Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042"

Transkript

1 PRE Årsrapport 2012 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer

2

3 Innhold PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Leder 4 Årsberetning Resultat og balanse 8 Kontantstrømoppstilling 11 Noter 12 Revisjonsberetning 20

4 Kjære aksjonærer, Den europeiske gjeldsproblematikken vedvarte også gjennom 2012, dog med noe avtagende oppmerksomhet fra norsk presse sammenlignet med Den tyske økonomien forholdt seg stabil gjennom første halvdel av 2012 og var, i forhold til andre EU-land, mindre påvirket av de økonomiske vanskelighetene. Etter sommeren begynte derimot pilene å peke nedover også for Tyskland, og slik forventet falt landets bruttonasjonalprodukt ( BNP ) gjennom 4. kvartal. BNP-fallet endte på 0,5 %, den største nedgangen siden finanskrisen i , og førte til en samlet økonomisk vekst i 2012 på beskjedne 0,7 %. Dette sammenlignet med en BNPvekst på 3 % i 2011 og 4,2 % i Den økonomiske nedgangen i 4. kvartal 2012 var dog kortvarig, og den tyske sentralbanken tror på en moderat økonomisk oppgang i Sentralbanken peker samtidig på at eksterne økonomiske faktorer ikke legger til rette for etterspørselsvekst fra utlandet, da spesielt Europa. Etterspørselen etter tyske varer og tjenester innen euroområdet falt med 2,1 % sammenlignet med Nedgangen ble dog veiet opp av økt eksport til land utenfor Europa. Her ble det registrert en årsbasert eksportvekst på 8,8 % til EUR 471,7 milliarder. Totalt sett kunne Tyskland skilte med EUR milliarder i eksporterte varer og tjenester i 2012, en oppgang på 3,4 % sammenlignet med kvartal opplevde derimot markante eksportfall både i oktober og november. Tysk inflasjon endte på gjennomsnittlige 2,1 % i 2012, kun 0,1 prosentpoeng over den Europeiske Sentralbankens målsetning. Økt arbeidsledighet mot slutten av året Ujustert tysk arbeidsledighet var opp 0,1 prosentpoeng fra desember 2011 (6,6 %) til desember 2012 (6,7 %), for deretter å øke med hele 0,7 prosentpoeng inn i januar 2013 til 7,4 %. Analytikere og økonomiske eksperter hadde allerede i løpet av høsten 2012 fremlagt prognoser om økt arbeidsledighet gjennom årsskiftet og inn i 1. kvartal 2013, for deretter å stabilisere seg. Varierende grad av tillit til videre vekst Både ZEW- og Ifo-indeksen, indikatorer på økonomisk sentiment de kommende seks månedene hos henholdsvis tyske investorer / finansanalytikere og bedriftsledere, kunne vise til redusert sentiment frem mot sommeren 2012 for deretter å ta seg opp igjen. Begge indeksene avsluttet 2012 i en positiv trendkurve, men har i de påfølgende månedene i 2013 sett en ny tilbakegang. Både investorer, finansanalytikere og bedriftsledere er positive til videre tysk vekst, men er fremdeles engstelige for innvirkningen den pågående gjeldsproblematikken i EU har på Tyskland og landets økonomi. Ifo-indeksen falt 4,47 % i perioden desember 2011 til desember 2012, og endte på 102,5 poeng. ZEWindeksen gikk fra -21,6 poeng i januar 2012 opp til 23,4 poeng i april, og endte året på 6,9 poeng. Eiendomsmarkedet i Berlin fremdeles #1 i 2012 Til tross for at Berlin huser få store selskaper og har en av Tysklands høyeste arbeidsledighetsrater har byen med en befolkning på om lag 3,5 millioner brukt årene etter finanskrisen til å omdanne seg til Europas nye hovedstad. Berlin gikk forbi Roma som Europas tredje mest besøkte destinasjon allerede i 2010 (etter London og Paris), og har i tillegg hatt en jevn tilstrømning av unge småbarnsfamilier, teknologigründere og personer innen Tysklands mer kreative yrker. Interessen fra investorer har følgelig økt, og eiendomsprisene steget med om lag 31 % i perioden juli 2007 til juli Etterspørselen er størst blant leiligheter av høyere standard og med attraktiv mikrobeliggenhet. Gjennomsnittlig kjøpris i sentrum av Berlin er derimot kun EUR per m 2, om lag 275 % lavere enn gjennomsnittsprisen i London og 345 % lavere enn i Paris. 4 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

5 Porteføljestatus PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS ( PRE ) gjennomførte sin første porteføljeinvestering, Berliner Wohnwelten, mot slutten av 2010 med overtakelse 1. april Porteføljens 137 leiligheter var fordelt på flere separate eiendommer beliggende i bydelene Schöneberg, Zehlendorf og Wilmersdorf. Per utgangen av 2012 var investeringen avhendet i sin helhet, og samtlige 137 leiligheter var blitt videreformidlet til tyske kjøpere. Med salgsstart i juni 2011 endte total prosjekttid på snaue 1,5 år. PREs andre porteføljeinvestering, bestående av 239 enheter over m 2 i Köpenick utenfor Berlin, ble overtatt i desember Eiendomsmassen er planlagt totalrehabilitert, og det er i tillegg lagt opp til utbygging av 54 nye loftsleiligheter på til sammen m 2. Seksjonering og salg av leilighetene i det første av tre delprosjekter ble igangsatt umiddelbart etter overtagelse. Per utgangen av 2012 var det solgt 56 enheter, og ytterligere 40 enheter var reservert. I avtalen inngått mellom prosjektet og banken vedrørende byggelån ble det fra bankens side stilt krav om salg av 99 enheter innen utgangen av 2012 for å kunne trekke ned på byggelånet. Salgsprosessen har gått tregere enn ventet, og forvalter så seg dermed nødt til å be banken om en utsettelse på salgsmålet. I løpet av 1. og 2. kvartal 2013 har forvalter derimot kommet over alternative muligheter for avhending av Mittelheide-prosjektet, og det arbeides nå med flere mulige realiseringsalternativer. Selskap I løpet av senhøsten 2012 ble det av styrene i PRE og morselskapet PRE Bolig-Privatisering AS vedtatt å fusjonere de to selskapene. PRE har siden oppstarten i 2009 inngått i en konsernstruktur der PRE Bolig- Privatisering AS har fungert som mellomleddet mellom PRE og selskapsstrukturen i utlandet. Strukturen ble opprinnelig valgt for å muliggjøre ulike eiergrupper gjennom flere feeder-selskaper, men da PRE etter endte emisjonsrunder eide samtlige aksjer i PRE Bolig-Privatisering AS mente styrene det var uhensiktsmessig å ha to selskaper med lik funksjon i samme selskapsstruktur. Gjennomføringsmelding ble registrert i Foretaksregistrene i romjulen 2012, og PRE Bolig-Privatisering AS ble således fusjonert inn i PRE i en mor-datter fusjon. Fremtidige administrative kostnader til blant annet regnskapsfører og revisor vil reduseres betraktelig ettersom selskapsstrukturen nå inneholder ett selskap mindre. Forvalter og styret vil foreslå for selskapets generalforsamling å dele ut et utbytte på NOK 5,- per aksje, hvilket innebærer en samlet utbetaling på NOK Tobias Junge Daglig leder, PRE Management AS Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 5

6 Årsberetning for 2012 PRE BOLIG-PRIVATISERING (FEEDER) AS PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS ( Selskapet ) har som formål å investere i eiendommer i det tyske markedet som egner seg spesielt godt for seksjonering og salg til privatpersoner, mindre investorer eller andre relevante aktører. Selskapets forretningsadresse er i Oslo. Konsernet har et 100 % eiet datterselskap i Danmark som ble stiftet 1. desember 2010 som eierselskap for konsernets investeringer i Tyskland. Datterselskapet PRE Bolig-Privatisering AS er innfusjonert med virkning fra Sammen lignbare tall for fjoråret er ikke omarbeidet. Selskapet har en forvaltningsavtale med PRE Management BP AS for daglig forvaltning av porteføljen. Status investeringsprosjekter Konsernet gjorde sin første investering i desember Det danske datterselskapet PRE Bolig Privatisering 1 A/S kjøpte en attraktiv boligportefølje, Berliner Wohnwelten, med totalt 137 seksjonerte enheter fordelt på flere eiendommer. Porteføljen er beliggende i bydelene Schöneberg, Zehlendorf og Wilmersdorf i Berlin, Tyskland. Det totale areal er på m 2, kjøpspris eksklusive transaksjonskostnader var EUR 6,49 mill. og brutto direkteavkastning (yield) på kjøpstidspunktet var 8,03 %. Leilighetene var i generell god stand da de ble overtatt og det er kun gjort mindre oppussingsarbeider der det var nødvendig. Eiendommene ble overtatt den 1. april Investeringen ble finansiert med lån fra tysk bank på EUR 4,5 mill. tilsvarende 69 % av kjøpesummen. Salg av enkeltleiligheter ble påbegynt i juni Per var samtlige 137 leiligheter avhendet. Selskapet har i samarbeid med PRE EiendomsInvest Tyskland AS og PRE EiendomsInvest Tyskland II AS investert i selskapet PRE Mittelheide GmbH. Eierandel i selskapet var per ,04 %. PRE Mittelheide GmbH s eiendomsmasse består av 239 leiligheter, totalt m 2, er planlagt totalrehabilitert. I tillegg er det planlagt å bygge 54 nye loftsleiligheter på tilsammen m 2. Prosjektet består av historisk listede bygninger og oppfyller kriteriene som gir tysk sluttinvestor rett til skattemessig fradrag i sin inntekt. I tillegg mottar investor leieinntekter fra utleie og eventuell verdiøkning på leilighetene. Prosjektet er delt i tre delprosjekter. Seksjonering og salg av leilighetene i først delprosjekt ble igangsatt umiddelbart etter overtakelse. Per var det solgt 56 enheter, og ytterligere 40 enheter var reservert. Kjøpet av leilighetene samt rehabilitering av første delprosjekt er finansiert med lån fra tysk bank. I avtalen inngått mellom prosjektet og banken vedrørende rehabiliteringslån ble det fra bankes side stilt krav om salg av 99 enheter innen utgangen av 2012 for å kunne trekke på lånet. Salgsprosessen har gått tregere enn ventet og Forvalter så seg derfor nødt til å gå i diskusjon med banken. I mellomtiden har styret og forvalter arbeidet med alternative måter å avhende andre og tredje delprosjekt på, og det arbeides i skrivende stund med flere salgsmuligheter samt en endelig løsning med den involverte banken. Fremtidig utvikling Den europeiske gjeldsproblematikken vedvarte også gjennom Den tyske økonomien forholdt seg stabil gjennom første halvdel av 2012 og var, i forhold til andre EU-land, mindre påvirket av de økonomiske vanskelighetene. Etter sommeren begynte derimot pilene å peke nedover også for Tyskland, og slik forventet falt landets bruttonasjonalprodukt ( BNP ) gjennom 4. kvartal. BNP-fallet endte på 0,5 %, den største nedgangen siden finanskrisen i , og førte til en samlet økonomisk vekst i 2012 på beskjedne 0,7 %. Dette sammenlignet med en BNPvekst på 3 % i 2011 og 4,2 % i Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

7 Den økonomiske nedgangen i 4. kvartal 2012 var dog kortvarig, og den tyske sentralbanken tror på en moderat økonomisk oppgang i Tysk inflasjon endte på gjennomsnittlige 2,1 % i 2012, kun 0,1 prosentpoeng over den Europeiske Sentralbankens målsetning. Det er fremdeles god etterspørsel etter boliger som investeringsobjekt i Tyskland generelt og Berlin spesielt. Leiemarkedet har også utviklet seg positivt det siste året. Investert kapital i Berliner Wohnwelten er frigitt og kan reinvesteres i nye prosjekter. Selskapet søker etter egnede objekter og vurderer interessante investeringsmuligheter fortløpende. Redegjørelse for årsregnskapet Konsernregnskapet avlegges i euro da konsernets funksjonelle valuta og aktiviteter er i Tyskland. Morselskapets regnskap avlegges i norske kroner. I denne årsberetningen og noter vises derfor morselskapet i NOK og konsernet i EUR. Morselskapet Morselskapet hadde ikke driftsinntekter i Resultatet på negativt NOK 2,5 mill. skyldes i hovedsak kjøpte tjenester. Morselskapets likviditetsbeholdning var NOK 7,6 mill. per Morselskapet hadde på balansedagen en egenkapital på NOK 45,9 mill., tilsvarende 89,0 % av totalkapitalen.totalkapitalen for morselskapet på balansedagen var NOK 51,0 mill. mot NOK 57,5 mill. året før. Konsernet Omsetningen i konsernet utgjorde EUR 9,9 mill. Konsernets strategi er å selge ferdig seksjonerte leiligheter til tyske sluttinvestorer og inntektene kommer i hovedsak fra salg av konsernets eiendeler. Resultatet ble EUR 0,4 mill. Konsernets likviditetsbeholdning var EUR 7,0 mill. per Egenkapitalen på balansedagen var EUR 7,3 mill., tilsvarende 88,0 % av totalkapitalen. Totalkapitalen var ved utgangen av året EUR 8,2 mill. Verken morselskapet eller konsernet har ansatte og styret består av en kvinne og to menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet. Selskapets bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. I samsvar med regnskapslovens 3 3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse, med tilhørende noter fyldestgjørende informasjon om driften av Selskapet ved årsskiftet. Oslo, 14. juni 2013 Sign. Sign. Sign. Christina Sundby Marius Bruu Teodor Coucheron-Gautier Teigen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 7

8 Resultatregnskap PRE BOLIG-PRIVATISERING (FEEDER) AS MORSELSKAP KONSERN Tall i NOK Tall i EUR Noter Driftsinntekter 0 0 Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader 0 0 Lønnskostnader Varekostnad Andre driftskostnader 4, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Skatt på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Overføringer Avsatt til utbytte Overført fra annen innskutt egenkapital Overført annen egenkapital Overført fra overkursfond Sum overføringer 7 8 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

9 Balanse PRE BOLIG-PRIVATISERING (FEEDER) AS MORSELSKAP KONSERN Tall i NOK Tall i EUR EIENDELER Noter ANLEGGSMIDLER Finansielle driftsmidler Investering i datterselskaper Lån til tilknyttet virksomhet Andre finansielle anleggsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER 0 0 Varelager Fordringer 0 0 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 9

10 Balanse PRE BOLIG-PRIVATISERING (FEEDER) AS MORSELSKAP KONSERN Tall i NOK Tall i EUR EGENKAPITAL OG GJELD Noter EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 7, Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 0 0 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning til forpliktelser 0 0 Utsatt skatt Sum avsetning til forplikelser Kortsiktig gjeld 0 0 Lån fra kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sign. Christina Sundby Styrets leder Sign. Marius Bruu Styremedlem Sign. Teodor Coucheron-Gautier Teigen Styremedlem 10 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

11 Kontantstrømoppstilling PRE EIENDOMSINVEST TYSKLAND (FEEDER) AS MORSELSKAP KONSERN Tall i NOK Tall i EUR Noter Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter/ omregningsdiff Netto kontantstrømmer til operasjonelle aktiviteter A Kontantstrømmer til investeringsaktiviteter 0 0 Investeringer i tomter, bygninger oa driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler -1-7 Netto kontantstrømmer til investerings- 0 0 aktiviteter B Kontantstrømmer til finansieringsaktiviteter 0 0 Lån til tilknyttet virksomhet Lån fra kredittinstitusjoner Utbetalt utbytte/tilbakebet.innskutt EK Tilbakebetaling av overbetaling emisjon V Tilført ved fusjon Endring som følge av omregningsdifferanser Netto kontantstrømmer til finansierings aktiviteter C Netto endring i kontanter og kontant ekvivalenter A+B+C Beholdning av kontanter og kontantekv ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekv ved periodens slutt Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 11

12 Noter til regnskapet 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskaps standarder og god regnskapsskikk i Norge. Konsernregnskapet avlegges i EUR da konsernets funksjonelle valuta og aktiviteter er i Danmark. Anvendte regnskapsprinsipper i utenlandsk datterselskap er samtidig omarbeidet til god regnskapsskikk i Norge. Datterselskapet PRE Bolig-Privatisering AS er innfusjonert pr med virkning pr Fusjonen er gjennomført til regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet. Sammenlignbare tall for fjoråret er ikke omarbeidet. Det vises til note 3 for ytterligere informasjon om selskapene i konsernet. Inntektsføringsprinsipp Leieinntekter inntektsføres fortløpende for perioden de gjelder. Inntekter fra salg av eiendom inntektsføres når det er endelig opptjent. Eventuelt utbytte/utdeling fra datterselskap inntektsføres i samme periode som det avsettes i datterselskapene i den grad utbyttet representerer utdeling av opptjente resultater i eierperioden. I motsatt fall blir utbytte/utdeling bokført som reduksjon av anskaffelseskost på aksjene. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetningen til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Skatt Skatt kostnadsføres når den påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, som konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Selskapet har valgt å ikke balanseføre en eventuell utsatt skattefordel da det er usikkert om selskapet vil ha anledning til å benytte seg av denne. 12 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

13 Konsern Investeringer i datterselskaper er i selskapsregnskapet vurdert etter kostmetoden. Datterselskapet er konsolidert inn i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Konsernet bestod tidligere av PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS, PRE Bolig-Privatisering AS og PRE Bolig Privatisering 1 A/S (Danmark). I 2012 ble PRE Bolig-Privatisering AS innfusjonert i PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Nærstående Nærstående parter utgjøres av datterselskapet PRE Bolig Privatisering 1 A/S og PRE Management BP AS. PRE Management BP AS har inngått avtale om forvaltning av selskapene i konsernet. Transaksjoner mellom selskapene gjennomføres etter armlengdes priser. Transaksjoner mellom morselskap og datterselskap gjelder i all hovedsak renter på lån som er gitt fra morselskap til datterselskap. Valuta Konsernets funksjonelle valuta er EUR. Selskapet rapporterer derfor konserntall i EUR. Årsregnskapet for konsernet legges frem i EUR. For NOK-poster i konsernregnskapet er for balanseposter benyttet valutakurs 7,3410 NOK/EUR, per , og for resultatposter er det benyttet 7,4744 NOK/EUR, snittkurs for Omregningsdifferanser er ført direkte mot egenkapitalen. Kontantstrømoppstilling Selskapet har valgt å sette opp kontantstrømoppstillingen basert på den indirekte metoden. Note 2 Operasjonell og finansiell risiko Konsernets aktiviteter medfører ulik finansiell risiko. Operasjonell risiko er relatert til drift av eiendomsmassen i perioden den er i konsernets eie, samt til salg av selskapets eiendommer. Konsernets overordnede målsetning er å selge ut ferdig seksjonerte leiligheter med tilhørende leiekontrakter så raskt som mulig. Finansiell risiko er relatert til rentekostnad, leieinntekters stabilitet og forutsigbarhet, samt konsernets likviditet og finansielle fleksibilitet. Konsernets overordnede risikostyringsplan fokuserer på kapitalmarkedenes uforutsigbarhet og forsøker å minimalisere de potensielle negative effektene på konsernets finansielle resultater. Operasjonell risiko Konsernets eiendommer er driftet av profesjonelle eiendomsforvaltere med et klart skriftlig mandat om å engasjere nødvendig kompetanse og ressurser for å overholde lovmessige standarder. For å gjennomføre konsernets strategi har man inngått en samarbeidsavtale med en tysk eiendomsutvikler som har lang erfaring og spesialkompetanse innen privatiseringsprosjekter. Konsernet har inngått forsikringspoliser som dekker uforutsett fysisk skade på, eller tap av, forsikret eiendom som oppstår grunnet brann, vannskade og storm. Forsikringsordninger er inngått med anerkjente forsikrings selskaper. Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 13

14 Renterisiko Konsernet er eksponert for markedsrisiko relatert til renteendringer. Endringer i rentenivået kan påvirke fremtidige investeringsmuligheter. Valutarisiko Konsernets operative virksomhet skjer i Tyskland og rentebærende gjeld er i EUR. Nær sagt alle inntekter og kostnader er i EUR, hvilket medfører betydelig reduksjon av valutarisiko. Det element som utsettes for valutarisiko som følge av vekslingsforholdet EUR/NOK er konsernets egenkapital vurdert på gitte punkter i tid. Denne risikoen har ingen operativ konsekvens og er ikke dekket ved bruk av sikringsinstrumenter. Selskapets aksjonærer innehar dermed en valutarisiko knyttet til det (de) tidspunkt når investert kapital skal veksles til NOK. Det vil påvirke aksjenes fremtidige verdi. Note 3 - Datterselskaper / konsern Konsernet består av følgende selskaper: PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS (mor) og datterselskapet som følger: Land Eierandel/ stemmeandel PRE Bolig-Privatisering 1 A/S Danmark 100 % PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som formål å investere i fast eiendom i Tyskland gjennom sitt datterselskap i Danmark. Selskapet i Danmark investerer i og utvikler eiendommer for salg/ utleie i Tyskland. Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån ansatte, m.m. Det er ingen ansatte i selskapet og det er heller ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Selskapet kommer ikke inn under kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør NOK inkl. mva., herav NOK i andre tjenester. Konsernet Konsernet har ingen ansatte og kommer ikke inn under kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Godtgjørelse til styret utgjør EUR for Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør EUR inkl. mva., herav EUR i annen bistand. 14 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

15 Note 5 Andre driftskostnader Konsernet: Tall i EUR Forvaltnings-, forretnings-, og andre honorarer Markedsføringskostnader Andre driftskostnader Totalt Note 6 - Skatter Årets skattekostnad fremkommer slik: Tall i NOK Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Utsatt skatt 0 0 Skattekostnad ordinært resultat 0 0 Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Tall i NOK Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller 0-52 Endring midlertidige forskjeller 0 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28 % 0 0 Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Tall i NOK Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Tall i NOK Endring Fremførbart underskudd Fremførbart underskudd overdragende selskap ved fusjon Fremførbart underskudd overtakende selskap ved fusjon Sum Utsatt skatt/skattefordel Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 15

16 Konsernet: Konsernet er ikke eget skattesubjekt, og det er derfor valgt og ikke vise en spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag. Konsernets utsatte skatt stammer fra utsatt skatt i datterselskapene på EUR ,29. Årets skattekostnad rapportert for konsernet utgjøres av følgende: Tall i EUR Beregnet betalbar skatt norsk virksomhet 0 0 Endring utsatt skatt/skattefordel norsk virksomhet 0 0 Beregnet betalbar skatt utenlandsk virksomhet Endring utsatt skatt/skattefordel utenlandsk virksomhet Konsernets skattekostnad Note 7 - Egenkapital Aksjekapital og annen egenkapital Annen Overkurs innskutt Annen Tall i NOK Aksjekapital fond egenkapital egenkapital Sum Egenkapital Nedsettelse av overkursfond Utdeling av innskutt EK Fusjon Avsetning av utbytte Årets resultat Egenkapital Konsernet bestod tidligere av PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS, PRE Bolig-Privatisering AS og PRE Bolig Privatisering 1 A/S (Danmark). I 2012 ble PRE Bolig-Privatisering innfusjonert inn i PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. 16 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

17 Konsernet: Aksjekapital og annen egenkapital Annen Overkurs innskutt Annen Tall i EUR Aksjekapital fond egenkapital egenkapital Sum Egenkapital Nedsettelse av overkursfond Utdeling av innskutt EK Omregningsdifferanser Avsetning utbytte Årets resultat Egenkapital Note 8 - Aksjekapital, aksjonærinformasjon og eierstruktur Aksjekapitalen pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer , Eierstruktur: De 10 største aksjonærene i PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS pr var: Ordinære Stemme-/ aksjer eierandel Konekon AS ,75 % Helift AS ,89 % Rosinante AS ,48 % Klinikk Øyeblikk AS ,39 % Kjeveortopedene Bjørnaas AS ,37 % Rissa Kraftlag BA ,66 % O. Hogstad Holding AS ,64 % Kerso AS ,61 % Brødrene Mo AS ,59 % Pira Ann Jacobsen ,58 % Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 17

18 Note 9 Fordringer Andre fordringer Konsernet: Langsiktige fordringer Tall i EUR Lån til tilknyttet selskap Kortsiktige fordringer Tall i EUR Forskuddsbetalte kostnader Note 10 Bankinnskudd Tall i NOK Total likviditetsbeholdning pr Herav bundne bankinnskudd 0 0 Konsernet: Tall i EUR Total likviditetsbeholdning pr Herav bundne bankinnskudd 0 0 Note 11 Inntekter Alle konsernets inntekter knytter seg til salg og utleie av eiendom og er opptjent i Tyskland. Konsernets virksomhetsområder er salg av ferdig seksjonerte leiligheter med tilhørende leiekontrakter. Note 12 Store enkelttransaksjoner I løpet av 2011 etablerte PRE Bolig Privatisering 1 A/S i samarbeid med PRE EiendomsInvest Tyskland AS og PRE EiendomsInvest Tyskland II AS selskapet PRE Mittelheide GmbH. PRE Bolig Privatisering 1 A/S sin eierandel i selskapet var 10,04 % per Innbetalt egenkapital i selskapet utgjorde EUR I tillegg har PRE Bolig Privatisering 1 A/S gitt et lån til PRE Mittelheide GmbH på EUR 0,9 mill. 18 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

19 Note 13 Varelager Konsernet: Tall i EUR Eiendom 127 Sum varelager pr Varebeholdninger måles til kostpris etter FIFO-prinsippet eller nettorealisasjonspris, der denne er lavere. Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 19

20 20 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

21 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 21

22 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Kronprinsesse Märthas plass Oslo Design og produksjon:

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 14 Årsrapport 2014 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 5 Årsberetning 2014 6 Resultat og balanse 7

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Opportunity AS (Selskapet) ble stiftet 9. august 2007. Året 2010 er følgelig selskapets tredje

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

Porteføljeoppdatering - Desember 2014 PRE. PRE Bolig-Privatisering AS

Porteføljeoppdatering - Desember 2014 PRE. PRE Bolig-Privatisering AS Porteføljeoppdatering - Desember 2014 PRE PRE Bolig-Privatisering AS PRE Bolig-Privatisering AS ( PRE ) har som formål å investere i eiendom som egner seg spesielt godt til seksjonering og videresalg til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Sverresgate... 11 Triangelgården...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er NOK 10,16. Dette er første offisielle verdijustert egenkapital etter at Selskapet ble oppkapitalisert

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer