Fred. Olsen Energy ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fred. Olsen Energy ASA"

Transkript

1 Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 1. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 139,5 MILLIONER I 1. KVARTAL 2003 HOVEDPUNKTER FOE hadde driftsinntekter på 503,2 millioner i 1. kvartal Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i kvartalet var 139,5 millioner. Driftsresultatet etter avskrivninger for kvartalet var minus 91,6 millioner. Resultat før skatt for kvartalet viser et underskudd på 339,2, inklusive et urealisert valutatap på 146,7 millioner knyttet til balanseposter som følge av endring i dollarkursen mot norske kroner. Minnelig løsning mellom Dolphin og Statoil i februar vedrørende overskridelsene på Borgland Dolphin. Bredford Dolphin påbegynte boring offshore Libya i mars. Borgholm Dolphin ble tildelt 12 måneders kontrakt i Mexico med oppstart i juni 2003 etter avslutning av nåværende kontrakt. KONTAKTPERSONER: Jan Peter Valheim/Per Sølvberg Tel:

2 Tall i NOK FINANSIELL INFORMASJON (4. kvartal 2002 i parentes) Driftsinntekter for 1. kvartal 2003 utgjorde 503,2 millioner (404,3 millioner), en økning på 98,9 millioner sammenlignet med 4. kvartal Økningen skyldes høyere utnyttelse av riggflåten i kvartalet sammenlignet med foregående kvartal. Driftskostnadene for kvartalet var 363,7 millioner (368,1 millioner). Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) økte til 139,5 millioner (36,2 millioner), en forbedring på 103,3 millioner fra foregående kvartal. Driftsresultatet etter avskrivninger (EBIT) for kvartalet viser et underskudd på 91,6 millioner (underskudd på 961,8 millioner). EBIT for foregående kvartal inkluderte nedskrivninger på 784,7 millioner som følge av overgang til den nye norske foreløpige regnskapsstandarden for nedskrivning av anleggsmidler. Netto finansposter i kvartalet resulterte i et underskudd på 247,6 millioner (overskudd på 214,2 millioner), inklusive urealiserte valutatap på balanseposter på 146,7 millioner. Det urealiserte valutatapet er i hovedsak knyttet til selskapets gjeld i dollar og skyldes en høyere dollarkurs mot norske kroner ved slutten av 1. kvartal enn ved slutten av foregående kvartal. Netto finansposter i 4. kvartal 2002 inkluderte urealiserte valutagevinster på 300,0 millioner som følge av svekkelsen i dollarkursen i løpet av kvartalet. Resultat før skatt for kvartalet viser et underskudd på 339,2 millioner (underskudd på 747,6 millioner). Selskapet fortsetter sin strategi med fokus på kjernevirksomheten innen boresegmentet. Boredivisjonen oppnådde en omsetning på 333,7 millioner (270,8 millioner) og et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 102,8 millioner (underskudd på 5,7 millioner) i kvartalet. Økningen i EBITDA skyldes høyere boreaktivitet og lavere driftskostnader for kvartalet sammenlignet med 4. kvartal Divisjonen for flytende produksjon omsatte for 72,4 millioner (79,8 millioner) og oppnådde et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 41,9 millioner (48,5 millioner) i kvartalet. Inntektsreduksjonen skyldes lavere gjennomsnittlig dollarkurs mot norske kroner i 1. kvartal 2003 sammenlignet med foregående kvartal. Divisjonen for ingeniør- og fabrikasjonstjenester oppnådde samlede inntekter på 97,1 millioner (53,7 millioner) og driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i kvartalet viser et underskudd på 5,2 millioner (underskudd på 6,6 millioner). Inntektsøkningen skyldes høyere aktivitet knyttet til ferdigstillelse og levering av det siste av de to ro-ro skipene bygget ved Harland & Wolff (H&W). Page 2 of 4

3 Tall i NOK DRIFTEN Boredivisjonen Dypvannsboreskipet Belford Dolphin fortsatte arbeidet for Petrobras i kvartalet. Boreoperasjonen ble avsluttet i begynnelsen av april, og skipet mobiliserer for en kontrakt med Agip for boring av en brønn ved Færøyene. Kontrakten har en antatt varighet på 60 dager og planlegges påbegynt i juni Bredford Dolphin påbegynte en kontrakt med Agip Gas BV for et boreprogram offshore Libya. Boreprogrammet startet i begynnelsen av mars med forventet varighet til begynnelsen av Borgny Dolphin avsluttet et obligatorisk fem-års klassearbeid ved H&W i Belfast i 3. kvartal 2002, og har siden vært tilgjengelig for oppdrag. Borgsten Dolphin har avsluttet en teknisk oppgradering og er nå tilgjengelig i Invergordon i Skotttland. Borgila Dolphin er tilgjengelig i Ølen, Norge. Bulford Dolphin, eiet av AS Borgå, er tilgjengelig for nye oppdrag og ligger ved H&W i Belfast. Borgholm Dolphin har vært i virksomhet i Mexico under en 6 måneders kontrakt for Pemex siden desember I april ble det inngått en ny kontrakt for Pemex med det meksikanske driftsselskapet Servicios Maritimos de Campeche, S.a. de C.V. (SMC). Den nye kontrakten har en varighet på 12 måneder fra juni Byford Dolphin er tilgjengelig for oppdrag og ligger i Invergordon, Skottland. Bideford Dolphin og Borgland Dolphin fortsatte sitt arbeid for Statoil på norsk sokkel under langsiktige kontrakter. I februar ble Statoil ASA og Dolphin a.s, som er et heleid datterselskap av Fred. Olsen Energy ASA, enige om en minnelig løsning av uenighetene mellom partene vedrørende ansvaret for kostnadsoverskridelsene knyttet til ombyggingen av boreriggen Borgland Dolphin. Løsningen innebærer en kompensasjon til Dolphin på 75 millioner. Alle tilgjengelige rigger blir aktivt markedsført for nye oppdrag på global basis. Selskapet fortsetter sitt fokus på kostnadsreduksjoner, både på rigger i operativ virksomhet og på rigger som foreløpig er uten oppdrag. Page 3 of 4

4 Tall i NOK Divisjonen for flytende produksjon FPSO Knock Taggart fortsatte arbeidet under en femårskontrakt for Addax Petroleum i Nigeria. Addax har rett til å forlenge kontrakten for en periode på inntil 24 måneder etter utløpet av den faste kontraktsperioden. Den flyttbare produksjonsplattformen Borgen Dolphin er tilgjengelig offshore Nigeria. FPSO Petróleo Nautipa fortsatte arbeidet under en femårskontrakt med Vaalco Gabon på Etame-feltet offshore Gabon. FSO Knock Dee opererer for det sør-afrikanske oljeselskapet PetroSA Ltd. Kontrakten utløper i oktober Ingeniør- og fabrikasjonstjenster (H&W og eiendomsutvikling) Det første av de to ro-ro skipene som er bygget for Andrew Weir gruppen og sluttet til det britiske forsvarsdepartementet ble levert fra H&W i desember 2002, og det andre skipet ble levert i mars Som følge av en restrukturering av verftet er antallet ansatte nå redusert til ca Disse er engasjert i prosjekter innen ingeniørtjenester og skipsreparasjonsarbeid. Søknader om byggetillatelse for eiendomsutvikling er innlevert for et område som dekker 145 mål av Titanic Quarter. Søknadene omfatter utvikling av området til lettindustri, et kontorkompleks og 450 boliger. I tillegg omfatter søknadene 35 mål til næringsvirksomhet på et tilstøtende område som disponeres av Titanic Properties Ltd. gjennom en langsiktig leieavtale med Belfast Harbour Commisioners. Markedsutsikter Oljeprisene svekket seg i løpet av kvartalet som følge av utfallet av Irak-situasjonen. Prisene er fortsatt faste og oljeselskapene fortsetter å generere betydelige kontantstrømmer fra sin oppstrømsvirksomhet. Markedet for offshore boretjenester er imidlertid generelt svakt. Til tross for den lave boreaktiviteten globalt er det interessante kontraktsmuligheter i enkelte geografiske områder, og selskapet forfølger aktivt slike muligheter. Oslo, 7. mai 2003 Fred. Olsen Energy ASA Styret Page 4 of 4

5 RESULTATREGNSKAP Fred.Olsen Energy ASA 1.kv 4.kv 1.kv Året (NOK mill) Driftsinntekter 503,2 404, , ,2 Driftskostnader (363,7) (368,1) (664,2) (2 177,1) Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA) 139,5 36,2 388,6 817,1 Avskrivinger (231,1) (253,9) (233,1) (955,5) Driftsresultat før spesielle poster (91,6) (217,7) 155,5 (138,4) Spesielle driftsposter - (744,1) (1 175,0) (1 919,1) Driftsresultat (91,6) (961,8) (1 019,5) (2 057,5) Netto finansposter (247,6) 214,2 81,8 949,9 Resultat før skatt og minoritetsinteresser (339,2) (747,6) (937,7) (1 107,6) Estimert skattekostnad 21,2 8,6 (2,7) 58,1 Resultat etter skatt (318,0) (739,0) (940,4) (1 049,5) Herav minoritetsinteresser - - (79,9) (79,9) Herav majoritetsinteresser (318,0) (739,0) (860,5) (969,6) Resultat per gjennomsnittlig veiet ordinær aksje (5,6) (12,9) (14,9) (16,9) BALANSE (NOK mill) 31 Mar Des Mar 02 Anleggsmidler 9 442, , ,7 Andre omløpsmidler 518,5 506,1 819,6 Kontanter og kortsiktige investeringer 675,1 648, ,7 Sum eiendeler , , ,0 Egenkapital (eks. minoritetsinteresser) 5 016, , ,9 Annen langsiktig gjeld 176,3 123,1 136,3 Langsiktig rentebærende gjeld 3 810, , ,0 Kortsiktig gjeld 1 633, , ,8 Sum gjeld og egenkap , , ,0 SEGMENTINFORMASJON Offshore Flytende Ingeniør- og FOE (NOK mill) Boring * Produksjon Fabrikasjon Konsern 1.kv 2003 Inntekter 333,7 72,4 97,1 503,2 Kostnader (230,9) (30,5) (102,3) (363,7) Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA) 102,8 41,9 (5,2) 139,5 Avskrivinger (185,0) (45,3) (0,8) (231,1) Driftsresultat før spesielle poster (82,2) (3,4) (6,0) (91,6) Spesielle driftsposter Driftsresultat (82,2) (3,4) (6,0) (91,6) 1.kv 2002 Inntekter 718,5 85,4 248, ,8 Kostnader (381,0) (35,2) (248,0) (664,2) Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA) 337,5 50,2 0,9 388,6 Avskrivninger (193,0) (37,4) (2,7) (233,1) Driftsresultat før spesielle poster 144,5 12,8 (1,8) 155,5 Spesielle driftsposter - - (1 175,0) (1 175,0) Driftsresultat 144,5 12,8 (1 176,8) (1 019,5) Året 2002 Inntekter 1 986,6 318,2 689, ,2 Kostnader (1 328,4) (132,9) (715,8) (2 177,1) Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA) 658,2 185,3 (26,4) 817,1 Avskrivinger (783,8) (162,3) (9,4) (955,5) Driftsresultat før spesielle poster (125,6) 23,0 (35,8) (138,4) Spesielle driftsposter (784,7) - (1 134,4) (1 919,1) Driftsresultat (910,3) 23,0 (1 170,2) 2 057,5 * Inkludert Fred. Olsen Energy ASA

6 Fred.Olsen Energy ASA Egenkapital Aksje Egne Konsern Minoritets Omregnins (NOK mill) kapital aksje fond interesser differanser Sum Balanse 31 desember (60) (134) Periodens resultat - - (318) - - (318) Egne aksjer Omregningsdifferanser Balanse 31 mars (60) (98) Kontantstrømsoppstilling (NOK mill) 1.kv kv kv Kontantstrøm fra operasjonelle akitiviteter Periodens resultat (318,0) (739,0) (940,4) (1 049,5) Avskrivinger 231,1 253,9 233,1 955,5 Endringer i andre balanseposter 185,9 (396,3) (374,7) (1 406,1) Spesielle driftsposter - 744, , ,1 Netto kontantstrøm fra operasjonelle akitiviteter 99,0 (137,3) 93,0 419,0 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler (9,0) (39,5) (36,4) (537,8) Investeringer i andre eiendeler - 20,3 0,1 21,6 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (9,0) (19,2) (36,3) (516,2) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger av rentebærende gjeld - 27,2 72,9 100,1 Utbetalinger av rentebærende gjeld (65,8) (46,7) (144,3) (696,2) Netto kjøp av egne aksjer - - (26,1) (38,9) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (65,8) (19,5) (97,5) (635,0) Effekt av valutakursendringer 2,6 4,6 (4,8) (22,9) Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter 24,2 (176,0) (40,8) (732,2) Kontanter og kontantekvivalenter ved beg. av perioden 648,3 819, , ,4 Kontanter og kontantekvivalenter ved slutten av perioden 675,1 648, ,7 648,3

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 153,4 MILLIONER, EKSKLUSIVE ET REGNSKAPSMESSIG TAP VED

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2002 og foreløpig resultat for 2002 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 36,2 MILLIONER I 4. KVARTAL

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 3. kvartal 2002 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 114.5 MILLIONER I 3. KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER FOE hadde

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2006 og foreløpig resultat for 2006 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 342,8 MILLIONER I

Detaljer

Brought to you by Global Reports

Brought to you by Global Reports Rapport for 1. kvartal 2003 Alle tall i NOK. FINANSIELL INFORMASJON (4. kvartal 2002 i parentes) Fred. Olsen Energy ASA (FOE) oppnådde et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 139,5 millioner i

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2002 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 278 MILLIONER FOR 2. KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER FOE hadde

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 1. kvartal 2001 Sammenlignbare tall fra 4. kvartal 2000 Alle tall i NOK FOE RAPPORTERER 1. KVARTAL 2001 RESULTATER BETYDELIG PÅVIRKET AV OPPSTARTSPROBLEMER PÅ BORESKIPET

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2006 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 455,7 MILLIONER I 2. KVARTAL 2006 HOVEDPUNKTER FOR

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 1. kvartal 2002 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) MED REKORDHØYT DRIFTSRESULTAT I FØRSTE KVARTAL 2002. NEDSKRIVNINGER (UTEN LIKVIDITETSEFFEKT) OG RESTRUKTURERINGSKOSTNADER

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 971 MILLIONER I 2. KVARTAL 2010

Detaljer

1. kvartal 2000 Rapport og regnskap

1. kvartal 2000 Rapport og regnskap Finansielle forhold 1. kvartal 2000 Rapport og regnskap Sammenlignbare tall fra 1999 i parentes. Basert på totale driftsinntekter på NOK 1 378,3 mill. (1 017,4) ble Fred.Olsen Energys (FOE) kontantstrøm

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2005 og foreløpig resultat for 2005 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 343,0 MILLIONER I

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 3. kvartal 2001 Fred. Olsen Energy ASA FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) RAPPORTERER 3. KVARTAL 2001 RESULTATER. Sammenlignbare tall fra 2. kvartal 2001. Alle tall i NOK. FINANSIELLE HOVEDTALL FOE

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2010 og foreløpig resultat for 2010 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 744 MILLIONER I 4.

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2007 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 509,4 MILLIONER I 2. KVARTAL 2007 HOVEDPUNKTER FOR

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2009 og foreløpig resultat for 2009 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 530 MILLIONER I 4. KVARTAL 2009 OG EBITDA

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 1. kvartal 2006 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 391,5 MILLIONER I 1. KVARTAL 2006 HOVEDPUNKTER FOR

Detaljer

Driften Selskapets tre operative halvt nedsenkbare borerigger fortsetter på sine langtidskontrakter med tilfredsstillende dagsrater:

Driften Selskapets tre operative halvt nedsenkbare borerigger fortsetter på sine langtidskontrakter med tilfredsstillende dagsrater: Fred. Olsen Energy ASA Regnskapsrapport for tredje kvartal 1998 Finansielle forhold Fred. Olsen Energys driftsresultat for 3. kvartal 1998 var NOK 86,0 mill. (mot NOK 117,7 mill. 2. kvartal 1998). Etter

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 1. kvartal 2006 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 391,5 MILLIONER I 1. KVARTAL 2006 HOVEDPUNKTER FOR

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2007 og foreløpig resultat for 2007 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 498,0 MILLIONER I

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt. Tallene for 4. kvartal 2004 og året 2004 omarbeidet etter IFRS, er i parentes.

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt. Tallene for 4. kvartal 2004 og året 2004 omarbeidet etter IFRS, er i parentes. Ganger Rolf ASA Rapport for 4. kvartal 2005 og foreløpig årsmelding 2005 Nye regnskapsprinsipper IFRS Fra 1. januar 2005 har Ganger Rolf ASA avlagt konsernregnskap etter nye internasjonale regnskapsregler

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Bonheur ASA Rapport 2. kvartal 2004

Bonheur ASA Rapport 2. kvartal 2004 Bonheur ASA Rapport 2. kvartal 2004 Regnskapet for 2. kvartal 2004 er utarbeidet i samsvar med Norsk Regnskapsstandard 11 delårsrapporteringsstandarden, og i tråd med regnskapsprinsippene som er benyttet

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Bonheur ASA. Rapport 2. kvartal 2005

Bonheur ASA. Rapport 2. kvartal 2005 Bonheur ASA Rapport 2. kvartal 2005 Generelt Regnskapet for 2. kvartal er utarbeidet i samsvar med den internasjonale regnskapsstandarden (IFRS) for delårsrapportering og er i tråd med regnskapsprinsippene

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

GANGER ROLF ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007. Tallene er i NOK med mindre annet er angitt. Tallene for tilsvarende periode foregåendeår i parentes.

GANGER ROLF ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007. Tallene er i NOK med mindre annet er angitt. Tallene for tilsvarende periode foregåendeår i parentes. RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 o Resultat etter skatt var 307 millioner (272 millioner) o Resultat per aksje var NOK 8,5 (NOK 7,5) o Fortsatt sterkt marked innenfor offshore boring o Gevinst ved salg av aksjer

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Ganger Rolf ASA. Rapport 3. kvartal 2005

Ganger Rolf ASA. Rapport 3. kvartal 2005 Ganger Rolf ASA Rapport 3. kvartal 2005 Generelt Regnskapet for 3. kvartal er utarbeidet i samsvar med den internasjonale regnskapsstandarden (IFRS) for delårsrapportering og er i tråd med regnskapsprinsippene

Detaljer

Bonheur ASA. Rapport 1. kvartal 2005

Bonheur ASA. Rapport 1. kvartal 2005 1 Bonheur ASA Generelt Rapport 1. kvartal 2005 Med virkning fra 2005 har Bonheur implementert internasjonal regnskapsstandard (IFRS), og 1. kvartalsrapporten er konsernets første delårsrapportering i henhold

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt. Tall for 1. kvartal 2003 i parentes.

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt. Tall for 1. kvartal 2003 i parentes. GANGER ROLF ASA Rapport 1. kvartal 2004 Regnskapet for 1. kvartal 2004 er utarbeidet i samsvar med Norsk Regnskapsstandard 11 delårsrapporteringsstandarden, og er utarbeidet i tråd med regnskapsprinsippene

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 120,0 mill (NOK 1 077,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375,3 mill (NOK 374,1 mill). Datterselskap DOF Subsea plasserte i juli

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA Hovedtrekk og viktigste hendelser BØRSMELDING 1258/140803 DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO oppnådde gode operasjonelle og finansielle resultater i 1. halvår 2003. I 2. kvartal ble feltutviklingsplanen

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

Generalforsamling

Generalforsamling Generalforsamling 27.05. 20 Fred. Olsen Energy & Co. 27. Mai 20 5/27/20 (NOK mill) Regnskap 2002 / 1. kvartal 20 Bonheur KONSERN / CONSOLIDATED Jan-Dec Jan-Dec Jan-Mar Jan-Mar RESULTATREGNSKAP 2001 2002

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2010 Langevåg 20.5.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal Høyesterett har gitt rederiene medhold i at overgangsreglene til ny rederiskatt hadde tilbakevirkende kraft og

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2004 og foreløbig årsmelding 2004

Rapport for 4. kvartal 2004 og foreløbig årsmelding 2004 Ganger Rolf ASA Rapport for 4. kvartal 2004 og foreløbig årsmelding 2004 Regnskapet for 4. kvartal 2004 er utarbeidet i samsvar med Norsk Regnskapsstandard 11 delårsrapporteringsstandarden. Årsregnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

R A P P O R T. 1. kvartal / 1. quarter

R A P P O R T. 1. kvartal / 1. quarter GANGER ROLF ASA R A P P O R T 1. kvartal / 1. quarter 2002 Ganger Rolf ASA c/o Fred. Olsen & Co. Enterprise NO. 930 357 618 Fred. Olsens gt. 2, N-0152 Oslo Phone: +47 22 34 10 00 P.O Box 1159 Sentrum,

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 Finansiell rapport 4. kvartal 2006 Konsernets inntekter utgjorde NOK 3 010,9 mill (NOK 1 583,6 mill) pr. 31.12.06 og NOK 839,8 mill (NOK 481,4 mill) for fjerde kvartal

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal 2013. 14. og 15. august 2013

Regnskap etter 2. kvartal 2013. 14. og 15. august 2013 Regnskap etter 2. kvartal 2013 14. og 15. august 2013 Scana Industrier ASA etter 1. halvår 2013 Fortsatt svakt globalt marked, gir negativt resultat i 1. halvår 2013. Operative forbedringstiltak gjennomført

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 2. kvartal 2009 Innhold Resultat Proformatall første halvår Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling tilli Styrets erklæring Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Produktportefølje

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer