SAP på en litt annen måte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAP på en litt annen måte"

Transkript

1 Nr 7 / 2010 Skye: SAP på en litt annen måte Skye vil gjøre SAP enklere for sine kunder gjennom økt bruk av standardiserte tjenester, uten tap av fleksibilitet. SAP er et standardsystem med uendelige tilpassningsmuligheter, og for alle som tar i bruk SAP gir dette store muligheter, men også potensielt stor kompleksitet og høye kostnader. Det er derfor viktig ved implementering eller tilpasning av SAP, at dette vurderes og håndteres riktig, sier Peter Jacobsen, partner i det nyoppstartede konsulentselskapet Skye. Kunden i fokus Skye er et selskap bestående av tredve konsulenter Dette er SAP: SAP er verdens største softwareselskap på forretningssystemer og utvikler modulbaserte produkter for blant annet regnskap, økonomi, salg, distribusjon, innkjøp, lagerstyring, logistikk, vedlikehold, produksjon og personalbehandling. Les mer om SAP på sap.com/no Navn: Skye Bransje: SAP-optimalisering Stiftet: 2010 Antall ansatte: 30 Hjemmeside: skye.no Kontakt: Lars Torp, mobil: med lang erfaring innenfor SAP og har et ønske om at bedrifter skal få mer ut av sin investering. Vi er et nystartet selskap, men vi besitter veldig mye kompetanse og våre konsulenter har lang erfaring, sier Jacobsen, som mener de skiller seg klart fra sine konkurrenter. Vår visjon er at vi ønsker å gjøre SAP enklere for kunden. Implisitt betyr dette at vi ønsker at våre kunder skal bli mer effektive og dermed mer lønnsomme, sier han og fortsetter: Vi tror det er på høy tid at kundene krever mer av IT-konsulenter. Kunden har investert i SAP for å støtte sine forretningsprosesser. Da må vi interessere oss for, og forstå disse. Vi setter forretning i fokus; heller en enkel og «kjedelig» løsning, som dekker forretningsbehovet, enn et teknisk vidunder Skye har utviklet enkle standariserte løsninger som er raske å innføre og som løser en oppgave til en forutsigbar og avtalt pris. Hvis det oppleves som enkelt for kunden har vi gjort en god jobb, mener Jacobsen. Stort marked SAP blir benyttet av over selskaper i over 120 land, og i Norge er SAP markedsledende for store/mellomstore bedrifter. Det er et stort marked, og vi ønsker å skille oss fra våre konkurrenter på måten vi leverer, sier Bjørn Espen Raadim som også er en av selskapets partnere. Teamwork Et nøkkelord for oss i Skye er teamwork. Det gjelder Teamwork er viktig når Peter Jacobsen (foran) og hans kolleger skal hjelpe din bedrift. (Foto: Skye) også i samspillet med kundene våre, sier Raadim, og forklarer: Hvis en kunde kommer til oss med en spennende utfordring setter vi sammen et team som kan løse denne utfordringen på best mulig måte. Slik ivaretar vi kundens behov på en optimal måte, og vi involverer personer med riktig fagkunnskap. Selv om selskapet er ungt har de allerede rukket å knytte til seg mange spennende kunder, og ambisjonen for veien videre er klar: Vår ambisjon er å være det fleksible alternativet til de større og mer etablerte konsulentselskapene, og på den måten ta markedsandeler, sier Raadim, og legger til: Vi er ikke i tvil om at vi har en av de bedre forretningsmodellene blant selskapene som jobber med SAP, nettopp fordi vi kan tilpasse oss hver enkelt kundes behov med en sterkt skalerbar leveringsprosess og egne tilpassningsdyktige løsninger. Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn

2 Contesto: Fra kaos til kunnskap Ta kontroll over dokumenthåndteringen din med Contesto Norges ledende kompetansehus innen informasjonsforvaltning. Vår forretningside er ganske enkelt å forenkle håndtering av, og tilgang til, all forretningskritisk informasjon i et selskap, sier salgs- og markedssjef Gunn Kristin Saltvik. Contesto består av medarbeidere med lang erfaring innenfor fagfelt som dokumentstyring, collaboration, workflow, records management og portalløsninger. Selskapet er partner med Open Text, som er verdensledende innenfor Enterprise Content Management (ECM). Selskapet består i dag av nærmere 30 ansatte, og har hovedkontor i Stavanger og avdelingskontor i Oslo. Vi har kunder innen ulike bransjer fordelt over hele landet og en stadig voksende kundeportefølje sier hun. Løsningene passer til alle typer bransjer, men Contesto er størst innen områder som olje og gass, kraft og energi, advokat, organisasjon og forbund, samt entreprenørselskaper. Over 60 virksomheter benytter idag en eller flere av Contestos løsninger. Selskapets Visste du at... Contesto var Gasellebedrift i 2007, 2008 og 2009, og rangert som Platinum Partner hos Open Text, i tillegg til å være Open Texts eneste Investment Partner i Norge. Fra venstre: Finn Christensen (daglig leder, Oslo), Christine Brandtzæg (administrerende direktør) og Gunn Krisitin Saltvik (salgs- og markedsansvarlig) i Contesto hjelper din bedrift med å ta kontroll over dokumenthåndteringen. solide og dekkende produktportefølje, kombinert med lang erfaring innenfor fagområdet ECM, gjør dem til en svært ettertraktet leverandør på markedet. Skreddersøm Alle bedrifter håndterer dokument og informasjonsflyt, men ingen bedrifter er helt identiske. Derfor er det vår jobb å analysere våre kunders behov på en best mulig måte, for så å tilby en løsning som er optimal for dem. En trend i markedet nå er fleksible løsninger for internt- og eksternt samarbeid, sier hun og kommer med et eksempel: Mange av våre kunder har tanker om å benytte Microsoft SharePoint Portal til dette, og Contesto kan tilby våre løsninger gjennom dette grensesnittet. Dette gjør at man har en kunnskapsbase i bunn og en samarbeidsarena på toppen. Noe av det aller viktigste Contesto gjør er å jobbe med fremtidsrettede løsninger som skal sikre kundene et optimalt dokumenthåndteringssystem. Vårt viktigste suksesskriterium er vår evne til å samarbeide med våre kunder for å kontinuerlig forbedre og videreutvikle løsningene de har investert i, avslutter Gunn Kristin Saltvik. 2

3 Eaton Electric: Komplett og robust etter sammenslåingen Ordrestrømmen viser at markedet er svært fornøyd med Eatons oppkjøp av Moeller Electric. Hovedårsaken til suksessen tilskrives at selskapene utfyller hverandre godt. Det nye selskapet fremstår som langt mer komplett og robust enn hva selskapene hver for seg hadde forutsetninger til. Vellykkede bedriftssammenslåinger er snarere unntaket enn reglen. Faktisk viste en undersøkelse gjennomført i 2007 av det globale konsulentselskapet Hay Group, at kun ni prosent av 200 bedriftsledere, som nylig hadde vært gjennom et oppkjøp eller en fusjon, var helt fornøyd med resultatet. Altså at fusjonen eller oppkjøpet hadde innfridd alle målene i forkant av sammenslåingen. Hvorfor så få bedriftssammenslåinger lykkes skyldes mange faktorer: Svak selskapsgjennomgang, dårlig ledelse, kulturelle problemer, svak integrasjonsstrategi, manglende fokus på den menneskelige kapitalen m.m. Grundig forarbeid Fusjoner preges ofte av festtaler, og statistikken over hvor mange som virkelig lykkes bekrefter dette. Det gjør det enda mer gledelig å oppleve alle de positive tilbakemeldingene som vi har fått om det nye selskapet, både fra kunder og våre ansatte, sier Hans-Ketil Andresen, administrerende direktør i Eaton Electric. Andresen mener den viktigste grunnen til at selskapene har lyktes så godt, skyldes det grundige arbeidet som ble gjort i forkant av oppkjøpet. Som selvstendige selskaper i det samme markedet kjente de utmerket godt til hverandres Eaton Electric AS er en kunnskapsbasert bedrift som leverer høykvalitetsprodukter og løsninger til kunder innen installasjon, industri, OEM, IT, skip og offshore. Selskapet har 95 ansatte og omsetter i Norge for rundt 500 millioner kroner. Med produkter og tjenester som utfyller hverandre på en unik måte er det nye selskapet Eaton Electric godt posisjonert til å kapre nye oppdrag, mener (f.v.) Hans-Ketil Andresen, Jan-Olav Lauritzen og Per Anders Løkke. styrker og svakheter, noe som lettet arbeidet med å identifisere spennende synergimuligheter. 1+1=3 Vi har alltid hatt produkter og tjenester som har utfylt hverandre, og ved å samle disse under samme tak står vi langt mer robust i konkurransen om oppdragene. I fusjoner blir resultatet av 1+1 ofte bare 1,5, men for vår del opplever vi at 1+1 har blitt til 3, sier Per Anders Løkke, salgsdirektør for den ene divisjonen i det nye selskapet, på mange måter det «gamle» Eaton Power. Løkkes oppfatning støttes av Jan-Olav Lauritzen, salgsdirektør for den andre divisjonen, «gamle» Moeller Electric. Det er mange eksempler hvor vi var tungt inne på et område hos en kunde, men hvor vi har manglet kompetanse på andre områder. For eksempel bedrifter som har virksomhet onshore og offshore, men hvor vi kun har levert til onshore-delen. Nå bidrar de etablerte og gode kunderelasjonene til at vi jobber oss inn på nye områder, sier Lauritzen Behov for flere ansatte ikke færre Et annet område hvor mange bedriftssammenslåinger mislykkes, er på det kulturelle og menneskelige planet. Fusjoner og oppkjøp fører nesten alltid til usikkerhet og støy i organisasjonen. Dette fordi å rasjonalisere bort overflødige funksjoner og stillinger er en vesentlig drivkraft for å slå sammen selskaper. Konsekvensen av denne usikkerheten resulterer i at mange ansatte begynner å frykte for arbeidsplassene sine. Heldigvis er dette et ikke-tema i det nye selskapet. Også dette henger tett sammen med det grundige forarbeidet vi gjorde. Faktum er at sammenslåingen har åpnet langt flere dører for oss enn hva selskapene hver for seg hadde potensial til. Med mange nye oppdrag på gang trenger vi nok heller å ansette flere mennesker enn å permittere noen, avslutter Andresen. 3

4 Falck Nutec: Økt etterspørsel etter kriseberedskapsøvelser Hendelsen i Mexicogulfen tidligere i år har vært en vekker for mange bedrifter hvor høy risiko, kriseberedskap og risikoanalyser er hverdagskost. Beredskapseksperten Falck Nutec opplever økt pågang fra både norske og internasjonale kunder. Eneste måte å minimere skadeomfanget av en uønsket hendelse på, er å være godt forberedt. Det innebærer verifisering av krise- og beredskapsplaner gjennom regelmessige øvelser, sier rådgivende psykolog Ådne Thomassen i Falck Nutec. Falck Nutec er en av verdens største aktører innen sikkerhetstrening for høyrisikobransjer som offshore, shipping og luftfart. Mer enn hundre tusen deltagere kurses av Falck Nutec i ulike krise- og beredskapskurs årlig. Ansvarlig for ledertrening på høyere nivå, psykolog og organisasjonsviter Synnøve Nesse og ansvarlig for beredskapsledelse, psykolog Ådne Thomassen i Falck Nutec styrker hele bedriftens evne til å håndtere en potensiell krise. Hva skjer når krisen rammer oss Den største belastningen er at krisen rammer brått og plutselig. De ressursene og metodene vi vanligvis bruker for å mestre ting strekker ikke lenger til. Falck Nutec bruker en såkalt proaktiv metode som gir beredskapsledelsen et verktøy for å ta riktige avgjørelser i en presset situasjon, forteller Thomassen. Om Falck Nutec AS: Verdensledende på sikkerhetstrening innen flere industrier Tilbyr kurs innen alle næringer med lovpålagte krav til beredskap Fem treningssentra i Norge: Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim og Sotra 160 ansatte i Norge Representert i 30 land verden over En divisjon av Falck AS Kroppen reagerer på stress med å øke aktiveringsnivået fysiologisk, emosjonelt og kognitivt. Det gjør oss i stand til å håndtere farlige situasjoner mer effektivt. Men når presset øker kan stressreaksjonene føre til handlingslammelse og beslutningsvegring. Ved store stressbelastninger går man fort over i mental overbelastning og er ikke lenger i stand til å se det store bildet eller ta strategiske beslutninger som minimerer skadeomfanget av krisen. Ved å ha realistiske kriseøvelser med et profesjonelt rådgivningsapparat i ryggen, kan vi trene opp denne evnen og skape trygghet i beredskapsorganisasjonen, forklarer Thomassen. Økt interesse for å styrke ledelsen på alle nivå En hendelse rammer ulikt på ulike nivå i organisasjonen. Derfor er det viktig å trene på operativt, taktisk og strategisk nivå for å avdekke eventuelle svakheter i krisehåndteringsapparatet. Deepwater Horizon-hendelsen i Mexicogulfen er et godt eksempel på at en alvorlig hendelse krever god håndtering på alle nivå. Det er avgjørende at den operative beredskapsledelsen fungerer under en krise da det naturligvis i størst grad vil påvirke resten av beredskapsapparatet. Vi merker økt pågang for de profesjonelle kursene for plattformsjefer og installasjonssjefer, samt for strategisk ledelse, forteller psykolog og organisasjonsviter Synnøve Nesse, som er ansvarlig for ledertrening på disse nivåene i Falck Nutec. Mange av deltakerne gir tilbakemelding om at det er den beste lederutviklingen de har vært med på, både generelt, og i forhold til beredskapsledelse. Det er vi stolte av, forteller Nesse. På våre kurs for plattformsjefer og installasjonssjefer får deltakerne tilbakemeldinger fra eget beredskapslag samt profesjonell coaching fra psykolog og operativ rådgiver. Dette gjøres i en realistisk setting med en dedikert spillestab. Lederne får en enestående erfaring og intensiv læringsprosess. E-post: E-post: 4

5 Avslutning av næringsleieforhold: Forbered deg i god tid Advokatene i Brækhus Dege har stor ekspertise på spørsmål rundt næringsleieforhold. Brækhus Dege Advokatfirma DA har stor ekspertise på blant annet eiendomsforvaltning og for øvrig alle rettsforhold tilknyttet fast eiendom. Her er noen nyttige tips for deg som skal avslutte et næringsleieforhold. I Brækhus Dege Advokatfirma DA opplever vi at utleiere i et svakt marked søker å utnytte de muligheter lov og kontrakt måtte gi dem ved et leieforholds avslutning. Det kan oppstå spørsmål om leiers vedlikeholdsplikt er oppfylt, og om lokalene er kvalitativt og formelt riktig tilbakelevert til riktig tid. Utgangspunktet for utleier er ofte at han ikke har noen ny leier klar til å overta straks leiekontrakten er utløpt. Han har derfor en periode foran seg med bare utgifter og ingen inntekter knyttet til det aktuelle leieobjektet. I tillegg er det i dag svært få som leier «as is», hvilket innebærer at utleier må «skreddersy» lokalene for ny bruker. Utleier vil derfor prøve å kompensere kostnader og inntektsbortfall ved leieforholdets avslutning gjennom å kreve betalt for anførte mangler eller forsinkelser. Vi ser derfor at tilbakeleveringsproblematikken nærmest er blitt et nytt «fag», med plass for både advokater og annen ikkejuridisk, teknisk kompetanse. Krever juridisk ekspertise Hvor leier har hatt plikt til innvendig vedlikehold og hvor plikten i leieperioden ikke fullt ut er etterlevet, har utleier krav på utbedring fra leiers side eller eventuelt erstatning for utbedringskostnadene. Verdsettingen av leiers forpliktelse i denne situasjonen vil partene ofte være uenige om. Hva betyr det i praksis at lokalene skal tilbakeføres til den stand de var i ved leiers tiltredelse? Det må som oftest søkes et skille mellom ansvarsbetingende manglende vedlikehold på den ene side, og «alminnelig slit og elde» på den annen, som vanligvis ikke skal erstattes/ utbedres. Partenes diskusjoner krever ikke sjelden innsats av både teknisk og juridisk ekspertise. Når leierforpliktelsen måtte være klarlagt via disse diskusjoner, kan leier i praksis velge om han vil betale seg ut av utbedringskravet eller om han vil utbedre i egen regi. Det siste har den fordel at han da har kontroll med kostnadene til utbedringen, mens det å kjøpe seg ut som regel vil være basert på takster og andre vurderinger. På den annen side har utleier på grunn av krav om «skreddersøm» som nevnt, hyppig større bruk for penger enn faktisk utbedring. Kan gi tvister Det som her er viktig er at leier forbereder avslutningen i god tid, gjerne flere måneder før leiekontrakten utløper. Har man for dårlig tid, kan valgmuligheten i realiteten være bortfalt, idet egenutbedring vil måtte forutsettes gjennomført etter kontraktsutløp. Dette siste er ofte ikke noe praktisk problem for utleier om han ikke har ny leier. I tilfeller hvor dette ikke er helt klart, vil det føre til diskusjoner og tvist. Det vil bli fremmet krav om erstatning for tapte leieinntekter fra ny leier. Hvis slikt tap ikke kan påvises, kan det til og med fremmes krav om vederlag for forsinket tilbakelevering, tilsvarende leien etter kontrakten. Et slikt krav bør imidlertid kunne avvises, idet leiers egenutbedring etter utløpsdato (med utleiers samtykke) representerer en avtale om mangelsutbedring og ikke forsinket tilbakelevering. Men også her kan det være rom for tvist både på juridisk og faktisk grunnlag. Søk bistand tidlig før tvisten er et faktum. 5

6 Recall: Sikker på at dokumentene dine ligger trygt? Er du helt sikker på at din virksomhets forretningskritiske dokumenter ligger 100 prosent trygt og helt utenfor rekkevidde av brann, vannskader eller tyveri? Er du også helt sikker på at dere ikke kan håndtere dette på en billigere og bedre måte? Hvis du svarer ja, kan du bla om til neste artikkel. Hvis ikke bør du lese videre. Møtet med Recall nærmer seg slutten. Jeg løsner navnelappen fra skjorten og rekker den mot salgs- og markedsdirektør Terje Gjøsæter: Kaster du denne for meg? Det kan jeg godt, svarer han, men smiler lurt: Men du vet det som står skrevet der ville vært borte i morgen. En annen type gull Blekk med 12 timers varighet illustrerer sikkerhetsnivået i den enorme lagerbygningen til Recall på Vestby. Man kunne kalle det et slags Follos svar på Fort Knox, men her er det et annet type gull som ivaretas: Norske virksomheters aller mest dyrebare dokumenter. Det samme finner man i de øvrige nordiske landene Sverige, Finland og Danmark. Vi har dokumenter fra bank og finans, historisk uvurderlige dokumenter fra det norske oljeeventyret og millioner av forretningskritiske dokumenter fra mer enn 4000 nordiske bedrifter, både i fysisk og digital form, forteller Gjøsæter. I Norden: Recall Sverige telefon: Recall Danmark telefon: Recall Finland telefon: Nybrottsarbeid Recall har ansatte og virksomhet i 24 land, er verdensledende innen arkivering, oppbevaring og behandling av dokumenter og etablerte seg i Norge i Mange virksomheter oppbevarer viktige dokumenter selv, og tar en stor risiko knyttet til for eksempel brann, vannskader og identitetstyveri. Det er nytt for mange at dokumenthåndtering kan outsources, sier Gjøsæter. Kommuner og fylkeskommuner er et godt eksempel på dette. Riksrevisjonen har avdekket store svakheter i norske kommuners dokumenthåndtering. Faren for tap av uerstattelig arkivmateriale var en viktig begrunnelse for arkivloven fra 1999 som skal sikre at bevaringsverdige arkiver blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for framtiden. Adm.dir. Andrew Kish peker på økonomiske gevinster: Hos oss er dyrebare dokumenter trygge, og vi kan samtidig gi våre kunder betydelige effektiviseringsgevinster og bedret arbeidsflyt rundt dokumenthåndteringen, sier salgs- og markedsdirektør Terje Gjøsæter (t.h.) og adm. dir. Andrew Kish i Recall. Nåla i høystakken Man kan tenke seg at det er lett å rote bort en pappeske når man har mer enn en million av dem. Det skjer ikke hos Recall. Sporingssystemer sikrer full oversikt. Dette gjør også at kundene har rask tilgang til sine dokumenter via webportalen de får som en del av pakken som Recall-kunde. Arbeidsflyten rundt dokumenthåndteringen blir rett og slett betraktelig bedre. Våre tjenester handler om langt mer enn bare lagring av dokumenter. Kundene får strømlinjeformet dokumenthåndteringer og oppnår effektivitetsog kvalitetsmessige gevinster ved at manuelle operasjoner erstattes av automatiske, sier Kish. Totalkonsept Recall er de eneste i Norge og i Norden som kan tilby en så komplett løsning: Ingen andre tar hele verdikjeden av tjenester fra dokumenthåndtering i sikre omgivelser til digitale kundesystemer til konsulentbistand som løfter kvaliteten på dokumenthåndtering og arbeidsflyt, sier Kish, som har stor tro på Recalls fremtidige vekstmuligheter: Stadig flere ser at kvaliteten på dokumentforvaltningen kan gjøres bedre av aktører som oss. En enkelt vannlekkasje kan sette bedriften på bar bakke. Samtidig må kostnadskontroll følge forretningsmessig vekst. Da bør man outsource det som ikke ligger til kjernevirksomheten, avslutter han. Recall er verdensledende innen arkivering, oppbevaring og behandling av dokumenter. Vi har betydelige stordriftsfordeler ved at vi har lokalene og innarbeidede systemer og rutiner. Vi kan håndtere dokumenter både sikrere og billigere enn bedrifter som gjør dette selv. Bare på lagring av papirdokumenter kan de fleste virksomheter spare mellom 20 og 50 prosent av kostnadene, sier han. Telefon:

7 Proplan: Timeføring som konkurransefortrinn Et brukervennlig timeføringssystem som lett integreres med ulike økonomi- og lønnssystemer har gitt Norsk Jernbanedrift et lukrativt nytt styringsverktøy. Helt nødvendig for videre vekst, sier prosjektleder Lars Søyland. Med løsningen fra Proplan har vi nå muligheten for å kunne ta ut løpende prosjektrapporter hvor påløpte, men ikke bokførte kostnader og inntekter er lagt inn. Dette gir helt andre styringsmuligheter enn rapporter som kommer 15 dager etter månedsslutt, forteller Søyland, som var innleid prosjektleder for Norsk Jernbanedrift. Forbedret styringsgrunnlag Timeføringen skjer i et nettbasert system som snakker i sanntid med prosjektstyring- og lønnssystemer. Dette gir både prosjektledere og ledelse en mulighet til å være i forkant og iverksette tiltak. Proplan Time ble integrert med økonomi- og lønnssystem fra Visma til en helhetlig løsning som gir et forbedret styringsgrunnlag, forteller Søyland. Proplan: Programvareleverandør av innen ERP, CRM, HR og Timefangst Dyktige konsulenter innen regnskap, lønn og logistikk Rådgivning, salg og implementering Anerkjente systemer fra Visma og Huldt & Lillevik Egenutviklede løsninger og integrerte bransjeløsninger 70 ansatte Kontor i Oslo, Stavanger, Sandefjord, Kristiansand og Haugesund Grunnlagt i 1991 Med liten kontroll vil timer som ikke føres være tapt for alltid dette problemet unngår de nå ved hjelp av Proplan Time. Proplans rolle som en rådgivende partner som forstår bedriftsprosesser har vært avgjørende. Nå har vi ett integrert system som gir oss den nødvendige kostnadskontrollen, og som er fleksibelt nok til å håndtere den sterke vekstfasen Norsk Jernbanedrift er inne i. Enkelt verktøy for kompliserte prosesser Vi ville ha maksimal kontroll på maskintid, Utviklingssjef Svein Fagerland har implementert den nye versjonen av Proplan Time for Norsk Jernbanedrift. Det nye systemet gjør det mulig å enkelt registrere timene ute på jobb. ventetid, effektivitetsgrad og tilleggsarbeid knyttet opp mot faste kontrakter. Vi arbeider hele døgnet når det ikke går tog på linjene, så vi var ute etter et nettbasert system som alltid er oppe og tilgjengelig for timerapportering, sier Søyland. Vi bruker Proplan Time som grunnlag for lønn, prosjektrapportering, fakturaunderlag og elektroniske godkjenning av egenmeldinger og annet fravær. Systemet er brukervennlig og etter en 14 dagers innkjøringsperiode leverte 95 prosent av organisasjonen selv grunnlaget for lønnskjøringen, forteller daglig leder i Norsk Jernbanedrift Ernst Terje Jakobsen. Mer enn utviklingstimer er gått med til å videreutvikle siste versjon av Proplan Time. Vi kan etterkomme stadig strengere krav fra både SMB-markedet og større konsern, forteller utviklingssjef Svein Fagerland i Proplan. Investeringen gir positivt resultat på bunnlinjen Det er stor forskjell på å være proaktiv og reaktiv når det gjelder både prosjektstyring og økonomiske styringstall, sier Søyland. Vi er nå definitivt av den proaktive sorten, stadfester han. Investeringer i effektive og velfungerende administrative systemer gir raskt et positivt resultat rett på bunnlinjen. Proplan Time gjør det lettere for kundene våre å øke inntjeningen. Så enkelt er det, avslutter Fagerland. Norsk Jernbanedrift: Totalleverandør av jernbanetekniske tjenester Ingeniørtjenester Hovedkontor i Porsgrunn Innleid prosjektleder for Norsk Jernbanedrift Lars Søyland. 7

8 erate tilrettelegger for økt lønnsomhet Ved å samarbeide med oss kan kraftselskaper tilby for eksempel trådløs telefoni uten å ha hverken personell, kompetanse, systemer, avtaler eller ressursene til å drifte det selv, sier adm. dir. i erate, Ove Vik. Stadig flere kraftleverandører supplerer leveranse av strøm med tilbud om kommunikasjonstjenester. Mange gjør det ved hjelp av det Oslo-baserte selskapet erate. erate er både en leverandør av faktura- og driftsløsninger og en tilrettelegger for næringsvirksomhet mot aktører innen telekommunikasjon, kraft og finans. Vi bistår kundene med å få mer ut av eksisterende kundedatabaser, nye produkter på eksisterende faktura og for utvikling av nye produkter som bidrar til økt kundemasse Etterspørselen er god og vi har hatt solid vekst og lønnsomhet helt fra etableringen i 2005, forteller selskapets adm. dir. Ove Vik. erate tilbyr tilrettelegging for virksomheter som ønsker å tilby mobil-, bredbånds- og/eller IP-telefonløsninger. Som partner er vi svært kostnadseffektive og sikrer våre kunder lønnsomhet raskt, sier adm. dir. Ove Vik. Strøm og telefoni under samme «brand» Siden slutten av 2009 har erate satset tungt på å hjelpe kraftleverandører med å satse på mobil-, bredbånds- og/eller IP-telefonløsninger. Som tilrettelegger, eller «business enabler» som det gjerne kalles, kan selskapet hjelpe kraftselskapene med å minimere risikoen: Med vår hjelp kan kraftleverandører tilby telefoni markedsført under deres eget firmanavn. erate er «fabrikken» som leverer selve innholdet, men er ikke synlige mot sluttkunden. Kraftleverandøren kan konsentrere seg om salg og markedsføring. Virksomheter som samarbeider med oss kan dermed etablere seg som en aktør på telefoni uten å ha hverken personell, kompetanse, systemer, avtaler eller ressurser til å drifte det selv, forteller Vik. Vi har også systemer for billing og fakturering av kraft, og ikke minst gir vi muligheten til samfakturering, for eksempel av kraft og mobilt bredbånd på samme faktura. Fordelene ved å benytte erate som en partner på telefonisatsingen er mange, mener han: Vi har stor kompetanse og en bransjekunnskap kraftleverandørene ikke har. Det i seg selv gir et stort konkurransefortrinn for nye telefonileverandører. Vi har etablerte systemer, et solid apparat, et stort partnernettverk og et volum av operatører som gir nye kunder klare stordriftsfordeler blant annet gjennom lavere innkjøpskostnader. De får lave kostnader relatert til både oppstart og drift, og vil dermed også oppleve lønnsomhet raskt. Risikobildet ved å tre inn i telefonibransjen reduseres dramatisk, sier Vik. Kraftig vekst erate går så det suser, forteller Vik, som også er selskapets gründer: I 2009 økte vi topplinjen med over 50 prosent og doblet resultatet. Årsaken er velfungerende systemer for kundehåndtering og fakturering, samt solid tilvekst av nye kunder. Mange eksisterende kunder har også fått mersmak på våre tjenester og økt sine engasjementer, sier Vik, som ennå ikke har sett relle konkurrenter i markedet: Vi var først i Norge med vår spesialisering og selv om enkelte andre dekker deler av det vi tilbyr er det ingen som dekker hele vårt tjenestespekter og vår nisje. Vi er også tidlig ute i det svenske markedet, hvor vi etablerte oss i Målet er å bli en europeisk tilrettelegger innen telecom, kraft og finans, forteller han. Etterspørselen etter erates tjenester i kraftmarkedet er svært god, og Vik tror det vil fortsette: Vi har unik erfaring og kompetanse og skaper reelle gevinster. Det er fortsatt mange kraftaktører der ute som vil ha nytte av et samarbeid med oss. Vi har stor tro på satsingen og har satt et mål om å doble topplinjen i 2010, sier han, og legger til at aktører også utenfor kraft og mobilt bredbånd vil oppleve de samme gevinstene av et samarbeid med erate. Klokkertro på mobilt bredbånd En del kraftselskaper tilbyr telefoni allerede, men de aller fleste via fiberkabler. erate derimot har klokkertro på mobilt bredbånd. I følge Post- og teletilsynet har antall abonnementer på mobilt bredbånd økt med 88 prosent fra 2008 til Datatrafikken økte med 150 prosent. Folk bruker i stadig større grad mobilt nettbaserte tjenester via iphoner, ipoder og telefoner med Android-operativsystem. Bare i 1. kvartal i år mistet Telenor 7000 DSL-kunder, men økte kraftig på mobilt bredbåd, sier han. For virksomheter som vil etablere seg på telefoni er kostnadene som leverandør på trådløse og mobile nett langt lavere enn ved fiber. Man trenger jo ikke noe graving. Både sluttbrukere og de som selger tjenestene får det enklere, samt at leverandørene får kortere paybak og høyere margin, avslutter han. erate Postboks 192 Kjelsås, 0411 Oslo Mobil: (Ove Vik) E-post: 8

9 Amesto Translations: Hvor god er teksten egentlig? At grammatikken er i orden, er en selvfølge i oversatte tekster. Men har oversetteren også tatt hensyn til i hvilken sammenheng teksten brukes? Er målgruppen forskere innen et tungt fagmiljø, advokater som skal bruke teksten i en kontrakt eller er teksten rettet mot brukere av en mobiltelefon? Skal teksten nå sin målsetning, må nyansene i språket være med, samt målgruppens faguttrykk og eventuelle «stammespråk». Det mener salgssjef Roy Arve Garvik i Amesto Translations, et selskap som leverer oversettelsestjenester til norske selskaper som skal ut i verden med sine produkter og tjenester, samt internasjonale selskaper som satser i Norge. Amesto Translations oversetter blant annet all produktog programvaredokumentasjonen for selskaper som Nokia og Apple. Andre store oppdrag er rammeavtaler med en rekke advokatselskaper, departementer, direktorater, Hydro, Statoil m.fl. Å kunne kommunisere med utenlandske selskaper på et feilfritt språk, i mange tilfeller på deres eget morsmål, er viktig for at en bedrift skal fremstå som profesjonell. Dårlig språk eller misforståelser Amesto Translations er en del av Amesto Group AS Amesto Group er et nordisk konsern som jobber med: Outsourcing av regnskap og lønn Rekruttering og konsulentutleie Programvare for virksomhetsstyring Oversettelse og språktjenester Amesto Translations oversetter: Teknisk dokumentasjon Programvare Årsrapporter Avtaler/anbud Markedsføringsmateriale Nettsider Pressemeldinger Kontrakter Høy kvalitet i våre oversettertjenester, samt stor bredde i vår fagkompetanse, er vesentlige årsaker til at vi er blitt Norges klart ledende leverandør av oversettertjenester, sier salgssjef Roy Arve Garvik (t.h.) i selskapet Amesto Translations. Her sammen med daglig leder Arne Austrheim og produksjonssjef Janne Olsen. som følge av uklart språk kan i verste fall føre til at bedriften mister kontrakter, sier Garvik. Hvilket «nivå» skal teksten være på? I en tøff global konkurranse er det imidlertid ikke tilstrekkelig at bare grammatikken er på plass. For å lykkes bør den oversatte teksten ligge tett inntil språket som målgruppen snakker eller er vant til å lese, mener Garvik. Mange selskaper har bestemt at de ikke trenger oversettelsestjenester fordi engelsk er valgt som konsernspråk, men hvilket nivå av det engelske språk snakker vi da om? Skal leseren føle at du virkelig snakker til ham eller henne, må du som avsender benytte deg av nyansene i språket, bruke den fagterminologien og det såkalte «stammespråket» som mange bedrifts- og organisasjonskulturer preges av. Det betyr at hvis en franskmann eller en tysker skal lese den engelske teksten din, holder det kanskje med engelsken du lærte på skolen, kanskje supplert med ulike språkverktøy som kan lastes ned på PC-en. Det skyldes at franskmannen eller tyskeren trolig ligger på samme «språknivå» som det du gjør. En annen nøyaktighet i språket kreves om teksten skal leses av personer med engelsk som morsmål, og på dette nivået befinner de færreste nordmenn seg, mener Garvik. Morsmålsprinsippet For å kunne levere tekster på dette skyhøye nivået har Amesto Translations innført et hellig «morsmålsprinsipp». Det innebærer at samtlige tekster som skal oversettes til et fremmedspråk, skal oversettes av en person som har dette fremmedspråket som sitt morsmål. Derfor har Amesto Translations alliert seg med en rekke partnere i flere land. Selv om vi bare er 33 personer her i Norge, alle med sterk språkkompetanse, benytter vi oss av nærmere 250 frilansere og drøye 10 partnere som dekker alle verdensdeler. De aller fleste av våre samarbeidspartnere har igjen sitt eget nettverk, så i realiteten er nettverket vårt enormt. Det gjør at vi kan ta oversettelsesoppdrag på absolutt alle språk, og faktisk har vi aldri sagt nei til et oppdrag pga. språkkombinasjon, sier Garvik. I tillegg til oversettelsesoppdrag bistår Amesto Translations med å produsere gyldige dokumenter som skal brukes i utlandet. Det innebærer riktig brevpapir, offentlige stempler og andre verifikasjoner, som kan være aktuelt ved for eksempel vielser og bolig- og eiendomskjøp i utlandet. 9

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon Nr 10 / 2010 3 Step IT AS: Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon IT er essensielt for bedriften, men oppfattes ofte som et logistikk- og kostnadsmessig mareritt å administrere. Dels dreier

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

En virkelig komplett IT-leverandør

En virkelig komplett IT-leverandør Nr 2 2007 Morgendagens IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 32 ledende IT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IT-løsninger. Systec suksess

Detaljer

Viser muskler i Norden

Viser muskler i Norden Nr 06 / 2008 Mirror Accouting: Viser muskler i Norden Lindorff Accounting skiftet i sommer navn til Mirror Accounting. Dette var et ledd i en større endringsprosess i firmaet. Mirror Accounting har vunnet

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no Nr 09 / 2009 Internasjonal utvikling med Norconsult Norconsult har lang erfaring fra internasjonalt arbeid, med oppdrag i over 150 land de siste 50 årene. Nå styrkes satsingen med Young Professionals,

Detaljer

Markedslederen på webchat byr på økt salg og positivt omdømme: ROI på 1000% og mer fornøyde kunder

Markedslederen på webchat byr på økt salg og positivt omdømme: ROI på 1000% og mer fornøyde kunder Nr 6 / 2009 Markedslederen på webchat byr på økt salg og positivt omdømme: ROI på 1000% og mer fornøyde kunder Virksomheter med edialog24 Chat melder om økt salg, intern effektivisering og fornøyde kunder.

Detaljer

Forbered deg i god tid

Forbered deg i god tid Nr 05 / 2010 Avslutning av næringsleieforhold: Forbered deg i god tid Advokatene i Brækhus Dege har stor ekspertise på spørsmål rundt næringsleieforhold. Brækhus Dege Advokatfirma DA har stor ekspertise

Detaljer

Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt?

Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt? Nr 4-2008 Brækhus Dege Advokatfirma: Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt? Mange nyskilte bedriftseiere får sjokk når den tidligere ektefellen med loven i hånd krever halvparten av selskapet. Konsekvensene

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Finn riktig dokument

Finn riktig dokument Nr 10-2007 Unik søkemotor for bedrifter: Finn riktig dokument Hvor ofte har du ikke lett etter et dokument som du vet er lagret ett eller annet sted i bedriften du jobber, og hvor ofte har du ikke måtte

Detaljer

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres.

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres. Nr 5-2006 En perfekt SAP-arbeidsplass En arbeidsplass der eiere og ansatte har de samme kriteriene for en perfekt arbeidsplass, skaper gode resultater. Konsulentselskapet Pearl Consulting drives og eies

Detaljer

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER Nr 3-2005 Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus SAP supermenn Via bransjens mest erfarne SAPkonsulenter, implementerer og utvikler vi systemer som gir

Detaljer

Regnskap&Lønn I NETTSKYEN. NetLedger. 10 år i nettskyen. Et temabilag fra. i NetLedger AS. endres. Christine Schie

Regnskap&Lønn I NETTSKYEN. NetLedger. 10 år i nettskyen. Et temabilag fra. i NetLedger AS. endres. Christine Schie Regnskap&Lønn Christine Schie Ny administrerende direktør i NetLedger AS I NETTSKYEN Et temabilag fra NetLedger Les mer på side 2 Partner Thore Kleppen KPMG Regnskapsbransjen må endres 10 år i nettskyen

Detaljer

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Nr 8-2006 Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Arbeidsmarkedet har eksplodert de siste årene. Det skaper nye utfordringer for arbeidsgivere som på grunn av manglende tilgang til kvalifisert

Detaljer

Systemer for noen og enhver

Systemer for noen og enhver Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Bedriftsøkonomi 6. utgave - Ekstern kompetanse: SNEKRER ERP SELV: Forsinket årsregnskap: Unngå straffeskatt Notar legger til bransjemoduler Én av ti må svi

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD:

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Nr 2-2005 Mot toppen Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Bergenseren har aldri manglet ambisjoner og stolthet. I Bedriftprofilen kan du lese om 22 stolte og ambisiøse bedrifter som

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 Bedriftsøkonomi Implementering av datasystemer: Bedre stykkevis og delt Enterprise Resource Planning: Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 5. utgave - oktober 2007 Man vet mye mer om salg,

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer