HP LaserJet 5000, 5000 N og 5000 GN skrivere Brukerhåndbok. Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP LaserJet 5000, 5000 N og 5000 GN skrivere Brukerhåndbok. Norsk"

Transkript

1 HP LaserJet 5000, 5000 N og 5000 GN skrivere Brukerhåndbok Norsk

2

3 HP LaserJet 5000, 5000 N og 5000 GN skrivere Brukerhåndbok

4 Copyright Hewlett-Packard Company 1998 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt, med unntak av det som er tillatt under lover om opphavsrett. Publikasjonsnummer C4110-online Første utgave, mai 1998 Garanti Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Hewlett-Packard gir ingen annen garanti med hensyn til denne informasjonen. HEWLETT-PACKARD FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Hewlett-Packard skal ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte og tilfeldige skader eller konsekvensskader, eller andre skader som oppstår i forbindelse med utstyring eller bruk av denne informasjonen. Varemerker Adobe, PostScript og Adobe Photoshop er varemerker for Adobe Systems Incorporated som kan være registrert i visse rettskretser. Arial, Monotype og Times New Roman er registrerte varemerker i USA for Monotype Corporation. CompuServe er et varemerke i USA for CompuServe, Inc. Helvetica, Palatino, Times og Times Roman er varemerker for Linotype AG og /eller deres datterselskaper i USA og andre land. Microsoft, MS Windows, Windows og Windows NT er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. TrueType er et varemerke i USA for Apple Computer, Inc. ENERGY STAR er et servicemerke som er registrert i USA for USA EPA. Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho USA

5 Ta en titt på alt det HPs støtte kan tilby! Takk for handelen. Sammen med produktet mottar du en rekke støttetjenester fra Hewlett-Packard og våre støttepartnere. Disse tjenestene er utarbeidet for å gi deg de resultatene du trenger, på en rask og profesjonell måte. HP-støtte Elektroniske tjenester: Vi foreslår følgende tjenester for å få tilgang til informasjon via modem hele døgnet: Slik får du tak i programvareverktøy og elektronisk informasjon i USA og Canada: På engelsk i Europa: HPs serviceinformasjon: HPs serviceavtaler: World Wide Web URL - Skriverdrivere, oppdatert HP-skriverprogramvare, pluss produkt- og støtteinformasjon kan fås fra følgende URL-adresser: i USA: i Europa: HP Bulletin Board Service - Vårt elektroniske nedlastingssystem gir grei tilgang til HP-skriverdrivere, oppdatert HP-skriverprogramvare, produktinformasjon og tips for feilsøking. Innstill kommunikasjonsprogramvaren til N,8,1 og tast eller bruk: for USA og Canada: (1) (208) Servicenumre til European Bulletin Board (Den europeiske oppslagstavlen) er oppført på America Online - (America Online/Bertelsmann er tilgjengelig i Frankrike, Tyskland og Storbritannia) - Skriverdrivere, oppdatert HP-skriverprogramvare, og støttedokumentasjon gir svar på om HP-produkter kan skaffes. Bruk nøkkelordet HP til å starte turen, eller ring (1) (800) og spør etter representant nr hvis du vil abbonnere. CompuServe - Skriverdrivere, oppdatert HP-skriverprogramvare og interaktiv deling av teknisk informasjon med andre medlemmer er tilgjengelig på CompuServes HP-brukerfora (GO HP). Du kan også ringe (1) (800) og spørre etter representant nr. 51 hvis du vil abbonnere. (CompuServe er også tilgjengelig i Storbritannia, Frankrike, Belgia, Sveits, Tyskland og Østerrike.) Telefon: (1) (970) Telefaks: (1) (970) Postadresse: Hewlett-Packard Co. P.O. Box 1754 Greeley, CO USA For Storbritannia, ring (44) (142) For Irland og land utenfor Storbritannia, ring (44) (142) Hvis du vil finne HP-autoriserte forhandlere, ring (1) (800) (USA) eller (1) (800) (Canada). Ring (1) (800) (USA) eller (1) (800) (Canada). HP FIRST: HP FIRST Fax gir detaljert feilsøkingsinformasjon om vanlige programvare- og feilsøkingstips for HP-produktet. Ring fra en tastetelefon og be om opptil tre dokumenter per oppringning. Disse dokumentene blir sendt til det faksnummeret du oppgir. Belgia (fransk) (32) (2) Østerrike (43) (1) Belgia (nederlandsk) (32) (2) Spania (34) Canada (1) (800) Storbritannia (44) (134) Danmark (45) Sveits (fransk) (41) (1) Engelsk (utenfor Storbritannia) (31) (20) Sveits (tysk) (41) (1) Finland (358) (9) Sverige (46) (2) Frankrike (33) (146) Tyskland (49) (13) Italia (39) (2) Ungarn (36) (1) Nederland (31) (20) USA (1) (800) Norge (47) NO iii

6 Internasjonale kundestøttealternativer Kapitlet om service og støtte i denne brukerhåndboken inneholder internasjonale adresser og telefonnumre for salg og service i land som ikke er oppført her. Kundestøtte og produktreparasjon i USA og Canada: (Se kapitlet om service og støtte i denne brukerhåndboken hvis du vil vite mer om reparasjon av produkter.) Ring (1) (208) mandag til fredag fra 6.00 til Mountain Standard Time (MST). Denne tjenesten er gratis i garantiperioden til skriveren, men du blir belastet vanlig fjerntakst. Sitt ved datasystemet og ha serienummeret klart når du ringer. Hvis du vet at skriveren må repareres, ring (1) (800) for å finne nærmeste HP-autoriserte servicerepresentant, eller ring (1) (800) for HPs sentraliserte service-ekspedisjon. Etter garantiperioden kan du få hjelp pr. telefon hvis du har spørsmål om produktet. Ring (1) (900) (USD 2,50* per minutt, gjelder bare i USA) eller ring (1) (800) (USD 25* per oppringning, Visa eller MasterCard, USA og Canada) mandag til fredag fra 7.00 til 18.00, og lørdager fra 9.00 til (Mountain Time). Avgiften begynner først å påløpe når du får kontakt med en støttetekniker. *Prisene kan endres uten forvarsel. Språkalternativer i de enkelte landene er tilgjengelig fra det europeiske kundestøttesenteret Åpent mandag til fredag fra CET HP yter gratis støttetjeneste per telefon i garantiperioden. Ved å ringe et telefonnummer som er oppført nedenfor, blir du satt i forbindelse med et velkvalifisert team som er parat til å hjelpe deg. Hvis du trenger støtte etter garantiperioden, er dette mulig mot en avgift. Telefonnummeret er det samme. Denne avgiften blir belastet per oppringning. Ha følgende informasjon klar når du ringer til HP: produktnavn og serienummer, kjøpedato og beskrivelse av problemet. Engelsk Nederlandsk Fransk Irland: (353) (1) Storbritannia: (44) (171) Internasjonalt: (44) (171) Belgia: (32) (2) Nederland: (31) (20) Frankrike: (33) (45) Belgia: (32) (2) Sveits: (41) (84) Tysk Norsk Dansk Finsk Svensk Italiensk Spansk Tyskland: (49) (180) Østerrike: (43) (1) Norge: (47) Danmark: (45) Finland: (358) (9) Sverige: (46) (8) Italia: (39) (2) Spania: (34) Støttenumre innenfor de enkelte land: Hvis du trenger støtte etter at garantien er utløpt, eller ytterligere reparasjonstjeneste for produktet, eller hvis det aktuelle landet ikke står på listen nedenfor, slår du opp under Internasjonale salgs- og servicekontorer i kapitlet om service og støtte i denne brukerhåndboken. Argentina (54) (1) (54) (1) Polen (48) (22) Brasil (55) (11) Russland (7) (95) Canada (1) (208) Sveits (41) (1) Hellas (30) (1) Tsjekkia (42) (2) Mexico (52) (5) Tyrkia (90) (1) Midt-Østen/Afrika (41) (22) Ungarn (36) (1) iv NO

7 Innhold 1 Grunnleggende om skriveren Oversikt Skriverens funksjoner og fordeler Skriverinformasjon Konfigurasjoner Skriverens komponenter og deres plassering Ekstrautstyr og rekvisita Anbefalt ekstrautstyr Bestillingsinformasjon Kontrollpaneloppsett Kontrollpanel-lamper Kontrollpanel-knapper Kontrollpanel-menyer Skriverprogramvare Skriverdrivere Programvare for Windows Programvare for Macintosh-maskiner Programvare for nettverk Utskriftsoppgaver Oversikt Velge utskuff Skrive ut til den øvre utskuffen Utskrift til den bakre utskuffen Legge i skuff Legge i skuff 2/250-arks papirskuff (ekstrautstyr) Legge i 500-arks papirskuffen (ekstrautstyr) Skrive ut på begge sider av papiret med tosidig-enheten (ekstrautstyr) Utskrift på spesialpapir Utskrift på brevhodepapir, hullark eller forhåndstrykt papir. 38 Utskrift på konvolutter Utskrift på etiketter Utskrift på transparenter Utskrift på rotert papir Skrive ut heldekkende bilder Utskrift på kort, egendefinert størrelse og tungt papir Skrive ut på vellum NO Innhold v

8 Avanserte utskriftsoppgaver Bruke funksjoner i skriverdriveren Tilpasse bruken av skuff Utskrift etter papirtype og -størrelse Vedlikehold av skriveren Oversikt Behandling av tonerkassetten HPs retningslinjer for tonerkassetter som ikke er produsert av HP Lagre tonerkassett Forventet varighet av tonerkassetten Fortsette utskriften når det er lite toner igjen Rengjøre skriveren Problemløsing Oversikt Fjerne fastkjørt papir Fjerne fastkjørt papir fra områdene ved innskuffer Fjerne fastkjøring fra området ved det øvre dekselet Fjerne fastkjøring fra utmatingsområder Fjerne fastkjøring i tosidig-enheten (ekstrautstyr) Løse problemer med gjentatt fastkjøring av papir Tolke skrivermeldinger Rette problemer med utskriftskvaliteten Bestemme skriverproblemer Flytdiagram for feilsøking Flytdiagram for feilsøking for Macintosh-brukere Sjekke skriverkonfigurasjonen Menyoversikt Konfigurasjonsside PCL- eller PS-fontliste Service og støtte Hewlett-Packard garantierklæring Service under og etter garantiperioden Begrenset garanti på tonerkassettens varighet Serviceinformasjon-skjema Betingelser i HPs programvarelisens Internasjonale salgs- og servicekontorer vi Innhold NO

9 A B C D Spesifikasjoner Oversikt A-1 Papirspesifikasjoner A-2 Støttede papirstørrelser og -vekter A-3 Støttede papirtyper A-6 Etiketter A-9 Transparenter A-9 Vellum A-10 Konvolutter A-10 Kort og tungt papir A-12 Skriverspesifikasjoner A-14 Fysiske dimensjoner A-14 Miljøspesifikasjoner A-17 Spesifikasjoner for seriellkabel A-19 Kontrollpanel-menyer Oversikt B-1 Informasjonsmeny B-2 Papirhåndteringsmeny B-3 Utskriftskvalitet-meny B-6 Utskriftsmeny B-9 Konfigurasjonsmeny B-12 I/U-meny B-17 EIO-menyen (5000 N/5000 GN) B-20 Tilbakestillingsmeny B-22 Skriverminne og utvidelse Oversikt C-1 Installere minne C-2 Sjekke minneinstallasjon C-5 Justere minneinnstillinger C-6 Installere EIO-kort/masselager C-8 Skriverkommandoer Oversikt D-1 Forstå syntaksen for en PCL-skriverkommando D-2 Slå sammen escape-sekvenser D-3 Legge inn escape-tegn D-3 Velge PCL-fonter D-4 Vanlige PCL-skriverkommandoer D-5 NO Innhold vii

10 E Spesielle bestemmelser Miljømessig produktforvaltning E-1 Miljøvern E-1 Dataark for materialsikkerhet angående toner E-3 Konformitetserklæring E-4 Sikkerhetsopplysninger E-5 Laser-bestemmelser for Finland E-5 Glossar Stikkordregister viii Innhold NO

11 1 Grunnleggende om skriveren Oversikt Gratulerer med ditt innkjøp av en skriver i HP LaserJet-5000 serien. Slå opp i installasjonsveiledningen som fulgte med skriveren, hvis du ikke allerede har gjort det, for installasjonsanvisninger. Nå som skriveren er installert og klar til bruk, er det lurt å ta noen minutter til å bli kjent med skriveren. Dette kapitlet beskriver følgende: Skriverens funksjoner og fordeler. Viktige skriverkomponenter og plasseringen av disse. Ekstrautstyr og rekvisita som er tilgjengelig for skriveren. Utforming og grunnleggende bruk av skriverens kontrollpanel. Nyttig skriverprogramvare for økt utskriftsfleksibilitet. NO Kapittel 1: Grunnleggende om skriveren 1

12 Skriverens funksjoner og fordeler Listen nedenfor inneholder mange av skriverens funksjoner og fordeler. Bestemte kapitler inneholder mer informasjon om hver funksjon. Se stikkordregisteret eller innholdsfortegnelsen i denne håndboken for å finne denne informasjonen. Utskrift med bredt format Økt ytelse fra din laserskriver: Skriver ut på papirstørrelser opptil 12,28 x 18,5 tommer. Skriver ut heldekkende bilder (opptil A3 og 11 x 17) ved å skrive ut bilder på større papir som kan avskjæres til kantene. Høy utskriftskvalitet Profesjonelt resultat som møter kravene til komplekse dokumenter: ProRes 1200 (sann ppt) for høyeste utskriftskvalitet av grafikk. FastRes 1200 for rask utskrift av bilder med høy kvalitet. Ny HP UltraPrecise toner for utskrift med høy kvalitet. Høy ytelse Raskere utskrift for forbedring i produktivitet: Skriver ut 16 sider per minutt. 100 MHz RISC mikroprosessor. Skriver ut første siden på 12,2 sekunder. Tilkobling/Enkel å bruke Enkel å bruke og styre i et delt miljø: Tilgjengelig EIO-kort for HP JetDirect-utskriftsserver med støtte for alle ledende nettverksoperativsystemer. Nyttig skriverprogramvare leveres på CD. 2 Kapittel 1: Grunnleggende om skriveren NO

13 Utvidbar Evne til å vokse i takt med utskriftsbehovene til arbeidsgrupper: 3 innebygde DIMM-spor for minneutvidelse. Tilgjengelige flash- og minne-dimm-kort. Opptil 100 MB maksimum minnekapasitet. 2 EIO-grensesnittspor for I/U-kort og diskkort. EIO-kort for harddisk er tilgjengelig for lagring av ekstra fonter og skjemaer (standard på HP LaserJet 5000 GN-skriveren). Ekstrautstyr for papirhåndtering Allsidig for å møte en kombinasjon av brukerbehov: 100-arks flerfunksjonsskuff. 250-arks papirmater (standard på alle modeller). 500-arks universal papirmater (standard på HP LaserJet 5000 N og 5000 GN-modeller). Mulighet for opptil 4 papirskuffer. Tosidig-enhet for tosidig utskrift. Beste tilbud Gir industriens ledende tilbud til kunder: PostScript Level 2-emuleringsstandard siders tonerkassett. NO Kapittel 1: Grunnleggende om skriveren 3

14 Skriverinformasjon Denne skriveren er tilgjengelig i tre konfigurasjoner, som beskrevet nedenfor. Konfigurasjoner HP LaserJet 5000 HP LaserJet 5000 er en laserskriver med en utskriftshastighet på 16 spm som leveres med en 100-arks flerfunksjonsskuff (skuff 1), en 250-arks skuff 2, og 4 MB med minne som standard. Den er beregnet på arbeidsgrupper, og kan skrive ut på papirstørrelser opptil A3 og 11 x 17. HP LaserJet 5000 N HP LaserJet 5000 N er en laserskriver med en utskriftshastighet på 16 spm som leveres med en 100-arks flerfunksjonsskuff (skuff 1), en 250-arks skuff 2, en 500-arks skuff 3, 8 MB med minne, og et HP JetDirect-utskriftsserverkort for tilkobling til et nettverk, som standard. Den er beregnet for nettverksbrukere, og kan skrive ut på papirstørrelser opptil A3 og 11 x 17. HP LaserJet 5000 GN HP LaserJet 5000 GN er en laserskriver med en utskriftshastighet på 16 spm som leveres med en 100-arks flerfunksjonsskuff (skuff 1), en 250-arks skuff 2, en 500-arks skuff 3, 12 MB med minne, et HP JetDirect-utskriftsserverkort for tilkobling til et nettverk, og en harddisk som standard. Skriveren er beregnet for nettverksbrukere, og kan skrive ut på papirstørrelser opptil A3 og 11 x Kapittel 1: Grunnleggende om skriveren NO

15 Et utvalg av konfigurasjoner er mulig med ekstraskuffer: Figur 1 Konfigurasjoner for ekstraskuff Merk En tosidig-enhet kan legges til alle disse konfigurasjonene, og skal plasseres under skuff 2. NO Kapittel 1: Grunnleggende om skriveren 5

16 Skriverens komponenter og deres plassering Kontrollpanel og vindu Øvre utskuff Papirstopper Øvre deksel Skuff 2 (250-ark) Papirstørrelse-indikator (innstilles med papirvelgeren inni skuffen) Skuff 1 (100-arks) Papirnivåindikator Av/påbryter Hengsler (til å åpne bakre dør) Bakre dør (tilgang til fastkjørt papir Bakre utskuff (rett gjennomgående papirbane) Serienummer Strømkobling Kobling for ekstrautstyr Kobling for serielt grensesnitt Kobling for parallellgrensesnitt Nettverk, I/U eller harddisk Figur 2 Skriverkomponenter (sett forfra og bakfra) 6 Kapittel 1: Grunnleggende om skriveren NO

17 Ekstrautstyr og rekvisita Du kan øke kapasiteten til skriveren med ekstrautstyr og rekvisita. Merk Bruk ekstrautstyr og rekvisita som er spesielt beregnet til skriveren, for å oppnå maksimal ytelse. Skriveren støtter to utvidede inndata/utdata-kort (EIO). Annet ekstrautstyr og tilbehør er tilgjengelig. På neste side finner du bestillingsinformasjon. Anbefalt ekstrautstyr HP JetDirect EIO-kort for utskriftsserver Ekstrautstyr for tosidig utskrift (eller tosidig-enhet, for tosidig utskrift) Harddisk EIO-kort Minne eller flash-dimm 250-arks mater og skuff 500-arks mater og skuff Figur 3 Ekstrautstyr NO Kapittel 1: Grunnleggende om skriveren 7

18 Bestillingsinformasjon Bestillingsinformasjon Bruk bare ekstrautstyr som er spesielt beregnet på denne skriveren. Ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant for å bestille ekstrautstyr. (Slå opp på HPs støttesider foran i denne brukerhåndboken.) Enhet Beskrivelse eller bruk Delenummer 500-arks papirmater og skuff Papirmater og én 500-arks papirskuff. C4115A Papirhåndtering 250-arks papirmater og skuff Ekstrautstyr for tosidig utskrift (tosidig-enhet) 250-arks papirskuff (ekstrautstyr) Papirmater og én 250-arks papirskuff. Gir mulighet til automatisk utskrift på begge sider av arket. Reserve- eller ekstra papirskuff. C4114A C4113A C4116A 500-arks papirskuff (ekstrautstyr) Reserve- eller ekstra papirskuff. C4117A Utskriftsmateriale HPs universalpapir HP LaserJet-papir HPs papirmerke for en rekke bruksområder (1 eske med 10 ris, 500 ark i hver). I USA kan du ringe hvis du vil bestille en prøve. HPs Premium-papirmerke til bruk med HP LaserJet-skrivere (eske med 10 ris, 500 ark i hver). I USA kan du ringe hvis du vil bestille en prøve. HPM1120 HPJ1124 Tonerkassett ( sider) Ekstra HP UltraPrecise tonerkassett. C4129J 8 Kapittel 1: Grunnleggende om skriveren NO

19 Bestillingsinformasjon (forts.) Enhet Beskrivelse eller bruk Delenummer DIMM-modul (Dual In-line Memory Module) Øker skriverens evne til å håndtere store utskriftsjobber (maksimum 100 MB med DIMM-moduler fra HP): Minne, fonter og masselager EDO DIMM-moduler SDRAM DIMM-moduler Flash-DIMM 4 MB 8 MB 16 MB 4 MB 8 MB 16 MB 32 MB Permanent lager for fonter og skjemaer: 2 MB 4 MB C4135A C4136A C4137A C4140A C4141A C4142A C4143A C4286A C4287A Harddisk Permanent lager for fonter og skjemaer. Også brukt til å aktivere HP Transmit Once-teknologi. C2985A Parallellkabler 2 m lang IEEE-1284-kabel 3 m lang IEEE-1284-kabel C2950A C2951A Kabel- og grensesnittilbehør Seriellkabler Seriellkort Seriellkabel for Macintosh-maskin Macintosh-kabelsett for nettverk Utvidet I/U-kort 9-9-pinners seriellkabel (hann/hunn) 9-25-pinners seriellkabel (hann/hunn) 25-9-pinners plugg (hann/hunn) For tilkobling til en Macintosh-maskin. For PhoneNET- eller LocalTalk-forbindelse. Fler-protokolls EIO-nettverkskort for HP JetDirect 600N-utskriftsserver: C2932A C2933A C2809A 92215S 92215N Gjelder bare Ethernet RJ-45 Ethernet RJ-45 og BNC, LocalTalk Token Ring RJ-45 og DB-9 Bare Fast Ethernet RJ-45 J3110A J3111A J3112A J3113A NO Kapittel 1: Grunnleggende om skriveren 9

20 Bestillingsinformasjon (forts.) Enhet Beskrivelse eller bruk Delenummer HP LaserJet Printer Family Paper Specification Guide PCL 5/PJL Technical Reference Documentation Package En veiledning som beskriver hvordan du bruker papir og annet utskriftsmateriale med HP LaserJet-skrivere. En veiledning om hvordan du bruker skriverkommandoer med HP LaserJet-skrivere Dokumentasjon Brukerhåndbok for HP LaserJet 5000, 5000 N og 5000 GN skrivere Installasjonsveiledning for HP LaserJet 5000, 5000 N og 5000 GN skrivere En ekstra kopi av brukerhåndboken. C (norsk) En ekstra kopi av installasjonsveiledningen. C (norsk) Funksjonsoversikt for HP LaserJet 5000, 5000 N og 5000 GN skrivere Pakke med brukerdokumentasjon En ekstra kopi av funksjonsoversikten. En ekstra kopi av denne brukerhåndboken, installasjonsveiledningen og funksjonsoversikten. C (norsk) C Kapittel 1: Grunnleggende om skriveren NO

21 Kontrollpaneloppsett Skriverens kontrollpanel består av følgende: 2-linjers vindu KLAR Klar Data Obs! Start Meny Funksjon - Verdi + Avbryt jobb Velg Figur 4 Kontrollpaneloppsett Kontrollpanel-lamper Lampe Klar Data Obs! Indikasjon Skriveren er klar til utskrift. Skriveren behandler informasjon. En handling må utføres. Se i vinduet på kontrollpanelet. NO Kapittel 1: Grunnleggende om skriveren 11

22 Kontrollpanel-knapper Tast [Start] [Avbryt jobb] [Meny] [Funksjon] Funksjon Aktiverer eller deaktiverer skriveren. Skriver ut eventuelle data i skriverens buffer. Gjør skriveren i stand til å fortsette utskriften etter å ha vært deaktivert. Sletter de fleste skrivermeldinger og aktiverer skriveren igjen. Gjør skriveren i stand til å fortsette utskriften med en feilmelding som for eksempel SKUFF x LEGG I [TYPE] [STØRRELSE] eller UVENTET PAPIRSTØRRELSE. Bekrefter en forespørsel om manuell mating hvis skuff 1 er fylt, og SKUFF 1-MODUS=KASSETT er innstilt via Papirhåndteringsmenyen på skriverens kontrollpanel. Overstyrer en forespørsel om manuell mating fra skuff 1 ved å velge papir fra den neste tilgjengelige skuffen. Avslutter menyene på kontrollpanelet. (Hvis du vil lagre en valgt innstilling på kontrollpanelet, trykker du først på [Velg].) Avbryter jobber som skriveren behandler. Tiden det tar å avbryte, er avhengig av størrelsen på utskriftsjobben. (Trykk bare én gang.) Blar gjennom menyene på kontrollpanelet. Trykk på høyre side av knappen for å flytte fremover, eller på venstre side for å flytte bakover. Blar gjennom funksjonene til den valgte menyen. Trykk på høyre side av knappen for å flytte fremover, eller på venstre side av knappen for å flytte bakover. [- Verdi +] Blar gjennom verdiene til den valgte menyfunksjonen. Trykk på [+] for å flytte fremover eller [-] for å flytte bakover. [Velg] Lagrer de valgte verdiene for den aktuelle funksjonen. En stjerne (*) vises ved siden av valget som angir at dette er den nye standardverdien. Standardinnstillinger forblir i skriveren når den blir slått av eller tilbakestilt (med mindre du tilbakestiller alle standardverdiene fra Tilbakestillingmenyen). Skriver ut én av skriverens informasjonssider fra kontrollpanelet. 12 Kapittel 1: Grunnleggende om skriveren NO

23 Kontrollpanel-menyer Hvis du vil se en fullstendig liste over funksjonene på kontrollpanelet og mulige verdier, kan du slå opp på side B-1. Trykk på [Meny] for å få tilgang til alle menyene på kontrollpanelet. Når ekstra skuffer eller annet ekstrautstyr er installert på skriveren, kommer nye menyfunksjoner fram automatisk. Slik endrer du en innstilling på kontrollpanelet: 1 Trykk på [Meny] til ønsket meny kommer fram. 2 Trykk på [Funksjon] til ønsket funksjon kommer fram. 3 Trykk på [- Verdi +] til ønsket innstilling kommer fram. 4 Trykk på [Velg] for å lagre valget. En stjerne (*) vises ved siden av valget i vinduet, og angir at dette nå er standardverdien. 5 Trykk på [Start] for å avslutte menyen. Merk Innstillinger i skriverdriveren og programmet overstyrer innstillinger fra kontrollpanelet. (Programinnstillinger overstyrer innstillinger i skriverdriveren.) Hvis du ikke får tilgang til en meny eller en funksjon, er det enten ikke et alternativ i skriveren, eller så har systemansvarlig låst denne funksjonen. (Kontrollpanelet viser INGEN ADGANG MENYENE ER LÅST.) Forhør deg med systemansvarlig. Slik skriver du ut en menyoversikt fra kontrollpanelet: Hvis du vil se gjeldende innstillinger for alle menyene og funksjonene som er tilgjengelige på kontrollpanelet, kan du skrive ut en menyoversikt for kontrollpanelet. 1 Trykk på [Meny] til INFORMASJONSMENY kommer fram. 2 Trykk på [Funksjon] til SKRIV UT MENYOVERSIKT kommer fram. 3 Trykk på [Velg] for å skrive ut menyoversikten. Det kan være lurt å ha menyoversikten i nærheten av skriveren for referanse. Innholdet av menyoversikten kan variere. Dette er avhengig av hvilket ekstrautstyr som er installert i skriveren. NO Kapittel 1: Grunnleggende om skriveren 13

24 Skriverprogramvare Skriveren leveres med nyttig programvare på en CD. I installasjonsveiledningen finner du installasjonsanvisninger. Merk Åpne Viktig-filen på CD-platen for å finne ut om ytterligere programvare og språk som støttes. Windowsprogramvare Drivere HP ToolBox *HP FontSmart Windowsklient Systemansvarlig Windows-programvare HP JetAdmin Drivere HP ToolBox *HP FontSmart Macintoshklient *Macintosh-programvare PPD-filer Verktøy for HP LaserJet *Macintosh-programvare PPD-filer Verktøy for HP LaserJet *HP FontSmart og Macintosh-programvare er tilgjengelig på en rekke språk. (Sjekk på CD-platen.) Figur 5 Skriverprogramvare Skriverdriverne på CD-platen må installeres for å kunne utnytte skriverens funksjoner fullt ut. Vi anbefaler at du installerer de andre programmene også, men de er ikke nødvendige for å kunne bruke skriveren. Åpne Viktig-filen hvis du vil vite mer. Merk Systemansvarlige: HP JetAdmin skal bare installeres på datamaskinen til systemansvarlig. Last inn all annen aktuell programvare på serveren og alle klientmaskiner. 14 Kapittel 1: Grunnleggende om skriveren NO

25 De nyeste driverne, ytterligere drivere og annen programvare kan lastes ned via Internett. Installasjonsprogrammet for skriverprogramvaren sjekker automatisk om datamaskinen har Internetttilgang for å skaffe den nyeste programvaren. Dette er avhengig av konfigurasjonen til datamaskiner som kjører Windows. Hvis du vil skaffe den nyeste programvaren og ikke har tilgang til Internett, kan du slå opp på HPs støttesider foran i denne brukerhåndboken. Skriverdrivere Skriverdrivere gir tilgang til skriverfunksjonene og gjør det mulig for datamaskinen å kommunisere med skriveren (med et skriverspråk). Merk Åpne Viktig-filen på CD-platen som inneholder ytterligere programvare og språk som støttes. Noen skriverfunksjoner er bare tilgjengelige via PCL 6-driveren. Slå opp i hjelpefunksjonen for skriverprogramvaren hvis du vil vite hvilke funksjoner som er tilgjengelige. Drivere som følger med skriveren Følgende skriverdrivere følger med skriveren. De nyeste driverne kan lastes ned via Internett. Installasjonsprogrammet for skriverprogramvaren sjekker automatisk om datamaskinen har Internett-tilgang for å få tak i de nyeste driverne. Dette er avhengig av konfigurasjonen til datamaskiner som kjører Windows. PCL 5e PCL 6 PS 1 Windows 3.1x Windows 95 Windows NT Windows NT 4.0 Macintosh-maskiner PPD-filer er inkludert (side 20). 1. Hewlett-Packards PostScript Level 1-emulering for Windows 3.1x; Level 2-emulering for alle andre operativsystemer. 2. PCL 5e-driveren er tilgjengelig fra Internett. (Slå opp på HPs støttesider foran i denne brukerhåndboken.) NO Kapittel 1: Grunnleggende om skriveren 15

26 I installasjonsprogrammet til datamaskinen, velger du Standard installasjon for å installere PCL 5e-, PCL 6- og PS-drivere og HP FontSmart. Velg Tilpasset installasjon hvis du bare vil installere den programvaren du vil ha, eller hvis du er en systemansvarlig. Velg Minimumsinstallasjon hvis du bare vil installere PCL 6-driveren for grunnleggende utskrift. Andre drivere Du kan skaffe følgende skriverdrivere ved å laste dem ned via Internett, eller spørre etter dem fra en HP-autorisert service- eller støtterepresentant. (Slå opp på HPs støttesider foran i denne brukerhåndboken.) OS/2 PCL/PCL 6-skriverdriver* OS/2 PS-skriverdriver* WordPerfect 5.1-skriverdriver Windows NT 3.51 PCL 5e-skriverdriver AutoCAD (Rev. 14-kompatibel skriverdriver, er også tilgjengelig på CD-platen) *OS/2-driverne kan også skaffes fra IBM og leveres sammen med OS/2. Merk Hvis skriverdriveren du vil ha, ikke finnes på CD-platen og ikke er oppført her, kan du sjekke med programmets installasjonsdiskett eller Viktig-filene om den støtter skriveren. Hvis ikke, kan du ta kontakt med programvareprodusenten eller -distributøren og be om en driver for skriveren. 16 Kapittel 1: Grunnleggende om skriveren NO

bruk hp LaserJet 5100

bruk hp LaserJet 5100 bruk hp LaserJet 5100 hp LaserJet 5100-, 5100tnog 5100dtn-serien brukerhåndbok Opphavsrett og lisens Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

hp LaserJet 4100 brukerhåndbok

hp LaserJet 4100 brukerhåndbok hp LaserJet 4100 brukerhåndbok HP LaserJet-skriverne 4100, 4100N, 4100TN og 4100DTN Brukerhåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series Brukerhåndbok Norsk Skriver HP 2000C Professional Series Color Printer HPs garanti og ansvarsbetingelser Norsk HP-produkt Garantitid Programvare 90 dager Blekkpatroner 90 dager Skrivehoder 1 år Skriver

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP LASERJET ENTERPRISE 500 MFP Brukerhåndbok 2 M525 HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

HP LaserJet M3027/M3035 MFP Brukerhåndbok

HP LaserJet M3027/M3035 MFP Brukerhåndbok HP LaserJet M3027/M3035 MFP Brukerhåndbok HP LaserJet M3027/M3035 flerfunksjonsenhet Brukerhåndbok Copyright og lisens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

Veiledning for Windows

Veiledning for Windows HP DeskJet-skriver Veiledning for Windows 640C Series Varemerker Microsoft, Windows, Windows NT og MS Windows er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Skjermbilder er gjengitt med tillatelse

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005 W840 Brukerhåndbok Mars 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International, Inc.

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK T620 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267663

Din bruksanvisning LEXMARK T620 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267663 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK T620. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK T620 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

E321, E323 laserskrivere

E321, E323 laserskrivere E321, E323 laserskrivere Brukerhåndbok Oktober 2002 www.lexmark.com Utgave: Oktober 2002 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenlige med aktuelle lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Her finner du informasjon

Her finner du informasjon Her finner du informasjon Installeringshåndbok Gir informasjon om hvordan du setter sammen skriveren og installerer skriverprogramvaren. Referansehåndbok (denne håndboken) Gir detaljert informasjon om

Detaljer

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X9575. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X9575 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn Brukerhåndbok Mars 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Brukerhåndbok NPD3375-00

Brukerhåndbok NPD3375-00 NPD3375-00 Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjon Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhet........................................................................ 11 Advarsler, forsiktighetsregler

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Brukerhåndbok September 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer