LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4110, TDT 4115 og IT1102 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 19. desember,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4110, TDT 4115 og IT1102 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 19. desember, 9.00 13.00"

Transkript

1 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4110, TDT 4115 og IT1102 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 19. desember, Faglig kontakt under eksamen: Alf Inge Wang, tlf Øyvind Hauge, tlf Hjelpemidler (C): Tilleggshefte I, Introduksjon til HTML, CSS, JSP og MYSQL (alle utgaver) Typegodkjent kalkulator HP30S. Sensurdato: 19. januar Resultater gjøres kjent på og sensurtelefon Oppgavesettet inneholder 5 oppgaver. Det er angitt i prosent hvor mye hver oppgave og hver deloppgave teller ved sensur. Les igjennom hele oppgavesettet før du begynner å lage løsning. Disponer tiden godt! Gjør rimelige antagelser der du mener oppgaveteksten er ufullstendig, skriv kort hva du antar. Svar kort og klart, og skriv tydelig. Er svaret uklart eller lenger enn nødvendig trekker dette ned. Lykke til!

2 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver (20 %) Bruk det svararket på side 16 for å svare på denne oppgaven. Du kan få nytt ark av eksamensvaktene dersom du trenger dette. Kun ett svar er helt riktig. For hvert spørmål gir korrekt avkryssing 1 poeng. Feil avkryssing eller mer enn ett kryss gir 1 2 poeng. Blankt svar gir 0 poeng. Du får ikke mindre enn 0 poeng totalt på denne oppgaven. 1. Hvilken av de følgende er en lovlig IP-addresse? a) b) c) Hva er hovedoppgaven til en navnetjener? a) Oversetter IP-adresser til domenenavn b) Oversetter domenenavn til IP-addresser c) Holder rede på variabelnavn når et program kjører 3. I det binære tallsystemet, hva er summen av 1101 og 1011? a) 1111 b) c) Hvilken av de følgende finner man IKKE i maskinvaren i en vanlig datamaskin? a) Adressebuss b) DNS-lager c) ALU 5. Gitt ei liste av tall, f.eks. 95,23,60,48,89,76,45. Her er medianen 60, dvs. halvparten av de øvrige tallene er mindre enn medianen, halvparten er større. For å finne medianen bruker man enklest - a) Aggregering b) Binærsøk c) Sortering 6. En bit av et program består av ei for-løkke inne i ei for-løkke. Begge løkkene løper igjennom tallverdiene 1:N. Tidsforbruket til denne programbiten vil være proporsjonalt med - a) N b) N log N c) N 2 Side 2 av 16

3 7. Hva er forskjellen på data og informasjon i følge læreboka? a) Data og informasjon er det samme b) Data er en kvantifiserbar opplysning mens informasjon inkluderer tolkning c) Data er en kvantifiserbar opplysning mens informasjon beskriver andre data 8. Hva kjennetegner innebygde datamaskiner (embedded systems)? a) Datamaskiner som befinner seg inne i produkter med et annet hovedformål enn databehandlinger b) Små generelle datamaskiner som lett kan integreres i et kontorlandskap c) Store og kraftige datamaskiner som mange kan jobbe opp mot og som må stå i egne rom 9. Hva kjennetegner programvare av typen skreddersøm? a) Skreddersøm er programvare som kan direkte brukes av mange, men kan også tilpasses hver enkelt kunde b) Skreddersøm er masseprodusert programvare som kan kjøpes ferdiglaget i forretning eller fra leverandør c) Skreddersøm er programvare laget for en bestemt kunde 10. Hvilke av disse alternativene beskriver IKKE viktige oppgaver til kjernen i et operativsystem i følge læreboka? a) Administrere minne og tildeling av prosessortid b) Tilby et grafisk og et tekstlig grensesnitt til maskinen c) Styring av eksterne enheter og filhåndtering 11. Hvilke to akser bruker boka til å klassifisere samarbeidsteknologi? a) Opprinnelse og endring b) Tid og sted c) Tid og endring 12. Hva krever et synkront samarbeidssystem av brukerne? a) Brukerne kan logge seg på når som helst b) Brukerne må sitte på forskjellige steder c) Brukerne må logge seg på samtidig 13. Peder har laget et genialt program i arbeidstiden hos firmaet SmartThink. Nå har han tenkt å slutte i bedriften og lage et egen firma basert på dette programmet. Peder har ikke skrevet noe avtale med firmaet om slike ting. Hvem eier programmet når Peder slutter, i følge loven? a) Peder b) SmartThink c) Både Peder og SmartThink Side 3 av 16

4 14. Matilde har klart å knekke passordet til en database med personalinformasjon på IDI etter flere forsøk, men får kalde føtter og bestemmer seg for ikke å hente ut eller se på noe fra databasen. Har Matilde gjort noe ulovlig i følge loven? a) Nei b) Ja c) Loven sier ikke noe om dette 15. Hva er forskjellen på fasene kravspesifikasjon og design i systemutvikling? a) Kravspesifikasjon beskriver HVA systemet skal gjøre, mens designet forklarer HVORDAN b) Kravspesifikasjon beskriver HVORDAN systemet skal lages, mens designet beskriver HVA som skal lages c) Kravspesifikasjon beskriver HVORDAN systemet skal lages på et overordnet nivå, mens designet beskriver detaljene 16. Hva er svart-boks testing? a) Testing som innebærer at man tar i betraktning systemets eller modulens indre oppbygning b) Testing som innbærer at man ikke ser på systemets eller modulens indre oppbygning c) Testing hvor man ser hvordan de ulike delene i et system fungerer sammen 17. Hvor mange bit du trenger til å kode et symbol i alfabetet Ω = {A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ved enkel koding hvor alle symbolene er representert med samme antall bit. a) 3 bits b) 4 bits c) 10 bits 18. Hva er informasjonsmengden (entropien) til og hvor mange bits er optimalt for å kode symbolet C i alfabetet Ω = {A, B, C, D, E, F, G, H, I, J for en melding på 100 symboler der fordelingen av symboler er som vist i Tabell 1. a) og 3 bits b) og 4 bits c) 2,789 og 3 bits Symbol A B C D E F G H I J Antall Tabell 1: Fordeling av symboler i en melding på 100 symboler Side 4 av 16

5 19. Hvordan initieres kommunikasjon mellom Blåtann enheter a) En master sender ut et radiosignal som spør etter respons fra slaver i nærheten b) Slaver sender ut et radiosignal som spør om det finnes en master i nærheten c) Blåtann enhetene begynner å kommunisere direkte med hverandre og skifter frekvenser for å unngå interferens 20. Hvordan kan flere piconett i Blåtann kommunisere i samme rom uten å få interferens? a) Hvert enkelt piconett kommuniserer på egen fast frekvens b) Blåtann-enhetene hopper hyppig mellom forskjellige frekvenser hele tiden c) Alle piconett deler på samme frekvens b b c b c c b a c b b c b b a b b a a b Oppgave 2 Grunnleggende programmering (20 %) a) (4 %) Lag en metode sum2 som tar inn to en-dimensjonale tabeller A og B av heltall. Returner en tabell C som er elementvis sum av A og B.! int[] sum2(int[] a, int[] b){ int[] c = new int[a.length]; for(int i=0;i<c.length;i++){ c[i] = a[i] + b[i]; return c; b) (4 %) Hva blir skrevet ut til skjermen når disse programsetningene kjøres? = 40 int z=0; for (int x=0;x<5;x=x+1) { for (int y=x;y<10;y=y+1) { z=z+1; out.println(z); >% Side 5 av 16

6 c) (4 %) Lag en metode randsum som summerer alle elementene i de ytterste radene og kolonnene i en tabell med m rader og n kolonner. 1 1 n m Figur 1: Randen til en tabell med m rader og n kolonner! int randsum(int[][] tab){ int svar = 0; int rader = tab.length; int kolonner = tab[0].length; for(int i=0;i<kolonner;i++){ svar += tab[0][i]; svar += tab[rader-1][i]; for(int i=1;i<rader-1;i++){ svar += tab[i][0]; svar += tab[i][kolonner-1]; return svar; Side 6 av 16

7 d) (4 %) Gitt følgende metode for å finne indeksen til det største heltallet i en tabell! int hoyeste(int[] tabell) { int x=0; int y=0; for(int i=0;i<tabell.length;i=i+1) { if(tabell[i] >= x) { x=tabell[i]; y=i; return y; Gi et eksempel på en tabell hvor denne funksjonen returnerer feil svar. En tabell av negative tall gir svar 0. e) (4 %) Skriv en metode tippekupong som returnerer 12 tilfeldige tippetegn "H", "U" eller "B" i en tabell. Du kan bruke Math.random() metoden for å lage vilkårlige resultater. Math.random() genererer et tilfeldig flyttall x, hvor x 0 og x < 1. Her er programsetninger som kaller metoden og skriver ut resultatet: String[] resultat = generertippekupong(); for (int i=0; i<resultat.length;i=i+1) { int kamp=i+1; out.println( " <li> " + kamp + " "+resultat[i] + " </li> ");! String[] generertippekupong() { String[] kupong = new String[12]; for (int i=0; i<kupong.length; i=i+1) { int tall= (int) (Math.random()*3); if (tall==0) { kupong[i] ="H"; if (tall==1) { kupong[i] ="U"; if (tall==2) { kupong[i] ="B"; return kupong; Side 7 av 16

8 Oppgave 3 HTML (5 %) Under er det gitt en fil med html-kode med et tilhørende stilark (stylesheet). Denne koden skal kompletteres slik at en visning av koden blir identisk med Figur 2. Innholdet i skjemaet skal sendes til filen behandle.jsp som ligger i den samme katalogen som html-filen. Ikke skriv på oppgavesettet. Skriv ned kun det som mangler i koden, fra og med punkt 1 til og med punkt 5. Du trenger med andre ord ikke skrive av all koden. Vi gjør oppmerksom på at siden har lyseblå bakgrunn (med fargeutskrift). Teksten er som normalt sort og lenken har normal blåfarge. Websiden bruker følgende css-fil minstil.css: body{background:lightblue th{vertical-align:top; text-align:left.uthevet{font-size:20; font-weight:bold Figur 2: Visning av webside i nettleser Her er html-koden for siden: <html> <head> <title>skuespillere</title> fyll inn punkt 1 her </head> <body> <h1>skuespillere og rollefigurer</h1> <table border="1"> Side 8 av 16

9 <tr> fyll inn punkt 2 her </tr> <tr> <td>fornavn</td> <td>etternavn</td> </tr> <tr> <td>arnold</td> <td>schwarzenegger</td> <td>terminator</td> </tr> <tr> <td>keanu</td> <td>reves</td> <td>neo</td> </tr> <tr> <td>mickey</td> <td>roucke</td> fyll inn punkt 3 her </tr> </table> Marv</td> Du kan lese mer om skuespillere og filmer på fyll inn punkt 4 her <b>skuespillersøk</b><br /> Skriv inn navn: fyll inn punkt 5 her </body> </html> 1. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="minstil.css" /> 2. <th colspan="2">"skuespiller"</th><th rowspan="2">rollefigur</th> 3. <td class="uthevet"> Inline styles eller font også mulig, selv om class bør benyttes her. 4. Trykk <a href=" <br /> Bør få noe kreditt selv om lenken er feil. 5. <form action="behandle.jsp" method="post"> <input type="text" name="navn" /> <br /> <input type="submit" value="søk" /> </form> Kommentarer til løsningsforslaget: Kan bruke noe annet som name. Kan også bruke method="get" Svar som ikke er konforme med XHTML 1.0 Strict DTD godtas også. Oppgave 4 Databaser og SQL (15 %) Modellering (10 %) Kalle V. G. Tar skal starte en butikk og du skal hjelpe ham med å lage en database over varene i butikken. Side 9 av 16

10 Butikken skal selge flere forskjellige slags varer som leveres fra flere forskjellige leverandører. Vi antar at hver enkelt leverandør har hver sine unike varenummer slik at en vare (et varenummer) bare leveres fra en leverandør. Alle varene har et slikt varenummer (et positivt heltall), et varenavn, en tekstlig beskrivelse, en kategori og selvfølgelig en leverandør. Til hver kategori er det også knyttet en kort beskrivelse. Alle leverandørene har et navn, et telefonnummer og en kontaktperson som også må inn i databasen. a) (4 %) Lag en oversikt over tabellene som trengs, slik de vil være i databasen. Du må få med alle nødvendige felt, slik at butikkens behov dekkes, alle relasjonene mellom tabellene og alle fremmednøklene. Gjengi fremmednøklene eksplisitt. Eksempel: Bruk følgende notasjon Poststed (postnummer, poststed) Person (id, fornavn, etternavn, gateadresse, postnummer) Fremmednøkkel: postnummer Poststed og Person er tabellnavn, postnummer og id er primærnøkler, poststed i Poststedtabellen, fornavn, etternavn og gateadresse er vanlige attributter og postnummer i Persontabellen er en fremmednøkkel. Merk at eksemplet IKKE har noe med oppgaven å gjøre! Vare(varenummer, varenavn, beskrivelse, kategoriid, leverandørid) Kategori(id, kategorinavn, beskrivelse) Leverandør(id, leverandørnavn, telefonnummer, kontaktperson) Fremmednøkkel: kategoriid, leverandørid Hvis kontaktperson flyttes inn i egen tabell er det ok muligens enda bedre. b) (3 %) Lag SQL-spørringer for å opprette alle tabellene du har laget i forrige deloppgave. Husk å angi alle nødvendige egenskaper for tabellene. create table Vare ( varenummer int NOT NULL PRIMARY KEY, varenavn varchar(255), beskrivelse text, kategoriid int, leverandørid int); create table Kategori ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, kategorinavn varchar(255), beskrivelse text); create table Leverandør ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, leverandørnavn varchar(255), telefonnummer int, kontaktperson varchar(255)); Andre felttyper (f.eks. varchar vs text) kan også benyttes. Side 10 av 16

11 c) (3 %) Skriv SQL-spørringer for å sette inn følgende data: 1. Kategorien Grønnsaker med beskrivelsen Ting du bør spise for å holde deg frisk. 2. Varen Gulrøtter fra kategorien Grønnsaker med varenummer 1001, beskrivelsen Med norske gulrøtter får du garantert bedre nattsyn levert av leverandøren Sunn&Rask. 3. Leverandøren Sunn&Rask med telefonnummeret og kontakten Kari Ahnin. Anta at tabellene er tomme før du setter inn dine rader. Spørringene er avhengige av hvordan tabellene ble opprettet i forrige deloppgave. insert into Kategori values (0, Grønnsaker, Ting du bør spise for å holde deg frisk ); insert into Vare values (1001, Gulrøtter, Med norske gulrøtter får du garantert bedre nattsyn, 1, 1); insert into Leverandør values (0, Sunn&Rask, , Kari Ahnin ); Spørringer (5%) Gitt tabeller som vist i Figur 3. Her er Nyhet relatert til Journalist via fremmednøkkelen journalistid, til Sted via fremmednøkkelen stedsid og til Tema via fremmednøkkelen temaid. Sted er igjen relatert til Fylke via fremmednøkkelen fylkeid. Nyhet (id, tid, dato,tittel, tekst, bilde, jornalistid, stedsid, temaid) journalist steds tema id tid dato tittel tekst bilde id id id 1 13: Ufo sett i Løten Cowboy Laila så sent lørdag mo... ufo.jpg : Supermann på Plata Supermann ble onsdag observer... smann.gif : Stortap for RBK Hamkam vant hele 6-1 mot et ta... mål.tif : Kanarifugl la egget En kanarifugl la det store egget... egg.png Journalist (id, fornavn, etternavn, telefon, epost) id fornavn etternavn telefon epost 1 Clark Kent Peter Parker Sted (id, fylkeid) id navn fylkeid 1 Løten 1 2 Oslo 2 3 Trondheim 3 4 Lillestrøm 4 Fylke (id, navn) id navn 1 Hedmark 2 Oslo 3 Sør-Trøndelag 4 Lillestrøm Tema (id, navn) id navn 1 Ufo 2 Superhelter 3 Sport 4 Humor Figur 3: Tabeller for nyhet, journalist, sted, fylke og tema Side 11 av 16

12 Skriv SQL-spørringer for å hente ut følgende opplysninger fra disse tabellene: d) (1 %) Hent alle nyheter, ta med tittel, tekst samt stedsnavn, sorter på stedsnavnet select tittel, tekst, Sted.navn from Nyhet, Sted where Nyhet.stedsid = Sted.id order by Sted.navn; e) (1 %) Hent ut fornavnet og etternavnet til alle journalistene som har skrevet om temaet sport, sorter på etternavnet til journalistene select fornavn, etternavn from Journalist, Nyhet, Tema where Tema.navn = Sport and Nyhet.temaid = Tema.id and Nyhet.journalistid = Journalist.id order by etternavn; Her kan select distinct gjerne brukes. f) (1 %) Hent ut tittel, tid og dato for alle nyhetene fra stedet Løten, sorter på dato og tid select tittel, tid, dato from Nyhet, Sted where Nyhet.stedsid = Sted.id and Sted.navn = Løten order by dato, tid; g) (1 %) Hent ut tittelen til alle nyhetene skrevet av Peter Parker om temaet superhelter, sorter på fylkesnavnet select tittel from Nyhet, Journalist, Tema, Sted, Fylke where fornavn = Peter and etternavn = Parker and journalist = Journalist.id and Tema.navn = Superhelter and Nyhet.stedsid = Sted.id and Sted.fylkeid = Fylke.id and Nyhet.temaid = Tema.id order by Fylke.navn; h) (1 %) Hent ut alle temaene som har forekommet i forbindelse med Akershus fylke select Tema.navn from Nyhet, Sted, Fylke, Tema where Fylke.navn = Akershus and Sted.fylkeid = Fylke.id and Nyhet.stedsid = Sted.id and Nyhet.temaid = Tema.id; Her kan også select distinct gjerne brukes. Side 12 av 16

13 Oppgave 5 Større programmeringsoppgave (40 %) Det skal lages et system for å administrere innkjøp av julegaver til familie og venner. Denne applikasjonen skal bruke en database i mysql som består av tre tabeller: Gave(id,navn,pris,status,personid,butikkid) Person(id,navn) Butikk(id,navn) Tabellen Gave beskriver en gave som skal kjøpes, prisen på gaven, og status. Status er lagret som et heltall der 0= Tenkt,1= Kjøpt og 2= Levert. Tabellen Person beskriver de som skal få gavene mens tabellen Butikk beskriver hvor gavene skal kjøpes. For å koble deg til databasen, benytter du følgende import="java.sql.*" Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver").newInstance(); java.sql.connection db = java.sql.drivermanager.getconnection( "jdbc:mysql://mysql.stud.ntnu.no/alfw_itgk","alfw_itgkbrk","passord"); Statement st = db.createstatement(); a) (15%) Skriv JSP-koden for å lage et webskjema for å registrere nye gaver som vist i figur 4. Webskjemaet skal sendes til registrerjulegave.jsp og webskjemaet skal bruke eksisterende informasjon i databasen om personer og butikker (registrert tidligere). Figur 4: Skjermbilde av skjemaet for å registrere gave Side 13 av 16

14 (eksklusive kode for å koble til databasen) <h1>registrer julegave</h1> <form action="registrergave.jsp" type="post"> <table border="0"> <tr> <th>gave: </th> <td colspan="3"><input name="gave" type="text" size="24"/></td> <th>pris: </th> <td><input name="pris" type="text" size="7"/></td> </tr> <tr> <th>til: </th> <td> <select name="til"> // Kjøre spørring for å hente ut personer i databasen ResultSet rs= st.executequery("select id,navn FROM person"); while(rs.next()){ int personid = rs.getint("id"); String personnavn = rs.getstring("navn"); <option value="= personid "> = personnavn </option> // End while </select> </td> <th>status: </th> <td> <select name="status"> <option value="0">tenkt</option> <option value="1">kjøpt</option> <option value="2">levert</option> </select> </td> <th>butikk: </th> <td> <select name="butikk"> // Kjøre spørring for å hente ut butikker i databasen rs= st.executequery("select id,navn FROM butikk"); while(rs.next()){ int butikkid = rs.getint("id"); String butikknavn = rs.getstring("navn"); <option value="= butikkid "> = butikknavn </option> // end while db.close(); Side 14 av 16

15 </select> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <input type="submit" value="legg til gave"> </td> </tr> </table> </form> b) (25%) Skriv JSP-koden som mottar parameteren saldo fra et webskjema, og genererer en webside som viser: En liste av gaver, navn på person, butikk hvor den kan kjøpes og pris sortert etter butikken hvor gaven kan kjøpes. Sum av gaver som er kjøpt og levert. Sum av gaver som gjenstår for innkjøp. Hvor mye penger du vil ha igjen etter du har kjøpt inn de resterende gavene (saldo - innkjøp av gjenstående gaver). <h1>økonomisk import="java.sql.*" // Hent parameter fra webskjema String saldoform = request.getparameter("saldo"); int saldo= Integer.parseInt(saldoForm); // Laste inn databasedriver og koble seg på databasen Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver").newInstance(); java.sql.connection db = java.sql.drivermanager.getconnection( "jdbc:mysql://mysql.stud.ntnu.no/alfw_itgk","alfw_itgkbrk","passord"); Statement st = db.createstatement(); // Lage en spørrestreng String sp="select gave.navn, person.navn, butikk.navn, status, pris "; sp=sp+ "FROM gave, person, butikk WHERE personid=person.id AND butikkid=butikk.id "; sp=sp+ "ORDER BY butikk.navn"; <table border="1"> Side 15 av 16

16 Powered by TCPDF ( <tr><th>gave</th><th>til</th><th>butikk</th><th>status</th><th>pris</th></tr> int[] sum= new int[3]; String[] statusstring = new String[]{"Tenkt","Kjøpt","Levert"; // Utføre spørring ResultSet rs= st.executequery(sp); // Gå igjennom resultatet fra spørringen while(rs.next()){ String gave = rs.getstring(1); String navn = rs.getstring(2); String butikk = rs.getstring(3); int status = rs.getint(4); int pris = rs.getint(5); // Summere priser på gaver sortert på status sum[status]=sum[status]+pris; out.println("<tr><td>"+gave+"</td><td>"+navn+"</td><td>"+butikk+"</td>"); out.println("<td>"+statusstring[status]+"</td><td>"+pris+"</td></tr>"); db.close(); </table> <ul> <li><b>sum av gaver som gjenstår for innkjøp: </b> = sum[0] </li> <li><b>sum av gaver som er kjøpt og levert:</b> = sum[1]+sum[2] </li> <li><b>forventet saldo etter alle innkjøp:</b> = saldo-sum[0] </li> </ul> Side 16 av 16

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 19. desember, 9.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 19. desember, 9.00 13.00 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 19. desember,

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 19. desember, 9.00 13.00

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 19. desember, 9.00 13.00 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs

Detaljer

Avsluttende eksamen i TDT4110 og TDT4115 Informasjonsteknologi, grunnkurs 8. august 2006 9:00 13:00

Avsluttende eksamen i TDT4110 og TDT4115 Informasjonsteknologi, grunnkurs 8. august 2006 9:00 13:00 Side 1 av 14 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i august 2007 9:00 13:00

Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i august 2007 9:00 13:00 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i August 2007, 9.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i August 2007, 9.00 13.00 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 19. desember 2006,

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 19. desember 2006, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 19. desember

Detaljer

HTML og relasjonsdatabaser med PHP

HTML og relasjonsdatabaser med PHP HTML og relasjonsdatabaser med PHP Oppgaveveiledning Kent Dahl Informasjonsbehandling Brukersystemer Orkdal videregående skole (7. mars 2004) Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon...2 1.1.

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Datateknikk Side 1 av 8 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Tid: Mandag, 23.05.05, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 3 oppgaver og

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs ONSDAG 10. august 2011 9.00 13.00

Kontinuasjonseksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs ONSDAG 10. august 2011 9.00 13.00 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

Løsningsforslag: Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 6. desember 2007 9:00 13:00

Løsningsforslag: Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 6. desember 2007 9:00 13:00 Side 1 av 17 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

Håkon Tolsby. 25.08.2014 Håkon Tolsby

Håkon Tolsby. 25.08.2014 Håkon Tolsby HTML5 og CSS Håkon Tolsby 25.08.2014 Håkon Tolsby 1 En webside min webside en html5 side dett er min første

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen)

EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen) EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen) Emnekode: Emne: ITF10208 Webprogrammering 1 Dato: Eksamenstid: 06/12-2011 09.00-13.00 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne)

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i August 2007, 9.00 13.00

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i August 2007, 9.00 13.00 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG Kontinuasjonseksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Onsdag 10. august 2011 9.00 13.00

LØSNINGSFORSLAG Kontinuasjonseksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Onsdag 10. august 2011 9.00 13.00 Side 1 av 13 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap LØSNINGSFORSLAG

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 6. desember 2007,

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 6. desember 2007, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 6. desember

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00

EKSAMEN. Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00 EKSAMEN Emnekode: ITM20606 ITF10208 Dato: Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00 01/06-2010 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 8. desember 2008, 9.00 13.00

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 8. desember 2008, 9.00 13.00 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kandidatnr Eksamen i INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: Prøveeksamen tirsdag 23. november 2010 Tid for eksamen:

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00

EKSAMEN. Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00 EKSAMEN Emnekode: ITM20606 ITF10208 Dato: Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00 05/06-2009 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater

Detaljer

BOKMÅL Side 1 av 5. KONTERINGSEKSAMEN I FAG TDT4102 Prosedyre og objektorientert programmering. Onsdag 6. august 2008 Kl. 09.00 13.

BOKMÅL Side 1 av 5. KONTERINGSEKSAMEN I FAG TDT4102 Prosedyre og objektorientert programmering. Onsdag 6. august 2008 Kl. 09.00 13. BOKMÅL Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap KONTERINGSEKSAMEN

Detaljer

Verdier, variabler og forms

Verdier, variabler og forms [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Verdier, variabler og forms Michael Preminger (michaelp@hio.no) 16/01-14 Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, våren 2014 Litt om forrige times øvelsesoppgaver

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 15. desember 2004 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LV197D Webprogrammering med PHP FU Studiepoeng:

Detaljer

Tilkobling og Triggere

Tilkobling og Triggere Tilkobling og Triggere Lars Vidar Magnusson October 12, 2011 Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS 11.10.2011 October 12, 2011 1 / 25 Tilkobling med PHP PHP bruker databasespesifike moduler til å koble

Detaljer

INF1040 Oppgavesett 4: CSS

INF1040 Oppgavesett 4: CSS INF1040 Oppgavesett 4: CSS (Kapittel 5) Fasitoppgaver Ingen fasitoppgaver denne gang. Se flervalgsoppgavene under. Flervalgsoppgaver I følgende oppgaver er det oppgitt fem alternativer der nøyaktig ett

Detaljer

Løsningsskisse til kontinuasjonseksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Onsdag 10. august

Løsningsskisse til kontinuasjonseksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Onsdag 10. august Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsskisse

Detaljer

1. SQL datadefinisjon og manipulering

1. SQL datadefinisjon og manipulering Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag SQL datadefinisjon og manipulering Tore Mallaug 7.10.2008 Lærestoffet er utviklet for faget Databaser 1. SQL datadefinisjon og manipulering

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kandidatnr Eksamen i INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: Onsdag 1. desember 2010 Tid for eksamen: 14.00 18.00

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs XXXdag XX. august 2011 9.00 13.00

Kontinuasjonseksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs XXXdag XX. august 2011 9.00 13.00 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kandidatnr Eksamen i INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: Onsdag 1. desember 2010 Tid for eksamen: 14.00 18.00

Detaljer

EKSAMEN. Les gjennom alle oppgavene før du begynner. Husk at det ikke er gitt at oppgavene står sortert etter økende vanskelighetsgrad.

EKSAMEN. Les gjennom alle oppgavene før du begynner. Husk at det ikke er gitt at oppgavene står sortert etter økende vanskelighetsgrad. EKSAMEN Emnekode: Emne: ITF10208 Webprogrammering 1 Dato: Eksamenstid: 09/12-2008 09.00-13.00 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne) Faglærer: Tom Heine

Detaljer

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk Side 1 av 20 Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk Bokmål Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering Torsdag 27. november 2014 Tid: 09:00 14:00

Detaljer

BOKMÅL Side 1 av 7. KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TDT4100 Objektorientert programmering / IT1104 Programmering, videregående kurs

BOKMÅL Side 1 av 7. KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TDT4100 Objektorientert programmering / IT1104 Programmering, videregående kurs BOKMÅL Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap KONTINUASJONSEKSAMEN

Detaljer

Høgskolen i Telemark EKSAMEN 6102 DATABASER 10.12.2015. Tid: 10-14. Hjelpemidler: Vedlegg: Eksempeldata til oppgave 1

Høgskolen i Telemark EKSAMEN 6102 DATABASER 10.12.2015. Tid: 10-14. Hjelpemidler: Vedlegg: Eksempeldata til oppgave 1 Høgskolen i Telemark EKSAMEN 6102 DATABASER 10.12.2015 Tid: 10-14 Målform: Sidetall: Hjelpemidler: Merknader: Bokmål/nynorsk 13 med forside Ingen Ingen Vedlegg: Eksempeldata til oppgave 1 Eksamensresultater

Detaljer

Oppgave 1 Flervalgsoppgaver (25%)

Oppgave 1 Flervalgsoppgaver (25%) Veilede løsningsforslag (TDT4105; TDT4110; TDT4115) Oppgave 1 Flervalgsoppgaver (25%) 1 c 2 a 3 c 4 b 5 c 6 b 7 c 8 a 9 b 10 a 11 c 12 b 13 b 14 b 15 c 16 b 17 c 18 c 19 a 20 a (2.680887779051578) 21 d

Detaljer

EKSAMEN. Dato: 9. mai 2016 Eksamenstid: 09:00 13:00

EKSAMEN. Dato: 9. mai 2016 Eksamenstid: 09:00 13:00 EKSAMEN Emnekode: ITF20006 Emne: Algoritmer og datastrukturer Dato: 9. mai 2016 Eksamenstid: 09:00 13:00 Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne Faglærer: Jan Høiberg Om eksamensoppgavene: Oppgavesettet består

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer

Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer Faglig kontakt under eksamen: Svein Erik Bratsberg: 995 39 963 Roger Midtstraum: 995 72

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 15. August 2008,

KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 15. August 2008, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 15. August 2008,

Detaljer

Databaser kort intro. Tom Heine Nätt

Databaser kort intro. Tom Heine Nätt Databaser kort intro Tom Heine Nätt Agenda Hva er en database? Hva er SQL? Hente ut data fra en database SELECT Behandle data i en database (kort) CREATE TABLE, INSERT, UPDATE, DELETE Databaser med flere

Detaljer

Løsningsskisse til kontinuasjonseksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Onsdag 10. august

Løsningsskisse til kontinuasjonseksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Onsdag 10. august Side 1 av 8 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsskisse

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs. Torsdag 29. November 2007 Kl. 09.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs. Torsdag 29. November 2007 Kl. 09.00 13.00 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG EKSAMENSOPPGAVE Fag: Lærer: IAD20003 Algoritmer og datastrukturer André Hauge Grupper: D2A Dato: 21.12.2004 Tid: 0900-1300 Antall oppgavesider: 5 med forside Antall vedleggssider: 0 Hjelpemidler: Alle

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : Eksamensdag : Torsdag 2. desember 2004 Tid for eksamen : 09.00 12.00 Oppgavesettet er på : Vedlegg : Tillatte hjelpemidler

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kandidatnr Eksamen i INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: Onsdag 10. juni 2009 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER Stud. nr: Side 1 av 6 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kontinuasjonseksamen i : Eksamensdag : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Fredag 7. januar Tid for eksamen : 09.00

Detaljer

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER Stud. nr: Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE

Detaljer

Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 8. desember 2008 9:00 13:00

Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 8. desember 2008 9:00 13:00 Side 1 av 17 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 6. desember 2007,

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 6. desember 2007, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs

Detaljer

Algoritmer og Datastrukturer

Algoritmer og Datastrukturer Eksamen i Algoritmer og Datastrukturer IAI 21899 Høgskolen i Østfold Avdeling for informatikk og automatisering Torsdag 3. november 2, kl. 9. - 14. Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler. Kalkulator.

Detaljer

23.09.2015. Introduksjon til objektorientert. programmering. Hva skjedde ~1967? Lokale (og globale) helter. Grunnkurs i objektorientert.

23.09.2015. Introduksjon til objektorientert. programmering. Hva skjedde ~1967? Lokale (og globale) helter. Grunnkurs i objektorientert. Grunnkurs i objektorientert programmering Introduksjon til objektorientert programmering INF1000 Høst 2015 Siri Moe Jensen INF1000 - Høst 2015 uke 5 1 Siri Moe Jensen INF1000 - Høst 2015 uke 5 2 Kristen

Detaljer

Løsningsforslag til kontinuasjonseksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 13. august 2012 9.00 13.00

Løsningsforslag til kontinuasjonseksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 13. august 2012 9.00 13.00 Side 1 av 8 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforslag

Detaljer

Avsluttende eksamen i TDT4110/IT1102 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 21. desember 2010 9.00 13.00

Avsluttende eksamen i TDT4110/IT1102 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 21. desember 2010 9.00 13.00 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: 21. januar

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 4.mai 2011 Varighet: 0900-1300 Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): LO191D / LC191D Campus: LC191D Videregående

Detaljer

Utførelse av programmer, metoder og synlighet av variabler i JSP

Utførelse av programmer, metoder og synlighet av variabler i JSP Utførelse av programmer, metoder og synlighet av variabler i JSP Av Alf Inge Wang 1. Utførelse av programmer Et dataprogram består oftest av en rekke programlinjer som gir instruksjoner til datamaskinen

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 8. august,

KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 8. august, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 8. august,

Detaljer

Eksamen i emne TDT4165 PROGRAMMERINGSSPRÅK

Eksamen i emne TDT4165 PROGRAMMERINGSSPRÅK side 1 av 7 NTNU, Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap Faglig kontakt under eksamen: Ole Edsberg (tlf. 952 81 586) Eksamen i emne TDT4165 PROGRAMMERINGSSPRÅK Fredag 6. august 2004, kl. 0900

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidat nr: Eksamensdato: 13. mai 2005 Varighet: 3 timer (9:00 12:00) Fagnummer: LO515D Fagnavn: Klasser: NETT2005V Studiepoeng: 6 Faglærer:

Detaljer

Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59

Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59 Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59 Formål Formålet med denne oppgaven er å gi trening i hele pensum og i å lage et større program. Løsningen du lager skal være

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 19. desember 2006,

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 19. desember 2006, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs

Detaljer

1. Tilstandsinformasjon på klientsiden

1. Tilstandsinformasjon på klientsiden Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tomas Holt 24.02.2004 Opphavsrett: Tomas Holt og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF1010 Objektorientert programmering Eksamensdag: 6. juni 2013 Tid for eksamen: 09.00 15.00 Oppgavesettet er på 5 sider. Vedlegg:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidat nr: Eksamensdato: 11. mai 2006 Varighet: 3 timer (9:00 12:00) Fagnummer: LO515D Fagnavn: Klasser: NETT2005H Studiepoeng: 6 Faglærer:

Detaljer

TDT4102 Prosedyreog objektorientert programmering Vår 2016

TDT4102 Prosedyreog objektorientert programmering Vår 2016 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyreog objektorientert programmering Vår 2016 Øving 4 Frist: 2016-02-12 Mål for denne øvingen:

Detaljer

EKSAMEN 6102 / 6102N DATABASER

EKSAMEN 6102 / 6102N DATABASER EKSAMEN 6102 / 6102N DATABASER 06.12.2016 Tid: 4 timer (10-14) Målform: Sidetall: Hjelpemidler: Merknader: Vedlegg: Bokmål / nynorsk 13 (inkludert denne) Ingen Ingen Eksempeltabeller Sensuren finner du

Detaljer

Miniverden og ER- modell

Miniverden og ER- modell TDT4145 Datamodellering og databasesystemer SQL- oppgave 1 Miniverden og ER- modell Vi tar utgangspunkt i en enkel modell for en pizza- restaurant, der følgende ER- diagram beskriver databasen: Relasjonsdatabase-

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

INF1040 Oppgavesett 5: XML

INF1040 Oppgavesett 5: XML INF1040 Oppgavesett 5: XML (Kapittel 3) Husk: De viktigste oppgavetypene i oppgavesettet er Tenk selv - og Prøv selv - oppgavene. Fasitoppgaver Ingen fasitoppgaver denne gang. Se flervalgsoppgavene under.

Detaljer

Introduksjon til beslutningsstrukturer

Introduksjon til beslutningsstrukturer [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, våren 2014 Introduksjon til beslutningsstrukturer Michael Preminger (michaelp@hio.no) 24/01-14 Repitisjon fra

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs Løsningsforslag. Torsdag 29. November 2007 Kl. 09.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs Løsningsforslag. Torsdag 29. November 2007 Kl. 09.00 13.00 Side 1 av 13 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Løsningsforslag: Avsluttende eksamen i TDT4110/IT1102 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 10. august :00 13:00

Løsningsforslag: Avsluttende eksamen i TDT4110/IT1102 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 10. august :00 13:00 Side 1 av 10 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

Videregående programmering 6

Videregående programmering 6 Videregående programmering 6 1. Feilkontroll i klasser uten unntaksobjekter Klasser skal lages sikre. Argumentverdier skal kontrolleres, og eventuelle feil skal rapporteres til klienten. I praksis har

Detaljer

INF109 - Uke 1b 20.01.2016

INF109 - Uke 1b 20.01.2016 INF109 - Uke 1b 20.01.2016 1 Variabler Et program er ikke til stor hjelp hvis det er statisk. Statisk betyr at programmet bare bearbeider faste data som er lagt inn i programkoden. For å gjøre programmer

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - Kandidatnr: AITeL Eksamensdato: 2.desember 2009 Varighet: 0900-1300 Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): LO191D / LC191D LO191D Videregående programmering

Detaljer

Institutt for datateknikk. Fag TDT4145 Datamodellering og databasesystemer Løsningsforslag til øving 3: Algebra og SQL

Institutt for datateknikk. Fag TDT4145 Datamodellering og databasesystemer Løsningsforslag til øving 3: Algebra og SQL NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Fag TDT4145 Datamodellering og databasesystemer Løsningsforslag til øving 3: Algebra og SQL Side 1

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Bokmål UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: Fredag 4. desember 2015 Tid for eksamen: 14.30 (4 timer)

Detaljer

[Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Michael Preminger (michaelp@hio.no) 07/09-15. Vi holder orden på verdier med hjelp av variabler

[Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Michael Preminger (michaelp@hio.no) 07/09-15. Vi holder orden på verdier med hjelp av variabler [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Michael Preminger (michaelp@hio.no) 07/09-15 Vi holder orden på verdier med hjelp av variabler Vi lagrer verdier i variabler. Variabelnavn uttrykker verdienes rolle

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO FASIT UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kontinuasjonseksamen i : Eksamensdag : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Fredag 7. januar Tid for eksamen :

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TDT4110

EKSAMENSOPPGAVE I TDT4110 Side 1 av 11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs TDT4115 Informasjonsteknologi,

Detaljer

Oppgavesettet består av 7 sider, inkludert denne forsiden. Kontroll& at oppgaven er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

Oppgavesettet består av 7 sider, inkludert denne forsiden. Kontroll& at oppgaven er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Høgskoleni Østfold EKSAMEN Emnekode: Emnenavn: ITF20006 Algoritmer og datastrukturer Dato: Eksamenstid: 9. mai 2016 9.00 13.00 Hjelpemidler: Faglærer: Alle trykte og skrevne Jan Høiberg Om eksamensoppgaven

Detaljer

INF1000 - Uke 10. Ukesoppgaver 10 24. oktober 2012

INF1000 - Uke 10. Ukesoppgaver 10 24. oktober 2012 INF1000 - Uke 10 Ukesoppgaver 10 24. oktober 2012 Vanlige ukesoppgaver De første 4 oppgavene (Oppgave 1-4) handler om HashMap og bør absolutt gjøres før du starter på Oblig 4. Deretter er det en del repetisjonsoppgaver

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Kandidatnr Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet LØSNINGSFORSLAG Eksamen i: PRØVEEKSAMEN INF1000 Eksamensdag: Prøveeksamen 22.11.2011 Tid for eksamen: 12:15-16:15 Oppgavesettet

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 8. august,

LØSNINGSFORSLAG KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 8. august, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL LØSNINGSFORSLAG KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs

Detaljer

Løsningsskisse til avsluttende eksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 8. desember 2011 9:00 13:00

Løsningsskisse til avsluttende eksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 8. desember 2011 9:00 13:00 Side 1 av 8 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsskisse

Detaljer

<?php. count tar en array som argument, og returnerer et tall som uttrykker antallet innførsler i arrayen.

<?php. count tar en array som argument, og returnerer et tall som uttrykker antallet innførsler i arrayen. Hver gang funksjonen printhallo kalles utføres instruksjonene spesifisert i den. [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Webprogrammering høsten 2015 //funksjonskall printhallo(); //enda en gang printhallo();

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Tid: Torsdag 15.06.06, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 1 oppgave

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 15. August 2008,

LØSNINGSFORSLAG KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 15. August 2008, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL LØSNINGSFORSLAG KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs

Detaljer

13.09.2012 LITT OM OPPLEGGET. INF1000 EKSTRATILBUD Stoff fra uke 1-3 12. September 2012 Siri Moe Jensen EKSEMPLER

13.09.2012 LITT OM OPPLEGGET. INF1000 EKSTRATILBUD Stoff fra uke 1-3 12. September 2012 Siri Moe Jensen EKSEMPLER .9.22 LITT OM OPPLEGGET INF EKSTRATILBUD Stoff fra uke - 2. September 22 Siri Moe Jensen Målgruppe: De som mangler forståelse for konseptene gjennomgått så langt. Trening får du ved å jobbe med oppgaver,

Detaljer

ITGK - H2010, Matlab. Dagens tema : Teori - Databaser

ITGK - H2010, Matlab. Dagens tema : Teori - Databaser 1 ITGK - H2010, Matlab Dagens tema : Teori - Databaser 2 I dag Teori: Databaser Bok: 8.1 8.2 (8.1-8.4 i gamle bøker) Læringsmål Lære det grunnleggende om databaser Lære det grunnleggende om databasedesign

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi,

Fakultet for informasjonsteknologi, Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kontaktperson under eksamen:

Detaljer

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER Stud. nr: Side 1 av 6 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE

Detaljer

Digital representasjon

Digital representasjon Digital representasjon Om biter og bytes, tekst og tall Litt mer XHTML 30.08.2004 Webpublisering 2004 - Kirsten Ribu - HiO I dag Tallsystemer Om biter og bytes: hvordan tall og tekst er representert i

Detaljer

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2016

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2016 TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2016 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforslag til Auditorieøving 1 1 Teori 1. Hvilket tall kan IKKE lagres

Detaljer

EKSAMEN I FAG TDT4100 Objekt-orientert programmering. Fredag 3. juni 2005 KL. 09.00 13.00

EKSAMEN I FAG TDT4100 Objekt-orientert programmering. Fredag 3. juni 2005 KL. 09.00 13.00 Side 1 av 6 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap EKSAMEN I FAG

Detaljer

Løsningsskisse, eksamen J2EE og distribuerte systemer 19.mai 2004

Løsningsskisse, eksamen J2EE og distribuerte systemer 19.mai 2004 Løsningsskisse, eksamen J2EE og distribuerte systemer 19.mai 2004 Oppgave 1 RMI-tjenerobjekt (databasewrapper) A Sentral tjenermaskin med database, RMi-register og RMI-tjenerprogram vis kart gjør bestilling

Detaljer

EKSAMEN I EMNA TDT4110 / TDT4115 INFORMASJONSTEKNOLOGI GK med Forslag til løysing. Fredag 12. august 2005 KL

EKSAMEN I EMNA TDT4110 / TDT4115 INFORMASJONSTEKNOLOGI GK med Forslag til løysing. Fredag 12. august 2005 KL Side 1 av 13 NTNU - Noregs Teknisk-Naturvitskapelege Universitet Fakultet for Informasjonsteknologi, Matematikk og Elektroteknikk Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitskap NYNORSK EKSAMEN I EMNA

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Eksamensdato: 15.des 2011 Studiepoeng: 6 Varighet: 4 timer. Start kl 09:00 og skal leveres inn senest kl 13:00 Emnekode: Emnenavn:

Detaljer

Avsluttende eksamen i TDT4110/IT1102 Informasjonsteknologi, grunnkurs Snorsdag x. august :00 13:00

Avsluttende eksamen i TDT4110/IT1102 Informasjonsteknologi, grunnkurs Snorsdag x. august :00 13:00 Side 1 av 13 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger COPYRIGHT Syzweb AS 2010 Alle Rettigheter Reservert Side 1 av 10 Innledning... 3 Hva er en katalog?... 4 Katalogtreet... 4 Opprette

Detaljer