BYGGFAGBLADET. God jul og godt nytt år! Sjølyststranda: TAK OVER TAK TOMMELEN OPP FOR 90 GIPS GLOBAL PENDLING BASFORUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGFAGBLADET. God jul og godt nytt år! Sjølyststranda: TAK OVER TAK TOMMELEN OPP FOR 90 GIPS GLOBAL PENDLING BASFORUM"

Transkript

1 BYGGFAGBLADET 1/2007 NR BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører Sjølyststranda: TAK OVER TAK TOMMELEN OPP FOR 90 GIPS GLOBAL PENDLING BASFORUM God jul og godt nytt år! 1

2 BYGGFAGBLADET 3/2008 BYGGFAGBLADET REDAKTØR: Egil Mongstad ADRESSE: Grønland 12, 0188 Oslo TELEFON: TELEFAKS: E-POST: WEB-ADR.: ÅPNINGSTIDER Mandag - torsdag kl mai sept. kl Fredag kl REDAKSJONSKOMITÉ Egil Mongstad (ansv. red.) Ken Gordon Solfjeld Pål Austad Solfjeld Per E. Aurland Svein-Dagfinn Vestheim Bjørn Larsen Mikal Olechnowicz Thomas Rustestuen GRAFISK PRODUKSJON Gjerholm Design AS FORSIDEFOTO Vinternatt FORSIDEFOTO TATT AV: Rolf Sogge - redigert av Bård Sogge ISSN avleder Ryggrad er ikke noe som kirurgen kan gi deg. Leder HVORDAN SKAL DE TILLISVALGTE HÅNDTERE PERMITTERINGER? Det kan virke som måten permitteringer blir gjennomført på i disse tider foregår veldig mye på bedriftenes premisser, der det blant annet tas lite eller ingen hensyn til enkeltindividet. Var dette intensjonene bak opprettelsen av Hovedavtalen mellom LO-NHO der dette tema er avtalt i paragraf 8? Tror ikke det. Det står i Hovedavtalens 8-1 punkt 3 Ved permittering kan ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for bruk av rullerende permittering. Dette er etter undertegnedes oppfatning det eneste som står svart på hvitt som saklig grunn. Utover det er det noen unntak som kan være-sosiale forhold, økonomiske forhold, deltagelse i akkordlag, osv. Så er spørsmålet hvordan klubb/tillitsvalgte opptrer når denne situasjonen oppstår? Foreningen har fått flere ytringer fra medlemmer som ikke er fornøyd med klubbens/tillitsvalgtes håndtering av dette i sin bedrift. Misnøyen har spesielt kommet til utrykk i de bedriftene som praktiserer ansiennitet i bedriften på hver byggeplass. Foreningen har en klar oppfatning av at intensjonene i hovedavtalens bestemmelser gjelder hele bedriften. Undertegnede vil ikke argumentere at dette er rettferdig, men dette er prinsippet som de tillitsvalgte skal ha best kontroll på. Bedriftsansiennitet på byggeplass gir bedriften, ved bruk av styringsretten, større kontroll ved flytting av håndverkerne i bedriften. For å unngå mye av denne misnøyen bør klubbstyrene/ tillitsvalgtutvalgene innkalle til medlemsmøter der dette blir behandlet. Undertegnede mener at dette burde vært obligatorisk. Ellers så har jeg mistanke om at bedriftene bruker avsluttet læretid som en buffert for lettvint å kvitte seg med folk. Det er ved flere tilfeller blitt skrevet ansettelseskontrakt med ny prøvetid på 6 måneder etter avlagt svenneprøve, noe som i følge norsk rettspraksis er ulovlig. Undertegnede har en mistanke om at bedriftene her forsøker å omgå ansiennitetsreglene, da de gjerne hevder at ansienniteten regnes fra den dag ansettelseskontrakten skrives, mens foreningen hevder at den regnes fra lærlingens første dag i bedrift, og ikke fra når eventuell ny ansettelseskontrakt skrives. Håper dette innlegget bidrar til at medlemmene, klubbstyrene/de tillitsvalgte og fagforeningen kan samlet takle disse utfordringene når det gjelder permitteringer. God Jul! Sammen er vi klokere. (Gammelt kenguru-ord) Hilsen Ken Gordon, leder STYRET Leder: Ken Gordon Solfjeld Nestleder: Jan-Åke Persson Sekretær: Bjørn Erik Karlquist Visesekretær: Svein-Dagfinn Vestheim Styremedlem: Pål-Richard Larsen Styremedlem: Bård Sogge Styremedlem: Bjørn Larsen Styremedlem: Pawel Motyka Styremedlem: Per-Olof Grönlund Studieleder: Hans Nordby Ungdomsleder.: Thomas Rustestuen 1. vararepr.: Mikal Olechnowicz 2. vararepr.: Leif Ivar Johansen 3. vararepr.: Pål Austad Solfjeld 4. vararepr.: Egil Mongstad Ryggen rak og blikket fritt...??? Byggebransjen er i ferd med å bli skandalisert av byggefeil. Enkelte av disse feilene har karakter av rene byggeskandaler. Det blir produsert syke hus som kommer til å påføre sine beboere varige skader som allergi, astma og andre alvorlige plager. At disse skandalene også koster samfunnet og enkeltpersoner milliardbeløp, gjør ikke saken bedre! Gå rundt i Oslo en vinterdag i regn eller sludd. Du vil helt sikkert se byggeplasser der isolasjon står åpen for vær og vind, så våt som en klut. Så kommer tømreren, mureren eller taktekkeren og lukker inn den våte isolasjonen, og skaper en helsebombe. Ofte ligger luftekanaler inne isolasjonen, og kan blåse mikrobene rundt i hele bygget. Bedriftsledelsen, prosjektledelsen, formannen og bygningsarbeiderne vet om skandalen. Alle disse har kompetanse nok til å vite hvilke konsekvenser dette kan få. Hvorfor holder vi kjeft? Det er ikkje berre bøddelen som gjer halslaus gjerning. (Gammelt gamalt nakkatjuvord) Egil Mongstad, redaktør 2

3 BYGGFAGBLADET 4/2008 ALLTID SOLOPPGANG Bjørnar Nilsen Sagens tann går sin gang hammerslag gang på gang tross finanskrise av sjelden rang tømrere i munter sang etter solnedgang, soloppgang Bjørnar Nilsen Som dere skjønner, egenkomponert av Bjørnar Nilsen, tømrer i Veidekke. Utfordrer Morten Normann, AF Skandinavia i neste nummer. 3

4 Kapittel 17 FAGFORENINGSKAMERATER Permittering - co to takiego Permittering - jest to czasowe odesłanie pracownika na urlop przez pracodawcę spowodowane brakiem zapewnienia ciągłości pracy i trudnościami występującymi w firmie. Permisjon - jest to urlop który bierze pracownik w porozumieniu z pracodawca na taki cel jak dalsza nauka,urlop macierzyński, bądź chorobowy lub inny,zależnie od sytuacji może być płatny jak i bezpłatny. Napiszmy cos więcej o permitteringu - jest to ostatnio dość popularny temat wśród polaków przebywających w Norwegii. Sytuacja na norweskim rynku pracy ulega w ostatnim czasie dużym zmianom i nie wiadomo jaki będzie rezultat końcowy. Wiele dużych i małych firm wysyła coraz częściej pracowników na permittering. Ten kto prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie Norwegii nie może sam sobie wystawić permitteringu. Pracodawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia pracownika o możliwości permitteringu minimum 2 tygodnie przed odesłaniem go na niego. Po otrzymaniu dokumentu,że jesteśmy odesłani na permittering musimy udać się do najbliższego oddziału NAV w rejonie w którym jesteśmy zameldowani. Możemy się udać zaraz po otrzymaniu dokumentu o permitteringu, ale nie póżniej niż w pierwszym dniu jak wchodzi w życie okres permitterowania. Dokumenty, które są niezbędne do pokazania w urzędzie NAV: 1. dokument stwierdzający wysłanie pracownika przez pracodawcę na permittering 2. akty urodzenia dzieci,jeżeli są poniżej 18 roku życia 3. kontrakt o prace 4. dokument stwierdzający ilość zarobionych pieniędzy za cały zeszły rok 5. karta podatkową oryginał cześć1 (del A) 6. ostatni odcinek pensji Przez pierwsza dwa tygodnie okresu permitteringu wypłaca pracodawca pelne 100% następne 3 dni są bezpłatne,a po tym okresie pieniądze są wypłacane jako tzw. dagpenger przez NAV który wylicza zależnie od wcześniejszych zarobków. Kto może otrzymać dagpenger? Każdy kto w ostatnim roku zarobił minimum koron,albo w ostatnich trzech latach zarobił minimum koron. Więcej szczegółowych informacji możemy uzyskać na stronie internetowej Permittering Permittering er midlertidig opphevelse av kontraktsforpliktelser mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Permittering etter varsel (vanligvis 14 dager) kan foretas ved driftsinnskrenkning eller driftsstans i en bedrift, men den permitterte har krav på å gjenoppta arbeidet når vanskelighetene er over. Permisjon er tjenestefrihet fra arbeid i begrenset tid. Arbeidstakere har gjerne rett til permisjon ved svangerskap og adopsjon og ved barns og barnepassers sykdom. Dersom den ansatte får lønn fra arbeidsgiveren under permisjonen regnes fraværet som lønnet permisjon. Dersom den ansatte ikke får lønn eller får lønn fra andre enn arbeidsgiveren, regnes fraværet som ulønnet permisjon. Enkelt forklart kan man si at permittering er en rett for arbeidstaker til fravær fra arbeidet, mens permittering er en rett bedriften har. Hva innebærer permittering? Permittering kan skje på grunn av innskrenkninger i bedriften. Hvis de blir permanente vil oppsigelse av arbeidstakeren være alternativet. Permittering innebærer et midlertidig opphør av arbeidsforholdet: Arbeidstakeren fritas midlertidig for sin arbeidsplikt, samtidig som bedriften fritas midlertidig for sin lønnsplikt i et nærmere angitt tidsrom. I permitteringsperioden vil arbeidsfor- 4

5 JULEEPISTEL BYGGFAGBLADET 4/2008 holdet mellom partene fortsatt bestå. Skal arbeidsgiver si opp eller permittere 10 eller flere ansatte, må han i god tid (om mulig senest to måneder i forkant) melde fra til NAV. De ansatte skal som hovedregel ha varsel om permitteringen senest 14 dager før permitteringen trer i kraft. Ved uforutsette hendelser er fristen to dager. Permitteringsvarselet må inneholde: Varselfrist Årsaken til permitteringen (saklig grunn) Permitteringens sannsynlige lengde (dersom det er mulig) Lønnsplikt under permitteringen I varselperioden før permitteringen trer i kraft, har arbeidstaker krav på lønn etter lov om lønnsplikt under permittering. Arbeidsgiveren plikter å betale lønn for en periode på ti fulle arbeidsdager ved hel permittering og ved minst 40 prosent reduksjon av arbeidstiden. Etter lønnspliktperioden er arbeidsgiver løst fra plikten til å betale lønn i inntil 30 uker innenfor en 18 måneders periode. Skyldes permitteringen brann, ulykke eller naturomstendigheter, gjelder ingen lønnspliktperiode. For å ha rett til dagpenger må du ha tjent mer enn kr i siste avsluttede kalenderår, eller eller minst kr i løpet av de siste 3 avsluttede kalenderårene. Hvor lenge kan du få dagpenger? Lengden avhenger av hvor høy arbeidsinntekt du har hatt i kalenderåret før, eller i gjennomsnitt i de tre kalenderårene før du fremmer krav om dagpenger. 104 uker ved arbeidsinntekt på minst kr (2 ganger folketrygdens grunnbeløp) 52 uker ved arbeidsinntekt lavere enn kr (2 ganger folketrygdens grunnbeløp), men høyere enn kr (folketrygdens grunnbeløp) Opplysninger som må være med i dokumentene når du søker om dagpenger fra NAV: Arbeidsforholdets start- og sluttdato Ukentlig arbeidstid Sluttårsak (dersom du har sagt opp selv som alternativ til å bli oppsagt grunnet innskrenkninger, må dette dokumenteres) Oppsigelsestid Dato for oppsigelsen Skattekort Del 1 (original) Eventuelle arbeidsavtaler og oppsigelser/ sluttattester fra alle arbeidsforhold de siste seks månedene Min borg er mitt fengsel (Et middelalderdikt) Min borg har murer av hard granitt Og gitter av jern som verner alt mitt Ingen kan trenge inn Mine vollgraver er både dype og brede Slanger og utysker lever der nede Ingen kan trenge inn I kjelleren ligger borgens kloakk Det lukter ille i min gemakk Ingen kan trenge inn Jeg kneiser stolt og høyt på mitt bygg Og roper til verden: Her er jeg trygg Ingen kan trenge inn Der ute venter de mange som vet Intet kan vernes i evighet Ingen kan trenge inn Jeg roper høyt bak mur og stengsel; Min borg, min borg når ble du mitt fengsel Ingen kan trenge ut eller inn Egil For mer informasjon se også 5

6 INTERVJU Tak over tak bidro i stor grad til at vi kunne overlevere bygg A-3 (bakgrunnen) to og en halv måned før tiden, og med reduserte kostnader, sier anleggsleder Hans Halse og tømmerformann Ivar Jeremiassen. Foto: Ole R. Paulsen/prosjektet. Ikke en vanndråpe kom inn i bygget ette Foto: Ole R. Paulsen/prosjektet Sjølyststranda: TEKST: Ole R. Paulsen TAK OVER TAK SPARTE TID, PENGER OG SYKEFRAVÆR Vannskader før tett bygg, med påfølgende utbedringer og forsinkelser, er et av de store problemene i byggebransjen. Mye tid og arbeid brukes på provisoriske tetninger og løsninger i tømmerfasen. Og problemene blir større jo større areal det er på bygget. Da råbygget på Bygg A-3 på Sjølysstranda nærmet seg tømmerfasen, begynte anleggsleder Hans Halse og tømmerformann Ivar Jeremiassen å prate sammen om hvordan de skulle sikre seg mot vannskader. - Erfaringsmessig visste vi at det ville komme, og her hadde vi et boligbygg på ti etasjer og en relativt komplisert takkonstruksjon, som ikke ville bli tett før det hadde gått kanskje seks uker. Vi bestemte oss derfor for å prøve med tak over tak, forteller Hans Halse. I løpet av tre dager hadde Bautas montert komplett tett tak over bygget, fastspent og sikret mot vær og vind. Kostnaden ble totalt, med montasje og leie i ni uker, om lag kroner. Anbefales: Hans og Ivar nøler ikke med å anbefale andre byggeplasser med kompliserte takkonstruksjoner å vurdere tak over tak. - Her er det tid og penger å spare for alle fag i fasen frem til tett bygg, og et triveligere arbeidsmiljø er ekstra bonus, sier Hans Halse og Ivar Jeremiassen. Foto: Ole R. Paulsen/prosjektet 6

7 BYGGFAGBLADET 4/2008 Tømrer og Byggfagforeningen r at tak over tak var montert. Sparte tid og penger Bygg A-3 ble overlevert til Veidekke Eiendom to og en halv måned før tiden og Hans og Ivar har regnet ut at 30 prosent av denne innsparte tiden skyldes at de fikk opp tak over tak. - Bare på egne tømrere har vi spart inn en betydelig sum. I tillegg kommer alle de andre fagene, samt besparelser på materiell som holdt seg tørt i hele byggetiden og kostnadene ved å rigge opp provisorier og suge opp vann. I tillegg har byggherren spart penger ved å få bygget levert før tiden, mener Hans og Ivar. - Vi har fått bedre kvalitet på bygget, vi har spart materialer, tørking og venting. Det har vært behagligere å jobbe for guttene og vi har hatt lite sykmeldinger. Fraværet var nede i tre prosent ved årsskiftet. Taket var lett å sette opp; to mann i tre dager og to dager til nedmontering. Vi kunne ha alle sjakter åpne oppover for gjennomføring av ventilasjon og rør. Vi hadde badekabiner som var emballert og emballasjen kunne fjernes med en gang tak over tak var på plass. De tekniske entreprenørene hadde da fri adgang til alle kabinene, noe som var en stor fordel, mener Ivar Jeremiassen. Krever plass og planlegging Noen ulemper følger det med tak over tak. Det krever stor plass ved montering. Og det kreves mer planlegging med tanke på innfesting av stillaset som taket står på. - Vi var sent ute og da ble det mer innfestingspunkter og ombygging av stillaset enn nødvendig. Det er en viss risiko med tak over tak under kraftige vindforhold, men det var ok i Oslo. Tak over tak er mest aktuelt hvis bygget har en takkonstruksjon som det tar lang tid å få tett. Har man en enkel takkonstruksjon så blir det en vurderingssak. HUSKELISTE VED PERMITTERING 1. Hovedregelen ved permitteringer er: Sist ansatt, -først permittert. Denne regelen gjelder i hele bedriften, innen den enkeltes faggruppe/arbeidsområde. ("under ellers like vilkår"). Tillitsvalgte skal alltid kreve fremlagt lister over ansatte, med ansettelsesdato, sortert på faggruppe. Tillitsvalgte undersøke om lista er korrekt og om den enkelte er plassert i riktig faggruppe/kategori. 2. Når dette er gjort (og først da) er det tid for å drøfte eventuelle unntak. Unntak kan være: Sosiale forhold, økonomiske forhold, deltakelse i akkordlag og evnt. annet(?) 3. Det er viktig at evt. unntak skrives i protokollen i drøftelsesmøtet, slik at det er åpenhet rundt det som klubben/tillitsvalgte har gjort. 4. Sørg for god informasjon! Permittering blir det ofte blir konflikt av. Det gjelder den enkeltes arbeidsinntekt! 5. Det skal foretas særskilt vurdering ved evt. permittering av tillitsvalgt: Hovedtillitsvalgt, klubb tillitsvalgt og fungerende HMS valgt. PERSONLIG HUSKELISTE Husk å ordne dine finansielle forhold ved permittering for eventuelt hjelp (for eksempel bank hvor du har lån. ) Dagen du går ut i permisjon (14 dager etter mottatt permitteringsvarsel) må du straks kontakte ditt lokale NAV-kontor for å melde deg ledig og søke dagpenger. Du må medbringe: Skattekort, fødselsattest for barn under 18 år, skriftlig bekreftelse/permitteringsvarsel), pass (kun hvis du ikke er norsk statsborger). PERMITTERING ER EN MIDLERTIDIG ORDNING I permitteringsperioden består arbeidsforholdet og det er en forutsetning at arbeidstakeren skal begynne å jobbe igjen. SAKLIG GRUNN For at en arbeidsgiver skal kunne benytte permitteringer kreves det en saklig grunn. Dette kravet som følger av rettpraksis er tatt med i en rekke tariffavtaler, bla i hovedavtalen mellom LO og NHO 8-1 nr 1 der det slås fast at permittering kan benyttes "når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften". PERMITTERINGSVARSEL I permitteringsvarselet kan permitteringstiden angis, men dersom arbeidsgiver ikke vet hvor langvarig permitteringen vil bli, kan du permitteres på ubestemt tid. Maks lengde for permittering er 30 uker. OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER Dersom arbeidsgiver sier opp en arbeidstaker som er permittert uten lønn, vil arbeidsgivers lønnsplikt inntre for oppsigelsestiden. Arbeidstaker vil være forpliktet til å utføre arbeid i oppsigelsestiden. Arbeidstakers rett til lønn er ikke avhengig av at arbeidsgiver har arbeid å tilby. OPPSIGELSE FRA ARBEIDSTAKER En permittert arbeidstaker som selv sier opp vil imidlertid ikke ha krav på lønn i den del av oppsigelsestiden som omfattes av permitteringen. Arbeidstaker kan med andre ord ikke "vekke til live" arbeidsgivers lønnsplikt ved å gå til oppsigelse ANSIENNITET VED OPPSIGELSE P.G.A. INNSKRENKNING Ved oppsigelse på grunn av innskrenkning/omlegging kan ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn. Hvis bedriften i forbindelse med innskrenkninger i arbeidsstyrken finner grunn til å fravike ansienniteten og de tillitsvalgte er av den oppfatning at dette ikke er saklig begrunnet, kan spørsmålet bringes inn til forhandlinger mellom organisasjonene. Hvis de tillitsvalgte innen 3 dager etter konferansen gir bedriften beskjed om at de ønsker slike forhandlinger, utstår det omtvistede oppsigelser inntil det har vært forhandlet mellom organisasjonene. I bygg/anlegg/offshore er fristen for å kreve forhandlinger 5 dager. 9-4 DRØFTELSER VEDRØRENDE OMLEGGING AV DRIFTEN Bedriftens ledelse skal så tidlig som mulig drøfte med de tillitsvalgte (arbeidsutvalget): - omlegginger av viktighet for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold, herunder viktige endringer i produksjonsopplegg og metoder. - sysselsettingsspørsmål, herunder planer om utvidelser og innskrenkninger. Er du usikker på noe om din permittering kontakt gjerne tillitsvalgte i din bedrift, eller Tømrer og Byggfagforeningen. Se gjerne også for oppdatert info. 7

8 REPORTASJE Global pendling: Mobil arbeidskraft skjer i mange former. En Campingplass i Ytre Enebakk samler mange skjebner fra ulike deler av verden. Fotojournaliststudent Lina Winge har latt Paul Dyson filosofere over sitt liv. Søndag kveld På en campingplass i Ytre Enebakk høres lyden av gitarklimpring. I en liten vogn som har sett sine bedre dager sitter Paul. Han har en hvit gitar på fanget og tonen fra There is a house in New Orleans blander seg med lyden av regnet som tapper på vogntaket. That s an easy one that one... Han kikker bort på meg, don t know if you know this one though... Han begynner på introen til Metallicas Nothing else matters. Paul Dyson bor på en Campingplass i Ytre Enebakk som består av ca. 30 vogner. i Norge lager han natursteinsmurer. Det er en del slike jobber i Norge, på grunn av naturen. Spesielt i områdene der han jobber nå, hvor private veier vakler på bratte skrenter. Sometimes a few of them get drunk, and it s a bit of shouting, which livens it up a bit, but no, I can t see how people would enjoy staying here. But we are all different I suppose. Got no TV, just sit and mock about with this. Paul er en pendler. Opprinnelig fra England, men nå bosatt i Pattaya i Thailand. Han er i Norge tre måneder av gangen kun for å jobbe. Han reiser dit det er arbeid. Bra betalt arbeid, og det er slik han har tenk og nå sitt mål: å pensjonere seg i Thailand ved fylte 50 år altså neste år. A lot of days I m working ten hours so by the time a get home, at 6 o clock, I ll cook some food, have a shower, and then have an hour on the guitar - or so. And then I want to go to bed. I try to get hours a week in. Han jobber for sin svoger Jan Hove Moens firma. For tiden jobber de på private hus i et område langs Mosseveien. Paul er bricklayer (murer). Her 8 Men i dag er det søndag og han har hatt fri, med andre ord han har bare jobba to timer. En kjapp tur fra Enebakk til Nordstrand. I engelsk bil? Yeah, but I got to be a bit careful because, you are OK for three months you can say you are visiting, but next year, because they ll get wise if I come again in it... How many times are you gonna come here for a holiday, if you know what I mean... Paul vil gjerne gjøre alt på lovlig vis, selv om det koster han litt ekstra. Gotta get a Norwegian car, get it taxed and insured for Norway, so it s all legal for Norway. Which is a shame really, cause it s a lot of money gone... But, nevermind... Campingplassen Plassen Paul bor på består av rundt tretti vogner, en buss og et fåtall hytter. Her er det pendlere fra Sverige, Danmark, men også fastboende. Knut er en av de som bor der året rundt, og som alltid har døra åpent for kaffebesøk, og middag en sjelden gang. Bortsett fra det er det vist ikke mye som skjer på plassen? Så uten kone, alene på en campingplass, hvordan er det egentlig? Boring. It s been boring for me this year. I don t like being on my own. But, there must be a lot of people here that enjoy it. Especially like Knut, or they wouldn t do it. But it wouldn t be for me. It s only because I m here working - getting as much money in the bank as I can. It s the best option, it s the cheapest option... But no. I couldn t sit here all the time - it would drive me crazy. Tilbakeblikk Paul har alltid jobbet som murer. Etter at han flyttet til Thailand fortsatte han å pendle til England for å jobbe, før arbeidsmarkedet bragte han til Tyskland, og nå Norge. Slik har han levd siden han var trettiåtte år, og ble skilt: My ex-wife had to have the house, cause she had the children, and I went to Germany and worked there for four years. During that time I would come back to England in the wintertime, to see the children. And so I started just living in rooms. That s how it started, and I ve been doing it ever since. But, I did do it when I was young as well. Before I met my first wife. With her I bought a house and everything. But it all

9 BYGGFAGBLADET 4/2008 T.v. er fastboende Knut som alltid har døra åpen for kaffebesøk, og middag en sjelden gang. went wrong and I ended up losing everything, and ended up back living in rooms again. Nå er Paul gift for andre gang, og siste, hvis det blir som han ønsker: I m doing a bit better this time... Not so bad, konstaterer han,. Getting better... But it s only cause I m getting older I think. You make a lot more mistakes when you are young you know... Fordi man ikke vet bedre? I don t know... You re just more reckless I think, when you are younger. You got more time, haven t you! You don t care so much - if something works out it works out. It s important for me now, really - that this marriage works, cause if it doesn t, I ll loose every thing. I m fifty next year, too old to start again.the work gets harder. Does in my game at least where I m lifting that heavy stone - doing them stone walls. Han reflekterer mer enn han fortviler. Det viktigste er tross alt å nå målet han har satt seg. But hopefully it will work out for me this time, and I can go in retire in the sun... ey? Pensjonstilværelsen i Thailand skal han forsørge med de ti utleierommene han har bygd på tomten sin i Pattaya. Refleksjon Sometimes I wonder if I ve done the right things over the years. Han fester blikket på meg: Just have fun if you can. Have fun, enjoy yourself. And if you are lucky and make some good money at certain times, be wise when you can. You can t do a lot more. You just got to meet a good man, like you! Jeg føler meg truffet. Jeg? Hva mener han jeg skal med en mann bortsett fra å få litt kos nå og da? Han fortsetter: Women. That s what I tell my daughter all the time: You just need someone good, one that works. Paul mener det er alt for lite guts blant unge folk for tiden. De jobber for lite mot langvarige mål. Tenker for kort. Han filosoferer litt høyt over hvordan det går ann og kun jobbe for det man trenger i øyeblikket. I ve been told, in this generation, things are changing. Not so many people are getting married now. And I don t blame them, it s not such a clever thing to do really. For hvorfor trenger man å gifte seg lenger? Trenger man familie, vil man ha barn, og hvorfor skal man gidde å binde seg til en person resten av livet? Times do change, konstaterer Paul. It was this taboo on it (then). Anyone that didn t get married, didn t have children, wasn t correct... But now, to spend even five years with one person is a long time... It s hard to find someone, that s perfect... Regnet øker Lyden overtar, så vi blir nødt til å snakke litt om været. Paul liker regnet. It keeps the cold away, when it rains like this. It keeps the temperature up. When this rain stops it s gonna be cold, and I don t want to much of that. I m gonna be gone. Men han kommer tilbake. I hvert fall en tur til. Før han pensjonerer seg. I ll be a happy man next year, if things go well... I ll come for 6 months next year, then I ve got a choice.then I can work when I want, just to help my children out. TEKST/FOTO: Lina Winge 9

10 ARTIKKEL Varslings- og Ytringsfrihetsprisen For året 2006 ble prisen delt mellom Ignacy Nieznaj og klubbleder Helge Larsen ved Karmsund Maritim AS. De to avslørte falske kontrakter og sosial dumping i firmaet Genfer Loyd, og utsatte seg for trusler både i Norge og i Polen. Juryen i Stockmanns Hammer har besluttet at det ikke vil bli utdelt pris for året Det betyr at vi setter kravene høyt, og at de som skal motta prisen må utføre handlinger som koster dem noe for å avsløre ulovlige/uheldige forhold i arbeidslivet. MØTE OM BYGGESKANDALER Kandidat for året 2008 Dersom dere vet om noen som dere mener har fortjent prisen Stockmanns Hammer for året 2008, så send inn ditt forslag til: Ettersom det ikke er kommet inn forslag for 2007, som juryen har funnet å godkjenne, har juryen besluttet å avholde et møte om fortielser i byggebransjen som fører til at byggefeil florerer i stort antall. For året 2005 fikk Pawel Motyka prisen for avsløring av falske kontrakter og sosial dumping i bedriften Inside Service AS. Denne bedriften var underentreprenør for AF Skandinavia AS ved bygging av Nytt Operabygg i Bjørvika. 10 Stockmanns Hammer Stiftelsen Byggfag Grønland 12, NO-0188 Oslo E-post: Telefon: TEKST/FOTO: Egil Mongstad Vi har stilt spørsmålet: Hvorfor holder vi kjeft? Et betimelig spørsmål ettersom vi alle vet om at det gjøres alvorlige feil som kan få konsekvenser for kjøperne. Alle har og kunnskaper nok til at vi forstår at disse feilene forårsaker syke bygg og store ekstrakostnader for samfunnet og for enkeltpersoner. Dette vil vi belyse!

11 BAS forum BYGGFAGBLADET 4/2008 Veidekke entreprenør (Trondheim) sammen med de tillitsvalgte/hms starta i slutten på 90-tallet, arbeidet med å gå vekk fra 120 cm gips på prosjektene. Oslo avdelinga i Region Øst, starta arbeidet med tilsvarende rundt år Utgangspunktet for å gå vekk fra 120 gips, er sikkert som vi alle veit reduksjon av belastningsskader, som det viktigeste poenget. Mindre spill er også et argument, samt plassering i bygget. Noe motstand var det til å begynne med, eks. mer skruing, c/c 45 cm stolper, 45cm isolasjo etc. Levrandører og produsenter var også skeptiske i utgangspunktet. argumentasjonen var lite etterspørsel, forandring av produksjonsutstyr etc. HMS delen veide tyngst, med mindre sykefravær på lengre sikt. I følge målekontorene har ivertfall overgangen til 90 gips ikke hatt noen betydning vedrørende oppmålt timelønn. Hvis vi tar for oss noe av vekten av platene er følgende fakta: 300 cm x 13 mm x 120 cm = 32,4 kg 240 cm x 13 mm x 120 cm = 25,9 kg 90 cm = 24,3 kg 90 cm = 19,4 kg Tok en prat med noen av gutta på Veidekke Oslo sitt prosjekt i Gladengveien 2 på Ensjø. Bjørnar Nilsen, med 20 år i bransjen, er entydig: Bare positivt sier han, lavere vekt pr. plate, spesielt når takhøyden er 3 meter. Mer håndterlig mao. og selvsagt HMS faktoren veier tyngst inn. Austin Esperum, tømrerlærling, er også enig i argumentasjon for 90 gips, han blir jo flaska opp framover, og ser positivt på at ting blir lagt til rette for mindre belastningskader på lengre sikt, og hjelpemidler for å lette arbeidet generelt. Det oppfordres ivertfall til klubber og HMS utvalg å få gjennomført overgang til 90 gips. Mange av de store entreprenørene henger fortsatt etter. Sverige og Danmark parkerte 120 gips for mange år sia, samt andre tunge løsninger. Når det gjelder utvendig gips, arbeides det med forslag rundt dette også. Samtidig venter vi på bedre løsninger vedrørende skrudrill (automatdrill). Gutta på Gladengveien 2 er ivertfall sikre: Tommelen opp for 90 gips i framtida! TEKST/FOTO: Svein D. Vestheim

12 OPPSLAGSTAVLA RUNDE ÅR 1. KVARTAL ÅR Einar Smestad Lars O. Strøm ÅR Harry E. Bergersen ÅR Jens Bråthen Helge Fossum Alf Gerhardsen ÅR Andor Heggedal ÅR Hans Bråthen Kjell Gabrielsen Ragnar Kleven ÅR Rolf Brustad Tore Eriksen Rolf Egil Olsen ÅR Terje Aune Hans Jørgen Elsner Kjell Sveen Henry Sørensen ÅR Vidar Eriksen Olav Flateland Jozef F. Jablonski Einar Tingvold ÅR Tor Olav Godokken Lars Johansson Knut-Erik Larsson Klaus Martin Vogler MEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT født død Arne Dyrud Håkon Lie God Jul Lene Berglund er ansatt som kontorsekretær på fagforenings- og målekontoret. Hun skal overta jobben etter Mette Boye. HUMOR ANNONSE GAP S K R Kastemerket A TT EN For mange år siden var en svensk politiker på besøk i India. Etter flere samtaler med Rajiv Gandhi, sa politikeren til sin kone, da han kom hjem: - Jeg må snarest skaffe meg et kastemerke! - Hvorfor det? ville kona vite. - Jo, i flere dager har statsminister Gandhi pekt på pannen min og sagt: "Det mangler noe der"! VIL DU KJØPE HYTTE PÅ BÆK? Stiftelsen Byggfag skal selge to hytter på Bæk/Nesset i Ås Kommune Det gjelder hytte 1 Knatten og hytte 3 Utsikten. Hyttene er ledige for kjøper 1. mars Takstpapirer kan fås ved henvendelsen til Stiftelsen Byggfag, v/ Egil på tlf eller til Medlemmer av Tømrer og Byggfagforeningen har forkjøpsrett på hyttene, til takst. Dersom det, mot formodning, ikke melder seg interesserte medlemmer innen 1. februar 2009, vil hyttene bli solgt til høystbydende. Hilsen Stiftelsen Byggfag, Styret 12

13 BYGGFAGBLADET 4/2008 Visste du at... SIGURD Hovedavtalens kapittel 5 omhandler valg av tillitsvalgte og antall? Rett og plikt til å velge tillitsvalgt Hvis bedriften eller arbeidstakerne krever det, skal det velges tillitsvalgte for de organiserte arbeidstakerne. Bygg/anlegg/offshore Ved hver bedrift skal det velges bedriftstillitsvalgt, eventuelt plasstillitsvalgt for de organiserte arbeidstakere hvis bedriften eller arbeiderne forlanger det. I hovedbyggfagene bør det i så fall velges plasstillitsvalgt. Hvis det av kommunikasjonsmessige årsaker viser seg å være behov for så vel bedriftstillitsvalgte som plasstillitsvalgte, kan partene på den enkelte bedrift inngå avtale om at det skal velges tillitsvalgte av begge kategorier. Definisjoner Plasstillitsvalgte er de tillitsvalgte som i hovedbyggfagene og i anleggsfaget velges av og blant de arbeidstakere som arbeider i den enkelte bedrifts tjeneste på vedkommende arbeidsplass. Bedriftstillitsvalgte er de tillitsvalgte som velges av og blant arbeidstakerne i bedriften som helhet (f.eks. klubbstyret). Antall tillitsvalgte Ved hver bedrift som har inntil 25 arbeidstakere kan det velges 2 tillitsvalgte. I hovedbyggfagene og anleggsfaget kan det ved hver arbeidsplass som har inntil 25 arbeidstakere velges 2 plasstillitsvalgte. Paragraf 5-2 finnes tabeller som viser hvor mange tillitsvalgte en kan ha dersom det er flere enn 25 arbeidstakere i bedriften. Dette var litt av innholdet i kapittel 5, når du nå tar frem hovedavtalen og blar opp på side 26 vil du også finne stoff om valgregler, arbeidsutvalg, valgperioder mm. Dersom du ikke er i besittelse av hovedavtalen kontakt fagforeningen å be om å få tilsendt et eksemplar. Jeg ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår. Kjært barn har mange navn, og nå er de i vinden som aldrig før. Profetene, spåmennene, analytikerne, de klarsynte, eller kanskje de klarsynte analytikere. De får spalteplass over alt, og vi hungrer etter mer nytt som vi kan håpe eller tro på. Nå leste jeg nettopp hva en tidligere analytiker mente og trodde, og han pleide å få rett også, det var ille. Men hvorfor "tidligere analytiker"? Ja ja, fint alibi hvis han tar feil. Tidligere, det ligger liksom i ordet. Jeg pleide å ha rett før, men... Enten det er boligpriser, aksjer, ledighet, renter, været eller snødybden til vintern, noen må jo få rett. Ja og så er det jo så fint og komme etterpå å si: "Hva var det jeg sa. Eller: "det forutsa jeg da..." Ikke noe vondt ment om den karen, nei tvert imot, han "hoppet av" og satset på familien isteden. Det likte jeg, det er det vel noen og en hver av oss som kanskje skulle tenke litt mer på også. Ja men det gjør vi jo nå, det er jo "GOD JUL" for søren! Men hvis det er slik at han er så flink til og forutsi hvordan det går med økonomi, ledighet og alt det der, hvorfor i all verden skal han da være så negativ? Jeg får sette`n på vent, og så for jeg komme tilbake til det om han er en likanes fyr når han kommer med et hyggeligere budskap. Ja for det hører liksom årstida til det synes nå jeg da...! 13

14 Pensjonistenes lille hjørne PENSJONIST- FORBUNDET - Trygghet og samhold mellom genrasjonene Norsk Pensjonistforbund er landets største pensjonistorganisasjon med over medlemmer. Som eneste pensjonistorganisasjon har vi forhandlingsrett med staten i trygdeoppgjør og drøftingsrett når deg gjelder saker som omhandler eldre på statsbudsjettet. Norsk Pensjonistforbund vil fremover skrive artikler i medlemsbladet. Vi er glad for å ha fått muligheten til, regelmessig, å komme med meninger om eldrepolitiske saker. Vi håper at våre synspunkter vil fange den enkelte lesers interesse. Den finansielle krisen bør gi flere sykehjem Arbeidsledigheten stiger som følge av den finansielle krisen. Særlig bygg- og anleggssektoren har fått merke at forbrukerne er mer forsiktige med sin kapital enn de har vært en periode. Den Norske Stat må foreta noen grep for å forhindre en for stor arbeidsledighet. Hva er vel bedre enn å bruke de ledige hendene til å ruste opp skoler, bygge sykehjem og ellers annet som er nødvendig. Pengene har vi (det har vi hatt lenge). Nå har vi arbeidskraften også. Det er bare å sette i gang. Vi kan forsikre myndighetene om at ingen sykehjemsplass skal stå tom og ubrukt. Til det er behovet for stort. Samhandlingsreformen Helse- og Omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen har lagt hele sin tyngde inn på å få til en samhandlingsreform mellom helseforetakene og kommunehelsetjenesten. Det er et prisverdig tiltak som vi ser frem til å se konturene av. Hvorfor dette ikke har skjedd på et langt tidligere tidspunkt skal jeg ikke spekulere i, men at samhandling burde ha vært en fanesak for enhver helseminister bør det ikke være tvil om. Samhandling er et gode for den enkelte bruker og for utnyttelse av kroner i systemet. Mangel på samhandling er i mine ører lik sløsing. Norsk Pensjonistforbund har ved flere anledninger tatt til orde for økt samhandling. Vi har billedliggjort problemstillinger i helsenorge med å vise til utskrivningsklare pasienter som ikke kommer ut av sykehuset fordi det mangler rehabiliteringsplasser eller sykehjemsplasser. Da er det jo vitterlig manglende samhandling. Jeg ser av dokumentasjonen til departementet at ekstra liggedøgn på sykehus koster 800 millioner kroner. Når vi i samme fremstilling også kan vise til at innskrivningsklare pasienter ikke kommer inn på sykehus fordi disse er fylt opp med utskrivningsklare pasienter så ser alle at det er behov for samhandling mellom helseforetakene og kommunehelsetjenesten. Verken Norsk Pensjonistforbund eller andre brukerorganisasjoner er direkte representert i arbeidet frem mot reformrapporten som skal foreligge til våren. Vi mener det hadde vært naturlig om vi hadde blitt tatt med all den tid flertallet av brukere av sykehus tilhører vår målgruppe. Når vi ikke er med har vi i hvert fall behov for å ha egne møter med ministeren underveis. Dette har vi, sammen med våre samarbeidspartnere i SAKO, signalisert og vi regner med å få positiv tilbakemelding på dette. Det snakkes mye om den ekspertgruppen som er i sving. Jeg tør minne om at den har sin kompetanse innen økonomi og juss. Litt snevert kanskje når floken som skal løses handler om finansiering, lovverket, organisasjon, kultur, kommunikasjon og elektronisk samhandling. Pensjonsreformen utsettes Arbeidet med utforming av regelverket for ny alderspensjon og relaterte ytelser er svært omfattende og tidkrevende. Regjeringen har derfor nå bebudet en utsettelse til 1. januar Norsk Pensjonistforbund har forståelse for, og synes det er klokt av regjeringen, å foreslå en utsettelse. Dette vil gi alle parter bedre tid. Det er avgjørende at pensjoner utbetales til rett id og med korrekt beløp til den enkelte. Regjeringen sier i Statsbudsjettet for 2009 at de vil bidra til fortsatt forsvarlig iverksetting av pensjonsreformen med tilstrekkelig tid til å gjennomføre de nye løsningene. Samtidig med øvrig utsettelse foreslås det å forskyve innføringen av regulering av løpende pensjoner til Løpende pensjoner vil dermed reguleres med lønnsvekst i perioden 1. mai 2010 til 1. mai 2011 i stedet for med gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst. Arbeids- og Inkluderingsdepartementet sendte i januar 2008 ut på høring forslag til ny alderspensjon i folketrygden med utkast til lovbestemmelser. Departementet arbeider med oppfølging av høringen og tar sikte på å fremme en lovproposisjon for Stortinget i fjerde kvartal Forbundet kommer til å holde seg meget godt orientert om utviklingen og følge den opp inn mot Stortinget. Vi er krystallklare i våre krav: Pensjonene til dagens pensjonister skal følge lønnsutviklingen og forhandlingsretten skal videreføres. Harald Olimb Norman Generalsekretær Norsk Pensjonistforbund 14

15 BYGGFAGBLADET 4/2008 I HISTORIENS LYS RASJONALISERING ER TIDAS MELODI TEKST: Hallvard Tjelmeland Den regjeringsepoken som ble innledet med regjeringa Gerhardsen i 1945 kom til å vare i 20 år, med et lite borgerlig mellomspill i Det var en periode med stor tru på arbeiderbevegelsens evne til å lede samfunnet. De største ambisjonene om virkelig å styre den økonomiske utviklinga gjennom direkte virkemidler ble oppgitt i begynnelsen av 50-tallet, men det overordnede målet for Regjeringas politikk var hele tida å drive fram en størst mulig vekst og en størst mulig velstand for alle. Da måtte alle kluter settes til, og produktiviteten måtte opp. Målet var å gjøre arbeidskrafta mest mulig produktiv for å få mest mulig økonomisk vekst ut av produksjonen, og her kom bygningsbransjen rett i skuddlinja både på grunn av den skrikende boligmangelen og på grunn av at denne bransjen var håpløst akterutseilt. Torolf Elster karakteriserte boligbygginga i tidsskriftet kontakt i 1949 som ( ) en håpløs sump. Så uoversiktlig, så tilbakeliggende, så fylt av ukontrollerbar småprofitørvirksomhet, at den på alle vis skiller seg ufordelaktig fra de fleste andre næringsgrener. Mens plan og rasjonalisering har støtt på en usynlig men ugjennomtrengelig mur, har spekulasjon og svartebørs og avtalebrudd hatt fritt spill. Nå var nok Elsters harde ord særlig grunnet i de vanskelige forhold på slutten av 40-tallet, men det er klart at eiendomskulturen de mange små arbeidsgivere og den håndverksbaserte virksomheten var en hinder for rasjonell drift i bygningsbransjen. Her blir tida omkring 1950 det avgjørende vendepunkt. Bygningsbransjen begynte å ta steget fra håndverk til industri. Industrialiseringa av bygningsbransjen i tida etter 1950 skjedde på flere plan. Det gjaldt utnyttinga av forskningsresultat, det gjaldt gjentaking av arbeidsprosesser (gjennom serieproduksjon, seksjonsbygging, ferdighusfabrikasjon) og en omfattende mekanisering i produksjonen, nye materialer lettet framføringa av bygga og aktivitetene i bygningsvirksomheten ble bedre samordnet gjennom endringer i prosjektering og eiendomsstruktur. Den økte tru på forskning i bygningsindustriens tjeneste kom blant annet til uttrykk i opprettinga av Norges Byggforskningsinstitutt i 1953 en institusjon som Bygningsindustriarbeiderforbundet vatr med på å starte. I protokollene kan vi avlese den nye tid etter hvert som det ble snakk om å akkordfeste arbeidet med nye materialer eller nå arbeidsgiverne ønsket reduksjoner i akkordtariffen som følge av mekanisering. (Fors. i neste nr.) FAGFORENING I OVER Klipp fra Tømrer og Snekkernes fagforenings 100-årsberetning, utgitt i INFO Hjelp gis av: JURIDISK FØRSTEHJELP Alle medlemmer av Tømrer og Byggfagforeningen kan motta gratis juridisk førstehjelp ved Advokat Rune Berg Ta kontakt med foreningen på telefon eller e-post: SØKNAD OM STIPENDER FRA STIFTELSEN BYGGFAG Søknader for året 2009 må være inne før utgangen av februar 09. Søknad sendes til: Stiftelsen Byggfag Grønland 12 NO-0188 Oslo Telefon: Faks: E-post: Styret INTERESSERT I Å LEIE HYTTENE PÅ FAGERFJELL I PÅSKEN 2009? Det kan bli rift om disse to hyttene i påsken, så vi må ha søknader inn før 1. mars Hvis det blir for mange søkere, vil det bli foretatt loddtrekning blandt som ikke har hatt hytte i påsken tidligere. Hilsen styret Stiftelsen Byggfag Stiftelsen Byggfag Stiftelsen Byggfag 15

16 Returadresse: Stiftelsen Byggfag Grønland Oslo BLAD B ANNONSE

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

www.youtube.com/watch?v=n_si6jg8-ds Nettbuss Travel A/S, sliter i nedgangstider og skal permittere 20 ansatte. Permittering Permittering Innebærer at bedriften ved driftsinnskrenkninger og driftsstans

Detaljer

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2 Tema Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold Side 2 1 Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring Permitteringer ved midlertidig behov for bemanningsreduksjoner Oppsigelser

Detaljer

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere?

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Når bedriftens oppdragsmengde minker slik at det ikke lenger er arbeid til å sysselsette samtlige arbeidstakere

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

Informasjonshefte ved permitteringer

Informasjonshefte ved permitteringer Informasjonshefte ved permitteringer Revidert 1. oktober 2009 1 Informasjonshefte om permitteringer Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering

Detaljer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer Opplysningene i denne brosjyren er basert på aktuelle avtaler og lover som var gjeldende i oktober 2008. Brosjyren finnes også i en nettbasert versjon på Fellesforbundets hjemmesider som vil bli oppdatert

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 17 (2001-2002) Ot.prp. nr. 17 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 5. oktober 2001, godkjent i statsråd

Detaljer

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse?

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Advokat/partner Jens Kristian Johansen e-post: jejo@grette.no, mob: 99 70 87 78 Advokat Vibeke Holm e-post: viho@grette.no, mob: 97 66 92 62 Når

Detaljer

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN»

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» Iwona Kilanowska, prosjektleder rådgiver BNL Prosjektets målsetting Utfordringer rundt

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (1999-2000)

Ot.prp. nr. 59 (1999-2000) Ot.prp. nr. 59 (1999-2000) Om midlertidig lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 2. juni 2000, godkjent i statsråd

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4.

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4. INNHOLD 1. Innledning 2 2. Former for medbestemmelse 2 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2 4. Tillitsvalgt 2 5. Tillitsvalgtes rettigheter og plikter 2 6. Arbeidsgivers

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

6 Steg du kan ta når hodet ditt er fullt eller renner over av tanker! - Få ting gjort! - Hvordan tømme hodet og rydde opp

6 Steg du kan ta når hodet ditt er fullt eller renner over av tanker! - Få ting gjort! - Hvordan tømme hodet og rydde opp 6 Steg du kan ta når hodet ditt er fullt eller renner over av tanker! - Få ting gjort! - Hvordan tømme hodet og rydde opp Ps husk at for å notere i PDF en og lagre det, så må du bruke adobe reader. Den

Detaljer

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida!

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Fagforeningsnytt Info nr.: 1/2016 5. februar 2016 JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Kompetanse i pasientopplæring

Kompetanse i pasientopplæring Kompetanse i pasientopplæring Perspektiv fra pasienter med erfaring fra pasientopplæring i hjertebehandling Dr. Margrét Hrönn Svavarsdóttir Førsteamanuensis NTNU Gjøvik, Seksjon for sykepleie og Universitet

Detaljer

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale?

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Tilflyttingsseminar i Bodø, okt. 2013. NAV EURES som rekrutteringspartner i Europa

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Tilflyttingsseminar i Bodø, okt. 2013. NAV EURES som rekrutteringspartner i Europa Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Tilflyttingsseminar i Bodø, okt. 2013 NAV EURES som rekrutteringspartner i Europa Hva er EURES? EURopean Employment Services Formelt samarbeid mellom EU

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser.

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. - Hvilke regler gjelder? Aml. 7-1 (1) 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg (1) I virksomhet hvor det jevnlig

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

Innhold i denne presentasjonen

Innhold i denne presentasjonen Hovedavtalen Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale? Oppbygging av PBL-As hovedavtale Innledning Medbestemmelse Arbeidsgivers styringsrett

Detaljer

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv.

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Prosjekt Perspektiver er et humanitært samarbeidsprosjekt mellom Bodø Mørkved Rotaryklubb

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6.

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6. Innhold Innledning... 2 Vilkår for bruk av prøvetid... 2 Har arbeidsgiver anledning til å forlenge prøvetidsperioden?... 2 Oppsigelse i prøvetid... 3 Oppsigelse i prøvetiden som er begrunnet i virksomhetens

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg!

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! 1 Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! Våre formål: å organisere alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde, - uavhengig

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

F A R S U N D. I can live anywhere as long as it s here FARSUND KOMMUNE FARSUND KOMMUNE

F A R S U N D. I can live anywhere as long as it s here FARSUND KOMMUNE FARSUND KOMMUNE Aluminium Casting, vinner av Årets Norske Ingeniørbragd 2011. Roger Cockroft CEO, Aluminium I can live anywhere as long as it s here Won t there be snow and polar bears? was all anyone said when I told

Detaljer

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring:

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring: Årsplan for 3.trinn Fag: Engelsk Skoleåret 2017 /2018 Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering 33-34 Everyday practice 35-38 Språklæring: samtale om eget arbeid med

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

Kort om omstilling og nedbemanning

Kort om omstilling og nedbemanning Kort om omstilling og nedbemanning TM dagen 19. januar 2009 Morten Bjerkhaug, advokatfullmektig HSH Ikke la dette bli deg Hvert år havner opp mot 1500 nye avskjeds- og oppsigelsessaker i rettssystemet.

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet

Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet KOLS-forverringer En spesiell utfordring Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet KOLS-forverring: definisjon. En forverring (eksaserbasjon) er økning av tungpusthet,

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 1 HVA ER PRIVAT AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor)

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV.

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Att: Rune Ytre-Arna Postboks 8019 dep. 0030 Oslo Deres ref: 200804809-/RYA Oslo, 14. oktober 2009 Vår ref: Dagny Raa /DOK-2009-02376 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS

Detaljer

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø Tema 11 SoMe-Strategi Steffen Kjønø Kommunikasjonsstrategi Intro Mitt oppdrag er å lage en sosiale medier-strategi for TRACK eller min egen kunde/arbeidsplass/firma. Dette skal også inkludere en enkel

Detaljer

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Delprosjekt 1 Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Anette Fosse 1,2 Margrethe Aase Schaufel 3 Sabine Ruths 1,2 Kirsti Malterud

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer