Straight talk. Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services Desember 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Straight talk. Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services Desember 2009"

Transkript

1 Straight talk Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services Desember 2009

2 2 På vei mot lavere risiko og bedre marginer I 2009 hadde vi en veldig bra omsetning fra vår MMOvirksomhet, og for første gang har vi hatt like bra omsetning fra våre nybyggingsprosjekter i Norge og internasjonalt. En solid ordrereserve for MMO og våre internasjonale nøkkelprosjekter sikrer god omsetning for ED&S i I fremtiden tror jeg vi kan forvente å se en forskyvning i oljeselskapenes prosjektporteføljer i vårt hjemmemarked: fra store, til mindre feltutbygginger og høyere investeringer innen MMO. Ordrereservenedgangen innen nybygg i Nordsjøen neste år kompenseres imidlertid av en økt ordrereserve fra internasjonale prosjekter, hovedsaklig fra Kashagan HUC-prosjektet. Vi har bedre kvalitet på ordrereserven i 2010 enn vi hadde i Når vi nå øker virksomheten innen lavrisikomarkedet for vedlikeholds- og modifikasjonstjenester og opererer med gode kontraktsformat på våre internasjonale oppdrag, utsetter vi oss for mindre risiko og sikrer solide marginer. Jeg mener derfor at vi er på vei mot lavere risiko og bedre marginer. Det vil bli utfordringer også neste år, men med leveringen av Aker H-6eprosjektet, har vi greid å legge de fleste av de utfordringene vi kan kontrollere bak oss i Jeg vil takke dere alle for innsatsen og for hardt arbeid i et hektisk Jeg ser frem til Jarle Tautra Executive Vice President Aker Solutions Aker Solutions mener at alle ulykker kan forhindres Ha en sikker feiring! Juletiden kan gi ny HMS-risiko Jule- og nyttårsfeiringen vil forhåpentligvis gi oss velfortjent hvile og glede. Våre omgivelser og hjem pyntes til fest, og vi gjør andre aktiviteter enn vanlig. Dette gir endret helse- og sikkerhetsrisiko. Bruk av levende lys, fyring i peisen, samt endrede drikkeog spisevaner kan gi økt risiko hvis det ikke håndteres på riktig måte. Vi ønsker deg en sikker, skadefri og lykkelig feiring. Styrker Londontilstedeværelse Aker Solutions styrker sin tilstedeværelse i London for å styrke ED&S sin internasjonale posisjon. Fra 1. desember er Gil Madrid leder for forretningsstrømmen ED&S Russia & Caspian region. Gil vil flytte til Aker Solutions Paddington-kontor i London i løpet av første kvartal Gil begynte sin karriere i Aker Solutions i I løpet av de siste 35 årene har han opparbeidet seg bred prosjekterfaring og har hatt mange lederstillinger. Han kommer nå fra stillingen som direktør for forretningsenheten Aker Caspian. Chris Lockett er blitt ansatt som administrerende direktør for Aker Engineering & Technology Ltd, vårt Londonbaserte prosjekteringsmiljø. Han vil rapportere til Jarle Tautra. Chris har mer enn 25 års prosjekterings- og Ny standard lansert Ny standard for utenlandsoppdrag Aker Solutions har lansert en ny Global Assignment Standard som gjelder alle ansatte innen forretningsområdet ED&S over hele verden. De som er utstasjonert vil fullføre sitt oppdrag under eksisterende avtale, mens nye som reiser ut eller får sitt oppdrag forlenget kommer inn under den nye standarden. For mer informasjon, vennligst kontakt Tone Skjønberg, eller Gry Braathen. Gil Madrid leder ED&S Russia & Caspian region byggeerfaring innen forskjellige teknologiområder. Fra januar 2008 har Chris vært prosjektdirektør for Boddington-gullgruveprosjektet i det vestlige Australia. Før det var han prosjektdirektør for forretningsområdet Process & Construction.

3 3 Jan-Tore Elverhaug blir lederen for New Buildorganisasjonen Mandatet klart for New Build Som leder for den nye New Buildenheten innen Energy Development & Services i Aker Solutions, vil Jan- Tore Elverhaug arbeide for å styrke fokuset på prosjektgjennomføring, sikre god oppfølgning og få bedre kontroll med store og komplekse prosjekter. Fra Ekofisk-området (Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips) Anbud gir resultater I de siste månedene har det vært høy anbudsaktivitet innen ED&S i Aker Solutions. Dette gjelder spesielt for vedlikeholds- og modifikasjonsvirksomheten hvor vi har sett gode resultater av våre salgsanstrengelser siden vi publiserte forrige Straight talk 6. oktober. Her er en oppdatering av nylige kontraktstildelinger. Vedlikehold & modifikasjoner ExxonMobil utvidet vedlikeholds- og modifikasjonskontrakten da de løste ut sin femte opsjon på en eksisterende avtale fra Arbeid under denne kontrakten vil vare frem til desember 2011 og gjør oss i stand til å fortsette å utføre EPCIprosjekter og levere støttetjenester til alle ExxonMobils offshore-anlegg i den norske sektor av Nordsjøen. ConocoPhillips tildelte oss en rammeavtale for EPCI-kontrakter i Greater Ekofisk-området. Kontraktperioden er på ett år med opsjoner for flere forlengelser inntil fire år. Vi har sikret oss nye prosjekter innen den eksisterende rammeavtalen med Shell på Draugen-plattformen. Hensikten med Draugen-prosjektet for re-injeksjon av produsert vann er å installere utstyr som tillater en full re-injeksjon av produsert vann inn i eksisterende vanninjeksjonsanlegg. Vårt MMO-regionkontor i Trondheim sikret seg to prosjekter for vår kunde Statoil på Norneplattformen. BP tildelte oss kontrakten på offshore-sammenkopling av en ny produksjons- og hotellplattform på Valhall. Vårt Aberdeen-kontor har fått forprosjektet (FEED) for fjerning av dekket på Shell Brent D-plattformen. Feltutbygging Vi fikk nylig tildelt kontrakt fra Statoil på forprosjektet (FEED) for Midgard kompresjonsplattformen og for stålunderstellet (jacket) til Valemonfeltutbyggingen. Elverhaug vil lede styringskomiteen i fellesprosjekter (Joint Venture) og ha ansvaret for oppfølgning av prosjektene og prosjektenes resultater. De pågående prosjektene Gjøa og Kolsnes vil være en del av New Build. Det samme vil tilbudene Goliat, Ekofisk 2/4L og Shtokman. Prosjektporteføljen vil ikke være begrenset til prosjekter definert som EPC, men vil også inkludere andre komplekse prosjekter etter prosjekt-til-prosjekt-evaluering. New Build-enheten vil ha en gruppe senior prosjektledere og enkelte dedikerte funksjoner. For det meste vil enheten derimot trekke på ressurser fra andre enheter. New Build vil arbeide tett med Engineering & Technology samt Fabrication & Installation for å vinne og gjennomføre prosjekter. To nye kontorer i Norge Aker Solutions har kjøpt to nye tomter i Norge for å dekke nåværende og fremtidig behov for kontorplass. Området på Hinna, Stavanger vil samle all vår kontorbaserte drift i regionen, med unntak av Aker Well Service og Aker MH/FI. Den nye tomten i Oslo er i gangavstand fra Aker Hus og vil erstatte nåværende leide kontorer og omfatte nye konferanselokaler.

4 4 Modifikasjoner forlenger levetiden Ettersom stadig flere oljefelt i Nordsjøen står overfor en stabil eller avtagende produksjon, fokuserer operatørselskaper i økende grad på modifikasjoner for å forlenge feltenes levetid og øke effektiviteten. Å utføre modifikasjoner på gigantinstallasjonene i Nordsjøen krever erfaring og dyktighet. Aker Solutions vedlikeholds- og modifikasjonsmiljø langs den norske kysten og i Skottland kan kunsten å kombinere gammel og ny teknologi for å øke produktivitet, effektivitet og sikkerhet for våre kunder. Aker Solutions forretningsområde for vedlikehold og modifikasjoner leverer ingeniørtjenester og prosjektledelse til olje- og gassindustrien. Tjenestene omfatter hele livsløpet for feltene og inkluderer alt fra studier, prosjektering, anskaffelse, bygging og installering (EPCI) til ferdigstillelse. - Markedet innen utbygde felt i Nordsjøen vokser, med et økende antall tie-ins, oppgradering av borefasiliteter, lavtrykksproduksjon og andre type sikkerhetsoppgraderinger. Dette er et mulighetenes marked for oss. Vår kjernekompetanse og endringsdyktige organisasjon gjør oss til en høyst konkurransedyktig aktør i markedet for brune felt, sier Stian Vemmestad, direktør i Aker Solutions med ansvar for vedlikehold, modifikasjoner og drift (MMO) i Nordsjøen. Aker Solutions er markedsleder i Nordsjøen innenfor vedlikehold og modifikasjoner, med en markedsandel på prosent på den norske kontinentalsokkelen og prosent på britisk sokkel. Selskapet har pågående prosjekter på mer enn 36 offshore-installasjoner på norsk sokkel, i tillegg til landanleggene på Mongstad og Aukra. Det norske markedet er stabilt og voksende. I Storbritannia er det også flere pågående prosjekter, men markedet her er mindre og mer modent. Til sammen arbeider rundt ansatte i Aker Solutions, og mange hundre leverandører, på MMOprosjekter til enhver tid. Heidrun, Troll, Valhall, Jotun, Draugen, Gullfaks og Ekofisk er eksempler på felt hvor våre ansatte utfører utfordrende og komplekse oppgaver for våre kunder. I 2008 ble det investert 130 milliarder kroner på norsk kontinentalsokkel. Dette innebærer at norsk sokkel er den nest største regionen for olje- og gassinvesteringer i verden, etter Mexicogulfen. I henhold til Oljedirektoratet har det totalt blitt investert 2100 milliarder kroner på sokkelen i årenes løp. Nordsjøen har en etablert infrastruktur som gjør det mulig å knytte nye ressurser opp til eksisterende felt. Det muliggjør lønnsom utvikling av mindre felt, siden det ikke er nødvendig med store investeringer i infrastruktur. Typiske vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag utføres ofte på såkalte varme plattformer, det vil si når installasjonene er i produksjon. - Å utføre modifikasjonsoppdrag mens plattformene fremdeles er i drift kan være svært krevende. Det er som å bygge om et gammelt tog mens toget er i rute og kjører i stor fart. Det er vanskeligere å kombinere gammelt og nytt enn å bygge alt opp fra start, sier Vemmestad. Det kreves høy kompetanse og kunnskap for å kunne foreta endringer på eksisterende

5 5 Statfjord B i Nordsjøen (Foto: Øyvind Hagen/Statoil) Statfjord: Fra olje til gass Modifikasjonsprosjekter krever erfaring og dyktighet (Foto: Kjetil Alsvik) installasjoner, spesielt med tanke på sikkerhet. Våre kunder måler oss hver dag på hvordan vi leverer offshore med tanke på helse, miljø og sikkerhet. HMS er top of mind til enhver tid, både for oss og våre kunder. Gode strategier for levetidsforlengelse er avgjørende for operatørselskapene. Dette gir selskapene en mer effektiv utnyttelse av investert kapital og øker dermed lønnsomheten. Et eksempel er da Aker Solutions for et par år siden designet, prefabrikerte og installerte ny samlestokk for fakkelbrenning på Statfjord C, noe som bidro til å bedre sikkerhetssystemet og gi økt oljeproduksjon tilsvarende millioner norske kroner årlig. - Å bygge nye installasjoner tar to til fem år, sier Vemmestad. - Vi jobber i de resterende tredve-førti årene med alle de andre livsfasene av en plattforms levetid. Vår jobb innebærer å stadig finne nye og sikre måter å forlenge livsløpet for eksisterende installasjoner. Vi anstrenger oss hele tiden for å være den foretrukne partner for våre kunder, konkluderer Vemmestad. Statfjord er et av de eldste produserende feltene på den norske kontinentalsokkelen, og det største oljefunnet i Nordsjøen. Modifikasjonsprosjektet Statfjord senfase har som mål å modifisere plattformer på feltet for å øke oljeproduksjonen og håndtere overgangen fra produksjon av olje til produksjon av gass. Her kan du lese om det største modifikasjonsprosjektet i Nordsjøen, hvor Aker Solutions har en nøkkelrolle. Det var Mobil som oppdaget Statfjord i 1974, og Statoil tok over som operatør 1. januar Feltet har blitt utbygd med produksjonsplattformene Statfjord A, B og C, som alle har betongskrog med lagerceller og står fast på havbunnen. Alle tre plattformene ble opprinnelig utviklet av Aker Solutions, basert på Condeep-konseptet. Rundt regnet blir fat olje produsert daglig fra de tre plattformene. Olje blir også produsert fra satellittfelt og knyttet opp til Statfjord, slik at den totale produksjonen fra plattformene kommer opp i fat per dag, ifølge Statoil. Statfjord senfase vil sikre produksjonen på feltet inntil Aker Solutions opprinnelige arbeidsomfang for prosjektet omfattet prosjektering, anskaffelse, bygging, installasjon og ferdigstillelse (EPCIC). Dette har blitt utvidet i løpet av årene til også å omfatte nye og utfordrende oppgaver innenfor prosjektet. I 2008 ble en ny opsjon på kontrakten løst ut, noe som forlenger arbeidet til Aker Solutions utfører i øyeblikket arbeid både på Statfjord B og C. Rundt 450 ansatte arbeider i land og i havet, og det benyttes ressurser fra Norge, Storbritannia og India. - Vi har hele tiden hatt fokus på at Statfjord senfase skal bli et vellykket prosjekt, og således sikre at vår kunde når sine mål. Det er viktig å levere i henhold til kundens forventninger, sier Tor Østebø, prosjektleder i Aker Solutions. Som et resultat av modifikasjonsinnsatsen, er gjenvinningsforholdet forventet å øke til 70 prosent for olje og 75 prosent for gass. Mens Statfjord i øyeblikket er et oljefelt med tilhørende gass, vil senfaseprosjektet omdanne det til et gassfelt med tilhørende olje. - Vi gjør bruk av vår kompetanse på modifikasjoner og Aker Solutions sterke gjennomføringsevne, samtidig som vi selv får verdifull erfaring på teknisk avanserte modifikasjoner, sier Østebø. Ved å modifisere installasjoner mens de er i drift, unngår man tap i omsetning fra nedetid. Samtidig medfører det større HMS-utfordringer for prosjektteamet. God logistikk og planlegging er nøkkelfaktorer for at prosjektet skal bli utført på en god måte. Statoil har gitt Aker Solutions anerkjennelse for samarbeidet mellom senfaseprosjektet og driftsorganisasjonen på land og offshore. - Statfjord senfase er et viktig prosjekt for oss. Det vil sannsynligvis bli normgivende for utvikling av andre store oljefelt som går inn i haleproduksjon i de kommende årene, sier Østebø.

6 6

7 7 Et tilbud blir til I slutten av oktober ga Aker Solutions, i konstellasjon med Samsung Heavy Industries, tilbud på prosjektering, anskaffelse og bygging (EPC) av en flytende plattform for produksjon, lagring og lossing (FPSO) for Goliatfeltet utenfor Norge. Goliat er et strategisk viktig prosjekt for Aker Solutions. Straight talk har møtt prosjektdirektør Stefan Johansson. I følge sagnet var Goliat krigskjempen som David, den fremtidige kongen av Israel, drepte med en stein fra en slynge. For å utvikle et konkurransedyktig tilbud på det gigantiske Goliat EPC-prosjektet, har Aker Solutions hatt en mer raffinert tilnærming. - Vårt tilbud omfatter seks permer med informasjon og tusenvis av sider med tekst. Dessuten har vi brukt en hel dag på å presentere tilbudet i detalj for kunden. Det har også vært epost-korrespondanse og ytterligere oppfølgingsmøter, forklarer Johansson. Han avviser sammenligningen med David, med et smil. Dette er en laginnsats med personer i kjernegruppen, og personer i den mest intensive perioden. Vi har også fått hjelp fra andre på spesialoppgaver, sier han og føyer til: - Jeg er veldig fornøyd med folkene mine som med et fantastisk pågangsmot har utført et ypperlig stykke arbeid gjennom hele prosessen! Goliatfeltet ligger i Barentshavet hvor funnet ble gjort i Rettighetshavere er Eni Norge AS (operatør) med 65 og Statoil Petroleum AS med 35 prosent. Tilbudet er gigantisk. Et av de største vi noen gang har levert, sier Johansson. Goliat er den første offshoreutbyggingen i Barentshavet. Prosjektet har tiltrukket seg svært mye interesse innen Aker Solutions. - Har du hørt noe ennå, Stefan, spør en kollega som går forbi mens intervjuet pågår. Ja, vi er i full sving, svarer Johansson. Han kom til teamet fra stillingen som leder for tilbudsfasen og prosjektleder for det vellykkede Skarv-prosjektet i Norskehavet, som omfattet prosjektering, anskaffelse og byggelederassistanse (EPcma). Han har vært prosjekteringsleder på Kristin, og har en mastergrad i maskinteknikk fra Chalmers tekniska högskola i Sverige. Som prosjektdirektør tenker du på prosjektet mesteparten av tiden du er våken. Men heldigvis har jeg greid å sove bra gjennom hele prosessen! - Å være engasjert i noe slikt er veldig inspirerende. Det er også et stort ansvar. Ikke mange bedrifter i Norge har en sammenlignbar årlig omsetning eller innvirkning på samfunnet som dette prosjektet. Alle anbudene vil bli evaluert etter det samme poengsystemet. Johansson tror at nøkkelen til å vinne er konkurransedyktig pris og hardfør prosjektutførelse. Han vet at det er skarp konkurranse. Det fines ingen sølvmedalje. Enten vinner vi eller ikke. Det er klart jeg kommer til å bli veldig skuffet hvis vi ikke vinner! Han har tillit til prosessen. Så lenge vi er lojale mot våre interne prosesser, vet vi at vi leverer et kvalitetstilbud, sier han. Teammedlemmer med tilbudet Omfattende kvalitetssikring I strategisk viktige anbud, må tilbudet godkjennes av Aker Solutions styre. Tilbudet forelegges styret av konsernsjef Simen Lieungh, og av konserndirektøren i det ansvarlige forretningsområdet, i dette tilfellet Jarle Tautra. Denne presentasjonen er det siste steget i en omfattende kvalitetssikringsprosess. Konsernsjefen mottar anbefalingen om å fortsette fra konsernets risikokomité (CRC). Noen ser CRC som en jurybehandling, med ubehagelige spørsmål. Men de ønsker bare å sikre riktig kvalitet. Det er veldig nyttig, sier Johansson. CRC evaluerer tilbudet og benytter et dataprogram kalt risk dashboard med en elleve-siders spørsmålsliste. Før tilbudet forelegges CRC må tilsvarende prosess fullføres på forretningsområdenivå. Aller først må tilbudet godkjennes av relevant forretningsenhet. Prosessen starter med anbudsinvitasjon (ITT). Gjennomføringsstrategien, budsjettet og forslag til team oppdateres fra forberedelsesfasen og blir presentert i et tilbud/ikketilbud -møte. Det er her selskapet formelt bestemmer å gi tilbud. ITT sendes alle firmaene på en såkalt Goliat FPSO (Illustrasjon: Eni Norge AS/Sevan) shortlist, valgt av kunden basert på åpen global prekvalifikasjon. I mai 2008 ble Aker Solutions tildelt kontrakten på Goliat FPSO Design Competition FEED, med sitt eget konsept Condeep MonoFloater. I januar bestemte operatøren seg for ikke å tildele kontrakt, men velge konsept, og ha ny anbudsrunde for prosjektering, anskaffelse og bygging (EPC). Etter planen skal dette tildeles første kvartal I september vant Aker Solutions en kontrakt på undervannsproduksjonssystemet for Goliat.

8 8 Fra Mongstad (Foto: Statoil) Milepæl nær for karbonfangst Tidligere i år signerte Aker Clean Carbon, eid 50 prosent av Aker Solutions and 50 prosent av Aker, en kontrakt på å bygge Europeisk CO2 teknologisenter Mongstad (TCM). Det forventes at prefabrikasjonen skal begynne tidlig i Christian Wintermark og Anita Kittelsen i Aker Solutions Forberedt på kaldt klima Inntil nylig var ikke olje- og gassfelt i fjerntliggende arktiske strøk attraktive på grunn av tekniske begrensninger og høye kostnader. Med det økende globale energibehovet vi nå har og forestående produksjonsnedgang fra eksisterende felt, blir nye områder for utvinning og utbygging vurdert. Aker Solutions benytter sin unike erfaring fra Nordsjøen til å utvikle nye løsninger for barske miljøer på en måte som støtter opp om en bærekraftig fremtid. Kaldt klima finner man i Barentshavet, Kaspihavet, Nordatlanteren, Canada, i det nordvestlige og østlige Russland. Dette er områder hvor vi har en naturlig konkurransemessig fordel, sier Astrid Skarheim Onsum, Vice President for Engineering i Aker Solutions. Hovedutfordringer i kaldt klima omfatter drivis og isfjell, barsk vind og bølger, begrenset dagslys om vinteren, snø, tåke, bølger og sjøsprøyt. Temperaturer kan komme ned i -60 C. Aker Solutions har en lang referanseliste fra kaldt klima, inkludert Hibernia, Snøhvit, Aker H-6eborerigger, White Rose, Ormen Lange, Sakhalin II, Haltenbanken og Kashagan. Pågående prosjekter omfatter Shtokman, Hebron, Sakhalin I, Skarv, Kashagan Full FEED (forprosjektering av hele feltet) og Goliat. For ytterligere å forsterke sitt konkurransefortrinn, lanserte firmaet i september et virtuelt spesialistnettverk for vinterisering. Dette ble mottatt med stor interesse og entusiasme blant våre ansatte, sier Onsum. To av deltakerne i nettverket er spesialistingeniør Anita Kittelsen og manager Christian Wintermark i Aker Solutions. Med dette nettverket håper vi å utvide relevant kunnskap fra ansatte på tvers av organisasjonen. Vi vil utarbeide en omfattende oversikt over relevante kontaktpersoner og fortsette å utvikle nye og unike løsninger, sier Kittelsen. Det er verdifullt å kunne bygge på vår erfaring fra Nordsjøen. For eksempel vet vi at vedlikehold er kostnadsintensivt i et barskt miljø. Vi vet også hvordan vi skal lage design som sikrer lave vedlikeholdsnivåer, med høyere kapitalinvesteringer og lavere driftsutgifter. Vi kan bruke denne tilnærmingen når vi prosjekterer for arktiske strøk, sier Wintermark. Aker Clean Carbon er global leverandør av anlegg for CO2-fangst og teknologi. Firmaet har etablert et nært arbeidsfellesskap med Aker Solutions, og i februar undertegnet de en EPCkontrakt med konsernet for bygging av TCM. Verftet på Stord vil begynne å lage de første rørgatene neste år. Prosjektering og anskaffelser blir utført av Aker Solutions i Storbritannia. TCM blir et av de største og mest avanserte anleggene for karbonfangst til dato. Prosjektet tiltrekker seg interesse rundt i verden. Det er av stor verdi for oss å få denne anledningen til å utvikle prosjekteringsog byggerfaring innen et område som kan utvikle seg til en storindustri i kommende år, sa Simen Lieungh, konsernsjef i Aker Solutions, i en tidligere kommentar. 155 innovative ideer mottatt ED&S ba nylig ansatte om å sende inn ideer for å ytterligere forbedre våre gjennomføringsmetoder samt teknologi, produkter og tjenester. 155 ulike interne prosjektdefinisjoner (IPDer) er mottatt. Responsen var overveldende: IPDer ble mottatt fra nær sagt alle forretningsenheter og lokasjoner innen ED&S over hele verden. Respektive "Boards" skal nå evaluere søknadene. Deres anbefalinger skal være klare i løpet av året og vil da gå inn i budsjettprosessen.

9 9 Den nye subsea-hallen ved åpningen i Egersund Egersund åpner ny hall Den 25. november var det offisiell åpning av den nye subsea-hallen på Aker Solutions verft i Egersund. Med dette anlegget har verftet fått ytterligere kapasitet som er med på å videreutvikle firmaets ledende posisjon innen undervannsteknologi. Gjøa-dekket på Aker Solutions verft på Stord Stor aktivitet på Gjøa For Aker Solutions fortsetter den travle perioden på Gjøa. Nå forbereder prosjektet seg på en av de største og viktigste enkeltoperasjonene sammenkopling av skrog og dekk. Det er planlagt at denne operasjonen skal finne sted rundt årsskiftet. Operasjonen skal foregå i havnebassenget utenfor Aker Solutions verft på Stord og krever både høyt faglig kvalifisert personell og optimale værforhold. Vinden er ingen venn når det gjelder sammenkopling av skrog og dekk på en slik stor offshorekonstruksjon som den halvt nedsenkbare produksjonsplattformen Gjøa. Grensen ligger på 8 sekundmeter vind, og operasjonen trenger et værvindu på 18 timer for å kunne gjennomføres. For å planlegge denne operasjonen skikkelig, har Aker Solutions engasjert en metrolog som skal hjelpe til med å vurdere værforholdene og værvarslene på stedet. Selve operasjonen begynner med ved at skroget senkes gradvis lavere i sjøen. Høyden fra den nederste delen av ring-pontongen til toppen på hver av skrogets fire søyler er 40 meter. Når man har kommet så langt i operasjonen, vil bare de fem øverste meterne være synlige med 35 meter under havflaten. Topside, eller dekket, er i mellomtiden montert på en lekter i dokken på Aker Solutions verft. Når uttauingen fra dokken skal skje, vil vekten på dekket være tonn. I tillegg kommer en del midlertidige installasjoner om bord. Fire slepebåter vil taue lekteren som frakter dekket fra dokken og plasserer det mellom de fire søylene. På dette punkt vil ballastvann bli pumpet ut av skroget, noe som får det til å heve seg sakte og kontrollert i sjøen, og gradvis ta over vekten av dekket. Aker Solutions datterselskap, Aker Marine Contractors har ansvar for å taue den sammenkoplede halvt nedsenkbare plattformen fra fortøyningsstedet til verftskaien. Under forutsetning av at værvinduet åpner seg på Stord og operasjonen blir vellykket, skulle alt være klart til å ta i mot et stort antall arbeidere på nyåret. Dette vil sikre at den halvt nedsenkbare produksjonsplattformen Gjøa blir klar for overlevering til Statoil og kan settes i drift til fastsatt tid. Den nye hallen er skreddersydd for å håndtere svært sensitivt undervannsutstyr som stiller strenge krav til renslighet. Hallen dekker et område på kvadratmeter og er 26 meter høy. Totale investeringer er rundt NOK 40 millioner. -Denne hallen vil gi oss nok en streng å spille på, samt bidra til å utvikle våre ferdigheter og konkurransekraft i et subsea-marked med stort fremtidig potensial. Evnen og viljen til å gripe muligheter i nye forretningssegmenter gjør verftet vårt konkurransedyktig, sier Svein Oskar Nuland, direktør ved Aker Solutions verft i Egersund. Produksjonsstart på Ormen Lange Aker Solutions verft i Egersund har begynt produksjonen av det banebrytende pilotprosjektet Ormen Lange-undervannskompresjonsstasjon for Statoil. Dette er det første prosjektet som skal foregå i verftets nye subseahall. Den opprinnelige kontrakten for levering av en subsea-kompresjonsstasjon, et pilotprosjekt, ble tildelt Aker Solutions fra Statoil i juli Formålet med Ormen Lange-prosjektet er å evaluere om en kompresjonsstasjon på omtrent 900 meters vanndyp er et godt alternativ til en offshoreplattform senere i feltets produksjonsfase.

10 10 Fred. Olsen åpner utstilling på Stord, assistert av smeden Hans Andersen Tidligere styreformann besøker verft Illustrasjonsbilde fra Mumbai (Foto: Gaute Johannesen) Ja, vi kan! Prosjektleder i Aker Solutions, Randi Østerhus, har identifisert noen suksesskriterier for gjennomføring av prosjekter ved bruk av arbeidsdeling ( split location ) mellom våre kontorer i Norge, Storbritannia og India. Randi Østerhus er Aker Solutions prosjektleder for rammeavtalen med Brage, Troll B og Troll C-plattformene for Statoil. Prosjektet gjennomføres på en vellykket måte med 30-40% av engineering-ressursene fra Aker Solutions engineering-hus Powergas i Mumbai. Arbeid innenfor for kontrakten inkluderer engineering, innkjøp, prefabrikasjon og installasjon. Østerhus har identifisert tre klare suksesskriterier: Dedikert lederteam Dedikerte disiplin-ingeniører Kvalitetskontroll - Det er avgjørende at lederteamet forholder seg lojalt til strategien og gjennomfører i praksis det de forfekter. De må ha Mumbai "top of mind" hver dag og være tett på i ledelsesarbeidet. Vi kan ikke sitte og vente på at store oppgaver skal komme. Vi må identifisere mulige oppgaver i alle oppdrag, sier hun. Østerhus understreker viktigheten av kommunikasjon. Kommunikasjon er en nøkkel. Det er nødvendig med daglige eller ukentlige møter og utstrakt bruk av kommunikasjonsverktøy som videokonferanser, sier hun. - Det er mye kunnskap som ligger mellom linjene, og vi må sørge for at all kommunikasjon forstås på en presis måte. Troll Brage har hatt null fraværsskader siden Deres Statoil-rangeringer er i den grønne sonen og ytelsen har økt de seneste årene. Ja, vi kan få til arbeidsdeling mellom Norge, Storbritannia og India. Og det gir resultater. En magnat innen oljeservice og skipsfart, Fred. Olsen, som var styreformann i Akergruppen (nå en del av Aker Solutions) fra 1957 til 1975 og fra 1977 til 1981, og majoritetsaksjeeier i selskapet i årtier, besøkte nylig Aker Solutions verft på Stord. -Verftet på Stord er et av de beste stedene Norge har forstret når det gjelder industri, selv om stedet ikke hadde noen naturlige fordeler, bortsett fra en havn, sa Olsen. Olsen var sentral under Akers overgang fra skipsbygging til offshore. Blant hans viktige bidrag var innspill til design av Aker H-3-boreriggen. Olsen eier og driver fortsatt flere Aker H-3-rigger gjennom forskjellige firmaer. Besøket var i anledning den offisielle gjenåpningen av Smio som en del av industrimuseet ved Aker Solutions verft på Stord. Åpningen kunne finne sted takket være svært imponerende frivillig arbeid av verftets historiegruppe. -I den grad det er mulig å bli glad i en bedrift, er dette verftet det firmaet jeg ble glad i, sa Olsen. I løpet av turen møtte også den sporty 80-åringen Jan-Tore Elverhaug, som inntil nylig var verftsdirektør på Stord, nå leder for New Build-organisasjonen i ED&S, for å få en presentasjon av pågående virksomhet og en tur på området. Lars Eide er nåværende direktør for Aker Solutions verft på Stord.

11 11 Kenneth Tornes, regionssjef i Aker Solutions, signerer Ekofisk-kontrakten Ekofiskkontrakt til Aker Solutions ConocoPhillips har tildelt Aker Solutions en rammekontrakt i Greater Ekofisk-området Fra Valhall-komplekset (Foto: BP) Valhall gir offshore-arbeid I desember signerte BP Norge og Aker Solutions en kontrakt for offshoresammenkobling (hook-up) for den nye prosess- og hotell-plattformen på Valhall-feltet i den søndre delen av Nordsjøen. Kontrakten ventes å gi arbeid til rundt 800 Aker Solutions-ansatte. Kontrakten vil engasjere rundt 100 administrative ansatte og 700 offshoreoperatører på det meste i en rotasjonsordning. Modulene for plattformen bygges nå på ulike verft, og vil bli fraktet til Valhall-feltet i løpet av sommeren 2010 med en påfølgende sammenkoblingog oppstartsfase. Omfanget for Aker Solutions inkluderer også assistanse i forbindelse med ferdigstillelse. Aker Solutions beregner kontraktsverdien til rundt 450 millioner kroner. De gamle kvarter- og produksjonsplattformene på Valhallfeltet skal gradvis fases ut, og BP installerer nå en ny, moderne produksjons- og innkvarteringsplattform. - Dette er et betydelig oppdrag for Aker Solutions. Vi er tilfredse med at arbeidsoppgavene ligger innenfor vår kjernekompetanse. Vi ser frem til å arbeide på prosjektet og fortsette det gode forholdet til en av våre nøkkelkunder, sier Stian Vemmestad, leder for vedlikeholds- og modifikasjonsvirksomheten i Aker Solutions. Valhall-feltet ble satt i produksjon i 1982, og består i dag av fem installasjoner. Den nye prosess- og innkvarteringsplattformen vil erstatte to av disse, og vil tilby husrom til 180 personer samt produksjonsfasiliteter for 120 mbd olje og 143 mscfd gass. Arbeider på kontrakten starter umiddelbart og vil bli fullført i februar 2011 Avtalen dekker fremtidige modifikasjonskontrakter på installasjonene i Greater Ekofiskområdet av Nordsjøen. Kontraktperioden for rammeavtalen er ett år med opsjoner på videre forlengelser inntil fire år. -Denne kontrakten er av stor betydning for oss. Med vår utstrakte modifikasjonserfaring ser vi med stolthet frem til å bidra til et lengre livsløp for Greater Ekofisk-området, sier Kenneth Tornes, Vice President i Aker Solutions for vedlikehold, modifikasjoner og drift i Nordsjøen. Rammekontrakten åpner for aktiviteter som rangerer fra forstudier til komplette totalkontrakter (prosjektering, anskaffelse, bygging og installasjon). Kontraktens årlige volum vil variere. Ekofisk er det eldste feltkomplekset i drift på den norske kontinentalsokkelen. ConocoPhillips er operatør. Styrket MMOhub i Mumbai Mumbai utvikles til å bli en fullt integrert engineering-hub for Aker Solutions vedlikeholds- og modifikasjonsaktiviteter i Nordsjøen. - Vi styrker med dette vår konkurransekraft og setter oss i posisjon til å vinne nye store prosjekter for viktige kunder i Nordsjøen. I tett samvirke med ingeniørmiljøene våre skal vi neste år ha et betydelig aktivitetsløft og styrke organisasjonen i Mumbai, sier Jens Smedegaard, vice president i Aker Solutions.

12 12 Prosjektdirektør Arnt Knudsen fra Aker Solutions med adm. dir. Scott Miller fra Adriatic LNG (Foto: Anders Steensen) Innvielse av Adriatic LNGteminalen Engasjement for HMS i Kaspiahavet HMS-pris til Kashagan-team Aker Solutions og samarbeidspartner Saipem er blitt utpekt som top team innen helse, miljø og sikkerhet i EP Offshore HSE i tredje kvartal 2009 av Agip KCO, operatør for første fase av Kashagan-feltutbyggingen. Prisen er basert på en evaluering innen områdene overholdelse av regler, arbeidskontroll, skilting, trygg adferd, løfteoperasjoner, overholdelse av miljøbestemmelser og annet, gjort av besøkende fra Agip KCO til alle offshore-byggestedene. I mai 2009 fikk Aker Solutions i samarbeid med Saipem tildelt to betydelige kontrakter fra Agip KCO på sammenkopling av Fase I-utbyggingen på Kashaganfeltet i Kaspihavet. Når Aker Solutions og samarbeidspartnere mottar denne prisen viser det fremragende dyktighet innen HMSledelse gjennom de proaktive forholdsregler som er tatt for å hindre uhell på arbeidsplassen, i følge Agip KCO. Agip KCO, et selskap som er heleid av Eni, har ansvar for vurdering, utbygging og fremtidig produksjonsdrift i den kasakhstanske sektor av Kaspihavet, herunder det enorme Kashaganfeltet, på vegne av sju internasjonale firmaer gjennom avtalen North Caspian Sea Production Sharing Agreement (PSA). - Jeg gratulasjoner offshore-teamet. Det er hovedsakelig takket være dem og teamets engasjement og hardt arbeid med HMS for øye at vi mottok denne prisen fra Agip, sier Harald Gulaker, Aker Solutions prosjektdirektør. Samtidig nådde vi også 3 millioner arbeidstimer uten fraværsskader (LTI) i midten av oktober! Dere viser at dette er mulig, legger han til. Firmaene i Kashagan-konsortiet omfatter Eni (operatør), JSC NC KazMunayGas, ExxonMobil Kazakhstan, Shell Kazakhstan Development, Total E&P Kazakhstan; ConocoPhillips og INPEX North Caspian Sea. Kashaganfeltet, 80 km sørøst for Atyrau er den første storskala offshoreoljeutbyggingen i Kasakhstan. Det er ansett for å være et av de aller viktigste oljefelt-funn i de siste 40 år. Den 19. oktober 2009 ble innvielsen av Adriatic LNG Terminal markert på La Fenice-teatret i Venezia, den første offshore betongterminalen (GBS) i verden for lossing, lagring og regassifisering av flytende kondensert naturgass (LNG). Innvielsen fant sted med nærvær av emiren av Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani og Italias statsminister Silvio Berlusconi. Aker Solutions har utført forprosjekteringsarbeidet (FEED), detaljprosjektering og planleggingsaktiviteter, samt prosjektering, anskaffelse og tjenester innen byggledelse på anlegget. - Ut i fra enhver målestokk er Adriatic LNG Terminal et ekstraordinært prosjekt, sa Andy Swiger, Exxon Mobil Corporation Senior Vice President, og la til: - Gjennom eiernes ekspertise og våre mange leverandører av tjenester fra rundt i verden, har Adriaterhavet fått den første terminal for regassifisering av denne typen. Dette sikrer Italia et mangfold av forsyningsmåter for gass. Byggingen av Sakhalin-1 i gang I Vladivostok på østkysten av Russland, tas nå de første steg i byggingen av Arkutun-Dagibetongkonstruksjonen (GBS) for Sakhalin-1 prosjektet som startet opp tidlig i oktober Begge Aker Solutions underleverandører, Dalzavod and Zvezda, begynte en dag før plan kuttingen av stålplater til skjørtet som skal sitte på enden av skaftene og presses ned i havbunnen. Aker Solutions har ansvar for å prosjektere, bygge og levere betongkonstruksjonen (GBS) og vil i hovedsak bruke russiske arbeidere, underleverandører og materiell.

13 13 Gullfeber: Gullgruven i Boddington støpte sitt første gull i oktober. Dette er en viktig milepæl for det største gruveprosjektet Aker Solutions har gått i gang med til nå. Brønntjenester: Aker Solutions datterselskap Aker Qserv Ltd undertegnet i oktober en kontrakt med BP på utføring av brønntjenester i forbindelse med energigigantens drift på den britiske sektor i Nordsjøen. (Photo: Ken Taylor) Kobberkontrakt: Aker Solutions ble i oktober tildelt ledertjenestene innen detaljprosjektering, anskaffelse og bygging (EPCM) på Toromochoprosjektet for Minera Chinalco Peru S.A. Området vil bli en av Perus største koppergruver i Avbildet: Terence Weston fra Minera Chinalco Peru og Dave Lawson, administrerende direktør for Aker Solutions metallvirksomhet. Oppgradering av boreskip: Aker Solutions ble i oktober valgt ut til å levere en omfattende pakke med boreutstyr, inkludert boretårn og komponenter for rørhåndtering til bruk i planlagte oppgraderinger på Noble Corporations tre Brasil-baserte boreskip.. (Illustrasjon: Vertikalt system for håndtering av rørledning) Støttetjenester for undervannsanlegg: Aker Solutions vant i november en kontrakt fra Reliance Industries Ltd på levering av støttetjenester til feltutbyggingene MA- D6 og KG-D6 som ligger i Bengalbukten, India (lllustrasjon: Skisse over KG-D6- feltet) Diplomatbesøk: Den norske ambassadøren Ann Ollestad besøkte i oktober Indias første oljeog gassfelt til havs. Aker Floating Productions' produksjons- og lagerskip (FPSO) Dhirubhai-1 opererer på feltet der Aker Solutions har levert hele undervannsproduksjonssystemet. (Foto: MyAker. net) Aktiv gruppe: Aker Biking-teamet i sykkelløpet Around the Bay in a Day i Australia (Foto: Susan Lambe) HMS-innsats: Ettersom vinteren nærmer seg er det viktig at hver enkelt øker sin synlighet under mørke lysforhold. Ved hjelp fra "levende" subsea-trær og en kontrollkabel, ble refleksbånd delt ut til subsea-ansatte ved Aker Solutions hovedkvarter i Norge.

14 14 Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker Strømlinjeformer investorrollen Aker kontrollerer 40,27 prosent av aksjene i Aker Solutions gjennom Aker Holding. I november sa Øyvind Eriksen, Akers konsernsjef og daglige leder at Aker konsentrerer seg om sin rolle som et industrielt investeringsselskap. Simen Lieungh presenterer på Aker Solutions kapitalmarkedsdag 3. desember Ga strategioppdatering På Aker Solutions kapitalmarkedsdag 3. desember ga medlemmer av konsernets ledergruppe en oppdatering til finansanalytikere og journalister om fremtidig strategi og utvikling. I sin presentasjon fokuserte Simen Lieungh, konsernsjef i Aker Solutions, på driverne for ytterligere styrket yteevne. Kapitalmarkedsdagen er et årlig, eksternt arrangement som retter seg mot finansmarkedet. Arrangementet fant sted i Felix konferansesenter på Aker Brygge, og videoopptak er tilgjengelig på akersolutions.com. Aker Solutions strategiske retning søker å styrke ytelse over tre akser: Videreutvikling av selskapets sterke posisjoner innen dyptvann og kalde klimaer, videre oppbygging av livsløpstjenester og et fortsatt fokus på operasjonell effektivitet og konkurransedyktighet sa Lieungh. Han understreket at alle forretningsområdene i Aker Solutions arbeider ut fra de samme strategiske målene. Arrangementet ga rom for flere runder med spørsmål fra analytikerne. Mange av disse følger både Aker Solutions og konkurrenter tett. Konserndirektør og finansdirektør Leif Borge beskrev hvordan Aker Solutions er finansielt posisjonert for å levere på sin strategi: Den sterkeste veksten de seneste årene har kommet fra produkt og tjenestedelene av virksomheten sa Borge, som viste til at konsernet investerer innen produkter og tjenester for å gå inn i virksomhet med høyere marginer og større stabilitet. Konserndirektør Jarle Tautra fra Energy Development & Services fokuserte på hvordan forretningsområdet styrker sin konkurranseevne (se neste side). Gary Mandel fra Process & Construction fokuserte på posisjonering for en omskiftelig verden. Mads Andersen fra Subsea fokuserte på utviklingen som den foretrukne subsea-partner, mens Per Harald Kongelf fra Products & Technologies fokuserte på vekst innen livsløpstjenester. I Akers rapport for tredje kvartal står det: I de siste årene har Aker etablert mange nye firmaer og fortsatt vært sentral i finansieringen. I en oppstartsfase har disse firmaene hatt fordel av samspillet med andre Akereide selskaper. Akers hensikt fremover er å utvikle hvert firma til uavhengige enheter med dyktig og erfaren ledelse og ekstern finansiering. Aker signaliserer videre strukturelle og driftsmessige forenklinger i sine forretningsaktiviteter etter hvert som bedriftene i porteføljen modnes. For Aker er det først og fremst viktig å skape verdier for akseeierne i hvert av de underliggende selskapene gjennom proaktivt eierskap. Strategisk utvikling av driftsselskaper samt fusjoner og oppkjøp er Akers kjernekompetanse. Aker Solutions' finansielle kalender for kvartalsresultater 2009/foreløbig årsresultat 2009: 17. februar Ordinær generalforsamling: 8. april 1. kvartalsresultater 2010: 23. april 2. kvartalsresultater 2010: 12. august 3. kvartalsresultater 2010: 22. oktober Kapitalmarkedsdag: 2. desember All datoer gjelder Datoene kan bli endret.

15 15 Jarle Tautra i Aker Solutions presenterer strategien for Energy Development & Services Styrking av konkurranseevnen På Aker Solutions kapitalmarkedsdag presenterte Jarle Tautra, konserndirektør for ED&S, sitt syn på markedet og hovedpunkter fra forretningsområdets strategi. Vedlikehold og modifikasjoner: Vi er godt posisjonert i et solid, stabilit Nordsjømarked anslått til rundt 30 milliarder kroner med 2-3% forventet årlig vekst. Målet er å sikre vår posisjon som nr. 1 i Norge og øke vår markedsandel i Storbritannia. Vi vil fokusere på Nordsjøen, og gradvis bygge ut vår tilstedeværelse nordover i Norge, hvor nye og kommende feltutbygginger finner sted. Vi har kontinuerlig fokus på kostnader og leveransemodeller. Nybygg i Nordsjøen: Vi har sett flere forsinkelser av prosjekter over det seneste året. På kort sikt forventer vi usikkerhet om timingen og realiseringen av prosjekter. På lang sikt er det høyt volum, men en trend mot mindre utbygginger. Konkurransen øker og Asia vinner ny mark. Målet er å beholde vår posisjon og styrke vår konkurranseevne med forbedringsprogrammer og økt bruk av fabrikasjon og engineering fra lavkostland. Nybygg i andre markeder: Vi har vært en sterk aktør innen arktiske områder og kalde klima i en årrekke, hovedsakelig basert på vår kompetanse innen gjennomføring av komplekse prosjekter samt vår betong/ GBS-teknologi. Vi fokuserer på utvalgte, strategiske prosjekter i utvalgte markeder. Vi vil arbeide for å utvide våre aktiviteter i den hurtigvoksende Kaspiahav-regionen, med fokus på Kashagan-utbyggingen. Vi vil også arbeide for vekst i dypvanns-markeder og retter oss mot nøkkelprosjekter i Mexico-gulfen og nord-vest Australia. Nøkkelen til suksess er internasjonale, innovative leveransemodeller med mer fabrikasjon og engineering fra lavkostland. Finner forbindelsen Vi har alle vært der: Overraskelse, forbauselse, irritasjon hvorfor reagerer de på slik en underlig måte? Nordmenn, amerikanere, kolleger fra Malaysia Vi har alle våre tilnærminger til situasjoner og forhold, basert på vår kultur. Men hvordan påvirker dette vårt daglige arbeid? Aker Solutions vet hvor viktig det er med effektiv mellomkulturell kommunikasjon. I mars lanserte konsernets HR-avdeling initiativet Cross Cultural Connector. Seks måneder og elleve treningssesjoner i seks land senere, er 120 såkalte connectors fra over 20 nasjonaliteter opplært og klare til å spre gode mellomkulturelle forbindelser i Aker Solutions. Nye seminarer er planlagt i Shanghai, Aberdeen og Oslo. Ytterligere seminarer kan bli satt opp ved behov. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt Astrid Hildmann, Annemiek Friebel eller Katharina Wozniak, eller din nærmeste leder, for mer informasjon.

16 3 clarity, innovation and drive Ansvarlig redaktør: - Mariken Holter Redaksjonsteam og kontaktpersoner: - Fredrik Norman - Inger Lise Aarrestad Rettedal Faste bidragsytere: - Alf Terje Myklebust - Tove Strand Trana - Maren Bjørdal Forsidebilde: - Kjetil Alsvik 2009 Aker Solutions Ettertrykk forbudt uten avtale Etterlever verdiene: Jim Palmer Fortsett å komme med tips i 2010! Dette er andre utgave av Straight talk, det nye interne nyhetsbladet for Aker Solutions ansatte i Energy Development & Services. Etter publiseringen av det første nummeret mottok vi mange ideer til gode historier fra ansatte rundt om kring i verden. Fortsett å sende oss forslag i det nye året! For å få til en effektiv toveis dialog, og for å sikre at den beste og mest relevante informasjonen blir dekket, håper vi at du vil hjelpe oss å komme med historier til redaksjonen. Du finner vår kontaktinformasjon på denne siden. Dette bladet er del av et bredere initiativ for å forbedre den interne kommunikasjonen som inkluderer: Nyhetsbrev: Alle ansatte med en Aker Solutions e-postadresse skulle være registrert for å motta Straight talk. Hvis du ikke mottok det, eller hvis du har en personlig e- postadresse, tar vi gjerne mot din registrering! Logg deg på og følg instruksjonene på siden. Månedlige oppdateringer: Siden i sommer har alle ledere mottatt månedlige statusoppdateringer som de kan presentere for sine ansatte. Ta kontakt med lederen din for mer informasjon. Allmøter for ansatte: I november Simen Lieungh, konsernsjef i Aker Solutions, ved åpningen av Powergas House i Mumbai, India, 10. desember holdt Jarle Tautra, Executive Vice President i Aker Solutions, allmøter for ansatte i Oslo og Stavanger. Han informerte om status og ga en strategisk oppdatering for forretningsområdet. Presentasjonen og et videosammendrag er tilgjengelig på enet. Hvis du ikke har tilgang til enet, vennligst kontakt din overordnede for mer informasjon. Fremtidige stjerner i Aker Solutions Hvordan etterlever du Aker Solutions verdier til daglig, Jim Palmer, senior HMS-rådgiver for Aker Solutions i Aberdeen? -Verdiene våre danner et rammeverk som tillater meg å vurdere risiko og å utvikle kostnadseffektive og trygge arbeidsmåter. Dette hjelper meg til å beskytte meg selv og folkene rundt meg. -Jeg er omgitt av kompetente folk, og vi liker å arbeide innenfor et positivt miljø som oppmuntrer alle til å handle med varsomhet, bruke sikkerhetsutstyr i trygge omgivelser og å ha mot til å utfordre og gripe inn når ting ikke går riktig for seg. -Når det gjelder miljøet, må alle gjøre sitt 24 timer i døgnet og sju dager i uken (24/7), på arbeid og hjemme og finne måter å spare energi og resirkulere avfall for å redusere karbonfotavtrykkene våre. To unge ansatte i Aker Solutions ble nylig tildelt svært prestisjefylte industripriser. The Offshore Contractors Association er den ledende instans for entreprenører i Storbritannia. Ved organisasjonens årlige middag og prisutdeling, holdt i Aberdeen, ble Aker Solutions-ansatte påskjønnet. The Future Star Award - prisen for fremtidige stjerner - gikk til Samantha Thomson (19), trainee innen rørprosjektering. Hun begynte i Aker Solutions for tre år siden. Samantha er med i selskapets designutviklingsprogram og vant prisen for fremragende prestasjon og ferdigheter frem til nå, samt inspirerende innsatsvilje og engasjement under opplæringen. The Challenge Award for Environment miljøutfordringsprisen gikk til Lorraine McIver i Aker Solutions avdeling for Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HSEQ) for utvikling av firmaets innsats på miljøforbedring og reduksjon av karbonfotavtrykk. En del av konsernets samfunnsansvar, er Aker Solutions pågående støtte og sponsing av Bankhead Academy, en lokal skole i Aberdeenshire-området, som med sitt eget bærekraftige initiativ også ble anerkjent som en del av prisen. Etter Aker Solutions syn er det folk som gjør at firmaet utmerker seg, og tilskriver sin globale suksess direkte til dyktige folk og laginnsats. Samantha Thomson med prisen -

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 ConocoPhillips Prosjekter i Norge Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 Tananger Storbritannia Norge Tor Eldfisk Embla Ekofisk Teesside Emden Tyskland Ekofisk-området 2 Ekofisk-området viktige

Detaljer

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Introduksjon Aker Solutions Nyhamna EPCm Smaller projects Ny rammekontrakt med Shell Hva nå?

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell part of Aker Offshore vindkraft med jacket stålunderstell Et nytt marked for Aker Verdal Teknologisk Møteplass Oslo 14. desember 2010 Åge Tårnes BD Director, Offshore Wind, Aker Verdal 2010 Aker Solutions

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Leverandørens muligheter og utfordringer i en V&M-kontrakt Daglig leder REINERTSEN AS avd. Bergen Arve Tjønn Rinde ERR as / TRR as (50/50%) ENGINEERING

Detaljer

Regional satsing i et globalt industriperspektiv

Regional satsing i et globalt industriperspektiv Regional satsing i et globalt industriperspektiv Mads Andersen Konserndirektør NODE Petroforum, Kristiansand, 23. august 2007 Fakta om Aker Kværner Kort om Aker Kværner En ledende global leverandør av

Detaljer

Verdier for framtiden

Verdier for framtiden Verdier for framtiden Ressursrapport for felt og funn 2017 15. juni 2017 Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift Les rapporten på www.npd.no OLJEDIREKTORATETS ROLLE Størst mulig verdi for samfunnet

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

NCEIs offshorefrokost 10.10.12

NCEIs offshorefrokost 10.10.12 NCEIs offshorefrokost 10.10.12 Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår

Detaljer

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge Møte med Bergens Næringsråd Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge 2011 Et uforglemmelig år Fantastiske leteresultater Johan Sverdrup og Skrugard Statoil med 16 av 22 funn på norsk

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Betongplattformene i Stavanger et industrieventyr

Betongplattformene i Stavanger et industrieventyr Betongplattformene i Stavanger et industrieventyr Noen tanker om hvordan det hele startet og hvordan det gikk v/ Jan Moksnes tidl. adm.dir. Norwegian Contractors 1971 1995 en gullalder for norsk betong

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

Partssamarbeid på Kværner Verdal et konkurransefortrinn

Partssamarbeid på Kværner Verdal et konkurransefortrinn Partssamarbeid på Kværner Verdal et konkurransefortrinn Trondheim, 16. september 2015 Ståle Johansen, Klubbleder Verkstedklubben Kværner Verdal Odd Ingmund Bratli, Prosessleder Sammenstilling. Innhold

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter Pressekonferanse Stavanger 5. november 29 SDØE kontantstrøm pr 3. kvartal: 77 milliarder Resultater Pr 3. kvartal 29 Pr 3. kvartal 28 Hele 28 Resultat etter finansposter

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet Verftskonferansen 2014 Brutalt marked men vi henger ikke med hodet - Markedsperspektiver fra en global subseaaktør Steinar Riise Grunnlegger og administrerende direktør Ocean Installer 4. November 2014

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 3 Felt og prosjekt under utbygging (Godkjente utbygginger som betraktes som oppgradering av eksisterende felt er omtalt i kapittel 2. Dette selv om utbyggingen har krevd egen godkjennelse for Plan for

Detaljer

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Hans Jakob Hegge Direktør Driftsutvikling Undersøkelse og produksjon Norge Statoil Sandsli - Et kraftsentrum i Bergensregionen 50 45 40

Detaljer

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Classification: Internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Svein J. Grønhaug, Industrikoordinator StatoilHydro

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg «Statfjord giganten som sprenger grenser»

Detaljer

LUNN Leverandørutvikling Nord Norge

LUNN Leverandørutvikling Nord Norge LUNN Leverandørutvikling Nord Norge Presentert av: Sissel Anita Kobro Industrikoordinator Nord Norge, Statoil E-mail: sianhan@statoil.com tel: +4791392327 www.statoil.com LUNN historikk Etablert i 2008

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Presentasjon etter første kvartal 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Økt ordreinngang for Scana Økt ordreinngang og økt tilbudsaktivitet i alle markedssegmenter

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord 12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord Vincent Dunne Dir Olje og Gass Norisol, status pr. idag Norisol er et konsern med selskaper og kontorer i Norge, Sverige, Danmark og UK. Konsernet

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Ferdig omstrukturert - klar for vekst

Ferdig omstrukturert - klar for vekst Ferdig omstrukturert - klar for vekst Hallgeir Skogen, CEO Oslo, 22. november 2007 En ledende totalleverandør innen offshore Fabrication Maintenance & Modification Marine & Process Field development Products

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer Tidsskille for aktører på norsk sokkel 1960 s 1970 s 1980 s 1990 s 2000 s Mer marked Mer myndigheter Utlendingene ruler sokkelen Mange internasjonale

Detaljer

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Hva står på spill? Kjøpekraft Arbeidsledighet Norge Fastlands- Sverige Danmark Euro- USA Norge området Kjøpekraftsjustert BNP per innbygger. Indeks. OECD-gjennomsnitt

Detaljer

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri GASSKNUTEPUNKT NYHAMNA Rundebordskonferanse 18.07.2012 Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri FRA LINJEBYGGING TIL OFFSHORE SERVICE AS Linjebygg var entreprenør, med hovedaktivitet innenfor

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel.

Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel. Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel. Dette gjør du: 1. Gå til www.petoroboken.no. Husk at pc-en din må ha tilknyttet kamera

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Samarbeid med Kunde Problem Definisjon Problem Løsning Forstudie Konsept Utvikling Engineering Kunde Bygging Test og Verifikasjon Dokumentasjon

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Ordinær generalforsamling Trondheim, 7. april 2014

Ordinær generalforsamling Trondheim, 7. april 2014 Ordinær generalforsamling 2014 Trondheim, 7. april 2014 Alltid videre for å skape verdier på norsk sokkel 22 nd round 23 rd round APA rounds Barents East Norwegian Sea NE &c. Leting, salg av lisenser,

Detaljer

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Kjell Agnar Dragvik - OD 3. Mai 2016 2 Et kort tilbakeblikk 2012-2013 3 Skuffende avkastning til tross for høye priser De neste fem åra vil det skje

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 92 er et oljefelt i den sørøstlige delen av norsk sokkel i Nordsjøen på 77-93 meters havdyp. Det er det første oljefeltet på norsk sokkel som blir bygd ut på ny

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

Næringslivssamarbeid med Russland

Næringslivssamarbeid med Russland Forskningsrådets Nordområdekonferanse 14.11.06 Næringslivssamarbeid med Russland Dr.ing. Torkild R. Reinertsen Reinertsens historie 1946 1980 Arne R. Reinertsen Rådgivende Ingeniør 1980 1994 Reinertsen

Detaljer

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Bente Aleksandersen, Direktør Drift Sør, Norsk sokkel 18.10.2011 2011-10-18 Statoils organisasjon Helge Lund Konsernsjef Stein Egil

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Teknologiske utfordringer i Arktiske områder

Teknologiske utfordringer i Arktiske områder Classification: Internal Status: Draft Teknologiske utfordringer i Arktiske områder Narvik 04.03.08 2 Innhold Potensial Utfordringer Respons 3 Potensial US Geology Survey indikerer at 25% av gjenværende

Detaljer

Videreutvikling av norsk sokkel

Videreutvikling av norsk sokkel Videreutvikling av norsk sokkel Øystein Michelsen Oljeservice-seminar Sparebank1 SR-Bank 25. november Kort om Statoil Nye energiløsninger Maksimere Main priorities potensialet på norsk sokkel Internasjonal

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

Nordmørskonferansen 2015

Nordmørskonferansen 2015 Nordmørskonferansen 2015 Vestbase vekstmotor i utfordrende tider Alf Dahl Adm.dir. Vestbase AS VESTBASE / KRISTIANSUND Logistikk- og serviceknutepunkt for offshoreaktiviteten i Norskehavet Vestbase-modellen

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Topplederforum 3. mars 2009 Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten

Detaljer

Pressekonferanse 2 kvartal 2010

Pressekonferanse 2 kvartal 2010 Pressekonferanse 2 kvartal 2010 Stavanger 30. juli 2010 Fra Petoro: Tor Rasmus Skjærpe (fungerende adm.dir.) Marion Svihus (økonomidirektør) Sveinung Sletten (informasjonsdirektør) 1.halvår: Økt gassalg,

Detaljer

24. - 25. mars 2010, Stavanger Forum

24. - 25. mars 2010, Stavanger Forum 24. - 25. mars 2010, Stavanger Forum EN BRANSJE PÅ ANBUD EN BRANSJE PÅ ANBUD Program dag 1 >> 24. mars Nærmere 80 prosent av dagens norske petroleumsproduksjon kommer fra de ti største feltene. I 2025

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås Shell satser i Norge Prosjekter Organisasjon Kontrakter Prosjektdirektør Bernt Granås 1 Shell i Norge Gro Gro Ormen Lange Linnorm Draugen Nyhamna Gjøa Kvitebjørn Troll Ormen Lange Subsea Compression test

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Ptil leverandørseminar 04. November Kristine Hjelmeland, HMS&K leder REINERTSEN AS Antall medarbeidere: 2000 Omsetning 2009: 3 milliarder NOK/år 2 REINERTSEN s utvikling

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

Goliat. Goliat utvikler Finnmark

Goliat. Goliat utvikler Finnmark Goliat Goliat utvikler Finnmark PL 229, PL 229 B, PL 229 C Rettighetshavere: AS (operatør) 65% StatoilHydro ASA 20% Det norske oljeselskap ASA 15% PL 229, PL 229 B, PL 229 C Rettighetshavere: AS (operatør)

Detaljer

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Petoro på norsk sokkel Andre Internasjonale oljeselskaper Totalt 52 mrd gjenværende fat oe. Staten eier SDØE og Petoro AS Petoro opptrer utad som eier

Detaljer

VELKOMMEN 10.09.2014. Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore. Foto: Kje)l Alsvik - Statoil

VELKOMMEN 10.09.2014. Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore. Foto: Kje)l Alsvik - Statoil VELKOMMEN 10.09.2014 Foto: Kje)l Alsvik - Statoil Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore AGENDA VELKOMMEN NYHETER FRA OLJEBRANSJEN PLAN FOR MARKEDSFORUM ARRANGEMENT DISKUSJON og DEBATT

Detaljer

Kysten Rundt. Offshore byggeprosjekter det siste året & under bygging. av Kjetil Myhre Daglig Leder Norsk Stålforbund

Kysten Rundt. Offshore byggeprosjekter det siste året & under bygging. av Kjetil Myhre Daglig Leder Norsk Stålforbund Kysten Rundt Offshore byggeprosjekter det siste året & under bygging av Kjetil Myhre Daglig Leder Norsk Stålforbund Prosjekter under utbygging > > > > > > > Prosjekt Operatør Type utbygging Prod.start

Detaljer

Oljeteknologiindustrien, marked og muligheter! Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass

Oljeteknologiindustrien, marked og muligheter! Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass Oljeteknologiindustrien, marked og muligheter! Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 550 medlemsbedrifter Nærmere 130 000 ansatte i bedriftene Omsetning:

Detaljer

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Kort om Inventura 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Tjenester

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 123 området området omfatter feltene, Skirne og Vale i den nordlige delen av Nordsjøen. I tillegg blir gass fra Oseberg og Huldra transportert via. Det er også

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes?

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Torolf Christensen, Direktør Aasta Hansteen utbyggingsprosjekt Statoil ASA Aasta Hansteen Pioner på dypt vann i Norskehavet 2

Detaljer

Støtdemping og skånsom lagring

Støtdemping og skånsom lagring Støtdemping og skånsom lagring Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger

Detaljer