Straight talk. Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services Desember 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Straight talk. Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services Desember 2009"

Transkript

1 Straight talk Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services Desember 2009

2 2 På vei mot lavere risiko og bedre marginer I 2009 hadde vi en veldig bra omsetning fra vår MMOvirksomhet, og for første gang har vi hatt like bra omsetning fra våre nybyggingsprosjekter i Norge og internasjonalt. En solid ordrereserve for MMO og våre internasjonale nøkkelprosjekter sikrer god omsetning for ED&S i I fremtiden tror jeg vi kan forvente å se en forskyvning i oljeselskapenes prosjektporteføljer i vårt hjemmemarked: fra store, til mindre feltutbygginger og høyere investeringer innen MMO. Ordrereservenedgangen innen nybygg i Nordsjøen neste år kompenseres imidlertid av en økt ordrereserve fra internasjonale prosjekter, hovedsaklig fra Kashagan HUC-prosjektet. Vi har bedre kvalitet på ordrereserven i 2010 enn vi hadde i Når vi nå øker virksomheten innen lavrisikomarkedet for vedlikeholds- og modifikasjonstjenester og opererer med gode kontraktsformat på våre internasjonale oppdrag, utsetter vi oss for mindre risiko og sikrer solide marginer. Jeg mener derfor at vi er på vei mot lavere risiko og bedre marginer. Det vil bli utfordringer også neste år, men med leveringen av Aker H-6eprosjektet, har vi greid å legge de fleste av de utfordringene vi kan kontrollere bak oss i Jeg vil takke dere alle for innsatsen og for hardt arbeid i et hektisk Jeg ser frem til Jarle Tautra Executive Vice President Aker Solutions Aker Solutions mener at alle ulykker kan forhindres Ha en sikker feiring! Juletiden kan gi ny HMS-risiko Jule- og nyttårsfeiringen vil forhåpentligvis gi oss velfortjent hvile og glede. Våre omgivelser og hjem pyntes til fest, og vi gjør andre aktiviteter enn vanlig. Dette gir endret helse- og sikkerhetsrisiko. Bruk av levende lys, fyring i peisen, samt endrede drikkeog spisevaner kan gi økt risiko hvis det ikke håndteres på riktig måte. Vi ønsker deg en sikker, skadefri og lykkelig feiring. Styrker Londontilstedeværelse Aker Solutions styrker sin tilstedeværelse i London for å styrke ED&S sin internasjonale posisjon. Fra 1. desember er Gil Madrid leder for forretningsstrømmen ED&S Russia & Caspian region. Gil vil flytte til Aker Solutions Paddington-kontor i London i løpet av første kvartal Gil begynte sin karriere i Aker Solutions i I løpet av de siste 35 årene har han opparbeidet seg bred prosjekterfaring og har hatt mange lederstillinger. Han kommer nå fra stillingen som direktør for forretningsenheten Aker Caspian. Chris Lockett er blitt ansatt som administrerende direktør for Aker Engineering & Technology Ltd, vårt Londonbaserte prosjekteringsmiljø. Han vil rapportere til Jarle Tautra. Chris har mer enn 25 års prosjekterings- og Ny standard lansert Ny standard for utenlandsoppdrag Aker Solutions har lansert en ny Global Assignment Standard som gjelder alle ansatte innen forretningsområdet ED&S over hele verden. De som er utstasjonert vil fullføre sitt oppdrag under eksisterende avtale, mens nye som reiser ut eller får sitt oppdrag forlenget kommer inn under den nye standarden. For mer informasjon, vennligst kontakt Tone Skjønberg, eller Gry Braathen. Gil Madrid leder ED&S Russia & Caspian region byggeerfaring innen forskjellige teknologiområder. Fra januar 2008 har Chris vært prosjektdirektør for Boddington-gullgruveprosjektet i det vestlige Australia. Før det var han prosjektdirektør for forretningsområdet Process & Construction.

3 3 Jan-Tore Elverhaug blir lederen for New Buildorganisasjonen Mandatet klart for New Build Som leder for den nye New Buildenheten innen Energy Development & Services i Aker Solutions, vil Jan- Tore Elverhaug arbeide for å styrke fokuset på prosjektgjennomføring, sikre god oppfølgning og få bedre kontroll med store og komplekse prosjekter. Fra Ekofisk-området (Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips) Anbud gir resultater I de siste månedene har det vært høy anbudsaktivitet innen ED&S i Aker Solutions. Dette gjelder spesielt for vedlikeholds- og modifikasjonsvirksomheten hvor vi har sett gode resultater av våre salgsanstrengelser siden vi publiserte forrige Straight talk 6. oktober. Her er en oppdatering av nylige kontraktstildelinger. Vedlikehold & modifikasjoner ExxonMobil utvidet vedlikeholds- og modifikasjonskontrakten da de løste ut sin femte opsjon på en eksisterende avtale fra Arbeid under denne kontrakten vil vare frem til desember 2011 og gjør oss i stand til å fortsette å utføre EPCIprosjekter og levere støttetjenester til alle ExxonMobils offshore-anlegg i den norske sektor av Nordsjøen. ConocoPhillips tildelte oss en rammeavtale for EPCI-kontrakter i Greater Ekofisk-området. Kontraktperioden er på ett år med opsjoner for flere forlengelser inntil fire år. Vi har sikret oss nye prosjekter innen den eksisterende rammeavtalen med Shell på Draugen-plattformen. Hensikten med Draugen-prosjektet for re-injeksjon av produsert vann er å installere utstyr som tillater en full re-injeksjon av produsert vann inn i eksisterende vanninjeksjonsanlegg. Vårt MMO-regionkontor i Trondheim sikret seg to prosjekter for vår kunde Statoil på Norneplattformen. BP tildelte oss kontrakten på offshore-sammenkopling av en ny produksjons- og hotellplattform på Valhall. Vårt Aberdeen-kontor har fått forprosjektet (FEED) for fjerning av dekket på Shell Brent D-plattformen. Feltutbygging Vi fikk nylig tildelt kontrakt fra Statoil på forprosjektet (FEED) for Midgard kompresjonsplattformen og for stålunderstellet (jacket) til Valemonfeltutbyggingen. Elverhaug vil lede styringskomiteen i fellesprosjekter (Joint Venture) og ha ansvaret for oppfølgning av prosjektene og prosjektenes resultater. De pågående prosjektene Gjøa og Kolsnes vil være en del av New Build. Det samme vil tilbudene Goliat, Ekofisk 2/4L og Shtokman. Prosjektporteføljen vil ikke være begrenset til prosjekter definert som EPC, men vil også inkludere andre komplekse prosjekter etter prosjekt-til-prosjekt-evaluering. New Build-enheten vil ha en gruppe senior prosjektledere og enkelte dedikerte funksjoner. For det meste vil enheten derimot trekke på ressurser fra andre enheter. New Build vil arbeide tett med Engineering & Technology samt Fabrication & Installation for å vinne og gjennomføre prosjekter. To nye kontorer i Norge Aker Solutions har kjøpt to nye tomter i Norge for å dekke nåværende og fremtidig behov for kontorplass. Området på Hinna, Stavanger vil samle all vår kontorbaserte drift i regionen, med unntak av Aker Well Service og Aker MH/FI. Den nye tomten i Oslo er i gangavstand fra Aker Hus og vil erstatte nåværende leide kontorer og omfatte nye konferanselokaler.

4 4 Modifikasjoner forlenger levetiden Ettersom stadig flere oljefelt i Nordsjøen står overfor en stabil eller avtagende produksjon, fokuserer operatørselskaper i økende grad på modifikasjoner for å forlenge feltenes levetid og øke effektiviteten. Å utføre modifikasjoner på gigantinstallasjonene i Nordsjøen krever erfaring og dyktighet. Aker Solutions vedlikeholds- og modifikasjonsmiljø langs den norske kysten og i Skottland kan kunsten å kombinere gammel og ny teknologi for å øke produktivitet, effektivitet og sikkerhet for våre kunder. Aker Solutions forretningsområde for vedlikehold og modifikasjoner leverer ingeniørtjenester og prosjektledelse til olje- og gassindustrien. Tjenestene omfatter hele livsløpet for feltene og inkluderer alt fra studier, prosjektering, anskaffelse, bygging og installering (EPCI) til ferdigstillelse. - Markedet innen utbygde felt i Nordsjøen vokser, med et økende antall tie-ins, oppgradering av borefasiliteter, lavtrykksproduksjon og andre type sikkerhetsoppgraderinger. Dette er et mulighetenes marked for oss. Vår kjernekompetanse og endringsdyktige organisasjon gjør oss til en høyst konkurransedyktig aktør i markedet for brune felt, sier Stian Vemmestad, direktør i Aker Solutions med ansvar for vedlikehold, modifikasjoner og drift (MMO) i Nordsjøen. Aker Solutions er markedsleder i Nordsjøen innenfor vedlikehold og modifikasjoner, med en markedsandel på prosent på den norske kontinentalsokkelen og prosent på britisk sokkel. Selskapet har pågående prosjekter på mer enn 36 offshore-installasjoner på norsk sokkel, i tillegg til landanleggene på Mongstad og Aukra. Det norske markedet er stabilt og voksende. I Storbritannia er det også flere pågående prosjekter, men markedet her er mindre og mer modent. Til sammen arbeider rundt ansatte i Aker Solutions, og mange hundre leverandører, på MMOprosjekter til enhver tid. Heidrun, Troll, Valhall, Jotun, Draugen, Gullfaks og Ekofisk er eksempler på felt hvor våre ansatte utfører utfordrende og komplekse oppgaver for våre kunder. I 2008 ble det investert 130 milliarder kroner på norsk kontinentalsokkel. Dette innebærer at norsk sokkel er den nest største regionen for olje- og gassinvesteringer i verden, etter Mexicogulfen. I henhold til Oljedirektoratet har det totalt blitt investert 2100 milliarder kroner på sokkelen i årenes løp. Nordsjøen har en etablert infrastruktur som gjør det mulig å knytte nye ressurser opp til eksisterende felt. Det muliggjør lønnsom utvikling av mindre felt, siden det ikke er nødvendig med store investeringer i infrastruktur. Typiske vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag utføres ofte på såkalte varme plattformer, det vil si når installasjonene er i produksjon. - Å utføre modifikasjonsoppdrag mens plattformene fremdeles er i drift kan være svært krevende. Det er som å bygge om et gammelt tog mens toget er i rute og kjører i stor fart. Det er vanskeligere å kombinere gammelt og nytt enn å bygge alt opp fra start, sier Vemmestad. Det kreves høy kompetanse og kunnskap for å kunne foreta endringer på eksisterende

5 5 Statfjord B i Nordsjøen (Foto: Øyvind Hagen/Statoil) Statfjord: Fra olje til gass Modifikasjonsprosjekter krever erfaring og dyktighet (Foto: Kjetil Alsvik) installasjoner, spesielt med tanke på sikkerhet. Våre kunder måler oss hver dag på hvordan vi leverer offshore med tanke på helse, miljø og sikkerhet. HMS er top of mind til enhver tid, både for oss og våre kunder. Gode strategier for levetidsforlengelse er avgjørende for operatørselskapene. Dette gir selskapene en mer effektiv utnyttelse av investert kapital og øker dermed lønnsomheten. Et eksempel er da Aker Solutions for et par år siden designet, prefabrikerte og installerte ny samlestokk for fakkelbrenning på Statfjord C, noe som bidro til å bedre sikkerhetssystemet og gi økt oljeproduksjon tilsvarende millioner norske kroner årlig. - Å bygge nye installasjoner tar to til fem år, sier Vemmestad. - Vi jobber i de resterende tredve-førti årene med alle de andre livsfasene av en plattforms levetid. Vår jobb innebærer å stadig finne nye og sikre måter å forlenge livsløpet for eksisterende installasjoner. Vi anstrenger oss hele tiden for å være den foretrukne partner for våre kunder, konkluderer Vemmestad. Statfjord er et av de eldste produserende feltene på den norske kontinentalsokkelen, og det største oljefunnet i Nordsjøen. Modifikasjonsprosjektet Statfjord senfase har som mål å modifisere plattformer på feltet for å øke oljeproduksjonen og håndtere overgangen fra produksjon av olje til produksjon av gass. Her kan du lese om det største modifikasjonsprosjektet i Nordsjøen, hvor Aker Solutions har en nøkkelrolle. Det var Mobil som oppdaget Statfjord i 1974, og Statoil tok over som operatør 1. januar Feltet har blitt utbygd med produksjonsplattformene Statfjord A, B og C, som alle har betongskrog med lagerceller og står fast på havbunnen. Alle tre plattformene ble opprinnelig utviklet av Aker Solutions, basert på Condeep-konseptet. Rundt regnet blir fat olje produsert daglig fra de tre plattformene. Olje blir også produsert fra satellittfelt og knyttet opp til Statfjord, slik at den totale produksjonen fra plattformene kommer opp i fat per dag, ifølge Statoil. Statfjord senfase vil sikre produksjonen på feltet inntil Aker Solutions opprinnelige arbeidsomfang for prosjektet omfattet prosjektering, anskaffelse, bygging, installasjon og ferdigstillelse (EPCIC). Dette har blitt utvidet i løpet av årene til også å omfatte nye og utfordrende oppgaver innenfor prosjektet. I 2008 ble en ny opsjon på kontrakten løst ut, noe som forlenger arbeidet til Aker Solutions utfører i øyeblikket arbeid både på Statfjord B og C. Rundt 450 ansatte arbeider i land og i havet, og det benyttes ressurser fra Norge, Storbritannia og India. - Vi har hele tiden hatt fokus på at Statfjord senfase skal bli et vellykket prosjekt, og således sikre at vår kunde når sine mål. Det er viktig å levere i henhold til kundens forventninger, sier Tor Østebø, prosjektleder i Aker Solutions. Som et resultat av modifikasjonsinnsatsen, er gjenvinningsforholdet forventet å øke til 70 prosent for olje og 75 prosent for gass. Mens Statfjord i øyeblikket er et oljefelt med tilhørende gass, vil senfaseprosjektet omdanne det til et gassfelt med tilhørende olje. - Vi gjør bruk av vår kompetanse på modifikasjoner og Aker Solutions sterke gjennomføringsevne, samtidig som vi selv får verdifull erfaring på teknisk avanserte modifikasjoner, sier Østebø. Ved å modifisere installasjoner mens de er i drift, unngår man tap i omsetning fra nedetid. Samtidig medfører det større HMS-utfordringer for prosjektteamet. God logistikk og planlegging er nøkkelfaktorer for at prosjektet skal bli utført på en god måte. Statoil har gitt Aker Solutions anerkjennelse for samarbeidet mellom senfaseprosjektet og driftsorganisasjonen på land og offshore. - Statfjord senfase er et viktig prosjekt for oss. Det vil sannsynligvis bli normgivende for utvikling av andre store oljefelt som går inn i haleproduksjon i de kommende årene, sier Østebø.

6 6

7 7 Et tilbud blir til I slutten av oktober ga Aker Solutions, i konstellasjon med Samsung Heavy Industries, tilbud på prosjektering, anskaffelse og bygging (EPC) av en flytende plattform for produksjon, lagring og lossing (FPSO) for Goliatfeltet utenfor Norge. Goliat er et strategisk viktig prosjekt for Aker Solutions. Straight talk har møtt prosjektdirektør Stefan Johansson. I følge sagnet var Goliat krigskjempen som David, den fremtidige kongen av Israel, drepte med en stein fra en slynge. For å utvikle et konkurransedyktig tilbud på det gigantiske Goliat EPC-prosjektet, har Aker Solutions hatt en mer raffinert tilnærming. - Vårt tilbud omfatter seks permer med informasjon og tusenvis av sider med tekst. Dessuten har vi brukt en hel dag på å presentere tilbudet i detalj for kunden. Det har også vært epost-korrespondanse og ytterligere oppfølgingsmøter, forklarer Johansson. Han avviser sammenligningen med David, med et smil. Dette er en laginnsats med personer i kjernegruppen, og personer i den mest intensive perioden. Vi har også fått hjelp fra andre på spesialoppgaver, sier han og føyer til: - Jeg er veldig fornøyd med folkene mine som med et fantastisk pågangsmot har utført et ypperlig stykke arbeid gjennom hele prosessen! Goliatfeltet ligger i Barentshavet hvor funnet ble gjort i Rettighetshavere er Eni Norge AS (operatør) med 65 og Statoil Petroleum AS med 35 prosent. Tilbudet er gigantisk. Et av de største vi noen gang har levert, sier Johansson. Goliat er den første offshoreutbyggingen i Barentshavet. Prosjektet har tiltrukket seg svært mye interesse innen Aker Solutions. - Har du hørt noe ennå, Stefan, spør en kollega som går forbi mens intervjuet pågår. Ja, vi er i full sving, svarer Johansson. Han kom til teamet fra stillingen som leder for tilbudsfasen og prosjektleder for det vellykkede Skarv-prosjektet i Norskehavet, som omfattet prosjektering, anskaffelse og byggelederassistanse (EPcma). Han har vært prosjekteringsleder på Kristin, og har en mastergrad i maskinteknikk fra Chalmers tekniska högskola i Sverige. Som prosjektdirektør tenker du på prosjektet mesteparten av tiden du er våken. Men heldigvis har jeg greid å sove bra gjennom hele prosessen! - Å være engasjert i noe slikt er veldig inspirerende. Det er også et stort ansvar. Ikke mange bedrifter i Norge har en sammenlignbar årlig omsetning eller innvirkning på samfunnet som dette prosjektet. Alle anbudene vil bli evaluert etter det samme poengsystemet. Johansson tror at nøkkelen til å vinne er konkurransedyktig pris og hardfør prosjektutførelse. Han vet at det er skarp konkurranse. Det fines ingen sølvmedalje. Enten vinner vi eller ikke. Det er klart jeg kommer til å bli veldig skuffet hvis vi ikke vinner! Han har tillit til prosessen. Så lenge vi er lojale mot våre interne prosesser, vet vi at vi leverer et kvalitetstilbud, sier han. Teammedlemmer med tilbudet Omfattende kvalitetssikring I strategisk viktige anbud, må tilbudet godkjennes av Aker Solutions styre. Tilbudet forelegges styret av konsernsjef Simen Lieungh, og av konserndirektøren i det ansvarlige forretningsområdet, i dette tilfellet Jarle Tautra. Denne presentasjonen er det siste steget i en omfattende kvalitetssikringsprosess. Konsernsjefen mottar anbefalingen om å fortsette fra konsernets risikokomité (CRC). Noen ser CRC som en jurybehandling, med ubehagelige spørsmål. Men de ønsker bare å sikre riktig kvalitet. Det er veldig nyttig, sier Johansson. CRC evaluerer tilbudet og benytter et dataprogram kalt risk dashboard med en elleve-siders spørsmålsliste. Før tilbudet forelegges CRC må tilsvarende prosess fullføres på forretningsområdenivå. Aller først må tilbudet godkjennes av relevant forretningsenhet. Prosessen starter med anbudsinvitasjon (ITT). Gjennomføringsstrategien, budsjettet og forslag til team oppdateres fra forberedelsesfasen og blir presentert i et tilbud/ikketilbud -møte. Det er her selskapet formelt bestemmer å gi tilbud. ITT sendes alle firmaene på en såkalt Goliat FPSO (Illustrasjon: Eni Norge AS/Sevan) shortlist, valgt av kunden basert på åpen global prekvalifikasjon. I mai 2008 ble Aker Solutions tildelt kontrakten på Goliat FPSO Design Competition FEED, med sitt eget konsept Condeep MonoFloater. I januar bestemte operatøren seg for ikke å tildele kontrakt, men velge konsept, og ha ny anbudsrunde for prosjektering, anskaffelse og bygging (EPC). Etter planen skal dette tildeles første kvartal I september vant Aker Solutions en kontrakt på undervannsproduksjonssystemet for Goliat.

8 8 Fra Mongstad (Foto: Statoil) Milepæl nær for karbonfangst Tidligere i år signerte Aker Clean Carbon, eid 50 prosent av Aker Solutions and 50 prosent av Aker, en kontrakt på å bygge Europeisk CO2 teknologisenter Mongstad (TCM). Det forventes at prefabrikasjonen skal begynne tidlig i Christian Wintermark og Anita Kittelsen i Aker Solutions Forberedt på kaldt klima Inntil nylig var ikke olje- og gassfelt i fjerntliggende arktiske strøk attraktive på grunn av tekniske begrensninger og høye kostnader. Med det økende globale energibehovet vi nå har og forestående produksjonsnedgang fra eksisterende felt, blir nye områder for utvinning og utbygging vurdert. Aker Solutions benytter sin unike erfaring fra Nordsjøen til å utvikle nye løsninger for barske miljøer på en måte som støtter opp om en bærekraftig fremtid. Kaldt klima finner man i Barentshavet, Kaspihavet, Nordatlanteren, Canada, i det nordvestlige og østlige Russland. Dette er områder hvor vi har en naturlig konkurransemessig fordel, sier Astrid Skarheim Onsum, Vice President for Engineering i Aker Solutions. Hovedutfordringer i kaldt klima omfatter drivis og isfjell, barsk vind og bølger, begrenset dagslys om vinteren, snø, tåke, bølger og sjøsprøyt. Temperaturer kan komme ned i -60 C. Aker Solutions har en lang referanseliste fra kaldt klima, inkludert Hibernia, Snøhvit, Aker H-6eborerigger, White Rose, Ormen Lange, Sakhalin II, Haltenbanken og Kashagan. Pågående prosjekter omfatter Shtokman, Hebron, Sakhalin I, Skarv, Kashagan Full FEED (forprosjektering av hele feltet) og Goliat. For ytterligere å forsterke sitt konkurransefortrinn, lanserte firmaet i september et virtuelt spesialistnettverk for vinterisering. Dette ble mottatt med stor interesse og entusiasme blant våre ansatte, sier Onsum. To av deltakerne i nettverket er spesialistingeniør Anita Kittelsen og manager Christian Wintermark i Aker Solutions. Med dette nettverket håper vi å utvide relevant kunnskap fra ansatte på tvers av organisasjonen. Vi vil utarbeide en omfattende oversikt over relevante kontaktpersoner og fortsette å utvikle nye og unike løsninger, sier Kittelsen. Det er verdifullt å kunne bygge på vår erfaring fra Nordsjøen. For eksempel vet vi at vedlikehold er kostnadsintensivt i et barskt miljø. Vi vet også hvordan vi skal lage design som sikrer lave vedlikeholdsnivåer, med høyere kapitalinvesteringer og lavere driftsutgifter. Vi kan bruke denne tilnærmingen når vi prosjekterer for arktiske strøk, sier Wintermark. Aker Clean Carbon er global leverandør av anlegg for CO2-fangst og teknologi. Firmaet har etablert et nært arbeidsfellesskap med Aker Solutions, og i februar undertegnet de en EPCkontrakt med konsernet for bygging av TCM. Verftet på Stord vil begynne å lage de første rørgatene neste år. Prosjektering og anskaffelser blir utført av Aker Solutions i Storbritannia. TCM blir et av de største og mest avanserte anleggene for karbonfangst til dato. Prosjektet tiltrekker seg interesse rundt i verden. Det er av stor verdi for oss å få denne anledningen til å utvikle prosjekteringsog byggerfaring innen et område som kan utvikle seg til en storindustri i kommende år, sa Simen Lieungh, konsernsjef i Aker Solutions, i en tidligere kommentar. 155 innovative ideer mottatt ED&S ba nylig ansatte om å sende inn ideer for å ytterligere forbedre våre gjennomføringsmetoder samt teknologi, produkter og tjenester. 155 ulike interne prosjektdefinisjoner (IPDer) er mottatt. Responsen var overveldende: IPDer ble mottatt fra nær sagt alle forretningsenheter og lokasjoner innen ED&S over hele verden. Respektive "Boards" skal nå evaluere søknadene. Deres anbefalinger skal være klare i løpet av året og vil da gå inn i budsjettprosessen.

9 9 Den nye subsea-hallen ved åpningen i Egersund Egersund åpner ny hall Den 25. november var det offisiell åpning av den nye subsea-hallen på Aker Solutions verft i Egersund. Med dette anlegget har verftet fått ytterligere kapasitet som er med på å videreutvikle firmaets ledende posisjon innen undervannsteknologi. Gjøa-dekket på Aker Solutions verft på Stord Stor aktivitet på Gjøa For Aker Solutions fortsetter den travle perioden på Gjøa. Nå forbereder prosjektet seg på en av de største og viktigste enkeltoperasjonene sammenkopling av skrog og dekk. Det er planlagt at denne operasjonen skal finne sted rundt årsskiftet. Operasjonen skal foregå i havnebassenget utenfor Aker Solutions verft på Stord og krever både høyt faglig kvalifisert personell og optimale værforhold. Vinden er ingen venn når det gjelder sammenkopling av skrog og dekk på en slik stor offshorekonstruksjon som den halvt nedsenkbare produksjonsplattformen Gjøa. Grensen ligger på 8 sekundmeter vind, og operasjonen trenger et værvindu på 18 timer for å kunne gjennomføres. For å planlegge denne operasjonen skikkelig, har Aker Solutions engasjert en metrolog som skal hjelpe til med å vurdere værforholdene og værvarslene på stedet. Selve operasjonen begynner med ved at skroget senkes gradvis lavere i sjøen. Høyden fra den nederste delen av ring-pontongen til toppen på hver av skrogets fire søyler er 40 meter. Når man har kommet så langt i operasjonen, vil bare de fem øverste meterne være synlige med 35 meter under havflaten. Topside, eller dekket, er i mellomtiden montert på en lekter i dokken på Aker Solutions verft. Når uttauingen fra dokken skal skje, vil vekten på dekket være tonn. I tillegg kommer en del midlertidige installasjoner om bord. Fire slepebåter vil taue lekteren som frakter dekket fra dokken og plasserer det mellom de fire søylene. På dette punkt vil ballastvann bli pumpet ut av skroget, noe som får det til å heve seg sakte og kontrollert i sjøen, og gradvis ta over vekten av dekket. Aker Solutions datterselskap, Aker Marine Contractors har ansvar for å taue den sammenkoplede halvt nedsenkbare plattformen fra fortøyningsstedet til verftskaien. Under forutsetning av at værvinduet åpner seg på Stord og operasjonen blir vellykket, skulle alt være klart til å ta i mot et stort antall arbeidere på nyåret. Dette vil sikre at den halvt nedsenkbare produksjonsplattformen Gjøa blir klar for overlevering til Statoil og kan settes i drift til fastsatt tid. Den nye hallen er skreddersydd for å håndtere svært sensitivt undervannsutstyr som stiller strenge krav til renslighet. Hallen dekker et område på kvadratmeter og er 26 meter høy. Totale investeringer er rundt NOK 40 millioner. -Denne hallen vil gi oss nok en streng å spille på, samt bidra til å utvikle våre ferdigheter og konkurransekraft i et subsea-marked med stort fremtidig potensial. Evnen og viljen til å gripe muligheter i nye forretningssegmenter gjør verftet vårt konkurransedyktig, sier Svein Oskar Nuland, direktør ved Aker Solutions verft i Egersund. Produksjonsstart på Ormen Lange Aker Solutions verft i Egersund har begynt produksjonen av det banebrytende pilotprosjektet Ormen Lange-undervannskompresjonsstasjon for Statoil. Dette er det første prosjektet som skal foregå i verftets nye subseahall. Den opprinnelige kontrakten for levering av en subsea-kompresjonsstasjon, et pilotprosjekt, ble tildelt Aker Solutions fra Statoil i juli Formålet med Ormen Lange-prosjektet er å evaluere om en kompresjonsstasjon på omtrent 900 meters vanndyp er et godt alternativ til en offshoreplattform senere i feltets produksjonsfase.

10 10 Fred. Olsen åpner utstilling på Stord, assistert av smeden Hans Andersen Tidligere styreformann besøker verft Illustrasjonsbilde fra Mumbai (Foto: Gaute Johannesen) Ja, vi kan! Prosjektleder i Aker Solutions, Randi Østerhus, har identifisert noen suksesskriterier for gjennomføring av prosjekter ved bruk av arbeidsdeling ( split location ) mellom våre kontorer i Norge, Storbritannia og India. Randi Østerhus er Aker Solutions prosjektleder for rammeavtalen med Brage, Troll B og Troll C-plattformene for Statoil. Prosjektet gjennomføres på en vellykket måte med 30-40% av engineering-ressursene fra Aker Solutions engineering-hus Powergas i Mumbai. Arbeid innenfor for kontrakten inkluderer engineering, innkjøp, prefabrikasjon og installasjon. Østerhus har identifisert tre klare suksesskriterier: Dedikert lederteam Dedikerte disiplin-ingeniører Kvalitetskontroll - Det er avgjørende at lederteamet forholder seg lojalt til strategien og gjennomfører i praksis det de forfekter. De må ha Mumbai "top of mind" hver dag og være tett på i ledelsesarbeidet. Vi kan ikke sitte og vente på at store oppgaver skal komme. Vi må identifisere mulige oppgaver i alle oppdrag, sier hun. Østerhus understreker viktigheten av kommunikasjon. Kommunikasjon er en nøkkel. Det er nødvendig med daglige eller ukentlige møter og utstrakt bruk av kommunikasjonsverktøy som videokonferanser, sier hun. - Det er mye kunnskap som ligger mellom linjene, og vi må sørge for at all kommunikasjon forstås på en presis måte. Troll Brage har hatt null fraværsskader siden Deres Statoil-rangeringer er i den grønne sonen og ytelsen har økt de seneste årene. Ja, vi kan få til arbeidsdeling mellom Norge, Storbritannia og India. Og det gir resultater. En magnat innen oljeservice og skipsfart, Fred. Olsen, som var styreformann i Akergruppen (nå en del av Aker Solutions) fra 1957 til 1975 og fra 1977 til 1981, og majoritetsaksjeeier i selskapet i årtier, besøkte nylig Aker Solutions verft på Stord. -Verftet på Stord er et av de beste stedene Norge har forstret når det gjelder industri, selv om stedet ikke hadde noen naturlige fordeler, bortsett fra en havn, sa Olsen. Olsen var sentral under Akers overgang fra skipsbygging til offshore. Blant hans viktige bidrag var innspill til design av Aker H-3-boreriggen. Olsen eier og driver fortsatt flere Aker H-3-rigger gjennom forskjellige firmaer. Besøket var i anledning den offisielle gjenåpningen av Smio som en del av industrimuseet ved Aker Solutions verft på Stord. Åpningen kunne finne sted takket være svært imponerende frivillig arbeid av verftets historiegruppe. -I den grad det er mulig å bli glad i en bedrift, er dette verftet det firmaet jeg ble glad i, sa Olsen. I løpet av turen møtte også den sporty 80-åringen Jan-Tore Elverhaug, som inntil nylig var verftsdirektør på Stord, nå leder for New Build-organisasjonen i ED&S, for å få en presentasjon av pågående virksomhet og en tur på området. Lars Eide er nåværende direktør for Aker Solutions verft på Stord.

11 11 Kenneth Tornes, regionssjef i Aker Solutions, signerer Ekofisk-kontrakten Ekofiskkontrakt til Aker Solutions ConocoPhillips har tildelt Aker Solutions en rammekontrakt i Greater Ekofisk-området Fra Valhall-komplekset (Foto: BP) Valhall gir offshore-arbeid I desember signerte BP Norge og Aker Solutions en kontrakt for offshoresammenkobling (hook-up) for den nye prosess- og hotell-plattformen på Valhall-feltet i den søndre delen av Nordsjøen. Kontrakten ventes å gi arbeid til rundt 800 Aker Solutions-ansatte. Kontrakten vil engasjere rundt 100 administrative ansatte og 700 offshoreoperatører på det meste i en rotasjonsordning. Modulene for plattformen bygges nå på ulike verft, og vil bli fraktet til Valhall-feltet i løpet av sommeren 2010 med en påfølgende sammenkoblingog oppstartsfase. Omfanget for Aker Solutions inkluderer også assistanse i forbindelse med ferdigstillelse. Aker Solutions beregner kontraktsverdien til rundt 450 millioner kroner. De gamle kvarter- og produksjonsplattformene på Valhallfeltet skal gradvis fases ut, og BP installerer nå en ny, moderne produksjons- og innkvarteringsplattform. - Dette er et betydelig oppdrag for Aker Solutions. Vi er tilfredse med at arbeidsoppgavene ligger innenfor vår kjernekompetanse. Vi ser frem til å arbeide på prosjektet og fortsette det gode forholdet til en av våre nøkkelkunder, sier Stian Vemmestad, leder for vedlikeholds- og modifikasjonsvirksomheten i Aker Solutions. Valhall-feltet ble satt i produksjon i 1982, og består i dag av fem installasjoner. Den nye prosess- og innkvarteringsplattformen vil erstatte to av disse, og vil tilby husrom til 180 personer samt produksjonsfasiliteter for 120 mbd olje og 143 mscfd gass. Arbeider på kontrakten starter umiddelbart og vil bli fullført i februar 2011 Avtalen dekker fremtidige modifikasjonskontrakter på installasjonene i Greater Ekofiskområdet av Nordsjøen. Kontraktperioden for rammeavtalen er ett år med opsjoner på videre forlengelser inntil fire år. -Denne kontrakten er av stor betydning for oss. Med vår utstrakte modifikasjonserfaring ser vi med stolthet frem til å bidra til et lengre livsløp for Greater Ekofisk-området, sier Kenneth Tornes, Vice President i Aker Solutions for vedlikehold, modifikasjoner og drift i Nordsjøen. Rammekontrakten åpner for aktiviteter som rangerer fra forstudier til komplette totalkontrakter (prosjektering, anskaffelse, bygging og installasjon). Kontraktens årlige volum vil variere. Ekofisk er det eldste feltkomplekset i drift på den norske kontinentalsokkelen. ConocoPhillips er operatør. Styrket MMOhub i Mumbai Mumbai utvikles til å bli en fullt integrert engineering-hub for Aker Solutions vedlikeholds- og modifikasjonsaktiviteter i Nordsjøen. - Vi styrker med dette vår konkurransekraft og setter oss i posisjon til å vinne nye store prosjekter for viktige kunder i Nordsjøen. I tett samvirke med ingeniørmiljøene våre skal vi neste år ha et betydelig aktivitetsløft og styrke organisasjonen i Mumbai, sier Jens Smedegaard, vice president i Aker Solutions.

Straight talk. Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services April 2010

Straight talk. Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services April 2010 Straight talk Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services April 2010 2 Tilpasning til en ny markedssituasjon La meg starte med å trekke frem en viktig, veldig positiv utvikling de

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2012

Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA årsrapport 2012 3 Innhold 4 Dette er Aker 4 Kort om Aker 5 Hovedpunkter 6 Industriutvikling gjennom 170 år 8 Ledende indikatorer 9 Aker ASA og holdingselskaper 10 Visjon

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2012

Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA Årsrapport ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se under

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

Fabricom Nytt. Våren 2010. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Våren 2010. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Våren 2010 www.fabricom.no Fabricom Nytt våren 2010 [ 3 ] Spennende start på 2010 [ 4 ] Økonomi ONS 2010 [ 5 ] Markedsutsikter [ 6 ] Modifikasjonskonferansen 2010 Sikkerhetshåndbok

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

Draugen forever? Haugane trer av. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. I produksjon etter 3 år. Optimistisk direktør

Draugen forever? Haugane trer av. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. I produksjon etter 3 år. Optimistisk direktør 20 år Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai 2013-20. årgang I produksjon etter 3 år Skuld er så langt det raskeste av Statoils 12 hurtigutbyggingsprosjekter Optimistisk

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter 02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Nytt mandat, globale muligheter Innhold Ferd Hedgefond: Får nye utfordringer 4 Innhold Leder Side 3 Entreprenørskap: Verdiskaping er en drøm hos altfor få

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Noreco. Årsrapport 2010

Noreco. Årsrapport 2010 Noreco Årsrapport 2010 Dette året Innhold 4 Historien 5 Viktige høydepunkter i 2010 6 Våre utforskingsresultater 7 Nøkkeltallene 8 2010 i stort og smått 10 Administrerende direktør 12 Ledelsen 16 Strategi

Detaljer

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer

Satser i nedgangstider

Satser i nedgangstider Nr 7 / 2009 Onsoft Computer Systems AS: Satser i nedgangstider Mens de fleste sliter seg gjennom finanskrisen, gir Onsoft Computer Systems AS (OCS) gass. Det siste året har de økt bemanningen med 25%,

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer

Helge Muledal. Portrettet:

Helge Muledal. Portrettet: Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2013 Portrettet: Helge Muledal Statusrapport Ekofisk Engineeringsavdelingen utvider staben Nytt Tempo-rom Trondheim HMS: Helseovervåking Kajakktur til Moldeholmene

Detaljer

Årsrapport 2012. VNG Norge AS

Årsrapport 2012. VNG Norge AS Årsrapport 2012 VNG Norge AS Unser Alltag: Gemeinsam erkunden. Vielseitig arbeiten. Stetig dazulernen. Mən çox bilik bir yerə toplanmiş olduğu bir mühitdə işləmək istəyerəm. Rett fra skolen til VNG Norge

Detaljer

Fabricom Nytt. Høst 2010. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Høst 2010. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Høst 2010 www.fabricom.no Fabricom Nytt Høst 2010 [ 3 ] Veldig mye positivt, men utfordrende tider [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] ONS 2010 [ 6 ] Økonomi [ 7 ] Sleipner Vedlikehold og

Detaljer

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen Gunn ovesen side 12 - Landets fremtid ligger mellom ørene til befolkningen Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen side 16 side 18 No.1 2011 02 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 3 03 ConocoPhillips

Detaljer

Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER. the Aker group

Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER. the Aker group Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER the Aker group Innovasjon gjennom generasjoner Aker ASA er et aktivt industrielt eierselskap. Aker-selskapene deler felles verdier, og står for lange tradisjoner

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer