Årsrapport 2011 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042"

Transkript

1 PRE Årsrapport 2011 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer

2

3 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering AS ( PRE ). Derfor omhandler den første delen av rapporten PRE. Årsberetning, regnskap, kontantstrømoppstilling, noter og revisjonsberetning for PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS følger etter rapporten for PRE. Innhold Forvalters markedskommentar PRE Bolig-Privatisering AS Årsberetning Resultat og balanse 8 Kontantstrømoppstilling 11 Noter 12 Revisjonsberetning 18 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Årsberetning Resultat og balanse 22 Kontantstrømoppstilling 25 Noter 26 Revisjonsberetning 33

4 Forvalters markedskommentar 2011 Utfordrende år for Europa, men Tyskland holder stand Det politiske og økonomiske makrobildet i Europa har vært preget av stor urolighet det siste året. Gjeldsproblematikken i EU har ført til kraftig renteøkning på enkelte statsobligasjoner og restriktiv utlånsaktivitet fra europeiske banker. Tyskland, Europas største økonomi, kan overordnet sett fremdeles karakteriseres som relativt solid. I motsetning til den øvrige eurosonen forventes det tyske bruttonasjonalproduktet ( BNP ) å få en moderat vekst også i Den tyske BNP-veksten i 2011 endte på prisjusterte 3 %. I likhet med 2010 skyldtes majoriteten av denne veksten økt innenlandsk konsum og investeringer. Til tross for en svekket etterspørsel fra gjeldstyngede EU-land var tysk eksport robust også i For første gang ble det eksportert varer og tjenester for mer enn EUR milliarder, og eksportveksten fra 2010 endte på 11,4 %. Import fra utlandet økte med 13,2 % til EUR 902 milliarder, og handelsoverskuddet endte på EUR 158 milliarder. Tysk inflasjon ble 2,3 % i 2011, den største prosentvise veksten på tre år og 0,3 prosentpoeng over målsetningen til den Europeiske Sentralbanken. Inflasjonsveksten kommer hovedsakelig som følge av økte energipriser, som steg 10 % i løpet av Arbeidsledigheten fortsetter å falle Antall tyskere uten arbeid ble ytterligere redusert i løpet av 2011, og endte i desember på justerte 6,8 % eller 2,88 millioner personer. Tallet markerer en ny bunnotering for tysk arbeidsledighet siden gjenforeningen av Øst- og Vest-Tyskland. Gjennomsnittlig arbeidsløse personer gjennom 2011 var 2,98 millioner mennesker. Tilliten til videre vekst hentet seg inn igjen mot slutten av året Indeksen til det München-baserte Ifo instituttet har hatt en nedadgående trend i andre halvdel av 2011 som følge av den pågående gjeldsproblematikken i EU, men så en oppgang i desember og ut 1. kvartal Indeksen reflekterer markedssentimentet blant tyske industriledere, og lå i mars 2012 på 109,8 poeng. I desember var tallet 107,3. ZEW-indeksen, som kartlegger tyske investorers og finansanalytikeres økonomiske sentiment de kommende seks måneder, har i likhet med Ifoindeksen også sett et kraftig fall i store deler av 2011, men hentet seg inn igjen i løpet av 1. kvartal Sterke tall for tysk industriproduksjon i januar har gitt fornyet tillit blant analytikere og investorer, og konsensus tilsier at indeksens deltagere har tiltro til at økonomiske uroligheter i Europa ikke vil påvirke den økonomiske situasjonen i Tyskland i nevneverdig grad. Indeksen sto i -53,8 poeng ved utgangen av 2011, men har etterfølgende steget med 76,1 poeng og endte i mars 2012 på 22,3 poeng. Utfordrende eiendomsmarked I Tyskland har gjeldsproblematikken i Europa materialisert seg i form av et utfordrende utlånsmarked blant annet for eiendomsinvestorer, og transaksjonsvolumene på tyske eiendomsporteføljer har følgelig falt. Dette gjelder spesielt etterspørselen etter næringseiendom. Transaksjonsvolumene opprettholdes derimot til en viss grad av flere mindre transaksjoner av enkelteiendommmer samt håndplukking av attraktive eiendommer i større porteføljer. I tillegg har det forekommet enkelte porteføljesalg til sterkt rabatterte priser hvor kjøper er opportunistiske oppkjøpsfond. Det magre antallet porteføljetransaksjoner skyldes likeledes at pengesterke investorer sitter passive i påvente av en etterlengtet konklusjon på den 4 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

5 pågående europeiske statsgjeldskrisen. Investorer med appetitt og kapital til å kjøpe hele eiendomsporteføljer vil i mange tilfeller være pensjonsfond, forsikringsselskaper og andre institusjonelle aktører som enten kjøper eiendom uten lånefinansiering eller som grunnet sin høye grad av risikoaversjon enklere oppnår finansiering. Disse selskapene er således mindre berørt av strengere utlånspolitikk hos tyske banker, men er likeledes tilbakeholdne med å foreta større investeringer i hele eiendomsporteføljer. Berlin Markedet for boligeiendom i Berlin fremstår som attraktivt. Inntekt og kjøpekraft per innbygger, leienivå og eiendomspriser øker. På alle områder ligger Berlin på et lavere nivå enn de øvrige storbyene i Tyskland. Dette medfører at Berlins attraktivitet blant eiendomsinvestorer øker. Basert på en undersøkelse gjort av GSW i 2011 økte leienivået i gjennomsnitt 4,5 % fra 2009 til 2010 og 7,8 % fra 2010 til Det varierer imidlertid mye i de ulike distriktene. Økte leienivåer kombinert med lave eiendomspriser, økt tilflytning og økt inntektsnivå resulterer også i økt etterspørsel etter selveierleiligheter. Innbyggerantallet i Berlin vokser, særlig i yngre årsklasser og antall husholdninger. Nybyggingsaktiviteten har vært lav lenge, men har vist tegn til vekst det siste året. I løpet av de første ni måneder i 2011 ble det registrert over igangsettingstillatelser for nye leiligheter, mens innbyggertallet i den samme perioden økte med nesten Utviklingen forventes og fortsette fremover, og underbygger det gode sentimentet som oppleves i markedet for boligeiendom i Berlin p.t. Tobias Junge Daglig leder, PRE Management AS Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 5

6 Årsberetning for 2011 PRE BOLIG-PRIVATISERING AS PRE Bolig-Privatisering AS ( Selskapet ) har som formål å investere i eiendommer i det europeiske markedet som egner seg spesielt godt for seksjonering og salg til privatpersoner, mindre investorer eller andre relevante aktører. Selskapets forretningsadresse er i Oslo. Konsernet har et 100 % eiet datterselskap i Danmark som ble stiftet 1. desember 2010 som eierselskap for konsernets investeringer i Tyskland. Selskapet har en forvaltningsavtale med PRE Management BP AS for daglig forvaltning av porteføljen. Status investeringsprosjekter Konsernet gjorde sin første investering i desember Det danske datterselskapet PRE Bolig Privatisering 1 A/S kjøpte en attraktiv boligportefølje, Berliner Wohnwelten, med totalt 137 seksjonerte enheter fordelt på flere eiendommer. Porteføljen er beliggende i bydelene Schöneberg, Zehlendorf og Wilmersdorf i Berlin, Tyskland. Det totale areal er på m 2, kjøpspris eksklusive transaksjonskostnader var EUR 6,49 mill. og brutto direkteavkastning (yield) på kjøpstidspunktet var 8,03 %. Leilighetene var i generell god stand da de ble overtatt og det er kun gjort mindre oppussingsarbeider der det var nødvendig. Eiendommene ble overtatt den 1. april Investeringen ble finansiert med lån fra tysk bank på EUR 4,5 mill. tilsvarende 69 % av kjøpesummen. Salg av enkeltleiligheter ble påbegynt i juni Per er salgsinntekter for om lag 1/3 av leilighetene inntektsført. Per dags dato gjenstår kun et fåtall leiligheter. Det forventes at hele prosjektet er avsluttet i løpet av 3. kvartal Forvalter la frem et nytt investeringsprosjekt i 1. kvartal Sammen med PRE Eiendomsinvest Tyskland AS (46 %) og PRE Eiendomsinvest Tyskland II AS (46 %) ble det besluttet å kjøpe en boligportefølje, Mittelheide, i Köpenick, Berlin, bestående av 651 leiligheter. Selskapet ville med dette ha vært fullinvestert. Forhandlingene stoppet opp, men ble gjenopptatt i 2. kvartal Av ulike årsaker ble antall leiligheter som skulle selges redusert til om lag 30 % av det opprinnelige antallet. Kjøpekontrakt ble inngått ultimo september og overtagelse fant sted ultimo desember Investeringen er gjort gjennom selskapet PRE Mittelheide GmbH hvor PRE Bolig Privatisering 1 A/S totalt har investert EUR (egenkapital og lån). Eiendomsmassen bestående av 239 eksisterende leiligheter, totalt m 2, skal totalrehabiliteres. I tillegg er det planlagt å bygge 54 nye loftsleiligheter på tilsammen m 2. Total kostnadsramme for prosjektet inkl. kjøpspris for leilighetene er på om lag EUR 43 mill. Prosjektet er delt i 3 delprosjekter, og seksjonering og salg av leilighetene i første delprosjekt er påbegynt. Prosjektet består av historisk listede bygninger og oppfyller kriteriene som gir tysk sluttinvestor rett til skattemessig fradrag i sin inntekt. I tillegg mottar investor leieinntekter fra utleie og eventuell verdiøkning på leiligheten. Det er god etterspørsel etter denne type leiligheter som investeringsobjekt. Kjøpet av leilighetene samt rehabilitering av første delprosjekt er finansiert med lån fra tysk bank. Fremtidig utvikling Som følge av endringene i prosjekt Mittelheide oppnådde ikke Selskapet å bli fullinvestert i løpet av Selskapet vil fortsette sin investeringsstrategi og søke etter flere objekter som er egnet for privatisering. Til tross for at det politiske og økonomiske makrobildet i Europa har vært preget av stor usikkerhet i hele 2011 fremstår tysk makroøkonomi som relativt solid. Tyskland oppnådde en vekst i BNP på 3 % (prisjustert) i 2011 og det forventes en moderat vekst også i Det er fremdeles god etterspørsel etter boliger som investeringsobjekt i Tyskland generelt og Berlin spesielt. Leiemarkedet har også utviklet seg positivt det siste året. Redegjørelse for årsregnskapet Konsernregnskapet avlegges i euro da konsernets funksjonelle valuta og aktiviteter er i Tyskland. Morselskapets regnskap avlegges i norske kroner. I denne årsberetningen og noter vises derfor morselskapet i NOK og konsernet i EUR. 6 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

7 Konsernet Omsetningen i konsernet utgjorde EUR 5,48 mill. Konsernets strategi er å selge ferdig seksjonerte leiligheter til tyske sluttinvestorer og inntektene kommer i hovedsak fra salg av konsernets eiendeler. Resultatet ble EUR 0,4 mill. Konsernets likviditetsbeholdning var EUR 2,9 mill. per Egenkapitalen på balansedagen var EUR 7,1 mill., tilsvarende 68,7 % av totalkapitalen. Konsernets gjeld består i all hovedsak av gjeld til finansinstitusjoner. Gjelden er sikret med pant i eiendom som konsernet eier. Totalkapitalen var ved utgangen av året EUR 10,3 mill. Det ble ikke avlagt konsernregnskap i Morselskapet Morselskapet hadde ikke driftsinntekter i Resultatet på NOK 1,1 mill. skyldes i hovedsak kjøpte tjenester og finansinntekter. Morselskapets likviditetsbeholdning var NOK 11,2 mill. per Morselskapet hadde på balansedagen en egenkapital på NOK 52,77 mill., tilsvarende 97,1 % av totalkapitalen. Totalkapitalen for morselskapet på balansedagen var NOK 54,34 mill. mot NOK 51,68 mill. året før. Verken morselskapet eller konsernet har ansatte og styret består av én kvinne og to menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet. Selskapets bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. I samsvar med regnskapslovens 3 3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Etter Styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse, med tilhørende noter, fyldestgjørende informasjon om driften av Selskapet ved årsskiftet. Oslo, 6. juni 2012 Christina Sundby Marius Bruu Teodor Coucheron-Gautier Teigen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 7

8 Resultatregnskap PRE BOLIG-PRIVATISERING AS MORSELSKAP KONSERN Tall i NOK Tall i EUR Noter 2011 Driftsinntekter 0 0 Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader 0 0 Lønnskostnader Varekostnad Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat 676 Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Skatt på ordinært resultat ÅRSRESULTAT 421 Overføringer 0 0 Avsatt til utbytte 0 0 Overført udekket tap Overført annen egenkapital Overført fra overkursfond Sum overføringer 7 8 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

9 Balanse PRE BOLIG-PRIVATISERING AS MORSELSKAP KONSERN Tall i NOK Tall i EUR EIENDELER Noter 2011 ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler Investering i datterselskaper Andre finansielle anleggsmidler Andre investeringer Lån til tilknyttet virksomhet Lån til datterselskaper Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler 839 OMLØPSMIDLER 0 0 Varelager Fordringer 0 0 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 9

10 Balanse PRE BOLIG-PRIVATISERING AS MORSELSKAP KONSERN Tall i NOK Tall i EUR Noter 2011 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 7, Ikke-registrert aksjekapital Overkursfond Ikke-registrert overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning til forpliktelser 0 0 Utsatt skatt Sum avsetning til forplikelser 55 Annen langsiktig gjeld 0 0 Lån fra kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld 55 Kortsiktig gjeld 0 0 Lån fra kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 6. juni 2012 Christina Sundby Styrets leder Marius Bruu Styremedlem Teodor Coucheron-Gautier Teigen Styremedlem 10 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

11 Kontantstrømoppstilling PRE BOLIG-PRIVATISERING AS MORSELSKAP Kontantstrømmer til operasjonelle aktiviteter KONSERN Tall i NOK Tall i EUR Noter Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger 0 0 Nedskrivning av driftsmidler 0 0 Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter/omregningsdiff Netto kontantstrømmer til operasjonelle aktiviteter A 444 Kontantstrømmer til investeringsaktiviteter 0 Investeringer i tomter, bygninger oa driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler -7 0 Netto kontantstrømmer til investeringsaktiviteter B Kontantstrømmer til finansieringsaktiviteter 0 Lån til tilknyttet virksomhet Lån fra kredittinstitusjoner Lån til datterselskaper Netto kontantstrømmer til finansieringsaktiviteter C Netto endring i kontanter og kontant ekvivalenter A+B+C Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens slutt Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 11

12 Noter til regnskapet 2011 PRE BOLIG-PRIVATISERING AS Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskaps standarder og god regnskapsskikk i Norge. Konsernregnskapet avlegges i EUR da konsernets funksjonelle valuta og aktiviteter er i Danmark. Anvendte regnskapsprinsipper i utenlandsk datterselskap er samtidig omarbeidet til god regnskapsskikk i Norge. Konsernregnskap utarbeides fra og med regnskapsåret Sammenlignbare tall for 2010 er ikke utarbeidet. Det vises til note 3 for ytterligere informasjon om selskapene i konsernet. Inntektsføringsprinsipp Leieinntekter i datterselskapet inntektsføres fortløpende for perioden de gjelder. Inntekter fra salg av eiendom inntektsføres når de er endelig opptjent. Eventuelt utbytte/utdeling fra datterselskap inntektsføres i samme periode som det avsettes i datterselskapet i den grad utbyttet representerer utdeling av opptjente resultater i eierperioden. I motsatt fall blir utbytte/utdeling bokført som reduksjon av anskaffelseskost på aksjene. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetningen til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Skatt Skatt kostnadsføres når den påløper dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, som konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Selskapet har valgt å ikke balanseføre en eventuell utsatt skattefordel da det er usikkert om selskapet vil ha anledning til å benytte seg av denne. Konsern Investeringer i datterselskaper er i selskapsregnskapet vurdert etter kostmetoden. Datterselskapet er konsolidert inn i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. 12 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

13 Nærstående Nærstående parter utgjøres av morselskapet PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS og datterselskapet PRE Bolig Privatisering 1 A/S. Transaksjoner mellom PRE Bolig-Privatisering AS og PRE Bolig Privatisering 1 A/S gjelder i all hovedsak renter på mellomværende. Valuta Konsernets funksjonelle valuta er EUR. Selskapet rapporterer derfor konserntall i EUR. Årsregnskapet for konsernet legges frem i EUR. For NOK-poster i konsernregnskapet er for balanseposter benyttet valutakurs 7,7540 NOK/EUR, per , og for resultatposter er det benyttet 7,7931 NOK/EUR, snittkurs for Omregningsdifferanser er ført direkte mot egenkapitalen. Kontantstrømoppstilling Selskapet har valgt å sette opp kontantstrømoppstillingen basert på den indirekte metoden. Note 2 Operasjonell og finansiell risiko Konsernets aktiviteter medfører ulik finansiell risiko. Operasjonell risiko er relatert til drift av eiendomsmassen i perioden den er i konsernets eie, samt til salg av selskapets eiendommer. Konsernets overordnede målsetning er å selge ut ferdig seksjonerte leiligheter med tilhørende leiekontrakter så raskt som mulig. Finansiell risiko er relatert til rentekostnad, leieinntekters stabilitet og forutsigbarhet, samt konsernets likviditet og finansielle fleksibilitet. Konsernets overordnede risikostyringsplan fokuserer på kapitalmarkedenes uforutsigbarhet og forsøker å minimalisere de potensielle negative effektene på konsernets finansielle resultater. Operasjonell risiko Konsernets eiendommer er driftet av profesjonelle eiendomsforvaltere med et klart skriftlig mandat om å engasjere nødvendig kompetanse og ressurser for å overholde lovmessige standarder. For å gjennomføre konsernets strategi har man inngått en samarbeidsavtale med en tysk eiendomsutvikler som har lang erfaring og spesialkompetanse innen privatiseringsprosjekter. Konsernet har inngått forsikringspoliser som dekker uforutsett fysisk skade på, eller tap av, forsikret eiendom som oppstår grunnet brann, vannskade og storm. Forsikringsordninger er inngått med anerkjente forsikringsselskaper. Renterisiko Konsernet er eksponert for markedsrisiko relatert til renteendringer. Renterisiko knyttet til konsernets lånefinansiering dekkes primært ved inngåelse av låneavtaler med fast rente. Endringer i rentenivået kan påvirke fremtidige investeringsmuligheter. Valutarisiko Konsernets operative virksomhet skjer i Tyskland og rentebærende gjeld er i EUR. Nær sagt alle inntekter og kostnader er i EUR, hvilket medfører betydelig reduksjon av valutarisiko. Det element som utsettes for valutarisiko som følge av vekslingsforholdet EUR/NOK er Selskapets egenkapital vurdert på gitte punkter i tid. Denne risikoen har ingen operativ konsekvens og er ikke dekket ved bruk av sikringsinstrumenter. Selskapets aksjonær innehar dermed en valutarisiko knyttet til aksjenes fremtidige verdi. Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 13

14 Note 3 - Datterselskaper / konsern Konsernet består av følgende selskaper: PRE Bolig-Privatisering AS (mor) og det utenlandske datterselskapet som følger: Land Eierandel/ stemmeandel PRE Bolig Privatisering 1 A/S Danmark 100 % PRE Bolig-Privatisering AS har som formål å investere i fast eiendom i Tyskland gjennom sitt datterselskap i Danmark. Selskapet i Danmark investerer i og utvikler eiendommer for salg/ utleie i Tyskland. Mellomværende konsern Tall i EUR Lån til datter inkl. renter PRE Bolig Privatisering 1 A/S Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån ansatte, m.m. Det er ingen ansatte i selskapet og det er heller ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Selskapet kommer derfor ikke inn under kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør NOK inkl. mva., herav NOK i andre tjenester. Konsernet Konsernet har ingen ansatte og kommer ikke inn under kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Godtgjørelse til styret utgjør EUR for Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør EUR inkl. mva., herav EUR 401 i annen bistand. Note 5 Andre driftskostnader Konsernet: Tall i EUR Forvaltnings-, forretnings-, og andre honorarer Markedsføringskostnader Andre driftskostnader Totalt Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

15 Note 6 - Skatter Årets skattekostnad fremkommer slik: Tall i NOK Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Utsatt skatt 0 0 Skattekostnad ordinært resultat 0 0 Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Tall i NOK Ordinært resultat før skattekostnad Underskudd til fremføring Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller 0 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28 % 0 0 Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Tall i NOK Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Tall i NOK Endring Fremførbart underskudd Sum Utsatt skatt/skattefordel Selskapet har valgt å ikke bokføre den utsatte skatten/skattefordelen. Konsernet: Konsernet er ikke eget skattesubjekt, og det er derfor valgt og ikke vise en spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag. Konsernets utsatte skattefordel stammer fra utsatt skatt i dansk datterselskap på EUR ,29. Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 15

16 Årets skattekostnad rapportert for konsernet utgjøres av følgende: Tall i EUR Beregnet betalbar skatt norsk virksomhet 0 0 Endring utsatt skatt/skattefordel norsk virksomhet 0 0 Beregnet betalbar skatt utenlandsk virksomhet -2 0 Endring utsatt skatt/skattefordel utenlandsk virksomhet Konsernets skattekostnad Note 7 - Egenkapital Aksjekapital og annen egenkapital Tall i NOK Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Sum Konsernet: Aksjekapital og annen egenkapital Tall i EUR Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Egenkapital Omregningsdifferanser Årets resultat Egenkapital Sum Note 8 - Aksjekapital, aksjonærinformasjon, eierstruktur og nærstående parter Aksjekapitalen pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer , Eierstruktur: Aksjonærene i PRE Bolig-Privatisering AS per var: Ordinære aksjer Stemme-/ eierandel PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS % 16 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

17 Note 9 Fordringer Andre fordringer Konsernet: Langsiktige fordringer Tall i EUR Lån til tilknyttet selskap 832 Kortsiktige fordringer Tall i EUR Forskuddsbetalte kostnader 85 Note 10 Bankinnskudd Tall i NOK Total likviditetsbeholdning pr Herav bundne bankinnskudd 0 0 Konsernet: Tall i EUR Total likviditetsbeholdning pr Herav bundne bankinnskudd 0 0 Note 11 Inntekter Alle konsernets inntekter knytter seg til salg og utleie av eiendom og er opptjent i Tyskland. Konsernets virksomhetsområder er salg av ferdig seksjonerte leiligheter med tilhørende leiekontrakter. Note 12 Store enkelttransaksjoner Det ble gjennomført en emisjon i slutten av 2010 som ble registrert i foretaksregisteret i I løpet av 2011 etablerte PRE Bolig Privatisering 1 A/S i samarbeid med ett selskap i PRE EiendomsInvest Tyskland-konsernet og ett selskap i PRE EiendomsInvest Tyskland II-konsernet selskapet PRE Mittelheide GmbH. PRE Bolig Privatisering 1 A/S sin eierandel i selskapet var 7,6 % per og selskapet har kommitert seg til å investere totalt EUR i PRE Mittelheide GmbH fordelt på egenkapital og aksjonærlån. Note 13 Gjeld Konsernet: Som sikkerhet for gjeld til kredittinstitusjoner, er det gitt pant i eiendommene, hvilket utgjør EUR i regnskapsmessig verdi. Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 17

18 18 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

19 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 19

20 Årsberetning for 2011 PRE BOLIG-PRIVATISERING (FEEDER) AS Virksomheten til PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS ( Selskapet ) er å investere i PRE Bolig-Privatisering AS ( PRE ). Selskapets forretningsadresse er i Oslo. Selskapet eide per aksjer i PRE, tilsvarende 100 % av aksjekapitalen. PRE har et 100 % eiet datterselskap i Danmark som ble stiftet 1. desember 2010 som eierselskap for konsernets investeringer i Tyskland. PRE har en forvaltningsavtale med PRE Management BP AS for daglig forvaltning av porteføljen. Status investeringsprosjekter Konsernet gjorde sin første investering i desember Det danske datterselskapet PRE Bolig Privatisering 1 A/S kjøpte en attraktiv boligportefølje, Berliner Wohnwelten, med totalt 137 seksjonerte enheter fordelt på flere eiendommer. Porteføljen er beliggende i bydelene Schöneberg, Zehlendorf og Wilmersdorf i Berlin, Tyskland. Det totale areal er på m 2, kjøpspris eksklusive transaksjonskostnader var EUR 6,49 mill. og brutto direkteavkastning (yield) på kjøpstidspunktet var 8,03 %. Leilighetene var i generell god stand da de ble overtatt og det er kun gjort mindre oppussingsarbeider, der det var nødvendig. Eiendommene ble overtatt den 1. april Investeringen ble finansiert med lån fra tysk bank på EUR 4,5 mill. tilsvarende 69 % av kjøpesummen. Salg av enkeltleiligheter ble påbegynt i juni Per er salgsinntekter for om lag 1/3 av leilighetene inntektsført. Per dags dato gjenstår kun et fåtall leiligheter. Det forventes at hele prosjektet er avsluttet i løpet av 3. kvartal Forvalter la frem et nytt investeringsprosjekt i 1. kvartal Sammen med PRE Eiendomsinvest Tyskland AS (46 %) og PRE Eiendomsinvest Tyskland II AS (46 %) ble det besluttet å kjøpe en boligportefølje, Mittelheide, i Köpenick, Berlin, bestående av 651 leiligheter. Med dette ville konsernet ha vært fullinvestert. Forhandlingene stoppet opp, men ble gjenopptatt i 2. kvartal Av ulike årsaker ble antall leiligheter som skulle selges redusert til om lag 30 % av det opprinnelige antallet. Kjøpekontrakt ble inngått ultimo september og overtagelse fant sted ultimo desember Investeringen er gjort gjennom selskapet PRE Mittelheide GmbH hvor PRE Bolig Privatisering 1 A/S totalt har investert EUR (egenkapital og lån). Eiendomsmassen bestående av 239 eksisterende leiligheter, totalt m 2, skal totalrehabiliteres. I tillegg er det planlagt å bygge 54 nye loftsleiligheter på tilsammen m 2. Total kostnadsramme for prosjektet inkl. kjøpspris for leilighetene er på om lag EUR 43 mill. Prosjektet er delt i 3 delprosjekter, og seksjonering og salg av leilighetene i første delprosjekt er påbegynt. Prosjektet består av historisk listede bygninger og oppfyller kriteriene som gir tysk sluttinvestor rett til skattemessig fradrag i sin inntekt. I tillegg mottar investor leieinntekter fra utleie og eventuell verdiøkning på leiligheten. Det er god etterspørsel etter denne type leiligheter som investeringsobjekt. Kjøpet av leilighetene samt rehabilitering av første delprosjekt er finansiert med lån fra tysk bank. Fremtidig utvikling Som følge av endringene i prosjekt Mittelheide oppnådde ikke konsernet å bli fullinvestert i løpet av Konsernet vil fortsette sin investeringsstrategi og søke etter flere objekter som er egnet for privatisering. Til tross for at det politiske og økonomiske makrobildet i Europa har vært preget av stor usikkerhet i hele 2011 fremstår tysk makroøkonomi som relativt solid. Tyskland oppnådde en vekst i BNP på 3 % (prisjustert) i 2011 og det forventes en moderat vekst også i Det er fremdeles god etterspørsel etter boliger som investeringsobjekt i Tyskland generelt og Berlin spesielt. Leiemarkedet har også utviklet seg positivt det siste året. 20 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2012 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 12 Innhold PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Leder 4 Årsberetning 2012 6 Resultat og balanse 8 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 10 Årsrapport 2010 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China & Asia Private Equity AS Årsberetning 2010 6 Regnskap 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

PRE II. Årsrapport 2007. EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142

PRE II. Årsrapport 2007. EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Årsrapport 2007 EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 07 EiendomsInvest Tyskland II AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

PRE II. Årsrapport 2011. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 169

PRE II. Årsrapport 2011. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 169 PRE II 11 Årsrapport 2011 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 169 Innhold PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Leder 4 Årsberetning 2011 6 Resultat og balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport 2013 PRE. PRE Bolig-Privatisering AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2013 PRE. PRE Bolig-Privatisering AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2013 PRE Bolig-Privatisering AS Organisasjonsnummer 993 941 042 13 Innhold PRE Bolig-Privatisering AS Leder 4 Årsberetning 2013 6 Resultat og balanse 9 Kontantstrømoppstilling 12 Noter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer

Årsrapport 2012 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer PRE I 12 Årsrapport 2012 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity I AS Årsberetning 2012 5 Regnskap 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2012 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 12 Årsrapport 2012 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 4 Årsberetning 2012 5 Resultat og balanse 6

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer

Årsrapport 2012 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer PRE II Årsrapport 2012 PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 12 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity II AS Årsberetning 2012 5 Regnskap og balanse 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

PRE I. Årsrapport 2009. EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 222 835

PRE I. Årsrapport 2009. EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 222 835 PRE I Årsrapport 2009 EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 222 835 09 EiendomsInvest Tyskland AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

PRE I. Årsrapport 2011. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842

PRE I. Årsrapport 2011. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842 PRE I 11 Årsrapport 2011 SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842 SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2014 US Recovery AS

Årsrapport 2014 US Recovery AS Årsrapport 2014 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2014, US Recovery

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsrapport 2013 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2013 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 13 Årsrapport 2013 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 5 Årsberetning 2013 6 Resultat og balanse 7

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

PRE I. Årsrapport 2008. EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 222 835

PRE I. Årsrapport 2008. EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 222 835 PRE I Årsrapport 2008 EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 222 835 08 EiendomsInvest Tyskland AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsrapport 2013 London Opportunities AS

Årsrapport 2013 London Opportunities AS Årsrapport 2013 London Opportunities AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13 Årsrapport 2013,

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer