Nummer I årgang 86

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nummer 1 2012 I årgang 86"

Transkript

1 Nummer I årgang 86

2 Innhold Esperanto Fred? 1914 NYC Lederens hjørne side 3 AKTUELT NFL Fredshuset har åpnet side 4 Fredslaget i forsvarsdebatt side 6 Det nøytrale språk side 8 Tanker på reise side 11 Fredskalender side 12 Konferanse om Somalia i London side 13 Valentines Peace Project side 14 Voldtekt som våpen i krig side 15 HISTORISKE ØYEBLIKK Bare du og jeg? side august 1914, New York City side 17 Kjære fredsaktivitst, leser, medlem av Norges Fredslag Det har gått et kvart år siden sist utgivelse, og mye har skjedd på denne tiden i NFL. Noe av det som har skjedd kan du lese om i dette nummeret. Hovedkampanjen for NFL i 2012 er arbeidet mot Arms Trade Treaty (ATT). Dette arbeidet har intensivert seg nylig, og vi lover å komme med mer stoff i neste nummer. På nettsidene kan du imidlertid stille din nysgjerrighet inntil videre. Med ønske om god lesing, og at du finner kraft og mot til å spre fredskultur der du er. Elisabeth Didriksen Støtt NFL med din grasrotandel side 19 Utgitt med støtte fra Utenriksdepartementet 2

3 Lederens hjørne Kjære fredsfolk og medlemmer av Fredslaget Det er med stor ydmykhet og respekt for fredsarbeidet som utføres i alle ledd av organisasjonen, både frivillige, sekretariatet og styret, at jeg har tatt over som styreleder etter Hanne Husaas. Jeg har selv vært aktiv i Fredslaget siden 2009 da jeg ble plukket ut til å være med på studietur til Palestina. Det føltes ut som om jeg hadde vunnet i lotto. Etter det har det gått slag i slag. I 2010 tok Marte K. Flatejord og jeg over rollen som ledere for Palestinagruppa, døpte den om til Midtøstengruppa og arrangerte ny studietur. Denne gangen besøkte vi både Palestina og Israel. For meg er det grunnleggende å bli kjent med partene på begge sider av en konflikt for å kunne forstå den og være med å bidra til løsning. Det jeg så var at det på hver side av muren levde mennesker med hverdagslige bekymringer som å rekke å hente barna fra skolen og ha middagen klar på bordet, men også mer dyptgående problemstillinger som barnas oppvekstsvilkår og fremtid. Da vi kom hjem fra turen fikk vi mulighet til å stille ut materialet og historiene vi hadde samlet inn på Rådhusplassen i Oslo. Det føltes ut som om jeg hadde vunnet i lotto for andre gang. Jeg sa opp jobben for å dedikere meg fullt til arbeidet med utstillingen. Helgen etter 22. juli sto I Refuse to be Your Enemy på Rådhusplassen. Utstillingen viste foto og film av menneskene vi hadde møtt, skolen Hand in Hand hvor palestinske og israelske elever går i samme klasse, samt unge kunstneres tolkning av det å vokse opp med konflikt som en del av sin hverdag. Overskriften i Klassekampen var: Utstillingen I Refuse to be Your Enemy erstatter rosene på Rådhusplassen etter helga. Budskapet er det samme. Drømmen hadde blitt en realitet og jeg kunne innkassere gevinsten som var oppdagelsen av at en verken trenger å ha grått hår, pondus eller doktorgrad for å være med og skape fred. Ingen er for liten og alle har et ansvar. Jeg er ingen altruist og opplever at der jeg har lært mest og truffet mine aller beste venner er gjennom frivillig engasjement. Med ønske om et aktivt frivillighetsår Marte Knoph Berg-Eriksen Leder 3

4 Rundt 100 fredsaktivister i varierende aldre var innom åpningsarrangementet. Foto: Alexander Harang Fredshuset har åpnet Fredsbevegelsens nye storstue kan bidra til å revitalisere norsk fredsarbeid, mente fredsforskere og fredsaktivister som var tilstede under den høytidelige åpningen. Av: Sveinung Holien Fredshusets store seminarrom var fylt til randen av forventning da rundt 100 mennesker tok turen innom den offisielle åpningen av Fredshuset torsdag 1. mars. Daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr, ønsket velkommen til det nye kurs- og konferansesenteret for meningsbrytning om utenrikspolitikk, menneskerettigheter, forsvars- og sikkerhetsspørsmål: - På vegne av Fredsrådet og alle tilhørende organisasjoner på huset er det en stor glede og ære for meg å ønske dere alle hjertelig velkomne til åpningen av Oslos første fredshus. Fredshuset skal være en fysisk arena for norsk frivillig fredsarbeid. Mer robust fredsarbeid Langemyr pekte i sitt åpningsinnlegg på behovet for en sterkere, mer helhetlig og samkjørt fredsbevegelse og at Fredshuset er et virkemiddel for å styrke det almenne engasjementet rundt fredsog antikrigsarbeid. - Det var med ærefrykt og litt redsel at vi tok fatt på et så omfattende og ambisiøst prosjekt som dette. Men som Fridtjof Nansen sa: Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid. Fredshuset vil gjøre det lettere å arrangere flere eksternt rettede aktiviteter for fredsorganisasjonene. Det vil styrke den fredspolitiske debatten, og sørge for at flere stemmer deltar. 4

5 Det vil også styrke rekrutteringen til fredsorganisasjoner, noe som vil gi flere aktiviteter og et mer robust grunnlag for fredsarbeidet i Norge. - Krev mer penger Langemyr understreket at Fredshuset og fredsbevegelsen er billig i drift sammenlignet med militæret: - Lover godt for framtiden Det var et bredt aldersspenn blant de frammøtte tilhørerne. Tidligere SV-leder Berit Ås trakk linjer tilbake til tidligere tider hvor fredsbevegelsen hadde en sterkere posisjon enn i dag og understreket kvinners tradisjonelle roller både som offer for krigshandlinger, men også som fredsskapere. - Jeg er glad for å se så mange unge fjes her i dag, og det bør love godt for fremtiden, understreket Ås til de fremmøtte tilhørerne. - Vi regna på det her om dagen og fant ut at ett eneste jagerfly ville kunne finansiere driften av Fredshuset i rundt 3000 år. PRIO-direktør Kristian Berg Harpviken snakket en del om betydningen av penger og betydningen av å være uavhengig av staten. Han var ikke imponert over Langemyrs driftsbudsjett. - Jeg vil oppfordre dere til å kreve mer penger, sa PRIO-direktøren. Norges Fredslags nye styreleder, Marte Knoph Berg-Eriksen, og Alex Klein er noen av de som nå får glede av det nye kontorfelleskapet i Møllergata. Foto: Alexander Harang Daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr, og styreleder Erik Strøm har jobbet i et år med å realisere Fredshusprosjektet. I bakgrunnen: Komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman, nyansatt for LIM-nettverket på Fredshuset. Foto: Alexander Harang 5

6 Fredslaget i forsvarsdebatt Hva skal forsvaret være de neste femti årene? - Funksjonen til det norske forsvaret skal først og fremst være å forsvare Norge, sa forsvarsminister Espen Barth Eide til drøyt 100 fremmøtte tilhørere i sitt åpningsinnlegg i Norges Fredsråds og studentersamfunnets debatt om forsvarets fremtid. Afghanistan, Irak og Libya Norske myndigheters handlinger og erfaringer gjort i sammenheng med disse tre krigene gir opphav til et sentralt spørsmål: Hvor går veien videre? Er målet å opprettholde et folkeforsvar, eller må Norge regne med å delta i flere skarpe oppdrag i NATOs regi, som muligens vil avkreve et mer profesjonalisert militærvesen? Hvilke konsekvenser vil dette i så tilfellet ha for Norges ansikt utad, samt vårt eget selvbilde? Tjener vi egentlig noe på et nært samarbeid med NATO, eller svekker det bare vår innsats i FN og ved egne grenser? Hvilke mål som legges til grunn for fremtidens forsvarspolitikk, gir også grunnlag for spørsmål om hvordan denne forsvarspolitikken skal føres: Skal hovedvekten ligge på teknologi og spesial- styrker eller på å opprettholde bredden i forsvaret? Bør vi satse på å bygge kampflybaser i Norge, eller begrenser dette evnen til å opprettholde forsvarsmakten? Sammen med tidligere forsvarssjef Sverre Diesen var Barth Eide opptatt av å forsvare den norske regjeringens kontroversielle beslutning om å kjøpe inn 56 eksemplarer av det hyperdyre jagerbomberflyet Joint Strike Figh ter (JSF). Jagerflyet vil være hjørnesteinen i det norske forsvaret i fremtiden hvis forsvarsministeren får gjennomslag for sitt syn. JSF Til tross for at forsvarseksperter har påpekt at JSF er tregt og lite manøvreringsdyktig sammenlignet med andre jager fly gikk forsvarminister Barth Barth Eide offensivt ut: JSF er et meget godt valg for nærforsvaret av Norge. Vi trenger JSF for å kunne forsvare oss mot en eventuell fiende fra øst. Jeg ville heller ha lagt ned hæren enn å droppe innkjøpet av JSF, sa ministeren og presiserte etterpå, idet publikum begynte å le: Jeg har ikke noen planer om å legge ned Hæren. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen understreket at det norske forsvaret har blitt dramatisk redusert i størrelse de siste årene og presiserte: Men dette ville ha skjedd uavhengig av utenlands-operasjonene i Afghanistan og Libya. Mili tært mate ri ell øker raskt i pris, og rus sisk for svar er dess uten mye mer redu sert enn det norske. Die sen gikk også offen sivt i rette med kri ti kerne av den rødgrønne regje rin gens beslut ning om å kjøpe jager flyet JSF til en kostnad på 150 mil li ar der kroner: Det er et mørkt kapit tel at Stor tin get ofte har ved tatt et større for svar enn det det bevil ges pen ger til. Den nåvæ rende rødgrønne regje rin gen er imid ler tid et unn tak fra denne regelen. Forsvarte ikke-vold De to andre debattantene, Alexander Harang fra Norges Fredslag og tidligere Rødt-leder Torstein Dahle, var - ikke overraskende - negative til regjeringens satsning på JSF. Harang tok til orde for å prioritere et ikke-intervensjonistisk, lavteknologisk og mindre voldelig forsvar. Norge er i dag en netto bidragsyter til krig. Fredslaget vil i stedet fremme ikke-voldelig konflikthåndtering. Vi er for eksempel like opptatt av justisvesen som av forsvar. Vi vil tilbake til et mer defensivt forsvar, men det bør helst baseres på ikke-vold. En tilhører fra salen stilte spørsmål ved den ikke-voldelige tilnærmingen: Hva hjelper det om sauene i verden bestemmer seg for å leve i fred med hverandre når det er ulvene vi bør være redde for? 6

7 Det er ikke alltid våpenmakt som skal til for å ta ulvene. Det finnes nok av ikke-voldelige og ikke utprøvde metoder. Sabotasje og streiker, for eksempel. Rød for svars venn mot angrepskrig I sin iver etter å nedsable JSF og ta avstand fra norske militære eventyr i utlandet fremstod den røde Torstein Dahle oppsiktsvekkende frem som pane lets ster keste for sva rer av et tra di sjonelt, vernepliktsbasert, nasjonalforankret territoralforsvar: Verden preges i dag av økende konflikter om stadig knappere ressurser, innledet Dahle og fortsatte: Bare den norske befolkningen kan forsvare Norge. Før jul hadde sjøforsvaret kun fem fartøyer i drift. Vi må også stoppe kutt i Heimevernet. Satsningen på JSF er en katastrofe som gjør at vi bruker titalls milliarder på kapasiteter vi ikke trenger, som evnen til å bombe langt inne på fiendens territorium. JSF er dessuten dårlig egnet til å avskjære fiendtlige jagerfly i nordområdene. Dahle tok til orde for å avslutte det norske engasjementet i angrepskriger: Rødt mener det er en sterk motsetning mellom forsvar av Norge og deltakelse i NATOs Out of Area -operasjoner. Panelet bestod av informasjonssjef i Norges Fredslag, Alexander Harang, forsvarsminister Espen Barth Eide, Torstein Dahle fra Rødt og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. 7

8 Det nøytrale språk I esperantobevegelsen lærer deltakarane eit nøytralt språk for å kunne treffe folk frå andre land. Me har tatt oss ein tur innom esperantokontoret i Oslo, og sett litt nærare på kva esperantistane driv med. Av: Geir Tore Brenne Men først vitja me Studentane sitt esperantoforbund, som har kalla inn til eit sokalla mojosa vespero -møte, og det finn stad heime hos leiaren til esperanto-ungdommen, Leif Arne Storset. Når eg kjem inn døra er det veldig triveleg stemning. Det luktar peparkaker, og det er både vin og brus på bordet. I tillegg står det ein berbar datamaskin. Dei har kontakt med Amelie, ifrå Tromsø, som også er ein ivrig esperantobrukar. Praten mellom dei går på esperanto. Eg høyrer innimellom nokre kjente ord. Ordforrådet i 8

9 esperanto har nemleg røter i latin, i tillegg til ein enkel grammatikk inspirert av slavisk. Av og til brukar dei norske enkeltord. Det er lov når me ikkje hugsar kva det er på esperanto. Me driv å planlegg tur til Tromsø, fortel dei. Saman med ei gruppe finnar skal dei ha eit treff der i påsken. I Tromsø bor det også ein esperanto-familie, det vil seie, nokon der begge foreldra snakkar på esperanto. På spørsmål om kva dei gjer på møta sine, får eg latter til svar. Festing og flørting er nokre av dei mest sentrale ingrediensane for ungdommane, får eg inntrykk av. Esperantokulturen For å delta på esperantohendingar er det nødvendig å lære seg i alle fall litt esperanto. Esperantistane har ein norm for at ein hovudsakleg brukar esperanto på møta sine å ikke gjøre det heter på esperanto krokodili. I tillegg skal ein esperantist helst også kunne litt om røynsla si forhistorie og rørsla sin kultur. Det er mykje poesi, litteratur og musikk tilgjengeleg på esperanto. Å reise på kongress er også viktig for mange, det er ein årleg verdskongress, La Universala Kongreso, der esperantistar verda over kan delta. Esperantistane har ein egen ungdomsorganisasjon, som lager en eigen kongress uka før. I fjor var verdskongressen i Ukraina, i år var kongressen opphavleg planlagt å være I Japan, men no er han flytta til Vietnam. Det er ikkje berre tidsskrift men også radio og nettsider på esperanto. Internett ser ut til å ha dratt opp populariteten til rørsla. Ein treng ikkje lenger ein kortbølge-radiomottakar for å høyre Esperanto-sendingar på radio frå land som Polen, Cuba, USA, Kina - no kan ein finne alt tilgjengeleg som podcast. Dei har og ein viktig sosial nettstad som samlar esperantistane verda over - lernu.net. Dei har opplegg for nettbaserte esperanto-brevkurs, og ein kan finne andre medlemmar å brevveksle eller diskutere med. Kommunikasjon og fred Men kva slags folk lærer seg esperanto? Ein kan kategorisere tre typar folk som er med i Esperantorøynsla. Dei fyste er dei som lærer seg Esperanto fordi dei er tiltrekke av det lingvistiske med språket. Eg, til dømes, likte esperanto fordi det er så perfekt bygd opp! Utan ein masse grammatiske unntak, slik som er i dei naturlege språka, svarar ein av dei. Den andre gruppa er dei som blir med i esperantorørsla fordi dei likar å reise. Det er esperantistar i mange land verda over, og når ein reiser kan ein møte lokale innbyggjarar med bakgrunn frå Esperanto-miljøet. Esperantistane har også bygd ut eit nettverk for overnatting, Pasporta Servo. Lenge før liknande sosiale nettstader som Couchsurfing og Hospitality Club, har esperantistane kunne dratt på besøk og overnatta hos kvarandre i land rundt omkring i verda. Den tredje gruppa med esperantotilhengarar er tilhengarar av fred. Fredstanken har nemleg vore ein sentral del av esperantorøynsla heilt sidan byrjinga. For Zamenhof sjølv var ein av dei viktigaste grunnane for at han lagde språket å skape høve for fred. Sjølve namnet esperanto, som tyder `ein håpande, spelar nettopp på dette. Språket skulle være meir enn eit reiskap for kommunikasjon. Det skulle skape høve for fredeleg sameksistens mellom nasjonar og folkegrupper. Eg syns ein stor fordel med esperanto er at det ikkje gir nokon eit overtak i ein diskusjon. Det er eit nøytralt språk. Til dømes med engelsk, så har dei med morsmål ein stor fordel. Men med esperanto så står ein likt. Han fortel ivrig om ein gong han var i Kina, og hadde komme i prat med ei eldre kinesisk dame som kunne esperanto. Det hadde ifølge han aldri kunne skjedd utan esperanto, fordi det er mange plassar i verda kor ikkje alle kan engelsk så godt som i europeiske land. esperantorøynsla i Noreg På sitt høgdepunkt var det opp mot 1000 medlemmar i Esperantoforbundet i Noreg, medan no er talet nede i under 200. Forbundet har likevel eit fint stort lokale, som dei kjøpte på byrjinga av 1980-talet. Når eg tek turen innom vært eg motteken av Douglas Draper. Han har vore med i Esperantoforbundet sidan tidlege 80-tall. Han har rukket å verte pensjonist, etter å ha jobba på Nasjonalbiblioteket. Kontrakten vart forlenga tre gonger, fortel han. Men etter tre års forlenging måtte han gå over til å bli pensjonist på heiltid. I bokhyllane på esperantokontoret er det fullt med esperanto bøker. Det er berre ein liten del av dei, fortel han. For kort >> 9

10 >> tid tilbake hadde forbundet overlevert alle dei andre bøkene til Nasjonalbiblioteket, som registrerar dei og gjer dei tilgjengeleg til alle bibliotek i Noreg. Douglas fortel at det har gått jamt nedover med esperantorørsla i Noreg, samt at ein ser liknande tendensar til nedgang i resten av Europa også. Asiatiske land som Vietnam, Kina og nokon land i Sør-Amerika visar det motsette, der finn ein at talet er stigande. Esperantorøynsla publiserer ein rekkje tidsskrift, eit av tidsskrifta heiter Monato, og er eit blad om samfunn og politikk verda over. Her vert artiklane skrive av esperantistar som sjølv bur i landa dei skriv om. Douglas er sjølv medforfattar og har i fjord skrive eit bidrag om terrorhendinga i sommar. På nettsida kan du lese meir om esperanto i Noreg. I år er det 125 år sidan den første læreboka i epperanto kom ut. Dette markerast med eit 125-dagars twitterkurs i esperanto! Møtelokalet på Sinsen i Oslo 10

11 Tanker på reise Hva er egentlig fred? Fred er jo så mye mer enn fravær av væpnet konflikt. Fred er et samfunn i balanse. I Danmark vil du finne at det er normalt for foreldre å velvillig sette fra seg sine barn sovende i barnevogner utenfor kafeer, butikker, og lignende. Av: Lene Haugerud Ubevoktet. Dette er fred. Dette er tillit i et samfunn. Vi har lignende tendenser også i Norge, men ikke i like stor skala. Og filmen De Usynlige av Erik Poppe har jo vist hvor galt det kan gå. Vi er fortsatt litt moraliserende. Litt redde. Min amerikanske og nederlandske venninne ble fra seg av sjokk og forferdelse over praksisen med barnevognene i København. For dem var det uansvarlig, ikke et tegn på et fredfullt samfunn. De spøkte med at desperate barnløse fra andre land bare kunne dra til Danmark og hente seg en baby på et vilkårlig gatehjørne. De fortalte om en dansk dame på reise i New York, hvor hun hadde blitt arrestert for å sette fra seg sin baby utenfor en cafe. De fortalte om hennes sjokk i møtet med deres forferdelse. Dette viser hvor viktig det er å forstå den sosiale kodeksen, og hvor betryggende det kan være hvis man gjør det. Men det er også et godt bilde på det ofte i freden ofte ligger i de tingene vi tar for gitt. 11

12 Fredskalender Hva: Når: Hvor: Mer info: Historisk søndag Hverdagsliv under krigen Guri Hjeltnes Søndag 6. mai, kl Litteraturhuset, Kafe Oslo Historisk søndag Om kvinner i motstadnsbevegelsen Mari Jonassen Historisk søndag Om norsk og dansk krigsmotstand Lars Borgersrud Månedlig møte om globale spørsmål, et samarbeid mellom FN-sambandet og Oslo Dokumentarkino Søndag 13. mai, kl Litteraturhuset, Kafe Oslo Søndag 20. mai, kl Litteraturhuset, Kafe Oslo Tirsdag 29. mai, kl Litteraturhuset, Wergeland I Afghanistan, en fotoutstilling av fotografen Tim Hetherington og Lynsey Addario, Filmer av og med tre modige jenter fra Kabul. d.d 2. Sept Nobels Fredssenter, Rådshusplassen, Oslo. Mer info: Utstillingen Sheroes portretterer de tre modige fredsprisvinnerne Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkol Karman. D.d 27.nov 2012 Mer info: 12

13 LONDON CONFERENCE ON SOMALIA, 23. februar 2012 De som følger situasjonen i Somalia har vært spente på hva konferansen i London kan bidra med. Av Eva Holhjem Morten Bøås og Mohamed Husein Gaas fra Fafo har, som flere andre før dem, ytret ønske om et fokus på regionale strukturer som tildels fungerer i Somalia, i motsetning til det som ikke fungerer: den føderale overgangsregjeringen. Overgangsregjeringen ble opprettet i 2006 og deres mandat utgår 20. august i år noe som krever en rask løsning for veien videre. Etter konferansen annonserte Storbritannias statsminister David Cameron 7 punkter som deltagerne hadde blitt enige om: 1. Sikkerhet FNs Sikkerhetsråd ble 22. februar enige om å utvide AMISOM med flere (utenlandske) soldater og mer bistand. 2. Piratvirksomhet Skal bekjempes med alle midler. Pirater og deres sponsorer skal stilles for retten. 3. Terrorisme Finansiering av al-shabaab skal avdekkes og bekjempes. 4. Humanitær bistand De som trenger nødhjelp skal fortsatt få det. 5. Lokal stabilitet Norge, Danmark, Nederland og de forente arabiske emirater skal sette opp et fond for lokale områder som er frigjort fra al-shabaab sin kontroll og som ønsker å bygge opp stabile strukturer. 6. En fornyet politisk prosess Overgangsregjeringens mandat utgår i august En ny inkluderende regjering skal opprettes. Alle regioner skal representeres. 30% skal være kvinner. Al- Shabaab får ikke være med, men de som hopper av skal bli inkludert. En blanding av somaliere og utlendinger skal håndtere budsjettet. 7. Internasjonal koordinering Den internasjonale kontaktgruppen skal følge opp punktene frem til neste konferanse. Neste konferanse om Somalia vil finne sted i Istanbul, Tyrkia i juni Mary Harper, Somalia analytiker hos BBC, kritiserer konferansen for å være preget av at andre land, og ikke Somalia, bestemmer hva som skjer videre i Somalia. Hun mener at det fremstår som et internasjonalt prosjekt, med fokus på internasjonal sikkerhet. Og som Alex de Waal påpeker: sentraliserte styresmakter er faktisk uønsket blant store deler av befolkningen i Somalia på grunn av deres dårlige erfaringer med undertrykkende, korrupte og voldelige ledere. Likevel sier Cameron at det å opprette en ny regjering i Somalia er deres viktigste punkt. I tillegg ble ikke de strukturene som fungerer i Somalia nevnt med ett eneste ord. Hvorfor statslederne ikke hører på Somalia-ekspertene er uklart og egentlig ganske tragisk. Paradoksalt nok så har det området som har hatt aller minst innblanding fra utlendinger, nemlig Somaliland, klart seg best av alle regionene i Somalia. 13

14 En annerledes allehjertersdag Årets såkalte mest romantiske dag er forbi, og kanskje du har lyst på en litt annerledes allehjertersdag neste år? Følg den internasjonale trenden og bli med på The Valentines Peace Project ved å overaske en fremmed på gata med et lite dikt, et kort, eller en blomst. Her kan du gi rom til den spirende kunstneren, eller poeten i deg, og samtidig glede en du ikke kjenner alt for å bidra til fred i verden. En litt annerledes form for aktivisme. Av: Lene Haugerud Prosjektet startet i Los Angeles for fem år siden, har i dag spredd seg til flere amerikanske byer, samt London og Amsterdam. Tanken bak prosjektet er å se på kjærlighet som et begrep som rommer så mye mer enn kun det romantiske, og at man kan bidra til fred og en mer rettferdig verden ved å inngå i en samtale med fremmende, på kjærlighetens premisser. I forlengingen av The Valentine Peace Project har det også dukket opp Occupy Valentine s Day, som er en del av Occupy Wall Street bevegelsen. Finn ut mer om hvordan du kan delta på prosjektenes nettsider: Occupy Valentine s Day tar utgangspunkt i at både kjærlighet og romantikk er fantastiske konsepter, men at de ikke skal bygge på kommersialisering av kjærligheten. Kjærlighet skal heller ikke være avhengige av kjønn, legning, rase, klasse eller sivilstatus. Bevegelsen mener at allehjertersdag presser par til å være på en bestemt forhåndsdefinert måte, og at dagen får single til å føle seg utilstrekkelige. For noen av oss kan det virke litt skummelt å stå på gata for å dele ut hjemmesnekrede dikt til tilfeldig forbigående. Redningen kan da være Occupy Valentine s day sin alternative liste for hvordan du kan markere dagen på en litt utradisjonell måte, de oppmuntrer deg til å: - Dele statistikk om den økende majoriteten av single mennesker. - Blogge om hvordan tradisjonelle ideer om romantikk forsterker kjønnsforskjeller og sårer mennesker av begge kjønn - Unngå å være et klissete par på allehjertersdagen, heng ut med dine beste venner, uavhengig om de er single eller ikke - Snakke høylytt om homofiles rettigheter - Forplikte deg til å ha givende, pålitelige og kjærlige relasjoner i alle aspekter av livet. Noe å tenke på hver dag i året! David Lytle Creative Commons Flickr 14

15 Voldtekt som våpen i krig skammen som rammer menn Det er godt kjent at kvinner blir brukt som voldtektsslaver i konflikten i Kongo. Ingen steder er dette bedre dokumentert enn i filmen The Greatest Silcence fra FNstatistikker viser at 48 kvinner blir voldtatt hver time i Øst-Kongo, og dette har gitt stedet kallenavnet the rape capital of the world. Det som er mindre kjent derimot, er at bruken av voldtekt som krigsredskap også rammer menn. Av: Lene Haugerud Dette er et svært skambelagt tema, og få menn tørr å stå frem med sine historier. Et av unntakene er Euence Owiny. som i The Guardian forteller om et treårs liv i fangenskap hvor han ble voldtatt tre ganger om dagen. Owiny kommer også med øyenvitne beretninger om hvordan han så en mengde andre menn oppleve samme skjebne. Owingy som kommer fra Kongo bor nå i Uganda, og sammen med organisasjonen RLP (The Refugee Law Project) prøver han å hjelpe andre menn som befinner seg i samme situasjon. Dette er et vanskelig arbeid da det er tabu å snakke om hva som har skjedd, og fordi ofrene kan bli tatt for å være homofile, og dermed bli arrestert av Ugandisk politi siden homofili er forbudt i landet. RLP forteller at ved deres senter i Uganda får de besøk av opptil ti mannlige voldtektsofre hver dag - og at de hører historier om massevoldtekter, om menn som blør og får infeksjoner i anus etter å ha blitt voldtatt med skrutrekkere og andre gjenstander. Av de som blir igjen i Kongo er det derimot få som rapporterer om overgrepene. De mannlige ofrene sliter med både fysiske og psykiske ettervirkninger etter voldtektene. Flere tar sitt eget liv som et resultat av skammen, og fordi de føler at de har mistet sin mannlige identitet. Hensikten til de mannlige overgriperne er å vise makt, og å gjøre ofrene til mindreverdige til kvinner. Da de færreste står frem med sine historier finnes det ikke offisielle tall for hvor mange mannlige voldtekstofre som finnes. At det ikke er like stort i omfang som voldtekt av kvinner er opplagt, men voldtekter av menn mot menn har økt de siste årene. Så hvorfor hører vi nesten ikke om dette? Forskning gjort av Lara Stemple ved University of California Male Rape og Human Rights viser at menn som voldtektsofre i krig blir i all hovedsak ignorert. Da spesielt av NGO er som kun fronter kampen mot voldtekt av kvinner. Stemple mener at NGO er er redde for å undergrave sin egen sak hvis de også setter fokus på de mannlige ofrene. Det finnes heldigvis likevel menn som Owiny som står frem med sine historier, og som gjennom internasjonale publikasjoner får sjansen til å nå frem til en bredere offentlighet - også her hjemme. For de som er interessert i å lære mer om seksuell-basert vold, så lanserte RLP i 2008 dokumentaren Gender Against Men. Dette er en film som har bidratt til å øke bevisstheten rundt voldtekt som våpen i krig - og at den rammer menn så vel som kvinner. Filmen er tilgjengelig på Vimeo. Referanser Rape-in-Congo-Devastates-Male-Victims html africa/05congo.html 15

16 Historiske øyeblikk Bare du og jeg? Nei, du og jeg ser ikke på de hvitkledde kvinnene med svarte sørgebånd eller hun fra universitetet (hun med den firkanta hatten) eller hun som bærer fanen (som du og jeg faktisk ikke kan se) for de er ikke interessante de er sikre i sin sak og strever ikke med å forstå Nei, du og jeg ser ikke på de dresskledde mennene med kameraer eller han med uniform (som skal slå på stortromma) eller han som vil rettlede (som de andre ikke har lyst til å snakke med) for de er ikke interessante de er sikre i sin sak og strever ikke med å forstå Du står der borte i hvit skjorte og ser på meg og jeg ser på deg Vi ser på hverandre og lurer på hva som har skjedd og hva som skal skje og på om det bare er du og jeg som er aleine sammen med så mange andre og på om det bare er du og jeg som veit at alle juger Nei, dette er jeg sikker på: det er ikke bare du og jeg som juger fordi vi må Ha håp Fotograf: ukjent, Bain News Service, 29. august 1914 / Eier: Library of Congress, George Grantham Bain Collection LC-B

17 Historiske øyblikk 29. august 1914, New York City Krigene som senere har fått samlebetegnelsen Første verdenskrig startet 28. juli 1914, da et telegram med en krigserklæring ble sendt fra Østerrike-Ungarn til Serbia. En måned senere mobiliserte kvinner med tilknytning til fredsbevegelsen og stemmerettsbevegelsen til en protestdemonstrasjon i New York City. Omkring 1500 kvinner kledd i svart eller i hvitt med sørgebånd samlet seg bak en enkelt fane. På fanen var en tegning av en due med en olivengrein i nebbet, og ordet PEACE. Store folkemengder var samlet på fortauene da Woman s Peace Parade gikk ned Fifth Avenue. Sentralt i organiseringen av demonstrasjonstoget var Fanny Garrison Villard, som var 70 år gammel og veteran i fredsbevegelsen. Hennes sønn, Oswald Garrison Villard, mintes demonstrasjonen som preget av stillhet både i opptoget og blant tilskuerne: There were no bands; there was dead silence and the crowds watched the parade in the spirit of the marchers, with sympathy and approval. The President had also approved, for the organizers, in complete sympathy with his public statements of the early days of the conflict, had courteously asked him for his consent. I spissen for toget gikk Portia Willis. Hun ble født inn i en politisk aktiv familie med gode forbindelser, og fikk utdannelse fra Columbia University og Harvard. Fra 1910 gikk hun inn i kampen for kvinners stemmerett, og mellom 1911 og 1917 var hun svært aktiv. Blant annet reiste hun på foredragsturne gjennom staten New York, hun var grand marshal for tre opptog og pilot i et fly som spredde løpesedler over Long Island. All denne aktivismen skaffet henne pressedekning og omtale som the Prettiest Suffragette in New York State. Fram til sin død i 1966 var Portia Willis involvert i mange organisasjoner. Hun arbeidet blant annet med støtte til Nasjonenes forbund gjennom Women s Pro- League Council, og satt i styret for New York-avdelingen av Women s International League for Peace and Freedom. 17 >>

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Til hovedkorpset: Pass på å møte kl 1745 til øvelsene, slik at vi får begynt kl 1800!

Til hovedkorpset: Pass på å møte kl 1745 til øvelsene, slik at vi får begynt kl 1800! INFO FRA STYRET NR. 4-3. april 2009 Til juniorenes foresatte: Vanligvis kjøper vi inn hvite pologensere, men vi har litt vanskeligheter med å få levert nok gensere i tide til vårkonserten. Derfor ber vi

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt

Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt Gjennomgang av Rødt sitt program for Valg 9 Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10 1. april 2005 Jæren og Sandnes Kaninalslag www.josk.no Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10 1 Vi har satt opp ny halvårsplan for vår/sommer2010: Programmet er slik: 01.mars kl 1900:

Detaljer

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 12

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 12 1. april 2005 Jæren og Sandnes Kaninalslag www.josk.no Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 12 1 Vi har satt opp ny halvårsplan for vår/sommer2012: Programmet er slik: 5.mars kl 1900: Referat

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur.

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur. Rebekka Jynges blogginnlegg fra FNs Generalforsamling i New York: 18. oktober 2012: Resolusjon, mottakelse og barns rettigheter: Fra det norske leksikon: Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Menneskerettigheter Bergen internasjonale filmfestival 2012 i samarbeid med Raftostiftelsen, UNESCO og Utenriksdepartementet

Menneskerettigheter Bergen internasjonale filmfestival 2012 i samarbeid med Raftostiftelsen, UNESCO og Utenriksdepartementet Studiemateriale til temaet Menneskerettigheter Bergen internasjonale filmfestival 2012 i samarbeid med Raftostiftelsen, UNESCO og Utenriksdepartementet Menneskerettigheter Med støtte fra UNESCO-kommisjonen

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vår visjon er å bidra til fred

Vår visjon er å bidra til fred Vår visjon er å bidra til fred Spot Prisvinnerdagen 8. mars 2012 «Vår link til Nobels Fredssenter er at kommunikasjon står helt sentralt i fredsarbeid, og kommunikasjonsløsningene kan Telenor levere» Petter

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman Carl Frode Tiller Innsirkling 3 Roman OM FORFATTEREN: Carl Frode Tiller (f. 1970) er ein av dei fremste forfattarane i norsk samtidslitteratur. For dei fire romanane Skråninga (2001), Bipersonar (2003),

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage Markedsføringsstrategi for FN reklame mot CO 2 Innholdsliste Om FN s. 3 Strategi s. 3 Målgruppe

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt sier professor John Collins ved London School of Economics. Denne uken ga han ut en rapport med kontroversielle forslag for å bedre verdens håndtering av rusmidler. Foto: LSE. Verdensledere: Derfor er

Detaljer

Ny norsk dialektinnsamling gir ny forståing av grammatikken. Åshild Søfteland, Universitetet i Oslo, doktorgradsstipendiat i nordisk språkvitskap

Ny norsk dialektinnsamling gir ny forståing av grammatikken. Åshild Søfteland, Universitetet i Oslo, doktorgradsstipendiat i nordisk språkvitskap Ny norsk dialektinnsamling gir ny forståing av grammatikken Åshild Søfteland, Universitetet i Oslo, doktorgradsstipendiat i nordisk språkvitskap Bakgrunn Doktoravhandling om språkbruken i spontan tale

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft over tid. Psykososiale utfordringar og hensiktsmessige tiltak ved kreftsjukdom Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft Det er mange utfordringar, f.eks:

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER

OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER Søk SKRIV UT SKRIV UT PDF IN ENGLISH OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER HJEM OM MUSEET FOR BARN OG UNGE FOR GRUPPER REISELIVET FOR MEDIA Norsk Folkemuseum /... / Aktuelle

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Leikande, glade barn og natur hand i hand

Leikande, glade barn og natur hand i hand Leikande, glade barn og natur hand i hand Året 2013-2014 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2013-2014 3 Eventyr 4 Dino /Duå ut til alle 5 Førskulegruppa 6 Vurdering 7 Planleggingsdagar

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest:

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest: NYHETSBREV NR 1-2014 Kjære medlem LLH Troms gjennomførte årsmøtet 15. februar 2014. Det ble valgt et nytt styre og vedtatt et spennende arbeidsprogram. Jeg som nyvalgt leder er spent og klar for å jobbe

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG PORTRETTET WWW.AMERICANSEXPRESS.NO [ p r e s s ] N R. 1 2 0 0 6 5 fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? NYTT BLAD I SALG Reklamens virkemidler PORTRETTET STOR TEST! 1. Hvis du vil

Detaljer

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Lesing er grunnlaget for suksess i neste alle skulefag. Lesesvake elevar får ofte problem med å fullføre vidaregåande skule. Lesesvake vil møte mange stengte dører

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer