 høringsutkastene så er 2 negative fordi de mener at nivåforskjellen vil bli større, en klubb er negativ pga økonomiske årsaker + større nivåforskjell, mens 3 klubber er ubetinget positive. En utvidelse til 12 lag vil gi lagene 4 ekstra kamper og det vil gå fra 18 til 22 runder. Flere kamper i avdelingen vil etter vår mening gi et bedre sportslig tilbud og vi tror ikke at nivåforskjellen vil øke. Opprykkslagene klarer seg godt i 2. divisjon damer og statistikk over resultater i sesongen 2014 viser at nivåforskjellen ikke er så stor som enkelte av klubbene ytrer i sine høringer. Vi har sett nærmere på resultatene i 2. divisjon kvinner 2014 og disse viser følgende: Det er spilt 89 kamper i divisjonen en kamp er dømt til w.o pga ikke møtt til kamp. Kamper som endte uavgjort: 19 Kamper som ble vunnet med et mål: 25 Kamper som ble vunnet med to mål: 11 Kamper som ble vunnet med tre mål: 15 Kamper som ble vunnet med fire mål: 6 Kamper som ble vunnet med mer en fire mål: 13 Dømt w.o 1 2

3 Når det gjelder kamper som er vunnet med mer enn 4 mål så er 5 av disse kampene spilt etter 1. oktober Definerer man at en måldifferanse med inn til to mål er å anse som jevnbyrdighet, tre og fire måls differanse akseptabelt og mer enn fire måls differanse er for stor differanse, får vi følgende oversikt: Uavgjort to måls differanse: 55 Tre fire måls differanse: 21 Mer enn fire måls differanse: 13 Daglig leder kan ikke se med bakgrunn i statistikk som vist over at det er for stor nivåforskjell i 2. divisjon damer. Når det gjelder de økonomiske uttellingene ved en økning til 12 lag, vil dette innebære dommerutlegg til to hjemmekamper og reiseutgifter til to bortekamper. Det er vanskelig å anslå ekstrakostnad til dette da nye lags geografiske plassering vil bety en del her. Daglig leder estimerer en ekstrakostnad på kr ,- pr. lag ved en slik utvidelse. Dette anses å ikke være en uoverkommelig ekstrakostnad sett opp mot de sportslige gevinstene man får. Et annet moment som anses som sentralt er at det kun er Finnmark/Troms og Vestfold/Telemark/Buskerud/Agder som spiller med 10 lag eller færre i avdelingene. I en region som vår, med en så stor andel av lagsgrunnlaget i hele landet, bør også vi ha 12 lag i 2. divisjon kvinner. Forslag til vedtak: Styret i Vestfold Fotballkrets vedtar at 2. divisjon damer region sør utvides fra 10 til 12 lag fra sesongen Positivt vedtak forutsetter at de øvrige tre kretsene i region sør fatter likelydende vedtak. Enstemmig vedtatt. 3

4 Sak 36/14 Spillformer sesongen 2015 Nye spillformer har vært et viktig utviklings tema i Norges Fotballforbund over en god tid. Utviklingsavdelingen i NFF har gjort et betydelig arbeid med dette fram mot forbundstinget i Her ble et nytt «Breddereglement» vedtatt som bl.a. beskriver de nye spillformene. Breddereglementet beskriver de ulike klassene med begrensninger for hvilke spillformer som skal tilbys. Det er utgitt en egen brosjyre som beskriver spilleregler og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen. Gjennom beskrivelsene i «Breddereglementet» tolkes dette slik at kretsene kan tilpasse høyst antall spillere og spillformer i de ulike klassene etter lokale tilpasninger dog ikke overstige maksimum spillere som beskrevet i «Breddereglementet». Som bakgrunn for denne saken har kretsstyret utarbeidet et forslag som er sendt til høring til klubbene. Innen tidsfristen for tilbakemeldinger har kretskontoret mottatt 2 høringssvar fra klubber av 53 mulige : Hvittingfoss IL IL Runar - ønsker 11`er og 7`er i J13/14. Hvittingfoss er bekymret for at 9`er fotball vi gi færre lag. Videre argumenters det med at 13 åringene i 2014 spilte 11`er. Endring for disse anses som uheldig. - ønsker 11`er i J13/14. Argumentet er at de 13 åringen har spilt 11`er i Daglig leder er noe undrende til at kun to klubber har svart på høringsutkastet. Man kan tolke det på flere måter. Daglig leder velger å tolke det slik at klubbene ikke har vesentlige innvendinger mot det forslaget som er sendt ut til høring. Daglig leder vil med bakgrunn i dette derfor legge fram forslag som opprinnelig foreslått i høringsnotat til klubbene til behandling i kretsstyret: 4

5 FORSLAG TIL SPILLFORMER 2015 Klasse: Spillformer Menn veteran - det spilles kun 7`er Menn senior - det spilles 11`er i det ordinære seriespillet, samt 7`er Kvinner senior - det spilles 11`er i det ordinære seriespillet, samt 7`er G/J19 - det spilles 11`er og 7`er G/J15/16 - det spilles 11`er og 7`er G14 - det spilles 11`er og 7`er J13/14 - det spilles 9`er og 7`er G13 - det spilles 9`er og 7`er G/J11 G/J12 - det spilles 7`er G/J07 G/J10 - det spilles 5`er G/J06 - det spilles 5`er i aktivitetsturneringene. I øvrige turneringer spilles det 3`er. Banestørrelser/oppmerking: 11`er I alle klasser er banestørrelse regulert i Breddereglementets kapitel 3 og i spillereglene. 9`er: Målene plasseres på hver 16 meter. Bredde på banen skal være 50 meter. Straffesparkfelt: 8m ut fra stolpene 11 m ut fra mållinje. 7`er år: Minimum 40x20m - Maksimum 60-40m 5`er 7-10 år: Minimum 30x15 Maksimum 40x20 Størrelse på mål: 11`er benytter 11`er mål. 9`er benytter 7`er mål (5x2) 7`er benytter 7`er mål (5x2) 5`er benytter 5`er mål (3x2) Ballstørrelse Definert i spillereglene for de ulike klassene. Spilletider Spilletider er definert i Breddereglementets kapitel 2. Enstemmig vedtatt. 5

6 Sak 37/14 G19 Interkrets nytt serieforslag Administrasjonene i de tre samarbeidende kretsene i interkrets G19 er helt klare på at dersom G19 interkrets skal videreføres må det skje i en annen utgave enn i I sesongen 2014 ble kun 9 av 12 plasser ble benyttet i interkretsserien. Det er en kjennsgjerning at de beste spillere i alderen år ikke spiller juniorfotball, men spiller seniorfotball på ulike nivåer. Mange av regionens toppklubber stiller heller ikke lag i G19 klassen. Klubber som Odd Grenland, Sandefjord Fotball, Strømsgodset Toppfotball og Hønefoss stiller ikke lag i G19. Disse lar G19 lagene sine spille i divisjonssystemet for herrer. Det er kun Mjøndalen av toppfotballklubbene våre som deltar i G19 interkrets. Slik administrasjonen ser det vil G19 interkrets i framtiden først og fremst være et tilbud til de store breddeklubbene og enkelte 2. divisjonsklubber som trenger en utviklingsarena for sine yngre spillere. Vi har også registrert at vi i de to siste sesongene ikke har greid å fylle opp avdelingen med 4 lag fra hver krets. I sesongen 2013 var det kun 10 lag som ønsket å delta. I årets sesong er antallet enda lavere kun 9 lag deltok i årets G19 interkrets. Vi kan se at for en del klubber er en best mulig interkretsarena et viktig og riktig tilbud, men da må kvaliteten skjerpes over en lenger del av sesongen. De tre samarbeidende kretsene har skissert noen løsninger og sendt forslagene ut til høring i klubbene i de tre kretsene. Vi har fått inn 9 tilbakemeldinger dvs. at ca. 5% av klubbene har svart. Klubbene ble forespeilet følgende alternativer: 1 Det spilles en kretsvis kvalifisering på våren. De to beste lagene i hver krets går til høstens interkrets der det spilles dobbel serie om IK mesterskapet. 2 Lag fra de 3 kretsene melder seg på en IK kvalifisering på våren uavhengig av kretstilhørighet. De tre kretsene setter opp kvalifiseringsspill iht antall påmeldte lag. De seks beste lagene uavhengig av kretstilhørighet kvalifiserer seg til høstens IK. Her spilles det dobbel serie om IK mesterskapet. 6

7 3 G 19 spilles etter dagens ordning. 4 Innspill fra Pors Pors Grenland har spilt inn forslag om at det opprettes G19 IK som går over hele sesongen med 12 lag og dobbel serie. Ved sesongens slutt skal lag rykke ned og nye lag komme opp fra kretsseriene. Pors foreslår at vi gjeninnfører en ordning som vi gikk bort fra for mange år siden. Forslaget er gjort kjent for andre klubber som spiller i interkrets. Tilbakemeldingene har vært som følger: Alternativ 1 Sandefjord BK Alternativ 2 Hønefoss (med reservasjoner), Strømsgodset IF, Skiold, Modum Alternativ 3 Alternativ 4 Pors, FK Tønsberg Andebu har svart, men ingen formening og alternativ. Forslaget fra Åssiden er å legge ned G19 interkrets. Høringssvarene gir ikke noe klart bilde av hva klubbene ønsker, men det er en hovedvekt på alternativ 2. Daglig leder ønsker ikke å anbefale alternativ 4 forslag fra Pors Grenland. Her skisseres det en løsning der klubbene arver plasser fra året før. Går vi tilbake og ser på hvilke lag som har deltatt i G19 interkrets siden 2007 er det 9 lag som har deltatt 4 ganger eller flere. Mjøndalen og Pors har deltatt alle 7 sesongene siden FK Tønsberg og Notodden har deltatt 6 ganger, Strømsgodset Toppfotball, Sandefjord Fotball, Drammen FK har deltatt 5 ganger, mens Skarphedin og Ørn-Horten har deltatt 4 ganger. Ut over dette er det 16 klubber som har deltatt 3 eller færre ganger. 7

8 Tenker vi oss alternativ 4 så har Mjøndalen, Pors, FK Tønsberg, Notodden, og Drammen FK spilt interkrets i sesongen 2014, og vil slik vi ser det være potensielle stabile deltagere i et slikt turneringspill. Sandefjord Fotball, Odd Grenland, Strømsgodset og Hønefoss spiller i divisjonssystemet for herrer med sine G19 lag. De to siste lagene som har vært med i interkrets mer enn fire ganger de siste syv årene er Skarphedin og Ørn-Horten. Skarphedin spilte G19 2. divisjon i Telemark høsten 2014 og Ørn-Horten har ikke hatt G19 lag. Med alternativ 4 ser vi for oss at Mjøndalen, Pors, FK Tønsberg, Notodden, og Drammen FK vil være kjerneklubbene i et turneringssystem som skal spille 12 lag, dobbel serie og med nedrykk/opprykk fra foregående sesong. Disse vil måtte suppleres med 7 lag. Slik vi ser det statistisk, vil det kanskje bare være noen store breddklubber i regionen som vil kunne ha stabile G19 lag som kan delta i en slik turnering. Her vil det også være svingninger fra år til år i kvaliteten på lagene. Med bakgrunn i dette mener vi at 12 lag i dobbel serie, der klubbene arver plasser i interkrets fra foregående sesong ikke nødvendigvis vil gi det beste sportslige tilbudet til G19 lagene. Med den erfaringen vi sitter med gjennom de siste årene vil nivåforskjellen på lagene i et slikt turneringsspill bli betydelig. Den gang vi gikk bort fra dette systemet og over til et kvalifiseringsspill var argumentene at alle skulle ha en mulighet til å etablere gode G19 lag og at spilleroverganger til en klubb som hadde arvet plass i G19 interkrets skulle minimaliseres. Videre var motiveringen at de til en hver tid beste lagene skulle spille mest mulig mot hverandre. Vi er fortsatt av den oppfatning at turneringsformen i G19 interkrets fortsatt bør baseres på kvalifisering på vårsesongen og spill på høsten for de beste lagene i regionen i egen serie. Utfordringen er å skape en mest mulig skjerpet kvalifisering på våren og en enda mer spissing i selve interkretsturneringen på høsten Dette tror vi ikke vi får med dagens ordning der klubber kvalifiserer seg kretsvis, eller ved at vi går over til gammel ordning med å arve plasser og opprykk/nedrykk i turneringen. 8

9 Vi vil derfor foreslå alternativ 2 som også de fleste høringsnotatene har sluttet seg til. G19 lag melder seg på til en felles interkretskvalifisering på våren. Administrerende krets setter opp kvalifiseringsspill etter antall påmeldte lag uavhengig av kretsgrenser. Dette kvalifiseringsspillet skal munne ut i at de 6 beste lagene uavhengig av kretstilhørighet - i kvalifiseringsspillet på våren danner G19 interkrets på høsten. Lag som ikke kvalifiserer seg til høstens interkrets går til de kretsvise G19 seriene. På høsten spilles det dobbel serie og vinneren av serien er interkretsmester. Med utgangspunkt i det faktum at toppklubbene deltar i seniorseriene med sine G19 lag og at klubber også i stor grad benytter G19 spillere på sine seniorlag, mener vi at tiden hvor de beste spillerne i klassen spiller er forbi. Samtidig ser vi at det for breddeklubbene er viktig å gi sine juniorspillere et optimalt sportslig tilbud. Med dette som bakteppe mener vi at et turneringspill slik vi har foreslått her vil være med å styrke juniorfotballen i vår region. Det at det kun går 6 lag til høstens interkretsserie vil også være med på å øke kvaliteten i de kretsvise G19 seriene. Et kvalifiseringsspill sikrer også muligheten for klubber som får fram gode ungdomskull muligheten til å beholde spillerne lengre i egne klubber. Forslag til vedtak: Under forutsetning av at kretsstyrene i Telemark og Buskerud Fotballkretser fatter et likelydende vedtak vedtar styret i Vestfold Fotballkrets følgende: Fra sesongen 2015 gjennomføres G19 interkrets etter følgende turneringsforutsetninger: Lag melder seg på til kvalifisering til G19 interkrets innen 1. februar Administrerende krets setter opp et kvalifiseringsspill, uavhengig av lagenes kretstilhørighet, som skal kvalifisere 6 lag inn til høstens G19 interkrets. De 6 kvalifiserte lagene til G19 interkrets spiller dobbel serie på høsten. Vinner av høstens G19 interkrets er interkretsmester. Enstemmig vedtatt. 9

10 Sak 38/14 Styringsgruppe jenterekruttering Det vises til styresak 33/14 hvor det ble vedtatt å nedsette en styringsgruppe som skal arbeide sammen med prosjektleder ansvarlig jenterekruttering. Det ble gitt noen føringer på hvordan denne styringsgruppa skulle settes sammen under behandlingen av saken. I etterkant ser daglig leder at det vil være særdeles nyttig at kretsens spiller- /trenerutvikler og klubbutvikler deltar i denne gruppa. Videre ønsker daglig leder å utvide gruppen med enda et klubbmedlem dette for å ta med seg bredest mulig klubberfaring inn i arbeidet. Daglig leder legger fram følgende forslag til deltagere i styringsgruppen: Leder:.., styremedlem VFK Espen Kirkenes, spiller-/trenerutvikler Karin Berg Ørbeck, klubbutvikler Andre Aakvik, Teie IF Nina Liljebäck, Eik-Tønsberg Mona Furustad, Store Bergan.., Styringsgruppas sekretær er prosjektleder Anders Ravndal. Når det gjelder et styremedlems plass i styringsgruppa vedtas dette i styremøtet. Når det det siste medlemmet i gruppa har et foreslått medlem fått betenkningstid fram til og med helgen. Navn på det siste medlemmet legges fram i styremøtet. Forslag lagt fram i styremøtet: Styringsgruppas leder: Anders Ravndal, prosjektansvarlig VFK Hanne Jaerson, Styret i VFK Andrè Aakvik, Teie IF Nina Liljebäck, Eik-Tønsberg Mona Furustad, Store Bergan Karin Berg Ørbeck, klubbutvikler VFK Espen Kirknes, spiller-/trenerutvikler VFK Enstemmig vedtatt. 10

11 Sak 39/14 Gebyrer i interkretsseriene De fire samarbeidende kretsene (Agder samarbeider i 2. divisjon kvinner) har gjennomført et møte der alle sider ved interkrets samarbeidet ble drøftet. Kretsene har et eget interkretsreglement og alle sider ved dette ble drøftet og justert slik at det er avstemt med det nye breddereglementet. En av hovedutfordringene ved eget interkretsreglement er forholdet til sanksjoner gjennom gebyrer og bøter. Kretsene har ulik geografi og dermed også ulik tilnærming til behov for sanksjoner spesielt i forhold som gjelder når lag ikke møter til terminfestede kamper. Møtet drøftet denne problemstillingen og ønsket å legge fram følgende til de respektive kretsstyrene: Interkretsreglementet skal kun omfatte gebyrer for ikke møtt til kamp. Ved alle andre forhold skal satser fra den krets sanksjonert klubb tilhører benyttes. Gebyrer for ikke møtt: Ungdom Voksen 1. Varsel gitt på forhånd i tide: Kr , ,- 2. Varsel ikke gitt: Kr , ,- I serier hvor det spilles dobbel serie, skal klubb som ikke har møtt til kamp yte motstanderlaget et transporttilskudd på kr. 4,05,- x 4 biler jmf. breddereglementet 9-3. Forslag til vedtak: Styret i Vestfold Fotballkrets vedtar satser for ikke møtt til kamp i interkretskamper som vist i saksframlegget. Orienteringssaker: Endringer i breddereglementet Forbundstinget Orienteringer fra leder Bytte av møtedato til 16. desember 2014 Anlegg 11

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Sandefjord 13.11.13 Til stede:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 13. JUNI 2017

PROTOKOLL STYREMØTE 13. JUNI 2017 Sandefjord 13.06.17 PROTOKOLL STYREMØTE 13. JUNI 2017 Til stede: Thorfinn Haugen, Line Gjerden Hvål, Hanne Jaerson, Kjell Rune Pedersen, Torleiv Sandvik. Ikke til stede: Alexander Hesselberg, Line Hettervik,

Detaljer

PROTOKOLL KLUBB/LEDERKOMITEEN + VEILEDERE

PROTOKOLL KLUBB/LEDERKOMITEEN + VEILEDERE Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold KLUBB/LEDERKOMITEEN Sandefjord 30.01.2015 PROTOKOLL KLUBB/LEDERKOMITEEN

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 7. JUNI 2016

PROTOKOLL STYREMØTE 7. JUNI 2016 Sandefjord 07.06.16 PROTOKOLL STYREMØTE 7. JUNI 2016 Til stede: Thorfinn haugen, Alexander Hesselberg, Line Gjerden Hvål, Hanne Jaerson, Torleiv Sandvik, Kjell Rune Pedersen, Line Hettervik. Ikke til stede:

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 24. OKTOBER 2017

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 24. OKTOBER 2017 Sandefjord 25.10.17 PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 24. OKTOBER 2017 Til stede: Thorfinn Haugen, Kjell Rune Pedersen, Hanne Jaerson, Rune F. Mikkelsen, Torleiv Sandvik, Line Hettervik, Line Gjerden Hvål Ikke

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. JANUAR 2014

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. JANUAR 2014 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold Sandefjord 22.01.15 PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. JANUAR 2014 Til

Detaljer

Sandefjord PROTOKOLL STYREMØTE 10. MAI 2016

Sandefjord PROTOKOLL STYREMØTE 10. MAI 2016 Sandefjord 11.05.16 PROTOKOLL STYREMØTE 10. MAI 2016 Til stede: Alexander Hesselberg, Kjell Rune Pedersen, Torleiv Sandvik, Rune F. Mikkelsen, Line Hettervik Fra adm: Ole Petter Tufte I sak 15/15: Leder

Detaljer

PROTOKOLL KLUBB/LEDERKOMITEEN 27. NOVEMBER 2013

PROTOKOLL KLUBB/LEDERKOMITEEN 27. NOVEMBER 2013 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold KLUBB/LEDERKOMITEEN Sandefjord 29.11.2013 PROTOKOLL KLUBB/LEDERKOMITEEN

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2016

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2016 Sandefjord 21.09.16 PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2016 Til stede: Thorfinn Haugen, Alexander Hesselberg, Torleiv Sandvik, Line Hettervik, Kjell Rune Pedersen, Hanne Jaerson. Ikke til stede:

Detaljer

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon Serien 2015 Menn 4. divisjon 3 avdelinger a 12 lag Opprykk: Vinner i hver avdeling rykker opp til 3. divisjon Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 5. divisjon Ytterligere nedrykk øker

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 21. JANUAR 2014

PROTOKOLL STYREMØTE 21. JANUAR 2014 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold Sandefjord 22.01.14 PROTOKOLL STYREMØTE 21. JANUAR 2014 Til stede:

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER Søknadsfristene er identisk med fristen for å melde på lag i de ulike klassene: For seniorlag og ungdomslag i fotball 15.01

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. APRIL 2016

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. APRIL 2016 Sandefjord 29.04.16 PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. APRIL 2016 Til stede: Thorfinn Haugen, Alexander Hesselberg, Line Gjerden Hvål, Hanne Jaerson, Kjell Rune Pedersen, Torleiv Sandvik Fra adm: Ole Petter

Detaljer

ABC Lagledere ungdomsfotball

ABC Lagledere ungdomsfotball ABC Lagledere ungdomsfotball HOLDNINGER OG FAIR PLAY Egen paragraf i breddereglementet om Fair play nytt fra 2015 * Hva gjør din klubb i forhold til Fair play arbeid? Er din klubb en Fair Play klubb? Lagleder/treners

Detaljer

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser.. 2 Etteranmelding og trekking av lag 3 Oversikt kretsmestere/avdelingsvinnere.. 3

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2016

Velkommen til fotballsesongen 2016 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2016 1 Velkommen til fotballsesongen 2016 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget 2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget Innledning Tinget i 2012 behandlet følgende forslag fra Eidsvold Idrettsforening: < Forbundsstyret nedsetter innen sommeren 2012 et bredt sammensatt

Detaljer

Tabell. Tabell. G13 avd C. G13 avd A. G13 1div H. G13 avd B1. G13 avd B2. G13 2div H. Lag M V O F +/- P. Lag M V O F +/- P

Tabell. Tabell. G13 avd C. G13 avd A. G13 1div H. G13 avd B1. G13 avd B2. G13 2div H. Lag M V O F +/- P. Lag M V O F +/- P G13 avd A 1 Halsen 10 8 0 2 32-15 24 2 Stokke 10 7 1 2 60-17 22 3 Nøtterøy 10 7 0 3 49-27 21 4 Flint 10 6 1 3 40-24 19 5 Ørn Horten 10 6 1 3 21-22 19 6 Borre/ÅIF 10 5 0 5 33-22 15 7 Sandefjord BK 10 4

Detaljer

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Sandefjord 01.11.09 Klubbene INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Vinterseriene i Vestfold Fotballkrets skal arrangeres for fjerde gang. Tiltaket har vært en suksess, men vi har hatt enkelte

Detaljer

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser... 2 Etteranmelding og trekking av lag. 3 FIKS Klubb/pålogging... 3 FIKS Lagspåmelding...

Detaljer

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er)

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Til klubbene i Hordaland Fotballkrets Bergen 8.12.2015 Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til fotballsesongen 2016. Fristen for påmelding

Detaljer

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016:

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: Til klubbene Dato: 04.12.2015 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/19 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: - SERIESPILL 13-19 ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET 16-19 ÅR - OBOS CUP

Detaljer

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER:

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER: TURNERINGSBESTEMMELSER -VINTERSERIENE 2017. Vinterseriene er obligatoriske kamper og gjennomføres iht NFF`s «Breddereglement». https://lovdata.no/dokument/nfff/nfffor/2014-03-09-3 FELLESINFORMASJON FOR

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: Del 1 Påmelding til seriespillet sesongen 2017 side 2 8

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: Del 1 Påmelding til seriespillet sesongen 2017 side 2 8 Til klubbene Dato: 07.12.2016 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/11 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: - SERIESPILL 11 19 ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET 16 19 ÅR - OBOS-CUP

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 16. AUGUST 2016

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 16. AUGUST 2016 Sandefjord 17.08.16 PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 16. AUGUST 2016 Til stede: Thorfinn Haugen, Alexander Hesselberg, Line Gjerden Hvål, Torleiv Sandvik, Rune Mikkelsen, Line Hettervik Ikke til stede: Kjell

Detaljer

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er TIL KLUBBENE 4. desember 2012 Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til ny fotballsesong. Påmelding og godkjenning av lag foretas

Detaljer

PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET ALDERSBESTEMTE KLASSER 2015

PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET ALDERSBESTEMTE KLASSER 2015 Til Leder, sportslig leder og FIKS-ansvarlig i klubbene i Trøndelag Fotballkrets Trondheim 05.12.14. Rundskriv 03/14 PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET

Detaljer

TRØNDELAG FOTBALLKRETS. KLUBBFORUM Mars 2015

TRØNDELAG FOTBALLKRETS. KLUBBFORUM Mars 2015 TRØNDELAG FOTBALLKRETS KLUBBFORUM Mars 2015 Program 18.00 Velkommen Innledning ved Kretsstyret og siste nytt fra bl.a Forbundstinget og Kretstinget 18.20 Kretsadministrasjonens faste bolk - Seriematrisen

Detaljer

SERIESPILL ALDERSBESTEMT FOTBALL SESONGEN 2015

SERIESPILL ALDERSBESTEMT FOTBALL SESONGEN 2015 Rundskriv 01/14 Til Klubbene i Trøndelag Fotballkrets Kopi Idrettskretsene i Nord- og Sør-Trøndelag Norges Fotballforbund v/nils Fisketjønn Trondheim 17.10.14. SERIESPILL ALDERSBESTEMT FOTBALL SESONGEN

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 24. JANUAR 2017

PROTOKOLL STYREMØTE 24. JANUAR 2017 Sandefjord 25.01.17 PROTOKOLL STYREMØTE 24. JANUAR 2017 Til stede: Thorfinn Haugen, Alexander Hesselberg, Rune F. Mikkelsen, Hanne Jaerson, Line Gjerden Hvål, Line Hettervik, Torleiv Sandvik, Kjell Rune

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I KVALITETSKLUBBKOMITEEN + VEILEDERE

PROTOKOLL MØTE I KVALITETSKLUBBKOMITEEN + VEILEDERE Sandefjord 26.06.2017 PROTOKOLL MØTE I KVALITETSKLUBBKOMITEEN + VEILEDERE Tid Torsdag 15. juni 2017, KL. 1730 Sted Til stede Komplett Arena Harald Sando, Agnar Svendsen, Vibeke Jørgensen, Rune Hagen, Torleiv

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av lag Påmelding av og 5er lag 10. januar 20. januar 20. februar 1 Innhold Side Klubbkontingent

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018

Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018 Til klubbene Dato: 07.12.2017 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/11 Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018 Del 1 Seriespill 11 19 år og senior Del 2 Norgesmesterskapet 16 19 år og

Detaljer

PROTOKOLL FAIR PLAY UTVALGET 3. NOVEMBER 2014

PROTOKOLL FAIR PLAY UTVALGET 3. NOVEMBER 2014 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold FAIR PLAY UTVALGET Sandefjord 06.11.2014 PROTOKOLL FAIR PLAY UTVALGET

Detaljer

Innføring av elektroniske kamprapporter i alle klasser 13-19 år og senior for sesongen 2014

Innføring av elektroniske kamprapporter i alle klasser 13-19 år og senior for sesongen 2014 Sunnmøre Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund sunnmore.fotball@fotball.no www.fotball.no/sunnmore Innføring av elektroniske kamprapporter i alle klasser 13-19 år og senior for sesongen 2014 Sunnmøre

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I KLUBB/LEDERKOMITEEN + VEILEDERE

PROTOKOLL MØTE I KLUBB/LEDERKOMITEEN + VEILEDERE Sandefjord 20.02.2017 PROTOKOLL MØTE I KLUBB/LEDERKOMITEEN + VEILEDERE Tid Torsdag 9. februar 2017, KL. 1730 Sted Til stede Komplett Arena Harald Sando, Agnar Svendsen, Simen Wifstad, Rune Hagen, Tonje

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for gutter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017

Påmeldingssamling Fotball for gutter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017 Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for gutter, 12-19 år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017 Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde NFF Pilot nye spillformer OBOS Cup Seriesystemer,

Detaljer

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER:

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER: TURNERINGSBESTEMMELSER -VINTERSERIENE 2012. Vinterseriene er obligatoriske kamper og NFF`s kampreglement gjelder. FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER: Terminlisten er satt opp på uke (terminfestet til mandag

Detaljer

Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014

Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014 Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014 Innføring av 9 er fotball Aldersklasser og spillformer Innføring av divisjonssystem G19 Viktige datoer fram mot sesongen 2014 Dette informasjonsskrivet fra Østfold

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Ny serieordning menn overgangsordning

Ny serieordning menn overgangsordning Ny serieordning menn overgangsordning Ny struktur fra sesongen 2017: 1+1+2+6+24 Tippeligaen (16 lag) OBOS-ligaen (16 lag) PostNord-ligaen (14 lag pr avdeling) Regionligaen (14 lag pr avdeling) Kretsserien

Detaljer

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser

Detaljer

Ny inndeling av spillformer i barne- og ungdomsfotballen. Prosjektbeskrivelse for pilot 2018

Ny inndeling av spillformer i barne- og ungdomsfotballen. Prosjektbeskrivelse for pilot 2018 Ny inndeling av spillformer i barne- og ungdomsfotballen Prosjektbeskrivelse for pilot 2018 Bakgrunn og gjennomføring av pilotprosjektet I 2013 gjennomførte NFF en undersøkelse blant trenere og lagledere

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016.

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016. Høringsnotat organisasjonsutvikling forslag om justeringer i NFFs valgordninger, funksjonstid for tillitsvalgte og organisering av valg på fotballtinget Innledning Tinget i 2014 vedtok betydelige justeringer

Detaljer

Kjøreplan kretstinget 2017

Kjøreplan kretstinget 2017 Tingsaker Sunnmøre Fotballkrets Lørdag 9. desember 2017 Dagsorden Forretningsorden Innkomne forslag Forslag til budsjett Forslag fra valgkomiteen Bla om Kjøreplan kretstinget 2017 Dette er en foreløpig

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2018 PÅMELDING AV LAG INNEN

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2018 PÅMELDING AV LAG INNEN TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007 Tromsø Telefon: 77 61 07 50. E-post: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Pr. 17. februar (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Viktige forutsetninger... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat...

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

Høringsutkast til ny seriemodell

Høringsutkast til ny seriemodell H Ø R I N G S U T K A S T T I L N Y S E R I E M O D E L L S I D E 1 Høringsutkast til ny seriemodell Ferdigstilt 4. februar 2011 Serieutvalget har bestått av: Jon Erik Eriksen, Jarle Heitmann, Bjørn-Erik

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

FEMMERFOTBALL Tettere, kjappere, morsommere!

FEMMERFOTBALL Tettere, kjappere, morsommere! dokument 31.03.03 17:28 Side 1 FEMMERFOTBALL Tettere, kjappere, morsommere! dokument 31.03.03 17:29 Side 2 Mer ballkontakt, mer moro, mer læring! Femmerfotball er det ypperste og mest læringsfremmende

Detaljer

PÅMELDING TIL KVALIFISERING 0.DIVISJON I KLASSENE G16, G19, J17 og J19, FOR SESONGEN 2017

PÅMELDING TIL KVALIFISERING 0.DIVISJON I KLASSENE G16, G19, J17 og J19, FOR SESONGEN 2017 Til klubbene i NFF Trøndelag Dato: 25.10.2016 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/7 PÅMELDING TIL KVALIFISERING 0.DIVISJON I KLASSENE G16, G19, J17 og J19, FOR SESONGEN 2017 NFF Trøndelag vil gjennomføre

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 22 57 97 70. www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 19. JANUAR 2016

PROTOKOLL STYREMØTE 19. JANUAR 2016 Sandefjord 20.01.16 PROTOKOLL STYREMØTE 19. JANUAR 2016 Til stede: Thorfinn Haugen, Alexander Hesselberg, Line Hettervik, Line Gjerden Hvål, Torleiv Sandvik, Rune F. Mikkelsen Ikke til stede: Kjell Rune

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer) Innhold Endringer fra pilotsesongen 2013:... 2 0.0 Innledning... 3 1.0 Krav til klubbene... 4 2.0

Detaljer

Avdelingsoppsett ungdomsfotball høst 2016

Avdelingsoppsett ungdomsfotball høst 2016 Til alle klubber Dato: 30.06.2016 Sted: Ålesund Side: 1/8 Avdelingsoppsett ungdomsfotball høst 2016 13 og 14 år I aldersklassene 13 og 14 år er det ny nivåpåmelding til høsten. Der har lag fått anledning

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Krav til klubbene... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat... 3

Detaljer

Utlysning av utviklingsmidler for 2009

Utlysning av utviklingsmidler for 2009 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Kopi til: Fotballkretsene Vår ref: 280959v1 9. februar 2008 Utlysning av utviklingsmidler for 2009 Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball har kommet til enighet

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL VÅR 2017

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL VÅR 2017 Til Klubbene og lagets kontaktperson 13-19 år Dato: 20.03.2017 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/7 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL VÅR 2017 For alle klasser (gjelder ikke helårsserier) gjelder at

Detaljer

for klassene 6år 12år

for klassene 6år 12år TURNERINGSREGLER under Faaberg-Turneringen for klassene 6år 12år Det spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler og retningslinjer barnefotball (6 12 år), se: https://www.fotball.no/lov-ogreglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#toppen

Detaljer

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Det vises til Utdrag av NSG Turneringsbestemmelser (TB) 2016. De punktene fra TB som er gjengitt eller vist til i dette dokumentet, er angitt enten

Detaljer

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE Innhold Side Kretskontingent 2 Klubbregistrering (Fiks) 2 Serietilbud og aldersgrenser 3 Lagspåmelding 4 Basis Spilledager 5 Serieavgifter 6 Klubbavgift til dommerutvikling

Detaljer

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball 2012 Laglederkveld Agenda: - Hordaland Fotballkrets - Verdier og retningslinjer NFF - Fair Play - Sesongen 2012 - serieoppsett - Spilleregler

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I DOMMERKOMITEEN 8. MAI 2017

PROTOKOLL MØTE I DOMMERKOMITEEN 8. MAI 2017 Sandefjord 09.05.17 PROTOKOLL MØTE I DOMMERKOMITEEN 8. MAI 2017 Til stede: Tom Jørgensen, Vidar Johannessen, Rune Nilsen, Per Arne Larsgård, Øyvind Ludvigsen, Linda Andresen, Rune F. Mikkelsen, Erik Lohne

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

Forslag til ny inndeling av spillformer i barne- og ungdomsfotballen

Forslag til ny inndeling av spillformer i barne- og ungdomsfotballen Forslag til ny inndeling av spillformer i barne- og ungdomsfotballen Prosjektbeskrivelse for pilot 2017 Bakgrunn I 2013 gjennomførte NFF en undersøkelse blant trenere og lagledere i 10 utvalgte kretser

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE

4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE 4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Virkeområde 1-2 Utfyllende bestemmelser. Egne reglementer for særskilte konkurranser 1-3 Definisjoner 1-4 Fair play KAPITTEL

Detaljer

INFORMASJON OG PROGRAM FOR STATOIL REGION Region 4

INFORMASJON OG PROGRAM FOR STATOIL REGION Region 4 Til spillere og foresatte 27. apr. 2011 INFORMASJON OG PROGRAM FOR STATOIL REGION Region 4 Statoil Region er et tiltak for de presumptivt beste spillerne i regionen i alderen 15-16 år på det tidspunktet

Detaljer

Årsmøte. Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015. Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs

Årsmøte. Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015. Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs Årsmøte Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015 Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs 1 1. Godkjennelse av innkallingen Dagsorden 2. Valg avmøteleder, sekretær og to representanter til å underskrive

Detaljer

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ BANEN VI SPILLER PÅ Loven og reglementene Alle ledere trenger kunnskap om aktuelle lover og reglementer Norsk lov setter den aller ytterste rammen for all idrettslig aktivitet

Detaljer

REGLEMENT LAVERE DIVISJONER

REGLEMENT LAVERE DIVISJONER REGLEMENT LAVERE DIVISJONER 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 3 KLASSER... 3 DELTAKELSE I LAVERE DIVISJONER... 3 KONTINGENTER OG SATSER... 3 2.0 ORGANISERING AV LAVERE DIVISJONER... 3 ORGANISERING...

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Reglement for Lavere Divisjoner

Reglement for Lavere Divisjoner Reglement for Lavere Divisjoner 1 av 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 1.0 Struktur for lavere divisjoner 4 1.1 Klasser 4 1.2 Spillesystem for lavere divisjoner 4 1.3 Organisering

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion Sesonginnledningen Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2017 PÅMELDING AV LAG INNEN

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2017 PÅMELDING AV LAG INNEN TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007 Tromsø Telefon: 77 61 07 50. E-post: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS MODUL 6 FOTBALL OG JUSS IDRETTENS LOVVERK IDRETTENS SELVDØMME Norges idre7sforbund og olympiske og paralympiske komités lov Norges fotballforbunds lov (må justeres e7er NIF`s lov) Organisasjonen NFF NFF`S

Detaljer

Elektronisk kamprapportskjemaer

Elektronisk kamprapportskjemaer Elektronisk kamprapportskjemaer Elektroniske kamprapporter Tester alle kretser i 2012 Alle avdelinger fra 2013 sesongen Utfordringer med forbundstinget 2012 Oppgaver før, under og etter kamp Tidsfrister

Detaljer

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15.

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15. PLAYOFF I SKIEN 14.-15.03.15 Følgende lag er klare for Playoff i Skien 14.-15.03.15: Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund

Detaljer

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011!

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! Til kretser og klubber! 29/4-2011 UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! UEFA har i brev til all nasjonale Fotballforbund rettet oppmerksomheten mot det de betrakter som en meget

Detaljer

Opprykk- nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16

Opprykk- nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16 nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16 2. divisjon kvinner 3. divisjon kvinner 2. divisjon menn 3. divisjon menn NHF seriene, 2. divisjon avdeling 3 og 3. divisjon avdeling 7 består av lag

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer