Næringseiendommer til leie Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringseiendommer til leie Trondheim"

Transkript

1 Næringseiendommer til leie Trondheim Eiendomsbilag fra Norion Næringsmegling AS HÅVARD 2. halvår STENBERG

2 Norion Næringsmegling AS Våre tjenester Transaksjoner Medarbeiderne i Norion Næringsmegling er blant de med lengst erfaring innen salg av næringseiendom i Norge. I Norion Næringsmegling vektlegger vi høy faglig kompetanse, høy etisk standard, og er svært løsningsorienterte slik at salgsprosessene blir gjennomført på en strukturert og god måte til beste for våre kunder. Vi har et bredt nettverk og gode relasjoner til de aller fleste aktørene i Midt-Norge, men har også et betydelig nettverk av nasjonale eiendomsaktører. Vi arbeider med alle typer næringseiendom, som kontorbygg, lager- og logistikkbygg, handel, hoteller, tomter og utviklingsprosjekter innenfor næring og bolig. Gjennom grundig forarbeid, godt salgsmateriell, synliggjøring av verdier og tett oppfølging, jobber vi for å oppnå den høyeste prisen i markedet. Utleie Vår utleievirksomhet er konsentrert rundt prosjektutleie - utleie av nybygg eller andre større prosjekter, gjerne som et ledd i å gjøre en eiendom attraktiv for salg. Vi definerer utleie som «local business», og vår utleievirksomhet er derfor konsentrert om Trondheim. Vi tilbyr bistand ved utleie av kontorlokaler, lager- og logistikklokaler samt handel. Flere av medarbeiderne i Norion Næringsmegling har lang erfaring og gode referanser fra megling av store utleieprosjekter. Analyse/Verdivurdering Norion næringsmegling leverer markedsanalyser og presenterer utviklingen i næringseiendomsmarkedet med stadig større presisjon og detaljeringsnivå. Vårt team utfører også verdivurdering av næringseiendom for et stort utvalg kunder, og gjør i tillegg mer komplekse rådgivningsoppdrag for konkrete prosjekter, bygg, områder og segmenter. Vi følger markedet tett, både ved å gjøre jevnlige målrettede undersøkelser, samt å samle inn informasjon via meglervirksomheten og andre kilder. Våre statistikker, indekser og prognoser nyter høy tillit i markedet. Mange eiendomsaktører har jevnlig behov for å få utarbeidet uavhengige verdivurderinger av sine eiendommer eller porteføljer. Vi gjennomfører et stort antall vurderinger for internt bruk i bedriftene (regnskap, fisjon, fusjon, skifte o.l.) eller til bruk overfor banker og andre finansinstitusjoner. I dette arbeidet bruker vi den kunnskap vi besitter, kombinert med gode regnemodeller. Leietakerrådgiving Norion Næringsmegling tilbyr rådgiving i forbindelse med reforhandling av eksisterende leieavtaler og søk etter nye lokaler. Vi bistår i alt fra å utarbeide kravspesifikasjoner, arealbehov, søk etter egnede lokaler og forhandle betingelser i leiekontrakt. Vi opplever ofte at våre kunder sparer både tid og kostnader i en søk- og flytteprosess. Med hjelp fra vårt analyseteam, har vi til en hver tid oversikt over hvilke lokaler som tilbys i markedet og riktig markedsnivå. Noen av våre referanser innen leietakerrådgivning Reforhandle eksisterende leieavtale? Søk etter nye lokaler? Kontakt oss for et uforpliktende møte

3 Brattørkaia 16 Prosjektert kontorbygg på Brattøra Inntil ca kvm. Brattørkaia er et kommunikasjonsknutepunkt ved hurtigbåtterminalen og sentralstasjonen, buss, flybuss, offentlig parkeringskjeller og øst-vest forbindelsen på sykkel. Et levende byrom med friområder som knytter sentrum til sjøen, nærhet til Skandinavias største kongresshotell, byens største konsertscene, Rockheim og Pirbadet. Nytt kontorbygg med inntil ca kvm. på et etasjeplan. Felles kantine, innendørs sykkelparkering, garderober med dusj og innendørs p-plasser. Spesialtilpasses etter leietakers ønsker og behov. Energiklasse A, BREEAM sertifiseres til Excellent. Handel, service- og restaurantvirksomhet i 1. etasje TA KONTAKT FOR EN GJENNOMGANG AV PROSJEKTET!

4 Nidar Sirkus shopping Lade arena Falkenborgvegen 35 Prosjektert kontorbygg på Leangen v/ Sirkus shopping Inntil ca kvm. Falkenborgvegen 35 har en meget sentral, profilert og attraktiv beliggenhet på Leangen. Plasseringen er meget godt egnet for kontorformål. Enkel adkomst til og fra E6 og Strindheimtunellen. Kort avstand til sentrum og Lade. Godt kollektivtilbud for buss, flybuss, og tog. Nytt kontorbygg med inntil ca kvm. pr etasjeplan. Felles kantine, innendørs sykkelparkering, garderober med dusj og innendørs p-plasser. Spesialtilpasses etter leietakers ønsker og behov. Energiklasse B, mulighet for oppgradering til klasse A. Handel, service- og restaurantvirksomhet i 1. etasje TA KONTAKT FOR EN GJENNOMGANG AV PROSJEKTET!

5 Nidar Sirkus shopping Lade arena Falkenborgvegen 36 Prosjektert kontorbygg på Leangen v/ Sirkus shopping Inntil ca kvm. Falkenborgvegen 36 har en meget sentral, profilert og attraktiv beliggenhet på Leangen. Plasseringen er meget godt egnet for kontorformål. Enkel adkomst til og fra E6 og Strindheimtunellen. Kort avstand til sentrum og Lade. Godt kollektivtilbud for buss, flybuss, og tog. Nytt kontorbygg med opptil ca kvm. på et etasjeplan. Felles kantine, innendørs sykkelparkering, garderober med dusj og innendørs p-plasser. Spesialtilpasses etter leietakers ønsker og behov. Energiklasse B, mulighet for oppgradering til klasse A. Mulighet for Handel og servicerettet virksomhet i 1. etasje TA KONTAKT FOR EN GJENNOMGANG AV PROSJEKTET!

6 Beddingen 8 Eksklusivt kontorlokale på Solsiden Fra ca. 200 til ca. 323 kvm. Eiendommen har en av byens aller mest sentrale og attraktive beliggenheter for kontorformål. Enkel adkomst fra nordre avlastningsvei og kort avstand til sentrum. Solsiden er Trondheims svar på Aker Brygge. I tillegg til kontorbygg og boliger, inneholder området et kjøpesenter med 60 butikker, konsertbygg, hoteller, samt en rekke restauranter og serveringssteder. Attraktivt kontorbygg på Solsiden Felles kantine, innendørs sykkelparkering, garderober med dusj og innendørs p-plasser. Velegnet for åpent kontorlandskap for 8 til 20 ansatte. Lokalet består i dag av 2 åpne kontorlandskap, 2 samtalerom, 3 møterom i ulike størrelser - hvor av det ene kan deles opp i to med foldevegg. Eget kjøkken og arkiv-/kopirom.

7 Strandveien 43 Nyere kontorlokaler på Nyhavna Fra ca. 300 kvm. til ca kvm. Strandveien 43 er beliggende på Nyhavnas høyeste punkt og har god utsikt mot fjorden og sentrum. Plasseringen er svært gunstig i forhold til det nye veisystemet. Eiendommen har nærhet til transportknutepunkter for bil, tog og buss (lokal, regional og flybuss), samt god beliggenhet for gang- og sykkeltransport. Lyse kontorlokaler med stor takhøyde i kontorbygg fra Felles kantine, innendørs sykkelparkering, garderober med dusj, trimrom, samt innendørs og utendørs p-plasser. Bygget har høy fokus på funksjonalitet og arealeffektivitet med gode lysforhold i arealene grunnet stor atriumsløsning i byggets midtsone. Lokalene er fleksible og kan enkelt tilpasses leietakers behov.

8 Klæbuveien 118 Innbydende kontorlokaler med panorama på Lerkendal Fra ca. 200 til ca kvm. Lerkendal, ca. 2,5 km syd for Trondheim sentrum, rett ved E6 og hovedinnfartsåren til sentrum fra syd. Profilert og sentralt plassert, midt i Trondheims teknologi- og universitetscluster bestående av NTNU, Teknobyen og Sintef. Svært god tilgjengelighet med buss, flybyss, lokaltog, bil og sykkel. Lyse kontorlokaler med god utsikt i kontorbygg fra Felles resepsjonstjeneste, kantine, innendørs sykkelparkering, garderober med dusj, trimrom, parkeringskjeller. Leiearealet består av en blanding av kontorlandskap, cellekontorer, grupperom, møterom, fellessone med kaffestasjon og sittegruppe. Lokalene er fleksible og kan enkelt tilpasses leietakers behov.

9 Vestre Rosten 79 Kontorlokaler med god standard og god parkeringsdekning på Tiller Fra ca. 150 til ca kvm. Tiller ligger ca. 10 km sør for Trondheim sentrum. Vestre Rosten er et etablert kontorområdet med ca kvm kontor fordelt på flere større kontoreiendommer. Senterområdet på andre siden av E6 er handelssentrum for Trondheim syd, samt nabokommunene syd for Trondheim. Den pågående veiutvidelsen i området har gitt eiendommen en meget enkel og god adkomst til og fra E6. Lyse kontorlokaler i kontorbygg fra Felles kantine, klatrevegg, innendørs sykkelparkering, garderober med dusj, og stort utendørs parkeringsområde. Leiearealet består av cellekontorer, grupperom, møterom, fellessoner med kjøkken og sittegrupper. Lokalene er fleksible og kan enkelt tilpasses leietakers behov.

10 Industriveien 39c Nytt og moderne lager-/verkstedslokale på Heimdal Fra ca. 400 til ca. 900 kvm. Industriveien ligger på Heimdal, ca. 12 km syd for Trondheim Sentrum. Eiendommen ligger i et næringsområdet langs den sydlige delen av Industriveien rett ved Sandmoen/Kvenild/ Torgård, der de fleste store nyetableringer innenfor lager, verksted, produksjon og logistikk har funnet sted de siste årene. Verkstedet er i dag et nytt og moderne bilverksted med gode takhøyder og mange store porter, som i tillegg er velegnet til lager- og/eller produksjonsformål. Kontorlokaler, spiserom og garderober kan tilbys. Lagerlokalene er isolert og oppvarmet med gass, noe som gir reduserte oppvarmingskostnader. Uteområder som kan benyttes til parkering eller utelagring.

11 Øysandvegen 245 Rimelig høytlager med gode takhøyder og uteareal på Øysand Fra ca. 200 til ca kvm. Eiendommen ligger meget sentralt og godt profilert på Øysand, med enkel adkomst til og fra E39. Kun 10 minutter fra Heimdal. Strategisk plassering i forhold til ny havn på Orkanger og eventuell godsterminal på Heimdal. Romslige, isolerte lagerbygg med ca. 8 meter takhøyde. Lagerbyggene er meget fleksible med tanke på avdeling i ulike størrelser. Store kjøreporter i hver ende av lagerhallene. Lagerhallene vil få nye porter og fasadeplater. Lokalene tilpasses leietakers behov. I tillegg til lagerbyggene kan det tilbys uteareal og kontor-/ salgslokaler.

12 Norion Næringsmegling AS Norion Næringsmegling er et selskap, etablert høsten 2013 med base i Søndre gate 14 i Trondheim sentrum. Vi har allerede etablert oss som den markedsledende aktøren innenfor megling av næringseiendom i Midt-Norge. Vi har definert vårt geografiske markedsområde til å være Trondheim, Trøndelagsfylkene, samt byene i Møre & Romsdal og Nordland. Norion Næringsmeglings fundament er kompetanse, langsiktighet, seriøsitet og høy etisk standard. Alle våre medarbeidere har lang erfaring innenfor faget næringsmegling, og har i gjennom dette bygd opp solide nettverk både regionalt og nasjonalt. Dette gir oss mulighet til å jobbe dedikert for å skape merverdier for våre kunder. Norion Næringsmegling er heleid av medarbeiderne i selskapet, og er en uavhengig aktør. Hovedfokus for vår satsing er salg av næringseiendom, analyse, rådgiving og verdivurderinger samt prosjektutleie og utleie av nybygg. Vi ønsker å være kundens foretrukne samarbeidspartner gjennom hele verdikjeden i et eiendomsprosjekt. Helt fra tomteerverv, utleie og realisering av verdiene gjennom et salg. KNUT EFSKIN Daglig leder / Partner M: RUNE HUSBY Megler / Partner M: STEIN TOLLIN Megler / Partner M: EINAR SKOMSVOLL Megler / Partner M: TORE BERG Analytiker / Partner M: HÅVARD STENBERG Rådgiver Utleie M:

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Månedens utvalgte eiendommer!

Månedens utvalgte eiendommer! NR 2 Juni 2015 Månedens utvalgte eiendommer! Intet oppdrag for lite, intet for stort. Ta kontakt for en uformell prat på telefon 73 83 34 50! Kontor/showroom - Ladeveien 13.!!! Kontorlokaler. Innherredsveien

Detaljer

- Vi gir oss ikke VI TILBYR. Januar/Februar 2013. for salg! Creto Megling tilbyr Søkmegling og Leietakerrådgivning. for salg! for salg! EV. salg!

- Vi gir oss ikke VI TILBYR. Januar/Februar 2013. for salg! Creto Megling tilbyr Søkmegling og Leietakerrådgivning. for salg! for salg! EV. salg! - Vi gir oss ikke Januar/Februar 2013 Creto Megling tilbyr Søkmegling og Leietakerrådgivning for salg! Les mer på side 6 Kombinasjonsbygg, evnt. for leie. Havneveien, Hommelvik. Næringsbygg. Falkenborgveien

Detaljer

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nr. 1 April 2014 LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nytt og flott kvalitetsbygg på Forus vest med en gjennomført høy standard Kanalsletta 3 Langflåtveien 37 Haakon VII s gate 9 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå 1 2. 3. 4. Gamle Forusvei

Detaljer

A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run.

A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run. Q3 2015 A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run. Sidney J. Harris SALG, UT OG FREM AV NÆRINGSEIENDOM VURDERER DU Å UT ELLER SELGE DIN NÆRINGSEIENDOM?

Detaljer

SALG, UTLEIE OG FREMLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015

SALG, UTLEIE OG FREMLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015 SALG, UT OG FREM AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015 VURDERER DU Å UT ELLER SELGE DIN NÆRINGSEIENDOM? SØKER DIN BEDRIFT NYE LOKALER ELLER HJELP TIL FREM? Vi i Realist Næringsmegling har som målsetting å være den

Detaljer

Nr. 4-2014. Ledige lokaler

Nr. 4-2014. Ledige lokaler Nr. 4-2014 Ledige lokaler Innhold FORNEBU / WIDERØEVEIEN 1E 03 WIDERØEVEIEN 1E 04 LEDER 05 SOLGANGSBRISEN 5 ANKERVEIEN 209 06 GRINI NÆRINGSPARK 10-12 07 SLEPENDVEIEN 48 HENRIK IBSENS GATE 100 08 RÅDHUSGATEN

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien 75-79 Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg

Detaljer

REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no

REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no OM REAL NÆRINGSMEGLING REAL Næringsmegling AS er et privateiet eiendomsmeglerforetak.

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

REAL Eiendomsmegling AS Solheimveien 112, P.b 322, 1471 Lørenskog Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.

REAL Eiendomsmegling AS Solheimveien 112, P.b 322, 1471 Lørenskog Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real. REAL Eiendomsmegling AS Solheimveien 112, P.b 322, 1471 Lørenskog Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no Om Real NÆRINGsmegling REAL Næringsmegling er et privateiet eiendomsmeglerforetak.

Detaljer

Februar 2014. Ledige lokaler

Februar 2014. Ledige lokaler Februar 2014 Ledige lokaler Innhold SMALVOLLVEIEN 65 550 4.000 m 2 kontor 03 SMALVOLLVEIEN 65 04 LEDER 05 KARENLYST ALLÉ 11 06 ROALD AMUNDSENS GATE 6 INKOGNITOGATA 33A 07 RÅDHUSGATEN 26 08 DRONNINGENS

Detaljer

Byggebørsen 10. februar 2014

Byggebørsen 10. februar 2014 Utleiemarkedet for næringseiendom Byggebørsen 10. februar 2014 RUNE HUSBY Megler / Partner Norion Næringsmegling Rune Husby Megler / Partner Tlf: 916 61 560 Rune.husby@norion.no Einar Skomsvoll Megler

Detaljer

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Nagelgården 6, 5004 BERGEN Utleie Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Ca. 160-1500 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 13 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Vedlegg

Detaljer

REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no

REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no OM REAL NÆRINGSMEGLING AS REAL Næringsmegling AS er et privateiet eiendomsmeglerforetak.

Detaljer

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Sandviksbodene 3A, Utleie Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Ca. 50-970 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler

Detaljer

Realnytt. Nr. 04. 2015. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord.

Realnytt. Nr. 04. 2015. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Realnytt Nr. 04. 2015 Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. ArcusGruppen på Gjelleråsen, Norges største produsent av brennevin og importør av vin. Innhold Skedsmo kommune

Detaljer

Nr. 3. Ledige lokaler

Nr. 3. Ledige lokaler Nr. 3 Ledige lokaler Innhold GRINI NÆRINGSPARK 10-12 03 GRINI NÆRINGSPARK 10-12 04 LEDER 05 KARENSLYST ALLÉ 9 06 HENRIK IBSENS GATE 100 INKOGNITOGATA 33A 07 SKØYEN 08 RÅDHUSGATEN 26 09 DRAMMENSVEIEN 130

Detaljer

EIENDOMSAVISEN ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM DRAMMEN

EIENDOMSAVISEN ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM DRAMMEN SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 12 EIENDOMSAVISEN ATTRAKTIV SENTRUMSEIENDOM DRAMMEN «Rostockgården» - Bragernes torg 1 A Fult utleid sentrumsgård 2477 kvm BTA Husleieinntekt 2013 NOK 3.836.000,- + fellesutgifter

Detaljer

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG Utleie Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Ca. 1.000-2.000 kvm BTA INNHOLD 02 03 04 09 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger

Detaljer

Ring 916 75 000. næringsmarked

Ring 916 75 000. næringsmarked Ring 916 75 000 leie@acnor.no Ring 916 75 000 Ring 916 75 000 Her kan du notere nyttige ting ;) www.acnor.no Areal fra 25m² til 25m² Storgaten 20 Flott kontor midt i Tønsberg 25m 2 Finnkode 30109677 Referanse

Detaljer

NÆRINGSEIENDOMMER. 3 blir 1. MOSS SENTRUM Boligprosjekt. FREDRIKSTAD SENTRUM Unike kontorlokaler til leie NR 2-2014 18. ÅRGANG

NÆRINGSEIENDOMMER. 3 blir 1. MOSS SENTRUM Boligprosjekt. FREDRIKSTAD SENTRUM Unike kontorlokaler til leie NR 2-2014 18. ÅRGANG NÆRINGSEIENDOMMER NR 2-2014 18. ÅRGANG 3 blir 1 Les mer på side 9 Kanalen Brygge - Moss VÆRSTETORVET I FREDRIKSTAD Metra Næringsmegling AS avdeling Fredrikstad ser frem til å flytte inn i helt nye lokaler

Detaljer

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.3 2014 13. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18

EIENDOMSAVISEN. nær ings eien dom NR.3 2014 13. ÅRGANG TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 EIENDOMSAVISEN NR.3 2014 13. ÅRGANG nær ings eien dom TRENDER SIDE 8-9 MARKED SIDE 18 innhold SIDE 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING SIDE 4 EIENDOMMER TIL SALGS SIDE 10 TRENDER I MARKEDET SIDE 12 EIENDOMMER TIL

Detaljer

Næringsmegleren. Realistisk om 3 år. Avinor om nye Flesland KJØP, SALG OG UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOMMER I BERGENSOMRÅDET. Nr 2 2014

Næringsmegleren. Realistisk om 3 år. Avinor om nye Flesland KJØP, SALG OG UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOMMER I BERGENSOMRÅDET. Nr 2 2014 Næringsmegleren Nr 2 2014 KJØP, SALG OG UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOMMER I BERGENSOMRÅDET Avinor om nye Flesland Realistisk om 3 år Bergen sentrum Fantastisk utsikt Sartor Storsenter Kontorlokaler i toppetasjen

Detaljer

Tidligere har ROM vært engasjert i større bolig- og næringsutviklingsprosjekter. og Lillestrøm, med gode resultater.

Tidligere har ROM vært engasjert i større bolig- og næringsutviklingsprosjekter. og Lillestrøm, med gode resultater. NÆRINGSEIENDOMMER NR 1-2015 19. ÅRGANG Store planer for Moss og Sjøsiden Daglig leder i MKEiendom Bengt Olimb tror på et Moss i rivende utvikling. - Når reisetiden med tog til Oslo blir redusert til snaue

Detaljer

UTLEIEMAGASINET Norges ledende næringsmegler

UTLEIEMAGASINET Norges ledende næringsmegler UTLEIEMAGASINET Norges ledende næringsmegler AQUA TOWER ET MULTIPLEKST MESTERSTYKKE FREMTIDENS BYDELSSENTRE RED BULL RÅ OG RENDYRKET FASITEN FOR LEIEUTVIKLING I 2013 OG FORVENTNINGENE TIL 2014 n 1 2 Akershus

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

basalerapporten 1. Halvår 2014

basalerapporten 1. Halvår 2014 basalerapporten 1. Halvår 2014 TEMA: Ekstern forvaltning og NØKKELTALL leder INNHOLD Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings-

Detaljer

Et signalbygg for fremtiden

Et signalbygg for fremtiden Et signalbygg for fremtiden Innhold INNHOLD 6 Eiendommen Lokalene 10 12 Skøyen Arealene 17 18 Plantegning Adkomst 26 28 Fellesfasiliteter Teknisk 29 30 Kontakt Gårdeier 31 3 Eiendommen 23 000 m 2 NYBYGG

Detaljer