STRATEGIPLAN. NJFFs JENTESATSING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN. NJFFs JENTESATSING"

Transkript

1 STRATEGIPLAN NJFFs JENTESATSING

2

3 Strategiplan NJFFs JENTESATSING Utgitt av Norges Jeger- og Fiskeforbund Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS

4

5 Strategiplan NJFFS Jentesatsing 5 1. Innledning Visjon 1.2. Verdigrunnlag 1.3. Målgruppe 1.4. Bakgrunn 2. Hovedgrunnlag Hovedmål Videreutvikle kvinnenettverket i organisasjonen med blant annet kvinnekontakter i organisasjonsleddene Rekruttere kvinner til å bli jegere og fiskere og medlemmer i organisasjonen Rekruttere kvinner til tillitsverv og som instruktører i organisasjonen 3. Kommunikasjon Kommunikasjonsstrategi 3.2. Kommunikasjonskanaler 3.3 Kommunikasjon av aktivitetstilbudene Kommunikasjonsstrategi for aktivitetstilbudene 4. Profil Navn 4.2. Logo 4.3. Bekledning 5. Arbeidsfordeling Ansvarsfordeling 6. Implementering...14 VEDLEGG...16 OM NJFF s JENTESATSING

6 6 Norges Jeger- og Fiskeforbund 1. Innledning Dette dokumentet inneholder NJFFs jentesatsings strategiplan. Hensikten med denne strategiplanen er å ha et arbeidsverktøy for hvordan jentesatsingen skal driftes, og for å skape en felles forståelse i hele organisasjonen for hva satsingen NJFF Jenter innebærer Visjon Trygghet, trivsel og tilhørighet for jenter i NJFF Verdigrunnlag NJFFs arbeid for jenter er tuftet på NJFFs verdigrunnlag, som er det ideologiske utgangspunktet for all virksomhet i organisasjonen og for utøvelsen av jakt og fiske Målgruppe Målgruppen til NJFFs jentesatsing skal være jakt-, fiske- og friluftsinteresserte jenter i alle aldersgrupper. Det skal særlig legges til rette å nå de jentene som tar jegerprøven, eller deltar på annen kursvirksomhet i regi av NJFF. Samfunnet i sin helhet er også målgruppe for å øke forståelsen for jenters plass i et høstingsbasert friluftsliv Bakgrunn NJFFs jentesatsing ble vedtatt som satsingsområde av NJFFs Landsmøte 2003, 2006, 2009 og I Handlingsprogrammet under innsatsområdet «Kvinner» står det: Videreutvikle den tilrettelagte virksomheten ovenfor kvinner Videreutvikle kvinnenettverket i organisasjonen med blant annet kvinnekontakter i organisasjonsleddene Rekruttere kvinner til å bli jegere, fiskere og medlemmer i organisasjonen Rekruttere kvinner til tillitsverv i organisasjonen Arrangere årlig samling for kvinnekontakter

7 Strategiplan NJFFS Jentesatsing 7 2. Hovedgrunnlag 2.1. Hovedmål NJFFs arbeid for jenter skal alltid forankres i de vedtatte punkter under innsatsområdet «Kvinner» i Handlingsprogrammet. Disse punktene forståes som jentesatsingens grunnleggende mål. (Ansvaret utdypes videre under punkt 5 Arbeidsfordeling): Videreutvikle tilrettelagt virksomhet ovenfor kvinner DELMÅL TILTAK I alle fylker tilby aktiviteter spesielt rettet mot jenter Øke antall aktiviteter rettet mot jenter med 25% i perioden Øke antall foreninger som tilbyr aktiviteter rettet mot jenter med 50% i perioden Informasjon Gi lokalforeningene informasjon om hvordan drive jentegruppe i lokalforeningen, gjennom informasjonsbrosjyre Informere om mulighetene og oppfordre til å søke midler, herunder NJFFs Jentemidler Oppfølging Aktivt følge opp lokallagskvinnekontaktene Dele erfaringer fra foreninger som har vellykket virksomhet ovenfor kvinner Sikre at medlemmene føler tilhørighet til NJFF og NJFFs jentesatsing Videreutvikle tilrettelagt kvinnenettverk i organisasjonen med blant annet kvinnekontakter i organisasjonsleddene DELMÅL TILTAK Ha fylkeskvinnekontakter og fylkeskvinneutvalg i alle 19 fylker Legge til rette for samarbeid mellom fylkeskvinnkontaktene Ha lokallagskvinnekontakter i alle lokalforeninger Organisatorisk Være pådriver for å følge opp landsmøtevedtaket om at NJFFs mønstrevedtekter skal endres slik at fylkes-/lokallagskvinnekontakten blir en del av fylkes-/lokallagsstyret Være pådriver for at alle fylkes-/lokallag endrer sine vedtekter i henhold til mønstervedtektene Nettverksbygging Arrangere årlig konferanse for fylkeskvinnekontaktene Oppfordre fylkene til å arrangere årlig konferanse for lokallagskvinnekontaktene

8 8 Norges Jeger- og Fiskeforbund Rekruttere kvinner til å bli jegere og fiskere og medlemmer i organisasjonen DELMÅL TILTAK Ivareta de kvinnelige medlemmer vi har 15% kvinnelige medlemmer i NJFF innen utgangen av 2015 Flere registrerte jenter i jegerregisteret Flere jenter som fisker Flerkulturell deltakelse Være en trygg kilde til kunnskap om jakt- og fiskeutøvelse Fiskeklubben/NJFF Ung Kvinnekontakt og ungdomskontakt i fylkene går sammen om å lage arrangement / tilbud til alle, f.eks. Familiedag Jegerprøven Differensiere på pris for medlemmer og ikke medlemmer når det gjelder jegerprøve Oppfølging i foreningene etter endt jegerprøvekurs. Informasjon om jentegruppe i foreningen Opplæringsjakt som et tilbud fra fylkeslag / lokalforening etter endt jegerprøvekurs Informasjon om NJFF Jenter i mappen «Ny Jeger» Medlemstilbud Tilpassede produkter i Medlemsbutikken. Tilpassede medlemsfordeler (jakt, fiske, opplevelsesreiser etc.) Test av produkt i jakt og fiske: Ha med smilefjes for produkt som er tilpasset kvinner. F. eks. klær og vadestøvler etc. Aktivitetstilbud Lavterskeltilbud for jenter Aktivitetstilbud i fylkene Tilby «totalpakker med jakt- og fiskeopplevelser» Prisdifferensiering medlem/ikke medlem Media / Markedssatsing Profilere jentene i Jakt og Fiske Sentral base med oversikt over arrangementer over hele landet Innlede samarbeid med en profilert jente som kan være en ambassadør for jentesatsingen Formidle NJFFs prinsipp om et høstningsbasert friluftsliv Skape og opprettholde en synlig profil i lokalmiljøer, fylker, og på landsbasis

9 Rekruttere kvinner til tillitsverv og som instruktører i organisasjonen DELMÅL Generelt flere kvinner i tillitsverv på fylkes- og lokallagsnivå TILTAK Organisatorisk Oppfordre lokallag til å engasjere jenter i tillitsvalgtapparatet Få med jenter i valgkomitéen Oppfordre lokallag til å satse på engasjerte jenter Samling for lokallagskvinnekontaktene hvert år Være pådriver for at alle fylkes-/lokallag endrer sine vedtekter i henhold til de nye mønstervedtektene Flere kvinnelige instruktører Opplæring Bruke samlinger for fylkesinstruktører til å fokusere på rekruttering av kvinnelige instruktører Oppfordre fylkeslag og lokallag til å rekruttere kvinnelige instruktører Motivere og presentere mulighetene med instruktørrollen for jenter Fylkesvise organisasjonskurs for jenter

10 10 Norges Jeger- og Fiskeforbund 3. Kommunikasjon 3.1. Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategien til NJFFs jentesatsing skal følge vedtatt Kommunikasjonsstrategi for NJFF. I tillegg skal satsingen følge den utdypede strategien som presenteres under: (Ansvaret utdypes videre under punkt 5 Arbeidsfordeling) Budskap Mottaker Tilbyr interessante jakt-, fiske -og friluftsaktiviteter tilrettelagt for jenter Målgruppen Er et spennende og inkluderende miljø for jenter Gir mulighet for å utvikle kunnskap og ferdigheter innen jakt, fiske og friluftsliv på en trygg, sikker og inkluderende måte Tar vare på sine medlemmer (medlemsfordeler, kurstilbud osv) Er et viktig tiltak for å legge til rette for å få flere jenter til å høste de positive helsemessige gevinstene av jakt, fiske og friluftsliv Er et spennende og inkluderende miljø for jenter i friluftsorganisasjonen NJFF Bevilgende myndigheter Samarbeidspartnere Jenter har en naturlige plass i jakt- og fiskemiljøet Organisasjonen, menn i organisasjonen og allmennheten 3.2. Kommunikasjonskanaler Jentesatsingens viktigste kommunikasjonskanaler er: NJFFs nettssider njff.no, «Jenter» NJFFs nettsider fylke/lokallagshjemmesider Sosiale medier Generell informasjonsbrosjyre om NJFF Jenter Aviser, nasjonale og lokale Radio/tv, nasjonalt og lokalt 3.3. Kommunikasjon av aktivitetstilbudene Selve grunnlaget for NJFFs jentesatsing er de tilrettelagte aktivitetene for jenter i lokalforeninger. Disse er viktig å kommunisere ut. Informasjonen om aktivitetene skal være: lett tilgjengelig for publikum knyttet opp mot verktøy som gjør det lett for de aktivitetsansvarlige å publisere og oppdatere informasjon, i tillegg skape et helhetlig og oversiktlig inntrykk av aktivitetene

11 Strategiplan NJFFS Jentesatsing Kommunikasjonsstrategi for aktivitetstilbudene Alle tilrettelagte aktiviteter for jenter skal til en hver tid ligge tilgjengelig og i oppdatert versjon i en kalender på «Jenter» på njff.no. Dette skal inngå i den nye portalløsningen Opprette eget «jentepunkt» på fylkes- og lokallagssidene i portalen Alle jentegrupper i lokalforeninger oppfordres også til å opprette egne Facebook-sider der oppdatert informasjon om aktiviteter legges ut Lokalforeningene oppfordres til å trykke brosjyrer for kvinnegrupper i lokalforeningene med tilhørende aktivitetskalender Satsingen skal tilstrebe å få omtale i medier om jenteaktiviteter Aktivitetene annonseres/ meldes inn til lokalaviser, lokalradio. Det oppfordres også til å ta i bruk annonsemaler og pressemeldingsmaler 4. Profil NJFFs jentesatsing skal ha en tydelig profil, som skal kunne speile en identitet og skape tilhørighet. Det skal tydeligere komme frem at dette er en del av NJFF. Profileringen skal gjøres gjennom et navn, logo, bekledning og aktiviteter Navn NJFFs jentesatsing heter «Norges Jeger- og Fiskerforbund, jenter», forkortet «NJFF Jenter». Fylkene skal ha mulighet til å bruke navnet (eksempel på fylkes navn) «NJFF Akershus Jenter» Logo Forbundslogo med jenter under Bekledning Det skal utvikles et eget plagg med navnet på NJFF jentesatsing trykket på. Denne skal selges gjennom NJFFs medlemsbutikk.

12 12 Norges Jeger- og Fiskeforbund 5. Arbeidsfordeling 5.1. Ansvarsfordeling SENTRALT Det sentrale kvinneutvalget Forbundsstyrets rådgivende organ for jentesatsingen Arrangere årlig samling for fylkeskvinnekontakter Pådriver for målrettet arbeid med jentesatsingen på fylkes- og lokallagsnivå Løpende evaluere NJFFs jentesatsing, samt uttale seg om videreutvikling av satsingen Uttale seg om, og komme med innspill til kurs- og aktivitetstilbud for jenter. Herunder årlig fylkeskvinnekonferanse Komme med innstilling i saker som fremmes for utvalget av FS eller administrasjonen NJFFs administrasjon Ansvarlige for årlige samlinger for fylkeskvinnekontaktene Ansvarlig for søknad om og tildeling av tilskuddsmidler Tilrettelegge for at fylkeskvinnekontakter får oppdatert oversikt over kvinnekontaktene i lokalforeningene i sitt fylke, samt kontaktpersoner i foreningene som ikke har kvinnekontakter, jegerprøveinstruktører i fylket og også andre instruktører Synliggjøre kvinnekontaktene i organisasjonen Gi kvinnekontaktene i fylkene tilbud om organisasjonsopplæring Tilrettelegge for kvinnekontaktenes informasjonsarbeid i fylkene Kontakte nye fylkeskvinnekontakter Vedlikeholde jentesidene på Profileringsartikler / uniformering til kvinnekontaktene Brosjyrer Være sekretær for kvinneutvalget

13 Strategiplan NJFFS Jentesatsing 13 FYLKE Fylkeskvinnekontakt Være leder i fylkets kvinneutvalg Samarbeide med det sentrale kvinneutvalget og kvinnekontaktene i foreningene i fylket Være et bindeledd mellom de ulike foreningene, og mellom foreninger og fylkeslag Være et bindeledd mellom sentral og fylkesledd Overordnet ansvar for fylkesvise arrangementer for jenter Være pådriver for at lokalforeningene arrangerer aktiviteter for jenter Ha det innholdsmessige hovedansvaret for en årlig samling av kvinnekontakter i lokalforeningene i fylket Undersøke mulighetene for samarbeid mellom lokalforeningene og for regionalt samarbeid innenfor jentesatsingen Delta aktivt i fylkeslagets styre i alle saker Lage rapport fra avholdte arrangement til bruk i senere markedsføring, samt beretning og rapportering for mottatte midler Lage en virksomhetsplan og årsberetning i samarbeid med kvinneutvalget Fylkesstyre I henhold til mønstervedtekter for fylkeslag tilknyttet NJFF, bør kvinnekontakten velges som medlem i fylkeslagets styre Fylkesstyret som helhet har det overordnede ansvaret for at NJFFs jentesatsing gjenspeiles i fylkeslagets planer, budsjetter og virksomhet forøvrig Fylkeslaget bør i stor grad tilstrebe å sende sin kvinnekontakt som representant på samlinger for tillitsvalgte, fylkeslagets årsmøte og lignende Fylkeslagenes valgkomité bør bestrebe å innstille flere jenter til fylkeslagets styre Fylkeslagets styre oppfordres til å nominere sin kvinnekontakt som delegat til landsmøtet i NJFF hvert 3. år Fylkessekretær Bistå kvinnekontaktene med praktiske oppgaver i fylket og i lokalforeningene; informasjon / markedsføring, utsendelser, lokaler og annen praktisk tilrettelegging Tilrettelegge for at kvinnekontakten får bygge nettverk med instruktører og andre aktuelle aktører i fylkeslaget og foreningene Samarbeide med fylkeskvinnekontaktene om å søke tilgjengelig midler, samt være behjelpelig med å skaffe oversikt over aktuelle tilskuddsordninger og andre tilskuddsmuligheter i fylket Ansvar for å gi ut lister med antall kvinner pr lokalforeninger i fylket

14 14 Norges Jeger- og Fiskeforbund LOKALT Lokallagskvinnekontakt Være leder for lokalforeningens jentegruppe Samarbeide med andre lokale kvinnekontakter Være pådrivere for at lokalforeningen arrangerer aktiviteter for jenter Delta aktivt i lokalforeningen i alle saker Lage rapport fra avholdte arrangement til bruk i senere markedsføring, og rapportering for mottatte midler Lage en virksomhetsplan, budsjett og årsberetning i samarbeid med kvinneutvalget Søke tilgjengelig midler Lokallagsstyre I henhold til mønstervedtekter for lokallag tilknyttet NJFF, bør kvinnekontakten velges som medlem i lokallagets styre Lokallagsstyre som helhet har det overordnede ansvaret for at NJFFs satsing overfor jenter gjenspeiles i lokallagets planer, budsjetter og virksomhet forøvrig Foreningene bør i stor grad tilstrebe å sende kvinnekontaktene som sine representanter på samlinger for tillitsvalgte, fylkeslagets årsmøte og lignende Lokalforeningenes valgkomité bør bestrebe seg å innstille flere jenter til lokallagets styre 6. Implementering Strategiplan for NJFF Jenter skal på følgende måte og med følgende ansvar implementeres i organisasjonen: Hvem Det sentrale kvinneutvalget NJFFs administrasjon Fylkeskvinnekontakt Fylkesstyre Fylkessekretær Lokallagskvinnekontakt Lokallagsstyre Ansvar for å informere Forbundsstyre Fylkeskvinnekontakter, fylkessekretærer og det sentrale kvinneutvalget Fylkeskvinneutvalg, lokallagskvinnekontakter og lokalforeningsstyrer Lokallagskvinnekontakter og lokalforeningsstyrer Fylkesstyre Lokallagsstyre og lokalt kvinneutvalg Lokalt kvinneutvalg

15

16 16 Norges Jeger- og Fiskeforbund Vedlegg Om NJFFs jentesatsing Bakgrunn NJFFs jentesatsing ble vedtatt som satsingsområde av NJFFs Landsmøte 2003, 2006, 2009 og I Handlingsprogrammet under innsatsområdet «Kvinner» står det: Videreutvikle den tilrettelagte virksomheten ovenfor kvinner Videreutvikle kvinnenettverket i organisasjonen med blant annet kvinnekontakter i organisasjonsleddene Rekruttere kvinner til å bli jegere, fiskere og medlemmer i organisasjonen Rekruttere kvinner til tillitsverv i organisasjonen Arrangere årlig samling for kvinnekontakter Status Tilrettelagt virksomhet ovenfor kvinner NJFF har siden 2006 søkt om støtte fra Direktoratet for Naturforvaltning til å støtte aktiviteter i lokalforeningene som er spesielt tilrettelagt ovenfor kvinner. I 2012 ble satsingen tildelt kr, som ble fordelt på nærmere 90 foreninger. Under følger en oversikt over antall foreninger som har mottatt midler fra 2009 og frem til Tildelte midler År Antall foreninger Antall aktiviteter Kvinnenettverket i organisasjonen Kvinnenettverket i NJFF består av sentralt kvinneutvalg, fylkeskvinnekontakter og lokallagskvinnekontakter. Fylkeskvinnekontakter møtes en gang i året til en nasjonal konferanse, men lokallagskvinnekontaktene møtes til fylkeskonferanse internt i fylke. På landsmøte høsten 2012 ble det opprett et sentralt kvinneutvalg som møtes 4 6 ganger i året, eller ved behov. Rekruttering av kvinnelige utøvere Tidligere var kvinnene nesten fraværende på jakt, og det er først de senere årene at de har gjort seg gjeldende. De første tallene som ble samlet inn, viste at omlag 400 kvinner jaktet i løpet av jaktåret 1971/1972, noe som betyr at kvinnene utgjorde under en halv prosent av de utøvende jegerne. I dag er kvinneandelen er stadig økende blant dem som løser jegeravgiften. Fra 2001 frem til i dag ser man en stigning fra 5,5 prosent til over 7,1% i 2012.

17 Strategiplan NJFFS Jentesatsing 17 ANDEL kvinnelige jegere som har LØST jegeravgiftskort 2001/ /12 Prosent / / 2003/ / 2005/ / 2007/ / / 2010/ 2011/ I oversikten over andelen kvinnelige førstegangsjegere vises det imidlertid noen svingninger de siste årene. I 2005/2006 var 23 % av førstegangsjegerne kvinner, mens i 2011/2012 var andelen sunket til 20,5 %. Ettersom det ikke finnes noe register der sportsfiskere registreres, er det heller ikke utarbeidet noen statistikk over andelen kvinnelige utøvere innen fiske. Andel kvinnelige førstegangsjegere. 1997/ / / / / / / / / / / / / / / / / Prosent

18 18 Norges Jeger- og Fiskeforbund Kvinnelige medlemmer Fra 2006 til 2012 har andelen kvinnelige medlemmer i NJFF økt fra 9,03 % til 10,80. I denne perioden opplevde man et toppunkt 2010, der 10,9 % av NJFFs totale medlemsmasse var kvinner. Oversikt over antall kvinnelige medlemmer År Antall medlemmer i NJFF totalt Antall kvinnelige medlemmer Andel i % , , , , , , ,80 Kvinnelige tillitsvalgte og instruktører Oversikten over andelen kvinnelige tillitsvalgte og instruktører har tradisjonelt ikke blitt målt. Da dataprogrammet som brukes til behandling av medlemsinformasjon kun forholder seg dagens dato, er det heller ikke mulig å gå tilbake å finne tall fra tidligere år. For å sikre at man i fremtiden bedre kan ha oversikt over dette, vil det fra og med 2013 bli foretatt og registrert jevnlige målinger på dette. Slik vil man fra og med 2013 ha et sammenligningsgrunnlag. Når vi ser på tall ferske tall fra februar 2013 er antall tillitsvalgte i NJFF 5014, og 648 av disse er kvinner. Andelen kvinnelige tillitsvalgte er da 12,9%. Når det kommer til instruktører er det på samme tidspunkt 4138 instruktører i NJFF, og 263 av disse er kvinner. Andelen kvinnelige instruktører er da 6,4 %. Veien videre Ut ifra bakgrunn og status ser man at NJFFs jentesatsing har lyktes på svært mange områder. Den tilrettelagte virksomheten for kvinner i form av aktivitetstilbud i lokalforeninger videreføres og øker i omfang, og kvinnenettverket med fylkeskvinnekontaktene i spissen består og møtes fast årlig. For satsingen er det også svært positivt at landsmøte høsten 2012 enstemmig vedtok å opprette et sentralt kvinneutvalg. Videre øker rekrutteringen av kvinnelige utøvere til jakt, og andelen kvinnelige medlemmer er stabil. Andelen kvinner som blir tillitsvalgte på ulike nivå i organisasjonen antas å øke. Allikevel er det flere sider ved NJFFs jentesatsing som både kan forbedres og som også har et større potensiale: NJFFs jentesatsing bør i større grad konkretiseres med tanke på innhold, målgruppe, kommunikasjonskanaler, osv. De aktivitetene som finnes for kvinner i lokalforeninger bør i langt større grad synliggjøres. Generelt bør det være et mål å starte enda flere aktiviteter for kvinner. NJFFs jentesatsing bør ha en tydeligere profil, som skal kunne speile en identitet og skape tilhørighet. Opptur-navnet har blitt oppfattet som utydelig, samt misvisende ettersom det også er i bruk av andre friluftsorganisasjoner. Det har vært lite fokus på bekledning og profileringsmateriell. For et ryddig og godt samarbeid mot felles mål bør arbeidsfordelingen mellom fylkeskvinnekontakter, fylkessekretær/fylkesstyre og sentralledd konkretiseres. Fokuset på rekruttering av kvinnelige medlemmer til NJFF bør økes, ved at konkrete tiltak settes inn.

19

20 Jakt- og fiskeglede til alle for alltid» Norges Jeger og Fiskerforbund, Postboks 94, 1378 Nesbru, ,

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

Søknadskriterier FRIFOND

Søknadskriterier FRIFOND Søknadskriterier FRIFOND NJFF har på bakgrunn av innleverte skjema Grunnlag for tildeling av barne- og ungdomsmidler fra foreningene søkt om FRIFOND midler (statlige barne- og ungdomsmidler). Lokalforeningene

Detaljer

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 Innledning Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i fylkeslag og foreninger som skal brukes for å nå organisasjonens

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021 Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND HAUGESUND - 13. 15. NOVEMBER 2015 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID NJFFs Handlingsprogram 2016 2021 NJFFs handlingsprogram

Detaljer

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 og NJFF-Aust-Agder 11.01.2016

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 og NJFF-Aust-Agder 11.01.2016 NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 og NJFF-Aust-Agder 11.01.2016 Innledning Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i fylkeslag og foreninger

Detaljer

Hvordan formidler vi det vi driver med? Kan formidlingen forsterkes, og ser vi en økende mistillit ute i samfunnet?

Hvordan formidler vi det vi driver med? Kan formidlingen forsterkes, og ser vi en økende mistillit ute i samfunnet? Hvordan formidler vi det vi driver med? Kan formidlingen forsterkes, og ser vi en økende mistillit ute i samfunnet? Hvordan formidler vi det vi driver med? Jakt & Fiske Vår desidert viktigste, sentrale

Detaljer

1.1. Utøvelsen av jakt og fiske

1.1. Utøvelsen av jakt og fiske Forslag til årsmøtet 15. mars 2015 1 1.1. Utøvelsen av jakt og fiske Målsetting: Sikre jakt og fiskeutøvelsen som en naturlig del av det tradisjonelle, høstingsbaserte friluftslivet. - Videreføre arbeidet

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Jegerne og fiskerne mot år 2025

Jegerne og fiskerne mot år 2025 2017 Jegerne og fiskerne mot år 2025 ORGANISASJONSUTVIKLING Hva er lokalforeningenes ønsker og behov? Hvordan utvikler vi JFF-organisasjonen i årene framover for best mulig å ivareta jakt- og fiskeinteressene?

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND NJFFs Handlingsprogram 2016 2021 NJFFs handlingsprogram vedtas av Landsmøtet hvert 3. år og gjelder for hele organisasjonen. Handlingsprogrammet

Detaljer

Forbundsstyrets forslag til Forbundsstyrets forslag til Handlingsprogram 2010-2015. Handlingsprogram 2010-2015

Forbundsstyrets forslag til Forbundsstyrets forslag til Handlingsprogram 2010-2015. Handlingsprogram 2010-2015 Forbundsstyrets forslag til Forbundsstyrets forslag til Handlingsprogram 2010-2015 Handlingsprogram 2010-2015 NJFFs landsmøte 2009 NJFFs landsmøte 2009 Innholdsfortegnelse: Om NJFFs Handlingsprogram 2010

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Norges Jeger- og Fiskerforbund 2013-2015 Innledning - om kommunikasjonsstrategien Utfordringer - en statusbeskrivelse av interne og eksterne utfordringer Mål - målet for kom.virksomhet

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere Norges Jeger- og Fiskerforbund Steinar Paulsen Fritidsfiskekonsulent DNs Fagsamling Innlandsfiskeforvaltning Hell 6.-7. des 2011 Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 ARBEIDSPROGRAM Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Dette er sakene Elevorganisasjonen i Oppland skal jobbe med i perioden 2015/2016. Sakene står

Detaljer

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER 1. Innledning... 3 2. Samordning og standardisering... 4 3. Standardavtaler... 4 3. 1 Obligatorisk for nye instruktører... 5 3.2 Avtalenes oppbygning... 5 3.3 Autorisasjonsperiode...

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Norges Bondelag på hugget. Rapport fra Fornyingsutvalget

Norges Bondelag på hugget. Rapport fra Fornyingsutvalget Norges Bondelag på hugget Rapport fra Fornyingsutvalget Mandat Komme fram til gode arbeidsmåter og strategier som gir økt politisk gjennomslag og bidrar til å sikre landbruket gode rammebetingelser framover.

Detaljer

Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028

Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028 2016 Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028 DEL II HANDLINGSPROGRAM 2016-2018 NORDLAND FYLKESMUNE Forord Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet 11.-12. april 2013 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant elevene på sine medlemsskoler for å skape et

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold :

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold : 1. Innledning Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold 2011-2014: Strategisk kulturplan bidrar til å realisere mål for folkehelsearbeidet gjennom å tilstrebe økt fysisk og sosial tilgjengelighet i

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

MÅ LESES! TIL DEN VERVEANSVARLIGE I LOKALFORENINGEN

MÅ LESES! TIL DEN VERVEANSVARLIGE I LOKALFORENINGEN MÅ LESES! TIL DEN VERVEANSVARLIGE I LOKALFORENINGEN FISKESOMMER 2015 Fiskesommerarrangementet deres nærmer seg med stormskritt. Her har vi derfor laget en liten tipsveileder til deg som forteller hvordan

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Sak 9-14 Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Økt satsing på ettersøk Formål Ettersøk av påskutt og trafikkskadd hjortevilt er en naturlig del av henholdsvis norsk jakt og viltforvaltning.

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Har du spørsmål om pakken? Ta kontakt med Guro Thane Lange på eller

Har du spørsmål om pakken? Ta kontakt med Guro Thane Lange på eller 07.03.2013 RUNDSKRIV 01/13 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 01/13 07.03.2013 Bli med!-pakka 2013 NJFFs markedsføringspakke for lokalforeninger «Bli med! pakka», fortsetter i

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU.

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. STBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform - Står uendret, som en utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon.

Detaljer

NRF Handlingsplan

NRF Handlingsplan Forord Denne felles handlingsplanen skal være et hjelpemiddel for å sikre økt aktivitet både i lokallag, fylkeslag og i NRFs sekretariat. En handlingsplan i vår organisasjon skal være retningsgivende og

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innledning og Formål:

Innledning og Formål: Handlingsplan 2016 Innledning og Formål: Handlingsplanen 2016 forsøker å beskriver mål og tiltak for å nå disse målene. Skal vi nå målene må alle ledd i organisasjonen bidra. Vi er i et generasjonsskifte

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2020

HANDLINGSPLAN 2014 2020 HANDLINGSPLAN 2014 2020 for Norsk Forening for Stomi, Reservoar, Mage- /tarmkreftrammede vedtatt på representantskapsmøte på Lillestrøm 5. april 2014. Innhold 1. Innledning 1.1. Foreningens navn, formål

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 Nasjonalt senter for telemedisin, NST Visjon; Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted Verdier; Åpen Pålitelig Modig Virksomhetsidé: NST skal drive med fremtidsrettet

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge de kommende år. Planen

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund DINE medlemsfordeler Norges Jeger- og Fiskerforbund 1 Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer over 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr at vi på vegne av deg kan framforhandle sentrale fordeler

Detaljer

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Stiftet 1935 1 NAVN Foreningens navn er Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening, forkortet SVJFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2016

Arbeidet i lokallagene i 2016 Arbeidet i lokallagene i 2016 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2016 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

NBUs PLANVERK

NBUs PLANVERK NBUs PLANVERK 2017-2022 NBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf Det overordnede styringsdokumentet for Norges Bygdeungdomslag. 2. NBUs Ideologiske plattform Utdypning av NBUs verdigrunnlag. Skal behandles

Detaljer

Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Norges Fjellstyresamband Stortingsgt.30 0161 OSLO 10. desember 2014 Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Saksopplysninger Revisjon av Forskriften

Detaljer

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte:

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte: Saknr. 3585/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles

Detaljer

Målområde Aktivitet Tidsfrist Ansvar 1. Verdigrunnlag/ holdninger

Målområde Aktivitet Tidsfrist Ansvar 1. Verdigrunnlag/ holdninger Handlingsplan Alvdal Idrettslag 2015 Overordnet mål: Alvdal Idrettslag skal legge til rette for aktivitet, og skape holdninger slik at flest mulig kan drive med den idretten som ønskes på alle nivåer.

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innhold Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1-årig hovedsatsing 3 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Verving og oppretting av

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Sør-Trøndelag FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 Innhold Arbeidsprogram...1 Innhold... 2 Elevdemokrati...3 Politikk og påvirkning... 3 Informasjon og kontakt... 4 Arrangementer... 4 Rettigheter...

Detaljer

Innledning. Politisk del Oppstart

Innledning. Politisk del Oppstart Arbeidsprogram 2005/2006 Innledning Arbeidsprogrammet er en rettleder for tillitsvalgte i Elevorganisasjonen Møre og Romsdal (EOMR). Det må være sett i sammenheng med Elevorganisasjonens vedtekter og politisk

Detaljer

Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger.

Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger. Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger. 1. Hensikt a. Gi veteraner med interesse for mc, anledning til felles landsdekkende NVIO-aktivitet. b. Mc-aktivitet er åpen

Detaljer