EKSAMENSOPPGAVE I TDT4110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMENSOPPGAVE I TDT4110"

Transkript

1 Side 1 av 11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs TDT4115 Informasjonsteknologi, grunnkurs SIF8008 Informasjonsteknologi, grunnkurs SIF8009 Informasjonsteknologi, grunnkurs Faglig kontakt under eksamen: Knut Helge Rolland, Per Holager, Skjalg Stilson Arstad, Eksamensdato: Eksamenstid: 4 timer ( ) Tillatte hjelpemidler: Typegodkjent kalkulator HP30S Tilleggshefte I til Innføring i IT, HTML, JSP & mysql Språkform: Bokmål Antall sider bokmål: 11 Antall sider nynorsk: Antall sider engelsk: Antall sider vedlegg: Sensurdato: Les igjennom hele oppgaveteksten før du begynner å løse oppgavene. Prosentsatser viser hvor mye hver oppgave teller innen settet. Innen en oppgave teller de ulike deloppgaver likt, med mindre annet er angitt. Lykke til! Merk! Studenter må primært gjøre seg kjent med sensur ved å oppsøke sensuroppslagene. Eventuelle telefoner om sensur må rettes til instituttet eller sensurtelefonene. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike telefoner.

2 Side 2 av 11 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver (25 %) Bruk svararket bakerst i oppgaveteksten for å svare på denne oppgaven. Du kan få nytt ark av eksamensvaktene dersom du trenger dette. Hver korrekte avkryssing gir 1 poeng. Gal avkrysning eller blankt svar på et spørsmål gir 0 poeng. NB! Det er ikke mulig å gardere ved å krysse av flere alternativer. Dette gir i så fall 0 poeng. Kun ett svar er helt rett på hvert spørsmål. 1. Hva skriver du for å få en radioknapp som sender parameteren farge="gult" hvis man merker den: a) <input type="radio" name="gult" value="farge">gult b) <input type="radio" value="gult" name="farge">gult<input/> c) <input type="radio" value="gult" name="farge">gult d) <radio value="gult">farge</radio> 2. Hva skriver du for å få en horisontal strek tvers over vinduet, a) <hr> b) <table height="0" width="100%" border="1"> c) <line x0="0" x1="400" line-width="1.5"> d) <tr> 3. Hva skriver du for å få rød bakgrunn i en celle i en tabell: a) <td> <bgcolor= #0000ff >... </td> b) <td bgcolor= #00ff00 >... </td> c) <td bgcolor= #ff0000 >... </td> d) <table background="red">... </table> 4. Hvordan vil man klassifisere vanlige spill for PC, f.eks. Tetris eller Snake: a) DVD-fil b) applikasjons-program c) system-program d) multimedia-fil 5. Når starter utførelse av kjernen i operativ-systemet: a) når brukeren klikker i en meny b) når brukeren har lagt en plate i CD-ROM-leseren c) når brukeren starter opp maskinen d) når brukeren 'surfer' på web-en 6. Hovedsiden til Informasjonsteknikk grunnkurs ( kan best karakteriseres som: a) en IRC-diskusjon b) en oppslagstavle c) en ut-boks d) en felles-tavle 7. På hvilken av de undernevnte måtene spres datamaskin-virus oftest? a) jpeg-bilder på web-sider laget med PHP b) musikk i mp3-format fra useriøse nettsteder c) programfiler som vedlegg til elektronisk post d) tilbud om millioner av dollar fra Nigeria 8. Hva er det mest effektive medium for møteinnkalling: a) E-post b) delte dokumenter c) FTP d) video-konferanse

3 Side 3 av Du er prosjektleder og skal ukentlig rapportere status til en kunde i en annen by. Prosjektet begynner å bli forsinket. Hvilken samarbeidsteknologi er best egnet: a) oppslagstavle på web b) video-konferanse c) news d) elektronisk tavle 10. Hvilken lov regulerer hva det er lovlig å lagre i en database uten å ha spesiell konsesjon fra Datatilsynet? a) Personopplysningsloven b) Lov om innføring av IT-systemer i næringsliv og offentlig forvaltning c) Arbeidsmiljøloven d) Åndsverksloven 11. Hvilket utsagn vedrørende informasjonsteknologi og Lov om opphavsrett til åndsverk er ikke riktig? a) Dataprogrammer er i utgangspunktet opphavsrettslig beskyttet. b) Iflg. Åndsverksloven 1, defineres datamaskinprogrammer som åndsverk. c) Iflg. Åndsverksloven 12, er det lovlig å ta private kopier av rettmessig anskaffet programvare så lenge den ikke brukes av andre. d) Iflg. Åndsverksloven 39h kan den som har rett til å bruke et datamaskinprogram fremstille sikkerhetseksemplarer i den utstrekning det er nødvendig for utnyttelsen av programmet. 12. En 4. klassestudent i datateknikk knekker passordet på brukerkontoen til foreleser i IT grunnkurs og finner flere oppgaver som hun antar har noe å gjøre med eksamen i IT grunnkurs. Siden hun ikke tar dette kurset og heller ikke planlegger å gi informasjonen videre, har hun da gjort noe galt ifølge Straffeloven? Hvilket svar er riktig? a) Ja, fordi personopplysningsloven definerer eksamensoppgaver som sensitiv informasjon. b) Ja, fordi Straffeloven 145 sier at det ikke er nødvendig at en inntrengning fører til skade eller tap av data. c) Nei, fordi Straffeloven 145 gjelder bare når en inntrengning fører til skade eller tap av data. d) Nei, fordi Straffeloven 145 regulerer kun datalovbrudd som har med fysisk innbrudd å gjøre (f.eks. innbrudd på serverrom). 13. Hvilket utsagn om Arbeidsmiljøloven 12 er riktig? a) Arbeidsmiljøloven 12 understreker at alle bedrifter kan fritt velge hvem som har medbestemmelsesrett ved innkjøp av IT-systemer. Derfor er det oftest kun IT direktøren som har medbestemmelsesrett. b) Etter Arbeidsmiljølovens 12 har alle arbeidstakere rett til medvirkning og opplæring i forbindelse med anskaffelse og utvikling av IT-systemer. c) Arbeidsmiljøloven 12 vektlegger at IT-avdelingen skal i samråd med bedriftens ledelse ta stilling til innkjøp av IT-systemer. d) Arbeidsmiljøloven 12 sier at man bør tenke på alle ansatte når man går til anskaffelse av nye ITsystemer, men at det kun er personer med IT-faglig bakgrunn (min. 3 års erfaring eller 3 års IT utdannelse) som skal ha reel medbestemmelsesrett i anskaffelse av IT-systemer 14. Hva defineres ikke som sensitiv informasjon iflg. Personopplysningsloven? a) Rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning b) Eksamensresultater c) Seksuelle forhold d) Medlemskap i fagforeninger 15. Hva går klient-tjener-modellen ut på? a) At alle maskiner i et nettverk kan være både klienter og tjenere. b) At noen maskiner i nettverket alltid vil være viktigere enn andre. c) At klient-maskiner ikke trenger gjøre alt selv, men kan be tjeneren om å gjøre en del av jobben. d) At tjener-maskiner ikke trenger være så raske, siden de bare må jobbe når klientene ber om det. 16. Hvorfor vil nettverk få bedre ytelse av å bruke broer eller svitsjer, fremfor bare å bruke hub er? a) Fordi svitsjer og broer er raskere enn hub er, slik at pakkene kommer raskere frem. b) Fordi en svitsj/bro vil dele opp lokalnettet i mindre segmenter, slik at hver forsendelse ikke blokkerer hele nettet. c) Fordi en svitsj/bro bruker hele nettet som ett segment, og derfor er mer effektiv enn en hub. d) Nettverket kan ikke få høyere ytelse på denne måten.

4 Side 4 av Hva er en protokoll? a) Det er programmet som leser og skriver fra/til nettverket. b) Det er den teknikken som brukes for å kommunisere på Internett. c) Det er et felles språk som begge sider av en forbindelse forstår og bruker. d) Det er den biten i operativsystemet som tar seg av feilsjekk. 18. Hva innbefatter tjenestekvalitet (Quality of Service)? a) At brukere skal få bedre tjenestekvalitet. b) Bedre kvalitet på tjenester. c) Et mer detaljert mål på kvaliteten på nett-tjenester. d) At tjenesteleverandører skal kunne ta seg bedre betalt for tjenestene. 19. Hva er en Service Level Agreement (Tjenestenivåavtale)? a) En avtale mellom kunde og tjeneteleverandør som fastsetter hvor god en tjeneste trenger å være, og hvor mye den skal koste. b) En avtale mellom tjenesteleverandører om hvor bra tjenester de skal kunne selge. c) En avtale mellom kunde og tjenesteleverandør som fastsetter at tjenesten skal ha høy kvalitet d) En avtale mellom myndigheter og tjenesteleverandører som forplikter leverandøren til å levere den kvaliteten de har reklamert for. 20. Gitt en melding M på 100 tegn fra alfabetet under (8 symboler), der tegnene fordeler seg uavhengig, som vist: i P i A 0.02 B 0.1 C 0.15 Husk at entropien til et enkelt tegn H D 0.08 i = -log 2 (P i ) og at log E (x) = ln(x)/ln(2) F 0.05 G 0.3 H 0.1 Hva er den gjennomsnittlige entropien (informasjonsmengden) for denne meldingen, målt i bit? a) 2.68 bit/tegn b) 3 bit/tegn c) 8 bit/tegn d) 3.15 bit/tegn 21. Gitt at en melding M er kodet med følgende kodeskjema: og meldingen da er kodet som følger Hva er meldingen? a) ABCDEFGH b) GEDCBHAF c) BDAFGHCE d) ACEBHDFG i Bitmønster for i A B 000 C 100 D 1011 E 01 F G 11 H

5 Side 5 av Busser frakter signaler mellom de ulike enhetene inni datamaskinen. Hvilken er IKKE en del av systembussen? a) Adressebussen b) Kontrollbussen c) Databussen d) Strømbussen 23. Hvilke typer operasjoner utfører prosessoren i en datamaskin? a) Aritmetiske og grafiske operasjoner b) Aritmetiske og logiske operasjoner c) Grafiske og logiske operasjoner d) Instruksjoner og grafiske operasjoner 24. Hva har instruksjonspekeren til ansvar å henvise til? a) Det området i minnet hvor instruksjoner befinner seg b) Neste instruksjon som skal hentes inn og utføres i prosessoren c) Det minnet hvor instruksjoner befinner seg d) Til data som skal benyttes inni prosessoren 25. Hva er et lagerhierarki i forbindelse med datamaskiner? a) Det er en akademisk konstruksjon laget av pedagogiske hensyn og fungerer ikke godt i praksis. b) Det er en introduksjon av ulike minnetyper inni en datamaskin, den største og raskeste nærmest prosessoren. c) Det er en introduksjon av ulike minnetyper inni en datamaskin, den største og billigste nærmest prosessoren. d) Det er en introduksjon av ulike minnetyper inni en datamaskin, den minste og raskeste nærmest prosessoren. Oppgave 2 Programforståelse (20 %) Samme regler som i oppgave 1, men her teller hvert spørsmål 2 poeng. Noen av oppgavene skal du svare på med et kort (tall-)svar. Dette gjøres på samme arket som flervalgsoppgavene. Gitt følgende skript i JSP: <% double svar = 0; for (int i=1; i<=5; i++){ svar = Math.ceil( (svar + i)/2 ); out.println(svar); // Math.ceil(x) returnerer x rundet opp til nærmeste heltall %> 1. Hva skriver skriptet ovenfor ut? svar i egen rubrikk på flervalgsoppgavearket. Gitt følgende metode i JSP: <%! int partall(int[] tabell){ int i = tabell.length-1; int antall = 0; %> // x%y gir rest ved heltallsdivisjonen x/y // slik at f.eks. 8%4 gir 0 og 5%3 gir 2 while (i >= 0 && tabell[i]%2 == 0){ antall = antall + 1; i = i - 1; return antall;

6 Side 6 av 11 Hva returnerer metodekallet partall(tab) gitt at: 2. tab er lik { 1, 0 a) -1 b) 0 c) 1 d) 2 3. tab er lik { 0, 1, 0 a) 2 b) 0 c) -1 d) 1 4. tab er lik { 2, 13, 4, 16, 24, 8, 2, 14, 2 a) 7 b) 1 c) 4 d) 0 5. tab er lik { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a) 10 b) 2 c) 0 d) 4 Gitt følgende metode i JSP: <%! int[] mul(int verdi){ if (verdi<2){ int[] tab = new int[1]; tab[0] = verdi; return tab; %> int[] tab = new int[verdi]; tab[0] = verdi; for (int i=1; i<verdi; i++){ tab[i] = tab[i-1] * (i+1); return tab; 6. Hva blir mul( -1 ) a) { 0 b) { 1 c) { -1 d) { 2 7. Hva blir mul( 1 ) a) { 0 b) { 1 c) { 0, 1, 2 d) { 0, 0 8. Hva blir mul( 2 ) a) { 2 b) { 0, 1, 2 c) { 2, 4, 6 d) { 2, 4 9. Hva blir mul( 3 ) svar i egen rubrikk på flervalgsoppgavearket. 10. Hva blir mul( 4 ) svar i egen rubrikk på flervalgsoppgavearket. Oppgave 3 - Database (20 %) a) (9%) Database for en musikk-redaksjon Du har blitt forespurt å lage et databasesystem som skal lagre informasjon om plateanmeldelser og intervjuer av artister. Denne databasen skal holde orden på alle anmeldere, platene som anmeldes og hvilke intervjuer en anmelder har gjort med en artist. En anmelder kan anmelde flere plater og samme plate kan også være anmeldt av flere anmeldere. En anmeldelse resulterer i et "terningkast" (1-6), en overskrift (f.eks: "Aqua Lene bommer igjen"), og dato for når anmeldelsen ble gjort. Databasen må også holde rede på hvilke intervjuer (tittel på intervju og dato) en anmelder har gjort med en artist, og videre hvilke plater som hver artist har bidratt til. Viktig informasjon om en artist er: navn, fødtselsår, nasjonalitet, og hovedinstrument. Viktig informasjon om en plate er: tittel, utgivelsesår, produsent (altså en person), plateselskap og formatet - f.eks. vinyl, cd, eller dvd. Tegne en ER-modell databasen med de krav som er beskrevet ovenfor. Gjør gjerne egne antagelser der du føler oppgaveteksten er uklar, men skriv i så fall hva du har antatt. ER-modellen skal omfatte alle attributter samt riktig kardinalitet mellom entitetene. b) (4%) Lag en relasjonsmodell basert på ER-modellen du nettopp har laget. Husk å oppgi nøkler og fremmednøkler. Relasjonsmodellen skal skrives som SQL CREATE-setninger.

7 Side 7 av 11 Et programvarefirma har et prosjektstyringssystem som bruker en enkel relasjonsdatabase. En grovt skissert ERmodell (uten innlagte attributter) for denne er: gruppe prosjekt leder består av består av person deltar oppgave En skisse av tabellene i denne databasen: GRUPPE(nr, navn, leder) PERSON(nr, navn, gruppe) PROSJEKT(nr, navn, leder) OPPGAVE(nr, mål, prosjekt) DELTAR(person, oppgave) Bruk informasjonen ovenfor og skriv SQL-spørringer som: c) (2%) finner navnene på personene i gruppen med nr lik 4. d) (2%) for hver gruppe, finner gruppas navn og navnet på lederen. e) (3%) for hver gruppe, finn gruppenavnet og gruppenummeret (nøkkelen) for prosjektene som minst en av personene i gruppa deltar i (gruppenavnet gjentas sammen med hvert prosjektnummer) Oppgave 4 JSP (10 %) Politikerne har trykket Kvalitetsreformen til sitt bryst. Neste ut er barnehagene. Målet er at barn ned i 3- årsalderen skal lære gangetabellen. Du har dine tvil om dette blir suksess, men som sjef for det nystartede firmaet Alt for Penger AS kan du ikke annet enn å gjøre hva du blir betalt for. Målet er å utvikle et webbasert system som skal få barna til å forstå gangetabellen. Du har delegert bort det meste av arbeidet, men følgende to oppgaver gjenstår: a) Lag en metode gangen som skal returnere en String med gangetabellen for et gitt tall. Metoden skal ta inn to parametere: 1. tallet som det skal lages gangetabell for 2. hvor mange trinn opp gangetabellen skal gå. Følgende eksempel viser hvordan metoden skal fungere: Et kall på gangen(5, 3) skal returnere: dvs. det skal returneres en tekst som inneholder de 3 første tallene i 5-gangen. For å få til linjeskift skal du legge inn <br> etter hvert tall

8 Side 8 av 11 b) Lag en metode stjerner som returnerer en String med stjerner (*) plassert under hverandre i en trekant. Metoden skal ta inn en parameter antall som angir høyden og bredden til stjernetrekanten. Hensikten er at spedbarn i barnehagen skal bruke trekanten for å lære seg å telle, eller Se stjerner som det heter på fagspråket. Følgende eksempel illustrerer hvordan metoden skal fungere: Et kall på stjerner(6) skal returnere: * ** *** **** ***** ****** dvs. en tekst som inneholder stjerner under hverandre. For å få til linjeskift skal du legge inn <br> etter hver rad. Oppgave 5 JSP (25 %) Tanta di, Bente har jobbet som bilmekaniker i 15 år. Nå har hun bestemt seg for å trappe ned på favorittyrket sitt og tjene enkle penger på å selge diverse jernvarer via Internett. Hun har i den forbindelse klart å lure deg til å lage en nettbutikk for seg siden du er så glad i å skrive JSP. I denne oppgaven kan der du trenger tilkobling mot database inkludere en allerede ferdig laget fil database.jsp som ser slik ut: <% Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver").newInstance(); java.sql.connection db = java.sql.drivermanager.getconnection( "jdbc:mysql://mysql.stud.ntnu.no/bente","bente_admin","minda"); java.sql.statement st = db.createstatement(); java.sql.resultset rs; %> Inkludering av database.jsp gjøres med JSP-merkelappen include: file= database.jsp %> a) Lag en JSP-side nettbutikk.jsp som ser ut som figuren nedenfor. Kategoriene som listes ut i venstre celle av HTML-tabellen skal hentes ut fra kategori-tabellen i en databasen som du har laget klar i forkant. Kategoritabellen er opprettet med følgende spørring: create table kategori (id int primary key auto_increment not null, tittel varchar(255) not null); Hver kategori (f.eks. skruer, muttere ) skal være en klikkbar link. Denne linken skal føre til nettbutikk.jsp med en parameter katid som er satt lik denne kategoriens id-verdi (skruer kan f.eks. ha id=1). Se hvordan katid skal tas imot i deloppgave b).

9 Side 9 av 11 b) Denne deloppgaven går bare ut på å skrive programkode for funksjonaliteten i høyre celle av HTML-tabellen angitt på bildet nedenfor (dvs. Varer fra kategorien ). Besvarelsen på denne deloppgaven skal derfor begynne med <td valign= top > og avsluttes med </td>. Du skal nå undersøke om parameteren katid er sendt til siden nettbutikk.jsp. Hvis ikke katid er oppgitt som parameter til siden skal Klikk på en av kategoriene til venstre. skrives ut. Hvis derimot katid er oppgitt skal denne kategoriens tittel (formatert med <h3>) og varer listes ut slik bildet nedenfor viser. Navnet på varer finnes i tabellen vare i databasen som er opprettet med følgende spørring: create table vare (id int primary key auto_increment not null, navn varchar(50) not null, reklametekst text, kategori int not null ); Feltet kategori er fremmednøkkel fra kategori-tabellen. Feltet reklametekst benyttes først i deloppgave c). Hvert varenavn skal være en klikkbar link. Denne linken skal føre til nettbutikk.jsp med en parameter vareid som er satt lik denne varens id-verdi (Senkeskrue kan f.eks. ha id=1). Se hvordan vareid skal tas imot i deloppgave c). NB! Husk også å sende med katid som parameter i linken slik at ikke valgt kategori blir nullstilt. c) I denne deloppgaven skal du hente fram reklametekst for en vare som har blitt valgt (en av linkene i høyre celle i HTML-tabellen ovenfor har blitt klikket). Reklameteksten skal presenteres under HTML-tabellen slik denne figuren viser:

10 Side 10 av 11 Du skal altså bare skrive programkode for den delen av siden under HTML-tabellen. Hvis vareid-parameteren ikke er oppgitt skal ingenting skrives ut. Hvis derimot vareid er oppgitt skal først denne varens navn (formatert med <H3>) skrives ut og deretter varens reklametekst (som ligger ferdig formatert med linjeskift i databasen). Nå gjenstår bare muligheten for å bestille varer som er valgt. Dette får du bruke jula på å lage ferdig for her slutter denne eksamensoppgaven

11 Powered by TCPDF ( Side 11 av 11 Svarark for oppgave 1 og 2 Studentnr: Fagnummer: Eksamensdato: Side av Oppgave 1 Oppgave 2 a b c d a b c d 1 1* * * * Skriv svaret på deloppgavene 1, 9 og 10 i disse rubrikkene. NB! Ikke glem å levere dette arket! Bla igjennom den papirbunken du gir fra deg til slutt, for å sjekke at svar på avkrysningsoppgaven er med.

Avsluttende eksamen i TDT4110 og TDT4115 Informasjonsteknologi, grunnkurs 8. august 2006 9:00 13:00

Avsluttende eksamen i TDT4110 og TDT4115 Informasjonsteknologi, grunnkurs 8. august 2006 9:00 13:00 Side 1 av 14 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

Oppgave 1 Flervalgsoppgaver (25%)

Oppgave 1 Flervalgsoppgaver (25%) Veilede løsningsforslag (TDT4105; TDT4110; TDT4115) Oppgave 1 Flervalgsoppgaver (25%) 1 c 2 a 3 c 4 b 5 c 6 b 7 c 8 a 9 b 10 a 11 c 12 b 13 b 14 b 15 c 16 b 17 c 18 c 19 a 20 a (2.680887779051578) 21 d

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 8. august,

KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 8. august, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 8. august,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 11. mai 2004 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LV197D Webprogrammering med PHP FU Studiepoeng:

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs ONSDAG 10. august 2011 9.00 13.00

Kontinuasjonseksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs ONSDAG 10. august 2011 9.00 13.00 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 19. desember 2006,

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 19. desember 2006, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 19. desember

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 19. desember, 9.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 19. desember, 9.00 13.00 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 19. desember,

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG Kontinuasjonseksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Onsdag 10. august 2011 9.00 13.00

LØSNINGSFORSLAG Kontinuasjonseksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Onsdag 10. august 2011 9.00 13.00 Side 1 av 13 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap LØSNINGSFORSLAG

Detaljer

Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i august 2007 9:00 13:00

Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i august 2007 9:00 13:00 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i August 2007, 9.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i August 2007, 9.00 13.00 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 6. desember 2007,

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 6. desember 2007, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 6. desember

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs. Torsdag 29. November 2007 Kl. 09.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs. Torsdag 29. November 2007 Kl. 09.00 13.00 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Avsluttende eksamen i TDT4110/IT1102 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 21. desember 2010 9.00 13.00

Avsluttende eksamen i TDT4110/IT1102 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 21. desember 2010 9.00 13.00 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: 21. januar

Detaljer

EKSAMEN. Les gjennom alle oppgavene før du begynner. Husk at det ikke er gitt at oppgavene står sortert etter økende vanskelighetsgrad.

EKSAMEN. Les gjennom alle oppgavene før du begynner. Husk at det ikke er gitt at oppgavene står sortert etter økende vanskelighetsgrad. EKSAMEN Emnekode: Emne: ITF10208 Webprogrammering 1 Dato: Eksamenstid: 09/12-2008 09.00-13.00 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne) Faglærer: Tom Heine

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TDT4145 DATAMODELLERING OG DATABASESYSTEMER. Faglig kontakt under eksamen: Svein Erik Bratsberg og Roger Midtstraum

EKSAMENSOPPGAVE I TDT4145 DATAMODELLERING OG DATABASESYSTEMER. Faglig kontakt under eksamen: Svein Erik Bratsberg og Roger Midtstraum Side 1 av 5 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I TDT4145 DATAMODELLERING OG DATABASESYSTEMER Faglig kontakt under eksamen:

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00

EKSAMEN. Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00 EKSAMEN Emnekode: ITM20606 ITF10208 Dato: Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00 05/06-2009 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Bokmål UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: Fredag 4. desember 2015 Tid for eksamen: 14.30 (4 timer)

Detaljer

Løsningsskisse til kontinuasjonseksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Onsdag 10. august

Løsningsskisse til kontinuasjonseksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Onsdag 10. august Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsskisse

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Side 1 av 9 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Jon Olav Hauglid, Tlf 93440 Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap,

Detaljer

BOKMÅL Side 1 av 7. KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TDT4100 Objektorientert programmering / IT1104 Programmering, videregående kurs

BOKMÅL Side 1 av 7. KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TDT4100 Objektorientert programmering / IT1104 Programmering, videregående kurs BOKMÅL Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap KONTINUASJONSEKSAMEN

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00

EKSAMEN. Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00 EKSAMEN Emnekode: ITM20606 ITF10208 Dato: Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00 01/06-2010 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater

Detaljer

EKSAMEN I EMNA TDT4110 / TDT4115 INFORMASJONSTEKNOLOGI GK med Forslag til løysing. Fredag 12. august 2005 KL

EKSAMEN I EMNA TDT4110 / TDT4115 INFORMASJONSTEKNOLOGI GK med Forslag til løysing. Fredag 12. august 2005 KL Side 1 av 13 NTNU - Noregs Teknisk-Naturvitskapelege Universitet Fakultet for Informasjonsteknologi, Matematikk og Elektroteknikk Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitskap NYNORSK EKSAMEN I EMNA

Detaljer

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER Stud. nr: Side 1 av 6 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Datateknikk Side 1 av 8 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Tid: Mandag, 23.05.05, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 3 oppgaver og

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi,

Fakultet for informasjonsteknologi, Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kontaktperson under eksamen:

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4110, TDT 4115 og IT1102 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 19. desember, 9.00 13.00

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4110, TDT 4115 og IT1102 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 19. desember, 9.00 13.00 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4110, TDT 4115 og IT1102 Informasjonsteknologi,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Kandidatnr Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet LØSNINGSFORSLAG Eksamen i: PRØVEEKSAMEN INF1000 Eksamensdag: Prøveeksamen 22.11.2011 Tid for eksamen: 12:15-16:15 Oppgavesettet

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 15. August 2008,

KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 15. August 2008, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 15. August 2008,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 15. desember 2003 Varighet: 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV193D Web-programmering med JSP NETT Studiepoeng:

Detaljer

Løsningsforslag: Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 6. desember 2007 9:00 13:00

Løsningsforslag: Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 6. desember 2007 9:00 13:00 Side 1 av 17 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

Løsningsskisse til avsluttende eksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 8. desember 2011 9:00 13:00

Løsningsskisse til avsluttende eksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 8. desember 2011 9:00 13:00 Side 1 av 8 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsskisse

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : Eksamensdag : Torsdag 2. desember 2004 Tid for eksamen : 09.00 12.00 Oppgavesettet er på : Vedlegg : Tillatte hjelpemidler

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Bokmål UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: Fredag 4. desember 2015 Tid for eksamen: 14.30 (4 timer)

Detaljer

EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen)

EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen) EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen) Emnekode: Emne: ITF10208 Webprogrammering 1 Dato: Eksamenstid: 30/05-2012 09.00-13.00 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne)

Detaljer

EKSAMEN 6102 / 6102N DATABASER

EKSAMEN 6102 / 6102N DATABASER EKSAMEN 6102 / 6102N DATABASER 06.12.2016 Tid: 4 timer (10-14) Målform: Sidetall: Hjelpemidler: Merknader: Vedlegg: Bokmål / nynorsk 13 (inkludert denne) Ingen Ingen Eksempeltabeller Sensuren finner du

Detaljer

EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen)

EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen) EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen) Emnekode: Emne: ITF10208 Webprogrammering 1 Dato: Eksamenstid: 06/12-2011 09.00-13.00 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne)

Detaljer

Høgskolen i Telemark EKSAMEN 6102 DATABASER Tid: Hjelpemidler: Vedlegg: Eksempeldata til oppgave 1

Høgskolen i Telemark EKSAMEN 6102 DATABASER Tid: Hjelpemidler: Vedlegg: Eksempeldata til oppgave 1 Høgskolen i Telemark EKSAMEN 6102 DATABASER 02.12.2014 Tid: 10-14 Målform: Sidetall: Hjelpemidler: Merknader: Bokmål/nynorsk 13 med forside Ingen Ingen Vedlegg: Eksempeldata til oppgave 1 Eksamensresultater

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs Løsningsforslag. Torsdag 29. November 2007 Kl. 09.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs Løsningsforslag. Torsdag 29. November 2007 Kl. 09.00 13.00 Side 1 av 13 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Avsluttende eksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 21. desember

Avsluttende eksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 21. desember NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: 21. januar

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Bokmål UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: Fredag 4. desember 2015 Tid for eksamen: 14.30 (4 timer)

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer

Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer Faglig kontakt under eksamen: Svein Erik Bratsberg: 99539963 Roger Midtstraum: 99572420

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer

Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer Faglig kontakt under eksamen: Svein Erik Bratsberg: 995 39 963 Roger Midtstraum: 995 72

Detaljer

lfæ~~~~:::j~~:~l -.~=:~-t::-d I Alle trykte og håndskrevne EKSAMENSOPPGA VE Side l av 5 Eksamenstid:

lfæ~~~~:::j~~:~l -.~=:~-t::-d I Alle trykte og håndskrevne EKSAMENSOPPGA VE Side l av 5 Eksamenstid: EKSAMENSOPPGA VE Side l av 5 Bokmålstekst Emne: PROGRAMMERINGSSPRÅK i II Grupper: loa, ldb Emnekode LO 112 A Dato: 14.12.2005 Faglig veileder: Mark Burgess, Eva Vihovde, Frode Sandnes og Ulf uttersrud

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 6.desember 2010 Varighet: 0900-1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LC238D Datamodellering og databaser HING2009HA

Detaljer

Løsningsforslag til kontinuasjonseksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 13. august 2012 9.00 13.00

Løsningsforslag til kontinuasjonseksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 13. august 2012 9.00 13.00 Side 1 av 8 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforslag

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4140 Diskret matematikk

Eksamensoppgave i TMA4140 Diskret matematikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA44 Diskret matematikk Faglig kontakt under eksamen: Christian Skau Tlf: 7359755 Eksamensdato: 8 desember 25 Eksamenstid (fra til): 9:-3: Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER Stud. nr: Side 1 av 6 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kandidatnr Eksamen i INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: Prøveeksamen tirsdag 23. november 2010 Tid for eksamen:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kandidatnr Eksamen i INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: Onsdag 10. juni 2009 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 15. August 2008,

LØSNINGSFORSLAG KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 15. August 2008, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL LØSNINGSFORSLAG KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 19. desember 2006,

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 19. desember 2006, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kandidatnummer: UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet eksamen Eksamen i : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag : Mandag 3. desember 2007 Tid for

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Side 1 av 13 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, Gløshaugen

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Oppgave 1 Flervalgsspørsmål ( multiple choice ) 15 %

Fakultet for informasjonsteknologi, Oppgave 1 Flervalgsspørsmål ( multiple choice ) 15 % Side 1 av 9 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforslag til eksamen

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 8. august,

LØSNINGSFORSLAG KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Tirsdag 8. august, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL LØSNINGSFORSLAG KONTINUASJONSEKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i August 2007, 9.00 13.00

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i August 2007, 9.00 13.00 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs

Detaljer

1. Relasjonsmodellen. 1.1. Kommentarer til læreboka

1. Relasjonsmodellen. 1.1. Kommentarer til læreboka Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Relasjonsmodellen Tore Mallaug 2.9.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Databaser 1. Relasjonsmodellen Resymé: Denne leksjonen gir en kort

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 19. desember, 9.00 13.00

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 19. desember, 9.00 13.00 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs

Detaljer

TDT4100 Objektorientert programmering

TDT4100 Objektorientert programmering Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering Tirsdag 2. juni 2009, kl. 09:00-13:00 Oppgaven er utarbeidet av faglærer Hallvard Trætteberg og kvalitetssikrer Trond Aalberg. Kontaktperson under

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs XXXdag XX. august 2011 9.00 13.00

Kontinuasjonseksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs XXXdag XX. august 2011 9.00 13.00 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

EKSAMEN ITF10208. Webprogrammering 1 Dato: Eksamenstid: Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne)

EKSAMEN ITF10208. Webprogrammering 1 Dato: Eksamenstid: Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne) EKSAMEN Emnekode: Emne: ITF10208 Webprogrammering 1 Dato: Eksamenstid: 01/06-2011 09.00-13.00 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne) Faglærer: Tom Heine

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO FASIT UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kontinuasjonseksamen i : Eksamensdag : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Fredag 7. januar Tid for eksamen :

Detaljer

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2016

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2016 TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2016 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforslag til Auditorieøving 1 1 Teori 1. Hvilket tall kan IKKE lagres

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kontinuasjonseksamen i : Eksamensdag : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Fredag 7. januar Tid for eksamen : 09.00

Detaljer

Løsningsskisse til kontinuasjonseksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Onsdag 10. august

Løsningsskisse til kontinuasjonseksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Onsdag 10. august Side 1 av 8 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsskisse

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kandidatnr Eksamen i INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: Onsdag 1. desember 2010 Tid for eksamen: 14.00 18.00

Detaljer

Utførelse av programmer, metoder og synlighet av variabler i JSP

Utførelse av programmer, metoder og synlighet av variabler i JSP Utførelse av programmer, metoder og synlighet av variabler i JSP Av Alf Inge Wang 1. Utførelse av programmer Et dataprogram består oftest av en rekke programlinjer som gir instruksjoner til datamaskinen

Detaljer

ITGK - H2010, Matlab. Dagens tema : Teori - Databaser

ITGK - H2010, Matlab. Dagens tema : Teori - Databaser 1 ITGK - H2010, Matlab Dagens tema : Teori - Databaser 2 I dag Teori: Databaser Bok: 8.1 8.2 (8.1-8.4 i gamle bøker) Læringsmål Lære det grunnleggende om databaser Lære det grunnleggende om databasedesign

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO OPPGAVEN BLIR GJENNOMGÅTT PÅ FORELESNINGEN 24/10. DU BØR FORBEREDE DEG TIL FORELESNINGEN VED Å SETTE AV MINST TRE-FIRE TIMER TIL Å PRØVE Å LØSE OPPGAVEN PÅ EGENHÅND. UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2012

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2012 TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2012 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Auditorieøving 2 Navn: Linje: Brukernavn: Oppgavesettet inneholder 5 oppgaver.

Detaljer

Løsningsforslag for Eksamensoppgave i TDT4190 Distribuerte systemer

Løsningsforslag for Eksamensoppgave i TDT4190 Distribuerte systemer Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforslag for Eksamensoppgave i TDT4190 Distribuerte systemer Faglig kontakt under eksamen: Jon Olav Hauglid Tlf.: 93 80 58 51 Eksamensdato: Onsdag

Detaljer

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER Stud. nr: Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE

Detaljer

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring)

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-avdelingen, UiB 14.10.2010 Innhold Innhold... 2 Kort om IT-hjelp (utdrag fra https://it.uib.no/om_it-hjelp)...

Detaljer

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2016

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2016 TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2016 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Auditorieøving 1 Vennligst fyll ut følgende informasjon i blokkbokstaver

Detaljer

www.lakselvdal.no Brukerkurs 16.februar 2012

www.lakselvdal.no Brukerkurs 16.februar 2012 Brukerkurs 16.februar 2012 Kort introduksjon til world wide web og struktur der. Forskjellige måter å lage seg en hjemmeside på. Hvordan vi i Lakselvdal gjør det. Og viktigst av alt, utdanne flere til

Detaljer

TDT4160 DATAMASKINER GRUNNKURS EKSAMEN

TDT4160 DATAMASKINER GRUNNKURS EKSAMEN Norwegian University of Science and Technology Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering The Department of Computer and Information Science TDT4160 DATAMASKINER GRUNNKURS

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer

Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer Institutt for datateknikk og informatikk Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer Faglig kontakt under eksamen: Roger Midtstraum: 995 72 420 Svein Erik Bratsberg: 995 39 963 Eksamensdato:

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, EKSAMEN I EMNENE TDT4110/TDT4115 SIF8008/SIF8009 INFORMASJONSTEKNOLOGI GK 5. AUGUST 2004 KL. 09.00 13.

Fakultet for informasjonsteknologi, EKSAMEN I EMNENE TDT4110/TDT4115 SIF8008/SIF8009 INFORMASJONSTEKNOLOGI GK 5. AUGUST 2004 KL. 09.00 13. Side 1 av 13 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap EKSAMEN I EMNENE

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Klikk på overskriften du vil lese om Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen... 1 Starte eksamensmodus... 2 Skrive

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Målform: Eksamensdato: Bokmål 9.mai 202 Varighet/eksamenstid: 0900-300 Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): Studiepoeng: LC9D/LO9D Videregående

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - Kandidatnr: AITeL Eksamensdato: 2.desember 2009 Varighet: 0900-1300 Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): LO191D / LC191D LO191D Videregående programmering

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI Institutt for databehandling Kandidat nr.: Eksamensdato: 09.05.2005 Varighet: 0900-1200 (3 timer) Fagnummer: LO323D Fagnavn: Databaser Klasse(r): NETT 2006V

Detaljer

EKSAMEN. Dato: 9. mai 2016 Eksamenstid: 09:00 13:00

EKSAMEN. Dato: 9. mai 2016 Eksamenstid: 09:00 13:00 EKSAMEN Emnekode: ITF20006 Emne: Algoritmer og datastrukturer Dato: 9. mai 2016 Eksamenstid: 09:00 13:00 Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne Faglærer: Jan Høiberg Om eksamensoppgavene: Oppgavesettet består

Detaljer

Utførelse av programmer, funksjoner og synlighet av variabler (Matl.)

Utførelse av programmer, funksjoner og synlighet av variabler (Matl.) Utførelse av programmer, funksjoner og synlighet av variabler (Matl.) Av Jo Skjermo (basert på Alf Inge Wang sin versjon om JSP). 1. Utførelse av kode i kommando/kalkulatormodus Et dataprogram består oftest

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 6. desember 2007,

LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Torsdag 6. desember 2007, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL LØSNINGSFORSLAG AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen i TDT4190 Distribuerte systemer

Løsningsforslag Eksamen i TDT4190 Distribuerte systemer Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforslag Eksamen i TDT4190 Distribuerte systemer Faglig kontakt under eksamen: Norvald Ryeng Tlf.: 97 17 49 80 Eksamensdato: Fredag 6. juni 2014

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 4.mai 2011 Varighet: 0900-1300 Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): LO191D / LC191D Campus: LC191D Videregående

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen)

EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen) EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen) Emnekode: Emne: ITF10208 Webprogrammering 1 Dato: Eksamenstid: 07/12-2010 09.00-13.00 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne)

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4258 Energieffektive datamaskinsystemer

Eksamensoppgave i TDT4258 Energieffektive datamaskinsystemer Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Eksamensoppgave i TDT4258 Energieffektive datamaskinsystemer Faglig kontakt under eksamen: Asbjørn Djupdal Tlf.: 909 39452 Eksamensdato: 29. mai 2013

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kandidatnummer: Bokmål UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag : Torsdag 5. desember 2013 Tid for eksamen

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python Professor Guttorm Sindre Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Læringsmål og pensum Mål Vite hva et

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Eksamensdato: 15.des 2011 Studiepoeng: 6 Varighet: 4 timer. Start kl 09:00 og skal leveres inn senest kl 13:00 Emnekode: Emnenavn:

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN

Høgskoleni østfold EKSAMEN Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: Emne: ITF10208 og Webprogrammering 1 og ITF10212 Innføring i programmering Dato: Eksamenstid: 03/12-2013 09.00-13.00 Hjelpemidler: Faglærer: 2 A4 ark (4 sider) med

Detaljer

Obligatorisk oppgave nr. 3 (av 4) i INF1000, våren 2006

Obligatorisk oppgave nr. 3 (av 4) i INF1000, våren 2006 Obligatorisk oppgave nr. 3 (av 4) i INF1000, våren 2006 Advarsel Etter forelesningen 6. mars har vi gjennomgått alt stoffet som trengs for å løse oppgaven. Du kan imidlertid godt starte arbeidet allerede

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer